Byla 2-1542/2014

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalia Višinskienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Draugų studija“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2014 m. birželio 9 d. nutarties, kuria akcinei bendrovei „Aušra“ iškelta bankroto byla bei įmonės bankroto administratoriumi paskirta uždaroji akcinė bendrovė Verslo administravimo centras, civilinėje byloje Nr. B2-1629-343/2014 pagal ieškovės M. Ž. pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui akcinei bendrovei „Aušra“ (trečiasis asmuo, pareiškiantis savarankiškus reikalavimus, – Heidelbeerg Baltic Finland OU, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, – V. M., J. D., G. V., A. Č., K. V., B. C., Z. M., A. V., A. D., uždaroji akcinė bendrovė „Draugų studija“), ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ginčas byloje kilo dėl bankrutuojančios įmonės administratoriaus paskyrimo pagrįstumo.

4Ieškovė M. Ž. kreipėsi į teismą, prašydama akcinei bendrovei (toliau – ir AB) „Aušra” iškelti bankroto bylą, o administratoriumi paskirti uždarąją akcinę bendrovę (toliau – ir UAB) Verslo administravimo centras.

5Trečiasis asmuo Heidelberg Baltic Finland OU administratoriumi siūlė paskirti UAB „Valeksa“ arba UAB Bankroto administravimo ir restruktūrizavimo centrą; tretieji asmenys J. D., G. V., A. Č., K. V., B. C., Z. M., A. V., A. D. – UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biurą; trečiasis asmuo V. M. – UAB „Turto valdymas“; o trečiasis asmuo UAB „Draugų studija“ – UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biurą.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Kauno apygardos teismas 2014 m. birželio 9 d. nutartimi, konstatavęs AB „Aušra“ nemokumą, bendrovei iškėlė bankroto bylą ir bankroto administratoriumi paskyrė UAB Verslo administravimo centrą.

8Teismas nustatė, kad AB „Aušra“ vėluoja išmokėti darbo užmokestį ir pripažintina nemokia, nes iš pateikto įmonės 2014 m. balandžio 15 d. balanso matyti, kad įmonė turi turto už 823 977 Lt, o finansiniai įmonės įsiskolinimai, kurių visų mokėjimo terminas jau yra suėjęs, yra 1 788 901 Lt, t. y. pradelsti įmonės įsipareigojimai viršija ne pusę į jos balansą įrašyto turto vertės, bet du kartus.

9Teismas pažymėjo, kad visos siūlomų administratorių kandidatūros atitinka įstatymo reikalavimus, suderintos su Įmonių bankroto valdymo departamentu prie Ūkio ministerijos (toliau – ir Bankroto valdymo departamentas), visos vienodai gali administruoti AB „Aušra“. Teismas, atsižvelgęs į tai, kad bankrutuojanti įmonė yra Kaune, atmetė administratorių, reziduojančių Vilniuje, kandidatūras: UAB Bankroto administravimo ir restruktūrizavimo centrą, UAB „Turto valdymas“, UAB „Valeksa“. Kaune filialą turinti UAB „Valeksa“ atmesta ir dėl to, kad nepateikė išsamesnių paaiškinimų dėl darbo organizavimo Kauno filiale, bei atsižvelgiant į jos užimtumą. Teismas pažymėjo, kad UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras vykdė AB „Aušra“ restruktūrizavimo procedūras, restruktūrizavimo procesas nebuvo sėkmingas, todėl teismas nesirinko šios kandidatūros. Teismas nustatė, kad administratorius UAB Verslo administravimo centras atitinka Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ir ĮBĮ) reikalavimus, yra pateikęs teismui visus reikiamus dokumentus, o įmonėje dirbanti administratorė A. S. turi tik 4 bankroto procedūras, todėl yra pakankami žmoniškieji resursai vykdyti AB „Aušra“ bankroto procedūras.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

11Trečiasis asmuo UAB „Draugų studija“ atskirajame skunde prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2014 m. birželio 9 d. nutarties dalį, kuria atsakovo AB „Aušra“ bankroto administratoriumi paskirtas UAB Verslo administravimo centras, ir bankroto administratoriumi paskirti UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biurą. Atskirasis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

  1. Teismas nepagrįstai nepasirinko bankroto administratoriaus UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuro tik dėl to, kad pastarasis vykdė restruktūrizavimo procedūrą ir restruktūrizavimo procesas buvo nesėkmingas. Restruktūrizavimo procesas buvo nutrauktas paties administratoriaus iniciatyva, atsakovo atsakingiems asmenims nepateikus restruktūrizavimo plano. UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras jau turi pagrindinę informaciją apie atsakovą, reikalingą efektyviam bankroto procesui užtikrinti.
  2. Teismas nepagrįstai administratoriumi paskyrė ne trečiųjų asmenų (esamų ir buvusių atsakovo darbuotojų), o ieškovės siūlomą kandidatūrą, nors, apelianto įsitikinimu, siūlyto UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuro administratorius T. M., kuris šiuo metu nevykdo nei vienos bankroto procedūros, yra tinkamesnis kandidatas. UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biure dirba devyni administratoriai, galintys pakeisti arba padėti vienas kitam, o UAB Verslo administravimo centre dirba tik du administratoriai, kurie mažai tikėtina, kad galės vienas kitam padėti.
  3. Palikus teismo paskirtą administratorių, bus padidintos trečiojo asmens (apelianto) išlaidos, pastarajam iš naujo darant didelės apimties dokumentų kopijas bei teikiant prašymus įtraukti į kreditorių sąrašus, o UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras turi visus apelianto ir kitų kreditorių reikalavimus patvirtinančius dokumentus, taigi šis administratorius efektyviau vykdys bankroto procedūras.

12Ieškovė M. Ž. atsiliepime į atskirąjį skundą prašo Kauno apygardos teismo 2014 m. birželio 9 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

  1. Apelianto argumentas, kad jo siūlomas administratorius yra pranašesnis už paskirtą administratorių, nes vykdė restruktūrizavimo procesą, neatitinka teismų praktikos, kurioje išaiškinta, kad ta aplinkybė, jog administratorius jau yra administravęs atsakovo restruktūrizavimo procesą gali sukelti pagrįstų abejonių dėl šio administratoriaus galimybių tinkamai, objektyviai ir skaidriai vykdyti bankroto procedūras (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. gruodžio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2754/2011; 2010 m. gruodžio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1739/2010).
  2. Apelianto argumentas dėl jo siūlomo administratoriaus mažesnio darbo krūvio taip pat neatitinka teismų praktikos. Nenustačius šališkumo, bankroto administratoriaus užimtumo ir profesinės patirties kriterijai yra fakultatyvūs, be to, pagal naujausią Lietuvos apeliacinio teismo praktiką tinkamiausiai savo užimtumą gali įvertinti pats administratorius.
  3. Apelianto argumentas, kad jis turės pateikti jo reikalavimą patvirtinančių dokumentų kopijas, kurias jis jau yra pateikęs jo siūlomam administratoriui, yra teisiškai neteisingas, nes nėra galimybių akumuliuoti restruktūrizavimo ir bankroto procesų ir visų kreditorių reikalavimai bankroto byloje bus tvirtinami, atsižvelgiant į byloje nustatytas faktines aplinkybes ir pateiktus įrodymus, kuriuos ištiria ir vertina bankroto bylą nagrinėjantis teismas. Apeliantas nepateikė duomenų ar įrodymų, pagrindžiančių paskirto administratoriaus suinteresuotumą bylos baigtimi, taip pat duomenų, leidžiančių abejoti jo kompetencija ir gebėjimu laiku ir tinkamai atlikti pavestas funkcijas. Be to, trečiojo asmens UAB „Draugų studija“ direktorė, pasirašiusi atskirąjį skundą, yra trečiojo asmens V. M., buvusio AB „Aušra“ direktoriaus, sutuoktinė ir šie asmenys galbūt suinteresuoti jiems palankaus administratoriaus paskyrimu.

13Trečiasis asmuo V. M. atsiliepime į atskirąjį skundą prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2014 m. birželio 9 d. nutarties dalį, kuria atsakovo AB „Aušra“ bankroto administratoriumi paskirtas UAB Verslo administravimo centras, ir bankroto administratoriumi paskirti UAB „Turto valdymas“. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

  1. Teismas nepagrįstai nenagrinėjo UAB „Turto valdymas“ kandidatūros, motyvuodamas tuo, kad bankrutuojanti įmonė yra Kaune, o bankroto administratorius – Vilniuje. Atstumas tarp Vilniaus ir Kauno nėra didelis, jį galima įveikti maždaug per vieną valandą. Be to, Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad vien ta aplinkybė, jog skiriasi bankrutuojančios įmonės ir administratorių buveinės vieta, negali būti lemiama sprendžiant stambios įmonės bankroto administratoriaus paskyrimo klausimą, nes nagrinėjamu atveju kur kas didesnę reikšmę turi patirties bei kvalifikacijos kriterijai (Lietuvos apeliacinio teismo 2006 m. gegužės 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-328/2006).
  2. Paskirto administratoriaus įgaliotas asmuo E. K., pasirašęs trečiajam asmeniui atsiųstą pranešimą apie bankroto bylos iškėlimą ir teisę pareikšti kreditorinį reikalavimą, turi didesnį darbo krūvį nei pirmosios instancijos teismo nurodyta A. S., todėl tikėtina, kad nesugebės tinkamai vykdyti šios bankroto procedūros ir atstovauti kreditorių interesams.

14IV. Apeliacinio teismo teisiniai argumentai ir išvados

15Atskirasis skundas netenkintinas.

16Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

17Kaip nurodyta pirmiau, atsakovui AB „Aušra“ skundžiama nutartimi yra iškelta bankroto byla, o apeliantas skundžia tik tą nutarties dalį, kuria atsakovo bankroto administratoriumi yra paskirtas UAB Verslo administravimo centras. Taigi šioje byloje sprendžiamas klausimas, ar teisėtai ir pagrįstai pirmosios instancijos teismas atsakovo AB „Aušra“ bankroto administratoriumi paskyrė ieškovės M. Ž. pasiūlytą kandidatūrą – UAB Verslo administravimo centrą.

18Apelianto įsitikinimu, pirmosios instancijos teismo nutartis keistina, nes jo siūlomo bankroto administratoriaus kandidatūra yra tinkamesnė, kadangi šis administratorius vykdė įmonės restruktūrizavimo procesą ir turi pagrindinę informaciją, reikalingą efektyviai vykdyti bankroto procedūras, jo darbo krūvis yra mažesnis ir jis jau turi apelianto kreditorinį reikalavimą patvirtinančius dokumentus.

19ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas privalo paskirti įmonės administratorių. Bankroto administratorius yra itin plačius įgaliojimus įmonės bankroto procese turintis asmuo, nuo kurio veiksmų didele dalimi priklauso visų kreditorių ir pačios įmonės teisėtų interesų apsauga, bankroto procedūrų vykdymo sklandumas ir skaidrumas (ĮBĮ 11 straipsnio 1 dalis, 3 dalis). Bankroto administravimo paslaugas teikiančiam asmeniui įstatymas nustato aukštus reikalavimus, turinčius užtikrinti jo profesionalumą, nepriklausomumą, nešališkumą ir teisinį nesuinteresuotumą konkrečios bankroto bylos baigtimi (ĮBĮ 11 straipsnio 1 dalis, 4 dalis). Tuo atveju, kai administruoti įmonę pretenduoja keli asmenys, atitinkantys įstatymo reikalavimus (ĮBĮ 11 straipsnio 1 dalis), ir nėra priežasčių, dėl kurių jie negalėtų teikti konkrečios įmonės administravimo paslaugų (ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalis), teismui tenka pareiga iš konkuruojančių administratorių parinkti vieną, kuris administruos įmonę.

20Pažymėtina, kad kriterijų, kuriais remdamasis teismas turi vadovautis, parinkdamas konkrečią bankroto administratoriaus kandidatūrą, galiojantys teisės aktai nepateikia, jie yra suformuluoti teismų praktikoje bei teisės doktrinoje. Kaip teisingai nurodė ieškovė atsiliepime į atskirąjį skundą, Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad parenkant asmenį, kuris vykdys įmonės bankroto procedūras, svarbiausia yra jo nešališkumas ir nesuinteresuotumas bylos baigtimi (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. rugsėjo 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1255/2010; 2011 m. birželio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1822/2011; 2013 m. liepos 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1727/2013; kt.). Nagrinėjamos bylos kontekste svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad byloje dalyvaujantys asmenys neskundė pirmosios instancijos teismo nutarties dėl teismo paskirto administratoriaus galimo šališkumo ar suinteresuotumo ir nepateikė (taip pat ir apeliantas) jokių duomenų bei įrodymų, pagrindžiančių paskirto administratoriaus suinteresuotumą bylos baigtimi ar šališkumą. Minėtų aplinkybių nenustatė ir apeliacinės instancijos teismas.

21Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje taip pat išaiškinta, kad sprendžiant klausimą dėl tam tikro bankroto administratoriaus kandidatūros paskyrimo, teismas turi išsiaiškinti, ar bankroto administratorius sutinka administruoti įmonę, ar Bankroto valdymo departamentas pritarė šių bankroto administratorių skyrimui. Kiti kriterijai, kaip bankroto administratoriaus patirtis, užimtumas, buveinės vieta, kreditorių, ypač reiškiančių didžiausius kreditorinius reikalavimus, nuomonė dėl pasiūlytos bankroto administratoriaus kandidatūros ir pan., yra fakultatyvieji (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. sausio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-235/2014; 2013 m. balandžio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2- 1300/2013; 2013 m. birželio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1664/2013; 2013 m. liepos 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1893/2013; 2013 m. rugpjūčio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2- 1974/2013; 2013 m. rugsėjo 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2174/2013; kt.). Tuo atveju, kai keli asmenys gali administruoti bankrutuojančią įmonę, teismas parenka tokį administratorių, dėl kurio nešališkumo byloje kyla mažiausiai abejonių, o jeigu nėra abejonių dėl jų nešališkumo, parenka bet kurį iš šių asmenų (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. vasario 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-571/2012; 2012 m. kovo 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-847/2012; 2013 m. liepos 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1727/2013).

22Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas nustatė, kad visi pasiūlyti administratoriai atitinka įstatymo reikalavimus, jų kandidatūros suderintos su Bankroto valdymo departamentu. Apeliacinės instancijos teismas su šiomis pirmosios instancijos teismo nustatytomis aplinkybėmis sutinka, jų neginčija ir byloje dalyvaujantys asmenys. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, inter alia ir į tai, kad byloje nėra pagrįstų duomenų apie siūlytų administratorių šališkumą ar suinteresuotumą bylos baigtimi, pirmosios instancijos teismas iš esmės turėjo teisę parinkti bet kurį iš administratorių ir šį pasirinkimą jis papildomai pagrindė fakultatyviųjų kriterijų analize.

23Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, kad Lietuvos apeliacinio teismo nuosekliai formuojamoje praktikoje laikomasi pozicijos, jog konkrečiam bankroto administratoriui jau esant paskirtam ir apeliacine tvarka vertinant jo parinkimo teisėtumą, pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria paskirtas bankrutuojančios įmonės administratorius, gali būti naikinama tik tuo atveju, jei paskirtas administratorius neatitinka ĮBĮ nustatytų reikalavimų arba yra kitos svarbios aplinkybės, dėl kurių paskirtasis administratorius negali tinkamai atlikti savo pareigų (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. liepos 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1163/2014; 2013 m. vasario 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1011/2013; 2013 m. vasario 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. Nr. 2-762/2013; 2012 m. spalio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1742/2012; 2012 m. balandžio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-885/2012; 2012 m. balandžio 19 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-939/2012; 2012 m. balandžio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-896/2012; kt.). Kitaip tariant, vien tik ta aplinkybė, kad kitas administratorius turi daugiau darbuotojų arba jau buvo susipažinęs su pagrindine įmonės informacija, nesant jokių objektyvių duomenų, kad teismo paskirtas administratorius negalės vykdyti jam pavestų funkcijų, nėra prioritetinė ir teisiškai aktualiausia bei negali būti laikoma pakankamu pagrindu pirmosios instancijos teismo nutarčiai naikinti ir taip paneigti įstatymo teismui suteiktą administratoriaus skyrimo diskrecijos teisę.

24Pagal viešai skelbiamus Bankroto valdymo departamento duomenis UAB Verslo administravimo centre dirba 2 darbuotojai, vykdo 20 bankroto procedūrų (iš jų 4 vykdo A. S. ir 16 – E. K.) ir yra baigusi 124 bankroto procedūras (A. S. baigė 32 bankroto procedūras, o E. K. – 56). Apelianto siūlomas UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras šiuo metu vykdo 196 bankroto procedūras ir yra įvykdęs 670 bankroto procedūrų. UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biure dirba 9 asmenys, tarp jų ir apelianto minimas T. M., kuris šiuo metu nevykdo nei vienos procedūros, ir yra užbaigęs 3 bankroto procedūras. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmiau nurodytos aplinkybės nesudaro pagrindo manyti, kad teismo paskirtas administratorius netinkamai ir nesklandžiai vykdys atsakovo bankroto procedūrą. Nors tiek A. S., tiek E. K. vykdo daugiau bankroto procedūrų nei apelianto nurodomas T. M., tačiau kiekvienas iš jų turi didesnę bankroto procedūrų vykdymo patirtį, be to, bendrai UAB Verslo administravimo centras vykdo mažiau bankroto procedūrų nei UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras. Apelianto argumentas, kad UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuro darbuotojai galės efektyviau padėti vienas kitam nei UAB Verslo administravimo centro darbuotojai, yra nepagrįstas, nes UAB Verslo administravimo centro visų vykdomų bankroto procedūrų skaičius tenkantis vienam darbuotojui yra akivaizdžiai mažesnis nei apelianto siūlomo administratoriaus, kuris, kaip minėta, šiuo metu vykdo net 196 procedūras. Be kita ko, kaip teisingai pastebėjo ir ieškovė atsiliepime į atskirąjį skundą, naujausioje Lietuvos apeliacinio teismo formuojamoje praktikoje išaiškinta, kad savo užimtumą gali įvertinti tik pats administratorius, kuris geriausiai žino kiek laiko sąnaudų, priklausomai nuo bendrovės veiklos ypatumų, jos didumo, bankroto proceso eigos ir pan., reikalauja vykdomos bankroto administravimo procedūros ir todėl būtent tik pats administratorius gali ir turi įvertinti, ar yra pajėgus administruoti dar vieną bankrutuojantį subjektą (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. vasario 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-699/2013; 2013 m. birželio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1664/2013; 2013 m. liepos 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1871/2013; kt.). UAB Verslo administravimo centrui sutikus administruoti AB „Aušra“ bankroto procesą, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad administratorius įvertino savo užimtumą.

25Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į tai, kad apeliantas UAB „Draugų studija“ bei trečiasis asmuo V. M., nepateikė duomenų, kurie apeliacinės instancijos teismui sudarytų pagrindą abejoti paskirto administratoriaus nešališkumu, taip pat, jog bankroto administratoriaus vardu veikiantys asmenys administravimo funkcijas atliktų netinkamai (CPK 178, 185 straipsniai), konstatuoja, jog argumentai, susiję su paskirto administratoriaus darbo krūviu (užimtumu), pripažintini faktiškai ir teisiškai nepagrįstais ir nepakankamais pirmosios instancijos teismo nutarčiai keisti. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad vėlesnėje atsakovo bankroto proceso stadijoje, jeigu paaiškėtų, jog paskirtas administratorius netinkamai atlieka savo pareigas, bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimas turės teisę kreiptis į teismą dėl įmonės administratoriaus pakeitimo (ĮBĮ 11 straipsnio 8 dalis, 23 straipsnio 13 punktas).

26Apeliacinės instancijos teismas taip pat sprendžia, kad ta aplinkybė, jog apelianto siūlomas administratorius vykdė atsakovo restruktūrizavimo procesą ir todėl yra susipažinęs su bankroto procesui reikalinga informacija, o taip pat ta aplinkybė, jog jo siūlomas administratorius, apelianto teigimu, turi kreditorinį reikalavimą patvirtinančius dokumentus, taip pat negali būti laikoma pakankama pirmosios instancijos teismo nutarčiai pakeisti, kadangi šios aplinkybės savaime nepaneigia pirmosios instancijos teismo paskirto bankroto administratoriaus sugebėjimo tinkamai atlikti jam pavestas funkcijas, o taip pat savaime negarantuoja apelianto siūlomo administratoriaus tinkamo bankroto procedūrų vykdymo.

27Papildomai akcentuotina, kad apeliacinės instancijos teismas iš esmės sutinka su trečiojo asmens V. M. nurodytu argumentu, kad atstumas tarp Vilniaus ir Kauno nėra labai didelis ir ši aplinkybė savaime nėra lemiama sprendžiant administratoriaus paskyrimo klausimą. Tačiau apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad negalima atmesti to fakto, jog administratoriaus buveinės vieta yra svarbi užtikrinant operatyvų klausimų sprendimą, o taip pat turi įtakos ir administravimo išlaidų dydžiui (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. gruodžio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2754/2011), todėl šis kriterijus, vertinant kartu su kitomis reikšmingomis aplinkybėmis, t. y. kad trečiojo asmens siūlomas administratorius yra baigęs tik vieną bankroto procedūrą, turi 2 darbuotojus, iš kurių vienas nėra baigęs nė vienos bankroto procedūros ir šiuo metu UAB „Turto valdymas“ vykdo 30 bankroto procedūrų (o teismo paskirtas administratorius vykdo 20 procedūrų), leidžia teismui konstatuoti, kad pirmosios instancijos teismas, paskirdamas bankrutuojančios įmonės administratoriumi ne UAB „Turto valdymas‘, o UAB Verslo administravimo centrą, jokių teisės normų nepažeidė ir vadovavosi teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principais.

28Remdamasis pirmiau nurodytomis teisinėmis ir faktinėmis aplinkybėmis, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, kuria AB „Aušra“ bankroto administratoriumi paskirtas UAB Verslo administravimo centras, yra teisėta ir pagrįsta, todėl pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista.

29Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

30Kauno apygardos teismo 2014 m. birželio 9 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalia... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ginčas byloje kilo dėl bankrutuojančios įmonės administratoriaus paskyrimo... 4. Ieškovė M. Ž. kreipėsi į teismą, prašydama akcinei bendrovei (toliau –... 5. Trečiasis asmuo Heidelberg Baltic Finland OU administratoriumi siūlė... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Kauno apygardos teismas 2014 m. birželio 9 d. nutartimi, konstatavęs AB... 8. Teismas nustatė, kad AB „Aušra“ vėluoja išmokėti darbo užmokestį ir... 9. Teismas pažymėjo, kad visos siūlomų administratorių kandidatūros atitinka... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 11. Trečiasis asmuo UAB „Draugų studija“ atskirajame skunde prašo panaikinti... 12. Ieškovė M. Ž. atsiliepime į atskirąjį skundą prašo Kauno apygardos... 13. Trečiasis asmuo V. M. atsiliepime į atskirąjį skundą prašo panaikinti... 14. IV. Apeliacinio teismo teisiniai argumentai ir išvados... 15. Atskirasis skundas netenkintinas.... 16. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 17. Kaip nurodyta pirmiau, atsakovui AB „Aušra“ skundžiama nutartimi yra... 18. Apelianto įsitikinimu, pirmosios instancijos teismo nutartis keistina, nes jo... 19. ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad priėmęs nutartį... 20. Pažymėtina, kad kriterijų, kuriais remdamasis teismas turi vadovautis,... 21. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje taip pat išaiškinta, kad sprendžiant... 22. Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas nustatė, kad visi... 23. Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, kad Lietuvos apeliacinio... 24. Pagal viešai skelbiamus Bankroto valdymo departamento duomenis UAB Verslo... 25. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į tai, kad apeliantas UAB... 26. Apeliacinės instancijos teismas taip pat sprendžia, kad ta aplinkybė, jog... 27. Papildomai akcentuotina, kad apeliacinės instancijos teismas iš esmės... 28. Remdamasis pirmiau nurodytomis teisinėmis ir faktinėmis aplinkybėmis,... 29. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 30. Kauno apygardos teismo 2014 m. birželio 9 d. nutartį palikti nepakeistą....