Byla 1-163-736/2012

1Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėjas Algimantas Brigadierius, sekretoriaujant Rasai Burbienei, dalyvaujant prokurorui Sigitui Kanaporiui, viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje L. N., a.k. ( - ) gim. ( - ), LR pilietė, vidurinio išsilavinimo, dirbanti ( - ), gyv. ( - ), dekl. gyv. vieta ten pat., neteista,

2kaltinama pagal Lietuvos Respublikos BK 260 str. 1 d.,

Nustatė

3L. N. 2011 m. rugpjūčio 8 d., apie 15 val., prie ( - ) namo, Kėdainiuose, iš ikiteisminio tyrimo metu nenustatyto asmens, turėdama tikslą platinti, neteisėtai įgijo 0,081 g narkotinės medžiagos - metadono, kurią nuo įgijimo momento, laikė minėto namo 9 bute, kur, supylusi į mineralinio vandens „Vishy" butelį, šias narkotines medžiagas paslėpė ir rugpjūčio 9 d., apie 11 val., turėdama tikslą jas platinti, nugabeno į Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kėdainių rajono policijos komisariatą, esantį ( - ), Kėdainiuose, kuriame apie 11 val. 30 min., minėtą narkotinę medžiagą perdavė kartu su siuntiniu, skirtu suimtajam M. G., Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kėdainių rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus operatyvaus valdymo poskyrio pareigūnams.

4Kaltinamoji L. N. dėl jai pareikšto kaltinimo kaltę pripažino visiškai ir parodė, kad prie Iki parduotuvės Tilto g. Kėdainių mieste, ją užkalbino nepažįstamas vyras, kuris jos paklausė, ar ji nėra M. G. sugyventinė. Jai atsakius, kad taip, pastarasis pasakė, kad atneš narkotikų M. G.. Ji perspėjo, kad narkotikų nenešioja, nes vyras jai buvo panašus į narkomaną. Ji suprato, kad metadonas - narkotinė medžiaga ir jo be recepto negalima gauti, tačiau sutiko nunešti, nors labai bijojo. Apie 15 val. minėtas vyras jai padavė indelį, kuriame buvo skysčio, paaiškino, kaip ir kur supilti. Skystį, kuris buvo bespalvis, limonado Sprite kvapo, ji supylė į mineralinio vandens butelį „Vichy" ir kartu su kitais produktais nunešė į Kėdainių rajono policijos komisariato areštinę kartu su siuntiniu. Šio produkto ji neįrašė į perduodamų daiktų sąrašą, nes jai buvo pasakyta tai paslėpti. Gailisi, kad taip padariusi, su M. G. gyvena apie 4-5 metus, turi 2012-03-04 gimusį sūnų, kurio tėvu įrašytas kitas asmuo, nes nėra nutraukusi ankstesnės santuokos.

5Be kaltinamosios prisipažinimo, jos kaltė įrodyta liudytojo parodymais, byloje esančiais rašytiniais įrodymais.

6Liudytojas V. M. parodė, kad 2011 m. rugpjūčio 9 d., jam dirbant areštinėje, apie 12 val., buvo atneštas siuntinys suimtajam M. G.. Siuntinį atnešė jo sugyventinė L. N.. Tikrinant daiktus, įtarimą sukėlė sulčių pakelis „Cido". Kamštelis buvo prasuktas, atplėšta po juo buvusi folija. Išpylus į kitą talpą sultis, jų viduje kažkas liko. Perpjovus pakuotę, rado du prezervatyvus su skaidriu skysčiu, vėliau nustatė, kad tai degtinė. Atsukus kamštį nuo mineralinio vandens „Vichy" 0,5 1 talpos buteliuko, sklido limonado „Sprite" kvapas, ekspertai nustatė, jog yra narkotikų. Jis ir kiti pareigūnai žino, kad M. G. vartojo narkotikus.

7Daiktų apžiūros protokole, fotolentelėse užfiksuota, kad prie įėjimo, kabinete ant stalo padėtas maišelis su produktais. Sulčių pakuotė 1,5 1 talpos „Cido XL" su užrašais „Apelsinu sula", perpjautas per pusę. Viršuje yra kamštelis, kurį atsukus matosi, kad atplėšta pakuotė - sidabrinės spalvos. Viduje pakelio yra du skaidrios spalvos prezervatyvai, užrišti su skaidriu skysčiu. Ši pakuotė paimta, prezervatyvai su skysčiu išimti ir supakuoti į 0,5 1 talpos stiklainį. Šalia plastikinis 1,5 1 talpos butelis nuo mineralinio, pripildytas oranžiniu skysčiu. Ant stalo taip pat guli prezervatyvų Bumper pakuotė su įpakavimu, užrašyta „3 vnt.". Mineralinio vandens „Vischy" 0,5 1 talpos butelis. Atsukus apžiūros metu butelį, iš jo sklinda limonado kvapas, nors ant butelio yra etiketė su užrašu - vanduo citrinų skonio, mineralizuotas. Butelis užsuktas, įpakuotas ir užantspauduotas kamštelis (3-8 b.l.). Daiktų, dokumentų pateikimo protokole užfiksuota, kad Kauno apskrities VPK Kėdainių r. PK VPS OVP vyr. postinis A. D. pateikė L. N. prašymą perduoti siuntą suimtam sugyventiniui M. G.. Kratos protokole užfiksuota, kad bute P. Lukšio g. 18-9, Kėdainiuose, virtuvėje, esančioje šiukšliadėžėje rastas plastikinis indelis su raudonu užsukamu dangteliu. Indelio viduje matosi bespalviai skysčio lašeliai. Toje pačioje šiukšliadėžėje rastas prezervatyvų „Bumper" dvi perplėštos pakuotės ir šalia du nuplėšti pakuočių galai. Rastos dvi prezervatyvų dalys (39-44 b.l.). Daiktų, dokumentų apžiūros protokole užfiksuota, kad apžiūrėta prezervatyvų pakuotė, prezervatyvų dalys, sulčių CIDO pakuotė (41-44 b.l.). 2012-01-20 specialisto išvadoje Nr. 140-(5159)-IS 1-446 užfiksuota, kad bespalvio skysčio iš 0,5 1 talpos plastikinio buteliuko „Vichy" 2011-08-09 patikrinimo metu rasto L. N. atneštame siuntinyje suimtajam M. G. sudėtyje yra narkotinė medžiaga - metadonas, kurio masė yra 0,081 g. Ant sutrupinto plastikinio indelio ir raudonos spalvos dangtelio kratos metu rastų L. N. namuose, Kėdainiuose, P. Lukšio g. 18-9, paviršių rasti narkotinės medžiagos - metadono pėdsakai (15-18 b.l.).

8Teismų praktikoje pripažįstama, kad tikslas parduoti narkotines ar psichotropines medžiagas, kitaip jas platinti yra suprantamas kaip sąmoningas siekis už atlygį ar be jo tokias medžiagas perduoti kitiems asmenims. Nusikalstamos veikos padarymo tikslas įrodinėjamas, remiantis ne tik kaltininko parodymais, bet ir objektyviais bylos duomenimis. Sprendžiant, ar kaltininkas turėjo tikslą parduoti, kitaip platinti narkotines ar psichotropines medžiagas, svarbią reikšmę turi šių medžiagų kiekis, jų įgijimo, laikymo, suradimo aplinkybės, paruoštų vartoti dozių skaičius, taip pat tai, ar kaltininkas pats vartoja šias medžiagas, ar anksčiau jas yra platinęs, ir kiti objektyvūs bylos duomenys (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartys Nr. Nr. 2K-87/2012, 2K-113/2011, 2K-781/2007, 2K-36/2009, 2K-75/2009, 2K-166/2010, 2K-4/2009, 2K-281/2009, 2K-618/2010 ir kt.). Teisiamajame posėdyje, vadovaujantis LR BPK 20 str., 301 str. 1d., ištirti ir įvertinti įrodymai leidžia daryti išvadą, kad kaltinamosios veika pagal BK 260 str. 1 d. kvalifikuota tinkamai. Ji, veikdama tiesiogine tyčia, neteisėtai įgijo 0,081 gr narkotinės medžiagos - metadono, laikė supylusi į mineralinio vandens „Vishy" butelį, nugabeno Kėdainių rajono policijos komisariatą ir perdavė kartu su siuntiniu, skirtu suimtajam M. G., Kėdainių rajono policijos komisariato VPS OVP pareigūnams.

9Kiekvienas nusikaltęs asmuo turi teisę į teisingą bausmę, todėl vertinant konkrečios bylos aplinkybes, privalu atsižvelgti ne tik į tai, kad skiriama bausmė atitiktų įstatymo reikalavimus, bet ir į nuostatas, skirtas bausmei individualizuoti bei įtvirtinančias teisingumo principo viršenybę. Teismas, skirdamas bausmę, ne tik vykdo įstatymo reikalavimus atsižvelgti į nusikalstamos veikos sunkumą bei kaltininko asmenybę, bet ir išreiškia nuomonę apie padarytą nusikalstamą veiką bei kaltąjį asmenį. Baudžiamajame įstatyme yra įtvirtinta nuostata, kad jeigu straipsnio, nustatančio atsakomybę už padarytą nusikaltimą, sankcijoje numatytos bausmės paskyrimas aiškiai prieštarautų teisingumo principui, teismas, vadovaudamasis bausmės paskirtimi, gali motyvuotai paskirti švelnesnę bausmę. Tai reiškia, kad teismas, įvertinęs veikos pavojingumą ir visas jau paminėtas bylos aplinkybes bei padaręs išvadą, jog kaltininkui konkretaus straipsnio sankcijoje numatytą švelniausioji bausmė nėra teisinga, gali motyvuotai skirti švelnesnę, negu įstatymo numatyta, bausmę. Teismų praktiką formuojantis Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nesmurtinio pobūdžio bylose nurodo į išskirtines aplinkybes, kuomet sutinkamai su BK 54 str. 3 d. yra galimas švelnesnės bausmės skyrimas. BK 54 str. 3 d. nurodytas vienas fundamentalių bausmės skyrimo principų, nustatytų Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse - bausmės teisingumo principas. Bausmė yra teisinga tada, kai ji atitinka padarytos veikos ir kaltininko asmenybės pavojingumą. Kaip nustatyta BK 54 str. 1 d., teismas bausmę skiria pagal šio kodekso specialiosios dalies straipsnio, numatančio atsakomybę už padarytą nusikalstamą veiką, sankciją laikydamasis šio kodekso bendrosios dalies nuostatų. Tačiau tais atvejais, kai straipsnio sankcijoje numatytos bausmės paskyrimas aiškiai prieštarautų teisingumo principui, teismas turi teisę paskirti švelnesnę, negu įstatymo sankcijoje numatytą, bausmę. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką teisingumo ir teisinės valstybės siekis įtvirtintas Lietuvos Respublikos Konstitucijos preambulėje. Vadinasi, teisingumo principas neatsiejamas nuo teisinės valstybės imperatyvo ir yra viena svarbiausių moralinių vertybių bei teisinės valstybės pagrindų. Pagal Konstituciją teisingumas gali būti įgyvendintas užtikrinant tam tikrą interesų pusiausvyrą, išvengiant atsitiktinumų ir savivalės, socialinio gyvenimo nestabilumo, interesų priešpriešos. Taigi teisingumas yra vienas pagrindinių teisės, kaip socialinio gyvenimo reguliavimo būdo, tikslų. Baudžiamosios teisės paskirties (BK 1 str.) kontekste tai reiškia, kad tarp siekiamo tikslo ir priemonių šiam tikslui pasiekti, tarp nusikalstamos veikos pavojingumo pobūdžio ir už šią veiką numatytos bausmės turi būti teisinga pusiausvyra (proporcija). Be to, įstatymų leidėjas, nustatydamas tokią sankciją už nusikalstamą veiką, turi kartu įstatymu nustatyti ir tokį teisinį reguliavimą, pagal kurį teismas, skirdamas bausmę už teisės pažeidimą, turi turėti galimybę atsižvelgti į visas bylos aplinkybes ir paskirti švelnesnę negu įstatymo numatyta bausmė. Šie iš konstitucinio teisingumo principo kylantys reikalavimai įtvirtinti BK 41 str. 2 d. 5 p., 54 str. 3 d. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys bylose Nr. 2K-7-45/2007, 2K-246/2011).

10L. N. įvykdė tyčinį, sunkų nusikaltimą, tačiau nebuvo sukelta sunkių pasekmių, ji neteista, administracine tvarka nebausta, nuo 2005 m. dirba UAB „A.", charakterizuojama teigiamai (82-84, 88 b.l.); Psichikos sveikatos ir priklausomybės kabinetų įskaitose neregistruota (90 b.l.); iš teisiamojo posėdžio metu pateiktos gimimo liudijimo kopijos matyti, kad kaltinamoji išlaiko 2012-03-04 gimusį sūnų, taip pat ir mažametę dukterį, gimusią 1999-06-23 (81 b.l.), šiuo metu yra vaiko priežiūros atostogose. Jos atsakomybę lengvinanti aplinkybė - kalta prisipažino visiškai ir nuoširdžiai gailisi (BK 59 str. 1 d. 2p.), atsakomybę sunkinančių aplinkybių nėra. Įvertinus kaltinamosios teigiamai charakterizuojamą asmenybę, nusikalstamos veikos padarymo aplinkybes, spręstina, kad padarytas nusikaltimas yra atsitiktinio pobūdžio, ji nėra pavojinga visuomenei tiek, jog būtų reikalinga, taikant pačią griežčiausią - laisvės atėmimo - bausmę, izoliuoti ją nuo šeimos (jos išlaikomų mažametės dukters ir vos prieš porą mėnesių gimusio sūnaus), kitų artimųjų bei visuomenės. Nurodytos aplinkybės įgalina spręsti, kad bausmės tikslai bus pasiekti skiriant švelnesnės bausmės rūšį (laisvės apribojimą), negu numatyta BK 260 str. 1 d. sankcijoje.

11Civilinio ieškinio nėra.

12Nuosprendžiui įsiteisėjus, daiktai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti: Kauno apskrities VPK Kėdainių rajono PK saugomas tuščias 0,5 1 talpos plastikinis butelis, plastikinio indelio su raudonu dangteliu dalys, 10 vienetų plastikinių indelių su skaidriu skysčiu, taip pat pakuotė su 475 ml skysčio, kuriame yra 0,077 g psichotropinės medžiagos metadono, saugomi Lietuvos Policijos Kriminalistinių tyrimų centre (19-21 b.l.), sunaikintini.

13Kardomoji priemonė rašytinis pasižadėjimas neišvykti (78-79 b.l.), nuosprendžiui įsiteisėjus, panaikintina.

14L. N. išaiškintina, kad per bausmės atlikimo laiką privalo be teismo ar bausmę vykdančios institucijos žinios nekeisti gyvenamosios vietos, vykdyti teismo nustatytus įpareigojimus ir nustatyta tvarka atsiskaityti, kaip juos vykdo (BK 48 str. 2 d.).

15Vadovaudamasis išdėstytu ir Lietuvos Respublikos BPK 297 str., 301 str. 1 d., 302 str. 1 d., 303 str. 2 d., teismas

Nutarė

16L. N. pripažinti kalta padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 260 str. 1 d., ir, pritaikius BK 54 str. 3 d., skirti laisvės apribojimą vieneriems metams ir šešiems mėnesiams, įpareigojant nuo 22,00 val. iki 6,00 val. būti namuose.

17Nuosprendžiui įsiteisėjus:

18- kardomąją priemonę, rašytinį pasižadėjimą neišvykti, panaikinti;

19- daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti: Kauno apskrities VPK Kėdainių rajono PK saugomą tuščią 0,5 1 talpos plastikinį butelį, plastikinio indelio su raudonu dangteliu dalis, 10 vienetų plastikinių indelių su skaidriu skysčiu, taip pat pakuotę su 475 ml skysčio, kuriame yra 0,077 g psichotropinės medžiagos metadono, saugomą Lietuvos Policijos Kriminalistinių tyrimų centre, sunaikinti.

20Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo gali būti apeliacine tvarka skundžiamas Kauno apygardos teismui, paduodant skundą per Kėdainių rajono apylinkės teismą.

21Išaiškinti L. N., kad per bausmės atlikimo laiką privalo be teismo ar bausmę vykdančios institucijos žinios nekeisti gyvenamosios vietos, vykdyti teismo nustatytus įpareigojimus ir nustatyta tvarka atsiskaityti, kaip juos vykdo.

Ryšiai
1. Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėjas Algimantas... 2. kaltinama pagal Lietuvos Respublikos BK 260 str. 1 d.,... 3. L. N. 2011 m. rugpjūčio 8 d., apie 15 val., prie ( - ) namo, Kėdainiuose,... 4. Kaltinamoji L. N. dėl jai pareikšto kaltinimo kaltę pripažino visiškai ir... 5. Be kaltinamosios prisipažinimo, jos kaltė įrodyta liudytojo parodymais,... 6. Liudytojas V. M. parodė, kad 2011 m. rugpjūčio 9 d., jam dirbant... 7. Daiktų apžiūros protokole, fotolentelėse užfiksuota, kad prie įėjimo,... 8. Teismų praktikoje pripažįstama, kad tikslas parduoti narkotines ar... 9. Kiekvienas nusikaltęs asmuo turi teisę į teisingą bausmę, todėl vertinant... 10. L. N. įvykdė tyčinį, sunkų nusikaltimą, tačiau nebuvo sukelta sunkių... 11. Civilinio ieškinio nėra.... 12. Nuosprendžiui įsiteisėjus, daiktai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai... 13. Kardomoji priemonė rašytinis pasižadėjimas neišvykti (78-79 b.l.),... 14. L. N. išaiškintina, kad per bausmės atlikimo laiką privalo be teismo ar... 15. Vadovaudamasis išdėstytu ir Lietuvos Respublikos BPK 297 str., 301 str. 1 d.,... 16. L. N. pripažinti kalta padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos... 17. Nuosprendžiui įsiteisėjus:... 18. - kardomąją priemonę, rašytinį pasižadėjimą neišvykti, panaikinti;... 19. - daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti: Kauno apskrities... 20. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo gali būti apeliacine tvarka... 21. Išaiškinti L. N., kad per bausmės atlikimo laiką privalo be teismo ar...