Byla e2S-1192-657/2019
Dėl Kauno apylinkės teismo 2019 m. balandžio 15 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2-11035-454/2019, kuria tenkinus atskirąjį skundą panaikintos taikytos laikinosios apsaugos priemonės

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Žibutė Budžienė,

2apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Belor“ atskirąjį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2019 m. balandžio 15 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2-11035-454/2019, kuria tenkinus atskirąjį skundą panaikintos taikytos laikinosios apsaugos priemonės.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Kauno apylinkės teismas 2019 m. balandžio 1 d. nutartimi ieškovės UAB „Belor“ reikalavimų užtikrinimui taikė laikinąsias apsaugos priemones – areštavo 23 716,03 Eur vertės atsakovės UAB „Baltic sale“ nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, esantį pas atsakovę ar trečiuosius asmenis, o šio turto nesant ar esant nepakankamai, likusiai reikalavimų sumai užtikrinti, areštavo trūkstamo dydžio atsakovės pinigines lėšas, iš areštuotų piniginių lėšų leidžiant atsiskaityti su ieškove, mokėti darbo užmokestį, įstatymo nustatytus privalomus mokėjimus valstybei, privalomojo sveikatos draudimo ir valstybinio socialinio draudimo įmokas.

72.

8Atsakovė pateikė atskirąjį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2019 m. balandžio 1 d. nutarties, prašydama šią nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovės prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmesti.

9II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

103.

11Kauno apylinkės teismas 2019 m. balandžio 15 d. nutartimi, sutikdamas su atskirojo skundo argumnetais, atskirąjį skundą tenkino – panaikino Kauno apylinkės teismo 2019 m. balandžio 1 d. nutartį, kuria buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės ir ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetė.

124.

13Teismas sutiko, jog ieškovės nurodytos aplinkybės apie atsakovės vengimą grąžinti skolą negali būti pripažintos atsakovės nesąžiningumą įrodančiais faktais, lemiančiais jai tokių griežtų ribojimų taikymą. Pagal Lietuvos apeliacinio teismo praktiką paneigta vien didelės ieškinio sumos prezumpcija kaip absoliutus ir savaime pakankamas pagrindas laikinosioms apsaugos priemonėms taikyti. Byloje nėra duomenų apie atsakovės nesąžiningumą ir jos siekį išvengti teismo sprendimo įvykdymo, be to, galiojantys įstatymai asmens nesąžiningumo, sprendžiant dėl jo turto arešto ar kitų ribojimų jam nustatymo, nepreziumuoja. Atsakovė pateiktais rašytiniais įrodymais įrodė, jog atsakovės finansinė padėtis nėra pavojingai nestabili, atsakovei ieškinio suma nėra reikšmingai didelė, atsakovė generuoja pelną. Sutiktina su atsakovės argumentu, jog ieškovė nenurodė aplinkybių, kurios įrodytų, jog atsakovė siektų sumažinti savo finansines galimybes įvykdyti ieškovei palankų teismo sprendimą, t. y. elgtųsi nesąžiningai, todėl jos atžvilgiu taikytos laikinosios apsaugos priemonės neatitinka proporcingumo ir ekonomiškumo reikalavimų. Iš pateiktų įrodymų matyti, jog esant tokiam ieškinio reikalavimo ir atsakovės turimo turto santykiui, negalima teigti, jog nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Ieškovė nenurodė aplinkybių, iš kurių būtų galima daryti išvadą, kad atsakovė elgiasi nesąžiningai, slepia turtą, perleidžia jį tretiesiems asmenims, taip siekdama išvengti ieškovei palankaus teismo sprendimo įvykdymo. Taip pat nepateikta duomenų, įrodančių, kad, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų ar pasidarytų negalimas.

14III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

155.

16Atskirajame skunde ieškovė UAB „Belor“ prašė panaikinti Kauno apylinkės teismo 2019 m. balandžio 15 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – taikyti laikinąsias apsaugos priemones, t. y. areštuoti atsakovei priklausantį turtą (kilnojamąjį, nekilnojamąjį) 23 716,03 Eur sumai, leidžiant atsiskaityti su ieškove, valstybe, išmokėti išmokas, susijusias su darbo santykiais, darbuotojams.

176.

18Nurodė, kad ieškovė įrodė, jog egzistuoja abi sąlygos, būtinos laikinųjų apsaugos priemonių taikymui, todėl skundžiama nutartimi laikinąsias apsaugos priemones atsisakyta taikyti nepagrįstai. Teismas šią laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygą taip pat nustatė priimdamas nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių bei preliminarų teismo sprendimą, kuriuo ieškinį tenkino, o atsakovė atskiruoju skundu šios sąlygos neginčija. Be to, egzistuoja grėsmė būsimo galimai ieškovei palankaus teismo sprendimo įvykdymui. Iš UAB „Baltic sale“ viešai prieinamų paskutinės 2017 metų finansinės atskaitomybės dokumentų matyti, kad beveik visą atsakovės turtą sudaro trumpalaikis turtas, kurio didžiausią dalį sudaro per vienerius metus gautinos sumos. 2017 m. balanso duomenimis atsakovės įsipareigojimai kreditoriams sudarė 78 977,00 Eur, o į balansą įrašyto turto vertė – 91 333,00 Eur, taigi, įsipareigojimai kreditoriams viršija pusę bendrovės balanse įrašyto turto vertės, atsakovei gresia bankrotas. Preliminaraus UAB „Baltic sale“ balanso už 2018 metus duomenimis ir šiuo atskaitiniu laikotarpiu beveik visą UAB „Baltic sale“ turtą sudaro trumpalaikis turtas, kurio didžiausią dalį taip pat sudaro per vienerius metus gautinos sumos. Atsakovės finansiniai įsipareigojimai sparčiai didėjo, lyginant su 2017 metais. UAB „Baltic sale“ per vienerius metus mokėtinos sumos bei kiti trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro net 94 142,00 Eur, kas sudaro 76,55 proc. viso turto (122 978,00 Eur), t. y. beveik visą turtą, kas pagrindžia prastą UAB „Baltic sale“ finansinę padėtį. Ieškinio suma UAB „Baltic sale“ yra reikšmingai didelė ir ji nebūtų pajėgi įvykdyti ieškovei palankaus būsimo teismo sprendimo. Tuo labiau, jog ieškovė UAB „Baltic sale“ atžvilgiu yra pareiškusi ir kitą ieškinį, kurio pagrindu Kauno apygardos teisme yra nagrinėjama civilinė byla Nr. e2-1273-896/2019. Šioje byloje ieškovė iš atsakovės prašo priteisti net 65 223,39 Eur dydžio žalą. Kauno apygardos teismas 2019 m. vasario 12 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-1273-896/2019 tenkino ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir areštavo UAB „Baltic sale“ priklausantį turtą 65 223,39 Eur sumai. Taigi, analogišku laikotarpiu UAB „Baltic sale“ gali tekti įvykdyti net du teismo sprendimus ieškovės atžvilgiu. UAB „Baltic sale“ į Kauno apygardos teisme nagrinėjama civilinę bylą Nr. e2-1273-896/2019 yra pateikusi banko sąskaitos išrašus, iš kurių matyti, jog šiose sąskaitose yra itin mažai piniginių lėšų – 3 932,88 Eur. Antstolis vykdomoje byloje Nr. 0070/19/00289, užvestoje laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdymui, rado ir dar dvi banko sąskaitas, kuriose atsakovė kaupia pinigines lėšas, kurių egzistavimo Kauno apygardos teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. e2-1273-896/2019 atsakovė nedeklaravo. Tačiau bendrai sąskaitose atsakovės turimos pinigines lėšos nesiekia 4 000,00 Eur. Jokio kito atsakovės turto antstoliai nerado. Taigi, įmonė faktiškai neturi jokio turto, tik milžiniškus įsipareigojimus, kurie sparčiai didėja, arba šį turtą slepia, siekdama išvengti įsipareigojimų vykdymo. Pagrindą taikyti laikinąsias apsaugos priemones sudaro ir atsakovės demonstruojamas nesąžiningumas ieškovės atžvilgiu. Ieškovė 2018 m. rugsėjo 18 d. atsakovei išsiuntė pretenziją, kuria pareikalavo grąžinti ieškovės atsakovei sumokėtą 25 888,18 Eur avansą, tačiau atsakovė geranoriškai neatsiskaitė, iki šiol vengia grąžinti skolą, kurios egzistavimas yra akivaizdus, todėl taip pat ir dėl to egzistuoja reali teismo sprendimo neįvykdymo grėsmė. Teismas, spręsdamas dėl būsimo teismo sprendimo vykdytinumo, vien tik pasikliaudamas atsakovės deklaratyviais argumentais, jog šios finansinė padėtis nėra pavojingai nestabili, neužtikrino proceso šalių interesų pusiausvyros, proporcingumo, ekonomiškumo, teisingumo, kadangi sprendė išimtinai atsakovės interesui, nuneigiant ieškovės interesą.

197.

20Kartu su atskiruoju skundu apeliantė pateikė naujus įrodymus – UAB „Baltic sale“ banko sąskaitų išrašus, informaciją apie AB „Baltic sale“ turimas banko sąskaitas.

218.

22Atsiliepime į ieškovės atskirąjį skundą atsakovė UAB „Baltic sale“ prašė Kauno apylinkės teismo 2019 m. balandžio 15 d. nutartį palikti nepakeistą.

239.

24Nurodė, kad ieškovė ignoruoja naujausią Lietuvos apeliacinio teismo praktiką, pagal kurią didelė ieškinio suma ir, palyginus, prasta atsakovės finansinė padėtis savaime nėra pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones – atsakovės turto areštą. Šios aplinkybės galėtų sudaryti pagrindą taikyti laikinąsias apsaugos priemones tik tokiu atveju, jeigu byloje būtų nustatyti atsakovės atlikti, atliekami ar ketinami atlikti nesąžiningi veiksmai, susiję su būsimo galimai ieškovei palankaus teismo sprendimo įvykdymo apsunkinimu. Laikinosios apsaugos priemonės negali būti taikomos vien tik nustačius, kad ieškinio suma atsakovei yra didelė. Nesąžiningi veiksmai gali būti turimo turto paslėpimas, perleidimas kitiems asmenims bet kokia forma, įkeitimas ar jo apsunkinimas bet kokia kita forma ir panašiai. Šiuos nesąžiningus veiksmus privalo įrodyti asmuo, kuris prašo laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Nesąžiningų atsakovės veiksmų – ketinimų išvengti būsimo galbūt ieškovei palankaus teismo sprendimo įvykdymo – ieškovė neįrodo ir atskiruoju skundu. Aplinkybė, kad atsakovė nei iki teismo, nei teisminio proceso metu su ieškovės reikalavimu nesutiko, nėra pagrindas pripažinti atsakovę nesąžininga. Atsakovės nesąžiningumo taip pat neįrodo aplinkybė, kad antstolis vykdomojoje byloje Nr. 0070/19/00289 rado dvi atsakovės banko sąskaitas. Antstolio pareiga, vykdant vykdomąjį dokumentą, surasti ir areštuoti skolininko sąskaitas. Ieškovė nepateikė duomenų, kad atsakovė kokiu nors būdu būtų nuo antstolio slėpusi nurodytas banko sąskaitas ir be deklaratyvių teiginių nepateikė jokių duomenų, kurie patvirtintų atsakovės nesąžiningumą. Laikinosios apsaugos priemonės skundžiama nutartimi buvo panaikintos pagrįstai ir teisėtai., nes turto arešto institutas nėra skirtas turto ar piniginių lėšų sukaupimui, kad iš jų būtų galima vėliau išieškoti teismo sprendimu priteistas lėšas. Laikinųjų apsaugos priemonių instituto paskirtis yra išsaugoti atsakovo turtą, kai esama duomenų apie galimai nesąžiningų veiksmų atlikimą, sąmoningą siekį pabloginti savo turtinę padėtį bei taip išvengti išieškojimo iš šio turto pagal teismo sprendimą. Be to, ieškovė netinkamai interpretuoja atsakovės 2017 m. balanso duomenis. Ieškovė, grįsdama savo teiginius apie tariamą atsakovės nemokumą, visų pirma, turėjo pareigą įrodyti, kad visi atsakovės 2017 m. balanse fiksuojami piniginiai įsipareigojimai, kurių vertė pagal balanse pateikiamus duomenis sudaro 78 977,00 Eur, yra pradelsti. Atsakovės balansai ir pelno (nuostolių) ataskaitos už 2018 m. sausio – rusėjo mėn. laikotarpį ir 2018 metus papildomai pagrindžia, kad atsakovės finansinė padėtis yra gera, bendrovė dirba pelningai.

25Teismas

konstatuoja:

26IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

27

10.

28Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą apskųstoje dalyje ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

2911.

30Byloje keliamas klausimas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atmestas ieškovės prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, teisėtumo ir pagrįstumo.

31Dėl naujų įrodymų priėmimo

3212.

33Vadovaujantis CPK 314 straipsnio nuostatomis, apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Naujų įrodymų priėmimo draudimas nėra absoliutus, tačiau šie įrodymai turi pagrįsti bylos nagrinėjimui reikšmingas aplinkybes.

3413.

35Nagrinėjamu atveju vertintina, jog apeliantės pateikti nauji įrodymai – UAB „Baltic sale“ banko sąskaitų išrašai, informacija apie AB „Baltic sale“ turimas banko sąskaitas – yra tiesiogiai susiję su byloje sprendžiamu klausimu dėl laikinųjų apsaugos priemonių atsakovės atžvilgiu taikymu, ieškovė šiais naujai pateiktais įrodymais siekia pagrįsti atsakovės nesąžiningumą ir vengimą įvykdyti galimai ieškovei palankų teismo sprendimą, todėl apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog šių įrodymų pateikimo būtinybė kilo vėliau, nei buvo priimtas ginčijamas procesinis sprendimas, dėl ko šiuos įrodymus priima ir vertina bendrame įrodymų kontekste.

36 Dėl atskirojo skundo esmės

3714.

38Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Taigi, įstatyme yra įtvirtintos dvi būtinos sąlygos, leidžiančios taikyti laikinąsias apsaugos priemones, t. y. ieškovo reikalavimas turi būti tikėtinai pagrįstas bei nustatyta grėsmė teismo sprendimo neįvykdymui. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymu siekiama garantuoti būsimo procesinio sprendimo byloje realų ir tinkamą įvykdymą. Tokių priemonių taikymo pagrindu yra pagrįstos prielaidos, kad, nesiėmus šių priemonių, būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui, įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

3915.

40Nagrinėjamu atveju ginčo dėl pirmosios būtinosios laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygos – tikėtino ieškinio pagrįstumo – nekilo, todėl apeliacinės instancijos teismas dėl šios sąlygos plačiau nepasisako.

4116.

42Kaip minėta, antra būtina sąlyga laikinųjų apsaugos priemonių taikymui – teismo sprendimo neįvykdymo arba įvykdymo pasunkėjimo rizika. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumą apeliantė grindžia, jos nuomone, atsakovei didele ieškinio suma bei atsakovės nesąžiningumu.

4317.

44Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad vien didelė ieškinio suma nėra pakankamas pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nes tai savaime dar nepatvirtina egzistuojančios grėsmės sprendimo įvykdymui. Nepriklausomai nuo to, ar ieškinio suma atsakovui yra didelė, vien ši aplinkybė negali būti vertinama kaip pagrindas taikyti ar netaikyti laikinąsias apsaugos priemones; vien didelė ieškinio suma pati savaime nei palengvina, nei pasunkina ar padaro nebeįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymą (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. sausio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-27-407/2016; Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. birželio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1069-407/2016; Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. birželio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1084-464/2016; Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. liepos 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1142-407/2016; kt.).

4518.

46Naujausioje ir aktualiausioje Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje akcentuojama, kad byloje, kurioje yra pareikšti turtinio pobūdžio reikalavimai, laikinosioms apsaugos priemonėms taikyti reikšminga ne tik ieškinio suma, atsakovo turtinė padėtis, jo turtinės padėties pokyčio perspektyvos, bet, visų pirma, jo elgesys iki bylos iškėlimo ar jos nagrinėjimo metu, leidžiantis įvertinti atsakovo (ne)sąžiningumą. Laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tik tuomet, kai, be kita ko, esama duomenų ir apie atsakovo nesąžiningumą, pavyzdžiui, ketinimus paslėpti, perleisti, įkeisti turimą turtą ar kitaip jį apsunkinti (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. sausio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-27-407/2016; 2016 m. birželio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1069-407/2016; 2016 m. birželio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1092-943/2016; 2017 m. sausio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-46-464/2017; 2017 m. kovo 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-351-302/2017; 2017 m. balandžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-629-302/2017; 2017 m. rugpjūčio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1034-464/2017; 2018 m. spalio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1352-943/2018). Laikinųjų apsaugos priemonių siekiantis asmuo turi pateikti konkrečių duomenų (informacijos) apie atsakovo jau atliktus, atliekamus ar ketinamus atlikti veiksmus, kurie nesuderinami su sąžiningo elgesio standartu (turimo turto paslėpimas, perleidimas kitiems asmenims bet kokia forma, įkeitimas ar jo apsunkinimas bet kokia kita forma ir pan.) (Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. birželio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-673-943/2018).

4719.

48Pažymėtina, jog net darant prielaidą, jog atsakovė 2017 – 2018 metų laikotarpiu turėjo mokumo problemų, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas vien dėl šios aplinkybės nepasiektų šio instituto tikslo – apsaugoti būsimo teismo sprendimo įvykdymą, nes turto arešto paskyrimas savaime nepadidintų ieškovės turto masės ar vertės, netgi priešingai, sudarytų prielaidas kilti dar didesnėms mokumo problemoms, tokiu būdu sudarant prielaidas apsunkinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. liepos 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1142-407/2016). Be to, AB „Baltic sale“ preliminari 2018 m. pelno (nuostolių) ataskaita rodo, kad atsakovė – pelningai dirbanti įmonė.

4920.

50Visiškai sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, kad ieškovės nurodytos aplinkybės apie atsakovės vengimą grąžinti skolą nepripažintinos atsakovės nesąžiningumą įrodančiomis faktinėmis aplinkybėmis. Asmens finansinis nepajėgumas įvykdyti sprendimą ir asmens nenorėjimas ar vengimas jį įvykdyti yra visiškai skirtingos situacijos, ir tik antrosios situacijos atveju prevenciniais tikslais galėtų būti taikomi disponavimo turtu apribojimai. Šiuo atveju atsakovė yra nurodžiusi, jog su ieškovės reikalavimu nesutinka. Atsakovės nesąžiningumo taip pat neįrodo ir aplinkybė, kad antstolis vykdomojoje byloje Nr. 0070/19/00289 rado dvi byloje nenurodytas atsakovės banko sąskaitas. Jas nustatyti yra antstolio pareiga, o duomenų, kad atsakovė kokiu nors būdu nuo antstolio būtų slėpusi šias banko sąskaitas, ieškovė nepateikė. Teismui nepateikta jokių konkrečių duomenų, sudarančių pagrindą spręsti, kad atsakovė paslėpė, slepia ar ketina paslėpti savo turtą (ar jo dalį), kad jį perleido ar ketina perleisti tretiesiems asmenims, ar kad atsakovė savo turtą įkeitė arba ketina įkeisti, ar kitaip apsunkinti.

5121.

52Ieškovės naujai pateikti įrodymai – UAB „Baltic sale“ banko sąskaitų išrašai, informacija apie AB „Baltic sale“ turimas banko sąskaitas – nepateikus teismui konkrečių duomenų apie nesąžiningus atsakovės veiksmus, taip pat nesudaro pagrindo teigti, jog nagrinėjamu atveju egzistuoja grėsmė būsimo galimai ieškovei palankaus sprendimo įvykdymui, todėl pirmosios instancijos teismas turėjo pagrindą panaikinti atsakovės atžvilgiu taikytas laikinąsias apsaugos priemones ir ieškovės prašymą dėl jų taikymo atmesti. Kiti atskirojo skundo argumentai taip pat nesudaro pagrindo naikinti ar keisti pagrįstą ir teisėtą pirmosios instancijos teismo nutartį (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

53Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu ir 339 straipsniu,

Nutarė

54Kauno apylinkės teismo 2019 m. balandžio 15 d. nutartį palikti nepakeistą.

55Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Žibutė Budžienė,... 2. apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės uždarosios... 3. Teismas... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Kauno apylinkės teismas 2019 m. balandžio 1 d. nutartimi ieškovės UAB... 7. 2.... 8. Atsakovė pateikė atskirąjį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2019 m.... 9. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. 3.... 11. Kauno apylinkės teismas 2019 m. balandžio 15 d. nutartimi, sutikdamas su... 12. 4.... 13. Teismas sutiko, jog ieškovės nurodytos aplinkybės apie atsakovės vengimą... 14. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 15. 5.... 16. Atskirajame skunde ieškovė UAB „Belor“ prašė panaikinti Kauno... 17. 6.... 18. Nurodė, kad ieškovė įrodė, jog egzistuoja abi sąlygos, būtinos... 19. 7.... 20. Kartu su atskiruoju skundu apeliantė pateikė naujus įrodymus – UAB... 21. 8.... 22. Atsiliepime į ieškovės atskirąjį skundą atsakovė UAB „Baltic sale“... 23. 9.... 24. Nurodė, kad ieškovė ignoruoja naujausią Lietuvos apeliacinio teismo... 25. Teismas... 26. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 27.

10.... 28. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 29. 11.... 30. Byloje keliamas klausimas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 31. Dėl naujų įrodymų priėmimo... 32. 12.... 33. Vadovaujantis CPK 314 straipsnio nuostatomis, apeliacinės instancijos teismas... 34. 13.... 35. Nagrinėjamu atveju vertintina, jog apeliantės pateikti nauji įrodymai –... 36. Dėl atskirojo skundo esmės... 37. 14.... 38. Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį teismas dalyvaujančių byloje ar kitų... 39. 15.... 40. Nagrinėjamu atveju ginčo dėl pirmosios būtinosios laikinųjų apsaugos... 41. 16.... 42. Kaip minėta, antra būtina sąlyga laikinųjų apsaugos priemonių taikymui... 43. 17.... 44. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad vien didelė ieškinio suma nėra... 45. 18.... 46. Naujausioje ir aktualiausioje Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje... 47. 19.... 48. Pažymėtina, jog net darant prielaidą, jog atsakovė 2017 – 2018 metų... 49. 20.... 50. Visiškai sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, kad ieškovės... 51. 21.... 52. Ieškovės naujai pateikti įrodymai – UAB „Baltic sale“ banko sąskaitų... 53. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 54. Kauno apylinkės teismo 2019 m. balandžio 15 d. nutartį palikti nepakeistą.... 55. Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....