Byla 1A-125-177/2017
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2016 m. birželio 27 d. nuosprendžio, kuriuo:

1Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Violetos Ražinskaitės (pranešėjos), teisėjų: Sigitos Bieliauskienės, Rūtos Mickevičienės, sekretoriaujant Živilei Vološinienei, dalyvaujant prokurorei Eglei Matuizienei, gynėjams: Algimantui Kliunkai, Nikolajui Voinovui, išteisintiesiems: A. K., L. Š., nuteistajam O. M., vertėjoms: Vladislavai Tumas, Žanai Tadorovskajai, teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal Vilniaus apygardos prokuratūros Trečiojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokurorės ir išteisintojo A. K. apeliacinius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2016 m. birželio 27 d. nuosprendžio, kuriuo:

2A. K. (A. K.) pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – ir BK)

31992 straipsnio 1 dalį išteisintas, nesant jo veikoje nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių;

4L. Š. (L. Š.) pagal BK 1992 straipsnio 1 dalį išteisintas, neįrodžius jo dalyvavimo padarant nusikalstamą veiką.

5Tuo pačiu nuosprendžiu O. M. (O. M.) nuteistas pagal BK 1992 straipsnio 1 dalį 220 MGL (8 285 Eur) dydžio bauda, iš jo išieškota 61,13 Eur proceso išlaidų, tačiau dėl jo apeliacinių skundų nepaduota.

6Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

7A. K. buvo kaltinamas tuo, kad, pažeisdamas nustatytą tvarką – Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2004 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 4-200 patvirtintų „Fiziniams asmenims taikomų alkoholio produktų ir tabako gaminių gabenimo ir laikymo Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių“ (pakeistų 2010 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. 4-443) 2 punkto reikalavimą, kuris nustato, kad Lietuvos Respublikos teritorijoje fiziniams asmenims draudžiama gabenti ir laikyti jiems nuosavybės teise priklausančiose, pagal nuomos, panaudos sutartį ar kitais pagrindais naudojamose patalpose ir kitose vietose tabako gaminius, nepaženklintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka finansų ministro patvirtinto pavyzdžio specialiaisiais ženklais – banderolėmis, taip pat kontrabandinius tabako gaminius, 3 punkto reikalavimą, kuris nustato, kad fiziniams asmenims leidžiama laikyti ir gabenti nepaženklintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka finansų ministro patvirtinto pavyzdžio specialiais ženklais – banderolėmis tabako gaminius, jeigu jie laiko įvežtus iš kitų valstybių į Lietuvos Respubliką tabako gaminius, kurių kiekis vienam asmeniui neviršija 10 pakelių cigarečių, 2015 m. sausio mėn. pradžioje ir 2015 m. sausio 14 d. tarp 19–20.20 val., tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, susitaręs ir veikdamas bendrininkų grupe kartu su O. M., turėdamas tikslą realizuoti, įgijo, laikė, o nusikalstamos veikos bendrininkai O. M., L. Š. ir nenustatyti asmenys nuo Lietuvos Respublikos valstybės sienos gabeno Baltarusijos Respublikos banderolėmis paženklintus 8 000 pakelių cigarečių „Fest“, kurių vertė, įskaitant privalomus sumokėti valstybei mokesčius, viršijo 250 MGL dydžio sumą ir sudarė 17 655 Eur šiomis aplinkybėmis:

8turėdamas tikslą padaryti nusikalstamą veiką, 2015 m. sausio mėn. pradžioje, tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, bendraudamas telefonu ir tiesiogiai su nusikalstamos veikos bendravykdytoju O. M., susitarė įgyti iš nenustatytų asmenų Baltarusijos Respublikos banderolėmis pažymėtas cigaretes ir jas gabenti nuo Šalčininkų r., ( - ) ribose esančios valstybės sienos iki O. M. namų adresu: ( - ), Šalčininkų r. Tuo tikslu 2015 m. sausio mėn. pradžioje, tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, bendraudamas telefonu ir tiesiogiai su bendravykdytoju L. Š. susitarė, kad pastarasis kartu su nenustatytais nusikalstamos veikos bendrininkais cigaretes atgabens nuo Šalčininkų r., ( - ) esančios valstybės sienos iki O. M. automobilio. Susitaręs su nusikalstamos veikos bendravykdytojais 2015 m. sausio mėn. pradžioje, tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, jam priklausančiu automobiliu „VW Golf“, valst. Nr. ( - ), iki Šalčininkų r., ( - ) atvežė nusikalstamos veikos bendrininkus L. Š. ir tyrimo metu nenustatytus asmenis, dėl ko L. Š. ir ikiteisminio tyrimo metu nenustatyti asmenys nuo valstybės sienos atnešė bendrai jo ir O. M. įgytas cigaretes, aštuonias dėžes, t. y. 4 000 pakelių, cigarečių „Fest“, kurias tolesniam gabenimui sukrovė į O. M. automobilį „Citroen C5“, valst. Nr. ( - ), O. M. jas nugabeno iki savo namų adresu: ( - ), o A. K. automobiliu „VW Golf“, valst. Nr. ( - ), nusikalstamos veikos bendrininkus L. Š. ir ikiteisminio tyrimo metu nenustatytus asmenis išgabeno iš nusikalstamos veikos padarymo vietos;

9tęsdamas nusikalstamą veiką, 2015 m. sausio 14 d., tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, bendraudamas telefonu ir tiesiogiai su nusikalstamos veikos bendravykdytoju O. M., susitarė įgyti Baltarusijos Respublikos banderolėmis pažymėtas cigaretes ir jas gabenti nuo Šalčininkų r., ( - ) ribose esančios valstybės sienos iki O. M. namų adresu: ( - ), Šalčininkų r. Tuo tikslu 2015 m. sausio 14 d. bendraudamas telefonu ir tiesiogiai su bendravykdytoju L. Š. susitarė, kad pastarasis kartu su nenustatytais nusikalstamos veikos bendrininkais cigaretes atgabens nuo Šalčininkų r., ( - ) esančios valstybės sienos iki O. M. automobilio. Susitaręs su nusikalstamos veikos bendravykdytojais

102015 m. sausio 14 d. tarp 19–20.20 val., tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, jam priklausančiu automobiliu „VW Golf“, valst. Nr. ( - ), iki Šalčininkų r., ( - ) atvežė nusikalstamos veikos bendrininkus L. Š. ir tyrimo metu nenustatytus asmenis, dėl ko L. Š. ir ikiteisminio tyrimo metu nenustatyti asmenys nuo valstybės sienos atnešė bendrai jo ir O. M. įgytas cigaretes, aštuonias dėžes, t. y. 4 000 pakelių, cigarečių „Fest“, kurias tolesniam gabenimui sukrovė į O. M. automobilį „Citroen C5“, valst. Nr. ( - ), O. M. jas nugabeno iki savo namų adresu: ( - ), o A. K. automobiliu „VW Golf“, valst. Nr. ( - ), nusikalstamos veikos bendrininkus L. Š. ir ikiteisminio tyrimo metu nenustatytus asmenis išgabeno iš nusikalstamos veikos padarymo vietos.

11Tokiu būdu, veikdamas bendrininkų grupe su O. M., L. Š. ir kitais tyrimo metu nenustatytais asmenimis, neteisėtai įgijo akcizais apmokestinamas prekes – 16 dėžių, t. y. 8 000 pakelių, cigarečių „Fest“, kurios nebuvo paženklintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 9 d. nutarimu Nr. 408 patvirtintų „Apdoroto tabako, etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų ženklinimo specialiaisiais ženklais – banderolėmis taisyklių“ 5 punkte nustatyta tvarka ir kurių vertė, įskaitant privalomus sumokėti valstybei mokesčius, viršijo 250 MGL dydžio sumą bei sudarė 17 655 Eur, ir bendrai su O. M. įgytas cigaretes, turėdamas tikslą realizuoti, neteisėtai laikė O. M. gyvenamajame name ir ūkiniame pastate nuo įgijimo momento iki 2015 m. sausio 14 d. 20.35 val., kol kratos metu Valstybės sienos apsaugos tarnybos (toliau – ir VSAT) prie Lietuvos Respublikos VRM Varėnos rinktinės pareigūnai neteisėtai laikomas akcizais apmokestinamas prekes aptiko ir paėmė.

12L. Š. buvo kaltinamas tuo, kad jis, pažeisdamas nustatytą tvarką – Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2004 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 4-200 patvirtintų „Fiziniams asmenims taikomų alkoholio produktų ir tabako gaminių gabenimo ir laikymo Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių“ (pakeistų 2010 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. 4-443) 2 punkto reikalavimą, kuris nustato, kad Lietuvos Respublikos teritorijoje fiziniams asmenims draudžiama gabenti ir laikyti jiems nuosavybės teise priklausančiose, pagal nuomos, panaudos sutartį ar kitais pagrindais naudojamose patalpose ir kitose vietose tabako gaminius, nepaženklintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka finansų ministro patvirtinto pavyzdžio specialiaisiais ženklais – banderolėmis, taip pat kontrabandinius tabako gaminius, 3 punkto reikalavimą, kuris nustato, kad fiziniams asmenims leidžiama laikyti ir gabenti nepaženklintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka finansų ministro patvirtinto pavyzdžio specialiais ženklais – banderolėmis tabako gaminius, jeigu jie laiko įvežtus iš kitų valstybių į Lietuvos Respubliką tabako gaminius, kurių kiekis vienam asmeniui neviršija 10 pakelių cigarečių, 2015 m. sausio mėn. pradžioje ir 2015 m. sausio 14 d. tarp 19–20.20 val., tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, susitaręs ir veikdamas bendrininkų grupe kartu su O. M. ir A. K., pastarieji turėdami tikslą realizuoti, įgijo, laikė, o jis ir nusikalstamos veikos bendrininkai O. M. bei nenustatyti asmenys nuo Lietuvos Respublikos valstybės sienos gabeno Baltarusijos Respublikos banderolėmis paženklintus 8 000 pakelių cigarečių „Fest“, kurių vertė, įskaitant privalomus sumokėti valstybei mokesčius, viršijo 250 MGL dydžio sumą ir sudarė 17 655 Eur, šiomis aplinkybėmis:

13siekdami padaryti nusikalstamą veiką, 2015 m. sausio mėn. pradžioje, tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, nusikalstamos veikos bendravykdytojai O. M. ir A. K., bendraudami telefonu bei tiesiogiai, susitarė įgyti iš nenustatytų asmenų Baltarusijos Respublikos banderolėmis pažymėtas cigaretes ir jas gabenti nuo Šalčininkų r., ( - ) ribose esančios valstybės sienos iki O. M. namų adresu: ( - ), Šalčininkų r. Tuo tikslu 2015 m. sausio mėn. pradžioje, tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, A. K., bendraudamas telefonu ir tiesiogiai su L. Š., susitarė, kad L. Š. kartu su nenustatytais nusikalstamos veikos bendrininkais cigaretes atgabens nuo Šalčininkų r., ( - ) esančios valstybės sienos iki O. M. automobilio. Susitaręs su nusikalstamos veikos bendravykdytojais, 2015 m. sausio mėn. pradžioje, tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, A. K. jam priklausančiu automobiliu „VW Golf“, valst. Nr. ( - ), iki Šalčininkų r., ( - ) atvežė nusikalstamos veikos bendrininkus – jį ir tyrimo metu nenustatytus asmenis, dėl ko jis ir ikiteisminio tyrimo metu nenustatyti asmenys nuo valstybės sienos atnešė bendrai A. K. ir O. M. įgytas cigaretes, aštuonias dėžes, t. y. 4 000 pakelių, cigarečių „Fest“, kurias tolesniam gabenimui sukrovė į O. M. automobilį „Citroen C5“, valst. Nr. ( - ), O. M. jas nugabeno iki savo namų adresu: ( - ), o A. K. automobiliu „VW Golf“, valst. Nr. ( - ), nusikalstamos veikos bendrininkus – jį ir ikiteisminio tyrimo metu nenustatytus asmenis išgabeno iš nusikalstamos veikos padarymo vietos;

14tęsdamas nusikalstamą veiką, 2015 m. sausio 14 d., tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, nusikalstamos veikos bendravykdytojai O. M. ir A. K., bendraudami telefonu ir tiesiogiai, susitarė įgyti iš nenustatytų asmenų Baltarusijos Respublikos banderolėmis pažymėtas cigaretes ir jas gabenti nuo Šalčininkų r., ( - ) ribose esančios valstybės sienos iki O. M. namų adresu: ( - ), Šalčininkų r. Tuo tikslu 2015 m. sausio 14 d. A. K., bendraudamas telefonu ir tiesiogiai su L. Š., susitarė, kad L. Š. kartu su nenustatytais nusikalstamos veikos bendrininkais cigaretes atgabens nuo Šalčininkų rajone, ( - ) esančios valstybės sienos iki O. M. automobilio. Susitaręs su nusikalstamos veikos bendravykdytojais, 2015 m. sausio 14 d. tarp 19–20.20 val., tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, A. K. jam priklausančiu automobiliu „VW Golf“, valst. Nr. ( - ), iki Šalčininkų r., ( - ) atvežė nusikalstamos veikos bendrininkus – jį ir tyrimo metu nenustatytus asmenis, dėl ko jis ir ikiteisminio tyrimo metu nenustatyti asmenys nuo valstybės sienos atnešė bendrai A. K. ir O. M. įgytas cigaretes, aštuonias dėžes, t. y. 4 000 pakelių, cigarečių „Fest“, kurias tolesniam gabenimui sukrovė į O. M. automobilį „Citroen C5“, valst. Nr. ( - ), O. M. jas nugabeno iki savo namų adresu: ( - ), o A. K. automobiliu „VW Golf“, valst. Nr. ( - ), nusikalstamos veikos bendrininkus – jį ir ikiteisminio tyrimo metu nenustatytus asmenis išgabeno iš nusikalstamos veikos padarymo vietos.

15Tokiu būdu, veikdamas bendrininkų grupe su O. M., A. K. ir kitais tyrimo metu nenustatytais asmenimis, O. M. ir A. K. įgijus akcizais apmokestinamas prekes – 16 dėžių, t. y. 8 000 pakelių, cigarečių „Fest“, kurios nebuvo paženklintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 9 d. nutarimu Nr. 408 patvirtintų „Apdoroto tabako, etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų ženklinimo specialiaisiais ženklais – banderolėmis taisyklių“ 5 punkte nustatyta tvarka ir kurių vertė, įskaitant privalomus sumokėti valstybei mokesčius, viršijo 250 MGL dydžio sumą bei sudarė 17 655 Eur, jas kartu su nenustatytais nusikalstamos veikos bendravykdytojais neteisėtai gabeno Lietuvos Respublikos teritorija nuo Šalčininkų r., ( - ) ribose esančios valstybės sienos iki minėtame kaime stovėjusio O. M. automobilio „Citroen C5“, valst. Nr. ( - ), į kurį jis ir nenustatyti ikiteisminio tyrimo metu asmenys cigaretes sukrovė tolesniam jų gabenimui iki jų laikymo vietos adresu: ( - ).

16Vilniaus apygardos teismo 2016 m. birželio 27 d. nuosprendžiu dėl kaltinimo pagal

17BK 1992 straipsnio 1 dalį A. K. išteisintas, nesant jo veikoje nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių, o L. Š. – neįrodžius jo dalyvavimo padarant nusikalstamą veiką. Teismas, išnagrinėjęs baudžiamąją bylą, konstatavo, kad L. Š. pareikšti kaltinimai nepasitvirtino, o dėl A. K. inkriminuojamos veikos, galimai padarytos 2015 m. pradžioje, nėra pakankamai objektyvių ir neginčijamų įrodymų, kad jis padarė šią veiką, nuosprendis negali būti grindžiamas prielaidomis.

18Vilniaus apygardos prokuratūros prokurorė apeliaciniame skunde nurodė, kad teismas netinkamai ir nevisapusiškai įvertino byloje surinktus įrodymus, tokiu būdu pažeidė Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – ir BPK) 20 straipsnio 5 dalies reikalavimus, dėl to netinkamai pritaikė baudžiamąjį įstatymą, padarė nepagrįstas išvadas ir priėmė nepagrįstą nuosprendį.

19Teismas nevertino perskaitytų O. M. parodymų, duotų ikiteisminio tyrimo metu, nemotyvavo, kodėl atmetė ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus, neanalizavo jų atitikimo kriminalinės žvalgybos metu surinktiems duomenims (telekomunikacijų tinklais perduodamos informacijos kontrolės metu gautiems duomenims), apsiribodamas konstatavimu, jog kaltinamasis parodymus keitė. Teismas nepagrįstai rėmėsi teisme duotais O. M. parodymais, kritiškai jų nevertindamas ir nelygindamas su anksčiau duotais parodymais bei kita ikiteisminio tyrimo metu surinkta medžiaga.

20Pirmiausia atkreiptinas dėmesys į O. M. ir A. K. tarpusavio santykius: jie yra gerai pažįstami, A. K. kaltinime nurodytu metu buvo jo dukters draugas. O. M. neturėjo motyvo apkalbėti A. K., tačiau iš karto po įvykio davė parodymus, kad, gabenant cigaretes, abu kartus dalyvavo A. K., nurodė jo vaidmenį ir užduotis. Atvirkščiai, O. M. turi motyvą padėti A. K., todėl jo teisme duoti parodymai vertintini kaip gynybos versija ir atmestini. A. K. ir O. M. neigė tarpusavio bendravimą, A. K. teigė skambindavęs O. M. dukrai Džiuljetai, su kuria draugavo, tačiau nustatyta, kad jis skambino į telefoną, kuriuo naudojosi O. M., pokalbiuose užfiksuotas vyriškio balsas, niekada A. K. apie Džiuljetą nesiteiraudavo ir, net atsiliepus Džiuljetai, jis prašė pakviesti O. M.. Tai rodo jų tarpusavio bendravimą ir leidžia daryti išvadą, jog O. M. teisme duotais parodymais siekė sušvelninti A. K. padėtį, todėl jie turi būti vertinami kritiškai.

21Antra, O. M. parodė, kad 2015 m. sausio mėn. pradžioje ir 2015 m. sausio 14 d. cigaretės buvo gabenamos analogišku būdu, tariantis su tais pačiais asmenimis dėl tokių pačių užduočių: nenustatytas asmuo Baltarusijos Respublikoje turėjo permesti per valstybės sieną dėžes su cigaretėmis, A. K. turėjo parūpinti (atvežti iki sutartos vietos ir išvežti) nešikus – asmenis, atnešiančius cigarečių dėžes nuo valstybės sienos iki automobilio, kuriuo cigaretės bus toliau gabenamos iki O. M. namų. Telefoninių pokalbių išklotinės rodo, jog būtent tokia schema bendrininkų grupe veikė O. M. ir A. K., tą patvirtino O. M. ikiteisminio tyrimo metu. Dėl to O. M. parodymai, kad jis pats 2015 m. sausio pradžioje nešė nuo valstybės sienos cigaretes, vertintini kritiškai.

22Trečia, vertindamas teisme apklaustų liudytojų, VSAT pareigūnų, parodymus, teismas konstatavo, kad pareigūnai, iš paties O. M. girdėję, jog cigarečių gabenimo veikloje dalyvauja ir

23A. K., nesiaiškino, apie kurias aplinkybes kalbėjo O. M., teigdamas apie A. K. dalyvavimą – ar 2015 m. sausio 14 d., ar sausio mėnesio pradžią. Iš to teismas padarė išvadą, kad O. M. nieko nesakė apie A. K. dalyvavimą gabenant cigaretes 2015 m. sausio mėn. pradžioje. Ši išvada yra visiškai nepagrįsta, kadangi O. M. parodymai įvertinti atskirai nuo kitų bylos duomenų. O. M. apklaustas kaip įtariamasis 2015 m. sausio 15 d. ir, jau turėdamas įtariamojo statusą, esant išaiškintoms jo teisėms, taip pat ir teisei tylėti, detaliai bei aiškiai davė parodymus apie 2015 m. sausio mėn. pradžioje ir 2015 m. sausio 14 d. padarytus nusikalstamos veikos sudėtį sudarančius veiksmus nurodydamas, kas dalyvavo darant nusikalstamą veiką, kokius veiksmus atliko ir kokį vaidmenį bendrininkų grupėje turėjo, t. y. nurodė, kad A. K. abu kartus surado asmenis, kurie neš cigaretes nuo valstybės sienos, juos atvežė į įvykio vietą ir iš jos išvežė.

24O. M. pripažįsta kaltinime nurodytą faktinę aplinkybę, jog cigaretės į jo namus buvo atgabentos per du kartus: 2015 m. sausio mėn. pradžioje (ikiteisminio tyrimo metu nurodė sausio 5–7 d., o teisme sausio 3 d., t. y. šios datos ir laikytinos sausio mėn. pradžia). Teismas pripažino esant nustatyta pakankamai duomenų konstatuoti nusikalstamos veikos sudėtį O. M. veiksmuose: kad jis gabeno cigaretes tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytą dieną 2015 m. sausio mėn. pradžioje; kad ne visi asmenys, kurie nešė cigaretes sausio mėnesio pradžioje, taip pat ir 2015 m. sausio 14 d., nustatyti; kad nenustatyta, kurioje vietoje buvo cigaretės, kiek žmonių jas nešė, kur galėjo būti „nešikai“. Tačiau vertinant A. K. veiksmus nuosprendyje nurodytos tos pačios aplinkybės: nenustatyta konkreti data 2015 m. sausio mėn. pradžioje; cigaretes nešę asmenys; vieta, kur jos buvo, bet teismas padarė išvadą, jog kaltinimas dėl A. K. dalyvavimo pirmo cigarečių gabenimo (tiksliai nenustatytu laiku) epizode grindžiamas net nekonkrečiomis prielaidomis, inkriminuojant kažkokias nekonkrečias, faktais nepagrįstas aplinkybes.

25Be to, teismas nevertino telefoninių pokalbių pasiklausymo metu surinktų duomenų visumos, todėl neįžvelgė nuteistojo O. M. bei išteisintųjų A. K. ir L. Š. bendrininkavimo objektyviųjų bei subjektyviųjų požymių. Teismui atmetus bendrą kontekstą – nuo 2014 m. užfiksuotus pokalbius bei jų turinį ir vertinant tik konkrečių dienų – 2015 m. sausio 4 d. bei

26sausio 14 d. pokalbius, nebuvo galima teisingai įvertinti bendrininkavimo subjektyviųjų ir objektyviųjų požymių, bendrininkų vaidmenų, taip pat nusikalstamos veikos tęstinumo, sistemingumo ir tyčios kryptingumo. Būtent iš O. M., A. K. ir L. Š. elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos turinio galima daryti išvadą, kad jie veikė kaip bendrininkų grupė, kiekvieną kartą pasitelkdami dar ir kitus bendravykdvtojus, tačiau būtent šių trijų asmenų vaidmenys ir užduotys bendrininkų grupėje bei nusikalstamos veikos schemoje yra tiksliai nustatyti. Jų veiksmus ir kiekvieną pokalbį vertinant atsietai vieną nuo kito, iškreipiama bendrininkų baudžiamosios atsakomybės esmė, kai kiekvienas bendrininkų grupės narys atsako už kitų bendravykdytojų veiksmus, taip pat lieka neįvertintas nusikalstamos veikos pavojingumas, kadangi būtent bendrininkaujant nuteistajam ir išteisintiesiems buvo sudarytos visos sąlygos nusikalstamai veikai padaryti pagal iš anksto suderintą planą, kiekvienam atliekant jam priskirtą užduotį.

27Nors O. M., A. K. ir L. Š. iš viso neigė tarpusavio kontaktus, L. Š. teigė A. K. nepažįstantis, niekada nekalbėjęs su juo, tačiau užfiksuota eilė pokalbių, kurių laikas bei turinys nedviprasmiškai rodo, jog juos siejo neteisėtas cigarečių gabenimas, už kurį A. K. mokėdavo L. Š. pinigus bei duodavo nurodymus, kada ir kur atvykti gabenti cigarečių, L. Š. jam priekaištavo, kad nesumokėjo ar per mažai moka. Tai rodo, jog A. K. ne tik surasdavo asmenis, kurie neš cigaretes, bet ir jiems mokėdavo pinigus. Taip pat matyti, kad per L. Š. A. K. ieškodavo ir kitų cigarečių nešikų. Tai ne tik rodo, jog L. Š. ir A. K. yra pažįstami, tačiau jų telefoniniai pokalbiai leidžia daryti pagrįstą išvadą, kad jie iš anksto susitardavo daryti nusikalstamą veiką, t. y. veikė kaip bendrininkų grupės nariai.

28Tai patvirtino liudytojo A. I. parodymai, jog iš susirašinėjimų trumposiomis žinutėmis buvo nustatyta, kad A. K. ir O. M. įvardindavo ne tik cigarečių pavadinimus, tačiau būdavo minimi ir dėžių dydžiai (standartinės, mažos dėžės), pokalbiai dėl cigarečių realizavimo kainos, dėl atlygio nešikams ir atsiskaitymų su jais. Dėl to tyrimo metu liudytojui susidarė įspūdis, jog tokia jų veikla vyksta realiai, o teikiama (gaunama) informacija realizuojama. Taip liudytojas patvirtino byloje užfiksuotų pokalbių išklotinių turinį. Liudytojo A. I. parodymai kartu su telefoninių pokalbių išklotinių analize leidžia daryti išvadą, kad A. K., O. M. ir L. Š. veiksmai buvo sistemingi, jie veikė kaip bendrininkų grupė iš anksto pasiskirstę vaidmenimis, šie vaidmenys nesikeitė, kadangi jie veikė pagal iš anksto žinomą schemą.

29Vilniaus apygardos prokuratūros prokurorė apeliaciniame skunde prašė nuosprendžio dalį dėl A. K. ir L. Š. išteisinimo panaikinti ir priimti naują apkaltinamąjį nuosprendį:

30pripažinti A. K. kaltu pagal BK 1992 straipsnio 1 dalį ir skirti 200 MGL (7 532 Eur) dydžio baudą; į bausmę įskaityti laikino sulaikymo metu išbūtą laiką (dvi paras), jį prilyginant 4 MGL dydžio baudai;

31pripažinti L. Š. kaltu pagal BK 1992 straipsnio 1 dalį ir skirti 40 MGL (1 506 Eur) dydžio baudą (BK 90 straipsnio 3 dalis); į bausmę įskaityti laikino sulaikymo metu išbūtą laiką (dvi paras), jį prilyginant 4 MGL dydžio baudai;

32kardomąsias priemones palikti galioti iki teismo nuosprendžio įsiteisėjimo;

33taikyti baudžiamojo poveikio priemonę – A. K. priklausančio automobilio ,,VW Golf“, valst. Nr. ( - ), konfiskavimą;

34proceso išlaidas (cigarečių naikinimo išlaidas) – 61,16 Eur priteisti solidariai iš O. M., A. K. ir L. Š. VSAT prie LR VRM Varėnos rinktinės naudai.

35Išteisintasis A. K. apeliaciniame skunde nurodė, kad nuosprendį skundžia dėl neišsamių ir dalies neteisingų bei nepagrįstų išteisinimo motyvų ir neteisingai nustatyto išteisinimo pagrindo.

36Teismas jam inkriminuotą veiką nepagrįstai išskaidė į du savarankiškus epizodus ir juos nepagrįstai vertino atskirai, pažeisdamas BPK 20 straipsnio 5 dalies reikalavimus, netinkamai įvertino įrodymus, neišsamiai išdėstė jį teisinančius įrodymus, darydamas išvadas rėmėsi nepakankamais įrodymais, padarė išvadas, neatitinkančias faktinių aplinkybių, iškraipydamas teisme ištirtus duomenis.

37Teismas konstatavo, kad nėra duomenų, jog A. K. 2015 m. sausio mėn. pradžioje dalyvavo cigarečių nelegaliame versle kaip lygiateisis vykdytojas, todėl pašalino aplinkybę dėl jo tiesioginio dalyvavimo gabenant cigaretes. Tačiau tokia formuluotė preziumuoja prielaidas, kad apeliantas nusikalstamoje veikoje dalyvavo netiesiogiai kaip nelygiateisis vykdytojas ar bendrininkavo kaip organizatorius, padėjėjas ar yra netiesioginių įrodymų dėl jo dalyvavimo darant nusikalstamą veiką.

38Nepagrįsta manyti, jog 2015 m. sausio 4 d. SMS žinutės įrodo apeliantą bendrininkavus, įgyjant ir gabenant kaltinime nurodytas cigaretes 2015 m. sausio mėn. pradžioje, nes SMS žinutėmis buvo diskutuota apie praeities įvykius ir nėra pagrindo teigti, kad tie įvykiai buvo 2015 m. sausio mėn. pradžioje, juo labiau kad buvo diskutuojama apie „Minsk“, „NZ“, o ne apie kaltinime nurodomas cigaretes „Fest“. Be to, nepaneigta, jog jie susirašinėjo ne apie cigarečių gabenimą, o apie L. Š. ir kitų asmenų pagalbą apeliantui, jo tėvams dirbant ūkio darbus. Be to, jų rašytos rusų ir lenkų kalba SMS žinutės, kad L. Š. bus ar yra ,,u O. M.“, nereiškia, jog buvo rašoma apie O. M., nes L. Š. parodė, kad jo kaimynas yra A. M.. Teiginys „u O. M.“ nebūtinai turi būti verčiamas „pas O. M.“, nes galima versti ir „prie O. M.“, t. y. susitikimo vietą prie L. Š. kaimyno A. M. namų.

39Teismas nurodė, kad liudytojo A. I. parodymus, jog 2015 m. sausio 14 d. kratos metu pas O. M. bendraujant su juo šis sakė cigaretes gabenant dalyvavus ir A. K., patvirtino liudytojai T. V. bei P. D.. Tačiau šie liudytojai parodė iš savo kolegų girdėję, kad O. M. kratos metu buvo kalbama apie A. K.. Be to, nebuvo aiškinamasi, apie kurias aplinkybes kalbėjo O. M. – ar apie 2015 m. sausio 14 d., ar apie 2015 m. sausio mėn. pradžią. Kita vertus, teismas nuosprendyje nepaminėjo, jog apeliantas turi alibi, t. y. 2015 m. sausio 3 d. jis visą dieną ir po to naktį dirbo tarnyboje. Kaltinime inkriminuoto pirmo cigarečių gabenimo epizodo tiksli data buvo nenurodyta specialiai, siekiant apriboti apelianto galimybę apsiginti nuo tokio kaltinimo, pasinaudoti alibi.

40Negalima pripažinti įrodymais pareigūnų parodymų dėl tariamo O. M. prisipažinimo 2015 m. sausio 14 d. kratos metu, kad apeliantas dalyvavo gabenant cigaretes, nes prisipažinimas gautas neteisėtai ir ne įstatymų nustatyta tvarka, bei atitinkamų įtariamojo O. M. parodymų, duotų 2015 m. sausio 15 d. jo kaip įtariamojo apklausos metu.

41Prieš darant 2015 m. sausio 14 d. kratą O. M. namuose, jau buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas. O. M. kratos darymo metu iš esmės jau buvo įtariamas padaręs nusikalstamą veiką ir faktiškai buvo sulaikytas. Įtariamasis turi teisę į gynybą, ir ši teisė jam užtikrinama nuo sulaikymo arba pirmosios apklausos momento. BPK 45 straipsnis įtvirtina, jog teisėjas, prokuroras ir ikiteisminio tyrimo pareigūnas privalo išaiškinti proceso dalyviams jų procesines teises ir užtikrinti galimybę jomis pasinaudoti. BPK 50 straipsnio 1 dalis nustato, kad ikiteisminio tyrimo pareigūnas, prokuroras ir teismas privalo išaiškinti įtariamajam ir kaltinamajam jo teisę turėti gynėją nuo sulaikymo ar pirmosios apklausos momento ir suteikti galimybę šia teise pasinaudoti.

42Ir pagal tarptautinės teisės normas, Europos Žmogaus Teisių Teismo praktiką ikiteisminio tyrimo pareigūnams buvo privalu O. M. išaiškinti teisę turėti gynėją nuo sulaikymo momento bei kitas procesines teises, užtikrinti galimybę šiomis teisėmis pasinaudoti ir tik po to galėjo jį apklausinėti dėl nusikalstamos veikos padarymo aplinkybių. Be pareigos informuoti apie teisę turėti gynėją nuo sulaikymo ar pirmosios apklausos momento ir ją užtikrinti, pagal tarptautinės teisės normas įtariamiesiems nedelsiant turi būti pateikta informacija ir apie jų teisę tylėti.

43Nagrinėjamu atveju O. M. ikiteisminio tyrimo pareigūnai neišaiškino jo teisės tylėti, atlikta neteisėta jo apklausa, nesurašius jokio apklausos protokolo, tuo pažeidus BPK 179 straipsnio reikalavimus. Tokie O. M. paaiškinimai, jei jie buvo, nebuvo įrašyti į kratos protokolą.

44Įtariamojo O. M. 2015 m. sausio 15 d. pirminiai parodymai ikiteisminio tyrimo metu dėl tariamo apelianto dalyvavimo nusikaltime nebuvo įtvirtinti, jį apklausiant pas ikiteisminio tyrimo teisėją. Pagal BPK 276 straipsnio 4 dalį tokie O. M. parodymai, duoti ikiteisminio tyrimo pareigūnui, nėra įrodymas, o galėjo būti perskaitomi teisiamajame posėdyje byloje esantiems įrodymams patikrinti. Juo labiau kad teisme O. M. neigė apeliantą dalyvavus nusikaltime.

45Teismas neva apelianto dalyvavimo 2015 m. sausio 14 d. gabenant cigaretes įrodytumą grindė vien tik liudytojų VSAT pareigūnų parodymų apie jų įvardintos 2015 m. sausio 14 d. pasalos metu stebėtas (pagal teismo teiginį neva užfiksuotas) aplinkybes ir O. M. parodymų dėl cigarečių gabenimo laiko ir vietos, galimo pripažinimo, kad jas gabeno 2015 m. sausio 14 d., sutapimu. Tačiau iš tikrųjų pasalos metu nebuvo kaip nors fiksuotos jokios aplinkybės. Nebuvo fotografuota, filmuota, nedaryti vaizdo ir garso įrašai, niekas nesulaikytas nusikalstamos veikos darymo metu. Apie dalyvavimą pasaloje ir jos metu neva stebėtas aplinkybes yra tik nenuoseklūs, prieštaringi, nepatikimi VSAT pareigūnų parodymai.

46Liudytojas A. I. parodė, kad 2015 m. sausio 14 d. klausantis telefoninių pokalbių buvo užfiksuota, jog apeliantas ir O. M. rengiasi 2015 m. sausio 14 d. gabenti kontrabandą, neteisėtai disponuoti akcizais apmokestinamomis prekėmis, todėl buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas ir suorganizuota VSAT pareigūnų pasala. Tačiau iš tikrųjų 2015 m. sausio 14 d. ir apskritai sausio mėn. objektyviai neužfiksuoti jokie, taip pat ir su kaltinimu susiję, apelianto kontaktai su O. M.. Tiesa, O. M. namuose kratos metu buvo paimtas telefonas, kurio numeris ( - ), tačiau neatmestina, kad tuo telefono numeriu su apeliantu kontaktavo ne O. M., bet jo duktė Džiuljeta, su kuria jis draugavo. Teisme ji neapklausta, nenustatyta, kokiais telefonais ji naudojosi.

47Taigi nėra jokių įrodymų, jog 2015 m. sausio mėn. bei 2015 m. sausio 14 d. apeliantas rengėsi su O. M. įgyti ir gabenti cigaretes.

48Tai, kad apeliantas 2015 m. sausio 14 d. neva dalyvavo gabenant cigaretes, teismas nepagrįstai bandė grįsti liudytojų A. I. ir P. D. parodymais. Jei tikėti minėtais liudytojais, jog jie matė apeliantui priklausantį automobilį ( - ) nurodytu laiku, dar nereiškia, kad tą automobilį tuo metu nurodytoje vietoje vairavo jis. Abejotina, ar ikiteisminio tyrimo metu ir teisme apklausti liudytojai A. I., P. D., N. U., T. V. ir R. P., 2015 m. sausio 14 d. buvę pasalose, mintinai žinojo automobilio duomenis. Pastebėtina, jog jie tą valstybinį numerį neva mintinai žinojo 2015 m. sausio 19, sausio 30, vasario 2 dienomis jų kaip liudytojų apklausų ikiteisminiame tyrime metu, nors buvo praėję nuo penkių dienų iki pusantro mėnesio po 2015 m. sausio 14 d., tačiau nė vienas to valstybinio numerio negalėjo prisiminti ir pakartoti apklausiami teisme.

49Liudytojai A. I. ir P. D. teisme negalėjo atsakyti į klausimus, kokio dydžio nešulius nešė „nešikai“, po kiek dėžių, paketų nešė ir galėjo nešti kiekvienas iš jų, koks buvo jų nešulių įpakavimas. Šios aplinkybės patvirtina, kad pareigūnai A. I. ir P. D. 2015 m. sausio 14 d. pasaloje aiškiai nematė ir negalėjo visą laiką matyti „nešikų“ bei pagrįstai teigti, jog visą laiką matė neva tuos pačius asmenis, nes niekaip negalėjo apibūdinti jų neštų nešulių. Netirta, iš kokio atstumo pareigūnai stebėjo nešikus, ar galėjo juos matyti tamsiu paros metu panaudodami naktinio matymo prietaisą, koks tas naktinio matymo prietaisas, kokios jo techninės charakteristikos ir pan. Be to, kyla pagrįsta abejonė, ar iš tikrųjų pareigūnai 2015 m. sausio 14 d. vakare dalyvavo pasaloje, nes niekaip objektyviai kokiomis nors techninėmis priemonėmis neužfiksavo pasalos ir sekimo metu stebėtų veiksmų, tos pasalos bei sekimo rezultatų, nesurašė jokio protokolo dėl kriminalinės žvalgybos veiksmo atlikimo ir neva matytas aplinkybes teisme bandė tvirtinti nenuosekliais, prieštaringais, tačiau aiškiai bandytais tarpusavyje derinti parodymais.

50Liudytojas A. I. teisme aiškino, kad pareigūnų tikslas buvo nustatyti ne tik nusikalstamos veikos vykdytojus, bet ir organizatorius, tačiau organizatorių veiksmai nustatomi per vykdytojų veiksmus. Pareigūnai negalėjo paaiškinti, kodėl po to, kai pravažiavo O. M. priklausantis automobilis „Citroen“, laiku nesustabdė neva jų matyto apeliantui priklausančio automobilio ,,VW Golf“, nesulaikė jo vairuotojo ir „nešikų“, nenustatė, kas vairavo tą automobilį.

51Ikiteisminio tyrimo metu buvo šališkai, neišsamiai tikrinta apelianto versija, jog 2015 m. sausio 14 d. apie 19.30 val. jis vyko pas mechaniką S. G. (S. G.) atlikti automobilio ,,VW Golf“ profilaktinę apžiūrą. 2015 m. sausio 15 d. apklausos protokole užfiksuota, kad jis vyko pas S. G. (S. H.) remontuoti automobilio variklį, kadangi automobilį užvedus blogai dirbo variklis, girdėjosi pašaliniai garsai. Detalesnių parodymų nedavė, nes nežinojo, jog ta aplinkybė bus tikrinama ir gali būti reikšminga. Teisme parodė, kad variklis blogai vedėsi, gal buvo problemų ir su starteriu.

52Ikiteisminio tyrimo metu automobilis ,,VW Golf“ buvo pristatytas apžiūrai UAB „Moller Auto Alytus“, pavedus atlikti tik variklio tyrimą, nustatyti jo techninę būklę, ar jam reikalingas remontas. Apžiūra atlikta apeliantui nedalyvaujant. Kiekvienas vairuotojas gali turėti savo subjektyvią nuomonę, spėjimą apie variklio darbą, kurie gali ir nepasitvirtinti. Variklio užvedimui turi įtakos ir elektros sistema, starterio veikla, kas nebuvo tikrinta. Gynėjas teisme prašė iškviesti į apklausą automobilį apžiūrėjusį specialistą, tačiau teismas tokį prašymą atmetė.

53Teismas nuosprendyje visiškai neišanalizavo, neįvertino ir net išsamiai neišdėstė kitų pareigūnų liudytojų N. U. bei T. V. parodymų, jog jie 2015 m. sausio 14 d. pasaloje neva stebėjo S. G. sodybą ir apelianto automobilis prie tos sodybos nebuvo privažiavęs. Netikrinti ir apelianto parodymai vietoje, kur ir kiek jis buvo privažiavęs prie S. G. sodybos. Nefiksuota, kur yra S. G. sodyba, netirta, kokią teritoriją iš savo pasalos vietos apskritai galėjo stebėti tamsiu paros metu N. U. ir T. V., ar iš tos vietos jie galėjo matyti S. G. namą ir jo aplinką. Nebuvo apklaustas ir S. G., tikrinant apelianto versiją, ar 2015 m. sausio 14 d. vakare jis buvo namuose.

54Liudytojo A. I. nurodytos tariamų apelianto veikų schemos dėstymas galbūt paremtas jo ir L. Š. susirašinėjimo SMS žinutėmis 2015 m. sausio 4 d. ir sausio 14 d. aiškinimu, tačiau L. Š., esant tiems patiems duomenims, buvo išteisintas.

55Teismo neteisingai nustatytas apelianto išteisinimo pagrindas ir neišsamūs bei iš dalies nepagrįsti jo išteisinimo motyvai gali nulemti nepagrįstos administracinės nuobaudos jam paskyrimą, nepagrįstą jo automobilio ir ryšio priemonių konfiskavimą, civilinio ieškinio dėl valstybei neva nesumokėtų mokesčių pareiškimą. Teismas visiškai nepagrįstai nusprendė negrąžinti ryšio priemonių, nes nėra jokių duomenų, kad apeliantas rengė ir 2015 m. sausio 14 d. dalyvavo, darant nusikalstamą veiką ar administracinį teisės pažeidimą, naudodamasis ryšio priemonėmis.

56Išteisintasis A. K. apeliaciniame skunde prašė jį išteisinti BPK 303 straipsnio 5 dalies

572 punkte nurodytu pagrindu – neįrodžius jo dalyvavimo padarant nusikalstamą veiką; konstatuoti, kad nesurinkta duomenų, įrodančių, jog jis 2015 m. sausio 14 d. dalyvavo, darant kaltinime jam inkriminuotą akcizais apmokestinamų prekių – cigarečių „Fest“ įgijimo ir gabenimo veiką, kartu pašalinant iš nuosprendžio teiginius bei motyvus, kad jo veikoje yra ir įrodyti administracinio teisės pažeidimo, nagrinėtino apylinkės teisme, požymiai.

58Teismo posėdyje prokurorė prašė jos apeliacinį skundą tenkinti, o A. K. apeliacinį skundą atmesti. Išteisintieji ir jų gynėjai prašė A. K. apeliacinį skundą tenkinti, o prokurorės skundą atmesti.

59Vilniaus apygardos prokuratūros skyriaus prokurorės apeliacinis skundas tenkinamas, išteisintojo A. K. skundas atmetamas.

60Vilniaus apygardos teismo 2016 m. birželio 27 d. nuosprendis keičiamas.

61Panaikinama jo dalis, kuria A. K. ir L. Š. dėl kaltinimo pagal BK 1992 straipsnio 1 dalį išteisinti, ir šioje dalyje priimamas naujas apkaltinamasis nuosprendis. Konfiskuojamas A. K. priklausantis automobilis „VW Golf“, valst. Nr. ( - ), kaip įstatymo uždraustą veiką padaryti palengvinusi priemonė. Iš visų nuteistųjų lygiomis dalimis išieškomos proceso išlaidos kontrabandinėms cigaretėms transportuoti ir naikinti.

62Dėl O. M. nuteisimo pagal BK 1992 straipsnio 1 dalį apeliacinių skundų nepaduota, todėl ši nuosprendžio dalis neperžiūrima (BPK 320 straipsnio 3 dalis), išskyrus proceso išlaidų išieškojimą.

63Esminių Baudžiamojo proceso kodekso pažeidimų byloje nenustatyta.

64Dėl A. K. ir L. Š. kaltės

65Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija Nustatė

66A. K. ir L. Š., pažeisdami nustatytą tvarką – Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2004 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 4-200 patvirtintų „Fiziniams asmenims taikomų alkoholio produktų ir tabako gaminių gabenimo ir laikymo Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių“ (pakeistų 2010 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. 4-443) 2 punkto reikalavimą, kuris nustato, kad Lietuvos Respublikos teritorijoje fiziniams asmenims draudžiama gabenti ir laikyti jiems nuosavybės teise priklausančiose, pagal nuomos, panaudos sutartį ar kitais pagrindais naudojamose patalpose ir kitose vietose tabako gaminius, nepaženklintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka finansų ministro patvirtinto pavyzdžio specialiaisiais ženklais – banderolėmis, taip pat kontrabandinius tabako gaminius, 3 punkto reikalavimą, kuris nustato, kad fiziniams asmenims leidžiama laikyti ir gabenti nepaženklintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka finansų ministro patvirtinto pavyzdžio specialiais ženklais – banderolėmis tabako gaminius, jeigu jie laiko įvežtus iš kitų valstybių į Lietuvos Respubliką tabako gaminius, kurių kiekis vienam asmeniui neviršija 10 pakelių cigarečių, 2015 m. sausio mėn. pradžioje ir 2015 m. sausio 14 d. tarp 19–20.20 val., tiksliai nenustatytu laiku, susitarę ir veikdami bendrininkų grupe su asmeniu, dėl kurio priimtas apkaltinamasis nuosprendis, pastarasis su A. K., turėdami tikslą realizuoti, įgijo, laikė, o asmuo, dėl kurio priimtas apkaltinamasis nuosprendis, L. Š. ir nenustatyti asmenys nuo Lietuvos Respublikos valstybės sienos gabeno Baltarusijos Respublikos banderolėmis paženklintus 8 000 pakelių cigarečių „Fest“, kurių vertė, įskaitant privalomus sumokėti valstybei mokesčius, viršijo 250 MGL dydžio sumą ir sudarė 17 655 Eur šiomis aplinkybėmis:

67turėdami tikslą padaryti nusikalstamą veiką, 2015 m. sausio mėn. pradžioje, tiksliai nenustatytu laiku, A. K., bendraudamas telefonu ir tiesiogiai su nusikalstamos veikos bendravykdytoju O. M., susitarė įgyti iš nenustatytų asmenų Baltarusijos Respublikos banderolėmis pažymėtas cigaretes ir jas gabenti nuo Šalčininkų r., ( - ) ribose esančios valstybės sienos iki O. M. namų adresu: ( - ), Šalčininkų r. Tuo tikslu 2015 m. sausio mėn. pradžioje, tiksliai nenustatytu laiku, A. K., bendraudamas telefonu ir tiesiogiai su bendravykdytoju L. Š., susitarė, kad pastarasis kartu su nenustatytais nusikalstamos veikos bendrininkais cigaretes atgabens nuo Šalčininkų r., ( - ) esančios valstybės sienos iki O. M. automobilio. Susitaręs su nusikalstamos veikos bendravykdytojais 2015 m. sausio mėn. pradžioje, tiksliai nenustatytu laiku, A. K. jam priklausančiu automobiliu „VW Golf“, valst. Nr. ( - ), iki Šalčininkų r., ( - ) atvežė nusikalstamos veikos bendrininkus L. Š. ir nenustatytus asmenis, dėl ko L. Š. ir nenustatyti asmenys nuo valstybės sienos atnešė bendrai A. K. ir O. M. įgytas cigaretes, aštuonias dėžes, t. y. 4 000 pakelių, cigarečių „Fest“, kurias tolesniam gabenimui sukrovė į O. M. automobilį „Citroen C5“, valst. Nr. ( - ), O. M. jas nugabeno iki savo namų adresu: ( - ), o A. K. automobiliu „VW Golf“, valst. Nr. ( - ), nusikalstamos veikos bendrininkus

68L. Š. ir nenustatytus asmenis išgabeno iš nusikalstamos veikos padarymo vietos;

69tęsdami nusikalstamą veiką, 2015 m. sausio 14 d., tiksliai nenustatytu laiku, O. M. bei

70A. K., bendraudami telefonu ir tiesiogiai, susitarė įgyti Baltarusijos Respublikos banderolėmis pažymėtas cigaretes ir jas gabenti nuo Šalčininkų r., ( - ) ribose esančios valstybės sienos iki O. M. namų adresu: ( - ), Šalčininkų r. Tuo tikslu

712015 m. sausio 14 d. A. K., bendraudamas telefonu ir tiesiogiai su bendravykdytoju L. Š., susitarė, kad pastarasis kartu su nenustatytais nusikalstamos veikos bendrininkais cigaretes atgabens nuo Šalčininkų r., ( - ) esančios valstybės sienos iki O. M. automobilio. Susitaręs su nusikalstamos veikos bendravykdytojais, 2015 m. sausio 14 d. tarp 19–20.20 val., tiksliai nenustatytu laiku, A. K. jam priklausančiu automobiliu „VW Golf“, valst. Nr. ( - ), iki Šalčininkų r., ( - ) atvežė nusikalstamos veikos bendrininkus L. Š. ir nenustatytus asmenis, dėl ko L. Š. ir nenustatyti asmenys nuo valstybės sienos atnešė bendrai A. K. ir O. M. įgytas cigaretes, aštuonias dėžes, t. y. 4 000 pakelių, cigarečių „Fest“, kurias tolesniam gabenimui sukrovė į O. M. automobilį „Citroen C5“, valst. Nr. ( - ), O. M. jas nugabeno iki savo namų adresu: ( - ), o A. K. automobiliu „VW Golf“, valst. Nr. ( - ), nusikalstamos veikos bendrininkus L. Š. ir nenustatytus asmenis išgabeno iš nusikalstamos veikos padarymo vietos.

72Tokiu būdu A. K. ir L. Š., veikdami bendrininkų grupe su asmeniu, dėl kurio priimtas apkaltinamasis nuosprendis, bei kitais nenustatytais asmenimis, asmeniui, dėl kurio priimtas apkaltinamasis nuosprendis, ir A. K. neteisėtai įgijus akcizais apmokestinamas prekes – 16 dėžių, t. y. 8 000 pakelių, cigarečių „Fest“, kurios nebuvo paženklintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 9 d. nutarimu Nr. 408 patvirtintų „Apdoroto tabako, etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų ženklinimo specialiaisiais ženklais – banderolėmis taisyklių“ 5 punkte nustatyta tvarka ir kurių vertė, įskaitant privalomus sumokėti valstybei mokesčius, viršijo 250 MGL dydžio sumą bei sudarė 17 655 Eur, L. Š. jas kartu su nenustatytais nusikalstamos veikos bendravykdytojais neteisėtai gabeno Lietuvos Respublikos teritorija nuo Šalčininkų r., ( - ) ribose esančios valstybės sienos iki minėtame kaime stovėjusio asmens, dėl kurio priimtas apkaltinamasis nuosprendis, automobilio „Citroen C5“, valst. Nr. ( - ), į kurį L. Š. ir nenustatyti asmenys cigaretes sukrovė tolesniam jų gabenimui iki jų laikymo vietos adresu: ( - ), o A. K. ir asmuo, dėl kurio priimtas apkaltinamasis nuosprendis, bendrai įgytas cigaretes, turėdami tikslą realizuoti, neteisėtai laikė asmens, dėl kurio priimtas apkaltinamasis nuosprendis, gyvenamajame name bei ūkiniame pastate nuo įgijimo momento iki 2015 m. sausio 14 d. 20.35 val., kol kratos metu Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos VRM Varėnos rinktinės pareigūnai neteisėtai laikomas akcizais apmokestinamas prekes aptiko ir paėmė.

73Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi baudžiamąją bylą apeliacine tvarka, sutinka su prokurorės apeliacinio skundo argumentais ir konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismo išvados dėl

74A. K. bei L. Š. nekaltumo, jiems nepadarius nusikalstamos veikos, numatytos BK 1992 straipsnio 1 dalyje, neatitinka bylos aplinkybių. Teismas įrodymus įvertino, pažeisdamas BPK 20 straipsnio 5 dalies reikalavimus, nes įrodymai buvo vertinami, nepakankamai išsamiai išnagrinėjus visas bylos aplinkybes.

75BPK 20 straipsnyje nustatyta, kad įrodymais gali būti tik tokie duomenys, kurie patvirtina arba paneigia bent vieną aplinkybę, turinčią reikšmės bylai išspręsti teisingai. Baudžiamojo proceso kodekse įrodymų pripažinimo, tyrimo ir vertinimo bendrosios nuostatos yra įtvirtintos

76BPK 20 straipsnyje, 276 straipsnio 4 dalyje, 301 straipsnyje. Baudžiamojo proceso įstatymas nenumato taisyklių ir metodų, kurie reglamentuotų patį įrodymų vertinimo procesą. Įrodymų vertinimas iš esmės yra subjektyvus loginis procesas, kuris reiškiasi Baudžiamojo proceso kodekso normų sistemos nustatytose ribose, o teisminis nagrinėjimas ir baigiamojo akto motyvai yra ypatingas argumentacijos atvejis, kuriame derinami faktiniai duomenys ir loginės taisyklės. Esminis reikalavimas šiam loginiam procesui yra išsamus ir nešališkas visų bylos aplinkybių išnagrinėjimas vadovaujantis įstatymu. Svarbi įrodymų vertinimo sąlyga – turi būti vertinamas tiek kiekvienas įrodymas atskirai, tiek įrodymų visuma, nė vienas įrodymas iš anksto nėra svarbesnis už kitą, nepriklausomai nuo įrodymų šaltinio. Visų įrodymų – pirminių ir išvestinių, tiesioginių ir netiesioginių – visuma turi sudaryti logikos dėsniams neprieštaraujančią grandinę.

77Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, išnagrinėjusi šią baudžiamąją bylą ir įvertinusi surinktų įrodymų visumą, sprendžia, kad apygardos teismas minėtų baudžiamojo proceso įstatymo reikalavimų nesilaikė, dėl to dviem kaltinamiesiems priėmė neteisėtą ir nepagrįstą išteisinamąjį nuosprendį.

78Byloje surinkti bei ištirti įrodymai, kaip apeliaciniame skunde pagrįstai nurodė prokurorė, buvo įvertinti fragmentiškai, atsietai nuo visumos, išskirtinį dėmesį suteikiant kaltinamųjų teisme duotiems parodymams, nevertinant šių parodymų nuoseklumo, prieštaringumo, derinimo prie byloje nustatytų faktinių aplinkybių, ignoruojant tai, kad kaltinamųjų nurodytas aplinkybes paneigia kiti byloje esantys duomenys.

79A. K. ir L. Š. tiek ikiteisminio tyrimo metu, tiek teisiamajame posėdyje, tiek pasisakydami bylą nagrinėjant apeliacine tvarka, neigė savo kaltę dėl jiems inkriminuoto nusikaltimo, t. y. A. K. ir L. Š. nepripažino, kad, veikdami bendrininkų grupe su O. M., neteisėtai disponavo akcizais apmokestinamomis prekėmis, o būtent: A. K. neigė, kad, veikdamas su O. M., įgijo akcizais apmokestinamas prekes, jas laikė ir gabeno Lietuvos Respublikos teritorijoje; neigė surinkęs kitus cigaretes gabenusius asmenis, juos atvežęs ir paleidęs netoli nuo Lietuvos Respublikos valstybės sienos, po to juos išvežęs, taip pat tai, kad žinojo apie neteisėtą akcizais apmokestinamų prekių gabenimą; L. Š. neigė kartu su kitais nenustatytais asmenimis nuo Lietuvos Respublikos valstybės sienos gabenęs kontrabandines cigaretes iki O. M. automobilio. Tačiau jų kaltę padarius šį nusikaltimą patvirtina ikiteisminio tyrimo metu surinkti ir teisiamajame posėdyje ištirti įrodymai, kuriuos apeliacinės instancijos teismas kitaip įvertina.

80Byloje esančiais įrodymais neginčytinai nustatyta, kad pagal turimą kriminalinės žvalgybos informaciją apie galimą nusikalstamą veiką 2015 m. sausio 14 d. pareigūnai stebėjo Šalčininkų raj., ( - ) sankryžą, laukdami automobilio „VW Golf“, valst. Nr. ( - ). Šis automobilis 2015 m. sausio 14 d. apie 19 val. sustojo ( - ) kaimo sankryžoje, iš automobilio išlipo keturi asmenys, kurie nubėgo link valstybės sienos pusės. Minėtas automobilis nuvažiavo toliau nuo kaimo į gilumą ir sustojo. Asmenis, bėgančius link valstybės sienos, pareigūnai sekė pėsčiomis, eidami paskui juos. Iš automobilio išsilaipinę minėti keturi asmenys, priėję prie valstybės sienos, palaukė pritūpę prie griovio, kol nešuliai bus prinešti, o, juos permetus, tie patys keturi asmenys nuo valstybės sienos pusės ėjo nešini stačiakampio formos nešuliais. Jie nuėjo link ( - ) kaimo sodybų, po to jau be nešulių sugrįžo prie sankryžos, kur ir buvo išleisti. Tada privažiavo tas pats automobilis „VW Golf“, valst. Nr. ( - ), į jį įlipo tie patys keturi asmenys ir nuvažiavo link Eišiškių. Po kelių minučių iš ( - ) kaimo išvažiavo automobilis „Citroen C5“ ir nuvažiavo ta pačia kryptimi, kaip ir automobilis „VW Golf“, t. y. link Eišiškių miestelio.

81Tuo pačiu metu buvo stebima kita vieta – O. M. namai Eišiškėse, ( - ), laukiant automobilių „VW Golf“, valst. Nr. ( - ), ir „Citroen C5“, valst. Nr. ( - ). Automobilis „VW Golf“, pravažiavęs gatve pro minėtą namą, toliau nuvažiavo nesustojęs, o automobilis „Citroen C5“ įvažiavo į A. M. sodybos kiemą, ir iš jo išlipęs žmogus iš automobilio „Citroen C5“ iškrovė dėžes. Esant pagrindui manyti, kad iškrautose dėžėse gali būti kontrabandinės cigaretės, pareigūnai įvažiavo į sodybos kiemą ir atliko kratą gyvenamajame name bei ūkiniame pastate. Kratos metu gyvenamajame name ir ūkiniame pastate surasta šešiolika dėžių su 8 000 pakelių cigarečių „Fest“, paženklintų Baltarusijos Respublikos banderolėmis, kurių vertė viršija 250 MGL dydžio sumą. Atlikus kratą, O. M. buvo sulaikytas. O. M. nurodė, kad rastos dėžės yra jo, patvirtino, kad dėžėse yra cigaretės, darant nusikaltimą dalyvavo ir A. K.. Atsižvelgiant į tai bei turint kriminalinės žvalgybos informacijos, jog prie šios nusikalstamos veikos gali būti prisidėjęs ir A. K., po kratos pas O. M. pareigūnai nuvyko į

82A. K. gyvenamąją vietą adresu: ( - ) Šalčininkų raj., kur taip pat atlikta krata, po kurios sulaikytas A. K..

83Nustatyta, kad O. M. gyvenamojoje vietoje ir ūkiniame pastate kratos metu rasti bei paimti keturi telefonai su SIM kortelėmis: 1) įjungtas telefonas ,,Nokia“, IMEI: ( - ), su jame esančia ,,Omnitel extra“ SIM kortele, kurios Nr. ( - ) (rastas ūkiniame pastate); 2) įjungtas telefonas ,,Nokia“, IMEI: ( - ), su jame esančia ,,Pildyk“ (,,Tele2“) SIM kortele (rastas ūkiniame pastate); 3) įjungtas telefonas ,,Samsung“,

84IMEI: ( - ), su jame esančia ,,MTC“ SIM kortele, kurios

85Nr. ( - ) (rastas ūkiniame pastate); 4) įjungtas telefonas ,,Nokia“, IMEI: ( - ) ir IMEI: ( - ), su jame esančia ,,Pildyk“ (,,Tele2“)

86SIM kortele, kurios Nr. ( - ) (rastas gyvenamajame name) (t. 1, b. l. 43, 44–55, 59, 69–70, 72–73, 85–88).

87Nustatyta, kad O. M., rengdamasis daryti nusikalstamą veiką bei ją darydamas, naudojosi telefonų abonentais: ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ). Telefonų apžiūros metu mobiliojo ryšio telefone „Nokia“ IMEI: ( - ) buvo naudojama SIM kortelė, kurios abonento numeris ( - ) (telefone naudota

882014-12-29 10:11 val.), kratos metu išimtame telefone buvo SIM kortelė, kurios abonento numeris ( - ) (telefone naudota nuo 2015-01-10 iki 2015-01-15), mobiliojo ryšio telefone „Nokia“ IMEI: ( - ) buvo naudojama SIM kortelė, kurios abonento numeris ( - ) (telefone naudota nuo 2014-08-21 iki 2014-10-29) ir SIM kortelė, kurios abonento numeris ( - ) (telefone naudota nuo 2014-10-30 iki 2014-11-03), mobiliojo ryšio telefone „Samsung“ IMEI: ( - ) buvo įdėta Baltarusijos Respublikos „MTC“ SIM kortelė Nr. ( - ), kurios abonento numeris ( - ); mobiliojo ryšio telefone ,,Nokia“, IMEI: ( - ) ir IMEI: ( - ), naudojama SIM kortelė, kurios abonento numeris ( - ); mobiliojo ryšio telefone ,,Nokia“, IMEI: ( - ), buvo įdėta SIM kortelė, kurios abonento numeris ( - ) (t. 3, b. l. 135–149).

89Nustatyta, kad SIM kortelės, kurios abonentinis numeris ( - ), telefono užrašinėje rasti kontaktiniai vardai ir telefono numeriai, tarp kurių yra telefono numeriai: ( - ) pavadintas „Kamar 2“ ir ( - ) pavadintas „Kamar“, kuriais naudojosi A. K., taip pat numeriai ( - ) pavadintas „Tatka 2“ ir ( - ) pavadintas „Tatka“, kurie priklausė pačiam A. M. (telefonai su šiais numeriais paimti, darant kratą jo gyvenamojoje vietoje). Duomenys apie rinktus numerius ir praleistus skambučius yra ištrinti, tačiau tarp priimtų skambučių užfiksuota, jog nusikaltimo padarymo metu 2015-01-14 20:20 į šį numerį buvo skambinta iš kito O. M. priklausančio telefono, kurio numeris ( - ), pavadintas „Tatka 2“. Atsižvelgiant į tai, kad šis telefonas kratos metu rastas O. M. gyvenamojoje vietoje, jis pats pripažino kaltinime nurodytu metu disponavęs akcizais apmokestinamomis prekėmis, tačiau buvo sulaikytas 2015-01-14 20.45 val., toks naudojimasis telefonais įrodo, jog pats sau skambinti 2015-01-14 20:20 jis negalėjo, jo telefonu dar nusikaltimo darymo metu naudojosi kitas asmuo ir vėliau šį telefoną jam atidavė.

90Baltarusijos Respublikos „MTC“ SIM kortelės, kurios abonento numeris ( - ), telefono užrašinėje rasti kontaktiniai vardai ir telefono numeriai, tarp kurių yra telefono numeriai: ( - ) pavadintas „Dimka“. Šiame telefone „Gautos žinutės“ nusikaltimo padarymo metu 2015-01-14 užfiksuota, jog skambino kontaktas ( - ) pavadintas „Dimka“, praleisti du kvietimai, paskutinis kvietimas 22:48 (O. M. tuo metu jau buvo sulaikytas). Apie šį asmenį vardu Dmitrijus (Dima), iš kurio pirko kontrabandines cigaretes, O. M. yra davęs parodymus. Vėliau aptariant A. K. mobiliojo ryšio telefono užrašinėje rastus kontaktus ir telefono numerius, toks kontaktas bus nustatytas ir pas jį. Tai objektyviai patvirtina, jog tiek O. M., tiek A. K. naudojosi Baltarusijos Respublikos ,,MTC“ tinklo SIM kortele ir turėjo vieną ir tą patį kontaktą. Tai įrodo juos abu dalyvavus, darant inkriminuotą nusikaltimą.

91SIM kortelės, kurių abonento numeris ( - ) (nusikaltimo padarymo metu buvo naudojamas) ir numeris ( - ) (telefone naudota nuo 2014-10-30 iki

922014-11-03), užrašinėje nebuvo rasti bylai reikšmingi kontaktiniai vardai ir telefono numeriai.

93SIM kortelė, kurios abonento numeris ( - ), (telefone naudota nuo

942015-01-10 iki 2015-01-15), telefono užrašinėje rasti kontaktiniai vardai ir telefono numeriai, tarp kurių yra telefono numeriai: ( - ) pavadintas „Moj 2“, priklausantis kitam A. M. naudojamam telefonui (telefonas su šiuo numeriu paimtas jo gyvenamosios vietos kratos metu, ūkiniame pastate, toje pačioje patalpoje, kur aptiktos dėžės su cigaretėmis, telefonas buvo įjungtas), taip pat ( - ) pavadintas „Zuk“, kuriuo naudojosi L. Š.. Telefone užfiksuoti rinkti numeriai: 2015-01-06 14:23 ( - ), kuris priklausė taip pat O. M. (telefonas su šiuo numeriu buvo paimtas jo gyvenamosios vietos kratos metu, įjungtas); 2015-01-12 17:42 ( - ), kuriuo naudojosi A. K.. Telefone užfiksuoti praleisti skambučiai: 2015-01-17 09:35 O. M. skambino iš numerio ( - ), kuriuo naudoji A. K.; 2015-01-16 20:59 skambino iš numerio ( - ), 2015-01-10 17:16 – ( - ) iš kito A. M. priklausančio telefono, 2015-01-10 17:08 – ( - ). Priimti skambučiai: 2015-01-16 14:23 priimtas A. K. skambutis iš numerio ( - ); 2015-01-14 19:42 priimtas skambutis iš kito A. M. priklausančio telefono numerio ( - ).

95Šiame telefone 2014-12-30 ir 2015-01-14 nustatyti O. M. telefono numerio ( - ) ir kito O. M. priklausančio telefono numerio ( - ) bei ( - ) (priklausančio L. Š.), ( - ) (priklausančio A. K.) tarpusavio kontaktai SMS pranešimais. Iš apžiūros protokolo matosi toks susirašinėjimų, siųstų į O. M. telefono numerį ( - ), turinys: 2014-12-30 17:23 iš numerio ( - ), kuris priklauso A. K., atsiunčiamas L. Š. priklausantis telefono numeris ( - ); 2014-12-30 18:56 A. Š. iš numerio ( - ) išsiunčia SMS „pz“, vertimas į lietuvių kalbą „Paskambink“; 2015-01-04 12:42 iš kito O. M. priklausančio telefono numeriu ( - ) gauta SMS „štoto ne prypomniu kto ty“, vertimas į lietuvių kalbą „Kažkaip neprisimenu, kas tu“; 2015-01-04 13:11 iš L. Š. numerio ( - ) gauta SMS „ščias painteresujus“, vertimas į lietuvių kalbą „Tuoj pasidomėsiu“ (t. 3, b. l. 135–149).

962015-01-14 A. K. gyvenamojoje vietoje Šalčininkų r., ( - ), kratos metu surasti ir paimti keturi mobiliojo ryšio telefonai su SIM kortelėmis: 1) telefonas ,,Nokia“, IMEI: ( - ), su jame esančia ,,Ežio“ (,,Omnitel“) SIM kortele, kurios abonento numeris ( - ); 2) telefonas ,,Nokia“, IMEI: ( - ) ir IMEI: ( - ) su jame esančia ,,Pildyk“ (,,Tele2“) SIM kortele, kurios abonento numeris ( - ); 3) telefonas ,,Nokia“, IMEI: ( - ) su jame įdėta SIM kortele su užrašu ,,3G“, kurios abonento numeris ( - ); 4) telefonas ,,Nokia“,

97IMEI: ( - ) su jame įdėta SIM kortele su užrašu ,,MTC“, kurios abonento numeris nenustatytas (Baltarusijos Respublikos abonentas); 5) trys SIM kortelės; 6) septyni SIM kortelių dėklai; 7) dvi daugkartinio naudojimo papildymo kortelės (t.1, b. l. 89, 90–96, 103).

98Nustatyta, kad kaltinamasis A. K., rengdamasis daryti nusikalstamą veiką bei ją darydamas, naudojosi telefonų abonentais: ( - ); ( - ); ( - ); ( - ); ( - ). Telefonų apžiūros metu aptiktame SIM kortelės dėkle, kurio SIM kortelės Nr. ( - ), SIM kortelei suteiktas abonentinis numeris ( - ); mobiliojo ryšio telefone „Nokia“, IMEI: ( - ) ir IMEI: ( - ), buvo naudojama SIM kortelė, kurios abonento numeris ( - ) (telefone naudota nuo 2014-05-27 iki 2014-09-02), o kratos metu paimtame telefone buvo įdėta SIM kortelė, kurios abonento numeris ( - ) (telefone ji naudota nuo 2014-09-01 iki 2015-01-15); mobiliojo ryšio telefone „Nokia“,

99IMEI: ( - ), buvo įdėta SIM kortelė, kurios abonento numeris ( - ) (telefone naudota nuo 2013-11-17 iki 2015-01-15) (t. 3, b. l. 112–134).

100Nustatyta, kad SIM kortelės su užrašu ,,MTC“, kurios abonento numeris nenustatytas (Baltarusijos Respublikos abonentas), telefono užrašinėje rasti kontaktiniai vardai ir telefono numeriai, tarp kurių yra telefono numeriai: ( - ) pavadintas „Djmka“ (šis numeris nurodytas ir O. M. mobiliojo ryšio telefone, kuriame buvo naudojamasi SIM kortele, kurios abonento numeris ( - )), ( - ) pavadintas „Moj 2 blr“, kuris priklausė O. M. naudojamam telefonui (telefonas su šiuo numeriu paimtas iš O. M. gyvenamosios vietos kratos metu, įjungtas). ( - ) pavadintas „Djmka“ numeris rinktas

1012015-01-10 19:45, taip pat užfiksuotas priimtas skambutis iš ( - ) pavadinto „Moj 2 blr“ (O. M.), 2015-01-10 19:46; 2014-12-23 21:09 praleistas skambutis iš ( - ) pavadinto „Moj 2 blr“ (O. M.). Telefone nebuvo rasta bylai reikšmingų susirašinėjimų.

102SIM kortelės, kurios abonento numeris ( - ) (telefone naudota nuo

1032015-01-10 iki 2015-01-15), telefono užrašinėje rasti kontaktiniai vardai ir telefono numeriai, tarp kurių yra telefono numeriai: ( - ) pavadinta „Andrej tel2“ (kitas A. K. telefonas), ( - ) pavadinta „M.“ (priklausė O. M.), ( - ) pavadinta „Š“ (priklausė L. Š.).

104Telefone nusikaltimo padarymo dieną 2015-01-14 užfiksuoti rinkti numeriai: 12:10 ( - ) pavadinta „M.“ (priklausė O. M.), 15:13 ( - ) pavadinta „Kuopos Nr“, 15:15 ( - ) pavadinta „Prakopcik 1“, 17:44 ( - ), 19:53 ( - ) pavadinta „Kaziuk“. Taip pat šią dieną užfiksuoti priimti skambučiai: 12:22 ( - ) (kuris priklausė O. M.), 15:29 ( - ) pavadinta „Prakopcik 1“, 18:44 ( - ). Praleistų skambučių telefone nėra.

105Telefone 2015-01-14 nustatytas telefono numerio ( - ) (A. K. naudojosi) ir ( - ) pavadinto „Kaziuk“ tarpusavio kontaktas SMS susirašinėjimais. Iš apžiūros protokolo matosi toks susirašinėjimų, siųstų į A. K. telefono numerį ( - ), turinys: 16:48 gautas SMS „Pis minty stylu jado nexcem gadat“, vertimas į lietuvių kalbą: ,,Rašyk mentai iš paskos važiuoja nenoriu kalbėti“; 16:49 išsiųstas SMS „Pocekaj newyjezaj jesce“, vertimas į lietuvių kalbą: ,,Palauk nevažiuok dar“; 16:49 gautas SMS „Tak ja jus wmadziunax to co rb?“, vertimas į lietuvių kalbą: ,,Tai aš jau Madžiūnuose tai ką daryti?“; 18:11 išsiųstas SMS „Nu ty die“, vertimas į lietuvių kalbą: ,,Na tu kur?“; 18:16 išsiųstas SMS „?“, 18:18 išsiųstas SMS „Skim ty tam <...> tyle casu“, vertimas į lietuvių kalbą: ,,Su kuo tu ten <...> tiek laiko“; 18:19 išsiųstas SMS „?“, 19:01 gautas SMS „Nu to co tam?“, vertimas į lietuvių kalbą: ,,Na tai kas ten?“; 19:02 išsiųstas SMS „Nenada“, vertimas į lietuvių kalbą: ,,Nereikia“. Vertinant šį susirašinėjimą su vėliau šiame nuosprendyje būsiančiu išdėstytu 2015-01-14 telefoninių pokalbių tarp A. K., O. M. ir L. Š. turiniu, akivaizdu, jog A. K. su minėtu kontaktu derino cigarečių atnešimą nuo valstybės sienos.

106SIM kortelės, kurios abonento numeris ( - ) (telefone ji naudota nuo 2014-09-01 iki 2015-01-15), telefono užrašinėje rasti kontaktiniai vardai ir telefono numeriai, tarp kurių yra telefono numeriai: ( - ) pavadinta „Les“ (kuriuo naudojosi L. Š.), ( - ) pavadinta „Mld“ (kuriuo naudojosi O. M.), ( - ) pavadinta „Now 2nr“ (kuriuo taip pat naudojosi L. Š.).

107Telefone laikotarpiu nuo 2014-09-15 iki 2015-01-14 buvo rinkti numeriai: 2014-10-04 01:32 rinktas numeris ( - ) (priklausė A. K.); 2014-10-25 18:38 – ( - ) (priklausė A. K.); 2014-10-26 17:00 – ( - ) pavadinta „Now 2nr“ (kuriuo naudojosi L. Š.); 2014-12-05 18:35, 2014-12-13 16:52, 2014-12-16 20:32, 2014-12-16 20:38, 2014-12-18 17:42 rinktas numeris ( - ) pavadinta „Now 2nr“ (kuriuo naudojosi L. Š.); 2014-12-28 17:48, 2014-12-29 17:52, 2015-01-04 15:54, 2015-01-04 17:31, 2015-01-14 18:27 rinktas numeris ( - ) pavadinta „Les“ (kuriuo naudojosi L. Š.).

108Telefone laikotarpiu nuo 2014-09-01 iki 2015-01-14 buvo atsiliepta į skambučius:

1092014-09-01 20:05, 2014-10-15 17:51 ( - ) pavadinta „ Mld“ (kuriuo naudojosi O. M.); 2014-09-03 00:07 ( - ) pavadinta „Now“ (kuriuo taip pat naudojosi

110L. Š.); 2014-12-16 20:37 ( - ) pavadinta „Now 2nr“ (kuriuo taip pat naudojosi L. Š.); 2015-01-14 18:16 ( - ) pavadinta „Les“ (kuriuo naudojosi L. Š.).

111Telefone laikotarpiu nuo 2014-08-30 iki 2014-12-15 buvo praleisti skambučiai: 2014-08-30 20:44, 2014-10-20 17:32 ( - ) pavadinta „ Mld“ (kuriuo naudojosi O. M.); 2014-09-04 20:50 ( - ) pavadinta „Now“ (kuriuo taip pat naudojosi L. Š.); 2014-12-15 21:29 ( - ) pavadinta „Now 2nr“ (kuriuo taip pat naudojosi L. Š.).

112Telefone laikotarpiu nuo 2014-12-05 iki 2015-01-14 nustatyti telefono numerio ( - ) (kuriuo naudojosi A. K.) ir ( - ) pavadinta „Now“ bei ( - ) pavadinta „Les“ (kuriais abiem naudojosi L. Š.) tarpusavio kontaktai SMS susirašinėjimais. Iš apžiūros protokolo matosi toks susirašinėjimų, siųstų į A. K. telefono numerį ( - ), turinys:

113Gauti SMS iš abonento „Now 2nr“ abonento Nr. ( - ) (L. Š.): 2014-12-05 16:26 val. „našol 4 ludei“, vertimas į lietuvių kalbą: ,,Suradau 4 žmones“; 2014-12-05 16:26 val. „zara pryjedu“, vertimas į lietuvių kalbą: ,,Tuoj atvažiuosiu“; 2014-12-05 16:28 val. „Ok jet w stawidancy na astanowku“, vertimas į lietuvių kalbą: ,,Gerai važiuok į Stavidonis prie stotelės“; 2014-12-05 17:40 val. „Ok“, vertimas į lietuvių kalbą: ,,Gerai“; 2014-12-13 17:16 val. „u O. M.“, vertimas į lietuvių kalbą: ,,Pas O. M.“; 2014-12-14 17:14 val. „da uze namescie“, vertimas į lietuvių kalbą: ,,Taip jau vietoje“; 2014-12-15 19:00 val. „niea a6 nemaja maje audi 100 uniwersal čornaja“, vertimas į lietuvių kalbą: ,,Ne A6 neturi turi juodos spalvos Audi 100 universalą“; 2014-12-18 18:09 „dis nema kawo wziat tyko dwux jest“, vertimas į lietuvių kalbą: ,,Šiandien nėra ko paimti tiktai du yra“; 2014-12-18 18:11 val. „pjane wse“, vertimas į lietuvių kalbą: ,,girti visi“; 2014-12-18 18:14 val. „nea.ja i petrouski tyko“, vertimas į lietuvių kalbą: ,,ne, aš ir Petrovskis tiktai“;

1142014-12-18 18:18 val. „ok“, vertimas į lietuvių kalbą: ,,gerai“.

115Susirašinėjimas su abonentu „Les“ abonento Nr. ( - ) (L. Š.): 2014-12-20 19:58 val. gautas SMS „Zdrw eta lešuk z stawidancav eta moj nowy nr wdruk što pisy na ety nr.“, vertimas į lietuvių kalbą:,, Sveikas čia Lešuk iš Stavidonių čia mano naujas numeris jeigu ką tai rašyk į šitą numerį“; 2014-12-21 16:26 val. gautas SMS „ok ja uO. M.“, vertimas į lietuvių kalbą: ,,gerai aš pas O. M.“; 2014-12-23 17:46 val. gautas SMS „Ja uO. M. bendam“, vertimas į lietuvių kalbą: ,,Aš pas O. M. būsiu“; 2014-12-23 18:02 val. gautas SMS „ty zara?“, vertimas į lietuvių kalbą: ,,tu greitai?“; 2014-12-27 17:00 val. gautas SMS „Jest 4ludi uze.zawiele času bendiš uO. M.?bo my tut bndm“, vertimas į lietuvių kalbą: ,,Yra jau 4 žmonės, daug laiko būsi pas O. M.? kadangi mes čia būsim“; 2014-12-27 17:03 val. gautas SMS „Jak wyjedis z pbr to np.“, vertimas į lietuvių kalbą: ,,Kai išvažiuosi iš „pbr“ (Pabarė) tai parašyk“; 2014-12-27 17:37 val. gautas SMS „ok“, vertimas į lietuvių kalbą: ,,gerai“; 2014-12-28 17:58 val. gautas SMS „uze tyko 2jest“, vertimas į lietuvių kalbą: ,,jau tiktai 2 yra“; 2014-12-28 17:58 val. išsiųstas SMS „ninada tedy“, vertimas į lietuvių kalbą: ,,tada nereikia“; 2014-12-28 18:00 val. gautas SMS „jsn“, vertimas į lietuvių kalbą: ,,aišku“; 2014-12-30 17:11 val. gautas SMS „Jest tyko 3“, vertimas į lietuvių kalbą: ,,Yra tiktai 3“; 2014-12-30 17:12 val. išsiųstas SMS „A jesce nema kawo wziat“, vertimas į lietuvių kalbą: ,,O dar nėra ko paimti“.

116Teisėjų kolegija išskiria A. K. susirašinėjimą su L. Š. 2015-01-04 ir 2015-01-14:

1172015-01-04 16:05 val. išsiųstas SMS „A to wy bez mne 2 razy xadili“, vertimas į lietuvių kalbą: ,,Tai jūs be manęs 2 kartus ėjote“; 2015-01-04 16:32 val. gautas SMS „Nea z tobo jak byli to pšynesli minsku 16 tonkava i potym jak bez tb byli to 14 minsku i 2 nz puški“, vertimas į lietuvių kalbą: ,,Ne kaip su tavimi buvome tai atnešėme 16 plono „Minsko“ ir po to kai buvome be tavęs tai 14 „Minsko“ ir 2 „NZ“ dėžes; 2015-01-04 16:58 val. išsiųstas SMS „<...> nebylo tyle “, vertimas į lietuvių kalbą: ,,<...> tiek nebuvo“; 2015-01-04 16:58 val. gautas SMS „nu što ty <...>.my wet prawirali“, vertimas į lietuvių kalbą: ,,na ką tu <...>, mes gi tikrinome“; 2015-01-04 16:59 val. išsiųstas SMS „Ty nipraw“, vertimas į lietuvių kalbą: ,,Tu neteisus“; 2015-01-04 17:00 val. gautas SMS „Posledni raz to točna byl minsk 14 i nz 2puški byli“, vertimas į lietuvių kalbą: ,,Paskutinį kartą tai tikrai 14 „Minsko“ ir 2 „NZ“ dėžės buvo“; 2015-01-04 17:01 val. išsiųstas SMS „2 padjopki byli da“, vertimas į lietuvių kalbą: ,,2 podjobkės (ėjimai) buvo taip“; 2015-01-04

11817:08 val. gautasis SMS „2 nz byli a 14 minska“, vertimas į lietuvių kalbą: ,,2 „NZ“ buvo ir

11914 „Minsko““; 2015-01-04 17:18 val. išsiųstas SMS „Ja druge spzedawal“, vertimas į lietuvių kalbą: ,,Aš kitas pardavinėjau“; 2015-01-04 17:19 val. gautasis SMS „O. M. sam kazal ze tam minsk tonki i nz 2puški byli my pševiezali “, vertimas į lietuvių kalbą: ,,O. M. pats sakė kad tenai plonas „Minskas“ ir „NZ“ 2 dėžės buvo, mes išrišome (išsiaiškinome)“.

120Toks susirašinėjimas patvirtina, jog L. Š. dalyvavo, gabenant kontrabandines cigaretes

1212015 m. sausio mėn. pradžioje.

1222015-01-14 18:01 val. išsiųstas SMS „Nu sto tam“, vertimas į lietuvių kalbą: ,,Na kas ten“; 2015-01-14 18:01 val. gautas SMS „wo jedu damoj w tartaku uze“, vertimas į lietuvių kalbą: ,,va važiuoju į namus jau Tartakuose“; 2015-01-14 18:03 val. išsiųstas SMS „Nu davai bystrej ja wo pa malu budu wyjezat“, vertimas į lietuvių kalbą: ,,Tai greičiau aš va po truputį išvažiuoju“;

1232015-01-14 18:06 val. gautas SMS „ok“, vertimas į lietuvių kalbą: ,,gerai“; 2015-01-14 18:06 val. gautas SMS „pacekaj nejet zara zajedu paladzu cy jest kavo wzjat“, vertimas į lietuvių kalbą: ,,palauk nevažiuok tuoj atvažiuosiu paderinsiu ar yra ką paimti“; 2015-01-14 18:07 val. išsiųstas SMS „Nu dawaj bystrej“, vertimas į lietuvių kalbą: ,,Tai greičiau“; 2015-01-14 18:07 val. gautas SMS „ok“, vertimas į lietuvių kalbą: ,,gerai“ (t. 3, b. l. 112–134).

124Toks 2015-01-14 užfiksuotas susirašinėjimas tarp A. K. ir L. Š. patvirtina, kad jie nurodytą dieną abu dalyvavo, gabenant kontrabandines cigaretes.

125A. K. ir O. M. bendrą susitarimą veikti kartu, t. y. įgyti Baltarusijos Respublikoje akcizais apmokestinamas cigaretes, jas paėmus nuo Lietuvos Respublikos valstybės sienos vėliau atsigabenti pas O. M. ir realizuoti, patvirtina byloje esančios jų tarpusavio telefoninių pokalbių įrašų suvestinės.

126Nusikalstamos veikos rengimosi stadijoje ir ją darant, t. y. nuo 2014-10-23 iki 2015-01-12, nustatyti A. K. telefonų Nr. ( - ), ( - ) ir O. M. telefonų

127Nr. ( - ), ( - ) tarpusavio kontaktai. Iš byloje esančių jų pokalbių įrašų stenogramų matosi telefoninių pokalbių turinys: pokalbyje Nr. 583 kalbama apie tai, kad pastebėjo prie sienos nužiūrėtoje vietoje stovintį Baltarusijos Respublikos VSAT pareigūnų automobilį; pokalbyje Nr. 592 pašnekovai tikslinasi laiką, kada jiems būti įvykio vietoje: „Tai viskas pagal planą? Ne“, „na kaip praeitą kartą“, „neprisimenu, pusę aštuntos?“; pokalbyje Nr. 593 kalbama, kad neranda žmonių, kad „tie“ linksminasi; po 20 minučių užfiksuotame pokalbyje Nr. 594 pašnekovai vienas kitam praneša, kad po gero pusvalandžio bus sutartoje vietoje; pokalbyje Nr. 1890 pašnekovai nurodo kad jų tikslas 92, vienas pašnekovų aiškinasi vietovės ypatybes: „o skambalynė ten stovi?“, „o ten, kur ant ploto, ką buvo radę, kas?; apie valstybių sienas skiriančius riboženklius ir/ar budinčius pasieniečius kalbama ir pokalbiuose Nr. 700, 701, 702, 703, 705, 706, 708; pokalbyje Nr. 224 A. K. informuoja O. M., iš kur reikia paimti žmones (nešikus); tai, kad

128A. K. klausia, kada jam išvažiuoti, kada bus vykdoma „operacija“, užfiksuota pokalbiuose Nr. 227, 228, 229, 230 (t. 3, b. l. 2, 3, 5, 6, 9, 15, 16, 20, 23, 24, 30, 31, 32, 33).

1292015-01-19 L. Š. asmens kratos metu surastas ir paimtas mobiliojo ryšio telefonas „Samsung“, IMEI: ( - ).

130Nustatyta, kad kaltinamasis L. Š., rengdamasis daryti nusikalstamą veiką bei ją darydamas, naudojosi telefonų abonentais: ( - ), ( - ), ( - ), ( - ). Telefonų apžiūros metu mobiliojo ryšio telefone „Samsung“, IMEI: ( - ), buvo naudojama SIM kortelė, kurios abonento numeris ( - ) (telefone naudota nuo 2014-09-01 iki 2014-11-02), SIM kortelė, kurios abonento numeris ( - ) (telefone naudota nuo 2014-11-02 iki 2014-12-21), SIM kortelė, kurios abonento numeris ( - ) (telefone naudota nuo 2014-12-20 iki 2015-01-20) (t. 3, b. l. 71–73, 81).

131Nustatyta, kad SIM kortelės, kurios abonentinis numeris ( - ), telefono užrašinėje rasti kontaktiniai vardai ir telefono numeriai, tarp kurių yra telefono numeriai: ( - ) pavadinta „Andrej pbr“, kuriuo naudojosi A. K., ( - ) pavadinta „Mls“, kuriuo naudojosi O. M., ( - ) pavadinta „Mlss“, kuriuo taip pat naudojosi O. M. (tačiau pirmuoju telefono numeriu O. M. dažniausiai kontaktavo su A. K. ir L. Š.).

132Telefone užfiksuoti nusikaltimo padarymo dieną rinkti numeriai: 2015-01-14 18:15 val. ( - ) pavadintas „Andrej pbr“ (t. y. A. K.).

133Šiame telefone 2015-01-14 nustatytas L. Š. telefono numerio ( - ) ir

134A. K. telefono numerio ( - ) tarpusavio kontaktas SMS pranešimais. Iš apžiūros protokolo matosi toks susirašinėjimo su A. K., siųstų SMS iš telefono numerio ( - ) turinys:

13518:01 val. A. (( - )) „nu sto tam“, vertimas į lietuvių kalbą: ,,na kas ten“; 18:01 val. L. Š. (( - )) „wo jedu damoj w tartaru uze“, vertimas į lietuvių kalbą: ,,Va važiuoju namo Tartaruose (Tartokai) jau“; 18:04 val. A. (( - )) „nu dawaj bystrej ja wo pa malu budu wyjezat“, vertimas į lietuvių kalbą: ,,na greičiau aš jau po truputį išvažiuosiu“; 18:06 val. L. Š. (( - )) „ok“, vertimas į lietuvių kalbą: ,,gerai“; 18:06 val. L. Š. (( - )) „pacekaj nejet zara zajedu paladzu cy jest kavo wzjat“, vertimas į lietuvių kalbą: palauk nevažiuok tuoj aš atvažiuosiu paderinsiu ar yra ką paimti“; 18:07 val. A. (( - )) „nu dawaj bystrej“, vertimas į lietuvių kalbą: ,,Na greičiau“ (t. 3, b. l. 150–155).

136Nusikalstamos veikos rengimosi stadijoje ir ją darant, t. y. nuo 2014-10-23 iki 2015-01-11, nustatyti A. K. telefono Nr. ( - ) ir L. Š. telefono Nr. ( - ) tarpusavio kontaktai bei skambučiai. Iš byloje esančių jų pokalbių įrašų stenogramų matosi telefoninių pokalbių turinys: pokalbyje Nr. 1888 užfiksuota, kaip L. Š. pranešė, jog yra žmonės, kurie eitų; pokalbyje Nr. 1889 A. K. nurodo, jog reikia keturių žmonių; pokalbyje Nr. 1895 užfiksuota, kaip A. K. nurodo L. Š. važiuoti prie O. M. trobos, nes jis ten paliks automobilį, nurodė, kad „juos paėmiau, jau važiuoju“; pokalbyje Nr. 2019 A. K. perspėja, kad L. Š. nuo devynių vakaro būtų pasiruošęs, įspėtų visus, kad važiuos tie patys; apie (dažniausiai keturis) vaikinus, kurie važiuos, atsižvelgiant į tai, kad pokalbiai vyko nuo 19 val., jie raginami paskubėti, užfiksuota pokalbiuose Nr. 2021, 2022, 2023, 2188, 2193, 14, 15, 16, 17; pokalbyje Nr. 2191 baiminamasi dėl pasieniečių, kad gali aptikti jų pėdsakus; kitame pokalbyje skundžiamasi oro sąlygomis, kad dėl sniego gali būti palikti pėdsakai (t. 3, b. l. 7, 8, 10, 12, 13–14, 28, 29, 30, 33, 34).

137Atkreiptinas dėmesys į tai, kad pokalbyje Nr. 17 2014-12-30 17:20 kalbama apie žmonių skaičių, kurie turėtų kažką nešti; pokalbyje Nr. 123 2015-01-04 15:54 užfiksuota, kaip

138A. K. liepia L. Š. vykti su žmonėmis, tačiau L. Š. atsisako, teigia, kad niekas nevažiuos, nes už paslaugas (iš pokalbio turinio galima suprasti, kad kalbama apie cigarečių nešimą) mažai mokama (t. 3 b. l. 36-37); 2015-01-04 15:54 pokalbio tarp A. K. ir L. Š. metu pastarasis atsisako eiti, jeigu nebus padidintas užmokestis už teikiamas paslaugas; pokalbių Nr. 124, 125, 126, 127, 128, 130, 132, 134, 135, 163, 164 metu minimi cigarečių pavadinimai „Minsk“ ir kt., kas taip pat leidžia daryti išvadą, kad kalbama apie cigarečių nešimą (t. 3, b. l. 37–38, 39, 30, 32–33, 34).

139Nurodytu laikotarpiu nustatyti A. K. telefono Nr. ( - ) ir nenustatytų asmenų tarpusavio kontaktai. Iš byloje esančių jų pokalbių įrašų stenogramų matosi telefoninių pokalbių turinys: A. K. praneša, kada pašnekovas turi būti pasiruošęs išvažiuoti ar būti nustatytoje vietoje, iš kur jį paims, atkreipiant dėmesį į tai, kad pokalbiai vyksta nuo 19 val., šios aplinkybės užfiksuotos pokalbiuose Nr. 2026, 2027, 2028 (t. 3, b. l. 18, 19, 20).

140Visa tai patvirtina, kad A. K. rūpinosi žmonių, t. y. nešikų, kurie turėjo atnešti nuo valstybės sienos kontrabandines cigaretes, surinkimu, juos atveždavo į įvykio vietą.

141Iš skundžiamo nuosprendžio turinio matyti, jog pirmosios instancijos teismas, nustatydamas A. K. bei L. Š. ryšius, rėmėsi dalimi jau minėtų pokalbių stenogramų ir SMS pranešimų pripažindamas, kad A. K. ir L. Š. gerai pažįsta vienas kitą. Tačiau šie įrodymai nebuvo tinkamai įvertinti. Pirmosios instancijos teismas nevertino telefoninių pokalbių pasiklausymo metu surinktų duomenų visumos, todėl neįžvelgė nuteistojo O. M. bei išteisintųjų A. K. ir L. Š. bendrininkavimo objektyviųjų bei subjektyviųjų požymių. Teismui atmetus bendrą kontekstą – nuo 2014 m. užfiksuotus pokalbius bei jų turinį ir vertinant tik konkrečių dienų – 2015 m. sausio 4 d. bei sausio 14 d. pokalbius, nebuvo galima teisingai įvertinti bendrininkavimo subjektyviųjų ir objektyviųjų požymių, bendrininkų vaidmenų, taip pat nusikalstamos veikos tęstinumo, sistemingumo ir tyčios kryptingumo. Būtent iš teismui pateikto O. M., A. K. ir L. Š. elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos turinio galima daryti išvadą, jog jie veikė kaip bendrininkų grupė, kiekvieną kartą pasitelkdami dar ir kitus bendravykdytojus, tačiau būtent šių trijų asmenų vaidmenys ir užduotys bendrininkų grupėje bei nusikalstamos veikos schemoje yra tiksliai nustatyti.

142Nors O. M., A. K. ir L. Š. iš viso neigė tarpusavio kontaktus, L. Š. teigė A. K. nepažįstantis, niekada nekalbėjęs su juo, tačiau užfiksuota eilė pokalbių ir SMS žinučių, kurių laikas bei turinys nedviprasmiškai rodo, kad juos siejo neteisėtas cigarečių gabenimas, už kurį A. K. mokėdavo L. Š. pinigus bei duodavo nurodymus, kada ir kur atvykti gabenti cigarečių, L. Š. jam priekaištavo, jog nesumokėjo ar per mažai sumokėjo. Tai rodo, kad A. K. ne tik surasdavo asmenis, kurie neš cigaretes, bet ir jiems mokėdavo pinigus. Taip pat matyti, jog per L. Š. A. K. ieškodavo ir kitų cigarečių nešikų. Tai ne tik rodo, kad L. Š. ir A. K. yra pažįstami, tačiau jų telefoniniai pokalbiai leidžia daryti pagrįstą išvadą, jog jie iš anksto susitardavo daryti nusikalstamą veiką, t. y. veikė kaip bendrininkų grupės nariai.

143Teisėjų kolegijos nuomone, akcentuodamas išimtinai tik kaltinamųjų parodymus bei vienpusiškai vertindamas VSAT pareigūnų parodymus, pirmosios instancijos teismas padarė nepagrįstą išvadą, kad byloje nėra jokių objektyvių L. Š. dalyvavimą nusikalstamoje veikoje pagrindžiančių įrodymų, o dėl A. K. – įrodytas tik 2015-01-14 įvykęs cigarečių gabenimas, dėl to jo kaltė įrodyta tik iš dalies.

144Skundžiamame nuosprendyje nurodyta, kad VSAT pareigūnai, apklausti kaip liudytojai, teigė darę prielaidas operatyvinės informacijos pagrindu, jog A. K. dalyvauja gabenant cigaretes, tačiau negalėjo nurodyti kokių nors konkrečių aplinkybių, negalėjo nurodyti konkrečių veiksmų, kuriuos neva atliko A. K. 2015 m. sausio mėn. pradžioje, gabenant O. M. nurodytas cigaretes. Asmenys, kurie nešė cigaretes sausio mėn. pradžioje, nenustatyti. Kurioje vietoje buvo cigaretės, kiek žmonių jas nešė, kur galėjo būti ,‚nešikai“, nenustatyta. Kuriuos asmenis kurią dieną surado ir galbūt atvežė A. K. inkriminuojamo pirmo cigarečių gabenimo metu, nenustatyta. Todėl teismas padarė išvadą, kad kaltinimas dėl A. K. dalyvavimo, gabenant cigaretes pirmą kartą (nenustatytu tiksliai laiku), grindžiamas nekonkrečiomis prielaidomis, inkriminuojant nekonkrečias, faktais nepagrįstas aplinkybes. Nenustatyta duomenų, kurie leistų daryti išvadą, kad A. K. 2015 m. sausio mėnesio pradžioje nenustatytu laiku (ne)nustatytoje vietoje atliko kokius nors konkrečius veiksmus ir dalyvavo kaip lygiateisis vykdytojas nelegaliame cigarečių versle, būtų gavęs dalį pelno ar pan. Dėl to teismas padarė išvadą, kad šios aplinkybės neįrodytos, o inkriminuotos aplinkybės dėl

145A. K. tiesioginio dalyvavimo, gabenant cigaretes 2015 m. sausio mėn. pradžioje, iš kaltinimo pašalino.

146Skundžiamame nuosprendyje taip pat nurodyta, kad L. Š. kaltu neprisipažino, o O. M. ir A. K. neigė jo dalyvavimą inkriminuojamose veikose. VSAT pareigūnai teigė turėję operatyvinės informacijos, jog L. Š. yra vienas iš tų asmenų, kurie padeda A. K. surasti asmenis – nešikus, juos surinkti, kad pats L. Š. dalyvauja nešant cigaretes, tačiau negalėjo nurodyti konkrečių aplinkybių ar veiksmų, kuriuos darant L. Š. buvo užfiksuotas. Atvirkščiai, visi pareigūnai teigė nenustatę asmenų, kurie dalyvavo, nešant cigaretes inkriminuojamais atvejais. Dėl to teismas padarė išvadą, jog kaltinimas L. Š. nepasitvirtino.

147Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija konstatuoja, kad tokia pirmosios instancijos teismo išvada akivaizdžiai prieštarauja byloje surinktiems įrodymams.

148Sutiktina su prokurorės apeliacinio skundo argumentu, jog kaip liudytojai apklaustų VSAT pareigūnų parodymai skundžiamame nuosprendyje įvertinti netinkamai.

149Iš baudžiamosios bylos medžiagos matyti, kad ikiteisminis tyrimas pagal BK 1992 straipsnio 1 dalį šioje byloje pradėtas 2015-01-14, t. y. po to, kai Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos Varėnos rinktinės Kriminalinės žvalgybos skyrius gavo informacijos, jog Lietuvos Respublikos piliečiai O. M. ir A. K. neteisėtai disponuos akcizais apmokestinamomis prekėmis (t. 1, b. l. 3). Tikrinant šią informaciją ir vykdant sankcionuotus kriminalinės žvalgybos veiksmus, Kriminalinės žvalgybos skyriaus pareigūnai O. M. gyvenamojoje vietoje atliko kratą ir surado cigaretes, kurias nuo Lietuvos Respublikos valstybės sienos gabeno

150L. Š.. Tarnybiniame pranešime Kriminalinės žvalgybos skyriaus vyriausiasis tyrėjas A. I. nurodė, kad cigaretės 2015-01-14 apie 19–20.20 val. kontrabandos būdu pateko į Lietuvos Respubliką Šalčininkų rajone, ( - ) kaimo ribose. Cigarečių dėžes nuo valstybės sienos iki O. M. automobilio „Citroen C5“, valst Nr. ( - ), stovinčio ( - ) kaimo ribose, atgabeno minėtas L. Š. kartu su dar trimis nenustatytais asmenimis, cigaretes sukrovė į automobilį „Citroen C5“, L. Š. kartu su dar trimis asmenimis persėdo į

151A. K. vairuojamą automobilį „VW Golf“, valst. Nr. ( - ), kuriuo A. K. juos visus nuvežė Eišiškių miestelio link, o O. M., savo automobiliu gabendamas cigaretes, važiavo jiems iš paskos iki savo namų Eišiškėse, kur ir buvo sulaikytas (t. 1, b. l. 6).

152VSAT Varėnos rinktinės 2015-04-30 įslaptintų dokumentų išslaptinimo akte

153Nr. ( - ) su priedais patvirtinama, kad iki ikiteisminio tyrimo pradžios Kriminalinės žvalgybos skyriuje buvo atliekami kriminalinės žvalgybos veiksmai dėl cigarečių kontrabandos, neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis bei papirkimo, kurių metu nustatyta, jog O. M. ir A. K. susiję su šiomis neteisėtomis veikomis ir galbūt bendrininkauja, organizuojant cigarečių kontrabandą į Lietuvos Respublikos teritoriją (t. 1, b. l. 106). Šių kriminalinės žvalgybos veiksmų atlikimo metu nusikalstamos veikos požymiai dar nebuvo nustatyti, ikiteisminis tyrimas nepradėtas ir tai nulėmė, kad buvo priimtas nutarimas sankcionuoti slaptą O. M. bei A. K. elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolę ir fiksavimą, techninių priemonių panaudojimą specialia tvarka kontroliuojant ir fiksuojant šių asmenų pokalbius, kitokį susižinojimą ir veiksmus nuo 2014-09-01 iki 2014-11-30, nuo 2014-12-29 iki 2015-03-28

154(t. 1, b. l. 107–127, 128). Taigi byloje esantys įrodymai patvirtina, kad nusikalstamos veikos padarymo metu prieš O. M. ir A. K. buvo atliekami kriminalinės žvalgybos veiksmai, be to, buvo disponuojama tam tikra informacija.

1552015-01-20 Varėnos rinktinės Kriminalinės žvalgybos skyriaus tarnybiniame pranešime „Dėl informacijos pateikimo“ A. I. pateikė apibendrintą surinktą informaciją. Joje nurodyta, kad 2014 metais gauta kriminalinės žvalgybos informacija, jog Lietuvos Respublikos piliečiai O. M., gim. 1971-08-08, ir A. K., gim. 1987-12-08, organizuoja kontrabandos (cigarečių) gabenimą ir ją gabena iš Baltarusijos Respublikos į Lietuvos Respubliką, vėliau kontrabandos būdu atgabentas cigaretes realizuoja Lietuvos Respublikos teritorijoje. Tikrinant šią informaciją ir vykdant sankcionuotus kriminalinės žvalgybos veiksmus, nustatyta, kad O. M. ir A. K. kontrabandą gabena Purvėnų užkardos veikimo teritorijoje, Šalčininkų rajone, ( - ) kaimo ribose, valstybės sienos atkarpoje tarp valstybės sienos ženklų Nr. 0482 ir 0496. Kriminalinės žvalgybos įstatymo nustatyta tvarka vykdant sankcionuotus kriminalinės žvalgybos veiksmus prieš O. M. ir A. K., nustatyta tokia kontrabandos gabenimo schema:

156- O. M. buvo atsakingas už cigarečių atgabenimą iki valstybės sienos iš Baltarusijos Respublikos pusės, t. y. kontaktuodavo su Baltarusijos Respublikos kontrabandininkais, užsakydavo cigarečių kiekius, su baltarusiais suderindavo laiką ir vietą, tarp kokių valstybės sienos ženklų bus gabenama kontrabanda, pergabenus kontrabandą atsiskaitydavo su Baltarusijos Respublikos kontrabandininkais. Taip pat kontrabandos gabenimo metu sekdavo pasieniečių automobilius, žvalgydavo aplinkines vietoves, duodavo nurodymus, kur ir kada reikia eiti, ir t. t. Pergabenus kontrabandą, organizuodavo cigarečių realizavimą Lietuvos Respublikos teritorijoje;

157- A. K. buvo atsakingas už cigarečių gabenimą Lietuvos Respublikos pusėje nuo valstybės sienos linijos iki automobilio, kuriuo cigaretės būdavo gabenamos toliau nuo valstybės sienos. Tam A. K. ieškodavo asmenų, kurie sutiktų eiti prie valstybės sienos linijos iš Lietuvos Respublikos pusės, perimtų cigarečių dėžes iš baltarusių kontrabandininkų ir jas atneštų nuo valstybės sienos iki ( - ) kaimo ribose stovinčio automobilio. Suradęs reikiamą kiekį žmonių (dažniausiai būdavo reikalingi keturi žmonės), juos paimdavo iš sutartų vietų, nuveždavo ir išleisdavo reikiamoje vietoje ( - ) kaimo ribose, kad jie eitų link valstybės sienos. Vėliau cigarečių nešikus paimdavo ir nuveždavo į namus, taip pat su jais atsiskaitydavo, sumokėdamas jiems pinigus. Nustatyta, kad vienas iš tų asmenų, kurie nešdavo cigarečių dėžes, buvo Lietuvos Respublikos pilietis L. Š., gim. 1997-06-17. Taip pat kontrabandos gabenimo metu

158A. K. sekdavo pasieniečių automobilius, žvalgydavo aplinkines vietoves, duodavo nurodymus, kur ir kada reikia eiti, ir t. t. Pergabenus kontrabandą, organizuodavo cigarečių realizavimą Lietuvos Respublikos teritorijoje.

1592015-01-14 pradėtas ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ) pagal BK 199² straipsnio 1 dalį (t. 1, b. l. 7–8).

160Liudytojas VSAT Varėnos rinktinės Kriminalinės žvalgybos skyriaus vyriausiasis tyrėjas A. I. teisme parodė, kad 2015-01-14 tiriant gautą informaciją ir vykdant sankcionuotus kriminalinės žvalgybos veiksmus, buvo suplanuota ir organizuota VSAT pareigūnų pasala Šalčininkų r., ( - ) kurios metu jam dirbant kartu su P. D. nustatyta, jog į ( - ) kaimą 2015 m. sausio 14 d. apie 19 val. atvažiavo automobilis „VW Golf“, valst. Nr. ( - ). Būnant netoliese matė, kad minėtas automobilis sustojo ( - ) kaimo sankryžoje, iš automobilio išlipo keturi asmenys, kurie nubėgo link valstybės sienos pusės. Vizualiai tie asmenys jam nebuvo pažįstami, o, kadangi buvo tamsu, matė, jog tai žmonės, tačiau negalėtų pasakyti, kas jie tokie. Minėtu automobiliu, kiek jam žinoma, naudojosi A. K.. Ši informacija buvo žinoma, kadangi vykdytas kriminalinės žvalgybos tyrimas dėl šių asmenų, surinkta informacija, kokiais telefonais bei automobiliais naudojosi asmenys. Išleidęs žmones, automobilio „VW Golf“ vairuotojas (A. K.) pasitraukė toliau nuo kaimo į gilumą ir sustojo. Bėgančius link valstybės sienos asmenis iš pradžių sekė pėsčiomis, eidami iš paskos, tačiau, nenorėdami būti pastebėti, labai arti prie jų nepriėjo, prie valstybės sienos taip pat labai arti nebuvo. Stebint asmenis iš Lietuvos pusės, jokie kiti asmenys prie jų nebuvo priėję. Matė, kad jie priėjo prie valstybės sienos, palaukė pritūpę prie griovio, kol nešuliai bus prinešti, o, juos permetus, pamatė, kad tie patys keturi asmenys eina nuo valstybės sienos pusės, nešini stačiakampio formos nešuliais. Būtent šie keturi asmenys buvo stebimi naktinio matymo prietaisu ir vizualiai jie iš akiračio nebuvo paleisti. Toliau stebint asmenis, į kurią vietą nešami nešuliai, pastebėjo, kad žmonės nuėjo link ( - ) kaime esančių sodybų. Norėdami stebėti, kas vyksta toliau, A. I. ir P. D. atsitraukė link ( - ) kaimo sankryžos, kur minėti asmenys buvo išleisti. Po kiek laiko vėl pamatė, kad iš ( - ) kaimo eina keturi asmenys, bet jau be nešulių, jie krovinį paliko ( - ) kaime tarp sodybų, esančių netoli stovinčio automobilio. Kaip į automobilį „Citroen C5“ buvo kraunamos cigaretės, kas jas krovė, negali pasakyti. Netrukus prie jų privažiavo tas pats „VW Golf“ automobilis, į jį įlipo, liudytojo įsitikinimu, tie patys sugrįžę keturi asmenys ir nuvažiavo link Eišiškių miestelio. Po kelių minučių iš ( - ) kaimo išvažiavo automobilis „Citroen C5“ ir nuvažiavo ta pačia kryptimi, kaip ir automobilis „VW Golf“, t. y. link Eišiškių miestelio. Tada A. I. nurodė savo kolegai, kuris buvo pasaloje prie O. M. namų Eišiškėse, ( - ), atidžiai stebėti aplinką, ar neatvyksta minėti automobiliai į sodybą. Taip pat nurodė N. U., kuris su kitais pareigūnais buvo pasaloje kitame ( - ) kaimo gale, privažiuoti prie A. I. bei P. D., juos paimti ir vykti link Eišiškių tam atvejui, jei reikėtų sulaikyti. Privažiavus kolegoms, važiuojant link Eišiškių, A. I. iš kolegos R. P., kuris buvo prie O. M. namų, gavo pranešimą, jog automobilis „VW Golf“ pravažiavo gatve pro minėtą namą, į jį neužsuko ir nuvažiavo link Eišiškių, o automobilis „Citroen C5“ įvažiavo į sodybos kiemą, iš jo kraunami objektai, panašūs į cigarečių dėžes. Dėl to pareigūnams atvažiavus į sodybos kiemą, buvo atlikta krata Eišiškėse, ( - ). Jos metu O. M. gyvenamojoje sodyboje, t. y. ūkiniame pastate bei name, rasta šešiolika dėžių, t. y. 8 000 pakelių cigarečių „Fest“, laikomų neteisėtai be jokio leidimo. Taip pat namuose rasti mobiliojo ryšio telefonai. Atlikus kratą, O. M. sulaikytas. Darant kratą O. M. sodyboje, namuose buvo N. M., jų dukra, kuri šiame procesiniame veiksme nedalyvavo. Kratos metu radus dėžes, N. M. nurodė nežinanti, kam jos priklauso. O. M. nurodė, kad rastos dėžės yra jo, patvirtino, jog tai cigaretės. Liudytojas parodė O. M. pasakius, kad cigaretes įgyjant dalyvavo ir A. K.. Kadangi A. I. buvo žinoma, kad prie šios nusikalstamos veikos gali būti prisidėjęs A. K., po kratos pas O. M. nuvyko į A. K. gyvenamąją vietą Šalčininkų raj., kur taip pat atlikta krata, po jos namuose sulaikytas A. K.. Kratos metu automobilyje „VW Golf“ rasti mobiliojo ryšio telefonai.

161Liudytojas A. I. teisme parodė, kad, vykdydamas kriminalinės žvalgybos tyrimą, jis kontroliavo telefoninius pokalbius tarp O. M. ir A. K.. O. M. ir A. K. tarpusavyje palaikė nuolatinius ryšius tiek telefonais, tiek susitikdami, bendraudavo ta tema, kuri, liudytojo manymu, susijusi su kontrabandos gabenimu, t. y. ruošėsi tam, apžiūrinėjo vietas, važinėdavo, stebėdavo pasieniečių darbą, kelis kartus bandė gabenti kontrabandą, tačiau tai jiems nepavyko. O. M. prašydavo A. K., kad jis surinktų reikiamą kiekį žmonių nešti kontrabandą, o A. K. ieškodavo tų pačių žmonių, t. y. nešikų, kurie galėtų nueiti iki valstybės sienos, perimtų dėžes ir atneštų į reikiamą vietą. Iš A. K. pokalbių liudytojui susidarė įspūdis, jog A. K., kaip ir O. M., yra kontrabandos gabenimo organizatorius, jo vaidmuo buvo surasti reikiamą kiekį žmonių Lietuvoje, dažniausiai reikėdavo keturių asmenų, kurie eitų iki valstybės sienos, perimtų dėžes ir atneštų į reikiamą vietą. Taip pat A. K. stebėdavo aplinką būdamas netoliese, pranešinėdavo apie pasieniečių automobilių ir pareigūnų veiksmus bei važinėjimą, kontroliavimą, kada galima eiti priimti dėžes, kada išnešti, o paskutiniu atveju A. K. savo automobiliu atvežė nešikus, paėmė juos bei lydėjo O. M., kuris vežė kontrabandines cigaretes, iki pastarojo namų. Taip pat tiriant nustatyta, kad A. K. rūpinosi cigarečių realizavimu Lietuvos Respublikoje, kaip ir O. M. ieškojo pirkėjų. Kiek liudytojui žinoma, su Baltarusijos bendrininkais kontaktuodavo ir veiksmus derino O. M.. Kratos metu ir pas O. M., ir pas A. K. rasti mobiliojo ryšio telefonai, kuriuose įdėta Baltarusijos Respublikos operatoriaus kortelė, su tuo pačiu kontaktiniu numeriu, pavadintu „Dimka“ ar „Dimjka“, užrašinėje.

162Liudytojas A. I. taip pat parodė, kad jam žinomas ir kaltinamasis L. Š., kuris kriminalinės žvalgybos tyrimo metu nustatytas kaip vienas iš cigarečių nešikų iš Lietuvos pusės. Su L. Š. kontaktuodavo A. K. pagal tokią schemą: O. M. ir A. K. bendraudami telefonu susitardavo dėl galimo pabandymo vykdyti kontrabandą, sutardavo dėl keturių arba trijų asmenų (nešikų); po to būdavo fiksuojamas A. K. skambutis L. Š., kuriam A. K. pasakydavo, konkrečiai kuriai dienai surasti kitų asmenų „darbui“, t. y. kontrabandai gabenti. Tada L. Š. pranešdavo A. K. telefonu, kad arba yra tiek žmonių, arba nėra, arba reikia palaukti, kol tokius asmenis L. Š. surinks. Tokius asmenis jie susitardavo paimti dažniausiai ( - ) kaime. A. K. iš savo namų važiuodavo į ( - ), kur visi susėsdavo į A. K. automobilį ir važiuodavo į ( - ) kaimą, ten rengdavosi, stebėdavo ir, jei pavykdavo, neteisėtai gabendavo akcizais apmokestinamas prekes.

163Liudytojas A. I. teisme parodė, kad ir iki 2015 m. sausio 14 d. veikdavo jo minėta schema. Būdavo, kad atvažiuodavo į ( - ) kaimą, L. Š. su kitais bendrininkais prieidavo prie valstybės sienos, kur būdavo permestos cigarečių dėžės į Lietuvą, tačiau, pastebėjus pasieniečių automobilius, A. K. duodavo nurodymą L. Š. permesti viską atgal, nes yra nesaugu, ir dėžės būdavo permetamos atgal. Atliekant operatyvinio tyrimo veiksmus nustatyta, kad kaltinamieji A. K. ir O. M. įvardindavo ne tik cigarečių pavadinimus, tačiau būdavo minimi ir dėžių dydžiai (standartinės, mažos dėžės), vyko pokalbiai dėl cigarečių realizavimo kainos, dėl atlygio nešikams ir atsiskaitymų su jais, todėl tyrimo metu liudytojui susidarė įspūdis, jog tokia kaltinamųjų veikla vyko realiai, o teikiama (gaunama) informacija realizuojama. Tarp A. K. ir L. Š. pokalbių, kuriuos jis kontroliavo, nebuvo fiksuoti šių asmenų buitiniai pokalbiai, jie bendravo tik dėl to, kas susiję su kontrabandos gabenimu, taip pat buvo užfiksuota, kai A. K. davė nurodymą L. Š. grąžinti kontrabandines cigaretes į Baltarusijos pusę. Liudytojas A. I. neturi informacijos apie L. Š., žino jo kontaktus tik per A. K.. Dėl kaltinamųjų O. M., A. K. ir L. Š. veiksmų iki 2015-01-14 ikiteisminis tyrimas nebuvo pradėtas, nes tikslas buvo rinkti tikslią kriminalinės žvalgybos informaciją, duomenis renkant ir informaciją analizuojant ikiteisminiam tyrimui, kad jais remiantis būtų galima patraukti kaltus asmenis atsakomybėn už padarytus veiksmus.

164Šiuos liudytojo A. I. parodymus dėl pasalos vykdymo tvarkos bei asmenų sulaikymo patvirtino kitas VSAT Varėnos rinktinės Kriminalinės žvalgybos skyriaus pareigūnas P. D.. Šis liudytojas parodė, kad operacijai vadovavo ir visą informaciją pateikė A. I., todėl liudytojas tik vykdė jo nurodymus. Taip pat parodė, kad kratos metu su O. M. bendravo A. I., liudytojas girdėjo kalbas apie A. K.. Liudytojas dalyvavo, darant kratą A. K. gyvenamojoje vietoje, surašė kratos protokolą. Kai liudytojas su A. I. atvyko, A. K. jau buvo sulaikytas. A. I. liudytojui apie L. Š. vaidmenį nieko nepasakojo, šis asmuo jam nežinomas.

165VSAT Varėnos rinktinės Kriminalinės žvalgybos skyriaus pareigūnas, liudytojas T. V. teisme iš esmės davė analogiškus parodymus dėl gautos žvalgybinės informacijos ir pasalos. Liudytojas parodė, kad operacijai vadovavo ir visą informaciją pateikė A. I.. Prieš operaciją A. I. minėjo tik apie A. K. ir O. M., kurie, kaip liudytojas suprato, veš cigaretes, o L. Š. neminėjo. L. Š. liudytojui žinomas iš ankstesnių atvejų, kai buvo gabenama kontrabanda. Koks L. Š. vaidmuo nagrinėjamoje veikoje, liudytojas nežino. Jo užduotis su kolega N. U. buvo važiuoti į ( - ) kaimą stebėti sankryžą, P. D. su A. I. buvo arčiau ( - ) nuo Eišiškių pusės, o R. P. stebėjo O. M. namus ( - ) gatvėje. Stebėjo su N. U. nuo 18 val. iki 20.30 val. Gavę pranešimą atvažiuoti iki A. I. ir P. D. juos paimti, juos paėmė; pradėjus važiuoti link Eišiškių, per raciją R. P. pranešė, kad pro O. M. sodybą pravažiavo automobilis ,,VW Golf“ ir nuvažiavo link Eišiškių miestelio centro, o iš paskos važiavęs automobilis „Citroen C5“ įsuko į O. M. sodybos kiemą, iš automobilio kraunamos dėžės. Buvo gauta informacija, jog šiais automobiliais galbūt bus gabenama kontrabanda. Tuo metu visi (P. D., A. I., N. U. ir T. V.) privažiavo prie O. M. sodybos ir aptiko 16 dėžių. Kas tiksliai krovė dėžes, T. V. nematė, tačiau R. P. minėjo, kad iš automobilio „Citroen C5“ cigaretes krovė O. M., kurį liudytojas T. V. atpažino posėdžių salėje. Aplinkybę, jog O. M. patvirtino gabenant kontrabandą dalyvavus ir A. K., liudytojas girdėjo iš savo kolegų. Po to buvo atlikta krata A. K. gyvenamojoje vietoje, tačiau ją atliekant liudytojas nedalyvavo. Taip pat jis nedalyvavo ir A. K. sulaikant, tačiau iš kolegų žino, kad A. K. buvo sulaikytas. Liudytojui būnant pasaloje ( - ) kaime, kelyje ( - ) nuo ( - ) kaimo pusės, jis kartu su T. V. gerai matė S. G. namą, nes pasirinko gerai matomą vietą ir joje buvo maždaug iki 20.30 val. Kol buvo šioje pasaloje į minėtą sodybą niekas nebuvo atvažiavęs, taip pat pro šią sodybą nepravažiavo joks automobilis (iš jų ir „VW Golf“ bei „Citroen C5“). Apie automobilių „VW Golf“ ir „Citroen C5“ važiavimo kryptį buvo pranešta per raciją. Liudytojas asmeniškai kratos metu su O. M. nekalbėjo, šis jam neminėjo apie A. K.. Darant kratą pas O. M., cigaretės rastos ūkiniame pastate ir namo rūsyje. Girdėjo, kad paklaustas O. M. atsakė, jog cigaretės jo. Toliau liudytojas nesigilino, ar cigaretės buvo atgabentos per kelias dienas, ar ne. Pasala truko daugiau nei dvi valandas, per tą laiką pravažiavo nedaug automobilių, tuo metu automobilis „VW Golf“ nepravažiavo.

166VSAT Varėnos rinktinės Kriminalinės žvalgybos skyriaus pareigūnas, liudytojas

167T. B. teisme iš esmės davė analogiškus parodymus dėl gautos žvalgybinės informacijos ir pasalos. Liudytojas parodė, kad, dirbdamas Kriminalinės žvalgybos skyriuje kartu su E. N., 2015-01-14 vakare sulaikė kaltinamąjį A. K., važiuojantį automobiliu „VW Golf“, prie jo namų. Tikslaus laiko neprisimena, tačiau tokį nurodymą gavo iš vyriausiojo tyrėjo A. I. įtariant, jog A. K. gali būti prisidėjęs prie kontrabandos gabenimo ir gali važiuoti namo. Kur tuo metu buvo pareigūnas A. I., liudytojas nežino. Gavęs nurodymą, jis vykdė savo pareigas. Nuo A. I. skambučio (pranešimo) iki to laiko, kai buvo sulaikytas A. K., praėjo kokios dvi–trys valandos, tiksliai laiko neprisimena.

168A. K. buvo sulaikytas maždaug už 50 metrų nuo namų. Dėl sulaikymo A. K. nesipiktino, reagavo ramiai, po to visi laukė atvykstančių kolegų. Atvykus kolegoms, atlikta krata A. K. namuose, rasti daiktai fiksuoti kratos protokole. Neprisimena, ar A. K. buvo paaiškinta, kuo jis įtariamas, ką kalbėjo sulaikytas. Sulaikymas vyko po jo darbo valandų, nes buvo gautas nurodymas pasilikti darbe. Gavęs pranešimą vykti į vietą, liudytojas išvyko nurodytu adresu iš savo darbo vietos.

169Analogiškas A. K. sulaikymo aplinkybes teisme parodė ir kaip liudytojas apklaustas VSAT Varėnos rinktinės Kriminalinės žvalgybos skyriaus pareigūnas E. N..

170Skundžiamame nuosprendyje nurodyta, kad kaip liudytojai teisme apklausti VSAT pareigūnai teigė darę prielaidas, remdamiesi operatyvine informacija, jog A. K. ir L. Š. dalyvavo gabenant cigaretes, tačiau negalėjo nurodyti kokių nors konkrečių aplinkybių, konkrečių veiksmų, kuriuos neva atliko A. K. ir L. Š., gabendami O. M. nurodytas cigaretes.

171Tokie teismo teiginiai pagrįsti tik iš dalies.

172Kaip liudytojai teisme apklausti VSAT pareigūnai, išskyrus A. I., kuris, kaip nustatyta, vykdė kriminalinės žvalgybos veiksmus prieš O. M. ir A. K., kontroliavo jų pokalbius, darė SMS žinučių suvestinių analizę bei vadovavo visam tyrimui, iš tiesų nežinojo tyrimo detalių. Jiems buvo pavesta atlikti tam tikras užduotis ir jie vykdė nurodymus. Dėl to logiška, kad liudytojai negalėjo nurodyti konkrečių aplinkybių apie A. K. ar L. Š..

173Kita vertus, apie jų vaidmenį darant nusikaltimą išsamius parodymus teisme davė liudytojas

174A. I., kurio parodymai šiame nuosprendyje jau aptarti. Netikėti liudytojo A. I. parodymais teisėjų kolegija neturi pagrindo, nes viso proceso metu jie buvo išsamūs, nuoseklūs, juos iš dalies patvirtina kita baudžiamosios bylos medžiaga.

175Pirmiausia liudytojo A. I. parodymus patvirtina jau minėti dokumentai: VSAT Varėnos rinktinės pateiktas įslaptintų dokumentų išslaptinimo aktas, pareigūnų tarnybiniai pranešimai, VSAT Varėnos rinktinės Kriminalinės žvalgybos skyriaus 2015-05-04 kriminalinės žvalgybos veiksmų atlikimo protokolas ir jį lydinti medžiaga (pokalbių įrašų ir SMS žinučių stenogramos) (t. 1, b. l. 128, 129–164; t. 2, b. l. 1–177; t. 3, b. l. 1–73). Be to, liudytojo parodymai sutampa su paties nuteistojo O. M. parodymais, duotais ikiteisminio tyrimo metu ir ištirtais teisiamajame posėdyje.

176Apklaustas kaip įtariamasis 2015-01-15 O. M. kaltu prisipažino ir parodė, kad maždaug prieš du mėnesius, tikslios datos neprisiminė, Eišiškėse „Medicinos banke“ keitė litus į eurus, pamatė vyriškį ir jį užkalbino, pokalbio metu išsiaiškino, kad jis yra iš Baltarusijos. Su šiuo asmeniu bekalbėdamas susitarė, jog sutiktas vyriškis gali permesti cigaretes iš Baltarusijos į Lietuvą, apsikeitė telefono numeriais. Šį asmenį O. M. savo mobiliojo ryšio telefone pavadino „Dimka“, jo numerio neprisimena, bet šį mobiliojo ryšio telefoną „Samsung“, kuriame yra baltarusiška SIM kortelė ir kurioje įvestas adresatas „Dimka“, kratos metu iš jo paėmė pasienio pareigūnai. Kur Dima gyvena Baltarusijoje, O. M. nežino, jam gali būti apie 35–40 metų, jis 175–180 cm ūgio, vidutinio kūno sudėjimo, šviesių plaukų, daugiau jokių požymių neįsidėmėjo. 2015 m. sausio 5–7 d., tikslaus laiko neprisimena, jis paskambino Dimai ir paklausė, ar pastarasis gali iš Baltarusijos Respublikos į Lietuvą per valstybės sieną permesti dėžes su cigaretėmis. Dima sutiko. Pokalbio metu susitarė, kad Dima per sieną iš Baltarusijos į Lietuvą permes, priklausomai nuo aplinkybių, 4–8 dėžes cigarečių, konkrečiai tarėsi, kad bus cigaretės „Fest“. Sutarė, jog Dima cigaretes permes Šalčininkų rajone, ( - ) kaimo ribose, 2015 m. sausio 5–7 dieną, tiksliai neprisimena, apie 17–18 val. O. M. prieš tai buvo kalbėjęs su savo pažįstamu A. K., kuriam pasakė, kad susitarė su žmogumi iš Baltarusijos, kuris permes cigaretes, ir A. K. paprašė surasti žmonių, kurie nuo valstybės sienos atneštų cigaretes. A. K. sutiko tai padaryti, t. y. surasti žmones, kurie atneštų per valstybės sieną permestas cigaretes. O. M. 2015 m. sausio 5–7 d., tikslios datos neprisimena, paskambino A. K. ir pasakė, kad reikia žmonių, o A. K. atsakė atvešiąs tuos žmones. Sutartu laiku A. K. atvežė tris vyriškius, kurie turėjo atnešti cigaretes nuo valstybės sienos. Kokiu automobiliu atvežė, O. M. nežino, neprisimena. A. K. vyriškius atvežė iki ( - ) kaimo Šalčininkų rajone, O. M. irgi ten buvo, laukė atvažiuojančių cigarečių nešikų. Jų O. M. nepažįsta, vardų ir pavardžių nežino, kaip atrodė, neprisimena. Tada vienas iš nešikų paskambino Dimai, su juo susitarė, kur reikia nueiti ir paimti cigaretes. Kurioje vietoje cigaretės buvo permestos iš Baltarusijos į Lietuvą, O. M. nežino. Trise nešikai nuo valstybės sienos atnešė 8 dėžes, t. y. 4 000 pakelių, cigarečių „Fest“. Šias cigaretes O. M. liepė sukrauti į jam priklausantį automobilį „Citroen C5“, valst. Nr. ( - ). Šiuo automobiliu O. M. cigaretes parsivežė nuo ( - ) kaimo Šalčininkų rajone į savo namus Šalčininkų rajone, Eišiškėse, ( - ), ir jas sukrovė gyvenamojo namo rūsyje. Nešikams už cigarečių atnešimą nuo valstybės sienos nemokėjo, nes buvo sutarę, kad sumokės tada, kai parduos cigaretes. Buvo kalbėję, kad sumokės 100 Lt už vienos dėžės atnešimą. Už asmenų, kurie galėtų atnešti cigaretes, suradimą ir atvežimą O. M. A. K. nebūtų nieko mokėjęs, nes jis yra O. M. dukros Džiuljetos draugas. Antrą kartą O. M. Dimai paskambino 2015-01-14 apie 17 val. iš to paties telefono, kurį jau minėjo, ir paklausė, ar pastarasis gali vėl permesti cigarečių per valstybės sieną. Dima atsakė, kad gali. Tada O. M. paskambino

177A. K. ir vėl paprašė atvežti žmonių 19 valandą į ( - ) kaimą Šalčininkų rajone nešti cigaretes. A. K. sutiko. O. M. neprisimena, iš kokio telefono skambino A. K., taip pat neprisimena jo telefono numerio. Sutartu laiku, t. y. 19 val., A. K. atvežė į ( - ) kaimą tris ar keturis vyriškius (O. M. gerai nematė, nes buvo tamsu), kurie turėjo atnešti cigaretes nuo valstybės sienos. Kokiu automobiliu atvežė, nežino, nematė. Jų nepažįsta, vardų ir pavardžių nežino, kaip atrodė, neprisimena. Vienas iš nešikų paskambino Dimai, su juo išsiaiškino, kur reikia nueiti ir paimti cigaretes. Kurioje vietoje cigaretės buvo permestos iš Baltarusijos į Lietuvą, O. M. nežino. Nešikai nuo valstybės sienos atnešė 8 dėžes, t. y. 4 000 pakelių, cigarečių „Fest“. Šias cigaretes O. M. liepė sukrauti į jam priklausantį automobilį „Citroen C5“, valst. Nr. ( - ), ir cigaretes parsivežė nuo ( - ) kaimo Šalčininkų rajone į savo namus, jas sukrovė ūkiniame pastate. Nešikams už cigarečių atnešimą nuo valstybės sienos vėl nemokėjo, nes buvo sutarę, kad sumokės tada, kai parduos cigaretes, 100 Lt už vienos dėžės atnešimą. A. K. už asmenų, kurie galėtų atnešti cigaretes, suradimą ir atvežimą O. M. taip pat nebūtų nieko mokėjęs dėl jau nurodytos priežasties. 2015-01-14 apie 20 val. pas O. M. į namus atvažiavo pasienio pareigūnai, kurie prisistatė, supažindino su nutarimu daryti kratą ir paklausė, ar namuose yra cigarečių O. M. pasakė, kad yra 16 dėžių, t. y. 8 000 pakelių, cigarečių „Fest“, ir pats geranoriškai pareigūnams parodė, kur cigaretes laikė. 8 dėžės (4 000 pakelių) cigarečių „Fest“ buvo sudėta gyvenamojo namo kambaryje, o likusios 8 dėžės (4 000 pakelių) – ūkiniame pastate. Visas rastas cigaretes paėmė pareigūnai. Už cigaretes O. M. Dimai nesumokėjo, nes buvo sutarę, kad pastarasis atvažiuos į Lietuvą ir pinigus tada gaus. Tarėsi, jog už vieną dėžę sumokės 330 JAV dolerių (t. 4, b. l. 53–55).

178Vėlesnėje apklausoje 2015-11-11 įtariamasis O. M. patvirtino savo ankstesnius parodymus, tačiau patikslino gerai prisiminęs pirmą cigarečių gabenimo dieną, tai buvo 2015-01-03. Dar paaiškino, kad 2015-11-11 dienos pranešime apie įtarimą minimo asmens L. Š. niekada nėra matęs ir su juo nėra bendravęs. Taip pat parodė, kad 2015-01-03 ir 2015-01-14 dienomis, kai gabeno cigaretes, A. K. Šalčininkų rajone, ( - ) kaime, nebuvo sutikęs. O. M. cigaretes iš baltarusių įgijo vienas, jis vienas tarėsi dėl cigarečių įsigijimo, A. K. su baltarusiais nesitarė. Cigaretes nuo ( - ) kaimo iki savo namų O. M. taip pat vežė vienas (t. 4, b. l. 61–62).

179Teisiamajame posėdyje kaltinamasis O. M. ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus iš dalies pakeitė ir parodė, kad 2015-01-03 paskambino į Baltarusiją, kad baltarusiai atneštų cigarečių, sutarė dėl aštuonių dėžių. Nuvažiavo į ( - ) kaimą, nuėjęs prie valstybės sienos, pats parnešė keturias dėžės, po to kitas keturias dėžes, jas sudėjo sugriautoje fermoje ( - ), namo nevežė, nes namuose buvo jo buvusi žmona ir vaikai, jis nenorėjo, kad jie tai matytų. Vienu kartu parsinešti cigaretes užtruko apie 20 minučių. Šias cigaretes – aštuonias dėžes jis namo parvežė 2015-01-14 apie 18 val. per du kartus, nes girdėjo, kad žmona su vaikais išvažiuoja ir jų nebus namuose. Paskui jis vėl paskambino į Baltarusiją Dimai, kad baltarusiai atneštų cigarečių. Šį kartą (2015-01-14) cigaretes, taip pat aštuonias dėžes, jam atnešė žmonės, kurių jis nematė ir kuriuos surado baltarusis, pats sprendęs, kas atneš cigaretes nuo sienos. Jis pats niekam lietuviškais numeriais Lietuvoje neskambino dėl cigarečių nešimo 2015-01-14, tą dieną iki fermos cigaretes jam atnešė, kiek prisimena, du žmonės, kurių jis nežino. Paėmus cigaretes iš fermos ir jas vežant, iš paskos atvažiavo pasieniečiai. Pirmą kartą (apie 18 val.) atvežtas cigaretes – aštuonias dėžes, jis sunešė į namo rūsį, o antru reisu po kokių dviejų valandų atvežtas aštuonias dėžes sunešė į ūkinį pastatą. Nė vienas iš kaltinamųjų kartu su juo cigaretes gabenant nedalyvavo, nė vieno iš jų jis nematė, A. K. ir L. Š. kartu nebuvo. Pirmo cigarečių vežimo datą patikslino, nes apklausos metu pareigūnams pasakė, kad tikslios datos neprisimena. Be to, buvo susisiekęs su baltarusiu Dima, aiškinosi tikslią datą, 2015-01-02 jis dar buvo neblaivus. Atsakydamas į A. K. gynėjo klausimus, O. M. patvirtino, kad baltarusis atgabeno cigaretes kitą dieną po nurodyto fakto dėl jo neblaivumo. Teigė, kad 2015-01-03 atsinešė cigaretes nuo valstybės sieną žyminčio 84 stulpo. Atliekant kratą jo namuose, pareigūnams apie A. K. neužsiminė. Apklausdami 2015-01-15, pareigūnai klausė, kas dalyvavo kartu, ir jis pasakė „rašykite, ką norite“, todėl į apklausos protokolą buvo įrašytas A. K. (t. 7, b. l. 132–134).

180Tokius O. M. teisiamajame posėdyje duotus parodymus paneigia kita bylos medžiaga. Be to, jie neatitinka ikiteisminio tyrimo metu duotų parodymų, todėl pirmosios instancijos teismas juos pagrįstai atmetė kaip gynybinę versiją.

181Atkreipiamas dėmesys, jog ikiteisminio tyrimo metu visose O. M. apklausose dalyvavo gynėja, pats O. M. pasirašė ir padarė rankraštinį įrašą, kad protokolą perskaitė, iš jo žodžių surašyta teisingai, papildymų neturi. Pasirašomam protokolo turiniui ar pareigūnų veiksmams jokių pastabų neturėjo nei gynėja, nei O. M..

182Teisėjų kolegijos vertinimu, nėra pagrindo netikėti O. M. pirmoje apklausoje duotais parodymais, nes jie pakankamai išsamūs, be to, juos objektyviai patvirtina rašytinė bylos medžiaga, liudytojų VSAT pareigūnų parodymai. Nors parodymų dalis dėl pirmo cigarečių gabenimo laiko keitėsi, tačiau kolegija daro išvadą, kad tai padaryta sąmoningai, savo anksčiau duotus parodymus priderinant prie A. K. versijos, jog 2015-01-03 jis dirbo ir objektyviai negalėjo būti nusikaltimo vietoje (t. 4, b. l. 150–151, 157–158).

183Nuteistasis A. K. apeliaciniame skunde akcentavo VSAT pareigūnų, atlikusių O. M. namuose kratą, parodymus, kad O. M. nurodė A. K. kaip asmenį, kartu gabenusį cigaretes. Netikėti pareigūnų parodymais nėra jokio pagrindo, juo labiau kad rašytinė bylos medžiaga šį faktą objektyviai patvirtina. Be to, nors A. K. teigė, jog O. M. apklaustas, pažeidus jo teisę į gynybą, neįspėtas neduoti parodymų prieš save, tokie apelianto teiginiai nepagrįsti. Kratos metu O. M. nebuvo apklausiamas, o vien tai, kad pats O. M. paaiškino apie surastas cigaretes ir nusikaltimą padariusį asmenį, neturi jokios reikšmės kratos procesinio veiksmo metu gautų duomenų teisėtumui.

184Šiame nuosprendyje išdėstyti įrodymai, o būtent, O. M. ir L. Š. telefonuose jų apžiūros metu rasti tarpusavio kontaktai telefoniniais pokalbiais ir SMS žinutės, paneigia O. M. versiją, jog jis L. Š. nepažinojo. Be to, skundžiamame nuosprendyje išdėstytų pokalbių tarp A. K. ir L. Š. turinys patvirtina, kad L. Š. dalyvavo gabenant cigaretes tiek 2015 m. sausio mėn. pradžioje, tiek 2015-01-14. Vien ta aplinkybė, kad O. M. pirmoje apklausoje nedavė jokių parodymų apie L. Š., nepaneigia fakto, jog būtent jis su kitais asmenimis nešė cigaretes nuo valstybės sienos.

185Atmetamas A. K. apeliacinio skundo argumentas, susijęs iš L. Š. gautų SMS žinučių teksto vertinimu. Apeliantas nepagrįstai nurodė į padarytas vertimo klaidas ir nepašalintas abejones, pas kokį O. M., t. y. L. Š. kaimyną ar O. M., L. Š. galėjo būti, apie tai nurodydamas jam siųstoje SMS žinutėje. Byloje yra pakankamai įrodymų, leidžiančių daryti objektyvią išvadą, kad L. Š. rašė apie O. M..

186Jau minėta, jog O. M. ikiteisminio tyrimo metu parodė apie A. K. kaip apie asmenį, kuris O. M. nurodymu surasdavo nešikus gabenti cigaretes nuo valstybės sienos. Teisėjų kolegijos vertinimu, tokie O. M. parodymai tik iš dalies teisingi, nes šiame nuosprendyje išdėstytų jų tarpusavio pokalbių turinys atskleidžia platesnį A. K. vykdytų veiksmų spektrą. Jis ne tik buvo atsakingas už nešikų suradimą, dėl ko po pokalbio su O. M. skambindavo L. Š., bet ir veikė su

187O. M. kaip jam lygus partneris: aptardavo ne tik vietas ar maršrutus, per kur geriausiai permesti ir nešti cigaretes, kada tai daryti, stebėdavo vietoves, bet ir realizuodavo kontrabandines cigaretes.

188O. M. versija, kad jis du kartus prašė A. K. surasti žmones, kurie atneštų cigaretes nuo valstybės sienos, juos atvežti, tai žinodamas A. K. veikė neatlygintinai, o pats O. M. jam nebūtų mokėjęs, nes šis yra jo dukters vaikinas, yra nelogiška. Ta aplinkybė, jog O. M. teisme parodymus pakeitė, patvirtina šią išvadą.

189Sutiktina su A. K. apeliacinio skundo argumentu, kad pagal teismų praktiką ikiteisminio tyrimo metu ikiteisminio tyrimo pareigūnui įtariamojo duoti parodymai, perskaityti bylą nagrinėjant teisme, nėra savarankiškas įrodymų šaltinis, tačiau šiais parodymais gali būti patikrinami kiti įrodymai ir tokiu būdu parodymai gali būti reikšmingi, formuojantis teisėjų vidiniam įsitikinimui, galutiniam įrodymų įvertinimui. Taigi priimant nuosprendį ikiteisminio tyrimo metu ikiteisminio tyrimo pareigūnui duotų parodymų įvertinimas neprieštarauja baudžiamojo proceso įstatymo nuostatoms. Kaip matyti iš skundžiamo nuosprendžio, nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas priešingai, nei teigta apeliaciniame skunde, A. K. kaltę dėl 2015-01-14 cigarečių gabenimo grindė ne tik nuteistojo O. M. ikiteisminio tyrimo metu duotais parodymais, bet ir kitais įrodymais (VSAT pareigūnų parodymais, kratų ir daiktų apžiūros protokolų duomenimis, telefoninių pokalbių suvestinėmis), kuriuos vertino kartu su O. M. ikiteisminio tyrimo metu duotais parodymais.

190Atsižvelgdama į nustatytas aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja, kad A. K. ir L. Š. kaltė dėl 2015 m. sausio mėn. pradžioje padarytos veikos yra įrodyta. Šios teismo išvados nepaneigia

191A. K. nurodyta aplinkybė dėl turimo alibi 2015-01-03 dienai, jog jis visą parą dirbo. Byloje nenustatyta tiksli cigarečių gabenimo data ir laikas, tačiau teisėjų kolegijai nekyla abejonių dėl šių asmenų dalyvavimo, gabenant nuo valstybės sienos kontrabandines cigaretes.

192A. K. tiek ikiteisminio tyrimo metu, tiek teisme savo kaltės nepripažino ir kategoriškai neigė 2015 m. sausio mėn. pradžioje bei 2015-01-14 surinkęs su L. Š. pagalba asmenis, kurie nuo valstybės sienos atnešė cigaretes, juos atvežęs netoli valstybės sienos ir vėliau išvežęs. 2015-01-14 apie 18 val. jis buvo namuose, o vakare – Eišiškėse. Buvo nuvažiavęs į ( - ) kaimą pas draugą, kuris jam kažkada remontavo automobilį, t. y. S. G., pasiteirauti dėl mašinos gedimų, tačiau neužėjo į jo namus, nes buvo uždaryti vartai, todėl jis nesibeldė. Nuvažiavęs pas S. G. („Gansą“), jis buvo už 20 metrų nuo namo, toje aplinkoje jokių kitų automobilių nematė. Tame kaime 2015-01-14 prie Ganso serviso jį sustabdė pasieniečiai, nes kaimas yra arti valstybės sienos, patikrino jo dokumentus. Kodėl to nėra fiksuota, jis nežino. Jam grįžtant namo iš Eišiškių, prie namų jį taranuodamas sustabdė pasieniečių džipas, žmogus parodė ginklą, jis pradaręs langą paklausė, kodėl stabdomas, tada jį stabdę asmenys prisistatė, kad yra iš žvalgybos, sakė išlipti iš automobilio, informavo jog jis yra sulaikytas. Išlipus iš automobilio, uždėjo antrankius, pasodino į pareigūnų automobilį. Vienas pareigūnas nuėjo į jo automobilį, kitas liko su juo. Pasakius, kad pareigūnai neturi teisės be jo apžiūrėti automobilio, jį nuvedė prie automobilio, tada automobilį apžiūrėjo. Jo klausė, kur yra naktinio matymo prietaisas, į tai atsakė, kad prietaisas yra namuose, seife. Iš A. K. paėmė mobiliojo ryšio telefoną, kitus telefonus pareigūnai paėmė iš namų. Namuose buvo visa dėžė neveikiančių telefonų. Pareigūnai paprašė atidaryti seifą, iš kurio paėmė naktinio matymo prietaisą. Kratą atliko tėvų namuose. Po to nuvežė į Varėną. Jis draugavo su O. M. dukra, tačiau didelio bendravimo su pačiu O. M. nebuvo. 2015 m. sausio mėnesį jis O. M. matė kokius tris kartus, tačiau šis jokios pagalbos neprašė, su O. M. apie nieką nekalbėjo, tik pasisveikindavo. Priežasčių kalbėtis su O. M. telefonu taip pat nebuvo. Anksčiau jis kaltinamojo L. Š. nepažinojo, tik žinojo, jog toks asmuo yra. Pavardė jam nebuvo žinoma, jį pažinojo kaip „Lešik“, ,,Belyj“. Šiuo metu jį pažįsta, jis vasarą su draugais padėdavo darbuotis ūkyje. A. K. dar parodė, kad 2014-08-24 priėję du vyrukai paaiškino esantys be vairuotojo pažymėjimų, jiems reikalingas vairuotojas, tuo metu automobilyje sėdėjo L. Š.. Jis kartu su mergina savo automobilį pastatė kiek atokiau prie mokyklos ir nuėjo prie kito automobilio, tuo metu pasieniečiai paklausė, ar jis yra automobilio vairuotojas. Pasieniečiams pasakius, jog automobilio vairuotojas yra jis, šie patikrinę dokumentus paleido. Neneigė aplinkybės, kad galbūt jis telefonu bendravo su L. Š.. Kadangi jis su tėvu turi „bizniuką“, krauna malkas ir veža į Vilnių, būna, jog pasiskambina žmonėms, paprašo poros žmonių malkoms pakrauti. Ir su L. Š. bendravimas telefonu buvo tik tokiais klausimais. Kai susitardavo dėl pagalbos, jis L. Š. dažniausiai važiuodavo pasiimti iš namų ir atsiveždavo pas save į namus. A. K. turėjo vizą vykti į Baltarusiją, iš ten kiekvieną kartą atveždavo kažkiek pakelių cigarečių, buvo jų sukaupęs apie penkis blokus, jomis atsiskaitydavo su darbininkais už pagalbą. Taip pat patvirtino, jog naudojosi abonentiniu telefono numeriu. Išankstinio apmokėjimo telefono numeriu naudojosi, kad galėtų parašyti kokiai mergaitei. Turėjo du numerius, vieną abonentinį, kitą išankstinio apmokėjimo, kurio niekam nerodė. Su O. M. namuose rastomis cigaretėmis jis nėra susijęs, 2015-01-14 nėra buvęs pas O. M. namuose.

193Teisme teisėjui perskaičius kaltinamojo A. K. parodymus, duotus ikiteisminio tyrimo metu (t. 4, b. l. 150–151, 157–158), pastarasis paaiškino L. Š. pažinojęs pravardėmis „Belyj“, „Lėšak“, o tai, kad jis yra L. Š., to nežinojo. Ikiteisminio tyrimo metu jam parodė pase esančią nuotrauką, tačiau joje buvo vaikas, o iš veido nepažino, kad tai L. Š., jis buvo nuotraukoje nepanašus.

1942015-01-03 jis visą parą dirbo ir nebuvo susitikęs su L. Š.. Kur buvo sausio 5–7 dienomis, neprisimena. Tiksliai negali atsakyti, kada L. Š. paskutinį kartą padėjo jam ūkio darbuose. Galbūt sausio 14 d. buvo užsakymas, ir jis tarėsi su L. Š. susitikti dėl pagalbos, tačiau nesusitiko. Išskyrus ūkio darbus, jis su L. Š. jokių kitų reikalų neturėjo (t. 7, b. l. 134–136).

195Apklaustas 2015-01-15 kaip įtariamasis, A. K. iš esmės parodė analogiškas aplinkybes patvirtinęs, kad naudojosi tik jam priklausančiu automobiliu „VW Golf“, valst. Nr. ( - ), kitomis transporto priemonėmis nesinaudojo (t. 4, b. l. 150–151).

196Apklaustas kaip įtariamasis 2015-11-13, A. K. parodė telefonu su O. M. niekada nėra bendravęs, jam niekada nėra skambinęs. Asmens L. Š. pagal jo vardą ir pavardę nepažįsta, nežino kas jis toks, negali paaiškinti, ar yra su juo bendravęs telefonu, pagal pateiktą jo fotonuotrauką, esančią ant asmens tapatybės kortelės, jo neatpažįsta. 2015 m. sausio mėnesį kartu su O. M. ir jam nežinomu asmeniu L. Š. nuo valstybės sienos linijos Šalčininkų raj., ( - ) cigarečių negabeno ir nežino, kas jas gabeno (t. 4, b. l. 157–158).

197Negalima sutikti su A. K. apeliacinio skundo argumentu, kad teismas nevertino jo alibi 2015-01-03, jog jis visą parą dirbo.

198Skundžiamame nuosprendyje pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad neįrodyta, jog A. K. dalyvavo, gabenant cigaretes 2015 m. sausio mėn. pradžioje. Nors dėl šios aplinkybės nėra jokių motyvų, pirmosios instancijos teismo nuosprendžio turinys rodo teismą nenustačius jokių duomenų, kurie leistų pripažinti jį gabenus cigaretes 2015 m. sausio mėn. pradžioje.

199Su tokia pirmosios instancijos teismo išvada nėra pagrindo sutikti, nes aptarti įrodymai objektyviai patvirtina, kad A. K. kartu su O. M. ir L. Š. veikė bendrininkų grupe, visada buvo gabenama su A. K. žinia ir jam asmeniškai informavus L. Š., kad turi būti surinkti žmonės.

200Atmetami A. K. argumentai dėl buvusių pasaloje pareigūnų parodymų teisingumo.

201Teisėjų kolegija neturi pagrindo abejoti VSAT pareigūnų parodymais, kad įvykio vietoje jie matė būtent A. K. priklausantį automobilį. Jokių prieštaravimų tarp liudytojų parodymų nenustatyta. Nors iš tiesų pasalos metu nebuvo fotografuojama, daromi vaizdo ir garso įrašai, o pats A. K. sulaikytas tik daug vėliau, tačiau šios aplinkybės nepaneigia pirmosios instancijos teismo išvados, kad jis kaltinime nurodytu laiku buvo įvykio vietoje, atvežė keturis asmenis, kurie nuo valstybės sienos atnešė dėžes su kontrabandinėmis cigaretėms, ir juos po to išvežė. Apeliaciniame skunde nurodyti netikslumai liudytojų parodymuose, priešingai nei teigė apeliantas, nėra esminiai, be to, logiškai paaiškinami, nes nuo įvykio buvo praėję gana daug laiko, o pareigūnams šis atvejis nebuvo vienintelis, jie dažnai susiduria su panašaus pobūdžio įstatymų pažeidimais.

202Dėl to atmetami A. K. skundo argumentai dėl asmens, vairavusio jo automobilį, nustatymo. Atkreipiamas dėmesys, jog pats apeliantas tvirtino įvykio dieną naudojęsis automobiliu. To, kad būtų juo naudojęsis kitas asmuo, A. K. nenurodė nei pirmosios instancijos, nei apeliacinės instancijos teismuose. Todėl vien ta aplinkybė, jog pareigūnai jo nesulaikė iš karto įvykio vietoje, nepaneigia jo kaltės, gabenus keturis asmenis į ( - ) kaimą.

203A. K. apeliaciniame skunde nurodyta aplinkybė, jog jis neva vyko į ( - ) dėl automobilio variklio remonto. Pirmosios instancijos teismas šią aplinkybę pagrįstai vertino kaip gynybinę poziciją, siekiant išvengti atsakomybės. Ikiteisminio tyrimo metu ši apelianto versija buvo patikrinta. A. K. automobilį apžiūrėjo specialistas ir neužfiksavo jokių variklio defektų (t. 3, b. l. 94). Kitų duomenų, išskyrus niekuo nepagrįstus A. K. teiginius dėl automobilio gedimo, byloje nėra.

204Priešingai, pasaloje buvę VSAT pareigūnai teisiamajame posėdyje taip pat paneigė

205A. K. versiją, jog į ( - ) kaimą pas meistrą jis galėjo vykti jo nurodytu maršrutu. Liudytojas N. U., buvęs pasaloje ( - ) kaime ir stebėjęs kelią ( - ) nuo ( - ) kaimo pusės, patvirtino kartu su T. V. gerai matęs S. G. namą, buvęs maždaug iki 20.30 val. Kol buvo pasaloje, į minėtą sodybą niekas nebuvo atvažiavęs, taip pat pro šią sodybą nepravažiavo joks automobilis.

206Analogiškas aplinkybes nurodė teisme apklaustas liudytojas T. V..

207Aptartos telefoninių pokalbių tarp O. M. ir A. K. suvestinės taip pat paneigia pastarojo versiją dėl skambučių adresato, kad nurodytais telefono numeriais su apeliantu kontaktavo ne O. M., o jo duktė Džiuljeta, su kuria A. K. draugavo.

208Apklaustas teisme A. K. pateikė naują jo bendravimo su L. Š. versiją. Šios versijos laikėsi ir L. Š., duodamas parodymus apie kaltinime nurodytas aplinkybes (t. 7, b. l. 136–137). Abu išteisintieji teigė bendravę išimtinai dėl L. Š. pagalbos A. K. tėvų ūkyje. Būtent tuo tikslu galėjo būti užfiksuotas jų kontaktas įvykio dieną, t. y. 2015-01-14.

209Atsižvelgdama į išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegija tokius A. K. ir L. Š. parodymus vertina kaip pasirinktą gynybos taktiką. Šiame nuosprendyje aptarti telefoniniai pokalbiai patvirtina, jog A. K. ir L. Š. bendravimas buvo susijęs išimtinai tik kontrabandos gabenimo klausimais.

210Bendrininkavimas yra tyčinis bendras dviejų ar daugiau tarpusavyje susitarusių pakaltinamų ir sulaukusių baudžiamajame įstatyme nustatyto amžiaus asmenų dalyvavimas darant nusikalstamą veiką (BK 24 straipsnio 1 dalis). Pagal teismų praktiką bendrininkavimą apibūdina bei atskleidžia jo objektyviųjų ir subjektyviųjų požymių visuma: dviejų ar daugiau asmenų dalyvavimas darant nusikalstamą veiką; jų veikos bendrumas; susitarimas daryti nusikalstamą veiką kartu bei tyčios bendrumas, kai kiekvienas bendrininkas suvokia, kad daro nusikalstamą veiką ne vienas, o bendrai su kitu asmeniu/asmenimis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose bylose

211Nr. 2K-P-9/2009, 2K-46/2014).

212Teismų praktikoje panašaus pobūdžio bylose, sprendžiant dėl asmens dalyvavimo neteisėtai disponuojant akcizais apmokestinamomis prekėmis ar darant kontrabandą, turi reikšmę ir nustatyti bendrininkų tarpusavio ryšiai. Šioje byloje nustatyta, kad O. M. gerai pažinojo A. K., o A. K. gerai pažinojo L. Š., jie bendravo išimtinai tik cigarečių gabenimo klausimais. Šiame nuosprendyje jau aptartas minėtų asmenų telefoninių pokalbių bei SMS žinučių turinys, vertinant juos visų bylos įrodymų kontekste, patvirtina išteisintųjų dalyvavimą nusikalstamoje veikoje kaltinime nurodytomis aplinkybėmis.

213Bylą nagrinėjant apeliacine tvarka, iš naujo įvertinus byloje surinktus įrodymus, paneigta pirmosios instancijos teismo išvada, kad neįrodyta, jog A. K. dalyvavo gabenant cigaretes 2015 m. sausio mėn. pradžioje, o L. Š. padarė veiką, turinčią nusikaltimo požymių.

214Teisėjų kolegijos vertinimu, išdėstytų ir įvertintų vienas kitą papildančių – pirminių ir išvestinių, tiesioginių ir netiesioginių – įrodymų visuma sudaro logikos dėsniams neprieštaraujančią grandinę, patvirtinančią A. K. ir L. Š. kaltę veikus bendrininkų grupe su O. M. ir padarius BK 199² straipsnio 1 dalyje numatytą nusikaltimą. Ištirtų įrodymų visuma patvirtina, kad 2015 m. sausio mėn. pradžioje ir 2015-01-14 jie gabeno kontrabandinį krovinį. Byloje surinkti įrodymai patvirtina, kad A. K. ir L. Š. veikė tiesiogine tyčia, t. y. suvokė pavojingą šios nusikalstamos veikos pobūdį ir norėjo taip veikti (BK 15 straipsnio 2 dalies 1 punktas). Tarp visų bendrininkų atliktų konkrečių veiksmų ir bendrai padarytos veikos yra priežastinis ryšys, nes kiekvienas iš jų atliko reikšmingus bendroje nusikalstamoje veikoje veiksmus ir taip sudarė sąlygas veikti kitiems bendrininkams.

215Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas, A. K. išteisindamas tuo pagrindu, kad neįrodyta, jog jis dalyvavo padarant nusikaltimą (BPK 303 straipsnio 5 dalies 2 punktas), padarė išvadą: nėra jokių konkrečių duomenų, kad 2015 m. sausio mėn. pradžioje jis vežė L. Š. ir kitus nenustatytus asmenis į įvykio vietą, todėl A. K. išteisinamas pagal BK 1992 straipsnio 1 dalį dėl veikos, padarytos 2015-01-14, nesant jo veiksmuose nusikaltimo sudėties požymių. Teismas nurodė, jog A. K. inkriminuojama, kad O. M. namuose rastos cigaretės (8 000 pakelių) buvo gabenamos du kartus: sausio mėnesio pradžioje nenustatytu laiku ir 2015-01-14, t. y. kiekvieną kartą buvo atvežama po 4 000 pakelių cigarečių. 4 000 pakelių cigarečių vertė yra 8 827,5 Eur (17 655 : 2 =8 827,5) ir tai nesudaro 250 MGL dydžio sumos.

216Taigi pirmosios instancijos teismas išskaidė kaltinimą į atskiras veikas, taip konstatuodamas, kad dėl įrodytų veiksmų A. K. gali būti traukiamas administracinėn atsakomybėn. Tačiau pradinis kaltinimas pateiktas kaip tęstinės nusikalstamos veikos padarymas.

217Tęstinės nusikalstamos veikos sąvoka minima BK 63 straipsnio 10 dalyje, bet jos turinys neatskleidžiamas, tik pabrėžiamas bausmės skyrimui svarbus momentas: nelaikoma, kad asmuo padarė kelias nusikalstamas veikas, jeigu jis padarė tęstinę nusikalstamą veiką. Esant tokiai įstatymo formuluotei, svarbūs kriterijai, leidžiantys atskirti pavienę tęstinę nusikalstamą veiką nuo realios nusikalstamų veikų sutapties (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-319/2008). Pagal teismų praktiką tęstine pripažįstama tokia nusikalstama veika, kuri susideda iš dviejų ar daugiau tapačių ar vienarūšių veikų, iš kurių kiekviena, vertinant atskirai, atitinka tame pačiame Baudžiamojo kodekso straipsnyje nurodyto nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo objektyviuosius požymius, tačiau jas visas jungia vieninga tyčia (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-307/2007, 2K-P-412/2007,

2182K-743/2007, 2K-232/2010, 2K-474/2010, 2K-650/2010 ir kt.).

219Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pagal nagrinėjamoje byloje nustatytas faktines aplinkybes neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis abi veikos vertinamos kaip vienas tęstinis nusikaltimas, nes atitinka visus tęstinės nusikalstamos veikos požymius. Iš bylos medžiagos matyti, kad O. M., A. K. ir L. Š. veiksmai buvo sistemingi, laiko požiūriu vienas nuo kito nenutolę (tas pats mėnesis), padaryti toje pačioje vietovėje – prie Lietuvos Respublikos valstybės sienos ( - ) kaimo apylinkėse, analogišku būdu ir analogiškomis aplinkybėmis, todėl šiuos veiksmus neabejotinai jungė vieninga tyčia (sumanymas) – neteisėtai disponuoti kontrabandinėmis cigaretėmis.

220Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes ir išdėstytus motyvus, apeliacinės instancijos teismo nuosprendžiu A. K. ir L. Š. pripažįstami kaltais padarę BK 1992 straipsnio 1 dalyje numatytą nusikalstamą veiką.

221Dėl bausmių

222Bausmė A. K. ir L. Š. už jų padarytą nusikalstamą veiką skiriama, vadovaujantis BK 41 straipsnio, 54 straipsnio 2 dalies nuostatomis, teisingumo ir bausmės individualizavimo principais.

223BK 54 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas skiria bausmę pagal šio kodekso specialiosios dalies straipsnio, numatančio atsakomybę už padarytą nusikalstamą veiką, sankciją, laikydamasis šio kodekso bendrosios dalies nuostatų. Šio straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad, skirdamas bausmę, teismas atsižvelgia į: padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, nusikalstamos veikos motyvus, tikslus, nusikalstamos veikos stadiją, kaltininko asmenybę, atsakomybę lengvinančias bei sunkinančias aplinkybes.

224A. K. ir L. Š., veikdami tiesiogine tyčia, padarė nusikaltimą, kuris priskiriamas prie sunkių nusikaltimų kategorijos (BK 11 straipsnio 5 dalis). Šiuo konkrečiu atveju sunkiu nusikaltimu reali žala valstybės ekonomikai nepadaryta. Kaltininkai veikė bendrininkų grupe, A. K. vaidmuo buvo svarbesnis, nei L. Š.: L. Š. buvo atsakingas tik už žmonių, vadinamų nešikais, suradimą, be to, jis pats nešdavo nuo valstybės sienos kontrabandines cigaretes iki A. M. automobilio, o A. K. visus veiksmus tiesiogiai derindavo su O. M., vykdydavo jo nurodymus, kada atvežti nešikus iki reikiamos vietos, pasirūpindavo jų išvežimu ir pan. Tai žymiai didina jo padaryto nusikaltimo pavojingumo laipsnį.

225Kiekvienas sąmoningas valinis žmogaus veiksmas atspindi dorovės, etikos nuostatas. Tyčinių nusikaltimų padarymas bei aktyvi kaltininko elgsena nusikalstamo veiksmo metu dažniausiai rodo, kad kaltininkas sąmoningai siekia pažeisti teisės normas, ignoruoja moralės nuostatas, negerbia visuomenės. Logiška to išvada, kad tokia asmenybė yra linkusi nusikalsti ir yra pavojingesnė visuomenei. Dažniausiai nusikalstama veika asmuo realizuoja save, todėl iš padarytos nusikalstamos veikos vienaip ar kitaip matyti kaltininko asmenybė. Padarytos nusikalstamos veikos pobūdis (šiuo atveju padarytas nusikaltimas ekonomikai ir verslo tvarkai, paprastai susijęs su asmeniniu nelegaliu praturtėjimu) leidžia spręsti apie kaltininko vertybinę orientaciją, polinkius, interesus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-536/2014, 2K-186-942/2015 ir kt.).

226Skiriant A. K. bausmę atsižvelgtina į tai, kad nusikalstamą veiką jis padarė pirmą kartą, nors baustas administracine tvarka (t. 4, b. l. 89, 90–95), darbovietėje charakterizuojamas teigiamai (t. 7, b. l. 63).

227Bylos duomenys patvirtina, jog, nors L. Š. nusikalto būdamas nepilnametis, po nusikalstamos veikos padarymo jis ir toliau pažeidinėjo įstatymus, buvo nuteistas tris kartus, paskutinį kartą Vilniaus apygardos teismas 2016-12-22 priėmė teismo baudžiamąjį įsakymą, pagal kurį jis nuteistas už analogiškos veikos padarymą ir cigarečių kontrabandą (t. 5, b. l. 62–64, 75, 79; Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenys), keletą kartų baustas administracine tvarka už Kelių eismo taisyklių pažeidimus ir už tai, kad buvo sulaikytas pasienio ruože be asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (t. 5, b. l. 78–86).

228Vertindama A. K. ir L. Š. asmenybes teisėjų kolegija nurodo, kad jie yra jauno amžiaus, abu į narkologo ir psichiatro įskaitas neįrašyti (t. 4, b. l. 86; t. 5, b. l. 59).

229A. K. ir L. Š. atsakomybę lengvinančių bei sunkinančių aplinkybių byloje nėra. Nors jie veikė bendrininkų grupe, ši aplinkybė nepripažįstama kaip jų atsakomybę sunkinanti, nes to neprašė apeliaciniame skunde prokurorė, o, remiantis BPK 320 straipsnio 4 dalies nuostatomis, nuteistojo, išteisintojo ar asmens, kuriam byla nutraukta, padėtis negali būti pabloginta daugiau, negu to prašoma apeliaciniame skunde.

230BK 1992 straipsnio 1 dalies sankcijoje už šioje dalyje numatytą nusikalstamą veiką numatyta bauda arba laisvės atėmimas iki septynerių metų.

231Įstatymų leidėjas baudžiamojo įstatymo sankcijas konstruoja taip, kad teismas galėtų paskirti teisingą bausmę, vadovaudamasis įstatymo, nustatančio baudžiamąją atsakomybę už padarytą nusikalstamą veiką, sankcijoje numatytomis bausmėmis ir jų dydžiais.

232Prokurorės apeliaciniame skunde prašomų paskirti kaltininkams baudų dydžiai, įvertinus bausmei skirti reikšmingas aplinkybes, nėra per dideli, todėl nemažinami.

233A. K. buvo laikinai sulaikytas dviem paroms (t. 5, b. l. 1, 5), todėl, remiantis BK 66 straipsnio nuostatomis, šis laikas įskaitomas į paskirtą bausmę ir prilyginamas 4 MGL dydžio baudai.

234Priešingai, negu nurodė prokurorė apeliaciniame skunde, L. Š. buvo laikinai sulaikytas tik vienai parai (t. 5, b. l. 113, 116), todėl, šį laiką įskaičius į paskirtą bausmę, jis turi būti prilygintas ne 4, bet 2 MGL dydžiui. Tai nelaikoma išteisintojo padėties pabloginimu daugiau, negu to prašoma apeliaciniame skunde, nes prokurorė apeliaciniame skunde padarė akivaizdžią klaidą, o skiriant bausmę negali būti pažeistas įstatymas, reglamentuojantis laikino sulaikymo įskaitymą į paskirtą bausmę (BPK 66 straipsnis).

235Dėl BK 72 straipsnio taikymo

236Prokurorė apeliaciniame skunde prašė taikyti A. K. baudžiamojo poveikio priemonę – jam priklausančio automobilio „VW Golf“, valst. Nr. ( - ), konfiskavimą.

237Prokurorės prašymas dėl BK 72 straipsnio taikymo pagrįstas.

238Pagal BK 67 straipsnio nuostatas turto konfiskavimas yra baudžiamojo poveikio priemonė, tam tikrais atvejais skiriama kaltininkui kartu su bausme. BK 72 straipsnio 2 dalies nuostatos numato, kad konfiskuotinu, t. y. priverstinai neatlygintinai paimamu valstybės nuosavybėn, turtu laikomas šio kodekso uždraustos veikos įrankis, priemonė ar rezultatas. Pagal to paties straipsnio 3 dalį kaltininkui priklausantis konfiskuotinas turtas privalo būti konfiskuojamas visais atvejais.

239Teismų praktikoje BK 72 straipsnio 2 dalies prasme įstatymo uždraustos veikos įrankiu ar priemone pripažįstami turintys ekonominę vertę daiktai (prietaisai, įrenginiai, mechanizmai) ar kitas turtas, kurį kaltininkas naudojo, darydamas nusikalstamą veiką.

240Įstatymo uždraustos veikos įrankių ir priemonių samprata apibrėžiama specifiniais uždraustos veikos palengvinimui pritaikytais požymiais. Pagal susiklosčiusią teismų praktiką nusikalstamos veikos priemone pripažįstamas specialiai nusikalstamai veikai daryti pritaikytas turtas (pavyzdžiui, transporto priemonė, kurioje įrengta slėptuvė nusikalstamos veikos dalykui paslėpti) arba toks turtas, be kurio panaudojimo nusikalstamos veikos padarymas būtų labai apsunkintas (pavyzdžiui, transporto priemonė, panaudota nusikaltimo dalykui gabenti, jei gabenimas be tokios priemonės būtų negalimas), taip pat kai kurių nusikalstamų veikų dalykas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-636/2007, 2K-500/2010 ir kt.).

241Siekiant nustatyti, ar turtas gali būti pripažintas įstatymo uždraustos veikos priemone, turi būti išnagrinėtos visos reikšmingos turto panaudojimo tokios veikos darymo procese aplinkybės, įvertinta šio turto panaudojimo reikšmė nusikalstamos veikos sudėties požymiams įgyvendinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-24/2011, 2K-237/2011).

242Turtas gali būti pripažįstamas įstatymo uždraustos veikos priemone ir tada, kai jis nėra tiesiogiai pritaikytas tokiai veikai daryti, tačiau nustatoma, kad tokio turto panaudojimas palengvino įstatymo uždraustos veikos padarymą taip, kad jos padarymas be tokio turto panaudojimo nebūtų įmanomas arba labai pasunkėtų. Dažnai šis kriterijus teismų praktikoje taikomas, įstatymo uždraustos veikos padarymo priemone pripažįstant transporto priemonę, jeigu kaltininkas ja naudojosi tam, kad sudarytų galimybes padaryti nusikalstamą veiką ((Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-339/2008, 2K-463/2011, 2K-534/2011,

2432K-570/2013).

244Nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje A. K. priklausantis automobilis ,,VW Golf“, valst. Nr. ( - ), panaudotas, 2015-01-14 darant nusikalstamą veiką. Ši aplinkybė objektyviai nustatyta liudytojų VSAT pareigūnų, tiesiogiai dalyvavusių pasaloje, parodymais. Pareigūnai patvirtino matę, kaip minėtas automobilis atvyko prie ( - ) kaimo sankryžos, iš jo išlipo keturi asmenys, kurie, paėmę nuo valstybės sienos keturias dėžes su kontrabandinėmis cigaretėmis, jas atnešė vienoje iš ( - ) kaimo sodybų laukiančiam O. M.; vėliau jis sulaikytas gyvenamojoje vietoje su nelegaliu kroviniu, o tie patys keturi asmenys atlikę darbą sugrįžo prie jau minėtos sankryžos, kurioje įlipo į tą patį automobilį ir nuvažiavo Eišiškių miesto link. Prie O. M. gyvenamosios vietos pasaloje buvę pareigūnai patvirtino matę, kaip netrukus po to, kai juos įspėjo apie automobilių judėjimą, pirmas pravažiavo jiems žinomas automobilis „VW Golf“, kuris nesustodamas nuvažiavo toliau, o po jo pasirodė ir į stebimo namo kiemą įvažiavo automobilis „Citroen C5“, kuris buvo veikos padarymo metu ( - ) kaime. Pareigūnai patvirtino matę, kaip iš minėto automobilio buvo išimtos dėžės.

245Taigi 2015-01-14 A. K. panaudojo jam priklausantį automobilį „VW Golf“ pristatyti į įvykio vietą taip vadinamus nešikus, kurie, atlikę jiems pavestą užduotį, buvo paimti ir išvežti.

246Sprendžiant, ar A. K. priklausančio automobilio panaudojimas labai palengvino nusikalstamos veikos darymą, atsižvelgtina į žmonių gabenimo maršrutą ir atstumą.

247Pagal liudytojo A. I. parodymus nešikai dažniausiai buvo paimami ( - ) kaime, o kontrabandinės cigaretės iš Baltarusijos Respublikos patekdavo į ( - ) kaimą. Taigi įvertinus aplinkybę, kad valstybės siena saugoma ir bet kada gali pasirodyti pareigūnai, įstatymo uždraustai veikai pagreitinti buvo reikalingas automobilis nešikams atvežti ir, jiems atlikus skirtą užduotį, greitai išvežti, jų ,,darbo“ metu aplinkai stebėti, palydėti vežamą krovinį ir pan. Liudytojas A. I. patvirtino, kad automobilis ,,VW Golf“, valst. Nr. ( - ), važiavo pirmas, o automobilis ,,Citroen C5“, valst. Nr. ( - ) (jame buvo kontrabandinės cigaretės) išvažiavo po kelių minučių. Tai rodo, kad pirmasis automobilis buvo skirtas ne tik nešikams vežti, bet ir aplinkai stebėti, ar antrasis automobilis su kroviniu gali saugiai važiuoti.

248Taigi A. K. priklausantis automobilis ,,VW Golf“ neabejotinai buvo priemonė įstatymo uždraustai veikai palengvinti, todėl jis pripažįstamas konfiskuotinu turtu.

249Prokurorė apeliaciniame skunde neprašė konfiskuoti iš A. K. ir L. Š. paimtų ryšio priemonių, todėl šis klausimas nesvarstomas.

250Dėl proceso išlaidų išieškojimo

251Prokurorė apeliaciniame skunde prašė Vilniaus apygardos teismo 2016-06-27 nuosprendžio dalį dėl proceso išlaidų priteisimo vien iš O. M. pakeisti, iš O. M., A. K. ir L. Š. VSAT prie LRM VRM Varėnos rinktinės naudai solidariai priteisti 61,16 Eur cigarečių sunaikinimo išlaidų.

2522015-02-19 VSAT Varėnos rinktinės štabo Logistikos skyriaus tarnybiniame pranešime nurodyta, kad Varėnos rinktinė, naikindama 8 000 pakelių kontrabandinių cigarečių, jas transportuodama, patirs 61,16 Eur išlaidų (t. 3, b. l. 92).

253Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog nusikalstamos veikos rezultato – kontrabandinių cigarečių transportavimo ir jų naikinimo išlaidos pripažįstamos proceso išlaidomis.

254BPK 105 straipsnio 3 dalies nuostatos numato, kad, jeigu byloje pripažinti kaltais keli kaltinamieji, teismas, atsižvelgdamas į šių asmenų kaltę, jų atsakomybės dydį ir pobūdį, nusprendžia, kiek proceso išlaidų turi būti išieškota iš kiekvieno.

255Atsižvelgiant į šiame nuosprendyje nustatytas aplinkybes, teisėjų kolegijai pripažinus, kad nusikalstamą veiką padarė trys asmenys, pirmosios instancijos teismo nuosprendis šioje dalyje keičiamas.

256Teisėjų kolegija nustato, kad už cigarečių, nepaženklintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka finansų ministro patvirtinto pavyzdžio specialiais ženklais – banderolėmis, transportavimą ir sunaikinimą proceso išlaidos iš kiekvieno kaltininko išieškomos ne solidariai, kaip to prašė prokurorė, nes tai neatitinka įstatymo nuostatų, bet lygiomis dalimis po 1/3 dalį nurodytos sumos, t. y. po 20,39 Eur (61,16 Eur : 3 = 20,39 Eur).

257Prokurorės apeliaciniame skunde nesant prašymo spręsti dėl iš L. Š. paimtų 716,89 Eur, dėl šios nuosprendžio dalies nepasisakoma.

258Kita nuosprendžio dalis nekeičiama.

259Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso

260326 straipsnio 1 dalies 1, 3 punktais, 4 dalimi, 328 straipsnio 4 punktu, 329 straipsnio 2 punktu,

Nutarė

261Vilniaus apygardos teismo 2016 m. birželio 27 d. nuosprendį pakeisti.

262Panaikinti nuosprendžio dalį, kuria A. K. ir L. Š. išteisinti dėl kaltinimo pagal Lietuvos Respublikos BK 199² straipsnio 1 dalį, ir šioje dalyje priimti naują nuosprendį:

263A. K. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 199² straipsnio 1 dalyje, ir paskirti bausmę – 200 MGL (7 532 Eur) dydžio baudą.

264Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 66 straipsniu, į A. K. paskirtą bausmę įskaityti laikiname sulaikyme išbūtą laiką nuo 2015 m. sausio 14 d. iki 2015 m. sausio 16 d. (dvi paras), vieną parą prilyginant 2 MGL dydžio baudai, ir galutinę bausmę A. K. paskirti 196 MGL (7 381,36 Eur) dydžio baudą.

265L. Š. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 199² straipsnio 1 dalyje, ir paskirti bausmę – 40 MGL (1 506,4 Eur) dydžio baudą.

266Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 66 straipsniu, į L. Š. paskirtą bausmę įskaityti laikiname sulaikyme išbūtą laiką nuo 2015 m. sausio 19 d. iki 2015 m. sausio 20 d. (vieną parą), jį prilyginant 2 MGL dydžio baudai, ir galutinę bausmę L. Š. paskirti 38 MGL

267(1 431,08 Eur) dydžio baudą.

268A. K. ir L. Š. paskirtas baudas sumokėti per 1 (vienerius) metus nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.

269Panaikinti nuosprendžio dalį, kuria iš O. M. Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie LR VRM Varėnos rinktinės naudai priteista 61,13 Eur proceso išlaidų.

270Išieškoti iš O. M., A. K. ir L. Š. Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie LR VRM Varėnos rinktinei po 20,39 Eur proceso išlaidų.

271Panaikinti nuosprendžio dalį, kuria, nuosprendžiui įsiteisėjus, byla perduotina apylinkės teismui pagal pažeidimo padarymo vietą spręsti dėl A. K. atsakomybės pagal ATPK 1632 straipsnį ir iš A. K. paimtų daiktų (ryšio priemonių ir automobilio ,,VW Golf“, valst. Nr. ( - )).

272Taikyti baudžiamojo poveikio priemonę – A. K. priklausančio automobilio ,,VW Golf“, valst. Nr. ( - ), konfiskavimą.

273Kitos nuosprendžio dalies nekeisti.

274Išteisintojo A. K. apeliacinį skundą atmesti.

Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. A. K. (A. K.) pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – ir... 3. 1992 straipsnio 1 dalį išteisintas, nesant jo veikoje nusikaltimo ar... 4. L. Š. (L. Š.) pagal BK 1992 straipsnio 1 dalį išteisintas, neįrodžius jo... 5. Tuo pačiu nuosprendžiu O. M. (O. M.) nuteistas pagal BK 1992 straipsnio 1... 6. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 7. A. K. buvo kaltinamas tuo, kad, pažeisdamas nustatytą tvarką – Lietuvos... 8. turėdamas tikslą padaryti nusikalstamą veiką, 2015 m. sausio mėn.... 9. tęsdamas nusikalstamą veiką, 2015 m. sausio 14 d., tiksliai ikiteisminio... 10. 2015 m. sausio 14 d. tarp 19–20.20 val., tiksliai ikiteisminio tyrimo metu... 11. Tokiu būdu, veikdamas bendrininkų grupe su O. M., L. Š. ir kitais tyrimo... 12. L. Š. buvo kaltinamas tuo, kad jis, pažeisdamas nustatytą tvarką –... 13. siekdami padaryti nusikalstamą veiką, 2015 m. sausio mėn. pradžioje,... 14. tęsdamas nusikalstamą veiką, 2015 m. sausio 14 d., tiksliai ikiteisminio... 15. Tokiu būdu, veikdamas bendrininkų grupe su O. M., A. K. ir kitais tyrimo metu... 16. Vilniaus apygardos teismo 2016 m. birželio 27 d. nuosprendžiu dėl kaltinimo... 17. BK 1992 straipsnio 1 dalį A. K. išteisintas, nesant jo veikoje nusikaltimo ar... 18. Vilniaus apygardos prokuratūros prokurorė apeliaciniame skunde nurodė, kad... 19. Teismas nevertino perskaitytų O. M. parodymų, duotų ikiteisminio tyrimo... 20. Pirmiausia atkreiptinas dėmesys į O. M. ir A. K. tarpusavio santykius: jie... 21. Antra, O. M. parodė, kad 2015 m. sausio mėn. pradžioje ir 2015 m. sausio 14... 22. Trečia, vertindamas teisme apklaustų liudytojų, VSAT pareigūnų, parodymus,... 23. A. K., nesiaiškino, apie kurias aplinkybes kalbėjo O. M., teigdamas apie A.... 24. O. M. pripažįsta kaltinime nurodytą faktinę aplinkybę, jog cigaretės į... 25. Be to, teismas nevertino telefoninių pokalbių pasiklausymo metu surinktų... 26. sausio 14 d. pokalbius, nebuvo galima teisingai įvertinti bendrininkavimo... 27. Nors O. M., A. K. ir L. Š. iš viso neigė tarpusavio kontaktus, L. Š. teigė... 28. Tai patvirtino liudytojo A. I. parodymai, jog iš susirašinėjimų... 29. Vilniaus apygardos prokuratūros prokurorė apeliaciniame skunde prašė... 30. pripažinti A. K. kaltu pagal BK 1992 straipsnio 1 dalį ir skirti 200 MGL (7... 31. pripažinti L. Š. kaltu pagal BK 1992 straipsnio 1 dalį ir skirti 40 MGL (1... 32. kardomąsias priemones palikti galioti iki teismo nuosprendžio įsiteisėjimo;... 33. taikyti baudžiamojo poveikio priemonę – A. K. priklausančio automobilio... 34. proceso išlaidas (cigarečių naikinimo išlaidas) – 61,16 Eur priteisti... 35. Išteisintasis A. K. apeliaciniame skunde nurodė, kad nuosprendį skundžia... 36. Teismas jam inkriminuotą veiką nepagrįstai išskaidė į du savarankiškus... 37. Teismas konstatavo, kad nėra duomenų, jog A. K. 2015 m. sausio mėn.... 38. Nepagrįsta manyti, jog 2015 m. sausio 4 d. SMS žinutės įrodo apeliantą... 39. Teismas nurodė, kad liudytojo A. I. parodymus, jog 2015 m. sausio 14 d. kratos... 40. Negalima pripažinti įrodymais pareigūnų parodymų dėl tariamo O. M.... 41. Prieš darant 2015 m. sausio 14 d. kratą O. M. namuose, jau buvo pradėtas... 42. Ir pagal tarptautinės teisės normas, Europos Žmogaus Teisių Teismo... 43. Nagrinėjamu atveju O. M. ikiteisminio tyrimo pareigūnai neišaiškino jo... 44. Įtariamojo O. M. 2015 m. sausio 15 d. pirminiai parodymai ikiteisminio tyrimo... 45. Teismas neva apelianto dalyvavimo 2015 m. sausio 14 d. gabenant cigaretes... 46. Liudytojas A. I. parodė, kad 2015 m. sausio 14 d. klausantis telefoninių... 47. Taigi nėra jokių įrodymų, jog 2015 m. sausio mėn. bei 2015 m. sausio 14 d.... 48. Tai, kad apeliantas 2015 m. sausio 14 d. neva dalyvavo gabenant cigaretes,... 49. Liudytojai A. I. ir P. D. teisme negalėjo atsakyti į klausimus, kokio dydžio... 50. Liudytojas A. I. teisme aiškino, kad pareigūnų tikslas buvo nustatyti ne tik... 51. Ikiteisminio tyrimo metu buvo šališkai, neišsamiai tikrinta apelianto... 52. Ikiteisminio tyrimo metu automobilis ,,VW Golf“ buvo pristatytas apžiūrai... 53. Teismas nuosprendyje visiškai neišanalizavo, neįvertino ir net išsamiai... 54. Liudytojo A. I. nurodytos tariamų apelianto veikų schemos dėstymas galbūt... 55. Teismo neteisingai nustatytas apelianto išteisinimo pagrindas ir neišsamūs... 56. Išteisintasis A. K. apeliaciniame skunde prašė jį išteisinti BPK 303... 57. 2 punkte nurodytu pagrindu – neįrodžius jo dalyvavimo padarant... 58. Teismo posėdyje prokurorė prašė jos apeliacinį skundą tenkinti, o A. K.... 59. Vilniaus apygardos prokuratūros skyriaus prokurorės apeliacinis skundas... 60. Vilniaus apygardos teismo 2016 m. birželio 27 d. nuosprendis keičiamas.... 61. Panaikinama jo dalis, kuria A. K. ir L. Š. dėl kaltinimo pagal BK 1992... 62. Dėl O. M. nuteisimo pagal BK 1992 straipsnio 1 dalį apeliacinių skundų... 63. Esminių Baudžiamojo proceso kodekso pažeidimų byloje nenustatyta.... 64. Dėl A. K. ir L. Š. kaltės... 65. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija Nustatė... 66. A. K. ir L. Š., pažeisdami nustatytą tvarką – Lietuvos Respublikos ūkio... 67. turėdami tikslą padaryti nusikalstamą veiką, 2015 m. sausio mėn.... 68. L. Š. ir nenustatytus asmenis išgabeno iš nusikalstamos veikos padarymo... 69. tęsdami nusikalstamą veiką, 2015 m. sausio 14 d., tiksliai nenustatytu... 70. A. K., bendraudami telefonu ir tiesiogiai, susitarė įgyti Baltarusijos... 71. 2015 m. sausio 14 d. A. K., bendraudamas telefonu ir tiesiogiai su... 72. Tokiu būdu A. K. ir L. Š., veikdami bendrininkų grupe su asmeniu, dėl kurio... 73. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi baudžiamąją bylą apeliacine tvarka,... 74. A. K. bei L. Š. nekaltumo, jiems nepadarius nusikalstamos veikos, numatytos BK... 75. BPK 20 straipsnyje nustatyta, kad įrodymais gali būti tik tokie duomenys,... 76. BPK 20 straipsnyje, 276 straipsnio 4 dalyje, 301 straipsnyje. Baudžiamojo... 77. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, išnagrinėjusi šią... 78. Byloje surinkti bei ištirti įrodymai, kaip apeliaciniame skunde pagrįstai... 79. A. K. ir L. Š. tiek ikiteisminio tyrimo metu, tiek teisiamajame posėdyje,... 80. Byloje esančiais įrodymais neginčytinai nustatyta, kad pagal turimą... 81. Tuo pačiu metu buvo stebima kita vieta – O. M. namai Eišiškėse, ( - ),... 82. A. K. gyvenamąją vietą adresu: ( - ) Šalčininkų raj., kur taip pat... 83. Nustatyta, kad O. M. gyvenamojoje vietoje ir ūkiniame pastate kratos metu... 84. IMEI: ( - ), su jame esančia ,,MTC“ SIM kortele, kurios... 85. Nr. ( - ) (rastas ūkiniame pastate); 4) įjungtas telefonas ,,Nokia“, IMEI:... 86. SIM kortele, kurios Nr. ( - ) (rastas gyvenamajame name) (t. 1, b. l. 43,... 87. Nustatyta, kad O. M., rengdamasis daryti nusikalstamą veiką bei ją... 88. 2014-12-29 10:11 val.), kratos metu išimtame telefone buvo SIM kortelė,... 89. Nustatyta, kad SIM kortelės, kurios abonentinis numeris ( - ), telefono... 90. Baltarusijos Respublikos „MTC“ SIM kortelės, kurios abonento numeris ( -... 91. SIM kortelės, kurių abonento numeris ( - ) (nusikaltimo padarymo metu buvo... 92. 2014-11-03), užrašinėje nebuvo rasti bylai reikšmingi kontaktiniai vardai... 93. SIM kortelė, kurios abonento numeris ( - ), (telefone naudota nuo... 94. 2015-01-10 iki 2015-01-15), telefono užrašinėje rasti kontaktiniai vardai ir... 95. Šiame telefone 2014-12-30 ir 2015-01-14 nustatyti O. M. telefono numerio ( - )... 96. 2015-01-14 A. K. gyvenamojoje vietoje Šalčininkų r., ( - ), kratos metu... 97. IMEI: ( - ) su jame įdėta SIM kortele su užrašu ,,MTC“, kurios abonento... 98. Nustatyta, kad kaltinamasis A. K., rengdamasis daryti nusikalstamą veiką bei... 99. IMEI: ( - ), buvo įdėta SIM kortelė, kurios abonento numeris ( - ) (telefone... 100. Nustatyta, kad SIM kortelės su užrašu ,,MTC“, kurios abonento numeris... 101. 2015-01-10 19:45, taip pat užfiksuotas priimtas skambutis iš ( - ) pavadinto... 102. SIM kortelės, kurios abonento numeris ( - ) (telefone naudota nuo... 103. 2015-01-10 iki 2015-01-15), telefono užrašinėje rasti kontaktiniai vardai ir... 104. Telefone nusikaltimo padarymo dieną 2015-01-14 užfiksuoti rinkti numeriai:... 105. Telefone 2015-01-14 nustatytas telefono numerio ( - ) (A. K. naudojosi) ir ( -... 106. SIM kortelės, kurios abonento numeris ( - ) (telefone ji naudota nuo... 107. Telefone laikotarpiu nuo 2014-09-15 iki 2015-01-14 buvo rinkti numeriai:... 108. Telefone laikotarpiu nuo 2014-09-01 iki 2015-01-14 buvo atsiliepta į... 109. 2014-09-01 20:05, 2014-10-15 17:51 ( - ) pavadinta „ Mld“ (kuriuo naudojosi... 110. L. Š.); 2014-12-16 20:37 ( - ) pavadinta „Now 2nr“ (kuriuo taip pat... 111. Telefone laikotarpiu nuo 2014-08-30 iki 2014-12-15 buvo praleisti skambučiai:... 112. Telefone laikotarpiu nuo 2014-12-05 iki 2015-01-14 nustatyti telefono numerio (... 113. Gauti SMS iš abonento „Now 2nr“ abonento Nr. ( - ) (L. Š.): 2014-12-05... 114. 2014-12-18 18:18 val. „ok“, vertimas į lietuvių kalbą: ,,gerai“.... 115. Susirašinėjimas su abonentu „Les“ abonento Nr. ( - ) (L. Š.): 2014-12-20... 116. Teisėjų kolegija išskiria A. K. susirašinėjimą su L. Š. 2015-01-04 ir... 117. 2015-01-04 16:05 val. išsiųstas SMS „A to wy bez mne 2 razy xadili“,... 118. 17:08 val. gautasis SMS „2 nz byli a 14 minska“, vertimas į lietuvių... 119. 14 „Minsko““; 2015-01-04 17:18 val. išsiųstas SMS „Ja druge... 120. Toks susirašinėjimas patvirtina, jog L. Š. dalyvavo, gabenant kontrabandines... 121. 2015 m. sausio mėn. pradžioje.... 122. 2015-01-14 18:01 val. išsiųstas SMS „Nu sto tam“, vertimas į lietuvių... 123. 2015-01-14 18:06 val. gautas SMS „ok“, vertimas į lietuvių kalbą:... 124. Toks 2015-01-14 užfiksuotas susirašinėjimas tarp A. K. ir L. Š. patvirtina,... 125. A. K. ir O. M. bendrą susitarimą veikti kartu, t. y. įgyti Baltarusijos... 126. Nusikalstamos veikos rengimosi stadijoje ir ją darant, t. y. nuo 2014-10-23... 127. Nr. ( - ), ( - ) tarpusavio kontaktai. Iš byloje esančių jų pokalbių... 128. A. K. klausia, kada jam išvažiuoti, kada bus vykdoma „operacija“,... 129. 2015-01-19 L. Š. asmens kratos metu surastas ir paimtas mobiliojo ryšio... 130. Nustatyta, kad kaltinamasis L. Š., rengdamasis daryti nusikalstamą veiką bei... 131. Nustatyta, kad SIM kortelės, kurios abonentinis numeris ( - ), telefono... 132. Telefone užfiksuoti nusikaltimo padarymo dieną rinkti numeriai: 2015-01-14... 133. Šiame telefone 2015-01-14 nustatytas L. Š. telefono numerio ( - ) ir... 134. A. K. telefono numerio ( - ) tarpusavio kontaktas SMS pranešimais. Iš... 135. 18:01 val. A. (( - )) „nu sto tam“, vertimas į lietuvių kalbą: ,,na kas... 136. Nusikalstamos veikos rengimosi stadijoje ir ją darant, t. y. nuo 2014-10-23... 137. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad pokalbyje Nr. 17 2014-12-30 17:20 kalbama... 138. A. K. liepia L. Š. vykti su žmonėmis, tačiau L. Š. atsisako, teigia, kad... 139. Nurodytu laikotarpiu nustatyti A. K. telefono Nr. ( - ) ir nenustatytų asmenų... 140. Visa tai patvirtina, kad A. K. rūpinosi žmonių, t. y. nešikų, kurie... 141. Iš skundžiamo nuosprendžio turinio matyti, jog pirmosios instancijos... 142. Nors O. M., A. K. ir L. Š. iš viso neigė tarpusavio kontaktus, L. Š. teigė... 143. Teisėjų kolegijos nuomone, akcentuodamas išimtinai tik kaltinamųjų... 144. Skundžiamame nuosprendyje nurodyta, kad VSAT pareigūnai, apklausti kaip... 145. A. K. tiesioginio dalyvavimo, gabenant cigaretes 2015 m. sausio mėn.... 146. Skundžiamame nuosprendyje taip pat nurodyta, kad L. Š. kaltu neprisipažino,... 147. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija konstatuoja, kad tokia... 148. Sutiktina su prokurorės apeliacinio skundo argumentu, jog kaip liudytojai... 149. Iš baudžiamosios bylos medžiagos matyti, kad ikiteisminis tyrimas pagal BK... 150. L. Š.. Tarnybiniame pranešime Kriminalinės žvalgybos skyriaus vyriausiasis... 151. A. K. vairuojamą automobilį „VW Golf“, valst. Nr. ( - ), kuriuo A. K.... 152. VSAT Varėnos rinktinės 2015-04-30 įslaptintų dokumentų išslaptinimo akte... 153. Nr. ( - ) su priedais patvirtinama, kad iki ikiteisminio tyrimo pradžios... 154. (t. 1, b. l. 107–127, 128). Taigi byloje esantys įrodymai patvirtina, kad... 155. 2015-01-20 Varėnos rinktinės Kriminalinės žvalgybos skyriaus tarnybiniame... 156. - O. M. buvo atsakingas už cigarečių atgabenimą iki valstybės sienos iš... 157. - A. K. buvo atsakingas už cigarečių gabenimą Lietuvos Respublikos pusėje... 158. A. K. sekdavo pasieniečių automobilius, žvalgydavo aplinkines vietoves,... 159. 2015-01-14 pradėtas ikiteisminis tyrimas Nr. ( - ) pagal BK 199² straipsnio 1... 160. Liudytojas VSAT Varėnos rinktinės Kriminalinės žvalgybos skyriaus... 161. Liudytojas A. I. teisme parodė, kad, vykdydamas kriminalinės žvalgybos... 162. Liudytojas A. I. taip pat parodė, kad jam žinomas ir kaltinamasis L. Š.,... 163. Liudytojas A. I. teisme parodė, kad ir iki 2015 m. sausio 14 d. veikdavo jo... 164. Šiuos liudytojo A. I. parodymus dėl pasalos vykdymo tvarkos bei asmenų... 165. VSAT Varėnos rinktinės Kriminalinės žvalgybos skyriaus pareigūnas,... 166. VSAT Varėnos rinktinės Kriminalinės žvalgybos skyriaus pareigūnas,... 167. T. B. teisme iš esmės davė analogiškus parodymus dėl gautos žvalgybinės... 168. A. K. buvo sulaikytas maždaug už 50 metrų nuo namų. Dėl sulaikymo A. K.... 169. Analogiškas A. K. sulaikymo aplinkybes teisme parodė ir kaip liudytojas... 170. Skundžiamame nuosprendyje nurodyta, kad kaip liudytojai teisme apklausti VSAT... 171. Tokie teismo teiginiai pagrįsti tik iš dalies.... 172. Kaip liudytojai teisme apklausti VSAT pareigūnai, išskyrus A. I., kuris, kaip... 173. Kita vertus, apie jų vaidmenį darant nusikaltimą išsamius parodymus teisme... 174. A. I., kurio parodymai šiame nuosprendyje jau aptarti. Netikėti liudytojo A.... 175. Pirmiausia liudytojo A. I. parodymus patvirtina jau minėti dokumentai: VSAT... 176. Apklaustas kaip įtariamasis 2015-01-15 O. M. kaltu prisipažino ir parodė,... 177. A. K. ir vėl paprašė atvežti žmonių 19 valandą į ( - ) kaimą... 178. Vėlesnėje apklausoje 2015-11-11 įtariamasis O. M. patvirtino savo... 179. Teisiamajame posėdyje kaltinamasis O. M. ikiteisminio tyrimo metu duotus... 180. Tokius O. M. teisiamajame posėdyje duotus parodymus paneigia kita bylos... 181. Atkreipiamas dėmesys, jog ikiteisminio tyrimo metu visose O. M. apklausose... 182. Teisėjų kolegijos vertinimu, nėra pagrindo netikėti O. M. pirmoje... 183. Nuteistasis A. K. apeliaciniame skunde akcentavo VSAT pareigūnų, atlikusių... 184. Šiame nuosprendyje išdėstyti įrodymai, o būtent, O. M. ir L. Š.... 185. Atmetamas A. K. apeliacinio skundo argumentas, susijęs iš L. Š. gautų SMS... 186. Jau minėta, jog O. M. ikiteisminio tyrimo metu parodė apie A. K. kaip apie... 187. O. M. kaip jam lygus partneris: aptardavo ne tik vietas ar maršrutus, per kur... 188. O. M. versija, kad jis du kartus prašė A. K. surasti žmones, kurie atneštų... 189. Sutiktina su A. K. apeliacinio skundo argumentu, kad pagal teismų praktiką... 190. Atsižvelgdama į nustatytas aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja, kad A.... 191. A. K. nurodyta aplinkybė dėl turimo alibi 2015-01-03 dienai, jog jis visą... 192. A. K. tiek ikiteisminio tyrimo metu, tiek teisme savo kaltės nepripažino ir... 193. Teisme teisėjui perskaičius kaltinamojo A. K. parodymus, duotus ikiteisminio... 194. 2015-01-03 jis visą parą dirbo ir nebuvo susitikęs su L. Š.. Kur buvo... 195. Apklaustas 2015-01-15 kaip įtariamasis, A. K. iš esmės parodė analogiškas... 196. Apklaustas kaip įtariamasis 2015-11-13, A. K. parodė telefonu su O. M.... 197. Negalima sutikti su A. K. apeliacinio skundo argumentu, kad teismas nevertino... 198. Skundžiamame nuosprendyje pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad... 199. Su tokia pirmosios instancijos teismo išvada nėra pagrindo sutikti, nes... 200. Atmetami A. K. argumentai dėl buvusių pasaloje pareigūnų parodymų... 201. Teisėjų kolegija neturi pagrindo abejoti VSAT pareigūnų parodymais, kad... 202. Dėl to atmetami A. K. skundo argumentai dėl asmens, vairavusio jo... 203. A. K. apeliaciniame skunde nurodyta aplinkybė, jog jis neva vyko į ( - ) dėl... 204. Priešingai, pasaloje buvę VSAT pareigūnai teisiamajame posėdyje taip pat... 205. A. K. versiją, jog į ( - ) kaimą pas meistrą jis galėjo vykti jo nurodytu... 206. Analogiškas aplinkybes nurodė teisme apklaustas liudytojas T. V..... 207. Aptartos telefoninių pokalbių tarp O. M. ir A. K. suvestinės taip pat... 208. Apklaustas teisme A. K. pateikė naują jo bendravimo su L. Š. versiją. Šios... 209. Atsižvelgdama į išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegija tokius A. K. ir... 210. Bendrininkavimas yra tyčinis bendras dviejų ar daugiau tarpusavyje... 211. Nr. 2K-P-9/2009, 2K-46/2014).... 212. Teismų praktikoje panašaus pobūdžio bylose, sprendžiant dėl asmens... 213. Bylą nagrinėjant apeliacine tvarka, iš naujo įvertinus byloje surinktus... 214. Teisėjų kolegijos vertinimu, išdėstytų ir įvertintų vienas kitą... 215. Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas, A. K. išteisindamas tuo... 216. Taigi pirmosios instancijos teismas išskaidė kaltinimą į atskiras veikas,... 217. Tęstinės nusikalstamos veikos sąvoka minima BK 63 straipsnio 10 dalyje, bet... 218. 2K-743/2007, 2K-232/2010, 2K-474/2010, 2K-650/2010 ir kt.).... 219. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pagal nagrinėjamoje byloje nustatytas... 220. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes ir išdėstytus motyvus, apeliacinės... 221. Dėl bausmių... 222. Bausmė A. K. ir L. Š. už jų padarytą nusikalstamą veiką skiriama,... 223. BK 54 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas skiria bausmę pagal šio... 224. A. K. ir L. Š., veikdami tiesiogine tyčia, padarė nusikaltimą, kuris... 225. Kiekvienas sąmoningas valinis žmogaus veiksmas atspindi dorovės, etikos... 226. Skiriant A. K. bausmę atsižvelgtina į tai, kad nusikalstamą veiką jis... 227. Bylos duomenys patvirtina, jog, nors L. Š. nusikalto būdamas nepilnametis, po... 228. Vertindama A. K. ir L. Š. asmenybes teisėjų kolegija nurodo, kad jie yra... 229. A. K. ir L. Š. atsakomybę lengvinančių bei sunkinančių aplinkybių byloje... 230. BK 1992 straipsnio 1 dalies sankcijoje už šioje dalyje numatytą... 231. Įstatymų leidėjas baudžiamojo įstatymo sankcijas konstruoja taip, kad... 232. Prokurorės apeliaciniame skunde prašomų paskirti kaltininkams baudų... 233. A. K. buvo laikinai sulaikytas dviem paroms (t. 5, b. l. 1, 5), todėl,... 234. Priešingai, negu nurodė prokurorė apeliaciniame skunde, L. Š. buvo laikinai... 235. Dėl BK 72 straipsnio taikymo... 236. Prokurorė apeliaciniame skunde prašė taikyti A. K. baudžiamojo poveikio... 237. Prokurorės prašymas dėl BK 72 straipsnio taikymo pagrįstas.... 238. Pagal BK 67 straipsnio nuostatas turto konfiskavimas yra baudžiamojo poveikio... 239. Teismų praktikoje BK 72 straipsnio 2 dalies prasme įstatymo uždraustos... 240. Įstatymo uždraustos veikos įrankių ir priemonių samprata apibrėžiama... 241. Siekiant nustatyti, ar turtas gali būti pripažintas įstatymo uždraustos... 242. Turtas gali būti pripažįstamas įstatymo uždraustos veikos priemone ir... 243. 2K-570/2013).... 244. Nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje A. K. priklausantis automobilis ,,VW... 245. Taigi 2015-01-14 A. K. panaudojo jam priklausantį automobilį „VW Golf“... 246. Sprendžiant, ar A. K. priklausančio automobilio panaudojimas labai palengvino... 247. Pagal liudytojo A. I. parodymus nešikai dažniausiai buvo paimami ( - ) kaime,... 248. Taigi A. K. priklausantis automobilis ,,VW Golf“ neabejotinai buvo priemonė... 249. Prokurorė apeliaciniame skunde neprašė konfiskuoti iš A. K. ir L. Š.... 250. Dėl proceso išlaidų išieškojimo... 251. Prokurorė apeliaciniame skunde prašė Vilniaus apygardos teismo 2016-06-27... 252. 2015-02-19 VSAT Varėnos rinktinės štabo Logistikos skyriaus tarnybiniame... 253. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija sutinka su pirmosios... 254. BPK 105 straipsnio 3 dalies nuostatos numato, kad, jeigu byloje pripažinti... 255. Atsižvelgiant į šiame nuosprendyje nustatytas aplinkybes, teisėjų... 256. Teisėjų kolegija nustato, kad už cigarečių, nepaženklintų Lietuvos... 257. Prokurorės apeliaciniame skunde nesant prašymo spręsti dėl iš L. Š.... 258. Kita nuosprendžio dalis nekeičiama.... 259. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso... 260. 326 straipsnio 1 dalies 1, 3 punktais, 4 dalimi, 328 straipsnio 4 punktu, 329... 261. Vilniaus apygardos teismo 2016 m. birželio 27 d. nuosprendį pakeisti.... 262. Panaikinti nuosprendžio dalį, kuria A. K. ir L. Š. išteisinti dėl... 263. A. K. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos... 264. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 66 straipsniu, į A. K. paskirtą bausmę... 265. L. Š. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos... 266. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 66 straipsniu, į L. Š. paskirtą... 267. (1 431,08 Eur) dydžio baudą.... 268. A. K. ir L. Š. paskirtas baudas sumokėti per 1 (vienerius) metus nuo... 269. Panaikinti nuosprendžio dalį, kuria iš O. M. Valstybės sienos apsaugos... 270. Išieškoti iš O. M., A. K. ir L. Š. Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie... 271. Panaikinti nuosprendžio dalį, kuria, nuosprendžiui įsiteisėjus, byla... 272. Taikyti baudžiamojo poveikio priemonę – A. K. priklausančio automobilio... 273. Kitos nuosprendžio dalies nekeisti.... 274. Išteisintojo A. K. apeliacinį skundą atmesti....