Byla 2K-570/2013

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš pirmininkės Aldonos Rakauskienės, Aurelijaus Gutausko ir pranešėjo Vytauto Greičiaus,

2teismo posėdyje kasacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo N. Z. (N. Z. ) ir jo gynėjo advokato Zenono Keručio kasacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. vasario 8 d. nuosprendžio ir Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. gegužės 15 d. nutarties. Vilniaus apygardos teismo 2013 m. vasario 8 d. nuosprendžiu N. Z. pripažintas kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 1992 straipsnio 1 dalį ir nubaustas 800 MGL (104 000 Lt) dydžio bauda. Į bausmės laiką įskaičius laikinajame sulaikyme ir suėmime išbūtą laiką, paskirta bauda sumažinta iki 796 MGL (103 480 Lt).

3Taip pat šiuo nuosprendžiu pripažintas kaltu ir nubaustas A. A. (A. A. ).

4Vadovaujantis BK 72 straipsnio 2 dalies 2 punktu, konfiskuotos nusikalstamos veikos padarymo priemonės – automobiliai „Jeep Grand Cherokee“ (valst. nr. ( - ) ir „VW Passat“ (valst. nr. ( - )

5Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. gegužės 15 d. nutartimi nuteistųjų A. A. ir N. Z. apeliaciniai skundai atmesti.

6Kasacinių skundų dėl A. A. nepateikta.

7Teisėjų kolegija,

Nustatė

8A. A. ir N. Z. nuteisti už tai, kad, veikdami bendrininkų grupe, neteisėtai disponavo, t. y. gabeno ir laikė akcizais apmokestinamas prekes, o būtent:

9A. A. ir N. Z. , veikdami bendrininkų grupe, pažeisdami nustatytą tvarką – Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2004 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 4-200 patvirtintų Fiziniams asmenims taikomų alkoholio produktų ir tabako gaminių gabenimo ir laikymo Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių 2 punkto reikalavimą, kuris nustato, kad Lietuvos Respublikos teritorijoje fiziniams asmenims draudžiama gabenti ir laikyti jiems nuosavybės teise priklausančiose, pagal nuomos, panaudos sutartį ar kitais pagrindais naudojamose patalpose ir kitose vietose tabako gaminius, nepaženklintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka finansų ministro patvirtinto pavyzdžio specialiaisiais ženklais – banderolėmis, taip pat kontrabandinius tabako gaminius, ir 2010 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. 4-443 patvirtintų „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2004 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 4-200 patvirtintų Fiziniams asmenims taikomų alkoholio produktų ir tabako gaminių gabenimo ir laikymo Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių“ pakeitimo 3.3 punkto reikalavimą, kuris nustato, kad fiziniams asmenims leidžiama gabenti įvežtus iš trečiųjų šalių į Lietuvos Respubliką alkoholinius gėrimus ir tabako gaminius, kurių kiekis vienam asmeniui neviršija Lietuvos Respublikos galiojančiais teisės aktais nustatyto kiekio, leidžiamo keleiviams įvežti oro transportu iš trečiųjų šalių be importo, pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų, t. y. 200 vienetų cigarečių, 2011 m. gruodžio 12 d., apie 19 val., Vilniaus rajone, keliu „Rudamina-Turgeliai“ A. A. vairuojamu automobiliu „Jeep Grand Cherokee“ (valst. nr. ( - ) kurį lydėjo iš paskos N. Z. vairuojamas automobilis „VW Passat“ (valst. nr. ( - ) neteisėtai per du kartus iki Vilniaus rajone, Marijampolio seniūnijoje, Užupėnų kaime esančios, S. Z. priklausančios sodybos Nr. 14, gabeno 20 450 pakelių cigarečių „Fest“ 137 992 Lt vertės, 4 997 pakelius cigarečių „Credo“ 33 717,96 Lt vertės, 2 000 pakelių cigarečių „Fest 7“ 13 496 Lt vertės, 500 pakelių cigarečių „Minsk Capital“ 3 632 Lt vertės, 500 pakelių cigarečių „Minsk Superslims“ 3 632 Lt vertės ir 20 pakelių cigarečių „Minsk 7“ 134,60 Lt vertės, kurios nebuvo paženklintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 9 d. nutarimu Nr. 408 patvirtintų Apdoroto tabako, etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų ženklinimo specialiaisiais ženklais – banderolėmis taisyklių 5 punkte nustatyta tvarka ir kurių bendra muitinė vertė, įskaitant privalomus sumokėti mokesčius, viršijo 250 MGL dydžio sumą ir sudarė 192 604,56 Lt. Dalį cigarečių, t. y. 10 450 pakelių cigarečių „Fest“, 2 997 pakelius cigarečių „Credo“, 1 000 pakelių cigarečių „Fest 7“, 500 pakelių cigarečių „Minks Capital“, 500 pakelių cigarečių „Minks Superslims“ ir 20 pakelių cigarečių „Minks 7“, atvežtų pirmu kartu, A. A. ir N. Z. neteisėtai laikė minėtos sodybos garaže iki 23.10 val., kada jos buvo surastos kratos metu. Kita dalis cigarečių, t. y.10 000 pakelių cigarečių „Fest“, 2 000 pakelių cigarečių „Credo“ ir 1 000 pakelių cigarečių „Fest 7“ , kurias įtariamieji gabeno antru kartu automobilyje „Jeep Grand Cherokee“ (valst. nr. ( - ) vairuojamame A. A. , kurį lydėjo iš paskos N. Z. , vairuodamas automobilį ,,VW Passat“ (valst. nr. ( - ) iki tos pačios S. Z. priklausančios sodybos, nepavykus jų čia iškrauti (dėl pareigūnų atliekamos sulaikymo operacijos), buvo gabenamos toliau ir buvo rastos Vilniaus r. kelio Rudamina-Turgeliai 6-me kilometre, ties kelio ženklu „Piktonys 2“, nuo kelio nuvažiavusiame A. A. vairuotame ir paliktame automobilyje ,,Jeep Grand Cherokee“, po to, kai A. A. , vengdamas sulaikymo, šiuo automobiliu pabėgo nuo jį sulaikyti bandžiusių pareigūnų.

