Byla 2-1519-781/2019

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jūratė Varanauskaitė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjos bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Timber construction group“ bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Tigesta“, suinteresuoto asmens valstybės įmonės Turto banko, suinteresuotų asmenų A. M. ir uždarosios akcinės bendrovės „Dignalita“ atskiruosius skundus dėl Kauno apygardos teismo 2019 m. rugsėjo 6 d. nutarties, kuria panaikinti bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Timber constuction group“ 2019 m. gegužės 6 d. kreditorių susirinkimo nutarimai ketvirtuoju, penktuoju, septintuoju, dešimtuoju darbotvarkės klausimais, atmestas skundas dėl bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Timber constuction group“ 2019 m. gegužės 6 d. kreditorių susirinkimo nutarimų antruoju, šeštuoju, aštuntuoju darbotvarkės klausimais panaikinimo, tenkintas prašymas dėl bankroto administratorės atstatydinimo,

Nustatė

3I.

4Ginčo esmė

51.

6Kauno apygardos teismo 2017 m. lapkričio 24 d. nutartimi uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) „Timber construction group“ iškelta bankroto byla, bankroto administratore paskirta UAB „Tigesta“.

72.

8Pareiškėja bankrutuojančios „Timber construction group“ bankroto administratorė UAB „Tigesta“ kreipėsi į teismą su skundu dėl 2019 m. gegužės 6 d. kreditorių susirinkimo nutarimų, kuriame prašo panaikinti kreditorių susirinkime priimtą nutarimą antruoju darbotvarkės klausimu, klausimą išspręsti iš esmės ir patvirtinti bankroto administratoriaus ataskaitą, panaikinti kreditorių susirinkime priimtą nutarimą ketvirtuoju darbotvarkės klausimu, klausimą išspręsti iš esmės ir patvirtinti administravimo išlaidų sąmatą pagal VĮ Turto banko pasiūlymą – „patvirtinti administravimo išlaidų sąmatą visam bankroto procesui: 185 MMA (su PVM), iš jų – administratoriaus atlyginimas 40 MMA. Skirti priemokas prie administratoriaus atlyginimo, kurias nustatyti vadovaujantis Vyriausybės 2016 m. balandžio 27 d. nutarimu“; panaikinti kreditorių susirinkime priimtą nutarimą penktuoju darbotvarkės klausimu; panaikinti kreditorių susirinkime priimtą nutarimą šeštuoju darbotvarkės klausimu, klausimą išspręsti iš esmės ir transporto priemonę „Mercedes Benz“ pardavinėti viešose elektroninėse varžytynėse: pirmosiose varžytynėse pardavinėti už 42 955 Eur su PVM, nepardavus turto pirmosiose varžytynėse, antrosiose varžytynėse pardavinėti už 40 955 Eur su PVM; panaikinti kreditorių susirinkime priimtą nutarimą septintuoju darbotvarkės klausimu; panaikinti kreditorių susirinkime priimtą nutarimą aštuntuoju darbotvarkės klausimu; panaikinti kreditorių susirinkime priimtą nutarimą dešimtuoju darbotvarkės klausimu; vadovaujantis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 30 straipsnio 2 dalimi priimti sprendimą dėl bankrutuojančios UAB „Timber construction group“ statuso.

93.

10Kreditorė UAB „Dignalita“ pateikė prašymą atstatydinti bankrutuojančios UAB „Timber construction group“ bankroto administratorę UAB „Tigesta“.

11II.

12Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

134.

14Kauno apygardos teismas 2019 m. rugsėjo 6 d. nutartimi panaikino bankrutuojančios UAB „Timber constuction group“ 2019 m. gegužės 6 d. kreditorių susirinkimo nutarimus ketvirtuoju, penktuoju, septintuoju, dešimtuoju darbotvarkės klausimais, atmetė skundą dėl bankrutuojančios UAB „Timber constuction group“ 2019 m. gegužės 6 d. kreditorių susirinkimo nutarimų antruoju, šeštuoju, aštuntuoju darbotvarkės klausimais panaikinimo, tenkino prašymą dėl bankroto administratorės atstatydinimo.

155.

16Teismas sprendė, jog kreditorių susirinkimas, nepritardamas veiklos ataskaitai, pagrįstai nustatė bankroto administratorei terminą veiklos ataskaitos trūkumams pašalinti.

176.

18Teismas konstatavo, kad bankroto administratorės prašomas patvirtinti administravimo išlaidų dydis nepagrįstas konkrečiais duomenimis, bankroto administratorės veiklos ataskaita kreditorių susirinkime nebuvo patvirtinta, bankroto administratorė yra įpareigota patikslinti veiklos ataskaitos duomenis, todėl nutarimas ketvirtuoju darbotvarkės klausimu panaikintinas ir nespręstinas administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo klausimas.

197.

20Pirmosios instancijos teismas vertino, jog kreditorių susirinkimo nutarimas penktuoju darbotvarkės klausimu yra tiesiogiai susijęs su kreditorių susirinkimo priimtu nutarimu ketvirtuoju darbotvarkės klausimu, todėl naikintinas.

218.

22Teismo vertinimu, nesant išspręstam taikos sutarties sudarymo ir tvirtinimo klausimui, kreditorių susirinkimas pagrįstai priėmė nutarimą šeštuoju darbotvarkės klausimu, nutardamas atidėti transporto priemonės pardavimą, iki teismas išspręs taikos sutarties tvirtinimo klausimą.

239.

24Pripažinus bankroto administratorės pareigą patikslinti savo veiklos ataskaitą atsižvelgiant į kreditorių nurodytas pastabas, pakartotinis informacijos reikalavimas nėra tikslingas, todėl teismas 2019 m. gegužės 6 d. kreditorių susirinkimo nutarimą septintuoju darbotvarkės klausimu panaikino.

2510.

26Teismas pažymėjo, jog bankroto administratorė neginčija, kad 2019 m. gegužės 6 d. kreditorių susirinkimo nutarimas aštuntuoju darbotvarkės klausimu priimtas teisėtai, nepažeidžiant nustatytos kreditorių susirinkimo nutarimų priėmimo tvarkos, todėl netenkintas skundo reikalavimas panaikinti kreditorių susirinkimo nutarimą aštuntuoju darbotvarkės klausimu.

2711.

28Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad bankroto administratorei, nesutinkant pasirašyti taikos sutartį, ji negali būti įpareigojama tai padaryti, todėl kreditorių susirinkimo nutarimas dešimtuoju darbotvarkės klausimu panaikintas.

2912.

30Teismas vertino, jog negalima spręsti, kad yra sąlygos įmonę pripažinti bankrutavusia ir likviduoti ją dėl bankroto, nes taikos sutarties tvirtinimo klausimas iki šiol nėra išspręstas.

3113.

32Konstatuota, kad bankroto administratorei vilkinant su taikos sutarties sudarymu susijusias procedūras, aiškiai išreiškus poziciją, jog taikos sutarties ji nepasirašys ir neteiks tvirtinti, teismas sprendė esant pagrindą konstatuoti esminius bankroto procedūrų pažeidimus, trukdančius bankroto proceso eigai, pažeidžiančius kreditorių teises ir teisėtus interesus. Bankroto administratorės veiksmai sudaro pagrindą konstatuoti jos neveikimą, o užsitęsęs bankroto procesas turi neigiamos įtakos įmonės kreditorių interesams, yra nesuderinamas su proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principais, todėl tenkintas prašymas dėl bankroto administratorės atstatydinimo.

33III.

34Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

3514.

36Pareiškėja bankrutuojančios UAB „Timber construction group“ bankroto administratorė UAB „Tigesta“ atskirajame skunde prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2019 m. rugsėjo 6 d. nutarties dalį dėl antruoju, ketvirtuoju, šeštuoju ir aštuntuoju darbotvarkės klausimais priimtų nutarimų bei dėl bankroto administratorės atstatydinimo ir išspręsti klausimą iš esmės – tenkinti skundą bei atmesti prašymą dėl bankroto administratorės atstatydinimo. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

3714.1.

38Bankroto administratorė UAB „Tigesta“ teikė veiklos ataskaitą tvirtinti pakartotinai.

3914.2.

40Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nepatvirtino bankroto administravimo išlaidų sąmatos.

4114.3.

42Transporto priemonės pardavimo atidėjimas vilkina bankroto procedūras.

4314.4.

44Bankroto administratorė veikė aktyviai bankroto procese, o siūlomas taikos sutarties projektas pažeidžia kreditorių interesus, todėl nėra pagrindo atstatydinti bankroto administratorės.

4515.

46Suinteresuoti asmenys UAB „Dignalita“ ir A. M. atskirajame skunde prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2019 m. rugsėjo 6 d. nutarties dalį dėl paskirtos bankroto administratorės ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Teigia, jog bankroto administratorė UAB „Paltaja“ pateikė neteisingą deklaraciją dėl atitikties teisės aktų reikalavimams. Bankroto administratorės UAB „Paltaja“ ir UAB „Tigesta“ yra susiję juridiniai asmenys, todėl būtų racionalu bankroto procedūrą pavesti atlikti kitam bankroto administratoriui.

4716.

48Suinteresuotas asmuo valstybės įmonė (toliau – VĮ) Turto bankas atskirajame skunde prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2019 m. rugsėjo 6 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – tenkinti skundą bei atmesti prašymą dėl bankroto administratorės atstatydinimo. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

4916.1.

50Bankroto administratorė pateikė veiklos ataskaitą, kurioje nurodyta visa reikalinga informacija, todėl ją tvirtinti atsisakyta nepagrįstai.

5116.2.

52Kreditoriai turi išspręsti klausimą ir nustatyti sumą, kuri turi būti išmokėta bankroto administratorei už įmonės administravimą. Kreditorių susirinkimui pateikta tvirtinti bankroto administravimo išlaidų sąmata yra pagrįsta.

5317.

54Pareiškėja bankrutuojančios UAB „Timber construction group“ bankroto administratorė UAB „Tigesta“ atsiliepime į atskiruosius skundus prašo UAB „Dignalita“ ir A. M. atskirąjį skundą atmesti, o VĮ Turto banko atskirąjį skundą tenkinti.

5518.

56Suinteresuotas asmuo VĮ Turto bankas atsiliepime į atskiruosius skundus prašo UAB „Dignalita“ ir A. M. atskirąjį skundą atmesti, o VĮ Turto banko atskirąjį skundą tenkinti.

5719.

58Suinteresuotas asmuo UAB „Dignalita“ atsiliepimuose į atskiruosius skundus prašo VĮ Turto banko ir bankroto administratorės UAB „Tigesta“ atskiruosius skundus atmesti.

59Teismas

konstatuoja:

60IV.

61Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

6220.

63Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirųjų skundų faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskiruosiuose skunduose nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nustatytas išimtis (CPK 320 straipsnio 2 dalis, 329 straipsnio 2 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinis teismas, nagrinėdamas šią bylą apeliacine tvarka, nenustatė absoliučių apskųstosios nutarties negaliojimo pagrindų bei aplinkybių, dėl kurių turėtų būti peržengtos atskiruosiuose skunduose nustatytos ribos dėl to, kad to reikalautų viešasis interesas ir neperžengus skundų ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis, 329 straipsnio 2 dalis, 338 straipsnis). Dėl naujų įrodymų priėmimo

6421.

65Apeliantai UAB „Dignalita“ ir A. M. kartu su atskiruoju skundu teismui pateikė duomenis iš viešų registrų, kuriais grindžia naujai paskirtos bankroto administratorės netinkamumą vykdyti bankroto procedūras. Be to, pareiškėja bankroto administratorė UAB „Tigesta“ pateikė apeliacinės instancijos teismui rašytinius paaiškinimus kartu su 2019 m. sausio 18 d. taikos sutarties projekto kopija.

6622.

67Naujų įrodymų priėmimas apeliacinės instancijos teisme yra išimtinė priemonė, o jos taikymo sąlygos apibrėžtos CPK 314 straipsnyje. Apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, jei šie įrodymai galėjo būti pateikti bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė juos priimti arba kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau (CPK 314 straipsnis). Tai reiškia, kad naujų įrodymų priėmimas apeliacinės instancijos teisme yra išimtinė priemonė, o jos taikymo sąlygos apibrėžtos įstatyme.

6823.

69Pareiškėja bankroto administratorė UAB „Tigesta“ pateikė rašytinius paaiškinimus kartu su 2019 m. sausio 18 d. taikos sutarties projekto kopija, kuriuose nurodomos aplinkybės, susijusios su pareiškėjos įrodinėjamu atsisakymo sudaryti taikos sutartį pagrįstumu. Teismas sprendžia, kad prašomuose priimti rašytiniuose paaiškinimuose iš esmės pakartojamos aplinkybės ir argumentai, nurodyti apeliantės atskirajame skunde, todėl apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog nėra pagrindo minėtų dokumentų priimti ir vertinti nagrinėjant atskirąjį skundą (CPK 306 straipsnis, 314 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog teismas turi teisę naudoti duomenis iš informacinių sistemų bei registrų (CPK 179 straipsnio 3 dalis), todėl nėra pagrindo apeliantų pateiktų duomenų iš viešų registrų priimti ir vertinti nagrinėjant atskirąjį skundą (CPK 306 straipsnis, 314 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas taip pat pažymi, kad susipažinęs su bylos medžiaga, įvertinęs atskirųjų skundų argumentus, sprendžia, jog byloje esančių įrodymų visuma buvo pakankama faktinėms aplinkybėms, reikšmingoms teisingam ginčo išsprendimui, nustatyti. Dėl bankroto administratorės atstatydinimo

7024.

71Iš bylos duomenų nustatyta, kad 2019 m. gegužės 6 d. įvyko bankrutuojančios UAB „Timber construction group“ kreditorių susirinkimas, kurio metu buvo svarstomas klausimas dėl bankroto administratorės atstatydinimo iš pareigų. Pirmosios instancijos teismas sprendė, jog kreditorių susirinkimo nutarimas, kuriuo pritarta bankroto administratorės UAB „Tigesta“ atstatydinimui, priimtas teisėtai, todėl išsprendė skundžiamoje nutartyje klausimą dėl bankroto administratorės atstatydinimo. Skundžiamoje nutartyje konstatuota, jog bankroto administratorei vilkinant su taikos sutarties sudarymu susijusias procedūras, aiškiai išreiškus poziciją, jog taikos sutarties ji nepasirašys ir neteiks tvirtinti, teismas sprendė esant pagrindą konstatuoti esminius bankroto procedūrų pažeidimus, trukdančius bankroto proceso eigai, pažeidžiančius kreditorių teises ir teisėtus interesus. Be to, bankroto administratorės veiksmai sudaro pagrindą konstatuoti jos neveikimą, o užsitęsęs bankroto procesas turi neigiamos įtakos įmonės kreditorių interesams, yra nesuderinamas su proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principais. Apeliantė UAB „Tigesta“ su tokia teismo išvada nesutinka.

7225.

73Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 21 straipsnio 2 dalies 4 punkte įtvirtinta kreditoriaus teisė kreiptis į teismą dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo, jeigu kreditoriaus teismo patvirtinti reikalavimai vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių teismo patvirtintų reikalavimų sumos.

7426.

75Teismų praktikoje suformuluota taisyklė, kad teismas gali atstatydinti ir pakeisti administratorių tik turėdamas pakankamai informacijos ir įrodymų, jog šis asmuo netinkamai atlieka savo funkcijas, nevykdo ĮBĮ nustatytų pareigų. Teismas neturi teisės tai daryti dėl formalių, nežymių teisės aktų pažeidimų arba dėl kreditorių nurodomų teiginių apie pažeidimus, kurie nėra pagrįsti tinkamais ir pakankamais įrodymais (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. kovo 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-752/2012; 2013 m. kovo 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1100/2013). Sprendžiant klausimą dėl bankrutuojančios įmonės administratoriaus atstatydinimo pagrindo egzistavimo, įrodinėjami jo neteisėti veiksmai, kuriuos jis atliko sąmoningai, turėdamas tikslą veikti konkretaus kreditoriaus naudai ar nesąžiningai pasipelnyti iš bankroto proceso ir pan.; bankroto administratoriaus atstatydinimo pagrindą suponuoja sąmoningas tyčinis ar aplaidus bankroto administratoriaus veikimas/neveikimas, sukeliantis kreditoriams žalą ar tokios žalos atsiradimo grėsmę (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. spalio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1772/2014, 2014 m. lapkričio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1990/2014, 2015 m. balandžio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-611-183/2015).

7627.

77Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad bankroto administratorė nuo 2018 m. liepos 13 d. vilkina su taikos sutarties sudarymu susijusiais procedūras, aiškiai yra išreiškusi poziciją, jog taikos sutarties ji nepasirašys ir neteiks teismui tvirtinti, todėl apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog pagrįstai konstatuoti esminiai bankroto procedūrų pažeidimai, trukdantys bankroto proceso eigai, pažeidžiantys kreditorių teises ir teisėtus interesus. Be to, bankroto administratorės veiklos ataskaita, kuri nebuvo patvirtinta 2018 m. liepos 3 d. kreditorių susirinkime dėl kreditorių nurodytų trūkumų, buvo pateikta tvirtinti kreditorių susirinkimui po dešimties mėnesių, tačiau ir vėl nebuvo patvirtinta dėl kitų jos trūkumų. Konstatuotina, jog šios aplinkybės patvirtina bankroto administratorės neveikimą, užsitęsęs bankroto procesas turi neigiamos įtakos įmonės kreditorių interesams, yra nesuderinamas su proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principais, o bankroto administratorės atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti teisėtą pirmosios instancijos teismo nutartį šioje dalyje.

7828.

79Apeliantai UAB „Dignalita“ ir A. M. atskirajame skunde ginčija pirmosios instancijos teismo nutarties dalį, kuria atstatydinus bankroto administratorę UAB „Tigesta“ paskirta bankroto administratorė UAB „Paltaja“, nurodydami, jog bankroto administratorė UAB „Paltaja“ pateikė neteisingą deklaraciją dėl atitikties teisės aktų reikalavimams, nes bankroto administratorės UAB „Paltaja“ ir UAB „Tigesta“ yra susiję juridiniai asmenys, todėl būtų racionalu bankroto procedūrą pavesti atlikti kitam bankroto administratoriui.

8029.

81ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalyje įtvirtinta, jog teismo nutartis paskirti bankroto administratorių neskundžiama ir neprivalo būti motyvuota.

8230.

83Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog nagrinėjamu atveju apeliantų UAB „Dignalita“ ir A. M. pateiktas atskirasis skundas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties dalies, kuri negali būti apeliacijos objektu.

8431.

85CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punkte nustatyta, kad apeliacinis skundas nepriimamas ir grąžinamas jį padavusiam asmeniui, jeigu skundžiamas sprendimas, kuris pagal įstatymus negali būti apeliacinio apskundimo objektas. Jei šis trūkumas paaiškėja nagrinėjant bylą apeliacine tvarka, apeliacinis procesas nutraukiamas (CPK 315 straipsnio 5 dalis); šios nuostatos taikomos ir atskirųjų skundų priėmimui (CPK 338 straipsnis). Įvertinęs nustatytas aplinkybes ir nurodytus motyvus, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad šiuo atveju atskirasis skundas paduotas dėl teismo nutarties dalies, kuri negali būti skundžiama apeliacine tvarka, todėl apeliacinis procesas šioje bylos dalyje nutraukiamas (CPK 338 straipsnis, 315 straipsnio 2 dalies 3 punktas, 5 dalis). Dėl kreditorių susirinkimo nutarimo antruoju darbotvarkės klausimu

8632.

87Nagrinėjamu atveju nustatyta, jog 2019 m. gegužės 6 d. kreditorių susirinkime nutarimu antruoju darbotvarkės klausimu buvo atsisakyta tvirtinti bankroto administratorės veiklos ataskaitą, kadangi nustatyti ataskaitos trūkumai. Pirmosios instancijos teismas sprendė, jog nėra pagrindo spręsti, kad kreditorių A. M. ir UAB „Dignalita“ nurodyti veiklos ataskaitos trūkumai yra nepakankamai konkretūs ir aiškūs. Be to, bankroto administratorė skunde atsikirsdama į kreditorių A. M. ir UAB „Dignalita“ pastabas, teikdama dėl jų papildomus rašytinius paaiškinimus, pripažino, kad jai suprantama, kokios papildomos informacijos reikalauja kreditoriai, o jos veiklos ataskaitoje ši informacija nenurodyta arba nurodyta nepakankamai išsamiai. Apeliantė UAB „Tigesta“ teigia, jog veiklos ataskaitą tvirtinti teikė pakartotinai, o apeliantas VĮ Turto bankas nurodo, jog bankroto administratorė pateikė veiklos ataskaitą, kurioje nurodyta visa reikalinga informacija, todėl ją tvirtinti atsisakyta nepagrįstai. Apeliacinės instancijos teismas atmeta šiuos argumentus kaip nepagrįstus.

8833.

89Administratoriaus veiklos ataskaita – tai dokumentas, kuriame pateikiami oficialūs asmens ar organizacijos nuveikto darbo per tam tikrą laiką rezultatai. Pagal susiformavusią teismų praktiką, administratoriaus veiklos ataskaita netvirtinama tuomet, kai joje atvaizduoti veiksmai iš tikrųjų yra neatlikti ir (ar) išvardyti rezultatai iš tikrųjų yra nepasiekti. Teisinį pagrindą netvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitos sudaro ydingai parengta ataskaita, kai įrašyti neįvykę faktai, klaidinga informacija ir pan. (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. gruodžio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1522/2010).

9034.

91Tvirtinti administratoriaus ataskaitą pirmiausia yra kompetentingas kreditorių susirinkimas (Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 23 straipsnio 4 punktas), kreditorių susirinkimo nutarimai yra priimami kreditorių balsų, priklausančių nuo patvirtintų jų reikalavimų sumos, dauguma (ĮBĮ 24 straipsnio 1 dalis). Taigi administratoriaus ataskaitos patvirtinimas reiškia kreditorių pritarimą administratoriaus veiklai ar jo veiklos daliai, už kurią tvirtinama ataskaita (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gegužės 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-234/2011). Kadangi tarp administratoriaus ir bankrutuojančios įmonės susiklosto prievoliniai pavedimo teisiniai santykiai, tai ataskaitos patvirtinimas, be kita ko, reiškia prievolės įvykdymo priėmimą Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.123 straipsnio prasme. Administratoriaus ataskaitos nepatvirtinimas reiškia, kad kreditoriai nesutinka su administratoriaus veikla vykdant pavedimo sutartį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gegužės 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-234/2011).

9235.

93Pagal ĮBĮ 23 straipsnio 4 punktą, jeigu kreditorių susirinkimas administratoriaus ataskaitos nepatvirtina, administratorius per kreditorių susirinkimo nustatytą protingą terminą privalo pašalinti kreditorių nurodytus ataskaitos trūkumus ir teikti ją tvirtinti kreditorių susirinkimui pakartotinai. Jeigu pakartotinai pateiktos ataskaitos kreditorių susirinkimas nepatvirtina, ją gali tvirtinti teismas. Kreditorių susirinkimas, netvirtindamas administratoriaus veiklos ataskaitos, turi aiškiai nurodyti ataskaitos trūkumus, kuriuos bankroto administratorius turi pašalinti, ir šių trūkumų pašalinimui nustatyti protingą terminą.

9436.

95Sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, jog pirmoji veiklos ataskaita pateikta 2018 m. liepos 3 d., o pakartotinė ataskaita pateikta 2019 m. gegužės 6 d., todėl dešimties mėnesių terminas negali būti laikomas protingu, per kurį pašalinami veiklos ataskaitos trūkumai ir ji pateikiama kreditorių susirinkimui tvirtinti pakartotinai, nepaisant to, jog kreditoriai nebuvo nustatę konkretaus termino veiklos ataskaitos trūkumams pašalinti. Taip pat pažymėtina, jog bankroto administratorė skunde atsikirsdama į kreditorių pastabas pripažįsta, kad jai suprantama, kokios papildomos informacijos reikalauja kreditoriai, o jos veiklos ataskaitoje ši informacija nenurodyta arba nurodyta nepakankamai išsamiai. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog skundžiamoje nutartyje teisingai spręsta, kad bankroto administratorės veiklos ataskaita tvirtinti teikiama pirmą kartą, todėl pagrįstai atmestas skundas dėl kreditorių susirinkimo nutarimo, kuriuo atsisakyta tvirtinti bankroto administratorės veiklos ataskaitą. Dėl kreditorių susirinkimo nutarimo ketvirtuoju darbotvarkės klausimais

9637.

97ĮBĮ 23 straipsnyje nustatytos kreditorių susirinkimo teisės, tarp jų – teisė tvirtinti administravimo išlaidų sąmatą, ją keisti, nustatyti administravimo išlaidų mokėjimo eilę ir tvarką. Klausimai, susiję su administravimo išlaidų sąmatos sudarymu, tvirtinimu, keitimu, paskirstymu ir kt., reglamentuojami ĮBĮ 36 straipsnyje.

9838.

99Iki 2016 m. gegužės 1 d. galiojusios redakcijos ĮBĮ 36 straipsnio 2 dalyje buvo nustatyta, kad administravimo išlaidų sąmatą tvirtina, keičia ir disponavimo administravimo išlaidomis tvarką nustato kreditorių susirinkimas. Nuo 2016 m. gegužės 1 d. įsigaliojo nauja ĮBĮ 36 straipsnio redakcija, pagal kurią administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo, keitimo ir disponavimo šiomis išlaidomis tvarkos nustatymas ir toliau paliktas kreditorių susirinkimo kompetencijai, tačiau kreditorių susirinkimas, spręsdamas nurodytus klausimus, įpareigotas atsižvelgti į Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintus bankroto administravimo išlaidų rekomendacinius dydžius, o tuo atveju, jeigu administratorius ar kreditoriai ginčija kreditorių susirinkimo patvirtintą administravimo išlaidų sąmatą, teismui, išsprendusiam ginčą, suteikta teisė patvirtinti administravimo išlaidų sąmatą, atsižvelgiant į Vyriausybės patvirtintus bankroto administravimo išlaidų rekomendacinius dydžius; ši teismo nutartis yra galutinė ir neskundžiama (ĮBĮ 36 straipsnio 2 dalis). Taigi, naujos redakcijos ĮBĮ 36 straipsnis kompleksiškai pakeitė ankstesnį bankroto administravimo išlaidų reglamentavimą.

10039.

101Teisme ginčijant kreditorių susirinkimo patvirtintą administravimo išlaidų sąmatą, teismui expressis verbis suteikta teisė ne vien panaikinti kreditorių susirinkimo nutarimą ir perduoti klausimą iš naujo svarstyti kreditorių susirinkimui, o pačiam patvirtinti administravimo išlaidų sąmatą (nuo 2016 m. gegužės 1 d. galiojančio ĮBĮ 36 straipsnio 2 dalis). Toks teisinis reguliavimas grindžiamas siekiu didinti bankroto procedūrų veiksmingumą, kadangi administravimo išlaidų dydis turi būti grindžiamas objektyviais kriterijais, o ne kreditorių daugumos palankumu ar nepalankumu bankroto administratoriui. Administravimo išlaidų sąmatos, ypač administratoriaus atlyginimo dydžio priklausomumas vien nuo kreditorių susirinkimo sprendimo, nesant efektyvios teisminės kontrolės, mažintų bankroto administratoriaus nepriklausomumą nuo kreditorių ir galėtų tapti kliūtimi ginčyti kai kurių kreditorių reikalavimus ir (arba) bankrutuojančios įmonės sandorius. Be to, administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo klausimas turi būti išsprendžiamas sparčiai ir netapti kreditorių ilgų ginčų, kliudančių veiksmingai atlikti bankroto procedūras, objektu.

10240.

103Teismas, išnagrinėjęs ginčą ir tvirtindamas administravimo išlaidų sąmatą, turi atsižvelgti į Vyriausybės patvirtintus bankroto administravimo išlaidų rekomendacinius dydžius. Taigi, teismo diskrecija nustatant administravimo išlaidų dydį yra ribota. Būtent dėl šios priežasties ĮBĮ 36 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad teismo nutartis, kuria patvirtinama administravimo išlaidų sąmata, yra galutinė ir neskundžiama (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2018 m. spalio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-391-690/2018).

10441.

105Nagrinėjamu atveju bankrutuojančios UAB „Timber construction group“ 2019 m. gegužės 6 d. vykusiame kreditorių susirinkime ketvirtuoju darbotvarkės klausimu patvirtinta administravimo išlaidų sąmata visam bankroto procesui. Taigi, administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo procedūra prasidėjo jau galiojant naujai ĮBĮ 36 straipsnio redakcijai, todėl nagrinėjamu atveju, sprendžiant klausimą dėl administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo pagrįstumo, turi būti taikoma nuo 2016 m. gegužės 1 d. įsigaliojusi ĮBĮ 36 straipsnio redakcija.

10642.

107Pirmosios instancijos teismas nagrinėjamu atveju panaikino kreditorių susirinkime ketvirtuoju darbotvarkės klausimu priimtą nutarimą, o administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo klausimo nesprendė, nes nėra patvirtinta bankroto administratorės veiklos ataskaita kreditorių susirinkime. Apeliantai bankroto administratorė UAB „Tigesta“ bei VĮ Turto bankas nesutinka su tokia pirmosios instancijos teismo išvada ir nurodo, jog kreditoriai turi išspręsti klausimą ir nustatyti sumą, kuri turi būti išmokėta bankroto administratorei už įmonės administravimą. Apeliacinės instancijos teismas vertina, jog apeliantų argumentai yra pagrįsti.

10843.

109Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad kreditorių susirinkimo nutarimu negalima sukurti tokios situacijos, kad bankroto administratorius, vykdydamas jam pavestas funkcijas, būtų teisinio neapibrėžtumo situacijoje dėl to, ar jo patirtos išlaidos kreditorių susirinkimo bus patvirtintos. Kreditorių susirinkimas, tvirtindamas administravimo išlaidų sąmatą, turi nustatyti tokias administravimo išlaidų ribas, kurios leistų administratoriui sklandžiai atlikti administravimo procedūras ir netrikdytų bankroto bylos nagrinėjimo eigos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-486/2010). Pagal administratoriaus pateiktus ir pagrįstus paskaičiavimus kreditorių susirinkimas patvirtina visų rūšių administravimo išlaidas a priori, bet ne post factum ir remdamasis patvirtinta išlaidų sąmata administratorius vykdo bankroto procedūras (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. rugpjūčio 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2045/2011). Tai reiškia, kad administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimas yra ne tik kreditorių susirinkimo teisė, bet ir pareiga.

11044.

111Nustatyta, jog bankrutuojančios UAB „Timber construction group“ 2019 m. gegužės 6 d. vykusiame kreditorių susirinkime ketvirtuoju darbotvarkės klausimu patvirtinta administravimo išlaidų sąmata, kurią sudaro 4 000 Eur dydžio bankroto administratorės atlyginimas ir faktinės, pagrįstos bankroto administravimo išlaidos, kurios bus patvirtintos kreditorių susirinkimo nutarimu. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu tokia administravimo išlaidų sąmata yra pagrįsta, atitinkanti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. balandžio 27 d. nutarimo Nr. 415 „Dėl bankroto administravimo išlaidų rekomendacinių dydžių sąrašo ir atlyginimo administratoriui už bankroto administravimą nustatymo taisyklių patvirtinimo“ nuostatas.

11245.

113Įvertinęs išdėstytus argumentus, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog skundžiamoje nutartyje nepagrįstai neišspręstas klausimas dėl administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo. Konstatuotina, jog pirmosios instancijos teismo nutartimi sukurtas teisinis neapibrėžtumas bankroto administratorei, vykdant jos funkcijas, todėl nutarties dalis dėl kreditorių susirinkimo ketvirtojo darbotvarkės klausimu priimto nutarimo naikintina, o klausimas išspręstinas iš esmės – atmestinas bankroto administratorės skundas dalyje dėl ketvirtojo darbotvarkės klausimu priimto nutarimo panaikinimo ir šis nutarimas paliktinas galioti (CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Dėl kreditorių susirinkimo nutarimo šeštuoju darbotvarkės klausimu

11446.

115Nustatyta, jog 2019 m. gegužės 6 d. kreditorių susirinkimo šeštuoju darbotvarkės klausimu priimtas nutarimas – transporto priemonės pardavimą atidėti iki teismas išspręs taikos sutarties tvirtinimo klausimą bankroto byloje. Pirmosios instancijos teismas sprendė, jog nesant išspręstam taikos sutarties sudarymo ir tvirtinimo klausimui, kreditorių susirinkimas pagrįstai priėmė nutarimą atidėti transporto priemonės pardavimą iki teismas išspręs taikos sutarties tvirtinimo klausimą. Apeliantė bankroto administratorė UAB „Tigesta“ atskirajame skunde teigia, jog transporto priemonės pardavimo atidėjimas vilkina bankroto procedūras.

11647.

117Bankroto administratorius, vykdydamas įstatyme nustatytas funkcijas, privalo tinkamai organizuoti ir atlikti bankroto proceso darbus valdydamas, naudodamas bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės turtą, juo disponuodamas (parduodamas), kad būtų sukaupta kuo daugiau bankrutuojančios įmonės turto (lėšų), iš kurio būtų tenkinami kreditorių reikalavimai. Bankroto procedūrų tikslas yra siekis, kad bankroto proceso metu bankrutuojančios ir bankrutavusios įmonės turtas būtų parduodamas kuo didesne kaina, kad kuo didesne apimtimi būtų patenkinti kreditorių reikalavimai, įgyvendintos akcininkų teisės gauti likviduojamos įmonės turto dalį, likusią po atsiskaitymo su įmonės kreditoriais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. balandžio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-141/2012). Šis tikslas sietinas ir su bankroto administratoriaus pareiga įvertinti bankrutuojančios įmonės parduodamo turto pobūdį ir siekti jo pardavimo už kainą, kuri labiausiai atitiktų kreditorių ir bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės interesus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. spalio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-399-219/2018).

11848.

119Atmestini kaip nepagrįsti apeliantės bankroto administratorės UAB „Tigesta“ atskirojo skundo argumentai, kad transporto priemonės pardavimo atidėjimas vilkina bankroto procedūras. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su apskųstoje nutartyje nurodytais motyvais, jog įmonės turtas gali būti parduodamas ir iš gautų jį pardavus lėšų tenkinami kreditorių reikalavimai tik pripažinus įmonę bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto (ĮBĮ 30 – 31 straipsniai). Nustatyta, jog nagrinėjamu atveju bankrutuojanti UAB „Timber construction group“ nėra pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė skundą dalyje dėl kreditorių susirinkimo šeštuoju darbotvarkės klausimu priimto nutarimo panaikinimo. Dėl kreditorių susirinkimo nutarimo aštuntuoju darbotvarkės klausimu

12049.

121Bylos duomenimis nustatyta, jog 2019 m. gegužės 6 d. kreditorių susirinkimo nutarimo aštuntuoju darbotvarkės klausimu priimtas nutarimas atstatydinti bankroto administratorę UAB „Tigesta“. Pirmosios instancijos teismas bankroto administratorės skundą dėl šio nutarimo atmetė, be to kaip minėta, tenkino prašymą dėl bankroto administratorės atstatydinimo. Apeliantė bankroto administratorė UAB „Tigesta“ šio nutarimo nepagrįstumą motyvuoja analogiškais argumentais kaip ir nutarties dalies dėl bankroto administratorės atstatydinimo nepagrįstumą.

12250.

123Apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo nesutikti su apskųstoje nutartyje padaryta išvada, jog ĮBĮ 11 straipsnio 10 dalies 2 punkte nustatyta, kad teismas administratorių iš pareigų atstatydina, kai įmonės kreditorių susirinkimas ĮBĮ 23 straipsnio 13 punkte nustatyta tvarka arba kreditorių komitetas, jeigu jis sudarytas, ar ĮBĮ 21 straipsnio 2 dalies 4 punkte nurodytas kreditorius (kreditoriai) motyvuotu prašymu kreipiasi dėl administratoriaus atstatydinimo ir teismas nustato, kad kreditorių susirinkimo arba komiteto nutarimas atstatydinti administratorių buvo priimtas nepažeidžiant ĮBĮ nustatytos kreditorių susirinkimo arba komiteto nutarimų priėmimo tvarkos. Tai reiškia, jog bankroto administratorę atstatydinti gali tik teismas esant pateiktam kreditorių ar kreditorių komiteto prašymui, ką nagrinėjamu atveju ir pagrįstai padarė pirmosios instancijos teismas. Sutiktina su pirmosios instancijos teismo argumentais, jog vertinant kreditorių susirinkimo nutarimo aštuntuoju darbotvarkės klausimu teisėtumą, svarbu tik tai, ar buvo laikytasi kreditorių susirinkimų nutarimų priėmimo tvarkos. Apeliantė bankroto administratorė UAB „Tigesta“ neginčija, kad 2019 m. gegužės 6 d. kreditorių susirinkimo nutarimas aštuntuoju darbotvarkės klausimu priimtas neteisėtai, pažeidžiant ĮBĮ nustatytus procedūrinius reikalavimus, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė bankroto administratorės skundą dėl aštuntuoju darbotvarkės klausimu priimto nutarimo vadovaudamasis ĮBĮ 11 straipsnio 10 dalies 2 punktu. Dėl kreditorių susirinkimo nutarimo vienuoliktuoju darbotvarkės klausimu

12451.

