Byla e2A-275-236/2020
Dėl priešpriešinio vienarūšio reikalavimo įskaitymo pripažinimo negaliojančiu ir apmokėjimo už rangos darbus priteisimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Agnės Tikniūtės ir Aldonos Tilindienės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Energijos skirstymo operatorius“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2019 m. birželio 3 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės „Žilinskis ir Co“, uždarosios akcinės bendrovės ieškinį atsakovei akcinei bendrovei „Energijos skirstymo operatorius“ dėl priešpriešinio vienarūšio reikalavimo įskaitymo pripažinimo negaliojančiu ir apmokėjimo už rangos darbus priteisimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Ieškovė „Žilinskis ir Co“, UAB kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei AB „Energijos skirstymo operatorius“, prašydama pripažinti ab initio negaliojančiu 39 800 Eur dydžio atsakovės 2018 m. rugpjūčio 1 d. pranešimu atliktą priešpriešinio vienarūšio reikalavimo dėl baudų sumokėjimo pagal šalių 2017 m. gegužės 8 d. sudarytą sutartį Nr. 43010/570974-05-R0461 įskaitymą į ieškovės 39 800 Eur dydžio reikalavimą atsakovei dėl rangos darbų apmokėjimo pagal 2018 m. gegužės 31 d. PVM sąskaitą faktūrą ECO Nr. 00194, priteisti iš atsakovės 39 800 Eur įsiskolinimą, 1 671,60 Eur delspinigių, 8 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas, taikyti ieškinio senatį.

82.

9Ieškovė procesiniuose dokumentuose nurodė, kad šalys 2017 m. gegužės 8 d. sudarė tipinę rangos darbų sutartį (toliau – ir Sutartis), kuria ieškovė įsipareigojo Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir terminais atlikti Sutartyje nurodytus darbus – 10kV OL1 L-200 iš Endriejavo TP 2 rekonstravimo į 10 kV OLI3 ir KL4, Klaipėdos rajone. Darbai buvo vykdomi trimis etapais, kurių terminai nustatyti Sutarties specialiosios dalies 3.8.1 ir 3.8.2 punktuose. Nustatyta maksimali linijos atjungimo trukmė – 6 val.

103.

11Ieškovė „Žilinskis ir Co“, UAB pažymėjo, kad vykdant Sutartį atsirado nenumatytų ir nuo ieškovės nepriklausančių aplinkybių, kliudančių nustatytais terminais atlikti II ir III etapo darbus, apie kurias ieškovė nedelsiant ne kartą informavo atsakovę. 2017 m. rugsėjo 13 d. raštu ieškovė pranešė atsakovei AB „Energijos skirstymo operatorius“, kad laiku darbų negalėjo atlikti dėl neatitikimo tarp OL darbų/medžiagų kiekių, nurodytų atsakovės jai pateiktame defektavimo žiniaraštyje bei OL schemose, ir kiekių, esančių natūroje, kas paaiškėjo tik rekonstrukcijos darbų eigoje ir apie ką atsakovė buvo informuoti elektroniniu paštu 2017 m. rugpjūčio 1 d. Kiekių pakeitimai atlikti 2017 m. rugpjūčio 17 d. Tik gavusi naujus sprendinius ieškovė galėjo pateikti paraiškas atjungimui, vykdyti darbus, todėl II etapo darbų iki 2017 m. rugpjūčio 26 d. vykdyti nebuvo galima.

124.

13Ieškovė nurodė, kad 2017 m. gruodžio 12 d. raštu ieškovė informavo atsakovę, jog neturi galimybių laiku atlikti sulygtų darbų dėl meteorologinių sąlygų, prilygintų nenugalimos jėgos aplinkybėms – dėl iškritusių kritulių apsemta ir nepravažiuojama zona, kurioje ieškovė turėjo po žeme tiesti kabelinę elektros liniją. Vyriausybė 2017 m. spalio 4 d. nutarimu Nr. 781 šalyje paskelbė ekstremalią situaciją. Nesant galimybės prognozuoti ekstremalios situacijos pabaigą, ieškovė prašė pratęsti darbų atlikimo terminą ir leisti užaktuoti iki tol atliktą darbų dalį. 2018 m. sausio 4 d. šalys sudarė susitarimą dėl sutarties pakeitimo, kurio preambulės ii punkte pripažino poreikį keisti Sutartį, leidžiant atsakovei atsiskaityti su ieškove už jos faktiškai atliktų darbų dalį. Ieškovė 2018 m. vasario 27 d. rašte nurodė, kad dėl nuo jos nepriklausančių ir jos nekontroliuojamų aplinkybių – oro temperatūros žemesnės negu -10 laipsnių, kuomet kabelių klojimas pagal sutartį neleidžiamas ir grunto įšalo, buvo priversta stabdyti kabelio darbus, kurie bus atnaujinti tik pasikeitus paminėtoms sąlygoms.

145.

15Ieškovė „Žilinskis ir Co“, UAB pažymėjo, kad 2018 m. birželio 13 d. atsakovė AB „Energijos skirstymo operatorius“ pranešė apie netesybų ieškovei paskaičiavimą bei kad jų dydžiu bus sumažintas atliktų darbų apmokėjimas pagal 2018 m. gegužės31 d. atsakovei išrašytą PVM sąskaitą faktūrą ECO Nr. 00194. Už II ir III etapo darbų vėlavimus atsakovė paskaičiavo delspinigius ir baudas, o už linijos atjungimų trukmės viršijimą – baudą, iš viso 90 554 Eur. 2018 m. birželio 20 d. ieškovė pateikė argumentuotą prašymą dėl netesybų netaikymo. Atsakovė 2018 m. liepos 25 d. rašte sutiko, kad aplinkybės, dėl kurių ieškovė pažeidė Sutartyje nustatytus terminus, yra tinkamai pagrįstos ir nepriklausė nuo ieškovės veiksmų/neveikimo, patvirtino, kad delspinigiai nebus taikomi už II ir III etapo darbų termino pažeidimą nuo 2017 m. rugpjūčio 26 d. iki 2017 m. spalio 9 d. ir nuo 2018 m. sausio 13 d. iki 2018 m. birželio 8 d., o baudos nebus taikomos nuo 2017 m. rugpjūčio 26 d. iki 2017 m. rugsėjo 26 d. Atsakovė 2018 m. rugpjūčio 1 d. raštu perskaičiavo II etapo baudos dydį, nuspręsdama netaikyti baudos nuo 2017 m. rugpjūčio 26 d. iki 2017 m. rugsėjo 26 d. Iš viso atsakovė reikalavo 62 100 Eur delspinigių ir baudų, taip pat informavo, jog ketina atlikti reikalavimų įskaitymą. Ieškovė 2018 m. rugpjūčio 3 d. pareiškė prieštaravimus atsakovei, 2018 m. rugpjūčio 27 d. gavo iš atsakovės 2018 m. rugpjūčio 1 diena datuojamą pranešimą apie 62 100 Eur delspinigių (klaidingai nurodytų vietoj baudų) įskaitymą pagal ieškovės PVM sąskaitą faktūrą ECO Nr. 00194. Atsakovė 2018 m. rugpjūčio 28 d. rašte nurodė, kad baudų atveju Sutartis jokių išlygų dėl jų netaikymo nenumato, termino kriterijus pirkimo metu buvo kertinis dalykas, nes atsakovės tikslas buvo ne tik tinkamas darbų atlikimas, bet jų atlikimas sutartu laiku. Atsakovė, remdamasis ieškinio senaties terminu nuo 2017 m. gruodžio 13 d. iki 2018 m. birželio 13 d., atsisakė taikyti ieškovei baudą už II etapo darbų vėlavimą ir dalį baudos už elektros linijos atjungimo trukmės viršijimą, palikdama už šį pažeidimą 25 200 Eur baudos už laikotarpį nuo 2017 m. gruodžio 13 d. iki 2018 m. balandžio 11 d. Atsakovė 2018 m. rugsėjo 3 d. informavo ieškovę apie 22 300 Eur įskaitytų netesybų dalies grąžinimą ieškovui. Ieškovei liko pritaikytos baudos bendrai 39 800 Eur sumai: i) už 146 d. trukmės III etapo darbų vėlavimą (nuo 2018 m. sausio 13 d. iki 2018 m. birželio 8 d.) – 14 600 Eur bauda; ii) už 168 val. linijos atjungimo trukmės viršijimą (vietoj 6 val. truko 174 val. nuo 2017 m. gruodžio 13 d. iki 2018 m. balandžio 11 d.) – 25 200 Eur bauda.

166.

17Ieškovė „Žilinskis ir Co“, UAB nurodė, kad su šių baudų taikymu ir įskaitymu nesutiko.

187.

19Ieškovės teigimu, baudų taikymas ir jų įskaitymas į ieškovei skirtą apmokėjimą už atliktus rangos darbus buvo neteisėtas, todėl įskaitymas pripažintinas negaliojančiu, o ieškovei priteistinas neteisėtai įskaitytas darbų apmokėjimas. Aplinkybės, dėl kurių ieškovės sutartinės prievolės nebuvo tinkamai įvykdytos laikytinos nenugalima jėga bei šalių susitarimu numatytu civilinės atsakomybės netaikymo pagrindu. Dėl 2017 m. vasarą – žiemą iškritusio kritulių kiekio rangos darbų vykdymo teritorija Klaipėdos rajone buvo apsemta ir nepravažiuojama, darbo technika klimpo, privažiuoti ir atlikti kasinėjimo bei kabelinės linijos klojimo po žeme darbus buvo neįmanoma, todėl darbai dėl elektros linijos rekonstrukcijos/tiesimo buvo objektyviai negalimi. Ekstremali situacija, pripažinta Vyriausybės nutarimu Nr. 781, tęsėsi nuo 2017 m. spalio 4 d. iki 2018 m. gegužės 8 d. Be to, ekstremali situacija 2017 m. spalio 3 d. paskelbta Klaipėdos rajono savivaldybėje. 2018 m. vasario mėn. žemės paviršius užšalo, grunto kasinėjimo ir elektros kabelinės linijos montavimas po žeme buvo neįmanomas. Oro temperatūra tapo žemesnė nei -10 laipsnių, o tai, remiantis Sutarties 7.3.5 p., draudė elektros kabelių plastiko izoliacija tiesimą. Žemės paviršiaus įšalas ir žema temperatūra laikėsi nuo 2018 m. vasario 27 d. iki 2018 m. balandžio 10 d. Ieškovė apie negalėjimą atlikti darbus informavo atsakovę. Dėl to yra visos sąlygos tam, kad minėtos aplinkybės būtų traktuojamos kaip nenugalima jėga. Vadovaujantis Sutarties 14.7 bei 7.3.5 punktais, ieškovė objektyviai negalėjo tinkamai ir kokybiškai atlikti žemės, kabelio klojimo ir kitų darbų dėl žemos temperatūros. Dėl šių sąlygų ieškovei netaikytina civilinė atsakomybė (delspinigių forma). Atsakovė yra pripažinusi visas išvardytas aplinkybes pagrindu, pašalinančiu ieškovės civilinės atsakomybės atsiradimą, todėl nepagrįstas sprendimas už tą patį darbų vėlavimą, esant toms pačioms aplinkybėms, taikyti ieškovei baudą.

208.

21Ieškovė „Žilinskis ir Co“, UAB pažymėjo, kad Sutartyje numatyta ir ieškovei taikyta bauda pagal savo esmę, paskirtį ir skaičiavimo tvarką yra delspinigiai ir šioms netesyboms galioja sutartyje įtvirtintas civilinės atsakomybės netaikymas ieškovui.

229.

23Ieškovės teigimu, kadangi atsakovė AB „Energijos skirstymo operatorius“ neturėjo galiojančio ir vykdytino reikalavimo ieškovei dėl baudos sumokėjimo, jos 2018 m. rugpjūčio 1 d. raštu 2018 m. rugpjūčio 27 dieną atliktas įskaitymas laikytinas prieštaraujančiu imperatyviai CK 6.130 straipsnio 1 dalies normai ir dėl to pripažintinas negaliojančiu ab initio. Pripažinus negaliojančiu atsakovo atliktą įskaitymą, laikytina, kad atsakovo 39 800 Eur dydžio prievolė CK 6.130 straipsnio pagrindu nepasibaigė, buvo neįvykdyta ir ieškovė turi teisę reikalauti jos įvykdymo. Atsakovė už atliktus darbus pagal 2018 m. gegužės 31 d. PVM sąskaitą faktūrą ECO Nr. 00194 privalėjo sumokėti ieškovei 149 923,51 Eur be PVM sumą, taip pat ir 39 800 Eur sumą. Šią prievolę atsakovė pripažino, atlikdama reikalavimo įskaitymą, todėl nėra abejonių, kad atsakovė prievolės mokėti ieškovei 39 800 Eur užmokestį įvykdymo terminas yra suėjęs. Atsakovė, laiku neatsiskaičiusi su ieškove už darbus, pagal Sutarties bendrosios dalies 14.4 p. privalo sumokėti ieškovei 0,05 proc. delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną už delstą dieną, t. y. 1 671,60 Eur sumą. Net jeigu būtų turėjusi galiojančią ir vykdytiną reikalavimo teisę į baudų mokėjimą, atsakovė neteisėtai įskaitė dalį savo reikalavimo, kuriam buvo suėjęs ieškinio senaties terminas.

2410.

25Ieškovė „Žilinskis ir Co“, UAB pažymėjo, kad pagal CK 6.130 straipsnį įskaitoma pranešant apie tai kitai prievolės šaliai. Atsakovės AB „Energijos skirstymo operatorius“ 2018 m. rugpjūčio 1 d. pranešimas ieškovei Nr. DEL-18-0495 apie įskaitymą buvo ieškovei įteiktas tik 2018 m. rugpjūčio 27 dieną, todėl įskaitymas laikomas įvykusiu ir sukėlė šalims teisines pasekmes nuo šio pranešimo įteikimo ieškovei dienos. Dėl to atsakovė galėjo teisėtai įskaityti tik reikalavimo dalį dėl baudų, susidariusių iki pasibaigiant 6 mėn. ieškinio senaties terminui nuo 2018 m. vasario 27 d. iki 2018 m. rugpjūčio 27 d. Atsakovė AB „Energijos skirstymo operatorius“ nepagrįstai iš viso įskaitė 25 175,01 Eur.

