Byla 1A-252-497/2018
Dėl Vilniaus regiono apylinkės teismo Trakų rūmų 2018-01-19 nuosprendžio, kuriuo A. Z., a.k. (duomenys neskelbtini) gim. (duomenys neskelbtini), LR pilietė, lietuvė, ištekėjusi, aukštojo išsilavinimo, gyvenanti (duomenys neskelbtini), neteista, pripažinta kalta pagal BK 300 str. 1 d. ir nuteista 30 MGL (1129,80 €) bauda

1Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Audriaus Cinino, teisėjų Vitalijos Norkūnaitės, Nijolės Žimkienės, sekretoriaujant Irmai Greičiuvienei, dalyvaujant prokurorei Neringai Malinauskienei- Posaškovai, nuteistajai A. Z., gynėjui adv. Ričardui Suslavičiui, viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistosios ir jos gynėjo skundą dėl Vilniaus regiono apylinkės teismo Trakų rūmų 2018-01-19 nuosprendžio, kuriuo A. Z., a.k. ( - ) gim. ( - ), LR pilietė, lietuvė, ištekėjusi, aukštojo išsilavinimo, gyvenanti ( - ), neteista, pripažinta kalta pagal BK 300 str. 1 d. ir nuteista 30 MGL (1129,80 €) bauda.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą, Nustatė

3A. Z. nuteista už tai, kad suklastojo tikrus dokumentus, būtent: ji 2015-05-06, nenustatytą valandą, UAB „Tele2“ atstovo UAB „Tele2 prekyba“ patalpose, adresu Rungos g. 4, Elektrėnuose, D. B. vardu sudarytoje judriojo ryšio paslaugų teikimo sutartyje Nr. ( - ) dėl mobiliojo ryšio telefono SAMSUNG G920FA GALAXY S6, IMEI ( - ) su SIM kortele, abonento Nr. ( - ), 698 eurų bendros vertės, priklausančių UAB „Tele2“, įgijimo, tyčia įrašė tikrovės neatitinkančius duomenis, t. y. sutarties Nr. ( - ) skiltyje „Kliento parašas, vardas, pavardė“ tyčia įrašė rankraštinį įrašą „D. B.“ ir tyčia pasirašė D. B. vardu. Tęsdama nusikalstamą veiką, 2015-05-26, nenustatytą valandą, UAB „Tele2“ atstovo UAB „Tele2 prekyba“ patalpose, adresu Rungos g. 4, Elektrėnai, D. B. vardu sudarytoje judriojo ryšio paslaugų teikimo sutartyje Nr. ( - ) dėl mobiliojo ryšio telefonų SAMSUNG A300 A3 LTE, IMEI ( - ) su SIM kortele, abonento Nr. ( - ), 298 eurų bendros vertės, ir SAMSUNG A300 A3 LTE, IMEI ( - ) su SIM kortele, abonento Nr. ( - ), 298 eurų bendros vertės, priklausančių UAB „Tele2“, įgijimo, tyčia įrašė tikrovės neatitinkančius duomenis, t.y. sutarties Nr. ( - ) pirmame lape tyčia pasirašė D. B. vardu, sutarties antrame lape, skiltyje „Kliento parašas, vardas, pavardė“, tyčia įrašė rankraštinį įrašą „D. B.“ ir tyčia pasirašė D. B. vardu.

4Apeliaciniu skundu nuteistoji ir jos gynėjas prašo A. Z. išteisinti, arba nutraukti jos atžvilgiu baudžiamąją bylą dėl mažareikšmiškumo. Prašymą išteisinti motyvuoja tuo, kad nuteistoji kito asmens vardu pasirašė veikdama netiesiogine tyčia. Susiklosčius tokioms gyvenimo aplinkybėms, kad A. Z. negalėjo sudaryti judriojo ryšio paslaugų savo vardu, ji susitarė su D. B., kad šios vardu bus sudarytos sutartys ir įgyti telefonai, telefonais naudosis ir už judriojo ryšio paslaugas mokės pati A. Z.. Tokie A. Z. veiksmai iš subjektyviosios pusės vertintini kaip netiesioginė tyčia, o kadangi BK 300 str. 1 d. numatyta veika padaroma tik tiesiogine tyčia, nėra nusikaltimo numatyto BK 300 str. 1 d. požymio.

5Jei teismas nesutiks su skundo pirmoje dalyje išdėstytais argumentais, prašo, vadovaujantis BK 37 str. bylą nutraukti dėl mažareikšmiškumo. Net jei pripažinti, kad A. Z. veika formaliai turi nusikaltimo, numatyto BK 300 str. 1 d. požymių, tačiau ji iš esmės nepadarė žalos baudžiamojo įstatymo saugomiems visuomeniniams santykiams arba kitiems teisiniams gėriams bei nesukėlė realaus pavojaus tokiai žalai atsirasti. A. Z. įsipareigojimus prieš UAB „Tele2“ už D. B. įvykdė pilnai- sumokėjo visą 1333,06 € sumą pagal abi sutartis. Nors buvo kiek pavėlavusi sumokėti dalį įsipareigojimų, tačiau vėliau juos įvykdė, skolos išieškojimo procesas nebuvo prasidėjęs. Tai reiškia, kad veika mažareikšmė ir vadovaujantis teisingumo bei protingumo kriterijais, baudžiamoji byla turėtų būti nutraukta.

6Apeliacinis skundas tenkintinas dalinai.

7Nagrinėjamoje byloje nusikaltimo objektyvioji pusė įrodyta pačios kaltinamosios prisipažinimu ir 2017-01-23 Lietuvos teismo ekspertizės centro specialisto išvada Nr. 11-15 (17), kuria nustatyta, kad 2015-05-06 UAB „Tele2“ judriojo ryšio paslaugų teikimo sutartyje Nr. ( - ), skiltyje „Kliento parašas, vardas, pavardė“ rankraštinį įrašą „D. B.“ įrašė ir D. B. vardu pasirašė A. Z.; 2015-05-26 UAB „Tele2“ judriojo ryšio paslaugų teikimo sutartyje Nr. ( - ), pirmame lape, D. B. vardu pasirašė A. Z.. Antrame lape skiltyje „Kliento parašas, vardas, pavardė“ rankraštinį įrašą „D. B.“ įrašė ir D. B. vardu pasirašė A. Z. (b.l. 129-131).

8Dėl kaltės formos.

9Apeliantai, iš esmės sutikdami su šiomis objektyviomis nusikaltimo aplinkybėmis, ginčija nusikaltimo subjektyviąją pusę, teigdami, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai kvalifikavo A. Z. veiką pagal BK 300 str. 1 d. nes nuteistosios kaltės forma yra netiesioginė tyčia. Be to, anot apeliantų, nuteistosios veiksmais žala baudžiamojo įstatymo saugomoms vertybėms nepadaryta, jokių neigiamų padarinių kitiems asmenims nesukelta.

10Šie apeliantų argumentai nepagrįsti. BK 300 straipsniu siekiama apsaugoti tokias vertybes, kaip dokumentų ir juose esančių įrašų tikrumas, informacijos dokumente patikimumas, ir taip užtikrinama normali, teisinga dokumentų apyvarta. Dokumento suklastojimu pripažįstamas tiek netikro dokumento pagaminimas, tiek ir sąmoningas melagingų duomenų įrašymas į tikrą dokumentą, pakeičiant dokumento turinį. Tokiu atveju paprastai teisinga informacija panaudojus intelektualias kaltininko pastangas pakeičiama - įrašomi į tikrą dokumentą melagingi įrašai, kiti tikrovės neatitinkantys duomenys (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-244/2009, 2K-132/2008, 2K-607/2007).

11Vertinant nuteistosios kaltės formą, apeliacinės instancijos teismas iš esmės sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad ši forma yra tiesioginė tyčia ir skundžiamame nuosprendyje išdėstytų motyvų nekartoja. Kartu apeliacinės instancijos teismas papildo, jog tyčios formai įvertinti svarbus ir nusikalstamos veikos tikslas. Nors A. Z., dviejose judriojo ryšio paslaugų teikimo sutartyje pasirašydama D. B. vardu ir neturėjo nusikalstamų tikslų (ikiteisminis tyrimas A. Z. atžvilgiu nutrauktas, nesant nusikaltimo, numatyto BK 182 str. 1 d. požymių), bet šie tikslai vis dėlto buvo savanaudiški- pati nuteistoji pripažino, kad dėl jos šeimoje susiklosčiusios finansinės situacijos, ji savo vardu negalėjo sudaryti judriojo ryšio paslaugų tiekimo sutarčių ir įsigyti mobilaus ryšio telefonų, todėl šias sutartis sudaryti ir telefonams įgyti savo vardu įkalbėjo savo tetos draugę D. B., kuri tuo metu stipriai girtavo. Nepaisant A. Z., D. B., ir sutartį iš UAB „Tele2“ pusės pasirašiusios liudytojos Ž. P. parodymų skirtingumų, paminėti prieštaravimai nepaneigia pačios nuteistosios parodymais nustatytos esminės aplinkybės, t.y. to, kad ji sąmoningai kito asmens vardu pasirašė judriojo ryšio sutartis, tokiu būdu norėdama faktiškai naudotis teisėmis ir turtu (įgyti teises į judriojo ryšio paslaugas ir du telefonus,) kurie pagal sutartį priklauso kitam asmeniui. Taigi ši aplinkybė dar kartą patvirtina, kad A. Z. veikė tiesiogine tyčia, t.y. , suvokė, kad veikia neteisėtai ir norėjo taip veikti vedina savanaudiškų paskatų.

12Dėl pasekmių.

13Kasacinėje praktikoje ne kartą pabrėžta, kad baudžiamoji teisė nėra formali, ji nustato atsakomybę tik už pavojingas veikas, o ne formalius pažeidimus. Ne bet kokie duomenų iškraipymai daro veiką pavojingą ir nusikalstamą. Jei dokumente įrašyti tikrovę neatitinkantys faktai negali pažeisti fizinių ar juridinių asmenų teisių arba sukelti minėtiems asmenims ar valstybei teisiškai reikšmingų padarinių, toks dokumento suklastojimas nėra pavojinga veika baudžiamųjų įstatymų požiūriu, nes negali padaryti žalos reikšmingoms asmeninėms ar visuomeninėms vertybėms, taigi neužtraukia baudžiamosios atsakomybės (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-263/2010, 2K-559/2011, 2K-161/2012). Nagrinėjamoje byloje akivaizdu, kad nuteistoji A. Z., pasirašydama D. B. vardu 2015-05-06 Nr. 18.2-67036251-6373 ir 2015-05-26 Nr. 18.2-67036278-6495 judriojo ryšio tiekimo sutartis, sukūrė teisinius santykius tarp UAB „Tele2“ ir D. B. kaip tarp judriojo ryšio paslaugų tiekėjo ir jų vartotojo (abonento). Be to, tokios pasekmės D. B. ir kilo: kai A. Z. tam tikru laikotarpiu liovėsi mokėti įmokas, pagal minėtas dvi sutartis, paslaugų tiekėjas UAB „Tele2“, kreipėsi į UAB „Gelvora“ dėl skolos išieškojimo, o pastaroji- su pranešimu į D. B., kuriame be kitą ko perspėjama dėl neigiamų skolininkei pasekmių, kilsiančių tuo atveju, jei nebus sumokėta skola, t.y. dėl jos įtraukimo į skolininkų registrą ir dėl priverstinio skolos išieškojimo per teismą (t. 1, b.l. 12). Remiantis šiais motyvais, kartu su tais motyvais, kuriuos nurodė pirmosios instancijos teismas ir kurie nekartojami, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad A. Z. veiksmai sukūrė naujus teisinius santykius, jos pasirašytos kito asmens vardu sutartys turėjo juridinę reikšmę, todėl paminėtų sutarčių suklastojimas negali būti vertinamas kaip formalus pažeidimas.

14Dėl BK 37 str. taikymo.

15Pagal BK 37 straipsnį asmuo, padaręs nusikaltimą, gali būti teismo atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės, jeigu dėl padarytos žalos dydžio, nusikaltimo dalyko ar kitų nusikaltimo požymių ypatumų veika pripažįstama mažareikšme. Baudžiamasis įstatymas nenumato nusikaltimų, kuriuos padarius negali būti sprendžiama, ar jie nėra mažareikšmiai. Pagal teismų praktiką BK 37 straipsnis netaikomas, jei padarytas sunkus ar labai sunkus nusikaltimas. Dokumento suklastojimas ar disponavimas suklastotu dokumentu, už kurį BK 300 straipsnio 1 dalyje numatyta baudžiamoji atsakomybė, pagal BK 11 straipsnį priskiriamas prie nesunkių nusikaltimų, todėl tokios veikos gali būti pripažįstamos mažareikšmėmis (kasacinė nutartis Nr. 2K-60-303/2018). Nustatant veikos mažareikšmiškumą, atžvelgiama į objektyviuosius ir subjektyviuosius požymius. Objektyvusis veikos mažareikšmiškumo kriterijus reiškia, kad nusikalstama veika nesukėlė žalos baudžiamojo įstatymo saugomoms vertybėms arba padaryta žala nežymi. Subjektyvusis kriterijus parodo kaltininko tyčios kryptingumą, jo tikslus, motyvus. Kolegija pažymi, kad BK 300 straipsnio 1 dalyje aprašyto nusikaltimo sudėtis yra formalioji, tačiau įstatymų leidėjas baudžiamąją atsakomybę už dokumento suklastojimą ar disponavimą suklastotu dokumentu nustatė ne tiek dėl pačios veikos pavojingumo, kiek žalingų padarinių, galinčių atsirasti dėl veikos padarymo, tokį dokumentą panaudojus apyvartoje (kasacinės nutartys Nr. 2K-263/2010, Nr. 2K-426/2010, 2K-560/2010). Kartu pažymėtina, kad padarinių kaip būtinojo požymio neįtvirtinimas nusikalstamos veikos sudėtyje nereiškia, jog veikos, BK aprašytos formaliosiomis sudėtimis, tarp jų ir nurodyta BK 300 straipsnio 1 dalyje, nesukelia pavojingų padarinių ir kad jų apskritai nereikia tirti byloje. Teismų praktikoje laikomasi nuomonės, kad BK 37 straipsnyje įtvirtintas reikalavimas, jog, vertinant veiką kaip mažareikšmę, pirmiausia būtina atsižvelgti į šia nusikalstama veika padarytos žalos dydį, taikytinas ir nusikalstamoms veikoms, aprašytoms formaliosiomis sudėtimis (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-421/2007).

16Formaliai vertinant, A. Z. padarė nusikaltimą, numatytą BK 300 str. 1 d. Tačiau realiai šio nusikaltimo pavojingumas nėra didelis, kas duoda pagrindą svarstyti, ar nuteistosios padaryta nusikalstama veika negali būti vertinama kaip mažareikšmė. Iš bylos duomenų matyti, kad nuteistoji iš esmės įsipareigojimus pagal suklastotas sutartis vykdė. Iš nuteistosios A. Z. parodymų matyti, kad pasirašydama D. B. vardu dvi judriojo ryšio paslaugų tiekimo sutartis, ji buvo pasiryžusi ir vykdyti pagal jas D. B. tenkančius įsipareigojimus. Iš UAB „Tele2“ rašto matyti, kad taip ir įvyko, nes pagal minėtas dvi sutartis 2015-07-30 ir 2015-10-23 sumokėta bendra 427,73 € suma (t. 1 t. b.l. 23). Nuteistoji A. Z. nurodė, kad vėliau mokėti nustojo, nes susipyko su D. B., pastaroji ėmė šantažuoti, nerodė sutarčių, pagal kurias turėjo būti daromos įmokos. Vėliau, susipažinusi su „Tele2“ civiliniu ieškiniu, pilnai jį atlygino, t.y. sumokėjo likusią skolos dalį pagal abi judriojo ryšio paslaugų tiekimo sutartis. UAB „Tele2“ 2016-11-30 pareiškimas ir du mokėjimo pavedimai patvirtina, kad dviem 2016-07-16 ir 2016-08-03 mokėjimo pavedimais civiliniam ieškovui atlyginta visa likusi skola pagal dvi sutartis – 906,68 € (t. 1, b.l. 35- 37). Pažymėtina, kad minėtos skolos susidarymo nesieja priežastinis ryšys su sutarčių suklastojimu, už kurį nuteista A. Z.. Todėl šios skolos telekomunikacijų bendrovei negalima vertinti, kaip A. Z. inkriminuojamo dokumentų klastojimo pasekmių. Tokia išvada daroma dėl to, kad 2017-06-08 nutarimu A. Z. atžvilgiu ikiteisminis tyrimas nutrauktas pagal BK 182 str. 1 d. dalyje dėl svetimo turto, turtinės teisės įgijimo, turtinės prievolės išvengimo arba jos panaikinimo apgaule (t. 1, b.l. 136- 139). Konstatavimas, kad A. Z., suklastodama dvi judriojo ryšio paslaugų tiekimo sutartis tokiu būdu vengė pilno ar dalinio prievolių už paslaugas įvykdymo, pažeistų non bis in idem principą, nes minėtų 2017-06-08 nutarimu konstatuota, kad nuteistosios veiksmuose sukčiavimo požymių nėra. Taigi, remiantis išdėstytu darytina išvada, jog A. Z. inkriminuojamais veiksmais pasekmės pasireiškė tik tuo, kad nuteistoji A. Z., pasirašydama D. B. vardu 2015-05-06 Nr. ( - ) ir 2015-05-26 Nr. ( - ) judriojo ryšio tiekimo sutartis, sukūrė teisinius santykius tarp UAB „Tele2“ ir D. B. kaip tarp judriojo ryšio paslaugų tiekėjo ir jų vartotojo (abonento), ko pasėkoje A. Z. tam tikru laikotarpiu nustojus mokėti įmokas, pagal minėtas dvi sutartis, paslaugų tiekėjas UAB „Tele2“, kreipėsi į UAB „Gelvora“ dėl skolos išieškojimo, o pastaroji- su pranešimu į D. B., kuriame be kitą ko perspėjama dėl neigiamų skolininkei pasekmių, kilsiančių tuo atveju, jei nebus sumokėta skola, t.y. dėl jos įtraukimo į skolininkų registrą ir dėl priverstinio skolos išieškojimo per teismą (t. 1, b.l. 12). Turtinė arba neturtinė žala A. Z. veiksmais nepadaryta. D. B. nėra nukentėjusioji nagrinėjamoje byloje, bendrovei įsiskolinimas bendrovei „Tele2“ pagal dvi suklastotas sutartis negali būti siejamas priežastiniu ryšiu su šių sutarčių suklastojimu, be to šis įsiskolinimas nuteistosios vis tiek savanoriškai atlygintas. Visą tai rodo, kad nusikaltimas, kurį padarė A. Z. mažareikšmis.

17Teisėjų kolegija, vadovaudamasi BPK 326 str. 1 d. 2 p., 327 str. 1 d. 2 p., nutaria:

18nuteistosios A. Z. ir jos gynėjo skundą tenkinti dalinai.

19Panaikinti Vilniaus regiono apylinkės teismo Trakų rūmų 2018-01-19 nuosprendį.

20Vadovaujantis BK 37 str., A. Z. atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės pagal BK 300 str. 1 d. ir bylą nutraukti.

21Kardomąją priemonę- pasižadėjimą neišvykti, panaikinti.

22Kolegijos pirmininkas

23Audrius Cininas

24Teisėjai

25Vitalija Norkūnaitė

26Nijolė Žimkienė

Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą, Nustatė... 3. A. Z. nuteista už tai, kad suklastojo tikrus dokumentus, būtent: ji... 4. Apeliaciniu skundu nuteistoji ir jos gynėjas prašo A. Z. išteisinti, arba... 5. Jei teismas nesutiks su skundo pirmoje dalyje išdėstytais argumentais,... 6. Apeliacinis skundas tenkintinas dalinai. ... 7. Nagrinėjamoje byloje nusikaltimo objektyvioji pusė įrodyta pačios... 8. Dėl kaltės formos.... 9. Apeliantai, iš esmės sutikdami su šiomis objektyviomis nusikaltimo... 10. Šie apeliantų argumentai nepagrįsti. BK 300 straipsniu siekiama apsaugoti... 11. Vertinant nuteistosios kaltės formą, apeliacinės instancijos teismas iš... 12. Dėl pasekmių.... 13. Kasacinėje praktikoje ne kartą pabrėžta, kad baudžiamoji teisė nėra... 14. Dėl BK 37 str. taikymo.... 15. Pagal BK 37 straipsnį asmuo, padaręs nusikaltimą, gali būti teismo... 16. Formaliai vertinant, A. Z. padarė nusikaltimą, numatytą BK 300 str. 1 d.... 17. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi BPK 326 str. 1 d. 2 p., 327 str. 1 d. 2 p.,... 18. nuteistosios A. Z. ir jos gynėjo skundą tenkinti dalinai.... 19. Panaikinti Vilniaus regiono apylinkės teismo Trakų rūmų 2018-01-19... 20. Vadovaujantis BK 37 str., A. Z. atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės pagal... 21. Kardomąją priemonę- pasižadėjimą neišvykti, panaikinti.... 22. Kolegijos pirmininkas... 23. Audrius Cininas... 24. Teisėjai... 25. Vitalija Norkūnaitė... 26. Nijolė Žimkienė...