Byla 2S-946-516/2011
Dėl skolos, delspinigių ir palūkanų priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Rasos Gudžiūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Romualdos Janovičienės ir Andžej Maciejevski,

2kolegijos posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo UAB “Serneta” atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 17 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Serneta“ ieškinį atsakovui UAB „Norfos mažmena“ dėl skolos, delspinigių ir palūkanų priteisimo.

3Kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Ieškovas UAB „Serneta“ kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydamas priteisti iš atsakovo UAB „Norfos mažmena“ 55 574,89 Lt skolos, 10 003,48 Lt delspinigių, 11 310,58 Lt palūkanų, 8,05 proc. dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Reikalavimui užtikrinti prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovui nuosavybės teise priklausantį kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, o jo nesant, pinigines lėšas, neviršijant ieškinio sumos.

6Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2010 m. gruodžio 8 d. nutartimi ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovo atžvilgiu tenkino, areštavo atsakovui UAB „Norfos mažmena“ nuosavybės teise priklausantį 76 889 Lt vertės kilnojamąjį ar nekilnojamąjį turtą, jo nesant ar esant nepakankamai – pinigines lėšas, esančias esančias bankų ir/ar kitų kredito įstaigų sąskaitose, priklausančias jam ir esančias pas jį ar trečiuosius asmenis, uždraudžiant disponuoti, kitaip suvaržyti turtą, leidžiant iš areštuotų lėšų išmokėti darbo užmokestį darbuotojams, mokesčius valstybei bei socialinio draudimo įmokas, taip pat leidžiant atsiskaityti su UAB „Sermeta“ pagal byloje pareikštus reikalavimus. Teismas nurodė, kad ieškinio reikalavimas yra turtinio pobūdžio, reikalavimo suma yra didelė, todėl sprendė, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių gali pasunkėti arba tapti negalimu teismo sprendimo įvykdymas.

7UAB „Norfos mažmena“ Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 8 d. nutartį apskundė atskiruoju skundu. Atskirajame skunde nurodė, jog nutartis nepagrįsta, nes įmonės finansinė padėtis yra labai gera, todėl vien tik ieškinio suma negali būti besąlyginis pagrindas laikinųjų apsaugos priemonių taikymui.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2010 m. gruodžio 17 d. nutartimi UAB „Norfos mažmena“ atskirąjį skundą tenkino ir panaikino Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 8 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones. Teismas, įvertinęs atsakovo nurodytas aplinkybes bei pateiktus įrodymus, padarė išvadą, jog atsakovas yra didelė ir pelningai veikianti įmonė, turinti pakankamai pajamų įvykdyti galimai jam nepalankaus teismo sprendimą

10Ieškovas UAB „Serneta“ atskiruoju skundu prašo Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 17 d. nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – taikyti ieškovo prašomas laikinąsias apsaugos priemones.

11III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

12Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. teismas panaikindamas laikinąsias apsaugos priemones, vien dėl to, jog atsakovas yra didelė ir pelningai veikianti įmonė, pažeidė CPK 145 str. 2 d. Teismas argumentus dėl laikinųjų apsaugos priemonių netaikymo būtinumo motyvavo padėtį įvertinant tik atsakovo atžvilgiu, jog reikalaujama suma pastarajam nėra didelė ir visiškai nevertino reikalaujamos sumos – 76 889 Lt ieškovo atžvilgiu dydžio. Faktas, kad skolininkas nuolat vėluoja vykdyti savo pinigines prievoles negali būti net kvestionuojamas atsižvelgiant į jo atžvilgiu įvairų ūkio subjektų priverstinai išieškomas nepriemokų sumas. Apelianto nuomone, ieškovo reikalaujama suma jam yra, kaip ir daugeliui ūkio subjektų, didelė ir netaikant laikinųjų apsaugos priemonių būsimo teismo sprendimo neįvykdymas dar labiau apsunkintų ieškovą;
  2. teismo argumentai, jog atsakovas yra pelningai veikianti įmonė yra hipotetinė, bei nėra tinkamai pagrįsti bei jokiais būdais nepatvirtina fakto, jog atsakovo finansinė padėtis yra tokia gera, kad net gi nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių tai neturės jokios įtakos būsimo teismo sprendimo įvykdymui. Apeliantas atkreipia dėmesį į tai, kad vien tai, jog atsakovas yra ūkinę – komercinę veiklą vykdantis juridinis asmuo, nereiškia, jog skolos suma jo atžvilgiu nelaikytina didele, kadangi iš prie skundo pridedamo atsakovo balanso, pelno (nuostolių) ataskaitos, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos, bei kitų finansinių dokumentų matyti, kad atsakovo pajamos 2009 m. sumažėjo 123 ml. Lt, prekių pardavimo pajamos sumažėjo 96,3 mln. Lt, suteiktų paslaugų pardavimo pajamos sumažėjo beveik dvigubai. Visi pridedami finansiniai dokumentai patvirtina, jog bet kokie rinkos svyravimai ar ekonomikos pokyčiai neigiamai atsilieps atsakovo ūkinei – komercinei veiklai, todėl iškils grėsmė atsakovo veiklos tęstinumo galimybei, įskaitant ir galimybei atsiskaityti su kreditoriais, tame tarpe ir su ieškovu. Apeliantas taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad atsakovas daugelį savo veiklos vykdo svetimose nuomojamose patalpose, turi trumpalaikio turto, o turimo ilgalaikio turto nusidėvėjimas yra didelis. Be to, šiuo metu atsakovas turi daugiau nei 40 kreditorinių įsiskolinimų.

13Atsakovas UAB „Norfos mažmena“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 17 d. nutartį palikti nepakeistą, o ieškovo atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą.

14Teigia, kad nors ieškovas nepatiekė jokių duomenų ir įrodymų apie atsakovo veiksmus, kurie paliudytų apie atsakovo ketinimą perleisti turimą turtą ar jį perleisti, t.y. nepateikė jokių duomenų, kad laikinąsias apsaugos priemones taikyti yra būtina, kad jų nepritaikius pasunkėtų ar taptų neįmanomas teismo sprendimo įvykdymas. Nurodo, jog atsakovas valdo 120 prekybos centrų „Norfa“, kuriuose turi daug ir įvairaus turto, kurie ženkliai viršija ieškinio sumą, todėl nėra pagrindo prielaidoms, kad yra grėsmė būsimo teismo sprendimo įvykdymui.

15IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Atskirasis skundas netenkinamas, pirmosios instancijos teismo nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 p.).

17Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų (Civilinio proceso kodekso 329 str.) patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas atskirajame skunde numatytų ribų, išskyrus, kai to reikalauja viešasis interesas (Civilinio proceso kodekso 320 str. 1-2 d., 338 str.; Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo 2006-09-21 nutarimas, VŽ, 2006, Nr. 102-3957).

18Nagrinėjamu atveju absoliučių teismo nutarčių negaliojimo pagrindų (Civilinio proceso kodekso 329 str. 2 ir 3 dalys, 338 str.) nėra nustatyta, byloje paduodant atskirąjį skundą nėra ginamas viešasis interesas, todėl teisėjų kolegija, nagrinėdama atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 17 d. nutarties, remiasi skundo teisiniu bei faktiniu pagrindu, neperžengdama jo ribų.

19Teisėjų kolegija, įvertinusi bylos duomenis, atskirojo skundo, bei atsiliepimo į jį argumentus, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai aiškino ir taikė procesinės teisės normas, reglamentuojančias laikinųjų apsaugos priemonių netaikymą. Skundžiamą nutartį panaikinti ar pakeisti atskirajame skunde nurodytais motyvais įstatyminių pagrindų nėra.

20CPK 6 straipsnyje įtvirtintas teisingumo principas reiškia, kad pažeista ar ginčijama subjektinė teisė bus apginta tik tada, kai teismo sprendimas, kuriuo patenkintas ieškinys, bus pilnai įvykdytas. Tuo tikslu įstatymų leidėjas CPK 144-152 straipsniuose įtvirtino laikinųjų apsaugos priemonių institutą. Taigi laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms pasunkinti ar padaryti neįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymą.

21Jų taikymo poreikį nulemia grėsmė, kad dėl kokių nors atsakovo veiksmų arba neveikimo galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas (CPK 144 straipsnio 1 dalis). Taikant laikinąsias apsaugos priemones siekiama, kad visą bylos nagrinėjimo laiką šalių finansinė padėtis išliktų tokia, kokia buvo prieš nagrinėjant bylą, kad būtų reali galimybė įgyvendinti priimtą teismo procesinį sprendimą.

22Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Tokiu būdu įstatymo leidėjas ne tik numatė laikinųjų apsaugos priemonių taikymo galimybę, bet ir šių priemonių taikymo sąlygą ir esminį apribojimą - laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tada, jei yra pagrindo manyti, kad, nesiėmus šių priemonių, būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas ir prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones pateikę asmenys tikėtinai pagrindė savo ieškinio reikalavimą. Taigi taikant laikinąsias apsaugos priemones, turi būti įvertinta reali grėsmė, jog galimas palankus ieškovui teismo sprendimas bus neįvykdytas, ir taikytinų laikinųjų apsaugos priemonių proporcingumas siekiamiems tikslams.

23Teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad juridinį pagrindą imtis laikinųjų apsaugos priemonių sudaro konkretūs faktiniai duomenys arba aplinkybės, leidžiantys pagrįstai manyti, jog nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių gali atsirasti įstatyme numatytos neigiamos pasekmės. Konkretūs faktiniai duomenys nustatomi atsižvelgiant į prievolės dydį, rūšį (sutartinė/deliktinė, solidari/subsidiari/dalinė, pirminė/regresinė,(ne)tiesioginė, pagrindinė/papildoma civilinė atsakomybė), į atsakovo statusą (fizinis/juridinis asmuo), jo turtinę padėtį ir kt. Aplinkybės siejamos su atsakovo elgesiu, kuris tiesiogiai gali ir nepažeisti teisės aktų reikalavimų, bet ieškovui gali būti nenaudingas. Pvz., atsakovas prisiima papildomų prievolių ir turimu turtu (lėšomis) užtikrina savo arba trečiųjų asmenų prievolių tinkamą įvykdymą. Tad jeigu kyla realus pavojus, kad ieškovo teisės, priverstinai vykdant sprendimą, gali būti pažeistos, laikinųjų apsaugos priemonių dėka siekiama išlaikyti atsakovo turtinę padėtį status quo. Tai leistų tikėtis ieškovui ieškinio patenkinimo atveju, kad priimtas teismo sprendimas bus iš tikrųjų įvykdytas.

24Apeliantas teigia, kad nagrinėjamu atveju ieškinio suma yra didelė. Ieškovo nurodyti argumentai dėl atsakovo nesąžiningo elgesio, nepagrįstai gautų sumų negrąžinimo, sudarė pakankamą pagrindą taikyti ieškovo prašomas laikinąsias apsaugos priemones. Tačiau teisėjų kolegija su tokiu atskirojo skundo argumentu nesutinka.

25Teismų praktikoje, sprendžiant dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, laikomasi nuostatos, pagal kurią aplinkybė, kad teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas, preziumuojama tuomet, kai tarp šalių yra kilęs turtinis ginčas dėl didelės pinigų sumos priteisimo, nes didelė ieškinio reikalavimo suma gali objektyviai padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. spalio 9 d. nutartį, priimtą civ. byloje UAB „Ecoservice“ v. UAB „Naujamiesčio būstas“, bylos Nr. 2-733/2008; Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. spalio 30 d. nutartį, priimtą civ. byloje UAB „Miesto centro turtas“ v. UAB „Constuctus“, bylos Nr. 2-792/2008, ir kt.). Tačiau net ir didelė ieškinio suma nėra besąlyginis pagrindas visais atvejais taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Reikalavimo sumos dydis turi būti įvertintas ne absoliučiu dydžiu, bet atsižvelgiant į konkretaus atsakovo finansines galimybes, tai yra ar konkrečiam atsakovui ieškinio reikalavimo suma yra didelė ar ne, todėl ieškovas turi pareigą argumentuotai pagrįsti, jog ieškinio suma yra didelė atsakovui, o teismas konkrečiam asmeniui pareikštą turtinio reikalavimo sumą turi vertinti pagal jo turimo turto vertę, pajamas, įsipareigojimus. Tuo atveju, kai yra įrodymų, jog pareikštų reikalavimų suma atsakovui (skolininkui) kaip juridiniam asmeniui, lyginant ją su jo nuosavybės teise valdomo turto verte, įstatiniu kapitalu, gaunamu pelnu bei apyvarta, o taip pat jo įsipareigojimais, nėra didelė, teismas neturi pagrindo taikyti laikinųjų apsaugos priemonių, kadangi gera atsakovo (skolininko) turtinė padėtis yra aplinkybė, kuri paneigia didelės reikalavimų sumos sąlygotos grėsmės teismo sprendimo (įsakymo) įvykdymui egzistavimą (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. balandžio 16 d. nutartį, priimtą civ. byloje UAB „Santeka“ v. UAB „Skirnuva“, bylos Nr. 2-447/2009; 2009 m. spalio 29 d. nutartį, priimtą civ. byloje laivų LKAB „Klaipėdos smeltė“ v. UAB „Litbana“, bylos Nr. 2-1230/2009, 2010 m. balandžio 1 d. nutartį, priimta civ. byloje UAB „ABB“ v. UAB „Autobela“ ir T. B., bylos Nr. 2-432/2010 ir kt.).

26Nagrinėjamu atveju ginčas yra kilęs dėl 76 889 Lt sumos priteisimo iš atsakovo UAB „Norfos mažmena“.

27Teisėjų kolegija pažymi, jog šiuo atveju, siekiant nustatyti, ar reikalaujama priteisti suma yra didelė, būtina atsižvelgti į atsakovo finansinę padėti bei jo galimybes patenkinti galimai ieškovui palankų teismo sprendimą. Iš papildomai atsakovo pateiktų 2010-09-30 finansinės atskaitomybės dokumentų (balanso, pelno (nuostolių) ataskaitos) (b.l. 161,162) matyti, kad 2010-09-30 bendrovės ilgalaikis turtas sudarė 21 535 612 Lt, trumpalaikis turtas – 104 064 50 Lt, viso turto – už 125 599 862 Lt, per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 81 613 190 Lt, o ilgalaikių skolų atsakovas neturėjo. Tarpiniame atsakovo balanse nurodyta, kad atsakovas apskaitė nuo 5 725 815 Lt iki 7 247 828 Lt pinigų ir pinigų ekvivalentų (likvidžių investicijų). Pagal 2010 m. 9 (devynių) mėnesių pelno (nuostolių) ataskaitą grynasis pelnas siekė 15 754 365 Lt. Be to, atsakovas pateikė įrodymus, kad jis turi kilnojamojo turto (prekybos centrų įrangos), kurio vertė yra 9 814 776 Lt (b.l. 163-183). Iš šių dokumentų matyti, kad atsakovo turimo turto vertė žymiai viršija jam pareikšto reikalavimo sumą. Teismui pateiktos balansų kopijos yra pasirašytos įmonės atsakingų už finansinę veiklą darbuotojų, t.y. direktoriaus bei vyriausios finansininkės, todėl kolegija neturi pagrindo jomis abejoti, nors jos ir nėra pateiktos Juridinių asmenų registrui. Išdėstytos aplinkybės leidžia spręsti, kad pareikštas ieškinio reikalavimas 76 889 Lt sumai atsakovo atžvilgiu nėra didelis ir atsakovas būtų pajėgus ieškinį patenkinus, įvykdyti galimai ieškovui palankų teismo sprendimą. Teisėjų kolegija taip pat pabrėžia, jog ieškovas nenurodė jokių argumentų, kurie teismui leistų daryti pagrįstą išvadą, kad atsakovas gali bandyti jam priklausantį turtą paslėpti, parduoti, perleisti tretiesiems asmenims ar kitaip vengti įvykdyti teismo sprendimą, jei ieškinys būtų patenkintas, dėl ko teismo sprendimo įvykdymas galėtų pasunkėti ar tapti visiškai nebeįmanomas. Vien ta aplinkybė, jog ginčas tarp šalių - turtinio pobūdžio ir tai, kad ieškovas buvo priverstas kreiptis į teismą su ieškiniu, nesudaro pakankamo pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, todėl teisėjų kolegija daro išvadą, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė tenkinti ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

28Teisėjų kolegija taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad ieškovas atsakovo finansinę būklę vertino 2009 metų finansiniais rodikliais, kurie šiai dienai yra pakitę ir nebeatitinka įmonės finansinės padėties. Be to, Lietuvos apeliacinis teismas savo nutartyje Nr. 2-902/2011 yra išanalizavęs UAB „Norfos mažmena“ finansinės atskaitomybės dokumentus, t. y. 2009 m. balansą, 2010 m. 9 mėn. balansą ir pelno (nuostolių) ataskaitą, ir yra nurodęs, jog pagal 2009 metų balansą atsakovas yra finansiškai stiprus juridinis asmuo, kuris turi turto iš viso už 145646797 Lt, iš jo materialaus turto 26 051 578 Lt sumai, grynasis pelnas sudaro 2805215 Lt, pagal 2010 metų 9 mėnesių balansą ir pelno (nuostolių) ataskaitą atsakovo grynasis pelnas už 9 mėnesius sudaro 15 754 365 Lt, konstatavo, kad atsakovo finansinė padėtis yra gera, ieškinys pareikštas ekonomiškai stipriam juridiniam asmeniui, kurio turimo turto vertė žymiai viršija jam pareikštų reikalavimų sumą (Lietuvos apeliacinio teismo 2011-04-21 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-902/2011). Tokios pačios pozicijos dėl atsakovo turtinės padėties Lietuvos apeliacinis teismas laikosi ir savo 2011-05-12 nutartyse, priimtose civilinėse bylose Nr. 2-1393/2011 ir 2-1389/2011.

29Ieškovo nurodomos aplinkybės, kad UAB „Norfos mažmena“ turi daugiau nei 40 kreditorinių įsiskolinimų taip pat nepaneigia atsakovo finansiniais dokumentais pagrįstos materialinės padėties.

30Kiti ieškovo atskirojo skundo argumentai nėra teisiškai reikšmingi ir nesudaro pagrindo skundžiamai teismo nutarčiai panaikinti.

31Remiantis tuo, kas aukščiau išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, atmesdamas ieškovo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, teisingai aiškino ir taikė civilinio proceso kodekso 144-152 straipsnio normas, dėl to ieškovo prašymą išsprendė teisingai, pagrindų panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį nėra (Civilinio proceso kodekso 329, 330, 338 str.), todėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo nutartis paliekama nepakeista (Civilinio proceso kodekso 337 str. 1 p.), o ieškovo atskirasis skundas netenkinamas.

32Pagal Vilniaus apygardos teismo pažymą apie išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, šioje byloje apeliacinės instancijos teismas turėjo 5,70 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 92 str.). Netenkinus atskirojo skundo dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010-12-17 nutarties, iš ieškovo UAB “Serneta” priteistina 5,70 Lt pašto išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu apeliacinėje instancijoje (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 93 str., 96 str. 2 d.).

33Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 334-339 str., teisėjų kolegija

Nutarė

34Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 17 d. nutartį palikti nepakeistą.

35Priteisti iš ieškovo UAB „Serneta“ 5,70 Lt (penkis litus ir 70 centų) pašto išlaidų valstybei, mokamų į surenkamąją sąskaitą (įmokos kodas 5660).

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. kolegijos posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo... 3. Kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 4. I. Ginčo esmė... 5. Ieškovas UAB „Serneta“ kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydamas... 6. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2010 m. gruodžio 8 d. nutartimi ieškovo... 7. UAB „Norfos mažmena“ Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. gruodžio... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2010 m. gruodžio 17 d. nutartimi UAB... 10. Ieškovas UAB „Serneta“ atskiruoju skundu prašo Vilniaus miesto 1... 11. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 12. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. teismas... 13. Atsakovas UAB „Norfos mažmena“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo... 14. Teigia, kad nors ieškovas nepatiekė jokių duomenų ir įrodymų apie... 15. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 16. Atskirasis skundas netenkinamas, pirmosios instancijos teismo nutartis... 17. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 18. Nagrinėjamu atveju absoliučių teismo nutarčių negaliojimo pagrindų... 19. Teisėjų kolegija, įvertinusi bylos duomenis, atskirojo skundo, bei... 20. CPK 6 straipsnyje įtvirtintas teisingumo principas reiškia, kad pažeista ar... 21. Jų taikymo poreikį nulemia grėsmė, kad dėl kokių nors atsakovo veiksmų... 22. Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį teismas dalyvaujančių byloje ar kitų... 23. Teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad juridinį pagrindą imtis laikinųjų... 24. Apeliantas teigia, kad nagrinėjamu atveju ieškinio suma yra didelė. Ieškovo... 25. Teismų praktikoje, sprendžiant dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo,... 26. Nagrinėjamu atveju ginčas yra kilęs dėl 76 889 Lt sumos priteisimo iš... 27. Teisėjų kolegija pažymi, jog šiuo atveju, siekiant nustatyti, ar... 28. Teisėjų kolegija taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad ieškovas atsakovo... 29. Ieškovo nurodomos aplinkybės, kad UAB „Norfos mažmena“ turi daugiau nei... 30. Kiti ieškovo atskirojo skundo argumentai nėra teisiškai reikšmingi ir... 31. Remiantis tuo, kas aukščiau išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 32. Pagal Vilniaus apygardos teismo pažymą apie išlaidas, susijusias su... 33. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 334-339 str.,... 34. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 17 d. nutartį palikti... 35. Priteisti iš ieškovo UAB „Serneta“ 5,70 Lt (penkis litus ir 70 centų)...