Byla 2-1242-724/2013
Dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties nevykdymo,-

1Visagino miesto apylinkės teismo teisėjas Giedrius Avinas rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB „PRO INVEST GROUP“ ieškinį atsakovui E. I. (E. I.) dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties nevykdymo,-

Nustatė

2Ieškovas UAB „PRO INVEST GROUP“ remdamasis 2009 m. kovo 3 d. vartojimo kredito sutartimi, kurios kodas ABB2 3EC3 6D53 8E89 F6D1 1E15 175D A9A4, sudaryta tarp pradinio kreditoriaus UAB „Ekspres kreditas“, 2012 m. lapkričio 29 d. reikalavimo perleidimo (cesijos) sutartimi Nr. 2012-11-29, prašo priteisti iš atsakovo E. I. 360,00 Lt įsiskolinimą (300,00 Lt negrąžinto kredito, 60,00 Lt kredito suteikimo komisinį mokestį), 216,00 Lt delspinigių, 100,00 Lt baudos, 5% dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 54,00 Lt žyminį mokestį bei visas kitas turėtas bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas prašo priimti sprendimą už akių, jei byloje nebus pateiktas atsiliepimas į pareikštą ieškinį.

3Atsakovui E. I. procesiniai dokumentai 2013 m. rugsėjo 19 d. įteikti tinkamai Lietuvos Respublikos CPK 130 str. numatytu būdu.

4Atsakovas gavęs procesinius dokumentus per teismo nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį, todėl ieškovo prašymu priimtinas sprendimas už akių (Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d.).

5Ieškinys tenkintinas dalinai.

6Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (Lietuvos Respublikos CPK 285 str. 2 d.).

7Ieškovo pateikti įrodymai leidžia daryti išvadą, kad pasitvirtinus jų turiniui, ieškinys būtų pagrįstas iš dalies.

8Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad pradinis kreditorius UAB „Ekspers kreditas“ su atsakovu E. I. 2009 m. kovo 3 d. telekomunikacijų galiniais įrenginiais sudarė vartojimo kredito sutartį, kurių TCST kodas ABB2 3EC3 6D53 8E89 F6D1 1E15 175D A9A4, kurios pagrindu ieškovas 2009 m. kovo 20 d. atsakovui suteikė 300,00 Lt kreditą, o pastarasis įsipareigojo ieškovui iki 2009 m. balandžio 11 d. minėtą kreditą grąžinti, mokėdamas įmokas, 60,00 Lt palūkanas (kredito mokestį). Laiku neįvykdžius prisiimtų įsipareigojimų pagal vartojimo kredito sutarties, kurių TCST kodas ABB2 3EC3 6D53 8E89 F6D1 1E15 175D A9A4, bendrųjų sąlygų 6.1 p. paskolos gavėjas laikų neįvykdęs prievolės grąžinti kreditą ir kredito mokestį, privalo mokėti pradiniam kreditoriui 2 % dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos, pagal bendrųjų sąlygų 6.2 p., jei kredito gavėjas pavėlavęs ilgiau kaip 30 dienų privalo sumokėti 100,00 Lt baudą. Ieškovas teigia, kad pradinis kreditorius UAB „Ekpres kreditas“ nuo 2012 m. gruodžio 4 d. jokių mokėjimų negavo. Atsakovui pradinis kreditorius 19 kartų atsakovo nurodytu el. paštu siuntė priminimus įvykdyti prievolę, į pranešimus atsakovas nereagavo ir kredito negrąžino.

92013 m. lapkričio 29 d. pradinis kreditorius UAB „Ekspres kreditas“ ir ieškovas UAB „PRO INVEST GROUP“ sudarė reikalavimo perleidimo (cesijos) sutartį Nr. 2012-11-29, kurios pagrindu pradinis kreditorius perleido ieškovui visasa iš internetinėje greitųjų kreditų svetainėje www.topcredit.lt sudarytų sutarčių tarp pradinio kreditoriaus ir skolininkų, kurie išvardyti šios sutarties 2 priede, kylančias ar su ja susijusias pradinio kreditoriaus teises, įskaitant pradinio kreditoriaus teisę reikalauti ir gauti iš gauti iš skolininko su skolos grąžinimu susijusius mokėjimus ir visas susikaupusias palūkanas, susidariusius delspinigius, baudas, jei tokios būtų, tačiau neapsiribojant šia teise. 2012 m. gruodžio 4 d. ir 2013 m. sausio 8 d. atsakovui jo nurodytu el. Paštu buvo išsiūsti pranešimai apie reikalavimo perleidimą ieškovui UAB „PRO INVEST GROUP“. Į pranešimus atsakovas nereagavo ir kredito negrąžino.

10Ieškovas prašo priteisti negrąžintą 300,00 Lt kredito sumą, 60,00 Lt kredito mokestį, 216,00 Lt delspinigių, kurie paskaičioti nuo 360,00 Lt negrąžintos kredito ir kredito mokesčio sumos už 30 dienų, remiantis bendrųjų sutarties sąlygų 6.1 punktu ir 100,00 Lt baudą, remiantis bendrųjų sutarties sąlygų 6.2 punktu, 5 % metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas.

11Dėl reikalavimų perleidimo.

12Lietuvos Respublikos CK 6.109 str. 1 d. nustatyti du cesijos padarinių atsiradimo skolininko atžvilgiu pagrindai: pirma, kai įstatyme ar pradinio kreditoriaus ir skolininko sutartyje, kurios pagrindu atsirado skolininko prievolė, nustatyta sąlyga, kad skolininkas sutiko perleisti reikalavimą naujajam kreditoriui; antra, kai skolininkui pateikiamas reikalavimo perleidimo faktą patvirtinančio dokumento kopija arba kitoks reikalavimo perleidimo fakto įrodymas. Įstatyme išsamiai nenustatyti specialūs pranešimo skolininkui apie reikalavimo teisės perleidimą būdai, išskyrus Lietuvos Respublikos CK 6.109 str. 5 d. nurodytą būdą, kad tinkamu pranešimu laikomas reikalavimo perleidimo sutarties pateikimas skolininkui. Dėl to šią spragą užpildo Lietuvos Aukščiausiasis teismas, byloje Nr. 3K-7-168/2012 aiškindamas CK 6.109 straipsnio 1 dalį ir formuodamas šiuo klausimu vienodą teismų praktiką. Išplėstinė teisėjų kolegija pažymėjo, kad CK 6.109 straipsnio 1 dalies formuluotė, jog pranešimu laikomas reikalavimo perleidimo fakto įrodymo pateikimas skolininkui, reiškia, kad bet kuris pranešimas, nesvarbu, kokios formos ir kurio kreditoriaus (pradinio ar naujojo) pateikiamas, tačiau informuojantis skolininką apie cesiją, CK 6.109 straipsnio 1 dalies prasme yra įrodymas apie reikalavimo perleidimo faktą. Skolininkui apie reikalavimo perleidimą, kai jam sudaryti skolininko sutikimo nereikia, gali būti pranešta bet kokia forma ir bet kokiu būdu, svarbu, kad pranešime būtų informacija apie pradinio kreditoriaus turimą ar būsimą reikalavimą ir jo perleidimą įvardytam naujajam kreditoriui.

13Kadangi ieškovas pateikė įrodymus, kad 2012 m. gruodžio 4 d. ir 2013 m. sausio 8 d. atsakovo nurodytu el. paštu informavo atsakovą apie pradinio kreditoriaus UAB Ekspres kreditas“ reikalavimų perleidimą ieškovui UAB „PRO INVEST GROUP“, todėl apie reikalavimų perleidimą atsakovas E. I. informuotas tinkamai ir sutinkamai su Lietuvos Respublikos CK 6.109 str. 1 d. nuostatomis.

14Dėl paskolos sutarties aiškinimo.

15Bendrosios sutarčių aiškinimo taisyklės įtvirtintos Lietuvos Respublikos CK 6.193 str. bei suformuluotos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad, esant ginčui dėl sutarties turinio bei jos sąlygų, sutartis aiškinama nustatant tikruosius sutarties dalyvių ketinimus, o ne vien remiantis pažodiniu sutarties teksto aiškinimu. Aiškinant sutartį taip pat turi būti atsižvelgiama į šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių elgesį po sutarties sudarymo, sutartinių santykių praktiką ir kitas reikšmingas aplinkybes (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. liepos 30 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Fegda“ v. UAB „V. B. Logistika“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-349/2010; 2012 m. vasario 22 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje IĮ „Tinkreta“ v. UAB „Vikva“, bylos Nr. 3K-3-46/2012; 2012 m. birželio 20 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje I. S.–J. v. UAB „Avenire“, bylos Nr. 3K-3-302/2012; kt.). Be to, kasacinis teismas yra pabrėžęs būtinybę aiškinant sutartį atsižvelgti į jos ypatybes. Ne kartą atkreiptas dėmesys į teismo pareigą ex officio įvertinti vartojimo sutarties sąlygas sąžiningumo aspektu, vykdytiną visuotinai nepriklausomai nuo to, kokioje teisminėje procedūroje teisėjas priima su tokių sąlygų vertinimu susijusius procesinius sprendimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. birželio 15 d. nutartis, priimta civilinėje bylojepagal pareiškėjo AB DnB NORD banko pareiškimą, bylos Nr. 3K-7-272/2011; 2012 m. vasario 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB DnB NORD bankas v. A. P. ir kt., bylos Nr. 3K-3-58/2012). Aiškinant vartojimo sutartis taip pat turi būti taikoma speciali CK 6.193 str. 4 d., 6.188 str. 6 d. įtvirtinta palankiausio vartotojo atžvilgiu sutarties sąlygos aiškinimo taisyklė, pagal kurią, kai abejojama dėl sutarties sąlygų, jos aiškinamos tas sąlygas pasiūliusios šalies nenaudai ir jas priėmusios šalies naudai, be to, visais atvejais sutarties sąlygos turi būti aiškinamos vartotojų ir sutartį prisijungimo būdu sudariusios šalies naudai.

16Sutartis gali būti kvalifikuojama vartojimo kredito sutartimi tada, kai ji atitinka ne tik tokiai sutarčių rūšiai, bet ir bendruosius vartojimo sutartims keliamus reikalavimus. Vartojimo sutartimi yra laikoma sutartis dėl prekių ir paslaugų įsigijimo, kurią fizinis asmuo (vartotojas) su prekių ar paslaugų pardavėju (tiekėju) sudaro su vartotojo verslu ar profesija nesusijusiu tikslu, t. y. vartotojo asmeniniams, šeimos, namų ūkio poreikiams tenkinti (CK 1.39 str. 1 d.; Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 2 str. 14 d.). Remiantis teisės aktuose pateikta vartojimo sutarties apibrėžtimi, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje suformuluoti esminiai požymiai, kuriuos atitinkanti sutartis kvalifikuojama kaip vartojimo: pirma, prekes ar paslaugas įsigyja fizinis asmuo; antra, fizinis asmuo prekes ar paslaugas perka savo asmeniniams (ne verslo ar profesiniams) poreikiams; trečia, prekes ar paslaugas teikia verslininkas (fizinis ar juridinis asmuo, veikiantis verslo tikslais) (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. birželio 22 d. nutartį, priimtą civilinėje bylojeN. Č. v. UAB „Makveža“, bylos Nr. 3K-3-256/2009; 2011 m. spalio 18 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje I. A. v. AB ,,SEB lizingas“, bylos Nr. 3K-3-397/2011; 2012 m. balandžio 27 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje pagal pareiškėjo AB „Citadele“ banko pareiškimą, bylos Nr. 3K-3-189/2012; kt.). Atsižvelgiant į šioje byloje teismų nustatytas faktines aplinkybes, susijusias su ginčo Paskolos sutarties sąlygomis, jos sudarymu, ją sudariusių šalių ypatumais, konstatuotina, kad teismai pagrįstai ginčo sutartį pripažino vartojimo kredito sutartimi.

17Iš paskolos sutarties matyti, kad tai yra elektroninėmis ryšio priemonėmis sudaroma sutartis, paskolos gavėjui prisijungiant prie paskolos davėjo siūlomų sąlygų. Sutartį sudaro dvi dalys: viešai internete skelbiamos bendros paskolos sutarties sąlygos, kurioms paskolos gavėjas turi pritarti, ir konkretaus paskolos gavėjo pasirinktas paskolos variantas – vienas iš paskolos sumos, paskolos termino ir paslaugos mokesčio derinių, siūlomų interneto svetainėje (Sutarties 4.1 – 4.3 punktai). Byloje pateikta pirmoji sutarties dalis – bendrosios paskolos sutarties sąlygos, tačiau nėra jokių įrodymų (pavyzdžiui, elektroninio puslapio kopijų, trumpųjų žinučių išrašų ar pan.), patvirtinančių atsakovo pasirinktą konkretų paskolos variantą, pasiskolintą sumą ir su tuo susijusias pareigas mokėti konkretaus dydžio paslaugos mokestį.

18Todėl teismas daro išvadą, kad pradinis kreditorius UAB „Ekspres kreditas“ ir atsakovas E. I. 2009 m. kovo 3 d. sudarė vartojimo kredito sutartį, kurios TCST kodas ABB2 3EC3 6D53 8E89 F6D1 1E15 175D A9A4.

19Dėl paskolos.

20Lietuvos Respublikos CK 6.256 str. 1 d. nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.38 str. 1 d., prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus.

21Nors vartojimo kredito sutarties, kurių TCST kodas ABB2 3EC3 6D53 8E89 F6D1 1E15 175D A9A4, bendrųjų sąlygų 1.2 punkte nustatyta, kad kredito sutarčiai netaikomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatos, reglamentuojančios paskolos ir kreditavimo santykius, ši sutarties nuostata yra prieštaraujanti Lietuvos Respublikos CK 6.881 str. 1 d. nuostatoms, todėl negalioja Lietuvos Respublikos CK 6.157 str. 1 d. ir 6.226 str. 1 d.

22Lietuvos Respublikos CK 6.870 str. 2 d. nustatyta, kad paskolos sutartis pripažįstama sudaryta nuo pinigų arba daiktų perdavimo momento. Ieškovo pinigų perdavimo atsakovui faktą patvirtina 2009 m. kovo 20 d. mokėjimo nurodymas Nr. 775, kuriame nurodyta, jog pradinis kreditorius UAB Ekspres kreditas“ 300,00 Lt sumą pervedė į atsakovo E. I. sąskaitą.

23Iš ieškovo pateikto pradinio kreditoriaus tiklalapio administratoriaus zonos išrašo nustatyta, kad paskolos sutartis, kurios ID 2725, tarp atsakovo E. I. ir pradinio kreditoriaus sudaryta 21 dienai nuo 2009 m. kovo 20 d. iki 2009 m. balandžio 11 d.

24Atsakovas sutarties tinkamai nevykdė, įrodymų apie prievolių visišką įvykdymą byloje nėra. Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.873 str. 1 d. paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą jos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. Atsakovas negražino paskolos sutartu terminu, todėl ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 300,00 Lt negražintos paskolos yra laikytinas pagrįstu ir įrodytu, todėl tenkintinas.

25Dėl kredito suteikimo mokesčio.

26Ieškovas prašo priteisti 60,00 Lt kredito mokestį už naudojimąsi paskola (paskolos suteikimo komisinį mokestį).

27Lietuvos Respublikos CK 6.881, str. 1 d. nustatyta, kad kreditavimo sutartimi bankas ar kita kredito įstaiga (kreditorius) įsipareigoja suteikti kredito gavėjui sutartyje nustatyto dydžio ir nustatytomis sąlygomis pinigines lėšas (kreditą), o kredito gavėjas įsipareigoja gautą sumą grąžinti kreditoriui ir mokėti palūkanas.

28Pradinio kreditoriaus UAB „Ekspres kreditas“ su atsakovu E. I. 2009 m. kovo 3 d. telekomunikacijų galiniais įrenginiais sudarytos vartojimo kredito sutarties, kurių TCST kodas ABB2 3EC3 6D53 8E89 F6D1 1E15 175D A9A4, 1.1 punkte numatyta, kad atsakovas įsipareigoja kredito sutartyje nustatyta tvarka ir terminais sumokėti bendrovei kredito mokestį bei vykdyti kitus įsipareigojimus, sutarties 5.1 punkte numatyta, kad kredito grąžinimo dieną klientas privalo grąžinti visą grąžintiną sumą, kurią sudaro kreditas bei kredito mokestis. Šios sutarties 2.5 punkte nustatyta, kad kredito mokestis – pinigų suma, kurią klientas privalo sumokėti bendrovei už suteiktą kreditą.

29Taigi kredito mokestis yra kreditoriui mokėtinos palūkanos už suteiktą kreditą.

30Kaip matyti iš 2013 m. rugpjūčio 21 d. pradinio kreditoriaus tiklalapio administratoriaus zonos išrašo, 300,00 Lt suteikto kredito kredito kaina yra 60,00 Lt. Atsakovui negrąžinus 300,00 Lt kredito ir nesumokėjus 60,00 Lt kredito mokesčio kainos, 2009 m. gegužės 11 d. atsakovui skirta 100,00 Lt bauda.

31Todėl atsakovas šiuo metu skolingas ieškovui 60,00 Lt kredito suteikimo mokesčio sumą ir ši kredito suteikimo mokesčio suma priteistina iš atsakovo.

32Dėl delspinigių, baudos, palūkanų.

33Netesybos - tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta. Šalių susitarimu nustatytų netesybų tikslas – kompensuoti kreditoriaus galimus praradimus neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius sutartinius arba ikisutartinius įsipareigojimus (Lietuvos Respublikos CK 6.71 str.). Netesybos gali būti nustatomos už prievolės neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, taip pat įvykdymo termino praleidimą (Lietuvos Respublikos CK 6.71 str. 1 d., 3 d.). Šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia tai, kad kreditoriui nereikia įrodinėti patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie gali būti pripažinti minimaliais nuostoliais. Tai reiškia, kad netesybos atlieka ne baudinę, o kompensuojamąją funkciją, jomis siekiama atlyginti nukentėjusiai šaliai nuostolius. Kreditavimo sutartyje nustatytos palūkanos garantuoja ieškovui pelną, todėl netesybos neturėtų būti papildomomis pajamomis. Jos turėtų tik kompensuoti ieškovui nuostolius už laiku negaunamas įmokas. Teismas turi teisę ir pareigą pagal Lietuvos Respublikos CK 6.73 str. 2 d. ir 6.258 str. 3 d. kontroliuoti, ar nustatytos netesybos nėra neprotingai didelės ir nesudaro pagrindo vienai šaliai nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita. Sutarties laisvės principas reiškia, kad sutarties šalys gali nustatyti bet kokias sutarties sąlygas, neprieštaraujančias imperatyvioms įstatymo normoms, gerai moralei, sąžiningumo, protingumo, teisingumo ir kitiems principams.

34Vartojimo kredito sutarties bendrųjų sąlygų 6.1 punkte numatytas delspinigių dydis yra 2 % nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

35Teismas sprendžia, kad sutartyje numatytas 2 % delspinigių dydis per dieną neatitinka šalių interesų pusiausvyros principo, yra neprotingas ir aiškiai per didelis, nes sudaro 730 % metinių delspinigių dydį. Šis dydis neatitinka ir teismų praktikos tinkamų netesybų dydžio klausimu net ir ne vartojimo sutarčių atvejais. Paprastai teismai, atsižvelgdami į konkrečios bylos aplinkybes, tinkamu netesybų dydžiu pripažįsta 0,02–0,1 % (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. birželio 6 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija v. UAB „Ferteksos transportas“, bylos Nr. 3K-3-316/2005; 2005 m. rugsėjo 12 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Lemora“ v. UAB „Pergamas“, bylos Nr. 3K-3-394/2005; 2006 m. kovo 6 d. nutartį, priimtą V. ir S. M. prekybos centro bankroto byloje, bylos Nr. 3K-3-173/2006; 2007 m. lapkričio 19 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Schmitz Cargobull Baltic“ v. UAB „Vilniaus universaliųjų metalo konstrukcijų gamykla“, bylos Nr. 3K-3-503/2007; 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Kaduva“ v. UAB „Okadeta“, bylos Nr. 3K-3-401/2008; kt.). Šiuo metu Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 11 str. 8 d. numatyta, kad pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais vartojimo kredito gavėjui taikomos netesybos negali būti didesnės kaip 0,05 % pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną. Kadangi vartojimo kredito sutartis tarp pradinio kreditoriaus ir atsakovo sudaryta 2009 m. kovo 3 d., o vartojimo kredito įstatymo 11 str. 8 d. nuostata įsigaliojo 2010 m. balandžio 1 d., teismas negali šios įstatymo normos taikyti tiesiogiai, tačiau šia įstatymo nuostata teismas vadovaujasi kaip orientaciniu kriterijumi nustatant delspinigių dydį. Nustatydamas delspinigių dydį teismas atsižvelgia ir į tai, kad kredito sutartį sudarė kredito paslaugas teikianti bendrovė bei vartotojas, kuris iš esmės negalėjo keisti sutarties sąlygų, taigi ir derėtis dėl sutartyje numatytų sankcijų, t.y. delspinigių ir baudos dydžio netinkamai vykdant sutartį.

36Todėl prašomų priteisti delspinigių dydis mažintinas nuo sutartyje numatytų 2 % delspinigių per dieną iki 0,1 % delspinigių per dieną.

37Ieškovas delspinigius paskaičiavo už 30 dienų, todėl atsakovui neįvykdžius prievolės pradiniam kreditoriui iš atsakovo priteistinas 0,1 % delspinigių dydis už nesumokėtą 360,00 Lt kredito ir palūkanų sumą už 30 dienų, tai sudaro 10,80 Lt delspinigių sumą.

38Vartojimo kredito sutarties, kurių TCST kodas ABB2 3EC3 6D53 8E89 F6D1 1E15 175D A9A4, 6.2 punkte numatyta, kad jei klientas vėluoja sumokėti ilgiau nei trisdešimt kalendorinių dienų, jis privalo papildimai sumokėti bendrovei 100,00 Lt baudą. Šis baudos dydis yra Lietuvos Respublikos CK 6.37 str. 1 d. numaytos palūkanos, o šių palūkanų dydis turi atitikti CK 6.37 str. 3 d. numatytiems sąžiningumo ir protingumo principams.

39Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad paskolos sutarties 6.1 punkte jau yra numatytas neįvykdytos prievolės nuostolių atlyginimo būdas – delspinigiai, sutartyje numatytas 100,00 Lt baudos dydis, palyginus su suteikta 300,00 Lt kredito suma yra neprotingas ir aiškiai per didelis, bei atsižvelgiant į teismo išdėstytus motyvus dėl delspinigių dydžio mažinimo, baudos dydis mažintinas nuo 100,00 Lt iki 30,00 Lt. Ši baudos suma priteistina iš atsakovo.

40Ieškovas taip pat prašo teismo priteisti procesines palūkanas. Lietuvos Respublikos CK 6.37 str. numato, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės prievolės, turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Lietuvos Respublikos CK 6.210 str. 1 d. numato, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, iš atsakovo priteistinos 5 % dydžio metinės palūkanos už priteistą 340,80 Lt sumą nuo bylos iškėlimo 2013 m. rugpjūčio 26 d. teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

41Dėl bylinėjimosi išlaidų.

42Remiantis Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 2 d., ieškovui iš atsakovo priteistina bylinėjimosi išlaidų dalis, proporcinga priteistai sumai. Teismas patenkino 50,41 % (676,00 Lt : 100 % ?340,80 Lt = 50,41 %) ieškovo reikalavimų. Atsižvelgus į Lietuvos Respublikos CPK 80 str. 7 d., 82 str., mokesčių administravimo įstatymo 66 str. 4 d. nuostatas iš atsakovo ieškovo naudai priteistina 54,00 Lt bylinėjimosi išlaidų.

43Pašto išlaidos byloje sudaro 18,70 Lt. Jos paskirstytinos analogiškai, ir priteistinos į valstybės biudžetą iš šalių. Todėl iš atsakovo priteistina 9,42 Lt pašto išlaidų, iš ieškovo priteistina 9,28 Lt pašto išlaidų. Šių išlaidų dydis sudaro mažesnę nei Lietuvos Respublikos CPK 96 str. 6 d. ir 2011 m. lapkričio 7 d. Lietuvos Respublikos teisngumo ir finansų ministrų įsakyme Nr. 1R-261/1K-355 nustatytą 10,00 Lt sumą kiekvienai šaliai, todėl jos nepriteistinos.

44Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d., 285 – 287 straipsniais,-

Nutarė

45Ieškinį tenkinti iš dalies.

46Priteisti iš atsakovo E. I., a.k. ( - ) 300,00 Lt (tris šimtus Lt 00 ct) negrąžinto kredito, 60,00 Lt (šešiasdešimt Lt 00 ct) kredito suteikimo mokesčio, 10,80 Lt (dešimt Lt 80 ct) delspinigių, 30,00 Lt (trisdešimt Lt 00 ct) baudos, 5 % dydžio metines palūkanas už priteistą 340,80 Lt sumą nuo bylos iškėlimo 2013 m. rugpjūčio 26 d. teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 54,00 Lt (penkiasdešimt keturis Lt 00 ct) bylinėjimosi išlaidų ieškovo UAB „PRO INVEST GROUP“, į.k. 302453988, naudai.

47Atsakovas E. I. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuriame turi būti nurodoma: teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas, šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas, aplinkybės, liudijančios neatvykimo į teismo posėdį ir teismo neinformavimo iki teismo posėdžio priežasčių svarbumą, taip pat įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes, aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, bei įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes, pareiškimą paduodančios šalies prašymas, prie pareiškimo pridedamos šalies medžiagos sąrašas, pareiškimą paduodančios šalies parašas, pareiškimo surašymo data ir duomenys apie žyminio mokesčio sumokėjimą.

48Ieškovas UAB „PRO INVEST GROUP“ turi teisę per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos skųsti sprendimą Panevėžio apygardos teismui per Visagino miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Visagino miesto apylinkės teismo teisėjas Giedrius Avinas rašytinio proceso... 2. Ieškovas UAB „PRO INVEST GROUP“ remdamasis 2009 m. kovo 3 d. vartojimo... 3. Atsakovui E. I. procesiniai dokumentai 2013 m. rugsėjo 19 d. įteikti tinkamai... 4. Atsakovas gavęs procesinius dokumentus per teismo nustatytą terminą... 5. Ieškinys tenkintinas dalinai.... 6. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų... 7. Ieškovo pateikti įrodymai leidžia daryti išvadą, kad pasitvirtinus jų... 8. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad pradinis kreditorius... 9. 2013 m. lapkričio 29 d. pradinis kreditorius UAB „Ekspres kreditas“ ir... 10. Ieškovas prašo priteisti negrąžintą 300,00 Lt kredito sumą, 60,00 Lt... 11. Dėl reikalavimų perleidimo.... 12. Lietuvos Respublikos CK 6.109 str. 1 d. nustatyti du cesijos padarinių... 13. Kadangi ieškovas pateikė įrodymus, kad 2012 m. gruodžio 4 d. ir 2013 m.... 14. Dėl paskolos sutarties aiškinimo.... 15. Bendrosios sutarčių aiškinimo taisyklės įtvirtintos Lietuvos Respublikos... 16. Sutartis gali būti kvalifikuojama vartojimo kredito sutartimi tada, kai ji... 17. Iš paskolos sutarties matyti, kad tai yra elektroninėmis ryšio priemonėmis... 18. Todėl teismas daro išvadą, kad pradinis kreditorius UAB „Ekspres... 19. Dėl paskolos.... 20. Lietuvos Respublikos CK 6.256 str. 1 d. nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo... 21. Nors vartojimo kredito sutarties, kurių TCST kodas ABB2 3EC3 6D53 8E89 F6D1... 22. Lietuvos Respublikos CK 6.870 str. 2 d. nustatyta, kad paskolos sutartis... 23. Iš ieškovo pateikto pradinio kreditoriaus tiklalapio administratoriaus zonos... 24. Atsakovas sutarties tinkamai nevykdė, įrodymų apie prievolių visišką... 25. Dėl kredito suteikimo mokesčio.... 26. Ieškovas prašo priteisti 60,00 Lt kredito mokestį už naudojimąsi paskola... 27. Lietuvos Respublikos CK 6.881, str. 1 d. nustatyta, kad kreditavimo sutartimi... 28. Pradinio kreditoriaus UAB „Ekspres kreditas“ su atsakovu E. I. 2009 m. kovo... 29. Taigi kredito mokestis yra kreditoriui mokėtinos palūkanos už suteiktą... 30. Kaip matyti iš 2013 m. rugpjūčio 21 d. pradinio kreditoriaus tiklalapio... 31. Todėl atsakovas šiuo metu skolingas ieškovui 60,00 Lt kredito suteikimo... 32. Dėl delspinigių, baudos, palūkanų.... 33. Netesybos - tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią... 34. Vartojimo kredito sutarties bendrųjų sąlygų 6.1 punkte numatytas... 35. Teismas sprendžia, kad sutartyje numatytas 2 % delspinigių dydis per dieną... 36. Todėl prašomų priteisti delspinigių dydis mažintinas nuo sutartyje... 37. Ieškovas delspinigius paskaičiavo už 30 dienų, todėl atsakovui... 38. Vartojimo kredito sutarties, kurių TCST kodas ABB2 3EC3 6D53 8E89 F6D1 1E15... 39. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad paskolos sutarties 6.1 punkte jau yra... 40. Ieškovas taip pat prašo teismo priteisti procesines palūkanas. Lietuvos... 41. Dėl bylinėjimosi išlaidų.... 42. Remiantis Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 2 d., ieškovui iš atsakovo... 43. Pašto išlaidos byloje sudaro 18,70 Lt. Jos paskirstytinos analogiškai, ir... 44. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d., 285 – 287... 45. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 46. Priteisti iš atsakovo E. I., a.k. ( - ) 300,00 Lt (tris šimtus Lt 00 ct)... 47. Atsakovas E. I. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine... 48. Ieškovas UAB „PRO INVEST GROUP“ turi teisę per 30 dienų nuo sprendimo...