Byla e2-2198-302/2016
Dėl konkurso sąlygų pripažinimo neteisėtomis ir konkurso nutraukimo, trečiasis asmuo UAB „Delta“ turizmo centras

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Romualda Janovičienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi atsakovės akcinės bendrovės banko „Klaipėdos nafta“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. spalio 17 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. e2-1688-538/2016 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „ZIP travel“ ieškinį atsakovei akcinei bendrovei „Klaipėdos nafta“ dėl konkurso sąlygų pripažinimo neteisėtomis ir konkurso nutraukimo, trečiasis asmuo UAB „Delta“ turizmo centras,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

 1. Sprendžiamas klausimas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrįstumo.
 2. Ieškovė UAB „ZIP travel“ kreipėsi į teismą prašydama pripažinti neteisėtu atsakovės AB „Klaipėdos nafta“ supaprastinto atviro konkurso būdu vykdomo pirkimo „Tarnybinių kelionių organizavimo paslaugų pirkimas“ (toliau – Pirkimas, Konkursas) sąlygų 2 priedą – „Pasiūlymo forma“, nutraukti atsakovės supaprastinto atviro konkurso dėl tarnybinių kelionių organizavimo paslaugų pirkimo procedūras ir priteisti bylinėjimosi išlaidas.
 3. Ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – ginčo pirkimo procedūrų sustabdymą. Nurodė, kad tinkamai ir laiku nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, o vėliau teismo sprendimu ieškinį patenkinus, teismo sprendimas ieškovei taps beprasmiu, o jo įvykdymas bus nebeįmanomas, kadangi atsakovė išrinks laimėtoju vieną iš 0,00 Eur pasiūlymų autorių, sudarys su juo viešojo pirkimo sutartį ir viešasis pirkimas pasibaigs. Taip pat pažymėjo, kad ieškinio patenkinimas tam tikra apimtimi lemtų ir viešojo intereso apsaugą, kadangi dėl ginčo Konkurso sąlygų parengimo būdo yra iš esmės diskriminuojami daugelis potencialių Konkurso dalyvių, išskyrus vieną, t. y. tą, kuris suspėja pirmas pateikti mažiausios galimos vertės pasiūlymą. Viešasis interesas šiuo atveju pasireiškia visuomenės suinteresuotumu, jog vadovaujantis ydinga viešųjų pirkimų praktika nebūtų pasiekta neteisėtų tikslų, kad nebūtų skatinamas tiekėjų varžymasis viešuosiuose pirkimuose pagal pasiūlymų pateikimo laiką ir fiksuotas mažiausias galimas pasiūlymo kainas, išreikštas tik aptarnavimo mokesčiais.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5

 1. Klaipėdos apygardos teismas 2016 m. spalio 17 d. nutartimi taikė laikinąsias apsaugos priemones – sustabdė AB „Klaipėdos nafta“ vykdomo supaprastinto atviro konkurso „Tarnybinių kelionių organizavimo paslaugų pirkimas“ (Pirkimo Nr. 178798) procedūras iki sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo.
 2. Preliminariai įvertinęs ieškinio reikalavimą ir pateiktus įrodymus, pirmos instancijos teismas darė išvadą, kad yra galimas ieškovei palankaus teismo sprendimo priėmimas. Pažymėjo, kad, ieškovei ginčijant Konkurso sąlygas, o atsakovei sudarius Pirkimo sutartį, teismo sprendimu, galimai tenkinančiu ieškinį, nebūtų apgintos galimai pažeistos ieškovės ar kitų tiekėjų teisės ir teisėti interesai, nes Pirkimas būtų pasibaigęs. Netaikius laikinųjų apsaugos priemonių ir pasibaigus Konkurso procedūroms, ieškovė galimai patirtų nuostolius ir jos galimai pažeistų teisių gynyba netektų efektyvumo. Atsižvelgdamas į tai ir vadovaudamasis ekonomiškumo, efektyvumo, proporcingumo principais bei viešuoju interesu, teismas taikė laikinąsias apsaugos priemones – viešojo pirkimo procedūrų sustabdymą.
 1. Atskirojo skundo argumentai
 1. Atsakovė AB „Klaipėdos nafta“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. spalio 17 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – atmesti ieškovės prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones.
  1. Lietuvos apeliacinis teismas 2016 m. spalio 17 d. įsiteisėjusiais procesiniais sprendimais atmetė analogiškus ieškovės reikalavimus kitoms perkančiosioms organizacijoms. Minėtos aplinkybės gali būti pagrindas preliminariai išvadai dėl ieškinio reikalavimų nepagrįstumo. Ieškinio prima facie nepagrįstumą patvirtina ir tai, jog ieškovė nenurodė jokių ginčijamų atsakovės Pirkimo komisijos sprendimų neteisėtumo pagrindų, išskyrus tai, kad atsakovė vykdė Pirkimą vadovaudamasi Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2015 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1S-220 patvirtintų Kelionių organizavimo paslaugų viešojo pirkimo rekomendacijomis (2016-04-19 redakcija).
  2. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nagrinėjamu atveju pažeistų viešąjį interesą. Ginčo Pirkimas laikytinas turinčiu aiškų viešąjį interesą. Atsakovė įgyvendina didelės vertės investicinius projektus, atsakovės veikla yra susijusi su naftos produktų krova, suskystintų gamtinių dujų terminalo eksploatavimu, būtinybe dalyvauti komercinėse derybose, susitikimuose su klientais bei tiekėjais, todėl bendrovei nedelsiant būtina įsigyti ir naudoti Pirkimo objektą.
  3. Pirkimo procedūrų sustabdymas gali sutrikdyti atsakovės veiklai neatidėliotinai svarbių ir reikšmingų paslaugų įsigijimą, be to, gali neigiamai paveikti bendrovės vystomų investicinių projektų eigą, sėkmingą plėtojimą bei sąlygoti realius nuostolius. 2015 m. birželio 1 d. sudarytos preliminarios sutartys su kelionių organizatoriais yra įvykdytos 2016 m. rugpjūčio 20 d., pasiekus sutartyse numatytą maksimalią įsigyjamų paslaugų vertę. Nuo preliminarių tarnybinių kelionių organizavimo paslaugų sutarčių galiojimo pabaigos iki naujo supaprastinto atviro konkurso pabaigos, bendrovė reikalingų kelionių organizavimo paslaugų pirkimus vykdo tiekėjų apklausos būdu (mažos vertės pirkimas). Iki atskirojo skundo pateikimo dienos tokiu būdu jau buvo nupirktos 24 tarnybinės kelionės, tačiau Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) numato, kad tokiu būdu galima įsigyti paslaugų už ne daugiau nei 10 procentų nuo supaprastintų pirkimų to paties tipo sutarčių vertės, kas šiuo atveju sudaro 30 000 Eur. Viršydama tokiu būdu vykdomų kelionių pirkimų vertę, atsakovė būtų priversta pažeisti VPĮ 2 straipsnio 15 dalies 2 punkto imperatyvias nuostatas arba atsisakyti tarnybinių kelionių.
  4. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas pažeidžia ir proporcingumo principą. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pasekmės, galinčios kilti atsakovei laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atveju, būtų neproporcingai didelės palyginus su ieškovei galinčiomis kilti neigiamomis pasekmėmis laikinųjų apsaugos priemonių netaikymo atveju. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nėra būtinas ieškovės interesų užtikrinimui. Jeigu išnagrinėjus bylą paaiškėtų, kad yra pagrindas naikinti ginčijamus sprendimus, ieškovės tariamai pažeistų teisių gynyba galėtų būti užtikrinta taikant VPĮ 952 straipsnyje numatytas alternatyvias sankcijas arba žalos atlyginimo institutą.

6Teismas

konstatuoja:

7IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

8

 1. CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis (CPK 338 str.).
 2. CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos laikinųjų apsaugos priemonių taikymui privalomos sąlygos: pirma, ieškinys turi būti tikėtinai pagrįstas; antra, teismas turi konstatuoti, kad nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Nesant bent vienos iš paminėtų sąlygų, taikyti laikinąsias apsaugos priemones nėra pagrindo.
 3. Viešųjų pirkimų byloje, sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, privalu remtis ne tik CPK 144 straipsniu, bet ir CPK 4237 straipsnyje įtvirtintomis specialiosiomis nuostatomis, kad teismas nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių priima vadovaudamasis ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais bei viešuoju interesu, kad teismas gali netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių jeigu jų neigiamos pasekmės galėtų viršyti jų teikiamą naudą (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. sausio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-164/2014).
 4. Remiantis bylos duomenimis, nustatyta, kad atsakovė AB „Klaipėdos nafta“ supaprastinto atviro konkurso būdu vykdo pirkimą „Tarnybinių kelionių organizavimo paslaugų pirkimas“ (Pirkimo Nr. 178798). Ieškovė UAB „ZIP travel“ kreipėsi į Klaipėdos apygardos teismą su ieškiniu, kuriuo prašė pripažinti neteisėtu atsakovės AB „Klaipėdos nafta“ supaprastinto atviro konkurso būdu vykdomo pirkimo „Tarnybinių kelionių organizavimo paslaugų pirkimas“ sąlygų 2 priedą – „Pasiūlymo forma“, nutraukti atsakovės supaprastinto atviro konkurso dėl tarnybinių kelionių organizavimo paslaugų pirkimo procedūras ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Ieškovės prašymu pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi pritaikė laikinąsias apsaugos priemones - sustabdė AB „Klaipėdos nafta“ vykdomo supaprastinto atviro konkurso „Tarnybinių kelionių organizavimo paslaugų pirkimas“ procedūras iki sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo. Atsakovė atskiruoju skundu minėtą pirmosios instancijos teismo nutartį prašo panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmesti. Iš esmės didžiąją dalį atskirojo skundo sudaro argumentai, susiję su tuo, kad ieškinys prima facie yra nepagrįstas, be to, atsakovė tvirtina, jog, pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, bus pažeistas viešasis interesas ir proporcingumo principas.
 5. Kaip jau minėta, spręsdamas procesinį laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, visų pirma, turi preliminariai įvertinti pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus. Tokio vertinimo tikslas – teismo įsitikinimas, ar išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. gegužės 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-652/2010; 2013 m. sausio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-363-2013 ir kt.). Jeigu preliminariai įvertinęs pareikštus reikalavimus ir pateiktus juos pagrindžiančius įrodymus teismas susidaro nuomonę, kad ieškovui palankus sprendimas galėtų būti priimtas, turėtų būti sprendžiama, ar egzistuoja kitos sąlygos, būtinos laikinųjų apsaugos priemonių taikymui. Tuo tarpu teismui atlikus ieškovo pareikštų reikalavimų bei pateiktų įrodymų preliminarų vertinimą ir nusprendus, kad yra pagrįstų abejonių, jog ieškovui palankus teismo sprendimas galės būti priimtas, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas atsakovo atžvilgiu negalimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. rugsėjo 19 d. nutartis civilinėje byloje 2-2232/2013).
 6. Nors apeliantė atskirajame skunde tvirtina, kad ieškinio reikalavimai prima facie yra nepagrįsti, tačiau iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad, bylą išnagrinėjęs iš esmės, Klaipėdos apygardos teismas 2016 m. gruodžio 13 d. sprendimu ieškovės UAB „ZIP travel“ ieškinį tenkino – pripažino neteisėta atsakovės AB „Klaipėdos nafta“ supaprastinto atviro konkurso dėl tarnybinių kelionių organizavimo paslaugų pirkimo sąlygų 2 priedą - „Pasiūlymo forma“ ir nutraukė atsakovės AB „Klaipėdos nafta“ supaprastinto atviro konkurso dėl tarnybinių kelionių organizavimo paslaugų pirkimo procedūras. Nors šis pirmosios instancijos teismo sprendimas ir nėra įsiteisėjęs, tačiau, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vien šis faktas, kad pirmosios instancijos teismas tenkino ieškovės ieškinį, sudaro pakankamą pagrindą išvadai dėl ieškinio reikalavimų preliminaraus pagrįstumo.
 7. Kritiškai vertintinas ir atskirojo skundo teiginys, kad ieškinio reikalavimų nepagrįstumą patvirtina teismų praktika. Nors atsakovė ir nurodo, kad Lietuvos apeliacinis teismas ginčuose dėl analogiško dalyko tuo pačiu pagrindu yra priėmęs ieškovei nepalankius sprendimus (c.b. Nr. e2A-1073-180/2016 ir e2A-1079-180/2016), tačiau pastebėtina, jog teismų praktika šiuo klausimu nėra vienoda - Lietuvos apeliacinis teismas analogiškus ieškinio reikalavimus civilinėje byloje Nr. e2A-1055-302/2016 yra tenkinęs. Dėl Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. spalio 17 d. procesinių sprendimų civilinėse bylose Nr. e2A-1073-180/2016 ir e2A-1079-180/2016 yra priimti nagrinėti kasaciniai skundai.
 8. Konstatavus, kad ieškinys yra prima facie pagrįstas, vertintina, ar nagrinėjamu atveju pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės nepažeis proporcingumo principo bei viešojo intereso.
 9. Kaip žinoma, viešųjų pirkimų bylose tarpusavyje konkuruoja keletas viešųjų interesų – tai yra visuomenės interesas pirkimo objekto teikiama nauda bei visuomenės interesas užtikrinti konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2005). Konkuruojant kelioms teisinėms vertybėms, prioritetiškai turi būti ginama ta vertybė, kurios neapgynus atsirastų didesnė žala (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. lapkričio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2083/2014). Vadinasi, kiekvienu atveju bylą nagrinėjantis teismas turi spręsti, kurio viešojo intereso aspekto neužtikrinimas padarytų didesnės žalos – (kuo skubesnis) konkrečių prekių ar/ir paslaugų, reikalingų visuomenei, įsigijimas ar konkretaus privataus asmens interesų užtikrinimas lygiomis galimybėmis dalyvauti viešojo pirkimo procedūrose bei visuomenės poreikis racionaliai ir skaidriai panaudoti biudžeto lėšas (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. spalio 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1907/2014).
 10. Pirmosios instancijos teismas nagrinėjamu atveju prioritetą suteikė viešųjų pirkimų siekiui, jog atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją, būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principų. Apeliacinės instancijos teismas su tokia pirmosios instancijos teismo pozicija nagrinėjamos bylos atveju neturi pagrindo nesutikti.
 11. Ginčo Pirkimu perkančioji organizacija AB „Klaipėdos nafta“ siekia įsigyti tarnybinių kelionių organizavimo paslaugas. Nors ir sutiktina, kad atsakovės vykdoma veikla yra strategiškai svarbi, tačiau vien tai savaime nereiškia, kad atsakovės interesas yra svarbesnis. Viešųjų pirkimų ginčai nėra vien tik privataus pobūdžio, jie susiję su viešojo intereso apsauga, kad visuomenė yra suinteresuota ne tik pirkimo objektu, bet ir tuo, jog perkančiųjų organizacijų vykdomos viešojo pirkimo procedūros vyktų skaidriai, griežtai laikantis įstatymų reikalavimų. Tęsiant pirkimo procedūras pagal perkančiosios organizacijos sprendimus, galimai neatitinkančius imperatyvių teisės aktų reikalavimų, būtų pažeidžiama visuomenės teisė į viešųjų pirkimų procedūrų skaidrumą bei teisėtumą (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. balandžio 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-867-236/2016)..
 12. Ginčijamomis Pirkimo sąlygomis buvo galimai užkirstas kelias ieškovei siekti laimėti ginčo Pirkimą ir gauti atitinkamą finansinę naudą. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, šiuo konkrečiu atveju, kai Pirkimo sutartimi siekiama įsigyti paslaugas, nesustabdžius Pirkimo procedūrų, ieškovės reikalavimų patenkinimas ieškiniu siekiamų teisinių pasekmių nesukeltų. Nors ieškinio patenkinimo atveju ieškovė įgytų teisę reikalauti perkančiosios organizacijos atitinkamos žalos atlyginimo, tačiau akivaizdu, jog toks ieškovės pažeistų interesų gynimas būtų mažiau efektyvus ir operatyvus.
 13. Nagrinėjamo klausimo konteskte atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad pati atsakovė nurodo, jog šiuo metu kelionių organizavimo paslaugų pirkmus vykdo tiekėjų apklausos būdu. Duomenų, kad atsakovė paslaugų jau yra įsigijusi už daugiau nei 10 procentų nuo supaprastintų pirkimų to paties tipo sutarčių vertės, į bylą pateikta nebuvo (VPĮ 2 str. 15 d. 2 p.), todėl darytina išvada, jog ir toliau kelionių organizavimo paslaugos gali būti įsigyjamos tiekėjų apklausos būdu.
 14. Nepateikus jokių tai pagrindžiančių įrodymų, atsakovės teiginiai, kad laikinas Pirkimo procedūrų sustabdymas gali turėti neigiamos įtakos jos veikla ir gali neigiamai paveikti bendrovės vystomų investicinių projektų eigą, vertintini kaip deklaratyvūs (CPK 178 str.).
 15. Įvertinus tai, kad pirmos instancijos teismas jau yra išnagrinėjęs bylą iš esmės, o pagal CPK 4239 straipsnio 3 dalies nuostatas sprendimas viešųjų pirkimų byloje pagal apeliacinį skundą turi būti priimtas ne vėliau kaip per keturiasdešimt penkias dienas nuo bylos gavimo apeliacinės instancijos teisme dienos, darytina išvada, jog Pirkimo procedūrų sustabdymas dar porai mėnesių neturės realios žalos viešajam interesui.
 16. Atsižvelgiant į aukščiau nustatytas aplinkybes spręstina, jog apeliantė šiuo konkrečiu atveju neįrodė laikinųjų apsaugos priemonių netaikymo būtinumo bei to, jog laikinosiomis apsaugos priemonėmis yra daroma ženkli žala viešajam interesui ir pačiai atsakovei (CPK 178 str.).
 17. Vadovaudamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, o apeliantės atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo ją pakeisti arba panaikinti, todėl atsakovės atskirasis skundas atmestinas, o Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. spalio 17 d. nutartis paliktina nepakeista.
 18. Atkreiptinas atsakovės dėmesys, kad ši nutartis neužkerta galimybės, esant įstatyme nustatytam pagrindui, prašyti teismo panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu iš esmės pasikeistų aplinkybės ir išnyktų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindas (CPK 149 str.).

9Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 str., 337 str. 1 d. 1 p., 338 str., teismas

Nutarė

10Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. spalio 17 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai