Byla 2-10-826/2012
Dėl skolos priteisimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Marius Dobrovolskis, sekretoriaujant Joanai Runelienei, dalyvaujant ieškovui O. K. (O. K.), ieškovo atstovei advokato padėjėjai Sandrai Balskuvienei, atsakovo atstovams advokato padėjėjui Linui Mažoniui, direktoriui ir trečiajam asmeniui A. Z. (A. Z.), tretiesiems asmenims V. M., R. R. ir V. G., viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo O. K. (O. K.) ieškinį atsakovui UAB „Žuvitakis“, tretiesiems asmenims atsakovo pusėje A. Z. (A. Z.), V. M., R. R. ir V. G. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo 57419,12 Lt skolos, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškinyje nurodė, kad dirbdamas UAB „Žuvitakis“ direktoriumi, laikotarpiu nuo 2008-12-31 iki 2010-06-09 iš savo asmeninių lėšų apmokėjo už atsakovo prievoles 57419,12 Lt, kadangi bendrovė neturėjo apyvartinių lėšų apmokėti bendrovės finansinių įsipareigojimų. Teigia, kad tai patvirtina pridedamo ieškovo apyvartos žiniaraščio nuorašas. Nurodo, kad ieškovas registruotu laišku išsiuntė reikalavimą dėl 57419,12 Lt skolos grąžinimo, tačiau atsakovas į šį reikalavimą nereagavo ir jokio atsakymo nepateikė.

3Atsiliepime į ieškinį atsakovas nurodė, kad su ieškiniu nesutinka, prašė jį atmesti. Nurodė, kad UAB „Žuvitakis“ yra penki akcininkai, vienas iš jų yra ieškovas. Ieškovui vadovaujant, bendrovė praktiškai negavo pajamų, todėl ūkinėms reikmėms buvo naudojamos darbuotojų asmeninės lėšos, kurias įmonė turėjo kompensuoti. Teigia, kad 2010 metų balandžio mėnesį ieškovas išvyko uždarbiauti į Norvegiją ir bendrovės direktoriaus pareigų nebevykdė. Dėl to, nuo 2010 metų balandžio iki 2010 metų rugpjūčio bendrovėje nebuvo buhalterės, nes ji paprašė nutraukti darbo sutartį, nes nesant direktoriaus nenorėjo būti vieninteliu atsakingu asmenimi bendrovėje. Nurodo, kad 2010-04-12 akcininkų sprendimu ieškovo pavadavimui buvo paskirtas akcininkas V. M., kuris iki pat ieškovo atleidimo dienos faktiškai vykdė direktoriui pavestas funkcijas. Iš bendrovės pasitraukus ieškovui, UAB „Žuvitakis“ pradėjo gauti užsakymų, įmonės finansinė padėtis pagerėjo, kas leido iki metų galo apmokėti praktiškai visą įsiskolinimą, kuris buvo atsiradęs ieškovo vadovavimo metu. Su ieškovo teismui nurodytu 57419,12 Lt įsiskolinimu ieškovui nesutinka, nes ieškovas, nesant tam teisinio pagrindo, į savo avansinę apyskaitą buvo savavališkai įtraukęs sumas, faktiškai mokėtas kitų bendrovės darbuotojų (akcininkų), kurie net nežinojo apie ieškovo nurodymu atsiradusius neatitikimus buhalterinėje apskaitoje, nes pasitikėdami juo iš bendrovės direktoriaus (ieškovo) nereikalavo ataskaitos apie iš jų paimtų pinigų panaudojimą bei atvaizdavimą bendrovės buhalterinėje apskaitoje. Teigia, kad akcininkų susirinkimo protokolu ir UAB „Žuvitakis“ buhalterinės pažymos pagrindu, UAB „Žuvitakis“ buvo atstatyti duomenys ieškovo nurodymu klaidingai vestoje apskaitoje ir pagal atsakovo buhalterinės apskaitos dokumentus atsakovas nėra skolingas ieškovo nurodytos sumos, pinigai einamosioms reikmėms buvo gauti iš UAB „Žuvitakis“ akcininkų ir yra išmokėti ne atsakovui, o faktiškai už bendrovę mokėjusiems akcininkams. Teigia, kad teismui pateikta ieškovo avansinė apyskaita nėra pasirašyta atsakingo už atsakovo buhalterinę apskaitą asmens, todėl negali būti laikoma oficialiu buhalteriniu dokumentu. Taip pat nurodė, kad UAB „Žuvitakis“ taip pat yra atsakovu Klaipėdos miesto apylinkės teisme vedamoje civilinėje byloje Nr. 2-1694-676/2011 pagal to paties ieškovo – akcininko ir buvusio bendrovės direktoriaus O. K. (O. K.) ieškinį dėl neišmokėto atlyginimo priteisimo ir toje byloje ieškovas reikalauja priteisti jam neišmokėtą darbo užmokestį, vidutinį darbo užmokestį už atsiskaityti uždelstą laiką, 5 proc. procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas. Papildomai ieškovas reikalauja pripažinti negaliojančiu UAB „Žuvitakis“ 2010-12-15 visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimą dalyje dėl ieškovo nesumokėto įstatinio kapitalo dalies užskaitymo iš jo darbo užmokesčio. Atsakovas teigia, kad 2010-12-15 UAB „Žuvitakis“ akcininkai priėmė du sprendimus: atlikti buhalterinių dokumentų klaidų taisymą, pagal ieškovo avansinėje apyskaitoje parodytas sumokėtas sumas paskirstyti faktiškai pinigus mokėjusiems asmenims: A. Z. – 41979,71 Lt, R. R. – 4788,04 Lt, V. M. – 11082,98 Lt. Antru sprendimu akcininkai nutarė pabaigti suformuoti įstatinį kapitalą akcininkų įnašais: A. Z. – 10409,00 Lt, R. R. – 12578,00 Lt, V. M. – 12235,00 Lt, V. G. – 13015,00 Lt ir nutarė akcininko O. K. (O. K.) nesumokėtą 10898,00 Lt įstatinio kapitalo dalį užskaityti iš jo darbo užmokesčio. Atsakovas teigia, kadangi civilinėje byloje Nr. 2-1694-676/2011 ieškovas ginčija tik UAB „Žuvitakis“ 2010-12-15 visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimą dalyje dėl ieškovo nesumokėto įstatinio kapitalo dalies užskaitymo iš jo darbo užmokesčio, tai akcininkų susirinkimo sprendimas atlikti buhalterinių dokumentų klaidų taisymą, pagal O. K. (O. K.) avansines apyskaitas parodytas sumokėtas sumas paskirstyti faktiškai pinigus mokėjusiems asmenims ieškovo nėra ginčijamas, t.y. ieškovas neprieštarauja tokiam akcininkų sprendimui, išreikštam 2010-12-15 akcininkų susirinkime. Kadangi civilinėje byloje Nr. 2-1694-676/2011 ieškovas UAB „Žuvitakis“ 2010-12-15 visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimą dalyje dėl ieškovo nesumokėto įstatinio kapitalo dalies užskaitymo iš jo darbo užmokesčio ginčija nuo 2011-03-01, tai ieškovas jau nebegali teisme ginčyti kitų tame pačiame akcininkų susirinkime priimtų sprendimų dėl senaties, nes tokiems ieškiniams nustatomas trijų mėnesių ieškinio senaties terminas. Mano, kad ieškovas elgiasi nesąžiningai kitų bendrovės akcininkų bei pačios bendrovės atžvilgiu. Teigia, kad ieškovas yra pateikęs siūlymą kitiems akcininkams nupirkti iš jo UAB „Žuvitakis“ akcijas naudojantis pirmumo teise, o su tokiu pasiūlymu nesutikus, ieškovas pateikė ieškinius teismui.

4Tretieji asmenys pateikė atsiliepimą į ieškinį ir tais pačiais motyvais kaip ir atsakovas nurodė, kad su ieškiniu nesutinka ir prašė ieškinį atmesti.

5Bylos nagrinėjimo metu ieškovas preiškė atsisakymą nuo dalies ieškinio už 11185,13 Lt sumą, likusią dalį ieškinio už 46233,99 Lt sumą palaikė ir prašė tenkinti. Paaiškino, kad 2008 m. balandžio mėnesį pardavė savo motinos butą ir 2008 m. gegužės mėn. atėjo dirbti į UAB „Žuvitakis“, pirko akcijas, teigia, kad neturėdamas pinigų būtų buvęs UAB „Žuvitakis“ nereikalingas. Visi už butą gauti pinigai buvo panaudoti UAB „Žuvitakis“. Nurodė, kad tuo laiku kai įmonė neturėjo pinigų jos akcininkai už įmonę mokėjo iš savo asmeninių lėšų ir dabar kai jis nebedirba UAB „Žuvitakis“ negali atgauti savo įneštų pinigų. Negalėjo paaiškinti, kodėl neginčijo 2010-12-15 avansinės apyskaitos. Dalies reikalavimų atsisakė, nes ant dokumentų yra jo pavardė, tačiau ne jo parašai, todėl nori išvengti nereikalingo ginčo. Nori, kad būtų priteistos tos sumos, prie kurių yra jo vardas, pavardė ir parašas. Kiti akcininkai taip pat įnešinėjo pinigus, tačiau po daug mažesnes sumas. Kiti akcininkai jam savo piniginių lėšų nėra gavęs. Visas sąskaitas už telefonus mokėjo bendrovė. Pusė asmenų, kurie turėjo bendrovės abonentinius numerius, bendrovėje nedirbo. Bendrovė turėjo virš 20 abonentų, darbuotojų buvo 11 – 12.

6Ieškovo atstovė ieškinį palaikė ir prašė jį tenkinti pilnai. Teigė, kad UAB „Žuvitakis“ padarė klaidų atitaisymą priskirdamas įmonės trims akcininkams pinigų sumas, pagrindžiant tas operacijas apskaitos dokumentais, patvirtinančiais, kad mokėjimus atliko ieškovas. Teigia, kad jei dokumentai buvo netikslūs tai pagal įstatymą tie dokumentai turėjo būti anuliuoti, o to nepadarius jie turi būti laikomi tinkamais ir pagrindžiančiais, kad mokėjimus atliko ieškovas. Teigia, kad nėra jokių įrodymų, jog mokėjimus būtų atlikę tretieji asmenys arba būtų perdavę pinigus ieškovui.

7Atsakovo atstovas su ieškiniu nesutiko, prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad ieškovas yra atgavęs savo pinigus, kurių iš ameninių lėšų buvo įnešta įmonei tik už 4973,91 Lt sumą. Kitų įmokėtų pinigų paskirstymo klausimas buvo išspręstas 2010-12-15 avansinėje apyskaitoje. Nurodė, kad ieškovas, būdamas įmonės direktorius, neinformavo akcininkų apie savo vedamą buhalterinę apskaitą ir tik po jo atleidimo paaiškėjo, kad jokių įnešimų į įmonės kasą nebūdavo, buvo vedamas tik vienas sąrašas su visomis atliktomis operacijomis ir tas dokumentas nėra pasirašytas. Paaiškino, kad nurodyti mokėjimai buvo atlikti, tačiau tai nebuvo padaryta iš ieškovo asmeninių piniginių lėšų ir nėra jokių buhalterinių dokumentų galinčių tai patvirtinti.

8Tretysis asmuo A. Z. (A. Z.) su ieškiniu nesutiko, prašė ieškinį atmesti. Paaiškino, kad ieškovas buvo priimtas į UAB „Žuvitakis“ direktoriaus pareigas. 2010 metų balandžio mėnesį ieškovas išvyko į Norvegiją, grįžo birželio mėnesį, o rugsėjo mėnesį išėjo iš darbo. Teigia, kad ieškovas nepagrįstai pareiškė ieškinį, nes reikalaujamos sumos nėra sumokėjęs iš savo asmeninių lėšų. Paaiškino, kad nežinojo jog įmonės buhalterė buvo išėjusi iš darbo ir ieškovas galėjo buhalterinę apskaitą tvarkyti kaip norėjo, nes juo buvo pasitikima. Nurodė, kad ieškovas neginčijo 2010-12-15 dalies UAB „Žuvitakis“ akcininkų sprendimo.

9Tretysis asmuo V. M. su ieškiniu nesutiko, prašė ieškinį atmesti. Paaiškino, kad ieškovas būdamas UAB „Žuvitakis“ direktoriumi išvažiavo dirbti į Norvegiją, vėliau grįžo ir prasidėjo konfliktai. Teigia, kad įvairūs mokėjimai buvo atlikti tik pasirašant ieškovo vardu, bet ne asmeninėmis ieškovo lėšomis, o sau priklausančias lėšas apie 5000,00 Lt ieškovas yra atgavęs. Teigia, kad už įmonei priklausančių telefonų abonentų sąskaitas apmokėdavo juos naudojantys asmenys. Paaiškino, kad pas buhalterę būdavo antspaudas su ieškovo pavarde, tačiau pasirašydavo kitas asmuo kol ieškovo nebūdavo, kad būtų galima normaliai vykdyti įmonės veiklą.

10Tretysis asmuo R. R. su ieškiniu nesutiko, prašė ieškinį atmesti jau pasisakiusių trečiųjų asmenų nurodytais motyvais. Teigia, kad ieškovui jau yra grąžinta tai ką ieškovas yra sumokėjęs iš savo asmeninių lėšų.

11Tretysis asmuo V. G. su ieškiniu nesutiko, prašė ieškinį atmesti. Teigė, kad ieškovas yra atgavęs jam priklausančius pinigus. Paaiškino, kad jis į buhalterinius dalykus nesikišdavo.

12Liudytoja T. V. paaiškino, kad dirba buhaltere UAB „Žuvitakis“. Paaiškino, kad 57000,00 Lt suma pagal 2010-12-15 direktoriaus įsakymą, akcininkų sprendimą, protokolą buvo išskirstyta priklausantiems asmenims. Paaiškino, kad tai buvo įmonės akcininkų pinigai, sutarčių su akcininkais nebuvo. Nurodė, kad nedirbo UAB „Žuvitakis“ nuo 2010 metų balandžio iki 2010 metų rugpjūčio 11 d. ir negali paaiškinti kaip buvo pasirašomi dokumentai kol jos nebuvo, rado dokumentus su parašais. Kai grįžo atgal į darbą ieškovą matydavo labai retai. Paaiškino, kad už įmonės telefonų sąskaitas žmonės sunešdavo pinigus, kuriuos ji atiduodavo direktoriui. Teigia, kad sunkmečiu telefono sąskaitas apmokėdavo pati.

13Liudytojas S. B. (S. B.) paaiškino, kad dirba laivų remonto firmoje ir pagal užsakymus UAB „Žuvitakis“. Nurodė, kad UAB „Žuvitakis“ jam davė telefoną prieš 4 ar 5 metus ir už telefono sąskaitą visada mokėdavo direktoriui grynais pinigais, pasirašant ant lapo prie savo telefono numerio. Teigia, kad vėliau UAB „Žuvitakis“ grąžindavo už telefono sąskaitas sumokėtus pinigus.

14Liudytojas P. J. paaiškino, kad dirba dokermanu UAB „Žuvitakis“. Nurodė, kad įmonės telefoną turi apie 5 metus ir už pokalbius sumokėdavo niekur nepasirašydamas grynais pinigais, kuriuos palikdavo ofise. Teigia, kad įmonė jam negrąžino už telefono sąskaitas sumokėtų pinigų.

15Liudytojas V. Z. (V. Z.) paaiškino, kad yra trečiojo asmens A. Z. (A. Z.) brolis ir UAB „Žuvitakis“ dirbo 9 metus. Nurodė, kad sąskaitas už pokalbius telefonu apmokėdavo direktoriui grynais pinigais, pasirašyti niekur nereikėjo. Teigia, kad vėliau įmonė jam grąžino 300,00 ar 400,00 Lt.

16Liudytojas V. T. paaiškino, kad buvo konsultantu UAB „Žuvitakis“ ir jam buvo duotas įmonės telefonas už kurio sąskaitą sumokėdavo atnešdamas pinigus, po to pinigai jam būdavo grąžinami.

17Liudytojas J. K. (J. K.) paaiškino, kad pagal sutartį su UAB „Žuvitakis“ įmonei padeda atlikti smulkius remonto darbus laive. Paaiškino, kad sutartis dėl telefono seniai sudaryta ir kiekvieną mėnesį ateina į kontorą susimokėti už telefono sąskaitą. Nurodė, kad prieš du metus gavo apie 400,00 Lt.

18Faktinės bylos aplinkybės.

19Byloje surinktais įrodymais nustatyta, kad 2008-05-07 ieškovas buvo priimtas į darbą vadybininko pareigose UAB „Žuvitakis“, nuo 2008-05-20 akcininkų sprendimu paskirtas UAB „Žuvitakis“ direktoriumi, 2010-09-20 darbo sutartis nutraukta (T.1, b.l. 12-14). 2012-04-12 ieškovas registruotu laišku atsakovui išsiuntė 2011-04-11 reikalavimą dėl skolos grąžinimo, kuriuo reikalaujama atsakovo grąžinti ieškovui 57419,12 Lt skolą (T.1, b.l. 9-11). 2010-04-12 UAB „Žuvitakis“ akcininkų sprendimu direktoriaus O. K. (O. K.) pavadavimui buvo paskirtas akcininkas V. M. (T.1, b.l. 74-76). 2010-12-15 UAB „Žuvitakis“ akcininkai priėmė sprendimą atlikti buhalterinių dokumentų klaidų taisymą, pagal ieškovo O. K. (O. K.) avansinėje apyskaitoje parodytas sumokėtas sumas paskirstyti faktiškai pinigus mokėjusiems asmenims: A. Z. – 41979,71 Lt, R. R. – 4788,04 Lt, V. M. – 11082,98 Lt ir priėmė sprendimą pabaigti suformuoti įstatinį kapitalą akcininkų įnašais: A. Z. – 10409,00 Lt; R. R. – 12578,00 Lt; V. M. – 12235,00 Lt; V. G. – 13015,00 Lt bei nutarė akcininko O. K. (O. K.) nesumokėtą 10898,00 Lt įstatinio kapitalo dalį užskaityti iš jo darbo užmokesčio (T.1, b.l. 77-80). Ieškovas kreipėsi į Klaipėdos apygardos teismą dėl bankroto bylos UAB „Žuvitakis“ iškėlimo, skolos iš UAB „Žuvitakis“ priteisimo (T.1, b.l. 81 – 109). 2010-12-15 buvo patvirtinta 2009-2010 metų A. Z. avanso apyskaita 41976,71 Lt sumai (T.1, b.l. 165 – 174). 2010-12-15 buvo patvirtinta 2009-2010 metų R. R. avanso apyskaita 4788,04 Lt sumai (T.1, b.l. 175 – 184). 2010-12-15 buvo patvirtinta 2009-2010 metų V. M. avanso apyskaita 11082,98 Lt sumai (T.2, b.l. 2 – 20). A. Z., V. M. pateikė įrodymus apie savo finansines galimybes (T.2, b.l. 21 – 37),

20Dėl ieškinio reikalavimo dalyje dėl 11185,13 Lt atsisakymo.

21Teismo posėdžio metu ieškovas, atsisakė dalies savo reikalavimų, tai yra, 11185,13 Lt. priteisimo iš atsakovo. Ieškovas teigia, kad prie dalies sąskaitų, kuriose nurodyta jo pavardė, yra ne jo parašai, todėl šioje dalyje reikalavimų jis atsisako, patvirtino, kad dalies reikalavimų atsisakymo teisinės pasekmės yra žinomos.

22Ieškovas bet kurioje proceso stadijoje turi teisę raštu pareikšti teismui, kad jis atsisako ieškinio (LR CPK 140 str. 1 d.). Ieškovui buvo išaiškintos dalies reikalavimų atsisakymo teisinės pasekmės, todėl atisakymas nuo dalies reikalavimo priimtinas, civilinė byla dalyje dėl 11185,13 Lt priteisimo iš atsakovo nutrauktina (LR CPK 293 str. 4 p.).

23Ieškovui išaiškintina, kad nutraukus bylą vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama (LR CPK 294 str. 2 d.).

24Dėl ieškinio reikalavimo pagrįstumo.

25Šioje byloje tarp šalių yra kilęs ginčas dėl to, kas iš UAB „Žuvitakis“ akcininkų ieškovas O. K. ar tretieji asmenys A. Z., V. M. ar R. R. laikotarpiu nuo 2008 m. gruodžio 31 d. iki 2010 m. birželio 9 d. apmokėjo už UAB „Žuvitakis“ suteiktas paslaugas.

26Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (LR CPK 12 straipsnis) lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (LR CPK 178 straipsnis). Įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (LR CPK 176 straipsnio 1 dalis). Faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Įrodymų vertinimas pagal LR CPK 185 straipsnį reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą. Kasacinis teismas ne kartą savo nutartyse yra pabrėžęs, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. balandžio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,Interbolis“ v. VĮ Registrų centras, bylos Nr. 3K-3-155/2010; 2011 m. vasario 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje I. K. v. R. S. ir kt., bylos Nr. 3K-3-35/2011; 2011 m. spalio 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. M. ir kt. v. UAB „Skaidula“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-396/2011; 2012 m. vasario 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. U. v. UAB „Druskininkų autobusų parkas“ ir kt.). Teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. vasario 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. M. v. DUAB „Baltijos garantas“, bylos Nr. 3K-3-98/2008; 2010 m. lapkričio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje D. P. v. G. K., bylos Nr. 3K-3-428/2010; 2011 m. rugpjūčio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,Šilo bitė“ir kt. v. Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas ir kt., bylos Nr. 3K-3-340/2011; kt.). Teismas, vertindamas įrodymus, turi vadovautis ne tik įrodinėjimo taisyklėmis, bet ir logikos dėsniais, pagal vidinį įsitikinimą padaryti nešališkas išvadas(Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008m. vasario 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje S. M. v. UAB „Y. W. Technologies Lietuva“, bylos Nr. 3K-3-129/2008; 2008 m. rugsėjo 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje N. C. v. Socialinio aprūpinimo skyrius prie Rusijos Federacijos ambasados Lietuvoje, bylos Nr. 3K-3-439/2008; kt.).

27Šioje byloje ieškovas, teigiantis, kad, būdamas UAB „Žuvitakis“ direktoriumi nurodytu laikotarpiu iš savo asmeniniu lėšų apmokėjo UAB „Žuvitakis“ sąskaitas, kurių bendra suma 43233,99 Lt, privalo teismui šias aplinkybes įrodyti.

28Iš teismo posėdžio metu apklaustų liudytojų T. V., S. B., P. J., V. T., V. Z. ir J. K. parodymų labiau tikėtina, kad UAB „Bite Lietuva“ atsakovui pateiktos sąskaitos ginčo laikotarpiu už naudojimąsi atsakovui suteiktais abonentų numeriais, buvo apmokamos iš asmenų, kurie naudojosi UAB „Žuvitakis“ išduotais abonentais asmeniniu lėšų.

29Be to, pagal į bylą pateiktas sąskaitas faktūras, mokėjimo kvitus, mokėjimo pavedimus pagal kuriuos ginčo laikotarpiu buvo apmokėtos UAB „Žuvitakis“ sąskaitos, nustatyta, kad ant beveik visų grynųjų pinigų mokėjimo dokumentų yra nurodyta UAB „Žuvitakis“ direktoriaus O. K. duomenys, nors labiau tikėtina (vizualiai lyginant šalių parašus, taip pat atsižvelgiant į ieškovo patvirtinimą, kad ant dalies mokėjimo dokumentų, pagal kuriuos jis savo reikalavimų atsisakė teismo posėdžio metu yra ne jo parašai), kad mokėtojo grafoje parašas yra ne ieškovo, pvz. 2009-03-24 UAB „Servea“ pinigų priėmimo kvitas, 2009-12-02 UAB „Hidrobalt“ pinigų priėmimo kvitas (šalių pateiktuose dokumentuose klaidingai nurodyta šio pinigų priėmimo kvito data 2009-09-02), 2010-01-22 UAB „Cramo“ pinigų priėmimo kvitas, 2010-02-10, 2010-03-02, 2010-03-25, 2010-03-31, 2010-06-08 AB „S. B.“ pinigų priėmimo kvitai, 2010-03-04 UAB „Soliris“ pinigų priėmimo kvitas, tačiau kitų proceso dalyvių parašai, todėl tikėtina, kad ne ieškovas sumokėjo šias pinigines lėšas už UAB „Žuvitakis“ (T.2, b.l. 3, 7, 10, 12, 15, 16, 17; T.1, b.l. 169 ).

30Taip pat iš byloje esančių 2009-01-09, 2009-12-31 AB „S. B.“ kasos pajamų orderio kvitų (T.1, b.l. 166, 167, ) yra ieškovo, kaip UAB „Žuvitakis“ direktoriaus duomenys, tačiau mokėtojo parašo nėra, todėl, atsižvelgiant į tai, kad nustatyta, jog ant beveik visų mokėjimo dokumentų UAB „Žuvitakis“ nusistovėjusioje praktikoje laikotarpiu 2008-2010 m., buvo nurodomi direktoriaus duomenys, nors mokėdavo ir kiti akcininkai, neaišku, kas apmokėjo šias sąskaitas ir iš kokių lėšų. Ieškovas teigia, kad 2010-01-26 ir 2010-02-10 sumokėjo UAB „Budrus sakalas“ po 700,00 Lt, 2009-03-23 Teo Lt sumokėjo 256,58, 2009-06-04 Teo Lt sumokėjo 246,21 Lt, 2009-07-14 UAB „Ekvatorius“ sumokėjo 54,09 Lt, 2010-01-26 sumokėjo VĮ Registrų centras 7,88 Lt, 2009-04-27 ir 2009-05-07 VŠĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninė sumokėjo po 111,00 Lt, 2010-04-23 ir 2010-04-28 VŠĮ Klaipėdos ligoninė sumokėjo 111,00 Lt ir 140,30 Lt, 2009-11-16 UAB „Autoaibė“ sumokėjo 43,99 Lt, 2010-03-10 atsakovo sąskaitą papildė 1970,00 Lt (T.1, b.l. 176, 179, 180, 183, 184; T.2, b.l. 4, 5, 8, 16, 18, 19), tačiau ieškovas neįrodė, kad buvo šių sąskaitų mokėtojas ir kad buvo panaudotos jo asmeninės lėšos. Tikėtina, kad ant AB „S. B.“ 2009-04-03, 2010-04-06 pinigų priėmimo kvitų, 2009-03-02, 2009-12-11 2010-03-25, 2010-01-18, 2010-03-29 kasos pajamų orderių, 2009-04-10 2009-09-01, 2009-12-07 mokėjimo kvitų yra ieškovo parašai (T.1, b.l. 168, 169, 177, 178, 181, 182; T.2, b.l. 3, 9, 17), tačiau ieškovas nepateikė įrodymų, kad šiems mokėjimams už UAB „Žuvitakis“ buvo panaudotos jo asmeninės lėšos. Ieškovas teigia, kad 2010-04-06 UAB „Klaista“ sumokėjo 1500,00 Lt, tačiau šių pinigų mokėtoju nurodytas R. R., o ieškovas nepateikė įrodymų, kad R. R. panaudojo ieškovo asmenines lėšas (T.1, b.l. 184).

31Ieškovo pateiktas UAB „Žuvitakis“ sąskaitų sąrašas su nurodytu ieškovo vardu ir pavarde, kurių bendra suma 57419,12 Lt (pradinis ieškovo reikalavimas) šalių dar vadinamas avansine apyskaita, nelaikytinas pakankamu įrodymu, kad ieškovas, mokėdamas UAB „Žuvitakis“ sąskaitas, sumokėjo savo asmeninėmis lėšomis, nes 2010-12-15 UAB „Žuvitakis“ visuotinio akcininkų susirinkimo metu ši avansinė apyskaita buvo ištaisyta, nurodant, kad už UAB „Žuvitakis“ sumokėtos piniginės lėšos paskirstytos A. Z. – 41976,71 Lt, R. R. – 4788,04 Lt, o V. M. – 11082,98 Lt, apie šį priimtą sprendimą ieškovas buvo informuotas, tačiau šio visuotinio akcininkų susirinkimo metu priimto sprendimo ieškovas teisme neginčijo (T.1, b.l. 77 - 80). Be to teismo posėdžio metu ieškovas dalies savo reikalavimo atsisakė teigdamas, o tai leidžia daryti išvadą, kad pats ieškovas nežino, kokią asmeninių piniginių lėšų sumą jis galimai panaudojo apmokėdamas UAB „Žuvitakis“ sąskaitas ir ar iš viso asmeninės lėšos buvo panaudotos.

32Byloje esantys įrodymai teismui neleidžia padaryti išvados, kad laikotarpiu nuo 2008-12-31 iki 2010-06-09 ieškovas, apmokėdamas UAB „Žuvitakis“ sąskaitas, panaudojo savo asmenines lėšas, todėl laikytina, kad ieškovas savo reikalavimų atsakovui UAB „Žuvitakis“ neįrodė, todėl ieškinys netenkintinas.

33Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

34LR CPK 93 str. 1 d. nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Atsakovas pateikė įrodymus apie patirtas 2500,00 Lt bylinėjimosi išlaidas, susijusias su advokato padėjėjo teisine pagalba (T.2, b.l. 47).

35Spręsdamas klausimą dėl priteistinų išlaidų už advokato teisinę pagalbą dydžio, teismas turi vadovautis LR CPK 98 str. 2 d. ir atsižvelgti į Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) nurodytus maksimalius dydžius bei šiame teisės akte nurodytus kriterijus, bylos sudėtingumą ir advokato darbo ir laiko sąnaudas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. spalio 28 d. nutartis civilinėje byloje G. S. v. K. M., byla Nr. 3K-3-533/2008).

36Pagal 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu patvirtintas Rekomendacijas dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio matyti, jog jos nustato civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą maksimalų dydį (1 punktas). Rekomendacijų 2 punktas numato, kad nustatant priteistino užmokesčio už teikiamas teisines paslaugas dydį, rekomenduojama atsižvelgti į šių rekomendacijų 8 punkte nurodytus maksimalius dydžius ir į šiuos kriterijus: 2.1. bylos sudėtingumą; 2.2. teisinių paslaugų kompleksiškumą, specialių žinių reikalingumą; 2.3. ankstesnį (pakartotinį) dalyvavimą toje byloje; 2.4. būtinybę išvykti į kitą vietovę, negu registruota advokato darbo vieta; 2.5. turto ar pinigų sumų dydį (priteistinų ar ginčijamų); 2.6. teisinių paslaugų teikimo pastovumą ir pobūdį; 2.7. sprendžiamų teisinių klausimų naujumą; 2.8. kitas svarbias aplinkybes. Pagal Rekomendacijų 8 punkto nuostatas už šias advokato teikiamas teisines paslaugas rekomenduojami priteistini maksimalūs užmokesčio dydžiai yra: už ieškinį – 3 MMA, už atsiliepimą į ieškinį 3MMA, už kitų dokumentų, susijusių su atstovavimu bylų procese, parengimą (išskyrus dokumentus, kuriais šalinami procesinių dokumentų trūkumai) – 0.12 MMA; už kiekvieną užklausimą renkant bylai reikalingus įrodymus – 0.012 MMA; už vieną atstovavimo valandą teisme – 0.15 MMA. Rekomenduojami priteistini užmokesčio už advokato civilinėse bylose teikiamas teisines paslaugas maksimalūs dydžiai apskaičiuojami taikant nustatytus koeficientus, kurių pagrindu imama Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta minimali mėnesinė alga (MMA) (7 punktas). Teismas išimtiniais atvejais gali nukrypti nuo šių Rekomendacijų 8 punkte nustatytų maksimalių dydžių, atsižvelgdamas į konkrečias bylos aplinkybes ir vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais (pavyzdžiui, kai advokatas arba advokato padėjėjas teikia teisines paslaugas itin sudėtingoje byloje ir pan.) (11 punktas).

37Atsižvelgiant į tai, kad ieškovo ieškinys yra atmestinas, atsakovo patirtos išlaidos advokato padėjėjo teisinei pagalbai apmokėti neviršija maksimalių dydžių, iš ieškovo yra priteistinos atsakovo patirtos bylinėjimosi išlaidos – 2500,00 Lt.

38Bylos duomenimis nustatyta, kad valstybė turėjo 15,00 Lt, išlaidų susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, kurios buvo apmokėtos iš valstybės biudžeto lėšų (LR CPK 92 str.). Ieškinį atmetant, minėtos išlaidos priteistinos iš ieškovo.

392011-06-27 Klaipėdos miesto apylinkės teismo nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės - atsakovui UAB „Žuvitakis“, j.a.k. 141668680, adresas Nemuno g. 143A, Klaipėda, priklausančių nekilnojamų bei kilnojamų daiktų, o jų nesant ar esant nepakankamai, atsakovui priklausančių piniginių lėšų, esančių atsiskaitomosiose sąskaitose bei turtines teises, priklausančių atsakovui ir esančių pas jį arba trečiuosius asmenis, pareikšto reikalavimo ribose – už 57419,12 Lt areštas, panaikintinos nesant pagrindo tolesniam jų taikymui (LR CPK 149 str.).

40Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 92, 93, 98, 140, 149, 293, 294, 259-260, 263-270, teismas

Nutarė

41Priimti ieškovo O. K. (O. K.) atsisakymą nuo dalies reikalavimų dėl 11185,13 Lt priteisimo iš atsakovo UAB „Žuvitakis“ ir civilinę bylą šioje dalyje nutraukti.

42Atmesti ieškovo O. K. (O. K.) ieškinį atsakovui UAB „Žuvitakis“, tretiesiems asmenims atsakovo pusėje A. Z. (A. Z.), V. M., R. R. ir V. G. dėl 46233,99 Lt skolos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

43Iš ieškovo O. K. (O. K.) atsakovo UAB „Žuvitakis“ naudai priteisti 2500,00 Lt išlaidų advokato padėjėjo teisinei pagalbai apmokėti.

44Priteisti valstybei iš ieškovo O. K. (O. K.) 15,00 Lt turėtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

452011-06-27 Klaipėdos miesto apylinkės teismo nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones - atsakovui UAB „Žuvitakis“, j.a.k. 141668680, adresas Nemuno g. 143A, Klaipėda, priklausančių nekilnojamų bei kilnojamų daiktų, o jų nesant ar esant nepakankamai, atsakovui priklausančių piniginių lėšų, esančių atsiskaitomosiose sąskaitose bei turtines teises, priklausančių atsakovui ir esančių pas jį arba trečiuosius asmenis, pareikšto reikalavimo ribose – už 57419,12 Lt areštą panaikinti nesant pagrindo tolesniam jų taikymui.

46Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Marius Dobrovolskis,... 2. ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo... 3. Atsiliepime į ieškinį atsakovas nurodė, kad su ieškiniu nesutinka, prašė... 4. Tretieji asmenys pateikė atsiliepimą į ieškinį ir tais pačiais motyvais... 5. Bylos nagrinėjimo metu ieškovas preiškė atsisakymą nuo dalies ieškinio... 6. Ieškovo atstovė ieškinį palaikė ir prašė jį tenkinti pilnai. Teigė,... 7. Atsakovo atstovas su ieškiniu nesutiko, prašė ieškinį atmesti. Nurodė,... 8. Tretysis asmuo A. Z. (A. Z.) su ieškiniu nesutiko, prašė ieškinį atmesti.... 9. Tretysis asmuo V. M. su ieškiniu nesutiko, prašė ieškinį atmesti.... 10. Tretysis asmuo R. R. su ieškiniu nesutiko, prašė ieškinį atmesti jau... 11. Tretysis asmuo V. G. su ieškiniu nesutiko, prašė ieškinį atmesti. Teigė,... 12. Liudytoja T. V. paaiškino, kad dirba buhaltere UAB „Žuvitakis“.... 13. Liudytojas S. B. (S. B.) paaiškino, kad dirba laivų remonto firmoje ir pagal... 14. Liudytojas P. J. paaiškino, kad dirba dokermanu UAB „Žuvitakis“. Nurodė,... 15. Liudytojas V. Z. (V. Z.) paaiškino, kad yra trečiojo asmens A. Z. (A. Z.)... 16. Liudytojas V. T. paaiškino, kad buvo konsultantu UAB „Žuvitakis“ ir jam... 17. Liudytojas J. K. (J. K.) paaiškino, kad pagal sutartį su UAB „Žuvitakis“... 18. Faktinės bylos aplinkybės.... 19. Byloje surinktais įrodymais nustatyta, kad 2008-05-07 ieškovas buvo priimtas... 20. Dėl ieškinio reikalavimo dalyje dėl 11185,13 Lt atsisakymo.... 21. Teismo posėdžio metu ieškovas, atsisakė dalies savo reikalavimų, tai yra,... 22. Ieškovas bet kurioje proceso stadijoje turi teisę raštu pareikšti teismui,... 23. Ieškovui išaiškintina, kad nutraukus bylą vėl kreiptis į teismą dėl... 24. Dėl ieškinio reikalavimo pagrįstumo.... 25. Šioje byloje tarp šalių yra kilęs ginčas dėl to, kas iš UAB... 26. Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (LR CPK 12 straipsnis)... 27. Šioje byloje ieškovas, teigiantis, kad, būdamas UAB „Žuvitakis“... 28. Iš teismo posėdžio metu apklaustų liudytojų T. V., S. B., P. J., V. T., V.... 29. Be to, pagal į bylą pateiktas sąskaitas faktūras, mokėjimo kvitus,... 30. Taip pat iš byloje esančių 2009-01-09, 2009-12-31 AB „S. B.“ kasos... 31. Ieškovo pateiktas UAB „Žuvitakis“ sąskaitų sąrašas su nurodytu... 32. Byloje esantys įrodymai teismui neleidžia padaryti išvados, kad laikotarpiu... 33. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.... 34. LR CPK 93 str. 1 d. nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas,... 35. Spręsdamas klausimą dėl priteistinų išlaidų už advokato teisinę... 36. Pagal 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos... 37. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovo ieškinys yra atmestinas, atsakovo patirtos... 38. Bylos duomenimis nustatyta, kad valstybė turėjo 15,00 Lt, išlaidų... 39. 2011-06-27 Klaipėdos miesto apylinkės teismo nutartimi taikytos laikinosios... 40. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 92, 93, 98, 140,... 41. Priimti ieškovo O. K. (O. K.) atsisakymą nuo dalies reikalavimų dėl... 42. Atmesti ieškovo O. K. (O. K.) ieškinį atsakovui UAB „Žuvitakis“,... 43. Iš ieškovo O. K. (O. K.) atsakovo UAB „Žuvitakis“ naudai priteisti... 44. Priteisti valstybei iš ieškovo O. K. (O. K.) 15,00 Lt turėtų bylinėjimosi... 45. 2011-06-27 Klaipėdos miesto apylinkės teismo nutartimi taikytas laikinąsias... 46. Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...