Byla 2-899/2013
Dėl bankroto administratoriaus pakeitimo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Namai ir buitis“ bankroto byloje Nr. B2-169-460/2012

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Rasos Gudžiūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Vyto Miliaus ir Marytės Mitkuvienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo kreditorės J. P. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. gruodžio 17 d. nutarties, kuria atmestas kreditorės J. P. pareiškimas dėl bankroto administratoriaus pakeitimo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Namai ir buitis“ bankroto byloje Nr. B2-169-460/2012.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Klaipėdos apygardos teismas 2009 m. liepos 31 d. nutartimi UAB „Namai ir buitis“ iškėlė bankroto bylą, įmonės bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Jonvita“ (toliau – administratorius); 2009 m. spalio 12 d. nutartimi patvirtino įmonės kreditorių sąrašą ir jų finansinius reikalavimus; 2010 m. vasario 26 d. nutartimi įmonę pripažino bankrutavusia ir paskelbė likviduojama dėl bankroto.

5BUAB „Namai ir buitis“ pirmosios eilės kreditorė ir darbuotojų atstovė J. P. kreipėsi į teismą prašydama įvertinti administratoriaus UAB „Jonvita“ tinkamumą vykdyti BUAB „Namai ir buitis“ administratoriaus pareigas, o nustačius, kad administratorius nevykdo jam pavestų funkcijų, pakeisti naujuoju bankroto administratoriumi UAB „Atenergo“. Pareiškėjos teigimu, bankroto procesas vyksta per ilgai, t. y. daugiau nei trejus metus, administratorius nesiekia užbaigti bankroto procedūrų ir apginti bankrutavusios įmonės ir jos kreditorių interesų. Administratorius veikia aplaidžiai, nesiima jokių veiksmų, siekiant išieškoti skolas iš bankrutavusios įmonės skolininkų, visi veiksmai bankroto procese yra vilkinami.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Klaipėdos apygardos teismas 2012 gruodžio 17 d. kreditorės J. P. pareiškimą dėl administratoriaus pakeitimo atmetė. Teismas konstatavo, kad pagal ĮBĮ nuostatas, dėl administratoriaus atstatydinimo į teismą turi teisę kreiptis kreditorių susirinkimas (komitetas), pats administratorius, kreditorių susirinkimo pirmininkas arba kreditorius (kreditoriai), kurio (kurių) teismo patvirtinti reikalavimai vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių teismo patvirtintų reikalavimų sumos. Be to, teismų praktikoje pripažįstama paties teismo prerogatyva ex officio spręsti dėl administratoriaus atstatydinimo, nepaisant to, kad nei vienas iš minėtų subjektų administratoriaus atstatydinimo klausimo nekėlė. Nagrinėjamu atveju, J. P. finansinis reikalavimas procentine išraiška sudaro 0,1 proc. visų teismo patvirtintų kreditinių reikalavimų sumos, todėl pareiškėjai ĮBĮ nuostatos nesuteikia teisės teikti teismui naujo administratoriaus kandidatūros. Be to, pareiškėjos argumentai dėl netinkamo bendrovės administravimo yra deklaratyvūs, pagrįsti prielaidomis ir kreditorės nuomone. Bylos duomenys liudija, kad bankroto procedūros užsitęsė ne dėl administratorės veiksmų ar neveikimo, o dėl objektyvių priežasčių – dėl debitorių – buvusio įmonės savininko N. R. 499 000 Lt ir UAB „Rudsta“ 311 176,50 Lt skolų išieškojimo. Teismo vertinimu, administratorė neturi suinteresuotumo vilkinti bankroto procesą, nes administravimo išlaidų sąmata buvo patvirtinta visam bankroto procesui, nepriklausomai nuo jo laikotarpio. Be to, pareiškėja nenurodė, kokį veiksmą administratorius atliko nepagrįstai ir tuo padarė pažeidimą bei kokius veiksmus administratorius turėjo ar privalėjo atlikti, tačiau to nepradarė.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

9Kreditorė J. P. atskiruoju skundu prašo Klaipėdos apygardos teismo 2012 gruodžio 17 d. nutartį panaikinti ir kreditorės pareiškimą tenkinti. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

101. Administratoriaus vykdomu bankroto procesu yra nepatenkinti, ne tik pirmosios eilės kreditoriai, tačiau ir kiti šios įmonės kreditoriai. Kreditorių susirinkimo sprendimo dėl BUAB „Namai ir buitis“ administratoriaus atstatydinimo priėmimas gali užtrukti, todėl pareiškėja, kaip pirmosios eilės kreditorių atstovė, siekdama apginti savo ir kitų kreditorių interesus, buvo priversta nedelsiant kreiptis į teismą, kad administratoriaus tinkamumas vykdyti pareigas būtų įvertintas teismo ex officio. Bankroto bylą nagrinėjantis teismas, turėdamas duomenų, leidžiančių pagrįstai abejoti administratoriaus pareigų tinkamu vykdymu, vadovaudamasis ĮBĮ 11 straipsnio 8 dalimi, turi ratio legis (pagal įstatymą) svarstyti klausimą dėl administratoriaus atstatydinimo (Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2- 108/2007; 2007 m. spalio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-693/2007; 2009 m. sausio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-67/2009).

112. Teismas nepagrįstai rėmėsi tik administratoriaus nurodytomis aplinkybėmis, kad bankroto procesas užtruko dėl debitorinių skolų išieškojimo. Įmonė iki šiol nėra atgavusi jokių lėšų iš savo skolininkų. Administratorius nepateikė jokių duomenų, kad buvo siekiama išieškoti skolas iš kitų įmonės skolininkų (Latvijos ir Rusijos bendrovės), išskyrus N. R. bei UAB „Rudsta“. Šios aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad administratorius tinkamai neatlieka savo funkcijų.

123. Teismas, nagrinėjantis bankroto bylą, privalo būti aktyvus. Teismui pateikti duomenys, kurie leidžia abejoti administratoriaus patikimumu ir tinkamumu, todėl teismas privalėjo išsamiai įvertinti bankroto proceso eigą, priimtus sprendimus, atliktus veiksmus (ypač kokių veiksmų buvo imtasi išieškoti debitorines skolas), kreditorių nuomonę dėl administratoriaus veiksmų, administratoriaus pateiktus duomenis bei kt., ir tik visa tai įvertinęs, padaryti atitinkamas išvadas. Tuo tarpu, teismas tik formaliai įvertino jam pateiktas aplinkybes ir pažeidė BUAB „Namai ir buitis“ kreditorių ir bankrutuojančios įmonės teisėtus interesus.

13BUAB „Namai ir buitis“ administratorius atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

141. Pareiškėjos 1 066,24 Lt finansinis reikalavimas sudaro 0,1 proc. visų teismo patvirtintų kreditorinių reikalavimų sumos. Todėl dėl bankroto administratoriaus pakeitimo kreditorė pirmoje eilėje turėjo kreiptis į kreditorių susirinkimą, o tik tada į teismą dėl kreditorių susirinkimo nutarimo teisėtumo ir pagrįstumo. Taigi, kreditorė nesilaikė ĮBĮ nuostatų dėl administratoriaus pakeitimo (ĮBĮ 23 str. 1 d. 3 p.) (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. birželio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2- 1912/2011).

152. Administratorius atlieka visus būtinus bankroto proceso veiksmus, tačiau BUAB „Namai ir buitis” bankroto procesas užsitęsė dėl debitorių - buvusio įmonės savininko N. R. 499 000 Lt ir UAB „Rudsta” 311 176,50 Lt skolų išieškojimo. Be to, Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Nusikaltimų tyrimo biuro Ekonominių nusikaltimų tyrimo skyriuje dėl N. R. veiksmų atliekamas ikiteisminis tyrimas Nr. 30-2-00021 - 10 pagal BK 184 straipsnio 2 dalį (didelės vertės turto iššvaistymas), 183 straipsnio 1 dalį (turto pasisavinimas), 208 straipsnio 1 dalį (skolininko nesąžiningumas) ir 209 straipsnį (nusikalstamas bankrotas).

163. Administratoriui nėra tikslinga vilkinti įmonės bankroto procesą, nes administravimo išlaidų sąmata buvo patvirtinta visam bankroto procesui nepriklausomai nuo jo laikotarpio.

17IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

18Šioje byloje nagrinėjamas ginčas dėl bankroto administratoriaus UAB „Jonvita“ veiklos, administruojant BUAB „Namai ir buitis“ tinkamumo bei pagrindo jį atstatydinti.

19Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą atskirajame skunde išdėstytų argumentų ribose, išskyrus įstatyme numatytas išimtis (CPK 320 str., 338 str.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nagrinėjamoje byloje nenustatyta.

20Bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK įtvirtintas taisykles, išskyrus išimtis, nustatytas kitų įstatymų (CPK 1 str. 1 d.). Specialusis įstatymas, skirtas bankroto bylų nagrinėjimui, yra Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas (toliau – ĮBĮ), o kitų įstatymų nuostatos, susijusios su bankroto procesu, taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja šio specialiojo įstatymo nuostatoms.

21Bankrutuojančios įmonės administratoriaus funkcijos, jo teisės ir pareigos reglamentuotos ĮBĮ 11 straipsnyje, kuriame nustatyta, kad bankrutuojančios įmonės administratorius yra teismo paskirtas fizinis ar juridinis asmuo, ĮBĮ nustatyta tvarka valdantis, naudojantis bankrutuojančios įmonės turtą, bankuose esančias lėšas ir jomis disponuojantis, privalantis užtikrinti bankrutuojančios įmonės turto apsaugą, vadovaujantis ūkinei komercinei veiklai, privalantis ginti visų kreditorių bei bankrutuojančios įmonės interesus, organizuojantis ir vykdantis visus būtinus bankroto procedūros darbus. Taigi, administratorius įmonės bankroto procese turi plačius įgalinimus ir nuo jo veiksmų didžiąja dalimi priklauso tinkama visų kreditorių bei pačios įmonės teisėtų interesų apsauga, bankroto procedūrų vykdymo sklandumas, skaidrumas, ekonomiškumas. Daugiausia nuo šio fizinio ar juridinio asmens, kuris turi plačius įgalinimus įmonės bankroto procese, taip pat ir likviduojant įmonę, veiksmų priklauso tinkama visų kreditorių bei pačios įmonės teisėtų interesų apsauga bei bankroto procedūrų vykdymo sklandumas ir skaidrumas (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. rugsėjo 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2459/2011).

22ĮBĮ 11 straipsnio 8 dalyje numatyti atvejai, kada teismas gali atstatydinti iš pareigų bankroto administratorių: kai administratorius pateikia teismui prašymą dėl atsistatydinimo ar atstatydinimo; kai bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės kreditorių susirinkimas (komitetas) kreipiasi dėl administratoriaus atstatydinimo; kai teismas sužino, kad administratorius neteko teisės teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas, ir administratorius ir (arba) kreditoriai nesikreipė į teismą dėl šio administratoriaus atstatydinimo. ĮBĮ 21 straipsnio 2 dalies 4 punktas taip pat numato teisę kreditoriui kreiptis į teismą dėl administratoriaus pakeitimo, jeigu kreditoriaus (kreditorių) teismo patvirtinti reikalavimai vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių teismo patvirtintų reikalavimų sumos.

23Pirmosios instancijos teismas, nustatęs, kad pareiškėjos kreditorinis reikalavimas sudaro tik 0,1 proc. visų kreditorių reikalavimo sumos, sprendė, kad ĮBĮ nuostatos nesuteikia teisės pareiškėjai teikti prašymo teismui dėl administratoriaus atstatydinimo ir jo pakeitimo nauju. Teisėjų kolegija pritaria tokiai teismo išvadai, tačiau atkreipia dėmesį, kad specialus teismines bankroto procedūras reguliuojantis įstatymas neriboja teismo teisės bet kurioje bankroto procedūros stadijoje kelti ir spręsti klausimą dėl bankroto administratoriaus tinkamumo vykdyti pavestas funkcijas, o faktinis pagrindas tam galėtų būti ir atskiro kreditoriaus teismui pateikta informacija. Bankroto bylų procese teismas turi būti aktyvus, nes ĮBĮ normos yra viešosios teisės normos ir kaip teisingai nurodo apeliantas, bankroto bylą nagrinėjantis teismas, turėdamas duomenų, leidžiančių pagrįstai abejoti administratoriaus pareigų tinkamu vykdymu, vadovaudamasis ĮBĮ 11 straipsnio 8 dalimi, gali ratio legis (pagal įstatymą) svarstyti klausimą dėl administratoriaus atstatydinimo (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. balandžio mėn. 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-778/2012). Tai reiškia, kad pavieniai kreditoriai neturi teisės kreiptis tiesiogiai į teismą, tačiau teismas, gindamas bankroto byloje egzistuojantį viešąjį interesą, turi teisę ex officio įvertinti bankroto administratoriaus tinkamumą vykdyti pareigas pagal kreditoriaus (kreditorių) pateiktą informaciją (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. sausio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje 2-636/2011). Bankroto proceso esmei bei paskirčiai prieštarautų tokia situacija, kai teismas, turėdamas rimtų duomenų apie administratoriaus netinkamumą, atsisakytų nagrinėti ir spręsti klausimą dėl šio asmens pakeitimo (Lietuvos apeliacinio teismo 2006 m. spalio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-576/2006). Taigi, nors pirmosios instancijos teismas, nustatęs pareiškėjos kreditorinio reikalavimo dydį ir nurodė, jog pareiškėjai ĮBĮ nesuteikia teisė teikti prašymo teismui dėl administratoriaus atstatydinimo ir jo pakeitimo nauju, tačiau pasinaudodamas jam įstatymo suteikta teise įvertino pareiškėjos prašymo pagrįstumą, ir nenustatęs jame nurodomų aplinkybių dėl administratoriaus netinkamumo ar aplaidumo, pareiškėjos prašymą atmetė, kaip nepagrįstą. Teisėjų kolegija pritaria tokiai pirmosios instancijos teismo išvadai.

24Pareiškėja tiek prašyme, tiek atskirajame skunde administratoriaus netinkamumą, darbo aplaidumą grindžia iš esmės dviem argumentais – bankroto procesas vyksta pernelyg ilgai ir administratorius nesugebėjo išieškoti bankrutavusios bendrovės debitorinių skolų.

25Bylos duomenys liudija, kad įmonė turėjo 221 881,34 1 (t., 125-130 b. l.) debitorinių skolų.

26Debitorius UAB „Givilta” pripažino 27 362 Lt skolą ir 2009 m. spalio 22 d. skolos grąžinimo sutartimi Nr. 10/22 įsipareigojo grąžinti ją iki 2010 m. spalio 1 d. UAB „Givilta“ nevykdant įsipareigojimų, Klaipėdos apygardos teismas 2010 m. spalio 4 d. sprendimu, priimtu civilinėje byloje Nr. 2-2105-125/2010, ieškovui BUAB „Namai ir buitis” iš atsakovo UAB „Givilta” priteisė 21 521 Lt skolą.

27Bylos bei Teismų informacinės sistemos Liteko duomenys liudija apie teisminius procesus dėl skolų išieškojimo iš N. R.. Klaipėdos apygardos teismas 2011 m. sausio 21 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje 2-633-265/2011 patvirtino ieškovo BUAB „Namai ir buitis”, atsakovo N. R. ir trečiojo asmens AB SEB banko taikos sutartį, kuria atsakovas N. R. iki 2012 m. liepos 7 d. įsipareigojo ieškovui BUAB „Namai ir buitis” sumokėti 500 000 Lt žalos atlyginimo ir 5 proc. metinių palūkanų nuo laiku nesumokėtos sumos. Atsakovas N. R. nevykdė minėtos nutarties sąlygų, todėl Klaipėdos apygardos teismas 2011 m. gruodžio 20 d. nutarė išduoti vykdomąjį raštą 229 000 Lt einamiesiems mokėjimams išieškoti. N. R. šią nutartį apskundė Lietuvos apeliaciniams teismui. Lietuvos apeliacinis teismas 2012 m. birželio 28 d. nutartimi Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. gruodžio 20 d. nutartį paliko nepakeistą. Klaipėdos apygardos teismas 2012 m. rugsėjo 14 d. nutarė išduoti vykdomąjį raštą likusiai 270 000 Lt skolos daliai. Vykdomieji raštai perduoti antstoliui, o 2012 m. spalio 5 d. kreditorių komitetas nusprendė N. R. debitorines skolas parduoti.

28Bylos duomenys liudija, kad kitų debitorių skolos sudaro nuo 15 Lt iki 5 922,58 Lt. Iš pateiktų duomenų matyti, kad šių debitorinių skolų nėra galimybės išsiieškoti, nes vienos debitorinės skolos nėra pagrįstos pirminiais skolos pagrįstumą įrodančiais dokumentais, dalies debitorių veikla yra pasibaigusi ir jie yra išregistruoti iš juridinių asmenų registrų (2003 m. (1 debitorius), 2005 m. (2 debitoriai) 2007 m. (2 debitoriai), 2008 m. (3 debitoriai)), o kiti debitoriai yra bankrutavę ir šiuo metu likviduojami dėl bankroto. Šių įmonių bankroto administratorių teigimu, bankroto proceso metu gautų pajamų nepakaks trečiosios eilės kreditorių reikalavimams patenkinti.

29Byloje taip pat nustatyta, kad Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Nusikaltimų tyrimo biuro Ekonominių nusikaltimų tyrimo skyriuje dėl N. R. veiksmų atliekamas ikiteisminis tyrimas Nr. 30-2-00021 - 10 pagal BK 184 straipsnio 2 dalį (didelės vertės turto iššvaistymas), 183 straipsnio 1 dalį (turto pasisavinimas), 208 straipsnio 1 dalį (skolininko nesąžiningumas) ir 209 straipsnį (nusikalstamas bankrotas).

30Teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis administratoriaus inicijuotoje byloje, Klaipėdos apygardos teismas sprendimu už akių, priimtu civilinėje byloje 2-643-265/2011 pripažino UAB „Namai ir buitis“ ir UAB „Rudsta“ 2009 m. birželio 1 d. tiekimo sutartį Nr.01/06-09 negaliojančia, taikė restituciją ir BUAB „Namai ir buitis“ priteisė iš atsakovo UAB „Rudsta“ 311 095,16 Lt nuostolių ir bylinėjimosi išlaidų. Administratorės teigimu vykdomasis raštas 2011 m. kovo 21 d. perduotas vykdyti antstoliui, tačiau skolos išieškojimą apsunkino tai, kad UAB „Rudsta“ nevykdo veiklos ir turto turi nedaug.

31Taigi, teisėjų kolegija nesutinka su apeliantės argumentais, kad debitorinės skolos neišieškotos dėl administratoriaus aplaidumo ar neveikimo. Minėtos faktinės aplinkės ir inicijuotos bylos liudija apie administratoriaus siekį išieškoti įmonei didesnes debitorines skolos, nuostolius, todėl negalima sutikti su argumentais, jog administratorius netinkamai vykdo savo funkcijas.

32Teisėjų kolegijos vertinimu, kiti apeliantės argumentai - administratoriaus vykdomu bankroto procesu yra nepatenkinti, ne tik pirmosios eilės kreditoriai, tačiau ir kiti šios įmonės kreditoriai, visi veiksmai bankroto procese yra vilkinami - yra bendro pobūdžio ir nepragrįsti jokiomis teisės normomis. Taigi, pirmosios instancijos teismas teisingai pažymėjo, kad pareiškėja nenurodė jokių ĮBĮ nuostatų pažeidimo, ar netinkamo jų vykdymo.

33Teisėjų kolegija taip pat laiko nepagrįstais apeliantės argumentus, kad pirmosios instancijos teismas skundžiamą nutartį priėmė vadovaudamasis išimtinai administratoriaus argumentais. BUAB „Namai ir buitis“ bankroto proceso eiga atsispindi, tiek Teismų informacinėje sistemoje Liteko, tiek byloje, kurie paneigia pareiškėjos ir apeliantės argumentus dėl netinkamai vykdomo bankroto proceso.

34Šioje nutartyje išdėstytų aplinkybių bei argumentų pagrindu teisėjų kolegija konstatuoja, kad atskirajame skunde išdėstyti argumentai nesudaro pagrindo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį (CPK 329 str., 338 str.), todėl skundžiama nutartis paliekama nepakeista.

35Lietuvos apeliacinio teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

36Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. gruodžio 17 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. Klaipėdos apygardos teismas 2009 m. liepos 31 d. nutartimi UAB „Namai ir... 5. BUAB „Namai ir buitis“ pirmosios eilės kreditorė ir darbuotojų atstovė... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Klaipėdos apygardos teismas 2012 gruodžio 17 d. kreditorės J. P.... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 9. Kreditorė J. P. atskiruoju skundu prašo Klaipėdos apygardos teismo 2012... 10. 1. Administratoriaus vykdomu bankroto procesu yra nepatenkinti, ne tik... 11. 2. Teismas nepagrįstai rėmėsi tik administratoriaus nurodytomis... 12. 3. Teismas, nagrinėjantis bankroto bylą, privalo būti aktyvus. Teismui... 13. BUAB „Namai ir buitis“ administratorius atsiliepimu į atskirąjį skundą... 14. 1. Pareiškėjos 1 066,24 Lt finansinis reikalavimas sudaro 0,1 proc. visų... 15. 2. Administratorius atlieka visus būtinus bankroto proceso veiksmus, tačiau... 16. 3. Administratoriui nėra tikslinga vilkinti įmonės bankroto procesą, nes... 17. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 18. Šioje byloje nagrinėjamas ginčas dėl bankroto administratoriaus UAB... 19. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 20. Bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK įtvirtintas taisykles, išskyrus... 21. Bankrutuojančios įmonės administratoriaus funkcijos, jo teisės ir pareigos... 22. ĮBĮ 11 straipsnio 8 dalyje numatyti atvejai, kada teismas gali atstatydinti... 23. Pirmosios instancijos teismas, nustatęs, kad pareiškėjos kreditorinis... 24. Pareiškėja tiek prašyme, tiek atskirajame skunde administratoriaus... 25. Bylos duomenys liudija, kad įmonė turėjo 221 881,34 1 (t., 125-130 b. l.)... 26. Debitorius UAB „Givilta” pripažino 27 362 Lt skolą ir 2009 m. spalio 22... 27. Bylos bei Teismų informacinės sistemos Liteko duomenys liudija apie... 28. Bylos duomenys liudija, kad kitų debitorių skolos sudaro nuo 15 Lt iki 5... 29. Byloje taip pat nustatyta, kad Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos... 30. Teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis administratoriaus inicijuotoje... 31. Taigi, teisėjų kolegija nesutinka su apeliantės argumentais, kad... 32. Teisėjų kolegijos vertinimu, kiti apeliantės argumentai - administratoriaus... 33. Teisėjų kolegija taip pat laiko nepagrįstais apeliantės argumentus, kad... 34. Šioje nutartyje išdėstytų aplinkybių bei argumentų pagrindu teisėjų... 35. Lietuvos apeliacinio teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 36. Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. gruodžio 17 d. nutartį palikti...