Byla 2-646-180/2015
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolė Piškinaitė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Gensera“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. sausio 21 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-973-123/2015 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Gensera“ ieškinį atsakovui Šilalės rajono savivaldybės administracijai, dalyvaujant tretiesiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei „Rainių statyba“ ir uždarajai akcinei bendrovei „Kvėdarsta“, dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas UAB „Gensera“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas pripažinti, kad jo (ieškovo) pateiktas pasiūlymas supaprastintam atviram konkursui „Šilalės rajono Kaltinėnų A. S. gimnazijos sporto aikštyno atnaujinimo ir Kvėdarnos sporto salės remonto projektavimo, projekto vykdymo priežiūros paslaugų bei darbų pirkimas“ pirmajai pirkimo daliai „Kvėdarnos sporto salės remonto darbai“ atitinka konkurso sąlygų nustatytus reikalavimus ir panaikinti atsakovo Šilalės rajono savivaldybės administracijos 2014 m. gruodžio 31 d. sprendimą atmesti šį pasiūlymą.

4Ieškovas prašė ieškiniui užtikrinti taikyti laikinąsias apsaugos priemones – iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos sustabdyti pirkimo procedūras dėl pirmosios dalies pirkimo – „Kvėdarnos sporto salės remonto darbai“, ir įpareigoti atsakovą nesudaryti pirkimo sutarties, o jei tokia sutartis sudaryta – sustabdyti jos vykdymą. Teigė, kad atmetus jo (UAB „Gensera“) pasiūlymą, atsakovo perkamas objektas pabrango. Nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, atsakovas galėtų sudaryti pirkimo sutartį su UAB „Kvėdarsta“ ir pradėti ją vykdyti, o priėmus jam (ieškovui) palankų teismo sprendimą, jo įvykdymas pasunkėtų arba iš viso taptų neįmanomas. Atsakovas patirtų žalą, kurią sudarytų UAB „Kvėdarsta“ ir UAB „Gensera“ pasiūlymų kainų skirtumas – 116 716,60 Lt. Jis (ieškovas dėl negautų pajamų (pelno) teiktų teismui ieškinį dėl žalos atlyginimo.

5Skelbimo apie supaprastintą konkursą 7-me punkte nustatyta, kad projektavimas turi būti atliktas per pirmuosius 2 sutarties galiojimo mėnesius, o darbai turi būti baigti iki 2015 m. liepos 1 d. Numatytas sutarties galiojimo pratęsimas 1-am mėnesiui. Pastate vyksta Šilalės sporto mokyklos moksleivių užsiėmimai. Pradėjus remonto darbus, užsiėmimai sporto salėje būtų nutraukti iki pat mokslo metų pabaigos ir užsiėmimai nevyktų 3,5 mėnesio, t. y. nuo kovo vidurio iki birželio pabaigos. Kadangi sporto mokykloje nuo liepos 1 d. iki rugsėjo 1 d. yra vasaros atostogos, todėl šis remonto darbų grafikas būtų netgi palankesnis Kvėdarnos bendruomenei, nes užsiėmimai sporto salėje dėl remonto darbų negalėtų vykti tik 2 mėnesius. Tai reiškia, kad dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovas nepatirtų jokios žalos.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Klaipėdos apygardos teismas 2015 m. sausio 21 d. nutartimi prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetė.

8Teismas sprendė, kad konkurso procedūrų sustabdymas pažeistų šalių interesų pusiausvyrą, nes, tikėtina, kad atsakovo patirtos neigiamos pasekmės viršytų laikinųjų apsaugos priemonių teikiamą naudą. Sustabdžius ginčo pirkimą neapibrėžtam laikui, iškiltų grėsmė atsakovo vykdomo projekto įgyvendinimui, ir taip būtų pažeistas viešasis interesas. Ieškovo prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės nėra proporcingos. Teismas atkreipė dėmesį į tai, kad tenkinus ieškinį, ieškovas savo teises galėtų ginti ieškiniu dėl žalos atlyginimo (CPK 5 str., VPĮ 96 str.).

9Teismas pažymėjo, kad visuomenė yra suinteresuota, jog pirkimas būtų vykdomas racionaliai naudojant jam skirtas lėšas, laikantis viešųjų pirkimų principų ir būtų užtikrinta tiekėjų konkurencija ir pan. Viešasis interesas taip pat yra nukreiptas į tai, kad perkančioji organizacija, įsigydama pirkimo objektą, operatyviai ir tinkamai patenkintų visuomenės poreikius, todėl teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių klausimą, privalo surasti protingą aptartų interesų santykį ir jų pusiausvyrą. Nustatė, kad atsakovo projektas bus iš dalies finansuojamas ES, Lietuvos Respublikos ir Šilalės savivaldybės administracijos lėšomis, todėl ieškovo prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės – viešojo konkurso procedūrų sustabdymas, teismo įsitikinimu, pažeistų viešąjį interesą, nes projektavimo ir statybos darbai užsitęstų.

10Atsižvelgdamas į tai, kad pirkimui bus naudojama dalis ES skiriamų lėšų, kurias būtina įsisavinti laiku, teismas sprendė, jog pritaikius laikinąsias apsaugos priemones būtų pažeistas ekonomiškumo principas ir tai sukeltų sunkesnius padarinius.

11III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

12Ieškovas UAB „Gensera“ pateikė atskirąjį skundą, prašydamas panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. sausio 21 d. nutartį ir taikyti prašomas laikinąsias apsaugos priemones. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Teismas pirmiausia turėjo nustatyti, ar yra tikimybė, kad bus priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas. Atmesdamas prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, teismas to nevertino. Atsakovas 2014 m. gruodžio 3 d. buvo sudaręs pasiūlymų eil ir pirkimo laimėtoju paskelbė UAB „Gensera“, tačiau vėliau pakeitė savo sprendimą ir šį pasiūlymą dėl pirmosios pirkimo objekto dalies („Kvėdarnos sporto salės remonto darbai“) atmetė, pirkimo laimėtoju paskelbęs UAB „Kvėdarsta“. Netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, atsakovas galėtų sudaryti pirkimo sutartį su paminėtu tiekėju ir pradėti ją vykdyti, todėl tenkinus ieškinį teismo sprendimo įvykdymas būtų apsunkintas.
  2. Perkančioji organizacija, vykdydama viešuosius pirkimus, turi tikslą – sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas. Šiuo atveju atsakovo tikslas yra įsigyti Kvėdarnos sporto salės pastato remonto darbus su projektavimo paslauga. Teismas, teigdamas, kad pirkimo procedūrų sustabdymas sukeltų grėsmę atsakovo vykdomo projekto įgyvendinimui, šią išvadą padarė neįvertinęs visų prašyme taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir konkurso dokumentuose nurodytų aplinkybių. Neprašoma taikyti laikinąsias apsaugos priemones neapibrėžtam terminui, o tik iki sprendimo įsiteisėjimo. Teismo sprendimai, sprendžiant viešųjų pirkimų bylas, turi būti išnagrinėti ir priimti ne vėliau kaip per 60 dienų nuo ieškinio priėmimo dienos, o įsiteisėja per 14 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos. Taigi prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo apibrėžtas 74 dienų terminu. Net ir pasibaigus šiam terminui, perkančioji organizacija neprarastų galimybės įgyvendinti projekto ir gauti finansavimo. Ieškovo tikslas yra laimėjus konkursą sudaryti pirkimo sutartį, o ją įvykdžius – gauti pelną įmonės akcininkams, pajamas darbuotojams. Norėdamas apginti savo interesus, jis (apeliantas) privalės teikti ieškinį dėl žalos atlyginimo. Teismui atmetus prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, darbų kaina neišvengiamai padidės, nes antroje vietoje buvusio tiekėjo UAB „Kvėdarsta“ (dabar pirkimo laimėtojo) pasiūlymas net 116 716,60 Lt (33 803,46 Eur) brangesnis, nei jo (apelianto). Teismas nevertino šių aplinkybių, priėmė nutartį, pažeidęs CPK 4237 straipsnio 1 dalį, ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principus.
  3. Teismas viešąjį interesą vertino vienpusiškai, nepasisakydamas kokią žalą gali padaryti laikinųjų apsaugos priemonių taikymas. Galima žala nutartyje konkrečiai neįvardinta, finansiškai neapibrėžta ir nepagrįsta. Pagal viešus VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros duomenis, Šilalės rajono savivaldybės administracija projektą „Bendruomenės infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos gerinimas Šilalės rajone“ pradėjo įgyvendinti 2012 m. birželio 20 d. Projektas turėjo būti baigtas 2014 m. rugpjūčio 31 d., todėl akivaizdu, kad paramos sutarties trukmė buvo pratęsta. Šie duomenys įrodo, kad paramos sutarčiai pratęsti didesnių kliūčių nėra. Dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių viešasis interesas, susijęs su socialinių poreikių tenkinimu, t. y. galimybe Kvėdarnos bendruomenei pasinaudoti sporto sale, nenukentės. Priešingai, darbus atliekant vasaros metu, kai moksleiviai ir sporto salės darbuotojai atostogauja, darbų trukmė tik sutrumpėtų. Be to, turėtų mažesnę įtaką ugdymo procesui.

13Atsakovas Šilalės rajono savivaldybės administracija pateikė atsiliepimą, kuriame prašo atskirąjį skundą atmesti.

14Teigia, kad UAB „Gensera“ ir UAB „Rainių statyba“ (jungtinės veiklos partneriai), pateikdami pasiūlymą konkursui, nepateikė įrodymų, kad jie yra apdraudę savo, kaip projektuotojo, civilinę atsakomybę privalomuoju draudimu. Tokie įrodymai nebuvo gauti nei ikiteisminėje ginčo stadijoje, nei su ieškiniu. Pirkimas yra susijęs su viešuoju interesu – siekiama renovuoti sporto salę Kvėdarnos miestelyje, kuria naudojasi viso miestelio bendruomenė. Projektas didžiąja dalimi finansuojamas Europos struktūrinių fondų lėšomis, kurių dalis turi būti panaudota iki 2015 m. rugsėjo 1 d. VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra pateikė Šilalės rajono savivaldybės administracijai projekto finansavimo galimybės sąlygą – projekte numatytų darbų viešieji pirkimai turi būti įvykdyti iki 2015 m. vasario 25 d. Priešingu atveju finansavimas nebus skiriamas. Laiku nepasirašius pirkimo sutarties, nebus įgyvendintas ir pats projektas, o ES lėšos nebus įsisavintos. Projektas finansuojamas iš 2007-2013 m. ES finansavimo laikotarpio struktūrinių fondų lėšų, kurios turi būti išmokėtos vėliausiai iki 2015 m. rugsėjo 1 d., todėl ieškovo argumentai dėl galimybės pratęsti terminus visiškai nepagrįsti. Atsakovas 2015 m. sausio 29 d. pasirašė sutartį su UAB „Kvėdarsta“ ir baigė viešojo pirkimo procedūras.

15IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Atskirasis skundas netenkintinas.

17Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą, analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

18Nagrinėjamoje byloje apeliacijos objektą sudaro Klaipėdos apygardos teismo nutarties, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

19Nustatyta, kad ieškovas ieškinio reikalavimams užtikrinti prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – stabdyti pirkimo procedūras dėl pirmosios pirkimo dalies „Kvėdarnos sporto salės remonto darbai“, įpareigoti atsakovą nesudaryti pirkimo sutarties, o jei tokia sutartis sudaryta – stabdyti jos vykdymą.

20Remiantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas dalyvaujančių byloje asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Taikytinų laikinųjų apsaugos priemonių viešųjų pirkimų bylose sąrašą nustato CPK 4237 straipsnio 2 dalis, numatanti, kad kaip laikinosios apsaugos priemonės viešųjų pirkimų bylose gali būti viešojo pirkimo procedūrų sustabdymas (CPK 4237 str. 2 d. 1 p.), įpareigojimas perkančiajai organizacijai nesudaryti viešojo pirkimo sutarties (CPK 4237 str. 2 d. 2 p.), su pirkimo laimėtoju sudarytos viešojo pirkimo sutarties vykdymo sustabdymas (CPK 4237 str. 2 d. 4 p.).

21Viešųjų pirkimų paskirtis ir tikslai sąlygoja, jog sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, kai ginčijamas perkančiosios organizacijos sprendimų teisėtumas, viešasis interesas reikalauja stabdyti viešojo pirkimo procedūras, siekiant išvengti nepagrįsto ir neracionalaus lėšų panaudojimo (VPĮ 3 str. 2 d., 95 str. 5 d.) ir užtikrinti, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją, būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1762/2010, 2012 m. rugpjūčio 23 d. nutartis civilinėje. byloje Nr. 2-1682/2012). Kita vertus, viešojo pirkimo procedūrų sustabdymas, kaip laikinoji apsaugos priemonė, yra tiekėjo interesų gynimo priemonė, taikytina pareiškus teisme ieškinį dėl viešojo pirkimo procedūrų pažeidimų, kol šios procedūros dar nėra pasibaigusios. Pagal VPĮ 7 straipsnio 4 dalies 1 punktą pirkimas laikomas pasibaigusiu, kai sudaroma pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis) arba nustatomas projekto konkurso laimėtojas.

22Byloje nustatyta, kad atsakovas Šilalės rajono savivaldybės administracija vykdė supaprastintą atvirą konkursą ir pirko Šilalės rajono Kaltinėnų A. S. gimnazijos sporto aikštyno atnaujinimo ir Kvėdarnos sporto salės remonto projektavimo, projekto vykdymo priežiūros paslaugas ir darbus. Pirkimo objektas suskirstytas į dvi dalis: Kvėdarnos sporto salės remonto darbus ir Kaltinėnų A. S. gimnazijos sporto aikštyno remonto darbus (pirkimo sąlygų 7 p.). Nustatyta, kad perkančioji organizacija Šilalės rajono savivaldybės administracija ir UAB „Kvėdarsta“ 2015 m. sausio 29 d. sudarė statybos darbų rangos viešojo pirkimo sutartį (159-165 b. l.), pagal kurią pirkimą laimėjęs tiekėjas įsipareigojo atlikti ir perduoti Kvėdarnos sporto salės projektavimo, projekto vykdymo priežiūros, remonto darbus ir paslaugas (Sutarties 2.1 p.). Darbų ir paslaugų atlikimo terminas nustatytas iki 2015 m. liepos 1 d. (pirkimo sąlygų 7 p., Sutarties 6.1 p.).

23Nustatytų faktinių aplinkybių pagrindu apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad atsakovo Šilalės rajono savivaldybės administracijos vykdytas supaprastintas atviras konkursas yra pasibaigęs, pasiekus šio pirkimo tikslą – sudarius statybos darbų rangos viešojo pirkimo sutartį su pirkimą laimėjusiu tiekėju. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad pasibaigus viešojo pirkimo procedūroms, išnyksta teisinis pagrindas taikyti pirkimo procedūrų sustabdymą kaip laikinąją apsaugos priemonę, nes toks procesinis veiksmas taptų teisiškai bereikšmis (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. spalio 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1619/2010; 2010 m. gegužės 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-787/2010; 2011 m. birželio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1922/2011 ir kt.). Taigi pasibaigus pirkimo procedūroms, ieškovo prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės – pirkimo procedūrų sustabdymas ir įpareigojimas perkančiąją organizacija nesudaryti pirkimo sutarties – nebegali būti taikomos, nes jos nebeužtikrintų teismo sprendimo įvykdymo ieškinio tenkinimo atveju ir neatliktų ieškovo galbūt pažeistų teisių bei teisėtų interesų apsaugos funkcijos.

24Taigi nagrinėjamu atveju spręstinas ieškovo prašymas tik dėl laikinųjų apsaugos priemonių – su pirkimo laimėtoju sudarytos viešojo pirkimo sutarties vykdymo sustabdymo.

25CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos laikinųjų apsaugos priemonių taikymui privalomos sąlygos. Pirma, ieškinys turi būti tikėtinai pagrįstas, antra, teismas turi konstatuoti, kad nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimus viešųjų pirkimų bylose, be bendrųjų laikinąsias apsaugos priemones reglamentuojančių teisės normų, taikomų tokių bylų nagrinėjimui, CPK 4237 straipsnyje įtvirtintos specialiosios nuostatos. Pagal šio straipsnio 1 dalį teismas laikinąsias apsaugos priemones viešųjų pirkimų bylose taiko vadovaudamasis ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais bei viešuoju interesu. Iš paminėto reglamentavimo darytina išvada, kad sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo viešųjų pirkimų bylose iš pradžių paprastai yra nustatinėjama, ar ieškinys tikėtinai pagrįstas ir ar egzistuoja grėsmė, kad teismo sprendimas nebus įvykdytas, o nustačius šių sąlygų egzistavimą – vertinama, ar tokių laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas nepažeis viešojo intereso bei nesukels dar didesnės žalos nei laikinųjų apsaugos priemonių nepritaikymas.

26Paminėta, kad pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį teismas, spręsdamas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, preliminariai patikrina ar ieškinys tikėtinai pagrįstas. Jei preliminariai (lot. prima facie) įvertinęs pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus teismas susidaro nuomonę, kad ieškovui palankus sprendimas negalėtų būti priimtas, kartu tampa aišku, jog negalėtų pasunkėti arba tapti negalimas ir tokio sprendimo įvykdymas. Teigti, kad UAB „Gensera“ ieškinys yra aiškiai nepagrįstas, apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo, tačiau, svarstant klausimą dėl laikinųjų apsaugos taikymo, būtina įvertinti ir viešojo intereso svarbą.

27Viešieji pirkimai neabejotinai yra susiję su viešuoju interesu. Įstatymo leidėjas nėra apibrėžęs viešojo intereso sąvokos, tačiau kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad viešasis interesas apima pagrindinius principus, kuriais grindžiama valstybės teisinė sistema, valstybės ir visuomenės funkcionavimas; viešojo intereso sąvoka yra vertinamojo pobūdžio, jos turinys gali būti atskleidžiamas tik analizuojant konkrečios bylos aplinkybes, tačiau bendrąja prasme viešieji interesai reiškia naudą visuomenei ar jos daliai, žmonių gerovę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-155/2011). Kasacinio teismo praktikoje ne kartą buvo pažymėta ir tai, kad viešųjų pirkimų bylose tarpusavyje konkuruoja keletas viešųjų interesų – tai yra visuomenės interesas pirkimo objekto teikiama nauda bei visuomenės interesas užtikrinti konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2005). Taigi visais atvejais teismas, spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, turi įvertinti, ar tam tikros rūšies laikinųjų apsaugos priemonių taikymas pagal nustatytas aplinkybes būtų adekvatus siekiamam tikslui, nepažeistų proporcingumo, ekonomiškumo principų, proceso šalių interesų pusiausvyros (CPK 145 str. 2 d.).

28Pažymėtina, kad viešųjų pirkimų metu gali būti siekiama įsigyti prekes, kurių neįsigijus, ar paslaugas, kurių nesuteikus skubiai, gali žymiai nukentėti visuomenės ar jos dalies teisės ir teisėti interesai ir dėl to būti padaryta žala socialiai reikšmingoms vertybėms (sveikatai, aplinkai, valstybės saugumui ir pan.). Kai konkuruoja kelios teisinės vertybės, pirmiausia turi būti ginama ta vertybė, kurios neapginus atsirastų didesnė žala. Jeigu iš ieškovo pateiktų duomenų preliminaraus įvertinimo negalima daryti vienareikšmės išvados dėl viešojo pirkimo esminių principų pažeidimo, o pirkimo dalykas susijęs su poreikiu užtikrinti visuomenei ar jos pažeidžiamai grupei būtinų prekių/paslaugų įsigijimą kuo skubiau, kad nebūtų padaryta nepataisoma žala šiems asmenims ir konstitucinėms vertybėms, turi būti ginama pastaroji.

29Minėta, kad atsakovas vykdė supaprastintą atvirą konkursą ir pirko Šilalės rajono Kaltinėnų A. S. gimnazijos sporto aikštyno atnaujinimo ir Kvėdarnos sporto salės remonto projektavimo, projekto vykdymo priežiūros paslaugas ir darbus. Ginčas nagrinėjamoje byloje kilęs dėl pirmojo pirkimo objekto – Kvėdarnos sporto salės remonto darbų. Apeliacinės instancijos teismas sutinka, kad paminėtas pirkimas (kaip, beje, ir visi viešieji pirkimai) neabejotinai yra susijęs su viešuoju interesu, nes vykdomu pirkimu siekiama renovuoti viešosios paskirties objektą – sporto salę Kvėdarnos miestelyje, kuria naudojasi miestelio bendruomenė. Nustatyta, kad darbų pirkimas vykdomas įgyvendinant projektą „Bendruomenės infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos kokybės gerinimas Šilalės rajone“, kuris finansuojamas ne tik iš Lietuvos Respublikos ir Šilalės rajono savivaldybės lėšų, bet ir 2007-2013 m. ES finansavimo laikotarpio struktūrinių fondų lėšų. Iš apeliacinės instancijos teismui pateiktų duomenų – Centrinės projektų valdymo agentūros 2014 m. spalio 30 d. rašto, nustatyta, kad išlaidos gali būti tinkamos finansuoti, jei jos patirtos nuo 2007 m. sausio 1 d. iki 2015 m. rugsėjo 1 d. Iš paminėto rašto nustatyta, kad perkančioji organizacija kreipėsi į agentūra dėl finansavimo ir administravimo sutarties keitimo. Agentūra, įvertinusi pateiktą informaciją, pritarė sutarties keitimui, tačiau pažymėjo, kad pakeisti sutartį bus galima gavus patvirtinimą, kad rangos darbai pradėti ne vėliau kaip 2015 m. vasario 28 d. Jei iki nurodytos datos rangos darbai nebus pradėti, egzistuoja didelė rizika, kad projektas nebus įgyvendintas nustatytu laiku (iki 2015 m. rugsėjo 1 d.), todėl papildomos veiklos negalės būti finansuojamos (171-172 b. l.).

30Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs paminėtus duomenis, sprendžia, jog nagrinėjamu atveju stabdyti sudarytos viešojo pirkimo sutarties vykdymą nėra pagrindo. Sutiktina su apeliantu, kad CPK nustatyti sutrumpinti viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimo terminai, tačiau atsižvelgtina ir į tai, kad šios nutarties priėmimo dieną byla dar nėra išnagrinėta pirmosios instancijos teisme. Įvertinus tai, kad išlaidos turi būti patirtos iki 2015 m. rugsėjo 1 d., teismas daro išvadą, kad sustabdžius viešojo pirkimo sutarties vykdymą, iškiltų reali grėsmė, jog rangos darbai laiku nebus baigti, nebus įgyvendintas ir pats projektas, o ES fondų lėšos, skirtos projekto įgyvendinimui, iki nustatyto termino (2015-09-01) nebus įsisavintos. Taigi patenkinus ieškovo prašymą ir pritaikius laikinąsias apsaugos priemones – sustabdžius sudarytos viešojo pirkimo sutarties vykdymą, neabejotinai bus pažeistas viešasis interesas, t. y. ne tik perkančiosios organizacijos, dalyvaujančios projekte, interesai, bet ir Kvėdarnos miestelio bendruomenės ir moksleivių teisėti lūkesčiai, susiję su galimybe naudotis sporto sale.

31Esant paminėtoms aplinkybėms, teismas sprendžia, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas šiuo atveju sukeltų kur kas didesnę žalą, nei jų netaikymas, todėl tenkinti apelianto atskirąjį skundą ir stabdyti viešojo pirkimo sutarties vykdymą nėra pagrindo.

32Lietuvos apeliacinis teismas, remdamasis Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

33Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. sausio 21 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolė... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas UAB „Gensera“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas... 4. Ieškovas prašė ieškiniui užtikrinti taikyti laikinąsias apsaugos... 5. Skelbimo apie supaprastintą konkursą 7-me punkte nustatyta, kad projektavimas... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Klaipėdos apygardos teismas 2015 m. sausio 21 d. nutartimi prašymą dėl... 8. Teismas sprendė, kad konkurso procedūrų sustabdymas pažeistų šalių... 9. Teismas pažymėjo, kad visuomenė yra suinteresuota, jog pirkimas būtų... 10. Atsižvelgdamas į tai, kad pirkimui bus naudojama dalis ES skiriamų lėšų,... 11. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 12. Ieškovas UAB „Gensera“ pateikė atskirąjį skundą, prašydamas... 13. Atsakovas Šilalės rajono savivaldybės administracija pateikė atsiliepimą,... 14. Teigia, kad UAB „Gensera“ ir UAB „Rainių statyba“ (jungtinės veiklos... 15. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 16. Atskirasis skundas netenkintinas.... 17. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 18. Nagrinėjamoje byloje apeliacijos objektą sudaro Klaipėdos apygardos teismo... 19. Nustatyta, kad ieškovas ieškinio reikalavimams užtikrinti prašė taikyti... 20. Remiantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas dalyvaujančių byloje asmenų... 21. Viešųjų pirkimų paskirtis ir tikslai sąlygoja, jog sprendžiant... 22. Byloje nustatyta, kad atsakovas Šilalės rajono savivaldybės administracija... 23. Nustatytų faktinių aplinkybių pagrindu apeliacinės instancijos teismas... 24. Taigi nagrinėjamu atveju spręstinas ieškovo prašymas tik dėl laikinųjų... 25. CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos laikinųjų apsaugos priemonių... 26. Paminėta, kad pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį teismas, spręsdamas dėl... 27. Viešieji pirkimai neabejotinai yra susiję su viešuoju interesu. Įstatymo... 28. Pažymėtina, kad viešųjų pirkimų metu gali būti siekiama įsigyti prekes,... 29. Minėta, kad atsakovas vykdė supaprastintą atvirą konkursą ir pirko... 30. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs paminėtus duomenis, sprendžia,... 31. Esant paminėtoms aplinkybėms, teismas sprendžia, kad laikinųjų apsaugos... 32. Lietuvos apeliacinis teismas, remdamasis Civilinio proceso kodekso 337... 33. Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. sausio 21 d. nutartį palikti nepakeistą....