Byla 2A-644-241/2020
Dėl įmonės pabaigos, bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Eksvelas“ bankroto byloje

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Danutės Gasiūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Gintaro Pečiulio ir Viginto Višinskio,

2apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal kreditorės uždarosios akcinės bendrovės „NT paslaugos“ apeliacinį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2019 m. spalio 31 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. B2-270-440/2019 pagal bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Eksvelas“ bankroto administratoriaus M. T. prašymą dėl įmonės pabaigos, bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Eksvelas“ bankroto byloje.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7UAB „Eksvelas“ akcininkas ir vadovas E. K. inicijavo bendrovės bankroto bylos iškėlimą. Šiaulių apygardos teismo 2018 m. spalio 11 d. nutartimi uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) „Eksvelas“ iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirtas M. T.; 2018 m. gruodžio 17 d. nutartimi patvirtintas kreditorių ir jų reikalavimų sąrašas, kuris patikslintas vėlesnėmis nutartimis, 2019 m. vasario 8 d. nutartimi įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

82.

9Atsakovės bankroto administratorius 2019 m. spalio 21 d. kreipėsi į teismą su prašymu dėl BUAB „Eksvelas“ veiklos pabaigos. Kartu su prašymu pateikė duomenis dėl kreditorių finansinių reikalavimų, likvidacinį balansą ir Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos pažymą.

10II.

11Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

123.

13Šiaulių apygardos teismas 2019 m. spalio 31 d. sprendimu pripažino, kad BUAB „Eksvelas“ veikla pasibaigė; patikslino ir patvirtino likusių nepatenkintų kreditorių finansinių reikalavimų bendrai 13 370,51 Eur sumai sąrašą.

144.

15Teismas nustatė, kad Aplinkos apsaugos departamento prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Šiaulių valdybos 2019 m. spalio 17 d. pažyma patvirtina, jog dėl UAB „Eksvelas“ likvidavimo neprieštaraujama. Įvertinęs bylos duomenis teismas sprendė, kad Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme (toliau – ĮBĮ) numatytos ir būtinos procedūros yra visiškai užbaigtos, pagal bankroto administratoriaus pateiktus duomenis liko nepatenkinti 13 370,51 Eur dydžio kreditorių finansiniai reikalavimai, tačiau įmonė neturi turto, todėl nėra pagrindo išvadai, kad kreditorių reikalavimai galėtų būti patenkinti didesne apimtimi. Duomenų, kad bankroto procedūros atliktos ar užbaigtos netinkamai, kad administratorius neišnaudojo visų galimybių tenkinti kreditorių reikalavimus, nėra pateikta. Kreditorių susirinkime patys kreditoriai nusprendė dėl įmonės pabaigos. Esant šioms aplinkybėms, nėra kliūčių priimti sprendimą dėl šios įmonės veiklos pabaigos.

16III.

17Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

185.

19Kreditorė UAB „NT paslaugos“ apeliaciniame skunde prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2019 m. spalio 31 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – BUAB „Eksvelas“ bankroto administratoriaus prašymą dėl BUAB „Eksvelas“ pabaigos atmesti kaip nepagrįstą, įpareigojant BUAB „Eksvelas“ bankroto administratorių sušaukti kreditorių susirinkimą ir klausimą dėl BUAB „Eksvelas“ veiklos pasibaigimo tikslingumo svarstyti iš naujo; priteisti iš BUAB „Eksvelas“ bankroto administravimo išlaidų patirtas bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

205.1.

21Teismas pažeidė įrodymų vertinimo taisykles, įtvirtintas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 185 straipsnyje, bei kreditorių teises ir jų teisėtus interesus, todėl priimdamas neteisėtą ir nepagrįstą sprendimą neteisingai išsprendė klausimą dėl BUAB „Eksvelas“ pabaigos.

225.2.

23Teismas nepagrįstai konstatavo, kad BUAB „Eksvelas“ kreditorių susirinkime patys kreditoriai nusprendė dėl įmonės pabaigos. Bankroto administratorius bankroto procedūros eigoje sušaukė tik du kreditorių susirinkimus, neinformavimo didžiausios kreditorės (apeliantės) apie savo ketinimus taip operatyviai užbaigti bankroto bylą, tinkamai nesušaukė kreditorių susirinkimo, kuriame kreditoriams būtų sudaryta objektyvi ir visapusiška galimybė patikrinti BUAB „Eksvelas“ bankroto administratoriaus veiksmų, apibrėžtų ĮBĮ 31 straipsnyje, likviduojant bankrutavusią įmonę, (ne)teisėtumą, gauti iš bankroto administratoriaus išsamią jo veiklos ataskaitą ir spręsti dėl jos patvirtinimo (ne)galimumo. Kreditoriai susirinkime nesprendė klausimo dėl įmonės veiklos pabaigos, nors turėjo būti detaliai supažindinti su jų turtinių interesų patenkinimo ribojimu susijusia informacija.

245.3.

25Teismas netinkamai vertino aplinkybę dėl byloje pateikto BUAB „Eksvelas“ likvidacinio balanso pagrįstumo ir jo teisėtumo, t. y. galimai buvo vertintas tik formalus jo buvimo byloje faktas. Teismas nevertino, kad bankroto administratorius privalėjo sudaryti finansinę ataskaitą likvidavimo pradžiai, o spręsdamas esant tikslinga užbaigti likvidavimo procedūrą – sudaryti likvidavimo pabaigos finansinę ataskaitą ir teikti tvirtinti kreditorių susirinkimui; neatlikus šių veiksmų skubus siekis užbaigti įmonės bankroto procedūrą priešingas ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 16 punkto, 23 straipsnio 1 dalies 5 punkto nuostatoms, kreditorių teisėms ir teisėtiems interesams.

265.4.

27Teismas netinkamai vertino aplinkybę dėl BUAB „Eksvelas“ bankroto administratoriaus tinkamo pareigų, siekiant imtis priemonių patenkinti kreditorių finansinius reikalavimus bankroto proceso metu, atlikimo. Dėl bankroto administratoriaus nesąžiningų veiksmų ir informacijos apie bankroto bylos eigą nuslėpimo, teismas galimai net ir negalėjo turėti informacijos apie BUAB „Eksvelas“ bankroto administratoriaus netinkamą pareigų vykdymą bendrovės kreditorių atžvilgiu.

285.5.

29Apeliantė, įstojusi į BUAB „Eksvelas“ bankroto bylą ir nustačiusi, jog bankroto administratorius pirmajam kreditorių susirinkimui (2019 m. vasario 4 d.) nepateikė bendrovės sandorių, sudarytų ne per mažiau kaip 36 mėn. iki bankroto bylos iškėlimo, detalaus sąrašo, paprašė jį pateikti, tačiau administratorius jį pateikė ne laiku, pažeisdamas minėtame kreditorių susirinkime patvirtintos informacijos teikimo tvarkos 4.2 punktą, kadangi sandorių galimai nebuvo net suvedęs. Apeliantei dėl itin didelio kiekio pateiktų įmonės buhalterinių duomenų ir jų specifikos net nespėjus su jais susipažinti ir išanalizuoti, bankroto administratorius nepagrįstai suskubo ir kreipėsi į teismą su prašymu dėl įmonės pabaigos.

305.6.

31Apeliantės nuomone, bankroto administratoriaus siekį kuo skubiau užbaigti bendrovės bankroto procedūrą, galimai įtakojo nesąžiningas ir priešingas kreditorių interesams tikslas neteisėtai pridengti BUAB „Eksvelas“ buvusių valdymo organų neteisėtus veiksmus, kuriais buvo siekiama išvengti atsiskaitymo su bendrovės kreditoriais. Atlikta buhalterinių dokumentų analizė rodo galimus tyčinio bei pavėluoto bankroto požymius, todėl apeliantė rengia teismui prašymą dėl UAB „Eksvelas“ bankroto pripažinimo tyčiniu.

325.7.

33Bankroto administratorius nesiėmė visų įmanomų priemonių išnaudoti visas galimybes siekiant patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių finansinius reikalavimus, tinkamai ir kvalifikuotai neanalizavo bendrovės sandorių ir buhalterinės apskaitos dokumentų, nevertino tyčinio bei pavėluoto bankroto požymių, nesprendė dėl galimybių nukreipti padarytos žalos kreditoriams atlyginimo priteisimą iš buvusių bendrovės valdymo organų, o didžiausiajam kreditoriui paprašius pateikti bendrovės buhalterinius duomenis, ėmėsi veiksmų kuo skubiau užbaigti įmonės bankroto procedūrą.

346.

35Atsakovė BUAB „Eksvelas“ prašo Šiaulių apygardos teismo 2019 m. spalio 31 d. sprendimą palikti nepakeistą. Atsiliepime į apeliacinį skundą nurodo šiuos pagrindinius argumentus:

366.1.

37Pagal teismų praktiką dėl ĮBĮ 23 straipsnio ir 32 straipsnio 4 dalies nuostatų aiškinimo ir taikymo teismo sprendimo dėl įmonės pabaigos priėmimui formalus kreditorių pritarimas nėra būtinas. Apeliantės argumentai dėl atitinkamo kreditorių susirinkimo nutarimo nepriėmimo yra teisiškai nereikšmingi ir nesudarantys pagrindo naikinti sprendimą.

386.2.

39Apeliantė nenurodė, kokias neigiamas pasekmes patyrė dėl to, jog neturėjo galimybės kreditorių susirinkime pasisakyti dėl įmonės likvidavimo balanso; taip pat neatskleidė teismui pateikto įmonės likvidavimo balanso trūkumų, nenurodė, su kokiomis balanso eilutėmis nesutinka ir dėl kokių priežasčių.

406.3.

41Nors apeliaciniame skunde akcentuojama, jog bankroto administratorius tariamai neatliko visų būtinų įmonės bankroto procedūrų, tačiau nedetalizuojama, kokių, nepateikiami jokie tokius teiginius pagrindžiantys įrodymai.

426.4.

43Apeliantės nuomonė dėl tariamai tyčinio bankroto ar tariamo vadovų „dangstymo“ yra visiškai nepagrįsta. Bankroto administratorius, patikrinęs įmonės sudarytus sandorius, vertino teisminių ginčų inicijavimo galimybes (pvz., dėl nesavalaikio bankroto, sandorių panaikinimo ir kt.), tačiau jas vertino objektyviai, atsižvelgdamas į turimus įrodymus, prognozuodamas tokių ginčų galimas baigtis ir kt. Nustatytos aplinkybės dėl įmonės bankroto priežasčių (nepasiektas susitarimas dėl nuomos mokesčio), pradelstų skolų, leido bankroto administratoriui inicijuoti vieną teisminį ginčą, kurio išnagrinėjimo rezultatas lėmė kreditorių reikalavimų iš dalies tenkinimą. Nepagrįsti apeliantės teiginiai, kad bankroto procese nebuvo atliktos (ar atliktos netinkamai) bankroto procedūros. Apeliantė taip pat nenurodė, kokios procedūros leistų realiai tikėtis efektyvesnės įmonės bankroto proceso pabaigos.

44Teisėjų kolegija

konstatuoja:

45IV.

46Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

477.

48Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Teisėjų kolegija, nagrinėdama šią bylą apeliacine tvarka, nenustatė absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų ir aplinkybių, dėl kurių turėtų būti peržengtos apeliaciniame skunde nustatytos ribos dėl to, kad to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis, 329 straipsnis).

498.

50Skundžiamu Šiaulių apygardos teismo 2019 m. spalio 31 d. sprendimu ne tik BUAB „Eksvelas“ veikla pripažinta pasibaigusia likvidavimu dėl bankroto, tačiau byloje patikslintas ir kreditoriaus Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyriaus finansinis reikalavimas, jį sumažinant 1 281,27 Eur suma nuo 1 387,59 Eur iki 106,32 Eur. Atsižvelgiant į apeliacinio skundo turinį, šios bylos apeliacijos objektą sudaro tik pirmosios instancijos teismo sprendimo dalies, kuria nuspręsta tenkinti bankroto administratoriaus prašymą BUAB „Eksvelas“ veiklą pripažinti pasibaigusia likvidavimu dėl bankroto, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

519.

52Atkreiptinas dėmesys, kad 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų nemokumo įstatymui (toliau – JANĮ), neteko galios ĮBĮ su visais pakeitimais ir papildymais (JANĮ 153 straipsnis). JANĮ 155 straipsnyje, reglamentuojančiame pereinamąsias nuostatas dėl nemokumo procesų, nustatyta, kad iki 2019 m. gruodžio 31 d. pradėtiems juridinių asmenų nemokumo procesams šio įstatymo (JANĮ) nuostatos taikomos toms asmenų teisėms ir pareigoms, kurios atsiranda arba yra įgyvendinamos jam įsigaliojus, taip pat toms nemokumo procedūroms, kurios pradedamos šiam įstatymui įsigaliojus, išskyrus šio straipsnio 1–5 punktuose nustatytas išimtis.

5310.

54Bankroto administratorės prašymas dėl bankrutavusios atsakovės pabaigos pateiktas ir skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas priimtas galiojant ĮBĮ, todėl ir klausimas dėl tokio sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo apeliacinės instancijos teisme nagrinėjamas pagal ginčijamo sprendimo priėmimo metu galiojusio ĮBĮ normas. Dėl naujų įrodymų ir rašytinių paaiškinimų

5511.

56Apeliantė kartu su apeliaciniu skundu pateikė naujus įrodymus: 2019 m. rugsėjo 27 d. prašymo kopiją ir jo išsiuntimą bankroto administratoriui patvirtinančio elektroninio laiško kopiją;

572019 m. spalio 10 d. lydraščio dėl dokumentų pateikimo ir išsiuntimą patvirtinančio elektroninio laiško kopijas.

5812.

59Pagal CPK 314 straipsnį apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė juos priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Šis draudimas nėra absoliutus, kadangi pagrindinis bet kurios instancijos teismo tikslas yra teisingas bylos išnagrinėjimas, siekiant nustatyti materialią tiesą byloje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. balandžio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-214-695/2017). Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į teismų praktikoje pripažįstamą viešojo intereso egzistavimą tokio pobūdžio bylose, į tai, kad apeliantės pateikti nauji įrodymai gali būti aktualūs vertinant sprendimo dėl įmonės pabaigos pagrįstumą, taip pat į tai, kad naujų įrodymų priėmimas neužvilkins bylos nagrinėjimo, jų turinys byloje dalyvaujantiems asmenims žinomas, priima apeliantės pateiktus naujus įrodymus ir juos vertina kartu su kitais byloje esančiais įrodymais.

6013.

61CPK 42 straipsnyje įtvirtinta teise teikti rašytinius paaiškinimus galima naudotis ir apeliaciniame procese, jeigu tai realizuojama, nepažeidžiant apeliacinį procesą reglamentuojančių normų. Lietuvos apeliaciniame teisme prieš pat teismo posėdį 2020 m. sausio 28 d. gauti apeliantės rašytiniai paaiškinimai dėl bankroto administratoriaus atsiliepimo į apeliacinį skundą, t. y. teikiamas atsiliepimas į atsiliepimą, nors tokio pasirengimo bylos nagrinėjimui apeliacine tvarka būdo civilinio proceso įstatymas nenumato (CPK 318 straipsnis). Pasibaigus apeliacinio skundo padavimo terminui, jį keisti ar papildyti naujais argumentais yra draudžiama (CPK 323 straipsnis). Pateiktuose rašytiniuose paaiškinimuose apeliantė iš esmės siekia išplėsti apeliacinio skundo argumentus ir juos papildyti naujomis aplinkybėmis bei motyvais, atsikertant į atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentus. Atsižvelgiant į tai, apeliantės 2020 m. sausio 28 d. pateiktus rašytinius paaiškinimus atsisakytina priimti. Dėl įmonės pabaigos

6214.

63Bankroto procedūros ĮBĮ 32 straipsnio pagrindu gali būti užbaigiamos, jeigu bankrutavusios įmonės administratorius pateikia teismui ĮBĮ 31 straipsnio 8 punkte nustatytus dokumentus (likusio turto grąžinimo, nurašymo arba perdavimo aktus) ir Aplinkos apsaugos departamento pažymą (procesinio pobūdžio sąlygos) bei įrodymus, jog buvo panaudotos visos protingos ir būtinos priemonės bankrutavusios įmonės kreditorių reikalavimams patenkinti (materialaus pobūdžio sąlyga).

6415.

65Lietuvos apeliacinis teismas yra ne kartą pažymėjęs, kad teismas, gavęs iš bankrutavusios įmonės bankroto administratoriaus dokumentus, būtinus sprendžiant klausimą dėl įmonės pabaigos (nurodytus ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalyje), gali priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos tik tuo atveju, kai nelieka abejonių, jog atlikti visi įstatyme numatyti būtinieji bankroto proceso darbai, tinkamai pabaigtos bankroto procedūros ir išnaudotos visos galimybės kuo daugiau patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių finansinius reikalavimus (Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. sausio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-213/2007; 2013 m. balandžio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1428/2013; 2013 m. spalio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-2224/2013). Tokios aplinkybės turi būti itin kruopščiai aiškinamos tais atvejais, kai kreditorius ar kreditoriai teikia argumentus dėl to, jog bankroto procedūros atliktos ar užbaigtos netinkamai, jog administratorius (likvidatorius) neišnaudojo visų galimybių tenkinant kreditorių reikalavimus, jog priimti sprendimą dėl bankrutavusios įmonės pabaigos dar nėra pakankamo pagrindo (Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. sausio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-213/2007; 2012 m. birželio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1851/2012).

6616.

67Pirmosios instancijos teismas priėmė sprendimą dėl atsakovės pabaigos konstatavęs, kad yra atliktos visos ĮBĮ numatytos procedūros, įmonė neturi turto, nėra pagrindo išvadai, kad kreditorių reikalavimai galėtų būti patenkinti didesne apimtimi. Nesutikimą su skundžiamu teismo sprendimu dėl atsakovės pabaigos apeliantė iš esmės grindžia tuo, kad toks sprendimas negalėjo būti priimtas, nes administratorius nesiėmė visų įmanomų priemonių kuo labiau patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių finansinius reikalavimus, tinkamai neanalizavo bendrovės sandorių ir buhalterinės apskaitos dokumentų, nevertino tyčinio bei pavėluoto bankroto požymių, nesprendė dėl galimybių nukreipti padarytos žalos kreditoriams atlyginimo priteisimą iš buvusių bendrovės valdymo organų, o apeliantei paprašius pateikti bendrovės buhalterinius duomenis, ėmėsi veiksmų kuo skubiau užbaigti įmonės bankroto procedūrą ir išregistruoti įmonę.

6817.

69Byloje nustatyta, kad Šiaulių apygardos teismo 2018 m. spalio 11 d. nutartimi iškelta UAB „Eksvelas“ bankroto byla, administratoriumi paskirtas M. T.; 2018 m. gruodžio 17 d. nutartimi patvirtintas kreditorių ir jų reikalavimų sąrašas. 2019 m. vasario 8 d. nutartimi UAB ,,Eksvelas“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

7018.

71Šiaulių apygardos teismo 2019 m. rugsėjo 3 d. nutartimi pradinė kreditorė UAB PC „Mandarinas“ pakeista jos reikalavimą perėmusia UAB „NT paslaugos“. Naujoji kreditorė (apeliantė) 2019 m. rugsėjo 27 d. kreipėsi į bankroto administratorių prašydama pateikti informaciją apie BUAB „Eksvelas“ bankroto bylos eigą. 2019 m. spalio 11 d. bankroto administratorius pateikė kreditorei įmonės sandorių, sudarytų per 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo, suvestinę, atsiskaitomųjų sąskaitų išrašų bei kasos knygos už 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo kopijas. Apeliantės teigimu, informaciją apie bylos eigą atsakovės bankroto administratorius pateikė pažeisdamas 2019 m. vasario 4 d. pirmajame kreditorių susirinkime patvirtintos informacijos teikimo tvarkos 4.2 punktą ir ėmėsi veiksmų kuo skubiau išregistruoti įmonę.

7219.

73Pagal bylos duomenis, 2019 m. vasario 4 d. vykusiame pirmajame BUAB „Eksvelas“ kreditorių susirinkime be organizacinio pobūdžio (darbotvarkės patvirtinimo, sekretoriaus, pirmininko rinkimų, įgaliojimų suteikimo kreditorių susirinkimo priminimui) klausimų buvo svarstomi klausimai dėl bankroto administratoriaus ataskaitos patvirtinimo, dėl bankroto administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo, dėl siūlymo teismui taikyti įmonei likvidavimo procedūrą, dėl kreditorių susirinkimo sušaukimo ir informacijos teikimo tvarkos patvirtinimo. Šiame susirinkime buvo priimti nutarimai visais darbotvarkės klausimais, išskyrus dėl bankroto administratoriaus ataskaitos patvirtinimo. Nutarimas patvirtinti bankroto administratoriaus ataskaitą nebuvo priimtas dėl to, kad nepakako balsų („už“ balsavo 26,62 proc., balsų „prieš“ nebuvo).

7420.

75Byloje yra bankroto administratoriaus pateiktas pakartotinio BUAB „Eksvelas“ kreditorių susirinkimo, vykusio 2019 m. vasario 8 d., protokolas, patvirtinantis pagal darbotvarkę svarstytą vienintelį klausimą – dėl bankroto administratoriaus ataskaitos patvirtinimo ir priimtą nutarimą, kuriuo bankroto administratoriaus ataskaita patvirtinta 26,62 proc. balsais, prieš balsavusių nebuvo.

7621.

77Kreditorių susirinkimo nutarimų priėmimo tvarka reglamentuota ĮBĮ 24 straipsnyje. Teismų praktikoje dėl pakartotinio kreditorių susirinkimo sušaukimo ir šiame susirinkime priimtų nutarimų teisėtumo išaiškinta, kad pakartotinis kreditorių susirinkimas gali būti šaukiamas tik tuo atveju, kai į kreditorių susirinkimą susirenka mažiau kaip pusė visų teismo patvirtintų įmonės kreditorinių reikalavimų sumai atstovaujančių kreditorių (ĮBĮ 24 straipsnio 1, 2 dalys). ĮBĮ nenumato galimybės šaukti pakartotinį kreditorių susirinkimą, jeigu ankstesniame kreditorių susirinkime dalyvaujančių kreditorių balsų nutarimui priimti pakako, tai yra buvo atstovaujami kreditoriai, kurių teismo patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos, tačiau nutarimas nebuvo priimtas, nes balsuota „prieš“ pateiktą jo projektą (pasiūlymą). Taigi pakartotinis kreditorių susirinkimas negali būti šaukiamas, jei nutarimo priėmimui kreditorių balsų nepakako dėl to, kad per mažai susirinkime dalyvavusių kreditorių balsavo už pateiktą nutarimo projektą ar pasiūlymą dėl nutarimo (nors visų susirinkime dalyvavusių kreditorių bendros reikalavimų sumos konkretaus nutarimo priėmimui būtų užtekę) (pvz. žr., Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. gruodžio 18 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-2083-381/2017, 2019 m. vasario 15 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e2-83-241/2019, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 m. spalio 3 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e3K-3-286-313/2019).

7822.

79Nors teisminio ginčo dėl pakartotinio atsakovės kreditorių susirinkimo metu priimto nutarimo teisėtumo ir pagrįstumo nebuvo, tačiau nurodytas pakartotinio kreditorių susirinkimo nutarimų priėmimo aiškinimas, pakartotinio atsakovės kreditorių susirinkimo protokolo turinys, duomenų dėl kreditorių informavimo apie pakartotinį kreditorių susirinkimą (jo datą), apie kreditorių dalyvavimą pakartotiniame kreditorių susirinkime nebuvimas byloje leidžia abejoti administratoriaus ataskaitos patvirtinimo pakartotiniame susirinkime teisėtumu.

8023.

81Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 25 punktą administratorius teikia tvirtinti savo veiklos ataskaitą pirmajam kreditorių susirinkimui ir, kreditorių susirinkimui pareikalavus, kitas savo veiklos ataskaitas. Administratoriaus veiklos ataskaitos reikšmė ir turinys atskleisti ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 25 punkte, kuriame nurodyta, kad pirmajam kreditorių susirinkimui pateiktoje tvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitoje turi būti pateikta informacija apie įmonės dalyvius; įstatinį kapitalą (jeigu yra); turto areštus; buvusių darbuotojų skaičių, darbuotojų atleidimo aplinkybes; bankroto proceso metu priimtus darbuotojus; pareikštus, pateiktus teismui tvirtinti ir ginčijamus kreditorių finansinius reikalavimus, nustatant jų tenkinimo eiliškumą ir etapus; debetinius įsiskolinimus; ilgalaikio ir trumpalaikio turto sąrašus, nurodant turto balansines vertes su žymomis apie jo įkeitimą; ilgalaikio turto pirkimus, pardavimus, nurašymus per paskutinių 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo dienos, nurodant turto pavadinimą, jo įsigijimo, pardavimo ar nurašymo datą ir sumą; sandorius, sudarytus per paskutinių 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo dienos, nurodant jų sudarymo datą, šalis, pobūdį; pajamas ir išlaidas po teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos; teismo patvirtintų lėšų sumos, kurią leista naudoti bankroto administravimo išlaidoms apmokėti iki bus patvirtinta bankroto administravimo išlaidų sąmata, bankroto administravimui panaudojimą; ūkinės komercinės veiklos, jeigu tokia veikla yra vykdoma, pajamas ir išlaidas; kita kreditoriams svarbi informacija. Iš esmės administratoriaus ataskaita – informacija, kurios tikslas yra kreditorių supažindinimas su buvusia/esama/būsima įmonės finansine būkle, turtu bei veikla. Kita vertus, jos pagrindu kreditoriai tuo pačiu gali atlikti kontrolės funkciją, ar būtent pats administratorius aktyviai ir tinkamai atlieka įstatymu nustatytas pareigas siekiant išaiškinti visas bankroto procedūroms, kreditorių teisių gynimui reikšmingas aplinkybes, ar tinkamai naudoja administravimo išlaidoms skirtas lėšas ir pan.

8224.

83Teisėjų kolegijos vertinimu, byloje esanti 2019 m. sausio 20 d. bankroto administratoriaus ataskaita nėra išsami ir neatitinka minėtų įstatymo reikalavimų; ataskaitoje nepakanka duomenų, iš kurių būtų galima spręsti apie bankroto administratoriaus padarytų išvadų: 1) jog nėra duomenų apie per 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo dienos įmonės pirktą, parduotą, nurašytą turtą, 2) bei nenustatyta sandorių, priešingų įmonės veiklai ar galėjusių turėti įtakos įmonės nemokumui, pagrįstumą, t. y. nėra aišku, kokių duomenų pagrindu bankroto administratorius padarė šias išvadas. Teisėjų kolegija pažymi, kad byloje nėra duomenų apie tai, kokiais dokumentais vadovaudamasis bankroto administratorius sprendė, jog nėra duomenų apie įmonės pirktą, parduotą, nurašytą turtą, kokius dokumentus jis tyrė ir vertino, kokius sandorius tikrino. Todėl visiškai neaišku, kokiu pagrindu administratorius konstatavo, jog sandorių, priešingų įmonės veiklai ir (arba) galėjusių turėti įtakos įmonės nemokumui, ataskaitos rengimo dieną nenustatyta. Juolab, kad vėliau pats bankroto administratorius inicijavo civilinę bylą buvusiam UAB „Eksvelas“ vadovui dėl administracinių patalpų pirkimo–pardavimo sutarties ir mokėjimų pripažinimo negaliojančiais bei restitucijos taikymo, kurioje Telšių apylinkės teismo 2019 m. kovo 19 d. nutartimi patvirtinta šalių sudaryta taikos sutartis (civilinė byla Nr. e2-1722-304/2019).

8425.

852019 m. spalio 21 d. teisme gautas bankroto administratoriaus prašymas priimti sprendimą dėl įmonės veiklos pabaigos, teigiant, kad visos ĮBĮ numatytos įmonės bankroto procedūros yra atliktos. Pirmosios instancijos teismas, priimdamas sprendimą dėl įmonės pabaigos, rėmėsi iš esmės vien tik prašyme nurodytais paaiškinimais, kad bankroto administratoriaus atliko visas procedūras likviduojant įmonę. Tačiau, teisėjų kolegijos vertinimu, vien tik bankroto administratoriaus paaiškinimai, nesant juos pagrindžiančių rašytinių įrodymų, nėra pakankami sprendimui dėl įmonės pabaigos priimti, ypač kai įmonės kreditorė kelia abejones dėl bankroto administratoriaus veiklos vykdant įstatyme numatytas funkcijas tinkamumo ir pagal nustatytas aplinkybes esant akivaizdžiai skubai inicijuoti sprendimo dėl įmonės pabaigos priėmimą naujai patvirtintai kreditorei ėmus domėtis bankroto bylos medžiaga, bylos eiga, bankroto administratoriaus atliktais veiksmais ir jų tinkamumu.

8626.

87Teisėjų kolegija pažymi, kad greitas bankroto proceso pabaigimas nėra ir neturėtų būti pagrindinis bankroto procedūrų tikslas. Vis tik daug svarbiau, kad būtų užtikrintas teisingas bankroto bylos nagrinėjimas ir visų aplinkybių išsiaiškinimas, nes bankroto proceso operatyvumas per se (savaime) nėra savitikslis, jis yra tik vienas iš siektinų tikslų, kartu nepaneigiantis nei administratoriaus, nei teismo pareigos užtikrinti, kad visos bankroto procedūros būtų atliekamos tinkamai pagal įstatymus ir atsižvelgiant tiek į pačios įmonės, tiek į kreditorių interesus (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. kovo 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1481/2013). Administratoriui tinkamai neatlikus teisinio įmonės veiklos ir nemokumo priežasčių įvertinimo, įmonės sandorių analizės, neįvertinus įmonės vadovų ir valdymo organų veiksmų valdant įmonę, neįvertinus, ar įmonės bankrotas nėra tyčinis ir kt., ar nepateikus tai pagrindžiančių įrodymų, vien tik bankroto proceso operatyvumo principo reikalavimai savaime negali lemti teismo sprendimo dėl įmonės pabaigos priėmimo.

8827.

89Bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK nustatytas ieškinio teisenos taisykles, todėl šiose bylose taip pat reikia laikytis CPK XV skyriaus reikalavimų teismo sprendimų priėmimo tvarkai ir sprendimų turiniui. Bankroto byloje spręsdamas klausimą dėl įmonės pabaigos teismas turi išanalizuoti visas sprendimo priėmimui galinčias turėti reikšmės faktines aplinkybes, ištirti ir įvertinti tokio sprendimo priėmimo galimybę patvirtinančius įrodymus ir jais remiantis pagrįsti savo išvadas (CPK 263 straipsnis, 265 straipsnio 1 dalis). Teismo sprendimo dėl įmonės pabaigos argumentai turi atitikti CPK 270 straipsnio 4 dalies reikalavimus. Išanalizavusi bylos aplinkybes bei įvertinusi skundžiamo sprendimo turinį, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas nusprendė pripažinti BUAB „Eksvelas“ veiklos pabaigą iš esmės nenustatęs ir neįvertinęs, ar šiame bankroto bylos nagrinėjimo etape tokiam sprendimui priimti buvo pakankamas faktinis ir teisinis pagrindas, o tai taip pat lėmė ir bylos esmės neatskleidimą. Dėl procesinės bylos baigties

9028.

91Vadovaudamasi išdėstytais teisiniais ir faktiniais argumentais, teisėjų kolegija konstatuoja, kad dėl nurodytų pažeidimų galėjo būti neteisingai išspręstas BUAB „Eksvelas“ pabaigos klausimas. Tokie pažeidimai negali būti ištaisyti apeliacinėje instancijoje, nes apeliaciniame procese nurodytos ginčo aplinkybės nebuvo nagrinėtos pirmosios instancijos teisme. Todėl pirmosios instancijos teismo sprendimo dalis dėl atsakovės pabaigos naikintina, klausimas dėl galimybės priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos perduotinas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 326 straipsnio 1 dalies 4 punktas, 327 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 329 straipsnio 1 dalis). Nagrinėdamas administratoriaus prašymą dėl bankrutavusios atsakovės pabaigos, pirmosios instancijos teismas turėtų pareikalauti iš bankroto administratoriaus ĮBĮ reikalavimus atitinkančios jo veiklos ataskaitos, konkrečių sandorių bei kitų finansinės atskaitomybės dokumentų (taip pat ir tų, kuriuos perdavė apeliantei ir kuri kelia įmonės sandorių ir jos vadovo veiksmų (ne)teisėtumo klausimą) įvertinimo galimybės juos ginčyti, gauti piniginių lėšų ir jomis bent iš dalies patenkinti kreditorių reikalavimus aspektais. Ir tik nustatęs, kad bankroto administratorius atliko visus įstatyme numatyti būtinuosius bankroto proceso darbus, tinkamai pabaigė bankroto procedūras ir išnaudojo visas galimybes kuo daugiau patenkinti bankrutavusios atsakovės kreditorių finansinius reikalavimus, pirmosios instancijos teismas galėtų priimti sprendimą dėl atsakovės pabaigos.

9229.

93Klausimą dėl įmonės pabaigos perdavus nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui apeliantės bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimas nesprendžiamas.

94Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 4 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

95Šiaulių apygardos teismo 2019 m. spalio 31 d. sprendimo dalį dėl pripažinimo, kad bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Eksvelas“ veikla pasibaigė, panaikinti ir klausimą dėl galimybės priimti sprendimą dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės ,,Eksvelas“ pabaigos perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. UAB „Eksvelas“ akcininkas ir vadovas E. K. inicijavo bendrovės bankroto... 8. 2.... 9. Atsakovės bankroto administratorius 2019 m. spalio 21 d. kreipėsi į teismą... 10. II.... 11. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 12. 3.... 13. Šiaulių apygardos teismas 2019 m. spalio 31 d. sprendimu pripažino, kad BUAB... 14. 4.... 15. Teismas nustatė, kad Aplinkos apsaugos departamento prie Lietuvos Respublikos... 16. III.... 17. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 18. 5.... 19. Kreditorė UAB „NT paslaugos“ apeliaciniame skunde prašo panaikinti... 20. 5.1.... 21. Teismas pažeidė įrodymų vertinimo taisykles, įtvirtintas Lietuvos... 22. 5.2.... 23. Teismas nepagrįstai konstatavo, kad BUAB „Eksvelas“ kreditorių... 24. 5.3.... 25. Teismas netinkamai vertino aplinkybę dėl byloje pateikto BUAB „Eksvelas“... 26. 5.4.... 27. Teismas netinkamai vertino aplinkybę dėl BUAB „Eksvelas“ bankroto... 28. 5.5.... 29. Apeliantė, įstojusi į BUAB „Eksvelas“ bankroto bylą ir nustačiusi, jog... 30. 5.6.... 31. Apeliantės nuomone, bankroto administratoriaus siekį kuo skubiau užbaigti... 32. 5.7.... 33. Bankroto administratorius nesiėmė visų įmanomų priemonių išnaudoti visas... 34. 6.... 35. Atsakovė BUAB „Eksvelas“ prašo Šiaulių apygardos teismo 2019 m. spalio... 36. 6.1.... 37. Pagal teismų praktiką dėl ĮBĮ 23 straipsnio ir 32 straipsnio 4 dalies... 38. 6.2.... 39. Apeliantė nenurodė, kokias neigiamas pasekmes patyrė dėl to, jog neturėjo... 40. 6.3.... 41. Nors apeliaciniame skunde akcentuojama, jog bankroto administratorius tariamai... 42. 6.4.... 43. Apeliantės nuomonė dėl tariamai tyčinio bankroto ar tariamo vadovų... 44. Teisėjų kolegija... 45. IV.... 46. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 47. 7.... 48. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 49. 8.... 50. Skundžiamu Šiaulių apygardos teismo 2019 m. spalio 31 d. sprendimu ne tik... 51. 9.... 52. Atkreiptinas dėmesys, kad 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojus Lietuvos... 53. 10.... 54. Bankroto administratorės prašymas dėl bankrutavusios atsakovės pabaigos... 55. 11.... 56. Apeliantė kartu su apeliaciniu skundu pateikė naujus įrodymus: 2019 m.... 57. 2019 m. spalio 10 d. lydraščio dėl dokumentų pateikimo ir išsiuntimą... 58. 12.... 59. Pagal CPK 314 straipsnį apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti... 60. 13.... 61. CPK 42 straipsnyje įtvirtinta teise teikti rašytinius paaiškinimus galima... 62. 14.... 63. Bankroto procedūros ĮBĮ 32 straipsnio pagrindu gali būti užbaigiamos,... 64. 15.... 65. Lietuvos apeliacinis teismas yra ne kartą pažymėjęs, kad teismas, gavęs... 66. 16.... 67. Pirmosios instancijos teismas priėmė sprendimą dėl atsakovės pabaigos... 68. 17.... 69. Byloje nustatyta, kad Šiaulių apygardos teismo 2018 m. spalio 11 d. nutartimi... 70. 18.... 71. Šiaulių apygardos teismo 2019 m. rugsėjo 3 d. nutartimi pradinė kreditorė... 72. 19.... 73. Pagal bylos duomenis, 2019 m. vasario 4 d. vykusiame pirmajame BUAB... 74. 20.... 75. Byloje yra bankroto administratoriaus pateiktas pakartotinio BUAB... 76. 21.... 77. Kreditorių susirinkimo nutarimų priėmimo tvarka reglamentuota ĮBĮ 24... 78. 22.... 79. Nors teisminio ginčo dėl pakartotinio atsakovės kreditorių susirinkimo metu... 80. 23.... 81. Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 25 punktą administratorius teikia tvirtinti... 82. 24.... 83. Teisėjų kolegijos vertinimu, byloje esanti 2019 m. sausio 20 d. bankroto... 84. 25.... 85. 2019 m. spalio 21 d. teisme gautas bankroto administratoriaus prašymas priimti... 86. 26.... 87. Teisėjų kolegija pažymi, kad greitas bankroto proceso pabaigimas nėra ir... 88. 27.... 89. Bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK nustatytas ieškinio teisenos taisykles,... 90. 28.... 91. Vadovaudamasi išdėstytais teisiniais ir faktiniais argumentais, teisėjų... 92. 29.... 93. Klausimą dėl įmonės pabaigos perdavus nagrinėti iš naujo pirmosios... 94. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 95. Šiaulių apygardos teismo 2019 m. spalio 31 d. sprendimo dalį dėl...