Byla e2-159-823/2019
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. lapkričio 13 d. nutarties civilinėje byloje Nr. eB2-715-565/2018 dalies, kuria teismas bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės ,,Saugos projektų valdymas“ bankroto byloje atsisakė patvirtinti pareiškėjų finansinių reikalavimų dalį

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Godos Ambrasaitės-Balynienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Danguolės Martinavičienės ir Aldonos Tilindienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjų uždarosios akcinės bendrovės ,,Mano Būsto Sauga“ ir uždarosios akcinės bendrovės ,,Mano sauga LT“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. lapkričio 13 d. nutarties civilinėje byloje Nr. eB2-715-565/2018 dalies, kuria teismas bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės ,,Saugos projektų valdymas“ bankroto byloje atsisakė patvirtinti pareiškėjų finansinių reikalavimų dalį.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Ginčo esmė

51.

6Vilniaus apygardos teismas 2018 m. rugsėjo 12 d. nutartimi patvirtino BUAB ,,Saugos projektų valdymas“ kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą bendrai 358 853,48 Eur sumai, tarp jų UAB „Mano sauga LT“ 43 500,72 Eur dydžio ir UAB „Mano Būsto Sauga“ 100 082,23 Eur dydžio finansinius reikalavimus.

72.

8BUAB ,,Saugos projektų valdymas“ kreditorė BUAB ,,Trikampis žiedas“ ginčijo minėtos Vilniaus apygardos teismo nutarties dalį, kuria buvo patvirtinti kreditorių UAB ,,Mano sauga LT“ (43 500,72 Eur) ir UAB ,,Mano Būsto Sauga“ (100 082,23 Eur) finansiniai reikalavimai. Teigė, kad UAB ,,Mano sauga LT“ ir UAB ,,Mano Būsto Sauga“ pateikti dokumentai nesudaro pakankamo pagrindo tvirtinti jų pareikštus finansinius reikalavimus. Administratorė, teikdama teismui tvirtinti šių kreditorių finansinius reikalavimus, vadovavosi tik preliminariais apskaitos duomenimis.

93.

10Vilniaus apygardos teismas 2018 m. spalio 2 d. nutartimi panaikino Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 12 d. nutarties dalį, kuria patvirtintas 43 500,72 Eur UAB ,,Mano sauga LT“ finansinis reikalavimas ir 100 082,23 Eur UAB ,,Mano Būsto Sauga“ finansinis reikalavimas.

114.

12BUAB ,,Saugos projektų valdymas“ bankroto administratorė UAB „Likvidas“ prašė patvirtinti UAB ,,Mano Būsto Sauga“ 100 082,23 Eur ir UAB ,,Mano sauga LT“ 43 500,72 Eur dydžio finansinius reikalavimus. Nurodė, kad šios kreditorės finansinius reikalavimus administratorei pateikė 2017 m. rugsėjo 7 d. Administratorė, siekdama sutikrinti duomenis, paprašė patikslinti informaciją. Tuo pagrindu 2018 m. sausio 19 d. buvo sudaryta konfidencialumo sutartis, kadangi visa UAB „Mano Būsto Sauga“ ir UAB „Mano sauga LT“ apskaita vedama įmonės UAB „Mano būstas“, o ši įmonė nesutiko atskleisti slaptos įmonių grupės informacijos be konfidencialumo sutarties. Administratorė, patikrinusi minėtų kreditorių pateiktus reikalavimus ir sulyginusi juos su BUAB ,,Saugos projektų valdymas“ apskaitos duomenimis bei nenustačiusi jokių neatitikimų, įtraukė minėtas kreditores į sąrašą, kurį pateikė tvirtinti teismui. Administratorė tiek UAB ,,Mano sauga LT“, tiek UAB ,,Mano Būsto Sauga“, tiek BUAB „Trikampis žiedas“ finansinius reikalavimus vertino vadovaudamasi tais pačiais preliminariais apskaitos duomenimis. Reikalavimų pateikimo metu administratorei nekilo jokių abejonių dėl reikalavimų pagrįstumo ir teisingumo.

135.

14UAB ,,Mano sauga LT“ nurodė BUAB ,,Saugos projektų valdymas“ bankroto byloje prašanti patvirtinti jos 43 500,72 Eur dydžio finansinį reikalavimą. Pažymėjo, kad savo finansinį reikalavimą pateikė 2017 m. rugsėjo 7 d. ir tik vėliau, gavusi administratoriaus prašymą patikslinti duomenis bei paaiškėjus naujoms aplinkybėms, pateikė patikslintą reikalavimą. Klaidingų mokėjimų priėmimo – perdavimo aktas buvo sudarytas, nes klientai pagal sutartis, sudarytas su UAB „Mano sauga LT“, už UAB „Mano sauga LT“ suteiktas paslaugas mokėjo į BUAB ,,Saugos projektų valdymas“ sąskaitą, todėl BUAB ,,Saugos projektų valdymas“ sąskaitoje susikaupė 2 391,82 Eur dydžio nepagrįstai gauta suma. Akcininkų tarpusavio ryšiai negali lemti reikalavimo nepagrįstumo.

156.

16UAB ,,Mano Būsto Sauga“ nurodė BUAB ,,Saugos projektų valdymas“ bankroto byloje prašanti patvirtinti jos 100 082,23 Eur finansinį reikalavimą. Dėl ginčijamo reikalavimo, kylančio iš Klaidingų mokėjimų priėmimo – perdavimo aktų, pažymėjo, kad, priėmus verslo sprendimą diversifikuoti veiklą, BUAB ,,Saugos projektų valdymas“ paliekant verslo subjektų, komercinių klientų apsaugos paslaugų teikimo sutartis (B2B segmentas), o UAB „Mano Būsto Sauga“ koncentruojantis tik į privačių klientų, fizinių asmenų turto apsaugos paslaugų teikimą (B2C segmentas), privatiems klientams, kurie buvo sudarę sutartis su BUAB ,,Saugos projektų valdymas“ ir prašantiems pakeisti sutarčių sąlygas ar sudaryti sutartis dėl kitų objektų, buvo pasiūlyta sudaryti sutartis su UAB „Mano Būsto Sauga“. Klientai sutikdavo ir sudarydavo sutartis su UAB „Mano Būsto Sauga“, tačiau bankiniuose mokėjimo nustatymuose nepakeisdavo apsaugos paslaugų teikėjo sąskaitos numerio ir pagal bankinių mokėjimo pavedimų ruošinius toliau mokėdavo į BUAB ,,Saugos projektų valdymas“ sąskaitą už UAB „Mano Būsto Sauga“ suteiktas paslaugas. Tokiu būdu BUAB ,,Saugos projektų valdymas“ sąskaitoje be pagrindo atsirado UAB „Mano Būsto Sauga“ priklausanti 78 684,99 Eur suma, dėl kurių grąžinimo UAB „Mano Būsto Sauga“ susitarė su BUAB ,,Saugos projektų valdymas“ 2016 m. lapkričio 3 d. susitarimu.

7.

17Suinteresuotas asmuo BUAB ,,Trikampis žiedas“ UAB ,,Mano sauga LT“ ir UAB ,,Mano Būsto Sauga“ reikalavimų prašė netvirtinti. Nurodė, kad nesutinka su tuo, jog UAB ,,Mano sauga LT“ ir UAB ,,Mano Būsto Sauga“ pateikti finansiniai reikalavimai buvo vertinami vadovaujantis tais pačiais preliminariais apskaitos duomenimis, kaip ir BUAB ,,Trikampis žiedas“ finansinis reikalavimas, nes BUAB ,,Trikampis žiedas“ finansinis reikalavimas pagrįstas Vilniaus apygardos teismo 2016 m. spalio 12 d. sprendimu, tuo tarpu UAB ,,Mano sauga LT“ bei UAB ,,Mano Būsto Sauga“ ir toliau vengia pateikti visą su jų reikalavimais susijusią informaciją. Liko nepaaiškinta, kodėl neva klaidingai klientų pervesti pinigai nebuvo grąžinti tikrajam paslaugos teikėjui, o buvo tik surašomi Klaidingų mokėjimų priėmimo – perdavimo aktai, kuriais ir grindžiama dalis skolos. Suinteresuoto asmens vertinimu, svarbiausia aplinkybė, įrodanti UAB „Mano sauga LT“ bei UAB „Mano Būsto Sauga“ nesąžiningumą, yra ta, kad nepaaiškinta, kokiu pagrindu jau po bankroto bylos iškėlimo ne bankroto administratorės atstovai, o kiti asmenys, dar du mėnesius pasirašinėjo Klaidingų mokėjimų priėmimo – perdavimo aktus, tokiu būdu didindami BUAB ,,Saugos projektų valdymas“ skolas.

18II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

198.

20Vilniaus apygardos teismas 2018 m. lapkričio 13 d. nutartimi UAB „Mano sauga LT“ ir UAB ,,Mano Būsto Sauga“ prašymus dėl jų finansinių reikalavimų tvirtinimo tenkino iš dalies – įtraukė kreditorę UAB „Mano sauga LT“ į trečios eilės BUAB „Saugos projektų valdymas“ kreditorių sąrašą su 35 834,76 Eur dydžio finansiniu reikalavimu; įtraukė kreditorę UAB ,,Mano Būsto Sauga“ į trečios eilės BUAB ,,Saugos projektų valdymas“ kreditorių sąrašą su 7 074,64 Eur dydžio finansiniu reikalavimu; kitus pareiškėjų reikalavimus atmetė.

219.

22Teismas pažymėjo, kad UAB ,,Mano sauga LT“ pateikti duomenys dėl prašomo patvirtinti 2 391,82 Eur finansinio reikalavimo yra prieštaringi – kartu su pirminiu finansiniu reikalavimu UAB ,,Mano sauga LT“ pateiktas 2017 m. liepos 5 d. Klaidingai gautų mokėjimų priėmimo – perdavimo aktas nesutampa su tos pačios datos aktu, pateiktu kartu su 2018 m. spalio 16 d. rašytiniais paaiškinimais, t. y. nesutampa aktuose nurodytos sumos. Pagrindą abejoti reikalavimo pagal Klaidingai gautų mokėjimų priėmimo – perdavimo aktus pagrįstumu kelia ir aplinkybė, jog su pirminiu reikalavimu pateikti ir du aktai, pasirašyti jau po bankroto bylos iškėlimo – 2017 m. rugpjūčio 5 d. ir 2017 m. rugsėjo 5 d., nors vėliau šie aktai nebebuvo teikiami. Be to, teismui nepateikta jokių įrodymų (sutarčių, pavedimų kopijų, sąskaitos išrašų ar kitų buhalterinės apskaitos dokumentų), patvirtinančių pareiškėjos nurodomą aplinkybę, kad klientai pagal sutartis, sudarytas su UAB „Mano sauga LT“, už UAB „Mano sauga LT“ suteiktas paslaugas mokėjo į BUAB ,,Saugos projektų valdymas“ sąskaitą.

2310.

24Teismas taip pat pažymėjo, kad iš UAB ,,Mano Būsto Sauga“ pateiktų Klaidingai gautų mokėjimų priėmimo – perdavimo aktų (2017 sausio 5 d. – 2017 m. birželio 5 d.), kuriuose nurodyti tik klaidingai gauti mokėjimai bendrai 78 684,99 Eur sumai, nėra pagrindo spręsti, jog buvo tinkamai įvykdyta Susitarimo 2 punkte UAB ,,Mano Būsto Sauga“ nustatyti įsipareigojimai. Pagrindo abejoti reikalavimu pagal Klaidingai gautų mokėjimų priėmimo – perdavimo aktus suteikia ir aplinkybė, kad su pirminiu 2018 m. rugpjūčio 2 d. finansiniu reikalavimu pateikti ir du aktai, pasirašyti jau po bankroto bylos iškėlimo – 2017 m. rugpjūčio 4 d. (3 238,66 Eur sumai) ir 2017 m. rugsėjo 5 d. (2 134,95 Eur sumai), nors su 2018 m. spalio 16 d. rašytiniais paaiškinimais šie aktai nebebuvo teikiami. Teismas taip pat nustatė, kad su 2018 m. rugpjūčio 2 d. prašymu patvirtinti kreditorinį reikalavimą pateiktas 2017 m. birželio 5 d. Klaidingai gautų mokėjimų priėmimo – perdavimo aktas išrašytas 5 638,09 Eur sumai, tuo tarpu su 2018 m. spalio 16 d. rašytiniais paaiškinimais pateiktas tas pats aktas, tačiau jame nurodyta jau 2 275,27 Eur suma. Su 2018 m. spalio 16 d. rašytiniais paaiškinimais taip pat nebeteikiamas 2017 m. liepos 5 d. Klaidingai gautų mokėjimų priėmimo – perdavimo aktas 3 211,45 Eur sumai. Be to, UAB ,,Mano Būsto Sauga“ teismui nepateikė jokių įrodymų (sutarčių, pavedimų kopijų, sąskaitos išrašų ar kitų buhalterinės apskaitos dokumentų), patvirtinančių jos nurodomą aplinkybę, kad klientai už UAB „Mano Būsto Sauga“ suteiktas paslaugas mokėjo į BUAB ,,Saugos projektų valdymas“ sąskaitą ir kad UAB „Mano Būsto Sauga“ į šias sumas įgijo reikalavimo teisę.

2511.

26Atsižvelgdamas į aptartas aplinkybes, pirmosios instancijos teismas pareiškėjų reikalavimus pagal Klaidingai gautų mokėjimų priėmimo – perdavimo aktus laikė neįrodytais ir šioje dalyje pateiktų finansinių reikalavimų netvirtino.

27III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

2812.

29Atskiruoju skundu pareiškėjos UAB ,,Mano Būsto Sauga“ ir UAB ,,Mano sauga LT“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2018 m. lapkričio 13 d. nutarties dalį, kuria buvo atsisakyta patvirtinti UAB „Mano Būsto Sauga“ reikalavimą 78 684,99 Eur sumai bei UAB „Mano sauga LT“ reikalavimą 2 391,82 Eur sumai; patvirtinti (be jau patvirtintų) papildomą UAB „Mano Būsto Sauga“ trečios eilės finansinį reikalavimą 78 684,99 Eur sumai bei UAB „Mano sauga LT“ trečios eilės reikalavimą 2 391,82 Eur sumai; nusprendus, kad reikalingi papildomi įrodymai, patvirtinantys atitinkamus UAB „Mano sauga LT“ ir UAB „Mano Būsto Sauga“ reikalavimus, grąžinti klausimą iš naujo nagrinėti Vilniaus apygardos teismui. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

3012.1.

31Byloje pateikti pareiškėjų finansinius reikalavimus pagrindžiantys Klaidingų mokėjimų priėmimo – perdavimo aktai. Minėtus aktus pasirašė tiek klaidingai įmokas iš kreditorių klientų (paslaugų gavėjų) gavusi atsakovė, tiek ir pareiškėjos (tikrosios paslaugos suteikėjos ir lėšų gavėjos). Abi šalys aiškiai konstatavo, kad yra įvykusi klaida, kad paslaugų gavėjai lėšas perveda netinkamam paslaugos suteikėjui ir kad šalys šį faktą pripažįsta bei susitaria dėl klaidingai gautų sumų grąžinimo tikrajam naudos gavėjui – pareiškėjoms. Taigi, jau vien toks aktas savaime patvirtina, kad pareiškėjos pagrįstai reikalauja aktuose nurodytų sumų, nes buvo priverstos teikti paslaugas ir už jas negauti apmokėjimo vien todėl, kad paslaugų gavėjai, pakeitę paslaugos teikėją, nepakeitė jo rekvizitų ir toliau mokėjimus atlikinėjo senajam paslaugų teikėjui, t. y. atsakovei. Atsakovė nurodytas lėšas yra gavusi nepagrįstai, t. y. praturtėjusi pareiškėjų sąskaita. Minėti aktai nėra nuginčyti, dėl jų nėra kilęs joks ginčas, todėl visiškai nesuprantama, kokiu pagrindu teismas atsisakė tvirtinti rašytiniais dokumentais pagrįstus pareiškėjų reikalavimus.

3212.2.

33Teismas, skundžiama nutartimi atmesdamas pareiškėjų reikalavimus, vadovavosi ir aplinkybe, kad dalis Klaidingų mokėjimų priėmimo – perdavimo aktų nebebuvo pateikti su 2018 m. spalio 16 d. paaiškinimais. Atkreiptinas dėmesys, kad atsakovės bankroto byla buvo iškelta 2017 m. liepos 13 d., todėl formaliai po šios dienos bet kokie dokumentai turėjo būti sudaromi jau tik bankroto administratorės. Nors bendrovė ir toliau vedė savo apskaitą bei fiksavo klaidingai gautus mokėjimus, Klaidingų mokėjimų priėmimo – perdavimo aktai, pasirašyti ne bankroto administratorės, neturėtų teisinės galios, todėl pareiškėjos toje apimtyje savo reikalavimų atsisako.

3412.3.

35Teismas rėmėsi aplinkybe, kad paskutiniuose pareiškėjų Klaidingų mokėjimų priėmimo – perdavimo aktuose, pateiktuose 2018 m. rugpjūtį, nurodytos sumos skiriasi nuo sumų, kurios buvo nurodytos kartu su 2018 m. spalio 16 d. paaiškinimais. Tačiau teismas turėtų vadovautis 2018 m. spalio 16 d. su paaiškinimais pateiktais Klaidingų mokėjimų priėmimo – perdavimo aktais, kadangi šie aktai buvo sudaryti patikslinus apskaitos duomenis ir atspindi faktinę mokėjimų informaciją.

3612.4.

37Tuo atveju, jeigu apeliacinės instancijos teismas manytų, kad esamų aiškių apskaitos dokumentų nepakanka patvirtinti atitinkamiems pareiškėjų reikalavimams, kreditorių reikalavimų tvirtinimo klausimas turėtų būti grąžintas iš naujo spręsti pirmosios instancijos teismui, sudarant galimybę pareiškėjoms surinkti papildomą informaciją, kadangi pirmosios instancijos teismas nebuvo aktyvus ir nepasinaudojo galimybe surengti žodinį bylos nagrinėjimą bei paprašyti papildomos informacijos dėl pareiškėjų reikalavimų. Tokiu atveju pareiškėjos turės pakankamai laiko surinkti kitus įrodymus, ko nebuvo galima objektyviai padaryti per septynių dienų nutarties apskundimo terminą – individualiai kreiptis į kiekvieną asmenį, kurio mokėjimas klaidingai buvo atliktas atsakovei, gauti jų rašytinius paaiškinimus ir patvirtinimus iš buhalterines paslaugas teikiančių įmonių, susirinkti kitus apskaitos duomenis.

3813.

39Suinteresuotas asmuo BUAB ,,Trikampis žiedas“ atsiliepimu į pareiškėjų atskirąjį skundą prašo pareiškėjų atskirąjį skundą atmesti. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais argumentais:

4013.1.

41Atskirajame skunde pareiškėjos nurodo tas pačias aplinkybes ir argumentus, kurie jau buvo teikti bankroto bylą nagrinėjančiam teismui tiek su finansiniais reikalavimais, tiek ir po 2018 m. spalio 2 d. Vilniaus apygardos teismo nutarties, kuria teismas nustatė BUAB „Saugos projektų valdymas“ bankroto administratorei ir UAB „Mano sauga LT“ bei UAB „Mano Būsto Sauga“ terminą pateikti teismui papildomus paaiškinimus ir juos pagrindžiančius įrodymus dėl pareiškėjų finansinių reikalavimų. BUAB „Saugos projektų valdymas“ ir pareiškėjos pateikė dokumentus bei įrodymus, jų nuomone, pagrindžiančius pareiškėjų finansinius reikalavimus. Pažymėtina, kad teismo nutartis iškelti bankroto bylą BUAB „Saugos projektų valdymas“ įsiteisėjo dar 2017 m. liepos 25 d., t. y. beveik prieš pusantrų metų, nepaisant to, pareiškėjos savo jau patikslintus reikalavimus administratorei pateikė tik 2018 m. rugpjūčio 2 d., o po to joms dar buvo leista pateikti papildomus paaiškinimus. Tuo tarpu atskirajame skunde vėl kalbama apie tuos pačius neva klaidingai gautų mokėjimų aktus, apie kuriuos jau du kartus pasisakė Vilniaus apygardos teismas.

4213.2.

43Buvęs UAB „Saugos projektų valdymas“ direktorius G. J. buvo nubaustas už dokumentų neperdavimą administratorei, o šiuo metu tas pats G. J. yra abiejų pareiškėjų – UAB „Mano sauga LT“ ir UAB „Mano Būsto Sauga“, vadovas. Todėl jam, kaip visų trijų bendrovių vadovui, neturėtų būti sudėtinga per daugiau nei metus laiko surinkti visus duomenis, pagrindžiančius jo vadovaujamų įmonių finansinių reikalavimų pagrįstumą.

4414.

45BUAB „Saugos projektų valdymas“ bankroto administratorė UAB „Likvidas“ atsiliepimu į pareiškėjų atskirąjį skundą prašo pareiškėjų atskirąjį skundą tenkinti. Nurodo, kad bankroto administratorė, turėdama pareigą sutikrinti finansinių reikalavimų pagrįstumą, tą ir padarė, atsižvelgdama į jai suteiktas galimybes, sugretino jai kreditorių pateiktą informaciją su apskaitos duomenimis ir, nenustačiusi jokių neatitikimų, įtraukė kreditores į sąrašą bei pateikė jį tvirtinti teismui.

46Teisėjų kolegija

konstatuoja:

47IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

4815.

49Apeliacijos objektu yra pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, kuria teismas BUAB „Saugos projektų valdymas“ bankroto byloje atsisakė patvirtinti kaip neįrodytas pareiškėjų finansinių reikalavimų dalis, iš esmės grindžiamas Klaidingai gautų mokėjimų priėmimo – perdavimo aktais. Skundžiama nutartimi pirmosios instancijos teismas sprendė, kad atitinkamos pareiškėjų (apeliančių) finansinių reikalavimų dalys (grindžiamos Klaidingai gautų mokėjimų priėmimo – perdavimo aktais) BUAB „Saugos projektų valdymas“ bankroto byloje netvirtintinos dėl pareiškėjų pateiktų duomenų prieštaringumo, taip pat pareiškėjoms nepateikus jokių įrodymų, patvirtinančių jų įrodinėjamas aplinkybes – o būtent, kad klientai už pareiškėjų suteiktas paslaugas apmokėjimus atliko ne į jų, o į BUAB „Saugos projektų valdymas“ sąskaitą. Pareiškėjų atskiruoju skundu su šiomis pirmosios instancijos teismo išvadomis nesutinkama. Dėl naujų įrodymų priėmimo

5016.

51Apeliacinės instancijos teisme kartu su pareiškėjų atskiruoju skundu, taip pat iki bylos apeliacinės instancijos teisme nagrinėjimo pradžios (kartu su pareiškėjų 2019 m. sausio 2 d. prašymu prijungti papildomus rašytinius įrodymus) buvo gauti nauji įrodymai – skolų suderinimo aktai bei Klaidingai gautų mokėjimų aktai.

5217.

53Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 314 straipsnį apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad CPK 314 straipsnyje įtvirtintas ribojimas nėra absoliutus ir pirmiausia nukreiptas prieš nesąžiningus proceso dalyvius, piktnaudžiaujančius procesu ir nesilaikančius CPK 7 straipsnio 2 dalyje įtvirtintos pareigos rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu bei teikti teismui savo reikalavimus ir atsikirtimus pagrindžiančius įrodymus ir argumentus rūpestingai ir laiku. Nuostata, ribojanti naujų įrodymų pateikimą apeliacinės instancijos teisme, neturi būti taikoma formaliai (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. gruodžio 2 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 3K-3-1-701/2016 52 punktą ir jame nurodytą kasacinio teismo praktiką).

5418.

55Kolegija, įvertinusi pareiškėjų pateiktų naujų įrodymų turinį ir apimtį, tai, kad pateikti nauji įrodymai yra aktualūs kilusiam ginču spręsti, taip pat tai, kad šių įrodymų priėmimas neužvilkins bylos nagrinėjimo, taip pat nenustačiusi pareiškėjų nesąžiningumo, priima pareiškėjų apeliacinės instancijos teismui pateiktus naujus įrodymus ir juos vertina kartu su kitais byloje esančiais įrodymais. Dėl įrodinėjimo bei įrodymų vertinimo bylose, kuria sprendžiamas bankroto bylose pareikštų finansinių reikalavimų tvirtinimo klausimas

5619.

57Teismų praktikoje, aiškinant Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo bei CPK normas dėl bankrutuojančios įmonės kreditoriaus reikalavimo tvirtinimo, yra pripažįstama, kad kreditoriaus reikalavimo tvirtinimo procedūra pagal savo teisinę prigimtį atitinka civilinės bylos nagrinėjimą, kurio metu siekiama išsiaiškinti, ar kreditorius turi reikalavimo teisę į bankrutuojančią įmonę, o priimta teismo nutartis dėl kreditoriaus reikalavimo patvirtinimo atitinka teismo sprendimą, kuriuo iš esmės atsakoma į kreditoriaus materialinį teisinį reikalavimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. balandžio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-160/2011; 2012 m. balandžio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-188/2012). Teismas tvirtina kreditoriaus reikalavimą tik tokiu atveju, jei iš byloje esančių duomenų galima daryti išvadą, kad jis pagrįstas įrodymais, kurių nepaneigia kiti įrodymai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. rugsėjo 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-369/2009; 2011 m. balandžio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-188/2011, 2014 m. balandžio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-233/2014).

5820.

59Įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas. Kasacinis teismas ne kartą savo nutartyse yra pabrėžęs, kad teismai, vertindami įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (žr., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. balandžio 8 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-155/2010; 2011 m. vasario 7 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-35/2011; 2011 m. spalio 18 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-396/2011; 2011 m. lapkričio 18 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-403/2011; kt.). Tuo atveju, jeigu tam tikram faktui patvirtinti nėra tiesioginių įrodymų, o netiesioginiai įrodymai yra nepakankamos įrodomosios galios dėl to, kad jie yra faktinės būklės neatspindintys, apibendrinti duomenys, tai, jų nepatvirtinus pirminiais faktų šaltiniais, nesant kitų bylos aplinkybių, kurių visuma duotų pagrindą vertinti kitaip, turi būti vertinama, kad ieškinyje nurodytos aplinkybės neįrodytos dėl įrodymų nepakankamumo (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. lapkričio 27 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-610/2013).

6021.

61Teismų praktikoje taip pat pažymėta, kad, nors nemokumo bylos yra susijusios su viešuoju interesu, viešojo intereso pasireiškimo laipsnis nėra vienodas ir skiriasi priklausomai nuo klausimo, kuris sprendžiamas byloje. Sprendžiant kreditoriaus reikalavimo tvirtinimo klausimą viešasis interesas reikalauja tik to, kad nebūtų patvirtintas nepagrįstas kreditoriaus reikalavimas, nes tokio reikalavimo patvirtinimas sumažina likusių kreditorių galimybes sulaukti, kad jų reikalavimas bus patenkintas. Tačiau nėra viešojo intereso, kuris reikalautų teismą būti aktyviu siekiant užtikrinti, kad kreditorių reikalavimas būtų patvirtintas. Dispozityvumo ir rungimosi principai lemia, kad kiekvienas kreditorius savo reikalavimą skolininko bankroto byloje reiškia ir jo pagrįstumą įrodinėja pats. Jei neįrodytas kreditoriaus reikalavimas nebus patvirtintas, kitų kreditorių teisės tuo nebus pažeistos, skirtingai nei tuo atveju, jei būtų patvirtintas nepagrįstas reikalavimas – tai pažeistų likusių kreditorių teises. Todėl teismo aktyvumas, skirtas aiškintis aplinkybes, padedančias kreditoriui įrodyti savo reikalavimą, galimas tik tais atvejais, kai viešuoju interesu pasižymi patys teisiniai santykiai, iš kurių kildinamas kreditorių reikalavimas (mokesčių, darbo, vartojimo ir panašūs teisiniai santykiai) (žr., pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. balandžio 25 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-652/2012).

6222.

63Apeliacinio teismo teisėjų kolegijos vertinimu, skundžiamą nutarties dalį priėmęs teismas, klausimą dėl atitinkamų pareiškėjų finansinių reikalavimų dalių pagrįstumo (pagrindų jų patvirtinimui nebuvimo) išsprendė aptartų įrodinėjimą bei įrodymų vertinimą tokio pobūdžio bylose reglamentuojančių proceso teisės normų bei kasacinio teismo išaiškinimų kontekste. Priešingai apeliančių teiginiams, skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties išvados padarytos pirmosios instancijos teismui ėmusis pakankamų aktyvumo veiksmų, t. y. tokių, kokių reikalauja teisiniai santykiai, iš kurių kildinamos atitinkamos pareiškėjų finansinių reikalavimų dalys (byloje pareikšti privačių subjektų reikalavimai bankrutuojančiai įmonei, kurių tenkinimas nėra susijęs su viešuoju interesu, todėl procesinė pareiga įrodyti savo reikalavimų (atitinkamos jų dalies) pagrįstumą teko būtent pareiškėjoms); taip pat ištyrus bei įvertinus į bylą pateiktų įrodymų visetą. Dėl pareiškėjų reikalavimų pagrįstumo

6423.

65Minėta, kad nagrinėjamu pareiškėjų atskiruoju skundu yra ginčijama pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, kuria teismas atsisakė patvirtinti kaip neįrodytas pareiškėjų finansinių reikalavimų dalis, iš esmės grindžiamas Klaidingai gautų mokėjimų priėmimo – perdavimo aktais. Atitinkamas pirmosios instancijos teismo išvadas, be kita ko, lėmė tai, kad į bylą nebuvo pateikti jokie įrodymai, patvirtinantys pareiškėjų nurodomas aplinkybes – kad klientai už pareiškėjų suteiktas paslaugas apmokėjimus atliko ne į jų, o į BUAB „Saugos projektų valdymas“ sąskaitą. Kitaip tariant, pareiškėjų pateiktus Klaidingai gautų mokėjimų priėmimo – perdavimo aktus pirmosios instancijos teismas laikė nepakankamais įrodymais atitinkamiems pareiškėjų reikalavimams (jų daliai) pagrįsti. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija dėl toliau nurodomų motyvų tokioms pirmosios instancijos teismo išvadoms neturi pagrindo nepritarti.

6624.

67Pažymėtina, kad tiek pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo, tiek pagal Lietuvos apeliacinio teismo formuojamą praktiką suvestinių buhalterinės apskaitos dokumentų duomenys savaime negali būti pripažinti pakankamais įrodymais, patvirtinančiais, kad tam tikros ūkinės operacijos realiai įvyko, jeigu nėra jokių pirminių tam tikras ūkines operacijas patvirtinančių įrodymų. Taigi, nors išvestiniai apskaitos dokumentai yra leistini įrodymai šios kategorijos bylose, teismų praktikoje laikomasi pozicijos, kad vien tik jie nėra pakankami tokio pobūdžio reikalavimams pagrįsti.

6825.

69Bylos duomenimis UAB „Mano sauga LT“ prašymą įtraukti ją į atsakovės kreditorių sąrašą, be kita ko, su 2 391,82 Eur dydžio finansiniu reikalavimu grindė Klaidingai gautų mokėjimų priėmimo – perdavimo aktais, t. y.: 1) 2017 m. vasario 3 d. Klaidingai gautų mokėjimų priėmimo – perdavimo aktu 336,74 Eur sumai; 2) 2017 m. kovo 3 d. Klaidingai gautų mokėjimų priėmimo – perdavimo aktu 508,90 Eur sumai; 3) 2017 m. balandžio 5 d. Klaidingai gautų mokėjimų priėmimo – perdavimo aktu 425,66 Eur sumai; 4) 2017 m. gegužės 5 d. Klaidingai gautų mokėjimų priėmimo – perdavimo aktu 104,79 Eur sumai; 5) 2017 m. birželio 5 d. Klaidingai gautų mokėjimų priėmimo – perdavimo aktu 453,66 Eur sumai; 6) 2017 m. liepos 5 d. Klaidingai gautų mokėjimų priėmimo – perdavimo aktu 1 422,63 Eur sumai; 7) 2017 m. rugpjūčio 5 d. Klaidingai gautų mokėjimų priėmimo – perdavimo aktu 94,35 Eur sumai; 8) 2017 m. rugsėjo 5 d. Klaidingai gautų mokėjimų priėmimo – perdavimo aktu 74,13 Eur sumai (e. b. t. II, l. 51 – 53, 77 – 90), iš viso – 3 420,86 Eur sumai.

7026.

71Tuo tarpu UAB „Mano Būsto Sauga“ prašymui įtraukti ją į atsakovės kreditorių sąrašą, be kita ko, su 78 684,99 Eur dydžio finansiniu reikalavimu pagrįsti pateikė: 2016 m. lapkričio 3 d. Susitarimą dėl klaidingai gautų mokėjimų perkėlimo (e. b. t. II, l. 92 – 96) bei taip pat Klaidingai gautų mokėjimų priėmimo – perdavimo aktus: 1) 2017 m. sausio 5 d. Klaidingai gautų mokėjimų priėmimo – perdavimo aktą 38 942,49 Eur sumai; 2) 2017 m. vasario 3 d. Klaidingai gautų mokėjimų priėmimo – perdavimo aktą 12 702,15 Eur sumai; 3) 2017 m. kovo 3 d. Klaidingai gautų mokėjimų priėmimo – perdavimo aktą 9 513,97 Eur sumai; 4) 2017 m. balandžio 5 d. Klaidingai gautų mokėjimų priėmimo – perdavimo aktą 10 392,98 Eur sumai; 5) 2017 m. gegužės 5 d. Klaidingai gautų mokėjimų priėmimo – perdavimo aktą 4 858,13 Eur sumai; 6) 2017 m. birželio 5 d. Klaidingai gautų mokėjimų priėmimo – perdavimo aktą 5 638,09 Eur sumai; 7) 2017 m. liepos 5 d. Klaidingai gautų mokėjimų priėmimo – perdavimo aktą 3 211,45 Eur sumai; 8) 2017 m. rugpjūčio 4 d. Klaidingai gautų mokėjimų priėmimo – perdavimo aktą 3 238,66 Eur sumai; 9) 2017 m. rugsėjo 5 d. Klaidingai gautų mokėjimų priėmimo – perdavimo aktą 2 134,95 Eur sumai, iš viso – 90 632,87 Eur sumai (e. b. t. II, l. 98 – 114).

7227.

73Atkreiptinas dėmesys, kad Vilniaus apygardos teismui 2018 m. rugsėjo 12 d. nutartimi patvirtinus UAB „Mano sauga LT“ 43 500,72 Eur dydžio bei UAB „Mano Būsto Sauga“ 100 082,23 Eur dydžio finansinį reikalavimus, suinteresuoto asmens BUAB ,,Trikampis žiedas“ atskirasis skundas dėl minėtos teismo nutarties dalies, kuria buvo patvirtinti UAB „Mano sauga LT“ bei UAB „Mano Būsto Sauga“ finansiniai reikalavimai, panaikinimo buvo grindžiamas būtent abejonėmis dėl pareiškėjų pateiktų Klaidingai gautų mokėjimų priėmimo – perdavimo aktų (e. b. t. III, l. 1 – 4). Pirmosios instancijos teismas, 2018 m. spalio 2 d. nutartimi sutikęs su suinteresuoto asmens atskiruoju skundu ir pasinaikinęs 2018 m. rugsėjo 12 d. nutarties dalį, kuria buvo patvirtintas UAB „Mano sauga LT“ 43 500,72 Eur dydžio bei UAB „Mano Būsto Sauga“ 100 082,23 Eur dydžio finansinis reikalavimas, BUAB ,,Saugos projektų valdymas“ bei pareiškėjoms nustatė terminą pateikti teismui papildomus paaiškinimus ir juos pagrindžiančius įrodymus dėl pareiškėjų finansinių reikalavimų pagrįstumo, atsižvelgiant į BUAB ,,Trikampis žiedas“ atskirajame skunde nurodytas aplinkybes (e. b. t. III, l. 146 – 148). Taigi, pareiškėjoms buvo sudaryta galimybė papildomai pagrįsti BUAB ,,Saugos projektų valdymas“ bankroto byloje pateiktus ir prašomus tvirtinti finansinius reikalavimus, grindžiamus Klaidingai gautų mokėjimų priėmimo – perdavimo aktais.

7428.

75Po Vilniaus apygardos teismo 2018 m. spalio 2 d. nutarties priėmimo teisme buvo gauti UAB „Mano sauga LT“ rašytiniai paaiškinimai (e. b. t. IV, l. 1 – 5), kuriuose pareiškėja paaiškino, kad jos reikalavimo teisė 2 391,82 Eur sumai į BUAB ,,Saugos projektų valdymas“ atsirado klientams apmokėjimus už pareiškėjos suteiktas paslaugas atliekant į BUAB ,,Saugos projektų valdymas“ sąskaitą. Šiai (2 391,82 Eur dydžio) savo finansinio reikalavimo daliai pagrįsti pareiškėja kartu su paaiškinimais pateikė tuos pačius, kartu su pirminiu prašymu pateiktus, įrodymus: 2017 m. vasario 3 d. Klaidingai gautų mokėjimų priėmimo – perdavimo aktą 336,74 Eur sumai; 2017 m. kovo 3 d. Klaidingai gautų mokėjimų priėmimo – perdavimo aktą 508,90 Eur sumai; 2017 m. balandžio 5 d. Klaidingai gautų mokėjimų priėmimo – perdavimo aktą 425,66 Eur sumai; 2017 m. gegužės 5 d. Klaidingai gautų mokėjimų priėmimo – perdavimo aktą 104,79 Eur sumai; 2017 m. birželio 5 d. Klaidingai gautų mokėjimų priėmimo – perdavimo aktą 453,66 Eur sumai; taip pat naują 2017 m. liepos 5 d. Klaidingai gautų mokėjimų priėmimo – perdavimo aktą nebe 1 422,63 Eur, o 562,07 Eur, sumai. Pareiškėja kartu su papildomai teiktais rašytiniais paaiškinimais taip pat nebepateikė 2017 m. rugpjūčio 5 d. Klaidingai gautų mokėjimų priėmimo – perdavimo akto 94,35 Eur sumai bei 2017 m. rugsėjo 5 d. Klaidingai gautų mokėjimų priėmimo – perdavimo akto 74,13 Eur sumai. Taigi, teismui suteikus galimybę pareiškėjai UAB „Mano sauga LT“ papildomai, atsižvelgiant į BUAB ,,Trikampis žiedas“ atskirajame skunde nurodytas aplinkybes, pagrįsti savo finansinį reikalavimą, pareiškėja jokių naujų įrodymų teismui iš esmės nepateikė (e. b. t. IV, l. 83 – 88).

7629.

77UAB „Mano Būsto Sauga“ taip pat pateikė teismui rašytinius paaiškinimus, nurodydama, kad 78 684,99 Eur suma, dėl kurios grąžinimo pareiškėja susitarė su atsakove 2016 m. lapkričio 3 d. susitarimu, susidarė klientams pagal bankinius mokėjimo pavedimo ruošinius toliau mokant atitinkamas sumas už apsaugos paslaugas atsakovei, o ne pareiškėjai, su kuria jie buvo sudarę sutartis (e. b. t. IV, l. 90 – 94). Kartu su rašytiniais paaiškinimais ši pareiškėja pateikė tuos pačius, kartu su pirminiu prašymu teiktus, įrodymus: 2017 m. sausio 5 d. Klaidingai gautų mokėjimų priėmimo – perdavimo aktą 38 942,49 Eur sumai; 2017 m. vasario 3 d. Klaidingai gautų mokėjimų priėmimo – perdavimo aktą 12 702,15 Eur sumai; 2017 m. kovo 3 d. Klaidingai gautų mokėjimų priėmimo – perdavimo aktą 9 513,97 Eur sumai; 2017 m. balandžio 5 d. Klaidingai gautų mokėjimų priėmimo – perdavimo aktą 10 392,98 Eur sumai; 2017 m. gegužės 5 d. Klaidingai gautų mokėjimų priėmimo – perdavimo aktą 4 858,13 Eur sumai; taip pat naują 2017 m. birželio 5 d. Klaidingai gautų mokėjimų priėmimo – perdavimo aktą nebe 5 638,09 Eur, o 2 275,27 Eur, sumai. Pareiškėja kartu su papildomai teiktais rašytiniais paaiškinimais taip pat nebepateikė 2017 m. liepos 5 d. Klaidingai gautų mokėjimų priėmimo – perdavimo akto 3 211,45 Eur sumai, 2017 m. rugpjūčio 4 d. Klaidingai gautų mokėjimų priėmimo – perdavimo akto 3 238,66 Eur sumai bei 2017 m. rugsėjo 5 d. Klaidingai gautų mokėjimų priėmimo – perdavimo akto 2 134,95 Eur sumai. Taigi, ir ši pareiškėja, teismui suteikus jai galimybę papildomai pagrįsti savo finansinį reikalavimą, jokių naujų įrodymų teismui iš esmės nepateikė (e. b. t. IV, l. 115 – 120).

7830.

79Aptartų aplinkybių visetas patvirtina, kad pareiškėjos (apeliantės) tiek kartu su pirminiais prašymais, tiek pirmosios instancijos teismui nustačius terminą papildomiems paaiškinimams, įrodymams pateikti, aptariamai savo finansinių reikalavimų daliai pagrįsti pateikė tik išvestinius apskaitos dokumentus – Klaidingai gautų mokėjimų priėmimo – perdavimo aktus, kurie, kaip teisingai skundžiamoje nutartyje sprendė pirmosios instancijos teismas, nėra pakankami jų finansiniams reikalavimams pagrįsti. Pirminių apskaitos dokumentų ginčijamoms savo finansinių reikalavimų dalims pagrįsti pareiškėjos nepateikė ir kartu su atskiruoju skundu, taip pat kartu su po atskirojo skundo pateikimo apeliacinės instancijos teismui teiktais naujais įrodymais.

8031.

81Nors apeliantės atskirajame skunde apeliuoja į tai, kad per trumpą (septynių dienų) pirmosios instancijos teismo nutarties apskundimo terminą neturėjo objektyvių galimybių (pakankamai laiko) surinkti kitų įrodymų – kreiptis į asmenis, kurių mokėjimai klaidingai buvo atlikti atsakovei, gauti jų rašytinius paaiškinimus, patvirtinimus, iš buhalterines paslaugas teikiančių išorės įmonių surinkti kitus apskaitos duomenis; tačiau teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad pareiškėjos (apeliantės) turėjo pakankamai laiko pateikti šiuos dokumentus dar bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu, taip pat jau pateikus nagrinėjamą atskirąjį skundą, kuris teismui buvo pateiktas dar 2018 m. lapkričio 21 d., t. y. tik kiek mažiau nei prieš du mėnesius iki byloje paskirto teismo posėdžio, tai – ženklus laiko tarpas trūkstamiems įrodymams byloje surinkti bei pateikti juos teismui. Atkreiptinas dėmesys, kad pareiškėjos net nenurodo, kodėl tokių įrodymų nepateikė ar negalėjo pateikti bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu, nors, kaip minėta, abejonės dėl Klaidingai gautų mokėjimų priėmimo – perdavimo aktais grindžiamų pareiškėjų finansinių reikalavimo dalių pagrįstumo buvo iškeltos dar suinteresuoto asmens BUAB ,,Trikampis žiedas“ atskirajame skunde dėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 12 d. nutarties.

8232.

83Vertinant apeliacinės instancijos teismui pareiškėjų pateiktų naujų įrodymų patikimumą, jų įrodomąją galią, visų pirma, pažymėtina, kad pateikti 2017 m. liepos 24 d. skolų suderinimo aktai atsakovės vadovo pasirašyti jau po bankroto bylos atsakovei iškėlimo teismo 2017 m. liepos 13 d. nutartimi. Be to, jie sudaryti (pasirašyti) UAB „Mano sauga“ vardu, nors bendrovės pavadinimas 2017 m. liepos 20 d. buvo pakeistas į UAB ,,Saugos projektų valdymas“. Tuo tarpu kiti pareiškėjų apeliacinės instancijos teismui naujai pateikti įrodymai – Klaidingai gautų mokėjimų aktai, yra tokie pat išvestiniai, nors ir detalizuoti, apskaitos dokumentai, kaip ir pirmosios instancijos teikti Klaidingai gautų mokėjimų priėmimo – perdavimo aktai (Klaidingai gautų mokėjimų aktuose pateikta tik Klaidingai gautų mokėjimų priėmimo – perdavimo aktų detalizacija, nurodant registravimo datą, šaltinio numerį, aprašą ir debeto sumą).

8433.

85Apibendrindama išdėstytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija sprendžia, kad, pareiškėjoms nei pirmosios instancijos teismui, nei apeliacinės instancijos teismui nepateikus pakankamų įrodymų atitinkamai savo finansinių reikalavimų daliai pagrįsti, kurie neabejotinai yra / turi būti pareiškėjų žinioje – pirmosios instancijos teismo nepatvirtintos pareiškėjų finansinių reikalavimų dalys iš esmės kildinamos iš pareiškėjų su trečiaisiais asmenimis sudarytų sutarčių bei jų pagrindu suteiktų paslaugų, už kurias apmokėjimo, kaip įrodinėjo pareiškėjos, pareiškėjos negavo (jį (apmokėjimą) gavo atsakovė), konstatuotina, jog pareiškėjos atitinkamų savo finansinių reikalavimų dalių (UAB „Mano Būsto Sauga“ 78 684,99 Eur reikalavimo, o UAB „Mano sauga LT“ 2 391,82 Eur reikalavimo) nepagrindė, todėl pagrindo šių reikalavimų tvirtinimui BUAB ,,Saugos projektų valdymas“ bankroto byloje nėra. Esant tokioms aplinkybėms, skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis paliekama nepakeista, o pareiškėjų atskirasis skundas atmetamas (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

86Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

87Vilniaus apygardos teismas 2018 m. lapkričio 13 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Vilniaus apygardos teismas 2018 m. rugsėjo 12 d. nutartimi patvirtino BUAB... 7. 2.... 8. BUAB ,,Saugos projektų valdymas“ kreditorė BUAB ,,Trikampis žiedas“... 9. 3.... 10. Vilniaus apygardos teismas 2018 m. spalio 2 d. nutartimi panaikino Vilniaus... 11. 4.... 12. BUAB ,,Saugos projektų valdymas“ bankroto administratorė UAB „Likvidas“... 13. 5.... 14. UAB ,,Mano sauga LT“ nurodė BUAB ,,Saugos projektų valdymas“ bankroto... 15. 6.... 16. UAB ,,Mano Būsto Sauga“ nurodė BUAB ,,Saugos projektų valdymas“ bankroto... 17. Suinteresuotas asmuo BUAB ,,Trikampis žiedas“ UAB ,,Mano sauga LT“ ir UAB... 18. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 19. 8.... 20. Vilniaus apygardos teismas 2018 m. lapkričio 13 d. nutartimi UAB „Mano sauga... 21. 9.... 22. Teismas pažymėjo, kad UAB ,,Mano sauga LT“ pateikti duomenys dėl prašomo... 23. 10.... 24. Teismas taip pat pažymėjo, kad iš UAB ,,Mano Būsto Sauga“ pateiktų... 25. 11.... 26. Atsižvelgdamas į aptartas aplinkybes, pirmosios instancijos teismas... 27. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 28. 12.... 29. Atskiruoju skundu pareiškėjos UAB ,,Mano Būsto Sauga“ ir UAB ,,Mano sauga... 30. 12.1.... 31. Byloje pateikti pareiškėjų finansinius reikalavimus pagrindžiantys... 32. 12.2.... 33. Teismas, skundžiama nutartimi atmesdamas pareiškėjų reikalavimus,... 34. 12.3.... 35. Teismas rėmėsi aplinkybe, kad paskutiniuose pareiškėjų Klaidingų... 36. 12.4.... 37. Tuo atveju, jeigu apeliacinės instancijos teismas manytų, kad esamų aiškių... 38. 13.... 39. Suinteresuotas asmuo BUAB ,,Trikampis žiedas“ atsiliepimu į pareiškėjų... 40. 13.1.... 41. Atskirajame skunde pareiškėjos nurodo tas pačias aplinkybes ir argumentus,... 42. 13.2.... 43. Buvęs UAB „Saugos projektų valdymas“ direktorius G. J. buvo nubaustas už... 44. 14.... 45. BUAB „Saugos projektų valdymas“ bankroto administratorė UAB... 46. Teisėjų kolegija... 47. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 48. 15.... 49. Apeliacijos objektu yra pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, kuria... 50. 16.... 51. Apeliacinės instancijos teisme kartu su pareiškėjų atskiruoju skundu, taip... 52. 17.... 53. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 314... 54. 18.... 55. Kolegija, įvertinusi pareiškėjų pateiktų naujų įrodymų turinį ir... 56. 19.... 57. Teismų praktikoje, aiškinant Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo... 58. 20.... 59. Įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, kad bet kokios ginčui... 60. 21.... 61. Teismų praktikoje taip pat pažymėta, kad, nors nemokumo bylos yra susijusios... 62. 22.... 63. Apeliacinio teismo teisėjų kolegijos vertinimu, skundžiamą nutarties dalį... 64. 23.... 65. Minėta, kad nagrinėjamu pareiškėjų atskiruoju skundu yra ginčijama... 66. 24.... 67. Pažymėtina, kad tiek pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo, tiek pagal... 68. 25.... 69. Bylos duomenimis UAB „Mano sauga LT“ prašymą įtraukti ją į atsakovės... 70. 26.... 71. Tuo tarpu UAB „Mano Būsto Sauga“ prašymui įtraukti ją į atsakovės... 72. 27.... 73. Atkreiptinas dėmesys, kad Vilniaus apygardos teismui 2018 m. rugsėjo 12 d.... 74. 28.... 75. Po Vilniaus apygardos teismo 2018 m. spalio 2 d. nutarties priėmimo teisme... 76. 29.... 77. UAB „Mano Būsto Sauga“ taip pat pateikė teismui rašytinius... 78. 30.... 79. Aptartų aplinkybių visetas patvirtina, kad pareiškėjos (apeliantės) tiek... 80. 31.... 81. Nors apeliantės atskirajame skunde apeliuoja į tai, kad per trumpą... 82. 32.... 83. Vertinant apeliacinės instancijos teismui pareiškėjų pateiktų naujų... 84. 33.... 85. Apibendrindama išdėstytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismo... 86. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, vadovaudamasi... 87. Vilniaus apygardos teismas 2018 m. lapkričio 13 d. nutartį palikti...