2611.

27Ieškovės teigimu, atsakovė nepagrįstai neigia meteorologinių sąlygų buvimą, nors vykdant Sutartį pripažino jų egzistavimą ir pagrindimo tinkamumą, sutiko su jomis ir vadovavosi jomis atsisakydama taikyti delspinigius. Be to, atsakovė įrodinėja baudos netaikymo pagrindų Sutartyje nebuvimą, nors buvo nusprendusi baudos ieškovei netaikyti. Atsakovė pripažino, kad Sutartyje numatyta bauda savo prigimtimi yra delspinigiai, tačiau atsisakė taikyti jai delspinigiams skirtą Sutarties sąlygą, suteikiančią galimybę jų netaikyti ieškovei esant tam tikroms meteorologinėms sąlygoms. Bandymas atskirti pažeidimus, numatytus Sutarties 14.3 punkte (už kurį numatyti delspinigiai) ir Sutarties 6.9 punkte (už kurį numatyta bauda) yra neprotingas, nes abejos netesybos numatytos už tą patį pažeidimą. Tai, kad Sutartis, skirtingai nuo delspinigių atvejo (Sutarties 14.7 punktas), baudos netaikymo tiesiogiai nereglamentavo, neatėmė iš atsakovės teisės ir pareigos elgtis protingai, sąžiningai ir teisėtai, t. y. už Sutarties pažeidimą ieškovei netaikyti ir baudos. Netesybų išdėstymas skirtingose Sutarties dalyse nepatvirtina skirtingos jų rūšies, o atspindi, jog vienos netesybos taikomos visų darbų pirkimų atveju už visais tokių darbų atvejais aktualius pažeidimus, o kitos už konkrečiame pirkime nustatytų konkrečių kriterijų pažeidimus. Atsakovė ginčijamame pranešime apie netesybų įskaitymą nurodė, jog įskaitė delspinigius, o ne baudą taip patvirtindama, jog šias netesybas traktavo kaip delspinigius.

2812.

29Ieškovė „Žilinskis ir Co“, UAB pažymėjo, kad Sutarties vykdymo laikotarpiu atsakovė neginčijo ieškovės nurodytų aplinkybių bei jų pagrįstumo, neprašė ieškovės pateikti papildomų įrodymų, priešingai, jų pagrindu keitė šalių sudarytos Sutarties sąlygas, patvirtino ieškovei sutikimą su šių aplinkybių buvimu, jų tinkamu pagrindimu, nepriklausymu nuo ieškovės. Darbų vėlavimas buvo nulemtas nenugalimos jėgos veikimo. Ieškovė neprivalėjo pateikti Prekybos, pramonės ir amatų rūmų pažymos, nes įstatymas nenumato pareigos kreiptis dėl šios pažymos išdavimo, neįtvirtina išimtinės rūmų kompetencijos spręsti dėl nenugalimos jėgos aplinkybių fakto buvimo. Kreiptis dėl šios pažymos išdavimo ieškovei nebuvo poreikio, nes atsakovė teiktos ieškovės informacijos apie nenugalimą jėgą pagrįstumo nekvestionavo, pateiktų įrodymų pakankamumu neabejojo, papildomų įrodymų pateikti nereikalavo, su aplinkybių buvimu ir jų tinkamu pagrindimu sutiko. Šalių valios suderinimas Sutartyje dėl netesybų dydžio nustatymo, dydžio žinojimas, suvokimas ir įsipareigojimas jį mokėti pažeidimo atveju nereiškia, kad netesybos, esant įstatymo pagrindams, negalės būti teismo mažinamos. Susitarimas, kad prievolės įvykdymas nepašalina pareigos mokėti netesybas, neprieštarauja netesybų mažinimo institutui.

3013.

31Atsakovė AB „Energijos skirstymo operatorius“ procesiniuose dokumentuose prašė ieškinį atmesti. Nurodė, jog atsakovė organizavo viešąjį pirkimą, laimėjusiu tiekėju pripažinta ieškovė, tarp šalių sudaryta rangos darbų sutartis (tekste – ir Sutartis). Sutarties objektą sudarantys darbai išskaidyti į tris etapus, kiekvieno etapo esmę, pradžią bei trukmę apibrėžia sutartis. Atsakovė ieškovei taikė netesybas už III etapo darbų vėlavimą, t. y. 14 600 Eur baudą už 146 kalendorinėmis dienomis uždelstą pateikti rangos darbų pagal projektą rezultatą ir 25 200 Eur dydžio baudą už 168 valandomis viršytą linijos atjungimo trukmę. Baudomis atsakovė sumažino savo mokėjimą pagal ieškovės 2018 m. gegužės 31 d. PVM sąskaitą faktūrą serija ECO Nr. 00194.

3214.

33Atsakovė pažymėjo, kad ieškovė „Žilinskis ir Co“, UAB laisva valia sutarė su atsakove dėl netesybų taikymo pažeidus Sutarties sąlygas. Sutarties bendrojoje ir specialiojoje dalyse reglamentuotos dvi savarankiškos netesybų rūšys: bendrosios dalies 14.3 punkte nustatytos netesybos už darbų atlikimo termino nesilaikymą, o specialiosios dalies 6 skyriuje nustatytos netesybos už ekonominio naudingumo vertinimo metodikos kriterijų pažeidimus. Sutarties bendrojoje dalyje aptartos sąlygos, kurioms esant užsakovas gali neskaičiuoti delspinigių už rangovo vėlavimą, o specialiojoje dalyje išlygų dėl baudų skyrimo už ekonominio naudingumo kriterijų pažeidimus nenumatyta. Esant bendrosios dalies ir specialiosios dalies konkurencijai, turi būti vadovaujamasi specialiosios dalies normomis. Šiame pirkime atsakovei prioritetiniu rodikliu buvo darbų atlikimo terminai. Ieškovei skirta bauda yra paties ieškovės pasirinkto elgesio, pasiūlant realybėje sunkiai įgyvendinamas prievolės vykdymo sąlygas, pasekmė. Sutartis numato, kad įvykus ekonominio naudingumo kriterijaus pažeidimui taikoma bauda ir atsakovas neprivalo ieškovui papildomai pagrįsti savo sprendimą taikyti baudą. Sutartis numato galimybę atleisti nuo delspinigių mokėjimo, atsakovas sutiko netaikyti delspinigių. Ieškovė „Žilinskis ir Co“, UAB užtikrino, kad įvertino visas projekte numatytas darbų apimtis, prieš pateikdamas pasiūlymą nuvyko į objektą, įvertino techninio projekto sprendinių įgyvendinimo galimybes vietovėje ir planuojamu laiku, galimą darbų apimčių pasikeitimo riziką, taip pat ir dėl techniniame projekte galimų klaidų.

3415.

35Atsakovės AB „Energijos skirstymo operatorius“ teigimu, nėra pagrindo konstatuoti force majeure aplinkybių egzistavimo. Įšalas ir krituliai negali būti laikomi nenugalima jėga, nes jų buvimo faktą rudens ir žiemos laikotarpiu galima protingai numanyti. Aplinkybė, kad Vyriausybės 2017 m. spalio 4 d. nutarimu Nr. 781 paskelbta ekstremali situacija visoje šalyje, negali būti pripažintas nenugalimos jėgos aplinkybe, nes ginčo atveju ieškovė buvo prisiėmusi tokių aplinkybių ar jų padarinių atsiradimo riziką – ji be išlygų sutiko su baudų taikymu pažeidus ekonominio naudingumo vertinimo metodikos kriterijus, nepriklausomai nuo pažeidimą nulėmusių priežasčių. Be to, Sutarties bendrosios dalies 7.3.5 p. nurodytos sąlygos, kurioms esant nepalankios meteorologinės sąlygos gali būti priežastimi netaikyti delspinigių – tik tuo atveju, jei darbai vykdomi pagal Sutartimi nustatytą darbų atlikimo grafiką, kuriame aiškiai nurodyta, kokiais terminais turėjo būti atliekami konkretūs darbai, ir tik laikotarpiu nuo gruodžio 1 d. iki balandžio 15 d., ir nepalankios meteorologinės sąlygos lemia konkrečių darbų, numatytų grafike, vykdymą. Minėta nuostata ieškovė negalėjo remtis. Vyriausybės 2017 m. spalio 4 d. nutarimu Nr. 781 paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija dėl meteorologinių reiškinių jau padarytos žalos žemės ūkio sektoriui. Minėtas nutarimas yra programinio pobūdžio, bet ne realią faktinę padėtį konstatuojantis aktas, jis netaikytinas statybos rangos santykiams, susiklosčiusiems tarp ginčo šalių. Pritaikytos baudos negali būti mažinamas, nes ieškovei „Žilinskis ir Co“, UAB pritaikytų netesybų dydis nėra neproporcingas, neprotingas arba iš esmės neteisingas.

3616.

37Atsakovė AB „Energijos skirstymo operatorius“ nurodė, kad netesybų įskaitymas buvo atliktas teisėtai, įskaitymo galimybė numatyta Sutarties 14.5 punkte. Ginčo atveju atleidimas nuo Sutartyje numatytų baudų arba jų dydžio sumažinimas reikštų kitų pirkimų dalyvių teisių pažeidimą, Sutarties 6 skyriaus nuostatų nesilaikymas nesuderinamas su viešųjų pirkimų principais. Atsakovės galimybės išspręsti netesybų (ne)taikymo klausimus atsirado tik nuo darbų užbaigimo ir perdavimo 2018 m. birželio 8 d. momento, t. y. atsakovei gavus galutinį Sutarties įvykdymo rezultatą, įgalinantį rangovo pateiktų paaiškinimų kontekste daryti objektyviais faktais pagrįstas išvadas dėl esminių Sutarties sąlygų laikymosi. Remiantis šiais duomenimis atliktas baudų apskaičiavimas bei vėlesnis baudų išieškojimas Sutarties 14.5 punkte įtvirtinta tvarka, t. y. griežtai laikantis Sutarties nuostatų, pagal savo pobūdį ir atlikimo laiką, buvo teisėtas bei pagrįstas.

3817.

39Atsakovės teigimu, ieškinio senaties klausimas neturi teisinės įtakos kilusio ginčo baigčiai.

4018.

41Atsakovė AB „Energijos skirstymo operatorius“ pažymėjo, kad ieškovė „Žilinskis ir Co“, UAB yra įmonė ir nenugalimos jėgos aplinkybių buvimo įstatymų nustatyta tvarka neįrodinėjo, o šalių laisva valia sudarytoje sutartyje dėl kaltės kitaip, nei imperatyviai nustato CK 6.256 straipsnio 4 dalis, nesusitarta. Sutarties 15.1 punkto nuostata yra universali, t. y. taikytina tiek delspinigių, tiek baudų skaičiavimui. Atvejai, kai atsakovė gali neskaičiuoti delspinigių, išvardyti Sutarties 7.3 punkte, bet papildomų pagrindų, susiaurinančių sutartinės atsakomybės ribas dėl į specialiosios dalies reguliavimo dalyką patenkančių baudų taikymo, Sutartyje nėra. Sutarties galiojimo laikotarpiu ar vėliau ieškovė nesurinko ir nepateikė dokumentų, patvirtinančių, kad nepalankios oro sąlygos buvo nenugalimos jėgos aplinkybės. Jeigu konkrečiu atveju būtų gavusi valstybės pripažįstamą dokumentą – nenugalimos jėgos aplinkybes liudijančią pažymą, išduotą Prekybos, pramonės ir amatų rūmų, atsakovė būtų iš esmės sprendusi klausimą dėl ieškovės atleidimo nuo civilinės atsakomybės. Dėl elektros energijos tiekimo atjungimų atsakovei 25 kartus teko suderinti ir techniškai atlikti atjungimus, įspėti vartotojus apie numatomą elektros energijos tiekimo nutraukimą, prisiimti vartotojų nepasitenkinimo pasekmes, atsiskaityti kontroliuojančioms institucijoms. Jei darbų, kuriems reikalingi atjungimai, dalis buvo išties tokia nereikšminga, teoriškai jiems įvykdyti ieškovė galėjo pasirinkti bet kurią klimato prasme palankią dieną po 2018 m. balandžio 10 d., kurią atitirpo įšalas. Tokiu nuo jos pačios apsisprendimo priklausančiu veikimu ieškovė būtų išvengusi 25 200 Eur dydžio prievolės.

42II.

43Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

4419.

45Vilniaus apygardos teismas 2019 m. birželio 3 d. sprendimu nusprendė ieškovės „Žilinskis ir Co“, UAB ieškinį tenkinti, pripažinti negaliojančiu 2018 m. rugpjūčio 1 d. pranešimu Nr. DEL-18-0495 atsakovės AB „Energijos skirstymo operatorius“ atliktą priešpriešinio vienarūšio reikalavimo dėl baudų sumokėjimo pagal šalių 2017 m. gegužės 8 d. sudarytą sutartį Nr. 43010/570974-05-R0461 įskaitymą į ieškovės „Žilinskis ir Co“, UAB 39 800 Eur dydžio reikalavimą atsakovei dėl rangos darbų apmokėjimo pagal 2018 m. gegužės 31 d. PVM sąskaitą faktūrą ECO Nr. 00194, priteisti ieškovės „Žilinskis ir Co“, UAB naudai iš atsakovės AB „Energijos skirstymo operatorius“ 36 300 Eur skolą pagal 2018 m. gegužės 31 d. PVM sąskaitą faktūrą ECO Nr. 00194, 1 671,60 Eur delspinigių, 8 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (36 300 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2018 m. lapkričio 2 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 4 791,17 Eur bylinėjimosi išlaidų.

