Byla e2-2342-155/2017
Dėl žalos atlyginimo, pareikštą atsakovui SĮ (duomenys neskelbtini), tretieji asmenys byloje P. K., A. K., J. K., UAB (duomenys neskelbtini)

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Rima Krušnienė, sekretoriaujant Olgai Fadejevai, dalyvaujant ieškovo UADB C. V. I. G. atstovui J. S., atsakovo SĮ ( - ) atstovei A. L., trečiojo asmens UAB ( - ) atstovui R. G., nedalyvaujant tretiesiems asmenims P. K., A. K., J. K.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UADB C. V. I. G. ieškinį dėl žalos atlyginimo, pareikštą atsakovui SĮ ( - ), tretieji asmenys byloje P. K., A. K., J. K., UAB ( - ).

3Teismas

Nustatė

4ieškovas UADB C. V. I. G. teismui pateiktu ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo SĮ ( - ) 307,01 EUR žalos atlyginimo, 6 proc. procesines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei patirtas bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškinyje nurodė, kad 2014 m. liepos 11 d. daugiabutyje, adresu ( - ), iš buto Nr. 15 išsiliejus vandeniui, buvo padaryta žala žemiau esančio buto turtui, kuris buvo apdraustas turto draudimu. Ieškovas atlygino nukentėjusiajam 307,01 EUR žalą ir reikalauja ją priteisti iš atsakovo, kaip iš atsakingo už žalos padarymą asmens. Pažymėjo, jog Vilniaus apygardos teismas civilinėje byloje Nr. e2A-441-580/2016 yra išnagrinėjęs šį įvykį, yra nustatęs, kad draudiko nustatytos žalos dydis yra teisingas, o už jo padarymą yra atsakingas šioje byloje atsakovas, įvykio metu buvęs ginčo buto teisėtas valdytoju. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, ieškovas prašo ieškinį tenkinti.

6Atsakovas pateikė atsiliepimą į ieškinį, su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti. Nurodė, kad ieškovo minimoje Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr. e2A-441-580/2016 priimtu 2016-06-23 sprendimu teismas nenustatė atsakovo atsakomybės, kad tai nebuvo išnagrinėtos bylos įrodinėjimo dalyku. Ieškovo netinkamai pasirinktas atsakovas išnagrinėtoje civilinėje byloje nėra pagrindas, patvirtinantis ieškovo reikalavimų pareikštų atsakovui pagrįstumą. Pažymėjo, jog Vilniaus apygardos teismo sprendime nurodoma, kad įvykio metu, butas adresu ( - ), buvo išnuomuotas P. K. šeimai, įvykio metu jų bute buvo atliekami santechnikos darbai, kuriuos vykdė UAB ( - ), kad šie darbai įtakojo užliejimą. Atsakovo manymu, tinkamais atsakovais nagrinėjamoje byloje turi būti pripažinti asmenys, turėję savo valdyme užpylimo šaltinį – butą, esantį adresu ( - ), kuriame buvo remontuojama santechninė įranga.

7Tretieji asmenys atsiliepimų į ieškinį nepateikė.

8Teismo posėdyje ieškovo atstovas paaiškino pagal ieškinio turinį, prašė ieškinį tenkinti. Nurodė, kad nukentėjusiojo butas buvo apgadintas iš atsakovo valdomo buto, kad ginčo dėl žalos dydžio byloje nėra. Teigė, kad už atsiradusią žalą negali būti atsakingi buto nuomininkai - P. K. šeima, nes iš jų nuomos sutarties turinio matyti, jog nuomininkai nebuvo įpareigoti rūpintis inžinierinių vandentiekio tinklų priežiūra. Atsakovas užsakė atlikti vandentiekio remonto darbus, šias pareigas atliko, priėmė visus UAB ( - ) atliktus darbus, pretenzijų jam nereiškė. Todėl ieškovo manymu, už atsiradusią žalą yra atsakingas atsakovas, kuris būdamas teisėtu buto valdytoju neįrodė, kad kiti asmenys gali būti atsakingi už atsiradusią žalą.

9Teismo posėdžio metu atsakovo atstovė paaiškino pagal atsiliepimo turinį, su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti. Teismui nurodė, kad ieškovas byloje neįrodė atsakovo civilinės atsakomybės, kad atsakovo kaltė nenustatyta prejudiciniais faktais nustatytais kitoje civilinėje byloje. Mano, kad už atsiradusią žalą turi būti atsakingi tretieji asmenys.

10Teismo posėdyje trečiojo asmens UAB ( - ) atstovas paaiškino, kad jų bendrovė gavo užsakymą iš SĮ ( - ) atlikti santechnikos darbus, t.y. tualeto pakeitimo, vandentiekio, radiatoriaus ir kanalizacijos keitimų darbus bute ( - ). Atvykus atlikti darbus, buto gyventojai - ( - ) šeima leido atlikti dalį darbų, nesutiko, kad būtų atlikti radiatoriaus ir vandentiekio keitimo darbai. Karol šeima neleido atlikti vandentiekio keitimo darbų, nes reikėjo ardyti buto plyteles, kurias gyventojai nesenai buvo pakeitę. UAB ( - ) santechnikai bute pakeitė tualetą, maišytuvą, informavo atsakovo dispečerę Ramunę, kad gyventojai neleidžia tvarkyti vandentiekio. Praėjus kelioms dienoms gavo pranešimą apie bute įvykusią avariją, kurios metu buvo užpiltas vandeniu žemiau esantis butas. Atvykus į vietą, išardė sieną, pastebėjo, kad ten buvę vamzdžiai supuvę. Mano, kad dėl to įvyko avarija. Po avarijos vamzdžius pakeitė. Tretysis asmuo mano, kad šiuo atveju nėra atsakingas už įvykį, vandentiekio remonto darbų neatliko, juos atlikti neleido buto gyventojai, informavus apie tai atsakovą, pastarasis sutiko nekeisti vandentiekio be buto gyventojų sutikimo.

11Ieškinys patenkintas dėl žemiau išdėstyto:

12Byloje nustatyta, kad ieškovas UADB C. V. I. G. ir J. Š. buvo draudimo teisiniuose santykiuose. Tarp jų buvo sudaryta Gyventojų turto draudimo sutartis, įforminta draudimo polisu Nr. 19056/9028058. Pagal šią draudimo sutartį ieškovas apdraudė J. Š. nuosavybės teise priklausantį butą, esantį ( - ). Nustatytas draudimo laikotarpis nuo 2014-06-29 iki 2015-06-28. Draudimo laikotarpio metu apdraustasis 2014-07-13 pranešė draudikui apie jo turto sugadinimą, nurodė, kad 2014-07-11 6.20 val. įvykus vandentiekio avarijai virš jo esančiame 15 bute buvo aplietas apdraustas butas. Byloje yra lokalinė sąmata, kurioje nurodytas reikalingo remonto išlaidų dydis - 1 060,06 Lt, kas sudaro 307,01 EUR. Ieškovas yra atlikęs žalos administravimą. 2014-07-30 ieškovas išmokėjo draudėjui J. Š. apskaičiuotą draudimo išmoką 307,01 EUR. 2014-09-01 ieškovas regreso tvarka pareikalavo iš Vilniaus miesto savivaldybės atlyginti atlygintą nukentėjusiam žalą. 2014-10-07 raštu Vilniaus miesto savivaldybė atsisakė tenkinti regresinį reikalavimą, ieškovo atlygintos žalos neatlygino. 2014-10-24 pretenzija ieškovas kreipėsi į naują subjektą - UAB ( - ), pareikalavo kad ši bendrovė atlygintų žalą. UAB ( - ) irgi atsisakė atlyginti žalą, nurodydami, kad vandentiekio avarija įvyko ne dėl įmonės kaltės, kad bendrovė neatsakinga už seno vandentiekio vamzdyno būklę. Galiausiai, 2016-07-14 ieškovas pateikė pretenziją atsakovui, kuris 2016-08-03 raštu atsisakė atlyginti prašomą žalą. Ginčo įvykio pagrindu Vilniaus m. apylinkės teisme buvo nagrinėjama civilinė byla Nr. e2-4511-871/2015, kurioje ieškovas ( - ) pateikė ieškinį atsakovui Vilniaus miesto savivaldybei, reikalaudamas iš jos regresinio žalos atlyginimo priteisimo. Anksčiau išnagrinėtoje byloje Nr. e2-4511-871/2015 proceso šalimis, trečiaisiais asmenimis dalyvavo ir nagrinėjamos bylos atsakovas - SĮ ( - ) ir bylos tretieji asmenys: UAB ( - ), J. K., P. K., A. K..

