Byla 1A-673-462-2011

1Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko teisėjo Remigijaus Preikšaičio,

2teisėjų Savinijaus Katausko ir Lino Pauliukėno,

3sekretoriaujant Linai Andrijaitytei,

4dalyvaujant prokurorei Alicijai Petkevičiūtei,

5nuteistajam J. C.,

6gynėjui advokatui Aivarui Surbliui,

7viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal J. C. (J. C.) apeliacinį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-05-16 nuosprendžio, kuriuo J. C. pripažintas kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 260 straipsnio 2 dalį ir nuteistas 9 (devyneriems) metams laisvės atėmimo. Bausmę skirta atlikti pataisos namuose. Į bausmės laiką įskaitytas laikinajame sulaikyme ir suėmime išbūtas laikas nuo 2010-03-26 iki 2010-04-23.

8Tuo pačiu nuosprendžiu nuteistas ir R. L. (R. L.), tačiau dėl jo apeliaciniai skundai nepaduoti.

9Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

10J. C. nuteistas už tai, kad neteisėtai įgijo, gabeno ir laikė didelį kiekį narkotinės medžiagos, turėdamas tikslą ją parduoti ar kitaip platinti, t. y.

11J. C. iki 2010-03-26, tiksli data ir laikas nenustatyti, nenustatytomis aplinkybėmis bei iš nenustatyto asmens, neteisėtai, turėdamas tikslą parduoti ar kitaip platinti, įgijo didelį kiekį – 4,471 g narkotinės medžiagos – heroino, kurį laikė savo sportinio švarko kairėje kišenėje ir gabeno važiuodamas R. L. vairuojamame automobilyje „Audi A8“, valstybinis Nr. „( - )“, iki 2010-03-26 11.15 val., kol Klaipėdos r. Jakų žiede policijos pareigūnai jį sustabdė ir nurodytą narkotinę medžiagą asmens apžiūros metu rado ir paėmė.

12Nuteistasis J. C. apeliaciniu skundu prašo pakeisti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-05-16 nuosprendį, perkvalifikuojant jo veiką iš Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 260 str. 2 d. į 259 str. 1 d. ir paskirti jam švelnesnę bausmę. Apeliaciniame skunde nurodoma, kad konstatavimas, jog jis su savimi gabeno psichotropines medžiagas, savaime nereiškia, jog būtent jis neteisėtai ir įgijo bei laikė šias psichotropines medžiagas. Vienų nusikalstamų veikų egzistavimas negali būti preziumuojamas („išvedamas“) iš kitų teisminio bylos nagrinėjimo metu nustatytų (šiuo atveju 4,471 g heroino gabenimo ir laikymo) veikų. Apkaltinamasis nuosprendis negali būti grindžiamas prielaidomis. Kiekvienas inkriminuojamos nusikalstamos veikos sudėties požymis gali būti konstatuojamas tik tada, kai jo buvimą neginčijamai patvirtina teisiamajame posėdyje išnagrinėtų įrodymų visuma. Taigi skundžiamame nuosprendyje pripažinus jį kaltu dėl neteisėto psichotropinių medžiagų įgijimo, tokiu būdu buvo pažeisti BPK 1 straipsnio 1 dalies, 44 straipsnio 6 dalies, 301 straipsnio 1 dalies, 305 straipsnio 1 dalies 1, 2 punktų reikalavimai. Pažymėtina, kad skundžiamo nuosprendžio nustatomojoje dalyje pripažįstama, jog šios aplinkybės teisminio bylos nagrinėjimo metu taip ir liko nenustatytos, todėl dėl neteisėto narkotinių medžiagų įgijimo jis turėtų būti išteisintas.

13Šioje byloje jo kaltė dėl jam inkriminuotos nusikalstamos veikos padarymo, t. y. dėl narkotinių medžiagų įgijimo turint tikslą platinti pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 260 str. 2 d. (narkotinių medžiagų laikymo faktą, neturint tikslo jų platinti, jis teisminio bylos nagrinėjimo metu yra pripažinęs) grindžiama iš esmės jo ikiteisminio tyrimo metu duotais parodymais, taip pat visiškai neinformatyviais iš konteksto ištrauktais telefoniniais pokalbiais bei ta aplinkybe, kad byloje nėra duomenų apie tai, kad jis būtų priklausomas nuo narkotinių medžiagų, jog jas vartojo kasdien, todėl tokio didelio kiekio heroino įgijimas, anot teismo, negali būti paaiškinamas kitaip, kaip tik siekiu jį platinti ir iš to turėti materialinės naudos.

14Teismas kaip vieną esminių įrodymo šaltinių, kad jis ketino platinti narkotines medžiagas, pripažino jo ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus, kuriuose jis iš tiesų tai ir pripažino, jog dalį įsigytų narkotinių medžiagų jis planavo parduoti ar kitas surūkyti pats. Tačiau prieš vertinant šių parodymų turinį būtina atsižvelgti į šių parodymų davimo aplinkybes, t. y. kad prieš duodamas parodymus jis jau beveik mėnesį buvo išlaikytas suėmime bei į tai, kad pareigūnai, atvykę pas jį prieš šias 2010-04-21 vykusias apklausas, jam pažadėjo, kad tuo atveju, jeigu jis prisipažins ketinęs bent dalį pas jį rastų narkotinių medžiagų parduoti, iš karto po tokių parodymų bus išleistas į laisvę. Norėdamas iki teismo būti laisvėje, jis ir sutiko pripažinti tai, ko niekada nedarė ir nesiruošė daryti, t. y. ketinęs platinti narkotines medžiagas. Šias jo apeliaciniame skunde išdėstytas aplinkybes patvirtina daugelis faktų, t. y. visų pirma, kaip jam ir buvo žadama, jis po šių parodymų davimo praėjus vienai dienai iš karto buvo išleistas į laisvę. Pažymėtina, kad duoti tokius parodymus, apkalbėti save bei kartu šitaip sunkinti savo padėtį jam nebūtų buvę jokios prasmės. Atkreiptinas dėmesys, kad prokuroro nutarime, kuriuo jis buvo paleistas iš suėmimo vienas esminių argumentų ir buvo tas, kad jis prisipažino padaręs jam inkriminuojamą nusikalstamą veiką. Be to, išėjęs į laisvę, jau pirmos po to buvusios apklausos metu jis pakeitė savo anksčiau ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus ir paaiškino šių ankstesnių parodymų davimo priežastį.

15Apeliantas taip pat akcentuoja, kad teismas nuosprendyje kaip dar vieną įrodymą ir tariamai tai patvirtinantį faktą, jog jis platino narkotines medžiagas, pripažino užfiksuotus tam tikrus telefoninius pokalbius, kuriuose vyriškiai kalba apie kompaktą, žadama už tai „šaibas“ atiduoti vėliau, kai surinks, išsakomas nepasitenkinimas tuo, kad vyriškis kažkam atidavė, jam per mažai paliko, reikalaujama palikti jo „dalį“, žada padaryti „navarą“, skundžiamasi, kad jį spaudžia skolos, išklauso priekaištus dėl per mažo uždarbio, kalbasi, kad persekioja policija, siūlo būti atsargesniam, tai, kaip traktuojama nuosprendyje, rodo siekimą įsigyti didesnį kiekį narkotinių medžiagų ir iš to uždirbti. Remiantis apylinkės teismo pozicija, šių duomenų patikimumo nepaneigia jo (apelianto) teisme duoti parodymai, kai išklausius šių pokalbių jis nurodė, kad nėra tikras, ar tai jo balsas ir su kuo bei apie ką jis kalbėjo. Nors, kaip nurodoma nuosprendyje, byloje esančių garso įrašų patikimumo jo parodymai nepaneigia, tačiau teismas šių įrašų nei patikimumo, nei liečiamumo aspektu visiškai nevertino. Byloje nėra jokių duomenų apie tai, kad byloje esantys pokalbiai yra jo pokalbiai, taip pat nenustatyta, su kuo yra užfiksuoti šie pokalbiai.

16Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad pagal nuosprendį jis šias narkotines medžiagas įsigijo iki 2010-03-26, t. y. iki Palangoje vykusio susitikimo su liudytoju M. G. Tačiau atsižvelgiant į tai, kaip yra traktuojama operatyvinių priemonių panaudojimo protokoluose, kuriuose užfiksuoti tariamai jo vykę pokalbiai su M. G., šie pokalbiai niekaip negali būti vertinami kaip pagrindžiantys narkotinių medžiagų platinimo faktą. Be to, teismas viso proceso metu net nebandė aiškintis, ar jis iš tiesų iš ko nors prašė kokio nors „kompakto“, todėl tai remiantis prielaidomis vertinti kaip jo kaltės įrodymą nėra įstatymų numatyto pagrindo. Net ir operatyvinį tyrimą atlikęs teisme apklaustas pareigūnas T. N. nurodė, kad tą aplinkybę, jog jis įsigydavo narkotinių medžiagų, jis konstatavo tik kaip prielaidą, remdamasis tik tuo, kad jo atlikto tyrimo metu užfiksuotuose pokalbiuose būdavo minimi žodžiai: „visko netrauk“, „paimk dalį“. Tą aplinkybę, kurią nurodė teisme liudytojas T. N., kad jis buvo skolingas liudytojui M. G., jis ir pats patvirtino teisminio bylos nagrinėjimo metu (tai apklaustas teisme patvirtino ir liudytojas M. G.), todėl logiška, kad tuo atveju, jeigu tai iš tiesų jo užfiksuoti pokalbiai (nes šių pokalbių autentiškumas ikiteisminio tyrimo metu nebuvo tiriamas), tam tikruose pokalbiuose galėjo būti minimos grąžintinos pinigų sumos. Be to, jo ikiteisminio tyrimo teisėjui duoti parodymai, kuriais teismas nuosprendyje nemaža dalimi remiasi, neatitinka byloje esančių telefoninių pokalbių turinio interpretacijos, kuri pateikta teismo nuosprendyje.

17Teismas nuosprendyje taip pat nurodė, kad byloje nėra duomenų, jog jis būtų priklausomas nuo narkotinių medžiagų ar kad jas vartotų kasdien. Tačiau, kaip matyti iš pareigūno T. N. teisme duotų parodymų, šios aplinkybės ikiteisminio tyrimo metu nebuvo nustatinėjamos sąmoningai, nes pareigūno T. N. teisme iškelta prielaida, kad jis greičiausiai pats nevartoja narkotinių medžiagų, remiasi tik jo pasvarstymais, paremtais tuo, kad jis sportuoja, yra sportiško sudėjimo. Teismo išvados, kad tokio didelio kiekio narkotinių medžiagų įsigijimas negali būti paaiškinamas kitaip, kaip siekiu jas platinti, neatitinka bylos medžiagos, nes nors pas jį rastas narkotinių medžiagų kiekis ir yra priskiriamas dideliam kiekiui, tačiau yra artimas minimaliai būtinai šiam kvalifikuojančiam kiekiui ribai. Todėl 4,471 g heroino įsigijimas, priešingai nei traktuojama nuosprendyje, nėra toks kiekis, kurį negalima būtų įsigyti sau. Be to, iš jo parodymų matyti, kad jis iš nepažįstamo asmens Vilniuje ir anksčiau yra įsigijęs maždaug tokius kiekius narkotinių medžiagų, kurias pats ir suvartodavo (surūkydavo).

18Pažymėtina, kad tuo, jog platino narkotines medžiagas, jis nebuvo ir nėra kaltinamas. Nei ikiteisminio tyrimo metu, nei teisme nebuvo nustatytas nė vienas narkotinių medžiagų platinimo atvejis. Taigi tokiais veiksmais teismas visas nei ikiteisminio tyrimo metu, nei teisme nenustatytas (arba sąmoningai nenustatomas) aplinkybes taip pat traktavo jo nenaudai, kaip papildomai patvirtinančias jo kaltę.

19Anksčiau apeliaciniame skunde nurodytos aplinkybės duoda pagrindo tvirtinti, kad Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-05-16 nuosprendis yra nepagrįstas, paremtas prielaidomis, teismo išvados neatitinka faktinių bylos aplinkybių, priimant nuosprendį buvo padaryta esminių baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimų, dėl to teismas nepagrįstai jį pripažino kaltu dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 260 str. 2 d. numatytos nusikalstamos veikos padarymo.

20Nuteistasis ir jo gynėjas prašo apeliacinį skundą tenkinti.

21Prokurorė prašo apeliacinį skundą atmesti.

22Apeliacinis skundas tenkintinas, Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-05-16 nuosprendis keistinas dėl netinkamai taikyto baudžiamojo įstatymo (Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 328 str. 1 p.) ir nuosprendyje išdėstytų teismo išvadų neatitikties bylos aplinkybėms (Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 328 str. 3 p.).

23Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 320 str. 3 d. numatyta, kad teismas patikrina bylą tiek, kiek to prašoma apeliaciniuose skunduose, ir tik dėl tų asmenų, kurie padavė apeliacinius skundus ar dėl kurių tokie skundai buvo paduoti. Apeliacinio skundo dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-05-16 nuosprendžio nuteistasis R. L. nepateikė, todėl apeliacinės instancijos teismas bylą patikrina ir pasisako tik dėl J. C. apeliacinio skundo.

24Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 260 str. 2 d. numatyta, kad tas, kas neteisėtai gamino, perdirbo, įgijo, laikė, gabeno ar siuntė didelį kiekį narkotinių ar psichotropinių medžiagų turėdamas tikslą jas parduoti ar kitaip platinti arba pardavė ar kitaip platino didelį kiekį narkotinių ar psichotropinių medžiagų, baudžiamas laisvės atėmimu nuo aštuonerių iki dešimties metų.

25Teismų praktikoje pripažįstama, kad tikslas parduoti narkotines ar psichotropines medžiagas ar kitaip jas platinti yra suprantamas kaip sąmoningas siekis už atlygį ar be jo tokias medžiagas perduoti kitiems asmenims. Nusikalstamos veikos padarymo tikslas įrodinėjamas, remiantis ne tik kaltininko parodymais, bet ir objektyviais bylos duomenimis. Sprendžiant klausimą, ar kaltininkas turėjo tikslą parduoti ar kitaip platinti narkotines ar psichotropines medžiagas, svarbią reikšmę turi šių medžiagų kiekis, jų įgijimo, laikymo, suradimo aplinkybės, paruoštų vartoti dozių skaičius, taip pat tai, ar kaltininkas pats vartoja šias medžiagas, ar anksčiau jas yra platinęs, ir kiti objektyvūs bylos duomenys (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartys Nr. 2K-113/2011, 2K-781/2007, 2K-36/2009, 2K-75/2009, 2K-166/2010, 2K-4/2009, 2K-281/2009, 2K-618/2010 ir kt.).

26Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija konstatuoja, kad J. C. nepagrįstai nuteistas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 260 str. 2 d., kadangi byloje nesurinkta duomenų, besąlygiškai patvirtinančių, kad jis turėjo tikslą narkotines medžiagas parduoti ar kitaip platinti. Nagrinėjamu atveju J. C. kaltumas padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 260 str. 2 d., grindžiamas prielaidomis, spėjimais.

27Apeliantas neneigia gabenęs ir laikęs 4,471 g heroino, tačiau tvirtina, kad jis yra priklausomas nuo narkotinių medžiagų ir jas vartoja kasdien. Taigi apeliantas neigia turėjęs tikslą narkotines medžiagas parduoti ar kitaip platinti.

28Pirmosios instancijos teismas nuteistojo J. C. kaltę dėl nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 260 str. 2 d., padarymo iš esmės grindė ikiteisminio tyrimo metu jo duotais parodymais, kad heroiną jis įsigijo, turėdamas tikslą dalį jo parduoti, nurodydamas ir vietą, kur ketino tai padaryti, ir kainą, už kurią ketino parduoti, bei byloje esančiu operatyvinių veiksmų protokolu (jo priede iššifruotais telefoniniais pokalbiais). Tačiau apeliacinės instancijos teismas išklausęs telefoninius įrašus mano, kad remiantis vien šiais duomenimis neabejotinai pagrįsti J. C. kaltės turėjus tikslą narkotines medžiagas parduoti ar kitaip platinti negalima. Todėl teisėjų kolegija išanalizavusi byloje surinktą medžiagą daro išvadą, kad J. C. veika nepagrįstai kvalifikuota pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 260 str. 2 d.

