Byla 2-715-343/2012
Dėl nepagrįsto praturtėjimo, registracijos panaikinimo, administracinių aktų pripažinimo negaliojančiais, valstybinės žemės nuomos sutarties pripažinimo negaliojančia, restitucijos taikymo

1Kauno apygardos teismo teisėja Rūta Palubinskaitė viešame teismo posėdyje, sekretoriaujant Gintarė Veželytė - Putnikienė, dalyvaujant ieškovo Kauno apygardos prokuratūros atstovei prokurorei Solveigai Gradzevičienei, atsakovui J. A., atsakovės Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atstovei D. R., atsakovės UAB ( - ) atstovams J. A., advokatei Justinai Eugenijai Alimienei, atsakovės Prienų rajono savivaldybės atstovei Vytautei Draugelytei, atsakovo VĮ Registrų centro atstovei Veronikai Juodėnaitei, trečiojo asmens A. Č. atstovams įgaliotiniui Pranui A. Č., advokatei Nijolei Petraitienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Kauno apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojo ginant viešąjį interesą paduotą patikslintą ieškinį atsakovams UAB ( - ), Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, VĮ Registrų centrui, Prienų rajono savivaldybei, J. A., J. M., J. K., D. Š., G. J., M. A. V., trečiajam asmeniui A. Č. dėl nepagrįsto praturtėjimo, registracijos panaikinimo, administracinių aktų pripažinimo negaliojančiais, valstybinės žemės nuomos sutarties pripažinimo negaliojančia, restitucijos taikymo ir

Nustatė

2patikslintu ieškiniu (b.l. 183-196, t. 1) ieškovas prašo:

31. pripažinti negaliojančiu 1992 m. sausio 25 d. įvykusį aukcioną, kuriame į bylą atsakovais įtraukti 6 fiziniai asmenys: J. A., J. M., J. K., D. Š., G. J. ir K. V. - privatizavo objektą ( - ) turgavietė, ( - ).

42. pripažinti negaliojančia Prienų rajono privatizavimo komisijos 1992 m. vasario 4 d. posėdžio nutarimo dėl aukciono rezultatų tvirtinimo dalį, kuria patvirtinti ( - ) turgavietės aukciono rezultatai,

53. pripažinti negaliojančiu 1992 m. vasario 4 d. atsakovams išduotą asmeninės nuosavybės teisės liudijimą AD 024025,

64. pripažinti niekiniu nuo priėmimo dienos 1992 m. liepos 20 d. Prienų rajono valdybos potvarkį Nr. 248v (247v), kuriuo Prienų rajono valdyba be teisinio pagrindo prašė Valstybinio respublikinio inventorizavimo ir paslaugų biuro Kauno skyriaus atlikti UAB ( - ) nuosavybės teise priklausančio ( - ) turgaus pastatų ir statinių teisinę registraciją,

75. pripažinti, kad UAB ( - ) įsteigta ne reorganizavimo būdu, vykdant UAB ( - ) akcininkų 1994 m. kovo 4 d. visuotinio susirinkimo nutarimą, o kaip nauja trijų fizinių asmenų įmonė,

86. pripažinti, kad UAB ( - ) ir UAB ( - ) nepagrįstai praturtėjo be teisinio pagrindo įgydamos nuosavybės teises į pastatą 1E1p, unikalus Nr. ( - ), su priklausiniais, unikalus Nr. ( - ), ir pastatą 2B1m, unikalus Nr. ( - ), esančius adresu ( - ),

97. pripažinti, kad UAB ( - ) vardu 1992 07 28 atlikta pirminė pastatų: 1E1p, unikalus Nr. ( - ), su priklausiniais, unikalus Nr. ( - ), ir 2B1m, unikalus Nr. ( - ), esančius adresu ( - ), yra atlikta neteisėtai,

108. panaikinti nekilnojamojo turto objektų: 1E1p, unikalus Nr. ( - ), su priklausiniais, unikalus Nr. ( - ), ir 2B1m, unikalus Nr. 6996-0001-7024, esančius adresu ( - ), UAB ( - ) 1995 03 07 atliktą einamąją teisinę registraciją, 2006 metais atliktą einamąją teisinę registraciją į kitus statinius: lauko tualetą, kiemo aikštelę 3325 kv m, tvorą,

119. pripažinti neteisėtu Prienų rajono valdybos 1993 m. lapkričio 4 d. potvarkį Nr. 307v, kuriuo nutarta UAB ( - ) išnuomoti valstybinės žemės sklypą prie aukcione įsigytos turgavietės,

1210. pripažinti negaliojančia 1996 m. vasario 19 d. valstybinės žemės nuomos ne žemės ūkio veiklai sutartį Nr. N69/96-0027, kuria UAB ( - ) išnuomotas 12751 m2 valstybinės žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ),

1311. taikyti dvišalę restituciją, grąžinant aukcione parduotą turtą valstybei, už aukcione įgytą turtą įmokėtas sumas - turtą įsigijusiems fiziniams asmenims.

14Ieškovas nurodo ieškinį pareiškiantis gindamas viešąjį interesą, atsižvelgdamas į trečiojo asmens A. Č. prašymą. Ieškinyje nurodoma, kad aukciono metu privatizuojamas objektas nebuvo inventorizuotas ir teisiškai įregistruotas, ginčijamo aukciono skelbime nebuvo nurodoma apie pastato, pažymėto indeksu 1E1p, pastatyto ( - )lėšomis, pardavimą. Aukcione turtą įsigiję asmenys nebuvo sudarę įstatymo reikalaujamos fizinių asmenų grupės įsteigimo sutarties. Aukciono dokumentuose pirkėjai buvo įpareigoti 8 450 rublių sumokėti grynais pinigais, nors, vadovaujantis teisės aktų reikalavimais, grynų pinigų suma turėjo sudaryti ne mažiau kaip 9 970rublių. Akcentuoja ir tai, jog duomenų, kad pirkėjai atsiskaitė su valstybe, nėra. Nors turtą įsigijo keli fiziniai asmenys, neaišku kokiu pagrindu turto kainą įpareigotas sumokėti tik atsakovas J. A.. Turtą aukcione įsigijus fizinių asmenų grupei, turėjo būti išduodamas dalinės nuosavybės liudijimas, tačiau, pažeidžiant teisės aktų reikalavimus, liudijimas išrašytas ant asmeninės nuosavybės teisės liudijimo blanko, į liudijimą įrašant ir žemės sklypo dydį, nors sklypas nebuvo suformuotas. Nuosavybės teisės liudijime nenurodytas konkretus turtas, sudarantis ( - ) turgavietę. Po aukciono turto nuosavybės teisės nebuvo įregistruotos pirkėjų vardu, nebuvo pasirašytas turto perdavimo - priėmimo aktas, kas buvo savarankišku pagrindu aukciono rezultatams anuliuoti, ( - ) turgavietė, kaip įmonė, nebuvo įregistruota iki nuosavybės teisės liudijimo išdavimo, todėl akivaizdu, jog fiziniai asmenys aukcione įsigijo ne įmonę, bet atskirus statinius. Per įstatymo nustatytą terminą neįregistravus nuosavybės teisių, turto įgijimo sandoris tapo negaliojančiu, turto neįregistravę pirkėjai negalėjo jo perleisti UAB ( - ). Nuosavybės teisės liudijimą pasirašė J. M., kuris nebuvo privatizavimo komisijos narys. Kadangi aukcionas organizuotas pažeidžiant teisės aktų reikalavimus, yra pagrindas jį bei jo pagrindu išduotą nuosavybės teisės liudijimą pripažinti negaliojančiais. Nors UAB ( - ) juridinių asmenų registre įregistruota tik 1992 m. rugsėjo 29 d., nėra jokių duomenų apie tai, jog aukciono metu turtą įsigiję fiziniai asmenys jį perleido UAB ( - ), Prienų rajono valdyba 1992 m. liepos 20 d. be teisinio pagrindo prašė inventorizavimo biuro įregistruoti nuosavybės teises į turgavietę UAB ( - ) vardu. Registravimo pagrindu nurodyti neegzistavę dokumentai, kurių priėmimo data nurodyta nedarbo diena, nei vienas iš pateiktų dokumentų nebuvo nuosavybės teisių registravimo pagrindu. UAB ( - ) nuosavybės teisių įgijimo faktą paneigia ir aplinkybė, jog, tinkamai nesutvarkę teisinės registracijos, nuosavybės teisių neįgijo ir aukcione turtą pirkę fiziniai asmenys. Nurodytų aplinkybių visumą ieškovas įvertino kaip pagrindą teisinei registracijai pripažinti negaliojančia. Nors 1994 m. kovo 4 d. UAB ( - ) visuotinis akcininkų susirinkimas priėmė nutarimą dėl bendrovės reorganizavimo padalijant į dvi įmones, nėra jokių duomenų apie tai, kad naujai įsteigta UAB ( - ) būtų perėmusi kokias nors reorganizuotos bendrovės teises ir pareigas, t.y. nutarimas dėl reorganizavimo realiai nebuvo įvykdytas. Šią aplinkybę patvirtina ir UAB „( - ) steigimo dokumentai - bendrovė įsteigta kaip trijų fizinių asmenų įmonė. Nuosavybės teisių į aukciono metu parduotą turtą įregistravimo UAB ( - ) pagrindu nurodytas UAB ( - ) akcininkų 1994 m. kovo 4 d. susirinkimo protokolas, nors jis nepatvirtina nuosavybės teisių atsiradimo teisinio pagrindo, jame nenurodoma, jog šis turtas kam nors perduodamas. Nurodytos aplinkybės patvirtina tiek nepagrįsto praturtėjimo, tiek neteisėto turto nuosavybės teisių įregistravimo UAB ( - ) vardu faktus. Kadangi tiek UAB ( - ), tiek ir UAB ( - ) neįgijo nuosavybės teisių į ginčo pastatus, neegzistavo ir teisinis pagrindas valstybinės žemės nuomos teisiniams santykiams atsirasti. Ginčijamus sandorius ir administracinius aktus pripažinus negaliojančiais, yra pagrindas dvišalei restitucijai taikyti.

15Teismo posėdžio metu prokurorė ieškinį palaikė, nurodė, kad ieškinio senatį prokuroras skaičiuoja nuo 2010 11 03, kai gavo trečiojo asmens Č. pareiškimą. Atstovės nuomone, buvo daug procedūrinių pažeidimų: nenurodyti privatizuojami objektai, o buvo nurodyta tik ( - ), buvo pažeisti Aukciono nuostatai, objektą privatizavo 6 asmenų grupė, o buvo įregistruota UAB ( - ) vardu, pagrindas nuosavybei įregistruoti buvo Prienų savivaldybės 1992 07 20 potvarkis. Patikslino, kad privatizavimą prašo pripažinti negaliojančiu CK 1.80str. pagrindu, nes buvo pažeista Valstybinio turto pirminio privatizavimo įstatymo 6str. 1d., 7str. 1d., 16str., nes privatizavimo komisija nesilaikė 1991 04 12 Vyriausybės nutarimo Nr. 130 p.9, kadangi nebuvo paskelbti visi privalomi duomenys; Centrinės privatizavimo komisijos protokolas Nr. 28, nes taip pat nebuvo paskelbti visi duomenys, buvo privatizuotas objektas, kuris nebuvo įtrauktas, t.y. buvo privatizuotas neįtrauktas paviljonas; privatizavimo biuleteniuose nebuvo paskelbti visi duomenys. Prašė taikyti restituciją taip: ginčo turtą iš UAB ( - ) perduoti valstybei, o pinigus priteisti iš Prienų savivaldybės asmenims, kurie privatizavo objektą, pinigus skaičiuoti už abu statinius, konkrečių sumų nenurodė.

16Atsiliepimu į patikslintą ieškinį (b.l. 3-7, t. 2) atsakovė Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos prašo atmesti patikslinto ieškinio reikalavimą dėl 1996 m. vasario 19 d. valstybinės žemės nuomos ne žemės ūkio veiklai sutarties Nr. N69/96-0027, kuria UAB ( - ) išnuomotas 12751 m2 valstybinės žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ), pripažinimo negaliojančia ir nurodo, kad ginčijamas sandoris sudarytas laikantis teisės aktų reikalavimų, žemės sklypas išnuomotas juridiniam asmeniui, nuosavybės teise valdančiam sklype pastatytus statinius. Žemės nuomos sutarties teisėtumas gali būti ginčijamas tik nuginčijus nuosavybės teises į žemės sklype esančius statinius.

17Teismo posėdžio metu atstovė palaikė atsiliepime į ieškinį išdėstytą poziciją.

18Atsiliepimu į patikslintą ieškinį (b.l. 9-11, t. 2) atsakovas VĮ Registrų centro Kauno filialas prašo atmesti ieškinio reikalavimą dėl aukcione parduoto turto teisinės registracijos pripažinimo negaliojančia ir nurodo, kad turto nuosavybės teisių teisinė registracija yra išvestinis veiksmas, negalintis pažeisti kito asmens teisių ir pareigų. Nuosavybės teisių įgijimo pagrindas pats savaime sukelia teisines pasekmes - juo vadovaujantis keičiami teisinės registracijos duomenys, todėl savarankiškas reikalavimas dėl teisinės registracijos pripažinimo negaliojančia nėra reikalingas. Klausimai dėl registro tvarkytojo veiksmų teisėtumo nagrinėtini ne bendrosios kompetencijos, o administraciniuose teismuose.

19Teismo posėdžio metu atstovė palaikė argumentus, išdėstytus atsiliepime į ieškinį, nurodė, kad ta pati byla jau yra išnagrinėta, Lietuvos Aukščiausias teismas apie tai jau yra pasisakęs, ieškinys grindžiamas vadovaujantis išvedžiojimais, prielaidomis, A. Č. atstovė patvirtino, kad buvo vykdoma prokurorinė priežiūra.

20Atsiliepimu į patikslintą ieškinį (b.l. 23-33, t. 2) atsakovė Prienų rajono savivaldybė prašo ieškinį atmesti ir nurodo, kad ieškinyje nurodyti reikalavimai privatizavimo objektui įsigaliojo likus kelioms dienoms iki aukciono, tuo tarpu į privatizuojamų objektų sąrašą ginčijamame aukcione parduotas turtas įtrauktas žymiai anksčiau. Iš bylos medžiagos akivaizdu, jog aukcione turtą įsigijo 6 fiziniai asmenys. Reikalavimas dėl turto perdavimo - pardavimo akto pasirašymo termino įsigaliojo jau po aukciono, todėl argumentai dėl neteisėto nuosavybės teisių liudijimo išdavimo atmestini kaip nepagrįsti. Akcentuoja ir tai, jog reikalavimas dėl aukciono pripažinimo negaliojančiu yra perteklinis, nes aukciono rezultatų pripažinimas negaliojančiais yra įstatyminis aukciono negaliojimo pagrindas. Turtą aukcione įregistravę asmenys, laikydamiesi teisės aktų reikalavimų, įregistravo įmonę UAB ( - ) įsigytų objektų tolesnei komercinei - ūkinei veiklai užtikrinti, todėl kaip nepagrįstas atmestinas ieškinio argumentas, jog nėra aiškus nuosavybės teisių į ginčo turtą perleidimo UAB ( - ) pagrindas. 1994 m. kovo 4 d. UAB ( - ) akcininkų, kuriais buvo visi šeši aukcioną laimėję fiziniai asmenys, susirinkimo nutarimu UAB ( - ) reorganizuota į dvi bendroves, aiškiai nurodant, kas liks kurios bendrovės akcininkais. Aplinkybė, jog jokie kiti dokumentai nėra išlikę, nepaneigia bendrovės reorganizavimo fakto. Atmetus ieškinio argumentus dėl nuosavybės teisių į statinius egzistavimo, kaip nepagrįsti atmestini ir argumentai, susiję su valstybinės žemės nuomos sutarties sudarymu.

21Teismo posėdžio metu atstovė parodė, kad palaiko atsiliepime išdėstytus argumentus. Paaiškino, kad 1991-1992 metais nebuvo reikalavimo teisiškai registruoti turto perdavimo aktus. Prašė atsižvelgti į tai, kiek praėjo laiko nuo privatizacijos, į tai, kad ginčas tarp asmenų, kurie privatizavo, nekyla, neaišku kaip taikyti restituciją. Pažeidimai yra formalūs, yra formalūs neatitikimai, yra archyvų pažymos, kad privatizavimo dokumentai neišliko, ( - ) turgus veikė ir veikia, niekieno interesai nenukentėjo.

22Atsiliepimu į ieškinį ir patikslintą ieškinį (b.l. 118-123, t. 1; b.l. 34-36, t. 2) atsakovė UAB ( - ) prašo ieškinį atmesti ir nurodo, kad ieškinys pareikštas praleidus senaties terminą, reikalavimai dėl nepagrįsto praturtėjimo, nuosavybės teisių į turtą registracijos atsakovės vardu, žemės nuomos sutarties pripažinimo negaliojančia jau buvo įvertinti teismine tvarka nagrinėjant analogišką trečiojo asmens ieškinį, ginčijami sandoriai ir administraciniai aktai atitinka teisės aktų reikalavimus, todėl pripažinti juos negaliojančiais nėra pagrindo.

23Teismo posėdžio metu atstovė nurodė, kad reikia atsižvelgti į Lietuvos Aukščiausiojo teismo nutartį, priimtą prijungtoje byloje, nes ten yra aptartas klausimas dėl privatizavimo sandorio pripažinimo negaliojančiu. Reikšdamas tokį ieškinį ieškovas turėjo nurodyti konkretų įstatymą, kuris yra pažeistas. Ieškinys pagrįstas manymais. Prokurorė nukreipia į bendrą normą, o turi būti pažeistas konkretus įstatymas. Iš 1991 11 26 protokolo yra aišku, kad privatizuojamas verslas – turgaus paslaugos, buvo privatizuota įmonė, valstybės ir visuomenės turtas nebuvo atskirtas. 1992 01 28 Kooperatyvas rašo, kad perduoda paviljoną. Argumentai yra tempiami iki suinteresuoto asmens intereso. Turgaus egzistavimas yra visuomenės interesas. Byloje yra 2002 m. sprendime įrašyta, kad privatizavimas įvyko teisėtai. Mano, kad terminas ginčyti valstybėje pasibaigusius procesus taip pat yra pasibaigęs. 1994 02 14 Konstitucinis teismas priėmė nutarimą dėl prokurorinės priežiūros prieštaravimo Konstitucijai ir paskelbė, kad prokurorinė priežiūra prieštarauja Konstitucijai. Prokurorinė priežiūra buvo vykdoma. Yra nesąžiningas ieškinys. Privatizavimo procedūra buvo išlaikyta.

24Teismo posėdžio metu atsakovas J. A. paaiškino, kad niekas nekalba, kiek buvo investuota į ( - ) turgų, t.y. pinigai dešimtimis tūkstančių litų. Pinigai buvo visi sumokėti. Prašo ieškinį atmesti.

25Atsiliepimu į patikslintą ieškinį (b.l. 18-22, t. 2) trečiasis asmuo A. Č. prašo ieškinį patenkinti ir, sutikdama su ieškinio reikalavimais, papildomi nurodo, kad jai turėjo būti atkurtos nuosavybės teisės į UAB ( - ) išnuomotą žemės sklypą, neteisėtai įgijusi nuosavybės teises į šiame sklype esančius pastatus, atsakovė UAB ( - ) nepagrįstai, nesilaikydama teisės aktų reikalavimų, sklypą apsitvėrė tvora, pasistatė jame lauko tualetus.

26Ieškinys atmestinas.

27Lietuvos Aukščiausioji taryba - Atkuriamasis Seimas 1991 m. vasario 28 d. priėmė LR valstybinio turto pirminio privatizavimo įstatymą, kuris ir reglamentavo valstybinio turto pirminį privatizavimą. Šio įstatymo 4str. 1d. nustatė, kad valstybinio turto privatizavimą įgyvendina Centrinė privatizavimo komisija bei jai pavaldžios miestų ir rajonų privatizavimo komisijos. Sutinkamai su šio įstatymo 5str. 3d. Miestų (rajonų) privatizavimo komisijos, suderinusios su Centrine privatizavimo komisija, sudaro vietiniam ūkiui priskirtų objektų privatizavimo programas. LR valstybinio turto pirminio privatizavimo įstatymo 7str. 1d. nustatė, kad privatizavimo objektas yra įmonė, įstaiga, pastatas ar kitas valstybinis turtas, įtrauktas į privatizavimo programą. Pagal bylos duomenis 1991 m. lapkričio 26 d. posėdyje Prienų rajono privatizavimo komisija papildė privatizacijos programą į ją įtraukdama ( - ) turgų. Iš 1991 11 26 protokolo (t.1, b.l. 26-31) seka, kad antru darbotvarkės klausimu buvo svarstoma dėl 1992 metų sausio mėnesio privatizacijos programos papildymo. Buvo nutarta ( - ) privatizuoti, numatyti sąlygą – 5 metus nekeisti pagrindinės veiklos krypčių, pradinė pardavimo kaina buvo nustatyta 32 tūkst. rublių. 1991 m. gruodžio 14 d. Prienų laikraščio „Naujas gyvenimas“ Privatizavimo biuletenyje (t.1, b.l. 24) buvo paskelbta, kad privatizuojama ( - ) turgavietė. Duomenų apie privatizuojamą ( - ) turgų kortoje (t.1, b.l. 25) buvo nurodyta, kad steigėjas yra Prienų savivaldybė, įmonės tipas – turgaus paslaugos, veiklos rūšis – žemės ūkio produktų prekyba, įstatinis kapitalas -16,1 tūkst. rub., valstybinis kapitalas – 16,1 tūkst. rub., įmonės rentabilumas – 2,9%, gamybos apimtys – 15,8 tūkst. rub., darbuotojų skaičius – 3, sąlygos – penkis metus nekeisti profilio. Duomenų apie privatizuojamą ( - ) turgų Korta užpildyta 1991m. lapkričio 26 d. . ( - ) turgaus privatizavimo aukcionas įvyko 1992 m. sausio 25 d. ir tą pačią dieną Prienų Privatizacijos tarnybos vadovas surašė pažymą (t.1, b.l. 33), kad fizinių asmenų grupė, atstovaujama A. J., Antano valstybinio turto privatizavimo aukcione, įvykusiame 1992 01 25 įsigijo turgų, esantį ( - ), bei nustatė terminą iki 1992 02 10 už privatizuotą objektą sumokėti.

28Sutinkamai su LRV 1991 11 14 potvarkiu Nr. 851 vartotojų kooperacijos organizacijos buvo įpareigotos iki 1992 01 01 parengti perduoti privatizavimo programose numatytu laiku iš valstybinių įmonių bei organizacijų nuomojamas patalpas, kuriose įrengtos mažmeninės prekybos bei viešojo maitinimo įmonės, taip pat iš valstybinių įmonių bei organizacijų gautą išlikusį turtą. Vykdydama šį nutarimą Vartotojų kooperatyvų sąjunga 1992 m. sausio 28 d. raštu (t.1, b.l. 36) nurodė, kad sąryšyje su tuo, kad ( - ) turgus yra privatizuotas, o jo teritorijoje yra kooperacijos lėšomis pastatytas paviljonas, prašė šį pastatą priimti savivaldybės nuosavybėn.

29Vadovaujantis LR Vyriausybės 1991 m. gegužės 6 d. nutarimu Nr. 174 patvirtintų Valstybinio turto privatizavimo aukcionų nuostatų 30 punktu, patvirtinus aukciono rezultatus, objektą įsigijusiems asmenims išduodamas nuosavybės teisę patvirtinantis dokumentas, todėl 1992 m. vasario 4 d. Prienų rajono Privatizavimo komisija išdavė fiziniams asmenims : J. A., J. M., K. V., J. K., D. Š., G. J. nuosavybės teisės liudijimą į ( - ) turgavietę, esančią 2,2500 kv.m. žemės sklype, nurodant vienus metus nekeisti veiklos pobūdžio (t.1, b.l. 35). Šiuo atveju privatizavimo aukcione sudarytas sandoris ir yra būtent 1992 02 04 nuosavybės teisės liudijimas. Pažymėtina, kad sandoris buvo sudarytas dėl įmonės pirkimo.

301992m. balandžio 7 d. buvo įregistruota UAB ( - ) (t.1, b.l. 37), o išregistruota 1997 10 15 (t.1, b.l. 38). Prienų rajono valdyba 1992 07 20 potvarkiu Nr. 247v kreipėsi į Valstybinio respublikinio inventorizavimo ir paslaugų biuro Kauno skyrių atlikti UAB ( - ) nuosavybės teise priklausančio ( - ) turgaus, esančio ( - ), pastatų ir statinių teisinę registraciją (t.1, b.l. 39). 1992 07 28 UAB ( - ) vardu buvo atlikta pirminė pastatų (1E1p) unikalus Nr. ( - )ir (2B1p) unikalus Nr. ( - ) teisinė registracija.

311994 03 04 įvyko UAB ( - ) akcininkų susirinkimas, kurio metu akcininkai nutarė UAB ( - ) reorganizuoti į UAB ( - ) ir UAB ( - ), padalinti įmonės turtą (t.1, b.l. 54). 1994 m. kovo 7 d. įvyko UAB ( - ) steigiamasis susirinkimas, kuriame dalyvavo steigėjai J. A., G. J., D. Š. ir kurie nutarė įsteigti UAB ( - ) (t.1, b.l. 47). UAB ( - ) buvo įregistruota 1994 03 16 (t.1, b.l. 40). 1995 03 07 UAB ( - ) vardu buvo atlikta pastatų pastatų (1E1p) unikalus Nr. 6996-0001-7013 ir (2B1p) unikalus Nr. 6996-0001-70241 teisinė registracija, o 2006 metais buvo atlikta teisinė registracija ir į kitus statinius – lauko tualetą, kiemo aikštelę, tvorą. Ši įmonė veikia iki šiol.

32Prokuroras mano, jog visi aukščiau nurodyti veiksmai yra atlikti neteisėtai, todėl turi būti pripažinti negaliojančiais.

33Dėl reikalavimų pripažinti negaliojančiu 1992 m. sausio 25 d. įvykusį aukcioną, kuriame į bylą atsakovais įtraukti 6 fiziniai asmenys privatizavo ( - ) turgavietę, pripažinti negaliojančia Prienų rajono privatizavimo komisijos 1992 m. vasario 4 d. posėdžio nutarimo dėl aukciono rezultatų tvirtinimo dalį, kuria patvirtinti ( - ) turgavietės aukciono rezultatai, pripažinti negaliojančiu 1992m. vasario 4 d. atsakovams išduotą asmeninės nuosavybės teisės liudijimą, pripažinti niekiniu nuo priėmimo dienos 1992 m. liepos 20 d. Prienų rajono valdybos potvarkį Nr. 248v (247v), kuriuo Prienų rajono valdyba be teisinio pagrindo prašė Valstybinio respublikinio inventorizavimo ir paslaugų biuro Kauno skyriaus atlikti UAB ( - ) nuosavybės teise priklausančio ( - ) turgaus pastatų ir statinių teisinę registraciją, pripažinti, kad UAB ( - ) vardu 1992 07 28 atlikta pirminė pastatų: 1E1p, unikalus Nr. ( - ), su priklausiniais, unikalus Nr. ( - ), ir 2B1m, unikalus Nr. ( - ), esančius adresu ( - ), yra atlikta neteisėtai.

34Prokurorė ieškinį grindžia Valstybinio turto pirminio privatizavimo įstatymo 19 str. nuostatų pažeidimais. Pagrindas pripažinti aukcione sudarytą sandorį pagal šią teisės normą yra: 1) apie aukcioną nebuvo paskelbta; 2) parduodamas objektas nebuvo įtrauktas į privatizavimo programas arba buvo įtrauktas pažeidžiant įstatymus; 3) buvo trukdoma dalyvauti aukcione asmenims, kurie šią teisę turi; 4) privatizavimo objektas buvo pirktas asmens, kuris neturėjo teisės dalyvauti aukcione; 5) paprivatizavimo objektas parduotas pažeidžiant paskelbtą aukciono laiką; 6) buvo pažeistos kitos aukciono skelbimo ir vykdymo taisyklės; 7) yra kitos civilinių įstatymų apibrėžtos sandorių negaliojimo sąlygos. Iš ieškinio esmės seka, kad ieškinys grindžiamas paminėto straipsnio 2p. pagrindu, t.y. prašoma pripažinti negaliojančiu privatizavimo sandorį, jei perduodamas objektas įtraukiamas į privatizavimo programas pažeidžiant įstatymus.

35Prokuroras nurodo, kad vadovaujantis 1992 01 17 Centrinės privatizavimo komisijos protokolo Nr. 26 nuostatomis (p.1.1), privatizuojami pastatai ir statiniai turi būti inventorizuojami ir teisiškai registruojami LR Vyriausybės 1991 07 25 Nutarimu Nr. 297 „Dėl pastatų, statinių ir butų teisinio registravimo“ nustatyta tvarka. Pastatų ir statinių, esančių ( - ) pirminė inventorizacija atlikta 1992 07 14, teisinė registracija – 1992 07 28. Objekto – ( - ) turgus - pardavimo aukcionas įvyko 1992 01 25, todėl šis objektas negalėjo būti 1991 11 26 privatizavimo komisijos protokolu Nr. 13 įtrauktas į privatizavimo programą, o juo labiau į privatizavimo programą negalėjo būti ir tikėtina nebuvo įtrauktas pastatas 1E1p ( - ) lėšomis pastatytas ( - ) turgavietės teritorijoje, nes ( - ) 1992 01 28 raštu Nr. 29 „Dėl turto perdavimo savivaldybei“ prašė Prienų rajono savivaldybės, kad ji savo nuosavybėn priimtų minėtą pastatą vykdant LR Vyriausybės 1991 11 14 potvarkį Nr. 851, jau po privatizacijos programos patvirtinimo ir įvykusio aukciono (t.1, b.l. 36). Valstybinio turto pardavimą aukcionuose pagal LR valstybinio turto pirminio privatizavimo įstatymą reglamentavo LR Vyriausybės 1991 05 06 Nutarimu Nr.174 patvirtinti Valstybinio turto privatizavimo aukcionų nuostatai (Nuostatai). Prokuroro nuomone, buvo pažeistas šių Nuostatų p.2, tariamai buvo privatizuotas pastatas, neįeinantis į privatizuojamo objekto - ( - ) turgus - sudėtį. Įvertinęs prokuroro nurodytus motyvus teismas sprendžia, kad prokuroras turėjo galvoje, jog yra pagrindas teismine tvarka pripažinti negaliojančiu privatizavimo sandorį, nes parduodamas objektas – pastatas, įtrauktas į privatizavimo programas pažeidžiant įstatymus, t.y. Valstybinio turto pirminio privatizavimo įstatymo 19 str. 1d. 2p. . Iš nurodyto yra akivaizdu, jog prokuroras sutapatina pastatų ir įmonės pardavimą, t.y. vienu atveju jis nurodo, kad buvo privatizuojama įmonė, kitu – pastatai. Neginčytina, kad pastatas ir įmonė yra skirtingi objektai. Tikslinant, koks gi įstatymas buvo pažeistas, prokurorė nurodė, jog tai yra Valstybinio turto pirminio privatizavimo įstatymo 6str. 1d., 7str. 1d., 16str. . Teismas su nurodytomis prokuroro išvadomis nesutinka dėl sekančių priežasčių: pirma, įtraukiant ( - ) turgavietę į privatizuotinų objektų sąrašą 1991 m. lapkričio 26 d. posėdyje Prienų rajono privatizavimo komisija papildė privatizacijos programą į ją įtraukdama ( - ) turgų (protokolas t.1, b.l. 26-31), todėl akivaizdu, kad komisija vadovautis 1992m. sausio 17 d. Centrinės privatizavimo komisijos protokolo Nr. 26 nuostatomis negalėjo, nes paprasčiausiai jų tuo metu nebuvo. Taip pat teismas sprendžia, kad prokuroras nepagrįstai vadovaujasi 1992 01 17 Centrinės privatizavimo komisijos protokolu Nr. 26, kadangi protokolas priimtas likus kelioms dienoms iki privatizavimo aukciono dienos, tuo metu kai ( - ) turgavietė dar 1991 11 26 privatizavimo komisijos protokolu Nr. 13 buvo įtraukta į privatizavimo programą, todėl neesančio norminio akto nebuvo galima ir pažeisti. Antra, negali būti šiuo atveju diskutuojama dėl to, kokie pastatai buvo privatizuojami, nes jokie pastatai privatizuojami nebuvo, kadangi buvo privatizuojama įmonė ir tai patvirtina privatizavimo korta (t.1, b.l. 25). Koks konkrečiai turtas sudarė privatizuojamą įmonę nurodė privatizavimą vykdę asmenys. Sutinkamai su LR Vyriausybės 1991 11 14 potvarkiu Nr. 851, vartotojų kooperacijos organizacijos iki 1992 m. sausio 1d. buvo įpareigotos parengti perduoti privatizavimo programose numatytu laiku iš valstybinių įmonių bei organizacijų nuomojamas patalpas. Šiuo atveju visi veiksmai sutampa: 1991 11 26 ( - ) turgus įtraukiamas į privatizavimo programą, pagal Vyriausybės potvarkį turtą vartotojų kooperatyvas turi perduoti Prienų rajono savivaldybei, turtą turėjo perduoti iki 1992 01 01; ( - ) turgaus pardavimo aukcionas įvyko 1992 01 25. ( - ) raštu be datos, kuris Prienų rajono savivaldybėje registruotas 1992 01 28, paviljoną, kurio vertė 16 tūkst. rub. perdavė savivaldybės nuosavybėn. Gali būti taip, kad minėtą raštą vartotojų kooperatyvų sąjunga surašė aukciono vykdymo dieną, ar dieną o gal kelias dienas iki aukciono vykdymo, tik savivaldybei pateikė vėliau. Įvertinus nurodytą, atsižvelgiant, kad ieškinys pareikštas praėjus 19 metų po aukciono, neesant galimybių patikrinti minėtos aplinkybės, darytina išvada, jog ieškovas neįrodė, kada konkrečiai buvo perduotas ginčo paviljonas Prienų rajono savivaldybei. Sutinkamai su CPK 178 str. ieškovas privalo įrodyti tas aplinkybes kuriomis remiasi. To ieškovas nepadarė. Priešingai Prienų rajono valdyba 1992 07 20 potvarkiu Nr. 247v į Valstybinio respublikinio inventorizavimo ir paslaugų biuro Kauno skyrių prašydama atlikti UAB ( - ) nuosavybės teise priklausančio ( - ) turgaus, esančio ( - ), pastatų ir statinių teisinę registraciją, t.y. savivaldybė pripažino, kad visi pastatai, esantys ( - ) turgavietėje priklauso UAB ( - ), nes UAB ( - ) nuosavybės teise priklauso ( - ) turgavietė.

361992 01 25 Prienų rajono privatizavimo tarnybos Pažymoje nurodyta, kad fizinių asmenų grupė, atstovaujama J. A., valstybinio turto privatizavimo aukcione įsigijo turgų, esantį ( - ), išvardinti šeši asmenys, įsigiję turtą, nurodyta, kokią sumą kiekvienas iš jų turi pervesti į privatizavimo tarnybos sąskaitą (t.1, b.l. 33). 1992 m. vasario 4 d. buvo patvirtintas Prienų rajono valdybos Privatizavimo tarnybos Valstybinio turto privatizavimo aukciono protokolas Nr. 28 vadovaujantis paminėtų Nuostatų p.30 . Protokole buvo užfiksuoti aukciono rezultatai. Patvirtinus aukciono rezultatus, objektą įsigijusiems asmenims išduodamas nuosavybės teisės dokumentas, todėl Prienų rajono privatizavimo komisija 1992 02 04 išdavė nuosavybės teisės liudijimą AD Nr. 024025, kad šešių asmenų grupė įsigijo privačion nuosavybėn ( - ) turgavietę už 201 000 rub. (t.1, b.l. 35).

37Prokuroras nurodo, kad nėra duomenų, kad ( - ) turgavietę privatizavę šeši fiziniai asmenys būtų sudarę notariškai patvirtintą grupės steigimo sutartį, pažymoje nurodoma, kad J. A. 1992 01 05 ( privatizavimo biuletenyje paskelbta aukciono data 1992 01 25) įgijo parduodamą turgavietę, kurios kaina 201 000 rub. (t.1, b.l. 34). Prokurorui abejones kelia šioje pažymoje nurodyta pinigų įmokėjimo suma, nes, jo nuomone, pinigais turėjo būti sumokėta ne 8 450, bet 9 970, o duomenų, kad J. A. ar kiti fiziniai asmenys būtų atsiskaitę su valstybe už privatizuojamą objektą nėra. Dėl grupės neįsteigimo prokuroras yra neteisus, kadangi į bylą yra pateikta 1992 01 16 fizinių asmenų grupės steigimo sutartis (t.2, b.l. 73), iš kurios seka, kad buvo įsteigta 6 fizinių asmenų grupė privatizuojamam turtui įsigyti. Grupę sudarė šie asmenys: J. V., J. M., K. V., J. K., D. Š., G. J.. Šios sutarties p. 2 grupės vardu atlikti veiksmus, susijusius su šios grupės įsteigimo sutartyje nurodytais tikslais buvo įgalioti: J. V. ir J. K.. Šią sutartį patvirtino Vyriausybės įgaliotinio Prienų mieste pavaduotoja M. V.. Iš nurodyto seka, kad sutartis buvo sudaryta. Dėl mokėtinų sumų, tai teismas šį argumentą atmeta, kadangi prokurorė teismo posėdžio metu negalėjo paaiškinti kaip ji tas sumas paskaičiavo, pati nurodė, kad, gal būt, suklydo. Teismas, nežinodamas prokurorės paskaičiavimų mechanizmo, t.y. ar buvo skaičiuojama investiciniais čekiais, ar kitomis investicinėmis lėšomis, daro išvadą, kad ir šis argumentas yra nepagrįstas. Dėl duomenų, kad už privatizuotą objektą nebuvo sumokėta, tai teismas šį argumentą atmeta, kadangi kaip žinia nėra išlikę visi dokumentai, kita vertus, yra neįtikėtina, kad būtų buvęs išduotas nuosavybės teisės liudijimas, jeigu nebūtų atsiskaityta už objektą.

38Prokuroras nurodo, kad jam kyla pagrįstas klausimas kokio, dokumento pagrindu Prienų rajono privatizavimo tarnybos vadovas 1992 01 25 surašė pažymą, kurioje mokėjimą paskirstė procentaliai, o pažymoje be datos nurodė, kad visą sumą turi sumokėti J. A. (t.1, b.l. 33,34). Šis motyvas yra nesusijęs su ginču, kadangi fiziniai asmenys, privatizavę objektą, negali paaiškinti kodėl buvo surašytos tokios pažymos, privatizavimo procesas jau seniai yra pasibaigęs, tačiau esmė yra tai, kad netinkamas pažymų surašymas nepatenka į sąrašą aplinkybių, kurioms esant aukcionas gali būti pripažintas negaliojančiu. Kita vertus, klausimo kilimas prokurorui nesudaro pagrindo konstatuoti aplinkybę, jog pažymos buvo surašytos nepagrįstai. Teismo vertinimu svarbi yra ta aplinkybė, jog nei aukciono organizatoriai, nei aukciono dalyviai vienas kitam pretenzijų neturi, aukcioną pripažinti negaliojančiu tokiu pagrindu, kad galimai neteisingai buvo paskirstyti mokėjimai ieškovas nereiškia, todėl šis motyvas pripažintinas teisiškai nereikšmingu. Pažymėtina ta aplinkybė, kad toks mokėjimų nustatymas kaip paaiškino J. A. buvo susietas su grupės steigimo sutartimi, grupės narių susitarimais.

39Prokuroras mano, kad yra išduotas netinkamas nuosavybės teisės liudijimas, nes turėjo būti nurodyta kiekvieno asmens nuosavybės dalis, pažymi, kad tiek privatizavimo dokumentuose, tiek nuosavybės teisės liudijime nėra nurodoma, kas konkrečiai sudaro privatizuojamą objektą, fiziniai asmenys nuosavybės teisių į privatizuotus pastatus neįregistravo. Su šiuo motyvu teismas taip pat nesutinka, nes, kaip minėta, buvo privatizuoti ne pastatai, bet įmonė, todėl fiziniai asmenys ne tik negalėjo, bet netgi neturėjo galimybių įregistruoti nuosavybės teises į pastatus, nes jie pastatų nepirko, o pirko įmonę. Nuosavybės teisės liudijime (t.1, b.l. 35) yra nurodyta, kokią dalį įmonės procentaliai privatizavo kiekvienas iš aukcione dalyvavusių asmenų, nurodyta, kokį turtą asmenys įgijo – ( - ) turgavietė; nurodyta kaina, užkurią turgavietė įgyta – 201 000 rub. . Kol fizinių asmenų grupė neįsteigė įmonės, tol jie negalėjo privatizuoto objekto įregistruoti savo vardu. Problema kyla dėl to, kad ieškovas suplaka į vieną įmonės ir pastatų privatizavimą ir tuo pačiu metu taiko nuostatas, tinkančias tai įmonės, tai pastatų privatizavimui.

40Prokuroras taip pat nurodo, kad po privatizacijos, o sprendžiant iš privatizavimo kortos tikėtina, kad buvo ketinama privatizuoti veikiančią valstybinę įmonę, kurios valstybinis kapitalas 16,1 tūkst. rub., su jai priklausančiu pastatu 2B1m, 6 fiziniai asmenys privalėjo ne vėliau kaip per 15 dienų po aukciono jį perimti iš valstybės pasirašant priėmimo – perdavimo aktą. Jei per nustatytą terminą pirkėjai tokio akto nepasirašo, steigėjas privalo raštu įspėti pirkėją, kad to nepadarius dar per 7 dienas, steigėjas nedelsiant kreipsis į Centrinę privatizavimo komisiją dėl aukciono rezultatų anuliavimo (1992 03 13 LRV Nutarimas Nr. 159, 1.1p, 1.2p). Pagal prokurorą priėmimo – perdavimo aktas turėjo būti pasirašytas iki 1992 02 09. Duomenų apie tokio dokumento pasirašymą nėra. Dėl nurodytų motyvų teismas pažymi tik tą aplinkybę, jog 1992 03 13 LR Vyriausybės nutarimas Nr. 159 negalėjo būti taikomas 1992 02 09, nes paprasčiausiai tuo metu jis nebuvo priimtas. Pamąstymai apie tai, ką ketinta privatizuoti neturi juridinio pagrindo, kadangi privatizavimo procesas yra pasibaigęs ir iš privatizavimo kortos yra akivaizdu, kad privatizuota buvo įmonė, o ne pastatai. Pažymėtina ir ta aplinkybė, jog niekur nėra detalizuota, kas konkrečiai sudarė ( - ) turgų, kitaip tariant privatizavimo kortoje buvo nurodyta, jog ( - ) turgaus Įstatinis kapitalas yra 16,1 tūkst. rub., bet kas sudaro tą sumą nebuvo detalizuota (t.1, b.l. 25).

41Prokuroras taip pat nurodo, kad Vadovaujantis 1992 03 13 LR Vyriausybės nutarimo Nr. 159 p. 1.8 nuostatomis, objektą įgijusiems asmenims nuosavybės teisės liudijimas galėjo būti išduotas tik įregistravus įmonę, kaip įsteigtos bendrovės narių turtinius įnašus patvirtinantis dokumentas. Šis argumentas yra nepagrįstas, kadangi kaip minėta išduodant nuosavybės teisės liudijimą 1992 02 04 minimas LR Vyriausybės nutarimas negaliojo, todėl jo nuostatos negalėjo būti taikomos. Be to, prokuroras, įvertinęs tai, kad nėra duomenų apie privatizuoto objekto priėmimą – perdavimą norminiame akte nustatytais terminais ir tvarka, o nuosavybės teisės liudijimas išduotas iki įmonės įregistravimo, daro išvadą, kad realiai 6 fiziniai asmenys privatizavo ne įmonę, bet pastatus, į kuriuos nuosavybės teises, vadovaujantis Centrinės privatizavimo komisijos 1992 01 17 protokolu Nr. 26 p. 1.3, objektą privatizavę asmenys turėjo kreiptis į inventorizavimo biurą dėl įsigyto objekto teisinio perregistravimo, o kadangi iki privatizavimo pastatai nebuvo nei inventorizuoti, nei teisiškai registruoti, tai 6 fiziniai asmenys pastatų teisinę registraciją privalėjo atlikti savo vardu Centrinės privatizavimo komisijos 1992 01 17 protokolu Nr. 26 nustatytu terminu ir tik tada perduoti ar perleisti kitiems asmenims. Iš aukščiau nurodytų argumentų akivaizdžiai matyti, kad prokuroras prieštarauja pats sau, nes vieną kartą nurodo, kad buvo privatizuota įmonė, o kitą kartą, kad buvo privatizuoti pastatai. Kaip minėta aukščiau taikyti LR Vyriausybės 1992 03 13 nutarimo Nr. 159 nebuvo galima fiziškai, nes Nuosavybės teisės liudijimas buvo išduotas 1992 02 04. Atitinkamai yra niekiniai motyvai, susiję su turto priėmimu – perdavimu, kadangi tokio reikalavimo vykdant ginčijamą aukcioną nebuvo. Teismas sprendžia, kad prokuroras neturi juridinių galių pakeisti prieš 20 metų vykusią privatizaciją ta prasme, kad pakeisti privatizuotą objektą – t.y. pakeisti tai, kad 6 fizinių asmenų grupė 1992 01 25 aukcione pirko ne įmonę, bet neaišku kokius pastatus. Akivaizdu, kad privatizavimo kortoje nebuvo nurodomos pastatų techninės charakteristikos, nes jie ir nebuvo privatizuojami. Todėl 6 fiziniai asmenys ir neturėjo ką įregistruoti savo vardu.

42Be to, LR Vyriausybės 1992 03 13 Nutarimas Nr. 159 „Dėl priemonių aukcionuose privatizuotų objektų (įmonių) tolesnei komercinei – ūkinei veiklai užtikrinti“ negali būti taikomas 1992 m. vasario mėnesį, nes jis įsigaliojo tik nuo 1992 03 13. Todėl ir nuosavybės teisės liudijimas, kuris buvo išduotas vadovaujantis LR Vyriausybės 1991 05 06 Nutarimu Nr. 174 patvirtintų Nuostatų p.30, numačiusiu, kad privatizavimo komisija, patvirtinusi aukciono rezultatus, ne ilgiau kaip per 30 dienų nuo aukciono dienos turi išduoti objektą įsigijusiam asmeniui (asmenims) nuosavybės teisės dokumentus (5 arba 6 priedas), buvo išduotas teisėtai, t.y. nepažeidžiant tuo metu galiojusių norminių aktų reikalavimų, ir pagrįstai, nustatytu terminu.

43Iš įmonės įregistravimo pažymėjimo matyti, kad Prienų rajono valdyba 1992 04 07 įregistravo UAB ( - ) (t.1, b.l. 37). 1992 m. liepos 20 d. potvarkiu Nr. 247v Prienų rajono valdyba kreipėsi į Valstybinio respublikinio inventorizavimo ir paslaugų biuro Kauno skyrių prašydama atlikti UAB ( - ) nuosavybės teise priklausančio ( - ) turgaus, esančio ( - ), pastatų ir statinių teisinę registraciją (t.1, b.l. 39).

44Prokuroras mano, kad 6 fiziniai asmenys, aukcione privatizavę nekilnojamąjį turtą ir jo nustatytu terminu ir tvarka neįregistravę inventorizavimo biure, į privatizuotą turtą nuosavybės teisių neįgijo, o neturėdami nuosavybės negalėjo jos perleisti UAB ( - ). Teismas su tokiomis išvadomis nesutinka, kadangi sutinkamai su LR Vyriausybės 1992 03 13 Nutarimo Nr. 159 „Dėl priemonių aukcionuose privatizuotų objektų (įmonių) tolesnei komercinei – ūkinei veiklai užtikrinti“ 1.5p. , kuriame nurodyta, kad įmonė gali būti registruojama arba jau veikiančios įmonės savininkų (akcininkų) įnašai gali būti didinami įgyto turto verte iki arba po perdavimo – priėmimo akto (sutarties) pasirašymo. Tuo atveju, jeigu įmonės dar nebuvo, sutinkamai su p.1.6.1 asmenys, įgiję aukcione objektą (įmonę) ir pasirašę perdavimo – priėmimo aktą (sutartį), privalo ne vėliu kaip per mėnesį po perdavimo – priėmimo akro (sutarties) pasirašymo įregistruoti įmonę Lietuvos respublikos įmonių rejestre, pasirinkdami jos rūšį pagal Lietuvos respublikos įmonių įstatymą. Šio nutarimo p. 1./8 nustatė, kad jeigu steigiama uždaroji akcinė bendrovė, nuosavybės teisės liudijimai perduodami šioms įmonėms kaip jų narių turtinius įnašus patvirtinantys dokumentai. Iš pateikto UAB ( - ) registravimo pažymėjimo (t.1, b.l. 37) matyti, jog UAB ( - ) buvo įregistruota 1992 04 07, todėl yra nepagrįstas prokuroro teiginys, kad įmonė buvo įregistruota tik 1992 09 29. Vykdant LR Vyriausybės 1992 03 13 Nutarimą Nr. 159 6 asmenų privatizuotas ( - ) turgus įregistravus UAB ( - ) ir tapo šios įmonės turtu, o nuosavybės teisės liudijimas patvirtina bendrovės narių turtinių įnašų dydį.

45Prokuroras pažymi tai, kad aukciono protokolą ir nuosavybės teisės liudijimą pasirašė J. M., kuris neįėjo į Prienų rajono privatizavimo komisiją. Šis argumentas yra neteisingas, kadangi J. M. į Prienų rajono privatizavimo komisiją buvo įtrauktas LR Vyriausybės 1991 05 07 Nutarimu Nr. 198 „Dėl Mažeikių rajono privatizavimo komisijos skyrimo ir kai kurių miestų ir rajonų komisijų papildymo“.

46Nurodyti įrodymai ir faktinės bylos aplinkybės paneigia prokuroro teiginį, jog aukcione parduota ( - ) turgavietė į privatizavimo programą buvo įtraukta pažeidžiant įstatymus ir vyriausybės nutarimus (pažymėtina, kad konkrečių įstatymo pažeidimų prokuroras nenurodo). Prokuroras nurodė, kad buvo pažeistas Valstybinio turto pirminio privatizavimo įstatymo 6str. 1d., 7str.1d. 16 str. . Teismas sprendžia, kad aukcioną pripažinti negaliojančiu dėl įstatymo pažeidimo nurodant Valstybinio turto pirminio privatizavimo įstatymo 6 str. 1d. nėra pagrindo, kadangi minėta teisės norma nustatė, kad Privatizavimo tarnybos savo veikloje vadovaujasi įstatymais, Aukščiausios tarybos ir Vyriausybės bei atitinkamų privatizavimo komisijų nutarimais. Tai yra bendro pobūdžio teisės norma, nustatanti bendro pobūdžio visuotinai suprantamą taisyklę teisinėje visuomenėje. Valstybinio turto pirminio privatizavimo įstatymo 7 str. 1 d. nurodo, kas yra privatizavimo objektas ir kas privatizavimo objektu negali būti. Iš ieškinio seka, kad buvo privatizuotas paviljonas, kuris nebuvo įtrauktas įprivatizavimo programą. Tačiau kaip nurodyta aukščiau, privatizuota buvo įmonė, kuri į privatizavimo programą buvo įtraukta nepažeidžiant įstatymų. Valstybinio turto pirminio privatizavimo įstatymo 16 str. reglamentavo aukcionų organizavimą. Prokuroras nenurodo, kas konkrečiai buvo pažeista, tačiau iš ginčo esmės darytina išvada, jog šiuo atveju turima galvoje tai, kad buvo privatizuotas neįtrauktas į privatizavimo programą paviljonas. Teismas sprendžia, kad prokuroras neįrodė, jog privatizuotas objektas buvo įtrauktas pažeidžiant įstatymus, nes pirma, Valstybinio turto pirminio privatizavimo įstatymo 19 str. konkretizuoja kokiu atveju valstybinio turto pirminio privatizavimo aukcionas gali būti pripažintas neteisėtu, o ieškinyje netgi nenurodomas konkretus įstatymas, kuris buvo pažeistas. Antra, buvo privatizuojami ne pastatai, o įmonė, todėl privatizavimo kortoje ir neturėjo būti nurodyti konkretūs pastatai ir todėl negalėjo ir nebuvo pažeistas Valstybinio turto pirminio privatizavimo įstatymo 19 str.

47Dėl UAB ( - ) įsteigimo ir įsteigimo ir ( - ) turgavietės pastatų teisinės registracijos UAB ( - ) vardu ieškinyje nurodoma, kad UAB ( - ) įsteigta 1992 04 07, o juridinių asmenų registre įregistruota tik 1992 09 29. Sutinkamai su Įmonių įstatymo (1990 05 08 redakcija) 21str. 2d., AB įstatymo (1990 07 03 redakcija) 8str. 1d. nuostatomis įmonė laikoma įsteigta nuo jos įregistravimo dienos ir tik nuo registracijos momento įgyja juridinio asmens teises. Nurodo, kad Prienų rajono valdyba nepagrįstai išdavė UAB ( - ) registracijos pažymėjimą 1992 04 07, nors tuo metu įmonė registre nebuvo registruota. Su šiais argumentais teismas nesutinka, nes yra aukštyn kojomis apverčiami faktiniai duomenys: 1990 07 31 Įmonių rejestro įstatymo 8str. nustatė, kad Rejestre įregistruotai įmonei išduodamas LR Ekonomikos ministerijos nustatytos formos pažymėjimas ir suteikiamas rejestro numeris (kodas). ... Aukštesniosios pakopos vietos savivaldybės valdybos pirmininkas ar jo pavaduotojas pasirašo pažymėjimus ir suteikia rejestro numerį (kodą) savivaldybėje įregistruotoms įmonėms. Praėjus dviems metams po įstatymo priėmimo teisė išduoti šiuos pažymėjimus ir skirti rejestro numerį (kodą) suteikiama rejestro tvarkytojui. Vadovaujantis šio įstatymo normomis teismas konstatuoja, jog Prienų rajono valdyba 1992 04 07 išdavė UAB ( - ) įregistravimo pažymėjimą, kuriame nurodyta, jog UAB ( - ) yra įregistruota 1992 04 07, nurodytas įmonės įregistravimo numeris ir įmonės kodas (t.1, b.l. 37). Teismas sprendžia, kad vadovautinasi pirminiu dokumentu, nes prokurorės nurodytame išraše (t.1, b.l. 38) tėra nurodyti pirminiais dokumentais nepatvirtinti duomenys, kurie perkelti iš senos duomenų bazės.

48Toliau ieškinyje prokuroras nurodo, kad Prienų rajono valdyba 1992 07 20 potvarkiu Nr. 248v (247v)vykdydama tos pačios dienos Prienų rajono valdybos sprendimą, nors toks prokuroro turimais duomenimis neegzistuoja, neturėdama teisinio pagrindo prašė tuometinio inventorizavimo biuro Kauno skyriaus UAB ( - ) vardu atlikti jai tariamai nuosavybės teise priklausiančio ( - ) turgus nenurodant konkretaus adreso pastatų ir statinių teisinę registraciją. 1992 07 28 buvo parengta pirminio teisinio pastatų registravimo išvada. Duomenų, kad UAB ( - ) aukcione būtų privatizavęs ( - ) turgavietę, ar, kad 6 fiziniai asmenys privatizuotą objektą teisėtai būtų perleidę nuosavybėn, nėra. Įregistruojant nuosavybės teises į pastatus UAB ( - ) vardu galiojo 1991 07 25 LR Vyriausybės nutarimu Nr. 297 patvirtinta Instrukcija dėl pastatų teisinio registravimo. Prokuroro nuomone, nei vienas iš inventorizavimo biurui pateiktų dokumentų negalėjo būti teisiniu pagrindu įregistruojant nuosavybės teises į pastatus UAB ( - ) vardu, nes nors pateiktų dokumentų pavadinimai atitinka Instrukcijos 8 p. išvardintus dokumentus, tačiau juose nėra duomenų, patvirtinančių, kad UAB ( - ) nuosavybės teises į ginčo pastatus įgijo išvadoje Nr. 502 išvardintų dokumentų pagrindu. Todėl pirminė teisinė pastatų registracija UAB ( - ) vardu buvo atlikta neteisėtai. Neteisėtu ir niekiniu pripažintinas Prienų rajono valdybos 1992 07 20 potvarkis Nr. 248v (247v), nes šiuo klausimu nebuvo priimtas valdybos sprendimas, o ir tikėtina, kad šiam potvarkiui priimti valdyba buvo nekompetentinga. Prašymą dėl pastatų teisinės registracijos turėjo pateikti UAB ( - ). Todėl nuosavybės teisės į 6 fizinių asmenų aukcione įgytą ( - ) turgavietę (nekilnojamąjį turtą – pastatus) UAB ( - ) vardu įregistruotos neteisėtai, t.y. nepateikus nuosavybės teisės į pastatus perėjimo pagrindo.

49Teismas šiuos argumentus atmeta dėl sekančių motyvų: iš inventorizavimo bylos lapo 16 seka, kad UAB ( - ) 1992 05 27 kreipėsi į inventorizavimo biurą, prašydamas atlikti pagrindinę ( - ) turgaus inventorizaciją. Kaip nurodyta aukščiau, privatizuojant ( - ) turgų pagrindinė inventorizacija nebuvo atlikta. 1992 07 28 pirminio teisinio pasatų registravimo pažymoje nurodyta, kad ginčo pastatai, esantys ( - ) registruotini UAB ( - ) vardu (invent. bylos lapas 22). Tai ir buvo atlikta. Kaip seka iš UAB ( - ) 1994 03 04 akcininkų susirinkimo protokolo (invent. bylos lapas 28), UAB ( - ) akcininkais buvo tie patys 6 fiziniai asmenys, kurie dalyvavo aukcione. ( - ) turgų privatizavę asmenys iš privatizuotos valstybinės įmonės turto sudarė privačios įmonės kapitalą. LR Vyriausybės 1992 03 13 nutarimo Nr. 159 „Dėl priemonių aukcionuose privatizuotų objektų (įmonių) tolesnei komercinei – ūkinei veiklai užtikrinti“ p. 1.6 nustatė, kad asmenys, įsigiję aukcione objektą (įmonę) ir pasirašę priėmimo – perdavimo aktą (sutartį), privalo: p. 1.6.1 ne vėliau kaip per mėnesį po perdavimo – priėmimo (sutarties) pasirašymo įregistruoti įmonę LR įmonių rejestre pasirinkdami jos rūšį pagal LR Įmonių įstatymą. Tai ir buvo padaryta įregistravus UAB ( - ). Pažymėtina tos svarbios aplinkybės, kad tuo metu prasidėjo privatizacija, tuo metu nebuvo privatizavimo patirties, nuolat keitėsi teisės normos, reglamentuojančios privatizaciją. Tuo laikotarpiu nuo momento, kuomet ( - ) turgus buvo įtrauktas į privatizavimo programą – 1991 11 26 iki turto įregistravimo aukcione dalyvavusių 6 fizinių asmenų įsteigtos įmonės UAB ( - ) vardu, t.y. iki 1992 08 03 (invent bylos lapas 23) eilę kartų keitėsi teisės normos, pirminė ( - ) turgui priklausančių pastatų inventorizacija, o juo labiau teisinė registracija, kadangi visas turtas priklausė valstybei nebuvo atlikta, o teisinė registracija UAB ( - ) vardu atlikta nepažeidžiant galiojusių teisės normų, pateikus visus reikalingus dokumentus.

50Teismas įvertinęs aukščiau išdėstytus motyvus ir argumentus sprendžia, jog ieškinio reikalavimai pripažinti negaliojančiu 1992 m. sausio 25 d. įvykusį aukcioną, kuriame į bylą atsakovais įtraukti 6 fiziniai asmenys privatizavo ( - ) turgavietę, pripažinti negaliojančia Prienų rajono privatizavimo komisijos 1992 m. vasario 4 d. posėdžio nutarimo dėl aukciono rezultatų tvirtinimo dalį, kuria patvirtinti ( - ) turgavietės aukciono rezultatai, pripažinti negaliojančiu 1992m. vasario 4 d. atsakovams išduotą asmeninės nuosavybės teisės liudijimą, pripažinti niekiniu nuo priėmimo dienos 1992 m. liepos 20 d. Prienų rajono valdybos potvarkį Nr. 248v (247v), kuriuo Prienų rajono valdyba be teisinio pagrindo prašė Valstybinio respublikinio inventorizavimo ir paslaugų biuro Kauno skyriaus atlikti UAB ( - ) nuosavybės teise priklausančio ( - ) turgaus pastatų ir statinių teisinę registraciją yra neįrodyti, todėl atmestini.

51Dėl reikalavimo pripažinti, kad UAB ( - ) įsteigta ne reorganizavimo būdu, vykdant UAB ( - ) akcininkų 1994 m. kovo 4 d. visuotinio susirinkimo nutarimą, o kaip nauja trijų fizinių asmenų įmonė, ir dėl UAB ( - ) reorganizacijos ir UAB ( - ) įsteigimo.

52Ieškinyje nurodoma, kad 1994 03 04 įvyko UAB ( - ) visuotinis akcininkų susirinkimas, kurio metu akcininkai nutarė UAB ( - ) reorganizuoti į dvi atskiras bendroves: įsteigti UAB ( - ) (( - )) ir palikti UAB ( - ) (( - )). Tačiau prokuroras neturi jokių duomenų, jog paminėtas nutarimas buvo įgyvendintas, nes nėra duomenų apie reorganizuojamos bendrovės teisių ir pareigų perdavimą naujai steigiamai bendrovei, apie tai kokį turtą ir kokius įsipareigojimus perdavė, apie reorganizuojamos bendrovės statuso įregistravimą, įstatinio kapitalo sumažinimą ir jo įregistravimą juridinių asmenų registre, apie reorganizavimo paskelbimą viešai. UAB ( - ) įsteigta kaip trijų fizinių asmenų nauja bendrovė, kurios nariai įstatinį kapitalą suformavo iš savo turtinių ir piniginių įnašų ir jokių UAB ( - ) teisių ir pareigų neperėmė.

53Su šiais argumentais teismas nesutinka.

54Pastatų 1E1p, 2B1m, esančių ( - ) nuosavybės teisės registracija UAB ( - ) vardu atlikta 1995 03 07, įregistravimo pagrindu nurodant 1994 03 04 UAB ( - ) akcininkų susirinkimo protokolą. 1994 03 04 įvyko UAB ( - ) akcininkų susirinkimas, kuriame dalyvavo tie patys 6 asmenys, kurie privatizavo ( - ) turgavietę. Šio susirinkimo metu akcininkai nutarė skaidymo būdu reorganizuoti bendrovę UAB ( - ) į dvi uždaras akcines bendroves, nurodant kuriai bendrovei koks turtas pereina, kokioje bendrovėje kokie akcininkai bus. Akivaizdu, kad UAB ( - ) įkurta ginčo pastatų adresu – ( - ). Nutarta, kad įmonė laikoma reorganizuota tuomet, kai savivaldybėje užregistruojama arba perregistruojama bent viena iš naujai susikūrusių įmonių. LR Akcinių bendrovių įstatymas (1990 metų redakcija) numatė, kad bendrovių reorganizavimą reglamentuoja LR įmonių įstatymas. Tuo metu galiojusio LR įmonių įstatymo 23 str. nustatė, kad įmonės gali būti reorganizuojamos: joms susijungus į gamybinius susivienijimus ir asociacijas; prisijungus prie kitų įmonių, susivienijimų; pasidalijus į kelias įmones. Iš 1994 03 04 UAB ( - ) akcininkų protokolo matyti, kad įmonę buvo nutarta reorganizuoti, nustatyta kaip bendrovės pasidalina įmonės turtu. Vien tik tikslesnių dokumentų apie turto perėjimą tarp bendrovių nebuvimas nesudaro pagrindo pripažinti, kad UAB ( - ) nebuvo reorganizuota.

55Teismas sprendžia, kad šis ieškinio reikalavimas atmestinas kaip neįrodytas dėl aukščiau nurodytų faktinių bylos aplinkybių.

56Dėl reikalavimo pripažinti, kad UAB ( - ) ir UAB ( - ) nepagrįstai praturtėjo be teisinio pagrindo įgydamos nuosavybės teises į pastatą 1E1p, unikalus Nr. ( - ), su priklausiniais, unikalus Nr. ( - ), ir pastatą 2B1m, unikalus Nr. ( - ), esančius adresu ( - ), panaikinti nurodytų nekilnojamojo turto objektų teisinę registraciją UAB ( - ) vardu.

57Pastatų 1E1p, 2B1m, esančių ( - ) nuosavybės teisės registracija UAB ( - ) vardu atlikta 1995 03 07, įregistravimo pagrindu nurodant 1994 03 04 UAB ( - ) akcininkų susirinkimo protokolą. Prokuroro nuomone, šis protokolas nepatvirtina nuosavybės teisės i ginčo statinius atsiradimo teisinio pagrindo, nes jis neatitinka 1991 07 25 LR Vyriausybės nutarimu Nr. 297 patvirtintos Pastatų, statinių ir butų teisinio registravimo Instrukcijos 8-10 punktuose išvardintų dokumentų reikalavimams. Susirinkimo protokole nėra aiškiai išreikštos akcininkų valios kokį konkretų turtą reorganizacijos skaidymo būdu UAB ( - ) perduos. UAB ( - ) nuosavybės teisės į ginčo pastatus galėjo būti įregistruotos tik UAB ( - ) pateikus turto perdavimo balansą ar kitą turto priėmimo – perdavimo dokumentą. Todėl tiek UAB ( - ), tiek UAB ( - ) nepagrįstai praturtėjo. Nuo 2006 m. nekilnojamojo turto registre adresu ( - ) kaip pastato1E1p priklausiniai įregistruoti lauko tualetas, kiemo aikštelė ir tvora. Šie statiniai techninės apskaitos byloje nurodomi kaip priklausiniai, kurie nuosavybės teise priklauso UAB ( - ), daiktinės teisės įregistravimo pagrindas nurodomas 1994 03 04 UAB ( - ) akcininkų susirinkimo protokolas. Kadangi pirminiuose privatizavimo dokumentuose neatsispindi, kokie statiniai buvo privatizuoti, o pagrindinį daiktą pastatą 1E1p UAB ( - ) įgijo be teisėto pagrindo, tai ir priklausiniai taip pat įgyti be teisėto pagrindo. Vadovaujantis CK 6.237str., 6.239str. be pagrindo įgytas turtas turi būti grąžinamas asmeniui, kurio sąskaita jis įgytas, t.y. Valstybei.

58Teismas su šiais argumentais nesutinka.

59Pirma, kaip konstatuota aukščiau prokuroras sutiko, kad visgi 6 fizinių asmenų grupė įsigijo aukcione pastatą 1Ep1, todėl šis reikalavimas tik dar kartą patvirtina prokuroro pozicijos nenuoseklumą. Antra, kaip nurodyta aukščiau, teismas sprendžia, kad tiek UAB ( - ), tiek UAB ( - ) nuosavybės teise buvo įgiję, o UAB ( - ) tebėra įgijęs pastatą 1Ep1, todėl kaip teisingai nurodo prokuroras, šio pastato priklausinius ištinka pagrindinio daikto likimas, todėl ir priklausiniai pagrįstai pripažinti UAB ( - ) nuosavybe. Be kita ko, teismas vėl pažymi tą aplinkybę, jog 6 fizinių asmenų grupė aukcione pirko ne pastatus su priklausiniais ar be jų, bet įmonę.

60Teismas, įvertinęs aukščiau nurodytas faktines bylos aplinkybes, įrodymus, sprendžia, kad nepatenkinus prieš tai nurodytų reikalavimų, nėra pagrindo tenkinti ir šį reikalavimą ir jį atmeta kaip neįrodytą.

61Dėl reikalavimų pripažinti neteisėtu Prienų rajono valdybos 1993 m. lapkričio 4 d. potvarkį Nr. 307v, kuriuo nutarta UAB ( - ) išnuomoti valstybinės žemės sklypą prie aukcione įsigytos turgavietės, pripažinti negaliojančia 1996 m. vasario 19 d. valstybinės žemės nuomos ne žemės ūkio veiklai sutartį Nr. N69/96-0027, kuria UAB ( - ) išnuomotas 12751 m2 valstybinės žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ).

62Prokuroras nurodo, kad kadangi pastatus ( - ) UAB ( - ), o vėliau UAB ( - ) įgijo be teisėto pagrindo, nelaikytina, kad UAB ( - ) įgijo teisę nuomotis 1993 11 04 Prienų rajono valdybos potvarkiu Nr. 307 v UAB ( - ) nuomai skirtu žemės sklypu ( - ). Buvo nuspręsta išnuomoti 13611 kv m žemės sklypą, vėliau, atlikus geodezinius matavimus, buvo nuspręsta išnuomoti 12751 kv m žemės sklypą. Potvarkyje nurodoma, jog išnuomoti valstybinės žemės sklypą nuspręsta UAB ( - ) aukcione įsigytai turgavietei eksploatuoti. Prokuroras, įvertinęs tai, kad UAB ( - ) aukcione ( - ) turgavietės neįsigijo, mano, kad šiai įmonei negalėjo būti skirtas nuomai sklypas. Pažymi tai, kad šiuo potvarkiu Žemėtvarkos tarnyba buvo įpareigota sudaryti žemės nuomos sutartį, tačiau nuomos sutartis su UAB ( - ) nebuvo sudaryta. Todėl konstatuoja, kad potvarkis yra neteisėtas, nes, UAB ( - ) aukcione turgavietės neįsigijo, todėl šiai įmonei žemės sklypas nuomai negalėjo būti skirtas, neturint nuosavybės sklypo skyrimas yra neteisėtas. Neesant duomenų, kad UAB ( - ) įsteigta skaidymo būdu po UAB ( - ) reorganizacijos, potvarkis negalėjo sukelti analogiškų teisinių pasekmių naujai sukurtam juridiniam asmeniui. Nurodo, kad pripažinus, jog UAB ( - ) nuosavybės teisė į pastatus įregistruota be teisinio pagrindo, pripažintina, jog ir 1996 02 19 valstybinės žemės nuomos sutartis yra neteisėta, todėl pripažintina negaliojančia.

63Reikalavimas pripažinti žemės nuomos sutartį negaliojančia taip pat atmestinas, nes kaip nurodyta aukščiau yra išvestinis iš kitų reikalavimų, dėl kurių pagrįstumo teismas pasisakė aukščiau ir dėl kurių taip pat sprendžia, kad jie atmestini. Be to, pažymėtina, kad Lietuvos Aukščiausias teismas prijungtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-291/2010 nurodė, kad Prienų rajono valdybos 1993 m. lapkričio 4 d. potvarkiu Nr. 307v išspręstas žemės skyrimo ( - ) turgavietei eksploatuoti klausimas neturėjo būti sprendžiamas iš naujo vien dėl to, kad pasikeitė šios turgavietės savininkas. Visos su turgaus kompleksu susijusios pareigos ir teisės, tarp jų ir Prienų rajono valdybos 1993 m. lapkričio 4 d. potvarkiu Nr. 307v suteikta teisė į ginčo žemės sklypo, kuriame šis kompleksas yra, nuomą, perėjo naujam turgaus komplekso savininkui (t1, b.l. 69-81)

64Teismas sprendžia, kad nepatenkinus pirmųjų reikalavimų ir nepripažinus aukciono negaliojančiu, nėra pagrindo tenkinti šį reikalavimą, nes jis yra neįrodytas.

65Dėl restitucijos

66Prokuroras nurodo, kad teismui pripažinus 1992 01 25 aukcioną ir su juo susijusius kitus dokumentus negaliojančiais, taikytina dvišalė restitucija: už aukcione įgytus pastatus, pateikus dokumentus, įrodančius įmokėtų pinigų dydį, grąžinant sumokėtas sumas 6 fiziniams asmenims, privatizavusiems pastatus, o pastatus: 1Ep1 su priklausiniais ir 2B1m natūra valstybei.

67Teismas sprendžia, kad nepatenkinus aukščiau nurodytų ieškinio reikalavimų, nėra teisinio pagrindo taikyti restituciją. Pažymėtina ta aplinkybė, jog prokuroras netgi nenurodo, kaip konkrečiai restitucija turėtų būti taikoma. Prokuroras nurodo, kad turi būti grąžinti pastatai valstybei, nors 6 fiziniai asmenys privatizavo įmonę. Kita vertus, privatizavimo procesai yra pasibaigę daugiau kaip prieš dešimt metų, privatizuojant turtą buvo naudojamos valstybės suteiktos privatizavimui skirtos vienkartinės išmokos, rubliai, kurių šiuo metu civilinėje apyvartoje nėra. Todėl akivaizdu, kad bet kuriuo atveju būtų pažeistos įmonę privatizavusių prieš dvidešimt metų fizinių asmenų teisės ir teisėti interesai, nes nustatyti teisingą atlyginimą nėra galimybių.

68Dėl viešojo intereso.

69CPK 49 str. numato, kad prokuroras turi teisę pareikšti ieškinį viešajam interesui apginti. Prokuroras nurodo, kad šioje byloje neabejotinai ginamas viešasis interesas, nes visuomenė suinteresuota, kad valstybės turtas būtų tinkamai, racionaliai, teisėtai naudojamas nepažeidžiant įstatymų ir laikantis nustatytų procedūrų, o neteisėtų sprendimų panaikinimas laikytinas valstybės ir tuo pačiu viešuoju interesu. Nuosavybės teisių į pastatus įregistravimas be teisinio pagrindo sudarė sąlygas neteisėtam valstybinės žemės naudojimui ir nuomai. Valstybinės žemės teisėtas naudojimas ir disponavimas yra viešasis interesas, todėl prokurorui kyla pareiga kreiptis į teismą siekiant apginti pažeistą viešąjį interesą.

70Atsakovė UAB ( - ) prašė nustatyti koks viešasis interesas yra ginamas šioje byloje, kadangi UAB ( - ) vykdo veiklą, susijusią su viešojo intereso tenkinimu, t.y. iki šiol veikia turgus, kuris tenkina viešąjį interesą, nes čia susirinka asmenys, kurie nori parduoti ir asmenys, kurie nori nusipirkti.

71Teismas, įvertinęs nurodytus motyvus sprendžia, kad šioje byloje yra viešas interesas, nes prokuroras turi pareigą rūpintis, kad būtų racionaliai naudojamas valstybės turtas.

72Dėl ieškinio senaties termino ir teisėtų lūkesčių apsaugos principo taikymo

73Atsakovė UAB ( - ) prašo taikyti ieškinio senatį. Nurodo, kad VĮ Registrų centro duomenys yra vieši, todėl jie yra prieinami prokurorui, prokurorai iki 1994 02 14 vykdė teisminę ir bendrąją priežiūrą, pagal CK normas buvo nustatytas bendras 3 metų ieškinio senaties terminas.

74Šioje byloje yra pareikšti administracinio ir civilinio pobūdžio reikalavimai – ginčijami administraciniai aktai, valstybinės žemės nuomos sutartis ir kt. . Dėl administracinio pobūdžio reikalavimų aktuali Administracinių bylų teisenos įstatymo 33 straipsnio 1 dalis, kurioje nustatytas vieno mėnesio terminas kreiptis į teismą nuo skundžiamo akto paskelbimo arba individualaus akto ar pranešimo apie veiksmą (neveikimą) įteikimo suinteresuotai šaliai dienos. Remiantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika, formuojama aiškinant ieškinio senaties terminą, kai į teismą kreipiamasi ginant viešąjį interesą, pažymėta, kad yra laikomasi nuostatos, kad tuo atveju, kai į teismą (tiek bendrosios kompetencijos, tiek administracinį) kreipiamasi ginant viešąjį interesą, termino tokiam ieškiniui (prašymui) paduoti eigos pradžia laikytina diena, kai pareiškėjas gavo pakankamai duomenų, kad yra pažeistas viešasis interesas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. gruodžio 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje generalinis prokuroras v. F. Z. ir kt., byla Nr. 3K-3-578/2007; 2010 m. balandžio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Varėnos rajono apylinkės prokuratūros vyriausiasis prokuroras v. Alytaus apskrities viršininko administracija ir kt., byla Nr. 3K-3-177/2010; Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2005 m. rugsėjo 28 d. nutartis, priimta administracinėje byloje Nr. A-7-585/2005; 2009 m. gruodžio 24 d. nutartis, priimta administracinėje byloje A-261-1502/2009). Tokia nuostata suformuota dėl to, kad prokuroras nėra ginčijamų materialinių teisinių santykių dalyvis. Prokuroras, Prokuratūros įstatymo 19 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka gavęs informaciją apie asmens, visuomenės, valstybės teisių ir teisėtų interesų pažeidimą, ne kiekvienu atveju turi pagrindą manyti, kad aktas pažeidžia viešąjį interesą ir kad yra pagrindas kreiptis į teismą dėl viešojo intereso gynimo. Pirmiausia jis turi nustatyti, ar administracinis aktas yra priimtas srityje, susijusioje su viešuoju interesu, ar šis aktas pažeidžia viešąjį interesą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. balandžio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Klaipėdos miesto apylinkės vyriausiasis prokuroras v. Neringos savivaldybės taryba, bylos Nr. 3K-3-143/2010; Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. liepos 25 d. nutartis, priimta administracinėje byloje Nr. A-146-335-08).

75Pasisakant dėl ieškinio senaties termino, prokurorui kreipiantis į teismą dėl viešojo intereso gynimo, atkreiptinas dėmesys į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išaiškinimą 2008 m. liepos 25 d. nutartyje, priimtoje administracinėje byloje Nr. A-146-335-08. Teismas nurodė, kad įgyvendinant teisinės valstybės principą turi būti užtikrinamas teisinių santykių stabilumas, kuris nebūtų užtikrintas, jei teisinių santykių subjektai neribotą laiką negalėtų būti tikri, ar dėl jų atžvilgiu priimtų administracinių aktų nebus inicijuojamas viešojo intereso gynimo procesas teisme. Nepateisinamai ilgas viešojo administravimo subjektų delsimas informuoti prokurorą apie galimus viešojo intereso pažeidimus galėtų lemti, kad prokuroras apie viešojo intereso pažeidimą sužinos praėjus ilgam laikui po atitinkamo administracinio akto priėmimo. Tokiu atveju galimybė kreiptis į teismą ginant viešąjį interesą taptų praktiškai neribota laike, o tokia situacija teisinėje valstybėje negalima. Dėl to teismas, įvertinęs pusiausvyrą tarp ginamų vertybių ir poreikio užtikrinti teisinių santykių stabilumą, gali atsisakyti ginti viešąjį interesą net ir tais atvejais, kai prokuroras nors ir nepraleido vieno mėnesio termino kreiptis į teismą (skaičiuojant nuo momento, kai surinkti ar turėjo būti surinkti duomenys apie viešojo intereso pažeidimą), tačiau yra praėjęs nepateisinamai ilgas terminas nuo atitinkamų administracinių aktų priėmimo ir teisinių santykių atsiradimo momento. Lietuvos Aukščiausiojo teismo yra išaiškinta, kad tokiu atveju sprendžiant, ar yra pagrindas atsakyti ginti viešąjį interesą, turi būti įvertinamos visos aplinkybės, dėl kurių buvo ilgą terminą nesikreipta dėl viešojo intereso gynimo, t. y. įvertinti prokuroro, viešojo administravimo subjektų veiksmai, fizinio ar juridinio asmens, kurio naudai priimti ginčijami administraciniai aktai, veiksmai jų teisėtumo ir sąžiningumo aspektu, kitos svarbios bylai aplinkybės (LAT 2011 08 23 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-344/2011)

76Nagrinėjamoje byloje, nustatyta, kad pareiškimą apie ( - ) turgaus privatizavimą, pastatų teisinę registraciją, atsakovės sudarytą valstybinės žemės sklypo adresu ( - ); nuomos sutartį iš A. Č. prokuroras gavo 2010 m. lapkričio 3 d., šios medžiagos tyrimą ir vertinimą prokuroras atliko daugiau nei per vieną mėnesį, ieškinį teismui padavė 2011 m. kovo 21 d., todėl terminas kreiptis į teismą ginant viešąjį interesą dėl dalies reikalavimų, o būtent administracinių aktų pripažinimo negaliojančiais dalyje, buvo praleistas. Teismas sprendžia, kad šioje byloje ieškinio senaties terminas skaičiuotinas nuo A. Č. pareiškimo padavimo prokurorui ir duomenų surinkimo ir patikrinimo dienos, t.y. teismas sprendžia, kad atsižvelgus į su ieškiniu pateiktų dokumentų apimtį, ieškinio ir pareiškimo turinį (argumentacija, minčių dėstymas, struktūra daugelyje vietų sutampa), dviejų mėnesių terminas nuo pareiškimo prokuratūroje gavimo dienos yra pakankamas.

77Nagrinėjamoje byloje svarbi aplinkybė, kad nuo priimtų ginčijamų administracinių aktų iki prokuroro kreipimosi į teismą dienos praėjo daugiau kaip aštuoniolikos metų laikotarpis, t. y. pakankamai ilgas laiko tarpas, dėl kurio galima būtų spręsti, ar nėra pagrindo teismui atsisakyti ginti viešąjį interesą šioje byloje. Ieškinio senaties termino instituto paskirtis sutampa su viešuoju interesu išlaikyti civilinių santykių stabilumą ir apibrėžtumą. Kasacinis teismas yra nurodęs, kad kartais reikia ieškoti ne tik viešojo ir privataus intereso pusiausvyros, o tiesiog nustatyti kelių viešųjų interesų pusiausvyrą arba rinktis, kurio viešojo intereso gynyba konkrečiu atveju yra prioritetinė (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. gruodžio 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje generalinis prokuroras v. F. Z. ir kt., bylos Nr. 3K-3-578/2007; 2010 m. balandžio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Klaipėdos miesto apylinkės vyriausiasis prokuroras v. Neringos savivaldybės taryba ir kt., bylos Nr. 3K-3-143/2010). Nagrinėjamoje byloje, minėta, viešasis interesas susijęs su siekiu ir pareiga užtikrinti įstatymų laikymąsi. Tačiau ir siekis išlaikyti civilinių santykių stabilumą ir apibrėžtumą taip pat yra susijęs su viešojo intereso gynimu. Sprendžiant šį klausimą, kaip jau pirmiau nurodyta, vertintinos priežastys, dėl kurių nesiimta ginti viešąjį interesą per įmanomai trumpiausią terminą po pažeidimo padarymo: viešojo administravimo subjektų veiksmai, juridinio asmens, kurio naudai priimti ginčijami administraciniai aktai, veiksmai, visų administracinių ir civilinių santykių subjektų veiksmų teisėtumas ir sąžiningumas.

78Šioje byloje yra ginčijami Prienų rajono savivaldybės administraciniai aktai – potvarkiai, su UAB ( - ) sudaryta valstybinės žemės nuomos sutartis, kuri sudaryta su Kauno apskrities valdytojo administracija. Abi šios institucijos byloje nesutiko su prokuroro pareikštais reikalavimais (po Kauno apskrities valdytojo administracijos procesinių teisių perėmimo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos). Pažymėtina, kad, įgyvendinant viešąjį interesą valstybinės žemės naudojimo srityje, disponuojant savivaldybei priklausančiu turtu, valstybės ir visuomenės vardu veikia atitinkamos valstybės ir savivaldybės institucijos, kurių sprendimus prokuroras prašo panaikinti šioje byloje. Taigi, prokuroras šioje byloje gina viešąjį interesą manydamas teritoriniam valstybinio administravimo subjektui ir vietos savivaldos institucijoms pagal kompetenciją veikus neteisėtai, pažeidžiant teisingumo ir sąžiningumo principus bei nepaisant imperatyviųjų įstatymo normų reikalavimų. Institucijos, nevykdančios joms paskirtų funkcijų yra atsakingos už atsiradusius tokių veiksmų teisinius padarinius.

79Vertinant kitų administracinių ir civilinių santykių subjektų – UAB „( - ), fizinių asmenų veiksmus perleidžiant savo turtą bendrovių nuosavybėn ir įgyvendinant teisę į valstybinės žemės nuomą ne aukciono tvarka teisingumo ir sąžiningumo aspektais, teismas sprendžia, kad būtina pakartoti kai kuriuos teisinėms išvadoms padaryti reikšmingus faktinius ir teisinius argumentus.

80Pagal Valstybės pirminio turto privatizavimo įstatymą 6 fiziniai asmenys dalyvavo aukcione ir privatizavo ( - ) turgų. Kaip nurodyta aukščiau teismas nenustatė pažeidimų privatizuojant ( - ) turgų. 6 fiziniai asmenys, privatizavę ( - ) turgų, pagal galiojančius teisės aktus įsteigė UAB ( - ), po to, 1994 metais UAB ( - ) pagal galiojančius teisės aktus buvo reorganizuota į dvi įmones: UAB ( - ) ir UAB ( - ), buvo padalintas 6 fizinių asmenų aukcione įgytas įmonės turtas, jie pasidalino įmonėmis, 1997 metais ( - ) buvo likviduota, o UAB ( - ) veikia iki šiol. Turtą privatizavę asmenys jokių pretenzijų vienas kitam neturi. Pažymėtina, kad turtą 6 fiziniai asmenys privatizavo sudarydami sandorį su valstybe, įvykdė visas sąlygas: dalyvavo aukcione, nustatytu terminu sumokėjo už įgytą turtą, privatizuotos įmonės veikla nepakeista iki šiol, įmonės veikla yra susijusi su viešojo intereso tenkinimu – teikiamos turgaus paslaugos. Įvertinęs nurodytą, teismas sprendžia, kad 6 fizinių asmenų veiksmai atitiko teisingumo ir sąžiningumo principus. Tai inter alia lemia ir taisyklės injuria ius non oritur taikymą ir leidžia pripažinti, kad 6 fizinių asmenų lūkesčiai yra teisėti, todėl turi būti ginami.

81Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad teisėtų lūkesčių principas įtvirtina idėją, jog būtina pripažinti, gerbti ir ginti teisėtai įgytas civilines teises, t. y. asmuo, teisėtai įgijęs civilines teises, turi pagrįstą tikėjimą, kad savo teises galės įgyvendinti tiek veikdamas šiandien, tiek ateityje. Teisėtų lūkesčių apsaugos principas siejasi su pareiga laikytis prisiimtų įsipareigojimų bei teise pagrįstai tikėtis, kad asmens pagal galiojančius teisės aktus įgytos teisės bus išlaikytos tam tikrą laiką ir galės būti realiai įgyvendinamos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. vasario 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Kauno sodininkų bendrija ,,Baltasis gandras“ v. Kauno apskrities viršininko administracija ir kt., bylos Nr. 3K-3-48/2009; 2011 m. balandžio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje pagal A. D. pareiškimą, bylos Nr. 3K-3-148/2011; kt.). Taigi viena iš teisėtų lūkesčių apsaugos principo taikymo sąlygų – kad asmuo būtų teisėtai pagal galiojančius teisės aktus įgijęs civilines teises. Nagrinėjamoje byloje, kaip minėta, ši sąlyga nustatyta, todėl yra teisinis pagrindas šioje byloje taikyti teisėtų lūkesčių apsaugos principą ir dar ir tuo pagrindu atmesti prokuroro ieškinio reikalavimus naikinti administracinius aktus bei pripažinti negaliojančia valstybinės žemės nuomos sutartį.

82Vadovaudamasis CPK 270 str., teismas

Nutarė

83ieškinį atmesti.

84Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos skundžiamas Lietuvos Apeliaciniam teismui apeliacinį skundą paduodant per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Rūta Palubinskaitė viešame teismo... 2. patikslintu ieškiniu (b.l. 183-196, t. 1) ieškovas prašo:... 3. 1. pripažinti negaliojančiu 1992 m. sausio 25 d. įvykusį aukcioną, kuriame... 4. 2. pripažinti negaliojančia Prienų rajono privatizavimo komisijos 1992 m.... 5. 3. pripažinti negaliojančiu 1992 m. vasario 4 d. atsakovams išduotą... 6. 4. pripažinti niekiniu nuo priėmimo dienos 1992 m. liepos 20 d. Prienų... 7. 5. pripažinti, kad UAB ( - ) įsteigta ne reorganizavimo būdu, vykdant UAB (... 8. 6. pripažinti, kad UAB ( - ) ir UAB ( - ) nepagrįstai praturtėjo be teisinio... 9. 7. pripažinti, kad UAB ( - ) vardu 1992 07 28 atlikta pirminė pastatų: 1E1p,... 10. 8. panaikinti nekilnojamojo turto objektų: 1E1p, unikalus Nr. ( - ), su... 11. 9. pripažinti neteisėtu Prienų rajono valdybos 1993 m. lapkričio 4 d.... 12. 10. pripažinti negaliojančia 1996 m. vasario 19 d. valstybinės žemės... 13. 11. taikyti dvišalę restituciją, grąžinant aukcione parduotą turtą... 14. Ieškovas nurodo ieškinį pareiškiantis gindamas viešąjį interesą,... 15. Teismo posėdžio metu prokurorė ieškinį palaikė, nurodė, kad ieškinio... 16. Atsiliepimu į patikslintą ieškinį (b.l. 3-7, t. 2) atsakovė Nacionalinė... 17. Teismo posėdžio metu atstovė palaikė atsiliepime į ieškinį išdėstytą... 18. Atsiliepimu į patikslintą ieškinį (b.l. 9-11, t. 2) atsakovas VĮ Registrų... 19. Teismo posėdžio metu atstovė palaikė argumentus, išdėstytus atsiliepime... 20. Atsiliepimu į patikslintą ieškinį (b.l. 23-33, t. 2) atsakovė Prienų... 21. Teismo posėdžio metu atstovė parodė, kad palaiko atsiliepime išdėstytus... 22. Atsiliepimu į ieškinį ir patikslintą ieškinį (b.l. 118-123, t. 1; b.l.... 23. Teismo posėdžio metu atstovė nurodė, kad reikia atsižvelgti į Lietuvos... 24. Teismo posėdžio metu atsakovas J. A. paaiškino, kad niekas nekalba, kiek... 25. Atsiliepimu į patikslintą ieškinį (b.l. 18-22, t. 2) trečiasis asmuo A.... 26. Ieškinys atmestinas.... 27. Lietuvos Aukščiausioji taryba - Atkuriamasis Seimas 1991 m. vasario 28 d.... 28. Sutinkamai su LRV 1991 11 14 potvarkiu Nr. 851 vartotojų kooperacijos... 29. Vadovaujantis LR Vyriausybės 1991 m. gegužės 6 d. nutarimu Nr. 174... 30. 1992m. balandžio 7 d. buvo įregistruota UAB ( - ) (t.1, b.l. 37), o... 31. 1994 03 04 įvyko UAB ( - ) akcininkų susirinkimas, kurio metu akcininkai... 32. Prokuroras mano, jog visi aukščiau nurodyti veiksmai yra atlikti neteisėtai,... 33. Dėl reikalavimų pripažinti negaliojančiu 1992 m. sausio 25 d. įvykusį... 34. Prokurorė ieškinį grindžia Valstybinio turto pirminio privatizavimo... 35. Prokuroras nurodo, kad vadovaujantis 1992 01 17 Centrinės privatizavimo... 36. 1992 01 25 Prienų rajono privatizavimo tarnybos Pažymoje nurodyta, kad... 37. Prokuroras nurodo, kad nėra duomenų, kad ( - ) turgavietę privatizavę... 38. Prokuroras nurodo, kad jam kyla pagrįstas klausimas kokio, dokumento pagrindu... 39. Prokuroras mano, kad yra išduotas netinkamas nuosavybės teisės liudijimas,... 40. Prokuroras taip pat nurodo, kad po privatizacijos, o sprendžiant iš... 41. Prokuroras taip pat nurodo, kad Vadovaujantis 1992 03 13 LR Vyriausybės... 42. Be to, LR Vyriausybės 1992 03 13 Nutarimas Nr. 159 „Dėl priemonių... 43. Iš įmonės įregistravimo pažymėjimo matyti, kad Prienų rajono valdyba... 44. Prokuroras mano, kad 6 fiziniai asmenys, aukcione privatizavę nekilnojamąjį... 45. Prokuroras pažymi tai, kad aukciono protokolą ir nuosavybės teisės... 46. Nurodyti įrodymai ir faktinės bylos aplinkybės paneigia prokuroro teiginį,... 47. Dėl UAB ( - ) įsteigimo ir įsteigimo ir ( - ) turgavietės pastatų... 48. Toliau ieškinyje prokuroras nurodo, kad Prienų rajono valdyba 1992 07 20... 49. Teismas šiuos argumentus atmeta dėl sekančių motyvų: iš inventorizavimo... 50. Teismas įvertinęs aukščiau išdėstytus motyvus ir argumentus sprendžia,... 51. Dėl reikalavimo pripažinti, kad UAB ( - ) įsteigta ne reorganizavimo būdu,... 52. Ieškinyje nurodoma, kad 1994 03 04 įvyko UAB ( - ) visuotinis akcininkų... 53. Su šiais argumentais teismas nesutinka.... 54. Pastatų 1E1p, 2B1m, esančių ( - ) nuosavybės teisės registracija UAB ( - )... 55. Teismas sprendžia, kad šis ieškinio reikalavimas atmestinas kaip neįrodytas... 56. Dėl reikalavimo pripažinti, kad UAB ( - ) ir UAB ( - ) nepagrįstai... 57. Pastatų 1E1p, 2B1m, esančių ( - ) nuosavybės teisės registracija UAB ( - )... 58. Teismas su šiais argumentais nesutinka.... 59. Pirma, kaip konstatuota aukščiau prokuroras sutiko, kad visgi 6 fizinių... 60. Teismas, įvertinęs aukščiau nurodytas faktines bylos aplinkybes, įrodymus,... 61. Dėl reikalavimų pripažinti neteisėtu Prienų rajono valdybos 1993 m.... 62. Prokuroras nurodo, kad kadangi pastatus ( - ) UAB ( - ), o vėliau UAB ( - )... 63. Reikalavimas pripažinti žemės nuomos sutartį negaliojančia taip pat... 64. Teismas sprendžia, kad nepatenkinus pirmųjų reikalavimų ir nepripažinus... 65. Dėl restitucijos... 66. Prokuroras nurodo, kad teismui pripažinus 1992 01 25 aukcioną ir su juo... 67. Teismas sprendžia, kad nepatenkinus aukščiau nurodytų ieškinio... 68. Dėl viešojo intereso.... 69. CPK 49 str. numato, kad prokuroras turi teisę pareikšti ieškinį viešajam... 70. Atsakovė UAB ( - ) prašė nustatyti koks viešasis interesas yra ginamas... 71. Teismas, įvertinęs nurodytus motyvus sprendžia, kad šioje byloje yra... 72. Dėl ieškinio senaties termino ir teisėtų lūkesčių apsaugos principo... 73. Atsakovė UAB ( - ) prašo taikyti ieškinio senatį. Nurodo, kad VĮ Registrų... 74. Šioje byloje yra pareikšti administracinio ir civilinio pobūdžio... 75. Pasisakant dėl ieškinio senaties termino, prokurorui kreipiantis į teismą... 76. Nagrinėjamoje byloje, nustatyta, kad pareiškimą apie ( - ) turgaus... 77. Nagrinėjamoje byloje svarbi aplinkybė, kad nuo priimtų ginčijamų... 78. Šioje byloje yra ginčijami Prienų rajono savivaldybės administraciniai... 79. Vertinant kitų administracinių ir civilinių santykių subjektų – UAB „(... 80. Pagal Valstybės pirminio turto privatizavimo įstatymą 6 fiziniai asmenys... 81. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad teisėtų lūkesčių principas... 82. Vadovaudamasis CPK 270 str., teismas... 83. ieškinį atmesti.... 84. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos skundžiamas Lietuvos...