Byla 2-882/2012
Dėl sumokėto avanso grąžinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Driuko (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Rimvydo Norkaus ir Viginto Višinskio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Informacijos saugumo agentūra“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. sausio 26 d. nutarties, kuria teismas atmetė ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Informacijos saugumo agentūra“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, civilinėje byloje Nr. 2-3690-464/2012 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Informacijos saugumo agentūra“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Ikolta“ dėl sumokėto avanso grąžinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Byloje nagrinėjamas ginčas dėl sumokėto avanso grąžinimo.

5Atskiruoju skundu keliamas teismo nutarties, kuria teismas atmetė ieškovo UAB „Informacijos saugumo agentūra“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, teisėtumo klausimas.

6Ieškovas UAB „Informacijos saugumo agentūra“ kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo UAB „Ikolta“ 417 786,54 Lt skolos – negrąžinto avanso, sumokėto 2010 m. lapkričio 26 d. pirkimo – pardavimo sutarties Nr. PP-32 pagrindu, 6 proc. metines palūkanas, skaičiuojamas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas, taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones: 1) areštuoti atsakovo UAB „Ikolta“ nekilnojamuosius ir kilnojamuosius daiktus, lėšas ir turtines teises ieškinio reikalavimų sumai – 417 786,54 Lt; 2) uždrausti atsakovui UAB „Ikolta“ balsuoti turimomis ieškovo UAB „Informacijos saugumo agentūra“ akcijomis UAB „Informacijos saugumo agentūra“ visuotiniuose akcininkų susirinkimuose. Nurodė, jog ieškinio suma yra didelė, o atsakovas ilgą laiką vengia atsiskaityti su ieškovu. Taip pat nurodė, jog atsakovas, būdamas 34 proc. ieškovo akcijų turėtojas bei konkurentas, veikiantis panašioje kaip ir ieškovas veiklos srityje, siekia pasinaudoti Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo akcininkui suteiktomis teisėmis, kad būtų pakeistas ieškovo vadovas, perimta ieškovo įmonės kontrolė ir tokiu būdu būtų išvengta didelės vertės avanso grąžinimo.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus apygardos teismas 2012 m. sausio 26 d. nutartimi ieškovo UAB „Informacijos saugumo agentūra“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetė.

9Teismas pažymėjo, kad ieškovas, prašydamas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nepateikė duomenų apie atsakovo turtinę padėtį, taip pat nepateikė teismui įrodymų, kad ėmėsi priemonių išsiaiškinti atsakovo mokumą, todėl realios grėsmės savo turiniams interesams palankaus jam sprendimo priėmimo atveju iš esmės neįrodė. Teismas, remdamasis teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, nustatė, kad atsakovui šios nutarties priėmimo dieną Lietuvos Respublikos teismuose nėra pareikšta jokių kitų turtinių reikalavimų. Pažymėjo, kad Juridinių asmenų registro tvarkytojui atsakovo UAB „Ikolta“ pateiktas balansas už laikotarpį nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2010 m. gruodžio 31 d. taip pat leidžia vertinti atsakovo finansines galimybes: atsakovo įsipareigojimai per vienerius metus sudaro 198 340 Lt sumą, o atsakovo turtas iš viso sudaro 683 614 Lt, iš jo – 324 822 Lt ilgalaikio turto. Teismas sprendė, kad atsakovas yra pelningai veikianti įmonė, o šią aplinkybę patvirtina atsakovo 2010 m. sausio 1 d. – 2010 m. gruodžio 31 d. laikotarpio pelno (nuostolių) ataskaita, iš kurios matyti, jog atsakovo pelnas minėtu laikotarpius sudaro 305 460 Lt. Teismas sprendė, kad pareikšto ieškinio suma, lyginant su atsakovo turimu turtu ir gaunamu pelnu, pastarajam nėra tokia didelė, jog laikinųjų apsaugos priemonių netaikymas įtakotų būsimo sprendimo realų įvykdymą.

10Dėl tikėtino reikalavimų pagrindimo teismas sprendė, jog pirkimo – pardavimo sutarties, kurios nuostatomis yra grindžiami ieškinio reikalavimai, kartu su ieškiniu teismui ieškovas apskritai nepateikė ir tai šioje bylos procesinėje stadijoje apsunkino jo argumentų, jog atsakovas ilgą laiką vengia atsiskaityti su ieškovu, teisingumo įvertinimą terminų aspektu, juo labiau, kad apie pirkimo – pardavimo sutarties nutraukimą bei reikalavimą ne vėliau kaip iki 2012 m. sausio 15 d. grąžinti avansą ieškovas informavo atsakovą 2011 m. gruodžio 30 d. pranešimu ir 2012 m. sausio 24 d. su ieškiniu kreipėsi į teismą. Esant išvardintoms aplinkybėms, teismas sprendė, jog nėra pagrindo daryti net tikėtinos išvados, jog atsakovas vengia įvykdyti prievolę ieškovui jau ilgą laiką. Pažymėjo, kad šiuo konkrečiu atveju pareikštu ieškiniu prašoma iš atsakovo priteisti ieškovo jam sumokėtą avansą bei procesines palūkanas (turtinis materialinis reikalavimas), todėl ieškovo prašoma taikyti laikinoji apsaugos priemonė – uždraudimas atsakovui balsuoti jo nuosavybes teise valdomomis UAB „Informacijos saugumo agentūra“ akcijomis – ne tik nesusijusi su ieškinio dalyku, bet ir akivaizdžiai rodanti kitokius atsakovo ketinimus inicijuojant šią bylą.

11III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

12Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Informacijos saugumo agentūra“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. sausio 26 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškinio užtikrinimui areštuoti 417 786,54 Lt sumai atsakovo UAB „Ikolta“ kilnojamuosius ir/ar nekilnojamuosius daiktus, lėšas ar turtines teises, priklausančias atsakovui UAB „Ikolta“, esančias pas atsakovą ar trečiuosius asmenis. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

131. Vilniaus apygardos teismas nepagrįstai sprendė, jog ieškovas teismui nepateikė jokių objektyvių duomenų apie atsakovo ekonominę padėtį bei įrodymų apie jo mokumą. Tokia teismo išvada prieštarauja Lietuvos apeliacinio teismo formuojamai praktikai. Pažymėtina, kad ieškovui nepagrįstai perkeliama pareiga įrodyti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo byloje būtinybę, kai tokia būtinybė yra preziumuojama remiantis didele ieškinio suma, o prievolė pateikti papildomus įrodymus prezumpcijai paneigti tenka atsakovui.

142. Vilniaus apygardos teismas nepagrįstai sprendė, kad atsakovas yra mokus ir pajėgus įvykdyti ieškovui galimai palankų teismo sprendimą, teismas nutartyje nesivadovavo jokiais duomenimis už vėlesnį laikotarpį nei 2010 metai. Be to, 2010 metais atsakovo ilgalaikio turto vertė siekė 324 822 Lt, o pelnas – 305 460 Lt, tuo tarpu ieškovas reikalavo priteisti iš atsakovo 417 786,54 Lt, t. y. sumą, viršijančią tiek atsakovo valdyto turto, tiek jo uždirbto pelno dydį. Nesant duomenų apie atsakovo turto pokyčius ir įmonės uždirbto pelno paskirstymą 2011 metais, taip pat apie atsakovo 2011 metais prisiimtų įsipareigojimų mastą, atsakovui reiškiamo 417 786,54 Lt reikalavimo suma, lyginant su jo turtinę padėtį 2010 metais nusakančiais ekonominiais rodikliais, yra laikytina didele.

153. Remiantis 2011 m. gruodžio 30 d. pranešimu atsakovui apie sutarties nutraukimą ir reikalavimą iki 2012 m. sausio 15 d. grąžinti sutarties pagrindu sumokėtą avansą, ieškovas ėmėsi aktyvių veiksmų įsiskolinimui iš atsakovo atgauti, tuo tarpu atsakovas piniginės prievolės ieškovui neįvykdė nei iki pranešime nustatytos 2012 m. sausio 15 d., nei iki ieškinio padavimo teismui dienos – 2012 m. sausio 24 d., todėl darytina išvada, kad atsakovas sumokėti ieškovui skolą, dėl kurios priteisimo pareikštas ieškinys, vengia.

164. Pažymėtina, kad ieškovas 2010 m. lapkričio 26 d. pirkimo – pardavimo sutarties Nr. PP-32 teismui nepateikė per apsirikimą, ir ginčo šalių sudarytą pirkimo – pardavimo sutartį teikia kartu su atskiruoju skundu.

17Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas UAB „Ikolta“ prašo Vilniaus apygardos teismo 2012 m. sausio 26 d. nutartį palikti nepakeistą, ieškovo atskirąjį skundą atmesti ir skirti ieškovui baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

181. Pažymėtina, kad ieškovas tik su atskiruoju skundu pateikė 2010 m. lapkričio 26 d. pirkimo – pardavimo sutartį Nr. PP-32, minėtas dokumentas nebuvo pateiktas sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir priimant skundžiamą nutartį. Taigi 2012 m. sausio 26 d., t. y. skundžiamos nutarties priėmimo metu, pirmosios instancijos teismas neturėjo galimybės vertinti minėto dokumento. Ieškovui su atskiruoju skundu pateikus 2010 m. lapkričio 26 d. pirkimo – pardavimo sutartį Nr. PP-32, nėra jokios tikimybės, kad ieškovo ieškinys galėtų būti tenkinamas pagal ieškovo pateiktus įrodymus, nes ieškovas tikėtinai nepagrindė savo ieškinio reikalavimo.

192. Pažymėtina, kad pirkimo – pardavimo sutarties Nr. PP-32 4.3 punkte įtvirtinta, kad mokėjimai pagal sutartį vykdomi PVM sąskaitose – faktūrose nustatyta tvarka ir laiku, o sutarties 4.4 punktas įtvirtina, kad tuo atveju, kai ieškovas turi atlikti išankstinį apmokėjimą pagal užsakyme numatytas apmokėjimo sąlygas, atsakovas turi pateikti kartu su užsakymu sąskaitą išankstiniam apmokėjimui. Taigi išankstiniai (avansiniai) mokėjimai pagal šią sutartį yra galimi tik tais atvejais, kai yra pateikiamas užsakymas ir sąskaita išankstiniam apmokėjimui. Tokių dokumentų ieškovas į bylą taip pat nepateikė, todėl nėra teisinio pagrindo teigti, kad ieškovas pagal šią sutartį yra permokėjęs atsakovui kokias nors pinigų sumas. Konstatuotina, kad pagal 2010 m. lapkričio 26 d. pirkimo – pardavimo sutartį Nr. PP-32 atsakovas ieškovui nėra nieko skolingas.

203. Atsakovas nuosavybės teise valdo 34 proc. ieškovo akcijų. Pažymima, jog UAB „Informacijos saugumo agentūra“ vadovai ir 66 proc. ieškovo akcijų nuosavybės teise valdantis Š. G. galimai padarė žalos ieškovui, todėl atsakovas, reikalaudamas atsakingų ieškovo asmenų atlyginti UAB „Informacijos saugumo agentūra“ naudai padarytą 453 729 Lt žalą, 2011 m. gruodžio mėn. kreipėsi su ieškiniu į Kauno apygardos teismą, kuriame buvo iškelta civilinė byla Nr. 2-1225-324/2012. Atsakovas taip pat kreipėsi į Kauno apygardos teismą, kuriame iškelta civilinė byla Nr. 2-1632-273/2012 dėl UAB „Informacijos saugumo agentūra“, jos vadovų bei akcininko veiklos tyrimo.

214. Ieškovas nurodė, kad pirkimo – pardavimo sutartį Nr. PP-32 nutraukė nuo 2012 m. sausio 30 d., tačiau į teismą kreipėsi jau 2012 m. sausio 24 d. Atsakovas yra pelningai veikianti įmonė, o tai patvirtina pirmosios instancijos teismo motyvai dėl 305 460 Lt 2010 metų atsakovo pelno, Lietuvos Respublikos teismuose atsakovui nėra pareikšta jokių pretenzijų ar reikalavimų, nėra taikomi turto areštai, todėl, atsižvelgiant į atsakovo turtinę padėtį, atsakovo ir ieškovo elgesį iki bylos iškėlimo ir jos nagrinėjimo metu, akivaizdu, kad ieškinio suma atsakovui nėra didelė, o jos dydį ieškovas pateikia tik kaip vienintelį argumentą laikinosioms apsaugos priemonės taikyti.

225. Ieškovas pareiškė visiškai nepagrįstą ieškinį ir pateikė nepagrįstą prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, neatitinkantį procesinių teisės normų ir teismų praktikos reikalavimų. Ieškinyje ir atskirajame skunde pateikiami klaidinantys duomenys, kuriems pagrįsti ieškovas nepateikia ir negali pateikti jokių įrodymų, o tokių duomenų nepateikimas akivaizdžiai reiškia nesąžiningumą, piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis.

23IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

24Byloje sprendžiama, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė tenkinti ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių – atsakovo turto arešto taikymo pagal ieškinį dėl sumokėto avanso grąžinimo.

25Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas, dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių būsimo galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Taigi teismas, spręsdamas procesinį laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, visų pirma, turi preliminariai (lot. „prima facie“) įvertinti pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus. Tokio vertinimo tikslas – teismo įsitikinimas, ar išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. lapkričio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2174/2010). Jeigu preliminariai įvertinęs pareikštus reikalavimus ir pateiktus juos pagrindžiančius įrodymus teismas susidaro nuomonę, kad ieškovui palankus sprendimas galėtų būti priimtas, turėtų būti sprendžiama, ar egzistuoja kitos sąlygos, būtinos laikinųjų apsaugos priemonių taikymui, pavyzdžiui, ar ieškinio suma atsakovui yra didelė. Teismų praktikoje suformuluota taisyklė, pagal kurią aplinkybė, kad teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimu, preziumuojama tuomet, kai turtinis ginčas tarp šalių atsirado dėl didelės pinigų sumos, kadangi didelė reikalavimo suma gali objektyviai padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką (Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. lapkričio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-782/2007; 2008 m. liepos 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-545/2008;2009 m. balandžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-447/2009; 2009 m. rugsėjo 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-905/2009). Prezumpcija, jog ieškinio didelė suma gali objektyviai padidinti ieškovui galimai palankaus teismo sprendimo neįvykdymo riziką, nėra absoliuti. Kiekvienu atveju teismas turi vertinti konkrečias faktines bylos aplinkybes, atsižvelgti į atsakovo finansines galimybes, t. y. ar jam ši ieškinio suma, lyginant ją su nuosavybės teise valdomo turto verte, vykdoma veikla, gaunamu pelnu, įsipareigojimais kreditoriams, yra didelė (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. lapkričio 27 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-920/2008; 2009 m. balandžio 16 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-447/2009). Proceso įstatyme, siekiant užtikrinti proceso šalių lygiateisiškumą, yra įtvirtintas onus probandi principas, t. y. kad kiekviena šalis turi įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu (CPK 12, 178 str.). Įrodinėjimo pareigą civiliniame procese turi proceso šalys, o ne teismas. Atsakovas, siekdamas įrodyti, kad ieškovo pareikštas reikalavimas nėra dėl didelės pinigų sumos priteisimo ir nesudaro pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, kartu su atskiruoju skundu turi pateikti teismui jo gerą turtinę padėtį patvirtinančius įrodymus. Tai gali būti duomenys iš viešų registrų apie registruotino turto sudėtį, jam nustatytus apsunkinimus, turto likvidumą, kredito įstaigų duomenys iš sąskaitų apie turimas lėšas, duomenys apie gaunamas pajamas ir įsiskolinimus.

26Jeigu teismui atlikus ieškovo pareikštų reikalavimų bei pateiktų įrodymų preliminarų vertinimą ir nusprendus, kad yra pagrįstų abejonių, jog ieškovui palankus teismo sprendimas galės būti priimtas, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas atsakovo atžvilgiu negalimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. balandžio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1218/2011). Tai reiškia, kad teismui atlikus ieškinyje pareikštų reikalavimų bei pateiktų įrodymų preliminarų vertinimą ir nutarus, kad yra pagrįstų abejonių, jog ieškovui palankus teismo sprendimas galės būti priimtas, iš esmės neturi teisinės reikšmės, ar egzistuoja kitos sąlygos, būtinos laikinųjų apsaugos priemonių taikymui, nes laikinosios apsaugos priemonės negali būti taikomos. Atsakovo turtinė padėtis, jeigu ji yra gera, gali būti vertinama kaip papildomas kriterijus, teisiškai reikšmingas netaikant laikinųjų apsaugos priemonių.

27Nagrinėjamu atveju ieškovas UAB „Informacijos saugumo agentūra“ ieškiniu prašė teismo priteisti iš atsakovo UAB „Ikolta“ 417 786,54 Lt skolos – negrąžinto avanso, sumokėto 2010 m. lapkričio 26 d. pirkimo – pardavimo sutarties (dėl kompiuterinės įrangos įsigijimo - perleidimo), galiojančios iki 2015 m. lapkričio 25 d., pagrindu. Nurodė, kad 2011 m. gruodžio 30 d. išsiuntė atsakovui pranešimą apie tai, jog nuo 2012 m. sausio 30 d. vienašališkai nutraukia su atsakovu pirkimo-pardavimo sutartį ir atsakovas turi grąžinti ieškovui sumokėtą avansą. Ieškovas ieškinį grindė šiais dokumentais: ieškovo pranešimu atsakovui apie sutarties nutraukimą, vienašališkai surašytu raštu dėl skolų suderinimo, atsakovo finansine atskaitomybe, pranešimais atsakovui apie šaukiamą visuotinį akcininkų susirinkimą, įmonės veiklos dokumentais (b. l. 1-39). Kolegija pažymi, kad ieškovas kartu su ieškiniu teismui net nepateikė 2010 m. lapkričio 26 d. pirkimo – pardavimo sutarties, iš kurios kildino reiškiamą reikalavimą, taip pat nepateikė jokių įmonės finansinių dokumentų (atsakovo išrašytų PVM sąskaitų faktūrų, kasos išlaidų orderių, banko pavedimų ir pan.), iš kurių galima būtų pagrįstai manyti, kad ieškovas perdavė atsakovui pinigus (avansą), kuriuos prašo priteisti. Teismas, atlikęs pareikštų reikalavimų bei pateiktų įrodymų preliminarų vertinimą, turėjo pagrindą išvadai, kad yra pagrįstų abejonių, jog ieškovui palankus teismo sprendimas pagal pateiktus duomenis galės būti priimtas. Kartu su atskiruoju skundu ieškovas pateikė teismui 2010 m. lapkričio 26 d. pirkimo – pardavimo sutartį (b. l. 50). Iš šios sutarties turinio matyti, kad tai šalių sudarytas susitarimas dėl nuolatinio kompiuterinės įrangos pirkimo-pardavimo, kuris vykdomas pirkėjui (ieškovui) pateikiant užsakymą, o pardavėjui (atsakovui) jį vykdant. Užsakymas – tai šalių susitarimas, kuriame patvirtinamas perkamų prekių asortimentas, jų kiekis ir kainos (Sutarties 1 punktas). Sutarties 2.2 punkte numatyta, jog kiekvienai parduodamai prekei ar vienu metu perkamam prekių kiekiui yra sudaromas atskiras prekių užsakymas. Vienu metu perkamam prekių kiekiui pirkėjas privalo pateikti prekių užsakymą (Sutarties 3.1 punktas). Šalys susitarė, kad apmokėjimas už prekes vykdomas PVM sąskaitose faktūrose nustatyta tvarka ir laiku (Sutarties 4.3 punktas). Taigi iš ieškovo teismui pateiktos pirkimo-pardavimo sutarties matyti, jog kiekvieno prekių įsigijimo atveju šalys turi sudaryti atskirą susitarimą (užsakymą), o apmokėjimas vykdomas pagal išrašytas PVM sąskaitas faktūras. Ieškovas nepateikė duomenų apie atsakovo pateiktų prekių kiekį ir kainą bei ieškovo apmokėtų atsakovui sumų už faktiškai gautas prekes dydžio bei avansinių mokėjimų dydžio, t. y. nepagrindė avanso, kurį prašo priteisti iš atsakovo, mokėjimo pagrindo bei sumokėjimo fakto. Duomenų apie šalių sudarytus užsakymus, išrašytas PVM sąskaitas faktūras ieškovas nepateikė teismui nei su ieškiniu, nei su atskiruoju skundu. Tuo tarpu atsakovas bet kokios skolos pagal sudarytą tarp šalių pirkimo-pardavimo sutartį faktą neigia (b. l. 55-60). Esant tokioms aplinkybėms, nėra pagrindo išvadai, kad preliminarus ieškovo pateiktų duomenų įvertinimas leidžia manyti, jog ieškovui palankus teismo sprendimas pagal pateiktus duomenis galės būti priimtas.

28Tuo pačiu kolegija pažymi, kad iš ieškovo teismui pateiktų atsakovo finansinės atskaitomybės duomenų (balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitos)) 2010 m. gruodžio 31 d. duomenimis matyti, jog UAB „Ikolta“ veikla pelninga, įmonė 2010 m. uždirbo 305 460 Lt grynojo pelno. Įmonės balansinio turto vertė 683 614 Lt, iš kurių 324 822 Lt ilgalaikio turto vertė, mokėtinos sumos ir įsipareigojimai - 198 340 Lt (b. l. 38-39). Juridinių asmenų registrui atsakovo pateikti finansinės atskaitomybės dokumentai (balansas ir pelno (nuostolių) ataskaita)) 2011 m. gruodžio 31 d. duomenimis patvirtina, kad įmonės turto vertė padidėjo iki 1 242 913 Lt, iš jo 593 749 Lt sudaro ilgalaikis turtas, įmonė ir 2011 m. veikė pelningai, grynasis pelnas sudarė 14 417 Lt. Tai reiškia, kad atsakovas yra pelningai veikianti įmonė, kurios turtinė padėtis nėra sunki.

29Kiti atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai neturi teisinės reikšmės nagrinėjamo klausimo teisingam išsprendimui, todėl kolegija dėl jų nepasisako.

30Taigi ieškovo pateiktų duomenų preliminarus vertinimas nesudaro pagrindo manyti, jog ieškovui palankus teismo sprendimas pagal šioje bylos nagrinėjimo stadijoje pateiktus duomenis galės būti priimtas. Be to, atsakovas yra pelningai veikianti įmonė, kurios balansinio turto vertė kelis kartus viršija ieškinio sumą. Esant tokioms aplinkybėms, yra pagrindas išvadai, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai netenkino ieškovų prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Keisti teisėtos ir pagrįstos nutarties ar ją naikinti atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo. Todėl žemesnės instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista.

31Ši nutartis neužkerta galimybės ieškovui, iš esmės pasikeitus aplinkybėms, prašyti teismo taikyti laikinąsias apsaugos priemones (CPK 144, 145 str.).

32Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

33Vilniaus apygardos teismo 2012 m. sausio 26 d. nutartį palikti nepakeistą.

1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Byloje nagrinėjamas ginčas dėl sumokėto avanso grąžinimo.... 5. Atskiruoju skundu keliamas teismo nutarties, kuria teismas atmetė ieškovo UAB... 6. Ieškovas UAB „Informacijos saugumo agentūra“ kreipėsi į Vilniaus... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. sausio 26 d. nutartimi ieškovo UAB... 9. Teismas pažymėjo, kad ieškovas, prašydamas taikyti laikinąsias apsaugos... 10. Dėl tikėtino reikalavimų pagrindimo teismas sprendė, jog pirkimo –... 11. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 12. Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Informacijos saugumo agentūra“ prašo... 13. 1. Vilniaus apygardos teismas nepagrįstai sprendė, jog ieškovas teismui... 14. 2. Vilniaus apygardos teismas nepagrįstai sprendė, kad atsakovas yra mokus ir... 15. 3. Remiantis 2011 m. gruodžio 30 d. pranešimu atsakovui apie sutarties... 16. 4. Pažymėtina, kad ieškovas 2010 m. lapkričio 26 d. pirkimo – pardavimo... 17. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas UAB „Ikolta“ prašo Vilniaus... 18. 1. Pažymėtina, kad ieškovas tik su atskiruoju skundu pateikė 2010 m.... 19. 2. Pažymėtina, kad pirkimo – pardavimo sutarties Nr. PP-32 4.3 punkte... 20. 3. Atsakovas nuosavybės teise valdo 34 proc. ieškovo akcijų. Pažymima, jog... 21. 4. Ieškovas nurodė, kad pirkimo – pardavimo sutartį Nr. PP-32 nutraukė... 22. 5. Ieškovas pareiškė visiškai nepagrįstą ieškinį ir pateikė... 23. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 24. Byloje sprendžiama, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė... 25. Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas, dalyvaujančių byloje ar... 26. Jeigu teismui atlikus ieškovo pareikštų reikalavimų bei pateiktų įrodymų... 27. Nagrinėjamu atveju ieškovas UAB „Informacijos saugumo agentūra“... 28. Tuo pačiu kolegija pažymi, kad iš ieškovo teismui pateiktų atsakovo... 29. Kiti atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai neturi teisinės... 30. Taigi ieškovo pateiktų duomenų preliminarus vertinimas nesudaro pagrindo... 31. Ši nutartis neužkerta galimybės ieškovui, iš esmės pasikeitus... 32. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,... 33. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. sausio 26 d. nutartį palikti nepakeistą....