Byla e2S-1972-657/2019
Dėl Kauno apylinkės teismo 2019 m. rugsėjo 16 d. nutarties civilinėje byloje Nr. eL2-24122-359/2019, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Žibutė Budžienė,

2apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Transporto guru“ atskirąjį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2019 m. rugsėjo 16 d. nutarties civilinėje byloje Nr. eL2-24122-359/2019, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Kreditorė UAB „GoMedia“ kreipėsi į teismą prašydama priteisti iš skolininkės UAB „Transporto guru“ 13 733,50 Eur skolą, 3,00 Eur delspinigių ir 6,00 proc. dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

72.

8Reikalavimų užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti pinigines lėšas ir turtines teises, esančias pas skolininkę ar trečiuosius asmenis, ieškinio sumai, o jų nesant – kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą. Nurodė, kad nors buvo dedamos pastangos skolai atgauti, susisiekus su skolininkės atsakingu asmeniu, šis patvirtino, kad skolos dengti nesiruošia ir galimai sieks bendrovės bankroto bylos iškėlimo ne teismo tvarka arba likvidavimo. Taigi, atsakovė ne tik vilkina grąžinti skolą, tačiau nesąžiningai besinaudodama jai prieinamomis teisinėmis priemonėmis siekia išvengti jos grąžinimo. Šiuo metu bendrovei jau yra pareikštas kito kreditoriaus ieškinys dėl 200,00 Eur įsiskolinimo nepadengimo. Ši aplinkybė leidžia spręsti apie prastą atsakovės finansinę padėtį. Nurodytos aplinkybės patvirtina, kad skolininkė yra nesąžininga, siekia išvengti savo kreditorinių įsipareigojimų padengimo, jos finansinė padėtis yra prasta.

9I. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

103.

11Kauno apylinkės teismas 2019 m. rugsėjo 16 d. nutartimi taikė laikinąsias apsaugos priemones –areštavo skolininkei UAB „Transporto guru“ priklausančius kilnojamuosius ir nekilnojamuosius daiktus ne didesnei kaip 13 736,50 Eur sumai, uždraudžiant skolininkei kilnojamuosius ir nekilnojamuosius daiktus perleisti kitiems asmenims, įkeisti ar kitaip suvaržyti teises į juos (disponuoti), paliekant skolininkei teisę kilnojamuosius ir nekilnojamuosius daiktus valdyti ir jais naudotis; neužtenkant ar nesant šio turto, likusiai kreditorės reikalavimo sumai užtikrinti, areštuoti skolininkei priklausančias ir pas skolininkę ir/ar pas trečiuosius asmenis esančias turtines teises ne didesnei kaip 13 736,50 Eur sumai, uždraudžiant skolininkei disponuoti jai priklausančiomis turtinėmis teisėmis; neužtenkant ar nesant turtinių teisių, likusiai kreditorės reikalavimo sumai užtikrinti, areštuoti skolininkės pinigines lėšas ne didesnei kaip 13 736,50 Eur sumai, uždraudžiant disponuoti skolininkei priklausančiomis piniginėmis lėšomis, leidžiant skolininkei iš šių piniginių lėšų atsiskaityti su kreditore UAB „GoMedia“, mokėti mokesčius valstybei ir darbo užmokestį darbuotojams.

124.

13Teismas sprendė, kad labai tikėtina, kad netaikius laikinųjų apsaugos priemonių – skolininkės UAB „Transporto Guru“ turto arešto, – teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba tapti negalimas. Skolininkė su kreditore neatsiskaito jau kurį laiką, pirmąją PVM sąskaitą faktūrą turėjo apmokėti 2019 m. liepos 5 d., į kreditorės raginimus sumokėti skolą nereaguoja, priešingai, teigia skolos dengti nesiruošianti, su kreditore nebendradarbiauja. Teismui šioje proceso stadijoje neturint duomenų apie skolininkės finansines galimybes atsiskaityti, laikytina, kad 13 733,50 Eur skola skolininkei yra didelė.

14III. Atskirojo skundo argumentai

155.

16Atskirajame skunde skolininkė UAB „Transporto guru“ prašė panaikinti Kauno apylinkės teismo 2019 m. rugsėjo 16 d. nutartį. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

175.1.

18Teismas nepagrįstai darė išvadą, kad reikalavimų suma skolininkei yra didelė. Byloje nėra jokių duomenų, kad skolininkės turtinė padėtis yra sunki, reikalavimo suma jai yra didelė ir dėl to kyla grėsmė kreditorei palankaus teismo sprendimo įvykdymui. Skolininkė 2018 m. gegužės 9 d. balanso duomenimis turėjo turto 506 815,00 Eur sumai, o pelno (nuostolių) ataskaita rodo, kad buvo gavusi 17 099,00 Eur grynojo pelno. Pagal skolininkės ilgalaikio turto sąrašą jai priklausančio ilgalaikio turto vertė – 230 907,27 Eur. Taigi, skolininkės finansinė padėtis yra gera, todėl nėra pagrindo taikyti jos turto areštą. Teismas nepagrįstai sprendė, kad kitoje byloje pareikštas 200,00 Eur ieškinys skolininkei yra aplinkybė, pagal kurią galima daryti išvadas apie jos prastą finansinę padėtį. Teismas nepagrįstai vadovavosi kreditorės teiginiais, dėl skolininkės siekio nesąžiningomis priemonėmis išvengti prievolių vykdymo. Jokių duomenų apie skolininkės nemokumą byloje nepateikta. Kreditorė skolininkės nesąžiningumo neįrodinėjo ir tikėtinų duomenų, kad skolininkė turi ketinimų turimą turtą perleisti, slėpti ar imtis kitokių nesąžiningų veiksmų, siekdama sukliudyti teismo sprendimo vykdymą, neteikė. Kreditorė savo teiginių, jog susisiekus su skolininke ši nurodė, kad geranoriškai skolos negrąžins ir sieks įmonės bankroto ar likvidavimo, nepagrindė jokiomis leistinomis įrodinėjimo priemonėmis.

195.2.

20Teismas atsakovės turtą areštavo neproporcingai didelei sumai – 13 736,50 Eur. Teismas rėmėsi kreditorės nustatytu reikalavimo dydžiu, tačiau kreditorės išrašyta PVM sąskaita Nr. GB002088 2 964,50 Eur sumai yra apmokėta. Atsižvelgus, kad reikalavimas mažintinas 2 964,50 Eur sumai, skolininkės turto arešto dydis turėtų būti sumažintas 2 964,50 Eur suma.

216.

22Apeliantė su atskiruoju skundu pateikė naujus rašytinius įrodymus – Mokėjimo nurodymą, 2019 m. rugsėjo 16 d. Pretenziją dėl nuostolių atlyginimo, 2018 m. gegužės 9 d. metinių finansinių ataskaitų rinkinį, 2019 m. rugsėjo 1 d. UAB „Transporto guru“ ilgalaikio turto sąrašą.

237.

24Kreditorė UAB „GoMedia“ atsiliepimo į skolininkės atskirąjį skundą teismui nepateikė.

25Teismas

konstatuoja:

26IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

278.

28Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas atskirojo skundų ribų, patikrino pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą. Neatsižvelgdamas į atskirojo skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrino ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320 str.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

29Dėl naujų įrodymų priėmimo

309.

31Vadovaujantis CPK 314 straipsnio nuostatomis, apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Aiškindamas CPK 314 straipsnio normą, kasacinis teismas yra konstatavęs, kad apeliacinės instancijos teismas, spręsdamas dėl kiekvieno pateikto naujo įrodymo, turi aiškintis, ar šis konkretus įrodymas galėjo būti pateiktas pirmosios instancijos teismui, ar vėlesnis įrodymo pateikimas užvilkins bylos nagrinėjimą, ir atsižvelgti į prašomo priimti naujo įrodymo įtaką šalių ginčo sprendimui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2016 m. balandžio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-217-690/2016).

3210.

33Nagrinėjamu atveju laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimas buvo išspręstas rašytinio proceso tvarka, apie prašymo nagrinėjimą skolininkei nepranešus, todėl darytina išvada, kad skolininkė neturėjo galimybės teikti jos poziciją dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindžiančių įrodymų. Apeliacinės instancijos teismas su atskiruoju skundu pateiktus įrodymus priima ir vertina.

3411.

35Byloje keliamas klausimas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria skolininkės atžvilgiu taikytos laikinosios apsaugos priemonės, teisėtumo ir pagrįstumo.

36Dėl atskirojo skundo esmės

3712.

38Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Taigi įstatyme yra įtvirtintos dvi būtinos sąlygos, leidžiančios taikyti laikinąsias apsaugos priemones, t. y. ieškovo reikalavimas turi būti tikėtinai pagrįstas bei nustatyta grėsmė teismo sprendimo neįvykdymui. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymu siekiama garantuoti būsimo procesinio sprendimo byloje realų ir tinkamą įvykdymą. Tokių priemonių taikymo pagrindu yra pagrįstos prielaidos, kad, nesiėmus šių priemonių, būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui, įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

3913.

40Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje konstatavo, kad laikinųjų apsaugos priemonių skolininkės atžvilgiu netaikius, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba tapti negalimas. Atskirajame skunde teigiama, kad laikinosios apsaugos priemonės skolininkės atžvilgiu taikytos nepagrįstai, kadangi jos turtinė padėtis yra gera, nėra jokios grėsmės, kad kreditorei palankaus teismo sprendimo įvykdymas būtų apsunkintas.

4114.

42Apeliacinės instancijos teismas, susipažinęs su bylos medžiaga, pritaria pirmosios instancijos teismo išvadoms dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslingumo.

4315.

44Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad, priėmus skolininkės prieštaravimus, ieškovės pareikštas ieškinys Kauno apylinkės teismo 2019 m. spalio 25 d. preliminariu sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-27769-359/2019 tenkintas visiškai – ieškovei UAB „GoMedia“ iš atsakovės UAB „Transporto guru“ priteista 24 139,50 Eur skola, 4,75 Eur palūkanos, 6 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2019 m. spalio 24 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Kauno apylinkės teismo 2019 m. spalio 25 d. preliminariu sprendimu ieškinį tenkinus, 2019 m. rugsėjo 16 d. nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės galioja iki jo įvykdymo (CPK 150 str. 3 d.).

4516.

46Pažymėtina, kad CPK nuostatos neįtvirtina jokių pavyzdinių kriterijų sąrašo, kuriais remdamasis teismas galėtų nuspręsti, ar byloje kyla teismo sprendimo neįvykdymo rizika. Šis klausimas gali būti teisingai išspręstas tik įvertinus kiekvienos atskiros situacijos faktines aplinkybes. Taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, teismas turi atsižvelgti į prašomo užtikrinti reikalavimo pobūdį, faktines bylos aplinkybes, taip pat į tai, ar laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nepažeistų proporcingumo, ekonomiškumo principų, proceso šalių interesų pusiausvyros.

4717.

48Nors Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje formuojama teisės aiškinimo taisyklė, jog didelės ieškinio sumos prezumpcija nėra absoliuti ir kiekvienu atveju teismas privalo vertinti konkrečias faktines bylos aplinkybes, be kita ko atsižvelgti ir į atsakovo finansines galimybes, t. y. ar jam ši ieškinio suma, lyginant ją su nuosavybės teise valdomo turto verte, vykdoma veikla, gaunamu pelnu, įsipareigojimais kreditoriams ir pan., yra didelė (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. gruodžio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1648-196/2016; 2016 m. gruodžio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1772-943/2016; 2014 m. sausio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-50/2014; 2013 m. sausio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-210/2013), kartu pažymima ir tai, kad tuo atveju, jeigu vis dėlto šia prezumpcija teismo nutartyje yra remiamasi, jos paneigimo našta, atsižvelgiant į ekonomiškumą įrodinėjimo procese, perkeliama atsakovui (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. vasario 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-217-178/2017; 2017 m. vasario 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-130-943/2017; 2015 m. liepos 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-913-381/2015; 2014 m. liepos 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1038/2014; 2012 m. gruodžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1385/2012; kt.), t. y. būtent skolininkė, siekdama, kad jos turtui nebūtų taikomos laikinosios apsaugos priemonės, turi teikti įrodymus, pagrindžiančius jos gerą finansinę padėtį ar kitaip paneigiančius antrosios laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygos egzistavimą.

4918.

50Nagrinėjamu atveju, skolininkės UAB „Transporto guru“ apeliacinės instancijos teismui pateikti rašytiniai įrodymai nepaneigia pirmosios instancijos teismo išvados dėl galimos grėsmės sprendimo įvykdymui. Skolininkės pateikti 2017 m. finansinės atskaitomybės dokumentai rodo jos finansinę būklę 2017 m. sausio 1 d. – 2017 m. gruodžio 31 d. laikotarpiu, taigi, aktualaus laikotarpio jos finansinės būklės neatskleidžia. Be to, šie duomenys tik patvirtina, kad 2017 m. UAB „Transporto guru“ finansinė situacija buvo sudėtinga, kadangi įmonė turėjo turto 506 815,00 Eur sumai, o jos finansiniai įsipareigojimai kreditoriams sudarė 374 024,00 Eur sumą (ĮBĮ 2 str. 8 d.). Apeliacinės instancijos teismui pateiktas 2019 m. rugsėjo 1 d. Ilgalaikio turto sąrašas, nepateikus jame nurodytus duomenis patvirtinančių aktualiausių finansinės atskaitomybės dokumentų, nėra pakankamas teismui daryti išvadą, kad skolininkės finansinė padėtis yra gera, todėl nekyla grėsmė teismo sprendimo įvykdymui.

5119.

52Byloje pareikštame ieškinyje ieškovė UAB „GoMedia“ reikalavimų atsakovei UAB „Transporto guru“ sumą padidino iki 24 139,50 Eur sumos, Kauno apylinkės teismo 2019 m. spalio 25 d. preliminariu sprendimu ši suma ieškovei buvo priteista, todėl nėra pagrindo mažinti Kauno apylinkės teismo 2019 m. rugsėjo 16 d. nutartimi taikytų laikinųjų apsaugos priemonių mastą, net ir atsižvelgiant į tą aplinkybę, jog apeliantė galimai yra apmokėjusi 2 964,50 Eur sumą.

5320.

54Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2008 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-38/2008, 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010, 2011 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-52/2011, kt.). Esant nurodytoms aplinkybėms apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkami taikė civilinio proceso teisės normas, reglamentuojančias laikinųjų apsaugos priemonių taikymą, ir priėmė teisėtą bei pagrįstą nutartį, kurią naikinti ar keisti atskirojo skundo argumentais nėra teisinio pagrindo (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

55Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas

Nutarė

56Kauno apylinkės teismo 2019 m. rugsėjo 16 d. nutartį palikti nepakeistą.

57Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Žibutė Budžienė,... 2. apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės uždarosios... 3. Teismas... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Kreditorė UAB „GoMedia“ kreipėsi į teismą prašydama priteisti iš... 7. 2.... 8. Reikalavimų užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones –... 9. I. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. 3.... 11. Kauno apylinkės teismas 2019 m. rugsėjo 16 d. nutartimi taikė laikinąsias... 12. 4.... 13. Teismas sprendė, kad labai tikėtina, kad netaikius laikinųjų apsaugos... 14. III. Atskirojo skundo argumentai... 15. 5.... 16. Atskirajame skunde skolininkė UAB „Transporto guru“ prašė panaikinti... 17. 5.1.... 18. Teismas nepagrįstai darė išvadą, kad reikalavimų suma skolininkei yra... 19. 5.2.... 20. Teismas atsakovės turtą areštavo neproporcingai didelei sumai – 13 736,50... 21. 6.... 22. Apeliantė su atskiruoju skundu pateikė naujus rašytinius įrodymus –... 23. 7.... 24. Kreditorė UAB „GoMedia“ atsiliepimo į skolininkės atskirąjį skundą... 25. Teismas... 26. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 27. 8.... 28. Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas atskirojo skundų ribų,... 29. Dėl naujų įrodymų priėmimo... 30. 9.... 31. Vadovaujantis CPK 314 straipsnio nuostatomis, apeliacinės instancijos teismas... 32. 10.... 33. Nagrinėjamu atveju laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimas buvo... 34. 11.... 35. Byloje keliamas klausimas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 36. Dėl atskirojo skundo esmės... 37. 12.... 38. Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį teismas dalyvaujančių byloje ar kitų... 39. 13.... 40. Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje konstatavo, kad... 41. 14.... 42. Apeliacinės instancijos teismas, susipažinęs su bylos medžiaga, pritaria... 43. 15.... 44. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad, priėmus skolininkės prieštaravimus,... 45. 16.... 46. Pažymėtina, kad CPK nuostatos neįtvirtina jokių pavyzdinių kriterijų... 47. 17.... 48. Nors Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje formuojama teisės aiškinimo... 49. 18.... 50. Nagrinėjamu atveju, skolininkės UAB „Transporto guru“ apeliacinės... 51. 19.... 52. Byloje pareikštame ieškinyje ieškovė UAB „GoMedia“ reikalavimų... 53. 20.... 54. Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti... 55. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1... 56. Kauno apylinkės teismo 2019 m. rugsėjo 16 d. nutartį palikti nepakeistą.... 57. Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....