4620.

47Teismas pagal byloje nustatytas aplinkybes ir surinktus įrodymus byloje sprendė, kad ieškovė šalių sudaryta Sutartimi sulygtus darbus atliko vėliau nei numatyta Sutartyje, todėl atsakovė, remdamasis Sutarties nuostatomis, taikė ieškovei netesybas – baudas bei atliko vienarūšių priešpriešinių reikalavimų įskaitymą.

4821.

49Teismas nustatė, kad ieškovė su baudų taikymu bei įskaitymu nesutiko, nurodė, jog civilinė atsakomybė ieškovei neturėtų būti taikoma dėl nenugalimos jėgos (liūčių) bei sutartyje numatytu pagrindu – dėl žemos temperatūros bei žemės įšalo, o įskaitymas atliktas neturint teisėto pagrindo.

5022.

51Teismas nesutiko su atsakove, kad ieškovė galėjo numatyti, kad Sutarties vykdymo laiku darbų nebus galima vykdyti dėl Lietuvos klimato sąlygų.

5223.

53Teismas pažymėjo, kad nors lietus, sniegas bei žema temperatūra Lietuvoje yra įprasti reiškiniai, tačiau būtina atsižvelgti ir į šių reiškinių mastą, trukmę. Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos 2017 m. liepos – spalio mėnesių apžvalgose nurodoma, kad stebimas lokalus stichinis meteorologinis reiškinys – labai smarkus lietus, lapkričio mėn. Žemaitijoje iškrito 1,5-2,4 standartinės klimato normos kritulių, iškrito sniegas, gruodžio bei sausio mėnesiais formavosi įšalas, kritulių taip pat iškrito daugiau nei standartinė klimato norma, vasarį dirvožemis buvo įšalęs, oro temperatūra buvo vidutiniškai 10,7 laipsnio žemesnė už standartinę klimato normą, kovą dirvožemis taip pat buvo įšalęs, temperatūra žemesnė už standartinę klimato normą, balandžio 10 d. dirvožemiai visur atitirpo, pirmasis šio mėnesio dešimtadienis pasižymėjo gausiais krituliais. Nuo 2018 m. vasario 27 d. iki 2018 m. balandžio 6 d. dirvožemis Endriejavo ir Vėžaičių seniūnijose buvo įšalęs, o nuo 2017 m. rugsėjo – lapkričio mėnesiais iškrito smarkus lietus. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. AV-2183 Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje, išskyrus Gargždų seniūniją, paskelbta ekstremalioji situacija. Vyriausybės 2017 m. spalio 4 d. nutarimu Nr. 781 nutarta paskelbti valstybės lygio ekstremaliąją situaciją visoje šalyje, šis nutarimas neteko galios 2018 m. gegužės 2 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 417 nuo 2018 m. gegužės 8 d.

5424.

55Teismas sprendė, kad šios byloje nustatytos aplinkybės patvirtina, jog ginčo laikotarpiu egzistavusios meteorologinės sąlygos nebuvo įprastinės, priešingai, Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba labai smarkų lietų įvertino kaip lokalų stichinį meteorologinį reiškinį, Vyriausybė nutarimu paskelbė valstybės lygio ekstremaliąją situaciją visoje šalyje, o diena anksčiau ekstremalioji situacija paskelbta darbų atlikimo vietoje – Klaipėdos rajono savivaldybėje.

5625.

57Teismas nurodė, kad duomenų, jog šios aplinkybės buvo sudarant Sutartį ar jas buvo galima protingai numatyti, į bylą nepateikta, kaip nepateikta ir įrodymų, patvirtinančių, jog ieškovei Sutarties sudarymo metu šios aplinkybės buvo žinomos (CPK 178 straipsnis).

5826.

59Teismas nustatė, kad ieškovei raštais ne kartą informuojant atsakovę apie negalėjimą atlikti darbų dėl meteorologinių sąlygų, atsakovė dėl to neprieštaravo, įrodymų, patvirtinančių, jog ieškovė galėjo vykdyti Sutartį, į bylą nepateikė.

6027.

61Teismas pažymėjo, kad taip pat nėra pagrindo spręsti, jog ieškovė galėjo suvaldyti šias aplinkybes, t. y. jog galėjo užkirsti joms ar dėl jų kilusiems padariniams kelią. Sutarties nuostatos taip pat nepatvirtino, kad ieškovė buvo prisiėmusi nepalankių meteorologinių sąlygų poveikio Sutarties vykdymui rizikos, nes tokių aplinkybių buvimas Sutartyje pripažįstamas pagrindu pratęsti darbų atlikimo terminą, netaikyti ieškovei delspinigių (Sutarties bendrosios dalies 7.3, 14.7 punktai).

6228.

63Teismas, atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, sprendė, jog ginčo laikotarpiu iškritęs didelis kiekis kritulių pripažintinas nenugalima jėga, dėl kurios ieškovė negalėjo Sutartyje nustatytais terminais atlikti darbų.

6429.

65Teismas pažymėjo, kad 2018 m. sausio 4 d. tarp ieškovės ir atsakovės sudarytas Susitarimas dėl 2017 m. gegužės 8 d. rangos sutarties Nr. 43010-570974 pakeitimo Nr. K-16, kuriuo šalys atsižvelgdamos į ieškovės rašte nurodytas aplinkybes dėl meteorologinių sąlygų, papildė Sutarties bendrąją dalį 7.11, 7.12, 7.13, 7.14 bei 7.15 punktais, numatančiais galimybę pasirašyti dalinį darbų priėmimo perdavimo aktą sutarties vykdymo metu kai yra tenkinama nors viena Sutarties bendrosios dalies 7.3 punkte išvardinta aplinkybė bei Sutarties bendrosios dalies 7.11-7.14 papunkčiuose esančios sąlygos.

6630.

67Teismas nurodė, kad į bylą pateiktos Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos pažymos patvirtina aplinkybę, jog ginčo laikotarpiu nuo 2018 m. vasario 27 d. iki 2018 m. balandžio 10 d. oro temperatūra darbų atlikimo vietoje buvo -10 laipsnių ar žemesnė, žemė buvo įšalusi. Sutarties bendrosios dalies 7.3.5 p. įtvirtino, jog rangovo darbu? atlikimo terminus lemia ypač nepalankios meteorologinės sa?lygos (s?i sa?lyga taikoma tik tuo atveju, jei darbai vykdomi pagal Sutartimi nustatyta? darbu? atlikimo grafika?, kuriame ais?kiai nurodyta, kokiais terminais atliekami konkretu?s darbai (i?skaitant z?eme?s darbus) ir tik laikotarpiu nuo gruodžio 1 d. iki balandžio 15 d., ir nepalankios meteorologinės sa?lygos lemia konkrečiu? darbu?, numatytu? grafike, vykdyma? (vadovaujantis kabeliu? gamintoju? reikalavimais ir kabeliu? tiesimo techniniu reglamentu, kabelius plastiko izoliacija leidz?iama tiesti, kai dienos temperatu?ra yra ne z?emesne? kaip -10 laipsnių). Dėl to teismas sprendė, kad esant nurodytoms aplinkybėms, ieškovė negalėjo Sutartyje nustatytais terminais atlikti kabelių tiesimo darbų lauke, apie ką informavo atsakove.

6831.

69Teismas pažymėjo, kad byloje nėra duomenų, jog atsakovė dėl šių aplinkybių būtų pareiškusi prieštaravimus ar pretenzijas ieškovei, taip pat, jog minėtu laikotarpiu darbus atlikti buvo galima.

7032.

71Teismas nustatė, kad atsakovė informavo ieškovę apie priskaičiuotas baudas ir delspinigius bei šiomis sumomis mažintiną ieškovui atliktiną mokėjimą pagal jo pateiktą PVM sąskaitą faktūrą. Ieškovė su netesybų taikymu nesutiko, nurodė, jog jos už tuos pačius pažeidimus neturėtų būti taikomos kaip nebuvo taikyti ir delspinigiai. Atsakovė su šia ieškovės pozicija nesutiko, nurodė, jog Sutartis galimybės netaikyti baudų nenumato. Dėl to teismas sprendė, kad tarp šalių kilo ginčas dėl Sutarties nuostatų taikymo ir aiškinimo.

7233.

73Teismas nurodė, kad šalių 2017 m. gegužės 8 d. sudarytą rangos sutartį sudarė bendroji bei specialioji dalys, priedai, susitarimas dėl 2017 m. gegužės 8 d. rangos sutarties Nr. 43010/570974 pakeitimo.

7434.

75Teismas nustatė, kad Sutarties bendrosios dalies 2 punkte įtvirtinta, jog ši Sutartis yra vientisas ir nedalomas dokumentas, kurį sudaro toliau išvardinti dokumentai, Sutarties aiškinimo ir taikymo tikslais nustatyta sutarties dokumentų prioriteto tvarka. Pagal Sutarties bendrosios dalies 4.3 punktą rangovas, neatlikęs darbų per Sutartyje nustatytus terminus, užsakovui pareikalavus, moka užsakovui 0,05 procento dydžio delspinigius nuo darbų kainos už kiekvieną uždelstą dieną, tačiau delspinigių suma negali viršyti 10 procentų darbų kainos. Rangovas taip pat įsipareigoja atlyginti dėl Sutarties neįvykdymo sutartu laiku užsakovo patirtus tiesioginius nuostolius. Jei užsakovas pareiškia reikalavimą atlyginti patirtus nuostolius, užsakovo reikalavimas sumažinamas priskaičiuotų delspinigių suma. Užsakovas, suėjus Sutartyje nurodytam darbų atlikimo terminui, gavęs motyvuotą rangovo prašymą, kuriame nurodytos vėlavimo atlikti darbus priežastys, susijusios su bent viena iš Sutarties bendrosios dalies 7.3 punkte išvardintų aplinkybių, bei objektyviomis priežastimis pagrįstas pavėluotas (vėlesnis, nei darbų atlikimo terminas) kreipimasis, gali nereikalauti mokėti delspinigių už vėlavimą atlikti darbus šių aplinkybių egzistavimo laikotarpiu (Sutarties bendrosios dalies 14.7 punktas). Kaip viena iš aplinkybių, dėl kurių šalių rašytiniu sutarimu atskirų darbų atlikimo pradžios ir pabaigos terminai gali būti pratęsti/pakeisti jeigu rangovas, nesibaigus Sutartyje nustatytam darbų atlikimo terminui pateikia užsakovui argumentuotą prašymą pratęsti darbų atlikimo terminą, yra aplinkybės, jog rangovo darbų atlikimo terminus lemia ypač nepalankios meteorologinės sąlygos (ši sąlyga taikoma tik tuo atveju, jei darbai vykdomi pagal Sutartimi nustatytą darbų atlikimo grafiką, kuriame aiškiai nurodyta, kokiais terminais atliekami konkretūs darbai (įskaitant žemės darbus) ir tik laikotarpiu nuo gruodžio 1 d. iki balandžio 15 d., ir nepalankios meteorologinės sąlygos lemia konkrečių darbų, numatytų grafike, vykdymą (vadovaujantis kabelių gamintojų reikalavimais ir kabelių tiesimo techniniu reglamentu, kabelius plastiko izoliacija leidžiama tiesti, kai dienos temperatūra yra ne žemesnė kaip -10o C) (Sutarties bendrosios dalies 7.3.5 punktas). Sutarties bendrosios dalies 15.1 punkte numatyti atleidimo nuo civilinės atsakomybės pagrindai – šalis atleidžiama nuo civilinės atsakomybės, jei ji įrodo, kad Sutartis neįvykdyta dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui (nenugalimos jėgos aplinkybės). Šalys nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes supranta taip, kaip jas reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnis ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 patvirtintos „Atleidimo nuo atsakomybės, esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, taisyklės” tiek, kiek jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos civiliniam kodeksui. Apie šių aplinkybių atsiradimą Šalis kitą Šalį privalo informuoti per 5 kalendorines dienas nuo sužinojimo (arba turėjimo sužinoti) apie jų atsiradimą. Šalių įsipareigojimų vykdymas atidedamas nenugalimos jėgos aplinkybių egzistavimo laikotarpiui.

7635.

77Teismas pažymėjo, kad šioje Sutarties nuostatoje ieškovei, įrodinėjant nenugalimos jėgos aplinkybes, nėra įtvirtinta pareiga pateikti Prekybos, pramonės ir amatų rūmų pažymą. Dėl to teismas sprendė, kad laikytini nepagrįstais atsakovės teiginiai, kad ieškovė, įrodinėdama nenugalimos jėgos aplinkybes, privalėjo pateikti Prekybos, pramonės ir amatų rūmų pažymą.

7836.

79Teismas nustatė, kad Sutarties specialios dalies 3.8 punkte įtvirtinti Sutarties vykdymo terminai. Šiame punkte numatyta, kad bendras darbų (įskaitant techninio projekto parengimo darbų) terminas yra 250 kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo.

8037.

81Teismas pažymėjo, kad Sutartį numatyta vykdyti etapais, I etapas – techninio projekto parengimo darbai ir II etapas – rangos darbai, kuriems nereikia projekto iš karto po sutarties įsigaliojimo turėjo būti atlikti per 110 kalendorinių dienų nuo sutarties įsigijimo, III etapo darbus rangovas pagal sutartį turėjo pradėti atlikti nuo I etapo užbaigimo dienos ir baigti per 140 kalendorinių dienų nuo I etapo užbaigimo dienos. Taip pat numatyta, kad bendra linijos atjungimo trukmė negali viršyti 6 val.

8238.

83Teismas taip pat nustatė, kad Sutarties specialios dalies 6.9 punkte nurodyta, kad rangovui, įvykdžius darbus, tačiau pažeidus pasiūlymo ekonominio naudingumo vertinimo metodikos kriterijų T1 (darbų įvykdymo laikas), bus taikoma 100,00 Eur bauda už kiekvieną pradelstą dieną. Rangovui įvykdžius darbus, tačiau pažeidus pasiūlymo ekonominio naudingumo vertinimo metodikos kriterijų T2 (linijos atjungimo laikas), bus taikoma 150,00 EUR bauda už kiekvieną pradelstą valandą (SD 6.10 punktas). Pagal Sutarties specialios dalies 6.11 punktą, Sutarties specialios dalies 6.7 – 6.10 punktuose nurodytų baudų taikymo faktas nėra laikytinas ginčo objektu – rangovas neturi teisės reikalauti užsakovo pagrįsti savo sprendimą taikyti baudą, bauda Sutartyje nustatyta ir taikoma siekiant prevenciškai užkirsti kelią teisės aktų ir/ar sutartinių įsipareigojimų pažeidimams. Šalys patvirtina, kad Sutarties specialios dalies 6.10 – 6.12 punktuose nurodytos baudos nėra skirtos atlyginti užsakovo patirtus nuostolius – jie atlyginami kituose Sutarties punktuose nustatyta tvarka. Sutarties specialios dalies 6.12 punkte įtvirtinta, kad rangovas per 10 kalendorinių dienų po Sutarties pasirašymo pateikia Sutarties specialios dalies 6.1.1 punkte nurodytam užsakovo atstovui suderinimui ir patvirtinimui pirkimo dokumentų reikalavimus atitinkantį tikslų darbų vykdymo grafiką, kuriame darbų pradžia ir pabaiga nurodoma konkrečiomis kalendorinėmis dienomis (darbų pabaigos terminas negali būti vėlesnis, nei nurodyta pirkimo dokumentuose), nurodomos su užsakovu iš anksto suderintos vartotojų atjungimo datos, bei įsipareigoja griežtai laikytis grafike nurodytų darbų vykdymo terminų. Grafikas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi. Jei rangovas nesilaiko grafike nurodytų terminų, išskyrus Sutartyje aiškiai nurodytus atvejus, tai laikoma esminių sutartinių įsipareigojimų nevykdymu (Sutarties specialios dalies 6.12 punktas).

8439.

85Teismas pažymėjo, kad pagal nuosekliai formuojamą kasacinio teismo praktiką, esant ginčui dėl sutarties turinio bei jos sąlygų, sutartis aiškinama nustatant tikruosius sutarties dalyvių ketinimus, o ne vien remiantis pažodiniu sutarties teksto aiškinimu (CK 6.193 straipsnio 1 dalis). Kasacinio teismo pabrėžta tai, kad taikant įstatymo įtvirtintas ir teismų praktikoje pripažintas sutarčių aiškinimo taisykles, turi būti kiek įmanoma tiksliau išsiaiškinta šalių valia, išreikšta joms sudarant sutartis ir prisiimant iš tokių sutarčių kylančius įsipareigojimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. kovo 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-128/2010; kt.). Pagal CK 6.193 straipsnio 5 dalį aiškinant sutartį taip pat turi būti atsižvelgiama į šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių elgesį po sutarties sudarymo, sutarties vykdymo ir kitas reikšmingas aplinkybes. Kartu sutarties sąlygos turi būti aiškinamos taip, kad aiškinimo rezultatas nereikštų nesąžiningumo vienos iš šalių atžvilgiu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. gegužės 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-203/2007). Sutarčių konsensualizmo principas reikalauja, kad teismas, aiškindamas sutartį, prioritetą teiktų šalių tikrajai valiai, tikriesiems jų ketinimams sudarant sutartį. Kartu pažymėta tai, kad, nepaisant pirmiausia įtvirtinto subjektyvaus sutarties aiškinimo metodo, neabejotinai yra svarbūs visi CK 6.193 straipsnyje nustatyti sutarčių aiškinimo principai, ir kiekvienu atveju, aiškinant konkrečią sutartį, būtina atsižvelgti į visų nurodytų sutarčių aiškinimo taisyklių visetą.

8640.

87Teismas nustatė, kad nagrinėjamu atveju paaiškėjus aplinkybėms, dėl kurių negali vykdyti Sutarties, ieškovė apie jas informavo atsakovę, atsakovė ieškovės pranešimams neprieštaravo. Atsakovė 2018 m. birželio 13 d. raštu informavo apie ieškovei priskaičiuotas baudas ir delspinigius už pavėluotai atliktus darbus bei ilgesnį linijos atjungimą. Ieškovei nesutikus su baudų bei delspinigių taikymu bei pateikus argumentus, šalims tęsiant susirašinėjimą, atsakovė 2018 m. birželio 28 d. pateikė ieškovei raštą, kuriame nurodė, jog sutinka, kad aplinkybės, dėl kurių ieškovė pažeidė Sutartyje nustatytus darbų atlikimo terminus, yra tinkamai pagrįstos ir nepriklausė nuo rangovo veiksmų/neveikimo, delspinigiai nebus taikomi už darbų terminų pažeidimus nuo 2017 m. rugpjūčio 26 d. iki 2017 m. spalio 9 d., nuo 2018 m. sausio 13 d. iki 2018 m. birželio 8 d., už II etapo pavėluotai atliktus darbus priskaičiuota 1 300 Eur, už III etapo – 14 600 Eur, už atjungimo trukmę – 46 200 Eur.

8841.

89Teismas nurodė, kad 2018 m. rugpjūčio 6 d. pranešimu atsakovė informavo, kad baudos, nustatytos už ekonominio naudingumo kriterijaus pažeidimą, privalo būti taikomos, priimti sprendimą netaikyti baudų bendrovė gali tik dėl aplinkybių, jei darbai negalėjo būti vykdomi dėl bendrovės kaltės, informavo, jog pakoregavo Sutarties nuostatas, numatydama, kad esant pagrįstoms aplinkybėms, gali būti priimtas sprendimas netaikyti ir baudų už ekonominio naudingumo kriterijaus pažeidimą. 2018 m. rugpjūčio 28 d. rašte atsakovė išdėstė savo poziciją dėl delspinigių ir baudų skaičiavimo, nurodė, kad skirtingai nei delspinigių atveju, kuomet sutartis numato atsakovei galimybę už darbų vėlavimą dėl objektyvių priežasčių delspinigių netaikyti, baudų atveju sutartis jokių išlygų dėl jų netaikymo nenumato, o 2018 m. rugsėjo 3 d. raštu atsakovė informavo, jog priimtas sprendimas grąžinti išskaičiuotas baudas už dalį linijos atjungimo trukmės pažeidimą ir II etapo rangos darbų pažeidimą, atsakovei grąžinta 22 300 Eur be PVM. Pateiktu 2018 m. rugsėjo 11 d. raštu atsakovė pateikė Sutarties nuostatų vertinimą, nurodė, kad sutiko netaikyti delspinigių už darbų atlikimo terminų pažeidimus, netaikius delspinigių už darbų atlikimo terminų pažeidimus, baudos netaikomos (išskyrus dėl linijos atjungimo). Šalių sudarytos Sutarties nuostatose numatyta, kad ieškovė neturi teisės reikalauti atsakovės pagrįsti savo sprendimą taikyti baudą, bauda Sutartyje nustatyta ir taikoma siekiant prevenciškai užkirsti kelią teisės aktų ir/ar sutartinių įsipareigojimų pažeidimams.

9042.

91Teismas sutiko su atsakove, kad nagrinėjamu atveju ekonominio naudingumo kriterijus atsakovei buvo svarbus, tačiau vien dėl šios aplinkybės nagrinėjamoje byloje pagal nustatytas faktines aplinkybes nėra pagrindo taikyti ieškovei civilinę atsakomybę.

9243.

93Teismas pažymėjo, kad byloje nustatytos nenugalimos jėgos aplinkybės, taip pat Sutartyje įtvirtintos aplinkybės, kurioms esant darbų atlikimo terminai gali būti pratęsti. Dėl to teismas sprendė, jog dėl minėtų pagrindų (liūčių, neigiamos temperatūros bei įšalo) ieškovei netaikytina civilinė atsakomybė delspinigių pavidalu.

9444.

95Teismas taip pat nurodė, kad 2018 m. rugpjūčio 6 d. pranešimu atsakovė informavo, jog pakoregavo Sutarties nuostatas, numatydama, kad esant pagrįstoms aplinkybėms, gali būti priimtas sprendimas netaikyti ir baudų už ekonominio naudingumo kriterijaus pažeidimą. Tokiu būdu po ginčo Sutarties sudarymo bei jos vykdymo, nepalankių aplinkybių vykdant Sutartį kilimo, atsakovė ėmėsi veiksmų bei pakeitė savo tipinių sutarčių nuostatas, numatydama, jog esant pagrįstoms aplinkybėms gali būti priimtas sprendimas netaikyti baudų už ekonominio naudingumo kriterijaus pažeidimą.

9645.

97Teismas pažymėjo, kad savo raštais atsakovė yra patvirtinusi, jog sutinka, kad aplinkybės, dėl kurių ieškovė pažeidė Sutartyje nustatytus darbų atlikimo terminus, yra tinkamai pagrįstos ir nepriklausė nuo rangovo veiksmų/neveikimo. Teismas sprendė, kad ginčo kontekste minėtas aplinkybes vertinti priešingai nėra pagrindo.

9846.

99Teismas nustatė, kad atsakovės teigimu, nors Sutartyje bauda pavadintos netesybos pagal savo prigimtį labai artimos delspinigių apibrėžimui.

10047.

101Teismas nurodė, kad įstatyme įtvirtinta, jog netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai) (CK 6.71 straipsnio 1 dalis). Taigi, kreditoriaus teisė reikalauti netesybų atsiranda tada, kai skolininkas prievolės neįvykdo arba ją įvykdo netinkamai. Teismų praktikoje nurodoma, kad šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų skirta tam, kad kreditoriui nereikėtų įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie gali būti pripažinti minimaliais nuostoliais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. spalio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008). Netesybos yra prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonė ir civilinės atsakomybės forma. Viena iš netesybų rūšių yra bauda. Bauda, kaip netesybos, tai iš anksto įstatyme arba sutartyje nustatyta konkreti pinigų suma arba atitinkama procentinė užtikrinamosios prievolės sumos išraiška (CK 6.71 straipsnio 2 dalis). Esminiai baudos skirtumai nuo kitos netesybų rūšies – delspinigių – yra tai, kad ji gali būti nustatoma ne tik už sutarties įvykdymo termino praleidimą, bet ir už kitaip išreikštą sutarties neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, yra vienkartinė (neturi tęstinio pobūdžio), nėra skaičiuojama už kiekvieną prievolės įvykdymo termino praleidimo laiko tarpą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. vasario 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-87/2010). Tuo tarpu delspinigius būdinga nustatyti už prievolės termino pažeidimą už konkrečius terminus, t. y. periodiškai.

10248.

103Teismas sprendė, kad nagrinėjamu atveju šalių sutarta bauda savo esme yra delspinigiai, kuriems taikytinos ir bendrosios Sutarties dalies nuostatos dėl civilinės atsakomybės netaikymo. Dėl nurodytų priežasčių teismas konstatavo, jog nors ginčo šalių sudarytos Sutarties specialioji dalis numatė, kad ieškovė neturi teisės reikalauti ieškovės pagrįsti savo sprendimą taikyti baudą, tačiau Sutarties bendroje dalyje numatyta, kad šalis atleidžiama nuo civilinės atsakomybės, jei ji įrodo, kad Sutartis neįvykdyta dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui (nenugalimos jėgos aplinkybės). Dėl to teismas, vadovaudamasis išdėstytu bei teisingumo, protingumo bei sąžiningumo principais (CK 1.5 straipsnis), darė išvadą, jog atsakovė baudą ieškovei taikė nepagrįstai.

10449.

105Teismas nustatė, kad Sutarties bendrosios dalies 14.5 punktas numato, kad vadovaujantis Sutarties nuostatomis apskaičiuotus delspinigius, baudas ir nuostolius dėl rangovo sutartinių įsipareigojimų nevykdymo užsakovas turi teisę sumažinti mokamą sumą iš bet kokių rangovui atliekamų mokėjimų be atskiro pranešimo rangovui. Atsakovė 2018 m. rugpjūčio 1 d. pranešimu atliko priešpriešinio vienarūšio reikalavimo dėl baudų sumokėjimo pagal šalių 2017 m. gegužės 8 d. sudarytą sutartį įskaitymą į ieškovės 39 800 Eur dydžio reikalavimą atsakovei dėl rangos darbų apmokėjimo pagal 2018 m. gegužės 31 d. PVM sąskaitą faktūrą. Ieškovė prašė pripažinti negaliojančiu minėtą atsakovė atliktą įskaitymą.

10650.

107Teismas pažymėjo, kad įskaitymas – vienašalis sandoris, jam pakanka vienos prievolės šalies pareiškimo, kuriuo apie įskaitymą pranešama kitai šaliai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. balandžio 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-162-1075/2018). Kasacinis teismas, aiškindamas įskaitymo teisinius santykius (CK 6.130, 6.131 straipsniai), yra nurodęs tokias įskaitymo sąlygas: 1) prievolės šalys turi turėti viena kitai abipusių teisių ir pareigų, t. y. skolininkas kartu turi būti ir savo kreditoriaus kreditorius, o kreditorius – ir savo skolininko skolininkas; 2) šalių reikalavimai turi būti priešpriešiniai, t. y. šalys turi turėti reikalavimus viena kitai, o ne trečiajam asmeniui; 3) šie šalių reikalavimai turi būti vienarūšiai, t. y. abiejų prievolių dalykas turi būti toks pat (pavyzdžiui, šalys viena kitai turi sumokėti pinigus, suteikti viena kitai tam tikras paslaugas ir pan.); 4) abu reikalavimai turi galioti; 5) abu reikalavimai turi būti vykdytini; 6) abu reikalavimai turi būti apibrėžti. Nors įskaitymas atliekamas nepriklausomai nuo to, sutinka kita prievolės šalis su tokiu prievolės pasibaigimo būdu ar ne, kita prievolės šalis turi teisę ginčyti įskaitymo pagrįstumą teisme, įrodinėdama, kad nebuvo įstatyme nustatytų sąlygų, būtinų atliekant įskaitymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. vasario 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-18/2010, 2018 m. vasario 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e3K-3-71-916-2018; 2017 m. gegužės 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-251-701/2017). Šios būtinos įskaitymo sąlygos turi egzistuoti pranešimo apie įskaitymą pateikimo metu (CK 6.130 straipsnio 1 dalis).

10851.

109Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad atsakovė neturėjo reikalavimo teisės į ieškovę, sprendė, kad atliktas įskaitymas neatitinka nurodytų įskaitymo sąlygų, todėl įskaitymas pripažintinas negaliojančiu kaip prieštaraujantis imperatyviai įstatymo nuostatai (CK 1.80 straipsnio 1 dalis). Teismas darė išvadą, kad įskaitymą pripažinus negaliojančiu, yra pagrindas tenkinti ieškovės reikalavimą dėl 39 800 Eur skolos jo naudai priteisimo iš atsakovės, mažinant šią sumą atsakovės bylos nagrinėjimo metu sumokėta 3 500 Eur suma.

11052.

111Teismas nurodė, kad 6.71 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai). Sutarties bendrosios dalies 10.5. punkte įtvirtinta, kad užsakovas sumoka rangovui už faktiškai, tinkamai ir kokybiškai atliktus darbus (pagal pasirašytus aktus) per atsiskaitymo laikotarpį, o pagal Sutarties 14.4. punktą, užsakovas, nesant Sutarties bendrosios dalies 10.10. punkte nustatytų sąlygų ir nesumokėjęs už atliktus darbus per atsiskaitymo laikotarpį, rangovui pareikalavus, moka 0,05 procento nuo laiku nesumokėtos sumos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną. Sutarties specialios dalies 4.3 punkte numatyta, kad atsiskaitymo laikotarpis: 60 kalendorinių dienų nuo sąskaitos gavimo dienos. Atsakovė ieškovės jai pateiktos PVM sąskaitos faktūros neginčijo, taip pat neginčijo, jog prašomos priteisti sumos, t. y. 39 800 Eur, nėra sumokėjusi ieškovei, ieškovės apskaičiuotų netesybų dydžio neginčijo, jų mažinti neprašė. Dėl to teismas sprendė, kad iš atsakovės ieškovei priteistina 1 671,60 Eur delspinigių.

11253.

113Teismas taip pat sprendė, kad ieškovei iš atsakovės priteistina 8 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, Mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo 2 straipsnio 5 dalis).

11454.

115Teismas nustatė, kad ieškovė prašė priteisti 3 784,50 Eur bylinėjimosi išlaidų, patirtų advokato teisinei pagalbai apmokėti. Teismas, atsižvelgdamas į Teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintas Rekomendacijas dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio (toliau – ir Rekomendacijos), sprendė, kad bendra prašoma priteisti suma neviršijo maksimalaus Rekomendacijų numatyto dydžio, todėl konstatavo, kad ieškovės prašymas tenkintinas ir jos naudai priteistina 3 784,50 Eur patirtų bylinėjimosi išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti.

11655.

117Teismas nurodė, kad ieškovas patyrė 847 Eur išlaidų žyminiam mokesčiui sumokėti, todėl sprendė, kad tenkinus ieškinį šios išlaidos taip pat priteistinos iš atsakovės. Be to, ieškovė į bylą pateikė įrodymus, jog patyrė išlaidas, susijusias su Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos 2019 m. sausio 14 d. pažymos išdavimu – 159,67 Eur. Teismas darė išvadą, kad šios išlaidos susijusios su bylos nagrinėjimu, todėl priteistinos iš atsakovės.

11856.

119Teismas, atsižvelgdamas į pirmiau nurodytą, sprendė, kad ieškovei iš atsakovės priteistina 4 791,17 Eur bylinėjimosi išlaidų.

120III.

121Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

12257.

123Apeliaciniame skunde atsakovė AB „Energijos skirstymo operatorius“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2019 m. birželio 3 d. sprendimo dalį, kuria iš atsakovės AB „Energijos skirstymo operatorius“ priteista ieškovei „Žilinskis ir Co“, UAB 25 200 Eur skola pagal 2018 m. gegužės 31 d. PVM sąskaitą faktūrą ECO Nr. 00194 ir su šia tariama skola susijusios delspinigių, procesinių palūkanų bei bylinėjimosi išlaidų sumos, ir priimti naują sprendimą – ieškovės „Žilinskis ir Co“, UAB ieškinį atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas.

12458.

125Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

12658.1.

127Pirmosios instancijos teismas pažeidė CPK normų, reglamentuojančių įrodinėjimo procesą ir teismo pareigą motyvuoti sprendimą.

12858.2.

129Pirmosios instancijos teismas, sutelkęs dėmesį į meteorologinių sąlygų, vyravusių III darbų etapo vykdymo metu, analizę, sprendime priėjo išvados, jog ieškovė pažeidė Sutartyje nustatytus darbų atlikimo terminus dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu. Pirmosios instancijos eismas pripažino egzistuojant CK 6.256 straipsnio 4 dalyje numatytą aplinkybę, šalinančią sutartinę atsakomybę – nenugalimą jėgą (force majeure), tačiau, atsakovės įsitikinimu, tik tiek, kiek ji darė poveikį rangovo galimybėms laikytis Sutarties specialios dalies 3.8.2 punkto sąlygos dėl 140 kalendorinių dienų III etapo darbų trukmės.

13058.3.

131Kadangi ekonominio naudingumo vertinimo metodikos kriterijaus T1 „rangos darbų atlikimo laikas“ pažeidimo aspektu ginčas šioje byloje vyko dėl 11 100 Eur baudos (3 500 Eur reikalavimą atsakovė pripažino), logiška ir pagrįsta teigti, jog būtent Sutarties specialios dalies 6.9 punkto pagrindu apskaičiuota 11 100 Eur suma ieškovė galėjo būti atleista nuo sutartinės atsakomybės motyvuojant CK 6.253 straipsnio 2 dalimi, 6.256 straipsnio 4 dalimi.

13258.4.

133Susipažinusi su teismo sprendimo argumentais, atsakovė nutarė sprendimo dalies, kuria iš jos priteista 11 100 Eur dydžio skola, neskųsti apeliacine tvarka, tačiau mano, jog kitoje dalyje, t. y. netesybų, reikalaujamų Sutarties specialios dalies 6.10 punkto pagrindu, klausimas byloje buvo išspręstas neteisingai.

13458.5.

135Sprendimo dalis priteisti ieškovei 25 200 Eur baudą atitinkančią skolą yra visiškai nemotyvuota, priimta nenustačius ir iš esmės neanalizavus faktinių bylos aplinkybių, susijusių su ieškovės paraiškų atsakovei atlikti planinius įtampos atjungimus teikimu ir įvykdymu, todėl negali būti palikta galioti.

13658.6.

137Nepagrįsti ieškovės teiginiai, kad rangos darbus apsunkino ypač nepalankios oro sąlygos (dėl kurių neva atsirado papildomas rekonstruojamos linijos atjungimo nuo veikiančių elektros tinklų poreikis). Neskundžiama sprendimo dalimi yra nustatyta, kad force majeure įsivyravo tik nuo 2017 m. spalio 4 d., t. y. daug vėliau nei ieškovė peržengė 6 valandų atjungimų ribą. Be to, perteklinė drėgmė ir žemės įšalas negali būti nei faktiniu, nei teisiniu priežastiniu ryšiu susieti su suminiu 168 val. arba lygiai 7 parų elektros energijos tiekimo vartotojams nutraukimu III darbų etapo vykdymo metu, už kurį vadovaujantis Sutarties specialios dalies 6.10 punktu ieškovei teisėtai ir pagrįstai apskaičiuota 25 200 Eur bauda.

13858.7.

139Pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą sprendimo dalį, nemotyvavo, kodėl ieškovė išvengė sutartinės atsakomybės už atsakovės ir tam tikros visuomenės dalies (viešojo) interesų tiesioginį pažeidimą.

14058.8.

141Susidariusių netesybų įskaitymą atsakovė įgyvendino 2018 m. birželio 13 d., todėl veikė nepraleisdama senaties termino. Pirmosios instancijos teismas senaties termino pabaigos nenustatė.

14258.9.

143Atsakovės naudai išsprendus ginčą 25 200 Eur sumoje, ieškovei priteistų bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesu pirmosios instancijos teisme, dydis turi būti peržiūrėtas.

14459.

145Atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovė „Žilinskis ir Co“, UAB prašo palikti Vilniaus apygardos teismo 2019 m. birželio 3 d. sprendimą nepakeistą, priteisti bylinėjimosi išlaidas.

14660.

147Atsiliepime nurodo šiuos atsikirtimus:

14860.1.

149Pirmosios instancijos teismo sprendimas yra motyvuotas, pagrįstas ir teisėtas. Sprendimo motyvuojamojoje dalyje yra atsakyta į pagrindinius (esminius) bylos faktinius ir teisinius aspektus, o pati byla buvo išspręsta teisingai.

15060.2.

151Atsakovės teiginiai dėl tariamo atjungimų trukmės viršijimo ir nenugalimos jėgos priežastinio ryšio nebuvimo yra nepagrįsti ir neįrodyti.

15260.3.

153Įskaitymas laikomas įvykusiu ir sukėlė šalims teisines pasekmes nuo šio pranešimo įteikimo ieškovei dienos, t. y. nuo 2018 m. rugpjūčio 27 d. Dėl to darytina išvada, kad net ir tuo atveju, jei atsakovė būtų turėjusi ieškovei reikalavimo teisę į baudų sumokėjimą (kurio atsakovė neturėjo), ji galėjo teisėtai įskaityti tik reikalavimo dalį dėl baudų, susidariusių iki pasibaigiant 6 mėnesių ieškinio senaties terminui, t. y. tik už laikotarpį nuo 2018 m. vasario 27 d. iki 2018 m. rugpjūčio 27 d.

15460.4.

155Atsakovės pateiktas aplinkybių dėl pranešimo apie įskaitymą vertinimas neatitinka tikrovės ir prieštarauja byloje pateiktiems rašytiniams įrodymams. Atsakovės nurodomas 2018 m. birželio 13 d. raštas nėra laikytinas pranešimu apie įskaitymą, nes jo turinys patvirtina, kad tai tik tarpinis, sąlyginis raštas, iš kurio negalima daryti išvados apie įvykdytą įskaitymą, rašte nurodyta reikalavimo suma nėra aiški (galutinė). Tuo tarpu, 2018 m. rugpjūčio 27 d. ieškovei buvo pateiktas atsakovo buhalterės pasirašytas atsakovės 2018 m. rugpjūčio 1 d. pranešimas Nr. DEL-18-0495, kuriame buvo nurodyta konkreti netesybų suma, kuria bus sumažintas ieškovės darbų apmokėjimas (atliktas įskaitymas).

15660.5.

157Pirmosios instancijos teismas pagrįstai priteisė iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

158Teisėjų kolegija

konstatuoja:

159IV.

160Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16161.

162Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Šioje byloje Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegija nei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, nei pagrindo peržengti apeliacinio skundo ribas nenustatė, todėl byla nagrinėjama neperžengiant apeliacinio skundo ribų.

163Dėl įrodymų vertinimo

16462.

165Nepagrįsti apeliacinio skundo teiginiai, kad pirmosios instancijos teismas pažeidė CPK normų, reglamentuojančių įrodinėjimo procesą.

16663.

167Vertinant apeliacinio skundo argumentus, susijusius su tuo, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai tyrė ir vertino byloje pateiktus įrodymus, pirmiausia pasisakytina dėl proceso teisės normų, reglamentuojančių įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą.

16864.

169CPK 178 straipsnis nurodo, kad šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus. Įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 straipsnio 1 dalis). CPK 185 straipsnis nustato, kad teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Pažymėtina, kad jokie įrodymai teismui neturi iš anksto nustatytos galios, išskyrus CPK nustatytas išvadas. Nagrinėjamos bylos kontekste atkreiptinas dėmesys, kad kasacinis teismas yra nurodęs, jog spręsdamas ginčą, teismas turi įsitikinti, ar pakanka įrodymų reikšmingoms bylos aplinkybėms nustatyti, ar tinkamai šalims paskirstyta įrodinėjimo pareiga, ar įrodymai turi ryšį su įrodinėjimo dalyku, ar jie leistini, patikimi, reikia įvertinti kiekvieną įrodymą ir įrodymų visetą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. vasario 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-35/2011; kt.). Faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti, jog labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (tikimybių pusiausvyros principas) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. rugsėjo 30 d. nutartis priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-439/2008; kt.). Teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-98/2008; kt.). Teismas, vertindamas įrodymus, turi vadovautis ne tik įrodinėjimo taisyklėmis, bet ir logikos dėsniais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. vasario 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-129/2008; 2008 m. rugsėjo 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-439/2008; kt.); teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais (CPK 3 straipsnio 7 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. sausio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-103/2014).

17065.

171Bylos duomenys patvirtina, kad pirmosios instancijos teismas, visiškai tenkindamas ieškinį, teisingai nustatė nenugalimos jėgos ir kitų Sutartyje numatytų, nuo civilinės atsakomybės atleidžiančių ypač nepalankių meteorologinių sąlygų egzistavimo faktą (grunto įšalo ir kabelių tiesimui netinkamos, žemesnės kaip – 10 laipsnių temperatūros). Šios aplinkybės sudarė vieną ir tą patį vientisą ieškinio pagrindą ieškovei taikytos baudos už III etapo darbų vėlavimą nuginčijimui bei baudos už linijos atjungimų trukmės viršijimą neteisėtumui įrodyti. Abu veiksniai (III etapo darbai ir jų atlikimui reikalingas elektros linijos atjungimas) buvo susiję tiek fiziškai (linijos rekonstrukcijos darbų atlikimo metu linija saugumo sumetimais turėjo būti atjungiama), tiek laiko, tiek teritorijos prasme. Bylos duomenys patvirtina, kad 25 200 Eur baudą atsakovė ieškovei taikė už linijos atjungimų trukmės viršijimą (168 val.), vykusį laikotarpiu nuo 2017 m. gruodžio 13 d. iki 2018 m .balandžio 11 d., kuris patenka į nenugalimos jėgos veikimo laikotarpį, t. y. tiek III etapo darbai, tiek su jais susiję linijos atjungimai tuo pačiu metu toje pačioje vietoje buvo veikiami tų pačių nenugalimos jėgos aplinkybių, kurių buvimo faktą teismas yra konstatavo, o atsakovė neginčijo.

17266.

173Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į pirmiau išdėstytą, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas nagrinėjamoje byloje, priešingai nei teigia apeliantas, tinkamai pagal įstatymo reikalavimus tyrė ir teisingai įvertino byloje pateiktus įrodymus, nepažeidė įrodymų vertinimą reglamentuojančių proceso taisyklių ir tinkamai jas taikė, išaiškino ir teisingai nustatė bylos aplinkybes, atskleidė bylos esmę, teisingai aiškino ir taikė materialinės teisės normas bei procesinės teisės normas.

174Dėl linijos atjungimų trukmės viršijimo ir nenugalimos jėgos priežastinio ryšio

17567.

176Teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstus apeliantės teiginius, kad neskundžiama sprendimo dalimi yra nustatyta, kad force majeure įsivyravo tik nuo 2017 m. spalio 4 d., t. y. daug vėliau nei ieškovė peržengė 6 valandų atjungimų ribą.

17768.

178Teisėjų kolegija pažymi, kad netgi tuo atveju, jei ieškovė ir buvo peržengusi Sutartyje nustatytą 6 val. linijos atjungimų ribą anksčiau nei įsivyravo nenugalima jėga, baudos pagrįstumas nagrinėjamu atveju buvo jai skirta už konkretų linijos atjungimo trukmės viršijimą (168 val.), vykusį konkrečiu laikotarpiu, t. y. nuo 2017 m. gruodžio 13 d. iki 2018 m. balandžio 11 d., kai nuo 2017 m. spalio 4 d. jau veikė (iki 2018 m. gegužės 8 d.) nenugalimos jėgos aplinkybės. Tuo tarpu, atjungimo trukmės viršijimas, vykęs ankstesniu laiku, jo priežastys ir kt. niekaip nėra susijęs su bylos nagrinėjimo dalyku.

17969.

180Teisėjų kolegija taip pat atmeta kaip nepagrįstus apeliantės teiginius, kad perteklinė drėgmė ir žemės įšalas negali būti nei faktiniu, nei teisiniu priežastiniu ryšiu susieti su suminiu 168 val. arba lygiai 7 parų elektros energijos tiekimo vartotojams nutraukimu III darbų etapo vykdymo metu, už kurį vadovaujantis Sutarties specialios dalies 6.10 punktu ieškovei teisėtai ir pagrįstai apskaičiuota 25 200 Eur bauda.

18170.

182Bylos duomenys patvirtina, kad apeliantė apeliaciniame skunde patvirtino aplinkybes, kad elektros tinkle esanti įtampa/elektros srovė yra mirtinai pavojinga, o elektros tinklo, šiuo atveju 10 kV oro linijos, atjungimas nuo veikiančių elektros tinklų, buvo neišvengiamai reikalingas saugiam rangos darbų pagal Sutartį vykdymui užtikrinti.

18371.

184Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad linijos atjungimas buvo neatsiejamas nuo atsakovės vykdytų linijos rekonstravimo darbų. Pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė, kad dėl nenugalimos jėgos aplinkybių (iškritusio didelio kritulių kiekio) ir kitų ypač nepalankių oro sąlygų ieškovė negalėjo nustatytais terminais atlikti darbų. Dėl to su nurodytais darbais tuo pačiu laikotarpiu, kai jų negalima buvo tinkamai įvykdyti dėl nenugalimos jėgos, susijęs ir vykdytas linijų atjungimas taip pat buvo paveiktas nenugalimos jėgos. Nepalankios oro sąlygos neleido tinkamai atlikti darbų ir jie užtruko, todėl atitinkamai užtruko ir linijos atjungimas.

18572.

186Bylos duomenys patvirtina, kad ieškovė informuodavo atsakovę apie negalėjimą nustatytais terminais atlikti numatytus darbus. 2017 m. rugsėjo 13 d. raštu ieškovė informavo atsakovę, kad II etapo darbų laiku negali atlikti dėl atsiradusių netikslumų kiekiuose tarp nurodytų žinialapyje Nr. KLR-GARG-0321 ir OL schemų bei natūroje esančios oro linijos kiekių. Ieškovė 2017 m. gruodžio 12 d. raštu informavo atsakovę, jog sutartų darbų Sutartyje nustatytu laiku neturi galimybes atlikti dėl itin nepalankių meteorologinių sąlygų (iškritusio didelio kritulių kiekio) bei prašė pratęsti 10 kV kabelinės linijos statybos terminą iki minėtos aplinkybės išnykimo bei pridėti 2 mėn. minėtos linijos statybai, prašė leisti užaktuoti 2017 m. pabaigai faktiškai pagal sutartį atliktus darbus. Ieškovė 2017 m. gruodžio 13 d. el. paštu siuntė atsakovei darbų atlikimo vietos nuotraukas bei nuorodą į Vyriausybės nutarimą. 2018 m. sausio 4 d. tarp ieškovės ir atsakovės sudarytas susitarimas dėl 2017 m. gegužės 8 d. rangos sutarties Nr. 43010-570974 pakeitimo Nr. K-16, kuriuo šalys, atsižvelgdamos į ieškovės rašte nurodytas aplinkybes dėl meteorologinių sąlygų, papildė Sutarties bendrąją dalį 7.11, 7.12, 7.13, 7.14 bei 7.15 punktais. Ieškovė 2018 m. vasario 27 d. raštu informavo atsakovę, kad vadovaujantis Sutarties 7.5 punktu 2018 m. vasario 27 d. darbus pagal Sutartį buvo priversta sustabdyti ir neturi galimybių tęsti dėl itin žemos temperatūros (žemesnė nei -10 laipsnių), prašė atitinkamam laikotarpiui pratęsti sutartinių įsipareigojimų vykdymą.

18773.

188Teisėjų kolegijos vertinimu, bylos duomenys patvirtina, kad ieškovė esant ypač nepalankioms meteorologinėms sąlygoms dėjo pastangas siekdama vykdyti darbus pagal Sutartį.

18974.

190Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad byloje esantis inžinerinių tinklų planas patvirtina, jog projektinis rekonstruojamos elektros linijos ilgis buvo beveik 3 km. Todėl dėl natūralaus teritorijos reljefo ypatumų, jos užsėmimas krituliais bei vėlesnis grunto įšalas nebuvo visiškai vienodas, todėl ieškovė dėjo pastangas vykdyti dalį darbų. Dėl to teisėjų kolegija sprendžia, kad tokioje situacijoje ieškovės kreipimaisi į atsakovę dėl tuo metu darbams reikalingų linijos atjungimų nelaikytini nepagrįstais ir nesąžiningais bei nėra traktuojami kaip paneigiantys jos civilinę atsakomybę pašalinantį pagrindą, t. y. nenugalimos jėgos poveikį laiku įvykdyti įsipareigojimus.

19175.

192Rekonstruojama elektros linija priklauso atsakovei, kuri gavusi ieškovės prašymą dėl jos atjungimo planuojamų darbų laikotarpiui, savarankiškai priima sprendimą dėl linijos atjungimo. Kaip minėta, ieškovė pranešimais apie itin nepalankias oro sąlygas, trukdančias laiku atlikti darbus (inter alia nenugalimą jėgą) atsakovę nuolat informavo nuo 2017 m. gruodžio 12 d. Be to, apie nenugalimą jėgą, dėl itin gausių kritulių sukelto teritorijos užsėmimo paskelbtą ekstremalią situaciją, atsakovei turėjo būti žinoma nuo 2017 m. spalio 3 d., kai Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. AV-2183 Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje, išskyrus Gargždų seniūniją, paskelbta ekstremalioji situacija. Vyriausybės 2017 m. spalio 4 d. nutarimu Nr. 781 nutarta paskelbti valstybės lygio ekstremaliąją situaciją visoje šalyje, šis nutarimas neteko galios 2018 m. gegužės 2 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 417 nuo 2018 m. gegužės 8 d. Be to, atsakovė 2018 m. liepos 25 d. ir 2018 m. rugpjūčio 1 d. raštuose patvirtino ieškovei, jog „sutinka, kad aplinkybės, dėl kurių UAB “Žilinskis ir Co“ (toliau – Rangovas) pažeidė sutartyje nustatytus darbų atlikimo terminus, yra tinkamai pagrįstos ir nepriklausė nuo rangovo veiksmų/neveikimo“.

19376.

194Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad sprendžia, kad atsakovė, būdama informuota apie tai, kad ieškovė veikė nuo jos nepriklausančiomis, itin nepalankiomis ir komplikuotomis oro sąlygomis, dėl kurių vėluoja atlikti savo darbus, sąmoningai ir laisva valia pati nusprendė tenkinti ieškovės prašymus dėl linijos atjungimų ieškovės darbų vykdymo laikotarpiui. Dėl to pagrįstos pirmosios instancijos teismo išvados, jog ieškovė raštais ne kartą informuojant atsakovę apie negalėjimą atlikti darbų dėl meteorologinių sąlygų, atsakovė dėl to neprieštaravo, įrodymų, patvirtinančių, jog ieškovė galėjo vykdyti Sutartį, į bylą nepateikė.

195Dėl Sutarties aiškinimo

19677.

197Pirmosios instancijos teismas teisingai nurodė, kad 2018 m. rugpjūčio 6 d. pranešimu atsakovė informavo, kad baudos, nustatytos už ekonominio naudingumo kriterijaus pažeidimą, privalo būti taikomos, priimti sprendimą netaikyti baudų bendrovė gali tik dėl aplinkybių, jei darbai negalėjo būti vykdomi dėl bendrovės kaltės, informavo, jog pakoregavo Sutarties nuostatas, numatydama, kad esant pagrįstoms aplinkybėms, gali būti priimtas sprendimas netaikyti ir baudų už ekonominio naudingumo kriterijaus pažeidimą.

19878.

199Pagrįsta pirmosios instancijos teismo išvada, kad nagrinėjamu atveju ekonominio naudingumo kriterijus atsakovei buvo svarbus, tačiau vien dėl šios aplinkybės nagrinėjamoje byloje pagal nustatytas faktines aplinkybes nėra pagrindo taikyti ieškovei civilinę atsakomybę.

20079.

201Kaip minėta, 2018 m. rugpjūčio 6 d. pranešimu atsakovė informavo, jog pakoregavo Sutarties nuostatas, numatydama, kad esant pagrįstoms aplinkybėms, gali būti priimtas sprendimas netaikyti ir baudų už ekonominio naudingumo kriterijaus pažeidimą. Tokiu būdu po ginčo Sutarties sudarymo bei jos vykdymo, nepalankių aplinkybių vykdant Sutartį kilimo, atsakovė ėmėsi veiksmų bei pakeitė savo tipinių sutarčių nuostatas, numatydama, jog esant pagrįstoms aplinkybėms gali būti priimtas sprendimas netaikyti baudų už ekonominio naudingumo kriterijaus pažeidimą.

20280.

203Pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad savo raštais atsakovė yra patvirtinusi, jog sutinka, kad aplinkybės, dėl kurių ieškovė pažeidė Sutartyje nustatytus darbų atlikimo terminus, yra tinkamai pagrįstos ir nepriklausė nuo rangovo veiksmų/neveikimo, todėl teisingai sprendė, kad ginčo kontekste minėtas aplinkybes vertinti priešingai nėra pagrindo.

20481.

205Teisingos pirmosios instancijos teismo išvados, kad nors Sutartyje bauda pavadintos netesybos pagal savo prigimtį labai artimos delspinigių apibrėžimui.

20682.

207Netesybos yra prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonė ir civilinės atsakomybės forma. Viena iš netesybų rūšių yra bauda. Bauda, kaip netesybos, tai iš anksto įstatyme arba sutartyje nustatyta konkreti pinigų suma arba atitinkama procentinė užtikrinamosios prievolės sumos išraiška (CK 6.71 straipsnio 2 dalis). Esminiai baudos skirtumai nuo kitos netesybų rūšies – delspinigių – yra tai, kad ji gali būti nustatoma ne tik už sutarties įvykdymo termino praleidimą, bet ir už kitaip išreikštą sutarties neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, yra vienkartinė (neturi tęstinio pobūdžio), nėra skaičiuojama už kiekvieną prievolės įvykdymo termino praleidimo laiko tarpą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. vasario 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-87/2010). Tuo tarpu, delspinigius būdinga nustatyti už prievolės termino pažeidimą už konkrečius terminus, t. y. periodiškai.

20883.

209Pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad nagrinėjamu atveju šalių sutarta bauda savo esme yra delspinigiai, kuriems taikytinos ir bendrosios Sutarties dalies nuostatos dėl civilinės atsakomybės netaikymo. Dėl nurodytų priežasčių teismas konstatavo, jog nors ginčo šalių sudarytos Sutarties specialioji dalis numatė, kad ieškovė neturi teisės reikalauti ieškovės pagrįsti savo sprendimą taikyti baudą, tačiau Sutarties bendroje dalyje numatyta, kad šalis atleidžiama nuo civilinės atsakomybės, jei ji įrodo, kad Sutartis neįvykdyta dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui (nenugalimos jėgos aplinkybės). Dėl to teismas, vadovaudamasis išdėstytu bei teisingumo, protingumo bei sąžiningumo principais (CK 1.5 straipsnis), darė išvadą, jog atsakovė baudą ieškovei taikė nepagrįstai.

210Dėl netesybų ir įskaitymo

21184.

212Apeliantės teigimu, susidariusių netesybų įskaitymą atsakovė įgyvendino 2018 m. birželio 13 d., todėl veikė nepraleisdama senaties termino, pirmosios instancijos teismas senaties termino pabaigos nenustatė.

21385.

214Teisėjų kolegija sutinka su apeliante, kad pirmosios instancijos teismas ieškinio senaties termino pabaigos baudai, kuri buvo įskaityta nenustatė.

21586.

216Kaip minėta, ieškovė teigia, kad atsakovė netinkamai aiškina senaties terminą Sutartyje numatytoms baudoms taikyti ir neteisingai apskaičiavo baudas.

21787.

218CK 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punkte nustatyta, kad sutrumpintas šešių mėnesių ieškinio senaties terminas taikomas ieškiniams dėl netesybų (baudos, delspinigių) išieškojimo.

21988.

220Teisėjų kolegija pažymi, kad vienas iš įstatyme nurodytų prievolės pasibaigimo pagrindų – priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymas. Tai vienašalis sandoris, nes pakanka vienos prievolės šalies pareiškimo, kuriuo apie įskaitymą pranešama kitai šaliai (CK 6.131 straipsnio 1 dalis). Taigi įskaitymo teisinės pasekmės atsiranda, t. y. prievolė pasibaigia, nepriklausomai nuo kitos prievolės šalies valios ir požiūrio į tokį kontrahento veiksmą, jei kitai prievolės šaliai kontrahentas praneša apie šį teisinį veiksmą ir egzistuoja CK 6.130 straipsnyje įtvirtintos įskaitymo sąlygos: pirma, prievolės šalys turi turėti viena kitai abipusių teisių ir pareigų; antra, šalių reikalavimai turi būti priešpriešiniai; trečia, šie šalių reikalavimai turi būti vienarūšiai; ketvirta, abu reikalavimai turi galioti; penkta, abu reikalavimai turi būti vykdytini; šešta, abu reikalavimai turi būti apibrėžti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. spalio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-458/2014).

22189.

222Bylos duomenys patvirtina, kad atsakovės 2018 m. rugpjūčio 1 d. pranešimas ieškovei Nr. DEL-18-0495 apie įskaitymą buvo ieškovei įteiktas 2018 m. rugpjūčio 27 dieną. Ginčo dėl to nėra. Dėl to darytina išvada, kad tokiu būdu įskaitymas laikomas įvykusiu ir sukėlė šalims teisines pasekmes nuo šio pranešimo įteikimo ieškovui dienos, t. y. nuo 2018 m. rugpjūčio 27 d. Tuo atveju, jei atsakovė būtų turėjusi ieškovei reikalavimo teisę į baudų sumokėjimą, ji galėjo įskaityti reikalavimo dalį dėl baudų, susidariusių iki pasibaigiant 6 mėnesių ieškinio senaties terminui, t. y. už laikotarpį nuo 2018 m. vasario 27 d. iki 2018 m. rugpjūčio 27 d.

22390.

224Bylos duomenys taip pat patvirtina, kad atsakovė pripažįsta sutrumpintą 6 mėnesių ieškinio senaties taikymo netesybų (inter alia baudų) įskaitymui pagrįstumą ir yra juo vadovavosi įskaitymo metu. Atsakovė 2018 m. rugpjūčio 28 d. rašte atsisakė taikyti ieškovei baudą už II etapo darbų vėlavimą, buvusį iki 2017 m. gruodžio 13 d., ir dalį baudos už elektros linijos atjungimo trukmės viršijimą iki 2017 m. gruodžio 13 d. (dėl ieškinio senaties 140 val. dydžiu sumažindama viršytą atjungimų trukmę nuo 308 val. iki 168 val.), tokiu būdu palikdama už šį pažeidimą ginčijamą 25 200 Eur baudos dalį. Pastaroji bauda paskaičiuota už laikotarpį nuo 2017 m. gruodžio 13 d. dienos iki 2018 m. balandžio 11 d. (kai buvo vykdomi paskutiniai linijos atjungimai). Remdamasi 2018 m. rugpjūčio 28 d. dėl ieškinio senaties taikymo atliktu baudų mažinimu, atsakovė 2018 m. rugsėjo 3 d. informavo ieškovę apie 22 300 Eur dydžio įskaitytų netesybų dalies jai grąžinimą.

22591.

226Teisėjų kolegijos vertinimu, atsakovė, netinkamai aiškina ieškinio senatį baudai, įskaitomai už paskutinius 6 mėnesius. Jei būtų buvęs pagrindas taikyti baudą, taikant tinkamą ieškinio senaties skaičiavimo tvarką baudos įskaitymui už paskutinius 6 mėnesius nuo baudos įskaitymo momento (2018 m. rugpjūčio 27) d.) iki 2018 m. vasario 27 d., gaunasi, kad už laikotarpį nuo 2017 m. gruodžio 13 d. iki 2018 m. vasario 26 d. buvusį linijos atjungimo trukmės viršijimą atsakovė nepagrįstai įskaitė 20 675,01 Eur (137,8334 val. x 150 Eur).

22792.

228Teisėjų kolegija pažymi, kad vadovaujantis CK 6.131 straipsniu, pranešimas apie įskaitymą yra privalomas ir tik per jį ir yra realizuojamas šis prievolės pasibaigimo pagrindas. Įskaitymas – vienašalis sandoris, jam pakanka vienos prievolės šalies pareiškimo, kuriuo apie įskaitymą pranešama kitai šaliai (CK 6.131 straipsnio 1 dalis). Įskaitymo teisinės pasekmės atsiranda, t. y. prievolė pasibaigia, nepriklausomai nuo kitos prievolės šalies valios ir požiūrio į tokį kontrahento veiksmą, jei kitai prievolės šaliai kontrahentas praneša apie šį teisinį veiksmą ir egzistuoja CK 6.130 straipsnyje įtvirtintos įskaitymo sąlygos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. spalio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-458/2014). Pranešimas negali būti sąlyginis ar nurodant jo terminą, nes toks įskaitymas laikomas negaliojančiu (CK 6.131 straipsnio 2 dalis). Pranešimo turinys turėtų būti toks, kad bet kuriam protingam, apdairiam ir rūpestingam asmeniui (bonus pater familias) leistų aiškiai, be abejonių, suvokti: 1) jog kita šalis įvykdo priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymą; 2) kokie konkretūs reikalavai yra įskaitomi; 3) koks yra įskaitomų reikalavimų konkretus dydis.

22993.

230Teisėjų kolegijos vertinimu, atsakovės 2018 m. birželio 13 d. raštas nėra laikytinas pranešimu apie įskaitymą, nes jo turinys patvirtina, kad tai tarpinis raštas, iš kurio negalima daryti išvados apie įvykdytą įskaitymą, rašte nurodyta reikalavimo suma nėra aiški (galutinė). Rašte ieškovė buvo informuota apie jai atsakovės paskaičiuotas netesybų sumas, rašte ieškovė taip pat buvo įspėta apie ateityje daromą įskaitymą. Tuo tarpu, 2018 m. rugpjūčio 27 d. ieškovei buvo pateiktas aiškus ir konkretus atsakovės buhalterės pasirašytas atsakovės 2018 m. rugpjūčio 1 d. pranešimas Nr. DEL-18-0495, kuriame buvo nurodyta aiški ir konkreti netesybų suma, kuria bus sumažintas ieškovės darbų apmokėjimas (atliktas įskaitymas).

23194.

232Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad tai, jog atsakovė 2018 m. rugpjūčio 7 d. atliko dalinį ieškovės 2018 m. gegužės 31 d. PVM sąskaitos faktūros apmokėjimą, neturi reikšmės, nes pasekmes pagal įstatymą galintis sukelti atsakovės 2018 m. rugpjūčio 1 d. pranešimas apie įskaitymą ieškovei buvo pateiktas, t. y. ieškovei buvo pranešta apie įskaitymą, tik 2018 m. rugpjūčio 27 d.

233Dėl teismo pareigos motyvuoti sprendimą

23495.

235Nepagrįsti apeliacinio skundo teiginiai, kad pirmosios instancijos teismas pažeidė pareigą motyvuoti sprendimą.

23696.

237Pagal CPK 329 straipsnio 2 dalies 4 punktą absoliučiu sprendimo ar nutarties negaliojimo pagrindu laikomas visiškas motyvų nebuvimas. Tuo atveju, kai teismo sprendimo (nutarties) motyvai yra neišsamūs, šis pažeidimas gali būti pripažintas esminiu pagal CPK 346 straipsnio 2 dalies 1 punktą, jeigu sprendimo (nutarties) motyvuojamojoje dalyje neatsakyta į pagrindinius (esminius) bylos faktinius ir teisinius aspektus ir dėl to byla galėjo būti išspręsta neteisingai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. liepos 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-406/2013; 2015 m. gegužės 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-298-687/2015). Kasacinis teismas taip pat yra nurodęs, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį sprendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. balandžio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-156-403/2018).

23897.

239Skundžiamo pirmosios instancijos teismo sprendimo motyvuojamosios dalies turinys leidžia daryti išvadą, kad buvo atsakyta į pagrindinius (esminius) bylos faktinius ir teisinius aspektus. Priešingai nei teigia apeliantė, pirmosios instancijos teismas tyrė, nagrinėjo ir vertino faktines aplinkybes bei abiejų šalių argumentus, susijusius su elektros linijos atjungimo trukmės viršijimu. Taigi šiuo atveju pirmosios instancijos teismo sprendimas laikytinas pakankamai motyvuotu, o tai, kad teismo kai kurie motyvai nėra tinkami nereiškia, kad pirmosios instancijos teismas pažeidė pareigą motyvuoti sprendimą.

240Dėl bylinėjimosi išlaidų pirmosios instancijos teisme

24198.

242Teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstus apeliantės teiginius, kad atsakovės naudai išsprendus ginčą 25 200 Eur sumoje, ieškovei priteistų bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesu pirmosios instancijos teisme, dydis turi būti peržiūrėtas.

24399.

244Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93, 302 straipsniai).

245100.

246Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į priimamą procesinį sprendimą ir byloje nustatytas aplinkybes, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad ieškovei iš atsakovės priteistina 4 791,17 Eur bylinėjimosi išlaidų.

247Dėl kitų apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentų

248101.

249Teisėjų kolegija pažymi, kad kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-06-01 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010-03-16 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010; 2011-02-15 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-52/2011). Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad kiti apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai teisiškai nėra reikšmingi teisingam bylos išnagrinėjimui, pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, todėl apeliacinės instancijos teismas dėl jų plačiau nepasisako.

250Dėl procesinės bylos baigties

251102.

252Vadovaudamasi prieš tai nurodytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija pagal bylos duomenis konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas nagrinėjamoje byloje, priešingai nei teigia apeliantė, tinkamai pagal įstatymo reikalavimus tyrė ir teisingai įvertino byloje pateiktus įrodymus, nepažeidė įrodymų vertinimą reglamentuojančių proceso taisyklių ir tinkamai jas taikė, išaiškino ir teisingai nustatė bylos aplinkybes, atskleidė bylos esmę, teisingai aiškino ir taikė materialinės teisės normas bei procesinės teisės normas ir priėmė teisėtą, pagrįstą sprendimą dėl ginčo esmės (CPK 263 straipsnio 1 dalis, 329 straipsnio 1 dalis, 330 straipsnis).

253103.

254Teisėjų kolegija pažymi, kad vien tai, jog apeliantė nesutinka su pirmosios instancijos teismo motyvais ir faktinių aplinkybių vertinimu, nesudaro pagrindo išvadai, kad pirmosios instancijos teismo sprendimo dalis priteisti ieškovei 25 200 Eur baudą atitinkančią skolą yra nemotyvuota, priimta nenustačius ir iš esmės neanalizavus faktinių bylos aplinkybių, susijusių su ieškovės paraiškų atsakovei atlikti planinius įtampos atjungimus teikimu ir įvykdymu, kad pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą sprendimo dalį, nemotyvavo, kodėl ieškovė išvengė sutartinės atsakomybės už atsakovės ir tam tikros visuomenės dalies (viešojo) interesų tiesioginį pažeidimą.

255104.

256Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliacinis skundas atmestinas, Vilniaus apygardos teismo 2019 m. birželio 3 d. sprendimas paliktinas nepakeistu.

257Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme

258105.

259Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93, 302 straipsniai).

260106.

261Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į priimamą procesinį sprendimą, sprendžia, kad apeliantei AB „Energijos skirstymo operatorius“ bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos (CPK 93, 98 straipsniai).

262107.

263Ieškovė „Žilinskis ir Co“, UAB prašė priteisti iš atsakovės AB „Energijos skirstymo operatorius“ 841 Eur bylinėjimosi išlaidų. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į priimamą procesinį sprendimą, į tai, kad ieškovės prašymas pagrįstas byloje esančiais įrodymais, sprendžia, kad ieškovės „Žilinskis ir Co“, UAB prašymas tenkintinas.

264Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

265Palikti Vilniaus apygardos teismo 2019 m. birželio 3 d. sprendimą nepakeistą.

266Priteisti iš atsakovės AB „Energijos skirstymo operatorius“ (juridinio asmens kodas 304151376) ieškovei „Žilinskis ir Co“, UAB (juridinio asmens kodas 304317232) 841 Eur (aštuonis šimtus keturiasdešimt vieną eurą) bylinėjimosi išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Ieškovė „Žilinskis ir Co“, UAB kreipėsi į teismą su ieškiniu... 8. 2.... 9. Ieškovė procesiniuose dokumentuose nurodė, kad šalys 2017 m. gegužės 8 d.... 10. 3.... 11. Ieškovė „Žilinskis ir Co“, UAB pažymėjo, kad vykdant Sutartį atsirado... 12. 4.... 13. Ieškovė nurodė, kad 2017 m. gruodžio 12 d. raštu ieškovė informavo... 14. 5.... 15. Ieškovė „Žilinskis ir Co“, UAB pažymėjo, kad 2018 m. birželio 13 d.... 16. 6.... 17. Ieškovė „Žilinskis ir Co“, UAB nurodė, kad su šių baudų taikymu ir... 18. 7.... 19. Ieškovės teigimu, baudų taikymas ir jų įskaitymas į ieškovei skirtą... 20. 8.... 21. Ieškovė „Žilinskis ir Co“, UAB pažymėjo, kad Sutartyje numatyta ir... 22. 9.... 23. Ieškovės teigimu, kadangi atsakovė AB „Energijos skirstymo operatorius“... 24. 10.... 25. Ieškovė „Žilinskis ir Co“, UAB pažymėjo, kad pagal CK 6.130 straipsnį... 26. 11.... 27. Ieškovės teigimu, atsakovė nepagrįstai neigia meteorologinių sąlygų... 28. 12.... 29. Ieškovė „Žilinskis ir Co“, UAB pažymėjo, kad Sutarties vykdymo... 30. 13.... 31. Atsakovė AB „Energijos skirstymo operatorius“ procesiniuose dokumentuose... 32. 14.... 33. Atsakovė pažymėjo, kad ieškovė „Žilinskis ir Co“, UAB laisva valia... 34. 15.... 35. Atsakovės AB „Energijos skirstymo operatorius“ teigimu, nėra pagrindo... 36. 16.... 37. Atsakovė AB „Energijos skirstymo operatorius“ nurodė, kad netesybų... 38. 17.... 39. Atsakovės teigimu, ieškinio senaties klausimas neturi teisinės įtakos... 40. 18.... 41. Atsakovė AB „Energijos skirstymo operatorius“ pažymėjo, kad ieškovė... 42. II.... 43. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 44. 19.... 45. Vilniaus apygardos teismas 2019 m. birželio 3 d. sprendimu nusprendė... 46. 20.... 47. Teismas pagal byloje nustatytas aplinkybes ir surinktus įrodymus byloje... 48. 21.... 49. Teismas nustatė, kad ieškovė su baudų taikymu bei įskaitymu nesutiko,... 50. 22.... 51. Teismas nesutiko su atsakove, kad ieškovė galėjo numatyti, kad Sutarties... 52. 23.... 53. Teismas pažymėjo, kad nors lietus, sniegas bei žema temperatūra Lietuvoje... 54. 24.... 55. Teismas sprendė, kad šios byloje nustatytos aplinkybės patvirtina, jog... 56. 25.... 57. Teismas nurodė, kad duomenų, jog šios aplinkybės buvo sudarant Sutartį ar... 58. 26.... 59. Teismas nustatė, kad ieškovei raštais ne kartą informuojant atsakovę apie... 60. 27.... 61. Teismas pažymėjo, kad taip pat nėra pagrindo spręsti, jog ieškovė galėjo... 62. 28.... 63. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, sprendė, jog ginčo... 64. 29.... 65. Teismas pažymėjo, kad 2018 m. sausio 4 d. tarp ieškovės ir atsakovės... 66. 30.... 67. Teismas nurodė, kad į bylą pateiktos Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos... 68. 31.... 69. Teismas pažymėjo, kad byloje nėra duomenų, jog atsakovė dėl šių... 70. 32.... 71. Teismas nustatė, kad atsakovė informavo ieškovę apie priskaičiuotas baudas... 72. 33.... 73. Teismas nurodė, kad šalių 2017 m. gegužės 8 d. sudarytą rangos sutartį... 74. 34.... 75. Teismas nustatė, kad Sutarties bendrosios dalies 2 punkte įtvirtinta, jog ši... 76. 35.... 77. Teismas pažymėjo, kad šioje Sutarties nuostatoje ieškovei, įrodinėjant... 78. 36.... 79. Teismas nustatė, kad Sutarties specialios dalies 3.8 punkte įtvirtinti... 80. 37.... 81. Teismas pažymėjo, kad Sutartį numatyta vykdyti etapais, I etapas –... 82. 38.... 83. Teismas taip pat nustatė, kad Sutarties specialios dalies 6.9 punkte nurodyta,... 84. 39.... 85. Teismas pažymėjo, kad pagal nuosekliai formuojamą kasacinio teismo... 86. 40.... 87. Teismas nustatė, kad nagrinėjamu atveju paaiškėjus aplinkybėms, dėl... 88. 41.... 89. Teismas nurodė, kad 2018 m. rugpjūčio 6 d. pranešimu atsakovė informavo,... 90. 42.... 91. Teismas sutiko su atsakove, kad nagrinėjamu atveju ekonominio naudingumo... 92. 43.... 93. Teismas pažymėjo, kad byloje nustatytos nenugalimos jėgos aplinkybės, taip... 94. 44.... 95. Teismas taip pat nurodė, kad 2018 m. rugpjūčio 6 d. pranešimu atsakovė... 96. 45.... 97. Teismas pažymėjo, kad savo raštais atsakovė yra patvirtinusi, jog sutinka,... 98. 46.... 99. Teismas nustatė, kad atsakovės teigimu, nors Sutartyje bauda pavadintos... 100. 47.... 101. Teismas nurodė, kad įstatyme įtvirtinta, jog netesybos – tai įstatymų,... 102. 48.... 103. Teismas sprendė, kad nagrinėjamu atveju šalių sutarta bauda savo esme yra... 104. 49.... 105. Teismas nustatė, kad Sutarties bendrosios dalies 14.5 punktas numato, kad... 106. 50.... 107. Teismas pažymėjo, kad įskaitymas – vienašalis sandoris, jam pakanka... 108. 51.... 109. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad atsakovė neturėjo reikalavimo teisės į... 110. 52.... 111. Teismas nurodė, kad 6.71 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad netesybos – tai... 112. 53.... 113. Teismas taip pat sprendė, kad ieškovei iš atsakovės priteistina 8 proc.... 114. 54.... 115. Teismas nustatė, kad ieškovė prašė priteisti 3 784,50 Eur bylinėjimosi... 116. 55.... 117. Teismas nurodė, kad ieškovas patyrė 847 Eur išlaidų žyminiam mokesčiui... 118. 56.... 119. Teismas, atsižvelgdamas į pirmiau nurodytą, sprendė, kad ieškovei iš... 120. III.... 121. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 122. 57.... 123. Apeliaciniame skunde atsakovė AB „Energijos skirstymo operatorius“ prašo... 124. 58.... 125. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:... 126. 58.1.... 127. Pirmosios instancijos teismas pažeidė CPK normų, reglamentuojančių... 128. 58.2.... 129. Pirmosios instancijos teismas, sutelkęs dėmesį į meteorologinių sąlygų,... 130. 58.3.... 131. Kadangi ekonominio naudingumo vertinimo metodikos kriterijaus T1 „rangos... 132. 58.4.... 133. Susipažinusi su teismo sprendimo argumentais, atsakovė nutarė sprendimo... 134. 58.5.... 135. Sprendimo dalis priteisti ieškovei 25 200 Eur baudą atitinkančią skolą yra... 136. 58.6.... 137. Nepagrįsti ieškovės teiginiai, kad rangos darbus apsunkino ypač nepalankios... 138. 58.7.... 139. Pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą sprendimo dalį,... 140. 58.8.... 141. Susidariusių netesybų įskaitymą atsakovė įgyvendino 2018 m. birželio 13... 142. 58.9.... 143. Atsakovės naudai išsprendus ginčą 25 200 Eur sumoje, ieškovei priteistų... 144. 59.... 145. Atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovė „Žilinskis ir Co“, UAB prašo... 146. 60.... 147. Atsiliepime nurodo šiuos atsikirtimus:... 148. 60.1.... 149. Pirmosios instancijos teismo sprendimas yra motyvuotas, pagrįstas ir... 150. 60.2.... 151. Atsakovės teiginiai dėl tariamo atjungimų trukmės viršijimo ir nenugalimos... 152. 60.3.... 153. Įskaitymas laikomas įvykusiu ir sukėlė šalims teisines pasekmes nuo šio... 154. 60.4.... 155. Atsakovės pateiktas aplinkybių dėl pranešimo apie įskaitymą vertinimas... 156. 60.5.... 157. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai priteisė iš atsakovės bylinėjimosi... 158. Teisėjų kolegija... 159. IV.... 160. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 161. 61.... 162. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame... 163. Dėl įrodymų vertinimo... 164. 62.... 165. Nepagrįsti apeliacinio skundo teiginiai, kad pirmosios instancijos teismas... 166. 63.... 167. Vertinant apeliacinio skundo argumentus, susijusius su tuo, kad pirmosios... 168. 64.... 169. CPK 178 straipsnis nurodo, kad šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis... 170. 65.... 171. Bylos duomenys patvirtina, kad pirmosios instancijos teismas, visiškai... 172. 66.... 173. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į pirmiau išdėstytą, sprendžia, kad... 174. Dėl linijos atjungimų trukmės viršijimo ir nenugalimos jėgos priežastinio... 175. 67.... 176. Teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstus apeliantės teiginius, kad... 177. 68.... 178. Teisėjų kolegija pažymi, kad netgi tuo atveju, jei ieškovė ir buvo... 179. 69.... 180. Teisėjų kolegija taip pat atmeta kaip nepagrįstus apeliantės teiginius, kad... 181. 70.... 182. Bylos duomenys patvirtina, kad apeliantė apeliaciniame skunde patvirtino... 183. 71.... 184. Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad linijos atjungimas buvo... 185. 72.... 186. Bylos duomenys patvirtina, kad ieškovė informuodavo atsakovę apie... 187. 73.... 188. Teisėjų kolegijos vertinimu, bylos duomenys patvirtina, kad ieškovė esant... 189. 74.... 190. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad byloje esantis inžinerinių tinklų planas... 191. 75.... 192. Rekonstruojama elektros linija priklauso atsakovei, kuri gavusi ieškovės... 193. 76.... 194. Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad sprendžia, kad... 195. Dėl Sutarties aiškinimo ... 196. 77.... 197. Pirmosios instancijos teismas teisingai nurodė, kad 2018 m. rugpjūčio 6 d.... 198. 78.... 199. Pagrįsta pirmosios instancijos teismo išvada, kad nagrinėjamu atveju... 200. 79.... 201. Kaip minėta, 2018 m. rugpjūčio 6 d. pranešimu atsakovė informavo, jog... 202. 80.... 203. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad savo raštais... 204. 81.... 205. Teisingos pirmosios instancijos teismo išvados, kad nors Sutartyje bauda... 206. 82.... 207. Netesybos yra prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonė ir civilinės... 208. 83.... 209. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad nagrinėjamu atveju... 210. Dėl netesybų ir įskaitymo ... 211. 84.... 212. Apeliantės teigimu, susidariusių netesybų įskaitymą atsakovė įgyvendino... 213. 85.... 214. Teisėjų kolegija sutinka su apeliante, kad pirmosios instancijos teismas... 215. 86.... 216. Kaip minėta, ieškovė teigia, kad atsakovė netinkamai aiškina senaties... 217. 87.... 218. CK 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punkte nustatyta, kad sutrumpintas šešių... 219. 88.... 220. Teisėjų kolegija pažymi, kad vienas iš įstatyme nurodytų prievolės... 221. 89.... 222. Bylos duomenys patvirtina, kad atsakovės 2018 m. rugpjūčio 1 d. pranešimas... 223. 90.... 224. Bylos duomenys taip pat patvirtina, kad atsakovė pripažįsta sutrumpintą 6... 225. 91.... 226. Teisėjų kolegijos vertinimu, atsakovė, netinkamai aiškina ieškinio senatį... 227. 92.... 228. Teisėjų kolegija pažymi, kad vadovaujantis CK 6.131 straipsniu, pranešimas... 229. 93.... 230. Teisėjų kolegijos vertinimu, atsakovės 2018 m. birželio 13 d. raštas nėra... 231. 94.... 232. Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad tai, jog atsakovė 2018... 233. Dėl teismo pareigos motyvuoti sprendimą ... 234. 95.... 235. Nepagrįsti apeliacinio skundo teiginiai, kad pirmosios instancijos teismas... 236. 96.... 237. Pagal CPK 329 straipsnio 2 dalies 4 punktą absoliučiu sprendimo ar nutarties... 238. 97.... 239. Skundžiamo pirmosios instancijos teismo sprendimo motyvuojamosios dalies... 240. Dėl bylinėjimosi išlaidų pirmosios instancijos teisme... 241. 98.... 242. Teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstus apeliantės teiginius, kad... 243. 99.... 244. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 245. 100.... 246. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į priimamą procesinį sprendimą ir byloje... 247. Dėl kitų apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentų... 248. 101.... 249. Teisėjų kolegija pažymi, kad kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad... 250. Dėl procesinės bylos baigties... 251. 102.... 252. Vadovaudamasi prieš tai nurodytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija pagal... 253. 103.... 254. Teisėjų kolegija pažymi, kad vien tai, jog apeliantė nesutinka su pirmosios... 255. 104.... 256. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliacinis skundas... 257. Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme ... 258. 105.... 259. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 260. 106.... 261. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į priimamą procesinį sprendimą,... 262. 107.... 263. Ieškovė „Žilinskis ir Co“, UAB prašė priteisti iš atsakovės AB... 264. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 265. Palikti Vilniaus apygardos teismo 2019 m. birželio 3 d. sprendimą... 266. Priteisti iš atsakovės AB „Energijos skirstymo operatorius“ (juridinio...