Byla 2-636/2011

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Algirdo Gailiūno, Vyto Miliaus (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Donato Šerno,

3teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo R. A. ir atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Projektų investicijos“ atskiruosius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. lapkričio 23 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-1454-258/2010 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus sadutė“ akcininko Casterbridge Inc ieškinį bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus sadutė“ bankroto administratoriui uždarajai akcinei bendrovei „Projektų investicijos“, R. A., Z. A. dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo ir kreditorių susirinkimo nutarimų pripažinimo negaliojančiais.

4Teisėjų kolegija

Nustatė

5I. Ginčo esmė

6Ginčas kilo dėl bankroto administratoriaus atsisakymo ieškovui teikti informaciją, susijusią su UAB „Vilniaus sadutė“ bankroto procesu, atsisakymo leisti susipažinti su bankrutuojančios įmonės buhalterinės apskaitos dokumentais ir kitų veiksmų, kurie leidžia abejoti bankroto administratoriaus atliekamų veiksmų teisėtumu ir naudingumu bankrutuojančiai įmonei. Taip pat byloje yra keliamas klausimas dėl 2009 m. gruodžio 8 d. BUAB „Vilniaus sadutė“ kreditorių susirinkimo nutarimų Nr. 4, Nr. 5, Nr. 7, Nr. 9, Nr. 10 teisėtumo. Ieškovo teigimu, šie nutarimai yra neteisėti, nes jie prieštarauja įstatymų nuostatoms ir nes jie pažeidžia bendrovės ir jų savininkų interesus.

7Ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas teismo iniciatyva atstatydinti BUAB „Vilniaus sadutė“ bankroto administratorių UAB „Projektų investicijos“, paskirti naują administratorių UAB „Būrai“, panaikinti 2009 m. gruodžio 8 d. UAB „Vilniaus sadutė“ kreditorių susirinkimo nutarimus Nr. 4 „patvirtinti administravimo išlaidų sąmatą“, Nr. 5 „patvirtinti pavedimo sutarties projektą“, Nr. 7 „dėl informacijos teikimo apie bankroto bylos eigą“, Nr. 9 „dėl įmonės pripažinimo bankrutavusia ir likviduojama“ ir Nr. 10 „dėl UAB „Vilniaus sadutė“ turto įvertinimo ir realizavimo tvarkos bei pardavimo kainų nustatymo“.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Vilniaus apygardos teismas 2010 m. lapkričio 23 d. nutartimi UAB “Vilniaus sadutė“ akcininko Casterbridge Inc pareiškimą patenkino iš dalies, atstatydino BUAB „Vilniaus sadutė“ bankroto administratorių UAB „Projektų investicijos“. BUAB „Vilniaus sadutė“ administratoriumi paskyrė UAB „Būrai“, panaikino 2009 m. gruodžio 8 d. BUAB „Vilniaus sadutė“ kreditorių susirinkimo nutarimo Nr. 4 „Dėl administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo“ nutarimo dalį „Mokėti priedą 15% nuo viso įmonės turto pardavimo kainos + PVM” . Likusioje dalyje ieškinį atmetė. Nurodė, kad tarp ieškovo ir įmonės bankroto administratoriaus UAB „Projektų investicijos“ santykiai yra visiškai blogi, nėra konstruktyvaus dialogo, santykiai negerėja ir tokia situacija trunka pakankamai ilgą laiką. UAB „Projektų investicijos“ nerodo jokio suinteresuotumo santykių gerinimo prasme, bankroto administratorius gavęs šaukimą neatvyko nei į parengiamąjį, nei į teismo posėdį. Vertindamas nurodytas aplinkybes, teismas padarė išvadą, jog tokia padėtis negali tęstis, turi būti rasta išeitis, tolimesni bankroto administratoriaus UAB „Projektų investicijos“ ir ieškovo- bankrutuojančios įmonės savininko santykiai nėra perspektyvūs ir dėl to nutrauktini. Pažymėjo, jog iki pirmojo kreditorių susirinkimo bankroto administratorius patikrino visus įmonės sandorius, sudarytus per ne mažesnį kaip 36 mėnesių laikotarpį iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos. Bankroto administratoriaus ataskaitoje nurodyta, jog visi įmonės sudaryti sandoriai atitinka įstatymų reikalaujamą formą, neprieštarauja imperatyvioms įstatymų normoms, viešajai tvarkai ar gerai moralei, neprieštarauja juridinio asmens (UAB „Vilniaus sadutė“) teisnumui, tačiau įmonės savininko Casterbridge Inc inicijuoti teisminiai ginčai dėl įmonės sudarytų sandorių teisėtumo patikrinimo, sudaro pagrindą abejoti bankroto administratoriaus kompetencija, kreditorių daroma tiesiogine įtaka. Dėl šios priežasties teismas padarė išvadą, kad bankroto administratoriaus veiksmus neigiamai įtakojantys santykiai nukreipti prieš įmonės tinkamą pareigų įgyvendinimą netoleruotini, nutrauktini, keičiant įmonės administratorių kitu.

10III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

11Atsakovas R. A. pateikė atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. lapkričio 23 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-1454-258/2010. Atskiruoju skundu prašo panaikinti skundžiamą nutartį. Šį prašymą grindžia tokiais argumentais:

121. Skundžiama nutartis yra neteisėta, nes ieškovas, remiantis ĮBĮ nuostatomis, šioje byloje neturėjo teisės pateikti pareiškimo dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo. ĮBĮ 11 str. 8 d. nuostatose nėra numatyta galimybė įmonės akcininkams kreiptis į teismą dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo.

132. Remiantis ĮBĮ 11 str. 8 d., teismas administratorių iš pareigų gali atstatydinti šiais atvejais: 1) kai administratorius pateikia teismui prašymą dėl atsistatydinimo ar atstatydinimo; 2) kai bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės kreditorių susirinkimas (komitetas) kreipiasi dėl administratoriaus atstatydinimo; 3) kai teismas sužino, kad administratorius neteko teisės teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas ir administratorius ir (arba) kreditoriai nesikreipė į teismą dėl šio administratoriaus atstatydinimo. Byloje nėra įrodymų, kad nors vienas iš šių bankroto administratoriaus atstatydinimo pagrindų egzistuoja. Taigi pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atstatydino bankroto administratorių UAB „Projektų investicijos“.

143. Pirmosios instancijos teismas neištyrė visų bylai reikšmingų aplinkybių ir dėl to priėmė neteisėtą bei nepagrįstą skundžiamą nutartį.

15Atsakovas UAB „Projekto investicijos“ pateikė atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. lapkričio 23 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-1454-258/2010. Atskiruoju skundu prašo panaikinti šiuos skundžiamos nutarties argumentus: „bankroto administratoriaus neatsakymai į pareiškėjo paklausimus, neatvykimas į teismo posėdį rodo, kad tolimesni UAB „Vilniaus sadutė“ ir administratoriaus santykiai neperspektyvūs“, „pareiškėjo inicijuoti teisminiai ginčai (iškeltos kitos bylos) sudaro pagrindą abejoti bankroto administratoriaus kompetencija“, „bankroto administratoriaus veiksmus neigiamai įtakojantys“ santykiai, nukreipti prieš įmonės tinkamą pareigų įgyvendinimą, yra netoleruotini ir nutrauktini“. Nurodo, kad neprieštarauja UAB „Projekto investicijos“ pakeitimu kitu administratoriumi. Atskirąjį skundą grindžia tokiais argumentais:

161. Pareiškėjo nurodytas argumentas, kad administratorius nebendrauja su pareiškėju, yra nepagrįstas, nes pareiškėjo atstovas, besikreipdamas į administratorių, nepateikė tinkamai įformintų atstovavimo dokumentų, todėl administratorius neįgaliotam asmeniui neteikė informacijos, susijusios su atstovaujama bankrutuojančia įmone. Pirmosios instancijos teismas šios aplinkybės nelaikė svarbia ir padarė nepagrįstą išvadą, kad bankroto administratoriaus ir pareiškėjo santykiai nekonstruktyvūs, neperspektyvūs ir negali būti tęsiami. Be to, administratorius rūpinosi procesu, pateikė atsiliepimą, todėl teigti, kad administratoriaus funkcijos yra vykdomos netinkamai, nėra pagrindo.

172. Pirmosios instancijos teismo išvada, jog administratorius yra nekompetentingas, yra visiškai nepagrįsta jokiais byloje esančiais įrodymais ar faktais, leidžiančiais daryti tokią išvadą.

183. Skundžiamoje nutartyje teismas vieno bankroto administratoriaus pakeitimą kitu grindė tuo, kad bankroto administratoriaus veiksmus neigiamai įtakojantys santykiai, nukreipti prieš įmonės tinkamą pareigų įgyvendinimą, yra netoleruotini ir nutrauktini. Šios išvados teismas jokiais argumentais, motyvais, aplinkybėmis nepagrindė, todėl minėti teismo teiginiai negali būti laikomi teisingais ir turėtų būti panaikinti.

194. Pirmosios instancijos teismas nauju BUAB „Vilniaus sadutė“ bankroto administratoriumi paskyrė pareiškėjo siūlomą administratorių UAB „Būrai“ ir nesvarstė kitų alternatyvų. Dėl šios priežasties manytina, kad UAB „Būrai“ buvo paskirtas pažeidžiant įmonių kreditorių interesus.

20Atsakovas R. A. pateikė atsiliepimą į atsakovo UAB „Projekto investicijos“ atskirąjį skundą. Atsiliepimu prašo patenkinti apelianto atskirąjį skundą ir skundžiamą nutartį panaikinti. Atsiliepime nurodė, kad sutinka ir palaiko apelianto UAB „Projektų investicijos“ atskirąjį skundą jame nurodytais motyvais.

21Ieškovas pateikė atsiliepimą į UAB „Projektų investicijos“ atskirąjį skundą. Atsiliepimu prašo skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimą grindžia argumentais, kurie faktiškai yra tapatūs ieškinio argumentams. Papildomai nurodo šiuos argumentus:

221. Apeliantas informacijos neteikimą akcininkui motyvavo tuo, kad apeliantas neturėjo pakankamos informacijos apie užsienyje registruotą įmonę ir jos atstovus. Šis apelianto argumentas nepagrįstas, nes būtent apeliantas turėjo visus UAB „Vilniaus sadutė“ dokumentus, o kartu ir dokumentus apie įmonės akcininką – ieškovą. Ieškovo atstovų atstovavimo dokumentai buvo tinkami (tai įrodo bylos medžiaga) ir laiku pateikti apeliantui. Tai reiškia, kad apeliantas, nurodydamas minėtą argumentą, tiesiog siekia pateisinti sąmoningą informacijos neteikimą.

232. Apeliantas nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad „bankroto administratoriaus veiksmus neigiamai įtakojantys santykiai, nukreipti prieš įmonės tinkamą pareigų įgyvendinimą, yra netoleruotini ir nutrauktini“. Ši teismo išvada yra daroma visų byloje esančių aplinkybių ir faktinių duomenų kontekste. Tai reiškia, kad administratoriaus nebendravimas su įmonės akcininku, slėpimas nuo akcininko informaciją, akivaizdžiai nenaudingų įmonei sandorių neginčijimas ir kiti veiksmai įrodo administratoriaus netinkamą pareigų vykdymą ir jo suinteresuotumą UAB „Vilniaus sadutė“ bankroto bylos baigtimi. Taigi pirmosios instancijos teismo spendimas pakeisti bankroto administratorių yra pagrįstas įrodymais ir aplinkybėmis, kurios buvo ištirtos teismo posėdyje.

243. Nagrinėjamoje byloje buvo pasiūlyta tik UAB „Būrai“ kandidatūra administruoti BUAB „Vilniaus sadutė“. Šis bankroto administratorius atitiko visus ĮBĮ keliamus reikalavimus, turėjo tinkamą patirtį ir galimybę tinkamai vykdyti bankroto procedūras. Tai lemia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai paskyrė UAB „Būrai“ administruoti BUAB „Vilniaus sadutė“.

25Ieškovas pateikė atsiliepimą į apelianto R. A. atskirąjį skundą. Atsiliepimu prašo skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Šį prašymą grindžia tokiais argumentais:

261. Teismas turi teisę savo iniciatyva spręsti klausimą dėl bankroto administratoriaus tinkamo funkcijų vykdymo nepriklausomai tuo to, kas teikia duomenis apie bankroto administratoriaus vykdomų funkcijų teisėtumą/neteisėtumą.

272. Pirmosios instancijos teismo 2010 m. lapkričio 23 d. nutartis priimta teisėtai, įvertinus visas bylai reikšmingas aplinkybes ir teismų praktiką.

28IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

29R. A. atskirasis skundas netenkintinas, o UAB „Projektų investicijos“ atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

30Iš atskirųjų skundų argumentų matyti, kad apeliantai ginčija skundžiamos nutarties dalį, kuria buvo atstatydintas bankroto administratorius UAB „Projektų investicijos“, ir abejoja kai kurių pirmosios instancijos teismo motyvuojamojoje nutarties dalyje nurodytų argumentų pagrįstumu. Taigi nagrinėjamoje byloje skundžiamos nutarties teisėtumas ir pagrįstumas bus vertinamas atskiruosiuose skunduose keliamų klausimų aspektu.

31Specialiame teismines bankroto procedūras reguliuoti skirtame įstatyme įtvirtinta tokia teisinė reglamentacija, kuri atskiram bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės kreditoriui nesuteikia teisės tiesiogiai reikšti teismui prašymą pakeisti bankroto administratorių. Tačiau įstatymas neriboja teismo teisės bet kurioje bankroto procedūros stadijoje kelti ir spręsti klausimą dėl bankroto administratoriaus tinkamumo vykdyti pavestas funkcijas, o faktinis pagrindas tam galėtų būti ir atskiro kreditoriaus teismui pateikta informacija. Visa tai taikytina kalbant ne tik apie atskirą bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės kreditorių, bet ir apie bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės savininką ar akcininką. Bankroto bylų procese teismas turi būti aktyvus, nes ĮBĮ normos yra viešosios teisės normos. Bankroto bylą nagrinėjantis teismas, turėdamas duomenų, leidžiančių pagrįstai abejoti administratoriaus pareigų tinkamu vykdymu, vadovaudamasis ĮBĮ 11 straipsnio 8 dalimi, gali ratio legis (pagal įstatymą) svarstyti klausimą dėl administratoriaus atstatydinimo (Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-108/2007; 2007 m. spalio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-693/2007; 2009 m. sausio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-67/2009). Tai reiškia, kad nagrinėjamoje byloje ieškovas neturėjo teisės kreiptis tiesiogiai į teismą, tačiau teismas, gindamas bankroto byloje egzistuojantį viešąjį interesą, turėjo teisę ex officio įvertinti bankroto administratoriaus tinkamumą vykdyti pareigas pagal įmonės akcininko pateiktą informaciją. Būtent tai skundžiama nutartimi padarė pirmosios instancijos teismas t. y. įvertino įmonės akcininko pateiktą informaciją, nustatė, kad bankroto administratorius netinkamai vykdo savo funkcijas, ir savo iniciatyva atstatydino paskirtąjį bankroto administratorių UAB „Projektų investicijos“. Visos šios išdėstytos aplinkybės lemia, kad yra nepagrįstas apelianto R. A. argumentas, jog pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi neturėjo teisės spręsti ieškovo prašymo dėl UAB „Projektų investicijos“ atstatydinimo.

32Pirmosios instancijos teismas UAB „Projektų investicijos“ atstatydinimą grindė netinkamu bankroto administratoriaus pareigų vykdymu, kuris pasireiškė akcininko neinformavimu apie bankroto bylos eigą, nepakankamu rūpinimųsi vykstančiais teisminiais procesais ir netinkamu bankrutuojančios įmonės sandorių, sudarytų per ne mažesnį kaip 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo, patikrinimu.

33Iš bylos medžiagos matyti, kad advokatų kontoros ( - ) advokatas P. B., kaip ieškovo atstovas, kelis kartus kreipėsi į bankroto administratorių UAB „Projektų investicijos“ prašydamas suteikti informaciją apie UAB „Vilniaus sadutė“ bankroto procesą (b. l. 1 t. 15-25). Bankroto administratorius kelis kartus atsisakė suteikti informaciją, nurodydamas, jog pateikti atstovavimo dokumentai yra nepakankami (t. y. reikalinga papildomai pateikti Casterbridge Inc veiklą pagrindžiančius įrodymus) ir neatitinkantys dokumentų tvirtinimo tvarkos (b. l. 1 t. 21, 77). Dėl šių , ieškovo manymu, neteisėtų bankroto administratoriaus veiksmų ieškovas kreipėsi į teismą. Iš teismų informacinės sistemos Liteko matyti, kad 2010 m. sausio 20 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-548-258/2010 Vilniaus apygardos teismas įvertino bankroto administratoriaus UAB „Projektų investicijos“ veiksmus kaip neteisėtus, pripažino, kad bankroto administratorius neįvykdė savo pareigos informuoti įmonės akcininką apie bankroto bylos eigą ir įpareigojo administratorių UAB „Projektų investicijos“ leisti UAB „Vilniaus sadutė“ akcininkui Casterbridge Inc. susipažinti su bankrutuojančios UAB „Vilniaus sadutė“ kreditorių ir skolininkų sąrašais, kuriuose nurodyti jų adresai, įsipareigojimų ir skolų sumos, atsiskaitymo terminai, finansinės atskaitomybės dokumentais. Šis sprendimas nebuvo apskųstas ir įsiteisėjo 2010 m. vasario 25 d. Remiantis tuo, kas išdėstyta, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje pagrįstai nurodė, jog bankroto administratorius netinkamai vykdė informavimo pareigą ir dėl to santykiai tarp ieškovo ir administratoriaus tapo neperspektyvūs.

34Bankroto procese bankroto administratorius yra vienas iš svarbiausių asmenų, kuris iš esmės vykdo bankrutuojančios įmonės vadovo funkcijas bei atlieka teisinį tyrimą dėl atsakovo bei su juo susijusių asmenų veiksmų ar neveikimo. Ši aplinkybė suponuoja tai, kad bankroto administratorius turi būti aktyvus, turi pareigą rūpintis teismuose sprendžiamais ginčais, susijusiais su jo pareigų atlikimu. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad bankroto administratorius neatvyko nei į parengiamąjį teismo posėdį (b. l. 1 t. 180, 181), nei į teismo posėdį, kurio metu byla buvo nagrinėjama iš esmės (b. l. 1 t. 186-190), tačiau pateikė atsiliepimą į ieškovo pareikštą ieškinį (b. l. 1 t. 68 – 73). Atsiliepime yra nurodyti pagrindiniai atsikirtimai į ieškovo ieškinį, tačiau nėra pateikta paaiškinimų dėl kitų bylai reikšmingų aplinkybių ( t. y. nėra atskleista aplinkybė, kokiems 45 kreditoriams buvo pranešta apie bankroto bylos UAB „Vilniaus sadutė“ iškėlimą ir kt.). Šios bylai reikšmingos aplinkybės galėjo būti ištirtos tik teismo posėdžio metu. Dėl šios priežasties atsiliepimo į ieškinį pateikimas nagrinėjamu atveju nėra pakankamas, jog būtų galima pripažinti, kad bankroto administratorius aktyviai rūpinosi sprendžiamo teisminio ginčo procesu ir tinkamai atliko savo pareigas.

35ĮBĮ 11 str. 3 d. 8 p. nuostatos numato bankroto administratoriaus pareigą patikrinti bankrutuojančios įmonės sandorius, sudarytus per ne mažesnį kaip 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo, ir pareikšti ieškinius įmonės bankroto bylą nagrinėjančiame teisme dėl sandorių, priešingų įmonės veiklos tikslams ir (arba) galėjusių turėti įtakos tam, kad įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais, pripažinimo negaliojančiais. Iš bankroto administratoriaus ataskaitos matyti, jog iki pirmojo kreditorių susirinkimo bankroto administratorius patikrino visus įmonės sandorius, sudarytus per ne mažesnį kaip 36 mėnesių laikotarpį iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos. Bankroto administratoriaus ataskaitoje nurodyta, jog visi įmonės sudaryti sandoriai atitinka įstatymų reikalaujamą formą, neprieštarauja imperatyvioms įstatymų normoms, viešajai tvarkai ar gerai moralei, neprieštarauja juridinio asmens (UAB „Vilniaus sadutė“) teisnumui t.y. nenustatyta, jog sutartys buvo sudaromos pažeidžiant privataus juridinio asmens steigimo dokumentuose nustatytą jų kompetenciją, ar kad sutartys prieštarautų juridinio asmens tikslams. Nenustatyta, jog sutartys būtų sudarytos dėl suklydimo, apgaulės, smurto, realaus grasinimo, ekonominio spaudimo ar šalies atstovo piktavališko susitarimo ar dėl susidėjusių sunkių aplinkybių. Taip pat nenustatyta ir kitų sandorio absoliutaus negaliojimo ir pripažinimo negaliojančiu pagrindų (b. l. 1 t. 34). Visgi iš teismų informacinėje sistemoje Liteko esančių duomenų matyti, kad įmonės akcininkas Casterbridge Inc inicijavo teisminius ginčus dėl įmonės sudarytų sandorių teisėtumo patikrinimo, pareikšdamas ieškinius atsakovams BUAB „Vilniaus sadutė“, L. M., H. Š. (Vilniaus apygardos teismo civilinė byla Nr. 2-7026-258/10) , atsakovams BUAB „Vilniaus sadutė“, L. M., R. A., UAB Mediteranija“, UAB „Mobili statyba“ (Vilniaus apygardos teismo civilinė byla Nr. 2-7027-258/10), atsakovams BUAB „Vilniaus sadutė“, UAB „Elvyra“, J. A., L. M., UAB „Naresta“ (Vilniaus apygardos teismo civilinė byla Nr. 2-7028-258/10), atsakovams BUAB „Vilniaus sadutė“, L. M., R. A., UAB „Baltic Communication Group“ (Vilniaus apygardos teismo civilinė byla Nr. 2-7029-258/10). Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje nurodė, kad šios aplinkybės sudaro pagrindą abejoti bankroto administratoriaus kompetencija, tinkamu bankroto administratoriaus pareigų įgyvendinimu. Teisėjų kolegija šį pirmosios instancijos teismo argumentą vertina kaip nepagrįstą, nes iš teismų informacinėje sistemoje esančių duomenų matyti, kad minėtieji teisminiai ginčai nėra išnagrinėti, nėra pripažinta, jog UAB „Vilniaus sadutė“ sandoriai yra neteisėti. Be to, pirmosios instancijos teismo išvada, jog UAB „Projektų investicijos“, kaip bankroto administratoriaus, kompetencija yra abejotina, nesant tokią išvadą pagrindžiančių įrodymų, vertintina kaip nekorektiška. Dėl šios priežasties minėtoji pirmosios instancijos teismo išvada yra šalintina iš Vilniaus apygardos teismo 2010 m. lapkričio 23 d. nutarties.

36Atsižvelgiant į tai, kad bankroto administratorius netinkamai vykdė informavimo pareigą ir kad administratorius nepakankamai rūpinosi teisminių ginčų, susijusių su jo pareigų atlikimu nagrinėjimu, darytina išvada, jog bankroto bylą nagrinėjantis teismas pagrįstai atstatydino UAB „Vilniaus sadutė“ bankroto administratorių UAB „Projektų investicijos“.

37Apeliantas UAB „Projektų investicijos“ atskirajame skunde nurodo, kad teismas, skirdamas naująjį UAB „Vilniaus sadutė“ bankroto administratorių UAB „Būrai“, nevertino alternatyvių bankroto administratorių kandidatūrų ir dėl to priėmė neteisėtą, nepagrįstą nutartį. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad alternatyvių bankroto administratorių kandidatūrų nebuvo pasiūlyta. Be to, UAB „Būrai“ kandidatūra atitinka visus ĮBĮ keliamus reikalavimus. Dėl šių priežasčių nėra pagrindo naikinti pirmosios instancijos nutarties remiantis minėtuoju apelianto argumentu.

38Esant išdėstytoms aplinkybėms, teisėjų kolegija daro išvadą, kad Vilniaus apygardos teismo 2010 m. lapkričio 23 d. nutartis yra teisėta bei pagrįsta ir kad nėra pagrindo jos naikinti atskiruosiuose skunduose nurodytais argumentais.

39Kiti atskiruosiuose skunduose ir atsiliepimuose į juos nurodyti argumentai neturi teisinės reikšmės teisingam klausimo išsprendimui.

40Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu, 338 straipsniu

Nutarė

41Palikti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. lapkričio 23 d. nutartį nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 4. Teisėjų kolegija... 5. I. Ginčo esmė... 6. Ginčas kilo dėl bankroto administratoriaus atsisakymo ieškovui teikti... 7. Ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas teismo iniciatyva atstatydinti BUAB... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. lapkričio 23 d. nutartimi UAB “Vilniaus... 10. III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 11. Atsakovas R. A. pateikė atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo... 12. 1. Skundžiama nutartis yra neteisėta, nes ieškovas, remiantis ĮBĮ... 13. 2. Remiantis ĮBĮ 11 str. 8 d., teismas administratorių iš pareigų gali... 14. 3. Pirmosios instancijos teismas neištyrė visų bylai reikšmingų... 15. Atsakovas UAB „Projekto investicijos“ pateikė atskirąjį skundą dėl... 16. 1. Pareiškėjo nurodytas argumentas, kad administratorius nebendrauja su... 17. 2. Pirmosios instancijos teismo išvada, jog administratorius yra... 18. 3. Skundžiamoje nutartyje teismas vieno bankroto administratoriaus pakeitimą... 19. 4. Pirmosios instancijos teismas nauju BUAB „Vilniaus sadutė“ bankroto... 20. Atsakovas R. A. pateikė atsiliepimą į atsakovo UAB „Projekto... 21. Ieškovas pateikė atsiliepimą į UAB „Projektų investicijos“ atskirąjį... 22. 1. Apeliantas informacijos neteikimą akcininkui motyvavo tuo, kad apeliantas... 23. 2. Apeliantas nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad... 24. 3. Nagrinėjamoje byloje buvo pasiūlyta tik UAB „Būrai“ kandidatūra... 25. Ieškovas pateikė atsiliepimą į apelianto R. A. atskirąjį skundą.... 26. 1. Teismas turi teisę savo iniciatyva spręsti klausimą dėl bankroto... 27. 2. Pirmosios instancijos teismo 2010 m. lapkričio 23 d. nutartis priimta... 28. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 29. R. A. atskirasis skundas netenkintinas, o UAB „Projektų investicijos“... 30. Iš atskirųjų skundų argumentų matyti, kad apeliantai ginčija skundžiamos... 31. Specialiame teismines bankroto procedūras reguliuoti skirtame įstatyme... 32. Pirmosios instancijos teismas UAB „Projektų investicijos“ atstatydinimą... 33. Iš bylos medžiagos matyti, kad advokatų kontoros ( - ) advokatas P.... 34. Bankroto procese bankroto administratorius yra vienas iš svarbiausių asmenų,... 35. ĮBĮ 11 str. 3 d. 8 p. nuostatos numato bankroto administratoriaus pareigą... 36. Atsižvelgiant į tai, kad bankroto administratorius netinkamai vykdė... 37. Apeliantas UAB „Projektų investicijos“ atskirajame skunde nurodo, kad... 38. Esant išdėstytoms aplinkybėms, teisėjų kolegija daro išvadą, kad... 39. Kiti atskiruosiuose skunduose ir atsiliepimuose į juos nurodyti argumentai... 40. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso... 41. Palikti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. lapkričio 23 d. nutartį...