Byla e2-1325-798/2017

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Antanas Rudzinskas,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės UAB ,,ADICTUS“, atstovaujamos direktoriaus D. M., atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gegužės 19 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „COPOINT“ pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „ADICTUS“ ir pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „ADICTUS“, atstovaujamos direktoriaus D. M., pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „ADICTUS“, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, uždarosios akcinės bendrovės: „Simatra“, „OGMIOS CENTRAS“, „RM Cargo Baltic“.

3Teismas

Nustatė

4

 1. Ginčo esmė
 1. Pareiškėja uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „COPOINT“ ieškinio pareiškime prašė iškelti bankroto bylą atsakovei UAB „ADICTUS“.
 2. Nurodė, kad atsakovė pareiškėjai skolinga 1 819,80 Eur ir yra nemoki, kadangi: a) skolos gera valia negrąžina, į raginimus atsiskaityti nereaguoja, b) atsakovės vardu nėra registruoto kilnojamojo ir nekilnojamojo turto, c) atsakovė turi valstybino socialinio draudimo skolų, kurios pareiškimo padavimo dienai sudarė 7 897,69 Eur, d) iš transporto pervežimų sistemos cargo.lt atsakovė išregistruota ir įregistruota nauja įmonė UAB „Cargokodas“, todėl galimai skolininkės veikla perkelta į naują įmonę.
 3. Atsakovė UAB „ADICTUS“ atsiliepime prašė atmesti prašymą dėl bankroto bylos iškėlimo, skirti pareiškėjai 5 792 Eur baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, pusę sumos priteisiant atsakovei, priteisti bylinėjimosi išlaidas.
 4. Nurodė, kad yra moki, turi turto, kurio vertė sudaro 598 723 Eur, o pradelsti įsipareigojimai kreditoriams – 193 237,10 Eur. UAB „ADICTUS“ dirba 20 darbuotojų. Pareiškėjos reikalavimas yra ginčytinas, nes Vilniaus miesto apylinkės teisme yra nagrinėjama civilinė byla pagal pareiškėjos ieškinį atsakovei dėl 1 819,80 Eur skolos priteisimo (civilinės bylos Nr. eL2-7176-462/2017).
 5. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, UAB „Simatra“ prašė iškelti atsakovei bankroto bylą, kadangi atsakovė nuo 2016 m. lapkričio 14 d. skolinga 1 160 Eur.
 6. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, AB „OGMIOS CENTRAS“ atsiliepime prašė iškelti bankroto bylą UAB „ADICTUS“, nes atsakovė pagal 2012 m. rugpjūčio 20 d. Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį liko skolinga 179 355,55 Eur sumą. AB „OGMIOS CENTRAS“ nuo 2017 m. balandžio 20 d. su atsakove vienašališkai nutraukė sudarytą nuomos sutartį, todėl atsakovė ateityje neturės veiklos vykdymo vietos ir negalės užtikrinti savo veiklos tęstinumo.
 7. Atsakovė UAB „ADICTUS“, atstovaujama direktoriaus D. M., kreipėsi į teismą su pareiškimu iškelti restruktūrizavimo bylą UAB „ADICTUS“, restruktūrizavimo administratoriumi paskirti UAB „Restruktūrizuoju.lt“, kadangi įmonė yra moki, turinti laikinus finansinius sunkumus.
 8. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, UAB „RM Cargo Baltic“ atsiliepime prašė tenkinti UAB „ADICTUS“ direktoriaus prašymą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo.
 9. Pareiškėja UAB „Copoint“ atsiliepime į pareiškimą prašė atsisakyti iškelti restruktūrizavimo bylą, kadangi UAB „ADICTUS“ yra nemoki.
 10. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, AB „OGMIOS CENTRAS“ atsiliepime prašė atmesti UAB „ADICTUS“ direktoriaus prašymą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo.
 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė
 1. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. gegužės 19 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą atsakovei UAB „ADICTUS“, administratore paskyrė UAB „Ad acta“.
 2. Teismas, įvertinęs bylos duomenis, sprendė, kad yra objektyvios prielaidos, sudarančios pakankamą pagrindą daryti išvadą, jog atsakovė faktiškai yra nemoki ir tai sudaro pagrindą iškelti įmonei bankroto bylą (ĮBĮ 9 str. 7 d. 1 p.).
 3. Teismas, formaliai įvertinęs 2017 m. kovo 13 d. tarpinį balansą bei 2016 m. gruodžio 31 d. balansą, sprendė, jog pagal šių balansų duomenis galima būtų sutikti su argumentu, jog atsakovės būklė neatitinka ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje įtvirtino nemokumo apibrėžimo, tačiau pažymėjo, kad klausimas dėl bankroto bylos iškėlimo turi būti sprendžiamas ne formaliai taikant ĮBĮ nuostatas dėl nemokumo, o atsižvelgiant į konkrečioje byloje nustatytas aplinkybes.
 4. Teismas nustatė, kad atsakovei priklauso penki automobiliai, kurių likutinė vertė 33 900 Eur. Atsižvelgęs į aplinkybę, jog automobilis „Porsche Cayenne“, kurio likutinė vertė 37 900 Eur, atsakovei nuosavybės teise nepriklauso, teismas ilgalaikio turto mastą sumažino 37 900 Eur suma, t. y. iki 145 000 Eur. Papildomai pažymėjo, kad remiantis Turto arešto aktų registro išrašu transporto priemonės yra areštuotos.
 5. Atsakovė nepateikė duomenų, detalizuojančių 2017 m. kovo 13 d. balanse nurodytus duomenis dėl 22 992 Eur kitų gautinų sumų. Teismas pažymėjo, kad debitorių UAB „Apra“, UAB „Eurostartas“ įsipareigojimai atsakovei, kurių suma sudaro 1 127,45 Eur, pradelsti nuo 2011 metų. Debitorės UAB „Transeka“ įsipareigojimas 1 127,78 Eur pradelstas nuo 2014 m. gruodžio 31 d. Debitorių UAB „Nestela“, UAB „System Venbo“, UAB „Big Trans“, UAB „Forest Brothers“, UAB „Olertos logistika“, RMG Transport, UAB „Sausumos transporto logistika“ įsipareigojimai atsakovei, kurių suma sudaro 5 402,68 Eur, pradelsti nuo 2015 metų. Kadangi atsakovei nurodytų skolų nepavyko atgauti nuo 2011 m. iki 2015 m., teismas vertino, kad tikimybė atgauti nurodytas skolas yra maža, todėl 7 657,91 Eur sumos neįskaitė į realią bendrovės turto vertę. Teismas atsakovės gautinas sumas sumažino iki 291 488,12 Eur (299 146,03 Eur – 7 657,91 Eur) sumos. Vertino, kad trumpalaikis turtas sudaro 408 165,09 Eur, o galutinė viso turto suma yra 553 165,09 Eur (145 000 Eur (ilgalaikis turtas) + 408 165,09 Eur (trumpalaikis turtas)).
 6. Teismas konstatavo, jog bendra pradelstų atsakovės skolų suma sudaro 350 068,42 Eur (170 712,87 Eur + 179 355,55 Eur). Taigi, pradelsti įsipareigojimai viršija pusę į įmonės balansą įrašyto turto vertės, kas sudarė teismui pagrindą pripažinti UAB „ADICTUS“ nemokia. Teismo vertinimu įmonės nemokumą patvirtina ir kitos byloje nustatytos aplinkybės: a) atsakovė su A. Ž. paslaugų ir komercijos įmone, UAB „Gerata“, UAB „Logiteksa“, UAB „OM Logistics“, UAB „Transaltas“, SIA V.E.S.D., UAB „Vytranza“ neatsiskaito nuo 2015 m; b) UAB „Adictus“ turi 13 apdraustųjų asmenų, nors 2017 m. kovo 24 d. turėjo 20 apdraustųjų asmenų; skolos Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui didėja, nors atsakovė pateiktoje 2017 m. kovo 13 d. pelno (nuostolių) ataskaitoje deklaruoja, kad pelną sudaro 29 906 Eur suma; c) 2016–2017 metais prieš UAB „Adictus“ buvo pradėta apie 12 teismo procesų dėl piniginių lėšų priteisimo. Minėti duomenys sudarė teismui pagrindą spręsti, kad įmonės patiriami finansiniai sunkumai nėra laikino pobūdžio, įmonė atitinka nemokios įmonės statusą, todėl nėra pagrindo išvadai, kad ji gali atkurti mokumą, turėti realias galimybes įvykdyti pradelstus įsipareigojimus kreditoriams ir gali pradėti vykdyti nenuostolingą ūkinę komercinę veiklą. Taigi, šios teismo nustatytos aplinkybės sudarė pagrindą pradėti nemokaus rinkos dalyvio šalinimo iš rinkos procedūras, prioritetą suteikiant bendrovės kreditorių interesams .
 7. Teismas, bylos nagrinėjimo metu padaręs išvadą, kad atsakovės įmonė yra nemoki, įmonės vadovo pareiškimo dėl restruktūrizavimo bylos šiai įmonei iškėlimo netenkino. Konstatavo, jog atsakovė nepateikė nei ekonomiškai pagrįstų priemonių visumos, nei įrodymų apie jų įgyvendinimo realumą.
 1. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai
 1. Atskirajame skunde atsakovė UAB „ADICTUS“, atstovaujama direktoriaus D. M., prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gegužės 19 d. nutartį ir klausimą perduoti nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo.
 2. Nurodo, jog pirmosios instancijos teismas neteisingai nustatė atsakovės pradelstų įsipareigojimų dydį. Nesutinka su UAB „OGMIOS CENTRAS“ nurodytu 179 355,55 Eur finansinio reikalavimo dydžiu. Teigia, kad UAB „OGMIOS CENTRAS“ reikalavimas turėjo būti sumažintas jai atliktų mokėjimų suma. Be to mokėjimas šiai kreditorei nėra pradelstas, o neteisėtas sutarties nutraukimas bus ginčijamas teisme. Taip pat pirmosios instancijos teismas, spręsdamas dėl atsakovės finansinių sunkumų ilgalaikio pobūdžio, nepagrįstai neatsižvelgė į tai, kad atsakovė turi 256 kreditorius su 426 210,30 Eur dydžio finansiniais reikalavimais, iš jų tik 7 kreditoriams (3 proc.) nuo 2015 m. finansiniai reikalavimai pradelsti, o VSDFV skola susidarė tik nuo 2017 m. kovo mėn.
 3. Atsiliepime į atskirąjį skundą pareiškėja UAB „COPOINT“ prašo netenkinti atskirojo skundo ir palikti Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gegužės 19 d. nepakeistą.
 4. Nurodo, kad įmonė yra nemoki, jos finansiniai sunkumai nėra laikino pobūdžio, o tęsiasi jau ilgą laiką. Atsakovė nepateikė įrodymų, patirtinančių mokumą, o restruktūrizavimo plano metmenyse nurodė tikrovės neatitinkančius duomenis, jog neturi užvestų vykdomųjų bylų, priešingai, antstoliai yra areštavę visas atsakovės transporto priemones.

5Teismas

konstatuoja:

6IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

7 Dėl bankroto / restruktūrizavimo bylos iškėlimo

 1. Nagrinėjamojoje byloje pirmosios instancijos teismas atsisakė tenkinti UAB „ADICTUS“ direktoriaus prašymą dėl restruktūrizavimo bylos bendrovei iškėlimo, kadangi konstatavo įmonės nemokumą Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) nustatyta tvarka (Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau – ĮRĮ) 4 str. 3 p., 7 str. 5 d. 1 p., ĮBĮ 2 str. 8 d.).
 2. ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalyje nustatyti atsisakymo kelti restruktūrizavimo bylą pagrindai. Vadovaujantis minėta teisės norma teismas priima nutartį atsisakyti kelti įmonės restruktūrizavimo bylą, jeigu: 1) nagrinėdamas pareiškimą padaro pagrįstą išvadą, kad įmonė neatitinka bent vienos iš šio įstatymo 4 straipsnyje išdėstytų sąlygų; 2) buvo pažeisti šio įstatymo 5 straipsnyje nurodyti reikalavimai; 3) nagrinėdamas pareiškimą teismas padaro pagrįstą išvadą, kad įmonė yra nemoki ir, jeigu yra kitų Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme (toliau – ĮBĮ) nurodytų bankroto bylos iškėlimo sąlygų, teismui turi būti pateiktas pareiškimas dėl įmonės bankroto bylos iškėlimo ĮBĮ nustatyta tvarka.
 3. Tam, kad būtų atsisakoma iškelti restruktūrizavimo bylą ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalies 3 punkto pagrindu, iš teismui pateiktų duomenų turi būti akivaizdu, jog įmonės finansiniai sunkumai negali būti pašalinti restruktūrizavimo proceso metu (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. vasario 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-548-381/2016, 2016 m. rugsėjo 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1829-381/2016).
 4. UAB „ADICTUS“ nesutinka su pirmosios instancijos teismo skundžiamos nutarties motyvais, kad atsakovės pradelsti įsipareigojimai (350 068,42 Eur) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto (553 165,09 Eur) bei atsakovės finansiniai sunkumai yra ilgalaikiai.
 5. Bankroto byla įmonei iškeliama, jei yra bent viena iš ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalyje numatytų sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas, 2) įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų. Pagal ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalį įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Įmonės nemokumas nustatomas išanalizavus įmonės finansinius duomenis, iš kurių svarbiausi yra įmonės pradelsti įsipareigojimai, jų santykis su įmonės turto verte bei įmonės ūkinės-komercinės veiklos rezultatai, atspindintys įmonės galimybes vykdyti įsipareigojimus kreditoriams bei toliau išlikti aktyviu rinkos dalyviu. Taigi, pagal ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalies formuluotę sprendžiant klausimą dėl įmonės nemokumo esminę reikšmę turi į įmonės balansą įrašyto turto vertės ir pradelstų įsipareigojimų santykis.
 6. Pirmosios instancijos teismas iš aktualaus atsakovės 2017 m. kovo 13 d. tarpinio balanso nustatė, kad įmonės turtas sudaro 598 723 Eur, iš kurio 182 900 Eur ilgalaikis turtas bei 415 823 Eur trumpalaikis turtas; mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 569 465 Eur, iš kurių 466 266 Eur per metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai bei 103 235 Eur po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su pirmosios instancijos teismo vertinimu, jog formaliai vertinat atsakovės balanso duomenis, galima būtų sutikti su argumentu, jog atsakovės būklė neatitinka ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje įtvirtino nemokumo apibrėžimo. Pažymėtina, kad 2017 m. kovo 13 d. tarpinio balanso duomenis UAB „ADICTUS“ pradelsti įsipareigojimai (466 266 Eur) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (598 723 Eur), todėl galima pagrįstai teigti, kad įmonė yra nemoki (ĮBĮ 2 str. 8 d.).
 7. Kadangi klausimas dėl bankroto bylos iškėlimo turi būti sprendžiamas ne vien formaliai taikant ĮBĮ nuostatas dėl (ne) mokumo, o atsižvelgiant į konkrečioje byloje nustatytas aplinkybes, pirmosios instancijos teismas pagrįstai analizavo ir kitas nagrinėjamo klausimo teisingam išsprendimui reikšmingas aplinkybes. Pirmosios instancijos teismas nustatė, jog atsakovei priklauso penki automobiliai, kurių likutinė vertė 33 900 Eur, tačiau vienas automobilis, kurio likutinė vertė sudaro 37 900 Eur, atsakovei nuosavybės teise nepriklauso. Taigi, atsakovei nepriklausančio materialaus turto verte pirmosios instancijos teismas pagrįstai sumažino jos turimą ilgalaikį turtą iki 145 000 Eur (182 900 Eur ilgalaikis turtas –37 900 Eur automobilio, kuris nepriklauso atsakovei likutinė vertė). Atitinkamai ir atsakovės į balansą įrašyto turto vertė sumažėja iki 560 823 Eur (598 723 Eur turtas – 37 900 Eur nepriklausančio atsakovei automobilio likutinė vertė).
 8. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad atsakovės pateiktais duomenimis, debitorių įsiskolinimas atsakovei sudaro 299 146,03 Eur sumą, tačiau debitorių UAB „Apra“, UAB „Eurostartas“ įsipareigojimai atsakovei, kurių suma sudaro 1 127,45 Eur, pradelsti nuo 2011 metų; debitorės UAB „Transeka“ 1 127,78 Eur debitortinė skola pradelsta nuo 2014 m. gruodžio 31 d; debitorių UAB „Nestela“, UAB „System Venbo“, UAB „Big Trans“, UAB „Forest Brothers“, UAB „Olertos logistika“, RMG Transport, UAB „Sausumos transporto logistika“ įsipareigojimai sudaro 5 402,68 Eur ir yra pradelsti nuo 2015 metų. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo vertinimu, kad atsakovė 7 657,91 Eur skolų iš debitorių nėra atgavusi nuo 2011–2015 metų ir tikimybė atgauti nurodytas skolas yra abejotina. Teismų praktikoje vertinant trumpalaikio turto sudėtį preziumuojama, kad įmonė faktiškai nedisponuoja iš debitorių gautinomis sumomis, todėl debitorių skolos turėtų būti vertinamos ne tik dydžio, bet ir galimybių jas realiai išsiieškoti ir grąžinti įmonei aspektais (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. liepos 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1312-464/2015). Be to, pripažįstama, kad skolų susigrąžinimas iš debitorių visa apimtimi praktikoje apskritai nėra dažnas (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. spalio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1938/2014; 2015 m. liepos 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1473-407/2015). Nesant byloje įrodymų, jog yra realių galimybių atgauti debitorių skolas, tokių skolų suma neįskaitoma į realią bendrovės turto vertę (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. rugpjūčio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1448/2012; 2015 m. rugpjūčio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1534-943/2015). Apeliacinės instancijos teismui UAB „ADICTUS“ nepateikė įrodymų, patvirtinančių realias galimybes atgauti iš debitorių skolas (CPK 178 str.), todėl į atsakovės balansą įrašyto turto vertė sumažėja dar daugiau, t. y. iki 553 165,09 Eur (598 723 Eur turtas – 37 900 Eur nepriklausančio atsakovei automobilio likutinė vertė – 7 657,91 Eur pradelsti finansiniais reikalavimai debitoriams).
 9. Taip pat pirmosios instancijos teismas nustatė, jog bendra atsakovės kreditorių finansinių reikalavimų suma yra 426 210,30 Eur, iš jų 193 237,10 Eur pradelsta; UAB „OGMIOS CENTRAS“ 170 712,87 Eur dydžio finansinio reikalavimo terminas sueina 2017 m. birželio 30 d., be to kreditorė UAB „OGMIOS CENTRAS“ pareikalavo iš atsakovės ir 179 355,55 Eur skolos, kildinamos iš UAB „OGMIOS CENTRAS“ vienašališkai nutrauktos Negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties. Atsakovė nesutinka su pirmosios instancijos teismo vertinimu, kad bendra pradelstų atsakovės skolų suma sudaro 350 068,42 Eur (170 712,87 Eur + 179 355,55 Eur). Iš 2017 m. balandžio 7 d. atsakymo į pranešimą nustatyta, kad UAB „ADICTUS“ kreditorei UAB „OGMIOS CENTRAS“ pranešė, kad su 2012 m. rugpjūčio 20 d. negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties nutraukimu nesutinka ir šios sutarties nutraukimas bus ginčijamas teismine tvarka. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgęs į tai, kad UAB „OGMIOS CENTRAS“ 170 712,87 Eur dydžio finansinio reikalavimo terminas suėjo 2017 m. birželio 30 d. bei teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis (CPK 179 str. 3 d.) teisme nėra iškeltos bylos pagal UAB „ADICTUS“ ieškinį dėl 2012 m. rugpjūčio 20 d. Negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties nutraukimo, sprendžia, kad atsakovės pradelsti kreditoriams finansiniai reikalavimai sudaro 543 305, 53 Eur (193 237,10 Eur + 350 068,42 Eur kreditorės UAB „OGMIOS CENTRAS“ finansinis reikalavimai). Atliekant mokumo situacijos analizę, svarbi ir finansinių rodiklių dinamika (kaip kinta finansinė padėtis, ar ji gerėja, ar blogėja) (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. balandžio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-959-330/2016). Iš viešai skelbiamų duomenų (CPK 179 str. 3 d.) nustatyta, kad skola Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – VSDFV) biudžetui 2017-06-13 buvo 21 307,31 Eur, kuri nuo 2017-06-16 iki 2017-06-29 padidėjo iki 27 797,94 Eur. Taigi, net teismui įvertinus aplinkybę, jog kreditorės UAB „OGMIOS CENTRAS“ 179 355,55 Eur dydžio finansinis reikalavimas yra nepradelstas ir / ar ginčijamas, atsakovės pradelsti įsipareigojimai kreditoriams sudaro 385 257,28 Eur (193 237,10 Eur + 170 712,87 Eur pradelsta skola kreditorei UAB „OGMIOS CENTRAS“ + 21 307,31 Eur skola VSDFV biudžetui), t. y. vis tiek atsakovės pradelsti įsipareigojimai (385 257,28 Eur) viršija pusę jos turimos turto vertės (553 165,09 Eur). Išdėstytais motyvais, apeliacinės instancijos teismas atmeta atskirojo skundo argumentus, jog pirmosios instancijos teismas neteisingai nustatė atsakovės pradelstų įsipareigojimų kreditoriams apimtį.
 10. Finansinių sunkumų laikinumas yra teismo vertinamoji sąvoka, kurią nulemia tai, ar įmonė yra realiai pajėgi pakeisti situaciją taip, kad per nustatytą restruktūrizavimo proceso terminą įsiskolinimai būtų sumažinti, pertvarkyti ir dėl to netrikdytų įmonės normalios ūkinės komercinės veiklos ir jos perspektyvų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-56/2011). Atsakovės direktorius atskirajame skunde teigia, kad atsakovė su VSDFV dalinai atsiskaito tik nuo 2017 m. kovo mėn., kuomet atsakovei buvo inicijuota bankroto byla, o civilinės bylos, kuriose UAB „ADICTUS“ yra atsakovė yra pradėtos 2017 m. Iš viešai skelbiamos informacijos www.rekvizitai.lt nustatyta (CPK 179 str. 3 d.), kad UAB „ADICTUS“ laikotarpiu nuo 217-02-24 iki 2017-02-28 turėjo įsiskolinimus VSDFV biudžetui, kurie 2017-03-01 buvo padengti, tačiau nuo 2017-03-16 iki 2017-06-30 įsiskolinimas padidėjo nuo 7 620,48 Eur iki 27 797,94 Eur. Iš teismų informacinės sistemos LITEKO nustatyta (CPK 179 str. 3 d.), kad 2016 m. Lietuvos teismuose UAB „ADICTUS“ buvo iškelta visa eilė civilinių bylų, pavyzdžiui: Vilniaus miestoo apylinkės civilinėje byloje Nr. eL2-52735-905/2016 priimtas 2016 m. gruodžio 15 d. įsiteisėjęs teismo įsakymas dėl skolos priteisimo kreditorei „ACE Logistics“, Vilniaus apygardos civilinėje byloje Nr. 2A-1322-656/2016 priimtas 2016 m. gegužės 17 d. įsiteisėjęs sprendimas dėl be teisinio pagrindo gautų lėšų pritesimo kreditorei UAB „Ekoklima“, Vilniaus miesto apylinkės teismas civilinėje byloje Nr. L2-42752-987/2016 priimtas 2016 ml. spalio 4 d. įsiteisėjęs teismo įsakymas dėl skolos priteisimo kreditorei UAB „Ketrona“ ir t. t. Taigi, atsakovė klaidingai nurodo, jog civilinės bylos atsakovei UAB „ADICTUS“ buvo inicijuotos tik 2017 m., priešingai, teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, skolos iš atsakovės jau buvo priteisinėjamos nuo 2015 m. ir, kaip teisingai pastebėjo pareiškėja atsiliepime į atskirąjį skundą, UAB „ADICTUS“ transporto priemonės yra areštuotos, antstoliai yra užvedę vykdomąsias bylas ir vykdo priverstinius skolų išieškojimo veiksmus.
 11. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nagrinėjamos bylos atveju negali būti pripažįstama, kad atsakovės įmonės finansiniai sunkumai yra laikino pobūdžio, kadangi UAB „ADICTUS“ pradelsti įsipareigojimai viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės, įmonė nepajėgi vykdyti įsipareigojimus VSDFV biudžetui, dėl ko daugiau kaip per tris mėnesius skola padidėjo 20 177,46 Eur suma, pradelstos skolos kreditoriams taip pat tendencingai didėja ir nėra dengiamos jokiomis dalis, debitorių skolomis atsakovė faktiškai nedisponuoja ir teismui nepateikė jokių įrodymų apie galimybes jas realiai išsiieškoti ir grąžinti įmonei; byloje nėra patikimų ir objektyvių duomenų bei įrodymų, kurie pagrįstų aplinkybes dėl UAB „ADICTUS“ veiklos pelningumo arba aplinkybes, jog atsakovė turi pakankamai likvidaus turto, iš kurio gali būti patenkinti kreditorių finansiniai reikalavimai; atsakovės turtas areštuotas, vykdomas priverstinis skolų išieškojimas.
 12. Konstatuotina, kad UAB „ADICTUS“ neatitinka restruktūrizavimo taikymo sąlygų, nes yra nemoki, todėl panaikinti atskirajame skunde nurodytais argumentais Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gegužės 19 d. nutartį nėra teisinio pagrindo (337 str. 1 d. 1 p.). Kiti atskirojo skundo motyvai neturi esminės reikšmės tinkamam klausimo dėl bankroto bylos iškėlimo išsprendimui, todėl teismas atskirai dėl jų nepasisako. Teismo pareiga pagrįsti priimtą spendimą (nutartį) nėra suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą ar apeliacinės instancijos teismui išsamiai pakartoti pirmosios instancijos teismo argumentus, kuriems jis pritaria. Atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (Helle v. Finland, judgment of 19 December 1997, Reports 1997-VIII, p. 2930, par. 59-60, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. spalio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-296/2009, 2010 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010, 2011 m. vasario 15 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-52/2011).
 13. Išaiškintina, kad ĮBĮ 27 straipsnis numato, jog bankroto byla gali būti nutraukta, kai visi kreditoriai atsisako savo reikalavimų ir teismas nutartimi priima atsisakymus; kai bankrutuojanti įmonė atsiskaito su visais kreditoriais (kreditoriumi) ir administratorius teismui pateikia tai įrodančius dokumentus; kai pasirašoma taikos sutartis ir teismas ją patvirtina (taikos sutartis gali būti sudaroma bet kuriuo bankroto proceso metu iki teismo nutarties likviduoti įmonę dėl bankroto įsiteisėjimo dienos (ĮBĮ 27 str. 4 d.).

8Lietuvos apeliacinis teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

9Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gegužės 19 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai