Byla 2-2481-752/2015
Dėl skolos priteisimo, bei pagal atsakovo R. J. patikslintą priešieškinį R. V. ir G. A. dėl nuomos sutarties pripažinimo niekine ir restitucijos taikymo, bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Vida Agurkienė, sekretoriaujant Monikai Kundrotaitei, dalyvaujant ieškovei R. V., jos atstovei advokatei Aidai Martinaitienei, atsakovui R. J., jo atstovei advokatei Eglei Grucytei, bei atsakovui pagal priešieškinį G. A., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės R. V. ieškinį atsakovui R. J. dėl skolos priteisimo, bei pagal atsakovo R. J. patikslintą priešieškinį R. V. ir G. A. dėl nuomos sutarties pripažinimo niekine ir restitucijos taikymo, bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3ieškovė R. V. prašė priteisti iš atsakovo R. J. 2125,42 Lt skolą, kurią sudaro 350 Lt nesumokėtas nuomos mokestis už 2013 m. lapkričio mėnesį ir 1775,42 Lt už nesumokėtas komunalines paslaugas už laikotarpį nuo 2013 m. rugpjūčio 1 d. iki 2013 m. lapkričio 30 d., taip pat priteisti 100 Lt už buto, esančio V. Krėvės pr. 75-41, Kaune, atrakinimą; 150 Lt už patirtas išlaidas už antstolio Mareko Petrovskio suteiktas paslaugas, siekiant tinkamo įrodymų užtikrinimo. Iš viso prašė priteisti 2375,42 Lt, o taip pat ieškovės patirtas bylinėjimosi išlaidas (b.l. 3-5).

4Ieškovė ieškinį grindė tuo, kad 2013 m. liepos 10 d. sudaryta Patalpų nuomos sutartimi (toliau - Nuomos sutartis), atsakovui išnuomojo 63,00 kv. m. bendro ploto gyvenamąsias patalpas (butą), esantį ( - ), 1 metų laikotarpiui. Šia sutartimi susitarė dėl 350 Lt nuomos mokesčio per mėnesį. Už suteiktas komunalines paslaugas (suvartotą elektros energiją, vandenį, šilumą, dujas), atsakovas mokėdavo savarankiškai, arba komunalinių paslaugų sąskaitose nurodytą bendrą sumą pervesdavo (sumokėdavo) ieškovei kartu su sulygtu nuomos mokesčiu, o ieškovė pati iš gautų lėšų sumokėdavo paslaugų tiekėjams.

5Ieškovė nurodė, kad nuomos mokestį už išgyventas 2013 m. liepos mėnesio dienas nuo nuomos sutarties sudarymo (t.y. nuo 2013 m. liepos 10 d. iki 2013 m. liepos 31 d.) atsakovas yra sumokėjęs grynaisiais. 2013 m. rugpjūčio 12 d. atsakovas ieškovei sumokėjo 350 Lt nuomos mokestį už rugpjūčio mėnesį. 2013 m. rugsėjo 2 d. atsakovas ieškovei pavedimu pervedė 584,50 Lt, iš kurių 350 Lt skirti nuomos mokesčiui, o likusi dalis komunaliniams mokesčiams už liepos mėnesį apmokėti. Gavusi pinigus, ieškovė mokesčius apmokėjo. 2013 m. spalio 2 d. atsakovas bankiniu pavedimu pervedė ieškovei 94,72 Lt, bei 2013 m. spalio 1 d. raštu informavo, jog atliko mokėjimus už suteiktas komunalines paslaugas už rugpjūčio mėnesį. Tačiau atsakovas nesumokėjo už sunaudotą elektros energiją AB LESTO ir už dujas AB Lietuvos dujos.

6Po 2013 m. spalio 2 dieną atliktų mokėjimų atsakovas daugiau jokių mokėjimų neatliko - nebemokėjo nuomos mokesčio bei nemokėjo už komunalines paslaugas paslaugų tiekėjams, o taip pat nepervedė lėšų už komunalines paslaugas ieškovei. Todėl ji 2013 m. lapkričio 14 d. pranešimu kreipėsi į atsakovą, nurodydama, jog nuo 2013 m. lapkričio 30 d. vienašališkai nutraukia 2013 m. liepos 10 d. nuomos sutartį, kadangi jis daugiau kaip 14 dienų vėlavo sumokėti nuomos mokestį už lapkričio mėnesį, kas reiškia nuomos sutarties 4.2 punkto pažeidimą; nuo 2013 m. rugpjūčio mėnesio neatsiskaitinėjo su komunalinių paslaugų teikėju AB LESTO ir įsiskolinimas 2013 m. lapkričio 11 dienai šiam tiekėjui sudarė 591,68 Lt (2013-11-11 elektros skaitiklio rodmenys buvo 1181 kW) ir nuomininkas iki pranešimo išsiuntimo dienos nebuvo šių lėšų pervedęs ieškovei, kad ši sumokėtų už paslaugas, bei nuo 2013 m. rugsėjo mėnesio neatsiskaitinėjo ir su kitais komunalinių paslaugų teikėjais; ieškovei nebuvo leidžiama patekti į nuomojamas patalpas patikrinti ar nuomininkas tinkamai naudojasi išnuomotu daiktu, kaip tai numatyta CK 6.489 str. 5 d., bei patikrinti skaitiklių rodmenų. 2013 m. lapkričio 14 d. pranešime dėl vienašališko nuomos sutarties nutraukimo taip pat nurodė, kad prieš nuomininkui (atsakovui) perduodant patalpas nuomotojai (ieškovei), atsakovas privalo tinkamai su ja atsiskaityti.

7Ieškovė nurodė, kad jai nėra tiksliai žinoma, kada atsakovas po pranešimo gavimo iš nuomojamo buto išsikraustė, tačiau po 2013 m. lapkričio 30 d. nuomos sutarties nutraukimo, atsakovas nuomojamų patalpų jai tinkamai neperdavė, taip pat neperdavė buto raktų bei tinkamai su ja neatsiskaitė. Todėl ieškovė 2013 m. gruodžio 4 d. apie 9:20 val. su antstoliu Mareku Petrovskiu bei durų spynas atrakinančios bendrovės UAB „Centrinis raktų servisas“ darbuotoju nuvyko prie buto, esančio ( - ), tačiau durų niekas neatidarė. Tik durų atrakinimo meistrui atrakinus duris, ieškovė galėjo patekti į butą. Antstolis Marekas Petrovskis 2013 m. gruodžio 5 d. faktinių aplinkybių konstatavimo protokole konstatavo, kad užėjus į butą buvo matyti, kad butas yra tuščias, su jame paliktais butui priklausančiais daiktais, taip pat užfiksavo elektros, dujų, vandens skaitiklių rodmenis. Remiantis antstolio užfiksuotais skaitiklių rodmenimis bei gautomis sąskaitomis už atsakovui suteiktas komunalines paslaugas iki buto nuomos sutarties nutraukimo, ieškovė paskaičiavo, jog atsakovas jai yra skolingas 1775,42 Lt, t.y.:

81. Už elektros energiją 659,62 Lt, už 1302 kWh suvartotos elektros energijos nuo 2013 m. rugpjūčio 1 d. iki 2013 m. lapkričio 30 d. (1302 kWh x 0,501 Lt/kWh = 659,62 Lt). Skaičiavimą ieškovė atliko atsižvelgdama į tai, jog 2013 m. rugpjūčio 1 d. AB LESTO pakeitė elektros skaitiklį ir 2013-08-01 dienai skaitiklio rodmenys buvo 0000001, o atsakovas vėliau nė karto, po paskutinio atsiskaitymo su šiuo tiekėju už 2013 m. liepos mėnesį, neatsiskaitinėjo. 2013 m. gruodžio 4 d. faktinių aplinkybių konstatavimo metu antstolis užfiksavo, jog elektros energijos skaitiklių rodmenys buvo 1302 kW, taigi atsakovas po paskutinio apmokėjimo už suvartotą elektros energiją iki nuomos sutarties nutraukimo išnaudojo 1302 kWh elektros energijos, už kurią nesumokėjo komunalinių paslaugų tiekėjui AB LESTO. Už atsakovo sunaudotą elektrą apmokėjo ieškovė, todėl atsakovas jai skolingas 652,23 Lt.

92. Ieškovės paskaičiavimu, už 2013 m. rugsėjo 1 d. - 2013 m. lapkričio 30 d. laikotarpiu sunaudotą vandenį atsakovas jai yra skolingas 302,08 Lt. Skaičiavimą ji atliko pagal paslaugų tiekėjo UAB „Kauno vandenys“ pateiktas 2013 m. spalio, lapkričio bei gruodžio mėnesių sąskaitas bei antstolio faktinių aplinkybių konstatavimo metu užfiksuotus vandens skaitiklių rodmenimis. Ieškovė sąskaitos už šio paslaugų teikėjo suteiktas paslaugas už rugsėjo mėnesį iš atsakovo nėra gavusi, todėl skola už rugsėjo mėnesį šiam tiekėjui buvo perkelta į sekančio mėnesio (2013 m. spalio mėn. sąskaitą). 2013 m. spalio 31 d. UAB „Kauno vandenys“ sąskaita už 2013 m. spalio mėnesį suteiktas paslaugas, įskaitant neapmokėtą įsiskolinimą už rugsėjo mėnesį buvo 140,09 Lt. 2013 m. lapkričio 30 d. UAB „Kauno vandenys“ sąskaita už 2013 m. lapkričio mėnesį suteiktas paslaugas buvo 105,88 Lt, tačiau atsižvelgiant į tai, jog ieškovė į butą su antstoliu pateko tik 2013 m. gruodžio 4 d. ir sunaudoto vandens skaitiklių rodmenys šalto vandens buvo 112 m3, o karšto 42 m3, t.y. tokie patys, kaip 2013 m. gruodžio 31 d. sąskaitoje, todėl atsakovas 2013 m. lapkričio mėnesį sunaudojo ne 20 m3 vandens, bet 30 m3 vandens, ką patvirtina ir antstolio užfiksuoti skaitiklių rodmenys bei 2013 m. gruodžio 31 d. sąskaita už papildomus 10 m3 vandens sunaudotus lapkričio mėnesį ir tai sudaro 56,11 Lt sumą. Taigi atsakovas po paskutinio sąskaitų apmokėjimo už rugpjūčio mėnesio sąskaitas, yra nesumokėjęs ir ieškovei skolingas 302,08 Lt (140,09 Lt už rugsėjo bei spalio mėn. suteiktas paslaugas + 161,99 Lt už lapkričio mėnesį suteiktas paslaugas = 302,08 Lt).

103. Už šildymą atsakovas skolingas ieškovei 623,28 Lt, už laikotarpį nuo 2013 m. spalio 1 d. iki 2013 m. lapkričio 30 d. Skaičiavimus ji atliko pagal UAB „Kauno energija“ pateiktas 2013 m. spalio bei lapkričio mėnesio sąskaitas. 2013 m. spalio 31 d. UAB „Kauno energija“ sąskaita už 2013 m. spalio mėnesį suteiktas paslaugas buvo 224,75 Lt, 2013 m. lapkričio 30 d. UAB „Kauno vandenys“ sąskaita už suteiktas paslaugas 2013 m. lapkričio mėnesį buvo 398,53 Lt, taigi atsakovas šiam tiekėjui yra nesumokėjęs ir ieškovei liko skolingas 623,28 Lt (224,75 Lt +398,53 Lt = 623,28 Lt).

114. Atsakovas taip pat skolingas ieškovei 197,83 Lt už suvartotas dujas, už laikotarpį nuo 2013 m. rugpjūčio 1 d. iki 2013 m. lapkričio 30 d. Nurodė, kad po paskutinio atlikto apmokėjimo už liepos mėnesį, kai ieškovei buvo pervestos piniginės lėšos ir ieškovė pati atliko mokėjimą paslaugų tiekėjui UAB „Lietuvos dujos“, atsakovas už suvartotas dujas nėra mokėjęs. Prieš ieškovei atsiskaitant su šiuo paslaugų tiekėju už suteiktas paslaugas už 2013 m. liepos mėnesį, suvartotų dujų skaitiklio rodmenys buvo 3886 m3, po 2013 m. gruodžio 4 d. antstolio konstatuotų aplinkybių, suvartotų dujų skaitiklio rodmenys buvo 3959 m3, taigi atsakovas laikotarpyje nuo 2013 m. rugpjūčio 1 d. iki 2013 m. lapkričio 30 d. suvartojo 73 m3 dujų, t.y. suvartojo dujų už 197,83 Lt ( nuo 3886 m3 iki 3959 m3 = 73 m3 x. 2,71 Lt/m3 = 197.83 Lt).

12Visas atsakovo neapmokėtas sąskaitas už jam suteiktas komunalines paslaugas apmokėjo ieškovė, tai patvirtina bankinių pavedimų išrašai. Todėl atsakovas yra skolingas ieškovei 350 Lt nesumokėto nuomos mokesčio už lapkričio mėnesį bei 1775,42 Lt už jam suteiktas komunalines paslaugas, laikotarpiu nuo 2013 m. rugpjūčio 1 d. iki 2013 m. lapkričio 30 d. iš viso atsakovas yra skolingas ieškovei 2125,42 Lt (350 Lt + 1775,42 Lt = 2125,42 Lt). Taip pat atsakovas yra skolingas ieškovei 100 Lt už buto durų atidarymą, nes atsakovas neperdavė buto raktų ir ieškovės neturėjo galimybės kitaip patekti į butą, taip pat 150 Lt išlaidas, patirtas už antstolio suteiktas paslaugas, siekiant tinkamo įrodymų užtikrinimo. (b.l. 3-5).

13Atsakovas su ieškiniu nesutiko. Atsiliepime nurodė, kad 2013- 07-10 pasirašė buto, esančio adresu ( - ), nuomos sutartį vienerių metų laikotarpiui su kaip tą dieną teigė, buto savininkais R. V. ir G. A.. G. A. sutiko ir pasirašė, jog visi nuomos reikalai bus tvarkomi tik su R. V.. Tą dieną abu užtikrino, kad šis butas yra tikrai jų abiejų nuosavybė pagal paveldėjimo teisę ir žadėjo kitą dieną parodyti tai patvirtinančius dokumentus. Tačiau šių dokumentų taip ir neparodė. Pagal nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą, paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimas oficialiai įsigaliojo tik nuo 2013-08-21. Atsakovo manymu, nuomos sutartis buvo pasirašyta visai neketinant išnuomoti butą metams laiko. Tai reiškia, kad sutarties pasirašymo dieną jis buvo tikslingai apgautas.

14Dėl apmokėjimo už komunalines paslaugas atsakovas nurodė, kad 2013 m. liepos mėnesio pabaigoje R. V. porą kartų lankėsi išnuomotame bute, bet griežtai atsisakė paimti sąskaitas už komunalinius patarnavimus, bei nuomos mokestį už rugpjūčio mėnesį, nes sakė ateis kitą dieną. Susimokėti nuomos mokestį pavyko tik rugpjūčio mėnesio 12 dieną, kai ieškovė atvyko kartu su broliu G. A.. Pagal nuomos sutartį, buvo sutarę išskaičiuoti iš nuomos mokesčio visas išlaidas už buto remontui reikalingas medžiagas, tačiau ieškovė tuo metu atsisakė tai padaryti, skundėsi sunkia materialine padėtimi, dėl to tą dieną norėjo parašyti mažesnius vandens skaitiklių parodymus nei buvo iš tikrųjų. Taip pat pastebėjus, kad šalto vandens skaitiklis neįprastai daug prisuka, R. V. pažadėjo iškviesti meistrus iš UAB „Kauno vandenys“, kad patikrintų skaitiklių techninį stovį. Tačiau taip nieko ir nepadarė. 2013 m. Rugpjūčio 29 d. R. V. paskambino ir pranešė, kad pati atvykti ir pasiimti nuomos mokesčio už rugsėjo mėnesį negali, todėl paprašė pinigus pervesti bankiniu pavedimu. Kadangi skundėsi sunkia finansine padėtimi, paprašė pervesti ir pinigų sumą, reikalingą apmokėti už komunalinius patarnavimus, kurią žadėjo išskaičiuoti iš sekančių mėnesių nuomos mokesčio. Ką atsakovas ir atliko rugpjūčio 30 d. Mokesčių sąskaitos buvo nuvežtos į ieškovės namus. 2013-09-04 atsakovas gavo UAB „LESTO“ įspėjimą dėl galimo elektros energijos tiekimo nutraukimo už skolą. Sąskaitas už komunalinius patarnavimus tą mėnesį gavo su skolomis. Buvo akivaizdu, kad mokesčiai už komunalinius patarnavimus buvo nesumokėti. Kadangi iki rugsėjo 30 d. su R. V. susisiekti nepavyko, kad išvengti nesumokėtų sąskaitų sankaupų ir kad nebūtų grasinimų atjungti paslaugas bei norėdamas šeimos nariais ramiai gyventi, spalio mėn. l d. atsakovas sumokėjo rugsėjo mėnesį gautas sąskaitas, o tą sumą išskaičiavo iš nuomos mokesčio už spalio mėnesį ir bankiniu pavedimu sumokėjo likutį nuomos mokesčio R. V.. Norėdami apmokėti už suvartotas dujas, kreipėsi į UAB „Lietuvos Dujos“, kurios atsiuntė paštu naują atsiskaitymo knygelę. Lapkričio mėnesio 12 d. apie 20 val. R. V. atsiuntė sms žinutę, kad už pusvalandžio atvažiuos pasižiūrėti skaitiklių rodmenų kartu su vyru. Kadangi atsakovas ir jo šeimos nariai sirgo ir karščiavo, paskambinę R. V. paprašė atidėti jos vizitą kelioms dienoms, o skaitiklių parodymus pasiūlė padiktuoti telefonu, ką ir padarė. V. vizitą atidėti sutiko. Tačiau lapkričio 14 d. atsiuntė pranešimą į darbovietę dėl vienašališko nuomos sutarties nutraukimo ir reikalavimą, kad iki lapkričio 30 d. turi perduoti patalpas jai. Norėdami ramaus gyvenimo, atsakovas su kitais šeimos nariais nusprendė ieškoti kitos gyvenamos vietos, o nuomos mokesčio už lapkritį nutarė į priekį nemokėti, kadangi nežinojo, kiek tą mėnesį gyvens. Lapkričio 23 d. išsikraustė, o kadangi R. V. nuomojamo buto raktus turėjo, jai pranešė telefonu, kad butas laisvas. Todėl visiškai neaišku kam buvo reikalingas antstolis ir spynų meistras patekimui į butą (b.l. 46-47).

152014-08-27 atsakovas pareiškė priešieškinį (b.l. 86-89), kurį patikslino 2015-01-06, įtraukiant atsakovu G. A.. Patikslintu priešieškiniu atsakovas prašė pripažinti niekine 2013-07-10 patalpų nuomos sutartį, sudarytą tarp ieškovės R. V. ir atsakovo R. J., bei pasirašytą G. A., kaip imperatyvioms įstatymo normoms prieštaraujantį sandorį; taikyti restituciją ir priteisti iš ieškovės R. V. atsakovo R. J. naudai 1845,40 Lt be pagrindo sumokėtą pinigų sumą, taip pat priteisti bylinėjimosi išlaidas (b.l. 86-89, 126-129).

16Priešieškinio reikalavimus atsakovas grindė tuo, kad 2013-07-10 tarp ieškovės R. V. ir jo buvo sudaryta patalpų nuomos sutartis gyvenamųjų patalpų, esančių adresu ( - ), nuomos vienerių metų laikotarpiui. Patalpų nuomos sutartimi susitarė, kad patalpų nuomos mokestis yra 350,00 Lt per mėnesį (nuomos sutarties 4. 1 p.), taip pat, kad dėl inžinierinių tinklų gedimų įvykusių ne dėl nuomininko kaltės ir už remonto darbus nuomininkas neatsako, taip pat kad bendri namo renovacijos ir remonto darbai nuomininkui nepriklauso (nuomos sutarties papildomos sąlygos). 2013-07-10 patalpų nuomos sutarties šalimis yra nurodyta R. V. (nuomotojas) ir R. J. (nuomininkas), o sutarties pabaigoje G. A. pasirašė kaip bendrasavininkas. Tačiau nei apžiūrint butą, nei derinant galimos nuomos sutarties sąlygas G. A. nedalyvavo, sutarties sudarymo metu jos nepatvirtino, tai yra 2013-07-10 patalpų nuomos sutartis buvo derinama bei sudaroma tik su R. V..

17VĮ Registrų centras nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išraše yra nurodyta, kad ieškovė R. V. išnuomoto buto bendrasavininke tapo tik 2013-08-21 pagal paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimą Nr. G-5703. Tas pats VĮ Registrų centras nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas patvirtina faktą, kad buto, esančio adresu ( - ), kuris buvo išnuomotas 2013-07-10 patalpų nuomos sutartimi, bendrasavininku yra G. A., nuosavybės teises įgijęs 2013-08-21 paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimo Nr. G-5703 pagrindu. Tačiau ieškovė R. V., sudarydama 2013-07-10 patalpų nuomos sutartį, neturėjo nei G. A., nei 2013-07-10 buvusio buto savininko, tai yra savo motinos, įgaliojimo, suteikiančio jai teisę išnuomoti svetimą daiktą. Sutarties sudarymo metu ieškovė apgaulingai tikino esanti nuomojamo turto savininke. Šiuo konkrečiu atveju ieškovė R. V., nebūdama nuomojamo buto savininke bei neturėdama buto savininko įgaliojimo, veikė neteisėtai, ko pasėkoje sudarė imperatyvioms įstatymo normoms prieštaraujantį sandorį, kas suteikia pagrindą atsakovui reikalauti pripažinti 2013-07-10 patalpų nuomos sutartį niekine.

18VĮ Registrų centras nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išraše yra nurodyta, kad ieškovė R. V. išnuomoto buto bendrasavininke tapo tik 2013-08-21 pagal paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimą Nr. G-5703. Tas pats VĮ Registrų centras nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas patvirtina faktą, kad buto, unikalus numeris ( - ), esančio adresu ( - ), kuris buvo išnuomotas 2013-07-10 patalpų nuomos sutartimi, bendrasavininku yra G. A., nuosavybės teises įgijęs 2013-08-21 paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimo Nr. G-5703 pagrindu. Tačiau ieškovė R. V., sudarydama 2013-07-10 patalpų nuomos sutartį, neturėjo nei G. A., nei senojo buto savininko įgaliojimo, suteikiančio jai teisę išnuomoti svetimą daiktą. Tad akivaizdu, kad į viešą registrą įrašyti duomenys patvirtina faktą, jog ieškovė R. V., neturėjo jokio teisinio pagrindo sudaryti patalpų nuomos sutartį 2013-07-10.

19Ieškovės paprašius pateikti buto nuosavybės teisę patvirtinančius dokumentus, sudarant patalpų nuomos sutartį, ieškovė nurodė, jog jai nuosavybės teise priklauso išnuomojamas butas, apie kitus bendrasavininkus ar nuosavybės teisių neturėjimą atsakovas nebuvo informuotas. Tačiau pati ieškovė pasakė, jog šiuo metu (patalpų nuomos sutarties sudarymo metu) nuosavybės dokumentų neturi, tačiau juos pateiks artimiausiu metu. Tačiau nuosavybės teises patvirtinantys dokumentai niekada atsakovui nebuvo pateikti. Pati ieškovė puikiai žinodama, jog yra sudarytas niekinis sandoris, dargi neužtikrino sąlygų prievolių vykdymui. Tai yra net kelių apsilankymų metu 2013 m. liepos mėnesį, atsisakė imti nuompinigius sutartyje nustatytais terminais. Dėl pačios ieškovės netinkamo elgesio, tai yra savalaikiai nesumokėtų mokesčių, mokesčiai už išnuomotą butą už 2013 m. liepos mėnesį buvo mokami net du kartus paties atsakovo.

20Ieškovė 2013-10-22 pranešė, kad sąskaitos už komunalinius mokesčius atsakovui nebus teikiamos, nes ji sudariusi sutartis su komunalines paslaugas teikiančiomis įmonės.

21Be to, ieškovė, nesilaikydama LR CK imperatyvių nuostatų neteisėtai nutraukė nuomos sutartį. Tai yra 2013-11-14 atsakovui buvo įteiktas pranešimas apie nuomos sutarties nutraukimą, kuriame buvo nurodyta, kad patalpų nuomos sutartis yra nutraukiama nuo 2013-11-30. Tuo tarpu LR CK 6.496 str. yra nurodyta, jog nuomos sutartis pasibaigia suėjus jos terminui. 2013-07-10 patalpų nuomos sutarties 3.1 p. yra nurodyta, kad patalpos yra išnuomojamos vienerių metų terminui. To paties straipsnio 2 p. yra nurodyta, kad nuomotojas turi teisę pareikšti teisme reikalavimą nutraukti nuomos sutartį prieš terminą, jei nuomininkas naudojasi turtu ne pagal paskirtį (tačiau pranešime apie patalpų nuomos sutarties nutraukimą ieškovė tokių faktų nenurodo), nuomininkas tyčia ar dėl neatsargumo blogina daikto būklę (tačiau pranešime apie patalpų nuomos sutarties nutraukimą ieškovė tokių faktų nenurodo), nuomininkas nemoka nuomos mokesčio (pagal patalpų nuomos sutarties 4.2 p. nuomos mokestis sudarantis 350 Lt yra mokamas iki einamojo mėnesio paskutinės dienos, tad realiai terminas mokėti nuomos mokestį pranešimo pateikimo metu nebuvo suėjęs). LR CK 6.496 str. nėra nustatyta teisė nutraukti nuomos sutartį nemokant komunalinių mokesčių ar neleidžiant nuomotojui patekti į patalpas. Nuomotojas reikalavimą turi reikšti teisme, remiantis LR CK normomis. Pažymėtina ir tai, kad LR CK 6.497 str. 3 d. yra nurodyta, kad nuomotojui teisė nutraukti terminuotą nuomos sutartį prieš terminą yra suteikiama tik po to, kai jis nusiuntė nuomininkui rašytinį įspėjimą apie būtinumą, įvykdyti prievolę ar pašalinti pažeidimus per protingą terminą. Tačiau šiuo konkrečiu atveju jokių įspėjimų ar raginimų iš nuomotojo pusės nebuvo, nebuvo suteiktas protingas terminas pažeidimams pašalinti. Tačiau kaip matyti iš ieškovės veiksmų, ji ne tik neturėdama teisės sudaryti nuomos sutartį, 2013-07-10 sudarė patalpų nuomos sutartį, taip pat neteisėtai reikalavo nuomos sutartį nutraukti. 2013-11-23 butas buvo atlaisvintas, tai yra atsakovas apleido neteisėtai išnuomotas patalpas. 2014-01-07 šis butas buvo parduotas.

22Atsakovas, pripažinus 2013-07-10 patalpų nuomos sutartį, prašė taikyti restituciją natūra pagal LR CK 1.80 str. 2 d., grąžinant jo sumokėtas pinigines lėšas už neteisėtai išnuomotą butą, į jo sąskaitą. Nurodė, kad ieškovės padėtis dėl ginčo sandorio gautų lėšų grąžinimo atsakovui nepablogės, nes LR CK 6.145 str. nustatyto restitucijos netaikymo būdo esmė - išvengti, kad dėl restitucijos taikymo vienos iš šalių padėtis nepagrįstai ir nesąžiningai pablogėtų, o kitos - atitinkamai pagerėtų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. gegužės 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje /. T. v. G, Ž., bylos Nr. 3K-3-359/2006), tačiau nagrinėjamoje byloje ieškovė vienašališkai sudarė be teisinio pagrindo patalpų nuomos sutartį, neturėdama aiškiai išreikštos buto savininko valios, todėl tokiu teisinės padėties atkūrimu jos teisės ir teisėti interesai nebus pažeisti, nes pripažinus sandorį negaliojančiu LR CK 1.80 str. 2 d. pagrindu, restituciją taikyti nurodo įstatymų leidėjas, toks restitucijos taikymo būdas atitinka teismų praktiką. Taigi teismui pripažinus sandorį negaliojančiu, atsakovas turi būti grąžintas į tą teisinę padėtį, kurioje jis buvo iki negaliojančio sandorio sudarymo. Tai reiškia, kad pritaikius restituciją, asmuo negali gauti mažiau, negu iš jo buvo paimta, tačiau jis negali gauti ir daugiau, nei turėjo.

23Atsakovas prašė priteisti iš ieškovės 1845,40 Lt., t.y. pinigų sumą, kurią jis sumokėjo pačiai ieškovei ar komunalines paslaugas teikiančioms įmonėms. Nurodė, jog jis 2013-07-10 sumokėjo ieškovei 237,00 Lt nuomos mokesčio už 07 mėnesį;2013-08-12 - 350,00 Lt nuomos mokestį už 08 mėnesį; 2013-08-30 - 350,00 Lt nuomos mokestis už 09 mėnesį (2013-08-30 mokėjimo pavedimas Nr. 135); 2013-08-30 - 234,50 Lt komunalinių mokesčių už 07 mėnesį (2013-08-30 mokėjimo pavedimas Nr. 135); 2013-10-01 - 350,00 Lt nuomos mokesčio už 10 mėnesį (2013-10-01 mokėjimo pavedimas Nr. 139); 2013-10-01- 141,01 Lt AB City service; 2013-10-01 - 117,75 Lt AB Kauno energija; 2013-10-01 - 34,44 Lt AB Kauno vandenys; 2013-10-01 - 30,07 Lt. (b.l. 126-129)

24Ieškovė R. V. su priešieškiniu nesutiko. Atsiliepime nurodė, kad atsakovo reikalavimas pripažinti nuomos sutartį negaliojančia ir priešieškinėje išdėstyti argumentai, kad sudarant 2013-07-10 nuomos sutartį ji nebuvo išnuomoto buto savininke ir neturėjo nei bendraturčio G. A., nei buvusios buto savininkės įgaliojimo, suteikiančio teisę išnuomoti svetimą daiktą, todėl veikė neteisėtai ir sudarė imperatyvioms įstatymo normoms prieštaraujantį sandorį, o tai sudaro pagrindą atsakovui reikalauti pripažinti 2013-07-10 nuomos sutartį niekine, yra nepagrįsti. Nurodė, kad atsakovas ir jo šeimos nariai išnuomotu butu faktiškai naudojosi, vartojo elektros energiją, vandenį, dujas bei naudojosi kitais komunaliniais patarnavimais. Esant tokioms aplinkybėms, jie privalo susimokėti už tai, ką suvartojo ir pilnai atlyginti pagal nuomos sutartį atsiradusią skolą.

25Sutarties pažeidimai iš atsakovo šeimos pusės prasidėjo spalio mėnesį, kai jie savavališkai atsisakė mokėti už komunalinius patarnavimus ir pavedimu sumokėjo tik 94,72 Lt. Mano, kad atsakovas vėliau sugalvojo nesąžiningai pasinaudoti tuo, kad pasirašytoje tipinėje sutartyje trūkstant kelių lapų, per klaidą liko neįtraukti tie sutarties punktai, kur buvo nurodyta, kad nuomininkai sumoka už komunalinius patarnavimus. Ir nors pasirašant nuomos sutartį tas buvo aiškiai aptarta žodžiu, ir pradžioje nuomininkai mokėjo tiek nuompinigius, tiek mokesčius už komunalinius patarnavimus, tačiau nuo spalio mėnesio jie jau ėmė piktnaudžiauti savo, kaip nuomininkų teisėmis ir nesąžiningai atsisakė mokėti už suvartotą elektros energiją, vandenį, dujas ir kitus patarnavimus. Ieškovė iškarto nesuprato, kad atsakovas ėmė piktnaudžiauti, nes nuo 2013 m. rugsėjo 28 d. iki spalio 9 d. buvo išvykusi į komandiruotę. Tik vėliau, kai norėjo patekti į išnuomotą butą, norėdama patikrinti skaitiklių rodmenis, atsakovo šeima pradėjo trukdyti patekti į butą. Tai negalėdavo, tai sirgdavo, todėl ieškovei kilo įtarimas, kad kažkas negerai. Jų bendravimo būdas su ieškove labai pasikeitė, ėmė kalbėti pakeltu tonu, bartis, įžeidinėti. Paskambinus lapkričio 11 d. ir paprašius atsakovo motinos R. J. pasakyti, kokie yra skaitiklių rodmenys, ieškovė buvo šokiruota išgirdusi elektros skaitiklio rodmenis, nes elektros energijos buvo suvartota labai daug. Tada sužinojo, kad nuomininkai turi įsiskolinimų už komunalinius patarnavimus, be to nesumokėjo nuomos mokesčio už lapkritį, nors pagal sutartas sąlygas turėjo mokėti už kiekvieną mėnesį į priekį, iki einamojo mėnesio paskutinės dienos (t.y. turėjo sumokėti iki spalio 31 d.), todėl ji nusprendė nuomos sutartį nutraukti.

26Visiškai nepagrįstai ir klaidingai priešieškinyje aiškinamas sutarties 4.2. punkto sąlyga, kada turi būti mokamas nuomos mokestis, t.y. nurodoma, kad nuomos mokestis 350 Lt yra mokamas iki einamojo mėnesio paskutinės dienos. Tačiau šiame punkte nurodyta, kad nuomos mokestį nuomininkas moka nuomotojui kas mėnesį, už kiekvieną nuomos termino mėnesį į priekį, iki einamojo mėnesio paskutinės dienos. Esant tokiai 4.2. punkto sąlygai, nuomininkams iš esmės pažeidžiant sutarties sąlygas, ieškovė, kaip nuomotoja, turėjo teisę pasiūlyti nuomininkams nutraukti sutartį. Tai, kad nuomininkai, gavę ieškovės 2013-11-14 raštą, raštu neatsakė, kad nutraukti nuomos sutarti nesutinka, įrodo, kad jiems nuomos sutarties nutraukimas buvo priimtinas ir jie iš buto savo valia išsikraustė, to nepaneigia ir pats atsakovas. Todėl laikytina, kad nuomos sutartis buvo nutraukta bendru šalių sutarimu. Tačiau yra likęs nuomininko įsiskolinimas už prievoles pagal nuomos sutartį, iš viso 2375,42 Lt. (b.l. 95-97).

27Atsakovas pagal priešieškinį G. A. su priešieškiniu nesutiko. Atsiliepime nurodė, kad atsakovas nepagrįstai teigia, kad sudarant 2013-07-10 nuomos sutartį dėl trijų kambarių buto, esančio ( - ), jis nedalyvavo, t.y. nedalyvavo nei kai butas buvo apžiūrimas, nei kai buvo derinamos galimos nuomos sutarties sąlygos, o tik sutarties pabaigoje pasirašė kaip bendrasavininkas. Ta aplinkybė, kad jis pasirašė nuomos sutarties apačioje kaip bendraturtis, yra pakankama laikyti, kad jis yra šios sutarties dalyvis, ir jokio kito sutikimo R. V. sudaryti nuomos sutartį nereikėjo. Todėl nepagrįsti patikslinto priešieškinio argumentai, kad ieškovė R. V., sudarydama 2013-07-10 patalpų nuomos sutartį, neturėjo nei G. A., nei buvusio savininko, tai yra savo motinos, įgaliojimo, suteikiančio jai teisę išnuomoti svetimą daiktą.

28Atsakovas taip pat nurodė, kad R. J. nepagrįstai teigia, kad jis ir ieškovė buto nuomos sutarties sudarymo metu neturėjo nuosavybės teisės į nuomojamą butą. Jo su seserimi išnuomotas butas iki 2013-05-15, t.y. iki mirties, nuosavybės teise priklausė jų motinai D. O. A.. Per tris mėnesius, kaip numato įstatymas, jie kreipėsi į palikimo atsiradimo vietos notarą - Kauno miesto 12- ąjį notarų biurą, pateikdamas pareiškimą, kad priima palikimą, atsiradusį po motinos mirties. Nors paveldėjimo teisės liudijimas buvo išduotas 2013-08-21, tačiau tai nereiškia, kad nuosavybės teisė į nurodytą butą perėjo jiems tik nuo šio liudijimo išdavimo momento.

29LR CK 5.50 straipsnyje nustatyta, kad norėdamas įgyti palikimą, įpėdinis turi jį priimti. Neleidžiama palikimą priimti iš dalies arba su sąlyga ar išlygomis. Taigi, įstatymo leidėjas nustatė vienintelę būtiną sąlygą įpėdiniui, tam, kad įgytų nuosavybės teisę į palikėjo turtą, - priimti palikimą. To paties straipsnio 2 dalis nustato, kad „Įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, kai jis faktiškai pradėjo paveldimą turtą valdyti arba padavė palikimo atsiradimo vietos notarui pareiškimą dėl palikimo priėmimo“. G. A. palikimą priėmė paduodamas palikimo atsiradimo vietos notarui pareiškimą dėl palikimo priėmimo. Šiuo butu kiek daugiau rūpinosi sesuo, nes dar ir mamai esant gyvai, ji davė seseriai įgaliojimą, kuriuo pavedė jai išnuomoti, parduoti jai nuosavybės teise priklausantį butą adresu ( - ), už kainą ir sąlygomis savo nuožiūra, bet kuriam fiziniam asmeniui. Nors pagal VĮ Registrų centras nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą, G. A. nuosavybės teisė į 1/2 buto V. Krėvės pr. 75-41, Kaune, įregistruotos tik 2013-08-21, nes tą dieną jam buvo išduotas paveldėjimo teisės liudijimas Nr. G-5703, tačiau VĮ Registrų centras vykdo tik registratoriaus funkciją, t.y. įregistruoja ir išregistruoja bei keičia duomenis apie daiktines teises, tame tarpe apie nuosavybės teisę. Todėl negalima teigti, kad G. A. nuosavybės teisių atsiradimo momentas sutampa su įregistravimo registre data ar su paveldėjimo teisės liudijimo išdavimo data. Nuosavybės teisės atsiradimo momentas šiuo atveju sietinas su buvusios nurodyto buto savininkės D. O. A. mirties momentu. LR CK 5.3 straipsnis nustato, kad palikimo atsiradimo laiku laikomas palikėjo mirties momentas, o tuo atveju, kai jis paskelbiamas mirusiu, - diena, kurią įsiteisėjo teismo sprendimas paskelbti palikėją mirusiu, arba teismo sprendime nurodyta mirties diena.

30Be to, nuomos sutarties pripažinimas negaliojančia prieštarautų įstatymo leidėjo siekiams, nes faktiškai nuomos teisiniai santykiai tarp šalių susiklostė, faktiškai atsakovas ir jo šeimos nariai išnuomotu butu naudojosi, vartojo elektros energiją, vandenį, dujas bei naudojosi kitais komunaliniais patarnavimais. Esant tokioms aplinkybėms, jie privalo susimokėti už tai, ką suvartojo ir pilnai atlyginti pagal nuomos sutartį atsiradusią skolą (b.l. 132-134).

31Teismo posėdyje ieškovė R. V. ir jos atstovė ieškinį palaikė ir prašė jį tenkinti, priešieškinį atmesti. Be aplinkybių, išdėstytų ieškinyje ir atsiliepime į priešieškinį, paaiškino, kad 2013 m. gegužės 15 d. mirė jos mama. Ji su broliu paveldėjo trijų kambarių butą. Birželio 3 d. parašė pareiškimą pas notarą dėl palikimo priėmimo. Abu sprendė, ką su butu daryti. Nutarė ieškoti nuomininkų. Sūnus įdėjo skelbimą. Atsirado Juknavičiai, jie atvažiavo be atsakovo. Atsakovo tėvai apžiūrėjo butą, butas jiems tiko. Tada dėl visų sąlygų nesitarė. Susitarė susitikti 2013 m. liepos 10 d., po darbo. Tuomet atvažiavo atsakovas ir jo tėvai, buvo ji, jos brolis. Sutarties sudarymui vadovavo atsakovo mama, atsakovas nekalbėjo. Vyko nuomos sąlygų aptarimas. Klausė, ar gali pasidažyti sienas, remontą pasidaryti. Sakė, kad gali, bet nebus išskaičiuota iš nuomos, čia jų reikalas. Atsakovo mama R. J. ant galo pasakė, kad sutartį pasirašys sūnus. Ji sutiko. Suprato, kad butą išnuomojo šeimai. Pasirašant sutartį ji nepateikė nuosavybės dokumentų. Tačiau sakė, kad gegužės 15 d. mirė mama ir ji su broliu yra vieninteliai paveldėtojai. Jie jau buvo parašę pareiškimą priimti palikimą. Jie abu nusprendė išnuomoti butą. Brolio įgaliojimo ji neturėjo, tačiau jis sutiko, pasirašė ant sutarties. Ji, kaip nuomotoja, prisiėmė atsakomybę. Ji neturėjo jokios patirties. Iš interneto išsitraukė sutartį, susitikimo metu savo ranka ją užpildė. Atsakovo mamos R. J. iniciatyva išėmė iš sutarties vidinius lapus, nes ji sakė, kad su tais lapais nesutinka. Nurašė skaitliukų rodmenis, susitarė, kad nuomininkai sumokės komunalinius patarnavimus pagal sąskaitas, o ji darys pavedimus, kaip ir iki tol. Nuomininkai turėjo mokėti už elektrą, vandenį, dujas, o mokesčius City service ieškovė turėjo mokėti pati. Susitarė, kad nuomos mokestis bus pervedamas į priekį iki paskutinės mokesčio dienos, o komunaliniai mokesčiai turėjo būti pervedami už praėjusį mėnesį, t.y. 350 plius komunaliniai patarnavimai. Pasirašant sutartį, ji nurodė savo asmeninę sąskaitą, kad nuomą ir už komunalines paslaugas atsakovas galėtų mokėti pavedimu. Pasirašant sutartį, ji iš karto gavo nuomos mokestį už liepos mėn. Už liepos mėn. mokesčiai ateina iki rugpjūčio mėnesio 20 dienos. Rugpjūčio mėnesį turėjo pervesti mokesčius už liepos mėnesį. Rugpjūčio 12 d. jai pervedė pinigus už rugpjūčio mėnesio nuomą. Rugsėjo 2 d. ji gavo pinigus už rugsėjo mėnesio nuomą ir už liepos mėn. mokesčius. Gavusi pinigus, ji sumokėjo mokesčius už liepos mėnesį. Kadangi mokėjimai vėlavo, jie kito mėnesio sąskaitose pasidvigubino. Atsakovas rugsėjo mėnesį pasiėmė sąskaitas ir pamatęs, kad jos sudvigubintos, nusprendė, kad ji nesumokėjo. Bet ji buvo apmokėjusi. Spalio mėnesį jie patys sumokėjo mokesčius, nors galėjo paskambinti ir paklausti, kodėl sąskaitos susidvigubinę. Jie sumokėjo ir einamuosius mokesčius ir tuos, kurie jau buvo sumokėti. Tik už elektrą nesumokėjo. Spalio 2 d. jai pervedė 94 Lt. Turėjo būti mokama nuoma ir mokesčiai, bet jie parašė raštą, kad išminusavo sumokėtus mokesčius. Bet elektros jie neįvertino.

32Į išnuomotą butą ji buvo nuvykusi tik du kartus. Bendravo tik su atsakovo mama, atsakovo visai nematė ir su juo nekalbėjo. Nežino, kiek asmenų ten gyveno, tik kaimynai sakė, kad ten tų vaikų daug. Su jais bendrauti buvo sunku. Visada jautėsi spaudimas, nemalonus bendravimas. Ji jų vengė, todėl buvo paprašiusi kito žmogaus, kad nueitų pasiaiškinti.

332013 m. lapkričio 11 d. ji ketino su vyru nuvažiuoti patikrinti skaitliukų. Parašė R. J., kad atvažiuoja. Ji atrašė, kad ieškovė nesilaiko sutarties sąlygų, kad turi paskutinę mėnesio dieną ateiti. Taip pat parašė, kad serga ir neįleis. Paprašius, kad bent telefonu pasakytų skaitliuko parodymus, juos pasakė. Ieškovei pasidarė neramu, nes buvo labai didelis elektros kiekis buvo išnaudotas. Ji tada jiems paskambino ir J. vyras ją aprėkė. Pasakė, kad priims tik lapkričio 30 d. Po to nuomininkai nebekėlė jai ragelio. Tuomet ji apsisprendė nutraukti nuomos sutartį. Apsisprendimą lėmė susidariusios skolos ir tai, kad negalėjo pasižiūrėti skaitiklio, nuomininkai nekėlė ragelio, arba ant jos rėkė. 2013 m. lapkričio 14 nusiuntė pranešimą dėl nuomos sutarties nutraukimo nuo lapkričio 30 d. Laikotarpio susimokėti įsiskolinimą nepasiūlė. Bet mano, kad per tą laiką atsakovas galėjo sumokėti. Pagal jos išsiųstą pranešimą, atsakovas turėjo dar gyventi lapkričio 30 d., nurašyti parodymus, susitikti su ja. Lapkričio 30 d. ji nuvyko į butą, bandė atsirakinti duris, bet buvo pakeista spyna. Prieš tai skambino, niekas nekėlė ragelio. Tuomet išsikvietė antstolį, raktų serviso įmonę ir atrakino duris. Atsakovo šeima jau buvo išsikrausčiusi. Nežino, iki kurios dienos gyveno atsakovas su šeima. Bute niekas nebuvo remontuota, kranai nebuvo pakeisti. Mokesčių už rugsėjį, spalį, lapkritį ji negavo. Vien komunalinių mokesčių skola apie 1500 Lt susidarė. Už elektrą per 4 mėn. virš 600 Lt susidarė. Artėjo šildymo sezonas, suprato, kad tie žmonės yra nemokūs. Skaičiuodama skolą, visas atsakovo sumokėtas sumas ji išminusavo, taip pat išminusavo jų sumokėtas sumas už City service paslaugas. Ji apmokėjo visas susidariusias skolas. Elektros knygelės iš viso nebuvo, nes mokėdavo internetu. Nuomininkai jai turėjo pranešti skaitliuko parodymus. Konkretaus būdo kaip pranešti nebuvo susitarę. Buvo susitarę, kad kartais pati nueis pasižiūrėti, kartais nuomininkai telefonu praneš.

34Atsakovas nepagrįstai teigia, kad buvo bloga jos finansinė padėtis ir dėl to ji prašė sumokėti komunalinius mokesčius, žadėdama vėliau juos išskaičiuoti iš nuomos. Jos finansinė situacija buvo gera, dirbu vyriausia finansininke, vaikai gyvena atskirai, išlaikytinių neturi, jos su vyru pajamos 4000-5000 Lt per mėn.

35Ieškovės atstovė paaiškino, kad mirus buto savininkei, negali būti teisinių kliūčių juo naudotis asmenims, kurie pareiškę notarui prašymą priimti palikimą. Dar iki mamos mirties ieškovė rūpinosi butu, turėjo įgaliojimą. Nuosavybė pereina nuo palikėjo mirties momento, o ne nuo to momento, kai dokumentai visiškai sutvarkyti. Todėl mano, kad ieškovė turėjo teisę išnuomoti butą. Tai yra protingas žingsnis, nes įpėdinis turi prižiūrėti turtą. Nebuvo jokių kliūčių iki paveldėjimo teisės liudijimo gavimo išnuomoti butą, nes nebuvo asmenų, kurie ginčytų ieškovės nuosavybės teisę, ar turėtų daugiau teisių į butą nei ieškovė ir jos brolis. Brolio pritarimas nuomoti butą buvo gautas. Ieškovė yra nuomotoja, o A. pasirašydamas nurodė, kad sutinka. A. įgaliojimo nebuvo, nes jie viską tarėsi žodžiu.

36Teismo posėdyje trečiasis asmuo ieškovės pusėje G. A. (pagal priešieškinį - atsakovas), ieškovės ieškinį palaikė ir prašo jį tenkinti, o priešieškinį atmesti. Paaiškino, kad nuomos sutartyje jis padėjo parašą, o tai reiškia, kad sutiko, jog visus su nuoma susijusius klausimus tvarkytų R. V.. Jo teisės į butą buvo vienodos su seserim, nes po mamos mirties jie dviese paveldėjo butą, ginčų dėl palikimo nebuvo. Susitarė butą išnuomoti, bet viską tvarkė viena R. V., jis nesikišo, visas teises perleido jai, nuomos mokesčio dalies neprašė. Pasirašant sutartį, buvo pakviestas kaip bendrasavininkas, kad sutinka, jog sesuo nuomotų butą. Parašas buvo jo sutikimas. Ant abiejų byloje pateiktų sutarties kopijų yra jo parašas. Prierašas sutarties apačioje, kad jis sutinka ir perleidžią viską tvarkyti seseriai yra tik ant vieno sutarties egzemplioriaus, nes nuomininkai sakė, kad užteks vieno prierašo. Pasirašant sutartį, jis su seserimi prisistatė kaip savininkai. Paveldėjimo reikalai dar buvo tvarkomi. Nuomininkasi nereikalavo iš jo kitų dokumentų, tik asmens tapatybės dokumento. Jis asmens tapatybės dokumentą turėjo.

37Teismo posėdyje atsakovas R. J. palaikė savo procesiniuose dokumentuose išdėstytą poziciją, prašė priešieškinį tenkinti, o ieškinį atmesti. Paaiškino, kad su tėvais ieškojo buto išsinuomoti. Rado ieškovės skelbimą internete, pasiskambino, apsižiūrėjo. Butas buvo nelabai geros būklės, bet labai tiko vieta, nes šalia darbo, todėl nutarė, kad reikėtų pasirašyti nuomos sutartį. Sekančią dieną susitiko, V. atsivežė sutartį ir padarė joje įrašus. Derybų metu buvo tartasi, kad porą sutarties lapų išimtų. Likusius lapus jis paprašė sunumeruoti. Siūlė V. užsirašyti jo telefono numerį, bet ji atsisakė tai daryti ir užsirašė jo mamos ir toliau bendravo tik su jo mama. Jis neprieštaravo, kad mama su V. bendrautų ir su ja tartųsi, nes bute gyveno visa šeima. Daugiau su ieškove jis nebendravo, tik gavo į darbovietę pranešimą, kad nutraukia nuomos sutartį.

38Apžiūrint butą, ieškovė prisistatė kaip buto savininkė. Paprašius parodyti nuosavybės dokumentus, ji sakė, kad atveš pasirašant sutartį, tačiau neatsivežė, tik tvirtino, kad tikrai yra savininkė, taip pat sakė, kad butas mamos, bet mama mirusi, butas paveldėtas. Tik vėliau sužinojo apie ieškovės brolį. Pasirašant sutartį, ieškovės brolis A. nedalyvavo, jo parašo ir prierašo ant sutarties nebuvo. Jį pamatė tik po kelių dienų, kai jis atvažiavo klozeto taisyti. Sužinojo, jog jis yra bendrasavininkas. Tuomet tėvai jam davė pasirašyti sutartį. Suprato, kad V. yra nuomotoja, tačiau apsidraudžiant buvo paprašyta A. prierašo. Atsakovo tuo metu namuose nebuvo.

39Pradėjus gyventi, paaiškėjo, kad bute buvo klaikus kvapas, kažkokio gyvūno apšlapinti baldai, kilimai, durų rankenos nulaužtos, teko pirkti. Pirko dažus. Buvo sutarę, kad jei ką tvarkys, tai bus išminusuota iš nuomos mokesčio. Tačiau nupirkus dažus, ieškovė atsisakė tai daryti. Todėl nusprendė daugiau neremontuoti. Buto būklė atitiko nuomos kainą. Nuomą turėjo mokėti iki mėnesio pabaigos, mėnesį į priekį. Dėl komunalinių mokesčių nesitarė. Suprato, kad reikės mokėti tik nuomą, komunalinių mokesčių mokėti nereikės. Pasirašydami sutartį, komunalinių mokesčių neaptarinėjo. Tik vėliau pradėjo mokėti komunalinius mokesčius, nes pradėjo eiti raginimai, kad vėluojama sumokėti, grasinimai atjungti elektrą. Nenorėdami, kad paslaugos būtų atjungtos, apsimokėjo mokesčius. Jis per daug nesidomėjo dėl tų mokesčių, viską tvarkė mama. Tėvai jam pasakydavo, kokias sumas reikia pervesti ir jis pervesdavo, nesigilino. Jo supratimu, jiems priklausė mokėti tik nuomos mokestį. Lesto knygutė, dujų knygutė jiems nebuvo perduota. Dujų knygutė vėliau buvo atsiųsta mamos prašymu iš dujų įmonės. Kiek žino, mama apmokėjo už dujas. Po sutarties pasirašymo ieškovė bendravo tik su jo tėvais ir jis nežino, ką jie ten tarėsi. V. turėjo buto raktus, pirmą mėnesį ji keturis kartus buvo atėjusi. Spynų išeidami lapkričio mėnesį nekeitė. Raktą įmetė į pašto dėžutę ir paskambino ieškovei, kad butas laisvas.

40Atsakovo atstovė adv. E. Grucytė paaiškino, kad ieškovė nuo pat santykių pradžios siekė apgauti J. Ji iki sutarties sudarymo, tiek sudarant sutartį tvirtino, kad yra buto savininkė, paprašius įrodymų, pasirašant sutartį ieškovė nurodė, kad neturi dabar nuosavybės dokumentų, bet kad tikrai butas jai priklauso. Apie tai, kad tvarkomi paveldėjimo dokumentai atsakovas nebuvo informuotas.

41Atsakovo teigimu nuolat su ieškove bendravo jo mama J.. Buvo suderinta tai, kas pasirašyta sutartyje. Nebuvo tartasi dėl užstato, todėl ta nuostata perbraukta. Jos žiniomis, tarp ieškovės ir R. J. vyko pokalbiai tiek dėl nuomos mokesčio mokėjimo, tiek dėl komunalinių mokesčių. Bet sutartyje nebuvo susitarta, kad turi būti mokami ir komunaliniai mokesčiai. Tačiau atsakovas mokesčius mokėjo, nes nuolat eidavo grąsinimai, raginimai. Anot atsakovo, su ieškove buvo sunku bendrauti, nes ieškovė tai buvo išvykusi, tai buvo užsiėmusi. Su ja beveik nebuvo galima susiekti. Dar tų pačių metų liepos mėnesį pats atsakovas norėjo perduoti nuompinigius už butą, tačiau ieškovė nesugebėjo atvykti ir pasiimti nuompinigių už rugpjūčio mėn. Todėl tarp šalių nusistovėjo tokie santykiai, kad nuomos mokestis buvo mokamas už einamąjį mėnesį. Kas patvirtina faktą, kad nepaisant to, kad kitaip nurodyta sutartyje, bet šalys savo konkliudentiniais veiksmais vykdė visai kitokius sutartinius įsipareigojimus. Ieškovė patvirtino, kad tai ją tenkino. Akivaizdu, kad nebuvo pagrindo ieškovei lapkričio 12 d. teikti pranešimo, kad sutartiniai įsipareigojimai nevykdomi.

42Kaip patvirtino ieškovė, rugpjūčio mėnesį jai buvo pervesti mokesčiai už liepą, tačiau jai laiku nesumokėjus mokesčių, rugsėjo mėnesį gavęs dvigubas sąskaitas, spalio mėnesį pats atsakovas sumokėjo visus mokesčius. Todėl mokėdamas nuomos mokestį už spalio mėnesį, jis išminusavo tas sumas, kurias sumokėjo antrą kartą. Todėl tokia maža nuomos suma ir sumokėta. Liepos, rugsėjo mėn. sąskaitos atėjo į atsakovo nuomojamą butą, nuo rugsėjo mėnesio atsakovas sąskaitų nebegavo, nes ieškovė pasidarė, kad sąskaitas gautų ji pati. Paskutinį kartą atsakovas sumokėjo už spalį, vėliau sąskaitų nebegavo ir nemokėjo. Apmokėti už elektrą atsakovas negalėjo, nes jam nebuvo pateikta elektros knygelė, abonento numeris.

43Konkliudentiniais šalių veiksmais mokesčių mokėjimas buvo pakeistas. Taigi akivaizdu, kad atsakovas tinkamai vykdė įsipareigojimus, dėl to ieškovė neturėjo teisinio pagrindo nutraukti sutartį prieš terminą.

44Atsakovo manymu, ieškovė nuo pat sutarties sudarymo momento buvo įsitikinusi, kad sutartis nebus vykdoma. Šį faktą patvirtina tai, kad lapkričio mėnesį buvo pateiktas pranešimas apie nuomos sutarties nutraukimą. Sausio mėnesį šis butas parduotas.

45Sutinka, kad palikimas atsiranda palikėjo mirties metu. Tačiau tai nesuponuoja jokios savininko teisės, nes tuo metu, kai mirė ieškovės motina, nebuvo žinoma nei kokiom dalim, nei kas paveldės likusį turtą. Dėl tos priežasties nuomos sutartis sudaryta nesilaikant imperatyvių įstatymo normų, kad nuomos sutartį turi sudaryti arba pats savininkas arba asmuo, kuriam suteikti tam tikri įgaliojimai. Ieškovės brolis nebuvo jokio įgaliojimo parašęs.

46Pašo ieškinį atmesti, patenkinti priešieškinį.

47Liudytojas V. V. paaiškino, jog yra ieškovės sūnus. Skelbiu.lt portale jis įdėjo skelbimą, mama fotografavo, buvo nurodyta, kad nuoma ir komunaliniai mokesčiai. Skelbime buvo nurodyta 350 Lt nuomos suma, atsižvelgiant, kad žiemos sezono metu ten didelės šildymo kainos. Nuomos mokestis turėjo likti mamai, nuomininkai turėjo mokėti komunalinius mokesčius. Buvo piktybiškai vengiama bendrauti, nepateikiami duomenys, nemokama už paslaugas, todėl 2013 lapkričio pabaigoje buvo nuvykęs su mama ir tėčiu nurašyti skaitiklių parodymų. Nuomininkai tuo metu dar turėjo gyventi. Bet į butą jie nepateko, butas buvo užrakintas, spynos pakeistos. Mama turėjo raktą, bandė rakinti, bet buvo pakeistos spynos. Mama bandė nuomininkams skambinti, bet nebuvo susisiekta. Pašto dėžutės nežiūrėjo. Mama skambino advokatui, klausė ką daryti. Po kiek laiko kreipėsi į antstolį. Nežino, kada jie išsikraustė. Po visų nutikimų su nuomininkais, nepatekimo į butą, nenoro bendrauti, buvo nuspręsta butą parduoti.

48Liudytoja R. J. paaiškino, jog yra atsakovo mama. Jų šeima ieškojo buto išsinuomoti. Rado internete skelbimą, kad išnuomoja trijų kambarių butą. Kokiom sąlygom išnuomoja nebuvo parašyta. Pasiskambino, kalbėjo su ieškove. Susitarė butą apžiūrėti. Butas jai visai nepatiko, buvo labai apleistas. Bet sūnui tiko, nes darbas prie pat. Ieškovė prisistatė savininke, sakė, kad mama neseniai mirė, butas paveldėtas jos su broliu, bet galima ir be brolio tvarkytis. Klausė, kaip bus su broliu, jeigu kils konfliktas, pareikalavo, kad pasirašant sutartį ir brolis būtų, ir nuosavybės dokumentai. Susitarė po poros dienų susitikti, bet nebuvo nei brolio, nei dokumentų. Susitarė, kad brolis pasirašys vėliau. Ieškovė prižadėjo, kad po poros dienų ateis brolis taisyti klozetą ir pasirašys. Po poros dienų A. pasirašė sutartį. Buvo keista, kad ieškovė su viskuo sutiko, sutiko nuo 400 Lt iki 350 Lt sumažinti nuomos mokestį, sutiko sutartį patrumpinti, išėmė du sutarties lapus, sutiko, kad už remontą atskaičiuos iš nuomos. Vyras ir sūnus skaitė sutartį, išiminėjo lapus, ieškovė su viskuo sutiko. Pasirašydami sutartį, nurašė skaitiklio rodmenis. Tačiau sutartyje apie komunalinius mokesčius nebuvo pasakyta. Suprato, kad mokės tik nuomos mokestį. Iki rugpjūčio 12 d. ieškovė buvo atėjusi kelis kartus, bet pinigų už nuomą neėmė, net nepasiėmė sąskaitų. Rugpjūčio 12 d. atėjo abu su broliu, tuomet jie sumokėjo nuomos mokestį. Rugpjūčio 20-25 d. ieškovė pasiskambino, kad ateis paimti sąskaitų ir pinigų. Ji pasakė, kad ateitų rugpjūčio 28-29 d. Tuomet ieškovė pradėjo rėkti, kad jos labai sunki turtinė padėtis, vyras važiuoja į užsienį uždarbiauti, sakė patiems mokėti mokesčius arba išsikraustyti. Nebuvo jokio noro kraustytis po mėnesio. Todėl kai pradėjo eiti sąskaitos, pranešimai, kad atjungs elektrą, o V. į skambučius neatsakė, mėnesį nesirodė, kad nereikėtų išsikraustyti, pradėjo mokėti mokesčius. Kartu su nuompinigiais, sumokėjo dalį komunalinių už liepą. Sūnus pervedė pinigus. Už liepą ir rugpjūtį viskas pilnai buvo sumokėta. Sumokėjo rugsėjo 2 d., bet paskui atėjo sąskaitos, kad mokesčiai nesumokėti, kaupiasi skolos. Su ieškove nebuvo galimybės susisiekti, todėl, kad galėtų mokėti, išsiėmė dujų knygelę. Už elektrą nemokėjo, nes neturėjo atsiskaitymo knygelės. V. nebesirodė, nepriskambindavo, nebuvo kam mokėti už elektrą. Už elektrą yra sumokėję tik už liepos mėnesį. Daugiau nemokėjo, nes neturėjo galimybių. Išsikraustė lapkričio pabaigoje. Mano, kad ieškovė nepagrįstai prašė mokesčių, nes nuomos sutartyje apskritai nebuvo susitarta dėl komunalinių mokesčių. Jie gera valia juos sumokėjo, savo noru, kad neatjungtų dujų. Be to, ieškovė sakė, kad jos finansinė situacija bloga, tikėjosi, kad sumokėti mokesčiai bus išskaičiuoti iš nuomos vėliau. Už City service paslaugas neturėjo mokėti. Buvo dažus nupirkę langams, durims rankenos buvo nupirktos ir pakeistos. Rūsio duris sutvarkė. Nežino, ar vyras keitė lauko durų spyną. Langų nedažė, dažus pasiliko sau.

49Liudytojas V. J. paaiškino, kad yra atsakovo tėvas. Susirado ieškovės nuomojamą butą, važiavo jo apžiūrėti. Bute rado V. ir jos sutuoktinį. Su ieškovės vyru nuėjo parūkyti. V. pasakė, kad jų finansinė padėtis bloga, nori parduoti butą, bet neišeina. Tualetas buvo klibantis, pasakė, kad ieškovės brolis sutaisys. Pasakė, kad jie su ieškove bendrasavininkai. Kalbėjo, kad bute gyveno mama, ji mirusi ir butas paveldėtas. Tuomet paprašė nuosavybės dokumentų ir kad pasirašant sutartį dalyvautų ieškovės brolis. Tačiau pasirašant sutartį A. nebuvo, buvo viena V.. Jiems nebuvo pateikta jokių dokumentų ir brolio įgaliojimų. Tik vėliau, siekdami apsaugoti save, jie išsireikalavo, kad ieškovės brolis pasirašytų.

50Ieškovės atsineštoje sutartyje buvo prirašyta punktų, kurie jiems netiko. Buvo susitarta mokėti nuomos mokestį. Dėl komunalinių mokesčių nesitarė. Jam finansiškai nebuvo svarbu, ar reikės mokėti komunalinius mokesčius. Buvo svarbi buto vieta. Visus finansinius reikalus tvarkė žmona. Kol žmona tarėsi dėl nuomos, jis nedalyvavo, rūkė su ieškovės vyru. Šiuo metu jie taip pat išsinuomavę butą, moka komunalinius mokesčius, tačiau prieš 5 metus yra išsinuomavę butą be komunalinių mokesčių. Šiuo atveju kadangi sutartyje nebuvo susitarta dėl komunalinių mokesčių, suprato, kad jų nemokės. Planavo gyventi trise arba keturiese. Mano, kad normaliomis sąlygomis išsinuomavo. Kai pradėjo eiti raginimai, kad bus atjungta elektra, dujos, skambino ieškovei, bandė nuvežti sąskaitas. Mokesčius mokėjo dėl ramybės, kad galėtų ramiai gyventi. Gal ir tikėjosi susigrąžinti mokesčius. Derybų būdu būtų sprendžiamas mokesčių klausimas. Finansinius reikalus tvarkė žmona. Jie sutvarkė elektrinę plytelę, išvalė butą, nupirko durų rankenas, dažus, norėjo nudažyti langus. Tačiau ieškovė pasakė, kad jiems nekompensuos, kad jos finansinė padėtis bloga. Lauko durų spynos nekeitė. Lapkričio mėn. 23 d. išsikraustė. V. informavo, kad butas laisvas, o raktai pašto dėžutėje. Daugiau kontaktų nebuvo, po išsikraustymo ieškovė jiems neskambino.

51 Ieškinys tenkintinas. Priešieškinis atmestinas.

52Byloje nustatyta, kad 2013 m. liepos 10 d. tarp ieškovės R. V. ir atsakovo R. J. buvo sudaryta patalpų nuomos (toliau - nuomos sutartis), pagal kurią vienerių metų laikotarpiui atsakovo penkių asmenų šeimos poreikiams buvo išnuomota gyvenamoji patalpa - 63,00 kv. m. bendro ploto butas, su daliniais baldais ir buitine technika, esantis ( - ). Kaip matyti iš pateiktos sutarties bei byloje dalyvavusių asmenų paaiškinimų, šios sutarties šalys buvo ieškovė ir atsakovas, tačiau kartu su nuomotoja R. V. sutartį pasirašė ir jos brolis G. A., kaip nuomojamos patalpos bendraturtis. Nuomos sutarties 4.1 ir 4.2 punktais šalys susitarė dėl nuomos mokesčio dydžio ir atsiskaitymo tvarkos, t.y. susitarė, kad nuomos mokestis yra lygus 350 Lt per mėnesį, kuris mokamas į priekį, iki einamojo mėnesio paskutinės dienos. Taip pat susitarė, kad visi nuomininko atliekami mokėjimai nuomotojui pagal šią sutartį, turi būti mokami grynais arba pavedimu į atsiskaitomąją sąskaitą. Papildomose sąlygose susitarė, jog nuomininkas neatsako dėl inžinerinių tinklų gedimų, įvykusių ne dėl nuomininko kaltės, taip pat nuomininkui nepriklauso bendri namo renovacijos ir remonto darbai. Buto remonto darbai atliekami suderinus su savininkais. Remonto išlaidos, jei suderinta, išskaičiuojamos iš nuomos mokesčio (b.l. 7-8).

53Kartu su šia sutartimi, tą pačią dieną, ieškovė R. V. (nuomotoja) ir atsakovas R. J. (nuomininkas) pasirašė perdavimo – priėmimo aktą Nr. 1, kuris, kaip numatyta nuomos sutartyje, yra neatskiriama sutarties dalis. Šiame priede aprašyti nuomojamame bute esantys baldai ir buitinė technika, taip elektros, vandens ir dujų skaitliukų parodymai (b.l. 8).

54Iš šalių pasirašytos patalpų nuomos sutarties turinio matyti, kad joje yra aptartas tik nuomos mokesčio dydis ir atsiskaitymo tvarka, tačiau neaptarti mokesčių už vandenį, elektros energiją, dujas, šiluminę energiją ir komunalines paslaugas klausimai. Taip pat matyti, kad ieškovės ir atsakovo R. J. turimi patalpų nuomos sutarties egzemplioriai skiriasi – ieškovės pateiktoje sutarties kopijoje yra tik nuomojamo buto bendraturčio G. A. parašas, nurodytas jo asmens kodas (b.l. 7-8), tuo tarpu atsakovo pateiktoje sutarties kopijoje dar yra G. A. prierašas „sutinku, kad mokesčiai už buto nuomą būtų mokami seseriai R. V.“ (b.l. 49-50).

55Ieškovei pareiškus ieškinį atsakovui dėl skolos (nesumokėto nuomos mokesčio bei mokesčių už paslaugas) priteisimo, tarp šalių kilo ginčas dėl mokesčių už paslaugas mokėjimo, taip pat dėl to, ar ieškovė yra tinkama sutarties šalis. Atsakovo teigimu, ieškovė teisės sudaryti nuomos sutartį neturėjo, nes jos sudarymo metu nebuvo buto savininkė, be to, neturėjo nei G. A., nei buvusio buto savininko įgaliojimo, suteikiančio jai teisę išnuomoti svetimą daiktą. VĮ Registrų centro nekilnojamojo turto registro duomenimis, ieškovė ir bendraturtis G. A. nuosavybės teises į butą įgijo tik 2013-08-21, paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimų pagrindu. Dėl šių aplinkybių, atsakovas, vadovaudamasis LR CK 6.477 str. 1 d. įtvirtinta nuomos sutarties samprata, kad pagal nuomos sutartį viena šalis (nuomotojas) įsipareigoja duoti nuomininkui daiktą laikinai valdyti ir naudotis juo už užmokestį, o kita šalis (nuomininkas) įsipareigoja mokėti nuomos mokestį, bei 4 d., nustatančia, kad nuomotojais gali būti išnuomoto daikto savininkas arba asmenys, kuriems teisę išnuomoti svetimą daiktą suteikia įstatymai ar to daikto savininkas, laikė, kad ieškovė, nebūdama nuomojamo daikto savininke ir neturėdama buto savininko įgaliojimo, sudarydama nuomos sutartį, veikė neteisėtai, ko pasekoje sudarė imperatyvioms įstatymo normoms prieštaraujantį sandorį. Atsakovas pareiškė priešieškinį, kuriuo prašė LR CK 1.80 str. pagrindu pripažinti niekine ieškovės R. V. ir atsakovo R. J. 2013-07-10 sudarytą buto, esančio ( - ), nuomos sutartį, bei pasirašytą G. A., kaip imperatyvioms įstatymo normoms prieštaraujantį sandorį ir taikyti restituciją, priteisiant jam iš ieškovės R. V. 1845,40 Lt sumą, kurią jis sumokėjo už buto nuomą ir komunalinius mokesčius, kaip sumokėtą be pagrindo, taip pat priteisti bylinėjimosi išlaidas.

56Dėl atsakovo priešieškinio.

57Šioje byloje iškilo klausimas dėl nuosavybės atsiradimo momento įpėdiniui priimant palikimą.

58Paveldėjimas – tai mirusio fizinio asmens turtinių teisių, pareigų ir kai kurių asmeninių turtinių teisių, pareigų ir kai kurių asmeninių neturtinių teisių perėjimas jo įpėdiniams pagal įstatymą arba (ir) pagal testamentą (CK 5.1 straipsnio 1 dalis). Palikimas atsiranda palikėjo mirties momentu (CK 5.3 straipsnio 1 dalis). Asmeniui mirus, įpėdiniai palikimo atsiradimo dieną įgyja subjektinę paveldėjimo teisę, tačiau tai dar nereiškia, kad jie perėmė palikėjo teises ir pareigas. Tam, kad gautų palikimą, įpėdiniai turi įstatymo nustatyta tvarka priimti palikimą, t. y. atlikti įstatyme nustatytus veiksmus: kreiptis į palikimo atsiradimo vietos notarą arba faktiškai pradėti paveldėtą turtą valdyti (CK 5.50 straipsnio 1, 2 dalys). Siekiant užtikrinti apibrėžtumą civiliniuose teisiniuose santykiuose ir skatinant įpėdinius kuo greičiau priimti sprendimą dėl paveldimo turto, CK 5.50 straipsnyje nustatytas terminas palikimui priimti. CK 5.50 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad šiame straipsnyje nurodyti veiksmai, kuriais priimamas palikimas, turi būti atliekami per tris mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos.

59Byloje nustatyta, kad 2013-05-15 mirus buto savininkei D. O. Adomaitienei, atsirado palikimas pagal įstatymą. Pirmos eilės įstatyminiai įpėdiniais buvo jos vaikai - R. V. ir G. A.. Byloje pateikti rašytiniai įrodymai patvirtina, kad 2013-06-03 ieškovė kreipėsi į palikimo atsiradimo vietos notarą - Kauno miesto 12- ąjį notarų biurą, pateikdama pareiškimą dėl palikimo priėmimo. T.y. įstatyme nustatyto trijų mėnesių termino ji nepraleido (CK 5.50 str.), (b.l. 98, 99).

602013-08-21 R. V. ir G. A. buvo išduotas paveldėjimo teisės liudijimas pagal įstatymą į paveldimą turtą - butą, esantį ( - ) (b.l. 100).

61Įstatyme nustatyta, kad bendra tvarka paveldėjimo teisės liudijimas išduodamas suėjus trims mėnesiams nuo palikimo atsiradimo dienos (CK 5.67 str. 1 d.). Tačiau nenustatyta terminų, per kuriuos palikimą priėmęs įpėdinis gali prašyti išduoti paveldėjimo teisės liudijimą, t. y. šios teisės įgyvendinimas laiko atžvilgiu yra neribojamas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. balandžio 18 d. nutartis civilinėje byloje G. V. v. R. Z. P. ir kt., bylos Nr. 3K-3-240/2008).

62Kasacinis teismas ne kartą yra pažymėjęs, kad nuosavybės teisė į paveldėtą turtą įgyjama palikimo priėmimu ir priklauso įpėdiniui nuo palikimo atsiradimo momento nepriklausomai nuo to, ar įpėdinis yra gavęs paveldėjimo teisės liudijimą. Tačiau tam, kad teises į paveldėtą turtą įpėdinis galėtų įgyvendinti visa apimtimi (įregistruoti teises į privalomai registruotiną turtą, sudaryti jo perleidimo sandorius ir pan.), įpėdinis gali prašyti notaro išduoti dokumentą, patvirtinantį jo teisių į palikimą įgijimą - paveldėjimo teisės liudijimą (CK 5.66 straipsnis). Paveldėjimo teisės liudijimas savo teisine reikšme yra tik įpėdinio turimas teises įforminantis dokumentas, todėl jo išdavimas nekeičia nei teisių į paveldėtą turtą atsiradimo momento, nei šių teisių apimties. Remiantis šiomis teisės taikymo (aiškinimo) taisyklėmis, konstatuotina, kad tiek ieškovė, tiek atsakovas pagal priešieškinį G. A., prieš sudarant buto nuomos sutartį, įstatymų nustatyta tvarka jau buvo įgyvendinę paveldėjimo pagrindu atsiradusias teises ir įgiję nuosavybės teises į mirusios D. O. A. paliktą turtą. Todėl yra teisinis pagrindas pripažinti, kad atsakovo argumentai, kad palikimą priėmę bendraturčiai iki paveldėjimo teisės liudijimo išdavimo neturėjo teisės įgyvendinti savo teisių į nuosavybę, yra nepagrįsti.

63Teismas pilnai sutinka su ieškovės ir G. A. atsiliepime į priešieškinį išdėstytais argumentais, kad šiuo atveju, nors pagal VĮ Registrų centras nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą, ieškovės ir G. A. nuosavybės teisės į butą ( - ), (po ½ dalį) įregistruotos tik 2013-08-21, nes tą dieną jiems buvo išduoti paveldėjimo teisės liudijimai, tačiau VĮ Registrų centras vykdo tik registratoriaus funkciją, t.y. įregistruoja ir išregistruoja bei keičia duomenis apie daiktines teises, tame tarpe ir apie nuosavybės teisę, o ne sukuria nuosavybę. Todėl nėra jokio pagrindo nuosavybės teisių atsiradimo momento sutapatinti su įregistravimo registre data ar su paveldėjimo teisės liudijimo išdavimo data. Nuosavybės teisės atsiradimo momentas šiuo atveju sietinas tik su buvusios buto savininkės D. O. A. mirties momentu.

64Byloje nėra duomenų, kad tarp palikimą priėmusių įpėdinių R. V. ir G. A. būtų kilęs ginčas dėl bendrosios dalinės nuosavybės teisės įgyvendinimo. Priešingai, tiek ieškovė, tiek atsakovas pagal priešieškinį G. A. nurodė, jog butas buvo išnuomotas jų abiejų bendru sutarimu. Jie abu paaiškino, kad nuomos sutarties sudarymą G. A. buvo pavedęs seseriai R. V., todėl nuomos sutartyje pasirašė tik kaip bendraturtis, o ne kaip sutarties šalis, tuo išreikšdamas savo sutikimą.

65Tai, kad G. A. sutiko, kad visus nuomos reikalus tvarkytų jo sesuo, patvirtina ne tik jo parašas nuomos sutartyje, bet ir atsakovo tėvų pageidavimu padarytas prierašas jo sutarties egzemplioriuje, kad jis sutinka, jog mokesčiai už buto nuomą būtų mokami R. V. (b.l. 49-50).

66Atsakovas pripažino, jog jam buvo žinoma aplinkybė, jog butas paveldėtas. Nurodė, jog nuomos sutarties sudarymo metu ieškovė buvo sakiusi, kad šiuo metu nuosavybės dokumentų neturi, tačiau juos pateiks artimiausiu metu. Atsakovui ir jo tėvams buvo žinoma ir tai, kad butas priklauso ne tik ieškovei, bet ir jos broliui. Iš atsakovo ir jo tėvų paaiškinimų nustatyta, kad būtent jų iniciatyva, siekiant apsisaugoti nuo galimų bendraturčių ginčų dėl mokesčių, buvo paimtas G. A. prierašas jų sutarties egzemplioriuje. Tai, kad sutarties pasirašymo metu ieškovė dar neturėjo ir negalėjo pateikti nuosavybę patvirtinančio dokumento, nesutrukdė atsakovui pasirašyti nuomos sutartį, apsigyventi išsinuomotame bute ir juo naudotis. Vertintina, kad ieškovės suteikta informacija atsakovui buvo teisinga ir pakankama. Tik vėliau, prasidėjus nesutarimui dėl mokesčių mokėjimo, ieškovei pareiškus ieškinį teisme dėl skolos priteisimo, atsakovas nusprendė ginčyti iš esmės jau įvykdytą sandorį.

67Nustačius, kad sudarant nuomos sutartį, bendraturčiai buvo įgiję nuosavybės teises į palikėjai priklausiusį turtą, bei esant jų susitarimui dėl bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančio objekto valdymo ir naudojimo (CK 4.75 str. 1 d. ), nėra jokio pagrindo pripažinti, kad 2013-07-10 nuomos sutartis sudaryta pažeidžiant imperatyvias CK 6.477 str. 4 d. nuostatas, ar trečiųjų asmenų teises ir yra niekinė. Taip pat nėra jokio įstatyminio pagrindo taikyti restituciją ir grąžinti atsakovui jo sumokėtas pinigines lėšas už jam išnuomotą butą.

68Atsakovo priešieškinio reikalavimai nepagrįsti ir atmestini.

69Atmetus priešieškinį, spręstini ieškovės pareikšto ieškinio reikalavimai.

70Byloje tarp šalių kilo ginčas dėl atsiskaitymo už nuomotą butą - ieškovės teigimu, atsakovas liko skolingas ne tik už buto nuomą, bet ir už suteiktas paslaugas - šildymą, elektrą, dujas, vandenį. Teigė, jog dėl mokesčių mokėjimo buvo susitarta, tačiau pasirašant nuomos sutartį, jie pasinaudojo patalpų nuomos sutarties forma, kurią internete rado ieškovė. Iš tos sutarties išėmė kelis lapus, t.y. tekstą, kur buvo kalbama apie buto būklės pabloginimą, žalos atlyginimą, nes dėl žalos atlyginimo nesitarė. Išimant tuos lapus, per neapsižiūrėjimą buvo išimtas ir su mokesčių mokėjimu susijusi teksto dalis. Tačiau nepaisant to, kad susitarimas dėl mokesčių mokėjimo liko nepasirašytas, atsakovas pradžioje mokesčius mokėjo, tik nuo 2013 m. spalio 2 d. jokių mokesčių nemokėjo ir liko ieškovei skolingas ieškinyje nurodytą sumą.

71Atsakovas pripažino, kad jo bei tėvų iniciatyva buvo pašalinti du tipinės sutarties lapai, nes jiems jie buvo neaktualūs - juose buvo kalbama apie buto būklės pabloginimą, o kadangi nuomojamo buto būklė nebuvo gera, jie dėl žalos atlyginimo nesitarė. Likęs tekstas buvo peržiūrėtas, ranka įrašyti prierašai, atsakovo pasiūlymu pasirašyta kiekviename sutarties lape. Todėl laikė, kad galioja tik tos sutarties sąlygos, kurios aptartos raštu. Atsakovas taip pat paaiškino, jog sudarant sutartį, dėl nuomos sąlygų su ieškove tarėsi ir derinosi jo tėvai, jis tik pasirašė sutartį. Kiek mokėti mokesčių jam nurodydavo mama, kuri viską skaičiavo ir geriau žino. Mokesčius už paslaugas mokėjo todėl, kad buvo gavę pranešimus dėl paslaugų nutraukimo, tikėjosi, kad sumokėtos įmokos bus įskaičiuotos į nuomos kainą.

72Sprendžiant dėl ieškovės pareikšto ieškinio dėl skolos priteisimo, aktualus tarp šalių kilęs ginčas dėl nuomos sutarties sąlygų, t.y. ar be sutartyje numatyto mokesčio už nuomą, atsakovas privalėjo mokėti ir mokesčius už paslaugas.

73Sutarčių aiškinimo taisyklės išdėstytos CK 6.193 str. Aiškindamas šioje teisės normoje išdėstytą reglamentavimą, kasacinis teismas ne kartą konstatavo, kad, esant ginčui dėl sutarties turinio bei jos sąlygų, sutartis aiškinama nustatant tikruosius sutarties dalyvių ketinimus, o ne vien remiantis pažodiniu sutarties tekstu. Be to, sutarties sąlygos turi būti aiškinamos atsižvelgiant į jų tarpusavio ryšį, sutarties esmę, tikslą, jos sudarymo aplinkybes bei kitas CK 6.193 straipsnyje įtvirtintas nuostatas. Pagal CK 6.193 straipsnio 5 dalį, aiškinant sutartį taip pat turi būti atsižvelgiama į šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių elgesį po sutarties sudarymo, sutarties vykdymo ir kitas reikšmingas aplinkybes. Kartu sutarties sąlygos turi būti aiškinamos taip, kad aiškinimo rezultatas nereikštų nesąžiningumo vienos iš šalių atžvilgiu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2004 m. rugsėjo 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-424/2004; 2006 m. sausio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-47/2006; 2007 m. gegužės 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-203/2007; 2012 m. birželio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-285/2012; 2013 m. birželio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-378/2013;2010 m. kovo 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-128/2010; 2010 m. balandžio 6 d. nutartis, priimta civilinėje Nr. 3K-3-151/2010; 2014 m. vasario 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-8/2014).

74Iš nurodytų sutarčių aiškinimo taisyklių matyti, kad pirmiausia yra įtvirtintas subjektyviojo sutarties aiškinimo metodas, įpareigojantis aiškintis tikruosius šalių ketinimus, o ne vien remtis pažodiniu sutarties teksto aiškinimu (objektyviojo sutarties aiškinimo metodas). Tai tiesiogiai susiję su tuo, kad kiekviena sutartis privalo būti aiškinama sąžiningai. Šie esminiai sutarčių aiškinimo principai (t. y. nagrinėti tikruosius sutarties šalių ketinimus ir aiškinti sutartį sąžiningai) lemia būtinybę aiškinant sutarties sąlygas atsižvelgti ne tik į jų lingvistinę reikšmę, tačiau įvertinti ir sutarties šalių elgesį, jų subjektyvią nuomonę dėl sutarties sąlygų turinio bei sutarties sudarymo metu buvusį sąlygų suvokimą. Dėl to reikšminga CK 6.193 straipsnio 5 dalyje nustatyta bendroji taisyklė, kad sutarties aiškinimui svarbu ir faktinės aplinkybės, susijusios su sutarties sudarymu, vykdymu, kitokiais šalių veiksmais, nes faktiniai šalių veiksmai reikšmingi siekiant nustatyti tikruosius šalių ketinimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. birželio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-288/2010; 2010 m. liepos 10 d. nutartis civilinėje Nr. 3K-3-323/2010 ir kt.).

75Iš nekilnojamojo turto duomenų banko išrašo matyti, kad atsakovui buvo išnuomotas butas su centriniu šildymu iš centralizuotų sistemų, su komunaliniu vandentiekiu bei komunaliniu nuotekų šalinimu, gamtinėmis dujomis ( b.l. 51). Iš šalių bei liudytojų paaiškinimų bei rašytinių įrodymų - AB „Lesto“ pranešimo, ieškovės bei atsakovo pateiktų sąskaitų (b.l. 51, 29-34, 52, 56-57, 60-63) matyti, kad nuomos laikotarpiu butui centralizuotai buvo teikiamos dujos, elektra, šildymo, vandens tiekimo, nuotekų šalinimo paslaugos, kuriomis naudojosi atsakovas kartu su kitais šeimos nariais. Buto nuomos sutartyje apmokėjimas už šias paslaugas neaptartas, tačiau iš šalių bei liudytojų V. J. bei R. J. paaiškinimų nustatyta, kad 2013 m. liepos 10 d. sudarydamos buto nuomos sutartį, šalys naudojosi internete rasta tipine sutartimi, kurios dalies į savo sutartį neįtraukė. Tai matyti ir iš šalių pasirašytos sutarties punktų numeracijos – po 4.3 punkto seka punktas 13.8 (b.l. 7-8). Nors atsakovas ir jo tėvai paaiškino, kad pašalino tik dalį sutarties teksto dėl žalos atlyginimo, tačiau iš šalių pasirašytos sutarties turinio matyti, kad pastraipa „4. Nuomos mokestis. Atsiskaitymas“, yra nepilna, baigiasi sakinio viduryje. Taip pat nėra ir atskiros pastraipos dėl atsiskaitymo už paslaugas. Todėl pilnai tikėtina, kad kartu su šalims neaktualia tipinės sutarties dalimi, per neapsižiūrėjimą buvo pašalinta ir teksto dalis dėl atsiskaitymo už paslaugas, kuri abiems sutarties šalims buvo aktuali.

76Ieškovė teigė, jog sutarties sudarymo dieną su derybas vedusia atsakovo mama buvo susitarta ir dėl mokesčių - kad nuomininkai juos sumokės grynais, kartu su nuomos mokesčiu arba perves į ieškovės sąskaitą. Todėl į sutartį buvo įrašyti skaitiklių rodmenys, nuo kurių toliau už sunaudotas dujas, elektrą, karštą ir šaltą vandenį turėjo mokėti nuomininkai, juos apskaičiuodami pagal tą mėnesį sunaudotą elektros energijos ir dujų kiekį, bei paslaugų tiekėjų išrašytas sąskaitas. Už namo bendro naudojimo paslaugas (mokesčius City Service), turėjo mokėti ji. Ieškovė taip pat nurodė, kad už liepos mėnesio paslaugas atsakovas pilnai atsiskaitė, kartu su nuomos mokesčiu pervesdamas ir mokesčiams skirtą sumą. Už rugpjūtį taip pat atsiskaityta, išskyrus elektrą ir dujas, bet atsakovas jau nebesilaikė susitarimo – jis tiesiogiai paslaugų tiekėjams sumokėjo už rugpjūčio mėnesio paslaugas, be to, antrą kartą apmokėjo liepos mėnesio sąskaitas, neišsiaiškinęs, kad už jas ji yra sumokėjusi. Todėl ji su paslaugų tiekėjais susitarė, kad sąskaitos būtų siunčiamos jai, kad atsakovas pats tiesiogiai negalėtų jų apmokėti, o pinigus sumokėtų jai. Tačiau atsakovas daugiau už paslaugas nemokėjo, taip pat vengė, jog ji atvyktų patikrinti skaitiklių rodmenis.

77Atsakovas neginčijo, kad už liepos ir rugpjūčio mėnesius ieškovei sumokėjo ne tik nuomos mokestį, bet ir pagal išrašytas sąskaitas apmokėjo už paslaugas. Tačiau teigė, jog to daryti neprivalėjo, apmokėjo tik todėl, kad buvo gavęs įspėjimą dėl skolos už elektrą ir galimą jos nutraukimą. Už rugpjūtį atsiųstas sąskaitas apmokėjo todėl, jog manė, kad ieškovė jų neapmokėjo, nes sąskaitos už rugpjūčio mėnesį atėjo su skolomis. Nenorėjo, kad kauptųsi skolos. Taip pat teigė, kad ieškovė prašė sumokėti mokesčius, motyvuodama sunkia finansine padėtimi ir pažadėdama vėliau juos išskaičiuoti iš nuomos.

78Šioms aplinkybėms pagrįsti atsakovas pateikė 2013-08-30 AB „Lesto“ įspėjimą dėl galimo elektros energijos tiekimo nutraukimo (b.l.52). Tačiau 2013-08-30 pavedimu Nr. 135 atsakovas pervedė ieškovei 584,50 Lt sumą už buto nuomą ir komunalinius mokesčius, t.y. 350 Lt nuomos mokestį už ateinantį rugsėjo mėnesį ir dar 234,50 Lt, skirtus mokesčiams už liepos mėnesį gautas paslaugas (už dujas, elektrą, vandenį, gyvatuką) apmokėti, iš kurių, kaip matyti iš atsakovo pateiktos detalizacijos, apmokėjimui už elektrą buvo skirti 99,19 Lt, pagal skaitiklio rodmens, buvusius 2013-08-01 (24795), kai tuo tarpu pagal AB „Lesto“ įspėjimą, iš viso reikėjo mokėti 109 Lt sumą (įskaitant bendroms reikmėms sunaudotą elektros energiją), (b.l. 29, 52, 53). Iš atsakovo pateiktos mokėjimo detalizacijos matyti, kad už bendrą elektrą jis nesumokėjo, taip pat nemokėjo už City Service paslaugas pagal gautus kvitus, motyvuodamas, kad už šias paslaugas, „pagal nuomos sutartį“, apmoka savininkė. Taip pat matyti, jog jis apmokėjo ne visą AB „Kauno energija“ paskaičiuotą mokestį - pagal atsiųstą kvitą reikėjo mokėti 77,55 Lt, o atsakovas iš šios sumos minusavo 11,5 Lt už gyvatuko šildymą, motyvuodamas, kad nuomos sutartis sudaryta tik 2013-07-10 vakare, todėl už gyvatuko šildymą iki sutarties sudarymo jis nemokėjo.

79Iš atsakovo pateiktos detalizacijos matyti, kad jis sumokėjo ne visus paslaugų tiekėjų sąskaitose nurodytus mokesčius, o juos perskaičiavo nuo nuomos sutarties sudarymo ir ieškovei pervedė atitinkamai sumažintą sumą, be to, nemokėjo už AB „City Service“ paslaugas. Todėl akivaizdu, kad mokesčius už 2013 m. liepos mėnesį atsakovas sumokėjo ne dėl gauto įspėjimo ir ne dėl tariamo ieškovės prašymo. Iš aptartų įrodymų teismas sprendžia, jog šalys buvo susitarę, kad atsakovas mokės mokesčius už gautas paslaugas ieškovės nurodyta tvarka, t.y. juos pervedamas į ieškovės sąskaitą arba sumokėdamas grynais, kartu su nuomos mokesčiu, išskyrus už AB „City Service“ paslaugas.

80Pažymėtina, kad šalių sudarytoje sutartyje, skirtingai nei nurodyta atsakovo detalizacijoje, nėra konkretaus susitarimo dėl mokesčių mokėjimo/nemokėjimo AB „City Service“ (kaip ir dėl kitų paslaugų). Papildomuose sąlygose yra aptarta tik tai, kad nuomininkas neatsako dėl inžinerinių tinklų gedimo, įvykusio ne dėl nuomininko kaltės, taip pat nuomininkui nepriklauso bendri namo renovacijos ir remonto darbai (b.l. 7-8). Tačiau iš atsakovo pateiktos AB „City Service“ sąskaitos matyti, kad mokestis susidarė ne tik dėl atliktų bendro naudojimo objektų remonto darbų, bet ir už daugiabučio namo techninę priežiūrą, šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą, teritorijos priežiūrą, t.y. už paslaugas, kurios sutartyje taip pat nėra aptartos, tačiau abiems sutarties šalims buvo visiškai aišku, kad už jas mokėti atsakovas neprivalo.

81Atsakovo pateikta detalizacija dėl 2013-10-01 sumokėtus mokesčius tik patvirtina minėtas teismo nustatytas aplinkybes, nes atsakovas aiškiai nurodo, jog dėl to, kad jo manymu, ieškovė mokesčių už liepos mėnesį nesumokėjo, jis, gavęs sąskaitas su nurodytomis skolomis, mokesčius paslaugų tiekėjams sumokėjo pats, tame tarpe ir už AB „City Service“ paslaugas, pažymėdamas, jog už jas mokėti jam nepriklauso. Tuo tarpu apie kitus mokesčius nepasakyta, t.y. nenurodyta, kad juos mokėti atsakovui nepriklauso, ar kad ieškovė turėtų grąžinti atsakovui jo sumokėtus mokesčius už paslaugas, ar išskaičiuoti jas iš mokėtino nuomos mokesčio. Be to, šioje detalizacijoje (suvestinėje) labai konkrečiai suskaičiuota, kokią pinigų sumą už UAB „Kauno švara“ suteiktas paslaugas priklauso mokėti atsakovui, skaičiuojant nuo nuomos sutarties pasirašymo dienos, o kokia ieškovei. Taip pat nurodyta, jog šią sumą (5,65 Lt) atsakovas išskaičiavo iš mokėtinos buto nuomos mokesčio sumos (b.l. 58).

82Taigi, šalių konkliudentiniai veiksmai bei atsakovo sudarytos detalizacijos patvirtina, jog tarp šalių buvo žodinis susitarimas dėl mokesčių už paslaugas mokėjimo ir atsakovui buvo visiškai aišku, už kokias paslaugas jis turi mokėti. Tačiau jis, žinodamas, kad už suteiktas paslaugas turi atsiskaityti, iki nuomos sutarties pabaigos ir vėliau su ieškove neatsiskaitė.

83Tarp šalių nėra ginčo, kad 237 Lt nuomos mokestį už nepilną liepos mėnesį atsakovas sumokėjo sutarties sudarymo dieną grynais pinigais, tai pažymėta ir atsakovo pateiktame sutarties egzemplioriuje (b.l. 50), taip pat 2013-08-12, dalyvaujant ieškovės broliui G. A., sumokėjo 350 Lt grynais už buto nuomą rugpjūčio mėnesį, paimdamas ieškovės pakvitavimą apie pinigų gavimą bei G. A. parašą (b.l. 54). Šalių paaiškinimai bei aptarti rašytiniai įrodymai patvirtina, kad atsakovas 2013-08-30 pavedimu Nr. 135 sumokėjo 350 Lt nuomos mokestį už 2013 m. rugsėjo mėnesį ir 234,50 Lt už liepos mėnesį suteiktas paslaugas (b.l. 55, 53, 56, 57). 2013-10-01 atsakovas, nesilaikydamas susitarimo mokėti ieškovei nuomos mokestį grynais pinigais arba pavedimu į sąskaitą, taip pat jai sumokėti už suteiktas paslaugas, kad ji galėtų atsiskaityti su paslaugų tiekėjais, antrą kartą pats apmokėjo už liepos mėnesį suteiktas paslaugas, tame tarpe ir už AB „City Service“ paslaugas, už kurias mokėti neprivalėjo, nors už jas 2013-09-02, gavusi atsakovo pervestus pinigus, jau buvo apmokėjusi ieškovė (b.l. 10). Ieškovė, sutiko, kad už 2013 m. spalio mėnesio nuomą atsakovas yra pilnai atsiskaityta, kadangi 2013-10-01 atsakovui antrą kartą sumokėjus už paslaugas, susidarė mokesčių permoka ir ji tą sumą pagal atsakovo pateiktą mokėjimo suvestinę įskaitė į sumokėtą mokestį už nuomą.

84Iš atsakovo paaiškinimų bei pateiktų rašytinių įrodymų matyti, kad po 2013 m. spalio 1 d. Daugiau mokesčių (už nuomą ir paslaugas) jis nemokėjo, nors bute gyveno ir lapkričio mėnesį. Taip pat visiškai nemokėjo už rugsėjo, spalio ir lapkričio mėnesiais suteiktas UAB Kauno vandenys“ paslaugas.

85Ieškovės pateikti paskaičiavimai ir pateikti rašytiniai įrodymai patvirtina, kad atsakovas nesumokėjo už UAB „Kauno energija“ suteiktas paslaugas 2013 m. spalio bei lapkričio mėnesiais ir liko ieškovei skolingas 623,28 Lt, nes už šias paslaugas sumokėjo ieškovė. Nuo 2013 m. rugsėjo atsakovas nemokėjo už sunaudotą vandenį ir pagal UAB „Kauno vandenys“ išrašytas sąskaitas, kurias apmokėjo ieškovė, yra jai skolingas 302,08 Lt. Už suvartotas dujas atsakovas nemokėjo nuo 2013 m. rugpjūčio mėnesio, už jas apmokėjo ieškovė, todėl atsakovas liko skolingas ieškovei 197,83 Lt už 73 kub. m. suvartotų dujų. Už elektrą atsakovas sumokėjo tik iki skaitiklio keitimo 2013-08-01, o pagal naujo skaitiklio rodmenis iš vis nemokėjo ir liko skolingas ieškovei 659,62 Lt už 1302 kW. Taigi, ieškovės pateikti paskaičiavimai, kurių atsakovas neginčijo, bei pateikti rašytiniai įrodymai pagrindžia ieškinyje nurodytą atsakovo įsiskolinimo už paslaugas dydį – 1775,42 Lt (b.l. 3-5, 10, 11, 19, 26-28, 29, 30-34, 35, 36, 37). Įsiskolinimo susidarymo laikotarpiu atsakovas su šeimos nariais gyvenamąja patalpa faktiškai naudojosi, todėl privalėjo už paslaugas atsiskaityti (Civilinio kodekso 6.584 straipsnis). Kadangi už paslaugas apmokėjo ieškovė, jai iš atsakovo priteistinas atsakovo nesumokėtas butui suteiktų paslaugų mokesčių įsiskolinimas.

86Atsakovo argumentai, kad nuo 2013 m. spalio jis neturėjo galimybės už paslaugas atsiskaityti, nes sąskaitos buvo siunčiamos tiesiogiai ieškovei, o ne į nuomojamą butą, atmestini, nes ta aplinkybė, kad atsakovas po to, kai antrą kartą sumokėjo paslaugų tiekėjams ieškovės jau apmokėtas sąskaitas, sąskaitų negaudavo, nereiškia, jog jis nežinojo, kiek reikia sumokėti ieškovei už dujas, vandenį, elektrą, nes pats su šeima tomis paslaugomis naudojosi, todėl skaitiklių rodmenis turėjo žinoti, juos deklaruoti arba pasakyti ieškovei. Vadinasi, galėjo žinoti ir mokėtinas sumas. Be to, atsakovo pozicija šioje byloje (susitarimo mokėti mokesčius neigimas) paneigia, jog jis iš viso ketino mokėti mokesčius. Todėl vertintina, kad pagrindinė mokesčių nesumokėjimo priežastis buvo ne nežinojimas kiek mokėti, o nesutarimai su ieškove.

87Atsakovo procesiniuose dokumentuose išdėstyti argumentai dėl neteisėto nuomos sutarties nutraukimo šioje byloje nevertinti, nes nėra pareikšta tokio priešieškinio reikalavimo.

88Dėl skolos už buto nuomą, durų atidarymą ir faktinių aplinkybių konstatavimą priteisimo.

89Pažymėtina, jog CK 6.583 str. 1 d. nustatyta, jog už gyvenamosios patalpos nuomą nuomininkas privalo mokėti nuomos mokestį. Atsakovas neginčijo, jog už buto nuomą 2013 m. lapkričio mėnesį ieškovei nesumokėjo. Tačiau teigė, kad gyveno tik iki lapkričio 23 dienos, todėl mokėti už pilną mėnesį neprivalėjo. Taip pat teigė, jog pranešė ieškovei apie savo išsikraustymą ir apie tai, kad buto raktą paliko pašto dėžutėje. Tačiau atsakovas nepateikė jokių įrodymų, kad iš buto išsikraustė jo nurodytą dieną, taip pat kad pranešė ieškovei apie savo išsikraustymą ir apie tai, kad buto raktą paliko pašto dėžutėje. Todėl teismas vertina, jog atsakovė apie tai, kad butas laisvas, sužinojo tik paskutinę termino dieną – t.y. lapkričio 30 d.

90CK 6.256 straipsnio 1 dalis nustato, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Atsakovas už 2013 m. lapkričio mėnesį iš viso nemokėjo nuomos mokesčio. Todėl ieškovės reikalavimas priteisti 350 Lt nuomos mokesčio už visą lapkričio mėnesį yra teisėtas ir pagrįstas.

91Taip pat iš atsakovo priteistinos ieškovės turėtos išlaidos (150 Lt). už antstolio faktinių aplinkybių konstatavimą, kadangi faktinių aplinkybių konstatavimo metu buvo užfiksuoti skaitliukų rodmenys ir remiantis faktinių aplinkybių konstatavimo protokolu buvo apskaičiuotas skolos už paslaugas dydis (b.l. 19, 27, 29).

92Pagrįstos ir įrodytos ir ieškovės turėtos išlaidos (100 Lt.) už durų atidarymą ir spynos keitimą. Nutrūkus nuomos santykiams, atsakovas išsinuomoto daikto (buto) ieškovei neperdavė, todėl yra atsakingas ir privalo atlyginti nuomotojo dėl to patirtus nuostolius (CK 6.499 str. 3 d.).

93Pilnai patenkinus ieškinį, ieškovei R. V. iš atsakovo R. J. priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 21 Eur žyminio mokesčio ir 934,41 Eur už teisines paslaugas, iš viso 955,41 Eur (CPK 93 str. 1 d.).

94Kadangi atsakovas pagal priešieškinį G. A. buvo ieškovės pusėje, jo patirtos bylinėjimosi išlaidos 100 Eur priteistinos iš atsakovo R. J..

95Iš atsakovo R. J. valstybės naudai priteistina 5,81 Eur procesinių dokumentų įteikimo išlaidų.

96Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 str., 260 str., 263 - 265 str., 268 str., 270 str., teismas,

Nutarė

97Ieškinį tenkinti pilnai, priešieškinį atmesti.

98Priteisti ieškovei R. V., asmens kodas ( - ) iš atsakovo R. J., asmens kodas ( - ) 101,36 Eur (vieną šimtą vieną eurą 36 euro centus) nesumokėto nuomos mokesčio, 514,19 Eur (penkis šimtus keturiolika eurų 19 euro centų) nesumokėtų komunalinių mokesčių, 28,96 Eur (dvidešimt aštuonis eurus 96 euro centus) už buto atrakinimą, 43,44 Eur (keturiasdešimt tris eurus 44 euro centus) antstolio išlaidų, viso 687,96 Eur (šešis šimtus aštuoniasdešimt septynis eurus 96 euro centus) ir 955,41 Eur (devynis šimtus penkiasdešimt penkis eurus 41 euro centą) bylinėjimosi išlaidų.

99Priteisti atsakovui G. A., asmens kodas ( - ) iš atsakovo R. J., asmens kodas ( - ) 100 Eur (vieną šimtą eurų) bylinėjimosi išlaidų.

100Priteisti iš atsakovo R. J., asmens kodas ( - ) valstybei 5,81 Eur (penkis eurus 81 euro centą) procesinių dokumentų įteikimo išlaidų. Ši suma turi būti sumokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (įmonės kodas 188659752) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, „Swedbank”, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5630.

101Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Vida Agurkienė, sekretoriaujant Monikai... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3. ieškovė R. V. prašė priteisti iš atsakovo R. J. 2125,42 Lt skolą, kurią... 4. Ieškovė ieškinį grindė tuo, kad 2013 m. liepos 10 d. sudaryta Patalpų... 5. Ieškovė nurodė, kad nuomos mokestį už išgyventas 2013 m. liepos mėnesio... 6. Po 2013 m. spalio 2 dieną atliktų mokėjimų atsakovas daugiau jokių... 7. Ieškovė nurodė, kad jai nėra tiksliai žinoma, kada atsakovas po pranešimo... 8. 1. Už elektros energiją 659,62 Lt, už 1302 kWh suvartotos elektros energijos... 9. 2. Ieškovės paskaičiavimu, už 2013 m. rugsėjo 1 d. - 2013 m. lapkričio 30... 10. 3. Už šildymą atsakovas skolingas ieškovei 623,28 Lt, už laikotarpį nuo... 11. 4. Atsakovas taip pat skolingas ieškovei 197,83 Lt už suvartotas dujas, už... 12. Visas atsakovo neapmokėtas sąskaitas už jam suteiktas komunalines paslaugas... 13. Atsakovas su ieškiniu nesutiko. Atsiliepime nurodė, kad 2013- 07-10... 14. Dėl apmokėjimo už komunalines paslaugas atsakovas nurodė, kad 2013 m.... 15. 2014-08-27 atsakovas pareiškė priešieškinį (b.l. 86-89), kurį patikslino... 16. Priešieškinio reikalavimus atsakovas grindė tuo, kad 2013-07-10 tarp... 17. VĮ Registrų centras nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko... 18. VĮ Registrų centras nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko... 19. Ieškovės paprašius pateikti buto nuosavybės teisę patvirtinančius... 20. Ieškovė 2013-10-22 pranešė, kad sąskaitos už komunalinius mokesčius... 21. Be to, ieškovė, nesilaikydama LR CK imperatyvių nuostatų neteisėtai... 22. Atsakovas, pripažinus 2013-07-10 patalpų nuomos sutartį, prašė taikyti... 23. Atsakovas prašė priteisti iš ieškovės 1845,40 Lt., t.y. pinigų sumą,... 24. Ieškovė R. V. su priešieškiniu nesutiko. Atsiliepime nurodė, kad... 25. Sutarties pažeidimai iš atsakovo šeimos pusės prasidėjo spalio mėnesį,... 26. Visiškai nepagrįstai ir klaidingai priešieškinyje aiškinamas sutarties... 27. Atsakovas pagal priešieškinį G. A. su priešieškiniu nesutiko. Atsiliepime... 28. Atsakovas taip pat nurodė, kad R. J. nepagrįstai teigia, kad jis ir ieškovė... 29. LR CK 5.50 straipsnyje nustatyta, kad norėdamas įgyti palikimą, įpėdinis... 30. Be to, nuomos sutarties pripažinimas negaliojančia prieštarautų įstatymo... 31. Teismo posėdyje ieškovė R. V. ir jos atstovė ieškinį palaikė ir prašė... 32. Į išnuomotą butą ji buvo nuvykusi tik du kartus. Bendravo tik su atsakovo... 33. 2013 m. lapkričio 11 d. ji ketino su vyru nuvažiuoti patikrinti skaitliukų.... 34. Atsakovas nepagrįstai teigia, kad buvo bloga jos finansinė padėtis ir dėl... 35. Ieškovės atstovė paaiškino, kad mirus buto savininkei, negali būti... 36. Teismo posėdyje trečiasis asmuo ieškovės pusėje G. A. (pagal... 37. Teismo posėdyje atsakovas R. J. palaikė savo procesiniuose dokumentuose... 38. Apžiūrint butą, ieškovė prisistatė kaip buto savininkė. Paprašius... 39. Pradėjus gyventi, paaiškėjo, kad bute buvo klaikus kvapas, kažkokio gyvūno... 40. Atsakovo atstovė adv. E. Grucytė paaiškino, kad ieškovė nuo pat... 41. Atsakovo teigimu nuolat su ieškove bendravo jo mama J.. Buvo suderinta tai,... 42. Kaip patvirtino ieškovė, rugpjūčio mėnesį jai buvo pervesti mokesčiai... 43. Konkliudentiniais šalių veiksmais mokesčių mokėjimas buvo pakeistas. Taigi... 44. Atsakovo manymu, ieškovė nuo pat sutarties sudarymo momento buvo... 45. Sutinka, kad palikimas atsiranda palikėjo mirties metu. Tačiau tai... 46. Pašo ieškinį atmesti, patenkinti priešieškinį. ... 47. Liudytojas V. V. paaiškino, jog yra ieškovės sūnus. Skelbiu.lt portale... 48. Liudytoja R. J. paaiškino, jog yra atsakovo mama. Jų šeima ieškojo... 49. Liudytojas V. J. paaiškino, kad yra atsakovo tėvas. Susirado ieškovės... 50. Ieškovės atsineštoje sutartyje buvo prirašyta punktų, kurie jiems netiko.... 51. Ieškinys tenkintinas. Priešieškinis atmestinas. ... 52. Byloje nustatyta, kad 2013 m. liepos 10 d. tarp ieškovės R. V. ir atsakovo R.... 53. Kartu su šia sutartimi, tą pačią dieną, ieškovė R. V. (nuomotoja) ir... 54. Iš šalių pasirašytos patalpų nuomos sutarties turinio matyti, kad joje yra... 55. Ieškovei pareiškus ieškinį atsakovui dėl skolos (nesumokėto nuomos... 56. Dėl atsakovo priešieškinio. ... 57. Šioje byloje iškilo klausimas dėl nuosavybės atsiradimo momento įpėdiniui... 58. Paveldėjimas – tai mirusio fizinio asmens turtinių teisių, pareigų ir kai... 59. Byloje nustatyta, kad 2013-05-15 mirus buto savininkei D. O. Adomaitienei,... 60. 2013-08-21 R. V. ir G. A. buvo išduotas paveldėjimo teisės liudijimas pagal... 61. Įstatyme nustatyta, kad bendra tvarka paveldėjimo teisės liudijimas... 62. Kasacinis teismas ne kartą yra pažymėjęs, kad nuosavybės teisė į... 63. Teismas pilnai sutinka su ieškovės ir G. A. atsiliepime į priešieškinį... 64. Byloje nėra duomenų, kad tarp palikimą priėmusių įpėdinių R. V. ir G.... 65. Tai, kad G. A. sutiko, kad visus nuomos reikalus tvarkytų jo sesuo, patvirtina... 66. Atsakovas pripažino, jog jam buvo žinoma aplinkybė, jog butas paveldėtas.... 67. Nustačius, kad sudarant nuomos sutartį, bendraturčiai buvo įgiję... 68. Atsakovo priešieškinio reikalavimai nepagrįsti ir atmestini.... 69. Atmetus priešieškinį, spręstini ieškovės pareikšto ieškinio... 70. Byloje tarp šalių kilo ginčas dėl atsiskaitymo už nuomotą butą -... 71. Atsakovas pripažino, kad jo bei tėvų iniciatyva buvo pašalinti du tipinės... 72. Sprendžiant dėl ieškovės pareikšto ieškinio dėl skolos priteisimo,... 73. Sutarčių aiškinimo taisyklės išdėstytos CK 6.193 str. Aiškindamas šioje... 74. Iš nurodytų sutarčių aiškinimo taisyklių matyti, kad pirmiausia yra... 75. Iš nekilnojamojo turto duomenų banko išrašo matyti, kad atsakovui buvo... 76. Ieškovė teigė, jog sutarties sudarymo dieną su derybas vedusia atsakovo... 77. Atsakovas neginčijo, kad už liepos ir rugpjūčio mėnesius ieškovei... 78. Šioms aplinkybėms pagrįsti atsakovas pateikė 2013-08-30 AB „Lesto“... 79. Iš atsakovo pateiktos detalizacijos matyti, kad jis sumokėjo ne visus... 80. Pažymėtina, kad šalių sudarytoje sutartyje, skirtingai nei nurodyta... 81. Atsakovo pateikta detalizacija dėl 2013-10-01 sumokėtus mokesčius tik... 82. Taigi, šalių konkliudentiniai veiksmai bei atsakovo sudarytos detalizacijos... 83. Tarp šalių nėra ginčo, kad 237 Lt nuomos mokestį už nepilną liepos... 84. Iš atsakovo paaiškinimų bei pateiktų rašytinių įrodymų matyti, kad po... 85. Ieškovės pateikti paskaičiavimai ir pateikti rašytiniai įrodymai... 86. Atsakovo argumentai, kad nuo 2013 m. spalio jis neturėjo galimybės už... 87. Atsakovo procesiniuose dokumentuose išdėstyti argumentai dėl neteisėto... 88. Dėl skolos už buto nuomą, durų atidarymą ir faktinių aplinkybių... 89. Pažymėtina, jog CK 6.583 str. 1 d. nustatyta, jog už gyvenamosios patalpos... 90. CK 6.256 straipsnio 1 dalis nustato, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir... 91. Taip pat iš atsakovo priteistinos ieškovės turėtos išlaidos (150 Lt). už... 92. Pagrįstos ir įrodytos ir ieškovės turėtos išlaidos (100 Lt.) už durų... 93. Pilnai patenkinus ieškinį, ieškovei R. V. iš atsakovo R. J. priteistinos... 94. Kadangi atsakovas pagal priešieškinį G. A. buvo ieškovės pusėje, jo... 95. Iš atsakovo R. J. valstybės naudai priteistina 5,81 Eur procesinių... 96. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 str., 260... 97. Ieškinį tenkinti pilnai, priešieškinį atmesti.... 98. Priteisti ieškovei R. V., asmens kodas ( - ) iš atsakovo R. J., asmens kodas... 99. Priteisti atsakovui G. A., asmens kodas ( - ) iš atsakovo R. J., asmens kodas... 100. Priteisti iš atsakovo R. J., asmens kodas ( - ) valstybei 5,81 Eur (penkis... 101. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...