Byla e2A-150-236/2019
Dėl žalos atlyginimo, dalyvaujant trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Ferogama“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Rasos Gudžiūnienės, Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Antano Rudzinsko,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovų F. S., A. N. ir M. Š. apeliacinius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. kovo 28 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „UNIGELA“ bankroto administratoriaus ieškinį atsakovams F. S., A. N., M. Š., A. N. dėl žalos atlyginimo, dalyvaujant trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Ferogama“.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Ieškovė BUAB „UNIGELA“, atstovaujama bankroto administratoriaus, kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuris buvo patikslintas, atsakovams F. S., A. N., M. Š., A. N., prašydama priteisti iš atsakovo F. S. 150 435,99 Eur žalos atlyginimo, iš atsakovo A. N. 1 041,31 Eur žalos atlyginimo, iš atsakovo A. N. 38 070,80 Eur žalos atlyginimo, iš atsakovo M. Š. 225 686,90 Eur žalos atlyginimo, solidariai priteisti iš atsakovų 48 269,58 Eur žalos atlyginimo, 5 proc. dydžio metines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas.

82.

9Ieškovė procesiniuose dokumentuose nurodė, kad Vilniaus apygardos teismo 2014-08-12 nutartimi UAB „UNIGELA“ iškelta bankroto byla, įmonės administratoriumi paskirta UAB „Audata“. Vilniaus apygardos teismo 2015-12-08 nutartimi UAB „UNIGELA“ bankrotas buvo pripažintas tyčiniu, Lietuvos apeliacinis teismas 2016-03-04 nutartimi Vilniaus apygardos teismo 2015-12-08 nutartis palikta nepakeista.

103.

11Ieškovė pažymėjo, kad reikalavimas dėl žalos atlyginimo grindžiamas ĮBĮ 8 str. 1 d., 4 d. nuostatomis, kurios numato: a/ įmonės vadovui pareigą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo ir b/ vadovo atsakomybę – žalos padengimą kreditoriams dėl netinkamos pareigos vykdymo.

124.

13Ieškovė nurodė, kad realiai UAB „UNIGELA“ nuo 2009 m. buvo nemoki. Iš bendrovės balanso, sudaryto 2009 metais, matyti, kad bendrovės įsipareigojimai buvo 844 771,20 Eur (2 916 826 Lt), o turtas — 509 989,86 Eur (1 760 893 Lt), 2010 metų balanse įmonės turtas buvo 565 014,77 Eur (1 950 883 Lt), o įsipareigojimai per vienerius metus išaugo iki 1 046 124,30 Eur (3 612 058 Lt). Iš 2011 metų balanso matyti, kad įmonės finansinė padėtis nepagerėjo, turtas buvo 547 656,68 Eur (1 890 949 Lt), iš kurio nuosavas kapitalas buvo minus 841 041,76 Eur, o įmonės turimi įsipareigojimai per vienerius metus buvo 1 026 835,32 Eur (3 545 457 Lt).

145.

15Ieškovė pažymėjo, kad UAB „UNIGELA“ vadovais laikotarpiu nuo 2009 metų iki bankroto bylos 2014 metais iškėlimo, buvo: F. S. (nuo 1997-12-02 iki 2011-01-10), A. N. (nuo 2011-01-10 iki 2011-12-23), A. N. (nuo 2011-12-23 iki 2012-09-17), M. Š. (nuo 2012-09-17 iki 2014-03-20), D. G. (nuo 2014-03-20 iki 2014-06-16) ir F. S. (nuo 2014-06-16 iki 2014-11-04).

166.

17Ieškovės teigimu, UAB „UNIGELA“ vadovai turėjo suvokti, kad faktiškai pradelsti įmonės įsipareigojimai viršijo pusę į balansą įrašyto turto vertės ir pagal ĮBĮ 2 str. 8 d. nuostatas įmonė jau buvo nemoki. Atsakovai, atitinkamais laikotarpiais būdami įmonės vadovais nevykdė ĮBĮ 8 str. 1 d. pareigos inicijuoti bankroto bylos iškėlimą nemokiai UAB „UNIGELA“, todėl privalo atlyginti žalą, padarytą savo neveikimu.

187.

19Ieškovė nurodė, kad bankroto administratorius padarytos žalos skaičiavimo momento atskaitos tašku laiko 2010 metų sausio mėnesį, pažymi, kad nuo 20110 metų sausio mėnesio iki bankroto bylos UAB „UNIGELA“ iškėlimo UAB „UNIGELA“ gavo sąskaitų už 1 205 396,26 Lt (349 105,89 Eur), kurios buvo neapmokėtos. Kadangi įsiteisėjusiais teismų sprendimais yra nustatyta, kad bendras bendrovės skolų dydis nuo 2009 metų iki bankroto bylos iškėlimo išaugo 499 723,62 Eur suma, o laikotarpyje nuo 2010 metų sausio mėnesio iki bankroto bylos bendrovei iškėlimo neapmokėtų sąskaitų suma yra 349 106,89 Eur, akivaizdu, jog 349 106,89 Eur suma patenka į išaugusią bendrovės įsipareigojimų sumą, todėl laikytina kiekvieno iš atsakovų neteisėtais veiksmais padaryta žala. Taip pat pažymėjo, kad be bendrovės tiekėjams neapmokėtų sąskaitų padaryta žala taip pat laikytini ir bendrovės išaugę įsipareigojimai darbuotojams dėl neišmokėto darbo užmokesčio bei valstybinėms institucijoms dėl nesumokėtų mokesčių.

208.

21Ieškovė nurodė, kad patikslintame ieškinyje pateikta lentelė, iš kurios matyti, kiekvieno iš bendrovės vadovų padaryta žala bendrovei.

229.

23Ieškovė pažymėjo, kad F. S. yra atsakingas kaip akcininkas už D. G. vadovavimo laikotarpiu padarytą žalą, kadangi jis kaip bendroves akcininkas ir buvęs vadovas iki 2011 metų bei nuo 2014 metų birželio mėnesio žinojo ir suvokė bendrovės finansinę padėtį, t. y. kad bendrovė yra nemoki. Žinodamas, kad UAB „UNIGELA“ yra nemoki vis tiek siekė tęsti įmonės veiklą taip darydamas žalą įmonės kreditoriams ir bendrovės vadovu paskyrė su bendrovės finansine padėtimi nesusipažinusį asmenį D. G., o pastarajam sužinojus apie bendrovės finansines problemas ir nesutikus toliau eiti vadovo pareigas, įmonės vadovu pasiskyrė save.

2410.

25Ieškovė nurodė, kad be individualizuotos 451 454,04 Eur dydžio padarytos žalos lieka neindividualizuota 48 269,58 Eur dydžio žala (skirtumas tarp teismo nustatytos ir konstatuotos padidėjusių įsipareigojimų sumos 499 723,62 Eur bei individualizuotos 457 454,04 Eur sumos), kurios atsiradimo tikslaus momento ir dėl padarymo atsakingų asmenų iš esmės nėra galimybės nustatyti dėl trūkstamos bendrovės finansinės veiklos informacijos (dokumentų). Ieškovės teigimu, vadovaujantis pateikta argumentacija dėl solidarios atsakomybės, neindividualizuotas žalos dydis priteistinas iš atsakovų solidariai.

2611.

27Atsakovas F. S. procesiniuose dokumentuose prašė ieškinį atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad UAB „UNIGELA“ vadovai buvo įsitikinę ieškovės finansiniu tvarumu ir priėmė ieškovės interesus labiausiai atitinkantį sprendimą nestabdyti veiklos, o ją tęsti, tačiau šie siekiai ir planai 2014 metais, atsiradus formaliems pagrindams, buvo nutraukti, kuomet kreditoriai kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo.

2812.

29Atsakovas F. S. pažymėjo, kad jis bendrovei vadovavo nuo 1997-12-02 iki 2011-01-10 bei nuo 2014-06-06 iki 2014-11-14, t.y. iki bankroto bylos iškėlimo. Savo vadovavimo metu buvo sukūręs pelningą, veikiančią bei darbo vietas sukuriančią bendrovę pirmuoju etapu bei grįžo atlikti visus įmanomus veiksmus, kad būtų atstatytas įmonės pelningumas bei sugrąžintas buvęs veiksmingumas. Finansinės problemos bendrovėje prasidėjo dė pasaulyje ir Lietuvoje kilusios 2009 m. ekonominės krizės, tačiau nepaisant krizės laikotarpio, bendrovė sumokėjo 52 844,64 Eur pelno mokesčio. Atsakovas dėjo maksimalias pastangas valdant bendrovę bei mažinant jos įsiskolinimus.

3013.

31Atsakovas F. S. nurodė, kad nuo 2014 m. antros pusės iš bendrovės išėjo 60 darbuotojų, kurie visi perėjo dirbti į UAB „Ferogama“ (bendrovės kreditorių, kuris 2014 m. birželio mėnesį nesėkmingai bandė inicijuoti bankroto bylą, tačiau teismas jo prašymo netenkino). UAB „Ferogama“ iki 2014 metų dirbo tik 4 darbuotojai, o iškeliant bankroto bylą UAB „UNIGELA“ jau jų skaičius viršijo 60.

3214.

33Atsakovo F. S. teigimu, darbuotojų perėjimas į kitą bendrovę negrįžtamai sužlugdė bet kokias viltis atkurti bendrovės mokumą, nes išeinantiems darbuotojams reikėjo mokėti išeitines kompensacijas, atostoginius ir kitokias išmokas. Ieškovė neįrodė visų sąlygų, būtinų atsakovo civilinei atsakomybei kilti, taip pat nepagrįstai reikalauja iš visų atsakovų solidariai priteisti „neindividualizuotą“ 48 269,58 žalą.

3415.

35Atsakovai A. N. ir A. N. procesiniuose dokumentuose prašė ieškinį atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas.

3616.

37Atsakovai A. N. ir A. N. nurodė, kad atsakovas A. N. vadovavo įmonei nuo 2011-01-04 iki 2011-10-17, atsakovas A. N. buvo paskirtas eiti vadovo pareigas nuo 2011-12-16, jo įgaliojimai baigėsi 2012-08-31.

3817.

39Atsakovų A. N. ir A. N. teigimu, jų vadovavimo laikotarpiu įmonė dirbo pelningai, aktyviai vykdė veiklą, atsiskaitinėjo tiek su darbuotojais, tiek su valstybės biudžetu, todėl jie neturėjo pareigos kreiptis į teismą su pareiškimu dėl bankroto bylos bendro iškėlimo. Ieškovė nepagrįstai reikalauja priteisti iš atsakovo A. N. 1 041,31 Eur žalos atlyginimą, o iš atsakovo A. N. 38 070,80 Eur. Į reikalaujamą priteisti sumą įtraukti ne A. N. ir ne A. N. vadovavimo laikotarpiu susidariusių įsiskolinimų sumos, taip pat įsiskolinimai kreditoriams, kurių kreditoriniai reikalavimai nepatvirtinti. Ieškovė neįrodė visų sąlygų, būtinų atsakovų civilinei atsakomybei kilti, taip pat nepagrįstai reikalauja iš visų atsakovų solidariai priteisti, jos teigimu, „neindividualizuotą“ 48 269,58 Eur žalą.

4018.

41Atsakovas M. Š. procesiniuose dokumentuose prašė ieškinį atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas.

4219.

43Atsakovas M. Š. nurodė, kad bendrovės vadovo pareigas ėjo nuo 2012-09-17 iki 2014-03-20. Nuo jo vadovavimo laikotarpio pabaigos iki bankroto bylos iškėlimo pasikeitė du vadovai, iš kurių vienas – įmonės savininkas. Nuo 2014-03-03 iki 2014-05-05 vadovu buvo D. G., nuo 2014-05 – F. S.. Atsakovas negali prisiimti atsakomybės už ankstesnį ar vėlesnius laikotarpius.

4420.

45Atsakovas M. Š. pažymėjo, kad 2013 metų UAB „UNIGELA“ balansas patvirtina, jog įmonėje pagal balanso dalį „Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai“ sumažėjo nuo 5 482 232 Lt iki 4 379 929 Lt, tai yra 1 102 303 Lt arba 25,17 proc., iš balanso 20 eilutės „Per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai“ matyti, kad įsipareigojimai sumažėjo nuo 4 232 894 Lt iki 3 130 591 Lt, o tai suponuoja išvadą, kad įmonė veikė pelningai ir atsakovo M. Š. vadovavimo laikotarpiu įmonė ženkliai sumažino įsiskolinimus. Balanso 21 eilutės „Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso“ duomenys rodo sumažėjimą nuo 2 562 545 Lt iki 1 876 025 Lt, tai yra 686 520 Lt arba 36,6 proc. Pelno nuostolių ataskaita taip pat rodo, kad veiklos pelnas nuo 1 832 Lt padidėjo iki 496 259 Lt prie beveik nepakitusių pardavimo pajamų. Grynasis įmonės pelnas padidėjo keliolika kartų, 2013 m. pelno mokestis valstybei padidėjo daugiau kaip 63 000 Lt, t. y. nuo 17 570 Lt iki 80 476 Lt arba 78,54 proc., t.y. įmonė dirbo rentabiliai, sistemingai mažino skolas ir per protingą laikotarpį būtų visiškai padengusi įsiskolinimus. Atsakovo vadovavimo laikotarpiu 4 kartus daugiau išmokėta darbo užmokesčio (2012 metais – 238 836,86 Lt, 2013 metais – 815 428,35 Lt), 4 kartus daugiau VSDAF įmokų (nuo 107 246,48 Lt 2012 metais iki 447 810,48 Lt 2013 metais).

4621.

47Atsakovas M. Š. nurodė, kad pagrindiniai pinigų srautai buvo skirti tiekėjų skoloms dengti ir einamosioms įmonės išlaidoms, tame tarpe skola UAB „Ferogama“ buvo sumažinta 140 218,14 Lt arba beveik 16 proc., UAB „Fabela“ 121 648 Lt arba daugiau nei 70 proc. Be to, UAB „Ferogama“ nei karto nepareiškė pretenzijos dėl atsiskaitymų tvarkos, o žodiniu abiejų įmonių savininkų susitarimu toliau bendradarbiavo.

4822.

49Atsakovo M. Š. teigimu, jo vadovavimo laikotarpiu jam nekilo pareiga kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, skolos jo vadovavimo laikotarpyje sumažėjo ženkliai, įmonė per protingą laikotarpį sugebėjo ir būtų atsikaičiusi su visais kreditoriais. Ieškovė neįrodė visų sąlygų, būtinų atsakovo civilinei atsakomybei kilti, taip pat nepagrįstai reikalauja iš visų atsakovų solidariai priteisti, jos teigimu, „neindividualizuotą“ 48 269,58 žalą.

5023.

51Trečiais asmuo UAB „Ferogama“ procesiniuose dokumentuose prašė ieškinį atmesti.

52II.

53Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

5424.

55Vilniaus apygardos teismas 2018-03-28 sprendimu nusprendė ieškinį tenkinti iš dalies, ieškovei BUAB „UNIGELA“ priteisti iš atsakovų F. S. 168 714,85 Eur žalos, iš atsakovo A. N. – 29 539,79 Eur žalos, iš atsakovo M. Š. – 202 470,67 Eur žalos ir 5 procentų dydžio metines palūkanas iš kiekvieno atsakovo nuo priteistų sumų, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. nuo 2016-05-13, iki teismo sprendimo įvykdymo, kitoje dalyje ieškinį atmesti, priteisti valstybei iš atsakovų F. S. – 2 240 Eur, iš A. N. – 665 Eur, iš M. Š. – 2 494 Eur bylinėjimosi išlaidų, priteisti iš atsakovų F. S., A. N., M. Š. ieškovei BUAB „UNIGELA“ po 566,67 Eur iš kiekvieno atstovavimo išlaidų, priimti ieškovės BUAB „UNIGELA“ atsisakymą nuo dalies ieškinio reikalavimų – 36 219,04 Eur žalos priteisimo iš atsakovo A. N., šioje dalyje civilinę bylą nutraukti.

5625.

57Teismas nustatė, kad bylos nagrinėjimo metu ieškovė nuo dalies, t. y. 36 219,04 Eur, žalos priteisimo iš atsakovo A. N. atsisakė, prašė priimti atsisakymą nuo dalies ieškinio reikalavimų ir nutraukti bylą. Nurodė, kad ieškovei žinomos ieškinio reikalavimų atsisakymo ir bylos nutraukimo pasekmės (CPK 140 str. 1 d., CPK 293 str.).

5826.

59Teismas nurodė, kad bet kurioje proceso stadijoje ieškovas, kreipęsis į teismą, turi teisę raštu ar žodžiu pareikšti teismui, kad jis atsisako ieškinio (CPK 140 str. 1 d.). Pagal CPK 293 str. 4 p. teismas nutraukia bylą, jeigu ieškovas atsisako ieškinio ir atsisakymą teismas priima.

6027.

61Teismas, nustatęs, kad ieškovės atsisakymas nuo dalies ieškinio reikalavimų neprieštarauja įstatymui, nepažeidžia niekieno teisių bei teisėtų interesų, sprendė, kad ieškovės atsisakymas nuo dalies ieškinio reikalavimų priimtinas (CPK 140 str. 1 d.), ši bylos dalis nutrauktina (CPK 293 str. 4 p.).

6228.

63Teismas pažymėjo, kad CPK 182 straipsnio 2 punkte nustatyta, kad nereikia įrodinėti aplinkybių, nustatytų įsiteisėjusiu teismo sprendimu kitoje civilinėje ar administracinėje byloje, kurioje dalyvavo tie patys asmenys, išskyrus atvejus, kai teismo sprendimas sukelia teisinius padarinius ir nedalyvaujantiems byloje asmenims. Aiškindamas šią proceso teisės normą Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra suformulavęs tokias esmines teismų praktikos nuostatas: prejudiciniais faktais laikytinos kitoje byloje įsiteisėjusiu teismo sprendimu nustatytos aplinkybės; prejudicinių faktų galią tokios aplinkybės turi tik tuo atveju, kai abiejose bylose bet kokiu procesiniu statusu dalyvauja tie patys asmenys, išskyrus atvejus, kai teismo sprendimas sukelia teisinius padarinius ir nedalyvavusiems byloje asmenims; pirmesnėje civilinėje byloje nustatyti faktai pripažintini prejudiciniais tik tada, kai jie toje byloje buvo įrodinėjimo dalykas ar bent jo dalis, svarbu, kad įrodinėjamas faktas būtų reikšmingas abiejose bylose (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-05-10nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-203/2007; 2008-02-04 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-37/2008).

6429.

65Teismas nustatė, kad Vilniaus apygardos teismo 2015-12-08 nutartimi UAB „UNIGELA“ bankrotas buvo pripažintas tyčiniu. Nutartyje teismas, išanalizavęs įmonės 2009 m. balansą, padarė išvadas, jog bendrovė „UNIGELA“ jau 2009 m. buvo nemoki, įmonės vadovai nevykdė jiems įstatymo nustatytų pareigų, nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo ir sąmoningai didino įmonės įsipareigojimus (įmonės įsipareigojimai nuo 844 771,20 Eur išaugo iki 1 344 494,82 Eur) bei tokiais savo veiksmais buvo padaryta žala kreditoriams. Lietuvos apeliacinis teismas 2016-03-04 nutartimi Vilniaus apygardos teismo nutartį paliko nepakeistą. Atskirajame skunde dėl Vilniaus apygardos teismo 2015-12-08 nutarties visi atsakovai F. S., A. N., M. Š., D. G., A. N. kvestionavo būtent įmonės nemokumo nustatymo datą (2009 m.) ir vadovui kilusios pareigos kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo pažeidimą. Apeliacinės instancijos teismas, revizuodamas pirmos instancijos teismo nustatytų faktinių aplinkybių teisinio įvertinimo pagrįstumą, detalizuodamas ir papildomai įvertinęs bendrovės finansinės atskaitomybės ir kitus finansinę padėtį apibūdinančius duomenis, nutartyje, patvirtindamas pirmos instancijos išvadas dėl bendrovės UAB „UNIGELA“ nemokumo atsiradimo laikotarpio ir bendrovės vadovų neteisėto neveikimo, t. y. pareigos kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo nevykdymo, taip pat konstatavo, jog: a) įmonė nuo 2009 m. buvo nemoki; b) visi įmonės vadovai netinkamai vykdė savo pareigas, nesistengė sumažinti įsiskolinimą kreditoriams, nesikreipė laiku dėl bankroto bylos iškėlimo ir toliau didino įmonės skolą kreditoriams (teismas konstatavo, kad nuo 2009 m. įsipareigojimai kreditoriams išaugo nuo 844 771,20 Eur iki 1 334 494,80 Eur , t.y. 489 723,60 Eur).

