Byla 2-3843-294/2013
Dėl žalos atlyginimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Gintaras Seikalis, sekretoriaujant Ernestai Perednienei, dalyvaujant atsakovei E. P., jos atstovui advokato padėjėjui R. J. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės V. K. ieškinį atsakovei E. P. dėl žalos atlyginimo,

Nustatė

2Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 900 Lt žalą, procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad 2011-11-25 radusi internete skelbimą apie parduodamą vaikišką vežimėlį susisiekė su atsakove. Telefoninio pokalbio metu kaina nusiderėta iki 900 Lt (vietoje 1000 Lt), atsakovė taip pat patikinusi dėl geros vežimėlio būklės. Tą pačią dieną ji pervedė pinigus į atsakovės sąskaitą. 2011-11-30 iš pašto siuntos tarnybos atsiėmė vežimėlį. Atsiėmusi vežimėlį pastebėjo, kad jo rėmas sulūžęs. Susisiekusi su atsakove elektroniniu paštu suderėjo, kad pastaroji grąžins ieškovui 800 Lt, o ji, ieškovė, išsiųs vežimėlį. Ieškovė vežimėlį išsiuntė atsakovei, tačiau vietoje žadėtų pinigų atsakovė, su ja nepasitarusi pakeitė sulūžusią detalę ir atsiuntė vežimėlį atgal. Kadangi ieškovė tuo metu jau buvo įsigijusi naują vežimėlį, prašo priteisti iš atsakovės sumokėtus pinigus. Šiuo metu vežimėlis yra supakuotas pas ieškovę.

3Ieškovė į teismo posėdį neatvyko. Prašė bylą narinėti jai nedalyvaujant.

4Atsakovė teismui pateiktame atsiliepime prašo nepagrįstą ieškinį atmesti. Nurodo, kad ji pardavė ieškovei vežimėlį, kuris buvo naudotas, tačiau geros būklės. Ieškovė nepateikė įrodymu. kad vežimėlis iki išsiuntimo buvo sulūžęs. Mano, kad pati ieškovė kalta, kad pirko prekę prieš tai jos neapžiūrėjusi. Pažymi, kad pateiktas elektroninis susirašinėjimas neatitinka įrodymų leistinumo sąlygų. Be to, ieškovės pridėtos nuotraukos, kuriose nufotografuotas vežimėlis su defektais, taip pat neidentifikuoja, kad tai ta pati atsakovės parduota prekė.

5Teismo posėdžio metu atsakovė bei jos atstovas nesutiko su ieškiniu iš esmės atsiliepime nurodytais motyvais.

6Ieškinys tenkintinas.

7Pagal LR CPK 178 str. šalys privalo įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis (faktais), kuriu nereikia įrodinėti.

8Sandoriai - tai sąmoningi laisva valia atliekami asmenų veiksmai, kuriais siekiama teisinio rezultato, t. y. sukurti, pakeisti ar panaikinti civilines teises ir pareigas (CK l .63 str. l d.). CK 6.154 straipsnio l dalyje nustatyta, kad sutartimi vienas ar keli asmenys susitaria sukurti, pakeisti, ar nutraukti civilinius teisinius santykius, kai vienas ar keli asmenys įsipareigoja kitam asmeniui ar asmenims atlikti tam tikrus veiksmus, o pastarieji įgyja reikalavimo teisę. Pripažįstama, kad civilinių teisinių santykių šalys, sudarydamos sutartis yra lygūs ir laisvi sukurti civilines teises ir pareigas. Sutarties šalys turi teisę savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises ir pareigas, taip pat sudaryti CK numatytas sutartis, jeigu tai neprieštarauja įstatymams (CK 6.156 str. l d.). CK 6.193 str. l d. numato, kad sutartys turi būti aiškinamos sąžiningai. Aiškinant sutartį pirmiausia turi būti nustatinėjami tikrieji sutarties šalių ketinimai, o ne vien remiamasi pažodiniu sutarties teksto aiškinimu; jeigu šalių tikrųjų ketinimų negalima nustatyti, sutartis turi būti aiškinama, vadovaujantis protingumo kriterijumi, nes visos sutarties sąlygos turi būti aiškinamos atsižvelgiant į jų tarpusavio ryšį, sutarties esmę ir tikslą bei jos sudarymo aplinkybes (LR CK 6.193 str. 2 d.).

9Sutartinių teisinių santykių kvalifikavimui visų pirma būtina nustatyti tikrąjį sutarties turinį, t. y. sutartį išaiškinti. Pažymėtina, kad pagal Civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo 45 straipsnį Civilinio kodekso šeštosios knygos XIV skyriaus normos dėl sutarčių aiškinimo, nepaisant jų sudarymo momento, taikomos ir toms sutartims, kurios galioja įsigaliojus šiam kodeksui. Pagrindinės sutarčių aiškinimo taisyklės išdėstytos CK 6.193 straipsnyje. Aiškinant sutartį, pirmiausia turi būti nagrinėjami tikrieji sutarties šalių ketinimai, o ne vien remiamasi pažodiniu sutarties teksto aiškinimu (CK 6.193 straipsnio l dalis). Sutarties sąlygos turi būti aiškinamos atsižvelgiant į jų tarpusavio ryšį, sutarties esmę, tikslą, jos sudarymo aplinkybes (CK 6.193 straipsnio 2 dalis). Aiškinant sutartį taip pat turi būti atsižvelgiama į šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių elgesį po sutarties sudarymo, sutarties vykdymo ir kitas reikšmingas aplinkybes (CK 6.193 straipsnio 5 dalis). Teismui taikant įstatyme išdėstytus ir teismų praktikoje pripažintus sutarčių aiškinimo būdus turi būti kiek įmanoma tiksliau išaiškinta išreikšta šalių valia, joms sudarant sutartis ir prisiimant iš tokių sutarčių kylančius įsipareigojimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. kovo 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Ervin“ v. Ageratec AB, bylos Nr. 3K-3-128/2010; 2010 m. balandžio 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje O. N. v. S. P., bylos Nr. 3K-3-151/2010; kt.).

10Taip pat pažymėtina, kad civiliniame procese galioja rungimosi principas, pagal kurį kiekviena šalis privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus ir atsikirtimus (CPK 12, 178 straipsniai).

11Iš bylos medžiagos matyti, kad atsakovė internetu per skelbimų portalą pardavinėjo jai priklausantį vaikišką vežimėlį. Iš visų šalių pateiktų įrodymų bei pasisakymų akivaizdu, kad šalys suderėjo dėl vežimėlio pardavimo ieškovei už 900 Lt sumą. Vežimėlis buvo perduotas ieškovei. Šioje dalyje tarp šalių ginčo nėra. Ginčas nagrinėjamoje civilinėje byloje iškilęs dėl šių aplinkybių: dėl vežimėlio kokybės (t.y. ieškovė teigia, kad gavo vežimėlį sulūžusiu rėmu bei sulaužyta detale, atsakovė teigia, jog išsiuntė vežimėlį be jokių defektų), dėl sutarties galiojimo (ieškovė prašo grąžinti jai sumokėtus pinigus, o atsakovė siūlo pasilikti sutvarkytą vežimėlį).

12Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 straipsnis) lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 straipsnis). Įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nutartyse yra pabrėžęs, kad teismai, vertindami įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. balandžio 8 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Interbolis“ v. VĮ Registrų centras, bylos Nr. 3K-3-155/2010; 2011 m. vasario 7 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje I. K. v. R. S. ir kt., bylos Nr., 3K-3-35/2011; 2011 m. spalio 18 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje J. M. ir kt. v. UAB „Skaidula“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-396/2011; 2011 m. lapkričio 18 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje R. P., V. Š. ir kt. v. S. P. ir kt., bylos Nr. 3K-3-403/2011; kt.). Teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 2 d. nutartį, priimtą civilinėj e byloje D. P. v. G. K., bylos Nr. 3K-3-428/2010; 2011 m. rugpjūčio 8 d. nutartį, priimtą civilinėj e byloje UAB „Šilo bitė“ ir kt. v. Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas ir kt., bylos Nr. 3K-3-340/2011; 2011 m. spalio 25 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje AB „Rytų skirstomieji tinklai“ v. religinė bendruomenė Meditacijos centras „Ojas“, bylos Nr. 3K-3-415/2011; 2011 m. lapkričio 18 d. nutartį, priimtą civilinėj e byloje R. P. ir kt. v. S. P. ir kt., bylos Nr. 3K-3-403/2011; kt.).

13Nagrinėjamos bylos atveju kompleksiškai įvertinus visus byloje pateiktus rašytinius įrodymus, įskaitant elektroninį susirašinėjimą, teismas laiko labiau tikėtiną ieškovės pateikiamą versiją, o būtent, kad vežimėlis galėjo būtų ieškovei atsiųstas su sulūžusia dalimi bei įskilusiu rėmu. Prie tokios išvados teismas priėjo įvertinęs šiuos įrodymus: ieškovės pateiktas nuotraukas bei šalių susirašinėjimą ir atsakovės konkliudentinius veiksmus po sutarties sudarymo, t.y. atsakovė, gavusi vežimėlį iš ieškovės kreipėsi į vežimėlio gamintojo atstovus ir sutvarkė vežimėlį, be to, susirašinėjime ji sutikusi grąžinti ieškovei 800 Lt sumą. Nors pasisakymuose atsakovės atstovas bei atsiliepime atsakovė kelia abejones dėl elektroninio susirašinėjimo patikimumo, tačiau atsakovės faktiniai veiksmai atitinka susirašinėjime išdėstytas aplinkybes, o būtent aplinkybės dėl vežimėlio išsiuntimo, vežimėlio gavimo ir pakartotinio išsiuntimo ieškovei, vežimėlio remonto ir t.t.

14Atsižvelgiant į išdėstytą teismas daro išvadą, kad vežimėlis galėjo buvo pateiktas su defektais ieškovės nurodytomis aplinkybėmis.

15Atsakovė nepateikė jokių jos nesutikimą pagrindžiančių įrodymų, pvz. įrodymų, kad vežimėlis buvo be jokio defekto (išskyrus skelbimą ir skelbime publikuotas nuotraukas), taip pat įrodymų, kad su ieškove nesusitarė dėl pinigų dalies (800 Lt) grąžinimo. Taip pat pakartotinai paminėtinas CPK 178 straipsnio reikalavimas, pagal kurį kiekviena šalis privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus ir atsikirtimus, taikytinas ir atsakovei.

16LR CK 6.334 straipsnis numato, kad tuo atveju, kai parduotas daiktas neatitinka kokybės reikalavimų ir pardavėjas su pirkėju neaptarė jo trūkumų, tai nusipirkęs netinkamos kokybės daiktą pirkėjas turi teisę savo pasirinkimu pareikalauti:

171) kad daiktas, sutartyje apibūdintas pagal rūšį, būtų pakeistas tinkamos kokybės daiktu, išskyrus atvejus, kai trūkumai yra nedideli arba jie atsirado dėl pirkėjo kaltės;

182) kad būtų atitinkamai sumažinta pirkimo kaina;

193) kad pardavėjas neatlygintinai per protingą terminą pašalintų daikto trūkumus arba atlygintų pirkėjo išlaidas jiems ištaisyti, jei trūkumus įmanoma pašalinti;

204) grąžinti sumokėtą kainą ir atsisakyti sutarties, kai netinkamos kokybės daikto pardavimas yra esminis sutarties pažeidimas.

21Pagal CK 6.238 straipsnio l dalies nuostatas, šalims nesusitarus kitaip, pirkėjas nuo pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo ar nuo ofertos pateikimo turi teisę prieš mokėdamas ar prieš priimdamas daiktus juos patikrinti bet kokioje vietoje, bet kokiu laiku ar metodu, kurie atitinka protingumo kriterijus. CK 6.348 straipsnio l dalies pagrindu ieškovei kyla pareiga pranešti pardavėjui apie sutarties sąlygų, nustatančių daiktų kokybę, kiekį, asortimentą, komplektiškumą, tarą ir pakuotę, pažeidimą per įstatymų ar sutarties nustatytą terminą o jeigu šis terminas nenustatytas, - per protingą terminą po to, kai buvo ar atsižvelgiant į daiktų pobūdį ir paskirtį turėjo būti nustatytas atitinkamos sąlygos pažeidimas.

22Iš teismui pateiktų įrodymų sisteminio bei kompleksinio vertinimo matyti, kad ieškovė, gavusi prekę, nedelsiant apie jos trūkumus informavo atsakovę, su atsakove susitarė dėl sutarties nutraukimo ir pinigų dalies (800 Lt) grąžinimo, tačiau atsakovė savo susitarto įsipareigojimo tinkamai nevykdė, t.y. vietoje sutarto pinigų grąžinimo persiųsdama ieškovei sutvarkytą vežimėlį. Šalys prievoles turi vykdyti sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais (CK 6.38 str. 1d.).

23Atsižvelgiant į išdėstytą darytina išvada, kad ieškovės ieškinys tenkintinas ir jai priteistina 900 Lt suma, sumokėta už vežimėlį.

24Kiti šalių argumentai ar pateikti įrodymai esminės reikšmės bylai neturi, todėl teismas atskirai dėl jų nepasisako.

25CK 6.37 str. 2 d. numato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymo nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, todėl ieškovei iš atsakovės priteistinos 5 proc. (penkių procentų) dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą – 900 Lt nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

26Vadovaujantis CPK 93 str. 1 d. - šaliai, kurios naudai yra priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Kadangi ieškovės ieškinys patenkintas visiškai, todėl iš atsakovės ieškovei priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 70 Lt žyminio mokesčio (b. l. 3, 32).

27Vadovaudamasis LR CPK 259, 260, 265, 268, 270 str. teismas

28Nustatė

29Ieškovės ieškinį patenkinti.

30Priteisti ieškovei V. K. (a. k( - ) iš atsakovės E. P. ( a.k. ( - ) 900 Lt (devynis šimtus litų) žalos atlyginimą, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą 900 Lt sumą nuo 2011-12-08 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 70 Lt (septyniasdešimt litų) bylinėjimosi išlaidų.

31Šalys turi teisę per 30 dienų apskųsti sprendimą Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą. Teisėjas

32Gintaras Seikalis

Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Gintaras Seikalis, sekretoriaujant... 2. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 900 Lt žalą, procesines palūkanas... 3. Ieškovė į teismo posėdį neatvyko. Prašė bylą narinėti jai... 4. Atsakovė teismui pateiktame atsiliepime prašo nepagrįstą ieškinį atmesti.... 5. Teismo posėdžio metu atsakovė bei jos atstovas nesutiko su ieškiniu iš... 6. Ieškinys tenkintinas.... 7. Pagal LR CPK 178 str. šalys privalo įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia... 8. Sandoriai - tai sąmoningi laisva valia atliekami asmenų veiksmai, kuriais... 9. Sutartinių teisinių santykių kvalifikavimui visų pirma būtina nustatyti... 10. Taip pat pažymėtina, kad civiliniame procese galioja rungimosi principas,... 11. Iš bylos medžiagos matyti, kad atsakovė internetu per skelbimų portalą... 12. Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 straipsnis) lemia... 13. Nagrinėjamos bylos atveju kompleksiškai įvertinus visus byloje pateiktus... 14. Atsižvelgiant į išdėstytą teismas daro išvadą, kad vežimėlis galėjo... 15. Atsakovė nepateikė jokių jos nesutikimą pagrindžiančių įrodymų, pvz.... 16. LR CK 6.334 straipsnis numato, kad tuo atveju, kai parduotas daiktas neatitinka... 17. 1) kad daiktas, sutartyje apibūdintas pagal rūšį, būtų pakeistas tinkamos... 18. 2) kad būtų atitinkamai sumažinta pirkimo kaina;... 19. 3) kad pardavėjas neatlygintinai per protingą terminą pašalintų daikto... 20. 4) grąžinti sumokėtą kainą ir atsisakyti sutarties, kai netinkamos... 21. Pagal CK 6.238 straipsnio l dalies nuostatas, šalims nesusitarus kitaip,... 22. Iš teismui pateiktų įrodymų sisteminio bei kompleksinio vertinimo matyti,... 23. Atsižvelgiant į išdėstytą darytina išvada, kad ieškovės ieškinys... 24. Kiti šalių argumentai ar pateikti įrodymai esminės reikšmės bylai neturi,... 25. CK 6.37 str. 2 d. numato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymo nustatyto... 26. Vadovaujantis CPK 93 str. 1 d. - šaliai, kurios naudai yra priimtas... 27. Vadovaudamasis LR CPK 259, 260, 265, 268, 270 str. teismas... 28. Nustatė... 29. Ieškovės ieškinį patenkinti.... 30. Priteisti ieškovei V. K. (a. k( - ) iš atsakovės E. P. ( a.k. ( - ) 900 Lt... 31. Šalys turi teisę per 30 dienų apskųsti sprendimą Vilniaus apygardos... 32. Gintaras Seikalis...