Byla 2-1110/2012
Dėl bankroto bylos iškėlimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Alės Bukavinienės, Artūro Driuko (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Danutės Milašienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Ekskomisarų biuras“ atskirąjį skundą dėl Panėvėžio apygardos teismo 2012 m. kovo 15 d. nutarties dalies, kuria teismas atsakovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Gelaksa“ bankroto administratoriumi paskyrė Regimantą Zinkų, civilinėje byloje Nr. B2-501-198/2012 pagal ieškovų uždarosios akcinės bendrovės „Ekskomisarų biuras“ ir A. S. ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Gelaksa“ dėl bankroto bylos iškėlimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Byloje nagrinėjamas ginčas dėl bankroto bylos iškėlimo.

5Atskiruoju skundu keliamas teismo nutarties dalies, kuria atsakovo BUAB „Gelaksa“ bankroto administratoriumi paskirtas Regimantas Zinkus, teisėtumo klausimas.

6Ieškovas A. S., UAB „Gelaksa“ vadovas, kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Gelaksa“, bankroto administratoriumi prašė skirti Regimantą Zinkų. Nurodė, kad UAB „Gelaksa“ pagal 2012 m. sausio 31 d. balansą turi turto 440 478 Lt sumai, mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudaro 597 068 Lt. Pažymėjo, kad pagrindinis įmonės nekilnojamas turtas – patalpos, esančios Staniūnų g. 66, Panevėžyje, yra įkeistos AB „Danske bankas“ ir kreditorius AB „Danske bankas“ yra pradėjęs priverstinį 259 588 Lt skolos išieškojimą iš įkeisto turto. Nurodė, kad antstoliai pradėjo vykdyti išieškojimą iš atsakovo turto pagal Panevėžio miesto savivaldybei ir Panevėžio apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai išduotus vykdomuosius dokumentus.

7Ieškovas UAB „Ekskomisarų biuras“ kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Gelaksa“, bankroto administratoriumi prašė skirti UAB „Bankroto administravimo kontora“. Nurodė, kad su atsakovu sudarė sutartį, kuria ieškovas įsipareigojo suteikti galimybę atsakovui naudotis „eBiuro“ sistema, o atsakovas susitarė už paslaugas sumokėti. Šalių susitarimu sutartis buvo nutraukta. Bendra neapmokėtų sąskaitų suma – 266,97 Lt. Nurodė, kad remiantis Valstybinio socialinio draudimo fondo (toliau – VSDFV) internetinio puslapio 2012 m. vasario 23 d. duomenimis, atsakovas yra skolingas 37 170,70 Lt VSDVF.

8Atsakovas UAB „Gelaksa“ su ieškiniu sutiko. Nurodė, kad atsakovas yra nemokus.

9II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

10Panevėžio apygardos teismas 2012 m. kovo 15 d. nutartimi atsakovui UAB „Gelaksa“ iškėlė bankroto bylą ir bankroto administratoriumi paskyrė Regimantą Zinkų.

11Teismas pažymėjo, kad atsakovas yra nemokus, tai sudaro pagrindą įmonei iškelti bankroto bylą. Ieškovų siūlomos administratorių kandidatūros atitinka teisės aktų reikalavimus. Remiantis Įmonės bankroto valdymo departamento viešai skelbiamais duomenimis matyti, kad Regimantas Zinkus šiuo metu vykdo trijų įmonių bankroto procedūras, yra baigęs 36 bankroto procedūras. Administratorius UAB „Bankroto administravimo kontora“ šiuo momentu vykdo 20 įmonių bankroto procedūrų, yra baigęs 2 bankroto procedūras. Bankroto administratoriaus Regimanto Zinkaus gyvenamoji vieta yra Panevėžyje, o administratorius UAB „Bankroto administravimo kontora“ yra įsteigęs buveinę Vilniuje. Atsižvelgiant į tai, kad šiuo metu administratorius Regimantas Zinkus vykdo procedūras tik 3 įmonėse, o UAB „Bankroto administravimo kontora“ administruoja net 20 įmonių, taip pat atsižvelgiant į administratorių buvimo vietą, patirtį, teismas konstatavo, kad BUAB „Gelaksa“ administratoriumi paskirtinas Regimantas Zinkus. Pažymėjo, kad Regimantas Zinkus operatyviau, greičiau, esant mažesnėms laiko sąnaudoms turi galimybę užbaigti BUAB „Gelaksa“ bankroto procedūras.

