Byla 2S-1004-186/2008

1Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, kurią sudaro kolegijos pirmininkas Egidijus Žironas, kolegijos teisėjai Tatjana Žukauskienė ir Andžej Maciejevski, kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo L. L. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto pirmo apylinkės teismo 2008 m. rugsėjo 19 d. nutarties, kuria atsisakyta tenkinti ieškovo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones civilinėje byloje pagal ieškovo L. L. ieškinį atsakovui E. M. dėl paskolos sutarties nutraukimo.

2Kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3ieškovas L. L. pareiškė ieškinį, kuriuo prašo nutraukti tarp ieškovo ir atsakovo E. M. 2006 m. spalio 24 d. sudarytą paskolos sutartį, priteisti ieškovo naudai iš atsakovo 20 000 Lt, 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas taip prašė taikyti laikinąją apsaugos priemonę - atsakovo turto areštą 20 000 Lt sumai. Savo prašymą dėl laikinosios apsaugos priemonės ieškovas motyvavo tuo, kad atsakovas nesutiko pateikti ieškovui prievolės įvykdymo užtikrinimo ir tokiu savo elgesiu sudarė pagrindą ieškovui abejoti atsakovo sąžiningumu ir tinkamu prievolės įvykdymu ateityje. Ieškovas taip pat nurodė, kad ieškinys reiškiamas dėl prastos atsakovo finansinės būklės, kuri gali ateityje dar labiau pablogėti ar tyčia atsakovo būti pabloginta, taip pat ieškovas nurodė, kad egzistuoja didelė tikimybė, jog atsakovas perleis ar paslėps savo turtą. Ieškovas atkreipė dėmesį, kad ieškinio suma 20 000 Lt santykiuose tarp fizinių asmenų yra laikoma didele, kas sudaro papildomą grėsmę teismo sprendimo įvykdymui.

4Vilniaus miesto pirmas apylinkės teismas 2008 m. rugsėjo 19 d. priėmė nutartį, kuria atsisakė tenkinti ieškovo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad ieškovas nepateikė pakankamai duomenų apie atsakovo veiksmus, liudijančius jo ketinimą turimą turtą paslėpti ar perleisti, t.y. nenurodė aplinkybių, kad laikinąsias apsaugos priemones taikyti yra būtina, kad jų nepritaikius pasunkėtų ar taptų neįmanomas teismo sprendimo įvykdymas (CPK 111 str., 144 str., 178 str.). Teismas nurodė, kad laikinosios apsaugos priemonės yra ne įprastos, o išimtinės teisinės priemonės, kurias teismas gali taikyti tik siaurai griežtai suprantamais CPK 144 str. numatytais pagrindais. Teismas nurodė, kad pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones yra konkretūs faktai, leidžiantys daryti prielaidą, kad nesiėmus jų, įvykdyti teismo sprendimą gali būti sunku ar visai negalima (LR CPK 144 str.). Teismas nurodė, kad ieškovas tokių faktų nepateikė, todėl jo prašymas dėl atsakovo turto arešto netenkintinas.

5Ieškovas L. L. , atstovaujamas advokato Nerijaus Stuko, padavė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus miesto pirmo apylinkės teismo 2008 m. rugsėjo 19 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – taikyti atsakovui laikinąją apsaugos priemonę – atsakovo turto areštą 20 000 Lt sumai. Ieškovas nurodo, kad pagal teismų praktiką, tuo atveju, kai pareikštas didelės piniginės sumos reikalavimas, aplinkybė, kad teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas yra preziumuojama. Ieškovas taip pat nurodo, kad atsakovo mėnesinis atlyginimas neviršija 1500 Lt, ieškovui nėra žinomi kiti atsakovo pajamų šaltiniai, bendrovei „Linevasta“, kurioje dirba atsakovas, yra pritaikytas net kelių kreditorių turto areštas, kyla abejonių, ar apskritai pastaroji bendrovė vykdo veiklą, ką įrodo 2008 m. balandžio 30 d. UAB „Linevasta“ akcininkų susirinkimo protokolas ir šios bendrovės interneto svetainės uždarymas. Ieškovas taip pat nurodo, kad atsakovas kartu su kitu asmeniu yra įsiskolinęs bankui 64 000 Lt bei įkeitęs turtą. Ieškovas taip pat nurodo, kad atsakovo atsisakymas pateikti ieškovui prievolės įvykdymo užtikrinimą, kelia pagrįstų abejonių ieškovo sąžiningumu bei pajėgumu įvykdyti teismo sprendimą ateityje. Ieškovas nurodo, kad atsakovas ne kartą pažeidinėjo ieškovo teises, kas neigiamai charakterizuoja atsakovą ir sudaro pagrindą konstatuoti esant grėsmę teismo sprendimo įvykdymui. Ieškovas nurodo, kad jis negali nurodyti kokių konkrečių priemonių ėmėsi atsakovas teismo sprendimo vykdymui apsunkinti ar išvengti, nes jei apie jas žinotų, taikyti laikinąsias apsaugos priemones jau būtų per vėlu.

6Atsakovas Evaldas Montvilas pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, kuriuo prašo jį atmesti. Atsakovas nurodo, kad jis neturi skolinių įsipareigojimų bankui, ką įrodo pateikiamas banko išrašas, taip pat jokia atsakovo prievolė nėra užtikrinta nekilnojamojo turto įkeitimu, ką įrodo išrašas iš Centrinio hipotekos registro. Atsakovas yra įsipareigojęs 20 000 Lt dydžio skolą grąžinti ieškovui iki paskolos raštelyje nurodyto termino, tai yra iki 2009 m. spalio 24 d., kas įrodo, kad atsakovas sąžiningai vykdo tarp šalių sudarytą paskolos sutartį, todėl taikyti laikinąsias apsaugos priemones atsakovo atžvilgiu nėra jokio pagrindo.

7Atskirasis skundas tenkinamas.

8Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta.

9LR CPK 144 str. 1 d. yra įtvirtinta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Kitaip tariant, laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindas gali būti tik pagrįstos prielaidos, kad nesiėmus šių priemonių, būsimo galimai palankaus ieškovui teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (Lietuvos apeliacinio teismo 2008-12-04 nutartis c.b. Nr. 2-889/2008). Teismų praktikoje yra suformuota prezumpcija, pagal kurią pareikštas didelės sumos ieškinio reikalavimas pripažįstamas realia grėsme, padidinančia būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką (Lietuvos apeliacinio teismo 2008-05-08 nutartis c.b. Nr.2-307/2008, 2007-11- 29 nutartis c.b. Nr. 2-782/2007, 2007-10-25 nutartis c.b. Nr. 2-717/2007 ir kt.). Tačiau ši prezumpcija nėra absoliuti. Teismas kiekvienos konkrečios bylos atveju turi atsižvelgti ne tik į ieškinio sumos dydį kaip absoliutų ir vienintelį kriterijų, bet ir į kitas konkrečias aplinkybes, tai yra ar konkretaus atsakovo atžvilgiu ieškinio suma gali būti traktuojama kaip didelė, lyginant su atsakovo gaunamų pajamų, turimo turto, kreditorinių reikalavimų verte ir t.t. (Lietuvos apeliacinio teismo 2008-01-31 nutartis c.b. Nr. 2-82/2008, 2008-02-07 nutartis c.b. Nr. 2-108/2008, 2008-06-24 nutartis c.b. Nr. 2-526/2008 ir kt.).

10Šioje byloje šalys yra fiziniai asmenys, ieškinio suma – 20 000 Lt, todėl šiuo konkrečiu atveju toks ieškinio sumos dydis vertintinas kaip suponuojantis realią grėsmę, kad teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimu, nebent įvertinus atsakovo turtinę padėtį galimą būtų daryti priešingą išvadą ir pastarosios prezumpcijos netaikyti. Pareiga įrodyti, kad atsakovas turi pakankamai piniginių lėšų ar kitokio turto, kuris leistų užtikrinti teismo sprendimo įvykdymą, tenka pačiam atsakovui. Šioje byloje atsakovas nepateikė jokių konkrečių įrodymų, kad jis gauna pakankamas pajamas, turi konkretaus nekilnojamo ar kitokio turto, kurio vertė lygi ar didesnė nei reiškiamo ieškinio suma. Atvirkščiai, ieškovas nurodė, kad atsakovo gaunamos mėnesinės pajamos yra tik 1 500 Lt dydžio darbo užmokestis, o atsakovo darbdavio finansinė padėtis yra nestabili, jam pritaikytas kelių kreditorių areštas, tuo tarpu atsakovas atsiliepime į atskirąjį skundą šių ieškovo argumentų net nekvestionavo, papildomų įrodymų apie turimą turtą ar stabilią turtinę padėtį nepateikė. Kadangi byloje nenustatyta aplinkybių, leidžiančių netaikyti prezumpcijos, pagal kurią didelė ieškinio suma laikoma realia ir pakankama grėsme būsimo teismo sprendimo įvykdymui, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė taikyti laikinąją apsaugos priemonę – atsakovo turto areštą ieškinio reikalavimo sumoje.

11Pažymėtina, kad teismui sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumo pradinėje bylos stadijoje, pakanka įsitikinti tuo, kad konkrečioje situacijoje yra galima grėsmė teismo sprendimo įvykdymui ar kad egzistuoja tokio pobūdžio grėsmės atsiradimo tikimybė, tačiau teismui nebūtina turėti įrodymų, jog ateityje neabejotinai tokia grėsmė atsiras (Lietuvos apeliacinio teismo 2006-05-04 nutartis c.b. Nr. 2–239/2006). Tuo tarpu šioje byloje pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje nurodė, kad ieškovas neįrodė laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumo dėl to, kad nepateikė konkrečių faktų apie atsakovo veiksmus, liudijančius jo ketinimą turimą turtą paslėpti ar perleisti, kas reiškia, jog pirmosios instancijos teismas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindą nepagrįstai susiaurino tik iki neabejotino grėsmės egzistavimo būsimo sprendimo įvykdymui.

12Atsižvelgiant į išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė taikyti laikinąsias apsaugos priemones atsakovo atžvilgiu, tinkamai neįvertino svarbių šiam klausimui spręsti faktinių bylos aplinkybių, neteisingai taikė laikinųjų apsaugos priemonių taikymą reglamentuojančias proceso teisės normas, kas sudaro pakankamą pagrindą Vilniaus miesto pirmo apylinkės teismo 2008 m. rugsėjo 19 d. nutartį naikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – taikyti laikinąją apsaugos priemonę - atsakovo turto areštą 20 000 Lt sumai (LR CPK 337 str. 2 p.).

13Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 321, 325, 329, 331, 336, 337, 339 str. kolegija

Nutarė

14Ieškovo L. L. atskirąjį skundą tenkinti.

15Vilniaus miesto pirmo apylinkės teismo 2008 m. rugsėjo 19 d. nutartį panaikinti.

16Ieškovo L. L. (a.k. ( - ) gyv. ( - ), Vilniuje) ieškinio reikalavimo užtikrinimui taikyti laikinąją apsaugos priemonę: areštuoti atsakovo E. M. (a.k. ( - ) gyv. ( - ), Vilnius) nekilnojamąjį turtą iš esmės neviršijant jam pareikšto ieškinio sumos - 20 000 Lt (dvidešimties tūkstančių litų), uždraudžiant turtą perleisti tretiesiems asmenims.

17Nesant ar esant nepakankamai atsakovo nekilnojamojo turto, areštuoti atsakovo E. M. kilnojamąjį turtą ir/ar turtines teises, esančius pas atsakovą ir/ar trečiuosius asmenis, o jų nesant ar esant nepakankamai, areštuoti pinigines lėšas, esančias atsakovo bankų ir/ar kitų kredito įstaigų atsiskaitomosiose sąskaitose, neviršijant jam pareikšto ieškinio sumos - 20 000 Lt, leidžiant atsakovui atlikti operacijas, atsiskaitant su ieškovu L. L. .

18Turtą surasti ir aprašyti pavesti ieškovo pasirinktam antstoliui.

19Areštuotą turtą pavesti saugoti atsakovui E. M. .

20Nutartis vykdytina skubiai.

21Nutarties nuorašus išsiųsti Centrinės hipotekos įstaigos Turto arešto registrui - nedelsiant, ieškovui, ieškovo atstovui advokatui Nerijui Stukui atsakovui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, kurią... 2. Kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. ieškovas L. L. pareiškė ieškinį, kuriuo prašo nutraukti tarp ieškovo ir... 4. Vilniaus miesto pirmas apylinkės teismas 2008 m. rugsėjo 19 d. priėmė... 5. Ieškovas L. L. , atstovaujamas advokato Nerijaus Stuko, padavė atskirąjį... 6. Atsakovas Evaldas Montvilas pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą,... 7. Atskirasis skundas tenkinamas.... 8. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 9. LR CPK 144 str. 1 d. yra įtvirtinta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar... 10. Šioje byloje šalys yra fiziniai asmenys, ieškinio suma – 20 000 Lt, todėl... 11. Pažymėtina, kad teismui sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos... 12. Atsižvelgiant į išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą,... 13. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 321, 325, 329,... 14. Ieškovo L. L. atskirąjį skundą tenkinti.... 15. Vilniaus miesto pirmo apylinkės teismo 2008 m. rugsėjo 19 d. nutartį... 16. Ieškovo L. L. (a.k. ( - ) gyv. ( - ), Vilniuje) ieškinio reikalavimo... 17. Nesant ar esant nepakankamai atsakovo nekilnojamojo turto, areštuoti atsakovo... 18. Turtą surasti ir aprašyti pavesti ieškovo pasirinktam antstoliui.... 19. Areštuotą turtą pavesti saugoti atsakovui E. M. .... 20. Nutartis vykdytina skubiai.... 21. Nutarties nuorašus išsiųsti Centrinės hipotekos įstaigos Turto arešto...