Byla 2-296/2014
Dėl žalos atlyginimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Alė Bukavinienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Auto šalna“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. lapkričio 13 d. nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės, civilinėje byloje Nr. 2-6079-565/2013 pagal ieškovų A. K. ir A. P. ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Auto šalna“ dėl žalos atlyginimo,

Nustatė

2

  1. Ginčo esmė

3Ieškovai ieškinyje prašė priteisti iš atsakovo 227 459 Lt žalos atlyginimo. Ieškinio užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – ieškinio sumai areštuoti atsakovui priklausantį turtą. Padidintą būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką ieškovai grindė didele ieškinio suma.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5Vilniaus apygardos teismas 2013 m. lapkričio 13 d. nutartimi prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino ir ieškovų reikalavimų užtikrinimui 227 459 Lt sumai areštavo atsakovui UAB „Auto šalna“ priklausančius nekilnojamąjį ir/ar kilnojamąjį turtą, uždrausdamas šiuo turtu disponuoti, o šio turto nesant ar nepakankant, trūkstamai sumai areštavo atsakovo pinigines lėšas, leisdamas iš areštuotų piniginių lėšų išmokėti darbo užmokestį darbuotojams, privalomus mokesčius valstybei.

6III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

7Atsakovas atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. lapkričio 13 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovų prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių atmesti. Skundą grindžia šiais argumentais:

81. Teismas neatsižvelgė, kad ieškovai buvo nesąžiningi, prašydami taikyti atsakovui laikinąsias apsaugos priemones, nes patys ieškovai yra skolingi atsakovui 208 304 Lt sumą. Nurodyta suma buvo priteista atsakovui iš ieškovų Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. spalio 17 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-10662-790/2013.

92. Teismas neteisingai įvertino galimo teismo sprendimo įvykdymo riziką šioje civilinėje byloje. Atsakovas ieškovams yra sumokėjęs 100 000 Lt avanso pagal preliminariąją sutartį, kurios pagrindu yra priimtas Vilniaus miesto apylinkės 2013 m. spalio 17 d. sprendimas. Todėl atsakovams ir toliau ginčijant minėtu teismo sprendimu priteistos baudos (100 000 Lt) dydį, pagal preliminariąją sutartį gautą avansą ieškovai privalėtų grąžinti atsakovui. Daliai atsakovo piniginių lėšų esant pas ieškovus, sprendimo neįvykdymo rizika ženkliai mažėja.

103. Nors ieškinio suma yra pakankamai didelė, atsakovas yra pajėgus tokią sumą padengti, nes jeigu būtų priimtas ieškovams palankus teismo sprendimas.

114. Pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės ne tik nėra būtinos, bet ir neproporcingos, gali realiai sutrikdyti įmonės plėtrą. Atsakovo įmonė, planuodama savo plėtrą, ieškovams atsisakius parduoti ginčo patalpas, ieško įsigyti naujų analogiškų patalpų, o pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės užkerta tam kelią.

12IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

13Atskirasis skundas tenkintinas.

14Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstos teismo nutarties dalies teisėtumą ir pagrįstumą ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329, 338 str.).

15Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį, teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos atsižvelgiant į faktines bylos aplinkybes ir vadovaujantis teisingumo, ekonomiškumo, proporcingumo principais (CPK 145 str. 2 d.). Ekonomiškumo principas reikalauja, kad teismas taikytų tokias ir tiek laikinųjų apsaugos priemonių, kad būtų užtikrintas būsimo teismo sprendimo įvykdymas, o teisingumo principas įpareigoja teismą išlaikyti proceso šalių interesų pusiausvyrą (CPK 3 str. 7 d., 145 str. 2 d.). Proporcingumo principo taikymas sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių klausimą reiškia, kad teismas, taikydamas tokias priemones, turėtų įvertinti tiek ieškovo, tiek atsakovo teisėtus interesus, ir nė vienam iš jų nesuteikti nepagrįsto prioriteto.

16Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs VĮ Registrų centrui pateiktus atsakovo finansinės atskaitomybės duomenis už 2012 m., sprendė, kad egzistuoja sprendimo neįvykdymo grėsmė dėl apeliantui didelės ieškinio sumos. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėjamu atveju negali daryti išvados, jog apeliantui ieškovų ieškiniu pareikštas 227 459 Lt reikalavimas yra didelis.

17Teismų praktikoje suformuluota taisyklė, pagal kurią aplinkybė, kad teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimu, preziumuojama tuomet, kai turtinis ginčas tarp šalių atsirado dėl didelės pinigų sumos, kadangi didelė reikalavimo suma gali objektyviai padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. balandžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-447/2009; 2009 m. rugsėjo 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-905/2009; 2012 m. rugpjūčio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-783/2012, kt.). Tačiau prezumpcija, jog didelė ieškinio suma gali objektyviai padidinti ieškovui galimai palankaus teismo sprendimo neįvykdymo riziką, nėra absoliuti ir vertintina kiekvienu konkrečiu atveju pagal konkrečios bylos faktines aplinkybes. Teismų praktikoje taip pat laikomasi pozicijos, kad didelė ieškinio suma pati savaime nei palengvina, nei pasunkina ar padaro nebeįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymą. Todėl nepriklausomai nuo to, ar minėta suma atsakovui yra didelė, ši aplinkybė negali būti vertinama kaip pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, kadangi laikinųjų apsaugos priemonių taikymas atsakovo turtinės padėties nepagerina (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. balandžio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-379/2012, 2012 m. rugsėjo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1093/2012, 2013 m. liepos 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1724/2013, 2013 m. rugpjūčio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1917/2013).