10Kasaciniu skundu nuteistasis N. Z. ir jo gynėjas advokatas Z. Kerutis prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo nuosprendžio bei apeliacinės instancijos teismo nutarties dalis dėl N. Z. nuteisimo ir jį išteisinti pagal BK 1992 straipsnio 1 dalį, neįrodžius, kad jis dalyvavo padarant nusikalstamą veiką, taip pat grąžinti konfiskuotą automobilį ,,VW Passat“ (valst. nr. ( - ) bei 2 930 Lt, 575 JAV dolerių ir 245 EU, motyvuodami, kad nuteistasis su inkriminuota veika visiškai nesusijęs ir jokių jo dalyvavimą, įvykdant šią nusikalstamą veiką, pagrindžiančių įrodymų nėra, dėl to jam turėjo būti priimtas išteisinamasis, o ne apkaltinamasis nuosprendis. Byloje nėra nė vieno įrodymo, kuris tiesiogiai pagrįstų, jog jis (N. Z. ) bendrininkavo vežant (lydint) ir(ar) laikant automobilyje bei garaže kontrabandines cigaretes. Nebuvo sulaikytas nei automobilyje, nei garaže, kur buvo rastos kontrobandinės cigaretės, o jo automobilyje apskritai nebuvo kontrobandinių cigarečių; nebuvo sulaikytas kelyje kaip ,,Jeep Grand Cherokee“ ir jį lydinčio ,,VW Passat“ automobilio vairuotojas ar keleivis (buvo sulaikytas kaip asmuo, atvažiavęs pas brolį prie jo sodybos); nėra jokio telefoninių pokalbių įrašo, įslaptinto liudytojo parodymų, nuotraukų ar kitokių įrodymų, kurie patvirtintų, jog jis kaip nors derino veiksmus su kitu nuteistuoju A. A. , ar kokiu kitu asmeniu dėl kontrobandinių cigarečių transportavimo ar laikymo. Vieninteliai įrodymai, kuriais rėmėsi pirmosios instancijos teismas, yra pasienio pareigūnų parodymai bei tai, kad jis (N. Z.) 2011 m. gruodžio 12 d. apie 20 val. atvykęs į brolio sodybą, kai tuo metu vyko asmenų, gabenusių ir laikiusių kontrabandines cigaretes, sulaikymo operacija, buvo sulaikytas prie sodybos vartų. Jis nuo pat pirminės apklausos ikiteisminio tyrimo stadijoje iki apeliacinio proceso pabaigos davė nuoseklius ir nekintančius parodymus, tai, jo vertinimu, rodo tiesą ir įrodymų patikimumą. Taip pat pažymėta, kad kitų liudytojų parodymai, išskyrus pasienio pareigūnų parodymus, neprieštarauja jo (N. Z.) duotiesiems ir nė vienas iš jo teiginių nėra paneigtas ar nuginčytas kitais įrodymais. Jo namuose darytos kratos metu taip pat nebuvo surinktas nė vienas įrodymas, kuris būtų paneigęs jo parodymus ar patvirtinęs jam inkriminuojamą veiką.

