Byla 2A-1214-656/2016
Dėl nuostolių atlyginimo, atsakovas UAB „Adictus“, trečiasis asmuo UAB „Virgio rūkyklos transportas“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš pranešėjo Andriaus Ignoto, teisėjų Rositos Patackienės ir Rūtos Petkuvienės, rašytinio proceso apeliacine tvarka nagrinėdama atsakovo (apelianto) UAB „Adictus“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. rugsėjo 8 d. sprendimo civilinėje byloje išnagrinėjęs ieškovo UAB „Europos maršrutai“ ieškinį dėl nuostolių atlyginimo, atsakovas UAB „Adictus“, trečiasis asmuo UAB „Virgio rūkyklos transportas“,

Nustatė

2I.Bylos esmė Ieškovas prašėpriteisti iš atsakovo ieškovo naudai patirtus nuostolius 36 023,06 Lt (10 443,99 EUR), 5 proc. dydžio palūkanas nuo prašomos priteisti sumos nuo raštiškos pretenzijos vežėjui pateikimo dienos, t. y., nuo 2014-03-26 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, ir visas bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas nurodė, kad 2014-02-18 su atsakovu sudarė krovinio vežimo sutartį Nr.013 Eu (toliau vadinama Sutartimi), pagal kurią atsakovas įsipareigojo nuvežti krovinį, supakuotą 10-yje kartoninių dėžių (išmatavimai 80x37x63 cm) ir 4-iose kartoninėse dėžėse (išmatavimai 40x37x65 cm), krovinio bendras svoris - 240 kg iš Italijos į UAB „Aidastė“, ( - ). Atsakovas krovinį vežė ne pats, o vežimui pasitelkė trečiąjį asmenį. Pristačius krovinį nurodytu adresu, buvo nustatytas krovinio trūkumas: iš 14 dėžių pristatytos tik 7 dėžės, apie tai 2014-02-26 buvo surašytas krovinio pažeidimų/neatitikimų aktas, kurį pasirašė vežėjo pasamdyto faktinio krovinio vežėjo trečiojo asmens UAB „Virgio rūkyklos transportas“ atstovas, apie krovinio trūkumą padaryta atitinkama atžyma CMR važtaraštyje. Šios trūkstamos dėžės ieškovo teigimu galimai buvo pavogtos, trūkstamo krovinio vertė pagal krovinio gavėjo – Rusijos Federacijos bendrovės OOO „Bike Product Company“ – pateiktą detalų pavogtose dėžėse buvusių prekių kiekį sudaro 36 023,06 Lt (10 443 EUR). Atsakovas turi atlyginti ieškovui dėl krovinio praradimo ar sugadinimo visus patirtus nuostolius. Pagal CMR 27 str., dėl patirtų nuostolių gali būti reikalaujama mokėti 5 proc. dydžio palūkanas nuo raštiškos pretenzijos vežėjui pateikimo dienos (pateikta 2014-03-26).

3Atsakovas prašė ieškinį atmesti, nes ieškovas neįrodė visų civilinės atsakomybės sąlygų buvimo nagrinėjamoje byloje. Atsakovas faktiškai neatliko jokių krovinio pervežimo veiksmų, faktinis krovinio vežėjas buvo trečiasis asmuo UAB „Virgio rūkyklos transportas“. Jei pasitvirtintų, kad pervežant dingo dalis krovinio, nuostolius faktiškai patirtų ne ieškovas, o krovinio gavėjas OOO „Bike Product Company“. Be to, ieškovas nepateikė įrodymų, kad jis atlygino nuostolius nurodytam faktiniam krovinio gavėjui. Ieškovas praleido terminus per kuriuos jis turėjo pateikti pretenziją dėl nuostolių atlyginimo. Krovinio faktinis gavėjas OOO „Bike Product Company“ nepateikė įrodymų, kad jis yra faktinis krovinio savininkas, nėra įrodymų, kad krovinio trūkumas atsirado dėl vagystės. Krovinio siuntėjas pakrovė krovinio mažiau. Trūkstamų prekių sąrašas parengtas vienašališkai krovinio gavėjo. Kadangi pagal CMR konvencijos 23 str. 3 d. yra numatytos civilinės atsakomybės ribos, o ieškovas nenurodė dingusio krovinio svorio.

4Trečiasis asmuo prašė ieškinį atmesti, nes krovinio pervežimas buvo vykdomas tinkamai, ieškovas nepateikė jokių įrodymų, kad įvyko krovinio vagystė jo pervežimo metu ar krovinio įpakavimas nebuvo pažeistas. Iš tikrųjų krovinio trūkumas atsirado dėl to, kad siuntėjas pakrovė per mažai krovinio. Faktinis krovinio gavėjas neįrodė, kad jis patyrė nuostolius dėl tariamo krovinio trūkumo

5II. Teismo sprendimo esmė

6Pirmosios instancijos teismas ieškinį tenkino ir priteisė iš atsakovo UAB „Adictus“ ieškovo UAB „Europos maršrutai“ naudai 10 443,99 EUR nuostolių atlyginimo, 5 proc. dydžio palūkanas nuo priteistos sumos nuo 2014-03-26 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, 313,08 EUR žyminio mokesčio ir 644,81 EUR išlaidų už advokato paslaugas.

7Teismas ginčą sprendė, vadovaudamasis CMR konvencijos nuostatomis, ir nustatė, kad atsakovas pagal sutarties sąlygas įsipareigojo paimti įvardintą krovinį ir pristatyti jį į paskirties punktą bei perduoti gavėjui (2.4. p.), apdrausti savo atsakomybę pagal CMR konvenciją (2.6 p.), taip pat atlyginti užsakovui dėl krovinio praradimo ar sugadinimo visus patirtus nuostolius (2.7 p.), o ieškovas įsipareigojo pateikti užsakymą, krovinį ir visus reikalingus dokumentus (3.1 – 3.3 p.) ir sumokėti už krovinio pervežimą numatytą sumą (3.4 p.). Pagal Sutarties 4.1 p. numatyta, kad krovinių gabenimas vyksta pagal Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvenciją. Trečiojo asmens atstovo teigimu, CMR važtaraštyje (18 p.) įrašas „trūksta 8 vnt.“ buvo padarytas krovinio gavėjo sandėlyje, jau atvežus prekes. CMR važtaraštyje faktinis krovinio vežėjas neįrašė jokių pastabų apie krovinio pakuotės būklę, todėl atsakovo pretenzijos dėl galimai netinkamos krovinio pakuotės yra nepagrįstos (CMR 9 str. 2 d.). CMR 30 str. 2 d. yra numatyti termino reikalavimai pretenzijai tik tais atvejais, kai gavėjas ir vežėjas pagal sutartį, t. y., atsakovas, o ne faktinis krovinio vežėjas, kartu tikrino krovinio būklę. Įrodymai apie krovinio nuostolių patyrimo faktą ir mastą buvo pateikti aiškiai buvo nurodytos pavogtose dėžėse buvusios prekės ir jų kainos. Pagal CMR 32 str. 1 d. senaties terminas ieškiniui teisme pareikšti dėl patirtų nuostolių yra 1 metai nuo krovinio pristatymo dienos, t.y., iki 2015-02-26 (krovinio pristatymo diena). Šalys susitarė, kad UAB „Adictus“ dėl krovinio praradimo atlygins visus patirtus nuostolius (Sutarties 2.7 p.). Pristačius krovinį sutartyje nurodytu adresu, buvo aptiktas 7 dėžių trūkumas, apie tai 2014-02-26 buvo surašytas Krovinio pažeidimų/neatitikimų aktas, kurį pasirašė vežėjo UAB „Adictus“ pasamdyto faktinio krovinio vežėjo trečiojo asmens UAB „Virgio Rūkyklos transportas“ atstovas.

8Jeigu asmuo sudaro sutartį kroviniui pervežti į paskirties vietą, bet veža ne pats, o paveda tai padaryti trečiajam asmeniui, jis vis tiek yra vežėjas CMR konvencijos prasme. Iš Sutarties nuostatų, numatančių vežėjo ir užsakovo įsipareigojimus, aiškiai matyti, kad būtent atsakovas yra vežėjas, nes jis pilnai įsipareigojo nuvežti krovinį ir atlyginti užsakovui, t. y., ieškovui UAB „Europos maršrutai“ visus dėl krovinio praradimo patirtus nuostolius, o užsakovas įsipareigojo apmokėti už krovinio nuvežimą sutartą atlyginimą. Atsakovas UAB „Adictus“ įsipareigojo pervežti krovinį, t.y., jis buvo susitariantysis vežėjas CMR konvencijos prasme, todėl jis ir atsako už kroviniui pervežti pasitelktus trečiuosius asmenis, t. y., šiuo atveju už UAB „Virgio Rūkyklos“ transportas“ (jo vairuotojo (-jų) veiksmus prieš krovinio siuntėją (CMR konvencijos 3 straipsnis). CMR konvencija įtvirtina būtent vežėjo atsakomybės, jo kaltės dėl krovinio praradimo prezumpciją (17-18 straipsniai). Vežėjo atsakomybė nėra ribojama CMR Konvencijos 23 straipsnio 3 dalyje nustatytu maksimaliu dydžiu, ir jis privalo atsakyti visa apimtimi, kuomet žala padaroma dėl vežėjo kaltės, pasireiškusios dideliu neatsargumu (šiurkščiu aplaidumu), kuris tarptautinėje teismų praktikoje prilyginamas tyčiniams veiksmams (CMR konvencijos 29 straipsnio 1 punktas). Pagal teisės doktriną tyčiai prilygintu neatsargumu laikomi tokie asmens veiksmai, kurių šis, laikydamasis bent minimalių atsargumo ir rūpestingumo reikalavimų, nebūtų padaręs, arba neveikimas – neatlikimas visų įmanomų veiksmų, galėjusių sumažinti žalos atsiradimo riziką arba padėti jos išvengti. Nagrinėjamu atveju žala (nuostoliai) atsirado dėl to, kad kaip nurodė liudytojas E. B. į jo automobilį faktiškai turėjo būti pakrauta 14 palečių. Pakrovimo metu vienas konteineris buvo apgadintas, jį keičiant užtruko prekių pakrovimas, baigėsi sandėlio darbo laikas, todėl jis negalėjo tinkamai patikrinti jam pakrautų prekių kiekio, apie tai jis padarė įrašą CMR važtaraštyje. Šie turėjusio priimti krovinį asmens veiksmai teismo vertinimu aiškiai laikytini tyčiai prilygintu neatsargumu.

9Vežėjas atsako už jo žinioje esantį krovinį nuo priėmimo vežti momento iki jo perdavimo gavėjui. Jei per šį laikotarpį prarandamas krovinys ar jo dalis, atsakingas už tai yra vežėjas, kuris gali būti atleistas nuo atsakomybės tik CMR Konvencijos nurodytais atvejais. Nagrinėjamu atveju nebuvo sąlygų, kurioms esant vežėjas būtų atleistinas nuo atsakomybės. Atsakovas neįrodė jo nurodytos aplinkybės apie apgadintą vieną konteinerį pakrovimo metu. Jokios atžymos apie tai krovinį lydinčiuose dokumentuose, važtaraščiuose nėra. CMR konvencijos 17 ir 18 str. nustatyta vežėjo atsakomybė už krovinio praradimą, sugadinimą ar pavėluotą jo pristatymą. Atsakovas neįrodė, jog buvo bent viena aplinkybė, nurodyta 17 str. 2 ir/ar 4 punktuose, kurioms nesant vežėjas būtų atleistas nuo atsakomybės. Ieškovas pateikė įrodymus, kad jis krovinio gavėjui – OOO „Bike Product Company“ atlygino nuostolius dėl krovinio, kurio vežėjas buvo atsakovas, trūkumo.

10III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo argumentai

11Atsakovas pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašė panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. rugsėjo 8 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą - ieškinį atmesti. Atsakovas prašė apeliacinės instancijos teismo išreikalauti naujus įrodymus, siekiant patikrinti, ar 2015-03-09 Kasos išlaidų orderio, pagal kurį ieškovas Rusijos Federacijos bendrovės OOO „Bike Product Company“ atstovei I. A. išmokėjo 10443,99 Eur, duomenų teisingumą: 1. Iš atsakovo išreikalauti Didžiosios kasos knygos kopiją (nuo 2015 01 01 d. iki 2015 03 31 d.) bei Balansą ir pelno nuostolių ataskaitą 2015 03 09 dienai; 2. Iš Muitinės departamento prie LR Finansų ministerijos išreikalauti informaciją žemiau nurodytais klausimais: 2.1. Ar Rusijos pilietė I. A. laikotarpiu nuo 2015 03 01 d. iki 2015 04 01 d. kirto Lietuvos - Rusijos sieną. Jeigu taip, kokiomis datomis; 2.2. Jeigu Rusijos pilietė I. A. aukščiau nurodytu laikotarpiu kirto Lietuvos - Rusijos sieną, ar I. A. deklaravo tam tikrą grynaisiais pinigais (EUR ar kita valiuta) gabenamą sumą; Jeigu deklaravo - kokio dydžio ir kokia valiuta buvo deklaruota gabenama suma. Atsakovas apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais: 1.

12Pirmosios instancijos teismas nenurodė jokių argumentų, dėl ko galimybių patikrinti krovinio kiekį nebuvimas bei įrašo CMR važtaraštyje atlikimas yra laikomi neteisėtais veiksmais (neveikimu) ir tuo pačiu dideliu neatsargumu. Trečiojo asmens vairuotojui (E. B.) nebuvo sudaryta galimybė patikrinti krovinio kiekį (vietų skaičių), jo ženklinimą ir numeraciją važtaraštyje, todėl, vairuotojas, tinkamai vykdydamas CMR konvencijos 8 str. 2 d. numatytą vežėjo pareigą, atliko atitinkamą įrašą CMR važtaraščio 18 grafoje. 2.

13Pirmosios instancijos teismas padaręs minėtą išvadą dėl neteisėtų veiksmų, iš esmės sutiko su atsakovo bei trečiojo asmens įrodinėta aplinkybe, jog krovinio trūkumas atsirado ne krovinio pervežimo, bet pakrovimo į transporto priemonę metu, t.y., faktiškai įkrovus ne visą krovinį - vietoje turėtų 14 dėžių - tik 7. Šiuo aspektu akcentuotina, jog nei teisės aktai, nei 2014 02 18 d. šalių sudaryta krovinio vežimo sutartis atsakovui ar trečiajam asmeniui nenustato pareigos pakrauti krovinį, todėl, atsakovas ir trečiasis asmuo negali būti ir nėra atsakingi už krovinio pakrovimo metu atsiradusius nuostolius dėl nepakrautos krovinio dalies. Krovinį į vežėjo transporto priemonę krovė ne atsakovo, ar trečiojo asmens, bet siuntėjo darbuotojai ir šioje dalyje ginčo, bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu, nebuvo. 3.

14Vairuotojo rašytiniai ir teismo posėdžio metu pateikti paaiškinimai, patvirtinantys aplinkybes, dėl kurių nebuvo galimybių patikrinti krovinio kiekio, yra laikytini tinkama įrodinėjimo priemone, kadangi jie nebuvo ginčijami, be to, byloje nėra kitų įrodymų, kurie paneigtų vairuotojo paaiškinimus. 4.

15Nagrinėjamos bylos atveju negalioja CMR konvencijos 9 str. 2 d. numatyta prezumpcija, kadangi trečiasis asmuo CMR važtaraštyje atliko įrašą apie tai, jog neturėjo galimybės patikrinti krovinio vietų skaičių. 5.

16Ieškovas bylos nagrinėjimo metu įrodinėjo, jog krovinio trūkumas atsirado dėl transportavimo metu įvykusios krovinio vagystės, tačiau, nepateikė jokių įrodymų (netgi ir atitinkamų argumentų) apie konkrečius atsakovo ar trečiojo asmens neteisėtus veiksmus (neveikimą), dėl kurių tokia vagystė galėtų būti įvykusi, kaip ir įrodymų apie tai, kad krovinio vagystė apskritai įvyko. 6.

17Ieškovas negali turėti reikalavimo teisės dėl nuostolių atlyginimo atsakovo atžvilgiu, kadangi praleido CMR konvencijos 30 str. 1 dalyje nustatytą 7 d. terminą, per kurį gali būti pateiktos pretenzijos dėl nuostolių atlyginimo. 7.

18CMR konvencijos 17 str. 1 d. nurodyta, jog vežėjas atsako tiek už viso, tiek už dalies krovinio praradimą nuo to momento, kai krovinį priėmė vežti, iki jo perdavimo momento. Krovinys buvo prarastas jo pakrovimo į transporto priemonę metu, t.y., dar iki to momento, kuomet atsakovas priėmė krovinį vežti, todėl, šiuo atveju atsakovo atsakomybės ir kaltės už krovinio praradimą prezumpcija neegzistuoja. 8.

19Byloje nėra įrodymų apie krovinio savininko Rusijos įmonės„VELOMIR SPORT BIKE PRODUCTS COMPANY" patirtus nuostolius, taip pat apie tai, kad tokius nuostolius atlygino OOO „Bike Product Company", tačiau, šios aplinkybės pirmosios instancijos teismas neanalizavo. Trūkstamų prekių sąrašas negali būti laikomas nuostolių masto ir sudėties įrodymu. OOO „Bike Product Company" nepateikė įrodymų, iš kurių būtų galima spręsti apie konkretų prarasto krovinio svorį. Ieškovas nereikalavo iš OOO „Bike Product Company" pateikti įrodymų, kurie pagrįstų prarasto krovinio svorį ir kartu ieškovo atsakomybės ribas pagal CMR konvencijos 23 str. 3 dalį. sprendimą atlyginti OOO „Bike Product Company" reikalaujamus nuostolius ieškovas priėmė tik savo rizika, elgdamasis neatidžiai ir nerūpestingai (nors ieškovui būnant verslininku taikomi aukštesni atidumo ir rūpestingumo reikalavimai), todėl privalo prisiimti išlaidas dėl to jog patenkino nepagrįstą reikalavimą dėl nuostolių atlyginimo). 9.

20Pirmosios instancijos teismas visiškai nevertino ir netyrė tos aplinkybės, kad ieškovas nepateikė jokių duomenų apie dingusio krovinio svorį, nors bylos nagrinėjimo metu (pvz. 2015 02 12 bei 2015 09 15 vykusių teismo posėdžių metu) atsakovas ieškovo prašė nurodyti dingusio krovinio svorį, tačiau, ieškovo direktorius tokių duomenų pateikti negalėjo. 10.

21Nei teisės aktai, nei šalių sudaryta krovinio vežimo sutartis atsakovui ar trečiajam asmeniui nenustato pareigos pakrauti krovinį ir tuo pačiu atsakomybės už krovinio pakrovimą. Krovinį į transporto priemonę todėl, krovinio pakrovimo metu atsiradę nuostoliai neturi ir negali turėti jokio priežastinio ryšio nei su atsakovo, nei su trečiojo asmens veiksmais (neveikimu).

22Ieškovas pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą, kuriuo prašė skundą atmesti. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais: 1.

23Apelianto teiginiai apie tai, kad vairuotojas elgėsi tinkamai ir nėra priežastinio ryšio tarp jo veiksmų ir atsiradusių nuostolių, nes jam nesudarius galimybės pakrovimo metu patikrinti krovinio kiekį dėl sandėlio darbo laiko pasibaigimo, todėl jis apie tai padarė įrašą CMR važtaraštyje, neatitinka tikrovės. Įrašas CMR važtaraštyje apie tai, kad trūksta krovinio -„trūksta 8 vnt." - buvo padarytas ne priėmimo vežti krovinį metu, o jau atvežus prekes krovinio gavėjo sandėlyje. Šią aplinkybę patvirtino pats vairuotojas. Teismas sprendime teisingai nurodė pagrindinį vežėjo atsakomybės principą pagal CMR konvenciją t. y. jog vežėjas atsako už jo žinioje esantį krovinį nuo priėmimo vežti momento iki jo perdavimo gavėjui. Teismas pagrįstai nurodė, jog nebuvo sąlygų, kurioms esant vežėjas būtų atleistinas nuo atsakomybės bei jog atsakovas neįrodė jo nurodytos aplinkybės apie apgadintą vieną konteinerį pakrovimo metu, jokios atžymos apie tai krovinį lydinčiuose dokumentuose važtaraščiuose nėra. CMR konvencijos 17 ir 18 str. nustatyta vežėjo atsakomybė už krovinio praradimą o atsakovas neįrodė, jog buvo bent viena aplinkybė, nurodyta 17 str. 2 ir /ar 4 punktuose, kurioms esant vežėjas būtų atleistas nuo atsakomybės. 2.

24Ieškovas ieškinyje teismui nurodė paties atsakovo jam žodžiu pateiktą krovinio praradimo aplinkybę - vagystę, nes atsakovo vadybininkė ieškovui telefonu aiškino vagystės aplinkybes pagal vairuotojo žodžius t. y. jog krovinys buvo pavogtas, tačiau vagystės fakto vairuotojas nepastebėjo, nes jokio tento pažeidimo nebuvo, vėliau tvirtino, kad kažkas buvo įlipęs į automobilį. Teisme krovinio vežėjas pateikė kitą minėtą krovinio praradimo versiją. 3.

25Teismas sprendime pagrįstai konstatavo, kad CMR konvencijos 30 str. 2 d. yra numatyti terminai reikalavimui pretenzijai tik tais atvejais, kai gavėjas ir vežėjas pagal Sutartį, t. y. atsakovas, o ne faktinis krovinio vežėjas, kartu tikrino krovinio būklę. Įrodymai apie krovinio nuostolių patyrimo faktą ir mastą buvo pateikti labai aiškūs, netgi detaliai nurodytos pavogtose dėžėse buvusios prekės ir jų kainos. Pagal CMR 32 str. 1 d. senaties terminas ieškiniui teisme pareikšti dėl patirtų nuostolių yra 1 metai nuo krovinio pristatymo dienos, t. y. iki 2015-02-26 (krovinio pristatymo diena), todėl jis nėra praleistas. Šalys susitarė, kad UAB „Adictus" dėl krovinio praradimo atlygins visus patirtus nuostolius (Sutarties 2.7 p.). 4.

26Apelianto argumentai apie nepagrįstus ieškovo veiksmus, priimant jam krovinio užsakovo OOO „Bike product company" pretenziją dėl nuostolių atlyginimo ir atlyginant jam nuostolius nėra teisiškai reikšmingi sprendžiant 5.

27Vežėjo atsakomybė nėra ribojama CMR Konvencijos 23 straipsnio 3 dalyje nustatytu maksimaliu dydžiu, ir jis privalo atsakyti visa apimtimi, kuomet žala padaroma dėl vežėjo kaltės, pasireiškusios dideliu neatsargumu (šiurkščiu aplaidumu), kuris tarptautinėje teismų praktikoje prilyginamas tyčiniams veiksmams (CMR konvencijos 29 straipsnio 1 punktas). Teismas šioje byloje pagrįstai nustatė būtent minėtą vežėjo kaltės formą todėl jokio teisinio pagrindo teismui vertinti aplinkybes dėl dingusio krovinio svorio nebuvo. Be to, pažymėtina, kad teismui buvo pateikti visi įrodymai dėl krovinio svorio, apie tai teismas mini ir savo sprendime.

28IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, išvados ir argumentai

29Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant ir faktinę, ir teisinę bylos puses, tai yra, tiriant byloje surinktus įrodymus, patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teismas teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialinės teisės normas. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 329 str.). Absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta.

30Apelianto prašymas išreikalauti papildomus įrodymus atmetamas, nes grynųjų pinigų deklaravimas ar nedeklaravimas muitinėje bei Rusijos Federacijos bendrovės OOO „Bike Product Company“ įgalioto asmens vykimas per Lietuvos Respublikos sieną pats savaime nepaneigia pinigų sumokėjimo fakto. Apelianto nurodytos aplinkybės dėl pradelstų ieškovo skolų kitiems kreditoriams nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas. Netikėti ieškovo buhalterinės apskaitos dokumentais nėra pagrindo.

31Sprendimas paliekamas nepakeistas. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo ir atsakovo argumentais.

32Dėl šalių santykių kvalifikavimo

33Ekspeditorius, kuris sutartimi prisiėmė atsakomybę už visą vežimo organizavimą, be konkretaus nurodymo, kad jis tik ekspedijuoja krovinį, laikytinas vežėju CMR konvencijos prasme. Ekspeditorius, gaunantis atlyginimą už visą pervežimo operaciją arba konkrečiai už vežimą, yra vežėjas pagal CMR konvenciją, nebent vežimo sutartyje būtų nurodyta, kad jis atlieka tik ekspedijavimo paslaugas. Ekspeditorius (agentas) gali būti laikomas vežėju, nors jis pats krovinio nevežė. Sutartys turi būti aiškinamos sąžiningai, aiškinant sutartį, pirmiausia turi būti nagrinėjami tikrieji sutarties šalių ketinimai, o ne vien remiamasi pažodiniu sutarties teksto aiškinimu. Jeigu šalių tikrų ketinimų negalima nustatyti, tai sutartis turi būti aiškinama atsižvelgiant į tai, kokią prasmę jai tokiomis pat aplinkybėmis būtų suteikę analogiški šalims protingi asmenys (CK 6.192 str.). Teisėjų kolegijos vertinimu, byloje vertinamos Sutarties turinys ir naudojamos sąvokos įprastinėmis aplinkybėmis reiškia, kad buvo susitarta dėl krovinio pervežimo, o ne ekspedijavimo.

34Būtent siuntėjo (gavėjo) ir susitariančiojo vežėjo sutartis nulemia susitariančiojo vežėjo atsakomybės siuntėjui (gavėjui) apimtį ir garantuoja siuntėjui (gavėjui), kad netinkamo sutarties vykdymo atveju susitariančioji šalis atsakys siuntėjui (gavėjui) už jo patirtus nuostolius, todėl jeigu iš sutarties aiškiai matyti, kad šalis įsipareigoja pervežti krovinį, ji laikoma vežėju CMR konvencijos prasme ir atsako kaip krovinio vežėjas nepriklausomai nuo to, kad faktiškai krovinį vežė kitas asmuo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. lapkričio 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-536/2007; 2008 m. vasario 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-64/2008; 2009 m. balandžio 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-165/2009; 2010 m. gegužės 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-210/2010; 2013 m. gegužės 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-265/2013; kt.).

35Dėl atsakovo kaltės

36Ieškovas ieškinyje teismui nurodė paties atsakovo jam pateiktą krovinio praradimo aplinkybę - vagystę, nes, pasak ieškovo, atsakovo vadybininkė ieškovui telefonu aiškino vagystės aplinkybes pagal vairuotojo žodžius t. y. jog krovinys buvo pavogtas, tačiau vagystės fakto vairuotojas nepastebėjo, nes jokio tento pažeidimo nebuvo. Pasak ieškovo, atsakovas tvirtino, kad kažkas buvo įlipęs į automobilį. Vėliau, bylą nagrinėjant teisme, atsakovas pateikė kitą krovinio praradimo versiją, kad prarastas krovinys nebuvo pakrautas, todėl teismas turi vertinti atsakovo bylos nagrinėjimo teisme metu nurodytas krovinio trūkumo priežastis.

37Krovinio priėmimo vežti momentas siejamas su CMR konvencijos 9 straipsnio 1 dalyje nustatyta taisykle, kad važtaraštis yra ne tik vežimo sutarties sudarymo patvirtinimas, bet ir yra įrodymas, jog krovinys yra perėjęs vežėjo dispozicijon, iki tol, kol bus įrodyta priešingai. Tai reiškia, kad vežėjo atsakomybės prezumpcija pradeda galioti nuo to momento, kai vežėjas, priėmęs krovinį, pasirašo CMR važtaraštyje, t. y. nuo krovinio priėmimo vežti momento iki perdavimo gavėjui momento (CMR 17 straipsnio 1 dalis). Taigi šioje materialiosios teisės normoje įtvirtinta teisinė prezumpcija, patvirtinanti krovinio perėjimo vežėjo dispozicijon faktą, ir teisinė prezumpcija, patvirtinanti krovinio vienetų perdavimą, bei taip pat nustatytas atsakomybės už krovinio praradimą atsiradimo momentas (CPK 182 straipsnio 4 punktas).

38Vežėjo atsakomybė dėl krovinio praradimo nustatyta CMR konvencijos 17 straipsnio 1 dalyje: vežėjas atsako tiek už viso, tiek už dalies krovinio praradimą ar sugadinimą nuo to momento, kai krovinį prisiėmė vežti, ir iki jo perdavimo momento. Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad šioje CMR normoje įtvirtinta griežtoji (objektyvioji) vežėjo sutartinė atsakomybė: vežėjas joje nustatytais pagrindais atsako visais atvejais, jeigu neįrodo jo atsakomybę šalinančių aplinkybių, nustatytų 17 straipsnio 2 ir 4 dalyse. Pagal CMR 17 straipsnio 2 dalį vežėjas neatsako už krovinio praradimą, jo sugadinimą ar pavėlavimą pristatyti, jei tai įvyko ne dėl vežėjo, o dėl kroviniu disponuojančio asmens kaltės, kaip jo nurodymų pasekmė, dėl krovinio defektų ar aplinkybių, kurių padarinių vežėjas negalėjo išvengti. Atsakomybę šalinančių pagrindų įrodinėjimo našta pagal CMR konvencijos 18 straipsnio 1 dalį tenka vežėjui: vežėjas turi įrodyti, kad krovinys prarastas, jo trūksta ar pristatyta ne laiku dėl 17 straipsnio 2 punkte nurodytų aplinkybių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. rugsėjo 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-457/2006, 2012 m. gegužės 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-227/2012, 2013 m. sausio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-97/2013, kt.).

39Vežėjas, siekdamas atleidimo nuo atsakomybės, turi įrodyti ieškovo veiksmų netinkamumą arba aplaidumą, šių veiksmų ar neveikimo padarinius (krovinio praradimą) ir, svarbiausia, priežastinį ryšį. Tik įrodęs visa tai, vežėjas gali būti atleidžiamas nuo atsakomybės pagal CMR Konvencijos 17 straipsnio 2 dalies nuostatas. Apelianto teigimu, atsakovo atsakomybės ir kaltės prezumpcija už krovinio praradimą pagal CMR konvencijos 17 str. 1 d. neegzistuoja, kad krovinys buvo prarastas krovinio pervežimo metu, o net jei laikytų, jog atsakovas buvo priėmęs krovinį vežti jo pakrovimo į transporto priemonę metu, jis turėtų būti atleidžiamas nuo atsakomybės CMR konvencijos 17 str. 4 d. c punkto pagrindu, kadangi krovinį į transporto priemonę pakrovė siuntėjo darbuotojai. Priešingai, byloje nustatyta, kad krovinį kraunant dalyvavo atsakovo pasitelkto trečiojo asmens UAB „Virgio rūkyklos transportas“ vairuotojas E. B., todėl, kvalifikuojant situaciją teisine prasme, krovinį pakrovė vežėjas (atsakovas). Sutarties 2.5. punktu vežėjas (atsakovas) įsipareigojo paimti visus krovinį lydinčius dokumentus ir patikrinti jų teisingumą (prekių gavėjo pavadinimą ir vietų skaičių). Apelianto teiginiai apie tai, kad vairuotojas elgėsi tinkamai ir nėra priežastinio ryšio tarp jo veiksmų ir atsiradusių nuostolių, nes jam nesudarius galimybės pakrovimo metu patikrinti krovinio kiekį dėl sandėlio darbo laiko pasibaigimo, todėl jis apie tai padarė įrašą CMR važtaraštyje, neatitinka tikrovės. Byloje nustatyta, kad įrašas CMR apie tai, kad trūksta krovinio -„trūksta 8 vnt." - buvo padarytas ne priėmimo vežti krovinį Italijoje metu, o jau atvežus prekes krovinio gavėjo sandėlyje Lietuvoje. Šią aplinkybę patvirtino pats vairuotojas E. B., todėl teismo išvada apie vairuotojo veiksmų neteisėtumą ir minimalių atsargumo ir rūpestingumo reikalavimų nesilaikymą bei to pasėkoje atsiradusių nuostolių yra pagrįsta ir teisėta. Teismas sprendime teisingai nurodė pagrindinį vežėjo atsakomybės principą pagal CMR konvenciją t. y. jog vežėjas atsako už jo žinioje esantį krovinį nuo priėmimo vežti momento iki jo perdavimo gavėjui. Pagal šalių sudarytos Sutarties 2.4. p. atsakovas įsipareigojo paimti krovinį ir pristatyti jį į paskirties punktą todėl apelianto argumentai, jog atsakovas neatsako už nepaimtą visą krovinį, net jei CMR važtaraštyje atvežus krovinį į vietą nurodoma, jog trūksta 8 vnt. iš paimtų 14 vnt. dėžių bei apie tai surašius krovinio neatitikimo aktą yra nepagrįsti. Teismas pagrįstai nurodė, jog nebuvo sąlygų, kurioms esant vežėjas būtų atleistinas nuo atsakomybės bei jog atsakovas neįrodė jo nurodytos aplinkybės apie apgadintą vieną konteinerį pakrovimo metu, jokios atžymos apie tai krovinį lydinčiuose dokumentuose važtaraščiuose nėra. CMR konvencijos 17 ir 18 str. nustatyta vežėjo atsakomybė už krovinio praradimą o atsakovas neįrodė, jog buvo bent viena aplinkybė, nurodyta 17 str. 2 ir /ar 4 punktuose, kurioms esant vežėjas būtų atleistas nuo atsakomybės.

40CMR konvencija, griežtai reglamentuodama vežėjo atsakomybę, įtvirtindama jo kaltės dėl krovinio praradimo, sugadinimo ar pavėluoto pristatymo prezumpciją (CMR konvencijos 17, 18 straipsniai), kartu nustato ir tam tikras garantijas, kuriomis ribojamas vežėjui tenkančių atlyginti nuostolių dydis (CMR konvencijos 23 straipsnio 1–3 dalys, 28 straipsnis).Tačiau CMR konvencijos 29 straipsnio 1 dalyje nustatyta tokio ribojimo išimtis: vežėjas negali vadovautis Konvencijos nuostatomis, kurios jį atleistų nuo atsakomybės ar ją ribotų, jeigu žala padaryta sąmoningai arba dėl jo kaltės, kuri pagal įstatymus, taikomus bylą nagrinėjančio teismo, prilyginama tyčiniams veiksmams. Pagal LietuvosAukščiausiojo Teismo jurisprudenciją,taikant CMR konvencijos 29 straipsnio 1 dalį, vežėjo didelis neatsargumas, atsižvelgiant į konkrečios bylos aplinkybes, gali būti prilyginamas tyčiniams veiksmams, kurie yra pagrindas taikyti vežėjui visišką atsakomybę už krovinio praradimą. Lietuvos teisėje didelis neatsargumas suprantamas kaip paprasčiausių atidumo ir rūpestingumo taisyklių nepaisymas (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. balandžio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-172/2009). Pagal Lietuvos teismų praktiką ir teisės doktriną tyčiniams veiksmams prilygintinu neatsargumu laikomi tokie asmens veiksmai, kurių šis, laikydamasis bent minimalių atsargumo ir rūpestingumo reikalavimų, nebūtų padaręs, arba neveikimas – neatlikimas visų įmanomų veiksmų, galėjusių sumažinti žalos atsiradimo riziką arba padėti jos išvengti (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. birželio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-259/2007; 2009 m. liepos 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-318/2009). Teisėjų kolegija konstatuoja, kad, įvertinęs šioje byloje nustatytas aplinkybes (tai, kad važtaraštyje buvo aiškiai įvardytas dėžių skaičius, vežėjas priėmė mažesnį dėžių skaičių ir šios aplinkybės neužfiksavo pakrovimo metu padarydamas įrašą apie faktinį pakrautų dėžių skaičių), pirmosios instancijos teismas turėjo teisinį pagrindą kvalifikuoti tokius vežėjo veiksmus kaip didelį neatsargumą, CMR Konvencijos prasme prilygintiną tyčiniams veiksmams. Pirmosios instancijos teismo išvada yra tinkamai motyvuota, atitinka nustatytas faktines bylos aplinkybes, taikytiną teisę bei teismų praktiką.

41Dėl termino pareikšti pretenziją ir ieškinio senaties

42Apelianto teigimu, ieškovas negali turėti reikalavimo teisės dėl nuostolių atlyginimo, nes praleido CMR konvencijos 30 str. 1 d. nustatytą 7 d. terminą per kurį gali būti pateiktos pretenzijos dėl nuostolių atlyginimo, todėl teismas turėjo konstatuoti šio termino praleidimą ir ieškinį atmesti. Teismas sprendime pagrįstai ir teisėtai konstatavo, kad CMR 30 str. 2 d. yra numatyti termino reikalavimai pretenzijai tik tais atvejais, kai gavėjas ir vežėjas pagal Sutartį, t. y. atsakovas, o ne faktinis krovinio vežėjas, kartu tikrino krovinio būklę. Be to, 2014-02-24 Krovinio pažeidimų/neatitikimų akte, kurį pasirašė faktinis vežėjas UAB „Virgio rūkyklos transportas“ atstovaujamas vairuotojo E. B., konstatuotas 7 dėžių trūkumas, todėl šio akto turinys pagal tikslus ir pasekmes nekonstatavo netinkamos krovinio būklės (sugadinimo ir pan.), bet konstatavo dalies krovinio praradimą. CMR Konvencijos 32 str. nustato vienerių metų ieškininės senaties terminą dėl vežimų, taikant šią konvenciją. Tačiau tyčinių veiksmų atveju senaties terminas yra treji metai. Senaties termino skaičiavimo eiga prasideda krovinio dalinio praradimo, sugadinimo ar pristatymo termino viršijimo atvejais – nuo krovinio pristatymo dienos, t. y. iki 2015-02-26 (krovinio pristatymo diena), todėl ieškinio senaties terminas nėra praleistas.

43Dėl ieškovo nuostolių dydžio ir teisės pareikšti ieškinį

44Šalys Sutartimi susitarė, kad UAB „Adictus" dėl krovinio praradimo atlygins visus patirtus nuostolius (Sutarties 2.7 p.). Kaip minėta, dalies krovinio praradimo faktas įrodytas. Atsakovo argumentas, kad nebuvo pakviestas specialistas krovinio trūkumui fiksuoti, nepagrįstas, nes palyginti CMR važtaraštyje nurodytą dėžių skaičių ir faktiškai atvežtą dėžių skaičių specialių žinių nereikia. Pats vežėjo atstovas krovinio pažeidimų/neatitikimo akte pripažino 7 dėžių trūkumą.

45Remiantis CMR Konvencijos nuostatomis, vežėjas, praradus dalį arba visą krovinį, privalo atlyginti žalą, kompensacijos suma apskaičiuojama pagal krovinio vertę toje vietoje ir tuo laiku, kai jis buvo priimtas vežti (CMR Konvencijos 23 straipsnio 1 dalis). Aiškindamas šią CMR Konvencijos nuostatą Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad vežėjo atsakomybė už krovinio praradimą ribojama tiesioginiais nuostoliais. Praradus dalį ar visą krovinį, žala apskaičiuojama pagal krovinio vertę toje vietoje ir tuo laiku, kai krovinys buvo priimtas vežti. Krovinio vertė nustatoma pagal biržos kainas, o jeigu tokių nėra, – pagal rinkos kainas, o jei nėra ir tokių, – pagal to paties asortimento ir kokybės prekių vertę. Jei teismui nepateikta įrodymų apie prekių biržos ar rinkos vertę, teismas gali vadovautis ta krovinio verte, kuri yra nurodyta sąskaitoje-faktūroje, lydinčioje krovinį ir pateikiamoje muitinei (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. vasario 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-64/2008). Byloje ieškovas pateikė krovinio siuntėjo Italijos firmos Gaerne S.p.a. sąskaitas faktūras ir Rusijos Federacijos bendrovės OOO „Bike Product Company“ – pateiktą detalų pavogtose dėžėse buvusių prekių sąrašą, kurių turinys iš esmės vienas kitam neprieštarauja. Teisėjų kolegijos vertinimu, tai yra pakankamas žalos dydžio įrodymas.

46Duomenys, koks yra dingusio krovinio svoris nereikšmingi, nes atsakovo veiksmai kvalifikuoti kaip didelis neatsargumas, nes pagal CMR konvencijos 29 straipsnio 1 dalį vežėjo didelis neatsargumas prilyginamas tyčiniams veiksmams, kurie yra pagrindas taikyti vežėjui visišką atsakomybę už krovinio praradimą.

47Teisėjų kolegija, vadovaudamasis CPK 326 str. 1 d. 1 p.,

Nutarė

48Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. rugsėjo 8 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I.Bylos esmė Ieškovas prašėpriteisti iš atsakovo ieškovo naudai patirtus... 3. Atsakovas prašė ieškinį atmesti, nes ieškovas neįrodė visų civilinės... 4. Trečiasis asmuo prašė ieškinį atmesti, nes krovinio pervežimas buvo... 5. II. Teismo sprendimo esmė... 6. Pirmosios instancijos teismas ieškinį tenkino ir priteisė iš atsakovo UAB... 7. Teismas ginčą sprendė, vadovaudamasis CMR konvencijos nuostatomis, ir... 8. Jeigu asmuo sudaro sutartį kroviniui pervežti į paskirties vietą, bet veža... 9. Vežėjas atsako už jo žinioje esantį krovinį nuo priėmimo vežti momento... 10. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo argumentai... 11. Atsakovas pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašė panaikinti Vilniaus... 12. Pirmosios instancijos teismas nenurodė jokių argumentų, dėl ko galimybių... 13. Pirmosios instancijos teismas padaręs minėtą išvadą dėl neteisėtų... 14. Vairuotojo rašytiniai ir teismo posėdžio metu pateikti paaiškinimai,... 15. Nagrinėjamos bylos atveju negalioja CMR konvencijos 9 str. 2 d. numatyta... 16. Ieškovas bylos nagrinėjimo metu įrodinėjo, jog krovinio trūkumas atsirado... 17. Ieškovas negali turėti reikalavimo teisės dėl nuostolių atlyginimo... 18. CMR konvencijos 17 str. 1 d. nurodyta, jog vežėjas atsako tiek už viso, tiek... 19. Byloje nėra įrodymų apie krovinio savininko Rusijos įmonės„VELOMIR SPORT... 20. Pirmosios instancijos teismas visiškai nevertino ir netyrė tos aplinkybės,... 21. Nei teisės aktai, nei šalių sudaryta krovinio vežimo sutartis atsakovui ar... 22. Ieškovas pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą, kuriuo prašė skundą... 23. Apelianto teiginiai apie tai, kad vairuotojas elgėsi tinkamai ir nėra... 24. Ieškovas ieškinyje teismui nurodė paties atsakovo jam žodžiu pateiktą... 25. Teismas sprendime pagrįstai konstatavo, kad CMR konvencijos 30 str. 2 d. yra... 26. Apelianto argumentai apie nepagrįstus ieškovo veiksmus, priimant jam krovinio... 27. Vežėjo atsakomybė nėra ribojama CMR Konvencijos 23 straipsnio 3 dalyje... 28. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, išvados ir... 29. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos... 30. Apelianto prašymas išreikalauti papildomus įrodymus atmetamas, nes grynųjų... 31. Sprendimas paliekamas nepakeistas. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios... 32. Dėl šalių santykių kvalifikavimo ... 33. Ekspeditorius, kuris sutartimi prisiėmė atsakomybę už visą vežimo... 34. Būtent siuntėjo (gavėjo) ir susitariančiojo vežėjo sutartis nulemia... 35. Dėl atsakovo kaltės ... 36. Ieškovas ieškinyje teismui nurodė paties atsakovo jam pateiktą krovinio... 37. Krovinio priėmimo vežti momentas siejamas su CMR konvencijos 9 straipsnio 1... 38. Vežėjo atsakomybė dėl krovinio praradimo nustatyta CMR konvencijos 17... 39. Vežėjas, siekdamas atleidimo nuo atsakomybės, turi įrodyti ieškovo... 40. CMR konvencija, griežtai reglamentuodama vežėjo atsakomybę, įtvirtindama... 41. Dėl termino pareikšti pretenziją ir ieškinio senaties ... 42. Apelianto teigimu, ieškovas negali turėti reikalavimo teisės dėl nuostolių... 43. Dėl ieškovo nuostolių dydžio ir teisės pareikšti ieškinį ... 44. Šalys Sutartimi susitarė, kad UAB „Adictus" dėl krovinio praradimo... 45. Remiantis CMR Konvencijos nuostatomis, vežėjas, praradus dalį arba visą... 46. Duomenys, koks yra dingusio krovinio svoris nereikšmingi, nes atsakovo... 47. Teisėjų kolegija, vadovaudamasis CPK 326 str. 1 d. 1 p.,... 48. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. rugsėjo 8 d. sprendimą palikti...