6630.

67Teismas pažymėjo, kad tiek byloje, kurioje buvo nagrinėjamas klausimas dėl bankroto pripažinimo tyčiniu, tiek nagrinėjamoje byloje dalyvavo tie patys asmenys. Įmonės nemokumo faktas (nuo kada įmonė tapo nemoki, įsipareigojimai kreditoriams ir t.t.), vadovų pareigos kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo nevykdymas esant įmonei nemokiai buvo bylos dėl bankroto pripažinimo tyčiniu įrodinėjimo ir nagrinėjimo dalykas. Dėl to teismas sprendė, kad teismų nustatytos aplinkybės laikytinos prejudiciniais faktais nagrinėjamojoje byloje (CPK 182 str. 2 d.).

6831.

69Teismas nurodė, kad, atsakovų teigimu, kiekvieno atskirai atsakovo vadovavimo metu įmonė veikė pelningai, bendrovė nuolat atsiskaitinėjo su kreditoriais, vykdė įsipareigojimus, buvo siekiama atkurti įmonės rentabilumą, todėl nebuvo jokio būtinumo kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Tačiau teismas, įvertinęs bylos duomenis, šiuos atsakovų argumentus laikė nepagrįstais.

7032.

71Teismas pažymėjo, kad atsakovų atliekami daliniai atsiskaitymai su įmonės kreditoriais negali paneigti fakto, kad įmonė 2009 metais buvo nemoki ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalies nuostatų kontekste, ir jie buvo atliekami nepaisant įmonės nemokumo fakto, pažeidžiant kreditorių teises.

7233.

73Teismas, atsižvelgdamas į pirmiau išdėstytą, sprendė, kad nuo 2009 m. ĮBĮ 2 str. 8 d. nuostatų prasme įmonė buvo nemoki ir įmonės vadovui 2010 m. ruošiant įmonės finansinės atskaitomybės dokumentus, įmonės finansinė padėtis turėjo būti žinoma ir suprantama, t. y. 2010-01-01 bendrovės nemokumas buvo akivaizdus, sąlygojantis pareigą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo.

7434.

75Teismas pažymėjo, kad atsakovai, nesikreipdami dėl bankroto bylos iškėlimo, elgėsi aplaidžiai, atsakovų neveikimas neatitiko protingos verslo rizikos ir prieštaravo geriems verslo standartams, todėl nagrinėjamu atveju atsakovų veiksmai (neveikimas), laiku neiškėlus įmonei bankroto bylos, vertintini kaip neteisėti (CK 6.246 str.). Nustačius, kad atsakovai atliko neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jų kaltė preziumuojama (CK 6.248 str.). Ieškovas neprivalo įrodinėti, kad atsakovai kalti. Paneigti šią prezumpciją, siekiant išvengti civilinės atsakomybės, remiantis kaltės nebuvimu, turėtų atsakovai (CPK 178 str., 182 str. 4 d.).

7635.

77Teismas pagal bylos duomenis sprendė, kad aplinkybių, paneigiančių atsakovų kaltės prezumpciją, byloje nenustatyta.

7836.

79Teismas nurodė, kad prašomos priteisti iš atsakovų žalos dydį ieškovas grindžia kiekvieno iš atsakovų vadovavimo laikotarpių susidariusiomis ir nepadengtomis UAB „UNIGELA“ skolomis tiekėjams, bankroto administratoriui perduotų bendrovės finansinių dokumentų pagrindu sudarytų lentelių duomenimis, VMI, Sodros informacija, lentelėmis apie darbo užmokesčio apskaičiavimus.

8037.

81Teismas nustatė, kad ieškovė prašė iš atsakovo F. S. (ėjo vadovo pareigas nuo 1997-12-02 iki 2011-01-10 ir nuo 2014-06-16 iki 2014-11-04) priteisti bendrovės padidėjusi įsiskolinimą kreditoriams dėl neapmokėtų sąskaitų tiekėjams – 18 794,63 Eur, tais laikotarpiais išaugusio neišmokėto darbo užmokesčio – 5 820,99 Eur, nesumokėtų mokesčių Sodrai – 36 460,44 Eur, nesumokėtų mokesčių VMI – 2 261,95 Eur. Ieškovės teigimu, atsakovui F. S. kyla atsakomybė už padidėjusius bendrovės įsiskolinimus ir laikotarpiu nuo 2014-03-20 iki 2014-06-16, kai vadovo pareigas ėjo atsakovo F. S. sprendimu paskirtas D. G..

8238.

83Teismas pažymėjo, kad VĮ Registrų centro duomenimis D. G. vadovavimo laikotarpis įregistruotas nuo 2014-03-20 iki 2014-06-16, tačiau iš išrašo matyti, kad de fakto D. G. į generalinio direktoriaus pareigas buvo paskirtas 2014-03-03, o įgaliojimo pabaiga nurodyta 2014-05-05, tuo tarpu, išrašo duomenimis F. S. paskyrimo (išrinkimo) data nurodyta 2014-05-05. Dėl to teismas sprendė, kad F. S. de fakto ėjo pareigas nuo 2014-05-05.

8439.

85Teismas nurodė, kad sprendžiant dėl priteistinos žalos dydžio, vadovaujamasi tais laikotarpiais, kurie yra aktualūs (išaugusių įsiskolinimų kontekste) atsakovams einant generalinio direktoriaus pareigas de facto.

8640.

87Teismas pažymėjo, kad tuomet, kai akcininkas de jure arba de facto vykdė įmonės valdymo funkciją, atsakomybė jam kyla kaip bendrovės vadovui. F. S. buvo bendrovės vienintelis akcininkas nuo 1997-12-02, aukščiau nurodytais laikotarpiais pats ėjo vadovo pareigas, neabejotinai žinojo apie bendrovės finansinę padėtį, tačiau nesiėmė jokių veiksmų dėl bankroto bylos iškėlimo, paskyręs vadovu asmenį epizodiniam vadovavimui (2 mėn. laikotarpis), todėl turi prisiimti atsakomybę ir atlyginti bendrovei padarytą žalą, t. y. bendrovės padidėjusi įsiskolinimą kreditoriams dėl neapmokėtų sąskaitų tiekėjams – 67 085,10 Eur, išaugusio neišmokėto darbo užmokesčio – 20 012,88 Eur, iš viso 150 435,99 Eur.

8841.

89Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad faktiškai D. G. ėjo vadovo pareigas tik du mėnesius, jo paskyrimas betarpiškai priklausė nuo F. S., kuris vėliau pats ėjo vadovo pareigas, sprendė, kad yra pagrindas išvadai, jog de facto tuo laikotarpiu vadovavo įmonei jos vienintelis akcininkas.

9042.

91Teismas, atsižvelgdamas į ieškovės suformuluotą ieškinio pagrindą ir dalyką bei į tai, kad vadovas (akcininkas, de facto vykdęs vadovo funkcijas) atsako tik už tą žalą, kuri susijusi teisiniu priežastiniu ryšiu su jo delsimu laiku inicijuoti bankroto bylą, darė išvadą, kad ieškovė nepagrįstai yra įtraukusi į prašomą priteisti sumą įsiskolinimus tiekėjams, kurių kreditoriniai reikalavimai nėra patvirtinti.

9243.

93Teismas pažymėjo, kad į bylą pateikti skolų suderinimo aktai, nesant reikalavimų (šiuo atveju dėl kreditorinių reikalavimų patvirtinimo) negali būti laikomi įrodymu, patvirtinančiu prašomą priteisti žalą (jos dydį) nagrinėjimo ginčo kontekste. Dėl to teismas sprendė, kad ieškovė nepagrįstai reikalauja priteisti 1 057,28 Eur (pagal pradelstų įsiskolinimų lentelę F. S. vadovavimo laikotarpiu), 1 062,27 Eur (pagal pradelstų įsiskolinimų lentelę D. G. vadovavimo laikotarpiu), t. y. iš viso nepagrįsti reikalavimai dalyje dėl 2 119,55 Eur.

9444.

95Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad F. S. (kaip akcininkui) tenka atsakomybė dėl atsiradusios žalos D. G. vadovavimo laikotarpiu, vertinant jo vadovavimo laikotarpį de facto, sprendė, kad jam tenka atlyginti žalą dėl atsiradusių įsiskolinimų kreditoriams nuo 2014-03-03, kurių patvirtinti kreditoriniai reikalavimai, t. y. įtrauktina papildomai 20 398,41 Eur.

9645.

97Teismas konstatavo, kad likusioje dalyje ieškovės reikalavimai atsakovui F. S. laikytini pagrįstais. Dėl to teismas sprendė, kad iš atsakovo F. S. ieškovei priteistina 148 316,44 + 20 398,41 Eur, iš viso 168 714,85 Eur žalos atlyginimas (CK 6.249 str.).

9846.

99Teismas nustatė, kad ieškovė prašė priteisti iš atsakovo A. N. (VĮ Registrų centro duomenimis, įregistruotas vadovu nuo 2011-01-04 iki 2011-12-23, de facto ėjo vadovo pareigas nuo 2011-01-04 iki 2011-10-17) bendrovės padidėjusi įsiskolinimą kreditoriams dėl neapmokėtų sąskaitų tiekėjams – 1 041,31 Eur.

10047.

101Teismas pagal bylos duomenis nustatė, kad ieškovė grindė reikalavimus šio atsakovo atžvilgiu paskaičiavimais, kuriuos sudarė įsiskolinimai tiekėjams, kurių kreditoriniai reikalavimai nėra patvirtinti.

10248.

103Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad tokie įsiskolinimai neįrodo žalos (jos dydžio) nagrinėjamos bylos kontekste, sprendė, kad šio atsakovo atžvilgiu ieškovo reikalavimai, neįrodžius vienos iš būtinų civilinės atsakomybės sąlygų, atmestini.

10449.

105Teismas nustatė, kas ieškovė prašė iš atsakovo A. N. (VĮ Registrų centro duomenimis, įregistruotas vadovu nuo 2011-12-23 iki 2012-09-17, de facto ėjo vadovo pareigas nuo 2011-12-16 iki 2012-08-31) priteisti bendrovės padidėjusi įsiskolinimą kreditoriams dėl neapmokėtų sąskaitų tiekėjams – 38 070,80 Eur. Teismas nurodė, kad ieškovės pateiktos lentelės duomenimis, į šią sumą įtraukta 29 539,79 Eur padidėjusių įsiskolinimų (susidariusių atsakovui einant vadovo pareigas de facto) kreditoriams dėl neapmokėtų sąskaitų, kurių kreditoriniai reikalavimai patvirtinti. Dėl to teismas sprendė, kad ieškovės reikalavimai laikytini pagrįstais 29 539,79 Eur dalyje, kitoje dalyje atmestini (CK 6.249 str.).

10650.

107Teismas nustatė, kas ieškovė prašė iš atsakovo M. Š. (VĮ Registrų centro duomenimis, įregistruotas vadovu nuo 2012-09-17 iki 2014-03-20, de facto ėjo vadovo pareigas nuo 2012-09-03 iki 2014-03-03) priteisti bendrovės padidėjusi įsiskolinimą kreditoriams dėl neapmokėtų sąskaitų tiekėjams – 187 896,01 Eur, išaugusio neišmokėto darbo užmokesčio – 37 790,89 Eur, iš viso 225 686,90 Eur.

10851.

109Teismas pažymėjo, kad ieškovės pateiktų lentelių duomenimis, į prašomą priteisti sumą nepagrįstai įtrauktos sumos, susidariusios laikotarpiu nuo 2014-03-03 iki 2014-03-17 (faktiškai ėjo vadovo pareigas F. S., šios sumos įtrauktos į sumą, priteistiną iš atsakovo F. S.), t. y. 20 398,41 Eur, bei padidėjusių įsiskolinimų kreditoriams sumos, kurių kreditoriniai reikalavimai nepatvirtinti, t. y. 166,75 Eur, iš viso 20 565,16 Eur. Tačiau neįtraukta susidariusių įsiskolinimų suma, kuri nepagrįstai buvo įskaityta A. N. – 19 177,80 Eur.

11052.

111Teismas pagal bylos duomenis sprendė, kad ieškovė pagrįstai prašė priteisti iš atsakovo M. Š. 145 501,98 Eur padidėjusių įsiskolinimų (susidariusių atsakovui einant vadovo pareigas de facto) kreditoriams dėl neapmokėtų sąskaitų, kurių kreditoriniai reikalavimai patvirtinti. Dėl to teismas darė išvadą, kad ieškovės reikalavimai laikytini pagrįstais 145 501,98 Eur + 37 790,89 Eur (neišmokėto darbo užmokesčio) + 19 177,80 Eur (neįtraukta susidariusių įsiskolinimų suma, kuri nepagrįstai buvo įskaityta A. N.), iš viso 202 470,67 Eur, kitoje dalyje reikalavimai laikytini nepagrįstais, todėl atmestini (CK 6.249 str.).

11253.

113Teismas konstatavo, kad byloje nustatytos visos sąlygos atsakovų (išskyrus A. N.) deliktinei civilinei atsakomybei kilti, t. y. jų neteisėti veiksmai (neveikimas), padaryta žala, priežastinis ryšys tarp neteisėtų veiksmų ir atsiradusios žalos bei atsakovų kaltė, kurios prezumpcijos jie nepaneigė (CK 6.246 str. – 6.249 str.).

11454.

115Teismas nurodė, kad ieškovė taip pat prašė priteisti solidariai iš atsakovų 48 269,58 Eur neindividualizuotos žalos, kurios, ieškovės teigimu, atsiradimo momento ir dėl padarymo atsakingų asmenų iš esmės neįmanoma nustatyti dėl trūkstamos bendrovės finansinės veiklos informacijos.

11655.

117Teismas pagal bylos duomenis sprendė, kad ieškovė neįrodė šio ieškinio reikalavimo pagrįstumo ir konstatavo, kad šioje dalyje ieškovės reikalavimas atmestinas.

11856.

119Teismas, atsižvelgdamas į pirmiau išdėstytą, sprendė, kad iš atsakovo F. S. ieškovei priteistina 168 714,85 Eur žalos atlyginimas, iš atsakovo A. N. – 29 539,79 Eur žalos atlyginimas, iš atsakovo M. Š. – 202 470,67 Eur žalos atlyginimas, kitoje dalyje ieškovės reikalavimai laikytini nepagrįstais ir atmestini.

12057.

121Teismas konstatavo, kad iš atsakovų ieškovei priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistinų sumų, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. nuo 2016-05-13, iki teismo sprendimo įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

12258.

123Teismas sprendė, iš atsakovų F. S. valstybei priteistina 2 240 Eur žyminio mokesčio, iš A. N. – 665 Eur žyminio mokesčio, iš M. Š. – 2 494 Eur žyminio mokesčio, kadangi nuo žyminio mokesčio mokėjimo ieškovė buvo atleista. Taip pat iš atsakovų F. S., A. N., M. Š. ieškovei priteistina po 566,67 Eur atstovavimo išlaidų (CPK 93 str., 96 str.).

124III.

125Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

12659.

127Apeliaciniame skunde atsakovas A. N. prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2018-03-28 sprendimo dalį dėl 29 539,79 Eur žalos atlyginimo priteisimo iš atsakovo A. N. ir ieškovės BUAB „UNIGELA“ ieškinio dalį dėl reikalavimo priteisti iš atsakovo A. N. 29 539,79 Eur žalos atlyginimą atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas.

12860.

129Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

13060.1.

131Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, jog nagrinėjamu atveju yra įrodyta padaryta žala įmonei, kuri ieškovės buvo grindžiama kaip padidėjusių reikalavimų kreditoriams suma.

13260.2.

133Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nurodė, kad iš 2009 metų balanso matyti, kad bendrovės įsipareigojimai sudarė 844 771,20 Eur (2 916 826 Lt). Iš ieškovės BUAB „UNIGELA“ į bylą pateikto 2009 metų balanso matyti, kad UAB „UNIGELA“ mokėtinos sumos ir įsipareigojimai yra 4 677 719 Lt (1 354 761,06 Eur). Pirmosios instancijos teismas padarė neteisingą išvadą, kad UAB „UNIGELA“ įsipareigojimai kreditoriams nuo 2009 metų nuolat augo. BUAB „UNIGELA“ bankroto byloje yra patvirtinti l 344 494,82 Eur dydžio kreditoriniai reikalavimai, todėl nuo 2009 m. iki BUAB „UNIGELA“ bankroto bylos iškėlimo įmonės įsipareigojimai ne padidėjo, o sumažėjo nuo 1 354 761,06 Eur iki 1 344 944,82 Eur.

13460.3.

135Pirmosios instancijos teismas nenustatė konkrečios datos, nuo kurios atsakovui A. N. kilo pareiga kreiptis į teismą dėl bankroto bylos BUAB „UNIGELA“ iškėlimo.

13660.4.

137Pirmosios instancijos teismas dėl netinkamo byloje pateiktų įrodymų vertinimo, nepagrįstai ir neteisėtai konstatavo esant visas būtinas sąlygas atsakovo A. N. civilinei atsakomybei kilti.

13861.

139Apeliaciniame skunde atsakovas F. S. prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2018-03-28 sprendimo dalį dėl žalos atlyginimo priteisimo iš atsakovo F. S. - 168 714,85 Eur, iš atsakovo A. N. - 29 539,79 Eur, iš atsakovo M. Š. - 202 470,67 Eur ir priimti naują sprendimą - ieškinį atmesti visiškai.

14062.

141Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

14262.1.

143Pirmos instancijos teismas, priteisdamas iš atsakovo F. S. 168 714,85 Eur, peržengė ieškinio reikalavimo ribas, kadangi ieškovė prašė iš F. S. priteisti 150 435,99 Eur, o ne 168 714,85 Eur. Tuo tarpu, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai įtraukė papildomą 20 398,41 Eur žalos atlyginimą už laikotarpį, kuriuo įmonei vadovavo D. G. (nuo 2014-03-03 iki 2014-05-05) ir nepagrįstai šią sumą priteisė iš F. S..

14462.2.

145Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nurodė, kad iš 2009 metų balanso matyti, kad bendrovės įsipareigojimai sudarė 844 771,20 Eur (2 916 826 Lt). Iš ieškovės BUAB „UNIGELA“ į bylą pateikto 2009 metų balanso matyti, kad UAB „UNIGELA“ mokėtinos sumos ir įsipareigojimai yra 4 677 719 Lt (1 354 761,06 Eur). Pirmosios instancijos teismas padarė neteisingą išvadą, kad UAB „UNIGELA“ įsipareigojimai kreditoriams nuo 2009 metų nuolat augo. BUAB „UNIGELA“ bankroto byloje yra patvirtinti l 344 494,82 Eur dydžio kreditoriniai reikalavimai, todėl nuo 2009 m. iki BUAB „UNIGELA“ bankroto bylos iškėlimo įmonės įsipareigojimai ne padidėjo, o sumažėjo nuo 1 354 761,06 Eur iki 1 344 944,82 Eur.

14662.3.

147Pirmosios instancijos teismas pažeidė įrodymų vertinimo taisykles (CPK 185 str.), kadangi pirmosios instancijos teismas klaidingai nurodė įmonės nemokumo datą, nenurodė konkrečios datos, kada kiekvienas iš atsakovų privalėjo kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo.

14862.4.

149Pirmosios instancijos teismas neteisingai vertino atsakovo F. S. veiksmus, valdant UAB „UNIGELA“.

15062.5.

151Byloje nėra duomenų, kad įrodymų, kad atsakovas sąmoningai, tyčia būtų nesikreipęs į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, taip siekdamas pažeisti kreditorių interesus, todėl atsakovo veiksmuose nėra kaltės.

15262.6.

153Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nenurodė, kokiu konkrečiai laikotarpiu atsakovas atliko tariamai neteisėtus veiksmus ir ar būtent šiuo laikotarpiu susidarė visi nuostoliai, bei jei jie susidarė, kokie jie yra.

15463.

155Apeliaciniame skunde atsakovas M. Š. prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2018-03-28 sprendimo dalį, kuria iš apelianto M. Š. buvo priteista ieškovei 202 470,67 Eur žalos atlyginimo ir 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. nuo 2016-05-13, iki teismo sprendimo įvykdymo, ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, priteisti bylinėjimosi išlaidas.

15664.

157Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

15864.1.

159Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nurodė, kad iš 2009 metų balanso matyti, kad bendrovės įsipareigojimai sudarė 844 771,20 Eur (2 916 826 Lt). Iš ieškovės BUAB „UNIGELA“ į bylą pateikto 2009 metų balanso matyti, kad UAB „UNIGELA“ mokėtinos sumos ir įsipareigojimai yra 4 677 719 Lt (1 354 761,06 Eur).

16064.2.

161Pirmos instancijos teismas netyrė ir nenustatė, kokio dydžio pradelsti UAB „UNIGELA“ finansiniai įsipareigojimai buvo atsakovo vadovavimo įmonei pirmą ir paskutinę dieną. Nenustačius šių dydžių skirtumo, vadovaujantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014-06-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-344/2014; 2014-10-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-453/2014; 2015-06-26 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416-469/2015), darytina išvada, kad pirmos instancijos teismas nepagrįstai priteisė iš atsakovo 202 470,67 Eur žalos atlyginimą.

16264.3.

163Res judicata, kaip ir kiti principai, nėra absoliutus, vienais principais neturėtų būti paneigiami kiti principai, taip pat matant, kad buvo padaryta akivaizdi klaida, neturėtų būti prisidengiama res judicata principu priteisiant žalos atlyginimą, kai žala nebuvo padaryta. Apeliacinės instancijos teismas turi teisę nukrypti nuo UAB „UNIGELA“ bankroto pripažinimo tyčiniu bylą nagrinėjusių teismų nustatytos faktinės aplinkybės, jog UAB „UNIGELA“ skola nuo 2009 metų iki 2014 metų išaugo nuo 844 771,20 Eur iki 1 334 494,82 Eur, ir nustačius, kad UAB „UNIGELA“ skola nuo 2009 metų iki 2014 metų nepadidėjo, panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir ieškovės ieškinį atmesti.

16465.

165Atsiliepimu į atsakovų M. Š. ir F. S. apeliacinius skundus atsakovas A. N. prašo atsakovų M. Š. ir F. S. apeliacinius skundus spręsti teismo nuožiūra.

16666.

167Atsiliepimu į atsakovų M. Š., A. N. ir F. S. apeliacinius skundus ieškovė BUAB „UNIGELA“, atstovaujama bankroto administratoriaus, prašo apeliacinius skundus atmesti, nusprendus skundus tenkinti – bylą grąžinti nagrinėti iš naujo pirmos instancijos teismui, priimti į bylą BUAB „UNIGELA“ balansus už 2005 – 2008 metus, priteisti bylinėjimosi išlaidas.

16867.

169Atsiliepime nurodo:

17067.1.

171Apeliantai neapgrįstai apeliaciniame skunde nurodo naujus argumentus, todėl pažeidžia CPK 306 straipsnį. Visų trijų apeliantų apeliaciniai skundai yra grindžiami iš esmės vienu ir tuo pačiu esminiu argumentu, t. y. kad pirmos ir apeliacinės instancijos teismų nutartyse, kuriomis BUAB „UNIGELA“ bankrotas buvo pripažintas tyčiniu, yra neteisingai nurodytas ir konstatuotas BUAB „UNIGELA“ išaugusių įsipareigojimų dydis bendrovės kreditoriams.

17267.2.

173Byloje yra pakankamai duomenų, patvirtinančių iš atsakovų ieškovei priteistos žalos dydį.

17468.

175Lietuvos apeliaciniame teisme 2019-02-26 16.30 val., t. y. po bylos išnagrinėjimo iš esmės, gautas atsakovo F. S. prašymas dėl bylos sustabdymo.

176Teisėjų kolegija

konstatuoja:

177IV.

178Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

17969.

180Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Šioje byloje Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegija nei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, nei pagrindo peržengti apeliacinio skundo ribas nenustatė, todėl byla nagrinėjama neperžengiant apeliacinio skundo ribų.

18170.

182Teisėjų kolegija pažymi, kad apeliaciniais skundais nėra skundžiama pirmosios instancijos teismo sprendimo dalis, kuria ieškinio dalis atmesta, priimtas BUAB „UNIGELA“ atsisakymas nuo dalies ieškinio reikalavimų – 36 219,04 Eur žalos priteisimo iš atsakovo A. N. ir šioje dalyje civilinė byla nutraukta.

183Dėl naujų įrodymų

18471.

185Ieškovė atsiliepime į apeliacinius skundus prašė priimti į bylą UAB „UNIGELA“ 2005-2008 metų balansus, tačiau su atsiliepimu į apeliacinius skundus pateikė UAB „UNIGELA“ 2006-2008 metų balansus, bylinėjimosi išlaidas patvirtinančius dokumentus.

18672.

187Atsakovas M. Š. kartu su apeliaciniu skundu pateikė UAB „Ferogama“ patikslintą ieškinį, UAB „UNIGELA“ apyvartos nuo 2009 m. iki 2014 m. duomenis, M. Š. atsiliepimą į patikslintą ieškinį.

18873.

189Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 314 straipsniu, priima į bylą nutarties 70-71 punktuose nurodytus naujus įrodymus ir juos vertina.

190Dėl faktinių bylos aplinkybių

19174.

192Bylos duomenys patvirtina, kad Vilniaus apygardos teismo 2014-08-12 nutartimi UAB „UNIGELA“ iškelta bankroto byla, įmonės administratoriumi paskirta UAB „Audata“. Vilniaus apygardos teismo 2015-12-08 nutartimi UAB „UNIGELA“ bankrotas buvo pripažintas tyčiniu, Lietuvos apeliacinis teismas 2016-03-04 nutartimi Vilniaus apygardos teismo 2015-12-08 nutartis palikta nepakeista.

19375.

194UAB „UNIGELA“ vadovais laikotarpiu nuo 2009 metų iki bankroto bylos 2014 metais iškėlimo, buvo: F. S. (nuo 1997-12-02 iki 2011-01-10), A. N. (nuo 2011-01-10 iki 2011-12-23), A. N. (nuo 2011-12-23 iki 2012-09-17), M. Š. (nuo 2012-09-17 iki 2014-03-20), D. G. (nuo 2014-03-20 iki 2014-06-16) ir F. S. (nuo 2014-06-16 iki 2014-11-04).

19576.

196Bylos nagrinėjimo metu ieškovui atsisakius reikalavimų atsakovo D. G. atžvilgiu, Vilniaus apygardos teismo 2017-01-10 nutartimi byla dėl ieškinio reikalavimų, pareikštų atsakovui D. G., nutraukta.

197Dėl teisės normų, reglamentuojančių prejudicinius faktus, taikymo

19877.

199Pirmosios instancijos teismas rėmėsi Vilniaus apygardos teismo 2015-12-08 nutartimi ir Lietuvos apeliacinio teismo 2016-03-14 nutartimi dėl UAB „UNIGELA“ tyčinio bankroto.

20078.

201Pirmosios instancijos teismas sprendime nurodė, kad byloje dėl UAB „UNIGELA“ tyčinio bankroto teismas konstatavo, kad: a) įmonė nuo 2009 m. buvo nemoki; b) visi įmonės vadovai netinkamai vykdė savo pareigas, nesistengė sumažinti įsiskolinimą kreditoriams, nesikreipė laiku dėl bankroto bylos iškėlimo ir toliau didino įmonės skolą kreditoriams (teismas konstatavo, kad nuo 2009 m. įsipareigojimai kreditoriams išaugo nuo 844 771,20 Eur iki 1 334 494,80 Eur , t. y. 489 723,60 Eur).

20279.

203Pirmosios instancijos teismas sprendime pažymėjo, kad tiek byloje, kurioje buvo nagrinėjamas klausimas dėl bankroto pripažinimo tyčiniu, tiek nagrinėjamoje byloje dalyvavo tie patys asmenys. Įmonės nemokumo faktas (nuo kada įmonė tapo nemoki, įsipareigojimai kreditoriams ir t.t.), vadovų pareigos kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo nevykdymas esant įmonei nemokiai buvo bylos dėl bankroto pripažinimo tyčiniu įrodinėjimo ir nagrinėjimo dalykas. Dėl to pirmosios instancijos teismas sprendė, kad teismų nustatytos aplinkybės laikytinos prejudiciniais faktais nagrinėjamojoje byloje (CPK 182 str. 2 d.).

20480.

205Pateiktas į bylą UAB „UNIGELA“ 2009 metų balansas rodo, kad 2009 m. UAB „UNIGELA“ mokėtinos sumos ir įsipareigojimai buvo 4 677 719 Lt (1 354 761,06 Eur). BUAB „UNIGELA“ atsiliepime į apeliacinius skundus nurodytos aplinkybės iš esmės neginčija.

20681.

207Teismas, aiškindamas įstatymus ir juos taikydamas, privalo vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais (CK 1.5 str. 4 d., CPK 3 str. 8 d.).

20882.

209Galimi atvejai, kai įsiteisėjusiuose teismo sprendimuose gali būti klaidos. Dėl to taikant teisės normas, reglamentuojančias prejudicinius faktus, teismas privalo vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, išaiškinti ir nustatyti turinčias bylai reikšmę aplinkybes.

21083.

211Nagrinėjamu atveju p irmosios instancijos teismas neaiškino, neaptarė ir nemotyvavo skirtingų duomenų dėl įmonės UAB „UNIGELA“ finansinės padėties 2009 metais ir vėliau.

212Dėl atsakovų civilinės atsakomybės sąlygų ir veiksmų

21384.

214Teisėjų kolegija pažymi, kad siekiant pritaikyti juridinio asmens vadovui ir / ar jo dalyviui civilinę atsakomybę, būtina individualiai nustatyti šio asmens civilinės atsakomybės sąlygas, be kitų, ir neteisėtus veiksmus. Kai juridiniam asmeniui skirtingais laikotarpiais vadovavo skirtingi vadovai, kurie padarė įmonei žalos, tai ši žala nėra padaryta bendrais šių asmenų veiksmais, jie nelaikytini bendraskoliais, kiekvienas iš jų individualiai atsako už savo veiksmais padarytą žalą, jų atsakomybė turi būti atribota ir individualizuota, individualiai nustatant kiekvieno iš jų civilinės atsakomybės sąlygų visetą, dėl jos turi būti sprendžiama pagal faktines aplinkybes, žalos dydis turi būti skaičiuojamas kiekvieno iš jų vadovavimo laikotarpiui atskirai (CK 6.246–6.249 str.). Solidariosios atsakomybės taisyklė deliktinės atsakomybės atveju taikoma tik tada, jei nėra protingo pagrindo priskirti jos atskiras dalis konkrečiam atsakovui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015-11-13 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-594-686/2015).

21585.

216Atsižvelgiant į tai, teismas kiekvienu atveju turi nustatyti, kokio dydžio nuostolius patyrė įmonė dėl jos vadovo (ar faktinio, ar teisinio) neteisėtų veiksmų (neveikimo), t. y. kokio dydžio nuostolius su atsakovo neteisėtu neveikimu sieja teisiškai reikšmingas priežastinis ryšys. Svarstant atsakingo asmens civilinės atsakomybės klausimą, būtina nustatyti bendros išaugusios įmonės skolų sumos, kuri liks kreditoriams nepadengta, ir juridinio asmens vadovo neteisėtų veiksmų (neveikimo) priežastinį ryšį, šiuo konkrečiu atveju priežastinį ryšį tarp UAB „UNIGELA“ vadovų fiduciarinių pareigų nevykdymo ir bendrovei kilusios žalos. Konstatavus laiko momentą, nuo kada konkretus bendrovės vadovas pažeidė fiduciarines pareigas, šis neteisėtų veiksmų atlikimo (neveikimo) momentas laikytinas atskaitos tašku, nuo kurio turėtų būti pradėti skaičiuoti ieškovei padaryti nuostoliai iš konkretaus atsakovo.

21786.

218Kaip minėta, UAB „UNIGELA“ vadovais laikotarpiu nuo 2009 metų iki bankroto bylos 2014 metais iškėlimo, buvo: F. S. (nuo 1997-12-02 iki 2011-01-10), A. N. (nuo 2011-01-10 iki 2011-12-23), A. N. (nuo 2011-12-23 iki 2012-09-17), M. Š. (nuo 2012-09-17 iki 2014-03-20).

21987.

220Nagrinėjamu atveju teisėjų kolegija sutinka su apeliacinių skundų argumentais, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nurodė, kad iš 2009 metų balanso matyti, kad bendrovės įsipareigojimai sudarė 844 771,20 Eur (2 916 826 Lt). Tuo tarpu, bylos duomenys patvirtina, kad 2009 UAB „UNIGELA“ mokėtinos sumos ir įsipareigojimai buvo 4 677 719 Lt (1 354 761,06 Eur).

22188.

222Dėl nurodytos aplinkybės pirmosios instancijos teismas neteisingai aiškino ir nustatė kiekvieno iš atsakovų atskirai civilinei atsakomybei taikyti būtinųjų sąlygų buvimą.

22389.

224Bendrovės vadovo civilinės atsakomybės klausimai išsamiai analizuojami kasacinio teismo praktikoje, todėl teisėjų kolegija, pasisakydama dėl teismo sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo, atsižvelgia ir į kasacinio teismo jurisprudencijoje pateiktus išaiškinimus, kada vadovui kyla tokia atsakomybė bankrutavusios įmonės kreditoriams, kuriuos ginčuose dėl žalos atlyginimo teismuose atstovauja bankroto administratorius.

22590.

226CK 6.246 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyje nustatytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti (neteisėtas veikimas), arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai. Bendrovės administracijos vadovo civilinę atsakomybę lemia tiek jam imperatyviai teisės aktuose nustatytų pareigų pažeidimas, tiek fiduciarinių pareigų įmonei pažeidimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-03-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-130/2011).

22791.

228Pagal kasacinio teismo praktiką tam, kad būtų galima taikyti įmonės vadovo civilinę atsakomybę, būtina nustatyti šio asmens civilinės atsakomybės sąlygas, t. y. neteisėtus veiksmus, atsiradusią žalą, priežastinį neteisėtų veiksmų ir žalos ryšį. Nustačius, kad įmonės vadovas atliko neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 str. 1 d.), todėl ieškovas neturi įrodinėti, kad bendrovės vadovas kaltas. Paneigti šią prezumpciją, siekdamas išvengti civilinės atsakomybės, remdamasis kaltės nebuvimu, turi bendrovės vadovas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016-01-08 nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-60-687/2016).

22992.

230Kaltė gali pasireikšti tyčia arba neatsargumu (CK 6.248 str. 2 d.). Laikoma, kad asmuo kaltas, jeigu atsižvelgiant į prievolės esmę bei kitas aplinkybes jis nebuvo tiek rūpestingas ir apdairus, kiek atitinkamomis sąlygomis buvo būtina (CK 6.248 str. 3 d.). Teisėjų kolegija pažymi, kad kaltė yra būtinoji civilinės atsakomybės sąlyga visose valdymo organų civilinės atsakomybės bylose, tiek kai reikalaujama žalos, padarytos nepasiteisinusiais verslo sprendimais, atlyginimo, tiek pažeidus imperatyvias ir (ar) fiduciarines pareigas. Tačiau priklausomai nuo to, kokius neteisėtus veiksmus atliko valdymo organo narys, gali skirtis jo kaltės forma.

23193.

232Kasacinio teismo praktikoje nurodoma, kad valdymo organų nariams už fiduciarinių pareigų pažeidimą atsakomybė kyla tik esant jų dideliam neatsargumui arba tyčiai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-02-01 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-19/2012; 2013-07-26 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-420/2013; 2013-11-20 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-581/2013). Asmuo padaro žalą tyčia, kai siekia padaryti tokios rūšies žalą arba atitinkamai elgiasi žinodamas, kad konkreti žala atsiras arba labai tikėtina, kad atsiras. Didelis neatsargumas kaip kaltės forma pasireiškia neprotingu arba išskirtiniu rūpestingumo nebuvimu, kai asmuo nėra tiek rūpestingas, kiek akivaizdžiai būtina esamomis aplinkybėmis.

23394.

234Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, pasisakydamas dėl bendrovės vadovo pareigų, yra pažymėjęs, kad vadovas atsako už įmonės komercinės veiklos organizavimą. Bendrovės vadovas privalo rūpintis, kad bendrovė laikytųsi įstatymų, nustatytų jos veiklos apribojimų. Vadovą ir jo vadovaujamą bendrovę sieja pasitikėjimo (fiduciariniai) santykiai, nuo pat tapimo bendrovės administracijos vadovu momento jis turi elgtis rūpestingai, atidžiai ir apdairiai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-05-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-266/2006). Juridinio asmens valdymo organo narys juridinio asmens ir kitų juridinio asmens organų narių atžvilgiu turi veikti sąžiningai ir protingai, būti lojalus, laikytis konfidencialumo, vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti juridinio asmens interesams (CK 2.87 str. 1–6 d.). ABĮ 19 straipsnio 8 dalyje nustatyta bendrovės vadovo pareiga veikti bendrovės ir jos akcininkų naudai, teismų praktikoje suformuluota kaip pareiga veikti išimtinai bendrovės interesais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013-04-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-234/2013).

23595.

236Bendrovei veikiant įprastai, vadovai neturi fiduciarinių pareigų kreditoriams. Šiuo laikotarpiu pagrindinė vadovo pareiga – tenkinti nuosavo kapitalo teikėjų – dalyvių interesus. Kuo įmonės finansinė būklė prastėja ir ji turi daugiau skolų, tuo didėja įmonės skolinto kapitalo teikėjų – kreditorių interesų reikšmė. Tai lemia, kad suprastėjus įmonės būklei atsiranda vadovų fiduciarinės pareigos priimant su bendrovės veikla susijusius sprendimus atsižvelgti ir į kreditorių interesus. Įmonės finansinei padėčiai tapus ypač sunkiai ar net kritinei, t. y. įmonei pasiekus nemokumo ribą, kreditorių interesai pradeda vyrauti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-02-01 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-19/2012).

23796.

238Remiantis teismų praktikoje pripažįstama verslo sprendimų priėmimo taisykle (angl. business judgment rule), preziumuojamas vadovų veikimas geriausiais bendrovės, kuriai jie vadovauja, interesais. Ši prezumpcija skirta apsaugoti bendrovės vadovus nuo asmeninės atsakomybės už sąžiningai priimtus verslo sprendimus, atitinkančius rūpestingumo pareigos standartus. Dėl to žalos atlyginimo siekiančiam asmeniui nepakanka įrodyti padarytos žalos faktą, tačiau būtina įrodyti ir įmonės valdymo organų narių fiduciarinių pareigų (lojalumo, sąžiningumo, protingumo ir kt.) pažeidimą, akivaizdų protingos ūkinės komercinės rizikos peržengimą, aiškų aplaidumą arba jiems suteiktų įgaliojimų viršijimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013-12-03 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-648/2013; 2014-01-09 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-124/2014; 2015-04-17 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-220-916/2015).

23997.

240Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į pirmiau išdėstytą, sprendžia, kad šios aplinkybės suponuoja išvadą apie byloje surinktų duomenų nepakankamumą ir išvados apie konkrečių asmenų atsakomybės buvimą bei jos apimtį padarymo negalimumą.

24198.

242Teisėjų kolegijos vertinimu, nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, neišaiškinęs ir nenustatęs visų bylai reikšmingų aplinkybių dėl žalos realumo ir jos pagrįstumo, neatskleidė bylos esmės, negalėjo teisingai spręsti ir nepagrįstai sprendė, kad atsakovai, nesikreipdami dėl bankroto bylos iškėlimo, elgėsi aplaidžiai, atsakovų neveikimas neatitiko protingos verslo rizikos ir prieštaravo geriems verslo standartams, todėl nagrinėjamu atveju atsakovų veiksmai (neveikimas), laiku neiškėlus įmonei bankroto bylos, vertintini kaip neteisėti (CK 6.246 str.).

243Dėl bylos sustabdymo

24499.

245Kaip minėta, Lietuvos apeliaciniame teisme 2019-02-26 16.30 val., t. y. po bylos išnagrinėjimo iš esmės, gautas atsakovo F. S. prašymas dėl bylos sustabdymo.

246100.

247Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į priimamą procesinį sprendimą, į aplinkybę, kad prašymas gautas po bylos iš nagrinėjimo iš esmės, sprendžia, kad atsakovo F. S. prašymas dėl bylos sustabdymo nenagrinėtinas.

248Dėl kitų apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentų

249101.

250Teisėjų kolegija pažymi, kad kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-06-01 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010-03-16 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010; 2011-02-15 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-52/2011). Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad kiti apeliacinio skundo bei atsiliepimo į jį argumentai teisiškai nėra reikšmingi teisingam bylos išnagrinėjimui, pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, todėl apeliacinės instancijos teismas dėl jų plačiau nepasisako.

251Dėl procesinės bylos baigties

252102.

253Pagal CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punktą apeliacines instancijos teismas turi teisę perduoti bylą nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui, kai nustatomos šioje teisės normoje nustatytos jos taikymo sąlygos, būtent, kad bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme nebuvo atskleista jos esmė ir, kad pagal byloje pateiktus įrodymus bylos negalima iš esmes išnagrinėti apeliacines instancijos teisme. Bylos esmė suprantama kaip svarbiausios faktinės ir teisinės bylos aplinkybės. Sprendžiant, ar yra CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punkto taikymo sąlygos, turi būti atsižvelgiama į neištirtų aplinkybių apimtį ir pobūdį, įrodymų gavimo galimybes. Jeigu dėl tirtinų aplinkybių ir reikalautinų įrodymų apimties ir pobūdžio būtų pagrindas padaryti išvadą, kad byla apeliacinės instancijos teisme turi būti nagrinėjama beveik visa apimtimi naujais aspektais, tai reikštų, jog būtu pagrindas konstatuoti bylos esmės neatskleidimą pirmosios instancijos teisme kaip pagrindą perduoti bylą nagrinėti iš naujo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-04-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-196/2009).

254103.

255Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, tenkindamas ieškinį iš dalies ir priteisdamas iš atsakovų F. S., A. N. ir M. Š., buvusių UAB „UNIGELA“ vadovų, žalos atlyginimą, tokio savo procesinio sprendimo tinkamai nepagrindė, neišaiškino ir nenustatė visų bylai reikšmingų aplinkybių dėl žalos realumo ir jos pagrįstumo, t. y. neatskleidė bylos esmės, todėl tokio savo procesinio sprendimo tinkamai nepagrindė. Pagal byloje pateiktus įrodymus bylos negalima iš esmes išnagrinėti apeliacines instancijos teisme, kadangi dėl tirtinų aplinkybių ir reikalautinų įrodymų apimties ir pobūdžio būtų pagrindas padaryti išvadą, kad byla apeliacinės instancijos teisme turi būti nagrinėjama beveik visa apimtimi naujais aspektais. Įvertinus naujai tirtinų aplinkybių ir reikalautinų įrodymų apimtį bei pobūdį, apeliaciniais skundais ginčijama pirmosios instancijos teismo sprendimo dalis, kuria ieškinys patenkintas iš dalies ir paskirstytos bylinėjimosi išlaidos, panaikinama ir byla perduodama nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui. Kitą sprendimo dalį paliktina nepakeista.

256 Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo

257104.

258Bylos dalį grąžinant pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, šalių patirtų bylinėjimosi išlaidų klausimas nėra sprendžiamas (CPK 93 straipsnis).

259Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 4 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

260Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2018 m. kovo 28 d. sprendimo dalį, kuria ieškinys patenkintas iš dalies ir paskirstytos bylinėjimosi išlaidos, ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

261Kitą Vilniaus apygardos teismo 2018 m. kovo 28 d. sprendimo dalį, kuria ieškinio dalis atmesta, priimtas BUAB „UNIGELA“ atsisakymas nuo dalies ieškinio reikalavimų – 36 219,04 Eur žalos priteisimo iš atsakovo A. N. ir šioje dalyje civilinė byla nutraukta, palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Ieškovė BUAB „UNIGELA“, atstovaujama bankroto administratoriaus,... 8. 2.... 9. Ieškovė procesiniuose dokumentuose nurodė, kad Vilniaus apygardos teismo... 10. 3.... 11. Ieškovė pažymėjo, kad reikalavimas dėl žalos atlyginimo grindžiamas... 12. 4.... 13. Ieškovė nurodė, kad realiai UAB „UNIGELA“ nuo 2009 m. buvo nemoki. Iš... 14. 5.... 15. Ieškovė pažymėjo, kad UAB „UNIGELA“ vadovais laikotarpiu nuo 2009 metų... 16. 6.... 17. Ieškovės teigimu, UAB „UNIGELA“ vadovai turėjo suvokti, kad faktiškai... 18. 7.... 19. Ieškovė nurodė, kad bankroto administratorius padarytos žalos skaičiavimo... 20. 8.... 21. Ieškovė nurodė, kad patikslintame ieškinyje pateikta lentelė, iš kurios... 22. 9.... 23. Ieškovė pažymėjo, kad F. S. yra atsakingas kaip akcininkas už D. G.... 24. 10.... 25. Ieškovė nurodė, kad be individualizuotos 451 454,04 Eur dydžio padarytos... 26. 11.... 27. Atsakovas F. S. procesiniuose dokumentuose prašė ieškinį atmesti, priteisti... 28. 12.... 29. Atsakovas F. S. pažymėjo, kad jis bendrovei vadovavo nuo 1997-12-02 iki... 30. 13.... 31. Atsakovas F. S. nurodė, kad nuo 2014 m. antros pusės iš bendrovės išėjo... 32. 14.... 33. Atsakovo F. S. teigimu, darbuotojų perėjimas į kitą bendrovę negrįžtamai... 34. 15.... 35. Atsakovai A. N. ir A. N. procesiniuose dokumentuose prašė ieškinį atmesti,... 36. 16.... 37. Atsakovai A. N. ir A. N. nurodė, kad atsakovas A. N. vadovavo įmonei nuo... 38. 17.... 39. Atsakovų A. N. ir A. N. teigimu, jų vadovavimo laikotarpiu įmonė dirbo... 40. 18.... 41. Atsakovas M. Š. procesiniuose dokumentuose prašė ieškinį atmesti,... 42. 19.... 43. Atsakovas M. Š. nurodė, kad bendrovės vadovo pareigas ėjo nuo 2012-09-17... 44. 20.... 45. Atsakovas M. Š. pažymėjo, kad 2013 metų UAB „UNIGELA“ balansas... 46. 21.... 47. Atsakovas M. Š. nurodė, kad pagrindiniai pinigų srautai buvo skirti... 48. 22.... 49. Atsakovo M. Š. teigimu, jo vadovavimo laikotarpiu jam nekilo pareiga kreiptis... 50. 23.... 51. Trečiais asmuo UAB „Ferogama“ procesiniuose dokumentuose prašė ieškinį... 52. II.... 53. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 54. 24.... 55. Vilniaus apygardos teismas 2018-03-28 sprendimu nusprendė ieškinį tenkinti... 56. 25.... 57. Teismas nustatė, kad bylos nagrinėjimo metu ieškovė nuo dalies, t. y. 36... 58. 26.... 59. Teismas nurodė, kad bet kurioje proceso stadijoje ieškovas, kreipęsis į... 60. 27.... 61. Teismas, nustatęs, kad ieškovės atsisakymas nuo dalies ieškinio... 62. 28.... 63. Teismas pažymėjo, kad CPK 182 straipsnio 2 punkte nustatyta, kad nereikia... 64. 29.... 65. Teismas nustatė, kad Vilniaus apygardos teismo 2015-12-08 nutartimi UAB... 66. 30.... 67. Teismas pažymėjo, kad tiek byloje, kurioje buvo nagrinėjamas klausimas dėl... 68. 31.... 69. Teismas nurodė, kad, atsakovų teigimu, kiekvieno atskirai atsakovo vadovavimo... 70. 32.... 71. Teismas pažymėjo, kad atsakovų atliekami daliniai atsiskaitymai su įmonės... 72. 33.... 73. Teismas, atsižvelgdamas į pirmiau išdėstytą, sprendė, kad nuo 2009 m.... 74. 34.... 75. Teismas pažymėjo, kad atsakovai, nesikreipdami dėl bankroto bylos... 76. 35.... 77. Teismas pagal bylos duomenis sprendė, kad aplinkybių, paneigiančių... 78. 36.... 79. Teismas nurodė, kad prašomos priteisti iš atsakovų žalos dydį ieškovas... 80. 37.... 81. Teismas nustatė, kad ieškovė prašė iš atsakovo F. S. (ėjo vadovo... 82. 38.... 83. Teismas pažymėjo, kad VĮ Registrų centro duomenimis D. G. vadovavimo... 84. 39.... 85. Teismas nurodė, kad sprendžiant dėl priteistinos žalos dydžio,... 86. 40.... 87. Teismas pažymėjo, kad tuomet, kai akcininkas de jure arba de facto vykdė... 88. 41.... 89. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad faktiškai D. G. ėjo vadovo pareigas tik... 90. 42.... 91. Teismas, atsižvelgdamas į ieškovės suformuluotą ieškinio pagrindą ir... 92. 43.... 93. Teismas pažymėjo, kad į bylą pateikti skolų suderinimo aktai, nesant... 94. 44.... 95. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad F. S. (kaip akcininkui) tenka atsakomybė... 96. 45.... 97. Teismas konstatavo, kad likusioje dalyje ieškovės reikalavimai atsakovui F.... 98. 46.... 99. Teismas nustatė, kad ieškovė prašė priteisti iš atsakovo A. N. (VĮ... 100. 47.... 101. Teismas pagal bylos duomenis nustatė, kad ieškovė grindė reikalavimus šio... 102. 48.... 103. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad tokie įsiskolinimai neįrodo žalos (jos... 104. 49.... 105. Teismas nustatė, kas ieškovė prašė iš atsakovo A. N. (VĮ Registrų... 106. 50.... 107. Teismas nustatė, kas ieškovė prašė iš atsakovo M. Š. (VĮ Registrų... 108. 51.... 109. Teismas pažymėjo, kad ieškovės pateiktų lentelių duomenimis, į prašomą... 110. 52.... 111. Teismas pagal bylos duomenis sprendė, kad ieškovė pagrįstai prašė... 112. 53.... 113. Teismas konstatavo, kad byloje nustatytos visos sąlygos atsakovų (išskyrus... 114. 54.... 115. Teismas nurodė, kad ieškovė taip pat prašė priteisti solidariai iš... 116. 55.... 117. Teismas pagal bylos duomenis sprendė, kad ieškovė neįrodė šio ieškinio... 118. 56.... 119. Teismas, atsižvelgdamas į pirmiau išdėstytą, sprendė, kad iš atsakovo F.... 120. 57.... 121. Teismas konstatavo, kad iš atsakovų ieškovei priteistinos 5 procentų... 122. 58.... 123. Teismas sprendė, iš atsakovų F. S. valstybei priteistina 2 240 Eur žyminio... 124. III.... 125. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 126. 59.... 127. Apeliaciniame skunde atsakovas A. N. prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 128. 60.... 129. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:... 130. 60.1.... 131. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, jog nagrinėjamu atveju... 132. 60.2.... 133. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nurodė, kad iš 2009 metų balanso... 134. 60.3.... 135. Pirmosios instancijos teismas nenustatė konkrečios datos, nuo kurios... 136. 60.4.... 137. Pirmosios instancijos teismas dėl netinkamo byloje pateiktų įrodymų... 138. 61.... 139. Apeliaciniame skunde atsakovas F. S. prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 140. 62.... 141. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:... 142. 62.1.... 143. Pirmos instancijos teismas, priteisdamas iš atsakovo F. S. 168 714,85 Eur,... 144. 62.2.... 145. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nurodė, kad iš 2009 metų balanso... 146. 62.3.... 147. Pirmosios instancijos teismas pažeidė įrodymų vertinimo taisykles (CPK 185... 148. 62.4.... 149. Pirmosios instancijos teismas neteisingai vertino atsakovo F. S. veiksmus,... 150. 62.5.... 151. Byloje nėra duomenų, kad įrodymų, kad atsakovas sąmoningai, tyčia būtų... 152. 62.6.... 153. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nenurodė, kokiu konkrečiai... 154. 63.... 155. Apeliaciniame skunde atsakovas M. Š. prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 156. 64.... 157. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:... 158. 64.1.... 159. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nurodė, kad iš 2009 metų balanso... 160. 64.2.... 161. Pirmos instancijos teismas netyrė ir nenustatė, kokio dydžio pradelsti UAB... 162. 64.3.... 163. Res judicata, kaip ir kiti principai, nėra absoliutus, vienais principais... 164. 65.... 165. Atsiliepimu į atsakovų M. Š. ir F. S. apeliacinius skundus atsakovas A. N.... 166. 66.... 167. Atsiliepimu į atsakovų M. Š., A. N. ir F. S. apeliacinius skundus ieškovė... 168. 67.... 169. Atsiliepime nurodo:... 170. 67.1.... 171. Apeliantai neapgrįstai apeliaciniame skunde nurodo naujus argumentus, todėl... 172. 67.2.... 173. Byloje yra pakankamai duomenų, patvirtinančių iš atsakovų ieškovei... 174. 68.... 175. Lietuvos apeliaciniame teisme 2019-02-26 16.30 val., t. y. po bylos... 176. Teisėjų kolegija... 177. IV.... 178. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 179. 69.... 180. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame... 181. 70.... 182. Teisėjų kolegija pažymi, kad apeliaciniais skundais nėra skundžiama... 183. Dėl naujų įrodymų ... 184. 71.... 185. Ieškovė atsiliepime į apeliacinius skundus prašė priimti į bylą UAB... 186. 72.... 187. Atsakovas M. Š. kartu su apeliaciniu skundu pateikė UAB „Ferogama“... 188. 73.... 189. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 314 straipsniu, priima į bylą nutarties... 190. Dėl faktinių bylos aplinkybių ... 191. 74.... 192. Bylos duomenys patvirtina, kad Vilniaus apygardos teismo 2014-08-12 nutartimi... 193. 75.... 194. UAB „UNIGELA“ vadovais laikotarpiu nuo 2009 metų iki bankroto bylos 2014... 195. 76.... 196. Bylos nagrinėjimo metu ieškovui atsisakius reikalavimų atsakovo D. G.... 197. Dėl teisės normų, reglamentuojančių prejudicinius faktus, taikymo... 198. 77.... 199. Pirmosios instancijos teismas rėmėsi Vilniaus apygardos teismo 2015-12-08... 200. 78.... 201. Pirmosios instancijos teismas sprendime nurodė, kad byloje dėl UAB... 202. 79.... 203. Pirmosios instancijos teismas sprendime pažymėjo, kad tiek byloje, kurioje... 204. 80.... 205. Pateiktas į bylą UAB „UNIGELA“ 2009 metų balansas rodo, kad 2009 m. UAB... 206. 81.... 207. Teismas, aiškindamas įstatymus ir juos taikydamas, privalo vadovautis... 208. 82.... 209. Galimi atvejai, kai įsiteisėjusiuose teismo sprendimuose gali būti klaidos.... 210. 83.... 211. Nagrinėjamu atveju p irmosios instancijos teismas neaiškino, neaptarė ir... 212. Dėl atsakovų civilinės atsakomybės sąlygų ir veiksmų ... 213. 84.... 214. Teisėjų kolegija pažymi, kad siekiant pritaikyti juridinio asmens vadovui ir... 215. 85.... 216. Atsižvelgiant į tai, teismas kiekvienu atveju turi nustatyti, kokio dydžio... 217. 86.... 218. Kaip minėta, UAB „UNIGELA“ vadovais laikotarpiu nuo 2009 metų iki... 219. 87.... 220. Nagrinėjamu atveju teisėjų kolegija sutinka su apeliacinių skundų... 221. 88.... 222. Dėl nurodytos aplinkybės pirmosios instancijos teismas neteisingai aiškino... 223. 89.... 224. Bendrovės vadovo civilinės atsakomybės klausimai išsamiai analizuojami... 225. 90.... 226. CK 6.246 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad civilinė atsakomybė atsiranda... 227. 91.... 228. Pagal kasacinio teismo praktiką tam, kad būtų galima taikyti įmonės vadovo... 229. 92.... 230. Kaltė gali pasireikšti tyčia arba neatsargumu (CK 6.248 str. 2 d.). Laikoma,... 231. 93.... 232. Kasacinio teismo praktikoje nurodoma, kad valdymo organų nariams už... 233. 94.... 234. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, pasisakydamas dėl bendrovės vadovo... 235. 95.... 236. Bendrovei veikiant įprastai, vadovai neturi fiduciarinių pareigų... 237. 96.... 238. Remiantis teismų praktikoje pripažįstama verslo sprendimų priėmimo... 239. 97.... 240. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į pirmiau išdėstytą, sprendžia, kad... 241. 98.... 242. Teisėjų kolegijos vertinimu, nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos... 243. Dėl bylos sustabdymo ... 244. 99.... 245. Kaip minėta, Lietuvos apeliaciniame teisme 2019-02-26 16.30 val., t. y. po... 246. 100.... 247. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į priimamą procesinį sprendimą, į... 248. Dėl kitų apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentų... 249. 101.... 250. Teisėjų kolegija pažymi, kad kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad... 251. Dėl procesinės bylos baigties... 252. 102.... 253. Pagal CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punktą apeliacines instancijos teismas... 254. 103.... 255. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos... 256. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo ... 257. 104.... 258. Bylos dalį grąžinant pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo,... 259. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 260. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2018 m. kovo 28 d. sprendimo dalį, kuria... 261. Kitą Vilniaus apygardos teismo 2018 m. kovo 28 d. sprendimo dalį, kuria...