Byla e2S-393-372/2020
Dėl piniginio reikalavimo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Birutė Simonaitienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi skolininkės J. J. atskirąjį skundą dėl Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmų 2020 m. vasario 28 d. nutarties civilinėje byloje Nr. eL2-1577-721/2020 pagal kreditoriaus R. D. pareiškimą skolininkei J. J. dėl piniginio reikalavimo,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Kreditorius R. D. pateikė teismui pareiškimą dėl 15 622,22 Eur skolos, 5 procentų dydžio procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš skolininkės J. J.

62.

7Kreditorius pareiškime prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti skolininkės kilnojamąjį ar nekilnojamąjį turtą bei pinigines lėšas ar turtines teises, priklausančias skolininkei ir esančių pas ją arba trečiuosius asmenis.

83.

9Nurodė, kad skolininkė iki šiol neįvykdė savo įsipareigojimų, kad skola kreditoriui yra didelė, tai leidžia įtarti, kad skolininkės finansinė padėtis yra sunki arba ji siekia paslėpti ar perleisti savo turimą turtą. Kreditorius pažymėjo, kad atsižvelgiant į pareikšto reikalavimo didelę sumą, į tai, kad skolininkė yra nesąžininga ir vengia vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus, yra pagrindo manyti, kad skolininkė savo įsipareigojimų tinkamai neįvykdys, todėl būtina taikyti laikinąsias apsaugos priemones skolininkei priklausančiam turtui bei piniginėms lėšoms ar turtinėms teisėms, nes priešingu atveju, nesiėmus šių priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

10II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

114.

12Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmų 2020 m. vasario 28 d. nutartimi kreditoriaus prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo buvo tenkintas. Teismas nutarė kreditoriaus R. D. reikalavimų įvykdymui užtikrinti taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti ne didesnei kaip 15 622,22 Eur sumai skolininkei J. J. priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, o jo nesant arba esant nepakankamai – pinigines lėšas 15 622,22 Eur sumai, uždraudžiant areštuotu turtu disponuoti, paliekant teisę šį turtą valdyti ir juo naudotis.

135.

14Teismas nurodė, kad kreditorius tikėtinai pagrindė savo pareiškimo reikalavimą, tai patvirtina aplinkybė, kad Telšių apylinkės teismo 2020 m. vasario 28 d. priimtu teismo įsakymu kreditoriaus reikalavimai tenkinti ir iš skolininkės priteista 15 622,22 Eur skolos, 5 procentų dydžio procesinių palūkanų bei bylinėjimosi išlaidos.

156.

16Teismas pažymėjo, jog kreditorius, pateikęs prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo 15 622,22 Eur apimtyje areštuoti skolininkei priklausantį kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, pinigines lėšas ir turtines teises, priklausančias skolininkei ir esančias pas skolininkę arba trečiuosius asmenis, nurodė, jog 15 622,22 Eur suma yra didelė, o duomenų apie skolininkės pinigines lėšas kreditorius neturi ir dėl šios priežasties egzistuoja reali grėsmė, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įgyvendinimas gali pasunkėti arba tapti nebeįmanomas. Atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes, teismas darė išvadą, kad, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo įsakymo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas.

17III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

187.

19Skunde dėl pirmosios instancijos teismo 2020 m. vasario 28 d. nutarties skolininkė (apeliantė) J. J. prašo skundžiamą nutartį panaikinti ir kreditoriaus R. D. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti; jei apeliacinės instancijos teismas nuspręstų, kad skundžiama teismo nutartimi laikinosios apsaugos priemonės taikytos pagrįstai, prašo nutartį pakeisti ir papildomai nustatyti, kad areštavus jai priklausančias pinigines lėšas, būtų leidžiama atlikti operacijas, reikalingas jos šeimos būtiniesiems poreikiams tenkinti ir panaudoti nepilnamečio vaiko išlaikymui skirtas lėšas. Atskirasis skundas grindžiamas šiais esminiais argumentais:

207.1.

21Kreditorius nepateikė įrodymų, kurie tikėtinai pagrįstų jo reikalavimus. Teismas, vertindamas reikalavimų pagrįstumą, atsižvelgė tik į tą aplinkybę, kad buvo priimtas teismo įsakymas ir šį įsakymą nurodė kaip vienintelį įrodymą, pagrindžiantį reikalavimų pagrįstumą. Pastebėtina, kad šis teismo įsakymas nėra įsiteisėjęs, kadangi buvo pareikšti prieštaravimai. Akcentuotina, kad kreditoriui įsiskolinimo nėra – skolininkė gyveno kreditoriui priklausančiame gyvenamajame name kartu su kreditoriaus broliu, kuris ilgą laiką praleido įkalinimo įstaigoje ir su kuriuo turi bendrą vaiką; kreditorius tuo laikotarpiu rėmė skolininkės šeimą, pervesdamas lėšas, kurios buvo skirtos vaiko išlaikymui, jo gyvenamojo namo priežiūrai, kitiems šeimos poreikiams bei bausmę atliekančio brolio lankymui bei siuntiniams jam. Šias lėšas kreditorius skyrė savanoriškai ir neatlygintinai, jokių susitarimų (nei žodžiu, nei raštu), kad šias lėšas skolininkė turės kada nors grąžinti, nebuvo.

227.2.

23Kreditorius taip pat nepateikė jokių įrodymų, kurie patvirtintų skolininkės nesąžiningą elgesį. Teismas, konstatuodamas būtinumą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, išskirtinai rėmėsi didele reikalavimo suma, nors, atsižvelgiant į teismų praktiką, to nepakanka.

247.3.

25Skundžiamoje nutartyje teismas leido atlikti tik tas operacijas, kuriomis atsiskaitoma su kreditoriumi, kitų leidžiamų operacijų nenumatė. Susidarė situacija, kad skolininkė neturi galimybės patenkinti net būtiniausių savo ir nepilnamečio vaiko poreikių. Į skolininkės sąskaitas pervedamų lėšų vaiko išlaikymui, kurios laikomos vaiko nuosavybe, panaudoti jo poreikiams taip pat negali, o tai grubiai ir neproporcingai pažeidžia jos ir vaiko teises bei žmogiškąjį orumą.

268.

27Kreditorius R. D. atsiliepime prašė skolininkės atskirąjį skundą atmesti ir pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas šiais esminiais argumentais:

288.1.

29Kreditorius preliminariai įrodė savo reikalavimo pagrįstumą; skolininkė, teigdama, kad pinigai buvo skirti jos poreikiams ir vaiko poreikiams tenkinti, nepateikė jokių įrodymų, todėl šie argumentai atmestini, kaip neįrodyti. Skolininkė iš esmės neginčija fakto, kad gavo iš kreditoriaus pinigus, kuriuos jis prašo teismo priteisti, tačiau nurodo, kad kreditorius neturi teisėto pagrindo reikalauti pinigų grąžinimo. Skolininkei nepaneigus kreditoriaus reikalavimo pagrįstumo, negalima vertinti, kad kreditoriaus reikalavimas yra preliminariai nepagrįstas.

308.2.

31Skolininkė nepateikė įrodymų apie gaunamas pinigines lėšas, kurios priklauso vaikui ir yra skiriamos vaiko poreikiams tenkinti. Jos pateiktas teismo sprendimas (dėl vaikui padidinto išlaikymo dydžio) neįrodo, kad skolininkė faktiškai gauna pinigus, kurie yra skirti vaiko poreikiams tenkinti, taip pat nenurodė, kokiems būtiniesiems poreikiams tenkinti (kokia apimtimi) yra prašoma leisti laisvai disponuoti piniginėmis lėšomis, nėra aišku, kokia pinigų suma skolininkei turi būti skiriama vieno mėnesio laikotarpiui būtiniesiems jos ir jos vaiko poreikiams patenkinti, o šias aplinkybes teismas kiekvienu atveju turi vertinti pagal konkrečią situaciją.

32Teismas

konstatuoja:

33IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

34Skolininkės (apeliantės) atskirasis skundas netenkintinas.

359.

36Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria nutarta taikyti laikinąsias apsaugos priemones, pagrįstumo ir teisėtumo. Šį klausimą apeliacinės instancijos teismas sprendžia vadovaudamasis atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais bei patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnis, 338 straipsnis). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nagrinėjamoje byloje nenustatyta.

3710.

38Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 straipsnio 1 dalis).

3911.

40Laikinosios apsaugos priemonės yra kompleksas teismo taikomų po vieną ar kelias priemonių dėl atsakovui priklausančio turto (kilnojamojo, nekilnojamojo, lėšų, turtinių teisių) nuosavybės teisių apribojimų ir kitų įpareigojimų, draudimų ar veiksmų sustabdymo, kuriais siekiama užtikrinti sprendimo, kuris bus priimtas ateityje, įvykdymą bei kartu išvengti teismo sprendimo įvykdymo apsunkinimo arba pasidarymo nebeįmanomu. Taigi laikinosios apsaugos priemonės yra atsakovui ar jo turtui teismo taikomos procesinės priemonės, kuriomis nesprendžiamas tarp šalių kilęs materialusis teisinis ginčas, o tik imamasi įstatymuose nustatytų priemonių, kad ateityje, šalių ginčą išsprendus, būtų neapsunkintas ir apskritai būtų įmanomas priimto sprendimo įgyvendinimas, t. y. įvykdymas. Šiam tikslui pasiekti nustatyta, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra galimas bet kurioje civilinio proceso stadijoje ir netgi dar nepareiškus ieškinio (CPK 144 straipsnio 3 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. vasario 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-20/2010).

4112.

42Teismo taikomų laikinųjų apsaugos priemonių tikslas – užtikrinti, kad būsimas teismo sprendimas bus realiai įgyvendintas ir suteikta teisminė gynyba iš tikrųjų bus veiksminga, o ne deklaratyvi. Taigi, laikinosios apsaugos priemonės civilinėse bylose taikomos tuo atveju, kai įvykdomos šios sąlygos: pirma, tikėtinai pagrindžiamas ieškinio reikalavimas, antra, įrodoma, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių galbūt ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Jeigu bent viena iš sąlygų neegzistuoja, atsakovo teisės ir interesai laikinųjų apsaugos priemonių forma negali būti suvaržomi (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. rugsėjo 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1172-186/2016).

4313.

44Teismas, spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, nenagrinėja ieškinio pagrįstumo iš esmės, netiria ir nevertina ieškinio faktinių ir teisinių argumentų ir juos patvirtinančių įrodymų (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. balandžio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-674/2014). Pagal prima facie (liet. ieškinio preliminaraus pagrįstumo) doktriną atliekamo ieškinio pagrįstumo vertinimo tikslas yra teismo įsitikimas, ar išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. kovo 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1040/2013). Įsitikinęs, kad, išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus sprendimas, teismas turi nustatyti, ar nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

4514.

46Nagrinėjamu atveju apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs civilinės bylos medžiagą, sprendžia, kad kreditoriaus pareiškime išdėstyti reikalavimai nėra akivaizdžiai nepagrįsti. Kreditorius pareiškime dėl teismo įsakymo išdavimo išdėstė faktines aplinkybes (nurodė, kad skolininkė negrąžino 15 622,22 Eur skolos, kuri buvo jai paskolinta laikotarpyje nuo 2014 m. rugpjūčio 12 d. iki 2019 m. spalio 4 d. mokėjimo pavedimais per 149 kartus į skolininkės banko atsiskaitomąją sąskaitą). Pirmosios instancijos teismas, atsižvelgęs į kreditoriaus pareiškimą, jo reikalavimus laikė preliminariai pagrįstais. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad šiame bylos nagrinėjimo etape nebuvo jokių duomenų, kad kreditoriaus reikalavimai negalės būti tenkinami dėl gana akivaizdaus šių reikalavimų nepagrįstumo, t. y. nustatyta pirmoji prieš tai minėta laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlyga. Taip pat pažymėtina, kad kartu su atsiliepimu į atskirąjį skundą kreditorius pateikė banko sąskaitos išrašus, kurie patvirtina, kad skolininkei reguliariai buvo pervedamos lėšos; atskirajame skunde skolininkė taip pat nurodė, kad kreditorius tuo laikotarpiu rėmė jos šeimą, pervesdamas lėšas, kurios buvo skirtos vaiko išlaikymui, jo gyvenamojo namo priežiūrai, kitiems šeimos poreikiams, bausmę atliekančio brolio lankymui bei siuntiniams jam.

4715.

48Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje ne kartą pažymėta, kad teismo atliekamas prima facie ieškinio įvertinimas leidžia teismui atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones dėl tikėtino ieškinio nepagrįstumo tik tais atvejais, kai ieškovo reiškiamas reikalavimas yra akivaizdžiai nepagrįstas, kai, pavyzdžiui, ieškovas pasirinko neleistiną ar aiškiai neįmanomą savo civilinių teisių gynybos būdą arba prašoma taikyti laikinąsias apsaugos priemones užtikrinant reikalavimą, kuris iš viso nėra pagrįstas ieškinyje nurodytomis faktinėmis aplinkybėmis ir pan., t. y. tik tuomet, kai jau ieškinio priėmimo stadijoje galima daryti prielaidą, kad reiškiamas reikalavimas negalės būti tenkinamas dėl gana akivaizdaus šio reikalavimo nepagrįstumo (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. birželio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-900-464/2017).

4916.

50Laikinųjų apsaugos priemonių tikslas yra ne ginčo išsprendimas ir teisinės taikos atkūrimas tarp šalių, o siekis užkirsti kelią aplinkybėms, kurios vienaip ar kitaip galėtų turėti įtakos būsimo teismo sprendimo tinkamam įvykdymui. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo poreikį nulemia grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui egzistavimas, kurį privalo įrodyti dalyvaujantis byloje ar kitas suinteresuotas asmuo, prašantis taikyti laikinąsias apsaugos priemones (CPK 12 ir 178 straipsniai).

5117.

52Prašydamas taikyti laikinąsias apsaugos priemones kreditorius nurodė, jog skolininkė iki šiol neįvykdė savo įsipareigojimų, skola kreditoriui yra didelė, galimai skolininkės finansinė padėtis yra sunki arba ji siekia paslėpti ar perleisti savo dar turimą turtą. Pažymėjo, kad skolininkė yra nesąžininga, vengia vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus, todėl yra pagrindas manyti, kad skolininkė minėtų įsipareigojimų tinkamai neįvykdys, tad būtina taikyti laikinąsias apsaugos priemones skolininkei priklausančiam turtui bei piniginėms lėšoms ar turtinėms teisėms.

5318.

54Pirmosios instancijos teismas, tenkindamas kreditorės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, nurodė, jog 15 622,22 Eur suma yra didelė, duomenų apie skolininkės pinigines lėšas kreditorius neturi, tad egzistuoja reali grėsmė, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įgyvendinimas gali pasunkėti arba tapti nebeįmanomas.

5519.

56Akcentuotina, kad Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje nurodoma, jog vien ieškinio sumos dydis ar asmens, kurio atžvilgiu prašoma taikyti laikinąsias apsaugos priemones, turtinė padėtis yra tik vieni iš daugelio, bet anaiptol ne vieninteliai kriterijai, kurie turėtų būti įvertinti sprendžiant dėl laikinųjų apsaugos priemonių poreikio buvimo. Todėl vien ieškinio sumos dydis atsakovui ar jo neatsiskaitymas su procesą inicijavusiu kreditoriumi patys savaime dar nepatvirtina rizikos, jog teismo sprendimas gali būti neįvykdomas būtent dėl skolininko nesąžiningumo ar su tokiu jo elgesiu susijusių priežasčių. Tokios aplinkybės, kaip ieškinio sumos dydis ir asmens turtinė padėtis, nesuponuoja absoliutaus ir savaime pakankamo pagrindo laikinosioms apsaugos priemonėms pritaikyti (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. birželio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1092-943/2016; 2017 m. gruodžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1556-464/2017; 2018 m. gegužės 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-523-196/2018).

5720.

58Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs skundžiamą procesinį sprendimą, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas dėl laikinųjų apsaugos priemonių poreikio, atsižvelgė į kreditoriaus pareiškime nurodytas aplinkybes (pareikšto reikalavimo sumą, skolininkės vengimą atsiskaityti), t. y. vertino ne vieną kriterijų, lemiantį laikinųjų apsaugos priemonių taikymą, ir nagrinėjamu atveju, apeliacinės instancijos teismo nuomone, priėmė pagrįstą sprendimą, jog egzistuoja grėsmė, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, galbūt kreditoriui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Akcentuotina, kad skolininkė kartu su atskiruoju skundu nepateikė jokių įrodymų, susijusių su finansinėmis galimybėmis atsiskaityti, t. y., paneigiančių kreditoriaus nurodytą aplinkybę, kad prašoma iš jos priteisti suma jai yra didelė. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad teismas turi diskrecijos teisę nuspręsti, ar nurodytų aplinkybių pakanka prašomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymui.

5921.

60Skolininkė atskirajame skunde prašė, jog jei apeliacinės instancijos teismas nuspręstų, kad skundžiama teismo nutartimi laikinosios apsaugos priemonės taikytos pagrįstai, nutartį pakeisti ir papildomai nustatyti, kad areštavus jai priklausančias pinigines lėšas, būtų leidžiama atlikti operacijas, reikalingas jos šeimos būtiniesiems poreikiams tenkinti ir panaudoti nepilnamečio vaiko išlaikymui skirtas lėšas.

6122.

62Nagrinėjamu atveju sutiktina su kreditoriaus atsiliepime į atskirąjį skundą nurodytais argumentais, kad skolininkė nenurodė, kokiems būtiniesiems poreikiams tenkinti (kokia apimtimi) yra prašoma leisti laisvai disponuoti piniginėmis lėšomis, nėra aišku, kokia konkreti pinigų suma turi būti skiriama vieno mėnesio laikotarpiui būtiniesiems skolininkės ir jos vaiko poreikiams patenkinti. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje nurodė pavesti antstoliui surasti ir aprašyti skolininkės turtą, nustatyti konkrečią lėšų sumą, kuri per vieną kalendorinį mėnesį gali būti panaudota operacijoms atlikti. Duomenų apie nustatytą disponuojamų lėšų sumą, įrodymų apie tai, jog ji yra nepakankama, skolininkė teismui taip pat nepateikė.

6323.

64CPK 148 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas gali dalyvaujančių byloje asmenų ar kitų suinteresuotų asmenų pagrįstu prašymu vieną laikinąją apsaugos priemonę pakeisti kita. Laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo institutas atlieka tiek ieškovo, tiek atsakovo teisių apsaugos funkciją: jei pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės nėra efektyvios ar pakankamos būsimo teismo sprendimo įvykdymui užtikrinti, ieškovas gali prašyti jas pakeisti kitomis, ir priešingai, jei pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių rūšis ar mastas yra pernelyg varžantys atsakovo interesus, atsakovas gali pateikti prašymą taikyti kitas jo siūlomas laikinąsias apsaugos priemones arba sumažinti jų mastą (Lietuvos apeliacinio teismo 2015-12-17 nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1728-370/2015; 2019-10-17 nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1013-1120/2019).

6524.

66Atsižvelgdamas į minėtas įstatymo nuostatas bei teismų praktiką, apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad skolininkė turi teisę teikti pirmosios instancijos teismui prašymą taikyti kitas jos siūlomas laikinąsias apsaugos priemones, sumažinti jų mastą ir pan., pateikti prašymą pagrindžiančius duomenis ir įrodymus, kuriuos įvertinęs, teismas priims atitinkamą procesinį sprendimą.

6725.

68Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs civilinės bylos medžiagą, įvertinęs atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentus, konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė teisės normas, susijusias su laikinųjų apsaugos priemonių institutu, priėmė teisėtą ir pagrįstą procesinį sprendimą. Atskirojo skundo argumentai ir juos pagrindžiantys motyvai pagrindo panaikinti skundžiamą teismo nutartį nesudaro.

69Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 331 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 339 straipsniu, teismas

Nutarė

70Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmų 2020 m. vasario 28 d. nutartį palikti nepakeistą.

71Apeliacinės instancijos teismo nutartis, priimta dėl atskirojo skundo, įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Birutė... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Kreditorius R. D. pateikė teismui pareiškimą dėl 15 622,22 Eur skolos, 5... 6. 2.... 7. Kreditorius pareiškime prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones –... 8. 3.... 9. Nurodė, kad skolininkė iki šiol neįvykdė savo įsipareigojimų, kad skola... 10. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 11. 4.... 12. Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmų 2020 m. vasario 28 d. nutartimi... 13. 5.... 14. Teismas nurodė, kad kreditorius tikėtinai pagrindė savo pareiškimo... 15. 6.... 16. Teismas pažymėjo, jog kreditorius, pateikęs prašymą dėl laikinųjų... 17. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 18. 7.... 19. Skunde dėl pirmosios instancijos teismo 2020 m. vasario 28 d. nutarties... 20. 7.1.... 21. Kreditorius nepateikė įrodymų, kurie tikėtinai pagrįstų jo reikalavimus.... 22. 7.2.... 23. Kreditorius taip pat nepateikė jokių įrodymų, kurie patvirtintų... 24. 7.3.... 25. Skundžiamoje nutartyje teismas leido atlikti tik tas operacijas, kuriomis... 26. 8.... 27. Kreditorius R. D. atsiliepime prašė skolininkės atskirąjį skundą atmesti... 28. 8.1.... 29. Kreditorius preliminariai įrodė savo reikalavimo pagrįstumą; skolininkė,... 30. 8.2.... 31. Skolininkė nepateikė įrodymų apie gaunamas pinigines lėšas, kurios... 32. Teismas... 33. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 34. Skolininkės (apeliantės) atskirasis skundas netenkintinas.... 35. 9.... 36. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas dėl pirmosios instancijos teismo... 37. 10.... 38. Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali... 39. 11.... 40. Laikinosios apsaugos priemonės yra kompleksas teismo taikomų po vieną ar... 41. 12.... 42. Teismo taikomų laikinųjų apsaugos priemonių tikslas – užtikrinti, kad... 43. 13.... 44. Teismas, spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo,... 45. 14.... 46. Nagrinėjamu atveju apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs civilinės... 47. 15.... 48. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje ne kartą pažymėta, kad teismo... 49. 16.... 50. Laikinųjų apsaugos priemonių tikslas yra ne ginčo išsprendimas ir... 51. 17.... 52. Prašydamas taikyti laikinąsias apsaugos priemones kreditorius nurodė, jog... 53. 18.... 54. Pirmosios instancijos teismas, tenkindamas kreditorės prašymą dėl... 55. 19.... 56. Akcentuotina, kad Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje nurodoma, jog vien... 57. 20.... 58. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs skundžiamą procesinį... 59. 21.... 60. Skolininkė atskirajame skunde prašė, jog jei apeliacinės instancijos... 61. 22.... 62. Nagrinėjamu atveju sutiktina su kreditoriaus atsiliepime į atskirąjį... 63. 23.... 64. CPK 148 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas gali dalyvaujančių... 65. 24.... 66. Atsižvelgdamas į minėtas įstatymo nuostatas bei teismų praktiką,... 67. 25.... 68. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs civilinės bylos medžiagą,... 69. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 331 straipsniu,... 70. Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmų 2020 m. vasario 28 d. nutartį... 71. Apeliacinės instancijos teismo nutartis, priimta dėl atskirojo skundo,...