Byla 1A-613-211/2017
Dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. liepos 21 d. nuosprendžio, kuriuo: R. A. nuteistas pagal Lietuvos Respublikos BK 300 straipsnio 1 dalį 75 MGL (2824,50 eurų) bauda; 22 straipsnio 1 dalį ir 182 straipsnio 2 dalį 3 metų laisvės atėmimo bausme

1Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Aušros Bielskės, Virginijos Švedienės, Lauretos Ulbienės (kolegijos pirmininkės ir pranešėjos),

2sekretoriaujant Linai Butkuvienei,

3dalyvaujant prokurorei Teresai Harnikienei,

4gynėjams adv. O. K., adv. P. R.,

5nuteistiesiems R. A., A. Š.,

6viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistųjų R. A. ir A. Š. (toliau – apeliantai) apeliacinius skundus dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. liepos 21 d. nuosprendžio, kuriuo:

  • R. A. nuteistas pagal Lietuvos Respublikos BK 300 straipsnio 1 dalį 75 MGL (2824,50 eurų) bauda; 22 straipsnio 1 dalį ir 182 straipsnio 2 dalį 3 metų laisvės atėmimo bausme.

7Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 63 straipsnio 1, 2 dalimis, 5 dalies 2 punktu, paskirtos bausmės subendrintos, jas apimant, ir R. A. paskirta galutinė subendrinta 3 metų laisvės atėmimo bausmė. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 75 straipsniu, paskirtos terminuoto laisvės atėmimo bausmės vykdymas atidėtas 2 metų 8 mėnesių laikotarpiui, įpareigojant R. A. pradėti dirbti arba nedelsiant registruotis darbo biržoje bei visą bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpį neišvykti iš gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo. Bausmės vykdymo atidėjimo terminą nustatyta skaičiuoti nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos. Realaus laisvės atėmimo bausmės vykdymo atveju nustatyta bausmę paskirti atlikti pataisos namuose.

  • A. Š. nuteistas pagal Lietuvos Respublikos BK 300 straipsnio 1 dalį 75 MGL (2824,50 eurų) bauda; 22 straipsnio 1 dalį ir 182 straipsnio 2 dalį 3 metų laisvės atėmimo bausme.

8Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 63 straipsnio 1, 2 dalimis, 5 dalies 2 punktu, paskirtos bausmės subendrintos, jas apimant, ir A. Š. paskirta galutinė subendrinta 3 metų laisvės atėmimo bausmė. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 75 straipsniu, paskirtos terminuoto laisvės atėmimo bausmės vykdymas atidėtas 2 metų 8 mėnesių laikotarpiui, įpareigojant A. Š. toliau tęsti darbą arba nedelsiant registruotis darbo biržoje bei visą bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpį neišvykti iš gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo. Bausmės vykdymo atidėjimo terminą nustatyta skaičiuoti nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos. Realaus laisvės atėmimo bausmės vykdymo atveju nustatyta bausmę paskirti atlikti pataisos namuose.

9Kolegija, išnagrinėjusi baudžiamąją bylą, n u s t a t ė :

10R. A. ir A. Š. nuteisti už tai, kad, veikdami bendrininkų grupe, pagamino netikrus dokumentus, o būtent: laikotarpiu nuo 2011-05-11 iki 2011-10-21, tiksliai ikiteisminio tyrimo nenustatytu laiku ir vietoje, R. A. iš anksto susitaręs ir veikdamas bendrininkų grupe kartu su tikrosios ūkinės bendrijos (toliau – TŪB) „B“, įmonės kodas ( - ), registruotos ( - ), tikruoju nariu A. Š., tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku ir vietoje, atgalinėmis datomis pasirašė surašytus dokumentus: 2008-02-18 rangos sutartį Nr. 2008/02/18, 2008-02-18 rangos sutarties Nr. 2008/02/18 papildymą Nr. 1, 2008-02-25 pretenziją TŪB „B“ dėl laiku nepradėtų darbų, 2008-09-11 atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą pagal rangos sutartį Nr. 2008/02/18 ir jos papildymą Nr. 1, A. Š. TŪB „B“ 2008-09-12 kasos pajamų orderį Nr. 2008/09/12 dėl 86 087,86 Lt (24 932,76 Eur) sumokėjimo, taip patvirtindami juose įrašytus melagingus duomenis apie tai, kad 2008-02-18 R. A. susitarė su TŪB „B“ steigėju A. Š., jog ši žemės sklype, esančiame ( - ), atliks statybos darbus, taip pat melagingus duomenis apie tai, kad minėta bendrija minėtame žemės sklype sumontavo polius bei pamatinius pagrindus, aptvėrė minėtą žemės sklypą tvora, atliko jame drenažinius darbus bei kitus statybos darbus ir tai, kad R. A. 2008-09-12 sumokėjo už juos minėtai bendrijai 86 087,86 Lt (24 932,76 Eur), žinodamas, kad realiai jokių statybos darbų minėta bendrija minėtame žemės sklype neatliko ir neįsipareigojo jų atlikti, o 86 087,86 Lt (24 932,76 Eur) minėtai bendrijai jis nemokėjo. A. Š., veikdamas pagal bendrą susitarimą su R. A., šiuos dokumentus taip pat patvirtino savo parašais. Tokiu būdu R. A. ir A. Š., veikdami bendrininkų grupe, pagamino netikrus dokumentus - 2008-02-18 rangos sutartį Nr. 2008/02/18, 2008-02-18 rangos sutarties Nr. 2008/02/18 papildymą Nr. 1, 2008-02-25 pretenziją TŪB „B“ dėl laiku nepradėtų darbų, 2008-09-11 atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą pagal rangos sutartį Nr. 2008/02/18 ir jos papildymą Nr. 1, A. Š. TŪB „B“ 2008-09-12 kasos pajamų orderį Nr. 2008/09/12.

11Šiais veiksmais R. A. ir A. Š. padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK

12300 straipsnio 1 dalyje.

13Taip pat R. A. ir A. Š. nuteisti už tai, kad, veikdami bendrininkų grupe, pasikėsino apgaule R. A. naudai įgyti didelės vertės turtinę teisę bei svetimą didelės vertės turtą, o būtent: A. Š., būdamas tikrosios ūkinės bendrijos (toliau – TŪB) „B“, įmonės kodas ( - ), registruotos ( - ), tikruoju nariu, ir R. A., iš anksto susitarę ir veikdami kartu, turint tikslą, kad R. A. prisiteistų iš O. O. (buv. pavardė – A.) 60 000 Lt (17 377,20 Eur) dydžio kompensaciją bei gautų iš jos 60 000 Lt (17 377,20 Eur) dydžio pinigines lėšas, laikotarpiu nuo 2011-05-11 iki 2011-10-21, tiksliai ikiteisminio tyrimo nenustatytu laiku ir vietoje, pagamino netikrus dokumentus: 2008-02-18 rangos sutartį Nr. 2008/02/18, 2008-02-18 rangos sutarties Nr. 2008/02/18 papildymą Nr. 1, 2008-02-25 pretenziją TŪB „B“ dėl laiku nepradėtų darbų, 2008-09-11 atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą pagal rangos sutartį Nr. 2008/02/18 ir jos papildymą Nr. 1, A. Š. TŪB „B“ 2008-09-12 kasos pajamų orderį Nr. 2008/09/12 dėl 86 087,86 Lt (24 932,76 Eur) sumokėjimo, kartu pasirašydami juos ir taip savo parašais patvirtindami šiuose atgaline data parengtuose dokumentuose įrašytus žinomai melagingus duomenis apie tai, kad R. A. 2008-02-18 neva susitarė su TŪB „B“, jog ši bendrija žemės sklype, esančiame ( - ), atliks statybos darbus, minėta bendrija minėtame žemės sklype neva sumontavo polius bei pamatinius pagrindus, aptvėrė minėtą žemės sklypą tvora, atliko jame drenažinius darbus ir kitus statybos darbus, o R. A. neva sumokėjo už šiuos darbus 2008-09-12 minėtai bendrijai 86 087,86 Lt (24 932,76 Eur).

14Tęsiant nusikalstamą veiką, R. A. pasirašytus netikrus dokumentus (2008-02-18 rangos sutartį Nr. 2008/02/18, 2008-02-18 rangos sutarties Nr. 2008/02/18 papildymą Nr. 1, 2008-02-25 pretenziją TŪB „B“ dėl laiku nepradėtų darbų, 2008-09-11 atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą pagal rangos sutartį Nr. 2008/02/18 ir jos papildymą Nr. 1, A. Š. TŪB „B“ 2008-09-12 kasos pajamų orderį Nr. 2008/09/12 dėl 86 087,86 Lt (24 932,76 Eur) sumokėjimo) pateikė UAB „T“ teisininkei D. G., kuri, kaip R. A. įgaliota atstovė, nežinodama, kad minėti dokumentai yra netikri, pasirašė šių dokumentų pagrindu parengtą 2011-10-21 patikslintą priešieškinį, kuriame nurodyti tikrovės neatitinkantys duomenys apie tai, kad pagal minėtą su TŪB „B“ pasirašytą rangos sutartį buvo atlikta darbų už 87 700 Lt (25 399,68 Eur) sumą, tuo grindžiamas žemės sklypo, esančio ( - ), pagerinimas santuokoje bendromis R. A. ir O. O. lėšomis, bendra jungtinė jų nuosavybė į minėtą žemės sklypą, bei kuriuo prašoma minėtą žemės sklypą su jame pastatytais pamatais po santuokos nutraukimo asmeninės nuosavybės teise palikti O. O. ir nustatyti, kad už jai tenkantį santuokoje įgytą turtą ji sumokės R. A. 60 000 Lt (17 377,20 Eur) dydžio kompensaciją, bei šį patikslintą priešieškinį kartu su minėtais netikrais dokumentais pateikė Vilniaus miesto apylinkės teismui, esančiam Laisvės pr. 79A, Vilniuje, nagrinėjusiam civilinę bylą dėl santuokos nutraukimo ir kitų reikalavimų pagal O. O. ieškinį R. A. bei pastarojo priešieškinį.

15Tęsiant nusikalstamą veiką, R. A. minėtos civilinės bylos nagrinėjimo metu

162012-01-03 teismo posėdyje palaikė minėtą 2011-10-21 patikslintą priešieškinį, apklausiamas melagingai parodė, kad jis už pamatus minėtame žemės sklype sumokėjo savo asmeninius 86 087,86 Lt (24 932,77 Eur) bei prašė priteisti jam 60 000 Lt (17 377,20 Eur) dydžio kompensaciją už jo įdėtas pinigines lėšas; 2012-03-05 teismo posėdyje melagingai paaiškino, kad minėtame žemės sklype TŪB „B“ pastatė pamatus, padarė kelią, nusausino, iškėlė minėtą sklypą bei aptvėrė jį tvora, už ką jis minėtai bendrijai sumokėjo 86 087 Lt (24 932,52 Eur). 2012-03-05 teismo posėdyje R. A. melagingai paaiškino, kad minėtame žemės sklype TŪB „B“ pastatė pamatus, padarė kelią, nusausino, iškėlė minėtą sklypą bei aptvėrė jį tvora, už ką jis minėtai bendrijai sumokėjo 86 087 Lt (24 932,52 Eur), po ko 2012-04-24 – 2012-05-02 teismo posėdžių metu A. Š., veikdamas pagal išankstinį susitarimą su R. A., apklausiamas kaip liudytojas, davė melagingus parodymus apie tai, kad minėtame žemės sklype TŪB „B“ atliko pamatų montavimo ir kitus darbus, už kuriuos R. A. minėtai bendrijai sumokėjo 86 000 Lt (24 907,32 Eur), po ko D. G., kaip R. A. įgaliota atstovė, paprašė tenkinti minėtą 2011-10-21 patikslintą priešieškinį.

17Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas, būdamas apgaulės įtakoje, 2012-05-02 priėmė sprendimą, kuriuo R. A. priteisė iš O. O. iš viso 48 850 Lt (14 147,94 Eur) – (43 043,93 Lt (12 466,38 Eur) už minėtame sklype TŪB „B“ atliktus darbus ir 5 806,07 Lt (1 681,55 Eur) dydžio kompensaciją už nupirktas medžiagas) už O. O. priklausančio turto pagerinimą. R. A. ir A. Š., veikdami kartu, nusikalstamos veikos nebaigė dėl nuo jų valios nepriklausančių aplinkybių, nes 2013-03-07 Vilniaus apygardos teismas Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012-05-02 sprendimą pakeitė ir, nepripažinęs minėtų netikrų dokumentų dėl darbų minėtame sklype atlikimo bei dalies kitų teismui pateiktų dokumentų dėl medžiagų įgijimo kaip pagrindžiančių R. A. į minėtą žemės sklypą investuotas pinigų sumas, R. A. iš O. O. priteisiamą kompensaciją už turto pagerinimus sumažino iki 3 320 Lt (961,53 Eur). Taip R. A. ir A. Š., veikdamas bendrininkų grupe kartu, per D. G., nežinančią apie vykdomą nusikalstamą veiką, R. A. naudai pasikėsino apgaule įgyti teisę į dalį R. A. 2011-10-21 patikslintu priešieškiniu prašytos kompensacijos, t. y. į 54 193,93 Lt (15 695,65 Eur) dydžio kompensaciją, iš O. O. už jai priklausančio turto pagerinimą bei šią teisę realizuojant - O. O. priklausančias 54 193,93 Lt (15 695,65 Eur) dydžio pinigines lėšas.

18Šiais veiksmais R. A. ir A. Š. padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 22 straipsnio 1 dalyje ir 182 straipsnio 2 dalyje.

19Apeliaciniu skundu nuteistasis R. A. prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. liepos 21 d. nuosprendį ir jį išteisinti. Teigia, kad nuosprendis neteisėtas, priimtas pažeidžiant BPK nuostatas, paremtas prieštaringais parodymais bei neadekvačiais vertinimais. Nurodo, kad teismas po kelis kartus išvardijo tuos pačius pastarojo veiksmus, neidentifikuodamas, kuriais būtent apeliantas suklastojo dokumentus, o kuriais pateikė suklastotus. Neatriboti veiksmai, kurie išbaigia dokumentų klastojimą, o kuriais pradedamas pasikėsinimas sukčiauti. Teigia, kad toks nuosprendžio nekonkretumas ir neapibrėžtumas pažeidžia jo procesinę teisę gintis nuo neteisėtų kaltinimų.

20Skunde nurodoma, kad teismas išvardijęs visus apelianto ir A. Š. pasirašytus dokumentus klaidingai įvardijo nusikaltimo objektus. Apeliantas teigia, kad nepagrįstai apkaltintas 2008-02-18 rangos sutarties Nr.2008/02/18 (toliau – Sutartis), 2008-02-18 rangos sutarties Nr.2008 /02/18 papildymu (toliau - Papildymas) ir 2008-02-25 pretenzijos TŪB „B“ dėl laiku nepradėtų darbų suklastojimu. Pasak apelianto, pati Sutartis ir jos Papildymas bei tolesnių veiksmų (darbų priėmimo ir jų apmokėjimo) patys savaime nesukelia teisnių pasekmių – tai tik šalių sutarimas dėl paslaugų teikimo, jų kainos ir terminų. Dėl to apeliantas teigia neturėtų būti apkaltintas ir dėl pretenzijos surašymo. Taip pat nurodo, kad nuosprendyje nepasisakoma, kokiu būdu ir kuo remiantis įvardijamas būtent toks laikotarpis nuo 2011-05-11 iki 2011-10-21, nenurodant jokių argumentų ir įrodymų. Tai labai grubus procesinių teisių pažeidimas, nes, nesant jokių įrodymų dėl dokumentų suklastojimo laiko, tektų vertinti datą, kurią jie buvo surašyti, o tai reiškia, kad pagal tuo metu galiojusią BK 95 straipsnio 1 dalies 1 punkto redakciją yra suėjusi patraukimo baudžiamojon atsakomybėn senatis.

21Dėl neteisingo veikos kvalifikavimo apeliantas nurodo, kad nors teismas nuosprendžio įžanginėje dalyje apkaltino jį davus civilinėje byloje melagingus parodymus, tačiau vardindamas veiksmus, kvalifikavo kaip pasikėsinimą sukčiauti. Atkreipia dėmesį, kad teismas fiksavo aplinkybes, kurios nėra patvirtintos jokiais įrodymais, kadangi nėra jokio objektyvaus įrodymo, patvirtinančio, kad dokumentus apeliantas perdavė D. G.. Nurodo paaiškinęs, kad dokumentus perdavė UAB „T“ direktoriui S. V., D. G. tvirtino tą patį. Apelianto teigimu, teismas nuteisdamas už netikro dokumento pagaminimą, iškraipė tokio nusikaltimo objekto esmę, kadangi teigia, kad suklastotus dokumentų nuorašus pagamino ne kaltinamieji, o visai kitas asmuo – S. V., patvirtinęs kopijas neteisėtai, be advokatės E. Š. žinios pasigamintu jos parašą imituojančių antspaudu – faksimile.

22Apeliantas teigia, kad neteisingai įvardintos ir sumos, kurias jis tariamai siekė užvaldyti apgaulės būdu, nuosprendžio įžanginėje dalyje nurodant, kad buvo pateiktas priešieškinys, kuriuo buvo prašoma iš O. O. priteisti 60 000 Lt (17 377 Eur) kompensaciją, o toliau įvardijama, kad prašoma kompensacija buvo54 193,93 Lt (15 695,65 Eur).

23Skunde taip pat teigiama, kad teismas byloje surinktus įrodymus vertino neobjektyviai, vienpusiškai. Apeliantas nurodo, kad teismas vertindamas jo ir A. Š. parodymus kritiškai bei patikimais laikydamas nukentėjusiosios O. O. ir liudytojų V. B., R. A., K. K. parodymus, net nepasidomėjo, kokie yra jo ir liudytojos R. A. santykiai. Nurodo turėję ilgalaikį konfliktą, kurio metu apeliantui teko kreiptis pagalbos net į policiją. Be to, teismas pripažino, kad liudytojas K. K. teisminio nagrinėjimo metu parodymus pakeitė. Pažymi, kad ikiteisminio tyrimo metu šis liudytojas parodymus davė būdamas neblaivus. Nurodo, kad nors nuosprendyje tvirtinama, kad visi darbai žemės sklype buvo atlikti V. B. ir K. K., tačiau šie liudytojai nepripažino atlikę tokius darbus kaip metalinio garažo perkėlimą, šiukšlių išvežimą, krūmokšnių iškirtimą, drenažo darbus, nukasant 2 metrus esančio grunto, pakeičiant upelio vagą, sudedant drenažinius vamzdžius, natūraliai nukreipiant susikaupiančius gruntinius vandenius į šalia esantį tvenkinį, užpilant žemės sklypą smėliu ir paviršiuje juodžemiu ne mažiau nei 30 cm., tvoros aptvėrimą, kelio darbus, įrengiant žemės sampilą 0.7 m aukščio, 3 m pločio ir 50 m ilgio, sutrombuojant ir užpilant skalda. Apeliantas teigia, kad tokio masto darbų bei su tokiu kiekiu medžiagų, kurios būdavo atvežamos, per vieną dieną nesusitvarkytų du nespecializuoti darbininkai. Apeliantas nurodo esant neaišku, kokiu pagrindu nuosprendyje tvirtinama, kad visi Rangos sutartyje, jos papildyme, atliktu darbu priėmimo-perdavimo akte bei saskaitoie-fakturoie nurodyti darbai yra melagingi ir suklastoti bei teigia, kad vien tai, kad Sutarties surašymo, o ne pasirašymo data sutampa su automobilio pirkimo užsienyje data, dar nedaro šios sutarties niekine ir suklastota. Pasak apelianto, neįvykus žemės sklypo pirkimo sandoriui, sutarties pasirašymas nesukeltų jokių pasekmių. Nurodo, kad teismas nevertino ir nepašalino prieštaravimų ir nukentėjusiosios O. O. parodymuose, kuomet ji neigė apeliantą užsiimant automobilių pirkimu-pardavimu, tačiau nagrinėjant civilinę bylą dėl santuokos nutraukimo ir turto padalijimo, nukentėjusioji, būdama įspėta dėl atsakomybės už melagingus parodymus, patvirtino, kad apeliantas užsiėmė automobilių prekyba ir ji pati buvo davusi 20 000 Lt automobiliams pirkti. Apeliantas pažymi ir tai, kad nors teismas nuosprendyje remiasi D. J., kaip asmens, kuris buvo apklaustas ikiteisminio tyrimo metu, parodymais, tačiau šis asmuo niekada nebuvo apklaustas.

24Apeliantas skunde nurodo ir tai, kad teismo nuosprendyje painiojamasi ir dėl kitų aplinkybių: kad nebuvo sumokėtas joks avansas, tačiau vėliau nurodoma, kad remiamasi „patikimais“ nukentėjusiosios parodymais, kad ji avansą sumokėjo 2008-02-20; nuosprendyje nurodoma, kad Vilniaus apygardos teismo 2012-05-02 sprendimu buvo pakeistas pirmos instancijos teismo sprendimas, tačiau tai yra pirmos instancijos teismo sprendimo data; nuosprendyje nurodoma, kad visos medžiagos ir darbai buvo apmokėti tik nukentėjusiosios pinigais, tačiau nenurodomas nei vienas įrodymas, kuriuo remiantis buvo padaryta tokia išvada; nuosprendžiu nebuvo įvertintos pačios nukentėjusiosios finansinės galimybės apmokėti sklype atliktus darbus. Apeliantas nurodo, kad nors teismas nuosprendyje kaip įrodymą įvardijo UAB „I“ gyvenamojo namo/sodo namo pamatų statybos sąnaudų dydžio vertinimo aktą Nr. 119, tačiau remiantis šiuo aktu, kuris pateiktas pačios nukentėjusiosios, dalinis pamatų įvertinimas ir kiti atlikti darbai sudaro daugiau nei 80 000 Lt sumą.

25Skunde apeliantas nurodo ir tai, kad civilinėje byloje dėl santuokos nutraukimo ir turto padalijimo vyko turtinis ginčas ir teismai skirtingai vertino pateiktus įrodymus, tačiau šalys savo teises vienaip ar kitaip realizavo. Todėl apeliantui neaišku, kodėl reikėjo kriminalizuoti paprastus civilinius santykius, kai jie galėjo būti ir buvo apginti kitokios teisenos tvarka.

26Apelianto teigimu, teismo neobjektyvumas pasireiškė ir paskiriant griežtesnę nei prašė prokurorė bausmę, sprendimo niekaip nemotyvuojant. Nurodo, kad teismas neatsižvelgė į tai, kad bausmė turi būti mažinama dėl per ilgos ikiteisminio tyrimo trukmės, kadangi apeliantui 5 metus taikoma jo laisvę ribojanti kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti ir įpareigojimas periodiškai registruotis policijos įstaigoje.

27Apeliaciniu skundu nuteistasis A. Š. prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. liepos 21 d. nuosprendį ir jį išteisinti, o tenkinus skundą iš dalies ir išteisinus dėl pasikėsinimo sukčiauti kito asmens naudai, pakeisti paskirtą bausmę už netikro dokumento pagaminimą/pateikimą, neskiriant už šią veiką baudos.

28Apeliantas nurodo analogiškus R. A. skundui argumentus, papildomai teigdamas, kad teismas nors ir nurodydamas, kad pastarasis (A. Š.) veikė bendrininkų grupėje, įvardija tik vieną R. A., o apelianto vaidmuo tariamoje bendrininkų grupėje niekaip neapibrėžiamas – nenurodoma, ar jis vykdytojas, ar padėjėjas, ar kurstytojas ir t.t.

29Skunde apeliantas nurodo, kad namuose, kuriuose buvo atlikta krata, vis tik buvo rasti TŪB „B“ dokumentai, tačiau nuosprendyje pažymima, kad dokumentų, datuotų 2008-2011 metais nebuvo rasta. Apelianto teigimu, tai lengvai paaiškinama, kadangi 2008 metų dokumentai buvo perduoti užsakovui, tai yra, R. A., o tais pačiais metais mirus R. I., jokių kitų dokumentų ir negalėjo būti. Apeliantas nurodo ir tai, kad nėra paneigta, kad galimai R. I. atlikinėjo statybos darbus nelegaliai, nes tik 2008-02-07 oficialiai buvo atleistas iš darbo, kad galimai D. J. ar D. P. ir S. P. buvo iš tų, kurie atlikinėjo darbus. Nei prokuratūra, nei teismas nepasidomėjo tuo, kiek laiko S. P. gyveno Lietuvoje, o buvo apsiribota informacija, kad S. P. 2007-11-23 buvo išduotas pasas kelionėms į užsienį. Apeliantas nurodo, kad jam yra žinoma, kad S. P. Lietuvos Respublikoje buvo gavęs leidimą laikinai gyventi (o ne pasą kelionėms į užsienį), kuris baigėsi tik 2010 metais. Teigia, kad nepaneigus fakto, jog kartu su R. I. darbus atlikinėjo D. J. ir/ar D. P. bei S. P., visos abejonės turi būti vertinamos nuteistųjų naudai.

30Apeliantas nurodo, kad nei pirmosios instancijos teismas, nei teismai, nagrinėję civilinę bylą dėl santuokos nutraukimo ir turto padalijimo, nenurodė, kas atliko kitus darbus 61 900 Lt sumai, šių darbų neįvertino, jų atlikimo ir kainos nepaneigė. Apelianto teigimu, tai ir paneigia pagrindinę teismo nuostatą, kad visi TŪB „B“ dokumentai, išvardinti nuosprendyje, yra neatitinkantys tikrovės.

31Dėl nuteisimo pagal BK 22 straipsnio 1 dalį ir 182 straipsnio 1 dalį apeliantas nurodo, kad jo atžvilgiu suformuluotame kaltinime išvardinti kelių asmenų veiksmai, tačiau nei vieno jo veiksmo darant nusikaltimą. Pasak apelianto, taip grubiausiu būdu pažeidžiama teisė į gynybą. Taip pat teigia, kad nors teismas nuosprendyje nurodo, kad „A. Š. analogiškais ketinimais veikė ne vienerius metus pažįstamo R. A. naudai...“, tačiau įvardija ir konkretų laikotarpį – nuo 2011-05-11 iki 2011-10-21, kas, pasak apelianto, nesigauna net vienerių metų laikotarpio. Apeliantas nurodo ir tai, kad teismas ne tik neįvardijo konkrečių pastarojo veiksmų dėl tariamo pasikėsinimo sukčiauti stambiu mastu, tačiau ir niekaip nesusiejo jo asmens su tariamai vykdomu nusikaltimu – formaliai įvardijęs, kad, veikdamas bendrininkų grupe, pasikėsino apgaule kito naudai įgyti svetimą didelės vertės turtą, paminėjo tik veiksmus, klastojant TŪB „B“ dokumentų nuorašus, už ką ir taip yra nuteistas pagal BK 300 str. 1 d.

32Dėl bausmės apeliantas papildomai nurodo, kad apeliacinės instancijos teismui dalinai tenkinus jo skundą ir panaikinus nuteisimą pagal BK 22 straipsnio 1 dalį ir 182 straipsnio 2 dalį, pirmos instancijos teismo paskirtą bausmę už veiką, numatytą BK 300 straipsnio 1 dalyje – 75 MGL baudą tikslinga būtų pakeisti.

33Teismo posėdžio metu nuteistieji R. A. ir A. Š. bei jų gynėjai apeliacinius skundus palaikė, prašė tenkinti. Prokurorė prašė apeliacinius skundus atmesti bei palikti galioti teisėtą ir pagrįstą apylinkės teismo nuosprendį.

34Nuteistųjų R. A. ir A. Š. apeliaciniai skundai tenkinami iš dalies.

35Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą apeliacinės instancijos teismo posėdyje, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas pakankamai išsamiai ir nešališkai išnagrinėjo baudžiamąją bylą, iš esmės tinkamai įvertino byloje surinktus įrodymus dėl nuteistųjų R. A. ir A. Š. kaltumo. Jų kaltė, atmetus kai kurių skundžiamo nuosprendžio trūkumus dėl faktinių duomenų teisinio vertinimo , visiškai įrodyta byloje surinktų ir ištirtų įrodymų visuma, visi byloje surinkti duomenys buvo vertinami, tikrinami, atliekant baudžiamojo proceso kodekso numatytus proceso veiksmus, taip pat lyginant juos tarpusavyje, esminių baudžiamojo proceso kodekso pažeidimų šioje dalyje nenustatyta.

36Dėl apeliantų nuteisimo pagal BK 22 straipsnio 1 dalį 182 straipsnio 2 dalį ir l BK 300 str. 1d. :

37Išanalizavus skunduose nurodytas aplinkybes, baudžiamosios bylos medžiagą, nuteistųjų R. A. ir A. Š., nukentėjusiosios O. O. (ankstesnė pavardė A.) ir liudytojų parodymus, rašytinius įrodymus matyti, kad kaltinimai, pareikšti apeliantams, priešingai nei teigiama apeliaciniuose skunduose, pasitvirtino, o pastarųjų keliamos versijos neatitinka objektyvių bylos aplinkybių bei pagrįstai apylinkės teismo buvo įvertintos kaip siekis išvengti baudžiamosios atsakomybės.

38Išnagrinėtos baudžiamosios bylos duomenimis , kurių niekas neginčija, nustatyta, kad 2011 metais Vilniaus miesto apylinkės teisme buvo nagrinėjama civilinė byla pagal O. A. ieškinį R. A. dėl santuokos nutraukimo , santuokoje įgyto turto pripažinimo asmenine nuosavybe . Šio proceso metu R. A. 2011-05-11 pateikė priešieškinį, prašydamas jam priteisti asmeninės nuosavybės teisėmis žemės sklypą su jame pastatytais pamatais , esančiais ( - ) , juos įvertinęs 31498 Lt. 2011-10-21 papildytu ir patikslintu priešieškiniu R. A. atsisakė nuo reikalavimo minėtą žemės sklypą pripažinti jo asmenine nuosavybe , bet pareiškė naują reikalavimą priteisti iš O. A. 60 000 Lt kompensaciją už šiame sklype atliktus statybos darbus, pirktas statybines medžiagas , prie šio priešieškinio pateikdamas dokumentus , už kurių suklastojimą jis buvo nuteistas . Minėti dokumentai patvirtino jo nurodytas išlaidas už 87700 Litų. Vilniaus m. 1-o apylinkės teismo 2012 m. gegužės 2d. sprendimu be kitų klausimų buvo išspręstas R. A. priešieškinys, priteisiant iš O. A. kaip kompensaciją 48850 Lt. už aukščiau paminėtame žemės sklype atliktus statybos darbus ir 5806,07 Lt už panaudotas statybines medžiagas, pripažinus, kad tai, jog tokius pagerinimus žemės sklype atliko R. A. yra įrodytas jo pateiktais prie priešieškinio dokumentais. Toks Vilniaus m. 1-o apylinkės teismo sprendimas Vilniaus apygardos teismo 2016-03-07 nutartimi buvo pakeistas , teismui įvertinus, kad prie 2011 -10-21 priešieškinio R. A. pateikti dokumentai apie jo turėtas išlaidas dėl pagerinimų aptariamame žemės sklype , nėra patikimi.

39Kolegija, išnagrinėjusi bylą dėl R. A. ir A. Š. nuteisimo pagal Lietuvos Respublikos BK 22 str. 1d. ir 182 str. 2d., 300 str. 1d., taip pat mano, kad R. A. civilinio proceso dėl turto pasidalijimo teismui pateikti dokumentai dėl jo turėtų statybos darbų , statybinių medžiagų išlaidų, pagerinant žemės sklypą , yra suklastoti ir toks dokumentų suklastojimas, jų pateikimas teismui buvo susijęs su jo siekiu įgyti turtinę teisę gauti piniginę kompensaciją iš O. A..

40Tiek ikiteisminio tyrimo metu , tiek bylos nagrinėjimo teisme metu apeliantai R. A. ir A. Š. savo kaltės nepripažino nei dėl vieno nusikaltimo, teisme atsisakė duoti parodymus , todėl teismas vertino jų ikiteisminiame tyrime duotus parodymus.

41Apklausiamas įtariamuoju ikiteisminio tyrimo metu apeliantas R. A. iš pradžių nurodė, jog įsigytas sklypas ( - ), buvo apmokėtas jo ir sutuoktinės O. bendrais pinigais, dar prieš įsigyjant sklypą jis pradėjo domėtis, kas jame galės atlikti statybos darbus, dėl ko kreipėsi į savo pažįstamą A. Š., kuris kaip tik užsiėmė statybos darbais, turėjo įmonę „B“. Su pastaruoju sutarė, kad A. Š. įmonės darbininkai išlies namo pamatus, po ko buvo pasirašyta rangos sutartis. Sutartį sudarė anksčiau nei sklypo pirkimo-pardavimo sutartį, kadangi buvo pilnai įsitikinęs, jog nebus jokių kliūčių įsigyti minėtą sklypą, be to, jau buvo sumokėtas užstatas. Visas pamatų liejimui reikalingas statybines medžiagas pirko ir į sklypą vežė jis pats (R. A.). Pasirašius sutartį A. Š. jį supažindino su vyriškiu, vardu R., būtent su kuriuo jis toliau ir tarėsi dėl visų statybinių darbų. Sklype pamatus liejo minėtas R. ir dar pora darbininkų, kurių pavardžių neatsimena, be nurodytų asmenų niekas kitas prie darbų neprisėdėjo. Jo dėdė K. K., taip pat vyriškis, vardu V., yra atlikę tik smulkius darbus (ruošė pagrindą tvorai, šienavo žolę ir pan.), už kuriuos V. atsilygindavo simboliškai, o dėdė pinigų iš viso neėmė. R. A. parodė, kad už statybos darbus jis atsiskaitė su R., sumokėdamas pastarajam grynais 86 078 Lt. Tie pinigai buvo iš jo asmeninių lėšų, kurias buvo užsidirbęs iš automobilių perpardavinėjimo, ką daro legaliai, mokėdamas Olandijoje visus mokesčius (t. 6, b. l. 64-66).

42Vėlesnės apklausos metu apeliantas R. A., apklaustas įtariamuoju jau nurodė, kad už sklypą buvo atsiskaityta jo žmonos pinigais, gautais pardavus iš močiutės paveldėtą žemės sklypą, tuo tarpu jis iš savo asmeninių pinigų sumokėjo dalį avanso, t. y. 1 000 Lt. Sumokėjęs avansą, nedelsiant pradėjo ieškoti darbininkų, galinčių pradėti statybas sodo sklype, turėjo pažįstamą R. I., kuriam paskambino ir pasiteiravo, kiek kainuotų išlieti namo pamatus. R. atvažiavo į sklypą, apžiūrėjo, paėmė namo projektą, o po kiek laiko atvažiavęs pranešė, jog pamatų išliejimas kainuos 87 700 Lt (su darbu ir medžiagomis). Jam ir O. tokia kaina tiko. Nurodė neatsimenantis, ar prieš tai jis pažinojo A. Š.. Darbai iš karto nebuvo pradėti, dėl ko 2008-02-28 parašė pretenziją. Darbai pradėti pavasarį, namo pamatus liejo R. su darbininkais, kurių jis nepažįsta, ūkinius darbus jam padėjo atlikti dėdė K. K. ir pažįstamas V.

43Visus pinigus už atliktus darbus jis sumokėjo R., būtent kuriam jis anksčiau mokėjo ir avansus. Jam pasirašymui pateikė kasos pajamų orderį (A. Š. įmonės TŪB „B“), kuris buvo užpildytas, jį jam pateikė, atrodo, R. Visa orderyje nurodyta suma buvo apmokėta jo (R. A.) asmeninėmis lėšomis, gautomis iš naudotų automobilių prekybos iš Olandijos į Afriką, iš žmonos O. pinigų buvo pirkta nebent dalis statybinių medžiagų, bet ne daugiau nei už 2 000 Lt, 86 087 Lt buvo sumokėta iš pastarojo pinigų (t. 6, b. l. 89-92).

44Apeliantas A. Š. ikiteisminiame tyrime, gavęs pranešimą apie įtarimą, savo 2012-12-18 pareiškime nurodė nepadaręs jokių nusikalstamų veikų, teigė pranešime apie įtarimą nurodytu laiku susitaręs su R. A. atlikti pamatų montavimo darbus, kurių vykdymą pavedė R. I., dirbusiam TŪB „B“. Būtent R. I. paruošė visus dokumentus, kuriuos jis pasirašė. Darbus atliko R. I. pasamdyti žmonės, kiek jam žinoma, R. A. sklype dirbo S. P. ir dar du vyrai iš bendrijos, kurioje gyveno R. I., D. ir A. R. A. pirko dalį medžiagų, tačiau darbai vyko ne itin sklandžiai, dėl ko A. Š. nurodė nerimavęs, kadangi nenorėjo sugadinti su

45R. A., kurį pažinojo beveik 6 metus ir kurio paslaugomis naudojosi pirkdamas mašinas, santykius (t. 5, b. l. 119).

