Byla e2S-1334-577/2019
Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jadvyga Mardosevič teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Revitalis“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. birželio 26 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Revitalis“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Didžioji statyba“ dėl skolos ir palūkanų priteisimo, prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

2Teismas,

Nustatė

3I.

4Ginčo esmė

51.

6Ieškovė UAB „Revitalis“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovės UAB „Didžioji statyba“ 9 336,94 Eur skolos, 91,99 Eur palūkanų, 6 proc. dydžio metines procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas. Be to, ieškovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones - areštuoti atsakovės nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, pinigines lėšas ir turtines teises. Nurodė, kad iš viešai skelbiamos informacijos matyti, jog per paskutinius mėnesius atsakovė turėjo skolų Sodrai. Ieškovės manymu, tai rodo, jog atsakovė susiduria su apyvartinių lėšų stoka, kas leidžia daryti išvadą, jog prašoma priteisti suma atsakovei yra didelė, todėl kyla grėsmė, jog būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar tapti neįmanomas.

7II.

8Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

92.

10Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. birželio 26 d. nutartimi ieškovės UAB „Revitalis“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetė. Teismas pažymėjo, jog ieškovė duomenų apie atsakovės turtinę ir finansinę padėtį, jos veiklos ekonominius rodiklius, kurie sudarytų pagrindą manyti, jog teismo sprendimo įvykdymas būtų iš esmės apsunkintas ar neįmanomas, nepateikė; taip pat nepateikė duomenų, kad atsakovė būtų ėmusis kokių nors nesąžiningų veiksmų, siekdama išvengti prievolės įvykdymo, ar būtų ėmusis priemonių turtui sumažinti, o teismas tokių aplinkybių nenustatė. Be to, teismas įvertino ir tai, kad atsakovė atliko dalinius mokėjimus pagal sutartį bei tai, jog prievoliniai santykiai yra susiklostę tarp juridinių asmenų. Nurodė, kad maksimalus teismo sprendimo įvykdomumo užtikrinimas galimas tik esant objektyviems duomenims, jog atsakovas vengs vykdyti teismo sprendimą arba atlieka veiksmus, kuriais siekiama sumažinti galimybes įvykdyti teismo sprendimą. Teismo vertinimu, tokių duomenų ieškovė nepateikė. Teismas padarė išvadą, kad ieškovė nenurodė aplinkybių, įrodančių laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslingumą, būtinumą ir pagrįstumą, todėl prašymą atmetė.

11III.

12Atskirojo skundo argumentai

133.

14Ieškovė UAB „Revitalis“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. birželio 26 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės - taikyti laikinąją apsaugos priemonę - atsakovės UAB „Didžioji statyba“ nekilnojamųjų ir kilnojamųjų daiktų, piniginių lėšų ir turtinių teisių, priklausančių atsakovei ir esančių pas atsakovę arba trečiuosius asmenis, ieškinio sumos areštą. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

154.

16Apeliantė pateiktą ieškinį tikėtinai pagrindė. Tikimybė, kad ieškinys realiai gali būti patenkintas, ir akivaizdžių ieškinio pagrįstumą paneigiančių aplinkybių nebuvimas suponuoja būtinybę imtis priemonių, užtikrinant apelianto galimybę realiai ir tinkamai apginti pažeistus interesus.

175.

18Iš atsakovės 2019 m. kovo 22 d. Finansinės atskaitomybės aiškinamojo rašto matyti, kad atsakovės įstatinis kapitalas lygus 2 896 Eur, 2018 m. jos grynasis pelnas sudarė 45 255 Eur, o praeitą ataskaitinį laikotarpį atsakovės nuostoliai siekė 2 309 006 Eur. Apeliantė pažymėjo, kad įmonės skolos mokėtinos per vienerius finansinius metus - 46 593 Eur, po vienerių metų mokėtina suma - 138 668 Eur. Pasak ieškovės, tai rodo, kad atsakovė nuo 2018 metų susiduria su finansiniais sunkumais, o šią aplinkybę taip pat patvirtina Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. rugsėjo 19 d. preliminarus sprendimas civilinėje byloje Nr. e2-33711-845/2018, kuriuo iš atsakovės priteista 2 209,15 Eur suma, 8 procentų dydžio metinės palūkanos ir 325 Eur bylinėjimosi išlaidų. Teigia, jog ieškiniu prašoma priteisti suma atsakovei yra didelė, kas padidina būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką.

196.

20Aplinkybę, kad atsakovė yra nesąžininga ir dėl savo finansinės padėties gali imtis priemonių išvengti prievolės apeliantui įvykdymo, netiesiogiai patvirtina viešai skelbiami neigiami atsiliepimai apie atsakovę bei tai, kad įmonės vadovas teismo 2018 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. A5.-625-1017/2018 pripažintas kaltu padarius administracinį nusižengimą, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 95 straipsnio 1 dalyje (nelegalus darbas). Apeliantės nuomone, yra pagrindas panaikinti nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės - taikyti laikinąją apsaugos priemonę - atsakovės nekilnojamųjų ir kilnojamųjų daiktų, piniginių lėšų ir turtinių teisių areštą.

21IV.

22Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

237.

24Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą tik dėl apskųstos dalies ir tik analizuodamas atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 straipsnis). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

258.

26Nagrinėjamu atveju kvestionuojamas pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atmestas ieškovės prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, teisėtumas ir pagrįstumas.

279.

28Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad CPK 144 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Taigi, pagrindą laikinųjų apsaugos priemonių taikymui sudaro dviejų būtinųjų sąlygų egzistavimas: 1) tikėtinas ieškinio reikalavimo pagrindimas; 2) grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui buvimas. Nesant bent vienos iš šių sąlygų, nėra pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

2910.

30Nagrinėjamu atveju skundžiama nutartimi ieškovės prašymas netenkintas ne dėl tikėtino ieškinio nepagrįstumo, todėl atskirojo skundo argumentai, susiję su preliminariu ieškinio reikalavimų vertinimu, neturi įtakos skundžiamos nutarties pagrįstumui ir teisėtumui. Dėl šios priežasties apeliacinės instancijos teismas šiuo klausimu plačiau nepasisako.

3111.

32Sprendžiant dėl apeliantės argumentų, susijusių su grėsmės galimai ieškovei palankaus teismo sprendimo neįvykdymui, t. y. dėl atsakovei didelės ieškinio sumos, pažymėtina, kad Lietuvos apeliacinis teismas nuosekliai nuo 2016 metų plėtoja praktiką, kad didelei ieškinio sumai nesuteikiama absoliučios ir savaime lemiančios turto arešto taikymą aplinkybės reikšmė. Ieškinio sumos dydis gali būti tik vienas iš daugelio kriterijų, sprendžiant dėl kilsiančios grėsmės teismo sprendimo įvykdymui, tačiau vien jis negali būti vertinamas kaip pakankamas pagrindas spręsti dėl tokios grėsmės buvimo. Tokio išimtinio ir itin atsakovo interesus varžančio procesinio instituto, kaip turto areštas, taikymas galimas tik tuomet, kai jo taikymo prašantis asmuo pateikia konkrečių duomenų ar įrodymų apie atsakovo nesąžiningą elgesį, apie jo atliktus, atliekamus ar siekiamus atlikti veiksmus, turint tikslą išvengti to asmens naudai priimto teismo sprendimo įvykdymo. Sąžiningumo aspektu gali būti vertinami tiek šalies veiksmai iki bylos iškėlimo, tiek ir jos nagrinėjimo metu (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. birželio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1092-943/2016, 2017 m. sausio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-46-464/2017, 2018 m. sausio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-157-464/2018, 2019 m. liepos 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-550-330/2019, 2019 m. liepos 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-599-464/2019).

3312.

34Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje apie labiau tikėtiną asmens, kurio atžvilgiu prašoma taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nesąžiningumą buvo sprendžiama, pavyzdžiui, kai atsakovas slėpė savo gyvenamąją vietą, kai vienos įmonės veikla buvo perkelta į kitą įmonę (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. rugpjūčio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1063-516/2017), taip pat nustačius, kad ginčijami tarpusavio skolų užskaitymo aktai buvo sudaromi galiojant atsakovės turto areštui (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. balandžio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-770-464/2017), ir priešingai, buvo pasisakyta, jog tokios aplinkybės, kaip sutartinių įsipareigojimų nevykdymas, sudaro ginčo iš esmės nagrinėjimo dalyką ir sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą negali būti vertinamos kaip jau įrodytos ar pagrindžiančios atsakovo nesąžiningumą (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. balandžio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-731-516/2017, 2019 m. liepos 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-614-450/2019). Ne asmens turtinė padėtis, o jo nesąžiningumas lemia tokių priemonių, kaip turto areštas, pritaikymą. Laikinųjų apsaugos priemonių instituto paskirtis nėra skolininko turto sukaupimas/suradimas būsimam išieškojimui (Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. liepos 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-549-464/2019).

3513.

36Įrodinėjimo pareiga pirmiausiai tenka tai šaliai, kuri pareiškia teisme reikalavimą ir kartu prašo taikyti antrajai ginčo šaliai disponavimo turtu suvaržymus ar kitus ribojimus, o ne tai šaliai, kuri norėtų tokių padarinių išvengti. Todėl būtent apeliantė, kuri yra suinteresuota savo teisių gynimu, ir privalėjo teismui pateikti atitinkamus duomenis, pagrindžiančius galimą atsakovės nesąžiningumą (CPK 12 straipsnis).

3714.

38Nagrinėjamoje byloje apeliantė, atsižvelgdama į pirmosios instancijos teismo argumentus, kad ieškovė duomenų apie atsakovės turtinę ir finansinę padėtį, jos veiklos ekonominius rodiklius, kurie sudarytų pagrindą manyti, jog teismo sprendimo įvykdymas būtų iš esmės apsunkintas ar neįmanomas, duomenų, kad atsakovė būtų ėmusis nesąžiningų veiksmų, siekiant išvengti prievolės įvykdymo ar turtui sumažinti, nepateikė, atskirajame skunde nurodė papildomas aplinkybes, kurios ieškovės manymu, patvirtina, jog atsakovei ieškinio suma yra didelė, taip pat aplinkybes apie atsakovės nesąžiningumą. Taigi, ieškovė atskirąjį skundą iš esmės grindžia naujai pateiktais įrodymais apie atsakovės turtinę padėtį bei, jos manymu, patvirtinančiais atsakovės nesąžiningumą, argumentų nesiedamas su skundžiamos nutarties turiniu.

3915.

40Visų pirma, atkreiptinas dėmesys, jog apeliacinės instancijos teismas tikrina skundžiamos nutarties teisėtumą ir pagrįstumą, tačiau nenagrinėja ginčo dalyku esančio klausimo (šiuo atveju prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių) iš naujo. Pažymėtina, kad prašyme (ieškinyje) ieškovės nurodyti duomenys apie atsakovės skolas Sodrai rodo, jog atsakovė per vieną mėnesį padengdavo susidariusį įsiskolinimą (vidutiniškai nuo 1 500 Eur iki 2 400 Eur), ir skolos Sodrai neturėjo. Apeliacinės instancijos teismo nuomone, pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodytų duomenų nelaikė pakankamu įrodymu, sprendžiant dėl būtinybės užtikrinti ieškovės 9 428,93 Eur reikalavimo įvykdymą, t. y. poreikio taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

4116.

42Kaip minėta, apeliantė, nenurodžiusi aplinkybių, trukdžiusių pateikti papildomus įrodymus pirmosios instancijos teismui, su atskiruoju skundu pateikė UAB „Didžioji statyba“ 2019 m. kovo 22 d. Finansinių ataskaitų el. rinkinį, Finansinės atskaitomybės aiškinamąjį raštą, Pelno (nuostolių) ataskaitą už 2018 metus, balansą už 2018 metus bei viešai skelbiamą informaciją apie UAB „Didžioji statyba“. Tačiau ir nauji įrodymai bei atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo spręsti apie būtinybę taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Vien išvardinti duomenys apie ankstesniu laikotarpiu patirtus nuostolius, įsipareigojimų dydį neįrodo rizikos būsimo teismo sprendimo neįvykdymui. Iš UAB „Didžioji statyba“ balanso už 2018 metus matyti, kad įmonė turėjo turto už 1 132 314 Eur, o mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai – 695 315 Eur (iš jų 556 647 Eur - per vienerius metus mokėtinos sumos). Pati ieškovė atskirajame skunde nurodė, kad ieškovė 2018 metais veikė pelningai (pagal Pelno (nuostolių) ataskaitą, įmonė gavo 45 255 Eur grynojo pelno); o pagal pateiktus naujesnius duomenis įsiskolinimo Sodrai atsakovė neturi (kaip minėta, per vieną mėnesį atsakovė įsiskolinimus padengia).

4317.

44Apeliantės manymu, aplinkybę, kad atsakovė yra nesąžininga ir dėl savo finansinės padėties gali imtis priemonių išvengti prievolės apeliantei įvykdymo, netiesiogiai patvirtina viešai skelbiami neigiami atsiliepimai apie atsakovą bei tai, kad įmonės vadovas buvo pripažintas kaltu padaręs administracinį nusižengimą už tai, kad būdamas UAB „Didžioji statyba“ direktoriumi netinkamai vykdė pareigas, nepakankamai kontroliavo darbo santykius ir neužtikrino, kad būtų sudaryta darbo sutartis ir teisės aktų nustatyta tvarka bei terminais būtų pranešta Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniam skyriui apie A. S. ir J. M. priėmimą, ir leido jiems dirbti nelegaliai.

4518.

46Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, duomenys apie administracinį nusižengimą nėra susiję su įsipareigojimų kreditoriams (įskaitant ieškovę) vykdymu, o atsiliepimai interneto puslapyje rekvizitai.lt nelaikytini tinkamais įrodymais nagrinėjamoje byloje, juolab, juose iš esmės pasisakoma apie vieną fizinį asmenį (ieškovė nenurodė jokių paaiškinimų apie šio asmens sąsajas su atsakove bei įtaką jos veiksmams), o ne atsakovės nesąžiningus veiksmus.

4719.

48Taigi, ieškovė nepagrindė laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinybės, t. y. neįrodė nei fakto, kad atsakovei ieškinio suma yra didelė, nei atsakovės nesąžiningų veiksmų (t. y. kad atsakovė ketina paslėpti, perleisti, įkeisti turimą turtą ar kitaip jį apsunkinti ar pan.).

4920.

50Remdamasis išdėstytomis aplinkybėmis, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagal skundžiamos nutarties priėmimo metu turimus duomenis pagrįstai netenkino prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių, todėl ieškovės atskirasis skundas atmestinas, o Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. birželio 26 d. nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas, CPK 338 straipsnis).

5121.

52Taip pat išaiškintina, jog prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones netenkinimas neužkerta kelio bet kurioje civilinio proceso stadijoje vėl kreiptis į teismą su prašymu taikyti laikinąsias apsaugos priemones pateikus papildomus įrodymus ar paaiškėjus aplinkybėms, galinčioms turėti įtakos būsimo galimai ieškovei palankaus teismo sprendimo įvykdymui (CPK 144 straipsnio 2 dalis).

53Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu, teismas

Nutarė

54Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. birželio 26 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jadvyga... 2. Teismas,... 3. I.... 4. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovė UAB „Revitalis“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama... 7. II.... 8. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. 2.... 10. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. birželio 26 d. nutartimi ieškovės... 11. III.... 12. Atskirojo skundo argumentai... 13. 3.... 14. Ieškovė UAB „Revitalis“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus... 15. 4.... 16. Apeliantė pateiktą ieškinį tikėtinai pagrindė. Tikimybė, kad ieškinys... 17. 5.... 18. Iš atsakovės 2019 m. kovo 22 d. Finansinės atskaitomybės aiškinamojo... 19. 6.... 20. Aplinkybę, kad atsakovė yra nesąžininga ir dėl savo finansinės padėties... 21. IV.... 22. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 23. 7.... 24. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 25. 8.... 26. Nagrinėjamu atveju kvestionuojamas pirmosios instancijos teismo nutarties,... 27. 9.... 28. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad CPK 144 straipsnio 1 dalyje... 29. 10.... 30. Nagrinėjamu atveju skundžiama nutartimi ieškovės prašymas netenkintas ne... 31. 11.... 32. Sprendžiant dėl apeliantės argumentų, susijusių su grėsmės galimai... 33. 12.... 34. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje apie labiau tikėtiną asmens, kurio... 35. 13.... 36. Įrodinėjimo pareiga pirmiausiai tenka tai šaliai, kuri pareiškia teisme... 37. 14.... 38. Nagrinėjamoje byloje apeliantė, atsižvelgdama į pirmosios instancijos... 39. 15.... 40. Visų pirma, atkreiptinas dėmesys, jog apeliacinės instancijos teismas... 41. 16.... 42. Kaip minėta, apeliantė, nenurodžiusi aplinkybių, trukdžiusių pateikti... 43. 17.... 44. Apeliantės manymu, aplinkybę, kad atsakovė yra nesąžininga ir dėl savo... 45. 18.... 46. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, duomenys apie administracinį... 47. 19.... 48. Taigi, ieškovė nepagrindė laikinųjų apsaugos priemonių taikymo... 49. 20.... 50. Remdamasis išdėstytomis aplinkybėmis, apeliacinės instancijos teismas... 51. 21.... 52. Taip pat išaiškintina, jog prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones... 53. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies... 54. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. birželio 26 d. nutartį palikti...