Byla e2-4234-933/2019
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimo panaikinimo. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, uždaroji akcinė bendrovė „Fegda“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Irmantas Šulcas

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės akcinės bendrovės „Kauno tiltai“ ieškinį atsakovei Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos dėl perkančiosios organizacijos sprendimo panaikinimo. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, uždaroji akcinė bendrovė „Fegda“.

3Teismas

Nustatė

41.

5Ieškovė prašė panaikinti atsakovės Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos 2019-08-21 Nr. (11.7)2-4295 sprendimą „Dėl viešojo pirkimo Nr. 416239 III Pirkimo dalies procedūros rezultatų“, kuriuo buvo nustatyta pasiūlymų eilė ir laimėtoju paskelbtas UAB „Fegda“ pasiūlymas. Nurodė, kad:

61.1.

7Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos (LAKD/atsakovė) vykdo tarptautinės vertės atvirą konkursą „Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda ruožo nuo 10,000 iki 95,000 km rekonstravimas (saugaus eismo priemonių įrengimas)“ (viešojo pirkimo Nr. 416239). Pirkimas vykdomas pagal 2018-12-28 atviro konkurso sąlygas. Ginčas tarp šalių yra kilęs tik dėl III Pirkimo dalies. Šiai pirkimo daliai ieškovė pasiūlymą pateikė 2019-06-12. LAKD 2019-08-21 rašte Nr. (11.7)2-4295 „Dėl viešojo pirkimo Nr. 416239 III Pirkimo dalies procedūros rezultatų“ pranešė apie sprendimą dėl pasiūlymų eilės sudarymo ir laimėtojo nustatymo: nustatyti pasiūlymų eilę: 1. UAB „Fegda“, kurios kaina 17 247 364,05 Eur, ekonominio naudingumo balas 99,13; 2. AB „Kauno tiltai“, kurios kaina 17 124 187,22 Eur, ekonominio naudingumo balas 98,79 ir kt.; III Pirkimo dalies laimėtoju pripažinti ekonomiškai naudingiausią dalyvės UAB „Fegda“ pasiūlymą. Ieškovė atsakovei pateikė 2019-08-22 prašymą susipažinti su UAB „Fegda“ pasiūlymu. Ieškovė pateikė 2019-08-30 pretenziją Nr. S19-1027 (Pretenzija Nr. 1), kuria prašė panaikinti sprendimą nustatyti pasiūlymų eilę ir III Pirkimo dalies laimėtoju pripažinti UAB „Fegda“. Pretenzija buvo grindžiama tuo, kad tiekėjas UAB „Fegda“, kurio pasiūlymo kaina buvo 123 176,83 Eur didesnė už ieškovės pasiūlymo kainą, III Pirkimo dalį laimėjo tik dėl to, kad pateikė tikrovės neatitinkančią informaciją dėl mažiausio valandinio atlyginimo reikšmės. LAKD 2019-09-04 sprendime Pretenziją Nr. 1 atmetė.

81.2.

9LAKD iš dalies tenkinus ieškovės 2019-08-22 prašymą susipažinti su UAB „Fegda“ pasiūlymu, ieškovė 2019-08-30 gavo dokumentus susipažinti. Susipažinus su dokumentais, paaiškėjo, kad UAB „Fegda“ neteisėtai ištaisė savo pasiūlymo trūkumus ir pakeitė pasiūlymo kainą. Ieškovė 2019-09-09 pateikė pretenziją, kuri buvo grindžiama UAB „Fegda“ neteisėtu pasiūlymo kainos pakeitimu. Antra pretenzija taip pat buvo grindžiama tuo, kad UAB „Fegda“ pateikė tikrovės neatitinkančią informaciją dėl mažiausio valandinio atlyginimo reikšmės. Antroje pretenzijoje nurodyti pažeidimai sudarė pagrindą panaikinti Skundžiamą sprendimą. Šia pretenzija taip pat buvo prašoma išviešinti UAB „Fegda“ su pasiūlymų pateiktus darbų kiekių žiniaraščius, kurie ieškovui prašant 2019-08-22 prašymu nebuvo pateikti susipažinti, nors jie nėra konfidencialūs. LAKD 2019-09-13 sprendime Nr. (11.7)2-4790 nusprendė antros pretenzijos dalyje dėl UAB „Fegda“ neteisėto pasiūlymo kainos pakeitimo netenkinti, dalyje dėl UAB „Fegda“ pateiktos tikrovės neatitinkančios informacijos dėl mažiausio valandinio atlyginimo reikšmės nenagrinėti; artimiausiu metu CVP IS priemonėmis supažindinti ieškovę su UAB „Fegda“ pilnais darbų kiekių žiniaraščiais dėl III Pirkimo dalies, kuriuose nurodyti įkainiai.

101.3.

11Atsakovė neteisėtai leido UAB „Fegda“ po susipažinimo su pasiūlymais keisti pasiūlymo kainą, tai įvardinant „aritmetiniu klaidų taisymu“. Atlikus pakeitimą, kuris įvardinamas kaip „klaidos taisymas“, UAB „Fegda“ 2019-06-12 pasiūlymo kaina padidėjo nuo 17 247 224,89 Eur iki 17 247 364,05 Eur. Pasiūlymo kaina, vadovaujantis III Pirkimo dalies sąlygų 72 punktu, turėjo 80 procentų reikšmę (lyginamąjį svorį) nustatant ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą. Perkančioji organizacija privalėjo atmesti UAB „Fegda“ pasiūlymą kaip neatitinkantį Pirkimo sąlygų 70.3 punkto. Nesilaikant Pirkimo sąlygų buvo pažeistas ir skaidrumo principas. Imperatyvių teisės normų pažeidimas negali būti pateisinamas pažeidimo tariamu mažareikšmiškumu, t. y., kad 139,16 Eur neva yra sąlyginai nedidelė pasiūlymo kainos padidinimo suma.

121.4.

13UAB „Fegda“ pasiūlymas gavo 99,13 balus, o ieškovės pasiūlymas 98,79 balus, t. y. tik 0,34 balo mažiau. Ieškovė pateikė mažiausios kainos pasiūlymą, t. y. 17 124 187,22 Eur (įskaitant PVM), o UAB „Fegda“ kaina buvo 17 247 364,05 Eur (įskaitant PVM), t. y. 123 176,83 Eur didesnė. Ieškovės ir UAB „Fegda“ pasiūlymo vertinimo kriterijų T1 ir T2 reikšmės vienodos. UAB „Fegda“ vertinimo kriterijaus T3 reikšmė yra 165,49 %/1,70 balo, o ieškovės T3 reikšmė – 76,99%/0,79 balo, t. y. 0,91 balo mažiau. Sprendimą dėl III Pirkimo dalies laimėtojo lėmė vieno vertinimo kriterijaus – T3 reikšmės. Pirkimo ekonominio naudingumo kriterijus T3 yra „Tiekėjo siūlomas mažiausias valandinis atlyginimas pirkimo sutartį vykdysiantiems darbuotojams“. Vertinant T3 kriterijų aktualus Lietuvoje mokamas minimalus valandinis atlyginimas, kuris yra 3,39 Eur. UAB „Fegda“ nurodyta mažiausio valandinio atlyginimo reikšmė, t. y. 9 Eur, kuri neva yra siūloma (mokama) tiek UAB „Fegda“, tiek jo partnerių bei subtiekėjų darbuotojams, ir kitais teisiniais pagrindais susijusiems fiziniams asmenims, neatitinka tikrovės. UAB „Fegda“, dalyvaudama kitame viešajame pirkime, kuriame darbai vykdomi būtent šiuo periodu, pasiūlyme nurodė žymiai mažesnį planuojamo mokėti mažiausio valandinio darbo užmokesčio dydį. Projekte Valstybinės reikšmės magistralinio kelio Nr. A1 Vilnius – Kaunas – Klaipėda ruožo nuo 100,47 km. iki 101,79 km. rekonstravimas, kuriame darbai vykdomi būtent šiuo periodu, Konkurso laimėtojas nurodė 7 Eur siūlomą mokėti mažiausią valandinį atlyginimą, o šiame Konkurse – 9 Eur. UAB „Fegda“ III Pirkimo dalyje siūlomą mokėti (mokamą) mažiausią valandinio darbo užmokesčio dydį nurodė tik formaliai ir apsimestinai, siekdama laimėti III Pirkimo dalį, ir tokiu būdu pateikė tikrovės neatitinkančią informaciją. UAB „Fegda“ turėjo būti pašalinta iš III Pirkimo dalies Pirkimo sąlygų, o to nepadarius buvo pažeistas VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 punkto, 17 straipsnio 2 dalies 5 punkte įtvirtintas racionalaus lėšų panaudojimo principas (e. b. 1 t. 1-13 b. l.).

142.

15Atsakovė atsiliepime prašė: atmesti ieškinį kaip nepagrįstą; dėl išankstinės ginčų sprendimo ne teismo tvarkos nesilaikymo atsisakyti nagrinėti ieškinio dalį dėl tariamai trečiojo asmens pateiktos tikrovės neatitinkančios informacijos (mažiausias valandinis atlyginimas Pirkimo sutartį vykdysiantiems darbuotojams) ir bylą šia apimtimi nutraukti; priteisti iš ieškovės atsakovės patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad:

162.1.

17Trečiojo asmens pasiūlymo aritmetinės klaidos buvo ištaisytos nekeičiant tiekėjo nurodyto įkainio. Padidėjimą nulėmė išimtinai žiniaraščio 2.2.38 eilutės patikslinimas. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, dalyvis gali taisyti kainos ar sąnaudų sudedamąsias dalis, tačiau neturi teisės atsisakyti kainos ar sąnaudų sudedamųjų dalių arba papildyti kainą ar sąnaudas naujomis dalimis. Vykdant Pirkimą buvo pasirinktas fiksuoto įkainio kainos apskaičiavimo būdas. Tai reiškia, kad sutartis bus vykdoma pagal pasiūlyme nurodytus įkainius bei faktinį konkrečių darbų poreikį, o bendra pasiūlymo kaina reikalinga tik dėl pasiūlymų palyginimo ir laimėtojo išrinkimo. Dėl šio sutarties pobūdžio atsakovei reikšmingi atskirų darbų įkainiai.

182.2.

19Ieškovė nepagrįstai VPĮ 55 straipsnio 9 dalyje nurodytą draudimą keisti kainą sieja tik su bendra pasiūlymo kaina. Pasiūlyme nurodytas įkainis taip pat laikytinas kaina. Tą patvirtina Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017-06-28 įsakyme Nr. 1S-95 patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos 2.3 punktas: „Įkainis – prekės, paslaugos ar darbo mato vieneto kaina“. Įvertinus tai, kad Pirkimo sąlygose nustatytas fiksuoto įkainio kainodaros būdas, draudimas keisti susipažinimo su pasiūlymais metu užfiksuotą kainą taikytinas pasiūlymo įkainiams, o ne bendrai pasiūlymo kainai. Nėra pagrindo sutikti su ieškove, kad aritmetinių klaidų taisymas neatitiko Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2015-11-27 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-660-415/2015 nurodyto išaiškinimo. Viešųjų pirkimų tarnybos nuomone, „taisant aritmetines klaidas pasiūlyme gali būti tikslinama bendra pasiūlymo kaina kai pirkime taikomas fiksuoto įkainio kainodaros metodas, kuomet vertinamas įkainio dydis ar įkainių suma. Jei pirkimo objektas susideda iš sudėtinių dalių ir pirkimo vykdytojas pirks skirtingus prekių kiekius ir (ar) paslaugų apimtis, vertinant pasiūlymą, vertinama įkainių, padaugintų iš maksimalių ar apytiksliai numatomų įsigyti kiekių ir (ar) apimčių arba lyginamųjų koeficientų, suma. Atsižvelgiant į Kainodaros nuostatas, svarbiausias yra pasiūlytas įkainis, todėl šiuo atveju, taisant klaidas neturėtų būti keičiamas pradinis pasiūlytas įkainis, tačiau gali būti patikslinta bendra pasiūlymo palyginamoji kaina“.

202.3.

21Viešajame pirkime Nr. 411809 „Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A6 Kaunas-Zarasai-Daugpilis 8,6 km (įvažiavimas į Kauno LEZ) rekonstravimas, įrengiant skirtingų lygių sankryžą su viaduku ir jungiamuoju keliu“ analogiškas aritmetinių klaidų taisymas (nekeičiant įkainių ir koreguojant galutinę kainą) buvo atliktas ieškovės atžvilgiu. Tai pagrindžia, kad ieškovei žinoma Perkančiosios organizacijos aritmetinių klaidų taisymo praktika, kad ieškovė tapačiam taisymui, taikomam jo atžvilgiu, neprieštarauja.

222.4.

23Trečiasis asmuo žiniaraščio 2.2.3.8 eilutėje padarė akivaizdžią aritmetinę klaidą. Nustačius šią aplinkybę, vadovaujantis VPĮ 55 straipsnio 9 dalimi, Perkančioji organizacija privalo kreiptis į tiekėją prašant ištaisyti klaidą. Trečiojo asmens pasiūlymo kainos pakeitimas neturėjo įtakos Pirkimo rezultatui, t. y. nepakeitė Pirkimo laimėtojo III dalyje. Šiuo aspektu įvertinus Pirkimo sąlygose įtvirtintą ekonominio naudingumo balų apskaičiavimo tvarką, UAB „Fegda“ bendros pasiūlymo kainos padidinimas faktiškai sumažino šiam tiekėjui skirtus ekonominio naudingumo balus pagal kriterijų „Kaina, C“. Pakeitimas nesudarė palankesnių sąlygų laimėti Pirkimą III dalyje.

242.5.

25Ieškovė ginčijo UAB „Fegda“ pasiūlymą dėl pateiktos tariamai tikrovės neatitinkančios informacijos tiek 2019-08-30 Pretenzija, tiek 2019-09-09 Pretenzija. Abiejų pretenzijų turinys praktiškai identiškas. Dėl šios priežasties antra pretenzija laikytina pakartotine.

262.6.

27Pasiūlyme prašant nurodyti mažiausią valandinį atlyginimą pirkimo sutartį vykdysiantiems darbuotojams reikalaujama detalizuoti, koks atlyginimas bus mokamas ateityje (sutarties vykdymo metu), o ne kokie atlyginimai darbuotojams buvo mokami praeityje. Pirkimo sąlygose nėra nustatytas reikalavimas pagrįsti ekonominio naudingumo kriterijų T3 siūlomos mažiausios valandinio atlyginimo pirkimo sutartį vykdantiems darbuotojams reikšmę pasiūlymo pateikimo metu egzistavusiais duomenimis. Ekonominio naudingumo kriterijaus T3 atitiktis tikrinama tik sutarties vykdymo metu. Tą patvirtina Pirkimo sąlygų 9 priedo „Pirkimo sutartis“ nuostatos. Sutarties projekto 22 punkte įtvirtinta pareiga visą Sutarties vykdymo laikotarpį saugoti išsamius patikrinamus duomenis apie Sutartį vykdantiems darbuotojams mokamą darbo užmokestį, o 23 punkte nustatytos sankcijos už įsipareigojimo mokėti atitinkamo dydžio atlyginimą nevykdymą. Tai, kad trečiasis asmuo panašiame pirkime pasiūlė kitokį mažiausio valandinio atlyginimo dydį, neįrodo, kad šiam Pirkimui siūloma reikšmė nepagrįsta.

282.7.

29Nesutiktina, kad VPĮ pakeitimo įstatymas Nr. Xlll-2158, įsigaliosiantis 2019-11-01, numato, jog ginčijamas kriterijus nustatomas pagal esamus duomenis. Ši nuostata (55 straipsnio 11 dalis) negalioja ir nėra tapati Perkančiosios organizacijos nustatytam kriterijui (mediana nėra mažiausias valandinis atlyginimas), todėl ji neaktuali ginčo nagrinėjimui. Trečiojo asmens pasiūlytas atlyginimo dydis iš esmės yra įsipareigojimas, nukreiptas į ateitį, jo atžvilgiu nėra įmanoma taikyti atitikties tiesai (tikrovei) kriterijaus. Ieškovės abejonės dėl tariamai tikrovės neatitinkančios informacijos pateikimo yra nepagrįstos, be to, dėl išankstinės ginčų nagrinėjimo tvarkos nesilaikymo jos apskritai nenagrinėtinos teisme (e. b. 2 t. 8-17 b. l.).

303.

31Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, UAB „Fegda“ atsiliepime prašė atmesti ieškinį, priteisti iš ieškovės patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad:

323.1.

33Ieškovė praleido senaties terminą ieškiniui dėl Perkančiosios organizacijos sprendimo, kuriuo buvo atmesti ieškovės argumentai dėl tariamai tikrovės neatitinkančių duomenų pateikimo. Ieškovės pretenzija dėl neva tiekėjo pateiktų tikrovės neatitinkančių duomenų Perkančiajai organizacijai pateikta 2019-08-30. Perkančiosios organizacijos sprendimas netenkinti pretenzijos priimtas 2019-09-04. Ieškovė, nesutikdama su 2019-09-04 Perkančiosios organizacijos sprendimu, turėjo teisę pareikšti ieškinį teismui vėliausiai 2019-09-14. Kadangi ieškinys pareikštas 2019-09-23, ieškovė laikytina praleidusi ieškinio senaties terminą. Pakartotinės pretenzijos pateikimas dėl to paties dalyko nekeičia ieškinio senaties praleidimo fakto ir šio termino neatnaujina.

343.2.

35Tiekėjo pateikti dokumentai atitinka tikrovę ir Pirkimo sąlygų reikalavimus. Pirkimo sąlygų 72.6 punktas numato, kad Pirkime dalyvavę tiekėjai turi nurodyti siūlomą mokėti, o ne pirkimo procedūrų metu mokamą darbo užmokestį pirkimo sutartį vykdysiantiems darbuotojams. Ieškovės argumentai, kad ekonominio naudingumo kriterijaus atitikčiai nustatyti reikalingi esami, o ne būsimi duomenys nepagrįsti. Tiekėjas nurodęs darbo užmokestį, kuris dar tik bus mokamas sutartį vykdysiantiems darbuotojams, pateikė tikrovę atitinkančius duomenis taip, kaip to ir reikalavo Pirkimo sąlygos.

363.3.

37Tiekėjas nepakeitė pasiūlymo kainos, o ištaisė aritmetines klaidas, ką leidžia VPĮ 55 straipsnio 9 dalis. Ieškovė nepagrįstai nurodo, kad Tiekėjui ištaisius aritmetines klaidas negalėjo pasikeisti galutinė įkainių suma – bendra pasiūlymo kaina. Kadangi Pirkimo sąlygų 79 punkte nurodyta, kad yra pasirinktas fiksuoto įkainio apskaičiavimo būdas, ištaisius aritmetines klaidas galėjo būti patikslinta ir bendra pasiūlymo kaina.

383.4.

39Ieškovės inicijuotas ginčas yra piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis atvejis, kadangi ieškovei žinoma, jog jos teisės nebuvo pažeistos. Prašo teismo skirti ieškovei CPK 95 straipsnio 2 dalyje numatyto dydžio baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, pusę šios sumos priteisiant lygiomis dalimis Perkančiajai organizacijai ir Tiekėjui (e. b. 2 t. 110-117 b. l.).

404.

41Teismas 2019-10-03 nutartimi pasirengimą nagrinėti bylą paskyrė paruošiamųjų dokumentų būdu (e. b. 2 t. 122-123 b. l.).

425.

43Ieškovė dublike prašė: ieškinį tenkinti visiškai; nustačius, kad praleistas ieškinio senaties terminas reikalavimui, susijusiam su UAB „Fegda“ tikrovės neatitinkančios informacijos pateikimu, ieškinio senaties terminą atnaujinti kaip praleistą dėl svarbių priežasčių. Nurodė, kad:

445.1.

45Teisės aktai draudžia tiekėjams keisti pasiūlymo kainą. Naujai teikiamoje patikslintoje pasiūlymo formoje UAB „Fegda“ atliko draudžiamą pasiūlymo kainos pakeitimą – pakoregavo pasiūlymo formoje nurodytą kainą. Šią faktinę aplinkybę patvirtina tai, kad UAB „Fegda“ 2019-06-12 pasirašytoje pasiūlymo formoje 17 247 224,89 Eur pasiūlymo kaina su PVM skyrėsi nuo LAKD 2019-08-21 Skundžiamame sprendime nurodomos UAB „Fegda“ pasiūlymo kainos (17 247 364,05 Eur su PVM). Tiekėjų pasiūlymai teisėtai atmetami dėl mažareikšmių/techninių klaidų, o žmogiškoji klaida nesuteikia teisės keisti pasiūlymo. UAB „Fegda“ neteisėtai pakeitė pasiūlymo kainą (ją padidino pakeičiant pasiūlymo formoje nurodytą kainą). Pažeidimo toleravimas turėjo įtaką pirkimo rezultatui – jeigu būtų tinkamai pritaikytos teisės normos, UAB „Fegda“ pasiūlymas būtų atmestas ir III Pirkimo dalies laimėtoja būtų ne UAB „Fegda“, o ieškovė.

465.2.

47Ieškovei sužinojus apie naują pažeidimą (neteisėtą kainos padidinimą) dėl naujo pažeidimo buvo privaloma pasinaudoti ikiteismine ginčo nagrinėjimo tvarka. Atskirai teikti pretenziją perkančiajai organizacijai tik dėl naujo pažeidimo ir atskirai teikti teismui ieškinį tik dėl anksčiau pastabėto pažeidimo buvo neracionalu ir neekonomiška. Ieškovės vertinimu, senaties terminas nepraleistas. Tenkinus antrą Pretenziją dėl naujai nustatyto pažeidimo nebūtų poreikio teikti ieškinį dėl anksčiau nustatyto pažeidimo. Jeigu būtų laikoma, kad ieškovė praleido senaties terminą pareikšti ieškinį dėl nustatyto pažeidimo (tikrovės neatitinkančios informacijos pateikimas), yra pagrindas ieškinio senaties terminą atnaujinti.

485.3.

49Tam, jog patikrinti ekonominio kriterijaus atitiktį, turi būti galimybė šį kriterijų įvertinti, o tam yra reikalingi ne būsimi, o esami duomenys. VPĮ 46 straipsnio 4 dalyje 4 punkte nurodytas tiekėjo pašalinimo pagrindas taikomas ginčo situacijai. Teismui manant kitaip, UAB „Fegda“ pasiūlymas galėtų būti atmestas kitu pagrindu, pavyzdžiui, Pirkimo sąlygų 70.3 punktu, numatančiu, kad pasiūlymas atmetamas, jeigu neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.

505.4.

51UAB „Fegda“ prašymas skirti ieškovei baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis yra nepagrįstas ir neteisėtas.

525.5.

53Susipažinus su UAB „Fegda“ pasiūlymo žiniaraščiais buvo pastebėta, kad UAB „Fegda“ pasiūlymas neatitinka ir kitų reikalavimų: tiems patiems grunto kasimo ir išvežimo darbams skirtingose žiniaraščio dalyse nurodomas skirtingas įkainis, kuris skiriasi 589 kartus. LAKD nesiaiškino dėl 1 euro cento kainos už darbą „Grunto kasimas ekskavatoriais, grunto pakrovimas ir išvežimas į sandėliavimo aikšteles“, nors 1 euro cento kaina akivaizdžiai per maža ir itin nuostolinga. LAKD nepareikalavo šio darbo kainos ir sąnaudų pagrindimo, todėl pažeidė VPĮ 57 straipsnio 1 dalį. Tokio kainų skirtumo už tuos pačius darbus toleravimas kelia pagrįstų abejonių dėl Pirkimo skaidrumo principo pažeidimo (VPĮ 17 str.), o ypač dėl to, kad UAB „Fegda“ pasiūlymas nebūtų ekonomiškai naudingiausias pirkime ir nebūtų pripažintas laimėjusiu pirkimą. Neįprastai mažos kainos UAB „Fegda“ pasiūlymas turėjo būti atmestas, o tuo atveju, jeigu nebūtų pagrindo pasiūlymą atmesti dėl nepagrįstai mažos kainos, tai vertinant pasiūlymus iš naujo UAB „Fegda“ pasiūlymas nepripažintinas naudingiausiu (e. b. 4 t. 95-105 b. l.).

546.

55Atsakovė triplike prašė atmesti ieškinį kaip nepagrįstą; dėl išankstinės ginčų sprendimo ne teismo tvarkos nesilaikymo atsisakyti nagrinėti aplinkybes dėl tariamai melagingos informacijos teikimo, siekiant pagrįsti atitiktį specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priedo „Techninė specifikacija“ 1 lentelės 6.2 ir 6.3 punktų reikalavimus; dėl išankstinės ginčų sprendimo ne teisme tvarkos nesilaikymo atsisakyti nagrinėti aplinkybes dėl UAB „Fegda“ pateikto žiniaraščio 2.4.23 eilutėje nurodyto įkainio pagrįstumo; paskirti ieškovei trečiojo asmens prašomą baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis. Nurodė, kad:

566.1.

57Pasiūlymų kainodaros aspektu VPĮ 87 straipsnio 1 dalies 3 punktas nukreipia į Viešųjų pirkimų tarnybos (VPT) parengtas kainodaros taisykles, o VPT direktoriaus 2017-06-28 įsakyme Nr. 1S-95 patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo metodika įtvirtina, kad įkainis taip pat yra kaina. VPĮ 55 straipsnio 9 dalyje nurodytas terminas „kaina“, priklausomai nuo perkančiosios organizacijos pasirinktos kainodaros, gali reikšti tiek bendrą kainą, tiek įkainį. Tai paneigia ieškovės teiginius, kad teisės aktų nuostatos draudžia aritmetines klaidas ištaisyti atsakovės atliktu būdu.

586.2.

59VPT išaiškinimas paskelbtas įgyvendinant VPĮ 95 straipsnio 1 dalies 4 punkte numatytą funkciją teikti metodinę pagalbą, rengti rekomendacijas bei konsultuoti perkančiąsias organizacijas ir tiekėjus dėl VPĮ taikymo ir įgyvendinimo, jis negali būti laikomas tik subjektyvia nuomone. Aptariama VPT pozicija pateikta jos administruojamoje svetainėje, todėl nėra pagrindo abejoti, jog tai yra oficiali institucijos pozicija. Tiekėjas suklydo tik įrašydamas įkainio ir kiekio sandaugos vertę, t. y. aritmetinė klaida.

606.3.

61Ieškovė praleido VPĮ 102 straipsnio 1 dalies 1 punkte įtvirtintą terminą pateikti ieškinį, todėl nėra pagrindo nagrinėti aplinkybių dėl UAB „Fegda“ su pasiūlymu pateiktos tariamai tikrovės neatitinkančios informacijos. Ieškovės prašymas atnaujinti praleistą terminą pateikti ieškinį yra nepagrįstas, todėl byla šia apimtimi nutrauktina.

626.4.

63Ieškovė nurodo neva naujai nustatytus papildomus UAB „Fegda“ pasiūlymo trūkumus. Apie šiuos tariamus trūkumus ieškovė turėjo galimybę sužinoti dar 2019-09-18, t. y., tuomet, kai buvo supažindinta su trečiojo asmens žiniaraščiais. Neteikus pretenzijos bei aptariamas aplinkybes nurodant tik šiame teisminio proceso etape, siekiama neteisėtai išplėsti ginčo ribas ir apeiti VPĮ įtvirtintą ikiteisminę ginčo nagrinėjimo stadiją. Trečiojo asmens pasiūlyta kaina nėra 30 ir daugiau procentų mažesnė už visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, kainas, o Perkančiajai organizacijai ji pagrįstai neatrodė neįprastai maža, todėl nėra pagrindo teigti, jog atsakovė privalėjo reikalauti, kad UAB „Fegda“ pagrįstų tam tikrus įkainius (e. b. 4 t. 145-150 b. l.).

647.

65Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, UAB „Fegda“ triplike, kurie pagal teismo nutartį laikytini rašytiniais paaiškinimais, prašė taikyti ieškinio senatį ir ieškinį atmesti; priteisti UAB „Fegda“ naudai iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad:

667.1.

67Perkančiosios organizacijos turi teisę pakartotines (dėl to paties sprendimo tuo pačiu pagrindu) pretenzijas palikti nenagrinėtas, tokiu atveju ieškinio senaties terminas pradedamas skaičiuoti nuo sužinojimo apie pirmosios pretenzijos išnagrinėjimą ar nuo datos, kai ji turėjo būti išnagrinėta. Ieškovė praleido ieškinio senaties terminą. Ieškovė pripažįsta, kad apie LAKD sprendimą dėl 2019-08-30 pretenzijos sužinojo 2019-09-04. Nuo jos ir pradedamas skaičiuoti ieškinio senaties terminas. Jis suėjo 2019-09-14. Ieškinys pateiktas 2019-09-23, todėl ieškinio senaties terminas praleistas. Ieškovės 2019-09-09 pretenzija su pakartotiniais argumentais dėl tariamai melagingos informacijos pateikimo Perkančiosios organizacijos pagrįstai palikta nenagrinėta. Aplinkybės, kodėl ieškovė nesikreipė įstatymo nustatytu terminu su ieškiniu pagal pirmą Pretenziją nesudaro pagrindo atnaujinti ieškinio senaties terminą.

687.2.

69Tiekėjas nepakeitė pasiūlymo kainos. Pirkimo sąlygų 79 punkte nurodyta, kad pasirinktas fiksuoto įkainio apskaičiavimo būdas. Tai reiškia, kad pasiūlymo kaina = įkainių suma. Pasiūlyme buvo nurodytas klaidingas aritmetinio veiksmo rezultatas. Nustačius aritmetinę klaidą ir teisingai atlikus sudėties veiksmą, sudedamų skaičių suma nėra pakeičiama – ji tampa teisinga, atitinkanti visada egzistavusį sudėties dėmenų rezultatą. Padarius aritmetines klaidas apskaičiuojant Tiekėjo pasiūlytų įkainių sumą, klaidos ir yra ištaisomos tik tada, kai pakeičiama klaidingai apskaičiuota suma.

707.3.

71Ieškovės argumentai dėl tariamų tiekėjo žiniaraščių trūkumų, nurodant grunto kasimo ir išvežimo darbų įkainius, negali būti nagrinėjami šioje byloje. Ieškovės Pretenzijos Perkančiajai organizacijai nebuvo grindžiamos argumentais dėl žiniaraščiuose nurodytų įkainių dydžių, todėl šios faktinės aplinkybės nebegali būti ieškovės reikalavimų pagrindu nagrinėjamoje byloje. Tiekėjo žiniaraščiai ieškovei buvo pateikti iki bylos iškėlimo teisme. Pretenzijos ieškovė dėl neva neįprastai mažos Tiekėjo pasiūlytos kainos nepateikė, todėl ir byloje ieškovės argumentai dėl atskirų žiniaraščio eilučių negali būti nagrinėjami, nes dėl jų niekada nebuvo vykdoma neteisminio nagrinėjimo procedūra, o jai inicijuoti terminai yra praleisti. Tiekėjo pasiūlyta kaina yra 7,3 procento mažesnė negu kitų tiekėjų pasiūlytų kainų vidurkis. Kadangi Tiekėjo pasiūlymo kaina nebuvo mažesnė nei 30 procentų, Perkančioji organizacija neturėjo pareigos kreiptis dėl neįprastai mažos kainos pagrindimo. Jeigu Perkančiajai organizacijai būtų kilę klausimų dėl atskirų Tiekėjo žiniaraščių eilučių, Tiekėjas būtų jas pagrindęs. Ieškovės argumentai prieštarauja VPĮ 57 straipsnio nuostatoms, kurias ieškovė ir prašo taikyti (e. b. 4 t. 130-137 b. l.).

72Ieškinys atmestinas.

738.

74Teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais (CPK 185 straipsnio 1 dalis). Įvertindamas įrodymus, teismas turi įsitikinti, ar pakanka įrodymų reikšmingoms bylos aplinkybėms nustatyti, ar tinkamai buvo paskirstytos įrodinėjimo pareigos, ar įrodymai turi ryšį su įrodinėjimo dalyku, ar jie yra leistini ir patikimi. Teismas turi įvertinti kiekvieną įrodymą atskirai ir kartu įrodymų visetą. Teismas gali konstatuoti tam tikros aplinkybės buvimą ar nebuvimą, kai tokiai išvadai padaryti pakanka byloje esančių įrodymų. Įrodymų pakankamumas byloje reiškia, kad jie tarpusavyje neprieštarauja vieni kitiems ir jų visuma leidžia padaryti pagrįstą išvadą apie įrodinėjamų faktinių aplinkybių buvimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-07-02 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2010).

759.

76Išvadą apie faktų buvimą teismas civiliniame procese gali daryti ir tada, kai tam tikrų abejonių dėl fakto buvimo lieka, tačiau byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti esant labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-08-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-304/2008). Įrodinėjimas civiliniame procese grindžiamas tikimybių pusiausvyros principu – teismas pripažįsta faktą esant nustatytu, jei, įvertinus į bylą pateiktus įrodymus, yra didesnė tikimybė manyti tam tikrą faktinę aplinkybę egzistavus nei neegzistavus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-10-26 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-423/2010). Tuo pačiu, esant byloje surinktų įrodymų prieštaravimams, kilę neaiškumai vertinami atsižvelgiant į šalims tenkančią įrodinėjimo pareigą. Be to, vertindamas konkrečioje byloje surinktus faktinius duomenis, teismas privalo vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais (CPK 3 straipsnio 7 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-02-07 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-35/2011).

77Dėl nustatytų faktinių aplinkybių

7810.

79Iš skelbimo išrašo matyti, kad pirkimo objektas – valstybinės reikšmės magistralinio kelio A1 Vilnius-Kaunas-Klaipėda ruožo nuo 10,000 iki 95,000 km rekonstravimas; pirkimas suskaidytas į dalis (III pirkimo dalis: valstybinės reikšmės magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda ruožo nuo 27,560 iki 56,970 km rekonstravimas. Ši pirkimo dalis apima įvairių saugaus eismo priemonių įrengimą kelio A1 ruože nuo 27,560 km iki 56,970 km. Maksimali pasiūlymo kaina: 20 978 464,00 Eur (PVM įskaičiuota)); procedūrų tipas – atviras konkursas (e. b. 1 t. 18-27, 28-45 b. l.). Teiktos Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A1 Vilnius-Kaunas-Klaipėda ruožo nuo 10,000 iki 95,000 rekonstravimas (Saugos eismo priemonių įrengimas) Tarptautinės vertės atviro konkurso sąlygos, kurių 9 punktas numato darbų kiekį (apimtį); 29 punktas – tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus; 53 punktas, kad Pasiūlyme nurodoma pirkimo kaina turi būti apskaičiuota ir išreikšta taip, kaip nurodyta 2 priede; 70 punktas – pasiūlymo atmetimo pagrindus; 72 punktas, kad šio pirkimo III dalyje ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas bus išrenkamas pagal kainos ir kokybės santykį (e. b. 1 t. 48-77 b. l.), techninės specifikacija ir techniniai projektai (e. b. 1 t. 78-111 b. l.), bendrosios sutarties sąlygos (e. b. 3 t. 194-220 b. l.).

8011.

81Atsakovė 2019-08-07 rašte Nr. (11.7)2-4093 nurodė, kad UAB „Fegda“ konkursiniuose žiniaraščiuose dėl III pirkimo dalies yra padaryta aritmetinių klaidų: 1) žiniaraštyje Nr. 01 „Parengiamosios priemonės“ eilutėje „Į pagrindinę santrauką“ (iš viso žiniaraštyje Nr. 01) esanti suma nėra lygi atskirų žiniaraščių sumai; žiniaraščio Nr. 2.2 „Ruožo nuo 37,22 km iki 39,13 km rekonstravimas (S1) eilutėje Nr. 2.2.38 kiekio ir vieneto sandauga nėra lygi bendrai sumai. Remiantis VPĮ 55 straipsnio 9 dalies nuostatomis prašoma: ištaisyti žiniaraštyje Nr. 01 „Parengiamosios priemonės“ pastebėtą aritmetinę klaidą, nekeičiant pasiūlyme nurodytos žiniaraščio sumos (440 660 Eur be PVM), nes šis žiniaraštis nėra paremtas fiksuoto įkainio principu; ištaisyti žiniaraščio Nr. 2.2 „Ruožo nuo 37,22 km iki 39,13 km rekonstravimas (S1) eilutėje pastebėtą aritmetinę klaidą. Atkreipė dėmesį, kad žiniaraščiuose Nr. 2.1 Nr. 4.4 yra nurodyti preliminarių darbų kiekių įkainiai, todėl UAB „Fegda“ taisydama šią aritmetinę klaidą, negali keisti fiksuoto įkainio, tačiau ištaisius minėtą klaidą gali pasikeisti galutinė pasiūlymo kaina (e. b. 4 t. 7, 8 b. l.). Teiktas viešųjų pirkimų komisijos posėdžio protokolas (e. b. 4 t. 15-16 b. l.).

8212.

83Atsakovė 2019-08-21 rašte Nr. (11.7)2-4295 nutarė, kad UAB „Fegda“ pasiūlymas dėl III pirkimo dalies yra ekonomiškiausias, atitinka pirkimo dokumentuose šiai pirkimo daliai pašalinimo pagrindų nebuvimo kvalifikacijos reikalavimus, taip pat reikalavimus dėl kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų (e. b. 1 t. 112-113 b. l., 4 t. 9 b. l.). Teikta Ekonominių balų apskaičiavimo lentelė (e. b. 4 t. 13 b. l.).

8413.

85Ieškovė teikė 2019-08-22 raštą Nr. S19-979 dėl susipažinimo su pasiūlymu (e. b. 2 t. 19 b. l.), teikė 2019-08-30 pretenziją dėl konkurso rezultatų S19-1027, kurioje pažymėjo, kad Tiekėjo nuomone, tokia Laimėtojo nurodyta mažiausio valandinio atlyginimo reikšmė, t. y. 9 Eur, kuri neva yra mokama tiek Tiekėjo, tiek jo partnerių bei subtiekėjų darbuotojams, ir kitais teisiniais pagrindais susijusiems fiziniams asmenims, neatitinka tikrovės (e. b. 1 t. 114-116 b. l.). Atsakovė 2019-09-04 rašte Nr. (11.7)2-2476 atmetė ieškovės pretenziją (e. b. 1 t. 117-118 b. l.).

8614.

87Ieškovė teikė 2019-09-09 pretenziją Nr. S-1063 dėl konkurso rezultatų (po susipažinimo su konkurso laimėtojo pasiūlymu) (e. b. 1 t. 119-121 b. l.). Atsakovė 2019-09-13 rašte Nr. (11.7)2-4790 nutarė ieškovės 2019-09-09 pretenziją Nr. S-1063 tenkinti dalinai: nenaikinti 2019-08-21 viešųjų pirkimų komisijos sprendimo dėl III pirkimo dalies pasiūlymų eilės sudarymo ir laimėjusio pasiūlymo dėl kurio bus sudaroma sutartis nustatymo <...>, nes UAB „Fegda“ palyginamoji pasiūlymo kaina pasikeitė dėl aritmetinės klaidos ištaisymo fiksuoto įkainio principu paremto darbų kiekio žiniaraščio Nr. 2.2 „Ruožo nuo 37,22 iki 39,13 rekonstravimas (S1)“ eilutėje Nr. 2.2.38, nepakeičiant pasiūlyme nurodyto įkainio (0,31); nenagrinėti ieškovės 2019-09-09 pretenzijos Nr. S-1063 dalies „Dėl konkurso laimėtojo nurodytų tikrovės neatitinkančių duomenų apie planuojamą mokėti valandinį darbo užmokestį“; artimiausiu metu CVP IS priemonėmis supažindinti ieškovę su UAB „Fegda“ pilnais darbų kiekių žiniaraščiais dėl III pirkimo dalies, kuriose nurodyti įkainiai <...> (e. b. 1 t. 122-123 b. l.).

8815.

89Į bylą teikti ieškovės pasiūlymo forma (I-V pirkimo dalys) (e. b. 1 t. 124-127 b. l.), UAB „Fegda“ 2019-06-12 pasiūlymas, kuriame pasiūlymo kaina su PVM nurodyta 17 427 224,89 Eur, jame taip pat nurodyta, jog Tiekėjo siūlomas mažiausias valandinis atlyginimas pirkimo sutartį vykdysiantiems darbuotojams: 9 Eur. Tiekėjo kilmės šalyje mokamas minimalus valandinis atlyginimas: 3,39 Eur (e. b. 1 t. 128-137, 138-151, 4 t. 4 t. 79-82 b. l.), techninis projektas (e. b. 3 t. 13-118, 119-191 b. l.), Darbų kiekių žiniaraščiai (e. b. 4 t. 11-12 b. l.). Į bylą taip pat teiktas pasiūlymas, kuris atliktas jau ištaisius aritmetines klaidas, kuriame pasiūlymo kaina su PVM nurodyta 17 247 364,05 Eur (e. b. 4 t. 3-6, 88-94 b. l.), medžiaga, susijusi su UAB „Fegda“ aritmetinės klaidos ištaisymu (e. b. 2 t. 18, 24-32, 37-38 b. l.), žiniaraščiai (e. b. 3 t. 39-97 b. l., 4 t. 20-78 ).

9016.

91Atsakovė ir trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, savo atsikirtimus grindė Viešųjų pirkimų tarnybos atsakymu į klausimą dėl aritmetinių klaidų taisymo (e. b. 2 t. 20-22, 118-120 b. l.). Teikti įrodymai, kad kitame pirkime ieškovei buvo sudaryta tokia pati galimybė ištaisyti aritmetines klaidas (e. b. 2 t. 31 b. l.). Ieškovė teikė UAB „Fegda“ internetinio skelbimo kopiją apie darbo skelbimą ir jame nurodytą užmokestį (e. b. 4 t. 106-110 b. l.).

92Dėl išankstinės tvarkos nagrinėjant viešųjų pirkimų bylas

9317.

94CPK 4232 straipsnio nuostatos numato, kad tiekėjas arba ekonominės veiklos vykdytojas, prieš kreipdamasis į teismą, turi laikytis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme, Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatyme, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatyme ar Lietuvos Respublikos koncesijų įstatyme nustatytos privalomos išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarkos.

9518.

96CPK 4233 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad ieškinyje negali būti reiškiami reikalavimai, kurie nebuvo keliami tiekėjo arba ekonominės veiklos vykdytojo kreipimesi, pareikštame išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarka, išskyrus atvejus, kai šių reikalavimų ieškovas negalėjo kelti kreipimosi padavimo metu; 3 dalyje nurodyta, ieškinio pagrindas turi sutapti su tiekėjo arba ekonominės veiklos vykdytojo kreipimesi, pareikštame išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarka, nurodytomis faktinėmis aplinkybėmis, kuriomis buvo grindžiamas tas kreipimasis, išskyrus atvejus, kai šių aplinkybių ieškovas negalėjo nurodyti kreipimosi padavimo metu.

9719.

98Teismų praktikoje išaiškinta, kad sprendžiant tiekėjo ir perkančiosios organizacijos ginčo apimtį, svarbūs tiekėjo pretenzijoje keliami klausimai, o tikslus pretenzijos turinio nustatymas svarbus ir dėl to, kad tiekėjo teisme nurodyti perkančiosios organizacijos neteisėti veiksmai (ieškinio pagrindas) turėtų sutapti su nurodytaisiais pretenzijoje. Kasacinio teismo konstatuota, kad ieškovas savo reikalavimą teisme gali grįsti tik tokiais pažeidimais, kurie buvo ginčyti pretenzijoje ir perkančiosios organizacijos arba neišnagrinėti, arba išnagrinėti, tačiau pripažinti nepagrįstais. Priešingas VPĮ nuostatų aiškinimas, t. y. galimybė skųsti tokius perkančiosios organizacijos veiksmus, kurie nebuvo nagrinėjami privalomoje ikiteisminėje procedūroje, prieštarautų bonus pater familias (rūpestingumo, apdairumo) principui ir lemtų besąlygišką tiekėjo teisę skųsti perkančiosios organizacijos sprendimus (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. rugsėjo 27 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-408/2012 ir joje nurodytą kasacinio teismo praktiką).

9920.

100Kaip nustatyta bylos medžiaga ieškovė atsakovei teikė dvi pretenzijas. Ieškovė teikė 2019-08-30 pretenziją dėl konkurso rezultatų S19-1027, kurioje pažymėjo, kad Tiekėjo nuomone, tokia Laimėtojo nurodyta mažiausio valandinio atlyginimo reikšmė, t. y. 9 Eur, kuri neva yra mokama tiek Tiekėjo, tiek jo partnerių bei subtiekėjų darbuotojams, ir kitais teisiniais pagrindais susijusiems fiziniams asmenims, neatitinka tikrovės (e. b. 1 t. 114-116 b. l.). Atsakovė 2019-09-04 rašte Nr. (11.7)2-2476 atmetė ieškovės pretenziją (e. b. 1 t. 117-118 b. l.).

10121.

102Ieškovė teikė 2019-09-09 pretenziją Nr. S-1063 dėl konkurso rezultatų (po susipažinimo su konkurso laimėtojo pasiūlymu), kurioje nurodė, jog UAB „Fegda“ taisant aritmetines klaidas buvo pakeista pasiūlymo kaina (i); dėl konkurso laimėtojo pasiūlymo konfidencialumo apimties (ii); dėl konkurso laimėtojo nurodytų tikrovės neatitinkančių duomenų apie planuojamą mokėti mažiausią valandinį darbo užmokestį 9 Eur (e. b. 1 t. 119-121 b. l.). Atsakovė 2019-09-13 rašte Nr. (11.7)2-4790 nutarė ieškovės 2019-09-09 pretenziją Nr. S-1063 tenkinti dalinai: nenaikinti 2019-08-21 viešųjų pirkimų komisijos sprendimo dėl III pirkimo dalies pasiūlymų eilės sudarymo ir laimėjusio pasiūlymo dėl kurio bus sudaroma sutartis nustatymo <...>, nes UAB „Fegda“ palyginamoji pasiūlymo kaina pasikeitė dėl aritmetinės klaidos ištaisymo fiksuoto įkainio principu paremto darbų kiekio žiniaraščio Nr. 2.2 „Ruožo nuo 37,22 iki 39,13 rekonstravimas (S1)“ eilutėje Nr. 2.2.38, nepakeičiant pasiūlyme nurodyto įkainio (0,31) (i); nenagrinėti ieškovės 2019-09-09 pretenzijos Nr. S-1063 dalies „Dėl konkurso laimėtojo nurodytų tikrovės neatitinkančių duomenų apie planuojamą mokėti valandinį darbo užmokestį“ (iii); artimiausiu metu CVP IS priemonėmis supažindinti ieškovę su UAB „Fegda“ pilnais darbų kiekių žiniaraščiais dėl III pirkimo dalies, kuriose nurodyti įkainiai <...> (ii) (e. b. 1 t. 122-123 b. l.).

10322.

104Taigi tik aukščiau pretenzijoje nurodytos aplinkybės ir pareikšti reikalavimai apibrėžia bylos nagrinėjimo ribas (CPK 4233 straipsnio 2, 3 dalys). Teismas atkreipia dėmesį, kad ieškovė dublike nurodė ir papildomas aplinkybes, kurių nekėlė savo pretenzijose atsakovei (žr. dubliko 5 dalis) (e. b. 4 t. 103-104 b. l.), tačiau teismas plačiau dėl jų nepasisako nes: pirma, jų ieškovė apskritai nurodė atsakovei teiktuose pretenzijose, t. y. dėl jų nesilaikė išankstinės ginčo nagrinėjimo tvarkos; antra, bylos medžiaga patvirtina, kad dėl tų aplinkybių, kurias ieškovė nurodo tik dublike (žr. dubliko 5 dalis) (e. b. 4 t. 103-104 b. l.), ji turėjo visą informaciją, todėl šiuo atveju nėra pagrindo taikyti įstatyme numatytos išimties, kai šių reikalavimų ieškovas negalėjo kelti kreipimosi padavimo metu.

105Dėl kainos keitimo ir(ar) aritmetinės klaidos ištaisymo

10623.

107Vadovaudamasi VPĮ 45 straipsnio 3 dalimi, perkančioji organizacija gali prašyti dalyvių patikslinti, papildyti arba paaiškinti savo pasiūlymus, tačiau ji negali prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pasiūlymo, pateikto atviro ar riboto konkurso metu, ar galutinio pasiūlymo, pateikto konkurencinio dialogo, skelbiamų derybų, neskelbiamų derybų ar inovacijų partnerystės metu, esmės – pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus. Perkančioji organizacija, pasiūlymų vertinimo metu radusi pasiūlyme nurodytos kainos ar sąnaudų apskaičiavimo klaidų, privalo paprašyti dalyvių per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant susipažinimo su pasiūlymais metu užfiksuotos kainos ar sąnaudų. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, dalyvis gali taisyti kainos ar sąnaudų sudedamąsias dalis, tačiau neturi teisės atsisakyti kainos ar sąnaudų sudedamųjų dalių arba papildyti kainą ar sąnaudas naujomis dalimis (VPĮ 55 straipsnio 9 dalis). Nurodytą teisinį reguliavimą reikia aiškinti sistemiškai: pirma, jis leidžia ištaisyti aritmetines klaidas; antra, leidžia ištaisyti kainos sudedamąsias dalis; trečia, riboja kainos papildymą naujomis dalimis.

10824.

109Kasacinis teismas yra konstatavęs, kad tiekėjų teisė ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas aiškintina tapačiai, kaip Teisingumo Teismo SAG ELV Slovensko byloje pateikiamas ES teisės aiškinimas, t. y. kad ji reiškia dalyvio teisę taisyti ar pildyti atskirus pasiūlymo duomenis siekiant ištaisyti akivaizdžias redakcinio pobūdžio klaidas, jei dėl šio pakeitimo faktiškai nepateikiamas naujas pasiūlymas. Taigi aritmetinė klaida VPĮ 39 straipsnio 1 dalies (aukščiau galiojusi įstatymo redakcija – teismo pastaba) taikymo prasme yra akivaizdus skaičiavimo apsirikimas, kurio ištaisymas nekeičia pasiūlymo kainos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. lapkričio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-660-415/2015). Direktyvos 2004/18 2 straipsniu [„Sutarčių sudarymo principai“] konkrečiai nedraudžiama išimtiniais atvejais taisyti ar pildyti atskirus pasiūlymo duomenis dėl to, kad akivaizdžiai būtinas paprastas jų paaiškinimas, arba siekiant ištaisyti akivaizdžias redakcinio pobūdžio klaidas, jei dėl šio pakeitimo faktiškai nepateikiamas naujas pasiūlymas. Perkančiosios organizacijos prašymas tiekėjui paaiškinti pasiūlymą turi būti susijęs su visais neaiškiais ar techninių specifikacijų neatitinkančiais pasiūlymo aspektais, ir perkančioji organizacija negali atmesti pasiūlymo dėl šiame prašyme nenurodyto neaiškumo (Teisingumo Teismo 2012 m. kovo 29 d. sprendimas SAG ELV Slovensko, C-599/10, ECLI:EU:C:2012:191; jame nurodyta Teisingumo Teismo jurisprudencija).

11025.

111Nagrinėjamu atveju ištyrus bylos medžiagą darytina išvada, kad: pirma, nagrinėjamu atveju nebuvo keistas įkainis (0,31 Eur – 2.2.38 eilutė), tuo pačiu pažymėtina, kad ieškovė pretenzijose nekėlė klausimo dėl konkretaus UAB „Fegda“ nurodyto įkainio dydžio; antra, atliekant aritmetinį veiksmą (0,31 Eur * 10 278) buvo padaryta aritmetinė klaida. Žiniaraščio eilutės Nr. 2.2.38, darbų pavadinimas – asfaltbetonio dangos pagruntavimas tarp sluoksnių C60BP4-S, kiekis kubiniais metrais – 10 278, vieneto kaina 0,31 Eur, apskaičiuojant padaryta aritmetinė klaida 3 071,17 Eur, o ištaisius aritmetinę klaidą 3 186,18 Eur suma. Pažymėtina, kad pirkimo sąlygų 79 punktas numato, kad Pirkimo sutartyje yra pasirinktas fiksuoto įkainio kainos apskaičiavimo būdas. Šiuo atveju taip pat nėra pagrindo nesiremti Viešųjų pirkimų tarnybos pateiktais išaiškinimais dėl įkainio; trečia, aptariamu atveju aritmetinės klaidos ištaisymas nesudaro pagrindo daryti išvados, kad buvo pakeista pasiūlymo kaina; ketvirta, aritmetinės klaidos ištaisymas neturėjo įtakos pirkimo rezultatui; penkta, nagrinėjamu atveju atsakovės veiksmai sudarant galimybę ištaisyti UAB „Fegda“ aritmetinę klaidą laikytini teisėtais bei nesudarė pagrindo perkančiajai organizacijai atmesti UAB „Fegda“ pasiūlymo esant aritmetinei klaidai; šešta, ieškovės pateiktas aiškinimas dėl aritmetinių klaidų taisymo apskritai ribotų įstatyminę nuostatą, leidžiančią ištaisyti aritmetines klaidas. Šiuo atveju nebuvo pagrindo taikyti ieškovės nurodomo pirkimo sąlygų 70.3 papunkčio, nes jame įtvirtintos sąlygos neatitinka aptariamos faktinės situacijos. Be to, ieškovės argumentai esą nesilaikant paskelbtų pirkimo sąlygų buvo pažeistas skaidrumo principas laikytinas nepagrįstu ir deklaratyviu.

11226.

113Išdėstytų aplinkybių pagrindu ieškovės argumentai dėl kainos keitimo ir(ar) aritmetinės klaidos ištaisymo laikytini nepagrįstais bei nesudaro pagrindo naikinti ginčijamo perkančiosios organizacijos sprendimo.

114Dėl konkurso laimėtojo nurodytų tikrovės neatitinkančių duomenų apie planuojamą mokėti mažiausią valandinį darbo užmokestį

11527.

116Dėl aptariamo reikalavimo atsakovė atsiliepime prašė dėl išankstinės ginčų sprendimo ne teismo tvarkos nesilaikymo atsisakyti nagrinėti ieškinio dalį dėl tariamai trečiojo asmens pateiktos tikrovės neatitinkančios informacijos (mažiausias valandinis atlyginimas Pirkimo sutartį vykdysiantiems darbuotojams) ir bylą šia apimtimi nutraukti.

11728.

118Kaip jau minėta, ieškovė 2019-08-30 teikė pretenziją dėl konkurso rezultatų S19-1027, kurioje pažymėjo, kad tiekėjo nuomone, tokia laimėtojo nurodyta mažiausio valandinio atlyginimo reikšmė, t. y. 9 Eur, kuri neva yra mokama tiek Tiekėjo, tiek jo partnerių bei subtiekėjų darbuotojams, ir kitais teisiniais pagrindais susijusiems fiziniams asmenims, neatitinka tikrovės (e. b. 1 t. 114-116 b. l.). Atsakovė 2019-09-04 rašte Nr. (11.7)2-2476 atmetė ieškovės pretenziją (e. b. 1 t. 117-118 b. l.). Ieškovė teikė 2019-09-09 pretenziją Nr. S-1063 dėl konkurso rezultatų (po susipažinimo su konkurso laimėtojo pasiūlymu), kurioje nurodė, jog UAB „Fegda“ taisant aritmetines klaidas buvo pakeista pasiūlymo kaina (i); dėl konkurso laimėtojo pasiūlymo konfidencialumo apimties (ii); dėl konkurso laimėtojo nurodytų tikrovės neatitinkančių duomenų apie planuojamą mokėti mažiausią valandinį darbo užmokestį 9 Eur (e. b. 1 t. 119-121 b. l.). Atsakovė 2019-09-13 rašte Nr. (11.7)2-4790 nutarė ieškovės 2019-09-09 pretenziją Nr. S-1063 tenkinti dalinai: nenaikinti 2019-08-21 viešųjų pirkimų komisijos sprendimo dėl III pirkimo dalies pasiūlymų eilės sudarymo ir laimėjusio pasiūlymo dėl kurio bus sudaroma sutartis nustatymo <...>, nes UAB „Fegda“ palyginamoji pasiūlymo kaina pasikeitė dėl aritmetinės klaidos ištaisymo fiksuoto įkainio principu paremto darbų kiekio žiniaraščio Nr. 2.2 „Ruožo nuo 37,22 iki 39,13 rekonstravimas (S1)“ eilutėje Nr. 2.2.38, nepakeičiant pasiūlyme nurodyto įkainio (0,31) (i); nenagrinėti ieškovės 2019-09-09 pretenzijos Nr. S-1063 dalies „Dėl konkurso laimėtojo nurodytų tikrovės neatitinkančių duomenų apie planuojamą mokėti valandinį darbo užmokestį“ (iii); artimiausiu metu CVP IS priemonėmis supažindinti ieškovę su UAB „Fegda“ pilnais darbų kiekių žiniaraščiais dėl III pirkimo dalies, kuriose nurodyti įkainiai <...> (ii) (e. b. 1 t. 122-123 b. l.).

11929.

120Ieškovės ieškinys teismui pateiktas 2019-09-23 (e. b. 1 t. 1 b. l.). VPĮ 102 straipsnyje yra sureguliuoti terminai, tarp jų ir terminas pareikšti ieškinį. Vertinant išdėstytas aplinkybes pažymėtina, kad ieškovė argumentus dėl tikrovės neatitinkančių duomenų apie planuojamą mokėti mažiausią valandinį darbo užmokestį buvo nurodžiusi savo teiktose pretenzijose, todėl daryti išvados, kad ji dėl šių aplinkybių nėra pasinaudojusi išankstine ginčo nagrinėjimo tvarka nėra pagrindo.

12130.

122Kasacinio teismo praktikoje ne kartą konstatuota, kad teisė susipažinti su kitų dalyvių pasiūlymais ir teisė perkančiajai organizacijai pateikti pretenziją yra skirtingos tiekėjų teisių įgyvendinimo ir gynybos priemonės (žr. pagal analogiją Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gruodžio 5 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-509/2011); atsižvelgiant į tai, naudojimasis viena priemone neturi padaryti mažiau palankaus kitos priemonės taikymo (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. kovo 30 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 3K-3-177-916/2016 65 punktą). VPĮ įtvirtinta tiekėjų teisė dėl perkančiųjų organizacijų sprendimų paduoti vieną pretenziją, vėliau teikti ieškinį teismui, jei pretenzija nepatenkinta ar neišnagrinėta, o perkančiosios organizacijos turi teisę pakartotines (dėl to paties sprendimo tuo pačiu pagrindu) pretenzijas palikti nenagrinėtas, tokiu atveju ieškinio senaties terminas pradedamas skaičiuoti nuo sužinojimo apie pirmosios pretenzijos išnagrinėjimą ar nuo datos, kai ji turėjo būti išnagrinėta (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. birželio 7 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-324/2013). Tiekėjų teisė perkančiosioms organizacijoms teikti naujas nepakartotines pretenzijas savaime nepanaikina pretenzijų ir ieškinių terminų skaičiavimo tvarkos ir jos privalomo taikymo (žr. pagal analogiją Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. lapkričio 11 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e3K-3-584-378/2015). Taigi, nors tiekėjai turi teisę pateikti naujas (nepakartotines) pretenzijas perkančiosioms organizacijoms, pastarosios taip pat turi teisę dėl praleisto termino jų nenagrinėti (palikti jas nenagrinėtas). Kasacinio teismo ne kartą konstatuota, kad veiksmingi teisių gynimo būdai viešųjų pirkimų nuostatų pažeidimo atveju gali būti užtikrinti, tik jei numatyti apskundimo terminai bus skaičiuojami nuo datos, kai pareiškėjas sužinojo arba turėjo sužinoti apie tariamą minėtų nuostatų pažeidimą; apskundimo terminas pradedamas skaičiuoti iš naujo nuo tos datos, kai tiekėjas gavo pranešimą ar sužinojo apie perkančiosios organizacijos sprendimą, galimai pažeidžiantį ieškovo interesus (žr. pirmiau nurodytos kasacinio teismo nutarties civilinėje byloje Nr. 3K-3-177-916/2016 61 punktą ir jame nurodytą Teisingumo Teismo praktiką).

12331.

124Nagrinėjamu atveju atsakovė jau 2019-09-04 rašte Nr. (11.7)2-2476 atmetė ieškovės pretenziją dėl valandinio atlyginimo 9 Eur neatitikimo tikrovei (e. b. 1 t. 117-118 b. l.). Todėl ta aplinkybė, kad ieškovė dar kartą teikė pretenziją į ją įraukdama jau ir kitas aplinkybes, nesudaro pagrindo daryti išvados, kad ji nepraleido ieškinio senaties termino dėl aptariamos reikalavimo dalies. Šiuo atveju atsakovė pagrįstai 2019-09-13 rašte Nr. (11.7)2-4790 nutarė nenagrinėti ieškovės 2019-09-09 pretenzijos Nr. S-1063 dalies „Dėl konkurso laimėtojo nurodytų tikrovės neatitinkančių duomenų apie planuojamą mokėti valandinį darbo užmokestį“, kaip pakartotinės pretenzijos (e. b. 1 t. 122-123 b. l.). Taigi darytina išvada, kad ieškovė, teikdama ieškinį 2019-09-23, praleido VPĮ 102 straipsnyje nustatytą ieškinio senaties terminą, nes ieškinys dėl aplinkybių dėl tikrovės neatitinkančių duomenų turėjo būti teiktas vėliausiai 2019-09-16.

12532.

126Ieškovė dublike prašo ieškinio senaties terminą atnaujinti teigdama, kad jis praleistas dėl svarbių priežasčių: i) siekiant, kad iš vieno pirkimo kylantys du ginčai nebūtų nagrinėjami skirtingose institucijose (vienas perkančiojoje organizacijoje, kitas teisme), ii) kad dėl abiejų pažeidimų būtų sprendžiama koncentruotai, teikiamas vienas ieškinys, iškelta viena civilinė byla, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas būtų sprendžiamas vieną kartą, turint informaciją apie abu padarytus pažeidimus, o ne dėl kiekvieno atskirai; iii) ieškinio senaties terminas buvo praleistas tik 7 dienas (nuo 2019-09-16 iki 2019-09-23), kas yra nežymus termino praleidimas, neigiamai nepaveikęs nė vieno subjekto; iv) tuo atveju, jeigu būtų keliamos dvi skirtingos bylos (ar tikslinamas ieškinys iškeltoje byloje), dėl laikinųjų apsaugos priemonių būtų sprendžiama du kartus, tai laiko būtų sugaišta gerokai daugiau nei 7 dienos; v) ieškovės teisių gynybos būdas atitinka proceso operatyvumo, koncentracijos ir ekonomiškumo principus.

12733.

128Ieškinio senaties termino atnaujinimą reglamentuojančiose teisės normose nenustatyta aplinkybių, kurios laikytinos svarbiomis praleistam terminui atnaujinti, sąrašo; taip pat neįvardyta kriterijų, kuriais remdamasis teismas turėtų spręsti dėl tokių aplinkybių pripažinimo svarbiomis praleisto termino priežastimis; teismas, spręsdamas svarbių priežasčių konstatavimo klausimą, turi vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, atsižvelgti į ieškinio senaties instituto esmę ir jo paskirtį, ginčo esmę, šalių elgesį ir kitas reikšmingas bylos aplinkybes; kiekvienu atveju turi būti taikomi ne vidutiniai, o individualūs elgesio standartai dėl bylos šalių, dėl kurių sprendžiamas praleisto ieškinio senaties termino priežasčių svarbos įvertinimo klausimas; praleisto termino atnaujinimo klausimas sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios situacijos aplinkybes, į subjektyviųjų (asmens sugebėjimas įvertinti susiklosčiusią teisinę situaciją, šalių elgesys ir pan.) ir objektyviųjų (siekiama apginti vertybė, asmens amžius, išsilavinimas ir pan.) kriterijų visumą (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. balandžio 6 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-3-138-684/2018 51 punktą ir jame nurodytą kasacinio teismo praktiką).

12934.

130Teismo vertinimu, ieškovės išdėstytos aplinkybės nesudaro pagrindo atnaujinti praleisto ieškinio senaties termino, nes: pirma, jos tik patvirtina ieškovės teisminės gynybos pasirinkimo būdą, tačiau ne praleisto termino atnaujinimo priežasčių svarbą; antra, tam, kad keli reikalavimai būtų sprendžiami vienoje byloje yra įtvirtintas civilinių bylų sujungimo institutas (CPK 136 straipsnis); trečia, vertinant tai, kad įstatymas numato 10 terminą ieškiniui pareikšti, termino praleidimas 7 dienas laikytinas ženkliu; ketvirta, kadangi ieškinio senaties terminas yra praleistas, o tai savarankiškas pagrindas atmesti ieškinį, nėra pagrindo sutikti su teiginiais, kad ieškovės teisių gynybos būdas atitinka proceso operatyvumo ir koncentracijos principus (CPK 7 straipsniai). Išdėstytų aplinkybių pagrindu teismas sprendžia, kad ieškovės argumentai nesudaro pagrindo atnaujinti praleisto ieškinio senaties termino. CK 1.131 straipsnio 1 dalis numato, kad ieškinio senaties termino pabaiga iki ieškinio pareiškimo yra pagrindas atmesti ieškinį.

13135.

132Nors teismas aukščiau ir sprendė, kad ieškovė ginčyti aplinkybes dėl konkurso laimėtojo nurodytų tikrovės neatitinkančių duomenų apie planuojamą mokėti mažiausią valandinį darbo užmokestį praleido ieškinio senaties terminą, tačiau, teismo vertinimu, šiuo atveju tikslinga dėl aptariamų aplinkybių pasisakyti ir iš esmės.

13336.

134VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 punktas numato, kad Perkančioji organizacija pašalina tiekėją iš pirkimo procedūros, jeigu tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį šiame straipsnyje ir šio įstatymo 47 straipsnyje nustatytiems reikalavimams, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal šio įstatymo 50 straipsnį. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat šalinamas iš pirkimo procedūros, kai ankstesnių procedūrų, atliktų šio įstatymo, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo ar Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo nustatyta tvarka, metu nuslėpė informaciją ar pateikė šiame punkte nurodytą melagingą informaciją arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal šio įstatymo 50 straipsnį, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo procedūrų arba per pastaruosius vienus metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, ankstesnių procedūrų metu jis nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją arba dėl melagingos informacijos pateikimo negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo procedūrų arba per pastaruosius vienus metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas ar taikomos kitos panašios sankcijos.

13537.

136Pirkimo sąlygų 72 punktas numato, kad pirkimo III dalyje ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas bus išrenkamas pagal kainos ir kokybės santykį. Kriterijai yra tokie: Kaina, C (kriterijaus lyginamasis svoris X=80), darbų atlikimas mėnesiais T1 (kriterijaus lyginamasis svoris Y1=14), Papildoma statinio garantinio termino trukmė mėnesiais T2 (kriterijaus lyginamasis svoris Y2=4), Tiekėjo siūlomas mažiausias valandinis atlyginimas pirkimo sutartį vykdantiems darbuotojams T3 (kriterijaus lyginamasis svoris Y3=2). 72.6. punktas numato, kad Tiekėjai savo pasiūlymuose turi nurodyti tiekėjų (įskaitant ir jungtinės veiklos partnerių, kitų ūkio subjektų ir/ar subtiekėjų) mažiausią siūlomą valandinį atlyginimą pirkimo sutartį vykdysiantiems darbuotojams, (T3). Vertinama, kiek tiekėjo (įskaitant ir jungtinės veiklos partnerių, kitų ūkio subjektų ir/ar subtiekėjų) siūlomas mažiausias valandinis atlyginimas viešojo pirkimo sutartį vykdysiantiems darbuotojams, kuris turės būti mokamas visą viešojo pirkimo sutarties laikotarpį, viršija tiekėjo (jungtinės veiklos partnerių, kitų ūkio subjektų ir/ar subtiekėjų) kilmės šalyje (Lietuvos Respublikoje minimalus valandinis atlyginimas tvirtinamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės, vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 141 straipsnio 3 dalimi) nustatytą minimalų darbo užmokestį. Mažiausias siūlomas valandinis atlyginimas ir minimalus kilmės šalyje taikomas valandinis atlyginimas nurodomas eurais (kartu su visais privalomais mokėti mokesčiais), jeigu kilmės šalyje euras nėra teisėta mokėjimo ir atsiskaitymo priemonė, tuomet minėtos reikšmės nurodomos nacionaline valiuta ir vertinimo tikslais perskaičiuojamos eurais pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį paskutinę pasiūlymų pateikimo dieną, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos centrinis bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutos santykį paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną. Sutarties vykdymo metu galės būti mokamas ir didesnis nei nurodytas tiekėjo pasiūlyme mažiausias valandinis atlyginimas, tačiau jokiais atvejais negalės būti mokamas mažesnis nei pasiūlyme nurodytas mažiausias valandinis atlyginimas viešojo pirkimo sutartį vykdysiantiems darbuotojams. Jeigu dėl teisės aktų pasikeitimo tiekėjo kilmės šalyje nurodytas siūlomas mažiausias valandinis atlyginimas sutartį vykdysiančiam darbuotojui tampa mažesnis, nei kilmės šalyje nustatytas minimalus valandinis darbo užmokestis – tiekėjas įsipareigoja nuo tokio pakeitimo įsigaliojimo momento mokėti ne mažesnį nei kilmės šalyje nustatytą minimalų valandinį darbo užmokestį sutartį vykdysiantiems darbuotojams, tačiau toks pakeitimas neturi įtakos sutarties kainai. Darbuotoju, šio vertinimo kriterijaus atžvilgiu, laikomas bet kuris viešojo pirkimo sutartį vykdantis fizinis asmuo susijęs su pirkimo objektu, nepaisant kokiais teisiniais pagrindais jis yra susijęs su tiekėju (įskaitant ir jungtinės veiklos partnerius, kitus ūkio subjektus ir/ar subtiekėjus). Sąlygos ir atsakomybė dėl siūlomo mažiausio valandinio atlyginimo mokėjimo sutartį vykdysiantiems darbuotojams nurodytos Sutarties projekte (e. b. 1 t. 74-75 b. l.).

13738.

138UAB „Fegda“ savo pasiūlyme nurodė, kad <...> Tiekėjo siūlomas mažiausias valandinis atlyginimas pirkimo sutartį vykdysiantiems darbuotojams: 9 Eur. Tiekėjo kilmės šalyje mokamas minimalus valandinis atlyginimas: 3,39 Eur (e. b. 1 t. 128-137 b. l.). Teismo vertinimu, dėl šioje dalyje aptariamų aplinkybių ieškovės argumentai laikytini nepagrįstais. Pirma, nagrinėjamu atveju ieškovė neteisingai aiškina konkurso sąlygas, kurios numato <...> mažiausią siūlomą valandinį atlyginimą pirkimo sutartį vykdysiantiems darbuotojams, t. y. kurie vykdys sutartį, kuri bus pasirašyta; antra, ta aplinkybė, kad UAB „Fegda“, dalyvaudama kitame viešajame pirkime, pasiūlyme nurodė žymiai mažesnį planuojamo mokėti mažiausio valandinio darbo užmokesčio dydį, nesudaro pagrindo daryti išvados, jog teikta tikrovės neatitinkanti informacija; trečia, pirkimo sąlygose nebuvo įtvirtintas reikalavimas pagrįsti nurodytą kriterijų – valandinio atlyginimo dydį; ketvirta, pati perkančioji organizacija 72.6 sąlygą aiškina taip, kad „tiekėjų pasiūlymuose kalbama apie būsimą minimalų valandinį darbo užmokestį“ (e. b. 1 t. 117 b. l.); penkta, sąlygos ir atsakomybė dėl siūlomo mažiausio valandinio atlyginimo mokėjimo sutartį vykdysiantiems darbuotojams nurodytos Sutarties projekte. Sutarties projekto 22 straipsnyje numatyta, kad visą Sutarties vykdymo laikotarpį saugoti išsamius patikrinamus duomenis apie Sutartį vykdantiems darbuotojams (įskaitant jungtinės veiklos partnerių, kitų ūkio subjektų, subtiekėjų ar kt. darbuotojus, vykdančius sutartį) mokamą darbo užmokestį pagal pasiūlyme nustatytų įsipareigojimų dėl mažiausio valandinio atlyginimo sutartį vykdantiems darbuotojams vykdymą. Užsakovui bet kuriuo sutarties vykdymo metu raštu pareikalavus, Rangovas įsipareigoja šiuos dokumentus pateikti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas. Negavus atskiro Užsakovo prašymo pateikti tokius dokumentus, Rangovas juos bet kuriuo atveju pateikia Užsakovui prieš atliekant galutinį Rangovo atliktų statybos darbų priėmimą. Rangovas taip pat įsipareigoja Sutartį vykdančius darbuotojus informuoti apie pasiūlyme nustatytus įsipareigojimus ir gauti jų sutikimus teikti Užsakovui šiame punkte nurodytus duomenis, 23 punkte numatyta, kad rangovas, nesilaikęs Sutarties 22 punkte nurodytų reikalavimų, įsipareigoja sumokėti užsakovui 1 000 Eur dydžio baudą už kiekvieną tokį pažeidimo atvejį, kuri bus išskaičiuota iš Rangovui pagal šią Sutartį mokėtinų sumų (be PVM). Apie atliktą įskaitymą Užsakovas raštu informuoja Rangovą.

13939.

140Tuo pačiu pažymėtina, kad III dalies laimėtojas išrenkamas pagal kainos ir kokybės santykį, būtent pagal pirkimo sąlygose nurodytas formules, todėl vien ta aplinkybė esą ieškovės pasiūlymas yra pigesnis, savaime nesudaro pagrindo jo laikyti laimėtoju. Be to, dar kartą pažymėtina, kad laimėtojas yra nustatomas pagal konkurso sąlygas, todėl šiuo atveju ieškovės dėstomos aplinkybės dėl atitinkamų VPĮ nuostatų pakeitimo, kurios net negaliojo skelbiant konkursą, nesudaro pagrindo ieškovės argumentų laikyti pagrįstais.

14140.

142Išdėstytų aplinkybių pagrindu ieškovės argumentai dėl konkurso laimėtojo nurodytų tikrovės neatitinkančių duomenų apie planuojamą mokėti mažiausią valandinį darbo užmokestį laikytini nepagrįstais, todėl atmestini.

14341.

144Dėl išdėstytų aplinkybių nėra pagrindo panaikinti atsakovės Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos 2019-08-21 Nr. (11.7)2-4295 sprendimą „Dėl viešojo pirkimo Nr. 416239 III Pirkimo dalies procedūros rezultatų“, kuriuo buvo nustatyta pasiūlymų eilė ir laimėtoju paskelbtas UAB „Fegda“ pasiūlymas.

145Dėl bylinėjimosi išlaidų

14642.

147CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Kadangi ieškovės ieškinys atmestas, todėl ieškovei jos patirtos bylinėjimosi išlaidos (žyminiai mokesčiai (e. b. 1 t. 14 b. l., 2 t. 109 b. l.); advokato teisinės pagalbos išlaidos (e. b. 4 t. 162-166 b. l.)) neatlygintinos.

14843.

149CPK 98 straipsnio nuostatos numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas. Dėl šių išlaidų priteisimo šalis teismui raštu pateikia prašymą su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu. Šios išlaidos negali būti priteisiamos, jeigu prašymas dėl jų priteisimo ir išlaidų dydį patvirtinantys įrodymai nepateikti iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos (1 dalis). Šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio (2 dalis). Atsižvelgiant į priimamą teismo sprendimą yra pagrindas priteisti iš ieškovės 4 573,81 Eur bylinėjimosi išlaidų atsakovei (e. b. 4 t. 138-144 b. l.) bei 4 287,03 Eur bylinėjimosi išlaidų trečiajam asmeniui, nepareiškusiam savarankiškų reikalavimų (e. b. 4 t. 155-161 b. l.).

150Dėl baudos (ne)skyrimo

15144.

152Tiek atsakovė, tiek trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, prašė skirti ieškovei baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, pusė šios sumos priteisiant lygiomis dalimis Perkančiajai organizacijai ir Tiekėjui.

15345.

154CPK 95 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad dalyvaujantis byloje asmuo, kuris nesąžiningai pareiškė nepagrįstą ieškinį (apeliacinį ar kasacinį skundą, prašymą atnaujinti procesą, pateikė kitą procesinį dokumentą) arba sąmoningai veikė prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą, gali būti teismo įpareigotas atlyginti kitam dalyvaujančiam byloje asmeniui šio patirtus nuostolius. Šio straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad teismas, nustatęs šio straipsnio 1 dalyje numatytus piktnaudžiavimo atvejus, gali paskirti dalyvaujančiam byloje asmeniui iki 5 000 Eur baudą, iki 50 procentų iš šios baudos gali būti skiriama kitam dalyvaujančiam byloje asmeniui.

15546.

156Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išaiškinta, kad įstatyme nustatytos teisės įgyvendinimas gali būti laikomas piktnaudžiavimu tik išimtiniais atvejais, kai tokia teise akivaizdžiai naudojamasi ne pagal jos paskirtį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-03-02 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-94/2010). Piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis yra teisės pažeidimas, t. y. civilinio proceso teisės tiesiogiai draudžiamas elgesys, už kurį įtvirtinta galimybė taikyti teisinę atsakomybę. Ne kiekvienas pareigos sąžiningai naudotis procesinėmis teisėmis nesilaikymo atvejis savaime reiškia teisės pažeidimą, galintį sukelti teisinės atsakomybės priemonių, nustatytų CPK 95 straipsnyje, taikymą, t. y. ne kiekvienu atveju pareigos sąžiningai naudotis procesinėmis teisėmis nepaisymas laikytinas teisės pažeidimu, bet tam tikrais atvejais jis gali būti įvertintas kaip netinkamas subjektinės teisės įgyvendinimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013-10-16 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-486/2013).

15747.

158Nors ieškovės ieškinys šiuo teismo sprendimu ir yra atmestas, tačiau, teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju nėra pagrindo ieškovės elgesį vertinti kaip piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, todėl prašymai dėl baudos skyrimo netenkintini.

159Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259–260, 263–270 straipsniais, 4231-42310 straipsniais,

Nutarė

160Ieškovės AB „Kauno tiltai“ ieškinį atsakovei Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos dėl perkančiosios organizacijos sprendimo panaikinimo, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, UAB „Fegda“, atmesti.

161Priteisti iš ieškovės AB „Kauno tiltai“, juridinio asmens kodas 133729589, 4 573,81 Eur (keturis tūkstančius penkis šimtus septyniasdešimt tris eurus 81 ct) bylinėjimosi išlaidų atsakovei Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos, juridinio asmens kodas 188710638, bei 4 287,03 Eur (keturis tūkstančius du šimtus aštuoniasdešimt septynis eurus 03 ct) bylinėjimosi išlaidų trečiajam asmeniui, nepareiškusiam savarankiškų reikalavimų, UAB „Fegda“, juridinio asmens kodas 110801759.

162Sprendimas per 14 dienų nuo sprendimo priėmimo ir paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Irmantas Šulcas... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės... 3. Teismas... 4. 1.... 5. Ieškovė prašė panaikinti atsakovės Lietuvos automobilių kelių direkcijos... 6. 1.1.... 7. Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos... 8. 1.2.... 9. LAKD iš dalies tenkinus ieškovės 2019-08-22 prašymą susipažinti su UAB... 10. 1.3.... 11. Atsakovė neteisėtai leido UAB „Fegda“ po susipažinimo su pasiūlymais... 12. 1.4.... 13. UAB „Fegda“ pasiūlymas gavo 99,13 balus, o ieškovės pasiūlymas 98,79... 14. 2.... 15. Atsakovė atsiliepime prašė: atmesti ieškinį kaip nepagrįstą; dėl... 16. 2.1.... 17. Trečiojo asmens pasiūlymo aritmetinės klaidos buvo ištaisytos nekeičiant... 18. 2.2.... 19. Ieškovė nepagrįstai VPĮ 55 straipsnio 9 dalyje nurodytą draudimą keisti... 20. 2.3.... 21. Viešajame pirkime Nr. 411809 „Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A6... 22. 2.4.... 23. Trečiasis asmuo žiniaraščio 2.2.3.8 eilutėje padarė akivaizdžią... 24. 2.5.... 25. Ieškovė ginčijo UAB „Fegda“ pasiūlymą dėl pateiktos tariamai... 26. 2.6.... 27. Pasiūlyme prašant nurodyti mažiausią valandinį atlyginimą pirkimo... 28. 2.7.... 29. Nesutiktina, kad VPĮ pakeitimo įstatymas Nr. Xlll-2158, įsigaliosiantis... 30. 3.... 31. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, UAB „Fegda“... 32. 3.1.... 33. Ieškovė praleido senaties terminą ieškiniui dėl Perkančiosios... 34. 3.2.... 35. Tiekėjo pateikti dokumentai atitinka tikrovę ir Pirkimo sąlygų... 36. 3.3.... 37. Tiekėjas nepakeitė pasiūlymo kainos, o ištaisė aritmetines klaidas, ką... 38. 3.4.... 39. Ieškovės inicijuotas ginčas yra piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis... 40. 4.... 41. Teismas 2019-10-03 nutartimi pasirengimą nagrinėti bylą paskyrė... 42. 5.... 43. Ieškovė dublike prašė: ieškinį tenkinti visiškai; nustačius, kad... 44. 5.1.... 45. Teisės aktai draudžia tiekėjams keisti pasiūlymo kainą. Naujai teikiamoje... 46. 5.2.... 47. Ieškovei sužinojus apie naują pažeidimą (neteisėtą kainos padidinimą)... 48. 5.3.... 49. Tam, jog patikrinti ekonominio kriterijaus atitiktį, turi būti galimybė šį... 50. 5.4.... 51. UAB „Fegda“ prašymas skirti ieškovei baudą už piktnaudžiavimą... 52. 5.5.... 53. Susipažinus su UAB „Fegda“ pasiūlymo žiniaraščiais buvo pastebėta,... 54. 6.... 55. Atsakovė triplike prašė atmesti ieškinį kaip nepagrįstą; dėl... 56. 6.1.... 57. Pasiūlymų kainodaros aspektu VPĮ 87 straipsnio 1 dalies 3 punktas nukreipia... 58. 6.2.... 59. VPT išaiškinimas paskelbtas įgyvendinant VPĮ 95 straipsnio 1 dalies 4... 60. 6.3.... 61. Ieškovė praleido VPĮ 102 straipsnio 1 dalies 1 punkte įtvirtintą terminą... 62. 6.4.... 63. Ieškovė nurodo neva naujai nustatytus papildomus UAB „Fegda“ pasiūlymo... 64. 7.... 65. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, UAB „Fegda“... 66. 7.1.... 67. Perkančiosios organizacijos turi teisę pakartotines (dėl to paties sprendimo... 68. 7.2.... 69. Tiekėjas nepakeitė pasiūlymo kainos. Pirkimo sąlygų 79 punkte nurodyta,... 70. 7.3.... 71. Ieškovės argumentai dėl tariamų tiekėjo žiniaraščių trūkumų,... 72. Ieškinys atmestinas.... 73. 8.... 74. Teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą,... 75. 9.... 76. Išvadą apie faktų buvimą teismas civiliniame procese gali daryti ir tada,... 77. Dėl nustatytų faktinių aplinkybių... 78. 10.... 79. Iš skelbimo išrašo matyti, kad pirkimo objektas – valstybinės reikšmės... 80. 11.... 81. Atsakovė 2019-08-07 rašte Nr. (11.7)2-4093 nurodė, kad UAB „Fegda“... 82. 12.... 83. Atsakovė 2019-08-21 rašte Nr. (11.7)2-4295 nutarė, kad UAB „Fegda“... 84. 13.... 85. Ieškovė teikė 2019-08-22 raštą Nr. S19-979 dėl susipažinimo su... 86. 14.... 87. Ieškovė teikė 2019-09-09 pretenziją Nr. S-1063 dėl konkurso rezultatų (po... 88. 15.... 89. Į bylą teikti ieškovės pasiūlymo forma (I-V pirkimo dalys) (e. b. 1 t.... 90. 16.... 91. Atsakovė ir trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų,... 92. Dėl išankstinės tvarkos nagrinėjant viešųjų pirkimų bylas... 93. 17.... 94. CPK 4232 straipsnio nuostatos numato, kad tiekėjas arba ekonominės veiklos... 95. 18.... 96. CPK 4233 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad ieškinyje negali būti reiškiami... 97. 19.... 98. Teismų praktikoje išaiškinta, kad sprendžiant tiekėjo ir perkančiosios... 99. 20.... 100. Kaip nustatyta bylos medžiaga ieškovė atsakovei teikė dvi pretenzijas.... 101. 21.... 102. Ieškovė teikė 2019-09-09 pretenziją Nr. S-1063 dėl konkurso rezultatų (po... 103. 22.... 104. Taigi tik aukščiau pretenzijoje nurodytos aplinkybės ir pareikšti... 105. Dėl kainos keitimo ir(ar) aritmetinės klaidos ištaisymo ... 106. 23.... 107. Vadovaudamasi VPĮ 45 straipsnio 3 dalimi, perkančioji organizacija gali... 108. 24.... 109. Kasacinis teismas yra konstatavęs, kad tiekėjų teisė ištaisyti pasiūlyme... 110. 25.... 111. Nagrinėjamu atveju ištyrus bylos medžiagą darytina išvada, kad: pirma,... 112. 26.... 113. Išdėstytų aplinkybių pagrindu ieškovės argumentai dėl kainos keitimo... 114. Dėl konkurso laimėtojo nurodytų tikrovės neatitinkančių duomenų apie... 115. 27.... 116. Dėl aptariamo reikalavimo atsakovė atsiliepime prašė dėl išankstinės... 117. 28.... 118. Kaip jau minėta, ieškovė 2019-08-30 teikė pretenziją dėl konkurso... 119. 29.... 120. Ieškovės ieškinys teismui pateiktas 2019-09-23 (e. b. 1 t. 1 b. l.). VPĮ... 121. 30.... 122. Kasacinio teismo praktikoje ne kartą konstatuota, kad teisė susipažinti su... 123. 31.... 124. Nagrinėjamu atveju atsakovė jau 2019-09-04 rašte Nr. (11.7)2-2476 atmetė... 125. 32.... 126. Ieškovė dublike prašo ieškinio senaties terminą atnaujinti teigdama, kad... 127. 33.... 128. Ieškinio senaties termino atnaujinimą reglamentuojančiose teisės normose... 129. 34.... 130. Teismo vertinimu, ieškovės išdėstytos aplinkybės nesudaro pagrindo... 131. 35.... 132. Nors teismas aukščiau ir sprendė, kad ieškovė ginčyti aplinkybes dėl... 133. 36.... 134. VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 punktas numato, kad Perkančioji organizacija... 135. 37.... 136. Pirkimo sąlygų 72 punktas numato, kad pirkimo III dalyje ekonomiškai... 137. 38.... 138. UAB „Fegda“ savo pasiūlyme nurodė, kad <...> Tiekėjo siūlomas... 139. 39.... 140. Tuo pačiu pažymėtina, kad III dalies laimėtojas išrenkamas pagal kainos ir... 141. 40.... 142. Išdėstytų aplinkybių pagrindu ieškovės argumentai dėl konkurso... 143. 41.... 144. Dėl išdėstytų aplinkybių nėra pagrindo panaikinti atsakovės Lietuvos... 145. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 146. 42.... 147. CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 148. 43.... 149. CPK 98 straipsnio nuostatos numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 150. Dėl baudos (ne)skyrimo ... 151. 44.... 152. Tiek atsakovė, tiek trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų... 153. 45.... 154. CPK 95 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad dalyvaujantis byloje asmuo, kuris... 155. 46.... 156. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išaiškinta, kad įstatyme... 157. 47.... 158. Nors ieškovės ieškinys šiuo teismo sprendimu ir yra atmestas, tačiau,... 159. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso... 160. Ieškovės AB „Kauno tiltai“ ieškinį atsakovei Lietuvos automobilių... 161. Priteisti iš ieškovės AB „Kauno tiltai“, juridinio asmens kodas... 162. Sprendimas per 14 dienų nuo sprendimo priėmimo ir paskelbimo dienos...