18Iš VĮ Registrų centro duomenų matyti, kad 2012 m. apeliantas turėjo turto už 556 825 Lt, iš jo 293 756 Lt sudarė ilgalaikis materialus turtas, trumpalaikis turtas – 263 069 Lt, iš jo 86 815 Lt pinigai ir pinigų ekvivalentai; o per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 157 374 Lt. Pelno (nuostolių) ataskaita patvirtina, kad 2012 m. apeliantas gavo 160 737 Lt grynojo pelno. Įvertinus šiuos duomenis, ieškovų prašomi priteisti 227 459 Lt nelaikytini apeliantui didele suma, sudarančia grėsmę būsimo teismo sprendimo, jeigu jis bus palankus ieškovams, įvykdymui. Be to, atsižvelgtina ir į tai, kad Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. spalio 17 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-10662-790/2013 iš ieškovų apeliantui buvo priteista 100 000 Lt avanso, 100 000 Lt baudos ir 8304 Lt bylinėjimosi išlaidų. Tiek iš paminėto teismo sprendimo, tiek šios bylos medžiagos matyti, kad ginčai tarp šalių kilo dėl 2011 m. birželio 3 d. Preliminariosios sutarties dėl ieškovams nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo bei tos pačios dienos Panaudos sutarties tinkamo vykdymo. Nors minėtas 2013 m. spalio 17 d. teismo sprendimas neįsiteisėjo, nes buvo paduotas apeliacinis skundas, tačiau ir šioje nagrinėjamoje byloje apeliantas nurodė, jog Preliminariosios sutarties pagrindu yra sumokėjęs ieškovams 100 000 Lt, nors vėliau pagrindinė sutartis nebuvo sudaryta ne dėl apelianto kaltės. Taigi aplinkybė, kad ieškovai turės grąžinti apeliantui šio sumokėtą 100 000 Lt avansą, dar lieka nepaneigta. Todėl pritaikytas apelianto turto areštas ieškinio reikalavimų ribose neatitinka teisingumo, sąžiningumo bei proporcingumo principų.

19Lietuvos Informacinės sistemos LITEKO duomenys patvirtina, kad teismuose nėra nagrinėjama bylų, kuriose apeliantas būtų atsakovas, išskyrus šią civilinę bylą (CPK 179 str. 3 d.).

20Esant išdėstytoms aplinkybėms, teismas daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas neteisingai sprendė, jog egzistuoja pagrindas ieškinio sumai areštuoti apelianto turtą (CPK 329 str. 1 d.). Be to, byloje nėra jokių objektyvių duomenų, leidžiančių spręsti, kad apeliantas tyčia blogintų savo turtinę padėtį, turimą turtą perleidinėtų tretiesiems asmenims, tokiu būdu sunkindamas kitiems asmenims, tarp jų ir ieškovams, galimybę patenkinti atsirasiančius finansinius reikalavimus. Atsižvelgiant į nurodytą, ginčijama nutartis naikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės, atsisakant taikyti ieškovų prašomas laikinąsias apsaugos priemones (CPK 144 str. 1 d., 337 str. 1 d. 2 p.).

21Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

22Vilniaus apygardos teismo 2013 m. lapkkričio 13 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – atsisakyti tenkinti ieškovų A. K. ir A. P. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

23Nutarties kopiją išsiųsti turto arešto aktų registro tvarkytojui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Alė... 2.
  1. Ginčo esmė
...
3. Ieškovai ieškinyje prašė priteisti iš atsakovo 227 459 Lt žalos... 4. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 5. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. lapkričio 13 d. nutartimi prašymą dėl... 6. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 7. Atsakovas atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m.... 8. 1. Teismas neatsižvelgė, kad ieškovai buvo nesąžiningi, prašydami taikyti... 9. 2. Teismas neteisingai įvertino galimo teismo sprendimo įvykdymo riziką... 10. 3. Nors ieškinio suma yra pakankamai didelė, atsakovas yra pajėgus tokią... 11. 4. Pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės ne tik nėra būtinos, bet ir... 12. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 13. Atskirasis skundas tenkintinas.... 14. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 15. Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį, teismas dalyvaujančių byloje ar kitų... 16. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs VĮ Registrų centrui pateiktus... 17. Teismų praktikoje suformuluota taisyklė, pagal kurią aplinkybė, kad teismo... 18. Iš VĮ Registrų centro duomenų matyti, kad 2012 m. apeliantas turėjo turto... 19. Lietuvos Informacinės sistemos LITEKO duomenys patvirtina, kad teismuose nėra... 20. Esant išdėstytoms aplinkybėms, teismas daro išvadą, kad pirmosios... 21. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 22. Vilniaus apygardos teismo 2013 m. lapkkričio 13 d. nutartį panaikinti ir... 23. Nutarties kopiją išsiųsti turto arešto aktų registro tvarkytojui....