Byla B2-1178-260/2013
Dėl papildomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo bei trečiojo asmens A. J. V. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo

1Kauno apygardos teismo teisėjas Raimondas Buzelis, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka nagrinėdamas civilinėje byloje Nr. 2-1178-260/2013 ieškovų N. Ž., P. P. , uždarosios akcinės bendrovės „Vitrolab“, uždarosios akcinės bendrovės „Primerus Vestus“, uždarosios akcinės bendrovės „Naftos grupė“, uždarosios akcinės bendrovės „Eilika“ ir A. B. prašymus iškelti bankroto bylą atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Kraujo donorystės centras“, tretieji asmenys – UAB „SK partners“ ir A. J. V., taip pat ieškovų UAB „Primerus Vestus“ ir UAB „Vitrolab“ prašymą dėl papildomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo bei trečiojo asmens A. J. V. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo,

Nustatė

2Kauno apygardos teismas 2012 m. gruodžio 21 d. priėmė kreditorės N. Ū. 2012-12-19 pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „Kraujo donorystės centras“, pagal šį pareiškimą buvo užvesta civilinė byla Nr. B2-2902-260/2012 (2013 metų apskaitoje bylos Nr. B2-1178-260/2013).

32012 m. gruodžio 27 d. nutartimi (b.l.63-64, t. I) bendraieškiu dalyvauti byloje įtraukta pagal jos pareiškimą kreditorė UAB „Vitrolab“ .

42012 m. gruodžio 31 d. nutartimi (b.l.157-158, t. I) bendraieškiu dalyvauti byloje įtraukta pagal jos pareiškimą kreditorė UAB „Primerus Vestus“.

52013 m. sausio 2 d. nutartimi Kauno apygardos teismas ieškovės N. Ū. pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Kraujo donorystės centras“ paliko nenagrinėtą, ieškovei atsiėmus pareiškimą (b.l. 183-185, t. I), nutarė bylą toliau nagrinėti pagal bendraieškių AB „Vitrolab“ ir UAB „Primerus Vestus“ pareiškimus.

62013 m. sausio 14 d. nutartimi (b.l.114-115, t. II) bendraieškiu dalyvauti byloje įtraukta pagal jos pareiškimą kreditorė UAB „Naftos grupė“.

72013 m. sausio 15 d. nutartimi (b.l.150-151, t.II) bendraieškiu dalyvauti byloje įtraukta pagal jos pareiškimą kreditorė N. Ž..

82013 m. sausio 15 d. nutartimi (b.l.152-153, t.II) bendraieškiu dalyvauti byloje įtraukta pagal jos pareiškimą kreditorė UAB „Eilika“.

92013 m. sausio 28 d. nutartimi (b.l.120-121, t. III) bendraieškiu dalyvauti byloje įtraukta pagal jos pareiškimą kreditorė P. P..

10Nagrinėdamas bylą pagal šių asmenų prašymus, Kauno apygardos teismas 2013 m. vasario 4 d. nutartimi iškėlė atsakovei UAB „Kraujo donorystės centras“ bankroto bylą (b.l.53-60, t. V).

11Lietuvos apeliacinis teismas 2013 m. kovo 21 d. nutartimi panaikino Kauno apygardos teismo 2013 m. vasario 4 d. nutartį ir perdavė bankroto bylos iškėlimo klausimą nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo (b.l.17-22, t. IX).

122013 m. balandžio 25 d. nutartimi (b.l.78-79, t. IX) bendraieškiu dalyvauti byloje įtraukta pagal jos pareiškimą kreditorė A. B..

13Ieškovės N. Ž., P. P. ir A. B. prašė iškelti atsakovei bankroto bylą, kadangi atsakovė su jomis, kaip su darbuotojomis, po atleidimo iš darbo laiku neatsiskaitė. Ieškovės UAB „Vitrolab“, UAB „Primerus Vestus“, UAB „Naftos grupė“ ir UAB „Eilika“ kaip kreditoriai taip pat prašė iškelti bankroto bylą atsakovei UAB „Kraujo donorystės centras“, kuri laiku neatsiskaito su kreditoriais ir yra nemoki.

14Atsakovė ieškovų šioje byloje pareikštus prašymus iškelti bankroto bylą prašė atmesti, nurodė, kad UAB „Kraujo donorystės centras“ nėra nemoki įmonė, pradelstų įsipareigojimų darbuotojams neturi. 2013 04 05 ir 2013 04 25 byloje pateiktuose rašytiniuose paaiškinimuose (b.l. 27-31 ir 80-84, t. IX) atsakovė nurodė, kad nėra skolinga buvusiems darbuotojams, nėra nemoki, be to neturi pradelstų įsipareigojimų asmenims, kurie yra pateikę byloje prašymus iškelti bankroto bylą uždarajai akcinei bendrovei „Kraujo donorystės centras“, su UAB „Vitrolab“, UAB „Eilika“ , UAB „Naftos grupė“, N. Ž., P. P. yra atsiskaityta atsakovės ir trečiojo asmens lėšomis. 2013 04 30 pateiktame pareiškime (b.l. 115-116, t. XIII) atsakovė nurodė, kad su A. B. yra pilnai atsiskaityta 2013 01 29 pavedimu.

15Teismas pripažįsta, kad atsisakyti iškelti bankroto bylą atsakovei UAB „Kraujo donorystės centras“ dėl to, jog atsakovė patenkino visus kreditorių, kurie kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, reikalavimus, t.y. Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 3 dalies 1 punkte nustatytu pagrindu, negalima. Teismų praktikoje yra laikoma, kad fiziniai ir juridiniai asmenys, pagrįstai manantys, jog turi teisę reikalauti iš įmonės įvykdyti prievoles bei įsipareigojimus, t. y. potencialūs kreditoriai gali inicijuoti įmonei restruktūrizavimo arba bankroto bylą (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. liepos 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-906/2009). Kai kreditoriaus reikalavimas nėra patvirtintas įsiteisėjusiu teismo procesiniu sprendimu, ir skolininkas šį reikalavimą ginčija, sprendžiant, ar toks asmuo turi teisę inicijuoti skolininkui bankroto bylą, kreditoriaus reikalavimo egzistavimas turi būti įvertinamas preliminariai, atsižvelgiant į kreditoriaus, skolininko pateikiamus ir kitomis teisės aktuose nustatytomis priemonėmis galimus gauti įrodymus. Jei teismui nekyla didelių abejonių dėl to, kad bylą inicijuojantis asmuo yra kreditorius, tokio asmens pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo skolininkui turi būti nagrinėjamas iš esmės. Pažymėtina, kad aplinkybė, ar bylą inicijavęs asmuo iš tiesų yra kreditorius, bus nustatyta tik išsprendus šio asmens reikalavimo tvirtinimo klausimą jau iškeltoje bankroto byloje (ĮBĮ 26 str. 1 d.) (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr.2-940-260/2012).

16Nagrinėjamu atveju ieškovė UAB „Vitrolab“ nepripažįsta, kad su ja pilnai atsiskaityta, nes nesumokėta skolos dalis, palūkanos ir delspinigiai. Ieškovė N. Ž. yra nurodžiusi, kad atsakovė nesumokėjo jai už uždelstą atsiskaityti laiką po darbo sutarties nutraukimo. Uždaroji akcinė bendrovė „Primerus Vestus“ neabejotinai yra atsakovės kreditorė, nutraukusi su atsakove sudarytas dvi – kreditavimo ir kredito linijos – sutartis, reikalaujanti grąžinti 1637943,86 Lt ir 525652,14 Lt įsiskolinimus, taip pat reikalaujanti iškelti bankroto bylą atsakovei. Įvertinęs tai, kad UAB „Kraujo donorystės centras“ į teismą, kad šis pripažintų su UAB „Primerus Vestus“ sudarytų kreditavimo sutarčių nutraukimą nepagrįstu bei neteisėtu, kreipėsi su ieškiniu tik praėjus mėnesiui po sutarčių nutraukimo, praėjus daugiau kaip mėnesiui po bankroto bylos iškėlimo atsakovei inicijavimo, kada pagal kreditavimo sutartis kreditorė UAB „Primerus Vestus“ turi teisę vienašališkai nutraukti kreditavimo sutartis, jei paaiškėja aplinkybės, leidžiančios spręsti, kad iškilo kredito gavėjo ūkinei ir finansinei būklei, galimybėms laiku grąžinti kreditus (b.l. 77-131, t. I), teismas pripažįsta kreditorę UAB „Primerus Vestus“ tinkama ieškove, turinčia teisę reikalauti, kad atsakovei būtų iškelta bankroto byla. Taigi jau vien šių ieškovių reikalavimu teismas privalo spręsti, ar yra pagrindas iškelti atsakovei UAB „Kraujo donorystės centras“ bankroto bylą.

172013 01 25 teismo nutartimi įtraukta byloje dalyvauti bendraieškiu kreditorė A. B., kuriai Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012 12 28 sprendimu iš atsakovės priteista iš viso 35387,66 Lt su darbo santykiais susijusių išmokų ir bylinėjimosi išlaidų, taip pat turi teisę reikalauti iškelti bankroto bylą atsakovei UAB „Kraujo donorystės centras“, nes jai už atsakovę 2013 01 29 VšĮ Kauno kraujo centras sumokėjo tik 13423,05 Lt ( b.l. 119, t. XIII; b.l. 109, t. IV).

18Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje įtvirtinti 3 savarankiški bankroto bylos iškėlimo pagrindai: 1) kai įmonė yra nemoki; 2) kai įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 3) kai įmonė viešai paskelbė ar kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali arba neketina vykdyti įsipareigojimų. Ieškovai, prašantys iškelti bankroto bylą atsakovei UAB „Kraujo donorystės centras“, nurodo, kad atsakovei keltina bankroto byla, remiantis pirmaisiais dviem paminėtais bankroto bylos iškėlimo pagrindais.

19Prašymai iškelti bankroto bylą tenkintini. Atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Kraujo donorystės centras“ iškeltina bankroto byla, kadangi ji yra nemoki, vėluoja atsiskaityti su darbuotojais.

20Dėl nemokumo

21Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje yra įtvirtinta, jog įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Įmonės nemokumas nustatomas išanalizavus įmonės finansinius duomenis, iš kurių svarbiausi yra įmonės pradelsti įsipareigojimai, jų santykis su įmonės turto verte.

22Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 1 dalis nustato, kad pateikti byloje duomenis apie įmonės finansinę padėtį, kitus Įmonių bankroto įstatyme numatytus įrodymus pareiga tenka įmonės vadovui. UAB „Kraujo donorystės centras“ vadovas Įmonių bankroto įstatyme nustatytu terminu duomenų apie įmonę teismui nepateikė, 2013 01 04 pateikė prašymą pratęsti terminą tokiems įrodymams pateikti. Teismas patenkino tokį atsakovės vadovo prašymą, pratęsė jam terminą privalomiems į bankroto bylą įrodymams pateikti iki 2013 01 18 (b.l.197-198, t. I). 2013 02 22 nutartimi (b.l.74-75, t. III) teismas konstatavo, kad atsakovės vadovas nepateikė visų būtinų įrodymų byloje, nurodė, kad šis privalo tai padaryti iki 2013 01 31 vyksiančio teismo posėdžio.

232013 01 31 vykusiame teismo posėdyje, kuriame buvo svarstomas klausimas dėl bankroto bylos iškėlimo, paaiškėjo aplinkybė, kad rengiant į bankroto bylą privalomus pateikti įrodymus įmonės vadovas reikalavo, kad UAB „Kraujo donorystės centras“ buhalterinę apskaitą tvarkančios UAB „Eilika“ darbuotoja į įmonės balanse nepagrįstai nurodytų duomenis, iš kurių nebūtų matyti, kad UAB „Kraujo donorystės centras“ yra nemoki. Susidarius konfliktinei situacijai tarp įmonės vadovo ir įmonės buhalterinę apskaitą tvarkančio asmens, nesutikusio su įmonės vadovu į balansą įrašyti tikrovės neatitinkančius duomenis, teismas vertino šių abiejų asmenų teiktus besiskiriančius įrodymus apie įmonės turtinę padėtį. 2013 02 04 nutartimi iškeldamas atsakovei UAB „Kraujo donorystės centras“ bankroto bylą, teismas, be kita ko įvertinęs atsakovės vadovo paaiškinimus, kad dalis buhalterinės apskaitos dokumentų yra pas jį, neperduoti buhalterinę apskaitą tvarkančiai UAB „Eilika“, siekdamas, kad būtų galimybė objektyviai vertinti visus įrodymus apie atsakovės turtinę padėtį, įpareigojo įmonės vadovą visus turimus buhalterinei apskaitai reikšmingus įrodymus nedelsiant perduoti teismo paskirtam administratoriui. Šio teismo įpareigojimo, kuris buvo skubiai vykdytinas, UAB „Kraujo donorystės centras“ vadovas A. J. V., kaip matyti iš visų bylos duomenų, neįvykdė.

24Su atskiruoju skundu dėl Kauno apygardos teismo 2013 02 04 nutarties, kuria buvo iškelta bankroto byla uždarajai akcinei bendrovei „Kraujo donorystės centras“, taip pat vėliau, iki atskirojo skundo nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme, šios įmonės vadovas pateikė eilę naujų papildomų įrodymų, kurių neteikė, nors ir privalėjo pateikti, nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme. Lietuvos apeliacinis teismas, 2013 03 21 nutartimi panaikindamas Kauno apygardos teismo 2013 02 04 nutartį ir perduodamas bankroto bylos iškėlimo klausimą nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo, nurodė, kad įmonės mokumas/nemokumas turi būti įvertintas analizuojant naujausius įmonės buhalterinės apskaitos duomenis (b.l.17-22, t. IX).

25Iš naujo spręsdamas bankroto bylos uždarajai akcinei bendrovei „Kraujo donorystės centras“ iškėlimo klausimą, teismas vertina naujausius į bylą pateiktus duomenis apie šios įmonės turtinę padėtį, pradelstus įsipareigojimus bei turto vertę.

26Atsakovės UAB „Kraujo donorystės centras“ vadovas po to, kai 2013 02 21 nutartimi Lietuvos apeliacinis teismas perdavė bankroto bylos iškėlimo klausimą nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo, byloje pateikė teismui 2013 04 02 sudarytą 2013 m. kovo 31 dienai UAB „Kraujo donorystės centras“ balansą, pelno nuostolių ataskaitą, kreditorių ir debitorių sąrašus (b.l.85-93, t. IX). Pagal šiuose dokumentuose nurodytus duomenis įmonės balanse apskaityta turto už 11518674 Lt, o pradelsti įsipareigojimai sudaro 2662913 Lt.

27Ieškovė UAB „Eilika“ byloje pateikė teismui paaiškinimą, 2013 m. balandžio 25 dienai sudarytą UAB „Kraujo donorystės centras“ balansą, pelno nuostolių ataskaitą, kreditorių ir debitorių sąrašus, ilgalaikio turto bei skolų detalizacijas (b.l.166-190, t. IX). Pagal šiuose dokumentuose nurodytus duomenis įmonės balanse apskaityta turto už 5049862 Lt, o pradelstų įsipareigojimų suma yra 7577831 Lt

28Atsakovės vadovo pateiktas balansas (b.l. 85-86, t. IX) neatitinka tokiam dokumentui keliamų reikalavimų, nes yra tik preliminarus ir nepasirašytas buhalterio. Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 19 straipsnis (nuo 2013 01 01 galiojanti redakcija) nustato, kad finansines ataskaitas ir metinį pranešimą pasirašo įmonės vadovas (nurodomos jo pareigos, vardas ir pavardė), finansines ataskaitas taip pat pasirašo įmonės vyriausiasis buhalteris (buhalteris) arba kiti asmenys, galintys tvarkyti įmonės buhalterinę apskaitą vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu (nurodomos pareigos, vardas ir pavardė). Sutinkamai su šio įstatymo 3 straipsnio 4 dalimi, Įmonės balansas – finansinė ataskaita, kurioje nurodomas visas įmonės turtas, nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną. Todėl teismas negali vadovautis tokio balanso duomenimis.

29UAB „Kraujo donorystės centras“ balansas 2013 m. balandžio 25 dienai (b.l. 172, t. IX) yra pasirašytas teismo paskirto laikinojo administratoriaus ir buhalterio, taigi atitinka aukščiau paminėto Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo reikalavimus. Šio balanso duomenys iš esmės atitinka duomenims balanso, kuris buvo sudarytas 2013 m. kovo 18 dienai (b.l.5-6, t. VIII). Pastarajame balanse, kaip įvertino auditorius, duomenys apie turto vertę parodyti laikantis verslo apskaitos standarto reikalavimų, pagal balanse ir kitus apskaitos duomenis galima nustatyti UAB „Kraujo donorystės centras“ turto dydį ir struktūrą, balanse nurodyta turto vertė 5103649 Lt parodyta laikantis verslo apskaitos standartų reikalavimų ir atitinka apskaitos registrų duomenis (b.l.103-110, t. IX). Todėl teismas neturi pagrindo abejoti UAB „Kraujo donorystės centras“ balanso 2013 m. balandžio 25 dienai duomenimis.

30Teismas atmeta atsakovės 2013 04 30 pateiktame pareiškime (b.l.115-116, t. XIII) nurodytus argumentus, kad UAB „Kraujo donorystės centras“ 2013 04 25 balanso negalėjo pasirašyti teismo paskirtas atsakovės turto laikinasis administratorius (UAB „Valnetas“ atstovas) ir buhalterinę apskaitą vykdančios UAB „Eilika“ atstovė. Administratorius paskirtas būtent turto administravimui, taigi atsakingas už pateiktų dokumentų apie turtą duomenis teisingumą. UAB „Kraujo donorystės centras“ 2012 10 19 sudaryta buhalterinės apskaitos paslaugų teikimo atsakovei sutartis , sudaryta su UAB „Eilika“, nėra atsakovės tinkamai nutraukta, UAB „Eilika“ buhalterinės apskaitos dokumentų kitam buhalteriui neperdavusi, toliau vykdo savo pareigas.

312013 04 30 teismui pateiktą 2013 01 29 sutartį apie VšĮ Kauno kraujo centras buhalterinės apskaitos paslaugų teikimą atsakovei (b.l.b.l. 117-118, t. XIII), teismas vertina kaip sudarytą tik dėl akių, faktiškai nevykdomą. Aplinkybė, kad buhalterinės apskaitos paslaugos atsakovei pagal tokią sutartį buvo teikiamos, teismo vertinimu, neatitinka tikrovės, nes VšĮ Kauno kraujo centras darbuotoja nepasirašė 2013 01 30 ir vėlesnių įmonės vadovo balansų, niekada atsakovė UAB „Kraujo donorystės centras“ tokios aplinkybės nenurodė bylos nagrinėjimo metu, nepareikalavo, kad UAB „Eilika“ perduotų buhalterinės apskaitos dokumentus būtent naujam buhalteriui – VšĮ Kauno kraujo centras.

32Spręsdamas bankroto bylos iškėlimo klausimą teismas vertina, kad atsakovės vadovas A. J. V. byloje nepateikė įrodymų, kad atsakovė UAB „Kraujo donorystės centras“ nėra nemoki, galima netgi vertinti, kad jis, nagrinėjant šią bylą, nesistengė teikti teismui privalomus pateikti tokio pobūdžio byloje objektyvius įrodymus. Taip teismas vertina, nes įmonės vadovas, 2013 01 31 vykusiame teismo posėdyje nurodė, kad buhalterinę apskaitą tvarkantys asmenys pateikė ne visus duomenis, dalis dokumentų yra pas jį patį, tokių įrodymų, net ir teismo įpareigotas, vėliau nepateikė. Po 2013 01 31 pateikdamas Lietuvos apeliaciniam teismui duomenis, kad 2013 03 19 buvo atsiskaityta su eile buvusių darbuotojų (b.l. 7-13, t. IX), įmonės vadovas pats akivaizdžiai pademonstravo, kad, nagrinėjant bylą 2013 01 31 posėdyje, jo teiginiai apie tai, jog nėra pradelstų įsiskolinimų darbuotojams (b.l. 25, t. V), buvo melagingi. Taigi jis elementariai neįvykdė Civilinio proceso kodekse ir Įmonių bankroto įstatyme nustatytos pareigos pateikti įrodymus, kuriais grindžia savo atsikirtimus į ieškovų reikalavimus, nors laiko tam turėjo tikrai pakankamai - nuo 2012 m. gruodžio mėnesio pabaigos iki 2013 m. balandžio pabaigos.

33Kad ir iki 2013 04 30 teismo posėdžio atsakovės vadovas nepateikė įrodymų, kurių pagrindu būtų galima įvertinti įmonės turtą ir pradelstus įsipareigojimus, tuo pačiu ir įmonės mokumą, taip pat įrodymų pagrindžiančių jo teiginius, jog UAB „Kraujo donorystės centras“ yra moki įmonė, teismas pripažįsta įvertinęs atsakovės vadovo pateiktus duomenis apie pradelstus įmonės įsipareigojimus ir įmonės turtą. Įmonės vadovas, nurodydamas kreditorių sąraše (b.l. 88-92, t. IX) pradelstus UAB „Kraujo donorystės centras“ įsipareigojimus, neįtraukė šį sąrašą 100000 Lt skolos V. S., 321080 Lt skolos Kauno teritorinei ligonių kasai, ir kitų, kurias nurodė paaiškinimuose (b.l. 122, t. XIII) laikinasis įmonės administratorius. Be to net ir pačiame sąraše neteisingai paskaičiuota (susumuota) bendrą pradelstų įsipareigojimų sumą, kuri turėtų būti 3295214,80 Lt, o ne 2662913,00 Lt. Nurodydamas, kad įmonės balanse apskaityto turto vertė yra 11518674 Lt , jokių paaiškinimų, pagrindžiančių tokią vertę ir prieštaravimų dėl UAB „Eilika“ išsamių paaiškinimų, kad UAB „Kraujo donorystės centras“ turto vertė yra tik 5049862, jis nepateikė.

34Iš UAB „Kraujo donorystės centras“ balanso 2013 m. balandžio 25 dienai (b.l. 172, t. IX) matyti, kad šios įmonės balanse apskaityta turto už 5049862 Lt, o pradelsti įsipareigojimai, kaip pripažįsta teismas ir kas iš dalies matyti iš skolų detalizacijos (b.l. 179-188, t. IX), sudaro 5515481,70 Lt. Kadangi pradelsti įmonės įsipareigojimai yra didesni nei įmonės balanse apskaityto viso turto vertė, pripažintina, kad UAB „Kraujo donorystės centras“ yra nemoki įmonė.

35Sutikdamas su UAB „Kraujo donorystės centras“ 2013 m. balandžio 25 dienai sudarytame balanse nurodyta turto verte, teismas atsižvelgia į tai, kad, kaip matyti iš UAB „Eilika“ paaiškinimo (b.l.167-161, t. XIII) šis balansas sudarytas remiantis atsakovės pirminiais dokumentais, įvertinus turtą, inventorizacijos apyrašais, kitais buhalterinės apskaitos duomenimis, duomenis, kurie pateikti byloje ( b.l.5-104, t. VIII). Įmonės turtas, kaip minėta, auditorių nuomone, įvertintas tinkamai.

36Pradelsti atsakovės įsipareigojimai, kaip nurodoma UAB „Eilika“ pateiktose skolų detalizacijose (b.l. 179-188, t. IX), yra 7577831,51 Lt, jie susideda iš 75624,01 Lt įsipareigojimų lizingui, 3180826,53 Lt finansinių skolų, 2356916,54 Lt skolų tiekėjams, 1622601,69 Lt su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų ir 341862,74 Lt kitų mokėtinų sumų. Teismas vertina, kad prie pradelstų įsipareigojimų negalima priskirti iš šios sumos 2062349,80 Lt skolos ieškovei UAB „Primerus Vestus“. Ši ieškovė 2012 12 27 yra įspėjusi atsakovę UAB „Kraujo donorystės centras“, kad vienašališkai po 10 dienų nutrauks Kreditavimo ir Kredito linijos sutartis, tačiau atsakovė 2013 01 28 kreipėsi į Vilniaus miesto apylinkės teismą su ieškiniu dėl sutarčių nutraukimo pripažinimo neteisėtu (b.l. 128 ir 130-131, t. I ir b.l. 157-164, t. IV). Kadangi tarp šalių yra kilęs ginčas dėl kreditavimo sutarties nutraukimo pagrįstumo, kol ginčas nebus išspręstas teisme ir dėl jo nebus priimtas įsiteisėjęs sprendimas, visi skolininko įsipareigojimai nelaikytini pradelstais. Pradelstais laikytini tik tokie įsipareigojimai uždarajai akcinei bendrovei „Primerus Vestus“, kuriuos privalėtų atsakovė vykdyti nesant nutrauktoms sutartims, t.y. 2013 m. balandžio 23 dienai 83146,29 Lt. Todėl laikytina, kad visi pradelsti atsakovės įsipareigojimai kreditoriams yra 5515481,70 Lt.(7577831,50-2062349,80= 5515481,70).

37Teismas sutinka, kad atsakovės 1622601,69 Lt įsipareigojimai, susiję su darbo santykiais, pagrįstai pripažįstami, kaip pradelsta įmonės skola. Nors atsakovė ir nurodo, kad ji neturi su darbo santykiais susijusių pradelstų įsipareigojimų, teismas su tokiu atsakovės vertinimu nesutinka. 2012 m. gruodžio 10 d. atsakovė UAB „Kraujo donorystės centras“ ir VšĮ Kauno kraujo centras sudarytu susitarimu 91 atsakovės darbuotojas nuo 2013 m. sausio 1 d. buvo perkeltas dirbti į naują įmonę VšĮ Kauno kraujo centras, šiai įmonei taip pat perkeltas ir iki 2013 01 01 susikaupęs visas atsakovės įsipareigojimas perkeltiems darbuotojams, ką patvirtina Darbdavių susitarimas, UAB „Kraujo donorystės centras“ ir VšĮ Kauno kraujo centras direktorių įsakymai. Teismas, įvertinęs atsakovės pateiktus Darbdavių susitarimą Nr. S-81/2012/12/10-01 dėl darbuotojų perkėlimo dirbti į kitą įmonę (b.l. 61-62, t. IV), UAB „Kraujo donorystės centras“ direktoriaus 2012 12 10 įsakymą Nr. 25 „Dėl darbuotojų pervedimo dirbti VšĮ „Kauno kraujo centras“ “ (b.l. 69-2), VšĮ Kauno kraujo centras direktoriaus 2012 12 31 įsakymą Nr. 2012/12/31/01 „Dėl darbuotojų perėmimo iš UAB „Kraujo donorystės centras“ “ (b.l.65-68, t. IV), konstatuoja, kad šie įrodymai nepatvirtina, kad atsakovės įsiskolinimus perkeliamiems darbuotojams perėmė VšĮ Kauno kraujo centras, nes įsipareigojimai nėra apibrėžti konkrečia perimtų įsipareigojimų suma. Kada susitariama perimti skolą, bet nefiksuotas skolos dydis, negalima laikyti, kad skola perimta. Todėl teismas ir neturi pagrindo vertinti, kad UAB „Kraujo donorystės centras“ buhalterinėje apskaitoje neteisingai apskaityta 1622601,69 Lt skola buvusiems jos darbuotojams, nuo 2013 01 01 perėjusiems dirbti į VšĮ Kauno kraujo centras.

38Kadangi atsakovės UAB „Kraujo donorystės centras“ pradelsti finansiniai įsipareigojimai yra didesni nei pusė įmonės balanse apskaitytino turto vertės, ji pripažintina nemokia ir jai iškeltina bankroto byla (Įmonių bankroto įstatymo 9 str. 7 d.).

39Dėl įmonės vėlavimo išmokėti darbuotojams darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas

40Iškelti bankroto bylą atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Kraujo donorystės centras“ prašė ir buvusios darbuotojos N. Ū. (vėliau atsiėmusi pareiškimą), N. Ž., P. P. ir A. B.. Jos nurodė, ką visiškai patvirtina ir byloje pateikti rašytiniai įrodymai, kad jų pareiškimų pateikimo teismui dienomis atsakovė buvo šioms ieškovėms nesumokėjusi su darbo santykiais priklausančių išmokų – ieškovei P. P. nuo darbo sutarties nutraukimo 2011 12 05 pagal Kauno miesto apylinkės teismo 2012 07 24 įsakymą 6356,78 Lt ir 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo 2012 07 24 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (b.l. 115-119, t. III), ieškovei N. Ž. nuo darbo sutarties nutraukimo 2013 01 10 - 3903,03 Lt. Su ieškove P. P. už atsakovę tik 2013 01 30 beveik pilnai atsiskaitė VšĮ Kauno kraujo centras, pervesdama 2013 m. sausio 29 ir sausio 30 dienomis šiai ieškovei iš viso 6522,78 Lt (b.l. 106 ir 134 ,t. IV), kai turėjo pervesti skolą su palūkanomis 6524,53 Lt. Ieškovei N. Ž. įmonės įsiskolinimas 3903,02 Lt buvo pervestas 2013 01 21 (b.l. 130, t. IV), tačiau, kaip nurodo ši ieškovė, be sumų, mokėtinų už uždelstą atsiskaityti laiką. Nors atsakovė iš dalies ir atsiskaitė su šiomis ieškovėmis, tačiau ji akivaizdžiai nepilnai atsiskaitė su ieškove A. B., kuriai labai ilgai vėluoja mokėti su darbo santykiais susijusias išmokas. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012 12 28 sprendimu iš atsakovės priteista iš viso 35387,66 Lt su darbo santykiais susijusių išmokų ir bylinėjimosi išlaidų, tačiau jai už atsakovę 2013 01 29 VšĮ Kauno kraujo centras sumokėjo tik 13423,05 Lt ( b.l. 119, t. XIII; b.l. 109, t. IV).

41Teismas atsižvelgia į tai, kad, remiantis tiek pažodiniu, tiek sisteminiu ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punkte įtvirtintų bankroto bylos iškėlimo sąlygų aiškinimu, vėlavimo išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą faktas yra savarankiška sąlyga, kurią nustatęs teismas turi iškelti įmonei bankroto bylą, nepriklausomai nuo įmonės mokumo ar nemokumo. Ši bankroto bylos iškėlimo sąlyga apima ne tik tuos atvejus, kai įmonė vėluoja išmokėti darbo užmokestį įmonėje dirbantiems darbuotojams, bet ir tuos atvejus, kai įmonė neatsiskaito su buvusiais darbuotojais, su kuriais darbo sutartys yra pasibaigusios, kadangi sutampa šių kreditorių reikalavimų atsiradimo teisinis pagrindas (reikalavimai, susiję su darbo santykiais) ir jų tenkinimo eilė bankroto proceso metu (ĮBĮ 35 str. 1 d.). Tačiau Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje pripažįstama, jog vien tik formalus vėlavimo išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą konstatavimas negali būti pakankamas bankroto bylos iškėlimo pagrindas. Nesant objektyvaus pagrindo konstatuoti įmonės nemokumą, teismas, spręsdamas dėl bankroto bylos iškėlimo, įmonės vėlavimą išmokėti darbuotojams atlyginimą kaip savarankišką bankroto bylos iškėlimo pagrindą vertina ne formaliai, bet atsižvelgdamas į visas su tuo susijusias bylos aplinkybes: įmonės mokumo būklę, įmonės vėlavimo atsiskaityti su darbuotoju (darbuotojais) priežastis ir terminą, įmonės skolos darbuotojui (darbuotojams) dydį, įmonės tolimesnės finansinės būklės kitimo perspektyvą ir pan. (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. gegužės 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-561/2009, 2009 m. gegužės 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-517/2009, 2009 m. gegužės 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-606/2009, 2009 m. balandžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-467/2009; 2010 m. liepos 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1173/2010). Taigi nors pagal teismų praktikoje suformuotas teisės taikymo taisykles vėlavimo išmokėti darbuotojams atlyginimus faktas savaime nesudaro pagrindo iškelti įmonei bankroto bylą, o būtina šią aplinkybę vertinti neatsietai nuo įmonės nemokumo, tačiau šis faktas, atsižvelgiant į darbuotojams nesumokėtų sumų dydžius, praleistus terminus joms sumokėti, turi esminę reikšmę sprendžiant dėl bankroto bylos iškėlimo tokiai įmonei (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus 2012 m. spalio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1793/2012).

42Teismas sprendžia, kad darbo užmokesčio ilgalaikis nemokėjimas ir susidarymas skolos ieškovei A. B., kaip ir susidarymas nemažų darbo užmokesčio skolų dideliam skaičiui kitų darbuotojų, kurie sutiko pereiti dirbti į kitą darbovietę, darbdaviams susitarus, jog naujasis darbdavys sumokės ankstesnio darbdavio skolas, kada šių skolų dydis tarp paminėtų darbdavių nefiksuotas, tačiau pagal įmonės buhalterinės apskaitos duomenis siekia daugiau nei 1,5 milijono litų, yra esminė aplinkybė, leidžianti iškelti bankroto bylą dėl įmonės vėlavimo išmokėti darbuotojams darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas.

43Teismas iškelia uždarajai akcinei bendrovei „Kraujo donorystės centras“ bankroto bylą atsižvelgdamas ir į teismo paskirto laikinojo turto administratoriaus nuomonę, kad atsakovė pajamas gali gauti tik iš turto nuomos, todėl įmonės veiklos tęstinumas faktiškai neįmanomas (b.l. 120-123, t. XIII). Atsakovės vadovas nepateikė įrodymų, kad įmonė yra pajėgi grąžinti skolas kreditoriams ir toliau gali sėkmingai dirbti.

44Iškeldamas bankroto bylą teismas privalo paskirti administratorių. Kreditorė UAB „Vitrolab“ administratoriumi siūlo paskirti UAB „Projektų vertinimo biuras“, kreditorė UAB „Naftos grupė“ administratoriumi siūlo paskirti UAB „Valeksa“, kreditorės UAB „Primerus Vestus“ ir UAB „Eilika“ administratoriumi siūlo paskirti UAB „Valnetas“. Kreditorės N. Ž., P. P. ir A. B. siūlo paskirti administratoriumi tą asmenį, kurį siūlys dauguma kreditorių. Įmonių bankroto valdymo departamento duomenimis (b.l. 191, t. I, b.l. 58, t. III) visi trys pretendentai administruoti UAB „Kraujo donorystės centras“ atitinka Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo reikalavimus.

45Teismas neturi pagrindo vertinti ar net abejoti, kad bet kuris iš siūlomų kandidatų, paskyrus jį bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Kraujo donorystės centras“ administratoriumi, šias pareigas atliks netinkamai. Kiekviena iš šių trijų bendrovių – UAB „Projektų vertinimo centras“, UAB „Valeksa“ ir UAB „Valnetas“ – įmonių bankroto administravimo paslaugas yra teikusios bei šiuo metu teikia tikrai dideliam skaičiui bankrutuojančių įmonių, taigi tai – patyrę administratoriai, visų jų užimtumas nėra labai didelis, pagal Įmonių bankroto valdymo departamento skelbiamus duomenis, palyginus tarpusavyje, daugmaž apylygis. Todėl teismas administratoriumi skiria didžiausio kreditorių, prašiusių iškelti atsakovei bankroto bylą, skaičiaus siūlomą uždarąją akcinę bendrovę „Valnetas“.

46Lietuvos apeliaciniam teismui 2013 m. kovo 21 d. nutartimi panaikinus Kauno apygardos teismo 2013 m. vasario 4 d. nutartį ir perdavus bankroto bylos iškėlimo klausimą nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo, Kauno apygardos teismas 2013 m. balandžio 4 d. nutartimi patenkino ieškovių UAB „Primerus Vestus“ ir UAB „Vitrolab“ prašymą taikyti papildomas laikinąsias apsaugos priemones ir nustatė UAB „Kraujo donorystės centras“ turto ir ūkinės –komercinės veiklos administravimą, paskyrė laikinuoju UAB „Kraujo donorystės centras“ administratoriumi UAB „Valnetas“ (b.l. 30-33, t. XII). Taikydamas tokią laikinąją apsaugos priemonę, teismas vertino, kad UAB „Kraujo donorystės centras“ vadovui leidžiant vadovauti bendrovei ir administruoti jos turtą, kyla reali grėsmė, jog įmonės vadovas gali imtis veiksmų, priešingų atsakovės ir jos kreditorių interesams su tikslu mažinti atsakovės turtą, vilkinti atsiskaitymus su kreditoriais.

47Ieškovės UAB „Primerus Vestus“ ir UAB „Vitrolab“ 2013 04 16 pateikė teismui UAB „Kraujo donorystės centras“ bankroto byloje prašymą taikyti papildomas laikinąsias apsaugos priemones – atsakovės vadovo A. J. V. nušalinimą nuo užimamų pareigų (b.l. 4-10, t. XIII).

48Trečiasis asmuo A. J. V. 2013 04 17 pateikė teismui toje pačioje byloje prašymą dėl panaikinimo laikinųjų apsaugos priemonių, taikytų Kauno apygardos teismo 2013 04 04 nutartimi, arba dėl jų pakeitimo, jei teismas netenkintų prašymo panaikinti šia nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones (b.l. 19-27, t. XIII).

49Šiuos du prašymus Kauno apygardos teismas 2013 04 19 nutartimi nutarė nagrinėti teismo posėdyje, vyksiančiame 2013 04 30, kartu su klausimu dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „Kraujo donorystės centras“.

50Kadangi teismas pripažįsta, jog yra pagrindas iškelti ir iškelia bankroto bylą atsakovei UAB „Kraujo donorystės centras“, ieškovių UAB „Primerus Vestus“ ir UAB „Vitrolab“ prašymo taikyti papildomas laikinąsias apsaugos priemones – atsakovės vadovo A. J. V. nušalinimą nuo užimamų pareigų – netenkina. Trečiojo asmens A. J. V. prašymo dėl panaikinimo laikinųjų apsaugos priemonių, taikytų Kauno apygardos teismo 2013 04 04 nutartimi, arba dėl jų pakeitimo, teismas taip pat netenkina. Teismas sutinka su ieškovų UAB „Primerus Vestus“ ir UAB „Vitrolab“ nuomone, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių išlieka grėsmė, jog UAB „Kraujo donorystės centras“ vadovas gali atlikti veiksmus, kuriais būtų pakenkta įmonės ir kreditorių interesams, išslapstytas, iššvaistytas ar sunaikintas įmonės turtas, todėl pripažįsta tikslingu ir toliau taikyti galiojančią iki šios nutarties įsiteisėjimo laikinąją apsaugos priemonę – UAB „Kraujo donorystės centras“ turto ir komercinės ūkinės veiklos administravimą.

51Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 6, 9 ir 10 straipsniais, Civilinio proceso kodekso 145 str. , 290 str.,

Nutarė

52Iškelti bankroto bylą uždarajai akcinei bendrovei „Kraujo donorystės centras“ (juridinio asmens kodas 110509057, adresas: I.Kanto g. 15, Kaunas).

53Paskirti BUAB „Kraujo donorystės centras“ administratoriumi uždarąją akcinę bendrovę „Valnetas“ (adresas: Kęstučio g. 58-3, Kaunas; tel. + 370 37 202722; fax. + 370 37 202722; el. paštas: info@valnetas.lt).

54Sustabdyti atsakovės UAB „Kraujo donorystės centras“ (juridinio asmens kodas 110509057) turto realizavimą ir išieškojimą pagal vykdomuosius dokumentus.

55Nustatyti 45 dienų terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos kreditoriniams reikalavimams, atsiradusiems iki bankroto bylos iškėlimo dienos, pareikšti.

56Uždėti areštą atsakovės UAB „Kraujo donorystės centras“ (juridinio asmens kodas 110509057) nekilnojamajam turtui, kitam ilgalaikiam turtui, turtinėms teisėms, galiojantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

57Taikyti iki šios nutarties įsiteisėjimo galiojančią laikinąją apsaugos priemonę – UAB „Kraujo donorystės centras“ (juridinio asmens kodas 110509057, adresas: I.Kanto g. 15, Kaunas) turto ir ūkinės-komercinės veiklos administravimą; paskirti laikinuoju uždarosios akcinės bendrovės „Kraujo donorystės centras“ administratoriumi UAB „Valnetas“ (juridinio asmens kodas 135778275, adresas: Kęstučio g. 58-3, Kaunas), kuriam suteikiamos visiško atsakovės turto ir ūkinės-komercinės veiklos administravimo teisės. Įpareigoti UAB „Kraujo donorystės centras“ vadovą per 3 dienas nuo šios nutarties įteikimo perduoti laikinai paskirtam administratoriui įmonės turtą, antspaudą. Ši nutarties dalis skubiai vykdytina.

58Nustatyti, kad UAB „Kraujo donorystės centras“ vadovas ir laikinasis teismo paskirtas šios įmonės administratoriui ne vėliau kaip per 3 dienas nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos privalo perduoti teismo paskirtam bankroto administratoriui turtą pagal finansinę atskaitomybę ir visus dokumentus.

59Apie bankroto bylos iškėlimą ir laikinojo turto bei komercinės-ūkinės veiklos administratoriaus paskyrimą, nedelsiant pranešti juridinių asmenų registrui.

60Pavesti administratoriui įvykdyti visus ĮBĮ 10 str. 4 d. 3 ir 4 punktuose bei 7 d. 8 punkte nustatytus veiksmus. Jam taip pat pavesti sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ĮBĮ 22 str. 1 dalyje nustatytu terminu.

61Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti apskųsta atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Raimondas Buzelis, teismo posėdyje rašytinio... 2. Kauno apygardos teismas 2012 m. gruodžio 21 d. priėmė kreditorės N. Ū.... 3. 2012 m. gruodžio 27 d. nutartimi (b.l.63-64, t. I) bendraieškiu dalyvauti... 4. 2012 m. gruodžio 31 d. nutartimi (b.l.157-158, t. I) bendraieškiu dalyvauti... 5. 2013 m. sausio 2 d. nutartimi Kauno apygardos teismas ieškovės N. Ū.... 6. 2013 m. sausio 14 d. nutartimi (b.l.114-115, t. II) bendraieškiu dalyvauti... 7. 2013 m. sausio 15 d. nutartimi (b.l.150-151, t.II) bendraieškiu dalyvauti... 8. 2013 m. sausio 15 d. nutartimi (b.l.152-153, t.II) bendraieškiu dalyvauti... 9. 2013 m. sausio 28 d. nutartimi (b.l.120-121, t. III) bendraieškiu dalyvauti... 10. Nagrinėdamas bylą pagal šių asmenų prašymus, Kauno apygardos teismas 2013... 11. Lietuvos apeliacinis teismas 2013 m. kovo 21 d. nutartimi panaikino Kauno... 12. 2013 m. balandžio 25 d. nutartimi (b.l.78-79, t. IX) bendraieškiu dalyvauti... 13. Ieškovės N. Ž., P. P. ir A. B. prašė iškelti atsakovei bankroto bylą,... 14. Atsakovė ieškovų šioje byloje pareikštus prašymus iškelti bankroto bylą... 15. Teismas pripažįsta, kad atsisakyti iškelti bankroto bylą atsakovei UAB... 16. Nagrinėjamu atveju ieškovė UAB „Vitrolab“ nepripažįsta, kad su ja... 17. 2013 01 25 teismo nutartimi įtraukta byloje dalyvauti bendraieškiu kreditorė... 18. Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje įtvirtinti 3 savarankiški... 19. Prašymai iškelti bankroto bylą tenkintini. Atsakovei uždarajai akcinei... 20. Dėl nemokumo ... 21. Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje yra įtvirtinta, jog įmonės... 22. Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 1 dalis nustato, kad pateikti byloje... 23. 2013 01 31 vykusiame teismo posėdyje, kuriame buvo svarstomas klausimas dėl... 24. Su atskiruoju skundu dėl Kauno apygardos teismo 2013 02 04 nutarties, kuria... 25. Iš naujo spręsdamas bankroto bylos uždarajai akcinei bendrovei „Kraujo... 26. Atsakovės UAB „Kraujo donorystės centras“ vadovas po to, kai 2013 02 21... 27. Ieškovė UAB „Eilika“ byloje pateikė teismui paaiškinimą, 2013 m.... 28. Atsakovės vadovo pateiktas balansas (b.l. 85-86, t. IX) neatitinka tokiam... 29. UAB „Kraujo donorystės centras“ balansas 2013 m. balandžio 25 dienai... 30. Teismas atmeta atsakovės 2013 04 30 pateiktame pareiškime (b.l.115-116, t.... 31. 2013 04 30 teismui pateiktą 2013 01 29 sutartį apie VšĮ Kauno kraujo... 32. Spręsdamas bankroto bylos iškėlimo klausimą teismas vertina, kad atsakovės... 33. Kad ir iki 2013 04 30 teismo posėdžio atsakovės vadovas nepateikė... 34. Iš UAB „Kraujo donorystės centras“ balanso 2013 m. balandžio 25 dienai... 35. Sutikdamas su UAB „Kraujo donorystės centras“ 2013 m. balandžio 25 dienai... 36. Pradelsti atsakovės įsipareigojimai, kaip nurodoma UAB „Eilika“... 37. Teismas sutinka, kad atsakovės 1622601,69 Lt įsipareigojimai, susiję su... 38. Kadangi atsakovės UAB „Kraujo donorystės centras“ pradelsti finansiniai... 39. Dėl įmonės vėlavimo išmokėti darbuotojams darbo užmokestį ir su darbo... 40. Iškelti bankroto bylą atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Kraujo... 41. Teismas atsižvelgia į tai, kad, remiantis tiek pažodiniu, tiek sisteminiu... 42. Teismas sprendžia, kad darbo užmokesčio ilgalaikis nemokėjimas ir... 43. Teismas iškelia uždarajai akcinei bendrovei „Kraujo donorystės centras“... 44. Iškeldamas bankroto bylą teismas privalo paskirti administratorių.... 45. Teismas neturi pagrindo vertinti ar net abejoti, kad bet kuris iš siūlomų... 46. Lietuvos apeliaciniam teismui 2013 m. kovo 21 d. nutartimi panaikinus Kauno... 47. Ieškovės UAB „Primerus Vestus“ ir UAB „Vitrolab“ 2013 04 16 pateikė... 48. Trečiasis asmuo A. J. V. 2013 04 17 pateikė teismui toje pačioje byloje... 49. Šiuos du prašymus Kauno apygardos teismas 2013 04 19 nutartimi nutarė... 50. Kadangi teismas pripažįsta, jog yra pagrindas iškelti ir iškelia bankroto... 51. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 6, 9... 52. Iškelti bankroto bylą uždarajai akcinei bendrovei „Kraujo donorystės... 53. Paskirti BUAB „Kraujo donorystės centras“ administratoriumi uždarąją... 54. Sustabdyti atsakovės UAB „Kraujo donorystės centras“ (juridinio asmens... 55. Nustatyti 45 dienų terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos... 56. Uždėti areštą atsakovės UAB „Kraujo donorystės centras“ (juridinio... 57. Taikyti iki šios nutarties įsiteisėjimo galiojančią laikinąją apsaugos... 58. Nustatyti, kad UAB „Kraujo donorystės centras“ vadovas ir laikinasis... 59. Apie bankroto bylos iškėlimą ir laikinojo turto bei komercinės-ūkinės... 60. Pavesti administratoriui įvykdyti visus ĮBĮ 10 str. 4 d. 3 ir 4 punktuose... 61. Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti apskųsta atskiruoju...