12III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

13Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Ekskomisarų biuras“ prašo Panevėžio apygardos teismo 2012 m. kovo 15 d. nutarties dalį dėl bankroto administratoriaus skyrimo panaikinti ir atsakovo BUAB „Gelaksa“ bankroto administratoriumi paskirti UAB „Bankroto administravimo kontora“. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

141. Panevėžio apygardos teismas, BUAB „Gelaksa“ bankroto administratoriumi skirdamas Regimantą Zinkų, rėmėsi Įmonių bankroto valdymo departamento viešai skelbiamais duomenimis, iš kurių matyti, jog Regimantas Zinkus šiuo metu vykdo tik 3 bankroto procedūras, o UAB „Bankroto administravimo kontora“ administruoja 20 bankrutuojančių įmonių. Pažymėtina, kad teismas neatsižvelgė į tai, kad UAB „Bankroto administravimo kontora“ šiuo metu dirba 5 bankroto administratoriai, kurie vykdo 20 bankroto procedūrų. Tai reiškia, kad vienam administratoriui tenka administruoti po 4 bankrutuojančias įmones. Darytina išvada, kad abiejų bankroto administratorių krūvis iš esmės yra vienodas, todėl nei vienas bankroto administratorius dėl šio kriterijaus neturi pranašumo.

152. UAB „Bankroto administravimo kontora“ šiuo metu dirba 5 bankroto administratoriai, iš kurių vienas bankroto administratorius dirba nuo 1999 metų ir yra baigęs 16 bankroto procedūrų, todėl turi sukaupęs pakankamą patirtį šioje srityje, kita bankroto administratorė nuo 2005 m. verčiasi advokato praktika, todėl turi sukaupusi pakankamą patirtį, kad galėtų kvalifikuotai patikrinti bankrutuojančios įmonės sandorius ir ginčyti sandorius, priešingus įmonės veiklos tikslams ir galėjusius turėti įtakos įmonės nemokumui. Pažymėtina, kad kiti kontoroje dirbantys 3 teisininkai yra įgiję teisės magistro kvalifikacinius laipsnius. Akivaizdu, jog UAB „Bankroto administravimo kontora“ turi įvairios kvalifikacijos darbuotojų, todėl galės operatyviau ir sklandžiau vykdyti bankroto procedūrą atsakovui.

163. Aplinkybė, kad bankroto administratoriaus UAB „Bankroto administravimo kontora“ buveinė yra ne tame pačiame mieste kaip atsakovo, nepaneigia administratoriaus galimybės vykdyti atsakovo bankroto procedūrą.

174. Teismas, paskirdamas BUAB „Gelaksa“ bankroto administratoriumi Regimantą Zinkų, neįgyvendino teismų praktikoje išskiriamos pareigos paskirti nešališką bankroto administratorių, gebantį objektyviai išaiškinti bankroto priežastis, nes Regimanto Zinkaus kandidatūrą pasiūlė UAB „Gelaksa“ generalinis direktorius.

18Atsiliepimu į ieškovo UAB „Ekskomisarų biuras“ atskirąjį skundą ieškovas A. S. prašo atskirąjį skundą atmesti ir Panevėžio apygardos teismo 2012 m. kovo 15 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

191. Keliant bankroto bylą būtina siūlyti administratoriaus kandidatūrą. Vien dėl to, kad administratoriaus kandidatūrą pasiūlo įmonės administracijos vadovas, administratoriaus kandidatūra nėra netinkama.

202. UAB „Ekskomisarų biuras“ kreditorinis reikalavimas yra labai mažas ir sudaro tik 266,97 Lt, todėl ieškovo įtaka kreditorių susirinkime bus labai nedidelė.

213. Administratoriaus Regimanto Zinkaus paskyrimą nulėmė jo gyvenamoji vieta, kuri yra Panevėžio mieste. Taip pat pažymėtina, kad šiuo metu jis vykdo bankroto procedūras 3 įmonėse.

22IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai

23Byloje pagal vieno iš ieškovų atskirąjį skundą sprendžiama, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsakovo bankroto administratoriumi paskyrė ne šio asmens, o kito ieškovo – atsakovo vadovo siūlomą administratorių.

24Įmonės administratorius bankroto procese iš esmės vykdo bankrutuojančios įmonės vadovo funkcijas bei atlieka teisinį tyrimą dėl atsakovo bei su juo susijusių asmenų veiksmų ar neveikimo. Todėl tik nešališkas ir profesionaliai veikiantis bankroto administratorius gali nustatyti tikrąsias nemokumo priežastis bei padėti teismui nustatyti ir patvirtinti kreditorių pagrįstus finansinius reikalavimus. Šios bankroto administratoriaus funkcijos sudaro pagrindą įstatyme nustatyti specialią jo skyrimo tvarką. Įmonių bankroto įstatymo (toliau - ĮBĮ) normos nustato specialius reikalavimus bankrutuojančios įmonės administratoriui. Juo gali būti skiriamas tik asmuo, atitinkantis ĮBĮ 11 straipsnyje nustatytus reikalavimus, keliamus bankroto administratoriui: turintis teisę teikti bankroto administravimo paslaugas pagal Ūkio ministro 2011 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. 4-281 patvirtintas ,,Teisės teikti įmonių bankroto ir restruktūrizavimo administravimo paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims suteikimo taisykles“, kurio kandidatūrai pritarė Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos. Dėl administratoriaus išskirtinės svarbos bankroto procese tik teismas, laikydamasis teisės norminių aktų reikalavimų, turi teisę skirti administratorių bankroto procese.

25Teismo teisė parinkti administratoriaus kandidatūrą nėra absoliuti. Spręsdamas šį klausimą, teismas, visų pirma, yra saistomas viešojo intereso ir turi siekti, kad bankroto procedūra vyktų sklandžiai, o teismo paskirtas bankroto administratorius užtikrintų bankrutuojančios įmonės kreditorių bei pačios įmonės teisėtų interesų apsaugą. Teismas privalo įsitikinti, kad administratoriumi skiriamas asmuo pagal turimą patirtį (baigtų bankroto bylų skaičius, terminai, administravimo išlaidos, skundai dėl administratoriaus veiksmų ir kt.) geriausiai iš visų pasiūlytų sugebės užtikrinti bendrovės turto apsaugą, kreditorių bei skolininko interesų pusiausvyrą, sklandžią bankroto proceso eigą. Be to, skirdamas administratorių, teismas neturi sukelti priešpriešos tarp asmenų, siūliusių administratoriaus kandidatūras ir ieškoti geriausio kompromiso (Lietuvos apeliacinio 2006 m. sausio 5 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-37/2006). Tai reiškia, kad skirdamas administratorių, teismas privalo ne tik patikrinti, ar nėra įstatymo aptartų aplinkybių, dėl kurių asmuo negali būti skiriamas bankrutuojančios įmonės administratoriumi (ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalis), bet ir vadovaudamasis teisingumo, protingumo bei sąžiningumo kriterijais, įvertinti kiekvieną svarbią šiam klausimui aplinkybę, tarp jų, ar atsakovo kreditoriaus pasiūlyto bankroto administratoriaus paskyrimas nesudarytų prielaidų sukliudyti išaiškinti bankroto tikrąsias priežastis ir tinkamai atstovauti kreditorių interesus (ĮBĮ 11 straipsnis) (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. vasario 24 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-648/2011). Teismų praktikoje nuosekliai laikomasi nuomonės, kad tuo atveju, kai teismui atsakovo bankroto administratoriaus kandidatūras pasiūlė keli dalyvaujantys byloje asmenys ir vienas iš jų yra atsakovo vadovas ar savininkas, teismas, nesant ĮBĮ tiesiogiai nustatytų draudimų, dėl kurių administratoriai negalėtų administruoti įmonės, atsakovo bankroto administratoriumi paprastai turėtų paskirti asmens, kuris turi mažiausią suinteresuotumą bylos baigtimi, pasiūlytą administratorių, t. y. ne atsakovo vadovo (savininko) siūlomą asmenį. Tokia išvada darytina dėl to, kad įmonės vadovas (savininkas) turi didžiausią teisinį suinteresuotumą bylos baigtimi (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. gegužės 26 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1616/2011, 2011 m. birželio 27 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1822/2011, 2011 m. rugsėjo 1 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-2222/2011). Tačiau Lietuvos apeliacinis teismas nėra pasisakęs, kad įmonės vadovo (savininko) siūlomo administratoriaus negalima skirti administruoti įmonę. Visų pirma, ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo paduodantis įmonės vadovas (savininkas) privalo pasiūlyti administratorių (ĮBĮ 11 str. 2 d.). Šis įmonės vadovo (savininko) siūlymas negali būti teismo nesvarstomas ar savaime vertinamas kaip sudarantis prielaidas, nesant kitokių duomenų, atsirasti abejonėms dėl bankroto administratoriaus nešališkumo. Tuo tarpu, negalima skirti administratoriumi asmens tais atvejais, kai teismui pateikiami konkretūs duomenys apie įmonės vadovo (savininko) siūlomo administratoriaus galimą suinteresuotumą bylos baigtimi, pavyzdžiui, byloje įrodinėjama ir į ją pateikti duomenys, kad ieškinį padavęs įmonės vadovas (savininkas) į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo kreipėsi praėjus daugiau kaip metams po to, kai įmonė jau galimai buvo nemoki (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. gegužės 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1231/2012), vadovas (savininkas) artimais ryšiais susijęs su administratoriumi ar jo įgaliotu asmeniu ir pan.

26Kolegija pažymi, kad tuo atveju, kai pirmosios instancijos teismas pasirinko bankroto administratorių iš kelių kandidatų, kurie iš esmės yra tinkami bei galėtų būti skiriami administruoti įmonę, ir išdėstė savo poziciją pagrindžiančius argumentus, apeliacinės instancijos teismas neturėtų naikinti šios žemesnės instancijos teismo nutarties, jeigu tam nėra įstatyme nustatyto pagrindo (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. rugsėjo 9 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1405/2010; 2011 m. vasario 24 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-648/2011; 2012 m. balandžio 16 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-913/2012). Nesant jokių pagrįstų abejonių dėl teismo paskirto administratoriaus, nepaisant to, ar jo kandidatūrą siūlė įmonės vadovas (savininkas) ar kitas asmuo pagal ĮBĮ nuostatas, nešališkumo, apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo keisti teismo paskirto administratoriaus, juo labiau, jeigu pagal šalutinius kriterijus – profesinės patirties, užimtumo ir pan. apeliantų siūlomas administratorius nėra pranašesnis už tą, kurį paskyrė teismas.

27Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas atsakovo UAB „Gelaksa“ bankroto administratoriumi paskyrė ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo padavusio atsakovo vadovo siūlomą administratorių Regimantą Zinkų, o ne kito ieškinį padavusio atsakovo kreditoriaus UAB „Ekskomisarų biuras“ siūlomą administratorių UAB „Bankroto administravimo kontora“. Tokį procesinį sprendimą teismas grindė keliais argumentais: 1) administratorius Regimantas Zinkus turi daugiau profesinės patirties; 2) jo užimtumas mažesnis nei administratoriaus UAB „Bankroto administravimo kontora“; 3) Regimantas Zinkus gyvena Panevėžyje, kur yra ir atsakovo buveinė, o administratoriaus UAB „Bankroto administravimo kontora“ buveinė yra Vilniaus mieste.

28Atskirąjį skundą dėl tokio pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo padavęs atsakovo kreditorius UAB „Ekskomisarų biuras“ nenurodė jokių argumentų, kurie sudarytų pagrindą atsirasti pagrįstoms abejonėms dėl teismo paskirto administratoriaus galimo suinteresuotumo bylos baigtimi. Kaip minėta, draudimo teismui skirti bankroto administratoriumi įmonės valdymo organų narių pasiūlytą asmenį neįtvirtina galiojančios ĮBĮ normos. Vien tai, kad Regimanto Zinkaus kandidatūrą pateikė įmonės vadovas, kuris privalėjo ieškinyje dėl bankroto bylos iškėlimo nurodyti siūlomą administratorių, dar nesudaro pagrindo savaime neskirti siūlomo administratoriaus. Be to, apeliantas nepaneigė duomenų ir apie kitus teismo nutartyje nurodytus kriterijus, kuriais remiantis teismas administratoriumi skyrė ne UAB „Ekskomisarų biuras“, o Regimantą Zinkų. Pirma, vertinant profesinės patirties kriterijų, pažymėtina, kad Regimantas Zinkus yra užbaigęs vykdyti 36 įmonių bankroto procedūras, t. y. daugiau nei visi penki UAB „Bankroto administravimo kontora“ sudarantys administratoriai kartu paėmus. Antra, kolegija sutinka su apeliantu, kad jis yra juridinis asmuo, todėl vertinant užimtumą turėtų būti vertinamas juridinį asmenį sudarančių fizinių bankroto administratorių bendras užimtumas. Tačiau ir pagal šį kriterijų matyti, kad Regimantas Zinkus šiuo metu administruoja tik 3 įmonės, o UAB „Bankroto administravimo kontora“ darbuotojai bendrai vykdo 26 įmonių bankroto procedūras (vidutiniškai daugiau kaip po 5 įmonės kiekvienas iš jų), t. y. Regimanto Zinkaus užimtumas yra mažesnis. Trečia, svarbi ir ta aplinkybė, kad Regimantas Zinkus gyvena Panevėžyje, kuriame ir vykdomos atsakovo bankroto procedūros, o UAB „Bankroto administravimo kontora“ buveinė yra Vilniuje, Ateities g. 10. Tai sudaro pagrindą manyti, kad bankroto administratoriumi paskyrus UAB „Ekskomisarų biuras“ siūlomą asmenį UAB „Bankroto administravimo kontora“ bus pažeistas ekonomiškumo principas.

29Apeliantui nepateikus jokių konkrečių duomenų apie teismo paskirto administratoriaus Regimanto Zinkaus galimą suinteresuotumą bylos baigtimi, o pagal profesinės patirties, užimtumo kriterijus, taip pat administravimo kaštus šiam administratoriui turint prioritetą prieš kito ieškovo siūlomą administratorių UAB „Bankroto administravimo kontora“, skirti pastarąjį administruoti atsakovą nėra pagrindo.

30Kiti atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai neturi teisinės reikšmės nagrinėjamo klausimo teisingam išsprendimui, todėl kolegija dėl jų nepasisako.

31Pirmosios instancijos teismas iš esmės tinkamai taikė teisės normas, reglamentuojančias bankroto administratoriaus paskyrimą. Keisti teisėtos ir pagrįstos nutarties ar ją naikinti atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo. Todėl žemesnės instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista.

32Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

33Panevėžio apygardos teismo 2012 m. kovo 15 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Byloje nagrinėjamas ginčas dėl bankroto bylos iškėlimo.... 5. Atskiruoju skundu keliamas teismo nutarties dalies, kuria atsakovo BUAB... 6. Ieškovas A. S., UAB „Gelaksa“ vadovas, kreipėsi į teismą su ieškiniu... 7. Ieškovas UAB „Ekskomisarų biuras“ kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl... 8. Atsakovas UAB „Gelaksa“ su ieškiniu sutiko. Nurodė, kad atsakovas yra... 9. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. Panevėžio apygardos teismas 2012 m. kovo 15 d. nutartimi atsakovui UAB... 11. Teismas pažymėjo, kad atsakovas yra nemokus, tai sudaro pagrindą įmonei... 12. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 13. Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Ekskomisarų biuras“ prašo Panevėžio... 14. 1. Panevėžio apygardos teismas, BUAB „Gelaksa“ bankroto administratoriumi... 15. 2. UAB „Bankroto administravimo kontora“ šiuo metu dirba 5 bankroto... 16. 3. Aplinkybė, kad bankroto administratoriaus UAB „Bankroto administravimo... 17. 4. Teismas, paskirdamas BUAB „Gelaksa“ bankroto administratoriumi... 18. Atsiliepimu į ieškovo UAB „Ekskomisarų biuras“ atskirąjį skundą... 19. 1. Keliant bankroto bylą būtina siūlyti administratoriaus kandidatūrą.... 20. 2. UAB „Ekskomisarų biuras“ kreditorinis reikalavimas yra labai mažas ir... 21. 3. Administratoriaus Regimanto Zinkaus paskyrimą nulėmė jo gyvenamoji vieta,... 22. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai... 23. Byloje pagal vieno iš ieškovų atskirąjį skundą sprendžiama, ar pirmosios... 24. Įmonės administratorius bankroto procese iš esmės vykdo bankrutuojančios... 25. Teismo teisė parinkti administratoriaus kandidatūrą nėra absoliuti.... 26. Kolegija pažymi, kad tuo atveju, kai pirmosios instancijos teismas pasirinko... 27. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas atsakovo UAB „Gelaksa“... 28. Atskirąjį skundą dėl tokio pirmosios instancijos teismo procesinio... 29. Apeliantui nepateikus jokių konkrečių duomenų apie teismo paskirto... 30. Kiti atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai neturi teisinės... 31. Pirmosios instancijos teismas iš esmės tinkamai taikė teisės normas,... 32. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,... 33. Panevėžio apygardos teismo 2012 m. kovo 15 d. nutartį palikti nepakeistą....