Byla 1A-120/2013
Dėl Kauno apygardos teismo 2012 m. sausio 31 d. nuosprendžio, kuriuo

1Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Valdimaro Bavėjano (pranešėjo), teisėjų: Viktoro Kažio, Violetos Ražinskaitės, sekretoriaujant Rasai Maldanytei, Jūratei Česnulevičienei, dalyvaujant prokurorei Vidai Ramanauskienei, nuteistiesiems V. J., G. K., D. R., A. V., gynėjams Linui Šarkiui, Vaidučiui Paliukui, Algirdui Gurauskui, Žilvinui Kalinauskui, teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal Kauno apygardos prokuratūros skyriaus prokuroro, nuteistųjų V. J. ir A. V. apeliacinius skundus dėl Kauno apygardos teismo 2012 m. sausio 31 d. nuosprendžio, kuriuo

2V. J. nuteistas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 202 straipsnio 1 dalį 150 bazinio baudos dydžio (toliau – BBD) (19500 Lt) bauda.

3V. J. pagal BK 216 straipsnio 1 dalį išteisintas nepadarius veikos, turinčios nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių, nuosprendis šioje dalyje apeliacine tvarka neskundžiamas.

4G. K. nuteistas pagal BK 202 straipsnio 1 dalį 100 BBD (13000 Lt) bauda.

5G. K. pagal BK 216 straipsnio 1 dalį išteisintas nepadarius veikos, turinčios nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių, nuosprendis šioje dalyje apeliacine tvarka neskundžiamas.

6D. R. nuteistas pagal BK 24 straipsnio 6 dalį, 202 straipsnio 1 dalį 100 BBD (13000 Lt) bauda.

7Vadovaujantis BK 65 straipsnio 1 dalies 2 punkto „a“ papunkčiu ir 66 straipsniu, į paskirtą bausmę įskaitytas D. R. sulaikymo nuo 2009 m. gegužės 20 d. iki 2009 m. gegužės 22 d. laikas, vieną sulaikymo dieną prilyginant 2 BBD (260 Lt) baudos daliai, ir galutinė bausmė paskirta 96 BBD (12480 Lt) bauda.

8D. R. pagal BK 216 straipsnio 1 dalį išteisintas, nepadarius veikos, turinčios nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių, tačiau nuosprendis šioje dalyje apeliacine tvarka neskundžiamas.

9A. V. nuteistas pagal BK 202 straipsnio 1 dalį 150 BBD (19500 Lt) bauda.

10A. V. pagal BK 216 straipsnio 1 dalį išteisintas nepadarius veikos, turinčios nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių, nuosprendis šioje dalyje apeliacine tvarka neskundžiamas.

11Iš A. V., V. J., G. K. ir D. R. priteista po 24,51 Lt proceso išlaidų valstybei.

12Prokuratūros pareikštas civilinis ieškinys A. V., V. J., G. K. ir D. R. dėl 382390,70 Lt žalos atlyginimo atmestas.

13V. J. panaikintas laikinas nuosavybės teisių apribojimas į turtą: butą su rūsiu, esantį ( - ), unikalus Nr. 1999-0001-3010-0019, bei panaikintas dalinis nuosavybės teisių apribojimas bei uždraudimas disponuoti šiuo turtu.

14A. V. panaikintas laikinas nuosavybės teisių apribojimas į turtą, esantį ( - ): 0,3965 ha ploto žemės sklypą, unikalus Nr. 5240-0009-0294; 0,6035 ha ploto žemės sklypą, unikalus Nr. 5240-0009-0292; pastatą - gyvenamąjį namą, unikalus Nr. 5293-2003-1018; pastatą - kiemo rūsį, unikalus Nr. 5293-2003-1029; pastatą - viralinę, unikalus Nr. 5293-2003-1032; ūkinį pastatą, unikalus Nr. 5293-2003-1046; pastatą - tvartą, unikalus Nr. 5293-2003-1050; pastatą - pirtį, unikalus Nr. 5293-2003-1061; kiemo statinius, unikalus Nr. 5293-2003-1072; bei panaikintas dalinis nuosavybės teisių apribojimas bei uždraudimas disponuoti šiuo turtu.

15Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

16A. V., V. J., G. K. ir D. R. nuteisti už tai, kad veikdami bendrininkų grupe, o D. R. veikdamas kaip padėjėjas, stambiu mastu ėmėsi komercinės veiklos kitokiu neteisėtu būdu, taip jie, veikdami vieninga tyčia ir kaip fiziniai asmenys vykdė neteisėtą veiklą, kuria verstis gali tik įstatymų nustatyta tvarka įsteigta įmonė, o būtent:

17neįsteigę įmonės ir tuo pažeisdami 2001-10-23 „Lietuvos Respublikos skirtų realizuoti netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimo“ įstatymo Nr. IX-565, 2 straipsnio 3 punkto nuostatas, kuriose nurodyta, kad skirtų realizuoti netauriųjų metalų laužo ir atliekų „supirkėjas – įstatymų nustatyta tvarka įsteigta įmonė, šio įstatymo nustatyta tvarka superkanti skirtų realizuoti netauriųjų metalų laužą ir atliekas“, 2008 m. kovo - spalio mėn. Kauno ir Alytaus miestuose iš įvairių ikiteisminio tyrimo metu nenustatytų asmenų be įsigijimo bei pardavimo dokumentų, nemokėdami jokių mokesčių, A. V., G. K. supirko metalo - vario laužą, taip neteisėtai jį įgijo, V. J. išrašė metalo laužo gabenimui reikalingus dokumentus UAB „Torlina“ vardu, o D. R. padėjo daryti nusikaltimą, teikdamas transportavimo paslaugas metalui gabenti, taip bendrais kaltinamųjų veiksmais vežė realizuoti į Lenkijos Respubliką:

182008 m. balandžio 28 d. 24 tonas po 4800 eurų už toną, iš viso už 115200 eurų (397762,56 Lt);

192008 m. gegužės 8 d. 20 tonų po 4800 eurų už toną, iš viso už 96000 eurų (331468,80 Lt);

202008 m. gegužės 27 d. 24 tonas po 4800 eurų už toną, iš viso už 115200 eurų (397762,56 Lt);

212008 m. liepos 24 d. 20 tonų po 3800 eurų už toną, iš viso už 76000 eurų (262412,80 Lt);

222008 m. rugpjūčio 6 d. 20 tonų po 3800 eurų už toną, iš viso už 76000 eurų (262412,80 Lt);

232008 m. rugsėjo 25 d. 20 tonų po 3800 eurų už toną, iš viso už 76000 eurų (262412,80 Lt);

242008 m. spalio 12 d. 24 tonas po 3800 eurų už toną, iš viso už 91200 eurų (314895,36 Lt);

252008 m. spalio 15 d. 24,4 tonos po 3800 eurų už toną, iš viso už 92720 eurų (320143,62 Lt), o iš viso per 8 kartus išvežė į Lenkijos Respubliką ir pardavė nenustatytiems asmenims 176,4 tonos vario laužo už 738320 eurų (2549271,30 Lt).

26Kauno apygardos prokuratūros skyriaus prokuroras apeliaciniu skundu prašo pakeisti apygardos teismo nuosprendį dalyje ir:

271) nurodyti nuosprendyje nusikalstamos veikos požymį – versliškumą ir iš A. V., V. J., G. K. ir D. R. išieškoti solidariai konfiskuotiną nusikaltimo padarymo priemonės ir nusikaltimo rezultato vertę atitinkančią pinigų sumą - 2549271,30 Lt.

282) iki 2549271,30 Lt išieškojimo įvykdymo pratęsti laikino nuosavybės teisių apribojimo terminą:

29- V. J. turtui - butui su rūsiu, esančiam ( - ), unikalus Nr. 1999-0001-3010-0019, bei panaikinti dalinį nuosavybės teisių apribojimą bei uždraudimą disponuoti šiuo turtu;

30- A. V. turtui, esančiam ( - ): 0,3965 ha ploto žemės sklypui, unikalus Nr. 5240-0009-0294; 0,6035 ha ploto žemės sklypui, unikalus Nr. 5240-0009-0292; pastatui – gyvenamajam namui, unikalus Nr. 5293-2003-1018; pastatui - kiemo rūsiui, unikalus Nr. 5293-2003-1029; pastatui - viralinei, unikalus Nr. 5293-2003-1032; ūkiniam pastatui, unikalus Nr. 5293-2003-1046; pastatui - tvartui, unikalus Nr. 5293-2003-1050; pastatui - pirčiai, unikalus Nr. 5293-2003-1061; kiemo statiniams, unikalus Nr. 5293-2003-1072; bei nustatyti dalinį nuosavybės teisių apribojimą bei uždraudimą disponuoti šiuo turtu.

31Kitos nuosprendžio dalies nekeisti.

32Teismo išvada, jog kaltinime nepagrįstai inkriminuotas neteisėtos komercinės veiklos požymis – versliškumas, neatitinka bylos aplinkybių.

33Prokuroras, vadovaudamasis kasacine nutartimi Nr. 2K-490/2010, teigia, kad versliškumas pagal BK 202 straipsnio 1 dalį reiškia, jog ūkine, finansine ar profesine veikla minėtais būdais užsiimama sistemingai (paprastai ne mažiau kaip tris kartus) ar nuolat ir tokia veikla yra nuolatinis, pagrindinis ar papildomas kaltininko pajamų šaltinis.

34Skunde aptardamas nuteistųjų A. V. ir G. K. parodymus bei remdamasis telekomunikacijų tinklais perduota informacija, prokuroras teigia, kad metalo laužas buvo supirktas ne per vieną kartą, o nuolat arba mažiausiai aštuonis kartus. Be to, šia neteisėta veikla buvo užsiimama reguliariai – aštuonis mėnesius, t. y. nuo 2008 m. kovo mėn. iki 2008 m. spalio mėn. Šie duomenys patvirtina, kad minėta veikla buvo užsiimama nuolatos ir sistemingai. Juo labiau, kad iš nuteistųjų A. V., V. J. ir G. K. parodymų seka, jog tai buvo nuolatinis kaltininkų pajamų šaltinis. Todėl teismas nepagrįstai pašalino vieną iš skundžiamame nuosprendyje nurodytos veikos požymių – versliškumą.

35Be to, teismas, neišieškodamas konfiskuotino turto vertę atitinkančios sumos – 2549271,30 Lt, netinkamai pritaikė BK 72 straipsnį.

36Pagal baudžiamąjį įstatymą turto konfiskavimo taikymas nepriklauso nuo teismo nuožiūros, todėl jis privalomai skiriamas nustačius, kad turtas atitinka BK 72 straipsnio 2 dalyje nurodytus konfiskuotino turto požymius ir yra kitos minėtame straipsnyje nurodytos jo taikymo sąlygos.

37Prokuroras, remdamasis teismų praktika kasacinėse bylose Nr. 2K-307/2007, 2K-573/2003, 2K-486/2006, Tarybos pamatinio sprendimo 2005/212/TVR, 1990 m. Europos konvencijos dėl pinigų plovimo ir nusikalstamu būdu įgytų pajamų paieškos, arešto bei konfiskavimo ir 2000 m. Jungtinių Tautų konvencijos prieš tarptautinį organizuotą nusikalstamumą nuostatomis, teigia, kad nusikalstamos veikos priemone yra pripažįstami ir pinigai, kuriuos kaltininkas panaudojo nusikalstamai veikai daryti.

38Byloje nustatyta, kad nuteistieji, neįsteigę įmonės ir pažeisdami galiojančius įstatymus, ėmėsi veiklos, kuriai neturėjo leidimo, per aštuonis kartus išvežė į Lenkijos Respubliką ir pardavė nenustatytiems asmenims 176,4 tonos vario laužo už 738320 eurų (2549271,30 Lt).

39Pastaroji suma yra sudaryta iš dviejų dalių – viena dalis pačių nuteistųjų panaudoti pinigai neteisėtam metalo laužo pirkimui, t. y. priemonė, bei kita dalis – gautas nuteistųjų pelnas. Abi šios dalys, pagal BK 72 straipsnio 2 dalies reikalavimus, turi būti konfiskuojama. Skundo autorius, remdamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1993-12-13 nutarimo nuostatomis, teigia, kad nekonfiskavus minėtų lėšų, jos vėl galėtų būti panaudotos nusikaltimams padaryti. Juo labiau, kad ir patys nuteistieji pripažino turėję savanaudišką tikslą pasipelnyti, vykdydami neteisėtą komercinę veiklą, ir iš jos gavo turtinės naudos.

40Prokuroras pažymi ir tai, kad konfiskavimas yra ne tik baudžiamojo, bet ir prevencinio poveikio priemonė, norint parodyti, kad vykdyti tokią veiką yra ekonomiškai nenaudinga. Be to, pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nuostatas, fiziniai asmenys, gavę 2549271,30 Lt pajamų, privalo į valstybės biudžetą sumokėti 382390,70 Lt gyventojų pajamų mokesčio. Šioje byloje teismas nuteistiesiems bendrai skyrė 64480 Lt baudų ir dėl to į valstybės biudžetą pateko beveik 6 kartus mažesnė suma, nei tuo atveju jei veika būtų vykdoma teisėtai. Todėl prokuroras teigia, kad šioje byloje netaikant turto konfiskavimo, ne tik kad nebus pasiekti bausmės tikslai, bet ir pažeisti valstybės nustatyti verslo ir mokesčių tvarkos principai.

41Vadovaudamasis BK 72 straipsnio 2, 5 dalies nuostatomis, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika prokuroras teigia, kad minėta pinigų suma turi būti išieškota solidariai iš visų nuteistųjų. Dėl šios priežasties turi būti pratęstas ir nuteistųjų V. J. ir A. V. taikomo laikino nuosavybės teisių apribojimo terminas.

42Nuteistasis V. J. apeliaciniu skundu prašo pakeisti apygardos teismo nuosprendį ir priimti naują nuosprendį, kuriuo pripažinti jį kaltu padarius nusikaltimą, numatytą BK 24 straipsnio 6 dalyje, 202 straipsnio 1 dalyje ir paskirti 75 BBD (9750 Lt) dydžio baudą. Taip pat prašo pripažinti, kad iš kaltinamajame akte nurodytų 8 metalo laužo pardavimo sandorių bylos medžiaga ir nuteistojo A. V. parodymais yra įrodyti tik 3 sandoriai: nenustatytu laiku ir nenustatytiems asmenims buvo parduota 12 tonų po 4800 eurų, iš viso už 57600 eurų (198881,28 Lt), 15 tonų po 4800 eurų, iš viso už 72000 eurų (248601,60 Lt) ir 20 tonų po 3800 eurų, iš viso už 76000 eurų (262412,80 Lt).

43Apeliantas teigia, kad buvo neteisingai nustatytos nusikalstamos veikos aplinkybės, apimtis ir pavojingumo laipsnis, dėl ko teismo išvados neatitinka bylos aplinkybių. Be to, įrodymai buvo gauti pažeidžiant galiojančius įstatymus, ir operatyviniai veiksmai atlikti nesant faktinio pagrindo. Šių veiksmų eigoje gauti duomenys nepagrįstai pripažinti teisėtais.

44Byloje pateikti slaptai įrašyti telefoniniai pokalbiai atspindi ne nusikalstamą kaltinamųjų veiką, bet įprastą kasdieninę darbinę veiklą, nes visi nuteistieji buvo susiję glaudžiais darbiniais (verslo) ryšiais. Be to, byloje esančio protokolo ketvirtame lape esančiose lentelėse yra pateikti visų, neva nelegalių, metalo pardavimo sandorių duomenys, kurie gauti iš A. V. apgaulės būdu. Todėl apeliantas mano, kad apeliacinio teismo posėdyje turi būti liudytojais apklausti FNTT pareigūnai, su kuriais, pasak apelianto, buvo sudarytas sandoris, kurio pagrindu buvo išgauti melagingi parodymai.

45Skundo autorius teigia, kad šioje byloje nebuvo pateikti būtini faktiniai duomenys operatyviniam tyrimui pradėti. Vieno iš metalo vežimo metu, be teismo sankcijos buvo laikinai paimti ir nukopijuoti šio vežimo dokumentai. Apeliantas mano, kad tai patvirtina, jog operatyvinis tyrimas buvo pradėtas neteisėtai ir nepagrįstai bei šio tyrimo metu gauti duomenys negali būti pripažinti gautais teisėtai.

46Teismas neteisingai pritaikė baudžiamąjį įstatymą, reglamentuojantį bendrininkavimą. Apeliantas nurodo, kad jo vaidmuo buvo antraeilis, jo veiksmai nei objektyviai, nei subjektyviai neapėmė A. V. vykdytos neteisėtos komercinės veiklos esmės. Apeliantas teigia, kad jo indėlis į A. V. organizuotą neteisėtą veiklą pasireiškė tik parūpinimu transporto metalo laužui gabenti. Nors jis žinojo apie A. V. vykdomą neteisėtą veiklą, tačiau savo veiksmais negalėjo įtakoti ar kontroliuoti tokios veiklos rezultato. Jis taip pat pripažįsta, kad netrukdė naudotis UAB „Torlina“ priklausančiomis priemonėmis, o taip pat ir užsakydavo transportą metalo laužui gabenti. Jo nuomone, jis buvo ne bendravykdytojas, o tik padėjėjas.

47Nuteistasis A. V. apeliaciniu skundu prašo pakeisti apygardos teismo nuosprendį, nurodant, jog buvo 3 kartus parduotas metalo laužas, kurio bendras kiekis 32 tonos, o iš neteisėtos veiklos gauta tik 10000 Lt pajamų. Taip pat prašo sumažinti jam paskirtą baudą.

48Apeliantas mano, kad nuosprendžio dalis, kuria jis pripažintas kaltu, yra neteisėta, todėl turi būti panaikinta. Tuo pačiu, jis sutinka su teismo išvada, kad jis su kitais nuteistaisiais ėmėsi komercinės veiklos, kurią turėjo teisę vykdyti tik įstatymų nustatyta tvarka įsteigta įmonė, taip padarydami nusikalstamą veiką, nurodytą BK 202 straipsnio 1 dalyje. Tačiau jis ginčija tai, kad kartu su kitais nuteistaisiais išvežė ir pardavė metalo laužą nurodytais 8 atvejais.

49Skundo autorius teigia, kad teismas nepagrįstai atmetė apelianto paaiškinimus dėl aplinkybių, kuriomis jis ikiteisminiame tyrime davė melagingus parodymus, ir tais parodymais remdamasis konstatavo, jog metalo laužas buvo išvežtas visus 8 kartus. Jis pripažįsta, kad tik 3 kartus pardavė vario laužą, o kitais 5 atvejais jis apkalbėjo save, nes taip vykdė susitarimą, sudarytą su ikiteisminio tyrimo pareigūnais, pagal kurį, jam prisipažinus dėl visų 8 metalo vežimo atvejų, turėjo būti kilusios mažiausios įmanomos sankcijos. Pripažįsta įvykdęs jam inkriminuotą nusikalstamą veiką, tačiau nesutinka su inkriminuotu nusikalstamų sandorių skaičiumi.

50Be to, teismas pažeidė BPK 20 straipsnio 5 dalies reikalavimus ir neatsižvelgė į pažeidimus, padarytus atliekant operatyvinį tyrimą, kas sukliudė teismui išsamiai ir nešališkai išnagrinėti bylą bei priimti teisingą nuosprendį.

51Apeliacinės instancijos teismo posėdyje nuteistieji ir jų gynėjai prašė prokuratūros apeliacinį skundą atmesti, o nuteistųjų V. J. ir A. V. – patenkinti. Prokurorė prašė prokuratūros skundą patenkinti, o nuteistųjų – atmesti.

52Apeliaciniai skundai tenkinami iš dalies.

53Kolegija daro išvadą, kad ikiteisminio tyrimo buvo surašytas iš esmės BPK 219 straipsnio reikalavimų neatitinkantis kaltinamasis aktas ir tai trukdo nagrinėti bylą.

54BPK 219 straipsnio 3 punkte nustatyta, kad kaltinamajame akte, be kitų šiame baudžiamojo proceso įstatyme išvardintų aplinkybių, turi būti nurodytas nusikalstamos veikos aprašymas: padarytos nusikalstamos veikos vieta, laikas, būdas, padariniai ir kitos svarbios aplinkybės. Tai reiškia, kad kaltinamasis aktas teismui yra sprendimo krypties orientyras ir šio sprendimo ribų kriterijus. Todėl jis turi atitikti faktiškai nustatytas bylos aplinkybes. Kai kaltinamajame akte nenurodytos ar neteisingai nurodytos svarbios aplinkybės, turinčios atitikti baudžiamajame įstatyme įtvirtintus nusikalstamos veikos požymius, laikoma, kad jis neatitinka BPK 219 straipsnyje nustatytų reikalavimų (kasacinės nutartys Nr. 2K-575/2011, 2K-387/2011, 2K-414/2010, 2K-413/2010).

55Nustačius tokias aplinkybes, kaltinamojo akto atitiktį BPK 219 straipsnio reikalavimams turėjo įvertinti pirmosios instancijos teismas. To teismas nepadarė ir todėl priėmė neteisingą nuosprendį. Apeliacinės instancijos teismas, nepažeisdamas BPK 256 straipsnio reikalavimų ir nuteistųjų teisės į gynybą, šiuo atveju negali ištaisyti kaltinamojo akto trūkumų. Todėl BPK 254 straipsnio 3 dalies ir 326 straipsnio 1 dalies 5 punkto nuostatų taikymas, įvertinus apeliaciniuose skunduose suformuluotus reikalavimus, nelaikytinas bylos apeliacinės instancijos teisme patikrinimo ribų peržengimu. Tokią praktiką formuoja ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (kasacinė nutartis Nr. 2K-387/2011).

562011 m. vasario 28 d. surašytame kaltinamajame akte aprašant nusikalstamos veikos aplinkybes prokuroras nurodė, kad nuteistieji A. V., V. J., G. K. ir D. R. bendrininkų grupe „versliškai ir stambiu mastu ėmėsi ūkinės, komercinės veiklos“, neturėdami licencijos veiklai, kuriai ji reikalinga, ir kitokiu neteisėtu būdu. Taigi kaltinamajame akte nurodytos dvi veiką pagal BK 202 straipsnio 1 dalį kriminalizuojančios aplinkybės – vertimasis ūkine, komercine veikla versliškai ir stambiu mastu neturint licencijos ir vertimasis paminėta veikla versliškai ir stambiu mastu kitokiu neteisėtu būdu.

57Pirmuoju atveju nurodytos veikos neteisėtumas susietas su vertimusi licencijuojama veikla, kurią pagal kaltinamąjį aktą reglamentavo Lietuvos Respublikos 2001 m. spalio 23 d. „Skirtų realizuoti netauriųjų metalo laužo ir atliekų supirkimo“ įstatymo 3 straipsnio 1 dalies nuostatos bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 6 d. nutarimu Nr. 177 patvirtintų „Skirtų realizuoti netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimo licencijavimo taisyklių“ 3 punktas.

58Kitoks neteisėtas vertimosi paminėta veikla būdas kaltinamajame akte susietas su jau nurodyto įstatymo 2 straipsnio 3 dalies (o ne 2 straipsnio 4 d., kaip pažymėta kaltinamajame akte), kurioje buvo nustatyta, kad „supirkėjas – įstatymo nustatyta tvarka įsteigta įmonė, šio įstatymo nustatyta tvarka superkanti skirtų realizuoti netauriųjų metalų laužą ir atliekas“, pažeidimu. Šis pažeidimas pagal kaltinamąjį aktą pasireiškia tuo, kad nuteistieji veikė kaip fiziniai asmenys, neįsteigę įmonės.

59Paminėtas 2001 m. spalio 23 d. įstatymas, kaip neatitinkantis 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Europos Tarybos priimtos direktyvos Nr. 2006/123/EB, 2010 m. birželio 8 d. buvo pakeistas. Pagal naujo „Netauriųjų metalo laužo ir atliekų supirkimo įstatymo“ Nr. XI-883 2 straipsnio 4 dalį (šio įstatymo 2 straipsnio redakcija įsigaliojo nuo 2010 m. birželio 22 d.) supirkėjas – Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo, Europos ekonominės erdvės valstybėje įsteigtas juridinis asmuo ar kitokia organizacija, ar jų filialai, kitos užsienio valstybės juridinio asmens filialas, įsteigtas Lietuvos Respublikoje, taip pat fizinis asmuo, kuris teisės aktų nustatyta tvarka verčiasi individualia veikla, šio įstatymo nustatyta tvarka perkantys netauriųjų metalų laužą ir atliekas. Tokiu būdu naujasis įstatymas panaikino skirtų realizuoti netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimo licencijavimą ir liberalizavo šio laužo ir atliekų supirkimo tvarką, t. y. išplėtė juridinių asmenų, galinčių užsiimti paminėta veikla, ratą ir numatė galimybę tokia veikla užsiimti fiziniams asmenims.

60Pagal ilgalaikę teismų praktiką BK 3 straipsnio nuostatų taikymui reikšmingi ne tik baudžiamieji įstatymai, kurių galiojimą laiko atžvilgiu turi įvertinti ne tik teismas, bet ir kaltinamąjį aktą surašęs prokuroras, bet ir pakeitimai įstatymuose bei kituose teisės aktuose, kurie nepriskiriami prie baudžiamųjų įstatymų. Jei dėl tokių įstatymų pakeitimo pasikeičia baudžiamajame įstatyme numatytų veikų nusikalstamumas, jų baudžiamumas ar veiką padariusio asmens teisinė padėtis, BK 3 straipsnio nuostatos turi būti taikomos.

61Kolegija jau pasisakė, kad 2010 m. birželio 8 d. netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimo įstatymas panaikino tokios veiklos licencijavimą ir išplėtė užsiimti šia veikla galinčių asmenų ratą, t. y. BK 202 straipsnio 1 dalies taikymo prasme palengvino nuteistųjų teisinę padėtį. Toks įstatymas turi grįžtamąją galią (BK 3 straipsnio 2 dalis). Todėl šis įstatymas, kuris turi svarbią reikšmę sprendžiant, ar nuteistiesiems inkriminuojamos netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimo ir realizavimo aplinkybės atitinka baudžiamajame įstatyme įtvirtintus nusikalstamos veikos požymius, atskleidžiančius veikos liečiamumą su įstatymo saugoma vertybe. Kasacinės instancijos teismas, aiškindamas BK 202 straipsnio taikymą, ne kartą yra nurodęs, kad kitokiais neteisėtos veiklos būdais gali būti pripažįstami tokie atvejai, kai neįregistravus juridinio asmens verčiamasi veikla, kurią turi teisę vykdyti tik juridiniai asmenys; kai imamasi individualios veiklos jos neįregistravus ir neįgijus verslo liudijimo, t. y. faktiškai nuslėpus ją ir iš jos gaunamas pajamas nuo mokesčių administratoriaus; kai akivaizdžiai peržengiamos licencijoje (leidime) apibrėžtos veiklos ribos; kai licencija (leidimas) gauta pateikiant atsakingai institucijai melagingus duomenis; pasibaigus licencijai ir pan. (kasacinės nutartys Nr. 2K-159/2013, 2K-7-58/2013,2K-174/2012, 2K-199/2011, 2K-48/2011, 2K-490/2010, 2K-147/2010, 2K-388/2009).

62Šioje baudžiamojoje byloje kitokiu neteisėtu veiklos būdu BK 202 straipsnio 1 dalies prasme gali būti laikomas tik ėmimasis individualios veiklos jos neįregistravus ir neįgijus verslo liudijimo, nes naujasis įstatymas, reglamentuojantis netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimo tvarką, nebenumato išimtinės teisės šia veikla verstis tik juridiniams asmenims. Be to, kaltinamajame akte nurodyta, kad nuteistieji šia veikla vertėsi kaip fiziniai asmenys.

63Ši reikšminga bylai aplinkybė kaltinamajame akte nenurodyta. Jame nenurodyti ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys vertimosi individualia veikla sąlygas (Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl verslo liudijimo išdavimo gyventojams taisyklių“).

64Kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas ištaisyti kaltinamojo akto trūkumus, neperduodamas bylos prokurorui, neturėjo galimybės, nes tokiu atveju būtų pažeista nuteistųjų teisė į gynybą.

65Tokios galimybės neturi ir apeliacinės instancijos teismas. Paminėtą išvadą kolegija daro dėl šių aplinkybių.

66Pagal Europos Žmogaus Teisių Teismo ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudenciją (Sipavičius v Lithuania, no 49093/99, judgement of 21 February 2002, kasacinės nutartys Nr. 2K-197/2012, 2K-228/2008, 2K-330/2011) baudžiamojon atsakomybėn traukiamas asmuo, gindamasis nuo jam pareikštų įtarimų ar kaltinimų, neprivalo gintis nuo visų teoriškai galimų kaltinimo modifikacijų. Jei kaltinimas yra keičiamas ne vien siaurinant kaltinimo apimtį, šiam asmeniui turi būti iš anksto pranešama apie kaltinimo keitimo galimybes ir teismo proceso metu sudaromos sąlygos išsakyti argumentus tiek dėl veikos teisinio vertinimo, tiek dėl sprendimo priėmimui reikšmingų faktinių aplinkybių nustatymo.

67Nagrinėjant bylą pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose prokuroras raštiško prašymo pakeisti kaltinime nurodytos veikos faktines aplinkybes iš esmės skirtingomis nepateikė, t. y. neprašė nuteistiesiems inkriminuoti naują sprendimo priėmimui reikšmingą aplinkybę – 2010 m. birželio 8 d. Lietuvos Respublikos netauriųjų metalo laužo ir atliekų supirkimo įstatymo 1 straipsnio 4 dalies nuostatų pažeidimą, kuris pasireiškė neturėjimu leidimo (verslo liudijimo) verstis individualia veikla.

68Tai, kad nuteistieji apie keistinas faktines aplinkybes žinojo ar net patys jas nurodė, nepaneigia būtinybės vykdyti BPK 255 straipsnio 2 dalies reikalavimus ir nepažeisti BPK 256 straipsnio 4 dalies nuostatas (kasacinės nutartys Nr. 2K-228/2008, 2K-482/2010).

69Toks nuteistųjų teisės į gynybą suvaržymas sukliudė pirmosios instancijos teismui išsamiai išnagrinėti bylos dalį dėl kaltinimo pagal BK 202 straipsnio 1 dalį ir priimti šioje dalyje teisingą nuosprendį. Kaip jau minėta, ištaisyti šį BPK 369 straipsnio prasme esminį baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimą apeliacinės instancijos teismas neturi teisinės galimybės. Kolegija daro išvadą, kad nuosprendis turi būti naikinamas visų nuteistųjų atžvilgiu, nes aptartas esminis baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimas turėjo neigiamos įtakos ir nuosprendžio neapskundusiems nuteistiesiems G. K. bei D. R.. Todėl nuosprendžio dalis dėl A. V., V. J., G. K. nuteisimo pagal BK 202 straipsnio 1 dalį bei D. R. nuteisimo pagal BK 24 straipsnio 6 dalį ir 202 straipsnio 1 dalį naikintina. Baudžiamoji byla šioje dalyje perduodama prokurorui.

70Priėmus tokį procesinį sprendimą nelieka prasmės aptarinėti apeliacinių skundų argumentų, nes tai reikštų išankstinės nuomonės formavimą bylą iš naujo nagrinėjančiam pirmosios instancijos teismui.

71Pažymėtina tik tai, kad iš naujo nagrinėjant bylą būtina atsižvelgti į Europos Bendrijų Teisingumo Teismo, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką sprendžiant apmokestinimo netiesioginiais mokesčiais klausimus ir taikant fiskalinio neutralumo principą, paprastai neleidžiantį daryti takoskyros tarp teisėtų ir neteisėtų sandorių bei teisėtų (teisėtai sukurtų ar įgytų) ir neteisėtų (neteisėtai įgytų ar sukurtų) prekių.

72Kolegija, vadovaudamasi BPK 326 straipsnio 1 dalies 5 punktu, 3 dalimi,

Nutarė

73Panaikinti Kauno apygardos teismo 2012 m. vasario 3 d. nuosprendį dėl V. J., G. K., A. V. nuteisimo pagal BK 202 straipsnio 1 dalį ir D. R. nuteisimo pagal BK 24 straipsnio 6 dalį, 202 straipsnio 1 dalį bei nuosprendžio dalis dėl laikino nuosavybės teisių apribojimo V. J. ir A. V. panaikinimo bei civilinio ieškinio, pareikšto šiems asmenims, atmetimo ir bylą šioje dalyje perduoti Lietuvos Respublikos generaliniam prokurorui.

74Laikiną nuosavybės teisių apribojimą V. J. ir A. V. turtui, nurodytam skundžiamame nuosprendyje, pratęsti trims mėnesiams.

75Nustatyti 3 (trijų) mėnesių terminą kaltinamojo akto trūkumams pašalinti.

76Kitos nuosprendžio dalies nekeisti.

Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. V. J. nuteistas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK)... 3. V. J. pagal BK 216 straipsnio 1 dalį išteisintas nepadarius veikos,... 4. G. K. nuteistas pagal BK 202 straipsnio 1 dalį 100 BBD (13000 Lt) bauda.... 5. G. K. pagal BK 216 straipsnio 1 dalį išteisintas nepadarius veikos,... 6. D. R. nuteistas pagal BK 24 straipsnio 6 dalį, 202 straipsnio 1 dalį 100 BBD... 7. Vadovaujantis BK 65 straipsnio 1 dalies 2 punkto „a“ papunkčiu ir 66... 8. D. R. pagal BK 216 straipsnio 1 dalį išteisintas, nepadarius veikos,... 9. A. V. nuteistas pagal BK 202 straipsnio 1 dalį 150 BBD (19500 Lt) bauda.... 10. A. V. pagal BK 216 straipsnio 1 dalį išteisintas nepadarius veikos,... 11. Iš A. V., V. J., G. K. ir D. R. priteista po 24,51 Lt proceso išlaidų... 12. Prokuratūros pareikštas civilinis ieškinys A. V., V. J., G. K. ir D. R. dėl... 13. V. J. panaikintas laikinas nuosavybės teisių apribojimas į turtą: butą su... 14. A. V. panaikintas laikinas nuosavybės teisių apribojimas į turtą, esantį (... 15. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 16. A. V., V. J., G. K. ir D. R. nuteisti už tai, kad veikdami bendrininkų grupe,... 17. neįsteigę įmonės ir tuo pažeisdami 2001-10-23 „Lietuvos Respublikos... 18. 2008 m. balandžio 28 d. 24 tonas po 4800 eurų už toną, iš viso už 115200... 19. 2008 m. gegužės 8 d. 20 tonų po 4800 eurų už toną, iš viso už 96000... 20. 2008 m. gegužės 27 d. 24 tonas po 4800 eurų už toną, iš viso už 115200... 21. 2008 m. liepos 24 d. 20 tonų po 3800 eurų už toną, iš viso už 76000 eurų... 22. 2008 m. rugpjūčio 6 d. 20 tonų po 3800 eurų už toną, iš viso už 76000... 23. 2008 m. rugsėjo 25 d. 20 tonų po 3800 eurų už toną, iš viso už 76000... 24. 2008 m. spalio 12 d. 24 tonas po 3800 eurų už toną, iš viso už 91200 eurų... 25. 2008 m. spalio 15 d. 24,4 tonos po 3800 eurų už toną, iš viso už 92720... 26. Kauno apygardos prokuratūros skyriaus prokuroras apeliaciniu skundu prašo... 27. 1) nurodyti nuosprendyje nusikalstamos veikos požymį – versliškumą ir iš... 28. 2) iki 2549271,30 Lt išieškojimo įvykdymo pratęsti laikino nuosavybės... 29. - V. J. turtui - butui su rūsiu, esančiam ( - ), unikalus Nr.... 30. - A. V. turtui, esančiam ( - ): 0,3965 ha ploto žemės sklypui, unikalus Nr.... 31. Kitos nuosprendžio dalies nekeisti.... 32. Teismo išvada, jog kaltinime nepagrįstai inkriminuotas neteisėtos... 33. Prokuroras, vadovaudamasis kasacine nutartimi Nr. 2K-490/2010, teigia, kad... 34. Skunde aptardamas nuteistųjų A. V. ir G. K. parodymus bei remdamasis... 35. Be to, teismas, neišieškodamas konfiskuotino turto vertę atitinkančios... 36. Pagal baudžiamąjį įstatymą turto konfiskavimo taikymas nepriklauso nuo... 37. Prokuroras, remdamasis teismų praktika kasacinėse bylose Nr. 2K-307/2007,... 38. Byloje nustatyta, kad nuteistieji, neįsteigę įmonės ir pažeisdami... 39. Pastaroji suma yra sudaryta iš dviejų dalių – viena dalis pačių... 40. Prokuroras pažymi ir tai, kad konfiskavimas yra ne tik baudžiamojo, bet ir... 41. Vadovaudamasis BK 72 straipsnio 2, 5 dalies nuostatomis, Lietuvos... 42. Nuteistasis V. J. apeliaciniu skundu prašo pakeisti apygardos teismo... 43. Apeliantas teigia, kad buvo neteisingai nustatytos nusikalstamos veikos... 44. Byloje pateikti slaptai įrašyti telefoniniai pokalbiai atspindi ne... 45. Skundo autorius teigia, kad šioje byloje nebuvo pateikti būtini faktiniai... 46. Teismas neteisingai pritaikė baudžiamąjį įstatymą, reglamentuojantį... 47. Nuteistasis A. V. apeliaciniu skundu prašo pakeisti apygardos teismo... 48. Apeliantas mano, kad nuosprendžio dalis, kuria jis pripažintas kaltu, yra... 49. Skundo autorius teigia, kad teismas nepagrįstai atmetė apelianto... 50. Be to, teismas pažeidė BPK 20 straipsnio 5 dalies reikalavimus ir... 51. Apeliacinės instancijos teismo posėdyje nuteistieji ir jų gynėjai prašė... 52. Apeliaciniai skundai tenkinami iš dalies.... 53. Kolegija daro išvadą, kad ikiteisminio tyrimo buvo surašytas iš esmės BPK... 54. BPK 219 straipsnio 3 punkte nustatyta, kad kaltinamajame akte, be kitų šiame... 55. Nustačius tokias aplinkybes, kaltinamojo akto atitiktį BPK 219 straipsnio... 56. 2011 m. vasario 28 d. surašytame kaltinamajame akte aprašant nusikalstamos... 57. Pirmuoju atveju nurodytos veikos neteisėtumas susietas su vertimusi... 58. Kitoks neteisėtas vertimosi paminėta veikla būdas kaltinamajame akte... 59. Paminėtas 2001 m. spalio 23 d. įstatymas, kaip neatitinkantis 2006 m.... 60. Pagal ilgalaikę teismų praktiką BK 3 straipsnio nuostatų taikymui... 61. Kolegija jau pasisakė, kad 2010 m. birželio 8 d. netauriųjų metalų laužo... 62. Šioje baudžiamojoje byloje kitokiu neteisėtu veiklos būdu BK 202 straipsnio... 63. Ši reikšminga bylai aplinkybė kaltinamajame akte nenurodyta. Jame nenurodyti... 64. Kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas ištaisyti... 65. Tokios galimybės neturi ir apeliacinės instancijos teismas. Paminėtą... 66. Pagal Europos Žmogaus Teisių Teismo ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo... 67. Nagrinėjant bylą pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose prokuroras... 68. Tai, kad nuteistieji apie keistinas faktines aplinkybes žinojo ar net patys... 69. Toks nuteistųjų teisės į gynybą suvaržymas sukliudė pirmosios... 70. Priėmus tokį procesinį sprendimą nelieka prasmės aptarinėti apeliacinių... 71. Pažymėtina tik tai, kad iš naujo nagrinėjant bylą būtina atsižvelgti į... 72. Kolegija, vadovaudamasi BPK 326 straipsnio 1 dalies 5 punktu, 3 dalimi,... 73. Panaikinti Kauno apygardos teismo 2012 m. vasario 3 d. nuosprendį dėl V. J.,... 74. Laikiną nuosavybės teisių apribojimą V. J. ir A. V. turtui, nurodytam... 75. Nustatyti 3 (trijų) mėnesių terminą kaltinamojo akto trūkumams pašalinti.... 76. Kitos nuosprendžio dalies nekeisti....