Byla e2-510-516/2018

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa Gudžiūnienė teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės (atsakovės pagal priešieškinį) uždarosios akcinės bendrovės „AG projektas“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. gruodžio 21 d. nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės, civilinėje byloje Nr. e2-830-460/2018 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „AG projektas“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Kongera“ dėl baudos priteisimo bei atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Kongera“ priešieškinį uždarajai akcinei bendrovei „AG projektas“ dėl vienašalio sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu ir nuostolių priteisimo, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3

 1. Ginčas byloje kilo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrįstumo ir teisėtumo.
 2. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „AG projektas“ kreipėsi į teismą, prašydama: 1) priteisti iš atsakovės UAB „Kongera“ (šiuo metu restruktūrizuojamos) ieškovei UAB „AG projektas“ 50 000 Eur baudą; 2) priteisti 8 proc. metines procesines palūkanas; 3) bylinėjimosi išlaidas. Ieškovė taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovei UAB „Kongera“ priklausančias pinigines lėšas, esančias atsakovės atsiskaitomojoje sąskaitoje, o jeigu sąskaitose pakankamai lėšų nebus rasta – atsakovei priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, priklausantį atsakovei ir esantį pas atsakovę arba trečiuosius asmenis.
 3. Klaipėdos apygardos teismas 2017 m. lapkričio 14 d. nutartimi ieškovės prašymo netenkino.
 4. Atsakovė UAB „Kongera“ pateikė priešieškinį, prašydama: 1) netenkinti UAB „AG projektas“ ieškinyje nurodytų reikalavimų ir ieškinį atmesti; 2) pripažinti UAB „AG projektas“ vienašališką 2017 m. birželio 22 d. Statybos subrangos sutarties nutraukimą neteisėtu; 3) priteisti UAB „Kongera“ iš UAB „AG projektas“ 130 949 Eur nuostoliams atlyginti; 4) priteisti UAB „Kongera“ iš UAB „AG projektas“ 8 proc. metines procesines palūkanas; 5) priteisti bylinėjimosi išlaidas.
 5. Atsakovė taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – ieškovės UAB „AG projektas“ nekilnojamojo ir kilnojamojo turto bei turtinių teisių, esančių pas ieškovę UAB „AG projektas“ ir (ar) pas trečiuosius asmenis, taip pat ieškovės UAB „AG projektas“ piniginių lėšų, esančių jos sąskaitose ir (ar) kituose bankuose ir (ar) kredito įstaigose, areštą.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5

 1. Klaipėdos apygardos teismas 2017 m. gruodžio 21 d. nutartimi UAB „Kongera“ prašymą tenkino – areštavo UAB „AG projektas“ nuosavybės teise priklausančius kilnojamuosius ir nekilnojamuosius daiktus, o jų nesant ar esant nepakankamai – pinigines lėšas ar turtines teises, neperžengiant pareikšto 130 949 Eur dydžio reikalavimo ribų, priklausančias ieškovei ir esančias pas ieškovę arba trečiuosius asmenis, uždrausdamas areštuotą turtą perleisti kitiems asmenims, įkeisti, kitaip apsunkinti ar iš esmės sumažinti jo vertę, tačiau iš areštuotų lėšų leisdamas atsiskaityti su UAB „Kongera“, mokėti mokesčius valstybei, socialinio draudimo įmokas, atlyginimus darbuotojams bei apmokėti darbuotojų komandiruočių užsienyje išlaidas.
 2. Teismas pastebėjo, kad, UAB „Kongera“ nuomone, nėra duomenų apie gerą ieškovės turtinę padėtį ir jos veiklos pelningumą, nes UAB „AG projektas“ nėra pateikusi VĮ Registrų centrui 2016 metų finansinės atskaitomybės.
 3. Teismo vertinimu, atsakovė tikėtinai pagrindė priešieškinio reikalavimą, nes suformulavo ieškinio pagrindą, dalyką bei pateikė jos reikalavimus tikėtinai pagrindžiančius įrodymus.
 4. Teismas nurodė, kad nors šiuo atveju nenustatyta, jog ieškovė UAB „AG projektas“ ketina perleisti, paslėpti, iššvaistyti turimą turtą, tačiau atsižvelgtina į priešieškinio sumą. Atsakovė pareiškė priešieškinį, kurio suma 130 949 Eur, be to, atsakovė prašo priteisti 8 proc. metines procesines palūkanas, o byloje nėra jokių duomenų, pagrindžiančių ieškovės finansinę padėtį. Teismo vertinimu, ieškovė, nesumokėdama atsakovei, tik patvirtina abejones, kad jos turtinė ir finansinė padėtis galbūt yra sudėtinga, prašoma priteisti suma ieškovei yra didelė. Teismo įsitikinimu, nėra pagrindo manyti, kad būsimą atsakovei galbūt palankų teismo sprendimą UAB „AG projektas“ gali nesunkiai įvykdyti.

6III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

7

 1. Ieškovė (atsakovė pagal priešieškinį) UAB „AG projektas“ atskirajame skunde prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. gruodžio 21 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – UAB „Kongera“ prašymą atmesti. Atskirajame skunde nurodomi šie pagrindiniai argumentai:
  1. Teismas nesiaiškino, kodėl UAB „AG projektas“ nėra pateikusi VĮ Registrų centrui 2016 metų finansinės atskaitomybės. To priežastis yra akivaizdi ir patikrinama VĮ Registrų centro viešai skelbiamuose duomenyse – UAB „AG projektas“ neprivalėjo teikti 2016 metų finansinės atskaitomybės, nes ieškovė, kaip uždaroji akcinė bendrovė, po pertvarkymo iš individualios įmonės buvo registruota tik 2017 metais (kovo 10 d.), todėl tik už 2017 metus UAB „AG projektas“ privalės teikti finansinės atskaitomybės dokumentus registrui ir terminas tam nėra suėjęs. Todėl aplinkybė, kad UAB „AG projektas“ nėra pateikusi 2016 metų finansinės atskaitomybės, nėra ir negali būti pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones.
  2. Visiškai nepagrįsta taikyti laikinąsias apsaugos priemones UAB „AG projektas“, atsižvelgiant į UAB „Kongera“ priešieškinio sumą, nes reikalavimo sumos dydis, kaip kriterijus, nėra ir negali būti pagrindu taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Šiuo klausimu ne kartą yra pasisakęs Lietuvos apeliacinis teismas savo nutartyse, kurios Klaipėdos apygardos teismui privalo būti žinomos. Lietuvos apeliacinis teismas ne kartą konstatavo, kad vien didelė ieškinio suma nėra besąlyginis pagrindas visais atvejais taikyti laikinąsias apsaugos priemones.
  3. Visiškai nepagrįsta teismui teigti, kad UAB „AG projektas“, nesumokėdama atsakovei (UAB „Kongera“), tik patvirtina abejones, jog jos turtinė ir finansinė padėtis galbūt yra sudėtinga, o prašoma priteisti suma ieškovei yra didelė. Visiškai nesuprantama, ko UAB „AG projektas“ nesumokėjo atsakovei. Teismas 2017 m. lapkričio 14 d. nutartimi UAB „AG projektas“ prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones netenkino, nors ir UAB „Kongera“ nesumokėjo ieškovės reikalautos baudos sumos. Teismas turėtų būti objektyvus ir nešališkas abiejų šios bylos šalių atžvilgiu, nes negali būti situacijos, kad ieškovės UAB „AG projektas“ prašymas taikyti atsakovei UAB „Kongera“ laikinąsias apsaugos priemones yra teismo netenkinamas, nors byloje taip pat nėra duomenų apie gerą atsakovės UAB „Kongera“ finansinę būklę, atsakovė UAB „Kongera“ nesumokėjo ieškovei reikalautos baudos sumos ir reikalaujama priteisti iš atsakovės 50 000 Eur suma objektyviai yra didelė, tačiau atsakovės UAB „Kongera“ prašymas to paties teismo, esant analogiškoms aplinkybėms, yra tenkinamas. Tai kelia abejonių dėl teismo nešališkumo.
 2. Atsakovė (ieškovė pagal priešieškinį) RUAB „Kongera“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo skundą atmesti, o pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:
  1. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 144 straipsnio 1 dalyje nurodytos aplinkybės buvo įrodytos ir ieškovės skunde išdėstyti motyvai jų nepaneigia.
  2. Ieškinio suma ieškovei laikytina didele ir gali objektyviai padidinti atsakovei galimai palankaus sprendimo neįvykdymo riziką. Pagal Lietuvos apeliacinio teismo praktiką ši grėsmė gali būti paneigta įrodžius atsakovo gerą turtinę padėti, t. y. kad konkrečiam atsakovui konkreti ieškovo reikalaujama suma nėra didelė. Apeliantė nepateikė teismui duomenų, kurie paneigtų teismo nustatytas aplinkybes ir grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui egzistavimą bei patvirtintų, kad ieškinio suma, atsižvelgiant į jos turimą turtą bei pajamas, nėra didelė. UAB „Kongera“ teikiami antstolio pateikti dokumentai patvirtina, kad ieškovė iš esmės neturi jokio turto. Taigi, ieškovė nepaneigė didelės ieškinio sumos prezumpcijos ir būtinumo užtikrinti priešieškinio reikalavimą.

8Teismas

konstatuoja:

9IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

10

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas šią bylą apeliacine tvarka, nenustatė absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų ir aplinkybių, dėl kurių turėtų būti peržengtos atskirajame skunde nustatytos ribos dėl to, kad to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis, 338 straipsnis).
 2. Nagrinėjamu atveju sprendžiamas pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria priešieškinio reikalavimams užtikrinti buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės, teisėtumo ir pagrįstumo klausimas.
 3. Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Nesant bent vienos iš pirmiau nurodytų sąlygų, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas negalimas.
 4. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje ne kartą pasisakyta, kad pagrįstos abejonės dėl ieškovui palankaus sprendimo priėmimo yra ir tada, kai dėl ginčo esmės yra priimtas ieškovui nepalankus teismo sprendimas, nepriklausomai nuo to, jog jis yra priimtas po teismo nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir (ar) yra neįsiteisėjęs (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. liepos 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1218/2014; 2016 m. vasario 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-312-407/2016; 2017 m. sausio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-74-943/2017).
 5. Kaip matyti iš Lietuvos teismų informacinės sistemos Liteko duomenų, Klaipėdos apygardos teismas 2018 m. kovo 19 d. sprendimu atmetė tiek ieškovės ieškinį, tiek atsakovės priešieškinį.
 6. Esant pirmiau nurodytai situacijai, akivaizdu, kad viena iš būtinųjų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygų – tikėtinas ieškinio (šiuo atveju – priešieškinio, kuriam užtikrinti buvo taikytos ginčo priemonės) pagrįstumas – nebeegzistuoja. Nors dėl pirmiau nurodyto Klaipėdos apygardos teismo sprendimo tiek ieškovė, tiek atsakovė padavė apeliacinius skundus, tai, apeliacinės instancijos teismo įsitikinimu, nepaneigia abejonių dėl atsakovei palankaus teismo procesinio sprendimo šioje byloje priėmimo galimybių, todėl, šiame proceso etape nesant aktualios pirminės laikinųjų apsaugos priemonių taikymui būtinos sąlygos, nėra ir teisinio pagrindo palikti galioti skundžiamą Klaipėdos apygardos teismo nutartį bei ja apeliantei pritaikytas priemones.
 7. Be to, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje nepagrįstai konstatavo ir antrosios laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygos buvimą.
 8. Kaip teisingai akcentavo apeliantė, naujausioje ir aktualiausioje Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje pasisakoma, kad nepriklausomai nuo to, ar ieškinio suma atsakovui yra didelė, vien ši aplinkybė negali būti pripažinta kaip absoliutus pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones; laikinųjų apsaugos priemonių taikymas savaime nesukuria materialinių vertybių ir nepagerina atsakovo turtinės padėties, o tik padeda išsaugoti jo turtą iki ginčo išsprendimo iš esmės; vien didelė ieškinio suma pati savaime nei palengvina, nei pasunkina ar padaro nebeįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymą. Todėl laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tik tada, kai yra bent tikėtinų duomenų apie galimą atsakovo nesąžiningumą, jo ketinimus paslėpti, perleisti, įkeisti turimą turtą ar kitaip jį apsunkinti (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. birželio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1069-407/2016; 2016 m. birželio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1092-943/2016; 2017 m. sausio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-50-464/2017; 2017 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-835-464/2017; 2018 m. kovo 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-437-943/2018 ir kt.).
 9. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas pats pripažino, kad byloje nėra įrodymų, pagrindžiančių, jog ieškovė UAB „AG projektas“ ketina perleisti, paslėpti ar iššvaistyti turimą turtą, t. y. jog ji tikėtinai yra nesąžininga, tačiau visiškai nepagrįstai suabsoliutino priešieškinio sumos dydį, nepaisant to, kad byloje nebuvo jokių duomenų, leidžiančių įvertinti ieškovės tikrąją finansinę padėtį. Savo ruožtu priešieškinio faktinį pagrindą sudarančios aplinkybės, inter alia teismo paminėta aplinkybė, kad ieškovė neatsiskaito su atsakove, savaime negali būti laikomos pakankamomis nei ieškovės turtinei padėčiai, nei (ne)sąžiningumui nustatyti, nes šių aplinkybių pagrįstumas vertinamas ir gali būti konstatuotas tik bylą išnagrinėjus iš esmės.
 10. Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta, o taip pat į aplinkybę, kad ir su atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovė nepateikė jokių argumentų bei įrodymų, leidžiančių daryti prielaidą dėl ieškovės galimo nesąžiningumo, konstatuotina, jog byloje nėra įrodyta ir antroji laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlyga – grėsmė, jog netaikius arešto, atsakovei galbūt palankaus sprendimo vykdymas pasunkės ar taps neįmanomu, todėl laikinųjų apsaugos priemonių ieškovei taikymas ginčo atveju yra nepagrįstas ir neteisėtas.
 11. Remiantis pirmiau nurodytomis teisinėmis ir faktinėmis aplinkybėmis, pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės – atsakovės UAB „Kongera“ prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmestinas.
 12. Kadangi kiti atskirajame skunde nurodyti argumentai nebeturi įtakos šios bylos išnagrinėjimo teisiniam rezultatui, apeliacinės instancijos teismas plačiau dėl jų nepasisako.

11Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

12Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. gruodžio 21 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – atmesti atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Kongera“ prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones priešieškinio reikalavimams užtikrinti.

Proceso dalyviai
Ryšiai