Byla 2A-339-221/2014
Dėl negautų pajamų priteisimo, trečiasis asmuo J. S

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Algimanto Kukalio (pirmininkas), Virginijos Lozoraitytės (pranešėja) ir Rūtos Palubinskaitės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės Ramintos Barauskienės individualios įmonės apeliacinį skundą dėl Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2013 m. spalio 11 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-1127-810/2013 pagal ieškovo S. K. ieškinį atsakovei Ramintos Barauskienės individualiai įmonei dėl negautų pajamų priteisimo, trečiasis asmuo J. S..

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliacinį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas S. K. baudžiamojoje byloje Nr. 1-2-810/2013, kurioje J. S. buvo kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 137 straipsnio 3 dalį, pateikė civilinį ieškinį, kuriuo prašė priteisti iš atsakovės Ramintos Barauskienės IĮ negaunamą mėnesinio uždarbio pajamų dalį – po 1800 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis (b. l. 7–10).

5Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2013 m. balandžio 5 d. nuosprendžiu J. S. pripažintas kaltu pagal Lietuvos Respublikos BK 137 straipsnio 3 dalį ir jam paskirta 2 metų laisvės atėmimo bausmė. Lietuvos Respublikos BK 75 straipsnio pagrindu paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymas atidėtas 1 (vieneriems) metams, įpareigojant nuteistąjį be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo neišvykti už gyvenamosios vietos miesto rajono ribų.

6Minėtu nuosprendžiu i

7II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

8Kaišiadorių rajono apylinkės teismas 2013 m. spalio 11 d. sprendimu (b. l. 137–140) ieškinį dėl negautų pajamų priteisimo tenkino iš dalies – priteisė ieškovui iš atsakovės 33 558,77 Lt negautas pajamas už laikotarpį nuo 2010 m. birželio 15 d. iki 2015 m. rugsėjo 8 d.; kitą ieškinio dalį atmetė.

9Teismas nustatė, kad trečiojo asmens J. S. padaryto nusikaltimo pasekmės yra sunkios, nukentėjusiajam S. K. laikotarpiais nuo 2010 m. birželio 15 d. iki 2011 m. birželio 14 d., nuo 2011 m. birželio 13 d. iki 2013 m. birželio 12 d., nuo 2013 m. birželio 13 d. iki 2015 m. rugsėjo 8 d. nustatytas 60 procentų nedarbingumas. Pirmosios instancijos teismas laikė, kad ieškovo negautas pajamas laikotarpiu nuo 2010 m. birželio 15 d. iki 2013 m. birželio 30 d. sudaro 17 449,35, o negautas pajamas laikotarpiu nuo 2013 m. liepos 1 d. iki 2015 m. rugsėjo 8 d. tikėtina sudarys 16 109,42 Lt, todėl ieškovui priteisė 33 558,77 Lt negautas pajamas už laikotarpį nuo 2010 m. birželio 15 d. iki 2015 m. rugsėjo 8 d. Likusią ieškinio dalį atmetė kaip neįrodytą.

10III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

11Apeliaciniu skundu atsakovė (b. l. 143–148) prašo teismo panaikinti Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2013 m. spalio 11 d. sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-1127-810/2013 ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti.

12Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

131. Pirmosios instancijos teismo sprendimas, priimtas pažeidžiant CPK 270 straipsnio 4 dalį, yra visiškai teisiškai neargumentuotas, neatskleista bylos esmė, todėl turi visus absoliutaus teismo sprendimo negaliojimo pagrindus, numatytus CPK 329 straipsnio 2 dalies 4 punkte.

142. Iš skundžiamo teismo sprendimo matyti, kad akivaizdžiai pažeisti Darbo kodekso 283, 9 straipsniai, reglamentuojantys ginčo teisinį santykį, šių normų netaikant, bei CK 6.264, 6.283 straipsnius ir kitas materialinės normas taikant be jokio faktinio pagrindo arba taikant jas netinkamai.

153. Pirmosios instancijos teismasproceso eigoje pastebėjęs, kad ieškinys pareikštas ne tam atsakovui, neinicijavo netinkamo atsakovo pakeitimo tinkamu ir tuo pažeidė CPK 45 straipsnio nuostatas. Įmonė yra netinkama atsakovė šioje byloje, tačiau teismas į tai neatkreipė proceso šalių dėmesio ir nesužinojo ieškovo nuomonės dėl netinkamos šalies pakeitimo tinkama. Tinkama šalis byloje – trečiasis asmuo, nuteistasis J. S., kuris net nedalyvavo teismo posėdyje. Ieškovui nesutikus pakeisti netinkamos šalies tinkama, teismas bylą turėjo nagrinėti iš esmės ir ieškinį atmesti (CPK 45 straipsnio 3 dalis). Be to, byloje trečiuoju asmeniu nebuvo įtraukta draudimo bendrovė UADB „Ergo Lietuva“.

164. Teismas, priimdamas sprendimą, Darbo kodekso normomis apskritai nesirėmė, o vadovaudamasis CK normomis, visiškai ignoravo CK 6.282 straipsnio nuostatą, analogišką DK 247 straipsnio normai, nustatančiai, kad jeigu žalai atsirasti sudarė sąlygas nukentėjusiojo kaltė (sužalojimo ir mirties atvejais - sužalotojo (mirusiojo) asmens didelis neatsargumas), žalos atlyginimas yra mažinamas atsižvelgiant į kaltės laipsnį arba reikalavimas atlyginti žalą atmetamas. Pirmosios instancijos teismas ne tik nesiekė leistinomis priemonėmis nustatyti objektyviai tiesai artimos tiesos, bet sau leido faktines aplinkybes koreguoti taip, kad byloje niekas nebūtų aišku. Apeliantės nuomone, dėl įvykusios nelaimės yra ir paties ieškovo kaltės, nes praėjus daugiau kaip keturioms valandoms po įvykio, jo kraujyje buvo rasta 0,27 promilių alkoholio, be to, kitiems asmenims, tuo pačiu ir medkirčiui yra draudžiama prisiartinti arčiau kaip per 2,5 medžio aukščio iki pjovėjo.

175. Darbuotojo vidutinį darbo užmokestį privalo apskaičiuoti ne teismas, o darbdavys. Teismas vidutinį darbo užmokestį ieškovui apskaičiavo neteisingai. Be to, žalą atlygina ne darbdavys, bet VSDF rajono skyrius, jei neatlyginta visa žala, ją atlygina nuteistasis (trečiasis asmuo), o ne darbdavys.

186. Šioje byloje buvo pareikštas motyvuotas atsakovės atstovės prašymas atidėti bylos nagrinėjimą, tačiau teismas prašymą nepagrįstai atmetė ir bylą išnagrinėjo atsakovės atstovei nedalyvaujant, tuo pažeisdamas CPK 12, 161 straipsnių, 246 straipsnio 2 dalies reikalavimus. Be to, teismas nepateikė atsakovei ieškinio nuorašo, todėl šioje byloje nebuvo pateiktas ir atsiliepimas į ieškinį. Teismas išnagrinėjo bylą, pažeisdamas apeliantės teisę į teisingą teismo procesą, šalių procesinio lygiateisiškumo ir teisės būti išklausytam principus. Teismas nepagrįstai ir neteisėtai apribojo apeliantės teisę vesti bylą per advokatą. Negalėdamas tinkamai nustatyti neatvykimo į teismo posėdį priežasties svarbos, teismas neturėjo teisės apriboti apeliantės teisės dalyvauti teisminiame nagrinėjime.

19Atsiliepimu į apeliacinį skundą (b. l. 153–154) ieškovas prašo teismo apeliacinį skundą atmesti ir pirmosios instancijos sprendimą palikti nepakeistą. Nurodė, kad apeliantės argumentai, jog byloje nėra situacijos, kad teisinius santykius būtų galima kvalifikuoti pagal CK 6.264 straipsnio normas, prieštarauja Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamai praktikai. Darbdavio atsakomybė už darbuotojo patirtą neturtinę žalą dėl jo sveikatos vykdant darbo pareigas sužalojimo kyla dėl to, kad būtent darbdavys privalo užtikrinti darbuotojų saugą ir sveikatą (DK 248 straipsnio 4 punktas, 250 straipsnis, 260 straipsnis). Šioje byloje pareikštą reikalavimą dėl neturtinės žalos, patirtos ieškovo sužalojus jo sveikatą, atlyginimo teisinis santykis sieja ieškovą, kaip darbuotoją, ir atsakovę, kaip darbdavį. Tuo atveju, kai žala darbuotojui atsiranda dėl kitų darbuotojų kaltės, tai už šią žalą nukentėjusiam darbuotojui atsako darbdavys, nes būtent jam, kaip samdančiam darbuotojus asmeniui, kyla atsakomybė už žalą, atsiradusią dėl jo darbuotojų kaltės (CK 6.264 straipsnis). Analogiškai darbdavys atsako ir už turtinę žalą (tiesioginę ir netiesioginę), padarytą nelaimingo atsitikimo darbe metu tiek kiek jos nepadengia išmokos gaunamos nukentėjusiojo „Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo“ nuostatų pagrindu. Nesutinka, kad dėl nelaimingo atsitikimo yra kaltas jis pats, nes būtent trečiasis asmuo J. S. pradėjo pjauti medį neįsitikinęs, jog 2,5 medžio ilgio atstumu yra žmonių. Apeliantė nepagrįstai ginčija teismo žodinę nutartį nagrinėti bylą iš esmės atsakovės atstovei nedalyvaujant. Teismas tokį sprendimą motyvavo tuo, kad atsakovei apie teismo posėdžio laiką ir vietą buvo pranešta, ji nepateikė teismui nustatytos formos pažymėjimo, patvirtinančio negalėjimą atvykti į teismo posėdį, todėl laikė jos neatvyko priežastį nesvarbia. Šių faktinių aplinkybių pagrindu teismas taikė CPK 246 straipsnio 2 dalies nuostatas ir civilinę bylą nagrinėjo iš esmės atstovės atstovei nedalyvaujant. Be to, apeliantė turėjo pakankamai laiko pasirūpinti tinkamu jos atstovavimu.

20IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

21Atsakovės Ramintos Barauskienės individualios įmonės apeliacinis skundas dėl Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2013 m. spalio 11 d. sprendimo perduotinas nagrinėti Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriui.

22Civilinis ieškinys baudžiamajame procese – tai asmens, dėl nusikalstamos veikos patyrusio turtinės ar neturtinės žalos, reikalavimas įtariamajam (kaltinamajam) ar už jo veikas materialiai atsakingiems asmenims atlyginti padarytus nuostolius.

23Civilinis ieškinys pareiškiamas rašytine forma, paduodant pareiškimą ikiteisminio tyrimo pareigūnui, prokurorui ar teismui bet kuriuo proceso metu, tačiau ne vėliau kaip iki įrodymų tyrimo pradžios (BPK 112 straipsnio 1 dalis). Pagal BPK 110 straipsnio 1 dalį civiliniu ieškovu pripažįstamas fizinis ar juridinis asmuo, kuris baudžiamojoje byloje reikalauja atlyginti dėl įtariamojo ar kaltinamojo nusikalstamos veikos patirtą turtinę ar neturtinę žalą. Civilinio ieškovo statusą pareiškėjas įgyja nuo ikiteisminio tyrimo pareigūno, prokuroro ar teismo procesinio sprendimo pripažinti ieškovu priėmimo momento. Kaip matyti iš Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2013 m. balandžio 5 d. nuosprendžio S. K. (šioje byloje ieškovas) baudžiamojoje byloje buvo pareiškęs ieškinį, kuriuo prašė iš Ramintos Barauskienės individualios įmonės priteisti negaunamą mėnesinio uždarbio dalį – po 1800 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis. Civilinį ieškinį teismas privalo išspręsti priimdamas apkaltinamąjį nuosprendį (BPK 115 straipsnio 1 dalis, 305 straipsnio 5 dalis, 307 straipsnio 6 dalies 1 punktas). Tik išimtiniais atvejais ieškinys gali būti neišnagrinėtas, pripažįstant civiliniam ieškovui teisę į ieškinio patenkinimą, klausimą dėl ieškinio dydžio perduodant nagrinėti civilinio proceso tvarka (BPK 115 straipsnio 2 dalis), tačiau ir tokiu atveju ieškinio dalis dėl žalos atlyginimo paprastai išsprendžiama baudžiamojoje byloje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. birželio 9 d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-171/2009; 2009 m. spalio 20 d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-400/2009; kt.).

24Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, 2013 m. balandžio 5 d. nuosprendžiu perdavė nagrinėti civilinio proceso tvarka. Nepaisant to, kad S. K. civilinis ieškinys buvo perduotas nagrinėti civilinio proceso tvarka, atskira civilinė byla neturėjo būti užvedama, o įsiteisėjus nuosprendžiui, to paties teismo iniciatyva turėjo būti tęsiamas procesas pagal CPK taisykles baudžiamojoje byloje. Ši nuostata suformuota išplėstinėje Lietuvos Aukščiausiojo Teismo septynių teisėjų kolegijos nutartyje, priimtoje 2010 m. birželio 21 d. byloje Nr. 3K-7-245/2010. Tokio pobūdžio teismų praktika vadovaujasi ir Lietuvos apeliacinis teismas (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. sausio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-66/2009; 2011 m. birželio d d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1593/2011). Tokios praktikos laikosi Klaipėdos apygardos teismas (2012 m. lapkričio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1757-265/2012; 2012 m. gruodžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1696-513/2012; 2013 m. kovo 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-526-123/2013).

25Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į teismų praktikos nuostatas ir į Konstitucinio Teismo imperatyvią nuostatą laikytis precedentų – sprendimų analogiškose bylose (Konstitucinio Teismo 2007 m. spalio 24 d. nutarimas), konstatuoja, kad atsakovės Ramintos Barauskienės individualios įmonės apeliacinis skundas dėl Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2013 m. spalio 11 d. sprendimo nagrinėtinas Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriuje.

26Vadovaudamasi CPK 324–331 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

27atsakovės Ramintos Barauskienės individualios įmonės apeliacinį skundą dėl Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2013 m. spalio 11 d. sprendimo perduoti nagrinėti Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliacinį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas S. K. baudžiamojoje byloje Nr. 1-2-810/2013, kurioje J. S. buvo... 5. Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2013 m. balandžio 5 d. nuosprendžiu J.... 6. Minėtu nuosprendžiu i... 7. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 8. Kaišiadorių rajono apylinkės teismas 2013 m. spalio 11 d. sprendimu (b. l.... 9. Teismas nustatė, kad trečiojo asmens J. S. padaryto nusikaltimo pasekmės yra... 10. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 11. Apeliaciniu skundu atsakovė (b. l. 143–148) prašo teismo panaikinti... 12. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:... 13. 1. Pirmosios instancijos teismo sprendimas, priimtas pažeidžiant CPK 270... 14. 2. Iš skundžiamo teismo sprendimo matyti, kad akivaizdžiai pažeisti Darbo... 15. 3. Pirmosios instancijos teismasproceso eigoje pastebėjęs, kad ieškinys... 16. 4. Teismas, priimdamas sprendimą, Darbo kodekso normomis apskritai nesirėmė,... 17. 5. Darbuotojo vidutinį darbo užmokestį privalo apskaičiuoti ne teismas, o... 18. 6. Šioje byloje buvo pareikštas motyvuotas atsakovės atstovės prašymas... 19. Atsiliepimu į apeliacinį skundą (b. l. 153–154) ieškovas prašo teismo... 20. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 21. Atsakovės Ramintos Barauskienės individualios įmonės apeliacinis skundas... 22. Civilinis ieškinys baudžiamajame procese – tai asmens, dėl nusikalstamos... 23. Civilinis ieškinys pareiškiamas rašytine forma, paduodant pareiškimą... 24. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, 2013 m. balandžio 5 d.... 25. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į teismų praktikos nuostatas ir į... 26. Vadovaudamasi CPK 324–331 straipsniais, teisėjų kolegija... 27. atsakovės Ramintos Barauskienės individualios įmonės apeliacinį skundą...