11Kasaciniame skunde dėstomi pasienio pareigūno J. S. parodymai, pateikiama jų analizė, nurodant, kad šio pareigūnų parodymai daugelyje vietų tarpusavyje prieštarauja ir yra visiškai nepatikimi. Skunde akcentuojami kitų pasienio pareigūnų: A. S. , E. V., M. K. , A. K. , D. J. , T. S. , dalyvavusių 2011 m. gruodžio 12 d. operacijoje, parodymai. Dalies šių pareigūnų parodymai nepatvirtina, jog ,,Jeep Grand Cherokee“ automobilį lydėjo koks nors kitas automobilis, juo labiau ,,VW Passat“. Skunde nesutinkama su apeliacinės instancijos teismo pozicija, kad operacijoje dalyvavusių pareigūnų parodymai laikytini patikimais, nes jie nėra suinteresuoti bylos baigtimi. Kasatoriai teigia, kad pareigūnai neturėjo tiesiogino, pvz., materialinio suinteresuotumo, tačiau netiesioginis suinteresuotumas, kaip kad atskaitomybė prieš viršininkus, prestižas kitų pareigūnų akivaizdoje, karjeros galimybės esant geriems atsiliepimams ir statistikai, yra neabejotinas. Ypač tai pasakytina apie sulaikymo operacijai vadovavusį M. K. . Nuteistajam nesuprantama, kodėl apeliacinės instancijos teismas konstatavo, kad liudytojų M. K. , T. S. parodymai nuoseklūs, išsamūs, tarpusavyje neprieštaraujantys, kai buvo pateiktas konkretus šių pareigūnų parodymų nenuoseklumus ir prieštaringumas, o jo (N. Z.) parodymus laikė nepatikimais, kai jais netikėti nebuvo jokio teisinio pagrindo. Skunde teigiama, kad apeliacinės instancijos teismas nepasisakė dėl vieno apeliacinio skundo argumento, t. y. jog operaciją koordinavęs M. Kuprevičius, dirbęs viename ekipaže su A. Skudučiu, apie N. Z. sulaikymo aplinkybes teisme apskritai nieko nepasisakė, tai vertintina kaip pripažinimas, jog N. Z. sulaikymas neturi jokio ryšio su įvykdyta BK 1992 straipsnio 1 dalyje numatyta veika.

12Pasak nuteistojo, be to, kad jis buvo nuteistas be objektyvių įrodymų, šiurkščiai pažeidžiant nekaltumo prezumpciją, šioje byloje įrodinėjant ir grindžiant jo dalyvavimą įvykdant inkriminuojamą veiką buvo panaudota operatyvinė informacija, pagal kurią neva iš anksto buvo žinoma, kad jis su automobiliu ,,VW Passat“ lydės cigaretes gabenantį automobilį. Šia informacija rėmėsi pirmosios instancijos teismas grįsdamas jo (N. Z. ) kaltę, tačiau teismas neturėjo jokio teisinio pagrindo ja remtis. Jeigu operatyvinė informacija panaudojama baudžiamajame procese, turi būti surašomas protokolas dėl operatyvinių veiksmų atlikimo, o jo turinys turi atitikti BPK 179 straipsnio 2 dalyje nustatytus reikalavimus, tačiau duomenų, kad tokiu būdu, užtikrinant asmens galimybę gintis nuo nepagrįsto kaltinimo, byloje būtų išslaptinta skundžiamame nuosprendyje minima operatyvinė informacija, byloje apskritai nėra ir teismas tokios operatyvinės informacijos visiškai netyrė (BPK 301 straipsnio 1 dalis), todėl ja apskritai negalėjo remtis (BPK 20 straipsnio 1, 4 dalis). Rėmimasis informacija, su kuria niekaip negalima susipažinti ir niekaip jos patikrinti, šiurkščiai pažeidžiamas Konstitucijos 31 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas nekaltumo prezumpcijos principas, taip pat duomenų pripažinimo įrodymais taisyklės (BPK 20 straipsnio 1, 4 dalis). Pirmosios instancijos teismas pareigūnų tariamai turėta operatyvine informacija rėmėsi visiškai neteisėtai bei nepagrįstai ir tokiu būdu aiškiai pažeidė teisę gintis nuo visiškai nepagrįsto kaltinimo. Nėra objektyviai užfiksuota ar užprotokoluota transporto priemonė, kuri pirmą kartą atvažiavo į sodybą, todėl nėra jokio teisinio pagrindo sieti jį su lydėjimu ar kokiu nors kitu bendrininkavimu, juo labiau kad jo duoti nuoseklūs parodymai apie tuometinę buvimo vietą ir laiką (buvo su žmona sodyboje) taip pat nėra niekaip paneigti jokia operatyvine informacija. Kasatoriui nesuprantama, kodėl byloje nėra operatyvinėmis priemonėmis surinktų įrodymų apie jo ir A. A. tarpusavio bendravimą operacijos dieną, o ypač operacijos valandomis ir minutėmis, jei teigiama, kad buvo operatyvinė medžiaga ir buvo žinoma, jog jis (N. Z.) bendrininkaus darant nusikaltimą, kodėl ta operatyvinė medžiaga nepasiekė teismo. Skunde pabrėžtina, kad teisinėje ir demokratinėje valstybėje teismai neturi teisės remtis pseudo operatyvine informacija, kuri nebuvo užfiksuota ir ištirta teisme. Žemesnių instancijų teismų teiginiai apie tokios operatyvinės informacijos atitikimą pareigūnų parodymams turi būti išbraukti iš teismo nuosprendžio ir nutarties motyvuojamosios dalies kaip absoliučiai neturintys jokio teisino pagrindo, priešingu atveju tai būtų šiurkštus Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių Konvencijos 6 straipsnio pažeidimas. Tai, kad menamų operatyvinių priemonių panaudojimas iki operacijos yra blefas, patvirtina ir ta aplinkybė, jog Vilniaus apygardos prokuratūra dėl telefoninių pokalbių mobiliojo ryšio kontrolės kreipėsi į teismą tik 2011 m. gruodžio 22 d. (I tomas, b. l. 174), t. y. po 10 dienų po sulaikymo operacijos. Ši data parodo, kad apie jo (N. Z. ) ar A. A. vadinamą nusikalstamą veiką, nustatytą operatyvinėmis priemonėmis 2011 m. gruodžio 12 d., nei prokuratūra, nei Valstybės sienos apsaugos tarnyba informacijos neturėjo.

13Taip pat skunde atkreipiamas dėmesys į tai, kad pritaikytos sankcijos yra neproporcingos. Nuteistojo įsitikinimu, abiejų instancijų teismai nepaisė teisingumo principo, nes už tai, kad jis atsidūrė ne laiku ir ne vietoje, buvo nubaustas net 104 000 Lt dydžio bauda su automobilio konfiskavimu. Nurodoma, kad žemesnių instancijų teismai nekėlė klausimo, iš kur ir kokiu būdu jis (N. Z. ) įstengs sumokėti tokio dydžio baudą, kaip tai paveiks jo šeimą.

14Atsiliepimu į nuteistojo N. Z. ir jo gynėjo advokato Z. Keručio kasacinį skundą Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo departamento prokuroras Sergejus Bekišas prašo skundą atmesti. Prokuroras pažymi, kad su nuteistojo ir jo gynėjo kasaciniu skundu nesutinka, laiko, jog jame išdėstyti argumentai ir prašymai yra nepagrįsti. Atsiliepime teigiama, kad abiejų instancijų teismai, nagrinėdami bylą, nepadarė kasaciniame skunde nurodomų esminių Baudžiamojo proceso kodekso pažeidimų bei tinkamai pritaikė baudžiamąjį įstatymą, todėl pirmosios instancijos apkaltinamasis nuosprendis ir apeliacinės instancijos teismo nutartis yra teisėti ir pagrįsti.

15Kasacinis skundas atmestinas.

16Kasatorius N. Z. ir jo gynėjas ginčija jo nuteisimą pagal BK 1992 straipsnio 1 dalį. Skunde išdėstyti teiginiai, kuriais siekiama paneigti pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų išvadas, grindžiami nuteistojo versija, jog jis buvo visiškai atsitiktinai sulaikytas kaip asmuo, atvažiavęs pas brolį prie jo sodybos. Nuteistojo manymu, šią jo veikos kvalifikavimui reikšmingą aplinkybę teismai nustatė netinkamai įvertinę įrodymus (BPK 20 straipsnio 5 dalį); dėl to pirmosios instancijos apkaltinamasis nuosprendis nėra pagrįstas patikimais neginčytinais įrodymais (BPK 301 straipsnis). Šių reikalavimų neatitinka ir apeliacinės instancijos teismo nutartis (BPK 331 straipsnio 1 dalis).

17Kasacinės instancijos teismas priimtus nuosprendžius ir nutartis, dėl kurių paduotas skundas, patikrina teisės taikymo aspektu (BPK 376 straipsnis), todėl kasaciniame skunde nurodomi argumentai dėl jo (N. Z. ) veikos įrodytumo nagrinėtini tiek, kiek jie susiję su esminiais BPK reikalavimų pažeidimais (BPK 369 straipsnio 3 dalis).

18Kasatorių argumentai, kad teismai neįsigilino į bylos duomenis, juos traktavo paviršutiniškai, pažeisdami BPK 20 straipsnio nuostatas, nepagrindė nuteistojo kaltės dėl padarytos nusikalstamos veikos, numatytos BK 1992 straipsnio 1 dalyje, nepagrįsti. Kasaciniame skunde akcentuojama, kad nėra pagrįstų įrodymų, jog nuteistasis N. Z. bendrininkavo vežant (lydint) ir(ar) laikant automobilyje bei garaže kontrabandines cigaretes, nebuvo sulaikytas nei automobilyje, nei garaže, kur buvo rastos kontrobandinės cigaretės, o jo automobilyje apskritai nebuvo kontrobandinių cigarečių. Tačiau, kaip matyti iš bylos medžiagos ir teismų sprendimo turinio, dėl šių aplinkybių išsamiai pasisakyta, surinkti įrodymai įvertinti ne atskirai vienas nuo kito, o kaip visuma ir teisingai konstatuota, kad kasatorius kaltas dėl jam inkriminuotos nusikalstamos veikos, numatytos BK 1992 straipsnio 1 dalyje. Pagrindines įrodymų vertinimo taisykles nustato BPK 20 straipsnio 5 dalis. Įvertinus teismų priimtus sprendimus, darytina išvada, kad tiek pirmosios, tiek apeliacinės instancijos teismas BPK 20 straipsnio 5 dalies nuostatų nepažeidė, įrodymus įvertino pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą išsamiu ir nešališku visų bylos aplinkybių išnagrinėjimu, vadovaudamiesi įstatymu, detaliai pagrindė savo išvadas ir išsamiai motyvavo, kodėl vienais įrodymais remiasi, o kitus atmeta. Kaltinamojo, o vėliau nuteistojo parodymai pirmosios ir apeliacinės instancijų teismų buvo baudžiamojo proceso įstatymo nustatyta tvarka tiriami, dėl jų sprendimuose pasisakyta detaliai ir motyvuotai. Kasaciniu skundu iš esmės ginčijamas teismų konstatuotas faktas, kad jis (N. Z. ) bendrininkavo disponuojant akcizais apmokestinamomis prekėmis, savo poziciją grįsdamas subjektyviai įvertintais buvusiais įvykiais, santykiais tarp juose dalyvavusių asmenų. Kasatorius pabrėžia savo paties ir žmonos O. Zagurskajos parodymų svarbą ir nepagrįstai sumenkina kitų liudytojų (pareigūnų), ypač liudytojo J. S. parodymus, nutylėdamas kaltę pagrindusių visų duomenų tarpusavio santykį, jų visumos vertinimą. Kasacinio skundo argumentai pirmiausia yra susiję ne su teisės taikymo teismų nustatytiems faktams klausimais, bet su faktų peržiūrėjimu ir vertinimu, kokį įžiūri ne teismas, bet kasatorius. Bylos tyrimo metu nenustatyta duomenų, kurie leistų N. Z. parodymus vertinti taip, kaip jis traktuoja. Jo kaltė dėl bendrininkavimo disponuojant akcizais apmokestinamomis prekėmis visiškai įrodyta liudytojų A. S. , E. V. , D. J., M. K., J. S. , T. S. parodymais, kurie esminėmis aplinkybėmisvisiškai sutampa ir vieni kitiems neprieštarauja, bei kitais byloje esančiais rašytiniais įrodymais (įvykio vietos apžiūros protokolu, objektų apžiūros protokolais) ir nėra jokio teisinio pagrindo daryti priešingas išvadas.

19Apeliacinės instancijos teismas, patikrinęs pirmosios instancijos teismo nuosprendžio pagrįstumą ir teisėtumą, dar kartą išanalizavęs įrodymus, pripažino, kad pirmosios instancijos teismo nuosprendyje padarytos išvados yra pagrįstos ir teisingos. Kasacinio skundo argumentai, kad buvo pažeistos pagrindinės įrodymų vertinimo nuostatos, nepagrįsti.

20Byloje nėra jokių duomenų, kad liudytojai (pareigūnai), davę parodymus, turėtų kokį nors suinteresuotumą apkalbėti N. Z. . Ta aplinkybė, kad pareigūnai, dalyvavę sulaikymo operacijoje ir vėliau davę parodymus N. Z. nenaudai, negali patvirtinti, jog jie neobjektyvūs ir sąmoningai kaltina N. Z. . Taip pat nepagrįstas ir atmestinas kasatorių argumentas, kad teismai, įrodinėjant ir grindžiant kasatoriaus kaltę įvykdžius inkriminuojamą veiką, rėmėsi operatyvine informacija, kuri nebuvo užfiksuota ir ištirta teisme. Iš šios bylos medžiagos matyti, kad kaltinimas N. Z. buvo grindžiamas duomenimis, surinktais Baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka. Šie duomenys išdėstyti kaltinamajame akte, juos teismas nagrinėjo teisiamajame posėdyje, todėl BPK 20, 301 straipsnių reikalavimų nepažeidė. Pažymėtina ir tai, kad, priešingai nei nurodoma kasaciniame skunde, teismas, grįsdamas nuteistojo kaltę dėl jam inkriminuotos nusikalstamos veikos, rėmėsi ne operatyvine informacija, o pareigūnų, kaip liudytojų, duotais parodymais, kitais byloje esančiais duomenimis, kurie patikrinti ir įvertinti įstatymo nustatyta tvarka.

21Teismai tinkamai išnagrinėję byloje esančius įrodymus, taip pat N. Z. padarytos nusikalstamos veikos aplinkybes, atsižvelgę į bendruosius bausmės skyrimo pagrindus, nurodytus BK 41, 54 straipsniuose, įvertino tai, kad padarytas nusikaltimas yra sunkus (BK 11 straipsnis 5 dalis), atsakomybę sunkinančią aplinkybę (BK 60 straipsnio 1 dalis 1 punktas) ir atsakomybę lengvinančių aplinkybių nebuvimą (BK 59 straipsnis), kad anksčiau neteistas, administracine tvarka nebaustas, dirba, ir, remdamiesi šiomis aplinkybėmis, parinko švelniausią sankcijoje numatytą bausmės rūšį – baudą, o dydį nustatė, artimą vidurkiui. Pirmosios instancijos teismo paskirtoji bausmė yra adekvati padarytai nusikalstamai veikai, todėl ją švelninti nėra jokio pagrindo.

22Dėl konfiskuoto automobilio ,,VW Passat“ (valst. nr. ( - ) kaip priemonės nusikalstamai veikai palengvinti, teismų sprendimuose išsamiai pasisakyta, todėl kasacinės instancijos teismas neturi teisinio pagrindo konstatuoti, kad buvo nukrypta nuo suformuotos teismų praktikos taikant BK 72 straipsnio nuostatas.

23Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 382 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

24Nuteistojo N. Z. (N. Z. ) ir jo gynėjo advokato Zenono Keručio kasacinį skundą atmesti.

1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų... 2. teismo posėdyje kasacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Taip pat šiuo nuosprendžiu pripažintas kaltu ir nubaustas A. A. (A. A. ).... 4. Vadovaujantis BK 72 straipsnio 2 dalies 2 punktu, konfiskuotos nusikalstamos... 5. Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos... 6. Kasacinių skundų dėl A. A. nepateikta.... 7. Teisėjų kolegija,... 8. A. A. ir N. Z. nuteisti už tai, kad, veikdami bendrininkų grupe, neteisėtai... 9. A. A. ir N. Z. , veikdami bendrininkų grupe, pažeisdami nustatytą tvarką... 10. Kasaciniu skundu nuteistasis N. Z. ir jo gynėjas advokatas Z. Kerutis prašo... 11. Kasaciniame skunde dėstomi pasienio pareigūno J. S. parodymai, pateikiama jų... 12. Pasak nuteistojo, be to, kad jis buvo nuteistas be objektyvių įrodymų,... 13. Taip pat skunde atkreipiamas dėmesys į tai, kad pritaikytos sankcijos yra... 14. Atsiliepimu į nuteistojo N. Z. ir jo gynėjo advokato Z. Keručio kasacinį... 15. Kasacinis skundas atmestinas.... 16. Kasatorius N. Z. ir jo gynėjas ginčija jo nuteisimą pagal BK 1992 straipsnio... 17. Kasacinės instancijos teismas priimtus nuosprendžius ir nutartis, dėl kurių... 18. Kasatorių argumentai, kad teismai neįsigilino į bylos duomenis, juos... 19. Apeliacinės instancijos teismas, patikrinęs pirmosios instancijos teismo... 20. Byloje nėra jokių duomenų, kad liudytojai (pareigūnai), davę parodymus,... 21. Teismai tinkamai išnagrinėję byloje esančius įrodymus, taip pat N. Z.... 22. Dėl konfiskuoto automobilio ,,VW Passat“ (valst. nr. ( - ) kaip priemonės... 23. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso... 24. Nuteistojo N. Z. (N. Z. ) ir jo gynėjo advokato Zenono Keručio kasacinį...