13Lietuvos Aukščiausiasis teismas yra konstatavęs (LAT 2008-04-07 nutartis Nr. 3K-3-214/2008, LAT 2014-10-10 nutartis Nr. 3K-3-419/2014), jog pagal CPK 182 straipsnio 2 dalį nereikia įrodinėti aplinkybių, nustatytų įsitesėjusiu teismo sprendimu kitoje civilinėje ar administracinėje byloje, kurioje dalyvavo tie patys asmenys bet kokiu statusu, išskyrus atvejus, kai teismo sprendimas sukelia teisines pasekmes ir nedalyvaujantiems byloje asmenims; tokios aplinkybės yra prejudiciniai faktai. CPK 182 straipsnio 2 dalies norma reiškia ne tik tai, kad dalyvaujantys byloje asmenys yra atleidžiami nuo ankstesnėje byloje nustatytų aplinkybių įrodinėjimo, bet ir tai, kad teismas negali nepripažinti prejudicinių faktų įrodytomis aplinkybėmis. Pirmesnėje civilinėje byloje nustatyti faktai pripažintini prejudiciniais tik tada, kai jie toje byloje buvo įrodinėjimo dalykas ar bent jo dalis, svarbu, kad įrodinėjamas faktas būtų reikšmingas abiejose bylose (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. gegužės 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Sarteksas“ v. UAB „Beltateksas“, byla Nr. 3K-3-203/2007; 2008 m. vasario 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje DnB Nord bankas v. UAB „Dama“, byla Nr. 3K-3-37/2008; 2010 m. liepos 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Vilniaus miesto apylinkės prokuratūros vyriausiasis prokuroras ir kt. v. UAB „Naigeda“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-306/2010; 2012 m. birželio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje V. K. v. D. S., bylos Nr. 3K-3-282/2012; kt.).

14Nagrinėjamos civilinės bylos Nr. e2-2342-155/2017 ir anksčiau išnagrinėtos apeliacine tvarka bylos Nr. e2A-441-580/2016 (pirmos instancijos bylos Nr.e2-4511-871/2015)ginčo dalyku buvo tas pats įvykis 2014-07-11 įvykęs buto, esančio ( - ) užpylimas. Nagrinėjamoje byloje tasd pats ieškovas C. V. I. G. pareiškė ieškinį dabartiniam atsakovui, kuris ankstesnėje byloje dalyvavo trečiuoju asmeniu. Todėl vadovaujantis teismų praktika, civilinėje byloje Nr. e2A-441-580/2016 nustatyti juridiniai faktai, nustatytos faktinės aplinkybės turi prejudicinę reikšmę nagrinėjamai bylai. Atitinkamai nepagrįstais laikomi atsakovo atsikirtimai, jog nagrinėjamoje byloje negali būti remiamasi ankstesnėje byloje nustatytais faktais ir, kad ankstesnėje byloje nustatyti faktai nagrinėjamai bylai neturi prejudicinės reikšmės. Iš Vilniaus apygardos teismo išnagrinėtos apeliacine tvarka bylos 2016-06-23 sprendimo Nr. e2A-441-580/2016 nustatyta, kad dėl to paties įvykio ieškovo ( - ) pareikštas ieškinys atsakovui Vilniaus miesto savivaldybei buvo atmestas, konstatavus, kad šio įvykio metu trūkęs buto vandentiekio vamzdis buvo žalos padarymo priežastimi.Taip pat yra nustatyta, kad žala atsirado dėl sienoje esančio ir uždengto vamzdžio gedimo, pripažinta, jog žalos padarymas susijęs su statinio konstrukcijos trūkumais. Remiantis tuo apeliacinės instancijos teismas padarė išvadą, kad už žalos padarymą atsakingi asmenys nustatytini remiantis CK 6.266 straipsnio taisyklėmis. Nagrinėjamoje byloje ieškinys reiškiamas bendrąja CK 6.263 str. norma, konkrečiai nukreipiant atsakovo atsakomybę į CK 6.266 str., t.y. ieškovas, kaip ir yra nustatyta ankstesnėje byloje reikalavimą grindžia CK 6.266 str. reglamentavimu. Nors ankstesnėje byloje yra pasisakyta dėl atsakovo atsakomybės pagrindų, atsakomybės ribų, tačiau nagrinėjamos bylos eigoje atsakovas nesutinka su ieškovo regresiniu reikalavimu, prašomos žalos neatlygina, nurodydamas tai, kad nors ir yra užylimo šaltinio valdytojas, tačiau šis butas buvo išnuomotas P. K. šeimai, įvykio metu bute santechnikos darbus vykdė UAB ( - ), šie darbai turėjo esminę įtaką užliejimui ir atsakovo manymu, tinkamais atsakovais byloje turi būti pripažinti tretieji asmenys P. K. šeima, kurių žinioje buvo užpylimo šaltinis – butas, esantis adresu ( - ), ir kuriame buvo remontuojama santechninė įranga.