125Nustatyta, jog 2019 m. gegužės 6 d. kreditorių susirinkimo nutarimu vienuoliktuoju darbotvarkės klausimu nutarta nepritarti bankroto administratorės pasiūlytam nutarimo projektui dėl kreipimosi į teismą dėl įmonės pripažinimo bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto. Pirmosios instancijos teismas vertino, jog negalima spręsti, kad yra sąlygos įmonę pripažinti bankrutavusia ir likviduoti ją dėl bankroto, nes taikos sutarties tvirtinimo klausimas iki šiol nėra išspręstas bankroto byloje. Apeliantė bankroto administratorė UAB „Tigesta“ atskirajame skunde teigia, jog taikos sutartis nėra sudaryta, o terminas jai sudaryti nėra pratęstas, todėl yra pagrindas kreiptis į teismą dėl įmonės pripažinimo bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

12652.

127ĮBĮ 30 straipsnio 2 dalyje numatyta, jog teismas pripažįsta įmonę bankrutavusia ir priima nutartį įmonę likviduoti, jei per 3 mėnesius nuo nutarties patvirtinti kreditorių reikalavimus įsiteisėjimo dienos nebuvo priimta nutartis dėl taikos sutarties sudarymo ir jei teismas šio termino nepratęsė.

12853.

129Nustatyta, kad 2019 m. sausio 18 d. kreditorių susirinkime priimtas nutarimas patvirtinti 2019 m. sausio 18 d. taikos sutarties projektą, taikos sutarties tvirtinimo klausimas iki šiol nėra išspręstas.

13054.

131Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog vienas iš apeliantės bankroto administratorės UAB „Tigesta“ atstatydinimo pagrindų yra nuo 2018 m. liepos 13 d. nepagrįstas su taikos sutarties sudarymu susijusių procedūrų vilkinimas, taikos sutarties nepasirašymas ir nepateikimas teismui tvirtinti, todėl konstatuoti esminiai bankroto procedūrų pažeidimai, trukdantys bankroto proceso eigai, pažeidžiantys kreditorių teises ir teisėtus interesus (šios Nutarties 27 punktas). Įvertinęs šias aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog nėra pagrindo naikinti teisėtos ir pagrįstos apskųstos nutarties dalies dėl 2019 m. gegužės 6 d. kreditorių susirinkimo nutarimo vienuoliktuoju darbotvarkės klausimu panaikinimo, tačiau pasikeitus įmonės bankroto administratorei tiek klausimas dėl taikos sutarties sudarymo, tiek klausimas dėl įmonės pripažinimo bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto turi būti sprendžiamas iš naujo.

13255.

133Kiti atskirųjų skundų argumentai, atsižvelgiant į pirmiau pateiktus išaiškinimus, vertintini kaip teisiškai nereikšmingi, todėl dėl jų plačiau nepasisakoma. Dėl procesinės bylos baigties

13456.

135Atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes ir nurodytus argumentus, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad skundžiamoje nutartyje nepagrįstai neišspręstas klausimas dėl administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo, todėl Kauno apygardos teismo 2019 m. rugsėjo 6 d. nutartis naikinama iš dalies ir klausimas išsprendžiamas iš esmės – atmetamas bankroto administratorės skundas dalyje dėl ketvirtojo darbotvarkės klausimu priimto nutarimo panaikinimo ir šis nutarimas paliekamas galioti (CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktas), o kitoje dalyje pirmosios instancijos teismo nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Taip pat apeliantų UAB „Dignalita“ ir A. M. atskirasis skundas paduotas dėl teismo nutarties dalies, kuri negali būti apeliacijos objektu, todėl apeliacinis procesas šioje bylos dalyje nutraukiamas (CPK 338 straipsnis, 315 straipsnio 2 dalies 3 punktas, 5 dalis).

136Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktais, 315 straipsnio 2 dalies 3 punktu ir 5 dalimi, 338 straipsniu,

Nutarė

137Nutraukti apeliacinį procesą civilinėje byloje Nr. 2-1519-781/2019 pagal suinteresuotų asmenų UAB „Dignalita“ ir A. M. atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2019 m. rugsėjo 6 d. nutarties dalies, kuria išspręstas bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Paltaja“ paskyrimo klausimas.

138Kauno apygardos teismo 2019 m. rugsėjo 6 d. nutartį dalyje dėl kreditorių susirinkimo ketvirtuoju darbotvarkės klausimu priimto nutarimo panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – atmesti bankroto administratorės skundą dalyje dėl ketvirtuoju darbotvarkės klausimu priimto nutarimo panaikinimo ir šį nutarimą palikti galioti.

139Kitoje dalyje Kauno apygardos teismo 2019 m. rugsėjo 6 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jūratė... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę... 3. I.... 4. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Kauno apygardos teismo 2017 m. lapkričio 24 d. nutartimi uždarajai akcinei... 7. 2.... 8. Pareiškėja bankrutuojančios „Timber construction group“ bankroto... 9. 3.... 10. Kreditorė UAB „Dignalita“ pateikė prašymą atstatydinti... 11. II.... 12. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 13. 4.... 14. Kauno apygardos teismas 2019 m. rugsėjo 6 d. nutartimi panaikino... 15. 5.... 16. Teismas sprendė, jog kreditorių susirinkimas, nepritardamas veiklos... 17. 6.... 18. Teismas konstatavo, kad bankroto administratorės prašomas patvirtinti... 19. 7.... 20. Pirmosios instancijos teismas vertino, jog kreditorių susirinkimo nutarimas... 21. 8.... 22. Teismo vertinimu, nesant išspręstam taikos sutarties sudarymo ir tvirtinimo... 23. 9.... 24. Pripažinus bankroto administratorės pareigą patikslinti savo veiklos... 25. 10.... 26. Teismas pažymėjo, jog bankroto administratorė neginčija, kad 2019 m.... 27. 11.... 28. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad bankroto administratorei,... 29. 12.... 30. Teismas vertino, jog negalima spręsti, kad yra sąlygos įmonę pripažinti... 31. 13.... 32. Konstatuota, kad bankroto administratorei vilkinant su taikos sutarties... 33. III.... 34. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 35. 14.... 36. Pareiškėja bankrutuojančios UAB „Timber construction group“ bankroto... 37. 14.1.... 38. Bankroto administratorė UAB „Tigesta“ teikė veiklos ataskaitą tvirtinti... 39. 14.2.... 40. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nepatvirtino bankroto administravimo... 41. 14.3.... 42. Transporto priemonės pardavimo atidėjimas vilkina bankroto procedūras.... 43. 14.4.... 44. Bankroto administratorė veikė aktyviai bankroto procese, o siūlomas taikos... 45. 15.... 46. Suinteresuoti asmenys UAB „Dignalita“ ir A. M. atskirajame skunde prašo... 47. 16.... 48. Suinteresuotas asmuo valstybės įmonė (toliau – VĮ) Turto bankas... 49. 16.1.... 50. Bankroto administratorė pateikė veiklos ataskaitą, kurioje nurodyta visa... 51. 16.2.... 52. Kreditoriai turi išspręsti klausimą ir nustatyti sumą, kuri turi būti... 53. 17.... 54. Pareiškėja bankrutuojančios UAB „Timber construction group“ bankroto... 55. 18.... 56. Suinteresuotas asmuo VĮ Turto bankas atsiliepime į atskiruosius skundus... 57. 19.... 58. Suinteresuotas asmuo UAB „Dignalita“ atsiliepimuose į atskiruosius skundus... 59. Teismas... 60. IV.... 61. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 62. 20.... 63. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirųjų skundų faktinis... 64. 21.... 65. Apeliantai UAB „Dignalita“ ir A. M. kartu su atskiruoju skundu teismui... 66. 22.... 67. Naujų įrodymų priėmimas apeliacinės instancijos teisme yra išimtinė... 68. 23.... 69. Pareiškėja bankroto administratorė UAB „Tigesta“ pateikė rašytinius... 70. 24.... 71. Iš bylos duomenų nustatyta, kad 2019 m. gegužės 6 d. įvyko... 72. 25.... 73. Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 21... 74. 26.... 75. Teismų praktikoje suformuluota taisyklė, kad teismas gali atstatydinti ir... 76. 27.... 77. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad bankroto administratorė nuo 2018 m. liepos... 78. 28.... 79. Apeliantai UAB „Dignalita“ ir A. M. atskirajame skunde ginčija pirmosios... 80. 29.... 81. ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalyje įtvirtinta, jog teismo nutartis paskirti bankroto... 82. 30.... 83. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog nagrinėjamu atveju... 84. 31.... 85. CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punkte nustatyta, kad apeliacinis skundas... 86. 32.... 87. Nagrinėjamu atveju nustatyta, jog 2019 m. gegužės 6 d. kreditorių... 88. 33.... 89. Administratoriaus veiklos ataskaita – tai dokumentas, kuriame pateikiami... 90. 34.... 91. Tvirtinti administratoriaus ataskaitą pirmiausia yra kompetentingas... 92. 35.... 93. Pagal ĮBĮ 23 straipsnio 4 punktą, jeigu kreditorių susirinkimas... 94. 36.... 95. Sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, jog pirmoji veiklos... 96. 37.... 97. ĮBĮ 23 straipsnyje nustatytos kreditorių susirinkimo teisės, tarp jų –... 98. 38.... 99. Iki 2016 m. gegužės 1 d. galiojusios redakcijos ĮBĮ 36 straipsnio 2 dalyje... 100. 39.... 101. Teisme ginčijant kreditorių susirinkimo patvirtintą administravimo išlaidų... 102. 40.... 103. Teismas, išnagrinėjęs ginčą ir tvirtindamas administravimo išlaidų... 104. 41.... 105. Nagrinėjamu atveju bankrutuojančios UAB „Timber construction group“ 2019... 106. 42.... 107. Pirmosios instancijos teismas nagrinėjamu atveju panaikino kreditorių... 108. 43.... 109. Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad kreditorių susirinkimo nutarimu... 110. 44.... 111. Nustatyta, jog bankrutuojančios UAB „Timber construction group“ 2019 m.... 112. 45.... 113. Įvertinęs išdėstytus argumentus, apeliacinės instancijos teismas... 114. 46.... 115. Nustatyta, jog 2019 m. gegužės 6 d. kreditorių susirinkimo šeštuoju... 116. 47.... 117. Bankroto administratorius, vykdydamas įstatyme nustatytas funkcijas, privalo... 118. 48.... 119. Atmestini kaip nepagrįsti apeliantės bankroto administratorės UAB... 120. 49.... 121. Bylos duomenimis nustatyta, jog 2019 m. gegužės 6 d. kreditorių susirinkimo... 122. 50.... 123. Apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo nesutikti su apskųstoje... 124. 51.... 125. Nustatyta, jog 2019 m. gegužės 6 d. kreditorių susirinkimo nutarimu... 126. 52.... 127. ĮBĮ 30 straipsnio 2 dalyje numatyta, jog teismas pripažįsta įmonę... 128. 53.... 129. Nustatyta, kad 2019 m. sausio 18 d. kreditorių susirinkime priimtas nutarimas... 130. 54.... 131. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog vienas iš apeliantės bankroto... 132. 55.... 133. Kiti atskirųjų skundų argumentai, atsižvelgiant į pirmiau pateiktus... 134. 56.... 135. Atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes ir nurodytus argumentus, apeliacinės... 136. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 137. Nutraukti apeliacinį procesą civilinėje byloje Nr. 2-1519-781/2019 pagal... 138. Kauno apygardos teismo 2019 m. rugsėjo 6 d. nutartį dalyje dėl kreditorių... 139. Kitoje dalyje Kauno apygardos teismo 2019 m. rugsėjo 6 d. nutartį palikti...