29Teisėjai įrodymus turi vertinti ir nuteisti asmenį tik tada, kai ištyręs juos visiškai įsitikina kaltinamojo kaltumu. Apkaltinamasis nuosprendis gali būti priimtas tik tada, kai kaltinamojo kaltumas visiškai bei besąlygiškai įrodytas ir teismo išvados apie kaltinamojo kaltumą grindžiamos teisiamajame posėdyje išnagrinėtais įrodymais. Apkaltinamasis nuosprendis negali būti grindžiamas prielaidomis, spėjimais – kiekviena versija, visi prieštaravimai turi būti patikrinti ir įvertinti teismo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus 2011 m. kovo 29 d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-134/2011).

30Ikiteisminio tyrimo metu 2010-04-21 J. C. buvo apklaustas ikiteisminio tyrimo teisėjo (b. l. 11–12, t. 2). Apklausos metu jis nurodė, kad šių metų kovo 24 d. įsigijo heroino iš vilniečio K. Įsigijo norėdamas dalį palikti sau, dalį parduoti. Pažymėtina, kad šios apklausos metu J. C. taip pat nurodė, kad jis vartojo heroiną 2 ar 3 mėnesius, jį rūkė (b. l. 12, t. 2).

31Pirmosios instancijos teisme teisiamojo posėdžio metu J. C. parodė, kad narkotinę medžiagą – heroiną, rastą pas jį 2010-03-26 apžiūros metu, buvo įsigijęs Palangoje, iš Vilniuje gyvenančio asmens, kurio pavardės nežino. Įsigijo sau, vartojimui, jokio tikslo platinti neturėjo. Už minėtą narkotinę medžiagą jis sumokėjo 3 000 Lt. Kadangi ikiteisminio tyrimo metu pareigūnai už parodymus, jog jis turėjęs tikslą platinti, jam pažadėjo paleisti iš suėmimo, todėl jis prisipažino, jog dalis pas jį surasto heroino buvo skirta pardavimui (b. l. 153–154, t. 2).

32Nuteistasis J. C., perdavus nagrinėti bylą į teisiamąjį posėdį, savo ankstesnių parodymų iš dalies atsisakė, t. y. paneigė, kad narkotines medžiagas įsigijo turėdamas tikslą dalį jų platinti. Apeliacinės instancijos teismas vertindamas įrodymus negali ignoruoti šios aplinkybės, t. y. kad bylos nagrinėjimo metu apeliantas paneigė narkotines medžiagas įsigijęs turėdamas tikslą dalį jų platinti.

33Pirmosios instancijos teismas nuosprendyje pažymėjo, kad byloje nėra duomenų, jog kaltinamasis būtų priklausomas nuo narkotinių medžiagų, kad jas vartotų kasdien ir dideliais kiekiais, todėl vienkartinis tokio didelio kiekio heroino įgijimas, neturint lėšų pragyvenimui, ir, kaip pats kaltinamasis teigia, būnant skolingam dideles pinigų sumas, negali būti paaiškinamas kitaip, kaip siekiu jį platinti ir iš to turėti materialinės naudos.

34Tačiau tokios apylinkės teismo išvados nėra paremtos konkrečiais įrodymais, todėl apeliacinės instancijos teismas jas laiko tik tikėtinomis prielaidomis, bet ne besąlygiškai nustatytomis aplinkybėmis, įrodytais faktais. Taip pat pažymėtina, kad nors jokių objektyvių duomenų byloje nesurinkta, tačiau minėti nuteistojo parodymai leidžia teismui daryti prielaidą, jog nuteistasis pats vartoja (rūko) šias narkotines medžiagas (heroiną).

35Pirmosios instancijos teismas nuosprendyje nurodė, kad iš operatyvinių veiksmų protokolo priedų matyti, jog klausantis J. C. pokalbių buvo užfiksuoti pokalbiai apie narkotinių medžiagų pardavimą.

36Byloje esantis 2010-04-23 Operatyvinių veiksmų atlikimo protokolas patvirtina, kad juo buvo užfiksuoti J. C. pokalbiai su kitais asmenimis apie neaiškius dalykus (b. l. 57–63, t. 1). Tačiau teisėjų kolegija nesutinka su apylinkės teismu ir teigia, jog negalima vienareikšmiškai teigti, kad užfiksuoti pokalbiai yra apie narkotinių medžiagų pardavimą. Teisėjų kolegija išklausiusi užfiksuotus telefoninius pokalbius ir išanalizavus šių pokalbių turinį, teigia, kad galima daryti tik tokią prielaidą (spėjimą), tačiau ji turi būti patvirtinta kitais byloje surinktais įrodymais, nes realiai iš užfiksuotų pokalbių turinio negalima suprasti, kas kam ir už ką yra skolingas, dėl kokių aplinkybių iš esmės tie pokalbiai vyksta.

37Kaip minėta, sprendžiant klausimą, ar kaltininkas turėjo tikslą parduoti ar kitaip platinti narkotines ar psichotropines medžiagas, svarbią reikšmę turi šių medžiagų įgijimo, laikymo, suradimo aplinkybės, paruoštų vartoti dozių skaičius, taip pat tai, ar kaltininkas pats vartoja šias medžiagas, ar anksčiau jas yra platinęs, ir kiti objektyvūs bylos duomenys.

38Apeliaciniame skunde pagrįstai nurodoma, kad siekiant įrodyti, jog jis užsiiminėjo narkotinių medžiagų platinimu, buvo būtina (tikslinga) kaltinamojo J. C. namuose padaryti kratą, siekiant galbūt surasti svarstykles, kurios paprastai naudojamos narkotinių medžiagų svėrimui, priemonių paruoštų narkotinių priemonių išfasavimui, galimus narkotinių medžiagų likučių ir pan. Be to, pažymėtina, kad pas J. C. rastos narkotinės medžiagos taip pat nebuvo padalytos į dozes ar kitaip išfasuotos, t. y. nebuvo paruoštos pardavimui ar kitokiam platinimui (b. l. 8–15, t. 1).

39Teisėjų kolegija mano, kad vien tos aplinkybės, jog J. C. ikiteisminio tyrimo metu davė parodymus, kad heroiną jis įsigijo turėdamas tikslą dalį jo parduoti, bei operatyvinių veiksmų protokolas ir jo priede iššifruoti telefoniniai pokalbiai apie spėjamą narkotinių medžiagų platinimą, besąlygiškai neįrodo J. C. kaltės dėl nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 260 str. 2 d., padarymo.

40Apibendrinant tai, kas pasakyta, kolegija mano, jog, jei būtų surinkta dar ir kitų objektyvių įrodymų, pagrindžiančių prielaidą nuteistąjį turėjus tikslą platinti narkotines medžiagas (pvz., nors vienas bandymas minėtas narkotines medžiagas platinti), ikiteisminio tyrimo metu jo duoti parodymai bei operatyvinių veiksmų protokolas ir jo priede iššifruoti telefoniniai pokalbiai kaip papildomi įrodymai duotų pagrindą apkaltinti J. C. narkotinių medžiagų platinimu, tačiau vien tik aplinkybėmis, jog ikiteisminio tyrimo metu jis prisipažino heroiną įsigijęs turėdamas tikslą dalį jo parduoti, bei minėtu operatyvinių veiksmų protokolu grįsti jo kaltės dėl nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 260 str. 2 d., padarymo negalima. Kaip minėta, apkaltinamasis nuosprendis gali būti priimtas tik tada, kai kaltinamojo kaltumas visiškai bei besąlygiškai įrodytas ir teismo išvados apie kaltinamojo kaltumą grindžiamos teisiamajame posėdyje išnagrinėtais įrodymais. Šiuo atveju J. C. kaltė turėjus tikslą platinti narkotines medžiagas nėra įrodyta teisiamajame posėdyje išnagrinėtais įrodymais, todėl teisėjų kolegija neturi pagrindo jo nuteisimą pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 260 str. 2 d. laikyti pagrįstu.

41Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 259 str. 1 d. numatyta, kad tas, kas neteisėtai gamino, perdirbo, įgijo, laikė, gabeno ar siuntė narkotines ar psichotropines medžiagas, neturėdamas tikslo jas parduoti ar kitaip platinti, baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

42Esant tokioms nustatytoms bylos aplinkybėms J. C. nuteisimas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 260 str. 2 d. yra neteisėtas ir nepagrįstas. Dėl išvardytų motyvų apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad J. C. padaryta nusikalstama veika perkvalifikuotina iš Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 260 str. 2 d. į Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 259 str. 1 d., nes neįrodyta, kad jis turėjo tikslą narkotines medžiagas parduoti ar kitaip platinti.

43Apelianto J. C. atsakomybę lengvinančių ar atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta. Skirdamas bausmę nuteistajam, teismas vadovaujasi bendraisiais bausmių skyrimo pagrindais ir atsižvelgia į padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį ir pobūdį, kaltės formą, padarytos nusikalstamos veikos motyvus ir tikslus, kaltininko asmenybę, atsakomybę lengvinančių ir atsakomybę sunkinančių aplinkybių nebuvimą.

44Nuteistasis J. C. padarė vieną nusikalstamą veiką, priskiriamą nesunkių nusikaltimų kategorijai, nusikalto turėdamas neišnykusį teistumą už nesunkaus ir sunkaus nusikaltimų padarymą. Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, jog bausmės tikslai bus pasiekti J. C. paskiriant laisvės atėmimo bausmę, kurios dydis nustatytinas artimas šios bausmės vidurkiui.

45Prokuroro 2010-03-29 nutarimu Laikinai apriboti nuosavybės teises buvo apribotos įtariamojo J. C. nuosavybės teisės į 366,09 Lt (b. l. 24–25, t. 2). Pirmosios instancijos teismas skundžiamu nuosprendžiu nusprendė pripažinti nusikalstamos veikos rezultatu iš J. C. paimtus 366,09 Lt, juos konfiskuoti ir iki nuosprendžio įsiteisėjimo pratęsti nuosavybės teisių apribojimą į pinigus – 366,09 Lt, saugomus Klaipėdos apskrities VPK depozitinėje sąskaitoje.

46Tačiau teisėjų kolegija konstatuoja, kad byloje nenustatytas nė vienas atlygintinas sandoris, susijęs su narkotinių medžiagų platinimu. Taip pat nėra jokių duomenų, kurie leistų teigti, kad apeliantas būtent šiuos iš jo paimtus 366,09 Lt galėjo gauti už narkotinių medžiagų platinimą.

47Be to, visos abejonės dėl nusikaltimo padarymo turi būti aiškinamos kaltinamojo naudai bei nesant objektyvių įrodymų, kurie leistų daryti neabejotiną ir pagrįstą išvadą, kad J. C. 366,09 Lt gavo už narkotinės medžiagos – heroino platinimą, konfiskuoti pinigai – 366,09 Lt – turi būti jam grąžinti.

48Dėl išvardytų motyvų nuteistojo J. C. apeliacinis skundas tenkintinas, Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-05-16 nuosprendis keistinas dėl netinkamai pritaikyto baudžiamojo įstatymo.

49Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 326 str. 2 d. 2 p., 328 str. 1 p.,

Nutarė

50Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011 m. gegužės 16 d. nuosprendį pakeisti.

51J. C. padarytą nusikalstamą veiką perkvalifikuoti iš Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 260 str. 2 d. į Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 259 str. 1 d. ir paskirti jam 1 (vienerių) metų laisvės atėmimo bausmę.

52Bausmę paskiriant atlikti pataisos namuose.

53Nuteistajam J. C. grąžinti konfiskuotus 366,09 Lt.

54Kitą nuosprendžio dalį palikti nepakeistą.

Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teisėjų Savinijaus Katausko ir Lino Pauliukėno,... 3. sekretoriaujant Linai Andrijaitytei,... 4. dalyvaujant prokurorei Alicijai Petkevičiūtei,... 5. nuteistajam J. C.,... 6. gynėjui advokatui Aivarui Surbliui,... 7. viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą... 8. Tuo pačiu nuosprendžiu nuteistas ir R. L. (R. L.), tačiau dėl jo... 9. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 10. J. C. nuteistas už tai, kad neteisėtai įgijo, gabeno ir laikė didelį... 11. J. C. iki 2010-03-26, tiksli data ir laikas nenustatyti, nenustatytomis... 12. Nuteistasis J. C. apeliaciniu skundu prašo pakeisti Klaipėdos miesto... 13. Šioje byloje jo kaltė dėl jam inkriminuotos nusikalstamos veikos padarymo,... 14. Teismas kaip vieną esminių įrodymo šaltinių, kad jis ketino platinti... 15. Apeliantas taip pat akcentuoja, kad teismas nuosprendyje kaip dar vieną... 16. Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad pagal nuosprendį jis šias narkotines... 17. Teismas nuosprendyje taip pat nurodė, kad byloje nėra duomenų, jog jis... 18. Pažymėtina, kad tuo, jog platino narkotines medžiagas, jis nebuvo ir nėra... 19. Anksčiau apeliaciniame skunde nurodytos aplinkybės duoda pagrindo tvirtinti,... 20. Nuteistasis ir jo gynėjas prašo apeliacinį skundą tenkinti.... 21. Prokurorė prašo apeliacinį skundą atmesti.... 22. Apeliacinis skundas tenkintinas, Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-05-16... 23. Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 320 str. 3 d. numatyta, kad... 24. Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 260 str. 2 d. numatyta, kad tas, kas... 25. Teismų praktikoje pripažįstama, kad tikslas parduoti narkotines ar... 26. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija konstatuoja, kad J. C.... 27. Apeliantas neneigia gabenęs ir laikęs 4,471 g heroino, tačiau tvirtina, kad... 28. Pirmosios instancijos teismas nuteistojo J. C. kaltę dėl nusikalstamos... 29. Teisėjai įrodymus turi vertinti ir nuteisti asmenį tik tada, kai ištyręs... 30. Ikiteisminio tyrimo metu 2010-04-21 J. C. buvo apklaustas ikiteisminio tyrimo... 31. Pirmosios instancijos teisme teisiamojo posėdžio metu J. C. parodė, kad... 32. Nuteistasis J. C., perdavus nagrinėti bylą į teisiamąjį posėdį, savo... 33. Pirmosios instancijos teismas nuosprendyje pažymėjo, kad byloje nėra... 34. Tačiau tokios apylinkės teismo išvados nėra paremtos konkrečiais... 35. Pirmosios instancijos teismas nuosprendyje nurodė, kad iš operatyvinių... 36. Byloje esantis 2010-04-23 Operatyvinių veiksmų atlikimo protokolas... 37. Kaip minėta, sprendžiant klausimą, ar kaltininkas turėjo tikslą parduoti... 38. Apeliaciniame skunde pagrįstai nurodoma, kad siekiant įrodyti, jog jis... 39. Teisėjų kolegija mano, kad vien tos aplinkybės, jog J. C. ikiteisminio... 40. Apibendrinant tai, kas pasakyta, kolegija mano, jog, jei būtų surinkta dar ir... 41. Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 259 str. 1 d. numatyta, kad tas, kas... 42. Esant tokioms nustatytoms bylos aplinkybėms J. C. nuteisimas pagal Lietuvos... 43. Apelianto J. C. atsakomybę lengvinančių ar atsakomybę sunkinančių... 44. Nuteistasis J. C. padarė vieną nusikalstamą veiką, priskiriamą nesunkių... 45. Prokuroro 2010-03-29 nutarimu Laikinai apriboti nuosavybės teises buvo... 46. Tačiau teisėjų kolegija konstatuoja, kad byloje nenustatytas nė vienas... 47. Be to, visos abejonės dėl nusikaltimo padarymo turi būti aiškinamos... 48. Dėl išvardytų motyvų nuteistojo J. C. apeliacinis skundas tenkintinas,... 49. Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 326... 50. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011 m. gegužės 16 d. nuosprendį... 51. J. C. padarytą nusikalstamą veiką perkvalifikuoti iš Lietuvos Respublikos... 52. Bausmę paskiriant atlikti pataisos namuose.... 53. Nuteistajam J. C. grąžinti konfiskuotus 366,09 Lt.... 54. Kitą nuosprendžio dalį palikti nepakeistą....