Byla 2-1076/2010

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės, Audronės Jarackaitės (pirmininkė ir pranešėja) ir Egidijaus Žirono, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo A. S. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. balandžio 6 d. nutarties, kuria pagal ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Kino ekspresas“ prašymą pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės atsakovui A. S. (civilinė byla Nr. 2-4706-603/2010), bei

Nustatė

2Ieškovas bankrutuojanti UAB „Kino ekspresas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo A. S. 461 431,96 litų nuostolių, 31 581, 44 litų 5 procentų dydžio metinių palūkanų nuo 461 431,96 litų sumos iki ieškinio pareiškimo padavimo dienos, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 168 883,99 litų delspinigių. Taip pat ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovo turtą.

3Vilniaus apygardos teismas 2010 m. balandžio 6 d. nutartimi (b. l. 13-14), atsižvelgęs į tai, kad prašoma priteisti suma, neturint duomenų apie atsakovo turtinę padėtį, yra didelė, nepranešęs apie bylos nagrinėjimą atsakovui, pritaikė laikinąsias apsaugos priemones – nutarė areštuoti atsakovui nuosavybės teise priklausantį turtą, uždrausti disponuoti areštuotu turtu, palikti teisę šį turtą valdyti ir juo naudotis, o turto nesant ar esant nepakankamai, areštuoti atsakovo vardu atidarytose bankų sąskaitose esančius pinigus, uždraudžiant disponuoti areštuotomis lėšomis, paliekant teisę įnešti pinigus į sąskaitas, leisti atsiskaityti su ieškovu. Teismas nurodė, kad bendra areštuoto turto vertės ir lėšų suma turi atitikti 461 431, 96 litus.

4Atsakovas A. S. atskiruoju skundu (b. l. 18-22) prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. balandžio 6 d. nutartį, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, bei pareikalauti ieškovo pateikti atsakovo nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atlyginimo užtikrinimą. Nurodo šiuos argumentus:

51. Pagrindas laikinųjų apsaugos priemonių taikymui yra aplinkybės, kurioms esant, teismas gali daryti išvadą, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, galimo ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Vien ieškovo nurodymas, kad neužtikrinus ieškinio reikalavimų įvykdymo, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti, nesant tai pagrindžiančių įrodymų, negali būti pripažintas realia grėsme, jog teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas.

62. Laikinosiomis apsaugos priemonėmis turi būti siekiama užkirsti kelią būsimo sprendimo įvykdymą apsunkinantiems skolininko veiksmams, o ne vien nepagrįstai varžyti atsakovo veiksmų laisvę. Priešingu atveju, laikinosiomis apsaugos priemonėmis nebūtų pasiektas jų tikslas ir jos prieštarautų ekonomiškumo principui.

73. Sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, ieškovas ir atsakovas tebėra tikėtini kreditorius ir skolininkas, todėl svarbu įvertinti aplinkybes ir įrodymus, rodančius grėsmę galimo ieškovui palankaus sprendimo įvykdymui. Tokių aplinkybių ir įrodymų ieškovas nenurodė.

84. Vien didelė ieškinio suma nėra pakankamas pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Aplinkybė, kad nėra žinoma atsakovo finansinė padėtis, taip pat negali būti vertinama kaip įrodanti, kad yra grėsmė galimo ieškovui palankaus sprendimo įvykdymui.

95. Kitoks laikinųjų apsaugos priemonių taikymas sudarytų prielaidas ieškovui piktnaudžiauti procesinėmis teisėmis ir suvaržytų atsakovą: būtų apribotos jo galimybės pragyventi, samdytis atstovus.

106. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2002 m. sausio 21 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-146/2002, pažymėta, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas reikštų, kad atsakovas neturėtų galimybės vykdyti jokios veiklos, ir tai galėtų sukelti neigiamas tiek socialines, tiek ekonomines pasekmes. Nors atsakovas dirba pagal darbo sutartį, uždarbis nėra labai didelis, tačiau tai nereiškia, kad ieškovo įrodymais nepagrįsti argumentai turėtų būti prioritetiniai prieš atsakovą, jo teisę į atlyginimą, pragyvenimo šaltinį ir ekonominę naudą.

117. Teismas pritaikė laikinąsias apsaugos priemones, nepranešęs apie tai atsakovui, kas yra leistina tik išimtiniais atvejais, kai yra reali grėsmė, kad toks pranešimas sutrukdys laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymui arba padarys jį neįmanomą (CPK 148 str. 1 d.). Ieškovas nepateikė tokio išimtinio atvejo įrodymų. Apie būtinybę pateikti tokius įrodymus ne kartą yra pasisakęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas.

128. Siekiant ieškovo ir atsakovo interesų suderinimo, vadovaujantis CPK 147 straipsniu, yra pagrindas imtis galimų atsakovo nuostolių dėl laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo atlyginimo užtikrinimo, kuriuo gali būti ir ieškinio reikalavimo sumos dydžio banko garantija. Taip būtų išvengta ieškovo interesų prioriteto, spaudimo atsakovui. Atsakovas yra BUAB „Kino ekspresas“ kreditorius, įtrauktas į kreditorių sąrašus, jau patiria nuostolių ir jų patirs toliau dėl galimų nesąžiningų ieškovo veiksmų.

13Ieškovas BUAB „Kino ekspresas“, atstovaujamas UAB „Bankroto administravimo paslaugos“, atsiliepime į atsakovo atskirąjį skundą (b. l. 29-31) prašo palikti nepakeistą Vilniaus apygardos teismo nutartį bei atmesti atsakovo prašymą dėl atsakovo nuostolių, atsiradusių dėl laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo, užtikrinimo. Nurodo šiuos argumentus:

141. Iškėlus ieškovui bankroto bylą, iš administratoriui perduotų dokumentų matyti, kad atsakovas be pagrindo įgijo BUAB „Kino ekspresas“ priklausantį turtą – 461 431,96 litų. Ieškovo teisės bus apgintos tik tada, jeigu bus įvykdytas teismo sprendimas.

152. Taikant laikinąsias apsaugos priemones, siekiama, kad ginčo šalių finansinė padėtis ginčo nagrinėjimo metu nepasikeistų. Tai laikinas apsaugos mechanizmas.

163. Teismas tinkamai įvertino laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimo išsprendimui svarbias bylos aplinkybes. Atsakovas, eidamas UAB „Kino ekspresas“ direktoriaus pareigas, privalėjo elgtis sąžiningai, ginti įmonės interesus, o ne siekti naudos sau.

174. Teismas, atsižvelgdamas į teisingumo, protingumo ir sąžiningumo reikalavimus, pagrįstai taikė laikinąsias apsaugos priemones. Atsakovas nebuvo sąžiningas UAB „Kino ekspresas“ atžvilgiu, todėl gali nebūti sąžiningas ir BUAB „Kino ekspresas“ kreditorių atžvilgiu.

185. Nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, atsakovas gali parduoti savo turtą, o didelė ieškinio reikalavimo suma savaime preziumuoja būtinybę taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

196. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas byloje, kurioje buvo sprendžiamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimas, pasisakė, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas po bankroto bylos iškėlimo praranda užtikrinančią paskirtį, kadangi bankrutuojanti įmonė negali laisvai disponuoti savo turtu.

207. Teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, vadovavosi ekonomiškumo principu, kadangi nutarė pirmiausiai areštuoti atsakovo nekilnojamąjį ir kitą ilgalaikį materialųjį turtą ir tik jo nesant ar esant nepakankamai areštuoti atsakovo pinigines lėšas, leidžiant atsiskaityti su ieškovu.

21Atskirasis skundas netenkintinas.

22Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas, t. y. apeliacinės instancijos teismas patikrina, ar skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apelianto skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties absoliučių negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 338 str., 329 str. 2 d.).

23CPK 144 straipsnio 1 dalis nustato, kad teismas suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindą nulemia reali grėsmė, kad dėl atsakovo veiksmų arba neveikimo teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas (CPK 144 str. 1 d.).

24Pagal teismų praktiką, aplinkybė, kad teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimu, gali būti preziumuojama tuomet, kai pareikštas arba patenkintas didelės sumos turtinis reikalavimas, nes didelė ieškinio suma realiai gali padidinti teismo sprendimo neįvykdymo riziką (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. gegužės 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-307/2008, 2007 m. lapkričio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-782/2007, 2007 m. spalio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-717/2007). Tačiau ši prezumpcija nėra absoliuti, ją taikydamas teismas turi įvertinti reikalavimo sumos dydį ne absoliučiu dydžiu, bet atsižvelgdamas į atsakovo finansines galimybes, nustatyti, ar ši suma yra didelė konkrečiam atsakovui (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. vasario 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-108/2008, 2008 m. liepos 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-526/2008, 2008 m. spalio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-787/2008).

25Nagrinėjamoje byloje prašoma priteisti iš atsakovo pinigų suma fiziniam asmeniui paprastai yra labai didelė (461 431,96 litų nuostolių, 168 883,99 litų delspinigių, 31 581, 44 litų metinių palūkanų iki ieškinio pareiškimo padavimo dienos ir 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo). Byloje nėra duomenų apie atsakovo finansinę padėtį, kurie sudarytų galimybę teismui įvertinti ieškinio sumos dydį, kaip vieną iš kriterijų, rodančių, jog yra grėsmė galimo ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymui, ne absoliučiu dydžiu, bet atsižvelgiant į konkretaus atsakovo finansines galimybes. Tačiau atsakovas taip pat nepateikė duomenų apie savo turtinę (finansinę) padėtį ar kitų įrodymų ir apeliacinės instancijos teismui, o atskirajame skunde nurodė, jog gauna nedideles darbo pajamas, ir neįrodė, kad dėl jo turtinės padėties ieškinio suma jam nėra didelė, ar kad nėra grėsmės ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymui (CPK 178 str., 314 str.).

26Esant tokioms bylos aplinkybėms, teisėjų kolegija daro išvadą, kad nagrinėjamoje byloje pareikšto ieškinio atsakovui - fiziniam asmeniui didelė suma sudaro pagrindą konstatuoti, jog galimas palankus ieškovui teismo sprendimas gali būti neįvykdytas. Todėl apygardos teismas turėjo pagrindo pritaikyti laikinąsias apsaugos priemones, nepažeisdamas ir ekonomiškumo principo, juolab kad buvo nutarta pirmiausiai areštuoti atsakovo turtą, o tik jo nesant – pinigines lėšas (CPK 144 str. 1 d., 145 str.).

27CPK normos nereikalauja, jog sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, būtų įvertintas ir ieškinio pagrįstumas, kuris įvertinamas bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme proceso stadijos pabaigoje, priimant teismo sprendimą dėl ginčo esmės. Taikant laikinąsias apsaugos priemones iki byla bus išspręsta iš esmės, teismas vertina tik tai, ar yra grėsmė, jog galimas palankus teismo sprendimas bus neįvykdytas (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. liepos 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-677/2009). Spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, teismas teisinius bei faktinius prašymo argumentus privalo įvertinti ta apimtimi, kad jie būtų pakankami patvirtinimui, jog, remiantis pateiktais faktiniais ir teisiniais argumentais, ieškinys gali būti patenkintas (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. birželio 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-698/2009).

28CPK 148 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos, nepranešus atsakovui, išimtiniais atvejais, kai yra reali grėsmė, jog toks pranešimas sutrukdys laikinųjų apsaugos priemonių taikymui arba padarys jų taikymą nebeįmanomą. Nors teismų praktikoje pripažįstama, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas, nepranešus atsakovui, turi būti motyvuotas, tačiau vien tai, jog teismas nenurodė pakankamų šios išvados motyvų, nesudaro pagrindo panaikinti teismo nutartį, kuria laikinosios apsaugos priemonės pritaikytos, nepranešus apie teismo posėdį atsakovui (CPK 329 str. 1 d., 338 str.; Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. liepos 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-896/2010, 2010 m. liepos 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-884/2010). Juolab kad nagrinėjamu atveju apeliantas, pasinaudodamas savo teise apskųsti teismo nutartį, atskirajame skunde nepagrindė, kaip nepranešimas jam apie teismo posėdį, kuriame buvo sprendžiamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimas, pažeidė jo teises.

29Apeliacine tvarka skundžiami neįsiteisėję pirmosios instancijos teismo sprendimai, nutartys, kurių teisėtumą ir pagrįstumą tikrina apeliacinės instancijos teismas (CPK 301 str. 1 d., 320 str., 338 str.). Skundžiama teismo nutartimi nebuvo išnagrinėtas nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo klausimas. Todėl šis klausimas negali būti apeliacinio nagrinėjimo dalykas. Atsakovas gali įgyvendinti savo teisę prašyti užtikrinti nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo, atlyginimą, CPK nustatyta tvarka motyvuotai kreipdamasis į bylą nagrinėjantį pirmosios instancijos teismą (CPK 147 str.). Be to, pažymėtina, jog atsakovas gali prašyti teismo pakeisti pritaikytą laikinąją apsaugos priemonę kita, o, įmokėjęs reikalaujamą sumą į teismo specialiąją sąskaitą arba pateikęs banko garantiją, gali prašyti panaikinti laikinąją apsaugos priemonę (CPK 146 str.).

30Dėl pasakyto nėra pagrindo atskirojo skundo argumentais panaikinti skundžiamą teismo nutartį, kuri paliktina nepakeista (CPK 329 str., 338 str.).

31Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

32Palikti nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2010 m. balandžio 6 d. nutartį.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Ieškovas bankrutuojanti UAB „Kino ekspresas“ kreipėsi į teismą su... 3. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. balandžio 6 d. nutartimi (b. l. 13-14),... 4. Atsakovas A. S. atskiruoju skundu (b. l. 18-22) prašo panaikinti Vilniaus... 5. 1. Pagrindas laikinųjų apsaugos priemonių taikymui yra aplinkybės, kurioms... 6. 2. Laikinosiomis apsaugos priemonėmis turi būti siekiama užkirsti kelią... 7. 3. Sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, ieškovas ir... 8. 4. Vien didelė ieškinio suma nėra pakankamas pagrindas taikyti laikinąsias... 9. 5. Kitoks laikinųjų apsaugos priemonių taikymas sudarytų prielaidas... 10. 6. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2002 m. sausio 21 d. nutartyje, priimtoje... 11. 7. Teismas pritaikė laikinąsias apsaugos priemones, nepranešęs apie tai... 12. 8. Siekiant ieškovo ir atsakovo interesų suderinimo, vadovaujantis CPK 147... 13. Ieškovas BUAB „Kino ekspresas“, atstovaujamas UAB „Bankroto... 14. 1. Iškėlus ieškovui bankroto bylą, iš administratoriui perduotų... 15. 2. Taikant laikinąsias apsaugos priemones, siekiama, kad ginčo šalių... 16. 3. Teismas tinkamai įvertino laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimo... 17. 4. Teismas, atsižvelgdamas į teisingumo, protingumo ir sąžiningumo... 18. 5. Nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, atsakovas gali parduoti savo... 19. 6. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas byloje, kurioje buvo sprendžiamas... 20. 7. Teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, vadovavosi... 21. Atskirasis skundas netenkintinas.... 22. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo)... 23. CPK 144 straipsnio 1 dalis nustato, kad teismas suinteresuotų asmenų prašymu... 24. Pagal teismų praktiką, aplinkybė, kad teismo sprendimo įvykdymas gali... 25. Nagrinėjamoje byloje prašoma priteisti iš atsakovo pinigų suma fiziniam... 26. Esant tokioms bylos aplinkybėms, teisėjų kolegija daro išvadą, kad... 27. CPK normos nereikalauja, jog sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių... 28. CPK 148 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad laikinosios apsaugos priemonės gali... 29. Apeliacine tvarka skundžiami neįsiteisėję pirmosios instancijos teismo... 30. Dėl pasakyto nėra pagrindo atskirojo skundo argumentais panaikinti... 31. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 32. Palikti nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2010 m. balandžio 6 d. nutartį....