Byla 2-1356/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Algirdo Gailiūno, Vyto Miliaus (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Marytės Mitkuvienės, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Arevita“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2011 m. vasario 8 d. nutarties, kuria tenkintas ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, civilinėje byloje Nr. 2-1654-153/2011 pagal ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės ,,Murena“ ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei ,,Arevita“ ir uždarajai akcinei bendrovei ,,Grand SPA Lietuva“ dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas BUAB ,,Murena“ kreipėsi į Kauno apygardos teismą su ieškiniu atsakovams UAB ,,Arevita“ ir UAB ,,Grand SPA Lietuva“, kuriuo prašė pripažinti 2008 m. gruodžio 22 d., 2009 m. sausio 12 d. ir 2009 m. sausio 22 d. susitarimus, sudarytus tarp ieškovo ir atsakovų UAB „Arevita“ ir UAB „Grand SPA Lietuva“ negaliojančiais nuo jų sudarymo momento ir priteisti iš atsakovo UAB „Arevita“ 119 889,43 Lt sumą, 6 % dydžio metines palūkanas nuo 119 889,43 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

5Ieškovas prašė ieškinio reikalavimo ribose taikyti laikinąsias apsaugos priemones - atsakovo UAB „Arevita“ nekilnojamojo turto areštą, nekilnojamojo turto nesant ar jo nepakakus, taikyti atsakovo nuosavybės teise valdomo kilnojamojo turto ir piniginių lėšų areštą. Šį prašymą ieškovas grindė tuo, kad ieškinio suma yra didelė, ieškovas – bankrutuojanti įmonė, kurios kreditorių interesai turi būti ginami, todėl nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti neįmanomas. Ieškovui žinomas atsakovui nuosavybės teise priklausantis, tačiau įkeistas nekilnojamasis turtas – administracinis pastatas su komercinėmis patalpomis, esantis ( - ). Kitas atsakovo turtas ieškovui nežinomas, todėl ieškovas prašo teismo jį surasti ir pavesti antstoliui aprašyti.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Kauno apygardos teismas 2011 m. vasario 8 d. nutartimi tenkino ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir nutarė ieškovo BUAB „Murena“ ieškinio reikalavimų užtikrinimui taikyti laikinąsias apsaugos priemones - areštuoti atsakovui UAB „Arevita“ priklausančius ir esančius pas atsakovą ar trečiuosius asmenis nekilnojamuosius bei kilnojamuosius daiktus bendrai 119 889,43 Lt sumai, uždraudžiant atsakovui areštuotą turtą perleisti tretiesiems asmenims; jeigu atsakovo aprašytų nekilnojamųjų bei kilnojamųjų daiktų vertė yra mažesnė negu 119 889,43 Lt, tuo atveju, areštuoti trūkstamos sumos ribose atsakovui priklausančias pinigines lėšas; leisti atsakovui UAB „Arevita“ iš areštuotų piniginių lėšų atsiskaityti su ieškovu BUAB „Murena“, išmokėti darbuotojams darbo užmokestį, mokėti mokesčius valstybei bei socialinio draudimo įmokas. Šias išvadas pirmosios instancijos teismas grindė tuo, kad ieškovo pareikštas reikalavimas atsakovui UAB ,,Arevita“ yra turtinis, reikalavimo suma 119 889,43 Lt laikytina didele, todėl šios aplinkybės vertintinos kaip grėsmės ieškovo turtiniams interesams buvimas ir savaime preziumuoja būtinumą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, norint pašalinti tokią grėsmę bei išvengti galimo teismo sprendimo neįvykdymo rizikos. Skundžiamoje nutartyje pažymima, kad ieškovo nurodytas pastatas, esantis ( - ) nuosavybės teise priklauso ne atsakovui, bet UAB ,,Arevita ir Ko“, kuris nėra šioje byloje dalyvaujantis asmuo, atsakovas yra minėto pastato patalpų nuomininkas, todėl arešto taikymas minėtam pastatui prieštarautų Lietuvos Respublikos CPK 145 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatoms.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

9Atsakovas UAB ,,Arevita“ pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo Kauno apygardos teismo 2011 m. vasario 8 d. nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – atmesti BUAB ,,Murena“ prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Šis prašymas grindžiamas tokiais argumentais:

101. Ieškovas BUAB ,,Murena“, prašydamas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nepateikė jokių faktinių duomenų ir įrodymų, pagrindžiančių realią grėsmę galimo teismo sprendimo įvykdymui, nepritaikius tokių priemonių.

112. Pirmosios instancijos teismas, nurodęs, kad ieškovo pareikštas reikalavimas atsakovui yra turtinis, reikalavimo suma 119 889, 43 Lt laikytina didele, padarė išvadą, jog šios aplinkybės vertintinos kaip grėsmės ieškovo turtiniams interesams buvimas ir savaime preziumuoja būtinumą taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Tačiau pagal Lietuvos apeliacinio teismo formuojamą praktiką ši prezumpcija nėra absoliuti, taikydamas šią prezumpciją, teismas turi įvertinti reikalavimo sumos dydį tiek absoliučiu dydžiu, tiek atsižvelgdamas į konkretaus atsakovo finansines galimybes, t. y., ar konkrečiam atsakovui yra didelė ieškinio reikalavimo suma, lyginant ją su šio asmens nuosavybės teise valdomo turto verte, vykdoma ūkine veikla, turimu turtu ir kitomis aplinkybėmis.

123. UAB ,,Arevita“ yra stabiliai veikianti bendrovė, jos turimo turto vertė 2010 m. gruodžio 31 d. sudaro 6 100 100 Lt, UAB ,,Arevita“ vykdo projektus, dalinai finansuojamus iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų, kurių bendroji vertė sudaro 3 093 377 Lt. Todėl atsakovo piniginių lėšų areštas ekonominiu požiūriu yra itin varžanti subjekto ūkinę – komercinę veiklą priemonė, kurią pritaikius tiek atsakovas, tiek jo darbuotojai bei su atsakovu susiję kiti verslo subjektai (tiekėjai, klientai, bankai ir t. t.) patirs neigiamas pasekmes, kurios nebus proporcingos taikomoms laikinosioms apsaugos priemonėms. Nepagrįstas laikinųjų apsaugos priemonių taikymas ne tik menkina UAB ,,Arevita“ dalykinę reputaciją, pažeidžia bankų ir Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų panaudojimą prižiūrinčių institucijų pasitikėjimą UAB ,,Arevita“, bet menkina ir pažeidžia Lietuvos Respublikos valstybės institucijų reputaciją Europos Sąjungos mastu.

13Ieškovas BUAB ,,Murena“ pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, kuriuo prašo atsakovo atskirąjį skundą atmesti ir Kauno apygardos teismo 2011 m. vasario 8 d. nutartį palikti nepakeistą. Šį prašymą ieškovas grindžia tuo, kad atsakovas nepateikė jokių įrodymų, pagrindžiančių, jog ieškinio patenkinimo atveju atsakovas bus pajėgus sumokėti reikiamą sumą. Didžiajai daliai atsakovo nekilnojamojo turto yra taikomas areštas ir hipoteka, t. y. didžioji dalis atsakovo nekilnojamojo turto ir turtinės teisės yra skirti atsakovo prievolių kitiems kreditoriams įvykdymo užtikrinimui, todėl labai tikėtina, kad iš šio turto atsakovas ieškovo reikalavimų patenkinti negalėtų. Be to, atsakovas nepateikė savo 2010 m. balanso, todėl ieškovas negali įvertinti atsakovo finansinės būklės. Tuo tarpu, ieškovas teismui pateikė rašytinius įrodymus dėl ieškinio pagrįstumo, laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumo ir savo prašymą argumentavo, todėl teismas padarė pagrįstą išvadą dėl būtinumo, siekiant išvengti neigiamų padarinių, taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Atsiliepime į atskirąjį skundą pažymima, jog ieškovas yra bankrutuojanti įmonė ir bet kokios gautinos piniginės lėšos yra svarbios visiems įmonės kreditoriams ir reiškia galimybę bent iš dalies patenkinti jų kreditorinius reikalavimus. 119 889,43 Lt ieškinio suma bankrutuojančiai įmonei yra didelė ir palankaus teismo sprendimo atveju padėtų padengti ieškovo kreditorių patiriamus nuostolius, atsiradusius dėl ieškovo bankroto.

14IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Atskirasis skundas netenkintinas

16Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų (Lietuvos Respublikos CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (Lietuvos Respublikos CPK 329 str., 338 str.).

17Teismų praktikoje suformuluota taisyklė, pagal kurią aplinkybė, kad teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimu, preziumuojama tuomet, kai turtinis ginčas tarp šalių atsirado dėl didelės pinigų sumos, kadangi didelė reikalavimo suma gali objektyviai padidinti teismo būsimo sprendimo neįvykdymo riziką (Lietuvos apeliacinio teismo 2005 m. rugpjūčio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-397/2005; 2006 m. vasario 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-105/2006; 2007 m. lapkričio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-782/2007; 2008 m. birželio 12 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-428/2008; 2008 m. liepos 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-545/2008; 2008 m. gruodžio 11 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-906/2008; 2009 m. balandžio 16 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-447/2009; 2009 m. rugsėjo 10 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-905/2009). Prezumpcija, jog ieškinio didelė suma gali objektyviai padidinti ieškovui galimai palankaus teismo sprendimo neįvykdymo riziką, nėra absoliuti. Kiekvienu atveju teismas turi vertinti konkrečias faktines bylos aplinkybes, atsižvelgti į atsakovo finansines galimybes, t. y. ar jam ši ieškinio suma, lyginant ją su nuosavybės teise valdomo turto verte, vykdoma veikla, gaunamu pelnu bei apyvarta, įsipareigojimais kreditoriams, yra didelė. Teisingam šio klausimo išsprendimui turi įtakos, ar atsakovas turi ilgalaikio ar trumpalaikio turto, ar šis turtas likvidus, ar apsunkintas disponavimas turtu ir pan.

18Nagrinėjamoje byloje ieškovas BUAB „Murena“ pateikė ieškinį, kuriuo prašo iš atsakovo UAB ,,Arevita“ priteisti 119 889,43 Lt sumą (b. l. 4-8). Ši suma laikytina gana didele ir tai gali objektyviai padidinti ieškovui galimai palankaus teismo sprendimo neįvykdymo riziką. Tačiau, kaip minėta, ši prezumpcija nėra absoliuti ir, vertinant, ar yra pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, yra reikalinga atsižvelgti į atsakovo UAB „Arevita“ turtinę padėtį.

19Atsakovas UAB ,,Arevita“ savo gerai turtinei padėčiai pagrįsti su atskiruoju skundu pateikė dvi pažymas, iš kurių vienoje nurodyta, jog UAB ,,Arevita“ turto vertė 2010 m. gruodžio 31 d. sudaro 6,1 mln. litų (b. l. 27), kitoje – UAB ,,Arevita“ vykdomi projektai, dalinai finansuojami iš Europos Sąjungos lėšų (b. l. 28). Tačiau atsakovo pateikti duomenys nėra pakankami, kad būtų galima visapusiškai įvertinti atsakovo finansinę padėtį. Paprastai įrodymai, atspindintys tikrąją įmonės finansinę padėtį, yra pelno (nuostolių) ataskaita, finansinius įmonės rodiklius rodantys duomenys, įmonės balansas ir kiti dokumentai, iš kurių galima nustatyti įmonės turimo turto ir įsipareigojimų santykį. Tokių įrodymų atsakovas nepateikė, todėl sunku visapusiškai įvertinti ir nustatyti tikrąją UAB „Arevita“ turtinę padėtį bei padaryti išvadą, jog UAB „Arevita“ turtinė padėtis yra tokia gera, kad, netaikant laikinųjų apsaugos priemonių, nėra grėsmės, jog galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas pasunkės ar taps neįmanomu. Be to, ieškovo BUAB ,,Murena“ pateikti įrodymai, jog atsakovo įmonė veikia nuostolingai (b. l. 36), atsakovo turtas yra suvaržytas (b. l. 37 – 48) rodo sunkią atsakovo turtinę padėtį bei leidžia daryti išvadą, kad egzistuoja reali grėsmė, jog, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas pasunkės ar taps neįmanomas.

20Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad yra pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir areštuoti atsakovo UAB „Arevita“ turtą. Skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta bei pagrįsta, jos naikinti atskirajame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo.

21Kiti atskirajame skunde ir atsiliepime į jį nurodyti argumentai neturi teisinės reikšmės teisingam klausimo išsprendimui.

22Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

23Kauno apygardos teismo 2011 m. vasario 8 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas BUAB ,,Murena“ kreipėsi į Kauno apygardos teismą su ieškiniu... 5. Ieškovas prašė ieškinio reikalavimo ribose taikyti laikinąsias apsaugos... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Kauno apygardos teismas 2011 m. vasario 8 d. nutartimi tenkino ieškovo... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 9. Atsakovas UAB ,,Arevita“ pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo Kauno... 10. 1. Ieškovas BUAB ,,Murena“, prašydamas taikyti laikinąsias apsaugos... 11. 2. Pirmosios instancijos teismas, nurodęs, kad ieškovo pareikštas... 12. 3. UAB ,,Arevita“ yra stabiliai veikianti bendrovė, jos turimo turto vertė... 13. Ieškovas BUAB ,,Murena“ pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, kuriuo... 14. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 15. Atskirasis skundas netenkintinas... 16. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis... 17. Teismų praktikoje suformuluota taisyklė, pagal kurią aplinkybė, kad teismo... 18. Nagrinėjamoje byloje ieškovas BUAB „Murena“ pateikė ieškinį, kuriuo... 19. Atsakovas UAB ,,Arevita“ savo gerai turtinei padėčiai pagrįsti su... 20. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad yra pagrindas... 21. Kiti atskirajame skunde ir atsiliepime į jį nurodyti argumentai neturi... 22. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso... 23. Kauno apygardos teismo 2011 m. vasario 8 d. nutartį palikti nepakeistą....