46Apklausiamas įtariamuoju, A. Š. nurodė tiesiog kai kurių aplinkybių neatsimenantis. Atsakydamas į jam pateikiamus klausimus, jis nurodė lyg ir buvęs TŪB „B“ steigėjas, tačiau nėra tuo tikras; jis dirbo toje įmonėje, pastarosios veikla tęsėsi daugmaž iki

472010 m., R. A. pažinojo, tačiau kaip susipažino, neatsimena. Paklaustas, ar R. A. užsakė TŪB „B“ atlikti statybos darbus, A. Š. atsakė, jog galimai, bet nėra tikras. Pastarajam parodžius dokumentus (rangos sutartį, jos papildymą, taip pat pretenziją, užskaitos aktą, kasos pajamų orderį) nieko konkretaus pasakyti negalėjo, tikriausiai tai jis pasirašė šiuos dokumentus. Į klausimą, ar rangos sutartyje nurodyti darbai buvo atlikti, atsakė, jog tikriausiai, kas juos atliko, neatsimena, kaip buvo sumokėti pinigai, taip pat neatsimena, kas juos sumokėjo, irgi neatsimena, ar R. I. dirbo R. A. sodo sklype, nežino, taip galėjo būti (t. 7, b. l. 20-22).

48Vėlesnės apklausos metu A. Š. parodė, kad TŪB „B“ nuo 2007 m. veiklą vykdė, tą darydama nelegaliai, priiminėjo neoficialius užsakymus, statybos darbus atliko nelegaliai dirbantys darbuotojai, kurių nei vardų, nei pavardžių neatsimena. Nurodė, kad R. A. sklype visi nurodyti darbai tikrai buvo atlikti. Darbų atlikimui jis pats buvo paskyręs atsakingą darbuotoją, tačiau ką konkrečiai, nebeatsimena, galimai asmenį, vardu R. Kaip vyko darbai, jam nežinoma, viską kontroliavo atsakingas asmuo, tačiau ir jis pats (A. Š.) bent kelis kartus buvo nuvažiavęs į sklypą (pirmą kartą vyko kartu su R. A.). Kiek jam žinoma, tame sklype dirbo 4-5 nelegalūs TŪB „B“ darbuotojai. Kas sudarė darbų sąmatą, kainą, neatsimena. Rangos sutartį pasirašė jis (A. Š.), tačiau kas ją parengė, nebeatsimena. Kasos pajamų orderyje atlikti rankraštiniai įrašai yra panašūs į jo. Darbų atlikimui reikalingą specialiąją techniką įmonė nuomojosi (kas nuomojo, neatsimena), taip pat pati turėjo kažkokius darbo įrankius. Už darbus pagal kasos pajamų orderį jam buvo sumokėta grynais. Kam perdavė tuos pinigus ir ar apskritai kam nors perdavė, nebeatsimena. Sandorio į įmonės apskaitą neįtraukė. Nežino, ar R. A. sklype dirbo asmuo, vardu D. iš sodų bendrijos „Ž“, taip pat neatsimena, ar minėtame sklype dirbo futbolininkas S. P. (t. 8, b. l. 169-170).

49Taigi, vertinant ikiteisminio tyrimo metu R. A. ir A. Š. duotus parodymus, akivaizdu, kad jie nėra nuoseklūs bei išsamūs. Nors apeliantas R. A. iš pradžių teigė pažinojęs A. Š., nurodė, kad būtent su juo tarėsi dėl statybos darbų atlikimo, nurodė, jog sklypo darbų apmokėjimui reikalingus pinigus užsidirbo pats, užsiimdamas naudotų automobilių perpardavinėjamu, legaliai mokėjo Olandijoje mokesčius, tačiau vėliau apklausiamas jau teigė, kad visgi ne su A. Š., o su R. tarėsi dėl pamatų liejimo ir tai, ar iki tol pažinojo A. Š., apskritai neatsimena. Apeliantas A. Š., pateikęs pareiškimą, kuriame nurodė, kad visus R. A., kurį gerai pažinojo ne vienerius metus ir su kuriuo nenorėjo prarasti gerų santykių, sodo sklype pamatų liejimo darbus pavedė R. I., ką šis atliko kartu su S. P. ir dar dviem vyrais iš bendrijos, apklausiamas įtariamuoju jau nurodė dalies aplinkybių neprisimenantis, nurodė nežinantis, ar R. I. dirbo pas R. A., nieko nežino dėl dokumentuose nurodytų aplinkybių, galimai juos pasirašė jis, neatsimena, ar darbai buvo atlikti.

50Tokie apeliantų parodymai yra prieštaringi, esmingai skiriasi, matyti, kad apeliantai juos keitė priklausomai nuo byloje surinktų įrodymų, todėl pagrįstai apylinkės teismas juos vertino kritiškai.

51Apeliantų versiją, kad sodo sklype statybos darbus atliko TŪB „B“ darbuotojai, o už darbus R. A. atsiskaitė savo asmeninėmis lėšomis, paneigia nukentėjusiosios O. O. parodymai, kuomet ji tvirtino, kad sklypas buvo įsigytas išskirtinai jos asmeninėmis lėšomis, tiek avansas, tiek likusi suma buvo apmokėta jos pinigais. Nurodė, kad sodo sklypo darbams atlikti pinigų nebuvo daug, kadangi tuometinis sutuoktinis R. A. niekur nedirbo, savo lėšų neturėjo, nė kiek neprisidėjo prie bendro ūkio, jai tekdavo apmokėti netgi pastarojo kasdienes išlaidas (pvz., palikdavo pinigų cigaretėms, benzinui ir pan.), todėl statybas nutarta atlikti savo pačių jėgomis, apie įmonės pasamdymą nebuvo nė kalbos. Su R. A. sutarė, kad dirbs jis, taip pat lieti pamatus padėjo vyro dėdė K. bei kaimynas V. Daugiau jokie asmenys nedirbo, apie TŪB „B“ nėra girdėjusi, nei tarėsi, kad ši ar bet kokia kita firma bus samdoma. Pati sklype lankydavosi periodiškai, tačiau jokių darbininkų, išskyrus vyrą, jo dėdę ir kaimyną, nematė. Visos medžiagos buvo perkamos iš jos pinigų. Nurodė, kad jokia sutartis nebuvo sudaryta, nurodyta įmonė darbų neatliko, visi pateikti dokumentai yra surašyti atgalinėmis datomis (t. 9, b. l. 53-58).

52Analogiškos aplinkybės nurodytos ir nukentėjusiosios O. O. apklausos ikiteisminio tyrimo metu protokoluose (t. 2, b. l. 65-67, 69-72).

53Teismo posėdyje liudytoja apklausta R. A. patvirtino, kad jo brolis K. K. su dar vienu vaikinu dirbo pas sūnėną R. A. sklype, esančiame ( - ). Kadangi jos brolis K. K. gyvena tame pačiame name, dažnai matydavo, kaip R. A. jį rytais išsiveždavo, o vakare parveždavo atgal. Be to, ji pati keletą kartų buvo nuvykusi į sklypą, matė, kad jame dirbo jos brolis, taip pat sūnėnas ir dar vienas vaikinas. Su sūnėnu bendravo dažnai, ne kartą yra kalbėjusi apie sklypą, pastarasis net minčių neturėjo samdyti kažkokią firmą, kadangi trūko pinigų. Taip pat liudytoja R. A. parodė, jog sūnėnas niekur nedirbo, nebent tik kokius atsitiktinius darbus (parvarydavo kokią mašiną), iš to jokių nuolatinių pajamų neturėjo, jį išlaikė sutuoktinė, dažnai pasiskolindavo ir iš jos (R. A.) (t. 9, b. l. 109-115).

54Analogiškos aplinkybės nurodytos ir liudytojos R. A. apklausos ikiteisminio tyrimo metu protokole (t. 2, b. l. 87-89).

55Matyti, kad tiek nukentėjusiosios O. O., tiek liudytojos R. A. parodymai, priešingai nei teigiama apeliaciniuose skunduose, yra detalūs, nuoseklūs, išsamūs bei juos taip pat pagrindžia kiti byloje surinkti bei ištirti įrodymai. Taip pat teismas nenustatė aplinkybių, dėl kurių nukentėjusioji O. O. ar liudytoja R. A., būtų siekusios apkalbėti apeliantus, todėl pagrįstai šiais parodymais vadovavosi, grįsdamas apeliantų kaltę.

56Ikiteisminio tyrimo metu apklausiamas liudytojas K. K. taip pat patvirtino padėjęs lieti pamatus sūnėno R. A. ir jo žmonos įsigytame sklype ( - ). Pamatus liejo trise – jis, sūnėnas R. A. ir dar vienas vaikinas (R. pažįstamas), jokių kitų asmenų nebuvo ir niekas kitas be jų daugiau nedirbo. Sūnėnas juos abu su tuo vaikinu atveždavo į darbą ir parveždavo iš jo. Jam už darbą R. nemokėjo, o kaip buvo atsiskaitoma su tuo vaikinu – nežino (t. 2, b. l. 79-80).

57Apklausiamas liudytoju teisiamojo posėdžiu metu liudytojas K. K. kiek pakeitė savo parodymus, nurodydamas, kad sūnėno R. A. sklype buvęs tik kartą, kuomet paprašytas jo važiavo pasižiūrėti statybų, o nuvykęs matė, kad yra išlieti namo pamatai, sutvarkytas kelias, matė dirbančių porą meistrų, dar padėjo sutvarkyti statybiniame vagonėlyje išmėtytus įrankius (t. 9, b. l. 109-115), tačiau liudytoja R. A., kuri yra K. K. sesuo paaiškino, kad R. A. nebuvo patenkintas dėdės K. K. parodymais, todėl grasino jam, jeigu šis ir toliau taip šnekės (t. 9, b. l. 109-115). Taigi šie parodymai pagrindžia, kodėl liudytojas teisme davė kitokius parodymus, palankius apeliantui R. A.. Be to, matyti, kad teismo paklaustas apie parodymų pakeitimo priežastis, liudytojas K. K. negalėjo nurodyti jų, tiesiog tylėjo (t. 9, b. l. 109-115).

58Nors apeliantas R. A. skunde teigia, kad liudytojas K. K. ikiteisminio nagrinėjimo metu buvo apklaustas neblaivus, tačiau byloje tokių duomenų nėra. Be to, apeliantas galėjo dėl to kreiptis į ikiteisminį tyrimą kuravusį prokurorą, tačiau tai daro tik dabar, kas vėlgi vertintina, kaip siekis išvengti atsakomybės.

59Esant tokioms aplinkybėms, pagrįstai apylinkės teismas vadovavosi liudytojo K. K. parodymais, duotais ikiteisminio tyrimo metu, kurie sutapo tiek su nukentėjusiosios, tiek su liudytoja apklaustos jo sesers R. A. parodymais bei kitais byloje esančiais objektyviais duomenimis.

60Tai, kad apeliantas R. A. sklype dirbo pats kartu su dėde ir nebuvo samdoma jokia bendrovė, patvirtino ir liudytoju ikiteisminio tyrimo metu apklaustas V. B., nurodęs, kad dirbo kartu su jais, liejo namo pamatus. Dirbo tik trise, penkias dienas per savaitę, jokių kitų asmenų, išskyrus juos tris nebuvo, tik namo pamatų iškasimui buvo pasamdytas traktorius. Į darbą jį ir dėdę visą laiką atveždavo R. A.. Pastarasis niekada nėra minėjęs, jog samdys kažkokią įmonę, atliksiančią sklype darbus. Išliejus namo pamatus, R. A. pilnai atsiskaitė, sumokėjo po 200 Lt už savaitę (t. 2, b. l. 81-82, 85-86).

61Matyti, kad minėtų liudytojų parodymai buvo nuoseklūs viso bylos nagrinėjimo metu, jie neprieštarauja byloje nustatytoms faktinėms aplinkybėms bei vieni kitiems, priešingai vieni kitus patvirtina. Taip pat teisme nebuvo nustatyta aplinkybių, kurioms esant, minėti liudytojai būtų suinteresuoti apkalbėti apeliantą, todėl teismui nebuvo pagrindo netikėti jais. Pagrįstai pirmosios instancijos teismas, grįsdamas apeliantų kaltę, šiais parodymais vadovavosi.

62R. A. apeliaciniame skunde teigiama, jog skundžiamame nuosprendyje nenurodytas nei vienas įrodymas bei nebuvo įvertintos nukentėjusiosios finansinės galimybės apmokėti sklype atliktus darbus. Ikiteisminio tyrimo metu, tiek apeliaciniame skunde apeliantas R. A. nurodė pinigus – 86 087,86 Lt už darbus sklype sumokėjęs pats, kadangi turėjo lėšų iš prekybos naudotais automobiliais Olandijoje, šią versiją apylinkės teismas išsamiai patikrino ir nustatė, kad tokie apelianto teiginiai, nepagrįsti jokiais objektyviais duomenimis, priešingai, prieštarauja byloje surinktiems įrodymams. Matyti, kad aplinkybę, jog apeliantas R. A. niekur nedirbo, patvirtina byloje esantys SoDros duomenys, iš kurių akivaizdu, kad pastarasis nuo 2000-10-05 iki 2016-01-13 niekur nedirbo (t. 6, b. l. 4).VMI atlikus R. A. darbinės veiklos analizę, buvo nustatyta, kad pastarasis nėra registruotas Nyderlandų Karalystės mokesčių administracijoje, nėra jokių duomenų apie tai, kad R. A. Nyderlandų Karalystėje vykdė neįregistruotą individualią naudotų automobilių prekybos veiklą (nors teigė užsiimantis naudotų automobilių prekyba Olandijoje), gavo Lietuvoje neapmokestinamas pajamas, dėl kurių jam atsirastų prievolė skaičiuoti bei mokėti GPM (t. 6, b. l. 35-36). Bylos nagrinėjimo metu liudytojais apklaustų A. T. bei N. T., pardavusių ginčo žemės sklypą, parodymais nustatyta, kad avansą grynais sumokėjo būtent O. A. (O.), taip pat tą patvirtina ta aplinkybė, kad būtent iš nukentėjusiosios sąskaitos, pasirašius notarinę pirkimo-pardavimo sutartį, buvo pervesta ir pagrindinė pinigų suma (t. 2, b. l. 74-75, 77-78; t. 9, b. l. 72-79). Byloje pateikta AB „Swedbank“ pažyma taip pat patvirtina, kad iš O. O. sąskaitos atlikti grynųjų pinigų išmokėjimai (t. 3, b. l. 4-5). Taigi, apelianto R. A. versija, kad pastarasis mokėjo už visus darbus, atliktus sklype, prieštarauja byloje surinktiems įrodymams.

63Prieštarauja byloje surinkti įrodymai ir apelianto A. Š. tiek apeliaciniame skunde, tiek ikiteisminio tyrimo metu pateiktai versijai, kad neva statybos darbus R. A. sklype atliko TŪB „B“ darbuotojai, o būtent R. I., D. J., D. P. ir S. P.. Iš byloje esančios SoDros pažymos dėl minėtos bendrovės darbuotojų sąrašo matyti, kad nuo 2008-02-17 A. Š. TŪB „B“ dirbo tik A. Š., A. Š. ir D. G., o R. I. bendrovėje dirbo tik iki 2008-02-07 (t. 9, b. l. 87-91). Apelianto nurodomi asmenys dirbo vėliau, asmens, vardu A., tarp TŪB „B“ darbuotojų apskritai nebuvo. Taip pat matyti, kad liudytoja apklausta A. Š. patvirtino, kad TŪB „B“ jau nuo 2005 m. iki 2010 m. jokios veiklos nebevykdė, pajamų negavo, neteikė VMI deklaracijų, buvo atleisti visi darbuotojai (t. 2, b. l. 95-97; t. 9, b. l. 93-98). Šiuos liudytojos parodymus patvirtina byloje esantys VMI bei bankų išrašai, iš kurių matyti, kad TŪB „B“ nuo 2008-01-01 banko sąskaitose jokios operacijos nevyko, piniginių lėšų jose nebuvo (t. 5, b. l. 3-4, 10-18), pagal pateiktą pelno mokesčio deklaraciją įmonė pelno už 2008 m. nedeklaravo (t. 3, b. l. 51-53). Esant šiems objektyviems duomenims, apylinkės teismas padarė pagrįstą išvadą, kad kaltinimui aktualiu laikotarpiu TŪB „B“ jokie apelianto A. Š. įvardinti darbuotojai nedirbo, o pati bendrija realiai jokios veiklos nevykdė, pajamų negavo. Nors apeliantas teigė, kad statybos darbus atliko nelegaliai dirbantys darbuotojai, tačiau matyti, kad nurodyti asmenys, vardais D., t. y. D. B., D. N., D. K., D. M. ir D. J., kurių dalis buvo apklausti ne tik ikiteisminiame tyrime, bet ir pirmosios instancijos teisme, paneigė atlikę bent kokius darbus ( - ) esančiame žemės sklype, lieję pamatus. Visi dirbo tik tuo laikotarpiu, kuriuo buvo įdarbinti oficialiai, D. B. išdirbo tik vieną dieną, vėliau su TŪB „B“ jokių ryšių nebepalaikė, nelegaliai darbų neatliko (t. 2, b. l. 145-146, 149-150; t. 7, b. l. 69-70, 72-73, 74, t. 9, b. l. 109-115, 127-134). Taip pat teisme nebuvo nustatyta aplinkybių, kurioms esant, minėti liudytojai būtų suinteresuoti apkalbėti apeliantus, todėl teismui nebuvo pagrindo netikėti jais.

64Apeliantai dėl nuteisimo pagal Lietuvos Respublikos BK 300 str. 1d. skunduose ginčija tiek kaltę, tiek objektyviąją pusę, nurodydami nepagrįstai esantys nuteisti už dokumentų suklastojimą, o juo labiau už 2008-02-18 rangos sutarties, 2008-02-18 jos papildymo ir 2008-02-25 pretenzijos TŪB „B“ dėl laiku nepradėtų darbų suklastojimą, t.y. dokumentus, kurie patys savaime nesukelia teisinių pasekmių, nes tai tik šalių susitarimas dėl paslaugų teikimo, jų kainos ir terminų.

65Teisėjų kolegijos vertinimu, šioje dalyje apeliantų keliamos versijos yra nuneigtos aukščiau aptartais įrodymais.

66Apeliantai ikiteisminio tyrimo metu neigė, kad kaltinime nurodytų dokumentų turinys neatitinka tikrovės ir jie suklastoti. R. A. apklausiamas įtariamuoju teigė po pokalbio su A. Š., 2008-02-18 pasirašę rangos sutartį (t. 6, b. l. 64-66). Vėlesnės apklausos metu jis nurodė, kad, kadangi darbai sklype iš karto nepradėjo vykti, todėl po savaitės 2008-02-25 jis parašė pretenziją, kodėl darbai iki šiol nėra pradėti bei teigė nebesąs tikras, kad rangos sutartis buvo pasirašyta būtent nurodytą dieną, ji galėjo būti pasirašyta ir kiek vėliau. Nurodė, kad sklypo pirkimo-pardavimo sutartis pas notarą buvo pasirašyta 2008-03-04 (t. 6, b. l. 89-92).

67A. Š., apklausiamas ikiteisminio tyrimo metu, apie kaltinime minimų dokumentų, t.y. 2008-02-18 rangos sutarties Nr. 2008/02/18, 2008-02-18 rangos sutarties Nr. 2008/02/18 papildymo Nr. 1, 2008-02-25 pretenzijos TŪB „B“ dėl laiku nepradėtų darbų, 2008-09-11 atliktų darbų priėmimo-perdavimo akto pagal rangos sutartį Nr. 2008/02/18 ir jos papildymo Nr. 1, 2008-09-11 atliktų darbų kainos suderinimo ir užskaitos akto, A. Š. TŪB „B“ 2008-09-12 kasos pajamų orderio Nr. 2008/09/12 pasirašymo aplinkybes nieko konkrečiai negalėjo paaiškinti, nurodydamas, kad neatsimena, bet tikriausiai jis pasirašė minėtus dokumentus. Teigė kaltės nepripažįstantis, jokių dokumentų neklastojęs, kokie faktai juose užfiksuoti, tokie ir buvo įvykdyti (t. 7, b. l. 20-22).

68Matyti, kad apeliantų ikiteisminio tyrimo metu duoti parodymai nėra nuoseklūs bei išsamūs, jie buvo keičiami sau palankia eiga, prisitaikant prie bylos duomenų, todėl pagrįstai pirmosios instancijos teismas juos vertino kritiškai, apeliantų kaltę grįsdamas nuosekliais nukentėjusiosios O. O. parodymais, kuriuos, priešingai nei apeliantų, patvirtina ir kitos byloje nustatytos faktinės aplinkybės.

69Apklausiama nukentėjusiąja O. O. tiek ikiteisminio tyrimo metu, tiek ir bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu kategoriškai paneigė sutarties su TŪB „B“ pasirašymą, nurodydama, kad jiems su tuometiniu sutuoktiniu R. A. turint ribotą pinigų sumą, jie niekaip nebūtų galėję samdytis firmos darbų atlikimui. Teigė, kad jos vyras R. A. nebuvo apie tai nė karto užsiminęs (t. 2, b. l. 65-67, t. 9, b. l. 53-58).

70Šiuos nukentėjusiosios parodymus patvirtino ir liudytojais apklausti R. A., K. K., V. B., nurodę, kad darbus sklype atliko ne TŪB „B“ darbininkai, o visą laiką dirbo tik trise (K. K., R. A. ir V. B.), taip pat, kad R. A. nieko nėra minėjęs apie tai, kad sklype dirbs kažkokios bendrovės darbuotojai (t. 2, b. l. 79-80, 81-82, 85-86, 87-89, t. 9, b. l. 109-115).

71Apylinkės teismas, vertindamas įrodymus, pagrįstai atkreipė dėmesį ir į dokumentų sudarymo datą, kadangi 2008-02-18 rangos sutarties Nr. 2008/02/18 bei jos papildymo Nr. 1 sudarymo data yra 2008-02-18, kai tuo tarpu pats sklypas, esantis ( - ), įsigytas ir pirkimo-pardavimo sutartis pas notarą pasirašyta tik 2008-03-04. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad dar neįsigijęs minėto sklypo R. A. jau 2008-02-25 surašė pretenziją dėl laiku sklype nepradėtų atlikti statybos darbų. Taip pat, nors pastarasis, apklausiamas ikiteisminio tyrimo metu, nurodė, kad sklypo įsigijimą garantavo sumokėtas avansas, todėl jau iš anksto, dar neįsigijęs sklypo, sudarė statybos darbų rangos sutartį, tačiau byloje esantys duomenys patvirtina, kad šios sutarties sudarymo datai avansas sumokėtas nebuvo, o pirmąją avanso dalį (5 000 Lt) sklypo pardavėjams T. nukentėjusioji O. O. sumokėjo tik 2008-02-20 (t. 2, b. l. 77-78), t. y. kuomet apeliantas R. A. jau buvo pasirašęs rangos sutartį bei joje nustatęs darbų atlikimo pradžią. Apklausiamas įtariamuoju pakartotinai R. A. jau teigė nesantis tikras, kad rangos sutartis buvo pasirašyta tikrai 2008-02-18, teigė, kad galėjo būti ir vėlesnė data. Toks apelianto pozicijos keitimas, priklausomai nuo byloje sutrinktų įrodymų, pagrįstai pirmosios instancijos teismo įvertintas kaip gynybinė pozicija.

72Vertinant surinktus įrodymus dėl nuteistiesiems inkriminuotų dokumentų suklastojimo, kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad civilinės bylos nagrinėjimo metu nuteistąjį R. A. atstovavo D. G., kuri buvo susijusi su jo procesinių dokumentų, pateiktų teismui , ruošimu ir pastaroji turėjo kontaktą su TŪB“B“, nes buvo šios bendrijos steigėja.

73Teisėjų kolegijos vertinimu, priešingai, nei teigiama apeliaciniuose skunduose, pirmosios instancijos teismo nuosprendyje išsamiai išnagrinėti BK 300 straipsnio 1 dalyje numatytos nusikalstamos veikos objektyvieji ir subjektyvieji požymiai. Matyti, kad apylinkės teismas nustatė, kad abu apeliantai veikė tiesiogine tyčia, t. y. suprato neturėję teisės atgalinėmis datomis pasirašyti dokumentus, taip patvirtindami žinomai melagingus duomenis, kad R. A. 2008-02-18 neva susitarė su TŪB „B“, jog ši bendrija žemės sklype, esančiame ( - ), atliks statybos darbus, minėta bendrija nurodytame žemės sklype neva sumontavo polius bei pamatinius pagrindus, aptvėrė minėtą žemės sklypą tvora, atliko jame drenažinius darbus ir kitus statybos darbus, o jis (R. A.) neva sumokėjo už šiuos darbus 2008-09-12 minėtai bendrijai 86 087,86 Lt (24 932,76 Eur). Apeliantai, pasirašydami aukščiau nurodytus dokumentus, suprato, kad juose nurodyti duomenys tiek dėl pačių įvykių datos, tiek dėl pačių juose nurodytų įvykių: darbų atlikimo, jų apmokėjimo ir pan., neatitinka tikrovės . Esant tokiems įrodymams, teismas pagrįstai pripažino tokius jų veiksmus nusikalstamais ir tinkamai juos kvalifikavo pagal Lietuvos Respublikos BK 300 str. 1d. , numatantį baudžiamąją atsakomybę už tai, kad jie savo parašais patvirtino dokumentus, kurie šiuo nagrinėjamu atveju įtvirtino juridinę reikšmę turinčią informaciją, kuri pagal savo pobūdį ir reikšmę vertinama kaip teisės, pareigos, teisinio santykio atsiradimo, pasikeitimo ar pasibaigimo įrodymas, taip pat juridinių faktų ar juridinę reikšmę turinčių aplinkybių įrodymas (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-426/2006, 2K-16/2010, 2K-263/2010, 2K-401/2011, 2K-139/2012).

74Apeliacinių skundų argumentai, kuriais apeliantai teigia, kad kai kurie jų pasirašyti dokumentai, t.y. rangos sutartis, jos papildymas bei pretenzija dėl laiku nepradėtų darbų, nesukėlė teisinių pasekmių, yra nepagrįsti. Konstatuotina, kad pagal pirmosios instancijos teismo nustatytas aplinkybes apie apeliantų R. A. ir A. Š. veiksmus pasirašant 2008-02-18 rangos sutartyje Nr. 2008/02/18, 2008-02-18 rangos sutarties Nr. 2008/02/18 papildyme Nr. 1, 2008-02-25 pretenzijoje TŪB „B“ dėl laiku nepradėtų darbų, 2008-09-11 atliktų darbų priėmimo-perdavimo akte pagal rangos sutartį Nr. 2008/02/18 ir jos papildyme Nr. 1, A. Š. TŪB „B“ 2008-09-12 kasos pajamų orderyje Nr. 2008/09/12 dėl 86 087,86 Lt (24 932,76 Eur) sumokėjimo sudarė vieną loginę seką, patvirtinančią objektyvios tikrovės neatitinkančius duomenis (melagingą informaciją) dėl fiktyvaus sandorio sudarymo ir jo realizavimo.

75Nors įstatymų leidėjas baudžiamąją atsakomybę už disponavimą netikru ar suklastotu dokumentu nustatė ne tiek dėl pačios veikos pavojingumo, kiek dėl žalingų padarinių, galinčių atsirasti tokį dokumentą panaudojus apyvartoje (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-263/2010, 2K-426/2010, 2K-560/2010, 2K-409/2011, 2K-205/2012), priešingai, nei teigiama apeliaciniuose skunduose, apeliantų neteisėti veiksmai, visų bylos aplinkybių kontekste, pasižymėjo pakankamu pavojingumu, būdingu nusikalstamai veikai.

76Apeliantai ginčija nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos BK 300 str. 1d., padarymo laiką , tačiau kolegija , kaip ir pirmos instancijos teismas mano, kad nėra pagrindo keisti šios nusikalstamos veikos laiką. Apeliantai buvo nuteisti už tokios veikos padarymą laikotarpiu tarp 2011-05-11 iki 2011-10-21. Bylos įrodymais yra nustatyta, kad nuteistasis R. A., pateikdamas civilinėje byloje priešieškinį 2011-05-11 , jame nenurodė , kad TŪB „B „ atliko pagerinimus žemės sklype, tik pažymėjo, kad yra atlikęs pagerinimus už 12597, 12 Lt. 2011-10-21 pateiktame priešieškinyje R. A. , pakeitęs savo reikalavimus, jau nurodė, kad sklype TŪB „B“ atliko pagerinimus už

7786 087,86 Lt, pateikė tą patvirtinančius dokumentus . Šios aplinkybės rodo, kad apeliantas R. A. minėtų dokumentų iki pirmo priešieškinio neturėjo , o juos kartu su A. Š. pagamino laikotarpiu tarp priešieškinių pateikimo. Nustačius tokį šios nusikalstamos veikos padarymo laiką, nėra teisinio pagrindo nutraukti toje dalyje baudžiamąją bylą , suėjus baudžiamosios senaties terminui, nes sutinkamai su Lietuvos Respublikos BK 95 str. 1d.1p. b p.p. ( Lietuvos Respublikos 2010-06-15 įstatymo Nr. XI-1291 redakcija, įsigaliojusi nuo 2010-06-29 , toks terminas sueina po tokios veikos padarymo, praėjus 8 metams , priėmus apkaltinamąjį nuosprendį, šis terminas nebuvo suėjęs.

78Kaip jau buvo paminėta anksčiau , nuteistasis R. A. , kartu su A. Š. pagaminus netikrus dokumentus , juos pateikė Vilniaus m. 1-os apylinkės teismui 2011-10-21 kartu su priešieškiniu , tokį priešieškinį, remdamasis netikrais dokumentais , jis palaikė 2012-01-03, 2012-03-05 teismo posėdžiuose , patvirtindamas suklastotuose dokumentuose nurodytas aplinkybes dėl žemės sklypo pagerinimo ir siekdamas įgyti turtinę teisę į piniginę kompensaciją už tokius pagerinimus . Tokie jo veiksmai patvirtina, kad jis apgaule, panaudodamas suklastotus dokumentus, turėjo tyčią įgyti turtinę teisę į didelės vertės turtą , tačiau tokių tikslų jis nepasiekė, nes aukštesnės instancijos teismas , apeliacine tvarka išnagrinėjęs pirmos instancijos teismo sprendimą , nepripažino jo pateiktų dokumentų dėl sklypo pagerinimo, tinkamais įrodymais.

79Pirmos instancijos teismas , tinkamai įvertinęs įrodymus , pagrįstai apelianto R. A. nusikalstamą veiką kvalifikavo pagal Lietuvos Respublikos BK 22 str. 1d. ir 182 str. 2d. , tačiau nepagrįstai nurodė, kad jis turėjo tyčią užvaldyti ir didelės vertės turtą . Šiuo nagrinėjamu atveju teismas turėjo apsispręsti , ar jis turėjo tyčią įgyti teisę į didelės vertės turtą ar tyčią tokį turtą užvaldyti. Šiuo nagrinėjamu atveju teismas, nagrinėdamas civilinę bylą , sprendė nuteistojo R. A. priešieškiniu pareikštą reikalavimą dėl kompensacijos , o ne realiai turimų pinigų priteisimo, todėl apeliacinė instancija daro išvadą, kad tokiu reikalavimu jis siekė įgyti turtinę teisę. Iš nusikalstamos veikos, nustačiusios apelianto R. A. kaltę dėl veikos, numatytos Lietuvos Respublikos BK 22 str. 1d. ir 182 str. 2d. aplinkybių šalintina aplinkybė, kad jis siekė įgyti didelės vertės turtą.

80Vertinant įrodymus dėl nuteistojo A. Š. teisinio veiksmų įvertinimo , kolegija , kaip ir pirmos instancijos teismas , mano, kad jis, kartu su nuteistuoju R. A. klastodamas dokumentus dėl TŪB „B“ darbų atlikimo žemės sklype, suprato ne tik tai, kad šiuose dokumentuose yra melaginga informacija, bet ir tai, kad šie dokumentai reikalingi pasiekti kito nuteistojo R. A. tikslų : įgyti teisę į didelės vertės turtą, apgaule prisiteisiant iš buvusios sutuoktinės kompensaciją , kurios pagrįstumas teisme įrodinėjamas jų abiejų suklastotais dokumentais. Tai, kad jis suprato kito nuteistojo tyčią, patvirtina jo dalyvavimas 2012-04-24 teismo posėdyje, nagrinėjant civilinę

81bylą, kurioje jis , apklausiamas liudytoju, tvirtino, kad dokumentai dėl statybos darbų yra tikri ir juose teisinga informacija. Pirmos instancijos teismas tinkamai įvertino šio nuteistojo dalyvavimą kito nuteistojo tyčios apgaule įgyti teisę į didelės vertės turtą realizavime , bet jo veiksmai aptariamoje situacijoje turi būti vertinami ne kaip dviejų asmenų bendrininkavimas, bet kaip padėjimas nuteistajam R. A. realizuoti jo nusikalstamą tyčią. Realizuojant Lietuvos Respublikos BK 182 str. numatytos veikos sudėtį, galima situacija, kai asmuo atlieka apgaulingus veiksmus , siekdamas šioje normoje numatyto tikslo savo naudai , bet ir kitų naudai, tačiau šiuo nagrinėjamu atveju kolegija mano, kad nuteistasis A. Š. pats tiesiogiai neatliko veiksmų, kurie galėtų būti vertinami kaip BK 182 str. objektyviosios pusės realizavimas. Jo veiksmai : žinomai melagingas liudijimas teisme, žinant, kad toks jo liudijimas yra grindžiamas suklastotais dokumentais ir žinant kito kaltininko nusikalstamą tyč

82ią, turi būti vertinamas kaip padėjimas padaryti nusikalstamą veiką , t. y. pagal Lietuvos Respublikos BK 22 str. 1d., 24 str. 6d. ir 182 str. 2d. :jis savo veiksmais padėjo nuteistajam R. A. pasikėsinti įgyti teisę į didelės vertės svetimą turtą. Nustačius, kad vienas iš apeliantų buvo nusikaltimo vykdytojas, o kitas jo padėjėjas , jiems neinkriminuotina, kad jie aptariamą nusikaltimą padarė bendrininkų grupėje , nes bendrininkų grupė galima tik tada, kai nusikaltimą daro mažiausiai du vykdytojai ( BK 25 str. 2d.). Dėl šių motyvų nuteistojo A. Š. veiksmai perkvalifikuojami iš BK 22 str. 1d. ir 182 str. 2d. į BK 22 str. 1d., 24 str. 6d. ir 182 str. 2d. , toje dalyje skundžiamas nuosprendis keistinas dėl netinkamo baudžiamojo įstatymo taikymo.

83Apeliantai , skųsdami jų nuteisimą pagal Lietuvos Respublikos BK 22 str. 1d. ir 182 str. 2d., kritikuoja teismo vertinimą dėl svetimo turto , teisės į svetimą turtą nustatytos vertės, nurodydami, kad teismas vienoje nuosprendžio vietoje nurodė, kad jie kėsinosi užvaldyti 60000 Lt vertės turtą ir teisę į tokios vertės turtą, kitoje nuosprendžio dalyje teismas tokį tikslą sumažino iki 54193,93 Lt. Bylos įrodymai patvirtina, kad nuteistasis R. A. , pareikšdamas priešieškinį , reikalavo jo naudai priteisti 60 000 Litų, tačiau akivaizdu, kad jis , pateikdamas tokį ieškinį, suprato, kad priteisiamo ieškinio dydis priklauso ne nuo jo pareikšto reikalavimo, o nuo teismo sprendimo , todėl, apylinkės teismas, išdėstęs faktines aplinkybes dėl pareikštų reikalavimų civilinėje byloje, pagrįstai pripažino , kad apeliantas R. A. , padedant A. Š. kėsinosi įgyti teisę į tokią kompensaciją, kurią nustatė teismas, remdamasis pateiktais suklastotais dokumentais. Šiuo atveju kolegija pripažįsta, kad nuteistojo R. A. tyčią dėl turto , į kurį jis prašė nustatyti jo teisę , vertės , ribojo teismo sprendimas, į tą apylinkės teismas, priimdamas nuosprendį, ir atsižvelgė.

84Dėl kitų apeliacinių skundų argumentų :

85Skunduose apeliantai taip pat teigia, kad teismas, nustatydamas, kad neteisėtus veiksmus pastarieji atliko bendrininkų grupėje, nenurodė pastarųjų vaidmens nusikalstamose veikose. Teisėjų kolegija, vertindama apeliantų nuteisimą pagal BK 300 str. 1d., nesutinka su tokiais argumentais, kadangi iš skundžiamo nuosprendžio matyti, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai nustatė ir detalizavo, kokius neteisėtus veiksmus apeliantai atliko.

86Kolegija pripažįsta, kad skunduose nurodyti argumentai, jog skundžiamame nuosprendyje nustatytos padarytų nusikaltimų padarymo aplinkybės kartojasi, nustatyti kaltinimai apsunkinti teisiškai nereikšmingomis aplinkybėmis. Vienok, nežiūrint kaltinimo ydingumo , kolegija mano, kad nuteistųjų gynybos teisės, ginantis nuo tokių kaltinimų, nebuvo pažeistos . Tai, kad apeliantai suprato jiems pareikštų kaltinimų esmę, rodo ir jų gynybinė pozicija .

87Visgi, siekiant išvengti kaltinimo apkrovimo, skundą nagrinėjantis teismas, neblogindamas apeliantų padėties bei nekeisdamas kaltinimo apimties ir esmės, šiuos kaltinimų trūkumus ištaiso , iš R. A. nustatyto kaltinimo pagal Lietuvos Respublikos BK 22 str. 1d. ir 182 str. 2d. , o iš A. Š. nustatyto kaltinimo pagal Lietuvos Respublikos BK 22 str. 1d., 24 str. 6d. ir 182 str. 2d. pašalindamas aplinkybes apie veikos padarymą bendrininkų grupėje, siekį įgyti svetimą didelės vertės turtą, pakartotiną nusikalstamos veikos, numatytos BK 300 str. 1d. , aplinkybių išdėstymą, D. G. vaidmenį ir kitas, neturinčias reikšmės, teisiškai įvertinant nuteistųjų atliktus nusikalstamus veiksmus.

88Šalinant iš kaltinimo pagal Lietuvos Respublikos BK 22 str. 1d. ir 182 str. 2d. minėtus trūkumus, taip pat kolegijai nustačius kitokį nuteistojo A. Š. vaidmenį šiame nusikaltime , kolegija nustato tokias aptariamo kaltinimo padarymo aplinkybes :

89R. A. , padedant A. Š., pasikėsino apgaule R. A. naudai įgyti didelės vertės turtinę teisę , o būtent:

90R. A., turint tikslą prisiteisti iš O. O. (buv. pavardė – A.) 60 000 Lt (17 377,20 Eur) dydžio kompensaciją bei gauti iš jos 60 000 Lt (17 377,20 Eur) dydžio pinigines lėšas, 2011-10-21 pateikė patikslintą priešieškinį Vilniaus m. 1-ajam apylinkės teismui, esančiam Laisvės pr. 79A, Vilniuje, nagrinėjusiam civilinę bylą dėl santuokos nutraukimo ir kitų reikalavimų pagal O. O. ieškinį R. A. bei pastarojo priešieškinį kartu su netikrais dokumentais (2008-02-18 rangos sutartimi Nr. 2008/02/18, 2008-02-18 rangos sutarties Nr. 2008/02/18 papildymu Nr. 1, 2008-02-25 pretenzija TŪB „B“ dėl laiku nepradėtų darbų, 2008-09-11 atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą pagal rangos sutartį Nr. 2008/02/18 ir jos papildymu Nr. 1, A. Š. TŪB „B“ 2008-09-12 kasos pajamų orderiu Nr. 2008/09/12 dėl 86 087,86 Lt (24 932,76 Eur) sumokėjimo) , priešieškinyje nurodydamas tikrovės neatitinkančius duomenis apie tai, kad pagal minėtą su TŪB „B“ pasirašytą rangos sutartį buvo atlikta darbų už 87 700 Lt (25 399,68 Eur) sumą, tuo grindžiant žemės sklypo, esančio ( - ), pagerinimą santuokoje bendromis R. A. ir O. O. lėšomis, ir kuriuo prašoma minėtą žemės sklypą su jame pastatytais pamatais po santuokos nutraukimo asmeninės nuosavybės teise palikti O. O. ir nustatyti, kad už jai tenkantį santuokoje įgytą turtą ji sumokės R. A. 60 000 Lt (17 377,20 Eur) dydžio kompensaciją.

91Tęsiant nusikalstamą veiką, R. A. minėtos civilinės bylos nagrinėjimo metu

922012-01-03 teismo posėdyje palaikė minėtą 2011-10-21 patikslintą priešieškinį, apklausiamas melagingai parodė, kad jis už pamatus minėtame žemės sklype sumokėjo savo asmeninius 86 087,86 Lt (24 932,77 Eur) bei prašė priteisti jam 60 000 Lt (17 377,20 Eur) dydžio kompensaciją už jo įdėtas pinigines lėšas; 2012-03-05 teismo posėdyje melagingai paaiškino, kad minėtame žemės sklype TŪB „B“ pastatė pamatus, padarė kelią, nusausino, iškėlė minėtą sklypą bei aptvėrė jį tvora, už ką jis minėtai bendrijai sumokėjo 86 087 Lt (24 932,52 Eur). 2012-03-05 teismo posėdyje R. A. melagingai paaiškino, kad minėtame žemės sklype TŪB „B“ pastatė pamatus, padarė kelią, nusausino, iškėlė minėtą sklypą bei aptvėrė jį tvora, už ką jis minėtai bendrijai sumokėjo 86 087 Lt (24 932,52 Eur), po ko 2012-04-24 – 2012-05-02 teismo posėdžių metu A. Š., veikdamas pagal išankstinį susitarimą su R. A., apklausiamas kaip liudytojas, davė melagingus parodymus apie tai, kad minėtame žemės sklype TŪB „B“ atliko pamatų montavimo ir kitus darbus, už kuriuos R. A. minėtai bendrijai sumokėjo 86 000 Lt (24 907,32 Eur).

93Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas, būdamas apgaulės įtakoje, 2012-05-02 priėmė sprendimą, kuriuo R. A. priteisė iš O. O. iš viso 48 850 Lt (14 147,94 Eur) – (43 043,93 Lt (12 466,38 Eur) už minėtame sklype TŪB „B“ atliktus darbus ir 5 806,07 Lt (1 681,55 Eur) dydžio kompensaciją už nupirktas medžiagas) už O. O. priklausančio turto pagerinimą. R. A. , padedant A. Š., nusikalstamos veikos nebaigė dėl nuo jų valios nepriklausančių aplinkybių, nes 2013-03-07 Vilniaus apygardos teismas Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012-05-02 sprendimą pakeitė ir, nepripažinęs minėtų netikrų dokumentų dėl darbų minėtame sklype atlikimo bei dalies kitų teismui pateiktų dokumentų dėl medžiagų įgijimo kaip pagrindžiančių R. A. į minėtą žemės sklypą investuotas pinigų sumas, R. A. iš O. O. priteisiamą kompensaciją už turto pagerinimus sumažino iki 3 320 Lt (961,53 Eur). Taip R. A., padedant A. Š., savo (R. A.) naudai pasikėsino apgaule įgyti teisę į dalį R. A. 2011-10-21 patikslintu priešieškiniu prašytos kompensacijos, t. y. į 54 193,93 Lt (15 695,65 Eur) dydžio kompensaciją, iš O. O. už jai priklausančio turto pagerinimą.

94Kolegija pripažįsta apeliantų argumentą, kad skundžiamo nuosprendžio aprašomojoje dalyje nurodyta Vilniaus apygardos teismo sprendimo civilinėje byloje data 2012-05-02, nors turėtų būti 2013-03-07, tokia klaida nustatyta nuosprendžio 28 psl. paskutinėje pastraipoje. Ši klaida vertinama kaip teismo apsirikimas , neturintis esminės reikšmės skundžiamo nuosprendžio pagrįstumui ir teisėtumui neturi, todėl ji, kaip nekeičianti skundžiamo nuosprendžio esmės , ištaisoma, nurodant tikslią Vilniaus apygardos teismo priimto sprendimo datą-2013-03-07 (BPK 3081 str.).

95Dėl bausmės:

96Iš dalies tenkinant nuteistojo R. A. apeliacinį skundą , šalinama skundžiamu teismo nuosprendžiu nustatyta aplinkybė, kad nusikalstamą veiką, numatytą BK 182 str. 2d., nuteistasis padarė, veikdamas bendrininkų grupėje. Nežiūrint tokio pakeitimo, švelninančio apelianto R. A. teisinę padėtį , kolegija daro išvadą, kad nėra teisinio pagrindo keisti nuteistajam R. A. paskirtas bausmes, švelninant jų rūšį ar mažinant jų trukmę. Kolegijai padarius tokią išvadą, atsižvelgiama į tai, kad jo atsakomybę sunkinanti aplinkybė yra šalinama tik iš vienos jam inkriminuotos nusikalstamos veikos, ją paliekant dėl kitos veikos. Apylinkės teismas, skirdamas apeliantui bausmę, paskyrė įstatymo sankcijoje numatytos bausmės rūšį – laisvės atėmimą , sankcijoje alternatyvių kitos rūšies bausmių nenumatyta . Nustatant tokios bausmės trukmę, teismas taikė Lietuvos Respublikos BK 61 str. nuostatas , skaičiuodamas skiriamos bausmės trukmę nuo jos vidurkio, atsižvelgdamas į jo atsakomybę sunkinančią aplinkybę. Teismas, skirdamas nuteistajam R. A. bausmes, Lietuvos Respublikos BK 41 str., 54 str. nuostatų nepažeidė, jam paskirtos bausmės nei savo rūšimi, nei trukme nėra aiškiai per griežtos. Bausmės paskirtos, atsižvelgiant į jo padarytų nusikaltimų pobūdį, jo vaidmenį, į savybes, apibūdinančias jo asmenį.

97Iš dalies tenkinant apelianto A. Š. apeliacinį skundą, keičiant jo nusikalstamos veikos kvalifikaciją iš BK 22 str. 1d. ir 182 str. 2d. į BK 22 str. 1d., 24 str. 6d. ir 182 str. 2d., šalinant šiame kaltinime sunkinančią jo atsakomybę aplinkybę- veikos padarymą bendrininkų grupėje, jo teisinė padėtis , skirtingai nei nuteistojo R. A. , yra aiškiai švelninama. Atsižvelgus į šias aplinkybes , į jo vaidmenį, darant nusikaltimą, numatytą BK 182 str. 2d., kolegija daro išvadą, kad jam turi būti skiriama švelnesnė bausmė, mažinant jam paskirtos laisvės atėmimo bausmės trukmę. Skirti kitos rūšies bausmę nėra teisinio pagrindo , juolab, kad kitų alternatyvių bausmių įstatymo sankcijoje nėra numatyta. Ši pakeista bausmė bendrinama su bausme, kuri paskirta nuteistajam A. Š. pagal BK 300 str.1d. , tomis pačiomis taisyklėmis , kaip buvo subendrinta skundžiamu nuosprendžiu, paliekant BK 75 str. taikymą su nustatytomis sąlygomis.

98Dėl šių motyvų, skundžiamas nuosprendis keičiamas dalyje dėl A. Š. nuteisimo dėl neteisingai paskirtos bausmės.

99Apeliaciniuose skunduose taip pat teigiama buvus pirmosios instancijos teismą neobjektyvų, kadangi apeliantams paskirtos griežtesnės, nei prokurorės prašytos, bausmės. Teisėjų kolegija pažymi, kad bausmės skyrimas yra išimtinė teismo kompetencija.Teismas, skirdamas bausmę, atsižvelgia į: padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį; kaltės formą ir rūšį; padarytos nusikalstamos veikos motyvus ir tikslus; nusikalstamos veikos stadiją; kaltininko asmenybę; asmens kaip bendrininko dalyvavimo darant nusikalstamą veiką formą ir rūšį; atsakomybę lengvinančias bei sunkinančias aplinkybes (BK 54 straipsnio 1, 2 dalys). Pažymėtina, kad prokuroro siūloma bausmė ar jos dydis bylą nagrinėjančio teismo nesaisto. Tokia prokuroro pozicija yra vertinama kartu su kitais baudžiamojoje byloje esančiais duomenimis.

100Apeliantas A. Š. skunde taip pat prašė, jį išteisinus pagal BK 22 straipsnio 1 dalį 182 straipsnio 2 dalį, pakeisti jam pagal BK 300 straipsnio 1 dalį paskirtą bausmę, neskiriant už šį padarytą nusikaltimą baudos, tačiau apeliacinės instancijos teismui priėmus sprendimą pastarojo skundą dėl nuteisimo pagal BK 22 str. 1d. ir 182 str. 2d. tenkinti iš dalies, nėra pagrindo tenkinti ir šį apelianto prašymą.

101Kolegija, vadovaujantis Lietuvos Respublikos BPK 326 str. 2d. 2p., 328 str. 1d. 1p., 2p.,

Nutarė

102nuteistųjų R. A. ir A. Š. apeliacinius skundus patenkinti iš dalies.

103Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. liepos 21d. nuosprendį pakeisti.

104A. Š. , nuteisto pagal Lietuvos Respublikos BK 22 str. 1d. ir 182 str. 2d., nusikalstamą veiką kvalifikuoti pagal Lietuvos Respublikos BK 22 str. 1d., 24 str. 6d. ir 182 str. 2d. ir nubausti laisvės atėmimu 2 (dvejus) metus .

105Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 63 str.1, 2d., 5d. 2p., šią bausmę ir bausmę, paskirtą pagal Lietuvos Respublikos BK 300 str. 1d. subendrinti apėmimo būdu ir A. Š. paskirti subendrintą bausmę : laisvės atėmimą 2 (dvejus) metus.

106Kitą nuosprendžio dalį dėl Lietuvos Respublikos BK 75 str. taikymo su nustatytomis sąlygomis A. Š. palikti nepakeistą.

107Pašalinti R. A. inkriminuotą aplinkybę, kad jis nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 22 str. 1d. ir 182 str. 2d. padarė bendrininkų grupėje.

108R. A. , pripažinto kaltu pagal Lietuvos Respublikos BK 22 str. 1d. ir 182 str. 2d., A. Š., pripažinto kaltu pagal Lietuvos Respublikos BK 22 str. 1d., 24 str. 6d. ir 182 str. 2d. , šio kaltinimo aplinkybes išdėstyti taip, kaip nustatyta šio apeliacinio nuosprendžio aprašomojoje dalyje.

109IštaISYTI Vilniaus m. apylinkės teismo 2017 m. liepos 21d. nuosprendžio 28 lape paskutinėje pastraipoje padarytą rašymo klaidą :nurodyti Vilniaus apygardos teismo nutarties datą :2013 m. kovo 7d.

110Kitą nuosprendžio dalį palikti nepakeistą.

111Šis nuosprendis įsiteisėja nuo jo paskelbimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. sekretoriaujant Linai Butkuvienei,... 3. dalyvaujant prokurorei Teresai Harnikienei,... 4. gynėjams adv. O. K., adv. P. R.,... 5. nuteistiesiems R. A., A. Š.,... 6. viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 7. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 63 straipsnio 1, 2 dalimis, 5 dalies 2... 8. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 63 straipsnio 1, 2 dalimis, 5 dalies 2... 9. Kolegija, išnagrinėjusi baudžiamąją bylą, n u s t a t ė : ... 10. R. A. ir A. Š. nuteisti už tai, kad, veikdami bendrininkų grupe, pagamino... 11. Šiais veiksmais R. A. ir A. Š. padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK... 12. 300 straipsnio 1 dalyje.... 13. Taip pat R. A. ir A. Š. nuteisti už tai, kad, veikdami bendrininkų grupe,... 14. Tęsiant nusikalstamą veiką, R. A. pasirašytus netikrus dokumentus... 15. Tęsiant nusikalstamą veiką, R. A. minėtos civilinės bylos nagrinėjimo... 16. 2012-01-03 teismo posėdyje palaikė minėtą 2011-10-21 patikslintą... 17. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas, būdamas apgaulės įtakoje, 2012-05-02... 18. Šiais veiksmais R. A. ir A. Š. padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 22... 19. Apeliaciniu skundu nuteistasis R. A. prašo panaikinti Vilniaus miesto... 20. Skunde nurodoma, kad teismas išvardijęs visus apelianto ir A. Š.... 21. Dėl neteisingo veikos kvalifikavimo apeliantas nurodo, kad nors teismas... 22. Apeliantas teigia, kad neteisingai įvardintos ir sumos, kurias jis tariamai... 23. Skunde taip pat teigiama, kad teismas byloje surinktus įrodymus vertino... 24. Apeliantas skunde nurodo ir tai, kad teismo nuosprendyje painiojamasi ir dėl... 25. Skunde apeliantas nurodo ir tai, kad civilinėje byloje dėl santuokos... 26. Apelianto teigimu, teismo neobjektyvumas pasireiškė ir paskiriant... 27. Apeliaciniu skundu nuteistasis A. Š. prašo panaikinti Vilniaus miesto... 28. Apeliantas nurodo analogiškus R. A. skundui argumentus, papildomai teigdamas,... 29. Skunde apeliantas nurodo, kad namuose, kuriuose buvo atlikta krata, vis tik... 30. Apeliantas nurodo, kad nei pirmosios instancijos teismas, nei teismai,... 31. Dėl nuteisimo pagal BK 22 straipsnio 1 dalį ir 182 straipsnio 1 dalį... 32. Dėl bausmės apeliantas papildomai nurodo, kad apeliacinės instancijos... 33. Teismo posėdžio metu nuteistieji R. A. ir A. Š. bei jų gynėjai... 34. Nuteistųjų R. A. ir A. Š. apeliaciniai skundai tenkinami iš dalies. ... 35. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą... 36. Dėl apeliantų nuteisimo pagal BK 22 straipsnio 1 dalį 182 straipsnio 2 dalį... 37. Išanalizavus skunduose nurodytas aplinkybes, baudžiamosios bylos medžiagą,... 38. Išnagrinėtos baudžiamosios bylos duomenimis , kurių niekas neginčija,... 39. Kolegija, išnagrinėjusi bylą dėl R. A. ir A. Š. nuteisimo pagal Lietuvos... 40. Tiek ikiteisminio tyrimo metu , tiek bylos nagrinėjimo teisme metu apeliantai... 41. Apklausiamas įtariamuoju ikiteisminio tyrimo metu apeliantas R. A. iš... 42. Vėlesnės apklausos metu apeliantas R. A., apklaustas įtariamuoju jau... 43. Visus pinigus už atliktus darbus jis sumokėjo R., būtent kuriam jis... 44. Apeliantas A. Š. ikiteisminiame tyrime, gavęs pranešimą apie įtarimą,... 45. R. A., kurį pažinojo beveik 6 metus ir kurio paslaugomis naudojosi pirkdamas... 46. Apklausiamas įtariamuoju, A. Š. nurodė tiesiog kai kurių aplinkybių... 47. 2010 m., R. A. pažinojo, tačiau kaip susipažino, neatsimena. Paklaustas, ar... 48. Vėlesnės apklausos metu A. Š. parodė, kad TŪB „B“ nuo 2007 m. veiklą... 49. Taigi, vertinant ikiteisminio tyrimo metu R. A. ir A. Š. duotus parodymus,... 50. Tokie apeliantų parodymai yra prieštaringi, esmingai skiriasi, matyti, kad... 51. Apeliantų versiją, kad sodo sklype statybos darbus atliko TŪB „B“... 52. Analogiškos aplinkybės nurodytos ir nukentėjusiosios O. O. apklausos... 53. Teismo posėdyje liudytoja apklausta R. A. patvirtino, kad jo brolis K. K. su... 54. Analogiškos aplinkybės nurodytos ir liudytojos R. A. apklausos ikiteisminio... 55. Matyti, kad tiek nukentėjusiosios O. O., tiek liudytojos R. A. parodymai,... 56. Ikiteisminio tyrimo metu apklausiamas liudytojas K. K. taip pat patvirtino... 57. Apklausiamas liudytoju teisiamojo posėdžiu metu liudytojas K. K. kiek... 58. Nors apeliantas R. A. skunde teigia, kad liudytojas K. K. ikiteisminio... 59. Esant tokioms aplinkybėms, pagrįstai apylinkės teismas vadovavosi liudytojo... 60. Tai, kad apeliantas R. A. sklype dirbo pats kartu su dėde ir nebuvo samdoma... 61. Matyti, kad minėtų liudytojų parodymai buvo nuoseklūs viso bylos... 62. R. A. apeliaciniame skunde teigiama, jog skundžiamame nuosprendyje nenurodytas... 63. Prieštarauja byloje surinkti įrodymai ir apelianto A. Š. tiek apeliaciniame... 64. Apeliantai dėl nuteisimo pagal Lietuvos Respublikos BK 300 str. 1d. skunduose... 65. Teisėjų kolegijos vertinimu, šioje dalyje apeliantų keliamos versijos yra... 66. Apeliantai ikiteisminio tyrimo metu neigė, kad kaltinime nurodytų dokumentų... 67. A. Š., apklausiamas ikiteisminio tyrimo metu, apie kaltinime minimų... 68. Matyti, kad apeliantų ikiteisminio tyrimo metu duoti parodymai nėra... 69. Apklausiama nukentėjusiąja O. O. tiek ikiteisminio tyrimo metu, tiek ir bylos... 70. Šiuos nukentėjusiosios parodymus patvirtino ir liudytojais apklausti R. A.,... 71. Apylinkės teismas, vertindamas įrodymus, pagrįstai atkreipė dėmesį ir į... 72. Vertinant surinktus įrodymus dėl nuteistiesiems inkriminuotų dokumentų... 73. Teisėjų kolegijos vertinimu, priešingai, nei teigiama apeliaciniuose... 74. Apeliacinių skundų argumentai, kuriais apeliantai teigia, kad kai kurie jų... 75. Nors įstatymų leidėjas baudžiamąją atsakomybę už disponavimą netikru... 76. Apeliantai ginčija nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos BK 300... 77. 86 087,86 Lt, pateikė tą patvirtinančius dokumentus . Šios aplinkybės... 78. Kaip jau buvo paminėta anksčiau , nuteistasis R. A. , kartu su A. Š.... 79. Pirmos instancijos teismas , tinkamai įvertinęs įrodymus , pagrįstai... 80. Vertinant įrodymus dėl nuteistojo A. Š. teisinio veiksmų įvertinimo ,... 81. bylą, kurioje jis , apklausiamas liudytoju, tvirtino, kad dokumentai dėl... 82. ią, turi būti vertinamas kaip padėjimas padaryti nusikalstamą veiką , t.... 83. Apeliantai , skųsdami jų nuteisimą pagal Lietuvos Respublikos BK 22 str. 1d.... 84. Dėl kitų apeliacinių skundų argumentų :... 85. Skunduose apeliantai taip pat teigia, kad teismas, nustatydamas, kad... 86. Kolegija pripažįsta, kad skunduose nurodyti argumentai, jog skundžiamame... 87. Visgi, siekiant išvengti kaltinimo apkrovimo, skundą nagrinėjantis teismas,... 88. Šalinant iš kaltinimo pagal Lietuvos Respublikos BK 22 str. 1d. ir 182 str.... 89. R. A. , padedant A. Š., pasikėsino apgaule R. A. naudai įgyti didelės... 90. R. A., turint tikslą prisiteisti iš O. O. (buv. pavardė – A.) 60 000 Lt... 91. Tęsiant nusikalstamą veiką, R. A. minėtos civilinės bylos nagrinėjimo... 92. 2012-01-03 teismo posėdyje palaikė minėtą 2011-10-21 patikslintą... 93. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas, būdamas apgaulės įtakoje, 2012-05-02... 94. Kolegija pripažįsta apeliantų argumentą, kad skundžiamo nuosprendžio... 95. Dėl bausmės:... 96. Iš dalies tenkinant nuteistojo R. A. apeliacinį skundą , šalinama... 97. Iš dalies tenkinant apelianto A. Š. apeliacinį skundą, keičiant jo... 98. Dėl šių motyvų, skundžiamas nuosprendis keičiamas dalyje dėl A. Š.... 99. Apeliaciniuose skunduose taip pat teigiama buvus pirmosios instancijos teismą... 100. Apeliantas A. Š. skunde taip pat prašė, jį išteisinus pagal BK 22... 101. Kolegija, vadovaujantis Lietuvos Respublikos BPK 326 str. 2d. 2p., 328 str. 1d.... 102. nuteistųjų R. A. ir A. Š. apeliacinius skundus patenkinti iš dalies.... 103. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. liepos 21d. nuosprendį pakeisti.... 104. A. Š. , nuteisto pagal Lietuvos Respublikos BK 22 str. 1d. ir 182 str. 2d.,... 105. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 63 str.1, 2d., 5d. 2p., šią bausmę ir... 106. Kitą nuosprendžio dalį dėl Lietuvos Respublikos BK 75 str. taikymo su... 107. Pašalinti R. A. inkriminuotą aplinkybę, kad jis nusikalstamą veiką,... 108. R. A. , pripažinto kaltu pagal Lietuvos Respublikos BK 22 str. 1d. ir 182 str.... 109. IštaISYTI Vilniaus m. apylinkės teismo 2017 m. liepos 21d. nuosprendžio 28... 110. Kitą nuosprendžio dalį palikti nepakeistą.... 111. Šis nuosprendis įsiteisėja nuo jo paskelbimo dienos....