Byla e2A-210-241/2016

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Gasiūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Danguolės Martinavičienės ir Egidijaus Žirono, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovių uždarosios akcinės bendrovės „Energolinija“ ir O. G. apeliacinius skundus dėl Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. birželio 15 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje pagal ieškovių uždarosios akcinės bendrovės „Energolinija“ ir O. G. ieškinius atsakovams uždarajai akcinei bendrovei „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“, akcinei bendrovei „Šiaulių bankas“, Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos, uždarajai akcinei bendrovei „SVS IDEA“, uždarajai akcinei bendrovei „Verslavita“, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriui, uždarajai akcinei bendrovei „Eriadas“, uždarajai akcinei bendrovei „Minera“ dėl 2014 m. spalio 13 d. uždarosios akcinės bendrovės „Nidos pušynas“ kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo bei Valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialo sprendimo išregistruoti uždarąją akcinę bendrovę „Nidos pušynas“ iš juridinių asmenų registro panaikinimo, tretieji asmenys – uždaroji akcinė bendrovė „Klaipėdos administratorių biuras“, Valstybės įmonė Registrų centro Klaipėdos filialas, bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė „Domus altera“, uždaroji akcinė bendrovė „Optimalus turto valdymas“, bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė „Asocijuoto turto valdymas“, A. N., B. K., A. N., V. G..

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovai atskirais procesiniais dokumentais kreipėsi į teismą dėl BUAB „Nidos pušynas“ 2014 m. spalio 13 d. kreditorių susirinkimo nutarimo BUAB „Nidos pušynas“ veiklą pripažinti pasibaigusia ir išregistruoti ją iš Juridinių asmenų registro panaikinimo.

5Ieškovė UAB „Energolinija“ nurodė, kad BUAB „Nidos pušynas“ kreditoriai priėmė nutarimą pripažinti UAB „Nidos pušynas“ veiklą pasibaigusia ir įpareigojo įmonės bankroto administratorių atlikti su įmonės išregistravimu iš Juridinių asmenų registro susijusius veiksmus. Nutarimas yra neteisėtas, nes pažeidžia ieškovės, kaip UAB „Nidos pušynas“ akcininkės, teises ir interesus bei ĮBĮ 12 straipsnio 1 dalį. Priimant ginčijamą nutarimą buvo pažeistas nurodytas imperatyvas, nes įmonės kreditoriai nusprendė įmonę laikyti pasibaigusia, nepaisydami to, jog įmonei buvo pareikšti reikalavimai, galintys turėti įtakos UAB „Nidos pušynas“ finansinei padėčiai, įmonės galimybėms atsiskaityti su kreditoriais. Nutarimo priėmimo metu Klaipėdos miesto apylinkės teisme buvo nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-6071-889/2014, kurioje UAB „Energolinija“ reiškė reikalavimą panaikinti UAB „Nidos pušynas“ 2013 m. spalio 21 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimus parduoti įmonės turtą, esantį Purvynės ir Skruzdynės gatvėse, Neringoje. Patenkinus ieškinį, UAB „Nidos pušynas“ būtų grąžintas neteisėtai parduotas įmonės turtas. Pagrindą naikinti nutarimą sudaro tai, jog jis priimtas nebaigus nagrinėti bylos, kurioje buvo tiriamas bankroto bylos UAB „Nidos pušynas“ iškėlimo teisėtumo klausimas. Nutarimo priėmimo metu Klaipėdos apygardos teisme buvo nagrinėjamas ieškinys dėl 2014 m. balandžio 17 d. UAB „Nidos pušynas“ kreditorių susirinkimo nutarimo iškelti UAB „Nidos pušynas“ bankroto bylą panaikinimo. Patenkinus ieškinį, būtų pagrindas konstatuoti bankroto procesą esant neteisėtą ir jį nutraukti. Nurodytos aplinkybės leidžia teigti, jog priimdami ginčijamą nutarimą kreditoriai sąmoningai siekė eliminuoti bet kokias galimybes UAB „Nidos pušynas“ akcininkams ginti savo teises ir teisėtus interesus teisme, nes išregistravus UAB „Nidos pušynas“ ginčai dėl neegzistuojančios įmonės negali būti inicijuojami.

6Ieškovė O. G. nurodė, kad ginčijamas nutarimas neteisėtas, nes priimtas tuo metu, kai Klaipėdos apygardos teisme jau buvo nagrinėjama civilinė byla dėl 2014 m. balandžio 17 d. UAB „Nidos pušynas“ kreditorių susirinkimo nutarimo, kuriuo buvo pradėtas įmonės bankroto procesas ne teismo tvarka, teisėtumo. Patenkinus skundą dėl 2014 m. balandžio 17 d. nutarimo, netektų galios ir visi vėlesni nutarimai, todėl ginčijamas kreditorių susirinkimo nutarimas pažeidžia tiek UAB „Nidos pušynas“, tiek jos akcininkų teises ir prieštarauja Įmonių bankroto įstatymo tikslams.

7II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

8Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. birželio 15 d. sprendimu ieškinį atmetė.

9Teismas nustatė, kad akcininkės skundžia 2014 m. spalio 13 d. nutarimą, kuriuo kreditoriai nutarė pripažinti UAB „Nidos pušynas“ veiklą pasibaigusia ir įpareigoti bankroto administratorę atlikti veiksmus, susijusius su UAB „Nidos pušynas“ išregistravimu iš Juridinių asmenų registro; kad šio nutarimo pagrindu UAB „Nidos pušynas“ jau yra išregistruota iš Juridinių asmenų registro, todėl padarė išvadą, kad įmonės, dėl kurios priimtas skundžiamas nutarimas, nebėra: juridinis asmuo, jį išregistravus iš registro, pasibaigė (CK 2.95 str. 3 d.). Teismo nuomone, būtent juridinis asmuo, kuris šiuo metu yra pasibaigęs, būtų tinkamas atsakovas byloje, tačiau UAB „Nidos pušynas“ nuo išregistravimo momento nebegali būti bylos šalimi. Materialinių subjektinių teisių perėmimas šiuo atveju taip pat nėra galimas, kreditoriai neperima bankrutavusios įmonės teisių ir pareigų. Teismas vadovavosi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimais, kad ginčai dėl išregistruotos įmonės bankroto procedūrų negali būti inicijuojami. Atsižvelgęs į tokias aplinkybes bei vadovaudamasis ĮBĮ 32 straipsnio 5 dalimi, teismas sprendė, kad kreditoriai nėra tinkami atsakomybės subjektai šioje byloje.

10Teismas vadovavosi CK 2.95 straipsnio 3 dalimi, kuri numato, kad juridinis asmuo pasibaigia nuo jo išregistravimo iš juridinių asmenų registro momento. Registro tvarkytojo atliktų juridinio asmens išregistravimo veiksmų atlikimo data laikoma juridinio asmens pabaigos data ir nuo šios datos juridinis asmuo nustoja teisiškai egzistuoti bei praranda visus juridinio asmens požymius, nurodytus CK 2.33 straipsnio 1 dalyje. Teismas pažymėjo, kad Lietuvos Respublikos teisės aktai nenumato galimybės atnaujinti ar atkurti pasibaigusį juridinį asmenį, panaikinti juridinio asmens išregistravimą ar atlikti kokius nors pasibaigusio juridinio asmens duomenų pakeitimus Juridinių asmenų registre, todėl sprendė, kad ieškovių reikalavimas panaikinti VĮ Registrų centro Klaipėdos filialo sprendimą išregistruoti iš Juridinių asmenų registro UAB „Nidos pušynas“ yra neįgyvendinamas.

11Konstatavęs juridinio asmens pabaigą ir teisių perėmimo galimybės nebuvimą, teismas padarė išvadą, kad negalimi ginčai dėl išregistruotos įmonės bankroto procedūrų, o reikalavimas panaikinti VĮ Registrų centro Klaipėdos filialo sprendimą išregistruoti UAB „Nidos pušynas“ iš Juridinių asmenų registro yra teisiškai neįgyvendinamas ir nesukuriantis realių teisinių pasekmių. Teismas padarė išvadą, kad pareikšdamos ieškinį kreditoriams, priėmusiems nutarimą laikyti juridinį asmenį pasibaigusiu, ieškovės pasirinko netinkamą savo teisių gynimo būdą, toks procesas negalimas, todėl ieškinį, kaip pareikštą netinkamiems atsakovams, atmetė (CPK 45 str.).

12Teismas pažymėjo, jog ieškovės, manydamos, kad jų teisės yra pažeistos, gali pažeistas teises ginti kitais civilinių teisių gynimo būdais, pavyzdžiui, reikšdamos ieškinį dėl žalos atlyginimo.

13III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

14Ieškovė UAB „Energolinija“ prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2015m. birželio 15 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą –ieškinį patenkinti. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

151. Teismas nepagrįstai sprendė, kad ieškiniai pareikšti netinkamiems atsakovams, netinkamai aiškino ir taikė ĮBĮ numatytą teisę skųsti kreditorių susirinkimo nutarimus bei sprendimu užkirto kelią bankrutavusios įmonės akcijų savininkėms realizuoti ĮBĮ numatytą kreditorių susirinkimo nutarimų apskundimo teisę, tuo pažeisdamas teisę į teisminę gynybą.

162. Ieškovės ieškinius pareiškė UAB „Nidos pušynas“ kreditoriams, priėmusiems ginčijamą nutarimą, tačiau teismas nevertino kreditorių kaip tinkamų atsakovų atitikimo CPK 37 ir 45 straipsniams ir dėl šiuo klausimu išdėstytų argumentų nepasisakė, todėl padarė nepagrįstą išvadą, kad ieškiniai pareikšti netinkamiems atsakovams.

173. Teismas nepagrįstai konstatavo, kad tinkamu atsakovu laikytina tik išregistruota įmonė UAB „Nidos pušynas“, o ne ginčijamą nutarimą priėmę kreditoriai. Nei ĮBĮ, nei kituose teisės aktuose nėra numatyta draudimo bankroto proceso ne teismo tvarka metu, ginčijant kreditorių susirinkimo nutarimus, atsakovais byloje traukti būtent nutarimus priėmusius kreditorius. Ne teismo tvarka vykdomo bankroto specifika bei kreditorių tiesioginis teisinis suinteresuotumas bylos baigtimi sudaro pagrindą atsakovais byloje įtraukti būtent išregistruotos UAB „Nidos pušynas“ kreditorius. Kreditoriai yra atsakingi už bendrovės bankroto procedūrų atitikimą teisės aktų reikalavimas, todėl yra atsakingi už šių reikalavimų pažeidimą ir turi prisiimti iš to kylančias teisines pasekmes. Patenkinus ieškinį, kreditoriams atsirastų pareiga tęsti ir tinkamai atlikti UAB „Nidos pušynas“ bankroto veiksmus. Teismui pripažinus, kad nutarimas priimtas pažeidžiant ĮBĮ nuostatas, tai sudarytų pagrindą reikalauti patirtos žalos atlyginimo.

184. Nutarimo apskundimo ir jo teisėtumo patikrinimas ginčo atveju yra galimas, kadangi aiškiai yra numatytas ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalyje ir nėra įtvirtinta šios teisės išimčių bankroto ne teismo tvarka procese. Sprendimas pažeidžia minėtą ĮBĮ nuostatą, kadangi kreditorių nutarimų apskundimo teisė negali būti aiškinama ir taikoma tokiu būdu, kad nepagrįstai apribotų teisę skųsti kreditorių nutarimus, priimtus bankroto ne teismo tvarka metu, o tokiems kreditoriams būtų suteiktos teisės nesivadovauti ĮBĮ nuostatomis.

195. Nepagrįstos teismo išvados, kad nėra galimybės atlikti kokius nors duomenų pakeitimus Juridinių asmenų registre. Nutarimo pagrindu VĮ Registrų centro Klaipėdos filialas priėmė sprendimą išregistruoti UAB „Nidos pušynas“ iš VĮ Registrų centro juridinių asmenų registro. Teismui pripažinus, kad nutarimas priimtas neteisėtai ir jį panaikinus, tai sudarytų pagrindą panaikinti VĮ Registrų centro Klaipėdos filialo sprendimą išregistruoti UAB „Nidos pušynas“ iš juridinių asmenų registro.

206. Ieškovė nereiškė reikalavimo atnaujinti UAB „Nidos pušynas“ bankroto procesą, o ieškiniu kvestionuoja nutarimo teisėtumo klausimą, kadangi jis priimtas pažeidžiant ĮBĮ 12 straipsnio 1 ir 2 dalis, ir siekia, kad jo teisėtumas būtų įvertintas nešališko teismo. Ginčijamo nutarimo teisėtumo patikrinimas teisme yra itin svarbus ieškovei ginant savo teises ir teisėtus interesus. Be to, įstatyme numatytų bankroto procedūrų reikalavimų laikymasis atitinka ir viešąjį interesą.

21Ieškovė O. G. prašo panaikinti teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

221. ĮBĮ nereglamentuoja, ar galima priimti kreditorių nutarimą dėl įmonės veiklos pabaigos, kai teisme vis dar nagrinėjamas skundas dėl nutarimo iškelti šiai įmonei bankroto bylą ne teismo tvarka. Teismas nepagrįstai sprendė, kad priėmus sprendimą dėl įmonės veiklos pabaigos ir šiuo pagrindu ją išregistravus iš Juridinių asmenų registro, jokie tolesni ginčai dėl įmonės bankroto procedūrų nėra galimi.

232. Teismas nepagrįstai sprendė, kad ieškinys pareikštas netinkamiems atsakovams. Nei ĮBĮ, nei kiti teisės aktai, ginčijant kreditorių susirinkimų nutarimų sprendinius bankroto proceso ne teismo tvarka, nenumato draudimo patraukti atsakovais tokius nutarimus priėmusius kreditorius. ĮBĮ 13 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad bankroto proceso ne teismo tvarka metu visus klausimus dėl įmonės bankroto klausimų sprendžia patys kreditoriai, o šių sprendimų teisėtumo patikrinimas teisme neatliekamas, atsižvelgiant į bankroto ne teismo tvarka specifiką. Teismo išvados dėl netinkamų atsakovų, pažeidžia ieškovės teisę į teisminę gynybą ne vien tik šioje byloje, bet ir nepagrįstai susiaurina ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalyje įtvirtintą kreditorių nutarimų bankroto ne teismo tvarka apskundimo galimybę.

243. Bankroto ne teismo tvarkos procedūros metu už klausimų, susijusių su įmonės bankroto procedūrų atitikimą teisės aktų reikalavimams, yra atsakingi juos priėmę kreditoriai, todėl būtent jie turi tiesioginį teisinį suinteresuotumą bylos baigtimi. Patenkinus ieškinį atsirastų pareiga tęsti ir tinkamai užbaigti UAB „Nidos pušynas“ bankroto procedūras.

25Trečiasis asmuo UAB „Klaipėdos administratorių biuras“ prašo ieškovių apeliacinius skundus atmesti. Atsiliepime į apeliacinį skundą nurodomi šie argumentai:

261. Teismas pagrįstai atmetė ieškinį, kadangi ginčai dėl UAB „Nidos pušynas“ nebegali būti inicijuojami. Ieškovėms nebuvo apribota teisė į teisminę gynybą, o buvo konstatuotas netinkamas teisės į teisminę gynybą įgyvendinimas. Byloje priimtas sprendimas privalo sukelti jos šalims tam tikras teisines pasekmes – sukurti, pakeisti ar modifikuoti jų teises ir pareigas. UAB „Nidos pušynas“ esant išregistruotai, nėra teisinių priemonių ją vėl grąžinti į Juridinių asmenų registrą kaip egzistuojantį juridinį asmenį. Vadinasi, pareikšto ieškinio patenkinimas neapgintų tariamai pažeistų apeliančių teisių ir prieštarautų fundamentaliems proceso principams.

272. Likvidavus UAB „Nidos pušynas“ dėl bankroto, neleidžiant teisių perėmimo, nebėra vienos iš pagrindinių proceso šalių – atsakovo. Ieškovėms formaliai neįtraukiant į byloje dalyvaujančių asmenų sąrašą UAB „Nidos pušynas“, bylos nagrinėjimas pagal pareikštus ieškinius netampa galimas, kadangi CPK 266 straipsnyje nustatytas imperatyvus draudimas spręsti klausimus dėl neįtrauktų į bylą asmenų teisių ir pareigų. Tai reiškia, kad negalint į bylą įtraukti visų asmenų, dėl kurių teisių ir pareigų yra sprendžiama, byla negali būti nagrinėjama.

28Atsakovai UAB „Minera“, AB „Šiaulių bankas“, UAB „Eriadas“, UAB „SVS Idea“ prašo atmesti ieškovių apeliacinius skundus, o teismo sprendimą palikti nepakeistą. Atsiliepime į apeliacinius skundus nurodomi šie argumentai:

291. Ieškovė UAB „Energolinija“ teisę į teismą sutapatina su teisės į teismą įgyvendinimo tvarka, t. y. įrodinėja, kad nesant procesinės galimybės nagrinėti ir tenkinti tokio pobūdžio ieškinį koks buvo pareikštas, yra apribota jos teisė į teismą. Teisės aktuose įtvirtinta teisės į teismą įgyvendinimo tvarka negali būti vertinama, kaip teisės į teismą ribojimas, ypač kai apeliantės ieškinys buvo priimtas ir nagrinėtas teisme.

302. Teismas teisingai aiškino teisės aktų, reglamentuojančių juridinio asmens išregistravimo tvarką, nuostatas ir priėmė teisėtą bei pagrįstą sprendimą. Tiek ĮBĮ 32 straipsnio 5 dalyje, tiek Juridinių asmenų registro nuostatų 150 punkte yra įtvirtinta analogiška juridinio asmens išregistravimo iš juridinių asmenų registro tvarka. ĮBĮ 32 straipsnio 5 dalis imperatyviai nustato, kad kai bankroto procesas vyksta ne teismo tvarka, kreditorių susirinkimo nutarimas dėl likviduotos įmonės pabaigos pradedamas vykdyti nuo jo priėmimo dienos. Nutarimas dėl įmonės pabaigos yra vykdomas nuo jo priėmimo dienos, ginčai dėl bankroto procedūrų po įmonės išregistravimo yra negalimi, įmonės kreditoriai po jos pabaigos neperima įmonės procesinių teisių, todėl teismas pagrįstai sprendė, kad ieškinių reikalavimai yra pareikšti netinkamam atsakovui ir neįgyvendinami, o atsižvelgiant į ieškinio pagrindą, ieškovės pasirinko netinkamą pažeistos teisės gynybos būdą, todėl nėra pagrindo patenkinti ieškinį.

313. Apeliantės nurodo, kad ginčijamu nutarimu buvo pažeista jų kaip akcininkių ĮBĮ 31 straipsnio 6 punkte įtvirtinta turtinė teisė gauti dalį likviduojamos įmonės turto. Apeliantės deklaratyviai nurodo, jog nutarimą pripažinus priimtą pažeidžiant ĮBĮ nuostatas, tai sudarytų pagrindą reikalauti patirtos žalos atlyginimo, o tai patvirtina, kad apeliantės nutarimo neteisėtumą sieja su turtinių teisių pažeidimu ir kreditoriai atsakovais galėtų būti tik kitoje byloje dėl žalos atlyginimo.

324. Ieškinio pagrindas nėra susijęs su ieškinio dalyku. Nors ieškovės nurodo, kad buvo pažeista turtinė teisė gauti likviduojamo turto dalį, tačiau akivaizdu, kad net ir patenkinus ieškovių reikalavimą panaikinti ginčijamą nutarimą dėl įmonės pabaigos, ieškovių nurodoma pažeista teisė nebūtų įtakota, nes įmonės turtas buvo paskirstytas prieš priimant nutarimą dėl įmonės pabaigos. Teismas teisingai pažymėjo, kad įtvirtintas reglamentavimas neužkerta kelio ieškovėms savo pažeistas teises ginti kita įstatymų nustatyta tvarka.

335. Teismas pagrįstai atmetė ieškinius, nes kreditorių susirinkimo sprendimas dėl įmonės pabaigos, kai bankroto procedūra vyksta ne teismo tvarka, yra vykdomas nedelsiant (nuo priėmimo dienos). Ieškinių atmetimą sąlygojo ir tai, kad ieškiniai, atsižvelgiant į reikalavimo pobūdį, yra pareikšti netinkamiems atsakovams ir yra negalimas jų tenkinimas, o atsižvelgiant į siekiamos apginti teisės pobūdį (akcininko teisės gauti likviduojamos įmonės turto dalį) yra netinkamai suformuluotas reikalavimas. Nesant ryšio tarp ieškinio pagrindo ir dalyko (siekiamos apginti pažeistos teisės ir reikalavimo), nustačius, kad reikalavimas yra pareikštas netinkamiems atsakovams ir yra negalimas, teismas neturėjo pagrindo tenkinti ieškinio.

34VSDFV Klaipėdos skyrius prašo atmesti ieškovių apeliacinius skundus, o teismo sprendimą palikti nepakeistą. Atsiliepime į apeliacinius skundus nurodomi šie argumentai:

351. Teismas tinkamai pritaikė ir išaiškino materialiosios teisės normas, todėl nėra pagrindo naikinti teisėto ir pagrįsto teismo sprendimo. Be to, sprendimas priimtas atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. gruodžio 12 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-653/2005, pateiktą išaiškinimą, kad ginčai dėl išregistruotos įmonės bankroto procedūrų negali būti inicijuojami.

362. Ieškovės apeliaciniuose skunduose deklaratyviai nurodo, kad yra pažeista jų kaip UAB „Nidos pušynas“ akcininkių teisė gauti UAB „Nidos pušynas“ turto dalį. Ieškovės nepateikė objektyvių duomenų, kokios UAB „Nidos pušynas“ turto dalies negavo dėl to, kad kreditorių susirinkimo nutarimo pagrindu UAB „Nidos pušynas“ išregistruota. Byloje esantys įrodymai patvirtina, kad UAB „Nidos pušynas“ bankroto proceso metu UAB „Nidos pušynas“ kreditoriai neatgavo visų patvirtintų reikalavimų.

373. Apeliantės nepagrįstai nurodo, kad neturi galimybių teisinėmis priemonėmis ginti savo pažeistų teisių. Teismo sprendime nurodyta, kad ieškovės, manydamos, kad jų teisės yra pažeistos, gali pažeistas teises ginti kitais civilinių teisių gynimo būdais, pavyzdžiui, reikšdamos ieškinį dėl žalos atlyginimo.

384. Kreditorių susirinkimo metu, kuomet nutarta iškelti bankroto bylą UAB „Nidos pušynas“ ir bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka, VSDFV Klaipėdos skyrius nedalyvavo, kadangi nebuvo UAB „Nidos pušynas“ kreditorius. Duomenų, kad Klaipėdos apygardos teisme buvo nagrinėjama civilinė byla dėl 2014 m. balandžio 17 d. UAB „Nidos pušynas“ kreditorių susirinkimo nutarimo iškelti bankrotą UAB „Nidos pušynas“ panaikinimo bei Klaipėdos miesto apylinkės teisme buvo nagrinėjama civilinė byla, kurioje UAB „Energolinija“ pareikštas reikalavimas panaikinti UAB „Nidos pušynas“ 2013m. spalio 21 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimus parduoti UAB „Nidos pušynas“ turtą, esantį Purvynės ir Skruzdynės g. Neringoje, VSDFV Klaipėdos skyrius neturėjo, kadangi minėtose bylose nebuvo dalyvaujančiu asmeniu. BUAB „Nidos pušynas“ bankroto administratorius nebuvo pateikęs informacijos apie nagrinėjamas bylas, apie bankroto bylos eigą.

39Ieškovė UAB „Energolinija“ prašo tenkinti apeliantės O. G. apeliacinį skundą. Atsiliepime į apeliacinį skundą iš esmės pakartoja savo apeliaciniame skunde išdėstytus argumentus.

40IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

41Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Nagrinėjamu atveju teisėjų kolegija nenustatė CPK 329 straipsnio 2 dalyje nurodytų absoliučių pirmosios instancijos teismo sprendimo negaliojimo pagrindų, todėl nagrinėtinas apeliacinių skundų teisinis ir faktinis pagrindas.

42Teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi bylą, nustatė, kad 2014 m. balandžio 7 d. UAB „Nidos pušynas“ kreditorių susirinkimas nusprendė patvirtinti UAB „Nidos pušynas“ kreditorių reikalavimus ir iškelti UAB „Nidos pušynas“ bankroto bylą ne teismo tvarka. Bankroto administratoriumi paskirta UAB „Klaipėdos administratorių biuras“. Klaipėdos apygardos teismui buvo pateiktas O. G. skundas dėl 2014 m. balandžio 7 d. kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo. UAB „Nidos pušynas“ kreditorių susirinkimas 2014 m. spalio 13 d. priėmė nutarimą pripažinti UAB „Nidos pušynas“ veiklą pasibaigusia ir įpareigoti bankroto administratorę atlikti UAB „Nidos pušynas“ išregistravimo iš Juridinių asmenų registro veiksmus. Šio nutarimo pagrindu UAB „Nidos pušynas“ išregistruota iš Juridinių asmenų registro 2014 m. spalio 17 d. Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. lapkričio 6 d. nutartimi civilinė byla (bylos Nr. 2-1272-253/2014) dėl 2014 m. balandžio 17 d. kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo nutraukta, nes neliko proceso šalies – likviduojamos UAB „Nidos pušynas“, taip pat nėra jos teisių perėmėjo. Šią nutartį Lietuvos apeliacinis teismas 2015 m. sausio 22 d. nutartimi paliko nepakeistą (civilinės bylos Nr. 2-261-117/2015). Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2014 m. rugsėjo 30 d. sprendimu atmetė UAB „Energolinija“ ieškinį, kuriuo buvo prašoma panaikinti 2013 m. spalio 21 d. UAB „Nidos pušynas“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimus parduoti įmonės turtą, esantį Purvynės ir Skruzdynės gatvėse, Neringoje (civilinė byla Nr. 2-6071-889/2014). Klaipėdos apygardos teismas 2015 m. kovo 30 d. nutartimi panaikino Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014 rugsėjo 30 d. sprendimą ir bylą nutraukė CPK 293 straipsnio 8 punkto pagrindu, nes pasibaigus juridiniam asmeniui ir nesant jo teisių bei pareigų perėmėjo, neįmanomas tolesnis civilinės bylos nagrinėjimas apeliacinės instancijos teisme.

43Po UAB „Nidos pušynas“ išregistravimo iš Juridinių asmenų registro šios įmonės akcininkės pareiškė teisme ieškinius išregistruotos įmonės kreditoriams ir prašė panaikinti kreditorių susirinkimo nutarimą, kuriuo nutarta UAB „Nidos pušynas“ veiklą pripažinti pasibaigusia ir įpareigoti bankroto administratorių atlikti su įmonės išregistravimu susijusius veiksmus bei panaikinti VĮ Registrų centro Klaipėdos filialo sprendimą išregistruoti UAB „Nidos pušynas“ iš Juridinių asmenų registro. Skundžiamu sprendimu teismas ieškinius atmetė, konstatavęs, kad ieškiniai pareikšti netinkamiems atsakovams, kad toks ieškinys negali būti tenkinamas ir dėl to, kad galiojantys teisės aktai nenumato išregistruoto juridinio asmens atkūrimo procedūros. Ieškovės su teismo sprendimu nesutinka. Esminiai apeliacinių skundų argumentai siejami su teismo išvadų, kad išregistruoto juridinio asmens kreditoriai nėra tinkami atsakovai šioje byloje, kad ieškinys negali būti patenkintas, kvestionavimu. Šiais klausimais teisėjų kolegija ir pasisako.

44Dėl tinkamo atsakovo byloje dėl bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimo nutarimų nuginčijimo

45Apeliančių teigimu, ginčijamą nutarimą priėmę kreditoriai turi tiesioginį suinteresuotumą bylos baigtimi, kadangi patenkinus ieškinį, kreditoriams atsirastų pareiga tęsti ir tinkamai atlikti UAB „Nidos pušynas“ bankroto veiksmus.

46Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad šalių dalyvavimo procese tikslas – pasiekti, kad teismo sprendimas turėtų tiesioginę įtaką jų materialiosioms teisėms ir pareigoms, t. y. išspręsti tarp šalių kilusį ginčą. Dėl to visais atvejais svarbu išsiaiškinti šalies tinkamumo civiliniame procese klausimą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad netinkama šalimi civiliniame procese laikytinas asmuo, kuris nėra ginčijamo materialinio teisinio santykio dalyvis ir kuriam atitinkamai nepriklauso reikalavimo teisė (netinkamas ieškovas), arba kuris neturi pareigos atsakyti pagal jam pareikštą ieškinį (netinkamas atsakovas) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2009 m. gegužės 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-161/2009).

47Nustačius, kad konkretus asmuo nėra materialinio teisinio santykio, iš kurio kilęs ginčas, tiesioginis subjektas ir neturi pareigos atsakyti pagal pareikštą ieškinį, nėra teisinio pagrindo tokį asmenį vertinti kaip tinkamą atsakovą byloje. Nors ne teismo tvarka vykdomame bankroto procese teismo kompetencijai skirtus klausimus svarsto ir sprendžia kreditorių susirinkimas, tačiau šie klausimai yra išimtinai susiję su bankrutuojančios įmonės teisėmis ir pareigomis, todėl priimami nutarimai turi įtakos bankrutuojančios įmonės teisių ir pareigų atsiradimui, pasikeitimui ar panaikinimui. Taigi tokių nutarimų apskundimas turi tiesioginės įtakos bankrutuojančios bendrovės, o ne tokius nutarimus priėmusių kreditorių, teisėms ir pareigoms.

48Tai, kad kreditoriai šioje byloje nėra tinkami atsakovai patvirtina ir pats ieškinio reikalavimas, kuriuo niekaip tiesiogiai nėra įtakojamas kreditorių teisių ir pareigų pasikeitimas, pasibaigimas ar atsiradimas. Nors kreditoriai turi teisinį suinteresuotumą bylos, kurioje ginčijami kreditorių susirinkimo nutarimai, baigtimi, tačiau dėl šios priežasties jie į tokio pobūdžio bylą gali būti traukiami trečiaisiais asmenimis, nepareiškiančiais savarankiškų reikalavimų, o ne atsakovais.

49Pagal CPK 45 straipsnio 1 dalį teismas, bylos nagrinėjimo metu nustatęs, kad ieškinys pareikštas ne to asmens, kuriam priklauso reikalavimo teisė, arba ne tam asmeniui, kuris turi pagal ieškinį atsakyti, gali vienos iš šalių motyvuotu prašymu, nenutraukdamas bylos, pakeisti pradinį ieškovą arba atsakovą tinkamu ieškovu arba atsakovu. Šio straipsnio 3 dalyje reglamentuota, kad jeigu ieškovas nesutinka, kad atsakovas būtų pakeistas kitu asmeniu, teismas nagrinėja bylą iš esmės. Atsižvelgiant į tai, kad bankrutavusios įmonės kreditorių susirinkimo nutarimų ginčijimo reikalavimą ieškovės pareiškė šios įmonės kreditoriams, kurie nėra tinkami atsakovai šioje byloje, o netinkamo atsakovo pakeisti tinkamu nėra galimybės dėl pasibaigusios dėl bankroto įmonės išregistravimo iš juridinių asmenų registro, teismas pagrįstai konstatavo, kad juridinio asmens kreditoriai nėra tinkami atsakovai byloje dėl bankrutavusios įmonės kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo ir pagrįstai sprendė, kad pagal pareikštą materialinį teisinį reikalavimą jie negali atsakyti, todėl turėjo teisinį pagrindą atmesti ieškovių ieškinį.

50Negalima sutikti su apeliantės UAB „Energolinija“ argumentais, kad konstatavęs kreditorių netinkamumą būti atsakovais šioje byloje, teismas susiaurino ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalyje įtvirtintą kreditorių susirinkimo nutarimų apskundimo teisę bankroto ne teismo tvarka procese. ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalyje reglamentuota, kad kreditorių susirinkimo nutarimas gali būti apskųstas teismui ne vėliau kaip per 14 dienų nuo dienos, kurią kreditorius sužinojo arba turėjo sužinoti apie nutarimo priėmimą. Kasacinio teismo praktikoje pažymima, kad asmuo galėtų dalyvauti bankroto byloje trečiuoju asmeniu, būtina įrodyti pakankamą asmens teisinį suinteresuotumą bankroto bylos baigtimi, neapsiribojant vien teisinio (turtinio) reikalavimo bankroto byloje turėjimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. balandžio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-228/2008; 2010 m. vasario 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-21/2010). Bankrutuojančios bendrovės akcininkai pripažįstami turinčiais teisinį suinteresuotumą bankroto byla ir turi teisę skųsti kreditorių susirinkimo nutarimus. Tokia teisė ieškovėms nebuvo apribota. Pirmosios instancijos teismas neteigė, kad kreditorių susirinkimo nutarimų, priimtų bankroto proceso ne teismo tvarka metu, negalima skųsti. Priešingai, teismas pažymėjo, kad tokie nutarimai skundžiami bendra tvarka, tačiau ieškinio reikalavimų atmetimą sąlygojo netinkamo atsakovo pasirinkimas bei galimybės jį pakeisti tinkamu nebuvimas.

51Dėl pareikšto reikalavimo

52Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad apeliantės ieškiniu siekia panaikinti kreditorių susirinkimo nutarimą, kuriuo nutarta UAB „Nidos pušynas“ veiklą pripažinti pasibaigusia ir įpareigoti bankroto administratorių atlikti su įmonės išregistravimu susijusius veiksmus bei panaikinti sprendimą, kuriuo UAB „Nidos pušynas“ buvo išregistruota iš juridinių asmenų registro. Nors apeliantės teigia, kad jos neprašo įmonės bankroto proceso atnaujinimo, tačiau reikalavimas panaikinti sprendimą dėl juridinio asmens išregistravimo būtent ir siejamas su bankroto procedūrų tęstinumu. Apeliantės nurodo, jog patenkinus ieškinį, kreditoriams atsirastų pareiga tęsti ir tinkamai atlikti UAB „Nidos pušynas“ bankroto veiksmus. Taigi pareikštais reikalavimais ieškovės siekia UAB „Nidos pušynas“ bankroto proceso atnaujinimo, nors tokia situacija nėra galima pagal galiojantį teisinį reguliavimą.

53Iš ieškinių turinio matyti, kad ieškovės savo teisių pažeidimą sieja su nepagrįstai pradėta neteismine UAB „Nidos pušynas“ bankroto procedūra, tačiau ši aplinkybė nesuponuoja ieškovių reikalavimų dėl ginčijamo kreditorių susirinkimo nutarimo ir sprendimo išregistruoti įmonę iš juridinių asmenų registro panaikinimo tenkinimo.

54BUAB „Nidos pušynas“ kreditorių susirinkimas 2014 m. spalio 13 d. nutarė pripažinti BUAB „Nidos pušynas“ veiklą pasibaigusia ir įpareigoti bankroto administratorių atlikti ĮBĮ numatytus su įmonės išregistravimu iš juridinių asmenų registro susijusius veiksmus. ĮBĮ 32 straipsnio 5 dalyje reglamentuota, kad administratorius ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo <...> kreditorių susirinkimo sprendimo dėl įmonės pabaigos priėmimo dienos pateikia prašymą juridinių asmenų registrui išregistruoti likviduotą dėl bankroto įmonę. Šio straipsnio 6 dalyje įtvirtina, kad ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo teismo sprendimo dėl įmonės pabaigos gavimo dienos įmonė išregistruojama iš juridinių asmenų registro ir apie tai pranešama mokesčių, valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo administratoriams, taip pat bankams ir kitoms kredito įstaigoms, aptarnavusioms įmonę, ir šio įstatymo 11 straipsnio 12 dalyje nurodytai Vyriausybės įgaliotai institucijai. Administratorius įvykdė kreditorių susirinkimo sprendimą, o registro tvarkytojas, gavęs visus juridinio asmens išregistravimui reikalingus dokumentus, 2015 m. spalio 17 d. išregistravo UAB „Nidos pušynas“ iš juridinių asmenų registro. CK 2.95 straipsnio 3 dalis nustato, kad juridinis asmuo pasibaigia nuo jo išregistravimo iš Juridinių asmenų registro. Juridinio asmens išregistravimo iš juridinių asmenų registro momentas reiškia juridinio asmens pabaigą. Nuo šio momento juridinis asmuo nustoja egzistuoti ir praranda CK 2.33 straipsnio 1 dalyje įtvirtintus juridinio asmens požymius. Pirmosios instancijos teismas teisingai nurodė, kad galiojantis teisinis reglamentavimas nenumato galimybės atkurti ar atnaujinti išregistruoto juridinio asmens veiklos, panaikinti juridinio asmens išregistravimą ar atlikti pasibaigusio juridinio asmens duomenų pakeitimus Juridinių asmenų registre. Taigi ieškovių reikalavimai dėl ginčijamo kreditorių susirinkimo nutarimo ir sprendimo, kuriuo UAB „Nidos pušynas“ išregistruota iš juridinių asmenų registro, panaikinimo šioje byloje negali sukelti savarankiškų teisinių pasekmių, kadangi net pripažinus kreditorių susirinkimo nutarimą neteisėtu, nebūtų galimybės tenkinti reikalavimo dėl sprendimo išregistruoti UAB „Nidos pušynas“ iš juridinių asmenų registro panaikinimo.

55Byloje ginčijamas kreditorių susirinkimo nutarimas įmonės bankroto procese, o asmuo, dėl kurio jis priimtas, yra pasibaigęs, bankroto procedūros yra pasibaigusios taip pat, todėl toks reikalavimas negali būti tenkinamas. Teismų praktikoje laikomasi nuomonės, jog, išregistravus bankrutavusį juridinį asmenį iš Juridinių asmenų registro, pasibaigia bankroto bylos nagrinėjimas ir tolesni ginčai dėl neegzistuojančios įmonės bankroto procedūrų negali būti inicijuojami (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. vasario 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-265/2003; 2005 m. gruodžio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-653/2005). Bankrutavusią UAB „Nidos pušynas“ išregistravus iš Juridinių asmenų registro, įmonė nebeegzistuoja kaip teisinių santykių subjektas, nėra jos teisių ir pareigų perėmėjo, tai reiškia, kad nuo įmonės išregistravimo dienos šis juridinis asmuo yra pasibaigęs, tuo pačiu pasibaigė ir įmonės bankroto ne teismo tvarka procedūros ir teisminiai nagrinėjimai dėl šių procedūrų teisėtumo negalimi. Taigi teismas pagrįstai sprendė, kad išregistravus bankrutavusį juridinį asmenį iš registro jokie ginčai dėl bankroto proceso nėra galimi.

56Apeliantės UAB „Energolinija“ teigimu, pripažinus ginčijamą nutarimą priimtu pažeidžiant ĮBĮ nuostatas, gali būti keliamas kreditorių atsakomybės klausimas. Nagrinėjamoje byloje apeliantės nereiškė kreditoriams žalos atlyginimo reikalavimo. Įmonei pasibaigus ir ją išregistravus, kreditorių susirinkimo nutarimo ginčijimas negali būti savarankišku ir vieninteliu reikalavimu byloje, kadangi tokio reikalavimo tenkinimas nesukeltų ieškovėms jokių materialinių teisinių pasekmių. Tokiu kaip nagrinėjamos bylos atveju kreditorių susirinkimo nutarimo vertinimas galėtų būti kreditorių veiksmų teisėtumo/neteisėtumo įrodymas, kuris vertinamas pagal CPK taisykles žalos atlyginimo byloje. Įrodymų nuginčijimas (patvirtinimas) savaime nesukelia materialiųjų teisinių padarinių, todėl toks reikalavimas negali būti savarankiškas bylos nagrinėjimo dalykas ir reiškiamas atskiroje byloje.

57Šioje byloje ieškovių teisė į teisminę gynybą nebuvo apribota. Aplinkybė, kad ieškovės pasirinko netinkamą savo pažeistų teisių gynybos būdą, nesudaro pagrindo konstatuoti teisės į teisminę gynybą pažeidimo. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė, kad ieškovės, manydamos esant jų teisių pažeidimui, gali savo pažeistas teises ginti kitais civilinių teisių gynimo būdais. Kasacinio teismo praktikoje nurodoma, kad reikalavimo, nesukeliančio materialiųjų teisinių padarinių, nagrinėjimas ir patenkinimas nėra teisės į teisminę gynybą įgyvendinimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. spalio 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-485/2008; 2013 m. balandžio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-241/2013).

58Teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai aiškino ir taikė ginčo santykius reglamentuojančias teisės normas, pagrįstai sprendė, kad pareikšti reikalavimai negali būti tenkinami, todėl atmesdamas ieškinį priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, o apeliacinių skundų argumentai nesudaro pagrindo jį naikinti (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

59Ieškovių apeliacinius skundus atmetus, jų patirtos bylinėjimosi išlaidos neatlygintinos (CPK 93 str.).

60Iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos atsakovai nepateikė bylinėjimosi išlaidų faktą ir dydį pagrindžiančių įrodymų, todėl bylinėjimosi išlaidos jiems neatlygintinos (CPK 98 str. 1 d.).

61Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

62Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. birželio 15 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovai atskirais procesiniais dokumentais kreipėsi į teismą dėl BUAB... 5. Ieškovė UAB „Energolinija“ nurodė, kad BUAB „Nidos pušynas“... 6. Ieškovė O. G. nurodė, kad ginčijamas nutarimas neteisėtas, nes priimtas... 7. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 8. Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. birželio 15 d. sprendimu ieškinį... 9. Teismas nustatė, kad akcininkės skundžia 2014 m. spalio 13 d. nutarimą,... 10. Teismas vadovavosi CK 2.95 straipsnio 3 dalimi, kuri numato, kad juridinis... 11. Konstatavęs juridinio asmens pabaigą ir teisių perėmimo galimybės... 12. Teismas pažymėjo, jog ieškovės, manydamos, kad jų teisės yra pažeistos,... 13. III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 14. Ieškovė UAB „Energolinija“ prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo... 15. 1. Teismas nepagrįstai sprendė, kad ieškiniai pareikšti netinkamiems... 16. 2. Ieškovės ieškinius pareiškė UAB „Nidos pušynas“ kreditoriams,... 17. 3. Teismas nepagrįstai konstatavo, kad tinkamu atsakovu laikytina tik... 18. 4. Nutarimo apskundimo ir jo teisėtumo patikrinimas ginčo atveju yra galimas,... 19. 5. Nepagrįstos teismo išvados, kad nėra galimybės atlikti kokius nors... 20. 6. Ieškovė nereiškė reikalavimo atnaujinti UAB „Nidos pušynas“... 21. Ieškovė O. G. prašo panaikinti teismo sprendimą ir priimti naują... 22. 1. ĮBĮ nereglamentuoja, ar galima priimti kreditorių nutarimą dėl įmonės... 23. 2. Teismas nepagrįstai sprendė, kad ieškinys pareikštas netinkamiems... 24. 3. Bankroto ne teismo tvarkos procedūros metu už klausimų, susijusių su... 25. Trečiasis asmuo UAB „Klaipėdos administratorių biuras“ prašo ieškovių... 26. 1. Teismas pagrįstai atmetė ieškinį, kadangi ginčai dėl UAB „Nidos... 27. 2. Likvidavus UAB „Nidos pušynas“ dėl bankroto, neleidžiant teisių... 28. Atsakovai UAB „Minera“, AB „Šiaulių bankas“, UAB „Eriadas“, UAB... 29. 1. Ieškovė UAB „Energolinija“ teisę į teismą sutapatina su teisės į... 30. 2. Teismas teisingai aiškino teisės aktų, reglamentuojančių juridinio... 31. 3. Apeliantės nurodo, kad ginčijamu nutarimu buvo pažeista jų kaip... 32. 4. Ieškinio pagrindas nėra susijęs su ieškinio dalyku. Nors ieškovės... 33. 5. Teismas pagrįstai atmetė ieškinius, nes kreditorių susirinkimo... 34. VSDFV Klaipėdos skyrius prašo atmesti ieškovių apeliacinius skundus, o... 35. 1. Teismas tinkamai pritaikė ir išaiškino materialiosios teisės normas,... 36. 2. Ieškovės apeliaciniuose skunduose deklaratyviai nurodo, kad yra pažeista... 37. 3. Apeliantės nepagrįstai nurodo, kad neturi galimybių teisinėmis... 38. 4. Kreditorių susirinkimo metu, kuomet nutarta iškelti bankroto bylą UAB... 39. Ieškovė UAB „Energolinija“ prašo tenkinti apeliantės O. G. apeliacinį... 40. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 41. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 42. Teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi bylą, nustatė, kad 2014... 43. Po UAB „Nidos pušynas“ išregistravimo iš Juridinių asmenų registro... 44. Dėl tinkamo atsakovo byloje dėl bankrutuojančios įmonės kreditorių... 45. Apeliančių teigimu, ginčijamą nutarimą priėmę kreditoriai turi... 46. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad šalių dalyvavimo procese tikslas... 47. Nustačius, kad konkretus asmuo nėra materialinio teisinio santykio, iš kurio... 48. Tai, kad kreditoriai šioje byloje nėra tinkami atsakovai patvirtina ir pats... 49. Pagal CPK 45 straipsnio 1 dalį teismas, bylos nagrinėjimo metu nustatęs, kad... 50. Negalima sutikti su apeliantės UAB „Energolinija“ argumentais, kad... 51. Dėl pareikšto reikalavimo ... 52. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad apeliantės ieškiniu siekia... 53. Iš ieškinių turinio matyti, kad ieškovės savo teisių pažeidimą sieja su... 54. BUAB „Nidos pušynas“ kreditorių susirinkimas 2014 m. spalio 13 d. nutarė... 55. Byloje ginčijamas kreditorių susirinkimo nutarimas įmonės bankroto procese,... 56. Apeliantės UAB „Energolinija“ teigimu, pripažinus ginčijamą nutarimą... 57. Šioje byloje ieškovių teisė į teisminę gynybą nebuvo apribota.... 58. Teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai... 59. Ieškovių apeliacinius skundus atmetus, jų patirtos bylinėjimosi išlaidos... 60. Iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos atsakovai nepateikė bylinėjimosi... 61. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 62. Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. birželio 15 d. sprendimą palikti...