Byla e2-1072-790/2020
Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „JK Ranga“ ieškinį atsakoveiPanevėžio miesto savivaldybės administracijaidėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, trečiasis asmuo akcinė bendrovė „Panevėžio statybos trestas“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Marius Bajoras,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal atsakovės Panevėžio miesto savivaldybės administracijosatskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2020 m. balandžio 20 d. nutarties dalies, kuria tenkintas prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „JK Ranga“ ieškinį atsakoveiPanevėžio miesto savivaldybės administracijaidėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, trečiasis asmuo akcinė bendrovė „Panevėžio statybos trestas“,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „JK Ranga“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama panaikinti atsakovės Panevėžio miesto savivaldybės administracijos 2020 m. kovo 26 d. sprendimą Nr. IS-2360(26.3)), kuriuo ieškovės pasiūlymas buvo pašalintas iš viešojo pirkimo „Viešųjų erdvių prie Bendruomenių rūmų sutvarkymas, rangos darbai (pagal techninį projektą Nr. SS1720)“, pirkimo Nr. 460789 (toliau –Pirkimas) procedūrų kaip neatitinkantis kvalifikacinių reikalavimų, bei sugrąžinti šalis į prieš pažeidimą buvusią padėtį, tai yra į ieškovės UAB „JK Ranga“ kvalifikacijos vertinimą bei naujos pasiūlymo eilės sudarymą.

62.

7Ieškinio reikalavimams užtikrinti ieškovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti Pirkimo procedūras iki tol, kol šalių ginčas bus išspręstas galutiniu ir įsiteisėjusiu teismo sprendimu. Ieškovės teigimu, netaikius prašomų laikinųjų apsaugos priemonių, perkančioji organizacija objektyviai gali susidurti su dvigubo mokėjimo už sutartį situacija, kadangi privalės vykdyti pareigą pagal sutartį sumokėti kontrahentui už jos vykdymą ir pareigą pagal teismo sprendimą sumokėti neteisėtai pašalinto ar nepripažinto pirkimo laimėtojo naudai civilinės atsakomybės forma. Naujausioje Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamoje praktikoje pažymima, kad prioritetas turi būti taikomas laikinųjų apsaugos priemonių taikymui viešųjų pirkimų bylose. Ieškovės manymu, šiuo atveju prioritetas turi būti teikiamas sąžiningai tiekėjų konkurencijai, kurios užtikrinimas, taikant ieškovės prašomas laikinąsias apsaugos priemones, suteiktų didesnę naudą viešajam interesui. Pirkimas, dėl kurio yra inicijuotas ieškinys, yra paskelbtas antrąjį kartą, Pirkimo procedūros kartą jau buvo nutrauktos dėl per didelių kainų, taigi perkančiajai organizacijai pasiūlymo kaina yra itin svarbi. Ieškovė pateikė maždaug 50 000 Eur pigesnį pasiūlymą nei trečiasis asmuo, todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymas užtikrins ir racionalų biudžeto lėšų panaudojimą. Neegzistuoja jokia neatidėliotina skuba įgyvendinti Pirkimo objektą. Atsakovė Pirkimo dokumentuose darbų įvykdymo terminą susiejo su momentu, kuomet yra perduodama statybvietė, nustatytas 8 mėnesių darbų įvykdymo terminas, taip pat galimybė pratęsti sutartį. Nors Pirkimui iš dalies yra skiriamos Europos Sąjungos (toliau – ES) lėšos, tačiau išlaidos šio Pirkimo atveju turi būti patirtos iki 2023 m. rugsėjo 1 d., taigi laikinųjų apsaugos priemonių taikymas neturėtų esminės įtakos tinkamam lėšų įsisavinimui. Nesustabdžius Pirkimo procedūrų, atsakovė artimiausiu metu sudarys pirkimo sutartį su trečiuoju asmeniu AB „Panevėžio statybos trestas“, ieškovės teisė sudaryti pirkimo sutartį bus iš esmės paneigta, grįžimas į Pirkimo procedūras iš esmės bus neįmanomas. Todėl netaikius laikinųjų apsaugos priemonių palankaus teismo sprendimo įvykdymas iš esmės pasunkės arba taps nebeįvykdomu.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

93.

10Panevėžio apygardos teismas 2020 m. balandžio 20 d. nutarties dalimiieškovės UAB „JK Ranga“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino – iki sprendimo įsiteisėjimo sustabdė Pirkimo procedūras.

114.

12Teismas pažymėjo, kad ieškovė ieškinyje suformulavo aiškius reikalavimus, išdėstė savo argumentus, pateikė jos nurodytas aplinkybes pagrindžiančius įrodymus. Teismas nenustatė, kad kad ieškovas būtų pasirinkęs neleistiną ar aiškiai neįmanomą savo civilinių teisių gynybos būdą arba būtų prašoma taikyti laikinąsias apsaugos priemones, užtikrinant reikalavimą, kuris iš viso nėra pagrįstas ieškinyje nurodytomis faktinėmis aplinkybėmis.Teismas pripažino, kad ieškovė tikėtinai pagrindė savo ieškinio reikalavimą.

135.

14Teismas nurodė, kad netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, perkančioji organizacija galėtų toliau vykdyti Pirkimo procedūras, jas baigti ir sudaryti viešojo pirkimo sutartį,todėl pripažino, kad egzistuoja grėsmė, jog ieškovei UAB „JK Ranga“ galimai palankus teismo sprendimas gali nebūti įvykdytas. Nagrinėjamu atveju vykdomas Pirkimas yra susijęs su viešojo intereso (kuo skubesnis paslaugų, reikalingų visuomenei, įsigijimas) įgyvendinimu, tačiau tai savaime nereiškia, kad šiam interesui turi būti besąlygiškai suteikiamas prioritetas kito viešojo intereso, kad viešieji pirkimai būtų vykdomi skaidriai, nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų, atžvilgiu. Byloje nėra pateikta duomenų, sudarančių pagrindą konstatuoti, kad skubiai nesutvarkius Panevėžio miesto teritorijos, kurios sutvarkymui vykdomas Pirkimas, kiltų akivaizdi ir neištaisoma žala miesto gyventojams. Teismas sutiko su ieškovės pozicija, kad, paaiškėjus, jog pirkimo sutartis sudaryta su neteisėtu Pirkimo laimėtoju, tai sukeltų neigiamas pasekmes tiek jos dalyviams, tiek pačiai perkančiajai organizacijai, tiek visuomenei, ir neatmestina, kad šios pasekmės būtų blogesnės nei tos, kurios kiltų, taikius laikinąsias apsaugos priemones.

156.

16Teismas pažymėjo, kad nors Pirkimui yra skirtos ES fondų lėšos, nustatyti terminai jų panaudojimui, galimos sankcijos, pažeidus šiuos terminus, tačiau, teismo vertinimu, tai nesudaro pakankamo pagrindo prioritetą suteikti skubotam Pirkimo procedūrų vykdymui, ignoruojant visuomenės interesą, jog viešųjų pirkimų procedūros būtų vykdomos teisėtai, nepažeidžiant viešųjų pirkimų principų, o lėšos būtų panaudotos racionaliai ir skaidriai.

177.

18Nenustatęs specifinių aplinkybių, lemiančių poreikį kuo skubiau baigti Pirkimo procedūras, įvertinęs CPK nustatytus pakankamai trumpus viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimo terminus, teismas sprendė, kad nagrinėjamu atveju yra pagrindas tenkinti UAB „JK Ranga“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

19III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

208.

21Atskirajame skunde atsakovė Panevėžio miesto savivaldybės administracija prašo panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2020 m. balandžio 20 d. nutarties dalį, kuria tenkintas ieškovės prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovės prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemonesnetenkinti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

228.1.

23Ieškovės ieškinys yra preliminariai nepagrįstas. Ieškovė Pirkimo metu ir teikdama ieškinį neįrodė, kad jos siūlomas specialistas atitinka Pirkimo sąlygų 3.9 papunkčio 2 lentelės 4 punkte nurodytą kvalifikacijos reikalavimą. Nebuvo pateikta jokių įrodymų (dokumentų, paaiškinimų), kurie paneigtų atsakovės Pirkimo metu nustatytus trūkumus. Ieškovė nepagrįstai plačiai aiškina Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 49 straipsnio 1 dalyje numatytą galimybę remtis trečiųjų asmenų pajėgumais, kadangi ieškovė, siekdama pagrįsti savo atitikimą Pirkimo sąlygų 3.9 papunkčio 2 lentelės 4 punkte nurodytam kvalifikacijos reikalavimui, pateikė savo darbuoto kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus, tai yra ieškovė, siekdama atitikti kvalifikacijos reikalavimą, nesirėmė trečiųjų asmenų pajėgumais.

248.2.

25Ieškovės ieškinio reikalavimai yra dviprasmiški ir vienas kitam prieštaraujantys. Ieškovė ieškiniu reikalauja pripažinti, kad jos darbuotojas atitinka kvalifikacijos reikalavimą, nurodytą Pirkimo sąlygų 3.9 papunkčio 2 lentelės 4 punkte, ir kartu prašo leisti pasinaudoti subtiekėjo pajėgumu (subtiekėjo specialistu), siekdama atitikti tą patį kvalifikacijos reikalavimą. Atsakovės teigimu, tokiu atveju darytina išvada, kad ieškovė pripažįsta, jog atitikimą kvalifikacijos reikalavimui grindė savo specialistu, o ne subtiekėjo pajėgumu, kaip ji bando įrodyti ieškinyje. Atsakovė daro prielaidą, kad pati ieškovė pripažįsta, jog jos pasiūlytas specialistas neatitinka kvalifikacijos reikalavimo. Atsakovė pažymi, kad tokiu būdu ieškovė faktiškai siūlo du statinio statybos vadovus, nors pati ieškinyje nurodo, jog konkretaus statinio statybos vadovu gali būti tik vienas darbuotojas, todėl tampa neaišku, kokį konkretų specialistą ji siūlo kaip statinio statybos vadovą.

268.3.

27Ieškovės pateikta nuomonė dėl atsakovės rašytinių paaiškinimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo paneigia, o ne patvirtinta ieškinio pagrįstumą, kadangi ieškovė remiasi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika, pagal kurią tiekėjui turi būti suteikiama teisė tikslinti pasitelkiamo trečiojo asmens kvalifikacijos duomenis, jei iš pasiūlymo visumos galima nustatyti tokio teisinio ryšio (subrangos ar kitų prievolinių santykių) egzistavimą, bet ne nurodyti naują pasitelktiną subjektą.

288.4.

29Nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių būsimo teismo sprendimo įvykdymas nebūtų apsunkintas, kadangi ieškovė vis tiek išsaugotų galimybę įrodyti savo patirtą žalą ir ją išsiieškoti iš atsakovės VPĮ 107 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatyta tvarka, t. y. patenkinti savo finansinį interesą, kuris būtų gautas, jei ji įgyvendintų viešojo pirkimo sutartį.

308.5.

31Pirkimas yra susijęs su atsakovės įgyvendinamu projektu „Viešųjų erdvių prie Panevėžio bendruomenių rūmų sutvarkymas“, projekto Nr. 07.1.1-CPVA-R-904-51-0006 (toliau – Projektas), kuris yra finansuojamas ES lėšomis. Priešingai nei teigia ieškovė, atsakovė yra suinteresuota kuo skubesniu Pirkimo objekto įsigijimu ir rangos darbų atlikimu. Jeigu būtų pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, tai lemtų dar didesnį Projekto įgyvendinimo vėlavimą nei yra dabar, tai turėtų ypač neigiamą įtaką viešajam interesui, kurio patenkinimui yra skirtas Projektas. Atsakovės vykdomas Pirkimas yra susijęs su įgyvendinamu Projektu, kuriam pagal 2017 m. birželio 19 d. pasirašytą Projekto finansavimo ir administravimo sutartį (toliau – Projekto sutartis) yra skirtas 955 001,45 Eur finansavimas iš 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ Nr. 07.1.1-CPVA-R-904 priemonės „Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra“ lėšų. Projektu yra siekiama visuomenės poreikiams pritaikyti Panevėžio miesto centrinę dalį prie Panevėžio bendruomenių rūmų. Esamos Panevėžio miesto centrinės dalies prie Panevėžio bendruomenių rūmų viešosios erdvės yra nusidėvėjusios, neatitinka miesto gyventojų, verslo subjektų ir miesto svečių poreikių, yra nepalankios verslo ir bendruomenės veiklos plėtrai. Taigi Projektas yra skirtas patenkinti viešąjį interesą, susijusį su gyvenamosios aplinkos gyventojams gerinimu bei verslo plėtra, todėl Projekto veiklų įgyvendinimo vėlavimas turės tiesioginį neigiamą poveikį šių tikslų siekimui. Projekto įgyvendinimo terminas jau buvo sykį pratęstas. Projekto sutartyje nurodoma, kad Projekto veiklų pradžia – 2016 m. gegužės25 d. (Projekto sutarties priedo Nr. 1 5.1 papunktis), o pirminė Projekto įgyvendinimo veiklų pabaiga – 2019 m. lapkričio 30 d. (Projekto sutarties priedo Nr. 1 5.2 papunktis). Atsižvelgusi į tai, kad įvykdžius net 2 pirkimus nepavyko įsigyti rangos darbų, įvertinusi būsimų rangos darbų apimtį, trukmę bei galimus trikdžius vykdant rangos darbus ir siekdama įgyvendinti Panevėžio miestui ypač svarbų projektą, Centrinė projektų valdymo agentūra (toliau – CPVA) pratęsė Projekto veiklų įgyvendinimo terminą iki 2021 m. rugsėjo30 d. Taigi Projektas jau buvo pratęstas 22 mėnesių terminui.

328.6.

332014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ Nr. 07.1.1-CPVA-R-904 priemonės „Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. 1V-989 (toliau – Aprašas), 32.1 papunktyje nurodoma, kad, jei projekto veiklų įgyvendinimo terminas pailgėja daugiau nei 50 procentų nuo termino, numatyto pirminėje projekto sutartyje, projektui skiriama bendrai finansuoti iš valstybės biudžeto lėšų dalis sumažinama 5 procentiniais punktais. Atsižvelgiant į tai, kad Projekto veiklų įgyvendinimo terminas jau buvo vieną kartą pratęstas, atsakovei šis Aprašo punktas bus taikomas ir skirtas finansavimas mažinamas. Dar kartą pratęsus terminą, iškyla reali grėsmė, kad skiriamas finansavimas bus sumažintas pakartotinai.

348.7.

35Atsakovė yra įpareigota pasiekti ne tik Projekto sutartyje numatytus rodiklius, bet ir užtikrinti sklandų bei efektyvų ES finansavimo panaudojimą. Finansavimo panaudojimo rodiklis, už kurį turi atsiskaityti atsakovė, yra nurodytas Aprašo 8.2 papunktyje, kuriame pateikta lentelė, nurodanti ES struktūrinių fondų lėšas, kurios kasmet turi būti pripažįstamos deklaruotinomis Panevėžio regione. Atsakovė, įgyvendinama Projektą, turėtų teikti mokėjimo prašymus, kuriuose deklaruotų rangos darbųišlaidas ir tokiu būdu prisidėtų prie šio rodiklio siekimo. Atsakovė, nesant sudarytos rangos darbų sutarties, negali prisidėti prie šio rodiklio siekimo, o tai gali lemti skiriamo finansavimo mažinimą arba jo panaikinimą.

369.

37Atsiliepime į atsakovės atskirąjį skundą ieškovė prašo atskirąjį skundą atmesti ir Panevėžio apygardos teismo 2020 m. balandžio 20 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas šiais pagrindiniais atsikirtimais:

389.1.

39Ieškovės ieškinio preliminarus pagrįstumas yra akivaizdus. Ieškovė remiasi kasacinio teismo praktika, kurioje akcentuojama tiekėjo (šiuo atveju ieškovės) galimybė tikslinti kvalifikacijos duomenis išviešinto ūkio subjekto atžvilgiu. Pateikusi pasiūlymą Pirkime, ieškovė išviešino subrangovą UAB „Viadukas“ bei kartu su pasiūlymu pateikė su išviešintu subrangovo pajėgumu susijusius dokumentus. Be to, šioje civilinėje byloje 2020 m. gegužės 20 d. buvo gauta Viešųjų pirkimų tarnybos išvada, kurioje iš esmės sutinkama su ieškovės argumentais, kad subrangovo UAB „Viadukas“ pasitelkimas, siekiant atitikti Pirkimo sąlygose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, atsakovės privalėjo būti vertinamas. Taigi ieškovės ieškinio pagrįstumą patvirtina ne tik teismų praktika, ieškovės teikiami įrodymai, tačiau ir Viešųjų pirkimų tarnybos išvados konkrečiai šioje situacijoje.

409.2.

41Atsakovės minimas žalos atlyginimo institutas nėra visapusiškai tiekėjų (taip pat ir ieškovės) interesų pažeidimą atstatantis institutas. Ieškovė Pirkime dalyvauja siekdama vykdyti didelės vertės Projektą, kuris leidžia Projekto vykdymo metu įgautą patirtį naudoti tolimesnėje veikloje bei grįsti savo kvalifikaciją dalyvaujant jau kituose viešuosiuose pirkimuose. Be to, nuolatinis lėšų srautas Pirkimo sutarties vykdymo metu padeda įmonei toliau plėtoti veiklą. Jei bylą nagrinėjantis teismas nustatytų viešųjų pirkimų pažeidimus, perkančioji organizacija už tą patį Pirkimo objektą sumokėtų dvigubai pačios visuomenės (mokesčių mokėtojų) lėšomis. Su vienu tiekėju perkančioji organizacija atsiskaitytų pagal neteisėtai sudarytą viešojo pirkimo sutartį, o su kitu tiekėju, kurio ieškinys pripažįstamas pagrįstu, atsiskaitytų nuostolių atlyginimo forma. Esant didelės vertės projektams, kaip ir nagrinėjamu atveju, dvigubas atlyginimas yra itin didelė finansinė našta visuomenei.

429.3.

43Ieškovė pažymi, kad Projekto įgyvendinimas užtruko ne dėl nagrinėjamoje byloje pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių, kurios viešųjų pirkimų bylose taikomos itin trumpai, o dėl pačiosatsakovės veiksmų ir negebėjimo įgyvendinti Projekto. Atsakovė neįrodė, kad nagrinėjamu atveju egzistuoja neatidėliotina bei būtina skuba užbaigti Pirkimo procedūrų įgyvendinimą, taip pat nepaneigė, jog Projektas gali būti įgyvendinamas iki 2023 m. rugsėjo 1 d. Vadovaujantis Aprašo 21 punktu, būtent iki šios datos yra numatyta pratęsti ES paramą pagal finansavimo sutartis.

449.4.

45Atskirajame skunde atsakovė nurodo, kad skiriama suma gali būti sumažinama 5 procentiniais punktais. Tačiau ieškovė nagrinėjamo Pirkimo atveju pasiūlė maždaug 50 000 Eur pigesnį pasiūlymą nei kitas Pirkimo dalyvis. Pirkimo sutartį sudarius su ieškove, atsakovė sutaupytų šią sumą ir ją galėtų investuoti kitais viešųjų erdvių prie Panevėžio bendruomenių rūmų sutvarkymo tikslais. Kita vertus, tam, kad finansavimui skiriama suma būtų sumažinama 5 procentiniais punktais, darbai turi vėluoti ženkliai, bet atsakovė neįrodo, jog faktiškai darbai realiai vėluos.

469.5.

47ES paramą administruojančios institucijos CPVA finansinės korekcijos / baudos dėl netinkamai įgyvendintų viešųjų pirkimų procedūrų iki sutarties pasirašymo gali siekti 10-25 procentus nuo ES finansuojamos sumos, tai reiškia, kad didesnę žalą gali sukelti netinkamai įvykdytas Pirkimas ir laimėtojo atranka nei pats darbų vėlavimas.

48Teismas

konstatuoja:

49IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

5010.

51Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 314 straipsnyje nustatyta, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Vadovaujantis CPK 338 straipsniu, šios nuostatos taikomos ir nagrinėjant atskiruosius skundus.

5211.

53Nors atsakovė atskirajame skunde nesuformulavo prašymo priimti į bylą naujus įrodymus, tačiau kartu su atskiruoju skundu ji pateikė teismui Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos raštus, kuriais siekia įrodyti atskirajame skunde nurodytas aplinkybes, jog laikinųjų apsaugos priemonių taikymas gali sukelti ypač didelių neigiamų finansinių pasekmių atsakovei.

5412.

55Teismo vertinimu, naujai teikiami įrodymai yra susiję su atskirajame skunde keliamais klausimais. Kadangi priėmus naujai teikiamus įrodymus bylos nagrinėjimas nebus užvilkintas, teismas priima ieškovės pateiktus dokumentus ir vertina juos kartu su kitais byloje pateiktais įrodymais.

5613.

57Nagrinėjamoje civilinėje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, kuria teismas tenkino ieškovės prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, yra pagrįsta ir teisėta. Šį klausimą apeliacinės instancijos teismas sprendžia vadovaudamasis atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais bei patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 straipsniai). Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė, civilinė byla nagrinėjama neperžengiant atskirojo skundo ribų.

5814.

59CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Laikinosios apsaugos priemonės užtikrina, kad būsimas teismo sprendimas bus realiai įgyvendintas ir suteikta teisminė gynyba iš tikrųjų bus veiksminga. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas – tai preliminari priemonė, kuria siekiama užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms pasunkinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą ir užtikrinti teismo sprendimo privalomumą.

6015.

61Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad ieškinys yra tikėtinai pagrįstas, todėl yra tenkinama pirmoji laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlyga. Atsakovė su pirmosios instancijos teismo pozicija nesutinka, teigdama, kad ieškovė neįrodė, jog turi teisę remtis subrangovo kvalifikaciniais reikalavimais, o ieškovės pateikto specialisto kvalifikacija yra neatitinkanti Pirkimo sąlygų 3.9 papunktyje 2 lentelės 4 punkte nurodyto kvalifikacijos reikalavimo.

6216.

63Lietuvos apeliacinis teismas yra išaiškinęs, kad pagal prima facie (preliminaraus ieškinio pagrįstumo) doktriną atliekamo ieškinio pagrįstumo vertinimo tikslas yra teismo įsitikimas, ar išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. kovo 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1040/2013; 2013 m. spalio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2476/2013 ir kt.). Teismas, spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, turi pareigą patikrinti, ar ieškinio reikalavimas nėra akivaizdžiai nepagrįstas, ar ieškovas pasirinko leistiną ir aiškiai įmanomą civilinių teisių gynimo būdą, ar prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones pareikštas siekiant užtikrinti reikalavimą, kuris pagrįstas ieškinyje nurodytomis faktinėmis aplinkybėmis. Tačiau teismas, spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, nenagrinėja ieškinio pagrįstumo iš esmės, netiria ir nevertina ieškinio faktinių ir teisinių argumentų, juos patvirtinančių įrodymų (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. balandžio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-674/2014; 2014 m. liepos 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1194/2014).

6417.

65Nagrinėjamoje byloje ieškovė ginčija perkančiosios organizacijos sprendimą, kuriuo jos pasiūlymas atmestas ir pripažintas neatitinkančiu Pirkimo sąlygų reikalavimų. Ieškovė ieškinį grindžia tuo, kad, atsižvelgdama į tai, jog buvo reikalaujama pateikti tik vieno statinio vadovo kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus, visų pirma pateikė savo darbuotojo kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus, nors ieškovė dar pasiūlymo pateikimo dieną buvo nurodžiusi, kad turi subrangovą ir jo pajėgumus, inter alia (taip pat) dėl statybos vadovo kandidatūros. Ieškinyje teigia, kad jos darbuotojo profesinė patirtis atitinka Pirkimo sąlygų 3.9 papunktyje 2 lentelės 4 punkte nurodytą kvalifikacijos reikalavimą, be to, ieškovė laiko, kad turi teisę remtis ir išviešinto subrangovo UAB „Viadukas“ kvalifikacijos pajėgumais, taigi, ieškovės teigimu, jos pasiūlymas buvo atmestas nepagrįstai. Atsakovė nesutinka su ieškinio reikalavimais, teigdama, kad ieškovės pateikto specialisto kvalifikacija neatitinka Pirkimo sąlygų 3.9 papunktyje 2 lentelės 4 punkte nurodyto kvalifikacijos reikalavimo, o galimybę remtis subtiekėjo kvalifikacijos pajėgumais ieškovė vertina per plačiai ir neteisingai aiškina Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką. Taigi, kaip matyti iš šalių procesinių dokumentų, tarp šalių ginčas kyla tiek dėl ieškovės pateikto Pirkimo pasiūlymo atitikties kvalifikacijos reikalavimams, tiek dėl VPĮ nuostatų taikymo ir aiškinimo.

6618.

67Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad nagrinėjamu atveju ieškovė pasirinko leistiną ir įmanomą savo galbūt pažeistų teisių gynimo būdą, ieškinio reikalavimus pagrindė faktiniais ir teisiniais argumentais bei pridedamais įrodymais. Tiekėjo atitiktis Pirkimo sąlygose nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams ir perkančiosios organizacijos veiksmų (ne)teisėtumo įvertinimas yra bylos nagrinėjimo iš esmės dalykas. Tai, ar ieškovės darbuotojo profesinė patirtis atitinka Pirkimo sąlygų 3.9 papunktyje 2 lentelės 4 punkte nurodytą kvalifikacijos reikalavimą bei ar ieškovė turi teisę remtis subrangovo kvalifikacijos pajėgumais, bus nustatyta bylą išnagrinėjus iš esmės ir įvertinus visų dalyvaujančių byloje asmenų pateiktus įrodymusbei argumentus. Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, jog ieškinys yra prima facie pagrįstas.

6819.

69Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad vien nustatyta aplinkybė, jog ieškinys prima facie yra pagrįstas, nėra pakankamas pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Teismo taikomų laikinųjų apsaugos priemonių paskirtis – užkirsti kelią tam, kad galutinis teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų negalimas (CPK 144 straipsnio 1 dalis).

7020.

71Nagrinėjamoje byloje patenkinus ieškinį, skundžiamas perkančiosios organizacijos sprendimas, kuriuo konstatuota, kad ieškovė neatitinka kvalifikacijos reikalavimų, netektų teisinės galios ir atsakovė būtų įpareigota iš naujo sudaryti laimėtojų eilę arba dar kartą vertinti ieškovės pasiūlymą. Pirkimo procedūros būtų tęsiamos ir ieškovė turėtų galimybę pretenduoti į Pirkimo sutarties sudarymą, kadangi pagal 2019 m. gruodžio 5 d. sudarytą pasiūlymų eilę jai atiteko pirma vieta. Tuo atveju, jei būtų pripažinti neteisėtais perkančiosios organizacijos veiksmai, tačiau Pirkimo sutartis su trečiuoju asmeniu jau būtų sudaryta ir vykdoma, būsimo teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų, kadangi reikėtų spręsti dėl Pirkimo sutarties galiojimo, galimo jos išsaugojimo ar pan., ieškovė neturėtų galimybės atlikti visų Pirkimo objektu esančių darbų, kadangi dalį darbų jau būtų atlikęs trečiasis asmuo. Be to, tuo atveju, jeigu laikinosios apsaugos priemonės nebūtų taikomos, ieškovė ieškinio patenkinimo atveju galėtų prarasti teisę sudaryti Pirkimo sutartį, kadangi netgi ir pripažinęs perkančiosios organizacijos veiksmus neteisėtais, teismas turėtų teisę nepripažinti Pirkimo sutarties negaliojančia, o spręsti dėl alternatyvių sankcijų perkančiajai organizacijai skyrimo.

7221.

73Teismas viešųjų pirkimų bylose, spręsdamas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, turi vadovautis ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais bei viešuoju interesu (CPK 4237 straipsnio 1 dalis). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą akcentavo, kad viešasis interesas apima tiek visuomenės interesą tam tikru pirkimo objektu (preke, paslauga, darbų rezultatu) ir jo teikiama nauda, tiek ir visuomenės interesą užtikrinti konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi (pavyzdžiui, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. kovo 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-175-415/2016; 2011 m. balandžio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-155/2011). Konkuruojant kelioms teisinėms vertybėms, prioritetiškai turi būti ginama ta vertybė, kurios neapgynus atsirastų didesnė žala (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. lapkričio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2083/2014). Taigi kiekvienu atveju bylą nagrinėjantis teismas turi spręsti, kurio viešojo intereso aspekto neužtikrinimas padarytų didesnės žalos – (kuo skubesnis) konkrečių prekių ar/ir paslaugų, reikalingų visuomenei, įsigijimas ar konkretaus privataus asmens interesų užtikrinimas lygiomis galimybėmis dalyvauti viešojo pirkimo procedūrose bei visuomenės poreikis racionaliai ir skaidriai panaudoti biudžeto lėšas (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. spalio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1907/2014).

7422.

75Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad teismai, priimdami sprendimus netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių (sustabdyti viešojo pirkimo procedūras, įpareigoti nesudaryti viešojo pirkimo sutarties, sustabdyti jos vykdymą, kt.), turi atsižvelgti į viešojo intereso sudėtinių dalių tarpusavio derinimą, įvertinti neteisėtai sudaryto sandorio išsaugojimo grėsmes, riziką, kad nepagrįstai iš viešojo pirkimo pašalintas ar jo laimėtoju nepripažintas ūkio subjektas dėl to gali siekti prisiteisti negautas pajamas. Pagrįsta ir racionalu, išskyrus tam tikras specifines situacijas, kai iš tiesų būtina skubiai, neatsižvelgiant į ginčo baigtį, užtikrinti viešąjį interesą dėl pirkimo objekto ar jo teikiamos naudos, apginti ieškovų tiekėjų turtinius interesus,inter alia, dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir neteisėtai sudarytos viešojo pirkimo sutarties panaikinimo, pirmame teismo procese dėl neteisėtų perkančiųjų organizacijų veiksmų, o ne vėliau sprendžiant ginčus dėl pastarųjų civilinės atsakomybės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2018 m. gruodžio 20 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-7-359-469/2018 32, 38 ir 39 punktai).

7623.

77Nagrinėjamu atveju Pirkimu siekiama įsigyti viešųjų erdvių prie Panevėžio Bendruomenių rūmų sutvarkymo rangos darbus. Nors atsakovės nurodomi argumentai, kad Projektu yra siekiama prisidėti prie palankių sąlygų verslo ir vietos bendruomenės veiklos plėtrai sukūrimo Panevėžio mieste, yra reikšmingi ir pagrįsti, tačiau viešosios infrastruktūros, kuria siekiama pagerinti teritorijos patrauklumą, sąlygas gyventojams leisti laisvalaikį, organizuoti renginius ir kt., sutvarkymas negali būti vertinamas kaip nusveriantis visuomenės poreikį užtikrinti sąžiningą konkurso dalyvių varžymąsi, racionalų ir skaidrų biudžeto lėšų panaudojimą. Dėl tų pačių darbų įsigijimo viešasis pirkimas paskelbtas jau trečiąjį kartą, darbus siekiama įsigyti nuo 2019 m. liepos 9 d., jokių esminių neigiamų pokyčių visuomenei dėl to, kad viešųjų erdvių prie Panevėžio Bendruomenių rūmų sutvarkymo darbai nėra atlikti, nenustatyta.

7824.

79Atsakovė atskirajame skunde pažymi, kad Projekto veiklos buvo pratęstos ir turi būti baigtos iki 2021 m. rugsėjo 30 d., kad gyventojai gautų didžiausią socialinę ir ekonominę naudą. Tačiau atsižvelgiant į ganėtinai trumpus ir įstatyme aiškiai apibrėžtus bylų dėl viešųjų pirkimų nagrinėjimo terminus, įvertinus tai, kad darbai turi būti atlikti per 8 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos (Pirkimo sąlygų 2.3.2 papunktis), tikėtina, kad dėl taikytų laikinųjų apsaugos priemonių darbų atlikimo terminas neturėtų būti pažeistas. Kita vertus, kaip pagrįstai pažymėjo ieškovė savo procesiniuose dokumentuose, iš Aprašo 21 punkto matyti, kad teikiamų projektų veiklos turi būti baigtos ne vėliau nei 2023 m. rugsėjo 1 d., atsakovė procesiniuose dokumentuose šios aplinkybės nepaneigė. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, atsakovė turės pakankamai laiko įgyvendinti Projektą iki Apraše nustatyto termino pabaigos.

8025.

81Atsakovės teigimu, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas gali turėti ypač didelių neigiamų pasekmių atsakovės interesams, kadangi kyla rizika, jog Projekto įgyvendinimo terminas pailgės daugiau nei 50 procentų nuo termino, numatyto pirminėje Projekto sutartyje, ir Projektui skiriama bendrai finansuoti lėšų dalis bus sumažinta 5 procentiniais punktais. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su ieškovės atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentais, kad šiuo atveju pati perkančioji organizacija yra atsakinga už tai, jog Projekto įgyvendinimas užsitęsė, ir tai lėmė ne laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nagrinėjamoje civilinėje byloje.

8226.

83Apeliacinės instancijos teismas taip pat sutinka su ieškovės atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentais, kad tuo atveju, jeigu būtų konstatuotas perkančiosios organizacijos veiksmų neteisėtumas, o Pirkimo sutartis būtų sudaryta ir palikta galioti, viešasis interesas nukentėtų, kadangi, nepaisant rizikos, jog lėšos Projektui finansuoti gali būti reikšmingai sumažintos, perkančioji organizacija su Pirkimo laimėtoju turėtų atsiskaityti pagal Pirkimo sutartį, be to, ieškovei tektų pareiga atlyginti ieškovės nuostolius. Kasacinio teismo praktikoje tai įvardijama kaip dvigubo mokėjimo už sutartį situacija, kai perkančioji organizacija turi pareigą pagal sutartį sumokėti kontrahentui už jos vykdymą ir pareigą pagal teismo sprendimą sumokėti neteisėtai pašalinto ar nepripažinto viešojo pirkimo laimėtojo naudai civilinės atsakomybės forma (pavyzdžiui, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2018 m. gruodžio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-7-359-469/2018). Be to, atsakovei gali būti taikomos alternatyvios teisinės sankcijos – bauda, numatyta VPĮ 106 straipsnyje. Priešingai nei teigia atsakovė atskirajame skunde, būtent laikinųjų apsaugos priemonių netaikymas ir galimas Pirkimo sutarties sudarymas bei vykdymas pažeidžiant viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus gali sukelti didesnės žalos atsakovei nei darbų vėlavimas ir (ar) Projekto pratęsimas.

8427.

85Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, skundžiama nutarties dalimi tenkinęs ieškovės prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones,tinkamai aiškino ir taikė proceso teisės normas, atsižvelgė į visas teisiškai reikšmingas aplinkybes, o atskirojoskundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti teisėtą ir pagrįstą teismo nutarties dalį, todėl ji paliekama nepakeista.

86Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

87Panevėžio apygardos teismo 2020 m. balandžio 20 d. nutarties dalį, kuria tenkintas ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „JK Ranga“ prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Marius Bajoras,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „JK Ranga“ kreipėsi... 6. 2.... 7. Ieškinio reikalavimams užtikrinti ieškovė prašė taikyti laikinąsias... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. 3.... 10. Panevėžio apygardos teismas 2020 m. balandžio 20 d. nutarties... 11. 4.... 12. Teismas pažymėjo, kad ieškovė ieškinyje suformulavo aiškius reikalavimus,... 13. 5.... 14. Teismas nurodė, kad netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, perkančioji... 15. 6.... 16. Teismas pažymėjo, kad nors Pirkimui yra skirtos ES fondų lėšos, nustatyti... 17. 7.... 18. Nenustatęs specifinių aplinkybių, lemiančių poreikį kuo skubiau baigti... 19. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 20. 8.... 21. Atskirajame skunde atsakovė Panevėžio miesto savivaldybės administracija... 22. 8.1.... 23. Ieškovės ieškinys yra preliminariai nepagrįstas. Ieškovė Pirkimo metu ir... 24. 8.2.... 25. Ieškovės ieškinio reikalavimai yra dviprasmiški ir vienas kitam... 26. 8.3.... 27. Ieškovės pateikta nuomonė dėl atsakovės rašytinių paaiškinimų dėl... 28. 8.4.... 29. Nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių būsimo teismo sprendimo... 30. 8.5.... 31. Pirkimas yra susijęs su atsakovės įgyvendinamu projektu „Viešųjų... 32. 8.6.... 33. 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto... 34. 8.7.... 35. Atsakovė yra įpareigota pasiekti ne tik Projekto sutartyje numatytus... 36. 9.... 37. Atsiliepime į atsakovės atskirąjį skundą ieškovė prašo atskirąjį... 38. 9.1.... 39. Ieškovės ieškinio preliminarus pagrįstumas yra akivaizdus. Ieškovė... 40. 9.2.... 41. Atsakovės minimas žalos atlyginimo institutas nėra visapusiškai tiekėjų... 42. 9.3.... 43. Ieškovė pažymi, kad Projekto įgyvendinimas užtruko ne dėl nagrinėjamoje... 44. 9.4.... 45. Atskirajame skunde atsakovė nurodo, kad skiriama suma gali būti sumažinama 5... 46. 9.5.... 47. ES paramą administruojančios institucijos CPVA finansinės korekcijos /... 48. Teismas... 49. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 50. 10.... 51. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 314... 52. 11.... 53. Nors atsakovė atskirajame skunde nesuformulavo prašymo priimti į bylą... 54. 12.... 55. Teismo vertinimu, naujai teikiami įrodymai yra susiję su atskirajame skunde... 56. 13.... 57. Nagrinėjamoje civilinėje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios... 58. 14.... 59. CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar... 60. 15.... 61. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad ieškinys yra tikėtinai... 62. 16.... 63. Lietuvos apeliacinis teismas yra išaiškinęs, kad pagal prima facie... 64. 17.... 65. Nagrinėjamoje byloje ieškovė ginčija perkančiosios organizacijos... 66. 18.... 67. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad nagrinėjamu atveju ieškovė... 68. 19.... 69. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad vien nustatyta aplinkybė, jog... 70. 20.... 71. Nagrinėjamoje byloje patenkinus ieškinį, skundžiamas perkančiosios... 72. 21.... 73. Teismas viešųjų pirkimų bylose, spręsdamas dėl laikinųjų apsaugos... 74. 22.... 75. Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad teismai, priimdami sprendimus... 76. 23.... 77. Nagrinėjamu atveju Pirkimu siekiama įsigyti viešųjų erdvių prie... 78. 24.... 79. Atsakovė atskirajame skunde pažymi, kad Projekto veiklos buvo pratęstos ir... 80. 25.... 81. Atsakovės teigimu, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas gali turėti ypač... 82. 26.... 83. Apeliacinės instancijos teismas taip pat sutinka su ieškovės atsiliepimo į... 84. 27.... 85. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos... 86. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 87. Panevėžio apygardos teismo 2020 m. balandžio 20 d. nutarties dalį, kuria...