15CK 6.266 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad žalą, padarytą dėl pastatų, statinių, įrenginių ar kitokių konstrukcijų, įskaitant kelius, sugriuvimo ar kitokių jų trūkumų, privalo atlyginti šių objektų savininkas (valdytojas), jeigu neįrodo, kad buvo šio kodekso 6.270 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos aplinkybės (nenugalima jėga, nukentėjusio asmens tyčia ar didelis neatsargumas). Šioje normoje įtvirtinta „griežtoji atsakomybė“, t.y. atsakomybė be kaltės. Šiai normai taikyti būtina nustatyti įstatyme nurodyto objekto, kuris sugriuvo ar turėjo kitokių trūkumų, valdymo faktą, žalos asmeniui padarymą ir objekto sugriuvimo ar kitokių trūkumų bei padarytos žalos priežastinį ryšį, tačiau nenustatinėjami neteisėti statinio valdytojo veiksmai ir jo kaltė.

16Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2015 m. spalio 30 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-563-687/2015 įtvirtinta, jog CK 6.266 straipsnio pateiktas reglamentavimas suponuoja išvadą, kad statinių savininkai ir teisėti valdytojai turi prisiimti riziką ir atlyginti dėl statinių sugriovimo ar kitokių trūkumų padarytą žalą net ir tais atvejais, kai ėmėsi visų prieinamų priemonių, buvo rūpestingi ir atidūs, kad žalos neatsirastų, bet ji vis dėlto atsirado, be to, skatinami tiek statinių statybos proceso, tiek jų naudojimo bei priežiūros metu, ypač atidžiai laikytis statybą reglamentuojančių ir kitų teisės aktų reikalavimų.

17Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad pagal CK 6.266 straipsnio 2 dalį skolininku gali būti ne tik objekto savininkas, bet ir jo valdytojas. Statinio, pastato ar kitokios konstrukcijos valdymas pagal CK 6.266 straipsnį suprantamas kaip objekto turėjimas savo žinioje ir teisė daryti jam ūkinį bei fizinį poveikį. Valdytoju gali būti laikomas asmuo, kuriam daiktinės ar prievolinės teisės pagrindu pavesta eksploatuoti, prižiūrėti ar tvarkyti objektą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2005 m. spalio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. S. v. Tauragės rajono savivaldybės administracija, bylos Nr. 3K-7-365/2005; teisėjų kolegijos 2009 m. kovo 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB „If draudimas“ v. Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos ir kt., bylos Nr. 3K-3-62/2009).

