Byla 2K-16-648/2020

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Ridiko (kolegijos pirmininkas), Rimos Ažubalytės ir Artūro Pažarskio (pranešėjas),

2teismo posėdyje kasacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal atleistos nuo baudžiamosios atsakomybės R. M. gynėjo advokato Daniaus Svirinavičiaus kasacinį skundą dėl Marijampolės apylinkės teismo 2019 m. vasario 18 d. nuosprendžio, kuriuo R. M., padariusi Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 300 straipsnio 1 dalyje nurodytą nusikalstamą veiką, vadovaujantis 40 straipsniu, atleista nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą nustatant vienerių metų terminą, perduodant laiduotojos R. R. atsakomybėn su 600 Eur dydžio užstatu, ir byla nutraukta. Vadovaujantis BK 71 straipsniu, R. M. skirta baudžiamojo poveikio priemonė – 10 MGL (500 Eur) dydžio įmoka į Nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą.

3Taip pat skundžiama Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2019 m. birželio 19 d. nutartis, kuria atleistos nuo baudžiamosios atsakomybės R. M. gynėjo advokato Daniaus Svirinavičiaus apeliacinis skundas atmestas. Ištaisytas Marijampolės apylinkės teismo 2019 m. vasario 18 d. nuosprendžio nustatomojoje dalyje padarytas rašymo apsirikimas – vietoj „K.“ nurodant „K.“.

4Teisėjų kolegija

Nustatė

5I. Bylos esmė

61.

7R. M. atleista nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą už tai, kad 2018 m. balandžio 26 d. apie 11.00 val. UAB „Š.“ patalpose ( - ), suklastojo 2018 m. balandžio 26 d. transporto priemonės „Mercedes Benz Sprinter“ pirkimo–pardavimo sutartį, įrašydama joje netikrus duomenis, t. y. kad K. D. perka iš bendrovės „K.“ transporto priemonę „Mercedes Benz Sprinter“, pardavėjo anketinius duomenis, bei transporto priemonės pirkimo–pardavimo sutarties grafoje „Transporto priemonę pardavė“, imituodama parašą, pasirašė vietoj pardavėjos bendrovės „K.“, taip suklastojo tikrą dokumentą – 2018 m. balandžio 26 d. transporto priemonės pirkimo–pardavimo sutartį.

8II. Kasacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

92.

10Kasaciniu skundu atleistos nuo baudžiamosios atsakomybės R. M. gynėjas advokatas Danius Svirinavičius prašo panaikinti Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2019 m. birželio 19 d. nutartį ir perduoti bylą iš naujo nagrinėti apeliacine tvarka arba panaikinti Marijampolės apylinkės teismo 2019 m. vasario 18 d. nuosprendį bei Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2019 m. birželio 19 d. nutartį ir bylą R. M. nutraukti, nesant jos veiksmuose nusikalstamos veikos sudėties (BK 2 straipsnis, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – ir BPK) 382 straipsnio 2 punktas). Kasatorius skunde nurodo:

112.1.

12Apeliacinės instancijos teismas nepatikrino bylos tiek, kiek to buvo prašoma R. M. gynėjo apeliaciniame skunde, savo išvadų tinkamai nemotyvavo, dėl to padarė BPK 320 straipsnio 3 dalies bei 332 straipsnio 5 dalies pažeidimus, kurie yra esminiai, nes sukliudė apeliacinės instancijos teismui išsamiai ir nešališkai išnagrinėti bylą ir priimti teisingą sprendimą.

132.2.

14Ne tik pirmosios instancijos, bet ir apeliacinės instancijos teismas nenagrinėjo R. M. gynybos argumentų, kad pareikštame kaltinime, pagal kurį nurodytu laiku ir vietoje transporto priemonės pirkimo–pardavimo sutartyje R. M. įrašė, kad K. D. iš bendrovės „K.“ perka „Mercedes Benz Sprinter“, pasirašė vietoj pardavėjos bendrovės „K.“, taip suklastojo tikrą dokumentą, nurodytų inkriminuotos nusikalstamos veikos objektyviųjų požymių nepakanka, kad pagal byloje nustatytas aplinkybes būtų galima konstatuoti buvus padarytą dokumento suklastojimą, nurodytą BK 300 straipsnio 1 dalyje.

152.3.

16Įstatymuose, kaip antai Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 2.133 straipsnyje, nurodytos tokios situacijos, kai sandorį kito asmens vardu sudaro tokios teisės neturintis asmuo, tačiau tas sandoris sukelia teisines pasekmes, yra teisėtas. Šioje byloje nėra pateikta duomenų, kad R. M. kaltinime nurodytais veiksmais būtų pažeidusi bendrovės „K.“ ar pirkėjo K. D. teises ar teisėtus interesus. Šiuo aspektu pabrėžtina, kad šios bylos procesas buvo pradėtas, kai K. D. padavė pareiškimą policijai vien dėl to, kad jo 2018 m. balandžio 26 d. pirktas automobilis „Mercedes Benz Sprinter“ po kelių dienų sugedo. Prokuroro 2018 m. spalio 24 d. nutarime nutraukti ikiteisminį tyrimą Nr. 01-1-32109-18 buvo konstatuota, kad prieš K. D. nebuvo padaryta nusikalstama veika, o iš transporto priemonės pirkimo–pardavimo sutarties kylančius ginčus K. D. gali spręsti civilinio proceso nustatyta tvarka. Pažymėtina, kad K. D. ginčą su automobilio pardavėjo šalimi sėkmingai išsprendė sudarydami taikos sutartį tarp ieškovo K. D. ir atsakovo R. M., ji buvo patvirtinta apylinkės teismo 2019 m. sausio 14 d. nutartimi ir civilinė byla Nr. e2-608-570/2019 buvo nutraukta. Teismo posėdyje apklaustas K. D., be kita ko, paaiškino, kad šiuo metu ginčas išspręstas, pardavėjai automobilį atpirko. Nurodytos aplinkybės patvirtina, kad tarp suinteresuotų asmenų buvo kilę tik civiliniai teisiniai santykiai. Kartu pažymėtina, kad minėtoje civilinėje byloje priimtoje nutartyje nurodyta, jog 2019 m. sausio 10 d. VĮ „Regitra“ buvo pasirašyta ir įvykdyta nauja „Mercedes Benz Sprinter“ pirkimo–pardavimo sutartis, t. y. transporto priemonės pirkimo–pardavimo sutartis jau tarp K. D. (pardavėjo) ir R. M. (pirkėjos), ir ši sutartis taip pat įregistruota VĮ „Regitra“. Tai pagrindžia išvadą, kad valstybės kompetentingos institucijos – VĮ „Regitra“, iš naujo atlikusi nurodyto automobilio teisinę registraciją, ir apylinkės teismas, civilinėje byloje patvirtinęs minėtą taikos sutartį, pripažino teisėta bei pagrįsta ir buvusią sudarytą 2018 m. balandžio 26 d. transporto priemonės „Mercedes Benz Sprinter“ pirkimo–pardavimo sutartį, kurioje buvo nurodyta, kad K. D. tą automobilį pirko iš bendrovės „K.“. Jeigu būtų pagrindas laikyti šią transporto priemonės pirkimo–pardavimo sutartį suklastota, pagal CK normas ta sutartis būtų ne tik neatitinkanti įstatymų reikalavimų (pagal CK 1 knygos IV skyriaus normas nuginčijamas sandoris), bet būtų tiesiog niekinė (CK 1.78, 1.81 straipsniai). Taigi, ta pati rašytinė 2018 m. balandžio 26 d. automobilio pirkimo–pardavimo sutartis teismui pirmiau nagrinėjant civilinę bylą traktuojama kaip atitinkanti įstatymų reikalavimus, o vėliau nagrinėjant baudžiamąją bylą – jau kaip esą suklastota, neteisėta. Tokia situacija negalima, dėl to darytina išvada, kad ne tik 2019 m. sausio 10 d. sutartis, bet ir pirmoji 2018 m. balandžio 26 d. transporto priemonės pirkimo–pardavimo sutartis yra teisėta ir nėra pagrindo ją pripažinti suklastota BK normų prasme. Apeliacinės instancijos teismas dėl šių gynybos argumentų nutartyje nepasisakė, nors jie reikšmingi bylai išspręsti teisingai bei minėtoms CK normoms ir baudžiamajam įstatymui tinkamai taikyti.

172.4.

18Pažymėtina ir tai, kad kasacinės instancijos teismas bylose, nagrinėtose pagal BK 300 straipsnį, yra ne kartą pasisakęs dėl nepagrįsto formalių pažeidimų (duomenų iškraipymo) kriminalizavimo, neatsižvelgiant į padarytų veiksmų pavojingumą, padarytą žalą ir nevertinant, ar jie gali būti pripažinti pavojinga veika baudžiamųjų įstatymų požiūriu (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-161/2012, 2K-263/2010, 2K-559/2011, 2K-608/2010, 2K-426/2010, 2K-559/2011 ir kt.).

192.5.

20Atsižvelgus į visas pirmiau nurodytas aplinkybes ir teismų praktiką, R. M. turėjo būti priimtas išteisinamasis nuosprendis. Dėl to pagal BK 2 straipsnio 1, 3 ir 4 dalies nuostatas, remiantis pirmiau skunde nurodytais argumentais, yra pagrindas bylą R. M. nutraukti reabilituojančiu pagrindu, nesant jos veiksmuose nusikalstamos veikos sudėties, jeigu kasacine tvarka išnagrinėjus šią bylą būtų padarytos išvados, jog nėra pagrindo perduoti bylą iš naujo nagrinėti apeliacine tvarka.

212.6.

22R. M. yra visais požiūriais nepriekaištingas asmuo, nes ji ne tik išlaiko save, bet ir užaugino vaikus, augina anūkus, kurie žuvus sūnui būdami mažamečiai liko našlaičiai, kai kurie iki šiol yra nepilnamečiai, 2006 m. su sutuoktiniu įsteigė bendrovę, kurioje dirba ji pati, jos šeimos nariai ir kiti samdomi asmenys, būdama tos įmonės vadovė (direktorė) yra atsakinga už įmonės veiklą, už joje dirbančių asmenų darbo vietų išsaugojimą. Taigi, nors šioje byloje R. M. atleista nuo baudžiamosios atsakomybės taikant BK 40 straipsnį, jai inkriminuotas kaltinimas nepagrįstas ir nepelnytai sukelia neigiamas pasekmes.

233.

24Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo departamento prokuroras Arvydas Kuzminskas atsiliepimu į kasacinį skundą prašo atleistos nuo baudžiamosios atsakomybės R. M. gynėjo advokato Daniaus Svirinavičiaus kasacinį skundą atmesti. Prokuroras atsiliepime į kasacinį skundą nurodo:

253.1.

26Pagal suformuotą teismų praktiką dėl BK 300 straipsnio, kuris saugo tokią vertybę kaip dokumentų ir juose esančių įrašų tikrumas, informacijos dokumente patikimumas ir taip užtikrina normalią, teisingą dokumentų apyvartą, jų pagrindu sudaromų teisiškai reikšmingų sandorių ar rengiamų kitų dokumentų tikrumą, taikymo (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-263/2010, 2K-57/2014, 2K-235-2014, 2K-424-696/2016 ir kt.), apie žalą šiai baudžiamojo įstatymo saugomai vertybei, taigi ir apie padarytos veikos pavojingumą, turi būti sprendžiama atsižvelgiant į kiekvieno konkretaus atvejo aplinkybes. Jeigu dokumente įrašyti netikri faktai negali pažeisti fizinių ar juridinių asmenų teisių arba sukelti šiems asmenims ar valstybei teisiškai reikšmingų padarinių, toks dokumento suklastojimas nėra pavojinga veika baudžiamojo įstatymo požiūriu. Šioje byloje suklastotos 2018 m. balandžio 26 d. transporto priemonės pirkimo–pardavimo sutarties pagrindu buvo sukelti teisiniai padariniai – mikroautobusas VĮ „Regitra“ įregistruotas K. D. vardu. Kadangi minėta transporto priemonė neatitiko jai keliamų reikalavimų, tarp pirkėjo ir pardavėjo kilo teisinis ginčas ir jis buvo sprendžiamas teisme civilinio proceso tvarka. Tokie atleistos nuo baudžiamosios atsakomybės R. M. veiksmai atitinka BK 300 straipsnio 1 dalyje nurodytos nusikalstamos veikos požymius. Vien tai, kad civilinis ginčas buvo išspręstas taikiai ir civilinėje byloje buvo patvirtinta taikos sutartis, nereiškia, jog atleistos nuo baudžiamosios atsakomybės R. M. veiksmuose nėra BK 300 straipsnio 1 dalyje nurodytos nusikalstamos veikos požymių.

273.2.

28Teismai, tinkamai įvertinę bylos įrodymus, padarė pagrįstas išvadas, jog atleista nuo baudžiamosios atsakomybės R. M. tyčia suklastojo minėtą pirkimo–pardavimo sutartį (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-202/2014, 2K-7-386-746/2015, 2K-201-1073/2018 ir kt.).

293.3.

30Taip pat teismai byloje padarė visiškai pagrįstą išvadą, kad atleistos nuo baudžiamosios atsakomybės R. M. veiksmai pagal pavojingumą yra pasiekę nusikalstamoms veikoms būdingą pavojingumo laipsnį bei pobūdį ir todėl atitinka BK 300 straipsnio 1 dalyje nurodytos nusikalstamos veikos sudėtį.

313.4.

32Teismų pripažintos įrodytomis nusikalstamos veikos faktinės aplinkybės nustatytos įvertinus bylos įrodymų visetą, palyginus ir sugretinus teisėtais būdais gautus duomenis, išsamiai išnagrinėjus aplinkybes, kurios turi reikšmės bylai išspręsti teisingai. Byloje BPK 20 straipsnio reikalavimų pažeidimų nepadaryta, pirmosios instancijos teismo nuosprendis atitinka BPK 301, 305 straipsnių reikalavimus, apeliacinės instancijos teismas nei BPK 320 straipsnio 3 dalies, nei 332 straipsnio 3 ir 5 dalių reikalavimų nepažeidė, priimtoje nutartyje į esminius apeliacinio skundo argumentus atsakė ir motyvuotai paaiškino, kodėl skundas atmetamas, o nuosprendis pripažįstamas teisingu.

33III. Kasacinės instancijos teismo argumentai ir išvados

344.

35Atleistos nuo baudžiamosios atsakomybės R. M. gynėjo advokato D. Svirinavičiaus kasacinis skundas atmestinas. Dėl BK 300 straipsnio 1 dalies taikymo

365.

37BK 300 straipsnio 1 dalis nustato baudžiamąją atsakomybę už netikro dokumento pagaminimą, tikro dokumento suklastojimą arba žinomai netikro ar žinomai suklastoto tikro dokumento laikymą, gabenimą, siuntimą, panaudojimą ar realizavimą. Šiuo nusikaltimu kėsinamasi į valstybėje nustatytą dokumentų tvarkymo ir jų naudojimo tvarką.

386.

39Nusikaltimo, nurodyto BK 300 straipsnyje, dalyku paprastai pripažįstami tokie dokumentai, kuriuose užfiksuoti duomenys yra reikšmingi valstybės ir savivaldos institucijų normaliai veiklai (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-159/2013). Teismų praktikoje laikoma, kad dokumentas – tai tam tikra forma padarytas įrašas, kuris nustato, pakeičia ar panaikina teisiškai reikšmingą faktą (juridinį faktą), t. y. sukelia ar gali sukelti fiziniam, juridiniam asmeniui ar valstybei teisiškai reikšmingus padarinius (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-7-175-303/2015).

407.

41Kvalifikuojant nusikalstamą veiką pagal BK 300 straipsnio 1 dalį svarbu nustatyti kaltininko tiesioginę tyčią, t. y. kad jis suvokia, jog disponuoja suklastotu ar žinomai netikru dokumentu, ir nori taip veikti. Pažymėtina, kad kaltės turinys atskleidžiamas ne vien tik kaltininko parodymais, kaip jis suvokė bei vertino savo veiksmus, bet ir atsižvelgiant į išorinius (objektyviuosius) nusikalstamos veikos požymius: kaltininko atliktus veiksmus, jų pobūdį, pastangas juos darant, aplinkybes, lėmusias tokių veiksmų padarymą, kaltininko siekiamą rezultatą ir kt. (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-547-693/2015).

428.

43Pažymėtina, kad BK 300 straipsnio 1 dalyje nustatyta veika kėsinamasi į dokumentų teisinės apyvartos patikimumą ir funkcionalumą. Šios veikos pavojingos tuo, kad netikras ar suklastotas dokumentas gali įtvirtinti teisinėje apyvartoje netikrą informaciją, lemti neteisingų sprendimų priėmimą, suinteresuotų asmenų teisių pažeidimą ir pan.

449.

45Baudžiamajai atsakomybei taikyti reikalingą pavojingumo laipsnį dokumento suklastojimas ar disponavimas suklastotu dokumentu pasiekia tais atvejais, kai šiomis veikomis daroma įtaka teisiniams santykiams, tuose teisiniuose santykiuose dalyvaujančių asmenų teisėms ir pareigoms (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-198-689/2019).

4610.

47BK 11 straipsnio 1 dalis ir 12 straipsnis nustato, kad nusikaltimu ar baudžiamuoju nusižengimu laikoma ne bet kokia, o tik pavojinga, priešinga teisei veika. Nusikalstamos veikos pavojingumas reiškia, jog tokia veika kėsinamasis į įstatymo saugomas vertybes ir dėl to šioms vertybėms yra padaroma žala ar sukeliama tokios žalos atsiradimo grėsmė. Formalių nusikaltimų sudėčių atveju reali žala saugomoms vertybėms gali būti ir nepadaryta, o tik sukeliama tokios žalos atsiradimo grėsmė. Padariniai nėra būtinasis nusikalstamos veikos, nurodytos BK 300 straipsnio 1 dalyje, sudėties požymis, tačiau sprendžiant baudžiamosios atsakomybės taikymą už šį nusikaltimą, aprašytą formaliąja sudėtimi, taip pat svarbu nustatyti, kiek pavojinga padaryta veika.

4811.

49Teismų praktikoje nagrinėjant šios kategorijos baudžiamąsias bylas nusikaltimo pavojingumas yra vienas iš kriterijų, lemiančių baudžiamosios atsakomybės taikymą. Teismai yra pasisakę, jog tais atvejais, kai veika (pavyzdžiui, dokumente įrašyti tikrovės neatitinkantys faktai) negali pažeisti fizinių ar juridinių asmenų teisių arba sukelti minėtiems asmenims ar valstybei teisiškai reikšmingų padarinių, tokia veika nėra pavojinga baudžiamųjų įstatymų požiūriu, nes negali padaryti žalos reikšmingoms asmeninėms ar visuomeninėms vertybėms ir neužtraukia baudžiamosios atsakomybės (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-263/2010, 2K-559/2011, 2K-161/2012, 2K-7-251/2013, 2K-331/2014 ir kt.). Taigi tokiais atvejais nusikalstama veika nepadaroma, nes veikoje nėra visų būtinųjų objektyviųjų ir (ar) subjektyviųjų sudėties požymių.

5012.

51Byloje nustatyta, kad R. M. suklastojo 2018 m. balandžio 26 d. transporto priemonės „Mercedes Benz Sprinter“ pirkimo–pardavimo sutartį, įrašydama joje netikrus duomenis, kad K. D. perka iš bendrovės „K.“ transporto priemonę „Mercedes Benz Sprinter“, pardavėjo anketinius duomenis, bei transporto priemonės pirkimo–pardavimo sutarties grafoje „Transporto priemonę pardavė“ imituodama parašą pasirašė vietoj pardavėjos bendrovės „K.“, taip suklastojo tikrą dokumentą. Nors R. M. inkriminuota tik viena iš BK 300 straipsnio 1 dalyje nurodytų alternatyvių nusikalstamų veikų – dokumento suklastojimas, tačiau, pagal byloje nustatytas aplinkybes, R. M. buvo žinoma, kad ši suklastota sutartis bus pateikta VĮ „Regitra“ automobilio pirkėjui K. D. siekiant automobilį įregistruoti. Suklastotos transporto priemonės pirkimo–pardavimo sutarties panaudojimas teisinėje apyvartoje sukėlė teisiškai reikšmingus padarinius, būtent šio dokumento pagrindu kelių transporto priemonių duomenis kaupiančiame valstybės registre – VĮ „Regitra“ – buvo įregistruotas naujas transporto priemonės savininkas Lietuvos Respublikoje, įregistruota transporto priemonė galėjo dalyvauti viešajame eisme, be to, nurodžius tikrovės neatitinkančius duomenis apie vieną iš sandorio šalių, kitai šaliai kilo grėsmė, kad nebus tinkamai įgyvendintos jos iš sandorio atsirandančios civilinės teisės.

5213.

53Teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre yra tvarkomi įvairūs duomenys, taip pat informacija apie transporto priemonės teisėto valdymo pagrindus: sandorio ar kito juridinio akto forma ir rūšis; sandorio suma, sumokėti mokesčiai (jeigu tokie priklauso), deklaruota transporto priemonės vertė; informacija apie sandorį ar kitą juridinį faktą sudariusias šalis; fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas ar gimimo data, gyvenamoji vieta; juridinio asmens kodas, pavadinimas, teisinė forma, buveinės adresas; sandorio ar kito juridinio fakto sudarymo vieta, data, laikas ir kt. (Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro nuostatų (patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1286 (2013 m. balandžio 3 d. nutarimo Nr. 287 redakcija)) 14.18 punktas). Taigi, registruojant transporto priemonę pagal suklastotą transporto priemonės pirkimo–pardavimo sutartį, į Kelių transporto priemonių registrą yra įrašoma ir tvarkoma tikrovės neatitinkanti informacija, taip yra iškreipiama registro paskirtis – rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti, naudoti ir teikti išsamią ir teisingą informaciją apie registro objektus bei jų valdymą. Taip yra tiesiogiai kėsinamasi į valstybėje nustatytą dokumentų tvarkymo ir jų naudojimo tvarką, nes teisinėje apyvartoje yra įtvirtinama netikra informacija. Todėl negalima sutikti su kasatoriaus kasacinio skundo teiginiais, kad R. M. veiksmai suklastojus dokumentą nėra pavojingi.

5414.

55Kasatorius akcentuoja byloje aptariamo suklastoto tikro dokumento reikšmę civilinės teisės aspektu, kaip sandorio, kuris yra nukreiptas į civilinių teisių ir pareigų sukūrimą (panaikinimą), pabrėždamas, kad iš transporto priemonės pirkimo–pardavimo sutarties kilę civiliniai teisiniai ginčai sėkmingai išspręsti sudaryta taikos sutartimi, kad nėra duomenų, jog R. M. kaltinime nurodytais veiksmais būtų pažeidusi bendrovės „K.“ ar pirkėjo K. D. teises ar teisėtus interesus. Tačiau teismai byloje teisingai konstatavo, kad tokios aplinkybės, kai šio ginčo sprendimo metu automobilio pardavimo fakto tikrasis pardavėjas neginčijo, veikos pavojingumo nešalina. Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad R. M. net ir nebuvo kasatoriaus akcentuojamo sandorio šalis, kadangi minimoje civilinėje byloje ieškinys pareikštas R. M. sutuoktiniui, kuris ir buvo tikrasis ginčo transporto priemonės pardavėjas.

5615.

57Be to, teisėjų kolegija pažymi, kad nors transporto priemonės pirkimo–pardavimo sandoris yra nukreiptas į civilinių teisių ir pareigų sukūrimą (panaikinimą ar pakeitimą), dažnai savaime jis sukelia ir mokestines teisines pasekmes. Veiksmais, kai sutartyse nurodomi ne tikrieji automobilių pardavėjai, o pirminiai, užsienyje registruoti ar netgi neegzistuojantys automobilio savininkai, sudaromos prielaidos asmenims į mokesčių deklaracijas įrašyti neteisingus duomenis nuslepiant tikrąsias gautas pajamas, nuo kurių nesumokami gyventojų pajamų, pridėtinės vertės ar kiti mokesčiai. Transporto priemonę įgijus iš perpardavinėtojo sandoryje jo nefiksuojant, visi tokio asmens sandoriai patenka į „šešėlį“, nes tyčiniais veiksmais klastojant ES išduotą pirkimo–pardavimo sutartį sudaromas įspūdis, kad sandoris vyksta tarp Europos Sąjungos piliečio ir Lietuvos Respublikos piliečio.

5816.

59Pagal byloje nustatytas aplinkybes ir atsižvelgdama į tai, kiek teisinių santykių rūšių ir tuose teisiniuose santykiuose dalyvaujančių asmenų teisių ir pareigų paveikia tokio dokumento suklastojimas ar disponavimas suklastotu dokumentu, teisėjų kolegija daro išvadą, kad R. M. veiksmai negali būti vertinami kaip nereikšmingi, formalūs, nesukėlę ar negalintys sukelti teisinių pasekmių. Dėl to kasacinio skundo argumentai apie tai, jog R. M. veiksmuose nėra visų nusikaltimo, nurodyto BK 300 straipsnio 1 dalyje, požymių, atmestini kaip nepagrįsti. Dėl kasaciniame skunde nurodytų BPK pažeidimų

6017.

61BPK 320 straipsnio 3 dalyje bei 332 straipsnio 5 dalyje įtvirtintos apeliacinės instancijos teismo pareigos patikrinti bylą tiek, kiek to prašoma apeliaciniame skunde, ir aprašomojoje nutarties dalyje išdėstyti motyvuotas išvadas dėl apeliacinio skundo neįvykdymas kasaciniame skunde grindžiamas teiginiais apie tai, kad apeliacinės instancijos teismas nenagrinėjo R. M. gynybos argumentų, jog pareikštame kaltinime nurodytų inkriminuotos nusikalstamos veikos objektyviųjų požymių nepakanka, kad pagal byloje nustatytas aplinkybes būtų galima konstatuoti buvus padarytą dokumento suklastojimą, nurodytą BK 300 straipsnio 1 dalyje. Teisėjų kolegija pažymi, kad vien kasatorių nesutikimas su teismų sprendimu savaime nereiškia, kad bylos procesas pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose vyko esmingai pažeidžiant baudžiamojo proceso įstatymo nuostatas. Skunde nenurodyti teisiniai argumentai, pagrindžiantys BPK 320 straipsnio 3 dalyje, 332 straipsnio 5 dalyje įtvirtintų reikalavimų pažeidimą. Kasacine tvarka skundžiamos apeliacinės instancijos teismo nutarties turinys rodo, kad į esminį apeliacinio skundo argumentą, susijusį su baudžiamojo įstatymo taikymu, t. y. dėl BK 300 straipsnio 1 dalyje nurodytos nusikalstamos veikos požymių buvimo atleistos nuo baudžiamosios atsakomybės R. M. veiksmuose, yra atsakyta, dėl to BPK 320 straipsnio 3 dalies, 332 straipsnio 5 dalies reikalavimai, kaip kad kasaciniame skunde teigia gynėjas, nepažeisti.

62Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į išdėstytus argumentus ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 382 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

63Atleistos nuo baudžiamosios atsakomybės R. M. gynėjo advokato Daniaus Svirinavičiaus kasacinį skundą atmesti.

1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų... 2. teismo posėdyje kasacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Taip pat skundžiama Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus... 4. Teisėjų kolegija... 5. I. Bylos esmė... 6. 1.... 7. R. M. atleista nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą už tai, kad... 8. II. Kasacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 9. 2.... 10. Kasaciniu skundu atleistos nuo baudžiamosios atsakomybės R. M. gynėjas... 11. 2.1.... 12. Apeliacinės instancijos teismas nepatikrino bylos tiek, kiek to buvo prašoma... 13. 2.2.... 14. Ne tik pirmosios instancijos, bet ir apeliacinės instancijos teismas... 15. 2.3.... 16. Įstatymuose, kaip antai Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK)... 17. 2.4.... 18. Pažymėtina ir tai, kad kasacinės instancijos teismas bylose, nagrinėtose... 19. 2.5.... 20. Atsižvelgus į visas pirmiau nurodytas aplinkybes ir teismų praktiką, R. M.... 21. 2.6.... 22. R. M. yra visais požiūriais nepriekaištingas asmuo, nes ji ne tik išlaiko... 23. 3.... 24. Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo... 25. 3.1.... 26. Pagal suformuotą teismų praktiką dėl BK 300 straipsnio, kuris saugo tokią... 27. 3.2.... 28. Teismai, tinkamai įvertinę bylos įrodymus, padarė pagrįstas išvadas, jog... 29. 3.3.... 30. Taip pat teismai byloje padarė visiškai pagrįstą išvadą, kad atleistos... 31. 3.4.... 32. Teismų pripažintos įrodytomis nusikalstamos veikos faktinės aplinkybės... 33. III. Kasacinės instancijos teismo argumentai ir išvados... 34. 4.... 35. Atleistos nuo baudžiamosios atsakomybės R. M. gynėjo advokato D.... 36. 5.... 37. BK 300 straipsnio 1 dalis nustato baudžiamąją atsakomybę už netikro... 38. 6.... 39. Nusikaltimo, nurodyto BK 300 straipsnyje, dalyku paprastai pripažįstami tokie... 40. 7.... 41. Kvalifikuojant nusikalstamą veiką pagal BK 300 straipsnio 1 dalį svarbu... 42. 8.... 43. Pažymėtina, kad BK 300 straipsnio 1 dalyje nustatyta veika kėsinamasi į... 44. 9.... 45. Baudžiamajai atsakomybei taikyti reikalingą pavojingumo laipsnį dokumento... 46. 10.... 47. BK 11 straipsnio 1 dalis ir 12 straipsnis nustato, kad nusikaltimu ar... 48. 11.... 49. Teismų praktikoje nagrinėjant šios kategorijos baudžiamąsias bylas... 50. 12.... 51. Byloje nustatyta, kad R. M. suklastojo 2018 m. balandžio 26 d. transporto... 52. 13.... 53. Teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad Lietuvos Respublikos kelių transporto... 54. 14.... 55. Kasatorius akcentuoja byloje aptariamo suklastoto tikro dokumento reikšmę... 56. 15.... 57. Be to, teisėjų kolegija pažymi, kad nors transporto priemonės... 58. 16.... 59. Pagal byloje nustatytas aplinkybes ir atsižvelgdama į tai, kiek teisinių... 60. 17.... 61. BPK 320 straipsnio 3 dalyje bei 332 straipsnio 5 dalyje įtvirtintos... 62. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į išdėstytus argumentus ir vadovaudamasi... 63. Atleistos nuo baudžiamosios atsakomybės R. M. gynėjo advokato Daniaus...