Byla 2-66/2010

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Gasiūnienės, Konstantino Gurino (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Danutės Milašienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo akcinės bendrovės ( - ) atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. spalio 16 d. nutarties, kuria atmestas ieškovo akcinės bendrovės ( - ) prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovo VšĮ ( - ) atžvilgiu, civilinėje byloje Nr.2-7128-560/009 pagal ieškovo AB ( - ) ieškinį atsakovui VšĮ ( - ).

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4Ieškovas AB ( - ) kreipėsi su ieškiniu į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo Všį ( - ) ieškovo naudai:

51. 3 603 307,33 Lt skolos; 2. 92 897,50 Lt delspinigių; 3. įstatymų nustatyto dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; 4. 39 390,00 Lt žyminio mokesčio;

65. ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas.

7Ieškovas taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones atsakovo atžvilgiu, tai yra areštuoti atsakovui nuosavybės teise priklausantį turtą ir turtines teises ieškinio sumos ribose, o jų nesant ar esant nepakankamai – areštuoti atsakovo pinigines lėšas ieškinio sumos ribose. Ieškovas prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones motyvavo tuo, kad atsakovas jau ilgą laiką neatsiskaito su ieškovu ir piktybiškai vengia tą daryti, be to, skolos suma yra didelė. Ieškovas taip pat nurodo, kad atsakovas 2008 metais dirbo nuostolingai, tai yra jis patyrė 6,565 mln. litų grynojo nuostolio. Ieškovas pažymėjo, kad itin didelė atsakovo skola daro neigiamą įtaką paties ieškovo ūkinei komercinei veiklai. Ieškovo nuomone, būtinumą taikyti atsakovui laikinąsias apsaugos priemones suponuoja ir viešojo intereso apsauga, nes ieškovas turi ypatingą reikšmę Lietuvos valstybei. Nurodė, kad Vilniaus apygardos teismas 2009 m. rugsėjo 30 d. nutartimi buvo uždrausta ieškovui atlikti bet kokius veiksmus, susijusius su sutarčių vykdymo sustabdymu ir/ar nutraukimu ir/ar trukdymu vykdyti. Ieškovas prašė nagrinėti klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nepranešus atsakovui, nes manė, kad yra reali grėsmė, jog pranešus atsakovui, pastarasis gali perleisti savo turtą tretiesiems asmenims, jį paslėpti, sunaikinti, sąmoningai sumažinti jo vertę ar atlikti kitokius nesąžiningus ar neteisėtus veiksmus, kad išvengtų galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymo.

8Vilniaus apygardos teismas 2009 m. spalio 16 d. nutartimi ieškovo AB ( - ) prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovo VšĮ ( - ) atžvilgiu atmetė. Teismas nurodė, kad atsakovas VšĮ ( - ) turtą valdo, naudoja bei juo disponuoja vadovaujantis Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatymo pakeitimo įstatymu bei Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymu. Taigi, nepaisant to, kokio dydžio ieškinio reikalavimas yra pareikštas atsakovo atžvilgiu, pastarasis neturės galimybės disponuoti turtu, nesilaikydamas minėtų įstatymų nuostatų, tai yra imtis piktybiškų veiksmų, siekiant sumažinti turimą turtą ar jį slapta perleisti tretiesiems asmenims su tikslu išvengti būsimo galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymo. Todėl šiuo atveju atsižvelgiant į paties atsakovo asmenį bei į įstatymų nustatytą griežtą jo turto disponavimo tvarką, prezumpcija, jog didelė ieškinio suma pati savaime suponuoja būsimo teismo sprendimo neįvykdymo grėsmę, netaikytina, o ieškovo argumentas, kad atsakovas gali piktybiškai paslapčia perleisti turtą atmestinas kaip nepagrįstas. Be to, pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad atsakovas - VšĮ ( - ) yra viešasis juridinis asmuo, kurio viena iš atliekamų funkcijų susijusi su visos Lietuvos teritorijoje esančių gyventojų informavimu radijo ar televizijos pagalba, įskaitant ir ypač svarbios informacijos suteikimą stichinės nelaimės ar bet kokiu kitu ypač svarbiu visuomenei ir valstybei atveju. Iš to seka, kad apribojus atsakovo kaip visuomeninio transliuotojo teisę disponuoti jo turimu turtu, kiltų grėsmė visos Lietuvos gyventojų poreikių tenkinimui, kurie susiję su jų materialine gerove bei nauda. Iš to seka, kad laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas gali sukelti grėsmę visos Lietuvos visuomenės bei valstybės viešajam interesui. Todėl laikinąsias apsaugos priemones atsisakytina taikyti ir dėl galimos grėsmės, jog areštavus atsakovo turtą ir pinigines lėšas gali sutrikti visuomeninio transliuotojo veikla, ko pasėkoje būtų pažeistas Lietuvos gyventojų bei Lietuvos valstybės viešasis interesas. Be to, teismas konstatavo, kad šiuo atveju ginčo šalys yra specifiniame teisiniame santykyje, tai yra ieškovas yra akcinė bendrovė, kurios visos akcijos priklauso valstybei, o atsakovas yra viešoji įstaiga, nuosavybės teise priklausanti valstybei. Kitaip tariant, tiek ieškovo reiškiamų reikalavimų dėl skolos sumokėjimo, tiek atsakovo turimo turto, turtinių teisių ir piniginių lėšų (kuriuos prašo ieškovas areštuoti) galutinis savininkas yra tas pats asmuo.

9Ieškovas AB ( - ) atskiruoju skundu nesutinka su Vilniaus apygardos teismo 2009 m. spalio 16 d. nutartimi ir prašo ją panaikinti bei klausimą išspręsti iš esmės – taikyti atsakovui laikinąsias apsaugos priemones, areštuojant VšĮ ( - ) priklausantį, tiek pas kitus asmenis esantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, turtines teises, o tokio arešto nepakankant – pinigines lėšas, esančias visose atsakovo VšĮ ( - ) banko sąskaitose ir pas trečiuosius asmenis ieškinyje nurodytos sumos dydžio ribose, uždraudžiant turtą, pinigines lėšas perleisti tretiesiems asmenims bei jais disponuoti, įskaitant, bet neapsiribojant draudimu turtą bei iš jo kylančias teises parduoti, mainyti, dovanoti, kitaip perleisti, įkeisti ar kitokiu būdu suvaržyti. Nurodo šiuos argumentus:

101. Teismas nepagrįstai nusprendė, kad prezumpcija, jog didelė ieškinio suma (3 687 728,46 Lt) pati savaime suponuoja būsimo teismo sprendimo neįvykdymo grėsmę, konkrečiu atveju netaikytina. Ieškovas nurodo, kad teismas net neturėjo galimybių išsiaiškinti, ar ieškinio suma yra didelė lyginant su atsakovo turimu turtu, gaunamomis pajamomis ir kreditorinių reikalavimų verte, nes duomenų apie atsakovo finansinę padėtį byloje nėra. Tuo tarpu tai, kokiu pagrindu atsakovas valdo savo turtą, ieškovo nuomone, negali turėti įtakos sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinybę, nes tai savaime neužtikrina realaus ir tinkamo būsimo teismo sprendimo įvykdymo. Atsakovo finansinė padėtis yra sunki (dirba nuostolingai), o tai patvirtina. Všį ( - ) 2008 metų veiklos ataskaita.

112. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nustatė, kad pritaikius atsakovui laikinasias apsaugos priemones, būtų pažeistas Lietuvos gyventojų viešasis interesas. Ieškovo nuomone, viešojo intereso sąvoka yra vertinamojo pobūdžio, o visuomeninio transliuotojo veikla konkrečiu atveju nesutriktų, nes atsakovui skiriamos lėšos iš valstybės biudžeto.

123. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. sausio 21 d. nutarimu programai ( - ) iš valstybės biudžeto yra skirta 7905 tūkst. litų tikslinio finansavimo, tačiau atsižvelgiant į tai, kad atsakovo skola ieškovui šiuo metu yra daugiau kaip trys milijonai litų, yra pagrindo manyti, jog atsakovas neužtikrina tinkamo iš valstybės biudžeto gaunamo finansavimo panaudojimo. Tokiu būdu, priešingai nei nurodė pirmosios instancijos teismas, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra būtinas ir siekiant apsaugoti viešąjį interesą.

134. Atmesdamas ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, pirmosios instancijos teismas pažeidė lygiateisiškumo ir kitus principus, nes vien tik atsakovo veiklą vertinant kaip svarbią Lietuvai, neišlaikoma interesų pusiausvyra, o taip pat nevertino, kokias pasekmes ieškovui sukelia atsakovo nemokumas, nes pagal Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. liepos 20 d. įsakymą Nr. 3-342 “Dėl akcinės bendrovė ( - ) 2008 metų finansinių ataskaitų tvirtinimo bei pelno (nuostolių) paskirstymo“ ieškovas yra įpareigotas pervesti į valstybės biudžetą 2920022 Lt, skirtų dividendams už valstybei nuosavybės teise priklausančias 100 procentų akcijų. Be to, ieškovas nurodo, kad dėl ginčijamo įsiskolinimo jis patiria sunkumų atsiskaitant su darbuotojais, energijos tiekėjais, mokesčių inspekcija ir pan.

145. Teismo sprendimas taikyti laikinasias apsaugos priemones neatima galimybės atsakovui prašyti teismo taikyti galimų nuostolių įvykdymo užtikrinimą, įmokėti į teismo depozitinę sąskaitą reikalaujamą priteisti sumą, pateikti laidavimą, įkeisti turtą, prašyti pakeisti vieną laikinąją apsaugos priemonę kita (LR CPK 146, 147, 150 str.).

156. Tai, kad tiek ieškovo reiškiamų reikalavimų dėl skolos sumokėjimo, tiek atsakovo turimo turto, turtinių teisių ir piniginių lėšų galutinis savininkas yra tas pats asmuo – valstybė, nėra pagrindas atsisakyti taikyti laikinasias apsaugos priemones, o šie duomenys sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymą, iš viso neturėtų būti vertinami.

16Atsiliepimu į ieškovo atskirąjį skundą Všį ( - ) prašo ieškovo atskirąjį skundą atmesti ir Vilniaus apygardos teismo 2009 m. spalio 16 d. nutartį palikti nepakeistą. Nurodo šiuos argumentus:

171. Nėra jokios grėsmės, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba taptų neįmanomas, nes atsakovo turtas yra valdomas vadovaujantis įstatymais ir, nors ieškinio suma ir yra didelė, tačiau atsakovas yra viešasis juridinis asmuo, kurio savininkas yra Lietuvos Respublika, o valstybinio kapitalo dalyvavimas visiškai užtikrina skolos ir delspinigių priteisimą ieškovui, kai tuo tarpu bankrotas atsakovui netaikomas (LR ( - ) įstatymo 15 str. 4 d.).

182. Ieškovas siekia ne išvengti grėsmės, kad nebus įvykdytas jam palankus teismo sprendimas, o tik siekia nepagrįstai areštuoti atsakovui priklausančias pinigines lėšas. Be to, atsakovo finansavimas iš valstybės biudžeto yra daug sumažėjęs, todėl iš komercinės veiklos gautinos lėšos naudojamos tiek atsiskaitymams su darbuotojais, kitais tiekėjais, tiek ir su pačiu ieškovu, o areštavus atsakovui priklausančias pinigines lėšas, būtų papildomai sutrikdyta jo veikla.

193. Nėra jokių įrodymų, kad atsakovas ėmėsi ar ketina imtis kokių nors veiksmų, kurie galėtų pabloginti jo finansinę padėtį ir galėtų padėti išvengti teismo sprendimo įvykdymo ar jis būtų apsunkintas, o tai, kad atsakovas nėra sumokėjęs ieškovui reikalaujamos pinigų sumos, tik patvirtina, jog tarp šalių yra kilęs ginčas.

204. Pritaikius laikinasias apsaugos priemones šioje byloje, būtų pažeistas viešasis interesas, nes ( - ) programų transliacijų sustabdymas, nutraukimas ar kitoks sutrikdymas pažeistų Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintą visuomenės interesą būti informuotai (Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimas byloje Nr. 30/03). Be to, atsakovas įgyvendina įvairias su viešuoju interesu susijusias teisės aktų nustatytas programas, todėl laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas areštuojant atsakovo pinigines lėšas, pažeistų tiek Lietuvos gyventojų, tiek ir pasaulio lietuvių interesus gauti visą aktualią informaciją iš Lietuvos ir viso pasaulio, o tai pažeistų ne tik viešąjį interesą, bet ir teisingumo bei protingumo principus.

215. Visos atsakovui iš valstybės biudžeto skiriamos lėšos yra panaudojamos pagal paskirtį, tačiau tai nesusiję su laikinųjų apsaugos priemonių taikymu. Dalis iš valstybės gaunamų lėšų yra skiriama atsiskaitymams su ieškovu.

226. Dalį iš komercinės veiklos lėšų atsakovas skiria ir atsiskaitymams su ieškovu bei taip kompensuoja nepakankamą biudžeto finansavimą, o šių lėšų areštas gali labai pakenkti atsakovo misijos vykdymui.

237. Ieškinio suma yra ginčijama, todėl dėl laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo ieškovo interesai būtų neproporcingai apsaugoti, o atsakovas būtų priverstas imtis viešojo intereso neatitinkančių priemonių, pvz. vėluoti atsiskaityti su tiekėjais, darbuotojais ir pan.

248. Ieškovo reikalaujama suma lyginant jas su paties ieškovo gaunamomis pajamomis ir pelnu, yra pakankamai nedidelė. Be to, ieškovo minimi dividendai yra paskirti už 2008 metus, todėl per minėtus metus ir turėjo būti sukaupti, kai tuo tarpu ieškinys pareikštas dėl neatsiskaitymo už 2009 metais suteiktas paslaugas.

259. Atsisakymas taikyti laikinasias apsaugos priemones yra pagrįstas ne galimais atsakovo nuostoliais, o kitais pagrindais, įskaitant ir viešo intereso pažeidimu, todėl ieškovo argumentai, kad atsakovas galėtų prašyti galimų nuostolių užtikrinimo, yra nepagrįsti.

2610. Pirmosios instancijos teismas įvertino aplinkybes, kurios reikšmingos sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, o naikinti nutartį vien formaliais pagrindais (jeigu būtų pripažinta, kad nepasisakė dėl dalies ieškovo nurodytų argumentų) draudžiama (LR CPK 328 str.).

27Atskirasis skundas netenkinamas.

28Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą apskųstoje dalyje ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

29Vadovaujantis LR CPK 144 straipsnio 1 dalies nuostatomis teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu, jų nesiėmus, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymu siekiama garantuoti būsimo procesinio teismo sprendimo byloje realų ir tinkamą įvykdymą, o tokių priemonių taikymo pagrindu yra pagrįstas manymas, kad, jų nesiėmus, būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui, įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Be to, teismas gali atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu tokių priemonių taikymas pažeistų arba pažeidžia viešąjį interesą. Viešasis interesas apima pagrindinius principus, kuriais grindžiama valstybės teisinė sistema, valstybės ir visuomenės funkcionavimas. Viešojo intereso sąvoka yra vertinamojo pobūdžio, todėl jo turinys gali būti atskleidžiamas tik analizuojant konkrečios bylos aplinkybes. Tačiau bendrąja prasme viešieji interesai reiškia naudą visuomenei ar jos daliai, žmonių gerovę. Taigi, jeigu konkrečioje byloje taikytinos ar jau pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės daro ar gali daryti žalą visuomenei, jos daliai, daryti neigiamą įtaką žmonių gerovei, teismas gali atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones arba panaikinti jau pritaikytas (Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. spalio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-658/2007; 2009 m. gegužės 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-581/2009).

30Iš Vilniaus apygardos teismo 2009 m. spalio 16 d. nutarties aišku, kad teismas ieškovo AB ( - ) prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovo VšĮ ( - ) atžvilgiu atmetė atsižvelgiant į atsakovo kaip viešo juridinio asmens specifiką, įstatymų numatytą griežtą jo turto valdymo tvarką bei esant grėsmei, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas gali pažeisti Lietuvos gyventojų bei Lietuvos valstybės viešąjį interesą.

31Atskirajame skunde ieškovas nurodo, kad teismas nepagrįstai nusprendė, jog esant didelei ieškinio sumai (3 687 728,46 litų), konkrečiu atveju netaikoma prezumpcija, kad tai savaime suponuoja būsimo teismo sprendimo neįvykdymo grėsmę, nes, ieškovo įsitikinimu, atsakovo finansinė padėtis yra sunki (dirba nuostolingai). Tačiau pažymėtina, kad VšĮ ( - ) yra valstybei nuosavybės teise priklausanti ne pelno įstaiga (LR Visuomenės informavimo įstatymo 30 str.), kuri finansuojama iš valstybės biudžeto asignavimų (taip pat pajamų, gautų už radijo ir televizijos laidų pardavimą, reklamą, leidybą, taip pat iš paramos ir pajamų, gautų iš komercinės ir ūkinės veiklos) ir kuriai netaikomas bankrotas (LR ( - ) įstatymo 2 str. 1 d., 15 str. 1, 4 d.), o preziumuojama, kad valstybė negali būti nemoki. Todėl, teisėjų kolegijos įsitikinimu, nei didelė pareikšto reikalavimo suma, nei VšĮ ( - ) veiklos pelningumas (nuostolingumas) negali būti vertinami kaip keliantys grėsmę sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui, įvykdymui.

32Ieškovas prašo taikyti atsakovui laikinasias apsaugos priemones, areštuojant VšĮ ( - ) priklausantį, tiek pas kitus asmenis esantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, turtines teises, o tokio arešto nepakankant – pinigines lėšas, esančias visose atsakovo VšĮ ( - ) banko sąskaitose ir pas trečiuosius asmenis ieškinyje nurodytos sumos dydžio ribose, uždraudžiant turtą, pinigines lėšas perleisti tretiesiems asmenims bei jais disponuoti, įskaitant, bet neapsiribojant draudimu turtą bei iš jo kylančias teises parduoti, mainyti, dovanoti, kitaip perleisti, įkeisti ar kitokiu būdu suvaržyti. Tačiau, visų pirma, pažymėtina, kad atsakovas turtą valdo, naudoja ir juo disponuoja patikėjimo teise, o VšĮ ( - ) pastatai ir žemė negali būti parduodami, perleidžiami ar įkeičiami (LR ( - ) įstatymo 14 str. 2, 3 d.), todėl areštuoti tokį nekilnojamąjį turtą siekiant užtikrinti ieškovo reikalavimus yra netikslinga. Be to, atsakovas turtą valdo įstatymų pagrindu, o tai saugo nuo neteisėto turto perleidimo siekiant išvengti teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui, vykdymo.

33Ieškovas prašo areštuoti atsakovo pinigines lėšas bei nurodo, kad dėl to visuomeninio transliuotojo veikla nesutriktų, nes atsakovui skiriamos lėšos iš valstybės biudžeto. Tačiau atsakovo veikla finansuojama iš valstybės biudžeto asignavimų, pajamų, gautų už radijo ir televizijos laidų pardavimą, reklamą, leidybą, taip pat iš paramos ir pajamų, gautų iš komercinės ir ūkinės veiklos, t. y. iš visų minėtų pajamų šaltinių visumos, o teigti, kad atsakovui užtektų vien iš valstybės biudžeto gaunamų pajamų, teisėjų kolegija neturi jokio pagrindo. Be to, ieškovas atskirajame skunde pats nurodo, kad atsakovas 2008 metais dirbo nuostolingai, o iš atsakovo kartu su atsiliepimu į atskirąjį skundą pateikto 2009 spalio 14 d. rašto Nr. 4RA-1142-(A3) (atskirojo skundo medžiagos 41 lapas) matoma, kad VšĮ ( - ) reklamos pajamos per devynis 2009 metų mėnesius, lyginant su tuo pačiu 2008 metų laikotarpiu, krito 51 procentu. Iš LR 2009 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo ir LR 2010 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo matoma, kad valstybės asignavimai VšĮ ( - ) yra žymiai sumažėję (2009 metais – 44616 tūkst. Lt; 2010 – 36629 tūkst. Lt), o valstybės asignavimai darbo užmokesčio išlaidoms nei 2009 metais, nei 2010 metais iš viso neskirti. Tokiu būdu akivaizdu, kad areštavus atsakovo pinigines lėšas, visuomeninio transliuotojo veikla sutriktų, nes nebūtų lėšų (kitų negu valstybės skiriami asignavimai) darbo užmokesčiui mokėti, o kartu būtų pažeistas ir viešas interesas, nes kiltų grėsmė atsakovui įstatymų numatytoms funkcijoms, susijusioms su visuomenės informavimu, įgyvendinti.

34AB ( - ) atskirajame skunde nurodo, kad viešasis interesas reikalauja taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nes yra pagrindo manyti, jog atsakovas neužtikrina iš valstybės biudžeto gaunamų asignavimų tikslinio panaudojimo, o pats ieškovas privalo sumokėti į valstybės biudžetą net 2 920 022 Lt dividendų už valstybei nuosavybės teise priklausančias 100 procentų akcijų ir šio įsipareigojimo nėra finansiškai pajėgus įvykdyti dėl atsakovo skolos. Tačiau pažymėtina, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymo negalima sieti su tiesioginiu pinigų gavimu, o pagrindo spręsti, kad šiuo metu nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, kiltų grėsmė teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui, įvykdymui ateityje, nėra.

35Atsižvelgiant į visas aukščiau išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegijos nuomone, Vilniaus apygardos teismas 2009 m. spalio 16 d. nutartimi ieškovo AB ( - ) prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovo VšĮ ( - ) atžvilgiu atmetė visiškai pagrįstai, nes nėra grėsmės, kad teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui, įvykdymas, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, galėtų pasunkėti ar pasidaryti neįmanomas (LR CPK 144 str. 1 d.). Be to, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas VšĮ ( - ) turto atžvilgiu pažeistų viešąjį interesą.

36Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

37Palikti Vilniaus apygardos teismo 2009 m. spalio 16 d. nutartį nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. Teisėjų kolegija... 4. Ieškovas AB ( - ) kreipėsi su ieškiniu į teismą, prašydamas priteisti iš... 5. 1. 3 603 307,33 Lt skolos; 2. 92 897,50 Lt delspinigių; 3. įstatymų... 6. 5. ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas.... 7. Ieškovas taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones atsakovo... 8. Vilniaus apygardos teismas 2009 m. spalio 16 d. nutartimi ieškovo AB ( - )... 9. Ieškovas AB ( - ) atskiruoju skundu nesutinka su Vilniaus apygardos teismo... 10. 1. Teismas nepagrįstai nusprendė, kad prezumpcija, jog didelė ieškinio suma... 11. 2. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nustatė, kad pritaikius... 12. 3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. sausio 21 d. nutarimu programai (... 13. 4. Atmesdamas ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo,... 14. 5. Teismo sprendimas taikyti laikinasias apsaugos priemones neatima galimybės... 15. 6. Tai, kad tiek ieškovo reiškiamų reikalavimų dėl skolos sumokėjimo,... 16. Atsiliepimu į ieškovo atskirąjį skundą Všį ( - ) prašo ieškovo... 17. 1. Nėra jokios grėsmės, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių,... 18. 2. Ieškovas siekia ne išvengti grėsmės, kad nebus įvykdytas jam palankus... 19. 3. Nėra jokių įrodymų, kad atsakovas ėmėsi ar ketina imtis kokių nors... 20. 4. Pritaikius laikinasias apsaugos priemones šioje byloje, būtų pažeistas... 21. 5. Visos atsakovui iš valstybės biudžeto skiriamos lėšos yra panaudojamos... 22. 6. Dalį iš komercinės veiklos lėšų atsakovas skiria ir atsiskaitymams su... 23. 7. Ieškinio suma yra ginčijama, todėl dėl laikinųjų apsaugos priemonių... 24. 8. Ieškovo reikalaujama suma lyginant jas su paties ieškovo gaunamomis... 25. 9. Atsisakymas taikyti laikinasias apsaugos priemones yra pagrįstas ne... 26. 10. Pirmosios instancijos teismas įvertino aplinkybes, kurios reikšmingos... 27. Atskirasis skundas netenkinamas.... 28. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 29. Vadovaujantis LR CPK 144 straipsnio 1 dalies nuostatomis teismas... 30. Iš Vilniaus apygardos teismo 2009 m. spalio 16 d. nutarties aišku, kad... 31. Atskirajame skunde ieškovas nurodo, kad teismas nepagrįstai nusprendė, jog... 32. Ieškovas prašo taikyti atsakovui laikinasias apsaugos priemones, areštuojant... 33. Ieškovas prašo areštuoti atsakovo pinigines lėšas bei nurodo, kad dėl to... 34. AB ( - ) atskirajame skunde nurodo, kad viešasis interesas reikalauja taikyti... 35. Atsižvelgiant į visas aukščiau išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegijos... 36. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1... 37. Palikti Vilniaus apygardos teismo 2009 m. spalio 16 d. nutartį nepakeistą....