18Pagal CK 6.266 straipsnio 2 dalį preziumuojama, kad pastatų, statinių, įrenginių ar kitokių konstrukcijų savininkas (valdytojas) yra asmuo, viešame registre nurodytas kaip jų savininkas (valdytojas). Ši prezumpcija gali būti paneigta. Tai reiškia, kad, viešame registre nurodytas asmuo gali įrodyti, kad atsakingas už žalą asmuo iš tikrųjų yra kitas. Juo gali būti objekto savininkas ar valdytojas, nors jo teisės ir nebūtų įregistruotos viešame registre (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. birželio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje „If P&C Insurance“ v. Vilniaus miesto savivaldybė, bylos Nr. 3K-3-222/2011). Nurodyta prezumpcija nustatyta tam asmeniui, kuris nuosavybės teisę ar valdymą yra paviešinęs – įrodinėjimo pareiga tenka viešame registre nurodytam savininkui ar valdytojui. Šios nuostatos nepašalina galimybės kreditoriui ar skolininkui, kuriam nustatyta prezumpcija, įrodinėti, kad konkretus asmuo yra faktinis objekto savininkas ar valdytojas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2005 m. spalio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. S. v. Tauragės rajono savivaldybės administracija, bylos Nr. 3K-7-365/2005; teisėjų kolegijos 2009 m. kovo 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB „If draudimas“ v. Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos ir kt., bylos Nr. 3K-3-62/2009)

19Vilniaus apygardos teismas civilinėje byloje Nr. e2A-441-580/2016 nustatė, kad Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2009-11-18 sprendimu Nr. 1-1291 Vilniaus miesto savivaldybės taryba nusprendė perduoti SĮ ( - ) patikėjimo teise naudoti ir valdyti visas Vilniaus miesto savivaldybei priklausančias negyvenamąsias patalpas, socialinio būsto, bendrabučių gyvenamąsias patalpas šio nekilnojamojo turto administravimo funkcijoms, numatytoms įstatuose, vykdyti. SĮ ( - ) įstatuose nurodoma, kad pagrindinis įmonės tikslas – administruoti ir prižiūrėti Vilniaus miesto savivaldybės gyvenamąsias ir negyvenamąsias patalpas. Įmonės veiklą sudaro savivaldybės perduoto turto valdymas, naudojimas ir disponavimas (10.2 punktas); gyvenamųjų patalpų techninės priežiūros vykdymas (10.10 punktas); gyvenamųjų patalpų remonto darbų organizavimas ir remonto darbų priežiūra (10.13 punktas). Šiems SĮ ( - ) įstatams pritarta Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2010-05-12 sprendimu Nr. 1-1538. To paties sprendimo 1 punkte nurodyta, kad SĮ ( - ) įgaliojama įgyvendinti visas Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų patalpų bei negyvenamųjų patalpų savininko teises ir pareigas, išskyrus nurodytas išimtis – perduoti nuosavybės teise, garantuoti, laiduoti ir kita. Todėl šiuo atveju SĮ ( - ) faktiškai atliko šio įmonės įstatuose išdėstytas funkcijas, t.y. butas Vilniaus m. savivaldybės buvo perduotas SĮ ( - ) kaip savarankiškam šio buto valdytojui.

20Vilniaus miesto mero pavedimu 2012-04-01 buvo atlikta ginčo buto apžiūra, kurios metu nustatyta, kad vamzdžiai tualete ir vonioje seni, nekeisti, vietomis surūdiję, matosi nutekėjimo žymės, pageidautinas vamzdžių, lango, balkono durų keitimas. SĮ ( - ) su UAB ( - ) 2013-01-16 sudarė Rangos sutartį, kurios dalykas yra santechnikos darbai pagal individualius užsakovo užsakymus. 2014-06-27 Darbų fronto perdavimo-priėmimo aktu Nr. 37 SĮ ( - ) perdavė užsakymą atlikti darbus Bute – pakeisti maišytuvą, vamzdžius ir radiatorius. Darbai turėjo būti atlikti laikotarpiu nuo 2014-06-25 iki 2014-07-14. Atlikti darbai perduoti 2014-07-14 Atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktu Nr. 37/2. Teismo posėdžio metu UAB ( - ) vadovas teismui paaiškino, kad atvykus atlikti darbus į ginčo butą, tuometiniai buto nuomininkai ( - ) šeima leido šiuos darbus atlikti, išskyrus radiatoriaus ir vandentiekio keitimą. Vandentiekio keitimo darbus ( - ) šeima neleido atlikti, nes reikėjo ardyti jų buto plyteles, o tuo metu jie kaip tik jas buvo nesenai pasikeitę, todėl bendrovės santechnikai atliko tik leistus atlikti darbus – pakeitė tualetą, maišytuvą ir išvažiavo. Apie tai, kad buto savininkai neleidžia atlikti vandentiekio remonto, buvo informuotas atsakovas, atsakovas atliktus darbus priėmė.

21Taip pat kaip nustatė Vilniaus apygardos teismas civilinėje byloje Nr. e2A-441-580/2016 Vilniaus miesto savivaldybės 2002-02-07 sprendimu Nr. 246V butą nuspręsta išnuomoti P. K. šeimai. 2002-02-12 šio sprendimo pagrindu tarp UAB ( - ) ir P. K. sudaryta Vilniaus miesto savivaldybės butų fondo gyvenamosios patalpos nuomos sutartis Nr. 3364. 2007-10-03 Susitarimu dėl teisių ir pareigų perėmimo VšĮ ( - ) perėmė UAB ( - ) teises. Jau po žalos padarymo fakto atsiradimo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-10-22 įsakymu Nr. 30-3122 SĮ ( - ) įpareigota sudaryti su P. K. šeima Buto nuomos sutartį. Nuomos sutartis Nr. 1.41-G14/40706 buvo sudaryta 2014-11-13. Kadangi nauja nuomos sutartis sudaryta po žalos įvykio buvimo, tai šioje Nuomos sutartyje nustatytos šalių teisės ir pareigos negali įtakoti žalos padarymo metu buvusių asmenų teisių ir pareigų klausimo ir šiame ginče nevertintinos. 2002-02-12 sudarytoje Gyvenamosios patalpos nuomos sutartyje nustatyta nuomininko pareiga keisti sanitarinės technikos įrenginius (klozetus, vonias, kriaukles, praustuvus, dujines, elektrines virykles, vandens šildymo kolonėles ir kt.), išskyrus išvardintus atvejus (2.3.5 punktas), tačiau pareiga rūpintis vandentiekio sistema nenustatyta.

22Faktiniai atsakovo SĮ ( - ) veiksmai - bendrovės UAB ( - ) pasamdymas rangos darbų atlikimui – vandentiekio remontui rodo, jog atsakovas ėmėsi tvarkyti P. K. šeimai išnuomoto buto vandentiekio tinklus, t.y. patvirtina, jog šios pareigos vykdymą suprato kaip savo prievolę, o ne kieno nors kito. Byloje nėra jokių duomenų ir atsakovas nepateikė tokių įrodymų, jog už šio vandentiekio savalaikį nepakeitimą turi būti atsakinga P. K. šeima, tas nenumatyta ir nuomos sutartyje, tuo labiau įmonės UAB ( - ), atliktus darbus atsakovas priėmė ir pretenzijų jam nereiškė.

23Kadangi šiuo atveju ieškinys yra pareikštas CK 6.266 straipsnio pagrindu, todėl atsakingu asmeniu yra arba turto savininkas, arba jo valdytojas, jei turto savininkas/valdytojas paneigia straipsnio 1 dalyje nustatytą prezumpciją, taip pat jei neįrodo, kad buvo šio kodekso 6.270 straipsnio 1 dalyje numatytos aplinkybės. Žalos atsiradimą sieja su kitų trečiųjų asmenų veiksmais, tačiau kaip nustatyta byloje, pareiga rūpintis vandentiekio sistema - užpylimo židiniu nuomininkams nenustatyta, taip pat nenustatyta, kad žala būtų atsiradusi dėl bendrovės UAB ( - ) kaltų veiksmų. Todėl darytina išvada, jog atsakovas nepaneigė LR CK 6.266 straipsnio 1 dalyje nustatytos prezumpcijos ir CK 6.266 straipsnio pagrindu pareiškusio ieškinį asmens atžvilgiu atsakingu asmeniu lieka atsakovas – kaip šio buto teisėtas valdytojas. Kaip jau minėta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2015 m. spalio 30 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-563-687/2015 įtvirtinta, jog CK 6.266 straipsnio pateiktas reglamentavimas suponuoja išvadą, kad statinių savininkai ir teisėti valdytojai turi prisiimti riziką ir atlyginti dėl statinių sugriovimo ar kitokių trūkumų padarytą žalą net ir tais atvejais, kai ėmėsi visų prieinamų priemonių, buvo rūpestingi ir atidūs, kad žalos neatsirastų. Šiuo atveju atsakovas bylos duomenimis, nors ir ėmėsi vykdyti vandentiekio keitimo darbus: pasamdė UAB ( - ), kuris turėjo atlikti vandentiekio keitimo darbus laikotarpiu nuo 2014-06-25 iki 2014-07-14, tačiau įvykio dieną šie darbai nebuvo atlikti, įvyko avarija. Taip pat atsakovas byloje neįrodinėjo, kad šiuo atveju buvo LR CK 6.270 str. 1 d. numatytos aplinkybės, t.y. nenugalima jėga arba nukentėjusiojo asmens tyčia ar didelis neatsargumas (Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2007 m. gruodžio 11 d. nutartis, civilinė byla Nr. 3K-3-554/2007). Statinio, pastato ar kitokios konstrukcijos valdymas pagal CK 6.266 straipsnį, suprantamas kaip objekto turėjimas savo žinioje ir teisė daryti jam ūkinį bei fizinį poveikį. Valdytoju turi būti laikomas asmuo, kuriam daiktinės ar prievolinės teisės pagrindu pavesta eksploatuoti, prižiūrėti ar tvarkyti objektą (Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2005 m. spalio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-365/2005). SĮ ( - ) įstatuose nurodoma, kad pagrindinis įmonės tikslas – administruoti ir prižiūrėti Vilniaus miesto savivaldybės gyvenamąsias ir negyvenamąsias patalpas, todėl privalėjo administruoti šias ginčo patalpas taip, kad nebūtų daroma žala kitiems asmenims. Pažymėtina ir tai, kad Vilniaus miesto mero pavedimu atlikta ginčo buto apžiūra dar 2012-04-01, kurios metu nustatyta, kad vamzdžiai tualete ir vonioje seni, nekeisti, vietomis surūdiję, matosi nutekėjimo žymės, pageidautinas vamzdžių, lango, balkono durų keitimas, tačiau darbus norėta pradėti vykdyti tik kelios dienos prieš 2014-07-11 įvykį, t.y. daugiau nei du metus vandentiekio remonto darbais iš esmės nebuvo rūpinamasi.

24Apibendrinant darytina išvada, kad atsakovas Vilniaus miesto savivaldybė yra perleidusi savo, kaip statinio savininko, atsakomybę, kylančią CK 6.266 straipsnio 1 dalies pagrindu atsakovui SĮ ( - ), ir šis nepaneigė savo kaip teisėto valdytojo atsakomybės prezumpcijos šiuo atveju, neįrodė, jog šiuo atveju egzistavo LR CK 6.270 str. 1 d. aplinkybės, neįrodė, kad užpylimo priežastis galėjo būti kitoje vietoje, taip pat atsakovas neginčijo nustatyto žalos dydžio, todėl ieškinys atsakovo SĮ ( - ) atžvilgiu yra tenkinamas visiškai.

25Ieškovui UADB C. V. I. G. iš atsakovo SĮ ( - ) taip pat priteistinos 6 procentų metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2016-10-18) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

26Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (LR CPK 93 str. 1 d.).

27Ieškovas šiuo nagrinėjamu atveju sumokėjo už pareikštą ieškinį – 15 EUR žyminį mokestį. Kitų įrodymų apie kitas galimas patirtas bylinėjimosi išlaidas, ieškovas teismui nepateikė. Teismas patenkino ieškinio reikalavimus visiškai, todėl iš atsakovo ieškovui priteistina 15 EUR bylinėjimosi išlaidų, sumokėto žyminio mokesčio.

28Kiti šalių išdėstyti argumentai bei byloje pateikti įrodymai neturi reikšmės teisingam bylos išsprendimui.

29Taip pat iš atsakovo į valstybės biudžetą priteistina 13,75 EUR procesinių dokumentų įteikimo išlaidų (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 96 straipsnio 1 dalis).

30Vadovaudamasis CPK 259 straipsniu, 270 straipsniu, 279 straipsniu, teismas

Nutarė

31ieškovo UADB C. V. I. G. ieškinį patenkinti visiškai.

32Priteisti ieškovui UADB C. V. I. G. (j.a.k. 304080146) iš atsakovo SĮ ( - ) (j.a.k. 124568293) 307,01 EUR žalos atlyginimo, 6 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2016-10-18) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 15 EUR bylinėjimosi išlaidų.

33Priteisti valstybei iš atsakovo SĮ ( - ) (j.a.k. ( - )) 13,75 EUR bylinėjimosi išlaidų.

34Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Rima Krušnienė, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UADB 3. Teismas... 4. ieškovas UADB C. V. I. G. teismui... 5. Ieškinyje nurodė, kad 2014 m. liepos 11 d. daugiabutyje, adresu ( - ), iš... 6. Atsakovas pateikė atsiliepimą į ieškinį, su ieškiniu nesutiko, prašė... 7. Tretieji asmenys atsiliepimų į ieškinį nepateikė.... 8. Teismo posėdyje ieškovo atstovas paaiškino pagal ieškinio turinį, prašė... 9. Teismo posėdžio metu atsakovo atstovė paaiškino pagal atsiliepimo turinį,... 10. Teismo posėdyje trečiojo asmens UAB ( - ) atstovas paaiškino, kad jų... 11. Ieškinys patenkintas dėl žemiau išdėstyto:... 12. Byloje nustatyta, kad ieškovas UADB C. V. 13. Lietuvos Aukščiausiasis teismas yra konstatavęs (LAT 2008-04-07 nutartis Nr.... 14. Nagrinėjamos civilinės bylos Nr. e2-2342-155/2017 ir anksčiau išnagrinėtos... 15. CK 6.266 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad žalą, padarytą dėl pastatų,... 16. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2015 m. spalio 30 d.... 17. Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad pagal CK 6.266 straipsnio 2... 18. Pagal CK 6.266 straipsnio 2 dalį preziumuojama, kad pastatų, statinių,... 19. Vilniaus apygardos teismas civilinėje byloje Nr. e2A-441-580/2016 nustatė,... 20. Vilniaus miesto mero pavedimu 2012-04-01 buvo atlikta ginčo buto apžiūra,... 21. Taip pat kaip nustatė Vilniaus apygardos teismas civilinėje byloje Nr.... 22. Faktiniai atsakovo SĮ ( - ) veiksmai - bendrovės UAB ( - ) pasamdymas rangos... 23. Kadangi šiuo atveju ieškinys yra pareikštas CK 6.266 straipsnio pagrindu,... 24. Apibendrinant darytina išvada, kad atsakovas Vilniaus miesto savivaldybė yra... 25. Ieškovui UADB C. V. I. G. iš... 26. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 27. Ieškovas šiuo nagrinėjamu atveju sumokėjo už pareikštą ieškinį – 15... 28. Kiti šalių išdėstyti argumentai bei byloje pateikti įrodymai neturi... 29. Taip pat iš atsakovo į valstybės biudžetą priteistina 13,75 EUR... 30. Vadovaudamasis CPK 259 straipsniu, 270 straipsniu, 279 straipsniu, teismas... 31. ieškovo UADB C. V. I. G. ieškinį... 32. Priteisti ieškovui UADB C. V. I. G.... 33. Priteisti valstybei iš atsakovo SĮ ( - ) (j.a.k. ( - )) 13,75 EUR... 34. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus...