Byla 2K-575/2011

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš pirmininko Viktoro Aiduko, Vytauto Greičiaus ir pranešėjo Olego Fedosiuko, sekretoriaujant Ritai Bartulienei, dalyvaujant prokurorei Linai Beinarytei, kaltinamajam A. O. (A. O.), gynėjai advokatei Eleonorai Vasiliauskienei, vertėjai Annei Jagminienei, teismo posėdyje kasacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo departamento vyriausiojo prokuroro pavaduotojo Žydrūno Radišausko kasacinį skundą dėl Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gegužės 12 d. nutarties.

2Vilniaus apygardos teismo 2009 m. spalio 28 d. nuosprendžiu A. O. nuteistas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 184 straipsnio 2 dalį laisvės atėmimu trejiems metams šešiems mėnesiams, pagal BK 183 straipsnio 1 dalį laisvės atėmimu vieneriems metams. Remiantis BK 63 straipsnio 1, 4 dalimis, paskirtos bausmės subendrintos dalinio sudėjimo būdu ir galutinė subendrinta bausmė paskirta laisvės atėmimas ketveriems metams. Pritaikius 2002 m. lapkričio 7 d. Lietuvos Respublikos įstatymo Nr. IX-1182 „Dėl amnestijos pažymint Lietuvos Respublikos Konstitucijos dešimties metų sukaktį“ 4 straipsnio 2 dalies 1 punktą, neatliktos bausmės dalis sumažinta vienu penktadaliu.

3Iš nuteistojo A. O. likviduojamai UADB „T.“ priteista 2 240 684,19 Lt žalai atlyginti.

4Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gegužės 12 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismo 2009 m. spalio 28 d. nuosprendis panaikintas ir byla perduota prokurorui dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 219 straipsnio reikalavimų neatitinkančio kaltinamojo akto surašymo.

5Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo pranešimą, prokurorė, prašiusios kasacinį skundą tenkinti, kaltinamojo ir jo gynėjos, prašiusių kasacinį skundą atmesti, paaiškinimų,

Nustatė

6A. O. pagal BK 184 straipsnio 2 dalį buvo kaltinamas (ir Vilniaus apygardos teismo 2009 m. spalio 28 d. nuosprendžiu už tai nuteistas, tačiau šis nuosprendis vėliau panaikintas) tuo, kad iššvaistė jo žinioje buvusį didelės vertės svetimą turtą, būtent: nuo 2000 m. balandžio 4 d. iki 2000 m. balandžio 21 d. neteisėtai, be Valstybinės draudimo priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pritarimo eidamas uždarosios akcinės draudimo bendrovės (toliau – UADB) „T.“ (Vilnius, ( - )) generalinio direktoriaus pareigas, 2000 m. balandžio 7 d., neturėdamas teisės sudaryti prekinio kredito draudimo sutarties, pažeisdamas Draudėjo prievolių įvykdymo savanoriškojo draudimo taisyklių Nr. 011 2.3 punktą, Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo 24 straipsnį, 40 straipsnį, suteikiantį teisę draudimo įmonei vykdyti kredito draudimą, jei ji turi įstatinį kapitalą ne mažesnį kaip septyni milijonai litų, neteisėtai sudarė draudimo sutartį (draudimo polisas Nr. T 0001) su faktiškai nefunkcionuojančia Estijos įmone „Tormaton OU“ (Talinas, Tatari g. 6), už kurios sutartinius įsipareigojimus raštu Nr. 001 laidavo kreditoriui – „Carton Capital Ltd.“ (reg. Suite 606, 1220 N. Market street, Wilmington, DE 19801, USA) už įmonės „Tormaton OU“ pareigą sumokėti už prekes pagal šių įmonių tarpusavio 2000 m. balandžio 5 d. sudarytos sutarties sąlygas, nurodant draudimo sumą iki 2 074 634 Lt, išmokamą pagal įmonės „Carton Capital Ltd.“ pretenzinį raštą, jei draudėjas („Tormaton OU“) neatsiskaito už produkciją iki sutartos datos – 2000 m. balandžio 17 d. Tęsdamas savo nusikalstamą veiką, 2000 m. balandžio 19 d. elektroniniu paštu gavęs „Carton Capital Ltd.“ pranešimą, kad „Tormaton OU“ neįvykdė sutarties sąlygų ir dėl to prašė pervesti draudimo išmoką į įmonės sąskaitą, pažeisdamas Draudimo įstatymo 18 straipsnį, reikalaujantį, kad draudėjas pagrįstų draudimo įvykį tinkamais dokumentais – draudimo įvykio aktais, teisėsaugos įstaigų dokumentais, ekspertų išvadomis ir kt., pažeisdamas Akcinių bendrovių įstatymo 27 straipsnio 7 dalį, draudžiančią be visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimo ilgalaikį akcinės bendrovės turto perdavimą, perleidimą, nuomą, įkeitimą, taip pat laidavimą, garantavimą savo turtu kitų subjektų prievolių įvykdymą, jei prievolinis įsipareigojimas viršija bendrovės 1/20 įstatinio kapitalo, A. O. 2000 m. balandžio 21 d. iš UADB „T.“ sąskaitos Nr. ( - ), esančios AB „Vilniaus bankas“, pervedė į „Carton Capital Ltd“ sąskaitą Nr. 0000756309 „Parex“ banke Rygoje, Latvijoje, 122 093,33 JAV dolerių ir iš UADB „T.“ sąskaitos Nr. ( - ), esančios AB „Hansabankas“, pervedė į „Carton Capital Ltd.“ nurodytą sąskaitą 392 826,50 JAV dolerių. Taip A. O., sudaręs neteisėtą draudimo sutartį, be teisinio pagrindo padaręs bankinius UADB „T.“ priklausančių pinigų pavedimus trečiajai bendrovei („Carton Capital Ltd.“), iššvaistė jo žinioje buvusį didelės vertės svetimą turtą – 2 059 679,30 Lt.

7A. O. taip pat buvo kaltinamas pagal BK 183 straipsnio 1 dalį (ir Vilniaus apygardos teismo 2009 m. spalio 28 d. nuosprendžiu už tai nuteistas, tačiau šis nuosprendis vėliau panaikintas) tuo, kad pasisavino dalį jam patikėto svetimo turto: 2000 m. balandžio 7 d. UADB „T.“ patalpose, esančiose Vilniuje, ( - ), bendrovės kasoje gavęs 41 000 Lt, kuriuos privalėjo įnešti į įmonės sąskaitą AB „Hansabankas“, įmokėjo į banką 35 000 Lt, o 6000 Lt pasisavino; 2000 m. balandžio 21 d., tęsdamas nusikalstamą veiką, pagal AB „Hansabankas“ čekį HL 0047651 iš UADB „T.“ banko sąskaitos Nr. ( - ) paėmė ir pasisavino 10 000 Lt. Taip A. O. iš viso pasisavino 16 000 Lt, priklausančių UADB „T.“.

8Kasaciniu skundu prokuroras prašo panaikinti Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gegužės 12 d. nutartį ir perduoti bylą iš naujo nagrinėti apeliacine tvarka. Kasatorius nurodo, kad BPK 254 straipsnio 3 dalyje numatytos būtinos sąlygos, kurioms esant teismas gali perduoti bylą prokurorui: nagrinėjimo teisme metu turi būti nustatyta, kad surašytas iš esmės BPK 219 straipsnio reikalavimų neatitinkantis kaltinamasis aktas ir tai trukdo nagrinėti bylą. Kaltinamasis aktas neatitinka įstatymo nuostatų, kai jame nenurodytas įtariamojo vardas, pavardė, gimimo data, asmens kodas, šeiminė padėtis, profesija, darbovietė, duomenys apie ankstesnį teistumą (BPK 219 straipsnio 2 punktas); arba neteisingai nurodytas nusikalstamos veikos aprašymas: padarytos nusikalstamos veikos vieta, laikas, būdas, padariniai ir kitos svarbios aplinkybės, įtariamojo atsakomybę lengvinančios ir sunkinančios aplinkybės (BPK 219 straipsnio 3 punktas).

9Apeliacinės instancijos teismas konstatavo, kad kaltinamasis aktas neatitiko BPK 219 straipsnio 2, 3 punktų reikalavimų, nes ikiteisminio tyrimo metu nebuvo pateikti įtarimai visiems, tikėtina, nusikalstamą veiką padariusiems asmenims, šie asmenys nenurodyti kaltinamajame akte, dėl to neteisingai aprašyta A. O., kuris nebuvo vienintelis ir savarankiškas nusikaltimo subjektas, veika, neatskleistas nusikaltimo mechanizmas. Kasatoriaus manymu, šie teismo argumentai nėra pagrindas dėl kaltinamojo akto trūkumų perduoti bylą prokurorui. Kasatorius pažymi, kad apeliacinės instancijos teismas ėmėsi jam nebūdingos baudžiamojo persekiojimo funkcijos, nepagrįstai nurodydamas, jog reikia nustatyti nusikaltimo organizatorius ir kitus vykdytojus, taip pažeidė BPK 255 straipsnio 1 dalį. Šiame straipsnyje reglamentuojamos nagrinėjimo teisme ribos, kurios nustatomos prokuroro kaltinamajame akte ir teisėjo nutartyje perduoti bylą nagrinėti teisiamajame posėdyje. Jeigu nagrinėjimo teisme metu paaiškėja, kad kaltinamasis ar kitas asmuo gali būti padaręs kitą nusikalstamą veiką, kuri nebuvo nurodyta kaltinamajame akte, teismas motyvuota nutartimi apie tai praneša prokurorui, tačiau negali jam perduoti visos bylos (BPK 257 straipsnis). Kasatoriaus manymu, apeliacinės instancijos teismas, nustatęs, kad A. O. nusikalstama veika kvalifikuota netinkamai, galėjo ją perkvalifikuoti, o paaiškėjus, jog nusikalstamą veiką galėjo padaryti ir kiti asmenys, – motyvuota nutartimi pranešti prokurorui.

10Kasaciniame skunde teigiama ir tai, kad apeliacinės instancijos teismo padaryta išvada, jog kaltinamasis aktas surašytas, pažeidžiant BPK 219 straipsnio 2 ir 3 punktų reikalavimus, prieštarauja šių normų turiniui ir bylos medžiagai. Kaltinamojo akto turinys patvirtina, kad jame pateiktas A. O. nusikalstamos veikos aprašymas, nurodant jos vietą, laiką, būdą, padarinius, kitas svarbias aplinkybes tiek, kiek jos nustatytos bylos medžiaga. Kaltinamasis aktas surašytas ne tik laikantis BPK 219 straipsnio 2, 3 punktų reikalavimų, bet ir generalinio prokuroro 2003 m. balandžio 11 d. įsakymo Nr. 1-47 (pakeisto 2007 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. 1-179) „Dėl ikiteisminio tyrimo terminų kontrolės tvarkos ir rekomendacijų patvirtinimo“ nuostatų. Kasatorius pažymi, kad pagal BPK nuostatas teismui nesuteikta teisė dėl neišsamaus ikiteisminio tyrimo grąžinti bylą prokurorui. Kaltinamasis aktas yra prokuroro, kaip vienos iš proceso šalių, užimama pozicija, juo užbaigiama ikiteisminio tyrimo stadija ir išdėstomi svarbiausi šios stadijos rezultatai. Be to, A. O. nebuvo pareiškęs, kad dėl netinkamai surašyto kaltinamojo akto ar pranešimo apie įtarimą suvaržytos jo procesinės teisės.

11Kasacinis skundas atmestinas.

12Dėl teismo nuosprendžio panaikinimo ir bylos perdavimo prokurorui pagrįstumo

13Pagal BPK 326 straipsnio 1 dalies 5 punktą apeliacinės instancijos teismas priima nutartį panaikinti nuosprendį ir perduoti bylą prokurorui, kai ikiteisminio tyrimo metu buvo surašytas iš esmės BPK 219 straipsnio reikalavimų neatitinkantis kaltinamasis aktas ir tai trukdo nagrinėti bylą. Nagrinėjamoje byloje Lietuvos apeliacinis teismas tokį sprendimą priėmė nustatęs, kad ikiteisminio tyrimo metu surašytas iš esmės BPK 219 straipsnio 2, 3 punktų reikalavimų neatitinkantis kaltinamasis aktas ir šis pažeidimas trukdo nagrinėti bylą. Tokiai teismo išvadai pritartina.

14Nors neišsamiai atlikto ikiteisminio tyrimo faktas arba tai, kad kaltinimai nebuvo pareikšti kitiems asmenims, tikėtina dalyvavusiems nusikalstamoje veikoje, savaime nesuteikia teismui teisės grąžinti bylą prokurorui (kasacinės nutartys Nr. 2K-441/2004, 2K-250/2009), tačiau kaltinamajame akte neturi būti esminių trūkumų ar nesutapimų su bylos medžiaga, kurie sudarytų kliūtį teisingo sprendimo priėmimui. Kaltinamasis aktas pirmosios instancijos teismui yra sprendimo krypties orientyras bei sprendimo ribų kriterijus, būtent todėl privalo atitikti byloje faktiškai nustatytas aplinkybes. Kai kaltinamajame akte nenurodytos arba neteisingai nurodytos svarbios aplinkybės, turinčios atitikti baudžiamajame įstatyme įtvirtintus nusikalstamos veikos sudėties požymius, laikoma, kad jis neatitinka BPK 219 straipsnyje nustatytų reikalavimų (kasacinės nutartys Nr. 2K-413/2010, 2K-414/2010, 2K-387/2011).

15Nagrinėjamoje byloje kaltinamajame akte aprašytos A. O. inkriminuotos nusikalstamos veikos, nurodant jų padarymo laiką, vietą, būdą, aplinkybes, veikų aprašymai atitinka BK normų, pagal kurias šios veikos buvo kvalifikuotos (BK 184 straipsnio 2 dalis, 183 straipsnio 1 dalis), turinį. Tačiau A. O. padaryti nusikalstami veiksmai aprašyti kaltinamajame akte tarsi jis vienas, be bendrininkų pagalbos, būtų iššvaistęs ir pasisavinęs draudimo bendrovei priklausantį turtą. Apeliacinės instancijos teismas motyvuotai nurodė, kad toks nusikalstamos veikos aprašymas neatitinka bylos medžiagos. Anot šio teismo, byloje esantys duomenys ir pirmosios instancijos teismo nuosprendžio turinys leidžia daryti išvadą, kad visas pinigų iš UADB ,,T.“ pagrobimas buvo kruopščiai suplanuotas ir vykdomas etapais, tačiau pinigų užvaldymo schemą sumanė ir vykdymą organizavo ne A. O., o kiti asmenys; A. O. buvo tik vienas iš vykdytojų, kurio vaidmuo nebuvo pagrindinis (jis buvo statytinis, kuris pats savarankiškai jokių sprendimų nepriiminėjo), taigi kaltinimas pateiktas tik asmeniui, formaliai vadovavusiam UADB ,,T.“ ir pasirašinėjusiam jam pateikiamus dokumentus; nusikaltimo organizatorių ir kitų vykdytojų veika kaltinamajame akte visiškai neįvertinta, jie nebuvo nurodyti kaltinamajame akte, nors yra žinomi, dėl šios priežasties neteisingai aprašyta ir A. O. veika, neatskleistas nusikaltimo mechanizmas; nei ikiteisminio tyrimo metu, nei pirmosios instancijos teisme nebuvo ištirtas piniginių lėšų, pervestų iš UADB ,,T.“ sąskaitų, judėjimas. Konstatuotina, kad apeliacinės instancijos teismas, nustatęs šias aplinkybes, padarė pagrįstą išvadą, jog kaltinamasis aktas neatitinka įstatymo reikalavimų ir tai trukdo nagrinėti bylą.

16Kasatoriaus argumentas, kad apeliacinės instancijos teismas, nurodydamas, jog reikia nustatyti nusikaltimo organizatorius ir kitus vykdytojus, ėmėsi jam nebūdingos baudžiamojo persekiojimo funkcijos ir taip pažeidė BPK 255 straipsnio 1 dalį, atmestinas. Bylos perdavimas prokurorui pirmiausia grindžiamas ne būtinumu pareikšti kaltinimus kitiems asmenims, bet tinkamai surašyti kaltinamąjį aktą, iš kurio būtų galima spręsti apie realiai atliktus kaltinamojo ir kitų asmenų veiksmus, jo tikrąjį vaidmenį pasisavinant ir iššvaistant svetimą turtą, tyčios turinį, bendrininkavimo formą, atsakomybę lengvinančių aplinkybių buvimą, priteistinos žalos dydį ir kitus esminius klausimus. Šį tikslą galima pasiekti net jeigu kaltinimų pareiškimas kitiems asmenims procesiškai būtų neįmanomas (dėl suėjusios senaties, nenustatymo ir pan.).

17Atsižvelgdama į išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja, kad apeliacinės instancijos teismo nurodyti kaltinamojo akto trūkumai pagrindžia priimtą sprendimą BPK 326 straipsnio 1 dalies 5 punkto pagrindu panaikinti teismo nuosprendį ir bylą perduoti prokurorui.

18Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 382 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

19Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo departamento vyriausiojo prokuroro pavaduotojo Žydrūno Radišausko kasacinį skundą atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų... 2. Vilniaus apygardos teismo 2009 m. spalio 28 d. nuosprendžiu A. O. nuteistas... 3. Iš nuteistojo A. O. likviduojamai UADB „T.“ priteista 2 240 684,19 Lt... 4. Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos... 5. Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo pranešimą, prokurorė, prašiusios... 6. A. O. pagal BK 184 straipsnio 2 dalį buvo kaltinamas (ir Vilniaus apygardos... 7. A. O. taip pat buvo kaltinamas pagal BK 183 straipsnio 1 dalį (ir Vilniaus... 8. Kasaciniu skundu prokuroras prašo panaikinti Lietuvos apeliacinio teismo... 9. Apeliacinės instancijos teismas konstatavo, kad kaltinamasis aktas neatitiko... 10. Kasaciniame skunde teigiama ir tai, kad apeliacinės instancijos teismo... 11. Kasacinis skundas atmestinas.... 12. Dėl teismo nuosprendžio panaikinimo ir bylos perdavimo prokurorui pagrįstumo... 13. Pagal BPK 326 straipsnio 1 dalies 5 punktą apeliacinės instancijos teismas... 14. Nors neišsamiai atlikto ikiteisminio tyrimo faktas arba tai, kad kaltinimai... 15. Nagrinėjamoje byloje kaltinamajame akte aprašytos A. O. inkriminuotos... 16. Kasatoriaus argumentas, kad apeliacinės instancijos teismas, nurodydamas, jog... 17. Atsižvelgdama į išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 18. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso... 19. Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo...