Byla e2-1146-790/2020

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Marius Bajoras,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal atsakovių uždarosios akcinės bendrovės „Ignitis grupės paslaugų centras“ ir akcinės bendrovės „Energijos skirstymo operatorius“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2020 m. birželio 1 d. nutarties, kuria tenkintas prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Dujus“ ieškinį atsakovėms akcinei bendrovei „Energijos skirstymo operatorius“, uždarajai akcinei bendrovei „Ignitis grupės paslaugų centras“ dėl perkančiosios organizacijos sprendimo panaikinimo, tretieji asmenys – uždaroji akcinė bendrovė „Labas GAS“, uždaroji akcinė bendrovė „DS-1“,uždaroji akcinė bendrovė „Vanduja“, uždaroji akcinė bendrovė „Eneksta“, uždaroji akcinė bendrovė „Apšvietimas“, uždaroji akcinė bendrovė „Šiaulių dujotiekio statyba“, uždaroji akcinė bendrovė „Alduva“, uždaroji akcinė bendrovė „MĖLYNOJI LIEPSNA“, uždaroji akcinė bendrovė „DUJOTIEKIO STATYBA“,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Dujus“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama: 1) panaikinti atsakovės UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“, veikiančios pagal atsakovės akcinės bendrovės (toliau – AB) „Energijos skirstymo operatorius“ įgaliojimą, 2020 m. gegužės 12 d. sprendimą atmesti ieškovės UAB „Dujus“ galutinį pasiūlymą, priimtą pirkime „(2020-ESO-144) Dujotiekių projektavimo paslaugos ir statybos, rekonstravimo Klaipėdos reg., Klaipėdos m. sav. Nr. 5 darbai“ (pirkimo Nr. 472342) (toliau – Pirkimas); 2) panaikinti atsakovės UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“, veikiančios pagal atsakovės AB „Energijos skirstymo operatorius“ įgaliojimą, 2020 m. gegužės 12 d. sprendimą patvirtinti galutinių pasiūlymų eilę, priimtą Pirkime; 3) panaikinti atsakovės UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“, veikiančios pagal atsakovės AB „Energijos skirstymo operatorius“ įgaliojimą, 2020 m. gegužės 12 d. sprendimą laimėjusiu pasiūlymu pripažinti trečiojo asmens UAB „Labas GAS“ pateiktą pasiūlymą, priimtą Pirkime; 4) panaikinti atsakovės UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“, veikiančios pagal atsakovės AB „Energijos skirstymo operatorius“ įgaliojimą, 2020 m. gegužės 12 d. sprendimą sudaryti sutartį su trečiuoju asmeniu UAB „Labas GAS“; 5) įpareigoti atsakovę AB „Energijos skirstymo operatorius“ ir jos vardu pagal įgaliojimą veikiančią atsakovę UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ iš naujo sudaryti ir patvirtinti galutinių pasiūlymų eilę Pirkime; 6) pripažinti neteisėtu atsakovės UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“, veikiančios pagal atsakovės AB „Energijos skirstymo operatorius“ įgaliojimą, 2020 m. vasario 27 d. tiekėjams išplatintą atsakymą: „Informuojame, kad Rangovo pateiktos sistelinių koeficientų reikšmės turi viršyti nulinę reikšmę (negali būti mažesnės arba lygios nuliui)“.

62.

7Ieškinio reikalavimams užtikrinti ieškovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – iki galutinio teismo sprendimo įsiteisėjimo šioje civilinėje byloje dienos sustabdyti atsakovės AB „Energijos skirstymo operatorius“ ir pagal įgaliojimą veikiančios atsakovės UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ vykdomo Pirkimo procedūrą ir įpareigoti atsakoves nesudaryti Pirkime sutarties su trečiuoju asmeniu UAB „Labas GAS“. Ieškovės teigimu, ieškinys vertintinas kaip tikėtinai pagrįstas. Nurodė, kad netaikius prašomų laikinųjų apsaugos priemonių, atsakovė turės galimybę tęsti ir užbaigti, ieškovės manymu, neteisėtai atliktą Pirkimo procedūrą, sudarydama sutartį su šiuo metu neteisėtai išrinktu Pirkimo laimėtoju – trečiuoju asmeniu UAB „Labas GAS“. Tokiu atveju potencialiai ieškovei palankaus teismo sprendimo įgyvendinimas (naujos galutinių pasiūlymų eilės patvirtinimas ir kt.) ateityje pasidarytų nebeįmanomas, nes atsakovei sudarius sutartį su trečiuoju asmeniu, atsakovės neteisėtų sprendimų panaikinimas būtų tik formalus, nebeužtikrintų veiksmingos ieškovės teisių gynybos ir lemtų naujus teisminius ginčus dėl jau sudarytos Pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia, nuostolių išieškojimo ir kt. Taigi nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Be to, tik užtikrinus skaidrų ir racionalų valstybės biudžeto lėšų panaudojimą, bus įgyvendinti viešųjų pirkimų tikslai ir užtikrintas viešasis interesas.

83.

9Vilniaus apygardos teismo pirmininkės 2020 m. birželio 25 d. nutartimi Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamas civilines bylas Nr. e2-3333-933/2020, Nr. e2-3334-432/2020, Nr. e2-3337-653/2020, taip pat nagrinėjamą civilinę bylą Nr. e2-3336-779/2020 pagal ieškovės UAB „Dujus“ ieškinį atsakovėms AB „Energijos skirstymo operatorius“ ir UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ dėl perkančiosios organizacijos sprendimo panaikinimo nutarta prijungti prie civilinės bylos Nr. e2-3332-934/2020.

10II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

114.

12Vilniaus apygardos teismas 2020 m. birželio 1 d. nutartimi ieškovės UAB „Dujus“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino – iki teismo sprendimo šioje civilinėje byloje įsiteisėjimo sustabdė Pirkimo procedūras ir uždraudė atsakovėms AB „Energijos skirstymo operatorius“ bei UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ sudaryti pirkimo sutartį su trečiuoju asmeniu UAB „Labas GAS“.

135.

14Teismas, preliminariai įvertinęs ieškinio reikalavimų pobūdį, ieškinio faktinio ir teisinio pagrindo turinį bei pridėtų rašytinių įrodymų visetą, sprendė, kad nėra pagrindo išvadai, jog ieškinys yra akivaizdžiai nepagrįstas.

156.

16Teismas nustatė, kad atsakovės vykdo Pirkimą siekdamos įsigyti dujotiekių projektavimo paslaugos ir statybos, rekonstravimo Klaipėdos regione, Klaipėdos miesto savivaldybėje darbus. Teismas nurodė, kad nėra duomenų, jog darbus būtina įsigyti kuo greičiau, kadangi jų neįsigijimas numatytu terminu padarytų akivaizdžios ir neištaisomos žalos, susijusios su svarbiausių konstitucinių gėrių apsauga. Teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju nėra susiklosčiusi ypatinga situacija, dėl kurios laikinųjų apsaugos priemonių taikymas sukeltų didesnę žalą nei jų netaikymas.

177.

18Teismas pažymėjo, kad nesustabdžius Pirkimo procedūrų, perkančioji organizacija turėtų galimybę su laimėjusį pasiūlymą pateikusiu tiekėju sudaryti Pirkimo sutartį, o pastarasis pradėtų ją vykdyti, todėl būtų iš esmės apsunkintos ieškovės galimybės grąžinti Pirkimą į stadiją, kurioje galimai buvo padarytas pažeidimas. Teismo vertinimu, Pirkimo procedūrų stabdymas bei draudimas sudaryti sutartį su trečiuoju asmeniu UAB „Labas GAS“ šioje Pirkimo stadijoje atitinka šalių interesų pusiausvyrą, kadangi ieškovei yra užtikrinama galimybė grįžti į Pirkimo stadiją, buvusią prieš tariamą pažeidimą, o atsakovės tęstų atitinkamas Pirkimo procedūras priklausomai nuo to, ar teismo sprendimu būtų nustatytas atsakovės skundžiamų veiksmų teisėtumas. Taip pat būtų užkirstas kelias galimiems kilti teisiniams ginčams ateityje dėl atsakovių veiksmų, atliktų po skundžiamų sprendimų priėmimo.

19III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

208.

21Atskirajame skunde atsakovės UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2020 m. birželio 1 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovės prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones netenkinti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

228.1.

23Ieškovės ieškinys yra preliminariai nepagrįstas. Ieškovė tik po laimėtojo nustatymo ir eilės patvirtinimo ginčija Pirkimo sąlygų reikalavimus – ribojimą Sistelos koeficientą nurodyti nulį ar mažesnį. Pagal formuojamą kasacinio teismo praktiką tiekėjams taikomas ribojimas ginčyti pirkimo sąlygas, o teismui – jas vertinti (išskyrus atvejus, kai teismas ex officio (pagal pareigas) sprendžia dėl tokio būtinumo), jei pirkimo sąlygų teisėtumas kvestionuojamas bet kurioje vėlesnėje viešojo pirkimo stadijoje, tai yra po to, kai perkančioji organizacija priima sprendimą (perkančioji organizacija įvertino tiekėjų kvalifikaciją, patikrino pasiūlymus, išrinko laimėtoją ir pan.), remdamasi šiomis sąlygomis. Tokiuose ginčuose teismai gali vertinti, ar perkančioji organizacija tinkamai dalyviams pritaikė pirkimo sąlygas, bet ne tai, ar jos (pirkimo sąlygos) yra teisėtos. Pati ieškovė Pirkimo procedūrų metu elgėsi neapdairiai, turėdama ilgametę dalyvavimo pirkimuose patirtį ir iš anksto žinodama viešai paskelbtas Pirkimo sąlygas, savo aktyviais veiksmais ir sąmoningai dalyvavo Pirkime pateikdama galutinį pasiūlymą su nuliniais Sistelos koeficientais tam tikroms darbų/medžiagų pozicijoms, taip suvokdama pasiūlymo neatitikimo Pirkimo sąlygoms pasekmes – pašalinimo iš Pirkimo procedūros riziką.

248.2.

25Teismas netinkamai, neišsamiai įvertino aplinkybes ir motyvus, susijusius su Pirkimo objekto svarba bei skuba, taip pat įtaka viešajam interesui. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas neabejotinai pažeistų viešąjį interesą. Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo 34 straipsnyje nurodyta, kad skirstymo sistemos operatorius yra atsakingas už ilgalaikį sistemos pajėgumą vykdyti pagrįstus gamtinių dujų skirstymo poreikius, ekonomiškai eksploatuojant, prižiūrint ir plėtojant saugią, patikimą ir veiksmingą sistemą, atsižvelgiant į aplinkos apsaugos reikalavimus ir energijos vartojimo efektyvumą. Tai reiškia, kad AB „Energijos skirstymo operatorius“ atsakinga už dujų skirstymo sistemos ilgalaikį pajėgumą vykdyti gamtinių dujų skirstymo poreikius. Neužtikrinus dujų skirstymo sistemos priežiūros, atnaujinimo ir plėtros darbų, kiltų rizika, kad neapibrėžtas ratas vartotojų, kuriems gamtinės dujos privalo būti tiekiamos nuolat, patirs didelių nepatogumų. Be to, AB „Energijos skirstymo operatorius“ gali tekti organizuoti ir avarinius darbus (avarijos padarinių šalinimą) (Sutarties projekto 1.3 papunktis), todėl būtinas atitinkamas operatyvus reagavimas. Atsakovės organizuoja Pirkimą įstatymuose numatytoms funkcijoms įgyvendinti, todėl pritaikius laikinąsias apsaugos priemones joms tektų papildoma našta organizuoti neatidėliotinų paslaugų (pvz., avarinių) įsigijimą ginčo laikotarpiu, o tai sukeltų nepatogumų ne tik atsakovei AB „Energijos skirstymo operatorius“, bet ir neapibrėžtam ratui gamtinių dujų vartotojų. Taigi pritaikius laikinąsias apsaugos priemones ir laiku nenupirkus Pirkimo objekto, kyla didžiulė rizika, kad nebus galimybės užtikrinti šių valstybės įpareigojimų, o tai tiesiogiai ir neabejotinai pažeistų viešąjį interesą.

268.3.

27Teismas neatsižvelgė į tai, kad Pirkimo sutarties objektas, t. y. darbai ir paslaugos, yra ilgalaikio ir tęstinio pobūdžio, atliekamos pagal užsakymus, kurių per 3 (tris) Pirkimo sutarties galiojimo metus turi būti ne mažiau kaip 106. Tai reiškia, kad net ir tuo atveju, jeigu būtų priimtas ieškovei palankus teismo sprendimas, tai Pirkimą laimėjęs trečiasis asmuo UAB „Labas GAS“ per bylos nagrinėjimo laikotarpį nebūtų įvykdęs visos sutarties. Be to, kaip matyti iš Sutarties projekto 11.1 papunkčio, apmokama tik už faktiškai atliktus darbus. Tuo atveju, jeigu būtų priimtas palankus ieškovei teismo sprendimas, galėtų būti išpirkta tik nedidelė dalis darbų, o tai reiškia, kad Pirkimo objektas neišnyktų šalis grąžinus į prieš ginčą buvusią stadiją, teismo sprendimo įgyvendinimas nepasidarytų neįmanomas arba labai apsunkintas.

288.4.

29Dėl laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo AB „Energijos skirstymo operatorius“ patirtų žalą ir finansinius nuostolius, nes, laiku nesudarius Pirkimo sutarties, AB „Energijos skirstymo operatorius“ privalėtų Pirkimo objekto darbus (Naujų klientų objekto prijungimo ir/arba rekonstrukcijos darbus (Užsakovo skirstymo sistemoje)) įsigyti pagal šiuo metu turimos sutarties darbų įkainius, kurie yra net apie 50 procentų didesni, nei šiame Pirkime dalyvavusių tiekėjų siūlomų darbų įkainių vidurkis. Taip pat svarbu tai, kad tuo atveju, jei dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių šiuo metu turimų sutarčių galiojimas pasibaigs dėl Pirkimo objekto, AB „Energijos skirstymo operatorius“ iš viso neturės sutarties su rangovu anksčiau minėtų darbų atlikimui ir negalės užtikrinti savo, kaip dujų skirstymo sistemos operatoriaus, įsipareigojimų vykdymo.

308.5.

31Atsakovei AB „Energijos skirstymo operatorius“ yra ypatingai svarbu sudaryti Pirkimo sutartį nedelsiant, nes pritaikius laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdžius Pirkimo procedūras, atsakovė neabejotinai susidurtų su problema, kai Pirkimo sutartį sudarius ne vasaros sezono pradžioje, o šaltuoju metų laiku (rudenį ar žiemą), faktiškai darbų nebūtų įmanoma vykdyti – šaltuoju metų laiku ne visuomet yra įmanoma fiziškai atlikti rangos darbus (susiduriama su nepalankiomis meteorologinėmis sąlygomis ir kitais fiziniais veiksniais), taip pat susiduriama su problema, kad šaltuoju metų laiku ne visada yra įmanoma apsirūpinti būtinomis medžiagomis, nes rudens laikotarpiu išauga medžiagų poreikis. Lėšos suplanuotiems rekonstrukciniams objektams yra numatytos/paskirtos 2020 metams, todėl kyla rizika, kad darbams nusikėlus į 2021 metus, atsižvelgiant į lėšų planavimo specifiką, galimai nebūtų numatytas ir paskirtas reikiamas kiekis lėšų.

328.6.

33Pirkimo procedūrų sustabdymas iš esmės pažeistų teisingumo principą ir ignoruotų teisėtus atsakovių bei visuomenės interesus, taip pat nebūtų atsižvelgta į Pirkimo objekto svarbą bei nuostolius, kurie gali atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vėluojant sudaryti Pirkimo sutartį. Ieškovė nepateikia jokių pagrįstų argumentų, įrodančių jai galimai kilsiančius nuostolius, jei laikinosios apsaugos priemonės nebus pritaikytos.

342.

35Atsiliepime į atsakovių atskirąjį skundą ieškovė prašo atskirąjį skundą atmesti ir Vilniaus apygardos teismo 2020 m. birželio 1 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas šiais pagrindiniais atsikirtimais:

369.1.

37Ieškovės teigimu, jos ieškinys yra preliminariai pagrįstas. Sprendžiant dėl ieškinio preliminaraus pagrįstumo laikinųjų apsaugos priemonių taikymo stadijoje, ieškinyje suformuluoto reikalavimo pagrįstumas ir įvairūs to reikalavimo aspektai nėra ir neturi būti teismo nagrinėjami detaliai.

389.2.

39AB „Energijos skirstymo operatorius“ 2018 m. sudarė sutartis visam Klaipėdos regionui (4 sutartys, įskaitant ir Pirkimo teritoriją) trims metams, todėl bet kokiu atveju turi dar tebegaliojančias sutartis šiame regione. Atsakovės nepateikia jokių įrodymų, kad sutartys baigiasi ar joms pasibaigus paslaugos Klaipėdos regione nebebus teikiamos. Be to, pagal iki šiol galiojančių visų Klaipėdos regiono sutarčių bendrųjų dalių sąlygas, tiekėjai yra įsipareigoję atlikti reikiamus rangos darbus ir gretimose savivaldybėse, ir to paties regiono teritorijoje ir net gretimame regione. Taigi AB „Energijos skirstymo operatorius“ galimybės teikti paslaugas vartotojams (ir galimybė gamtinių dujų vartotojams toliau nepertraukiamai gauti paslaugas) niekaip nepasikeis lyginant su padėtimi, kuri buvo atsakovėms skelbiant apie Pirkimą, jo vykdymo metu, ar bus artimiausius metus iki 2021 m. balandžio mėnesio, kai baigsis ankstesnė su UAB „Vytrita“ sudaryta sutartis.

409.3.

41Atsakovių argumentai dėl mažesnių galimybių įvykdyti darbus šaltuoju metų laiku ar sunkumus įsigyti reikiamas medžiagas rudenį bei poreikis atsakovei lėšas paskirstyti iki 2020 m. yra deklaratyvūs, neįrodyti ir nepagrįsti. Darbų poreikis atsiranda įvairiais metų laikais, sutartys yra ilgalaikės ir nėra nutraukiamos šaltuoju metų laiku. Be to, vadovaujantis sutarties sąlygų nuostatomis, atsakovė darbams reikalingų medžiagų neužsakinės ir netieks rangovui, taigi darbams reikiamų medžiagų įsigijimas yra rangovo atsakomybė ir būtent rangovas prisiima riziką dėl sunkumų gauti medžiagas.

429.4.

43AB „Energijos skirstymo operatorius“ su 2018 m. pasirašytų sutarčių tiekėjais 2019 metas sudarė susitarimus dėl pradinių įkainių sumažinimo tam, kad jie atitiktų rinkos kainas (viešai prieinami susitarimai yra pridedami), bei šiais susitarimais numatė, kad įkainiai bus perskaičiuojami pagal sutarties sąlygas ir gali būti mažinami šalių susitarimu. Taigi atsakovė gali derėtis su ankstesnių sutarčių tiekėjais dėl įkainių mažinimo bei jas mažinti sutartyje numatytais pagrindais. AB „Energijos skirstymo operatorius“ su savo ankstesniais tiekėjais 2019 m. jau yra susitaręs dėl rinkos sąlygas atitinkančių įkainių ir tai galėjo/gali padaryti dar kartą.

44Teismas

konstatuoja:

45IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

461.

47Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 314 straipsnyje nustatyta, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Vadovaujantis CPK 338 straipsniu, šios nuostatos taikomos ir nagrinėjant atskiruosius skundus.

482.

49Nors atsakovės atskirajame skunde ir ieškovė atsiliepime į atskirąjį skundą nesuformulavo prašymo priimti į bylą naujus įrodymus, tačiau atsakovės kartu su atskiruoju skundu pateikė teismui įkainių palyginimo lentelę, o ieškovė – galiojančias dujotiekių projektavimo paslaugų ir statybos / rekonstravimo darbų sutartis, susitarimus dėl įkainių mažinimo bei duomenis apie šių sutarčių galiojimo terminą. Šiais įrodymais šalys siekia pagrįsti atskirajame skunde ir atsiliepime į atskirąjį skundą nurodytas aplinkybes.

503.

51Teismo vertinimu, naujai teikiami įrodymai yra susiję su atskirajame skunde keliamais klausimais. Kadangi priėmus naujai teikiamus įrodymus bylos nagrinėjimas nebus užvilkintas, teismas priima ieškovės ir atsakovių pateiktus dokumentus ir vertina juos kartu su kitais byloje pateiktais įrodymais.

524.

53Nagrinėjamoje civilinėje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria teismas tenkino ieškovės prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, yra pagrįsta ir teisėta. Šį klausimą apeliacinės instancijos teismas sprendžia vadovaudamasis atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais bei patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 straipsniai). Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė, civilinė byla nagrinėjama neperžengiant atskirojo skundo ribų.

545.

55CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Laikinosios apsaugos priemonės užtikrina, kad būsimas teismo sprendimas bus realiai įgyvendintas ir suteikta teisminė gynyba iš tikrųjų bus veiksminga. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas – tai preliminari priemonė, kuria siekiama užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms pasunkinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą ir užtikrinti teismo sprendimo privalomumą.

566.

57Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad ieškinys yra tikėtinai pagrįstas, todėl yra tenkinama pirmoji laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlyga. Atsakovė su pirmosios instancijos teismo pozicija nesutinka, teigdama, kad Pirkimo sąlyga ir jos nuostata, susijusi su Sistelos koeficiento dydžio nurodymu pasiūlyme, buvo žinoma nuo pat šios Pirkimo sąlygos paskelbimo dienos. Ieškovė galėjo ginčyti ją iškart po Pirkimo sąlygų paskelbimo, iki pirminių pasiūlymų pateikimo termino, tačiau šia savo teise nepasinaudojo, taigi teismas šiuo atveju nebegali vertinti Pirkimo sąlygos teisėtumo. Kadangi ieškovė pateikė galutinį pasiūlymą su nuliniais Sistelos koeficientais tam tikroms darbų/medžiagų pozicijoms, tiekėjas iš Pirkimo procedūrų buvo pašalintas pagrįstai.

587.

59Lietuvos apeliacinis teismas yra išaiškinęs, kad pagal prima facie (preliminaraus ieškinio pagrįstumo) doktriną atliekamo ieškinio pagrįstumo vertinimo tikslas yra teismo įsitikimas, ar išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. kovo 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1040/2013; 2013 m. spalio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2476/2013 ir kt.). Teismas, spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, turi pareigą patikrinti, ar ieškinio reikalavimas nėra akivaizdžiai nepagrįstas, ar ieškovas pasirinko leistiną ir aiškiai įmanomą civilinių teisių gynimo būdą, ar prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones pareikštas siekiant užtikrinti reikalavimą, kuris pagrįstas ieškinyje nurodytomis faktinėmis aplinkybėmis. Tačiau teismas, spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, nenagrinėja ieškinio pagrįstumo iš esmės, netiria ir nevertina ieškinio faktinių ir teisinių argumentų, juos patvirtinančių įrodymų (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. balandžio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-674/2014; 2014 m. liepos 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1194/2014).

608.

61Nagrinėjamoje byloje ieškovė ginčija perkančiosios organizacijos sprendimą, kuriuo jos pasiūlymas atmestas ir pripažintas neatitinkančiu Pirkimo sąlygų reikalavimų, taip pat prašo pripažinti neteisėtu išplatintą atsakymą, kad rangovo pateiktos Sistelos koeficientų reikšmės turi viršyti nulinę reikšmę (negali būti mažesnės arba lygios nuliui). Ieškovė ieškinį grindžia tuo, kad jokie teisės aktai nenumato ribojimo teikti pasiūlymo su kai kurių darbų, medžiagų nuliniais įkainiais, todėl atsakovės ribojimas tiekėjams taikyti nulinį kainos skaičiavimo koeficientą, siūlyti pirkime kiek įmanomą palankiausią pasiūlymo kainą, kurią tiekėjas, esant atsakovės pareikalavimui, galėtų pagrįsti, reiškia neteisėtą dalinį kainos fiksavimą, ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo ir jį pateikusio tiekėjo neteisėtą eliminavimą iš Pirkimo, sąžiningos konkurencijos suvaržymą. Ieškovė ieškinyje akcentuoja, kad jokie Pirkimo dokumentai neribojo ieškovės teisės galutiniame pasiūlyme (Sistelos lentelėje) nurodyti nulinį koeficientą, taigi atsakovės išplatintas atsakymas iš esmės keitė jau paskelbtas Pirkimo sąlygas, o tai yra draudžiama. Ieškovės teigimu, atsakovė, priėmusi ir išnagrinėjusi pretenziją, atnaujino pretenzijos padavimo terminą. Tuo tarpu atsakovės laikosi pozicijos, kad terminas ginčyti Pirkimo sąlygas nebuvo atnaujintas, kad ginčijamas atsakovės atsakymas negali būti laikomas esminiu Pirkimo sąlygų keitimu, kad ieškovės pasiūlymas pagrįstai pripažintas neatitinkančiu Pirkimo sąlygų reikalavimų. Taigi, kaip matyti iš šalių procesinių dokumentų, tai, ar atsakovė, išplatinusi ginčijamą 2020 m. vasario 27 d. atsakymą, iš esmės keitė Pirkimo sąlygas, ar ieškovė nepažeidė ginčų, kylančių iš viešųjų pirkimų, nagrinėjimo procedūrų ir tvarkos, ar ieškovės pasiūlymas pagrįstai pripažintas neatitinkančiu Pirkimo sąlygų reikalavimų, yra bylos nagrinėjimo iš esmės dalykas ir laikinųjų apsaugos priemonių taikymo stadijoje nėra ir neturi būti teismo detaliai nagrinėjami. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, ieškovė pasirinko aiškiai įmanomą civilinių teisių gynimo būdą, suformulavo ieškinio dalyką (savo reikalavimus), įvardijo jų faktinį bei teisinį pagrindą, prie ieškinio pridėjo nurodomas aplinkybes pagrindžiančius dokumentus. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad ieškinys yra prima facie pagrįstas.

629.

63Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad vien nustatyta aplinkybė, jog ieškinys prima facie yra pagrįstas, nėra pakankamas pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Teismo taikomų laikinųjų apsaugos priemonių paskirtis – užkirsti kelią tam, kad galutinis teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų negalimas (CPK 144 straipsnio 1 dalis).

6410.

65Nagrinėjamoje byloje patenkinus ieškinį, skundžiamas perkančiosios organizacijos sprendimas, kuriuo konstatuota, kad ieškovės pateiktas pasiūlymas neatitinka Pirkimo sąlygų ir kuriuo pasiūlymas buvo atmestas, netektų teisinės galios ir atsakovė būtų įpareigota iš naujo sudaryti laimėtojų eilę, dar kartą vertinti ieškovės pasiūlymą. Pirkimo procedūros būtų tęsiamos ir ieškovė turėtų galimybę pretenduoti į Pirkimo sutarties sudarymą. Atsakovės nurodomos aplinkybės, kad bus sudaroma ilgalaikė Pirkimo sutartis įvairiems darbams atlikti ir paslaugoms teikti, o perkančioji organizacija įsipareigoja pateikti ne mažiau kaip 106 užsakymus, todėl laikinųjų apsaugos priemonių netaikymo atveju galėtų būti išpirkta tik nedidelė dalis darbų, nepaneigia grėsmės galutinio teismo sprendimo vykdymui. Tuo atveju, jei būtų pripažinti neteisėtais perkančiosios organizacijos veiksmai, tačiau Pirkimo sutartis su trečiuoju asmeniu jau būtų sudaryta ir vykdoma, būsimo teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų, kadangi reikėtų spręsti dėl Pirkimo sutarties galiojimo, galimo jos išsaugojimo ar pan., ieškovė neturėtų galimybės atlikti visų Pirkimo objektu esančių darbų, kadangi dalį darbų jau būtų atlikęs trečiasis asmuo. Pažymėtina, kad tuo atveju, jeigu laikinosios apsaugos priemonės nebūtų taikomos, ieškovė ieškinio patenkinimo atveju galėtų prarasti teisę sudaryti Pirkimo sutartį, kadangi netgi ir pripažinęs perkančiosios organizacijos veiksmus neteisėtais, teismas turėtų teisę nepripažinti Pirkimo sutarties negaliojančia, o spręsti dėl alternatyvių sankcijų perkančiajai organizacijai skyrimo, sutarties termino trumpinimo ar pan.

6611.

67Teismas viešųjų pirkimų bylose, spręsdamas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, turi vadovautis ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais bei viešuoju interesu (CPK 4237 straipsnio 1 dalis). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą akcentavo, kad viešasis interesas apima tiek visuomenės interesą tam tikru pirkimo objektu (preke, paslauga, darbų rezultatu) ir jo teikiama nauda, tiek ir visuomenės interesą užtikrinti konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi (pavyzdžiui, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. kovo 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-175-415/2016; 2011 m. balandžio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-155/2011). Konkuruojant kelioms teisinėms vertybėms, prioritetiškai turi būti ginama ta vertybė, kurios neapgynus atsirastų didesnė žala (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. lapkričio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2083/2014). Taigi kiekvienu atveju bylą nagrinėjantis teismas turi spręsti, kurio viešojo intereso aspekto neužtikrinimas padarytų didesnės žalos – (kuo skubesnis) konkrečių prekių ar/ir paslaugų, reikalingų visuomenei, įsigijimas ar konkretaus privataus asmens interesų užtikrinimas lygiomis galimybėmis dalyvauti viešojo pirkimo procedūrose bei visuomenės poreikis racionaliai ir skaidriai panaudoti biudžeto lėšas (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. spalio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1907/2014).

6812.

69Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad teismai, priimdami sprendimus netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių (sustabdyti viešojo pirkimo procedūras, įpareigoti nesudaryti viešojo pirkimo sutarties, sustabdyti jos vykdymą, kt.), turi atsižvelgti į viešojo intereso sudėtinių dalių tarpusavio derinimą, įvertinti neteisėtai sudaryto sandorio išsaugojimo grėsmes, riziką, kad nepagrįstai iš viešojo pirkimo pašalintas ar jo laimėtoju nepripažintas ūkio subjektas dėl to gali siekti prisiteisti negautas pajamas. Pagrįsta ir racionalu, išskyrus tam tikras specifines situacijas, kai iš tiesų būtina skubiai, neatsižvelgiant į ginčo baigtį, užtikrinti viešąjį interesą dėl pirkimo objekto ar jo teikiamos naudos, apginti ieškovų tiekėjų turtinius interesus, inter alia (be kita ko), dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir neteisėtai sudarytos viešojo pirkimo sutarties panaikinimo, pirmame teismo procese dėl neteisėtų perkančiųjų organizacijų veiksmų, o ne vėliau sprendžiant ginčus dėl pastarųjų civilinės atsakomybės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. gruodžio 20 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-7-359-469/2018 32, 38 ir 39 punktai).

7013.

71Nagrinėjamu atveju Pirkimu siekiama įsigyti dujotiekių projektavimo paslaugos ir statybos, rekonstravimo Klaipėdos regione, Klaipėdos miesto savivaldybėje darbus. Atsakovių teigimu, Pirkimo objektą būtina įsigyti skubiai, kadangi AB „Energijos skirstymo operatorius“ atsakinga už dujų skirstymo sistemos ilgalaikį pajėgumą vykdyti gamtinių dujų skirstymo poreikius. Neužtikrinus dujų skirstymo sistemos priežiūros, atnaujinimo ir plėtros darbų, kiltų rizika, kad neapibrėžtas ratas vartotojų, kuriems gamtinės dujos privalo būti tiekiamos nuolat, patirs didelių nepatogumų. Tačiau iš viešai prieinamų duomenų matyti, kad dar 2018 m. AB „Energijos skirstymo operatorius“ sudarė sutartis su rangovais UAB „Vytrita“, UAB „Žilinskis ir Co“, UAB „Labas Gas“ ir UAB „Geovizija“ dėl dujotiekio projektavimo ir statybos/rekonstravimo Klaipėdos regione. Šios sutartys galios iki 2021 m. balandžio – liepos mėnesio, taip pat visose sutartyse numatyta galimybė jas pratęsti. Be to, kaip pagrįstai nurodo ieškovė atsiliepime į atskirąjį skundą, tiekėjai pagal minėtas sutartis taip pat įsipareigojo darbus pagal rangovo nurodymą (užsakymą) atlikti ne tik tame regione, dėl kurio sudaryta sutartis, tačiau ir besiribojančiuose regionuose (Sutarčių bendrosios dalies 12.4.60 papunktis). Šias aplinkybes iš esmės pripažįsta ir atsakovės, atskirajame skunde nurodydamos, kad dėl taikomų laikinųjų apsaugos priemonių gali tekti įsigyti darbus pagal šiuo metu galiojančias sutartis. Taigi net ir esant pritaikytoms laikinosioms apsaugos priemonėms, atsakovės AB „Energijos skirstymo operatorius“ galimybės teikti paslaugas vartotojams niekaip nenutrūks ir viešasis interesas pažeistas nebus.

7214.

73Atsakovės nepagrįstai nurodo, kad dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių patirs nuostolius, kadangi laiku nesudarius Pirkimo sutarties, atsakovė AB „Energijos skirstymo operatorius“ bus priversta Pirkimo objektą įsigyti pagal šiuo metu galiojančiose sutartyse nustatytus darbų įkainius, kurie yra didesni, lyginant su ginčo Pirkime dalyvavusių tiekėjų siūlomų darbų įkainių vidurkiu. Apeliacinės instancijos teismas pritaria atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentams, kad šiuo metu galiojančiose sutartyse yra numatyta galimybė mažinti įkainius tiek juos perskaičiuojant pagal sutartyje numatytas sąlygas, tiek mažinant abipusiu šalių sutarimu. Iš viešai prieinamos informacijos ir ieškovės pateiktų duomenų matyti, kad atsakovė AB „Energijos skirstymo operatorius“ ir tiekėjai 2019 metais sudarė susitarimus, kuriais buvo sumažinti pradiniai įkainiai 23,7 procentais, taigi atsakovės atskirajame skunde nurodomos aplinkybės, kad dėl taikytų laikinųjų apsaugos priemonių atsakovės gali patirti ženklias išlaidas, laikytinos neįrodytomis ir nepagrįstomis.

7415.

75Nepagrįsti atsakovių atskirojo skundo argumentai, kad Pirkimo sutartį sudarius ne vasaros sezono pradžioje, o šaltuoju metų laiku (rudenį ar žiemą), faktiškai darbų nebūtų įmanoma vykdyti. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentais, kad darbų poreikis atsiranda įvairiais metų laikais, sutartys yra ilgalaikės ir gamtinės sąlygos nedaro esminės įtakos tinkamam sutarties vykdymui. Priešingai, į nepalankias gamtines ir meteorologines sąlygas yra atsižvelgta rengiant Pirkimo dokumentus, kadangi Sutarties priede Nr. 7 yra numatytos darbų vykdymo termino pratęsimo sąlygos tiek esant neigiamai oro temperatūrai, tiek dėl įmirkusio grunto ir apsemtų teritorijų.

7616.

77Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, skundžiama nutartimi tenkinęs ieškovės prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, tinkamai aiškino ir taikė proceso teisės normas, atsižvelgė į visas teisiškai reikšmingas aplinkybes, o atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti teisėtą ir pagrįstą teismo nutartį, todėl ji paliekama nepakeista.

78Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

79Vilniaus apygardos teismo 2020 m. birželio 1 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Marius Bajoras,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Dujus“ kreipėsi į... 6. 2.... 7. Ieškinio reikalavimams užtikrinti ieškovė prašė taikyti laikinąsias... 8. 3.... 9. Vilniaus apygardos teismo pirmininkės 2020 m. birželio 25 d. nutartimi... 10. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 11. 4.... 12. Vilniaus apygardos teismas 2020 m. birželio 1 d. nutartimi ieškovės UAB... 13. 5.... 14. Teismas, preliminariai įvertinęs ieškinio reikalavimų pobūdį, ieškinio... 15. 6.... 16. Teismas nustatė, kad atsakovės vykdo Pirkimą siekdamos įsigyti dujotiekių... 17. 7.... 18. Teismas pažymėjo, kad nesustabdžius Pirkimo procedūrų, perkančioji... 19. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 20. 8.... 21. Atskirajame skunde atsakovės UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ ir AB... 22. 8.1.... 23. Ieškovės ieškinys yra preliminariai nepagrįstas. Ieškovė tik po... 24. 8.2.... 25. Teismas netinkamai, neišsamiai įvertino aplinkybes ir motyvus, susijusius su... 26. 8.3.... 27. Teismas neatsižvelgė į tai, kad Pirkimo sutarties objektas, t. y. darbai ir... 28. 8.4.... 29. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo AB „Energijos skirstymo... 30. 8.5.... 31. Atsakovei AB „Energijos skirstymo operatorius“ yra ypatingai svarbu... 32. 8.6.... 33. Pirkimo procedūrų sustabdymas iš esmės pažeistų teisingumo principą ir... 34. 2.... 35. Atsiliepime į atsakovių atskirąjį skundą ieškovė prašo atskirąjį... 36. 9.1.... 37. Ieškovės teigimu, jos ieškinys yra preliminariai pagrįstas. Sprendžiant... 38. 9.2.... 39. AB „Energijos skirstymo operatorius“ 2018 m. sudarė sutartis visam... 40. 9.3.... 41. Atsakovių argumentai dėl mažesnių galimybių įvykdyti darbus šaltuoju... 42. 9.4.... 43. AB „Energijos skirstymo operatorius“ su 2018 m. pasirašytų sutarčių... 44. Teismas... 45. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 46. 1.... 47. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 314... 48. 2.... 49. Nors atsakovės atskirajame skunde ir ieškovė atsiliepime į atskirąjį... 50. 3.... 51. Teismo vertinimu, naujai teikiami įrodymai yra susiję su atskirajame skunde... 52. 4.... 53. Nagrinėjamoje civilinėje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios... 54. 5.... 55. CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar... 56. 6.... 57. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad ieškinys yra tikėtinai... 58. 7.... 59. Lietuvos apeliacinis teismas yra išaiškinęs, kad pagal prima facie... 60. 8.... 61. Nagrinėjamoje byloje ieškovė ginčija perkančiosios organizacijos... 62. 9.... 63. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad vien nustatyta aplinkybė, jog... 64. 10.... 65. Nagrinėjamoje byloje patenkinus ieškinį, skundžiamas perkančiosios... 66. 11.... 67. Teismas viešųjų pirkimų bylose, spręsdamas dėl laikinųjų apsaugos... 68. 12.... 69. Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad teismai, priimdami sprendimus... 70. 13.... 71. Nagrinėjamu atveju Pirkimu siekiama įsigyti dujotiekių projektavimo... 72. 14.... 73. Atsakovės nepagrįstai nurodo, kad dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos... 74. 15.... 75. Nepagrįsti atsakovių atskirojo skundo argumentai, kad Pirkimo sutartį... 76. 16.... 77. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos... 78. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 79. Vilniaus apygardos teismo 2020 m. birželio 1 d. nutartį palikti nepakeistą....