Byla 2A-12-511/2019
Dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 5 d. nuosprendžio atmestas

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Arvydo Daugėlos (kolegijos pirmininkas), Gabrielės Juodkaitės-Granskienės ir Eligijaus Gladučio (pranešėjas), sekretoriaujant Daivai Kučinskienei, dalyvaujant prokurorui Regimantui Žukauskui, nuteistojo gynėjui Ramūnui Vanagui, nuteistajam R. J.,

2teismo posėdyje išnagrinėjo pagal nuteistojo R. J. pareiškimą Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – ir BPK) 451 straipsnio pagrindu atnaujintą baudžiamąją bylą.

3Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo Eligijaus Gladučio pranešimo, nuteistojo ir jo gynėjo, prašiusių pareiškimą tenkinti, prokuroro, prašiusio nuteistojo pareiškimo netenkinti, paaiškinimų

Nustatė

4I. Bylos esmė

51.

6Alytaus rajono apylinkės teismo 2010 m. liepos 29 d. nuosprendžiu R. J. nuteistas už 3 pagal BK 178 straipsnio 1 dalį, 1 pagal BK 178 straipsnio 2 dalį, 3 pagal BK 181 straipsnio 1 dalį, 24 pagal BK 182 straipsnio 1 dalį, 25 pagal BK 215 straipsnio 1 dalį kvalifikuotas nusikalstamas veikas įvairios trukmės laisvės atėmimo bausmėmis. Be to, už 1 pagal BK 178 straipsnio 4 dalį kvalifikuotą nusikalstamą veiką arešto bausme. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4, 5 dalimis, 65 straipsnio 1 dalies 1 punkto „a“ papunkčiu, bausmės subendrintos apėmimo ir dalinio sudėjimo būdais ir paskirta galutinė subendrinta bausmė laisvės atėmimas dvejiems metams šešiems mėnesiams, kurios vykdymas, pritaikius BK 75 straipsnį, atidėtas tam pačiam laikui.

72.

8Alytaus rajono apylinkės teismo 2010 m. spalio 12 d. nuosprendžiu R. J. nuteistas už 1 pagal BK 182 straipsnio 1 dalį ir 1 pagal BK 182 straipsnio 1 dalį kvalifikuotas nusikalstamas veikas įvairios trukmės laisvės atėmimo bausmėmis. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 5 dalies 1 punktu, paskirtos bausmės subendrintos apėmimo būdu ir subendrinta bausmė paskirta laisvės atėmimas dešimčiai mėnesių. Pritaikius BK 63 straipsnio 4, 9 dalis, šiuo nuosprendžiu paskirta bausmė subendrinta su Alytaus rajono apylinkės teismo 2010 m. liepos 29 d. nuosprendžiu paskirta bausme dalinio sudėjimo būdu ir galutinė bausmė paskirta laisvės atėmimas dvejiems metams devyniems mėnesiams, kurios vykdymas, remiantis BK 75 straipsniu, atidėtas tam pačiam laikui.

93.

10Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2011 m. rugsėjo 30 d. nuosprendžiu R. J. nuteistas už 2 pagal BK 182 straipsnio 1 dalį, 1 pagal BK 214 straipsnio 1 dalį, 2 pagal BK 215 straipsnio 1 dalį kvalifikuotas nusikalstamas veikas įvairios trukmės laisvės atėmimo bausmėmis. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 dalimi, 5 dalies 1 punktu, bausmės, paskirtos už nusikalstamas veikas, sudarančias idealiąją sutaptį, subendrintos apėmimo būdu ir paskirtos subendrintos bausmės. Pritaikius BK 63 straipsnio 4 ir 9 dalis, apėmimo būdu subendrintos bausmės, pagal BK 214 straipsnio 1 dalį ir Alytaus rajono apylinkės teismo 2010 m. spalio 12 d. nuosprendžiu paskirtos bausmės subendrintos dalinio sudėjimo būdu ir galutinė bausmė paskirta laisvės atėmimas trejiems metams trims mėnesiams.

114.

12Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija 2011 m. lapkričio 28 d. nuosprendžiu pakeitė Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2011 m. rugsėjo 30 d. nuosprendį. Vadovaudamasi BK 63 straipsnio 4 dalimi, 5 dalies 1 punktu, 6 dalimi, R. J. pagal BK 182 straipsnio 1 dalį, 215 straipsnio 1 dalį, 182 straipsnio 1 dalį, 215 straipsnio 1 dalį, 214 straipsnio 1 dalį paskirtas bausmes subendrino apėmimo ir dalinio sudėjimo būdais ir galutinę bausmę paskyrė laisvės atėmimą dvejiems metams. Pritaikiusi BK 63 straipsnio 4 ir 9 dalis, šiuo nuosprendžiu paskirtą bausmę subendrino su Alytaus rajono apylinkės teismo 2010 m. spalio 12 d. nuosprendžiu pagal BK 182 straipsnio 1 dalį, 215 straipsnio 1 dalį paskirta subendrinta dviejų metų devynių mėnesių laisvės atėmimo bausme dalinio sudėjimo būdu ir galutinę bausmę paskyrė laisvės atėmimą trejiems metams trims mėnesiams.

135.

14Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 5 d. nuosprendžiu R. J. nuteistas už 1 pagal BK 182 straipsnio 1 dalį, 3 pagal BK 215 straipsnio 1 dalį kvalifikuotas nusikalstamas veikas įvairios trukmės laisvės atėmimo bausmėmis. Be to, jis nuteistas už dvi pagal BK 182 straipsnio 3 dalį kvalifikuotas nusikalstamas veikas paskiriant už kiekvieną iš jų trisdešimties parų arešto bausmes. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 4 dalimi, 5 dalies 1 punktu, bausmės, paskirtos už idealiąją sutaptį sudarančias nusikalstamas veikas subendrintos apėmimo būdu, o po to bausmės iš dalies sudėtos ir galutinė bausmė paskirta laisvės atėmimas dvejiems metams šešiems mėnesiams.

156.

16Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. vasario 22 d. nutartimi nuteistojo R. J. apeliacinis skundas dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 5 d. nuosprendžio atmestas.

177.

18Vilniaus miesto 3-ojo apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 29 d. nuosprendžiu R. J. nuteistas už 1 pagal BK 182 straipsnio 1 dalį, 1 pagal BK 214 straipsnio 1 dalį ir 1 pagal BK 215 straipsnio 1 dalį kvalifikuotas nusikalstamas veikas įvairios trukmės laisvės atėmimo bausmėmis. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 2 dalimi, 5 dalies 1 punktu, bausmės, paskirtos už nusikalstamas veikas, kvalifikuotas pagal BK 182 straipsnio 1 dalį ir 215 straipsnio 1 dalį, subendrintos apėmimo būdu ir paskirta subendrinta bausmė laisvės atėmimas vieneriems metams šešiems mėnesiams. Pritaikius BK 63 straipsnio 4 ir 6 dalis, apėmimo būdu subendrinta bausmė dalinio sudėjimo būdu subendrinta su bausme, paskirta pagal BK 214 straipsnio 1 dalį, ir galutinė subendrinta bausmė paskirta laisvės atėmimas dvejiems metams trims mėnesiams.

198.

20Vilniaus miesto 3-ojo apylinkės teismo 2012 m. balandžio 5 d. nutartimi bausmės, paskirtos R. J. Vilniaus miesto 3-ojo apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 29 d. nuosprendžiu, Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. lapkričio 28 d. ir Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 5 d. nuosprendžiu subendrintos dalinio sudėjimo būdu ir galutinė bausmė paskirta laisvės atėmimas šešeriems metams.

219.

22Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2012 m. spalio 5 d. nuosprendžiu R. J. nuteistas už 1 pagal BK 182 straipsnio 1 dalį, 1 pagal BK 214 straipsnio 1 dalį ir 1 pagal BK 215 straipsnio 1 dalį kvalifikuotas nusikalstamas veikas įvairios trukmės laisvės atėmimo bausmėmis. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 2 dalimis ir 5 dalies 1 punktu, bausmės, paskirtos už nusikalstamas veikas, kvalifikuotas pagal BK 182 straipsnio 1 dalį ir 215 straipsnio 1 dalį, subendrintos apėmimo būdu ir subendrinta bausmė paskirta laisvės atėmimas dvejiems metams šešiems mėnesiams. Pritaikius BK 63 straipsnio 4 ir 6 dalis, apėmimo būdu subendrintos bausmės dalinio sudėjimo būdu subendrintos su bausme, paskirta už nusikalstamą veiką, kvalifikuotą pagal BK 214 straipsnio 1 dalį, ir subendrinta bausmė paskirta laisvės atėmimas trejiems metams šešiems mėnesiams. Remiantis BK 63 straipsnio 1, 4, 9 dalimis, Vilniaus miesto 3-ojo apylinkės teismo 2012 m. balandžio 5 d. nutartimi paskirta galutinė subendrinta bausmė dalinio sudėjimo būdu subendrinta su šiuo nuosprendžiu paskirta bausme ir galutinė subendrinta bausmė paskirta laisvės atėmimas septyneriems metams.

2310.

24Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2012 m. spalio 30 d. nuosprendžiu R. J. nuteistas už 5 pagal BK 182 straipsnio 1 dalį (tarp jų ir pasikėsinimai), 1 pagal BK 214 straipsnio 1 dalį ir 6 pagal BK 215 straipsnio 1 dalį kvalifikuotas nusikalstamas veikas įvairios trukmės laisvės atėmimo bausmėmis. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 5 dalies 1 punktu, bausmės, paskirtos už nusikalstamas veikas, sudarančias idealiąją sutaptį, subendrintos apėmimo būdu ir paskirtos subendrintos bausmės. Remiantis BK 63 straipsnio 4 dalimi, šios bausmės subendrintos dalinio sudėjimo būdu ir paskirta subendrinta bausmė laisvės atėmimas trejiems metams šešiems mėnesiams. Pritaikius BK 63 straipsnio 9 dalį, šiuo nuosprendžiu paskirta ir subendrinta bausmė dalinio sudėjimo būdu subendrinta su Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2012 m. spalio 5 d. nuosprendžiu paskirta bausme ir galutinė bausmė paskirta laisvės atėmimas aštuoneriems metams.

2511.

26Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. kovo 14 d. nuosprendžiu R. J. nuteistas už 2 pagal BK 214 straipsnio 1 dalį, 8 pagal BK 182 straipsnio 1 dalį (tarp jų ir pasikėsinimai), 7 pagal BK 215 straipsnio 1 dalį kvalifikuotas nusikalstamas veikas įvairios trukmės laisvės atėmimo bausmėmis. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 5 dalies 1 punktu, bausmės paskirtos už idealiąją sutaptį sudarančias nusikalstamas veikas subendrintos apėmimo būdu, o vėliau, remiantis BK 63 straipsnio 4, 6 dalimis, apėmimo būdu subendrintos bausmės subendrintos dalinio sudėjimo būdu su bausmėmis, paskirtomis už idealiosios sutapties nesudarančias nusikalstamas veikas, ir paskirta subendrinta bausmė laisvės atėmimas ketveriems metams šešiems mėnesiams. Pritaikius BK 63 straipsnio 1, 4, 9 dalis, šiuo nuosprendžiu paskirta bausmė subendrinta su Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2012 m. spalio 30 d. nuosprendžiu paskirta subendrinta bausme, prie juo paskirtosios bausmės pridedant dalį šiuo nuosprendžiu paskirtos bausmės, ir paskirta galutinė bausmė laisvės atėmimas devyneriems metams.

2712.

28Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. gegužės 30 d. nutartimi nuteistojo R. J. apeliacinis skundas dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. kovo 14 d. nuosprendžio atmestas.

2913.

30Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. balandžio 17 d. nuosprendžiu R. J. nuteistas už 36 pagal BK 182 straipsnio 1 dalį (tarp jų ir pasikėsinimai), 9 pagal BK 214 straipsnio 1 dalį, 42 pagal BK 215 straipsnio 1 dalį kvalifikuotas nusikalstamas veikas įvairios trukmės laisvės atėmimo bausmėmis, taip pat už 7 pagal BK 182 straipsnio 3 dalį (tarp jų ir pasikėsinimai) kvalifikuotas nusikalstamas veikas įvairios trukmės arešto bausmėmis. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 2, 4 dalimis, 5 dalies 1 ir 2 punktais, 6 dalimi, paskirtos bausmės subendrintos apėmimo ir dalinio sudėjimo būdais ir galutinė bausmė paskirta laisvės atėmimas penkeriems metams.

3114.

32Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. rugsėjo 2 d. nutartimi nuteistojo R. J. apeliacinis skundas dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. balandžio 17 d. nuosprendžio atmestas.

3315.

34Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. gegužės 29 d. nuosprendžiu R. J. nuteistas už 40 pagal BK 182 straipsnio 1 dalį (tarp jų ir pasikėsinimai), 11 pagal BK 214 straipsnio 1 dalį, 12 pagal BK 215 straipsnio 1 dalį, 1 pagal BK 178 straipsnio 1 dalį, 1 pagal BK 178 straipsnio 2 dalį, 1 pagal BK 300 straipsnio 1 dalį, 1 pagal BK 302 straipsnio 1 dalį kvalifikuotas nusikalstamas veikas įvairios trukmės laisvės atėmimo bausmėmis, taip pat už 14 pagal BK 182 straipsnio 3 dalį (tarp jų ir pasikėsinimai) kvalifikuotų nusikalstamų veikų įvairios trukmės arešto bausmėmis. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 5 dalies 1 punktu, bausmės, paskirtos už idealiąją sutaptį sudarančias nusikalstamas veikas, kvalifikuotas pagal BK 182 straipsnio atitinkamas dalis (tarp jų ir pasikėsinimai), 214 straipsnio 1 dalį, 215 straipsnio 1 dalį, subendrintos apėmimo būdu. Pritaikius BK 63 straipsnio 1 ir 4 dalis, šios apėmimo būdu subendrintos bausmės, kitos šiuo nuosprendžiu paskirtos bausmės ir Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. balandžio 17 d. nuosprendžiu paskirtos bausmės subendrintos dalinio sudėjimo būdu ir paskirta galutinė subendrinta bausmė laisvės atėmimas vienuolikai metų.

3515.1.

36Išnagrinėjusi bylą apeliacine tvarka, Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija 2013 m. spalio 7 d. nutartimi atmetė kito nuteistojo toje pačioje byloje apeliacinį skundą, o dėl R. J. apeliacinių skundų nebuvo paduota.

3715.2.

38Išnagrinėjusi bylą kasacine tvarka, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija 2014 m. balandžio 15 d. nutartimi pakeitė Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. gegužės 29 d. nuosprendį ir Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. spalio 7 d. nutartį, sumažindama kitam nuteistajam toje pačioje byloje paskirtą bausmę iki trejų metų laisvės atėmimo. Kitos nuosprendžio ir nutarties dalys nekeistos.

3916.

40Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. spalio 22 d. nuosprendžiu R. J. nuteistas už 3 pagal BK 182 straipsnio 1 dalį, 3 pagal BK 214 straipsnio 1 dalį, 3 pagal BK 215 straipsnio 1 dalį kvalifikuotas nusikalstamas veikas įvairios trukmės laisvės atėmimo bausmėmis. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 dalimi, 5 dalies 1 punktu, bausmės, paskirtos pagal BK 182 straipsnio 1 dalį ir 215 straipsnio 1 dalį, sudarančios idealiąją sutaptį, subendrintos apėmimo būdu. Po to šios bausmės subendrintos dalinio sudėjimo būdu su bausmėmis, paskirtomis pagal BK 214 straipsnio 1 dalį, ir paskirta subendrinta ketverių metų laisvės atėmimo bausmė. Pritaikius BK 63 straipsnio 9 dalį, šiuo nuosprendžiu paskirta bausmė dalinio sudėjimo būdu subendrinta su Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. balandžio 17 d. ir 2013 m. gegužės 29 d. nuosprendžiu paskirtomis bausmėmis ir galutinė bausmė paskirta laisvės atėmimas trylikai metų šešiems mėnesiams.

4117.

42Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. vasario 11 d. nutartimi nuteistojo R. J. apeliacinis skundas dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. spalio 22 d. nuosprendžio atmestas.

4318.

44Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. kovo 17 d. nutartimi, priimta išnagrinėjus bylą pagal pataisos namų teikimą, vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4, 9 dalimis, bausmės, paskirtos R. J. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. spalio 22 d. nuosprendžiu ir 2013 m. kovo 14 d. nuosprendžiu, subendrintos dalinio sudėjimo būdu ir galutinė subendrinta bausmė paskirta laisvės atėmimas penkiolikai metų.

4519.

46Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. balandžio 22 d. nutartimi nuteistojo R. J. skundas dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. kovo 17 d. nutarties atmestas.

4720.

48Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. liepos 25 d. nuosprendžiu R. J. nuteistas už 1 pagal BK 182 straipsnio 1 dalį, 1 pagal BK 214 straipsnio 1 dalį, 1 pagal BK 215 straipsnio 1 dalį kvalifikuotas nusikalstamas veikas įvairios trukmės laisvės atėmimo bausmėmis. Vadovaujantis BK 641 straipsniu, paskirtos bausmės sumažintos vienu trečdaliu. Pritaikius BK 63 straipsnio 1, 4 dalis, 5 dalies 1 punktą, bausmės, paskirtos už pagal BK 182 straipsnio 1 dalį ir 215 straipsnio 1 dalį kvalifikuotas nusikalstamas veikas, subendrintos apėmimo būdu, o vėliau – dalinio sudėjimo būdu su bausme, paskirta už nusikalstamą veiką, kvalifikuotą pagal BK 214 straipsnio 1 dalį, ir paskirta laisvės atėmimo vieneriems metams bausmė. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4, 9 dalimis, ši bausmė dalinio sudėjimo būdu subendrinta su Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. spalio 22 d. paskirta bausme ir bausme, nustatyta Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. kovo 17 d. nutartimi, ir paskirta laisvės atėmimo penkiolikai metų vienam mėnesiui bausmė.

4921.

50Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. lapkričio 14 d. nutartimi nuteistojo R. J. apeliacinis skundas dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. liepos 25 d. nuosprendžio atmestas.

5122.

52Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. rugsėjo 23 d. nuosprendžiu R. J. nuteistas už 1 pagal BK 182 straipsnio 1 dalį, 1 pagal BK 214 straipsnio 1 dalį ir 1 pagal BK 215 straipsnio 1 dalį kvalifikuotas nusikalstamas veikas įvairios trukmės laisvės atėmimo bausmėmis. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 2, 4 dalimis, 5 dalies 1 punktu, šiuo nuosprendžiu paskirtos bausmės subendrintos ir paskirta vienerių metų laisvės atėmimo bausmė. Pritaikius BK 641 straipsnį, ši bausmė sumažinta vienu trečdaliu ir R. J. paskirta aštuonių mėnesių laisvės atėmimo bausmė.

5323.

54Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. gruodžio 1 d. nutartimi nuteistojo R. J. apeliacinis skundas dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. rugsėjo 23 d. nuosprendžio atmestas.

5524.

56Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 22 d. nutartimi, priimta išnagrinėjus pataisos namų teikimą, bausmės, paskirtos Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. liepos 25 d. ir 2014 m. rugsėjo 23 d. nuosprendžiais, subendrintos ir R. J. paskirta galutinė subendrinta bausmė laisvės atėmimas penkiolikai metų dviem mėnesiams.

5725.

58Vilniaus apygardos teismo 2015 m. sausio 29 d. nutartimi nuteistojo R. J. skundas dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 22 d. nutarties atmestas.

5926.

60Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. rugpjūčio 7 d. nutartimi atmestas nuteistojo R. J. prašymas peržiūrėti bausmę, paskirtą jam subendrinus Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. spalio 22 d., 2013 m. balandžio 17 d., 2013 m. gegužės 29 d. nuosprendžiais paskirtas bausmes.

6127.

62Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. spalio 13 d. nuosprendžiu R. J. nuteistas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – ir BK) 215 straipsnio 1 dalį, 182 straipsnio 1 dalį už kiekvieną iš šių nusikalstamų veikų paskiriant laisvės atėmimo trims mėnesiams bausmes. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 dalimi, 5 dalies 1 punktu, paskirtos bausmės subendrintos apėmimo būdu ir subendrinta bausmė paskirta laisvės atėmimas trims mėnesiams. Pritaikius BK 641 straipsnį, ši bausmė sumažinta vienu trečdaliu ir pareiškėjui paskirta dviejų mėnesių laisvės atėmimo bausmė. Ši bausmė subendrinta su Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 22 d. nutartimi paskirta galutine subendrinta penkiolikos metų dviejų mėnesių laisvės atėmimo bausme ir galutinė bausmė paskirta laisvės atėmimas penkiolikai metų dviem mėnesiams vienai dienai. Į bausmės laiką įskaitytas atliktas ir įskaitytas laikas pagal Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 22 d. nutartį. Bausmės pradžią nuspręsta skaičiuoti nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.

6328.

64Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2016 m. sausio 25 d. nutartimi nuteistojo R. J. apeliacinis skundas dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. spalio 13 d. nuosprendžio atmestas.

6529.

66Baudžiamoji byla nebuvo nagrinėta kasacine tvarka.

6730.

68Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. spalio 13 d. nuosprendžiu R. J. nuteistas už tai, kad neteisėtai inicijavo ir atliko finansines operacijas panaudodamas vienos svetimos elektroninės priemonės naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis ir apgaule savo naudai įgijo svetimą turtą, būtent:

6930.1.

70jis, turėdamas tikslą apgaule savo naudai įgyti svetimą turtą ir neteisėtai atlikti finansinę operaciją, būdamas Vilniuje, tiksliau ikiteisminio tyrimo metu nenustatytoje vietoje, turėdamas iš V. R.-P. neteisėtai įgytus elektroninės bankininkystės sistemos https://ib.swedbank.lt/ naudotojos V. R.-P. autentifikavimo kodus bei pastarajai suteiktus kintamus slaptažodžių kortelės slaptažodžius, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti, 2011 m. balandžio 8 d. 7.46 val., būdamas nenustatytoje vietoje, naudodamas kompiuterį, kurio prisijungimo IP adresas 86.38.185.154, inicijavo ir atliko finansines operacijas, tai yra:

7130.2.

72jis, tarsi teisėtas AB banko „Swedbank“ naudotojas V. R.-P., kuriai priklauso atsiskaitomoji sąskaita Nr. ( - ), 2011 m. balandžio 8 d. 7.46 val. prisijungė prie jos paskyrų elektroninės bankininkystės sistemos https://ib.swedbank.lt/ ir UAB „Sostinės kreditai“ tarnybinės stoties, apgaule, pateikdamas save kaip V. R.-P., užpildė paraišką jos vardu gauti 3000 Lt (868,86 Eur) kreditą ir patvirtino šį kintamu V. R.-P. išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodžiu bei iš sąskaitos pervedė 0,01 Lt, taip ketindamas sudaryti su UAB „Sostinės kreditai“ paskolos sutartį 3000 Lt (868,86 Eur) kreditui gauti, tačiau nusikalstamos veikos nebaigė dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo jo valios, nes minėta paraiška buvo atmesta ir kreditas nebuvo suteiktas, kadangi V. R.-P. neatitiko kredito gavėjo statusui keliamų reikalavimų, taip pasikėsino sudaryti paskolos sutartį su UAB „Sostinės kreditai“ ir apgaule siekė įgyti šiai įmonei priklausantį 3000 Lt (868,86 Eur) vertės svetimą turtą;

7330.3.

74tęsdamas nusikalstamą veiką, būdamas Vilniuje, tiksliau ikiteisminio tyrimo metu nenustatytoje vietoje, turėdamas iš V. R.-P. neteisėtai įgytus elektroninės bankininkystės sistemos https://ib.swedbank.lt/ naudotojos V. R.-P. autentifikavimo kodus bei pastarajai suteiktus kintamus slaptažodžių kortelės slaptažodžius, pakankamus finansinei operacijai inicijuoti, 2011 m. balandžio 8 d. 12.01 val., būdamas nenustatytoje vietoje, naudodamas kompiuterį, kurio prisijungimo IP adresas 86.38.185.154, inicijavo ir atliko finansines operacijas, tai yra:

7530.4.

76jis, tarsi teisėtas AB banko „Swedbank“ naudotojas V. R.-P., kuriai priklauso atsiskaitomoji sąskaita Nr. ( - ), 2011 m. balandžio 8 d. 12.01 val. prisijungė prie jos paskyrų elektroninės bankininkystės sistemos https://ib.swedbank.lt/ ir UAB „Sostinės kreditai“ tarnybinės stoties bei, apgaule pateikdamas save kaip V. R.-P., užpildė paraišką jos vardu gauti 2000 Lt (579,24 Eur) kreditą ir patvirtino šį kintamu V. R.-P. išduotos slaptažodžių kortelės slaptažodžiu bei iš sąskaitos pervedė 0,01 Lt, taip sudarydamas su UAB „Moment credit“ paskolos sutartį 2000 Lt (579,24 Eur) kreditui gauti, ir, 2011 m. balandžio 14 d. UAB „Sostinės kreditai“ pervedus 2000 Lt (579,24 Eur) į V. R.-P. sąskaitą, esančią AB „Swedbank“, Nr. ( - ), pervedė 2000 Lt (579,24 Eur) iš minėtos sąskaitos į D. M. sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB „Swedbank“;

7730.5.

78po to jis, tęsdamas nusikalstamą veiką, būdamas nenustatytoje vietoje, naudodamas kompiuterį, kurio prisijungimo IP adresas 89.117.251.167, tarsi teisėtas AB banko „Swedbank“ naudotojas D. M., kuriam priklauso sąskaita Nr. ( - ), 2011 m. balandžio 14 d. 12.30 val. prisijungė prie jo paskyrų elektroninės bankininkystės sistemos https://ib.swedbank.lt/ ir neteisėtai inicijavo bei atliko finansinę operaciją – neteisėtai panaudodamas D. M. internetinės bankininkystės duomenis: vartotojo prisijungimo vardą, vartotojo slaptažodį, vartotojo kortelę su prisijungimo slaptažodžiais, pervedė 2000 Lt (579,24 Eur) iš minėtos sąskaitos į V. L. sąskaitą Nr. ( - ) AB SEB banke;

7930.6.

80po to jis, tęsdamas nusikalstamą veiką, būdamas nenustatytoje vietoje, naudodamas kompiuterį, tarsi teisėtas AB SEB banko naudotojas V. L., kuriai priklauso sąskaita Nr. ( - ), prisijungė prie jos paskyrų elektroninės bankininkystės sistemos https://eb.seb.lt/ ir neteisėtai inicijavo ir atliko finansinę operaciją – panaudodamas V. L. internetinės bankininkystės duomenis: vartotojo prisijungimo vardą, vartotojo slaptažodį, vartotojo kortelę su prisijungimo slaptažodžiais, pervedė 2000 Lt (579,24 Eur) į A. P. sąskaitą Nr. ( - ) AB SEB banke;

8130.7.

82po to jis, tęsdamas nusikalstamą veiką, būdamas prie bankomato, esančio Vilniuje, Mindaugo g. 11, tarsi teisėtas AB SEB banko naudotojas A. P., kuriam priklauso sąskaita Nr. ( - ), neteisėtai inicijavo bei atliko finansinę operaciją – panaudodamas A. P. priklausančią AB SEB banko mokėjimo kortelę bei PIN kodą, išgrynino minėtame bankomate 2000 Lt (579,24 Eur), taip savo naudai apgaule įgijo UAB „Sostinės kreditai“ priklausančius 2000 Lt (579,24 Eur).

83II. Pareiškimo dėl baudžiamosios bylos atnaujinimo argumentai

8431.

85Pareiškimu nuteistasis R. J. prašo pakeisti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. spalio 13 d. nuosprendį ir sumažinti jam paskirtą laisvės atėmimo bausmę iki adekvataus dydžio.

8632.

87Pareiškime nurodoma, kad teismas netinkamai pritaikė BK 63 straipsnį, todėl paskyrė pareiškėjui aiškiai per griežtą penkiolikos metų dviejų mėnesių vienos dienos laisvės atėmimo bausmę. BK 63 straipsnio 10 dalyje nurodyta, kad nelaikoma, jog asmuo padarė kelias nusikalstamas veikas, kai jis padarė vieną tęstinę nusikalstamą veiką. Pagal teismų praktiką tęstinė nusikalstama veika yra tokia, kurią sudaro keli tapatūs laiko požiūriu vienas nuo kito nenutolę veiksmai, iš kurių kiekvienas, vertinamas atskirai, atitinka to paties BK specialiosios dalies straipsnyje nurodyto nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo objektyviuosius požymius, padaryti analogišku būdu, analogiškomis aplinkybėmis, įgyvendinant vieną nusikalstamą sumanymą (veikiant bendra tyčia) dėl to paties dalyko, grobiant turtą iš to paties šaltinio, padarant žalą tam pačiam savininkui ir pan. (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-P-412/2007, 2K-650/2010, 2K-307/2007, 2K-58/2008). Pareiškėjas pažymi, kad jo įvykdytos ir kvalifikuotos kaip savarankiškos nusikalstamos veikos, padarytos nuo 2010 iki 2011 metų, yra tapačios ir tęstinės, nes nenutolusios viena nuo kitos laiko požiūriu (tarp jų nebuvo nė savaitės laiko pertraukos), įvykdytos siekiant apgaule gauti pinigų iš greituosius kreditus teikiančių bendrovių. Dėl to tai, kad jo tęstinės ir tapačios nusikalstamos veikos buvo išskaidytos į kelis ikiteisminius tyrimus ir priimti keli apkaltinamieji nuosprendžiai, pasunkino jo teisinę padėtį. Pareiškėjas mano, kad jo nusikalstamos veikos turėjo būti kvalifikuotos kaip viena nusikalstama veika, kaip buvo padaryta baudžiamojoje byloje Nr. 1-112-648/2014, kai keli asmenys buvo nuteisti už tai, kad pasisavinę svetimus elektroninės bankininkystės naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis apgaule paėmė kreditus iš greituosius kreditus teikiančių bendrovių, įvykdydami apie 40 nusikalstamos veikos epizodų, tačiau visi jie kvalifikuoti kaip viena nusikalstama veika. Pareiškėjas pažymi, kad jo bendrininkė šioje byloje buvo nuteista už tas pačias nusikalstamas veikas galutine subendrinta ketverių metų laisvės atėmimo bausme (baudžiamoji byla Nr. 1-162-654/2013). Dėl to mano, kad yra diskriminuojamas dėl lyties, o tai draudžia Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnis ir kiti nacionaliniai bei tarptautiniai teisės aktai. Pareiškėjas pažymi, kad jam paskirta bausmė yra aiškiai per griežta, nes didžiausia bausmė, kuri gali būti paskirta nuteistajam pagal BK 182 straipsnį, yra aštuoneri metai laisvės atėmimo, o už BK 214, 215 straipsniuose nurodytas nusikalstamas veikas gali būti paskirtos ne ilgesnės nei šešerių metų laisvės atėmimo bausmės, o jam paskirta ilgesnė nei penkiolikos metų laisvės atėmimo bausmė. Pareiškėjo nuomone, toks BK 63 straipsnio nuostatų taikymas iškreipia taikytų baudžiamojo įstatymo nuostatų prasmę, o tai leidžia daryti išvadą, kad yra padaryta akivaizdi baudžiamojo įstatymo taikymo klaida, dėl kurios jam paskirta bausmė turi būti sumažinta, o tai reiškia, kad yra pagrindas atnaujinti baudžiamąją bylą dėl aiškiai netinkamo baudžiamojo įstatymo pritaikymo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis atnaujintoje baudžiamojoje byloje Nr. 2A-40/2007).

88III. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo argumentai ir išvados

8933.

90Nuteistojo R. J. pareiškimas tenkintinas iš dalies.

9134.

92Pareiškime nurodoma, kad nusikalstamos veikos, kurias pareiškėjas įvykdė 2010–2011 metais, yra tapačios ir tęstinės, nes nenutolusios viena nuo kitos laiko požiūriu (tarp jų nebuvo nė savaitės laiko pertraukos), įvykdytos siekiant apgaule gauti pinigų iš greituosius kreditus teikiančių bendrovių, o teismai, kvalifikuodami jas kaip atskiras, netinkamai pritaikė baudžiamąjį įstatymą ir paskyrė per griežtą bausmę. Kolegija pažymi, kad BK 63 straipsnio 10 dalyje yra pavartota sąvoka „tęstinė nusikalstama veika“, tačiau jos turinys baudžiamajame įstatyme nėra atskleistas. Dėl to šios sąvokos atskleidimas yra teismų praktikos sritis. Pagal teismų praktiką tęstine pripažįstama tokia nusikalstama veika, kuri susideda iš dviejų ar daugiau tapačių ar vienarūšių veikų, iš kurių kiekviena, vertinant atskirai, atitinka to paties BK straipsnyje nurodyto nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo objektyviuosius požymius, tačiau jos visos yra jungiamos bendros tyčios (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-P-412/2007, 2K-307/2007, 2K-743/2007, 2K-232/2010, 2K-474/2010, 2K-650/2010 ir kt.). Nusikalstama veika gali būti laikoma tęstine ir tais atvejais, kai viena ar kelios atskiros veikos atitinka administracinio teisės pažeidimo (administracinio nusižengimo) požymius, tačiau jų visuma vertintina kaip viena nusikalstama veika (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-307/2004). Tęstine veika taip pat gali būti pripažįstamos situacijos, kai pasikartojantys veiksmai nėra tapatūs ar vienarūšiai, tačiau jais įgyvendinamas tas pats veikos požymis (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-84/2011, 2K-269/2011) arba alternatyvūs veikos požymiai (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-124/2007, 2K-322/2008). Veiksmai, kuriais įgyvendinami alternatyvūs veikos požymiai, paprastai pripažįstami tęstine nusikalstama veika, jei juos jungia bendra kaltininko tyčia ir jie yra padaryti dėl to paties nusikalstamos veikos dalyko. Pabrėžtina, kad veikos pripažinimas tęstine priklauso nuo rūšinių padarytos nusikalstamos veikos sudėties požymių, todėl atskirų kategorijų baudžiamosiose bylose gali būti atsižvelgta į skirtingas aplinkybes, patvirtinančias arba paneigiančias veikos tęstinumą (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-P-267/2011). Taigi, tęstinės nusikalstamos veikos ypatumas yra tas, kad ji daroma ne ištisai, o susideda iš atskirų veikų, kurios, esant kitoms aplinkybėms, galėtų būti kvalifikuojamos atskirai, tačiau dėl anksčiau minėtų požymių sudaro vienos tos pačios savarankiškos nusikalstamos veikos atskiras sudėtines dalis (epizodus).

9335.

94Pareiškėjo nurodomų nusikalstamų veikų pripažinti viena tęstine nusikalstama veika nėra pagrindo, nes veikos neatitinka tęstinės nusikalstamos veikos požymių. Iš nuosprendžiais nustatytų nusikalstamų veikų padarymo aplinkybių matyti, kad pareiškėjas įgydavo svetimus elektroninės bankininkystės duomenis, o vėliau pasinaudodamas šiais duomenimis kito asmens vardu bandė sudaryti sutartis dėl kredito su greituosius kreditus teikiančiomis bendrovėmis, o jei pavykdavo tokią sutartį sudaryti ir gauti kreditą kito asmens vardu, gautus pinigus iš greituosius kreditus teikiančių bendrovių pervesdavo į kitas jo kontroliuojamas bankų sąskaitas ir pan. Nors šias veikas, kaip teisingai nurodo pareiškėjas, skiria nedideli laiko tarpai, tačiau sprendžiant dėl veikos pripažinimo tęstine svarbus ne vien tik šis kriterijus. Pažymėtina, kad pareiškėjas nusikalstamas veikas darė, kai pasitaikydavo galimybė įgyti svetimus elektroninės bankininkystės duomenis, kad veikos buvo daromos, kai naudojantis šiais duomenimis pavykdavo gauti kreditą iš greituosius kreditus teikiančių bendrovių, kad sutartys dėl greitųjų kreditų buvo sudarytos vis kitų asmenų vardu su įvairiomis greituosius kreditus teikiančiomis bendrovėmis, pareiškėjas nusikalstamas veikas darė tiek vienas, tiek su bendrininkais, veikas skyrė pakankami laiko tarpai, kad susidarytų savarankiška tyčia padaryti nusikalstamas veikas. Nuosprendžiais ir nutartimis nėra nustatyta kokių nors aplinkybių, rodančių, kad visas šias nusikalstamas veikas siejo bendra tyčia ar sumanymas. Dėl to šis pareiškimo argumentas dėl veikų vertinimo kaip vienos tęstinės atmestinas.

9536.

96Pareiškime taip pat nurodoma, kad už pareiškėjo įvykdytas nusikalstamas veikas paskirta bausmė yra per griežta ir tai nulėmė netinkamas BK 63 straipsnio taikymas. Šis argumentas pagrįstas.

9737.

98Iš pareiškime nurodyto Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. gegužės 29 d. nuosprendžio matyti, kad teismas, paskyręs bausmę už šiuo nuosprendžiu nustatytas nusikalstamas veikas, jas bendrino ir su Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. balandžio 17 d. nuosprendžiu pareiškėjui paskirtąja bausme. Įsiteisėjus šiam nuosprendžiui, Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. spalio 22 d. nuosprendžiu, paskyręs pareiškėjui bausmę už nauju nuosprendžiu nustatytas nusikalstamas veikas, subendrindamas bausmes dar kartą bausmę bendrino su ta pačia Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. balandžio 17 d. nuosprendžiu paskirtąja bausme. Vadinasi, pažeidžiant BK 63 straipsnio nuostatas R. J. už tas pačias nusikalstamas veikas buvo nubaustas du kartus. Dėl to Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. spalio 22 d. nuosprendžio dalis, kuria šiuo nuosprendžiu paskirta bausmė subendrinta su Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. balandžio 17 d. nuosprendžiu paskirtąja, naikintina bei pakeistina nuosprendžio dalis, kuria paskirta galutinė subendrinta bausmė. Kolegija taip pat pažymi, kad Vilniaus miesto apylinkės teismas, 2013 m. gegužės 29 d. nuosprendyje subendrinęs bausmes, paskirtas už šiuo nuosprendžiu nustatytas nusikalstamas veikas, nenurodė subendrintos bausmės dydžio, todėl ši klaida ištaisytina, o kartu keistina ir šio nuosprendžio dalis, kuria nustatyta galutinė subendrinta bausmė.

9938.

100Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. kovo 17 d. nutartimi buvo subendrintos bausmės, paskirtos pareiškėjui Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. spalio 22 d. nuosprendžiu ir Vilniaus apylinkės teismo 2013 m. kovo 14 d. nuosprendžiu. Vėliau Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. liepos 25 d. nuosprendžiu, paskyręs bausmę už naujai nustatytas nusikalstamas veikas, ją dar kartą subendrino su Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. spalio 22 d. nuosprendžiu paskirtąja bausme ir Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. kovo 17 d. nutartimi paskirtąja bausme, į kurią savu ruožtu įėjo ir subendrinta Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. spalio 22 d. nuosprendžiu paskirtoji bausmė. Taigi paskirdamas galutinę bausmę Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. liepos 25 d. nuosprendžiu du kartus subendrino Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. spalio 22 d. nuosprendžiu paskirtą bausmę. Dėl to panaikintina Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. liepos 25 d. nuosprendžiu nuosprendžio dalis, kuria taikant BK 63 straipsnį R. J. bausmė subendrinta su Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. spalio 22 d. nuosprendžiu paskirta bausme, bei pakeistina nuosprendžio dalis, kuria paskirta galutinė subendrinta bausmė.

10139.

102Subendrinant bausmes Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. gegužės 25 d., 2013 m. spalio 22 d. ir 2014 m. liepos 25 d. nuosprendžiais padaryta teisės taikymo klaidų, dėl kurių R. J. šiais nuosprendžiais buvo paskirtos neteisingos (per griežtos) subendrintos bausmės, o tai turėjo įtakos jam paskiriant galutines subendrintas bausmes vėlesniais nuosprendžiais ir nutartimis. Dėl to keistini ir šie nuosprendžiai bei nutartys bausmių subendrinimo dalyje.

10340.

104Pareiškime teigiama, kad, nepagrįstai suskaidžius ikiteisminius tyrimus, pareiškėjui buvo priimti keli nuosprendžiai, o tai nulėmė griežtesnės bausmės jam paskyrimą. Šis argumentas iš dalies pagrįstas. Iš pareiškėjo nurodomais nuosprendžiais nustatytų faktinių aplinkybių matyti, kad atskiri ikiteisminiai tyrimai dėl jo veikų ne visada pagrįstai buvo atliekami atskirai, todėl tai turėjo įtakos galutinei jam paskirtai bausmei. Šią aplinkybę pripažino Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija 2014 m. balandžio 15 d. nutartyje, išnagrinėjusi kasacine tvarka R. J. bendrininkės baudžiamąją bylą. Sušvelnindama bausmę R. J. bendrininkei, teisėjų kolegija, be kitų aplinkybių, atsižvelgė ir į šią pirmiau paminėtą aplinkybę. Į tai taip pat atsižvelgtina nustatant subendrintą bausmę R. J.. Pažymėtina, kad dėl pareiškėjo ši byla kasacine tvarka nebuvo nagrinėta. Nustatydama galutinę subendrintą bausmę teisėjų kolegija vadovaujasi BK 63 straipsnio nuostatomis, taip pat teisingumo ir bausmės proporcingumo principais. Atsižvelgtina į tai, kad, taikant R. J. BK 63 straipsnį, subendrinta bausmė skiriama už jo padarytus baudžiamuosius nusižengimus, nesunkius ir apysunkius nusikaltimus. Nors šių nusikaltimų padaryta daug, tačiau savo pavojingumo pobūdžiu jie neprilygsta sunkiems ir labai sunkiems nusikaltimams, už kuriuos skiriamos itin griežtos bausmės.

10541.

106Pareiškime nepagrįstai teigiama, kad pareiškėjui paskirta bausmė yra aiškiai per griežta dėl to, kad ji viršija straipsnių, pagal kuriuos kvalifikuotos pareiškėjo veikos, nustatytas maksimalias ribas. Šie pareiškėjo argumentai atmestini. Pažymėtina, kad tuomet, kai bausmės už atskiras nusikalstamas veikas subendrinamos pagal BK 63 straipsnio taisykles, maksimalų subendrintos laisvės atėmimo bausmės dydį nustato ne straipsnių, pagal kuriuos kvalifikuota veika, sankcijose nustatytos šios rūšies bausmės maksimalios ribos, bet BK 63 straipsnio 7 dalies nuostatos, pagal kurias bausmes subendrinant pagal BK 63 straipsnio 1 dalį galutinė subendrinta laisvės atėmimo bausmė negali viršyti dvidešimties metų.

10742.

108Pagal BPK 451 straipsnio nuostatas, išnagrinėtos baudžiamosios bylos atnaujinamos, jeigu pagal nuosprendžiuose ir nutartyse nurodytas aplinkybes yra pagrindas manyti, jog akivaizdžiai netinkamai pritaikytas baudžiamasis įstatymas ir dėl to reikia: 1) panaikinti apkaltinamąjį nuosprendį bei paskesnes teismų nutartis ir baudžiamąją bylą nutraukti; 2) nuteistojo nusikalstamą veiką perkvalifikuoti pagal kitą BK specialiosios dalies straipsnį, jo dalį ar punktą, nustatantį lengvesnę nusikalstamą veiką; 3) ištaisius padarytus BK 63–65 straipsnių taikymo pažeidimus, sumažinti nuteistajam paskirtą subendrintą bausmę; 4) nuteistąjį atleisti nuo bausmės, nes suėjo senaties terminas; 5) ištaisius netinkamą amnestijos akto taikymą, nuteistąjį atleisti nuo bausmės arba ją sumažinti. Iš to išplaukia, kad baudžiamosios bylos dėl aiškiai netinkamo baudžiamojo įstatymo pritaikymo gali būti atnaujintos tik tiksliai įstatyme nurodytais pagrindais ir sąlygomis. Pareiškimo argumentai dėl Konstitucijos 29 straipsnio pažeidimo, diskriminacijos dėl lyties yra nepagrįsti, be to, jie neatitinka BPK 451 straipsnyje nurodytų pagrindų ir sąlygų, kuriems esant gali būti atnaujinta baudžiamoji byla dėl aiškiai netinkamo baudžiamojo įstatymo pritaikymo, todėl šis pareiškėjo argumentas atmestinas.

109Teisėjų kolegija, remdamasi išdėstytais argumentais ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 455 straipsnio 5 punktu,

Nutarė

1101.

111Pakeisti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. gegužės 29 d. nuosprendžio dalį dėl BK 63 straipsnio taikymo R. J.: vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 ir 4 dalimis, šiuo nuosprendžiu paskirtas ir apėmimo būdu subendrintas bausmes subendrinti tarpusavyje dalinio sudėjimo būdu ir paskirti subendrintą bausmę laisvės atėmimą penkeriems metams; pakeisti šio nuosprendžio dalį, kuria subendrintos šiuo nuosprendžiu ir Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. balandžio 17 d. nuosprendžiu paskirtos bausmės ir paskirta galutinė subendrinta bausmė laisvės atėmimas vienuolikai metų.

1122.

113Pakeisti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. spalio 22 d. nuosprendį: panaikinti nuosprendžio dalį, kuria R. J. taikant BK 63 straipsnį bausmė subendrinta su Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. balandžio 17 d. nuosprendžiu ir 2013 m. gegužės 29 d. nuosprendžiu paskirtomis bausmėmis bei nustatyta galutinė subendrinta bausmė laisvės atėmimas trylikai metų šešiems mėnesiams; pakeisti Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. vasario 11 d. nutartį, kuria R. J. apeliacinis skundas dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. spalio 22 d. nuosprendžio atmestas.

1143.

115Pakeisti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. liepos 25 d. nuosprendį: panaikinti nuosprendžio dalį, kuria R. J. taikant BK 63 straipsnį bausmė subendrinta su Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. spalio 22 d. nuosprendžiu paskirta bausme bei nustatyta galutinė subendrinta bausmė.

1164.

117Pakeisti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. kovo 17 d. nutartį, kuria, pritaikius BK 63 straipsnio 1, 4 ir 9 dalis, subendrintos bausmės, paskirtos Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. spalio 22 d. ir 2013 m. kovo 14 d. nuosprendžiais, ir paskirta galutinė subendrinta bausmė laisvės atėmimas penkiolikai metų; taip pat Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. balandžio 22 d. nutartį, kuria R. J. skundas dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. kovo 17 d. nutarties atmestas.

1185.

119Pakeisti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. liepos 25 d. nuosprendžio dalį, kuria, pritaikius BK 63 straipsnio 1, 4 ir 9 dalis, šiuo nuosprendžiu paskirta bausmė dalinio sudėjimo būdu subendrinta su Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. spalio 22 d. nuosprendžiu paskirta bausme ir bausme, nustatyta Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. kovo 17 d. nutartimi, ir paskirta laisvės atėmimo penkiolikai metų vienam mėnesiui bausmė; taip pat Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. lapkričio 14 d. nutartį, kuria nuteistojo R. J. apeliacinis skundas dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. liepos 25 d. nuosprendžio atmestas.

1206.

121Pakeisti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 22 d. nutartį, kuria, pritaikius BK 63 straipsnio 1, 3, 4, 9 dalis, subendrintos bausmės, paskirtos Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. liepos 25 d. ir 2014 m. rugsėjo 23 d. nuosprendžiais, ir paskirta galutinė subendrinta bausmė laisvės atėmimas penkiolikai metų dviem mėnesiams; taip pat Vilniaus apygardos teismo 2015 m. sausio 29 d. nutartį, kuria nuteistojo R. J. skundas dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 22 d. nutarties atmestas.

1227.

123Pakeisti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. rugpjūčio 7 d. nutartį, kuria atmestas nuteistojo R. J. prašymas peržiūrėti bausmę, paskirtą jam subendrinus Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. spalio 22 d., 2013 m. balandžio 17 d., 2013 m. gegužės 29 d. nuosprendžiais paskirtas bausmes.

1248.

125Pakeisti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. spalio 13 d. nuosprendžio dalį, kuria pritaikius BK 63 straipsnį šiuo nuosprendžiu paskirta bausmė subendrinta su Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 22 d. nutartimi paskirta galutine subendrinta penkiolikos metų dviejų mėnesių laisvės atėmimo bausme ir galutinė bausmė paskirta laisvės atėmimas penkiolikai metų dviem mėnesiams vienai dienai.

1269.

127Vadovaujantis BK 63 straipsnio 4 ir 9 dalimis, subendrintas bausmes už veikas, paskirtas Alytaus rajono apylinkės teismo 2010 m. liepos 29 d., 2010 m. spalio 12 d. nuosprendžiais, Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2011 m. rugsėjo 30 d. nuosprendžiu su pakeitimais, padarytais Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. lapkričio 28 d. nuosprendžiu, Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 5 d. nuosprendžiu, Vilniaus miesto 3-iojo apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 29 d. nuosprendžiu, Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2012 m. spalio 5 d. nuosprendžiu, Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2012 m. spalio 30 d. nuosprendžiu, Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. kovo 14 d., 2013 m. balandžio 17 d., 2013 m. gegužės 29 d., 2013 m. spalio 22 d., 2014 m. liepos 25 d., 2014 m. rugsėjo 23 d., 2015 m. spalio 13 d. nuosprendžiais, subendrinti dalinio sudėjimo būdu ir paskirti galutinę bausmę laisvės atėmimą dvylikai metų.

128Į bausmės laiką įskaityti atliktą bausmės laiką ir įskaitytą sulaikymo ir suėmimo laiką pagal pirmiau nurodytus nuosprendžius.

129Kitas nuosprendžių ir nutarčių dalis palikti nepakeistas.

Ryšiai
1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų... 2. teismo posėdyje išnagrinėjo pagal nuteistojo R. J. pareiškimą Lietuvos... 3. Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo Eligijaus Gladučio pranešimo,... 4. I. Bylos esmė... 5. 1.... 6. Alytaus rajono apylinkės teismo 2010 m. liepos 29 d. nuosprendžiu R. J.... 7. 2.... 8. Alytaus rajono apylinkės teismo 2010 m. spalio 12 d. nuosprendžiu R. J.... 9. 3.... 10. Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2011 m. rugsėjo 30 d. nuosprendžiu R.... 11. 4.... 12. Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija 2011... 13. 5.... 14. Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 5 d. nuosprendžiu... 15. 6.... 16. Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos... 17. 7.... 18. Vilniaus miesto 3-ojo apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 29 d. nuosprendžiu... 19. 8.... 20. Vilniaus miesto 3-ojo apylinkės teismo 2012 m. balandžio 5 d. nutartimi... 21. 9.... 22. Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2012 m. spalio 5 d. nuosprendžiu R. J.... 23. 10.... 24. Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2012 m. spalio 30 d. nuosprendžiu R.... 25. 11.... 26. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. kovo 14 d. nuosprendžiu R. J.... 27. 12.... 28. Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos... 29. 13.... 30. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. balandžio 17 d. nuosprendžiu R. J.... 31. 14.... 32. Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos... 33. 15.... 34. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. gegužės 29 d. nuosprendžiu R. J.... 35. 15.1.... 36. Išnagrinėjusi bylą apeliacine tvarka, Vilniaus apygardos teismo... 37. 15.2.... 38. Išnagrinėjusi bylą kasacine tvarka, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo... 39. 16.... 40. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. spalio 22 d. nuosprendžiu R. J.... 41. 17.... 42. Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos... 43. 18.... 44. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. kovo 17 d. nutartimi, priimta... 45. 19.... 46. Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos... 47. 20.... 48. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. liepos 25 d. nuosprendžiu R. J.... 49. 21.... 50. Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos... 51. 22.... 52. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. rugsėjo 23 d. nuosprendžiu R. J.... 53. 23.... 54. Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos... 55. 24.... 56. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 22 d. nutartimi, priimta... 57. 25.... 58. Vilniaus apygardos teismo 2015 m. sausio 29 d. nutartimi nuteistojo R. J.... 59. 26.... 60. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. rugpjūčio 7 d. nutartimi atmestas... 61. 27.... 62. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. spalio 13 d. nuosprendžiu R. J.... 63. 28.... 64. Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos... 65. 29.... 66. Baudžiamoji byla nebuvo nagrinėta kasacine tvarka.... 67. 30.... 68. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. spalio 13 d. nuosprendžiu R. J.... 69. 30.1.... 70. jis, turėdamas tikslą apgaule savo naudai įgyti svetimą turtą ir... 71. 30.2.... 72. jis, tarsi teisėtas AB banko „Swedbank“ naudotojas V. R.-P., kuriai... 73. 30.3.... 74. tęsdamas nusikalstamą veiką, būdamas Vilniuje, tiksliau ikiteisminio tyrimo... 75. 30.4.... 76. jis, tarsi teisėtas AB banko „Swedbank“ naudotojas V. R.-P., kuriai... 77. 30.5.... 78. po to jis, tęsdamas nusikalstamą veiką, būdamas nenustatytoje vietoje,... 79. 30.6.... 80. po to jis, tęsdamas nusikalstamą veiką, būdamas nenustatytoje vietoje,... 81. 30.7.... 82. po to jis, tęsdamas nusikalstamą veiką, būdamas prie bankomato, esančio... 83. II. Pareiškimo dėl baudžiamosios bylos atnaujinimo argumentai... 84. 31.... 85. Pareiškimu nuteistasis R. J. prašo pakeisti Vilniaus miesto apylinkės teismo... 86. 32.... 87. Pareiškime nurodoma, kad teismas netinkamai pritaikė BK 63 straipsnį, todėl... 88. III. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo argumentai ir išvados... 89. 33.... 90. Nuteistojo R. J. pareiškimas tenkintinas iš dalies.... 91. 34.... 92. Pareiškime nurodoma, kad nusikalstamos veikos, kurias pareiškėjas įvykdė... 93. 35.... 94. Pareiškėjo nurodomų nusikalstamų veikų pripažinti viena tęstine... 95. 36.... 96. Pareiškime taip pat nurodoma, kad už pareiškėjo įvykdytas nusikalstamas... 97. 37.... 98. Iš pareiškime nurodyto Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. gegužės 29... 99. 38.... 100. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. kovo 17 d. nutartimi buvo... 101. 39.... 102. Subendrinant bausmes Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. gegužės 25 d.,... 103. 40.... 104. Pareiškime teigiama, kad, nepagrįstai suskaidžius ikiteisminius tyrimus,... 105. 41.... 106. Pareiškime nepagrįstai teigiama, kad pareiškėjui paskirta bausmė yra... 107. 42.... 108. Pagal BPK 451 straipsnio nuostatas, išnagrinėtos baudžiamosios bylos... 109. Teisėjų kolegija, remdamasi išdėstytais argumentais ir vadovaudamasi... 110. 1.... 111. Pakeisti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. gegužės 29 d.... 112. 2.... 113. Pakeisti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. spalio 22 d. nuosprendį:... 114. 3.... 115. Pakeisti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. liepos 25 d. nuosprendį:... 116. 4.... 117. Pakeisti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. kovo 17 d. nutartį, kuria,... 118. 5.... 119. Pakeisti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. liepos 25 d. nuosprendžio... 120. 6.... 121. Pakeisti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 22 d. nutartį,... 122. 7.... 123. Pakeisti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. rugpjūčio 7 d. nutartį,... 124. 8.... 125. Pakeisti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. spalio 13 d. nuosprendžio... 126. 9.... 127. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 4 ir 9 dalimis, subendrintas bausmes už veikas,... 128. Į bausmės laiką įskaityti atliktą bausmės laiką ir įskaitytą sulaikymo... 129. Kitas nuosprendžių ir nutarčių dalis palikti nepakeistas....