Byla e2-966-790/2020
Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „JK Ranga“ ieškinį atsakoveiPanevėžio miesto savivaldybės administracijaidėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, trečiasis asmuo akcinė bendrovė „Panevėžio statybos trestas“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Marius Bajoras,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal atsakovės Panevėžio miesto savivaldybės administracijos atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2020 m. balandžio 20 d. nutarties dalies, kuria tenkintas prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „JK Ranga“ ieškinį atsakoveiPanevėžio miesto savivaldybės administracijaidėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, trečiasis asmuo akcinė bendrovė „Panevėžio statybos trestas“,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „JK Ranga“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama panaikinti atsakovės Panevėžio miesto savivaldybės administracijos 2020 m. kovo 26 d. sprendimą Nr. IS-2361(26.3)), kuriuo ieškovės pasiūlymas buvo pašalintas iš viešojo pirkimo „Senvagės teritorijos ir jos prieigų Panevėžyje rekonstravimo darbai“, pirkimo Nr. 459848 (toliau –Pirkimas) procedūrų kaip neatitinkantis kvalifikacinių reikalavimų, bei sugrąžinti šalis į prieš pažeidimą buvusią padėtį, tai yra įieškovės UAB „JK Ranga“ kvalifikacijos vertinimą bei naujos pasiūlymo eilės sudarymą.

62.

7Ieškinio reikalavimams užtikrinti ieškovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti Pirkimo procedūras iki tol, kol šalių ginčas bus išspręstas galutiniu ir įsiteisėjusiu teismo sprendimu. Ieškovės teigimu, netaikius prašomų laikinųjų apsaugos priemonių, palankaus teismo sprendimo įvykdymas iš esmės pasunkės arba taps nebeįvykdomu. Nesustabdžius Pirkimo procedūrų, atsakovė artimiausiu metu sudarys pirkimo sutartį su trečiuoju asmeniu AB „Panevėžio statybos trestas“, ieškovės teisė sudaryti pirkimo sutartį bus iš esmės paneigta, grįžimas į Pirkimo procedūras iš esmės bus neįmanomas. Ieškovės manymu, šiuo atveju prioritetas turi būti teikiamas sąžiningai tiekėjų konkurencijai, kurios užtikrinimas, taikant ieškovės prašomas laikinąsias apsaugos priemones, suteiktų didesnę naudą viešajam interesui. Pirkimas, dėl kurio yra inicijuotas ieškinys, yra paskelbtas septintąjį kartą,anksčiau Pirkimo procedūros būdavo nutraukiamos dėl per didelių bei nepriimtinų darbų kainų, taigi perkančiajai organizacijai pasiūlymo kaina yra itin svarbi. Ieškovė pateikė maždaug 290 000 Eur pigesnį pasiūlymą nei trečiasis asmuo, todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymas užtikrins ir racionalų biudžeto lėšų panaudojimą. Neegzistuoja jokia neatidėliotina skuba įgyvendinti Pirkimo objektą.Nors Pirkimui iš dalies yra skiriamos Europos Sąjungos (toliau – ES) lėšos, tačiau išlaidos šio Pirkimo atveju turi būti patirtos iki 2023 m. rugsėjo 1 d., taigi laikinųjų apsaugos priemonių taikymas neturėtų esminės įtakos tinkamam lėšų įsisavinimui. Tuo tarpu netaikius laikinųjų apsaugos priemonių ir nustačius perkančiosios organizacijos neteisėtus veiksmus, gali kilti žala.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

93.

10Panevėžio apygardos teismas 2020 m. balandžio 20 d. nutarties dalimi ieškovės UAB „JK Ranga“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino – iki sprendimo įsiteisėjimo sustabdėPirkimo procedūras.

114.

12Teismas pažymėjo, kad ieškovė ieškinyje suformulavo aiškius reikalavimus, išdėstė teisinius ir faktinius argumentus, jos nuomone, sąlygojančius ieškinio pagrįstumą, kartu su ieškiniu pateikė išdėstytas aplinkybes pagrindžiančius įrodymus. Teismas nurodė, kad neturi pagrindo konstatuoti, jog ieškinyje išdėstyti argumentai yra akivaizdžiai nepagrįsti ar kad ieškovė savo interesus gina aiškiai netinkamu būdu.

135.

14Įvertinęs teismui šalių pateiktus duomenis, teismas sprendė, kad netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, perkančioji organizacija galėtų toliau vykdyti Pirkimo procedūras, jas baigti ir sudaryti viešojo pirkimo sutartį, todėl egzistuoja grėsmė, kad ieškovei galimai palankus teismo sprendimas nebus įvykdytas. Nors Pirkimas yra susijęs su viešojo intereso įgyvendinimu, tačiau tai savaime nereiškia, kad šiam interesui turi būti besąlygiškai suteikiamas prioritetas kito viešojo intereso – visuomenės intereso, kad viešieji pirkimai būtų vykdomi skaidriai ir nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų – atžvilgiu. Byloje nėra pateikta duomenų, sudarančių pagrindą konstatuoti, kad skubiai nesutvarkiusSenvagėsteritorijos ir jos prieigų,kiltų akivaizdi ir neištaisoma žala Panevėžio miesto gyventojams. Paaiškėjus, kad sutartis sudaryta su neteisėtu Pirkimo laimėtoju, tokia Pirkimo baigtis sukeltų neigiamas pasekmes tiek jos dalyviams, tiek pačiai perkančiajai organizacijai, neatmestina, kad galimi nuostoliai dėl neteisėtai sudarytos sutarties būtų žymiai didesni, nei taikius laikinąsias apsaugos priemones. Nors Pirkimui yra skirtosES fondų lėšos, nustatyti terminai jų panaudojimui, galimos sankcijos, pažeidus terminus, tačiau tai nesudaro pakankamo pagrindo prioritetą suteikti skubotam Pirkimo procedūrų vykdymui, ignoruojant visuomenės interesą, jog viešųjų pirkimų procedūros būtų vykdomos teisėtai, nepažeidžiant viešųjų pirkimų principų, o lėšos būtų panaudotos racionaliai ir skaidriai.

15III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

166.

17Atskirajame skunde atsakovė Panevėžio miesto savivaldybės administracija prašo panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2020 m. balandžio 20 d. nutarties dalį, kuria tenkintas ieškovės prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovės prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones netenkinti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

186.1.

19Ieškovės ieškinys yra preliminariai nepagrįstas. Ieškovė Pirkimo metu ir teikdama ieškinį neįrodė, kad jos siūlomas specialistas atitinka Pirkimo sąlygų 3.11 papunkčio 2 lentelės 3 punkte nurodytą kvalifikacijos reikalavimą. Nebuvo pateikta jokių įrodymų (dokumentų, paaiškinimų), kurie paneigtų atsakovės Pirkimo metu nustatytus trūkumus. Ieškovė nepagrįstai plačiai aiškina Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 49 straipsnio 1 dalyje numatytą galimybę remtis trečiųjų asmenų pajėgumais, kadangi ieškovė, siekdama pagrįsti savo atitikimą Pirkimo sąlygų 3.11 papunkčio 2 lentelės 3 punkte nurodytam kvalifikacijos reikalavimui pateikė savo darbuoto kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus, tai yraieškovė, siekdama atitikti kvalifikacijos reikalavimą, nesirėmė trečiųjų asmenų pajėgumais.

206.2.

21Ieškovės ieškinio reikalavimai yra dviprasmiški ir vienas kitam prieštaraujantys. Ieškovė ieškiniu reikalauja pripažinti, kad jos darbuotojas atitinka kvalifikacijos reikalavimą, nurodytą Pirkimo sąlygų 3.11 papunkčio 2 lentelės 3 punkte, ir kartu prašo leisti pasinaudoti subtiekėjo pajėgumu (subtiekėjo specialistu), siekdama atitikti tą patį kvalifikacijos reikalavimą. Atsakovės teigimu, tokiu atveju darytina išvada, kad ieškovė pripažįsta, jog atitikimą kvalifikacijos reikalavimui grindė savo specialistu, o ne subtiekėjo pajėgumu, kaip ji bando įrodyti ieškinyje. Atsakovė daro prielaidą, kad iš ieškinio turinio matyti, kad iš esmės pati ieškovė pripažįsta, jog jos pasiūlytas specialistas neatitinka kvalifikacijos reikalavimo. Atsakovė pažymi, kad tokiu būdu ieškovė faktiškai siūlo du statinio statybos vadovus, nors pati ieškinyje nurodo, jog konkretaus statinio statybos vadovu gali būti tik vienas darbuotojas, todėl tampa neaišku, kokį konkretų specialistą ji siūlo kaip statinio statybos vadovą.

226.3.

23Ieškovės pateikta nuomonė dėl atsakovės rašytinių paaiškinimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo paneigia, o ne patvirtinta ieškinio pagrįstumą, kadangi ieškovė remiasi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika, pagal kurią tiekėjui turi būti suteikiama teisė tikslinti pasitelkiamo trečiojo asmens kvalifikacijos duomenis, jei iš pasiūlymo visumos galima nustatyti tokio teisinio ryšio (subrangos ar kitų prievolinių santykių) egzistavimą, bet ne nurodyti naują pasitelktiną subjektą.

246.4.

25Nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių būsimo teismo sprendimo įvykdymas nebūtų apsunkintas, kadangi ieškovė vis tiek išsaugotų galimybę įrodyti savo patirtą žalą ir ją išsiieškoti iš atsakovės VPĮ 107 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatyta tvarka, t. y. patenkinti savo finansinį interesą, kuris būtų gautas, jei ji įgyvendintų viešojo pirkimo sutartį.

266.5.

27Pirkimas yra susijęs su atsakovės įgyvendinamu projektu „Panevėžio senvagės teritorijos kompleksinis sutvarkymas“, projekto Nr. 07.1.1-CPVA-R-904-51-0009 (toliau – Projektas), kuris yra finansuojamas ES lėšomis. Priešingai nei teigia ieškovė, atsakovė yra suinteresuota kuo skubesniu Pirkimo objekto įsigijimu ir rangos darbų atlikimu. Jeigu būtų pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, tai lemtų dar didesnį Projekto įgyvendinimo vėlavimą nei yra dabar, tai turėtų ypač neigiamą įtaką viešajam interesui, kurio patenkinimui yra skirtas Projektas. Atsakovės vykdomas Pirkimas yra susijęs su įgyvendinamu Projektu, kuriam pagal 2017 m. gruodžio 15 d. pasirašytą Projekto finansavimo ir administravimo sutartį (toliau – Projekto sutartis) yra skirtas 2 532 353,77 Eur finansavimas iš 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ Nr. 07.1.1-CPVA-R-904 priemonės „Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra“ lėšų. Projekto įgyvendinimo terminas jau buvo sykį pratęstas. Projekto sutartyje nurodoma, kad Projekto veiklų pradžia – 2016 m. birželio 21 d. (Projekto sutarties priedo Nr. 1 5.1 papunktis), o pirminė Projekto įgyvendinimo veiklų pabaiga – 2019 m. gruodžio 31 d. (Projekto sutarties priedo Nr. 1 5.2 papunktis). Atsižvelgusi į tai, kad įvykdžius net 6 pirkimus nepavyko įsigyti rangos darbų, įvertinusi būsimų rangos darbų apimtį, trukmę bei galimus trikdžius vykdant rangos darbus ir siekdama įgyvendinti Panevėžio miestui ypač svarbų projektą, Centrinė projektų valdymo agentūra (toliau – CPVA) pratęsė Projekto veiklų įgyvendinimo terminą iki 2021 m. gruodžio 31 d. Taigi Projektas jau buvo pratęstas 24 mėnesių terminui.

286.6.

292014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ Nr. 07.1.1-CPVA-R-904 priemonės „Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. 1V-989 (toliau – Aprašas), 32.1 papunktyje nurodoma, kad, jei projekto veiklų įgyvendinimo terminas pailgėja daugiau nei 50 procentų nuo termino, numatyto pirminėje projekto sutartyje, projektui skiriama bendrai finansuoti iš valstybės biudžeto lėšų dalis sumažinama 5 procentiniais punktais. Atsižvelgiant į tai, kad Projekto veiklų įgyvendinimo terminas jau buvo vieną kartą buvo pratęstas, atsakovei šis Aprašo punktas bus taikomas ir skirtas finansavimas mažinamas. Dar kartą pratęsus terminą, iškyla reali grėsmė, kad skiriamas finansavimas bus sumažintas pakartotinai.

306.7.

31Projektas yra skirtas patenkinti viešąjį interesą, susijusį su gyvenamosios aplinkos gyventojams gerinimu bei verslo plėtra, todėl Projekto veiklų įgyvendinimo vėlavimas turės tiesioginį neigiamą poveikį šių tikslų siekimui.

326.8.

33Atsakovė pažymėjo, kad bendras Projekto finansavimas sudaro 3 992 400,59 Eur, tačiau vien ieškovės pasiūlymo kaina siekia 5,5 mln. Eur, o tai žymiai viršija bendrą Projekto vertę. Taigi atsakovė turės teikti prašymą skirti papildomą finansavimą. Atsakovė yra įpareigota pasiekti ne tik Projekto sutartyje numatytus rodiklius, bet ir užtikrinti sklandų bei efektyvų ES finansavimo panaudojimą. Finansavimo panaudojimo rodiklis, už kurį turi atsiskaityti atsakovė, yra nurodytas Aprašo 8.2 papunktyje, kuriame pateikta lentelė, nurodanti ES struktūrinių fondų lėšas, kurios kasmet turi būti pripažįstamos deklaruotinomis Panevėžio regione. Atsakovė, įgyvendinama Projektą, turėtų teikti mokėjimo prašymus, kuriuose deklaruotų rangos darbųišlaidas ir tokiu būdu prisidėtų prie šio rodiklio siekimo. Atsakovė, nesant sudarytos rangos darbų sutarties, negali prisidėti prie šio rodiklio siekimo, o tai gali lemti skiriamo finansavimo mažinimą arba jo panaikinimą.

347.

35Atsiliepime į atsakovės atskirąjį skundą ieškovė prašo atskirąjį skundą atmesti ir Panevėžio apygardos teismo 2020 m. balandžio 20 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas šiais pagrindiniais atsikirtimais:

367.1.

37Ieškovės ieškinio preliminarus pagrįstumas yra akivaizdus. Ieškovė remiasi kasacinio teismo praktika, kurioje akcentuojama tiekėjo (šiuo atveju ieškovės) galimybė tikslinti kvalifikacijos duomenis išviešinto ūkio subjekto atžvilgiu. Pateikusi pasiūlymą Pirkime, ieškovė išviešino subrangovą AB „Eurovia Lietuva“ bei kartu su pasiūlymu pateikė su išviešintu subrangovo pajėgumu susijusius dokumentus, todėl visiškai nesuprantami atsakovės teiginiai, neva ieškovė, siekdama atitikti kvalifikacijos reikalavimą, nesirėmė trečiųjų asmenų pajėgumais. Be to, ieškovė, siekdama kuo efektyviau įgyvendinti savo teisių gynybą ir įrodyti visą turimą profesinę patirtį ieškinyje taip pat įrodinėja, kad tiek atsižvelgiant į pačiosieškovės darbuotojo kvalifikaciją, tiek į pasitelkto ir išviešinto subrangovo AB „Eurovia Lietuva“ kvalifikaciją, galima daryti pagrįstą išvadą, kad ieškovė atitinka Pirkimo sąlygų 3.11 papunkčio 2 lentelės 3 punkto reikalavimą.

387.2.

39Atsakovės minimas žalos atlyginimo institutas nėra visapusiškai tiekėjų (taip pat ir ieškovės) interesų pažeidimą atstatantis institutas. Ieškovė Pirkime dalyvauja siekdama vykdyti didelės vertės projektą, kuris leidžia projekto vykdymo metu įgautą patirtį naudoti tolimesnėje veikloje bei grįsti savo kvalifikaciją dalyvaujant jau kituose viešuosiuose pirkimuose. Be to, nuolatinis lėšų srautas Pirkimo sutarties vykdymo metu padeda įmonei toliau plėtoti veiklą.Jei bylą nagrinėjantis teismas nustatytų viešųjų pirkimų pažeidimus, perkančioji organizacija už tą patį Pirkimo objektą sumokėtų dvigubai pačios visuomenės (mokesčių mokėtojų) lėšomis. Su vienu tiekėju perkančioji organizacija atsiskaitytų pagal neteisėtai sudarytą viešojo pirkimo sutartį, o su kitu tiekėju, kurio ieškinys pripažįstamas pagrįstu, atsiskaitytų nuostolių atlyginimo forma. Esant didelės vertės projektams, kaip ir nagrinėjamu atveju, dvigubas atlyginimas yra itin didelė finansinė našta visuomenei.

407.3.

41Ieškovė pažymi, kad Projekto įgyvendinimas užtruko ne dėl nagrinėjamoje byloje pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių, kurios viešųjų pirkimų bylose taikomos itin trumpai, o dėl pačiosatsakovės veiksmų ir negebėjimo įgyvendinti Projekto. Atsakovė neįrodė, kad nagrinėjamu atveju egzistuoja neatidėliotina bei būtina skuba kuo skubiau užbaigti Pirkimo procedūrų įgyvendinimą, taip pat nepaneigė, jog Projektas gali būti įgyvendinamas iki 2023 m. rugsėjo 1 d. Vadovaujantis Aprašo 21 punktu, būtent iki šios datos yra numatyta pratęsti ES paramą pagal finansavimo sutartis.

427.4.

43Atsakovė niekaip neįrodo, kad ES yra skyrusi ir / arba neginčijamai skirs 3 992 400,59 Eur finansavimą Pirkimo objekto darbams. Šiuo metu Projektui iš viso yra skirta 2 532 353,77 Eur suma, tai objektyviai matyti iš viešai skelbiamų duomenų apie ES skiriamą finansavimą. Atsakovė nepateikė jokių neginčijamų įrodymų, kad ES skirs 3 992 400,59 Eur sumą būtent Pirkimo objekto įgyvendinimo apimtyje. Be to, net ir 2 532 353,77 Eur suma nėra skirta tik Pirkimo darbams, tai matyti iš viešai skelbiamų duomenų apie ES finansavimą. Kadangi ES finansavimas nėra skirtas vien tik Pirkimu įsigyjamų darbų apmokėjimui, o gali būti panaudojamas ir įgyvendinant kitus, panašaus pobūdžio (Panevėžio senvagės sutvarkymo) darbus, nėra pagrindo teigti, kad Pirkimo procedūrų sustabdymas vienareikšmiškai lems ir dalies ES lėšų praradimą.

447.5.

45Atskirajame skunde atsakovė nurodo, kad skiriama suma gali būti sumažinama 5 procentiniais punktais. Tačiau ieškovė nagrinėjamo Pirkimo atveju pasiūlė maždaug 290 000 Eur pigesnį pasiūlymą nei kitas Pirkimo dalyvis. Pirkimo sutartį sudarius su ieškove, atsakovė sutaupytų šią sumą ir ją galėtų investuoti kitais Panevėžio senvagės sutvarkymo tikslais. Kita vertus, tam, kad finansavimui skiriama suma gali būti sumažinama 5 procentiniais punktais, darbai turi vėluoti ženkliai, bet atsakovė neįrodo, jog faktiškai darbai realiai vėluos.

467.6.

47ES paramą administruojančios institucijos CPVA finansinės korekcijos / baudos dėl netinkamai įgyvendintų viešųjų pirkimų procedūrų iki sutarties pasirašymo gali siekti 10-25 procentus nuo ES finansuojamos sumos, tai reiškia, kad didesnę žalą gali sukelti netinkamai įvykdytas viešasis pirkimas ir laimėtojo atranka nei pats darbų vėlavimas.

48Teismas

konstatuoja:

49IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

50Dėl naujų įrodymų priėmimo

518.

52Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 314 straipsnyje nustatyta, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Vadovaujantis CPK 338 straipsniu, šios nuostatos taikomos ir nagrinėjant atskiruosius skundus.

539.

54Nors atsakovė atskirajame skunde nesuformulavo prašymo priimti į bylą naujus įrodymus, tačiau kartu su atskiruoju skundu ji pateikė teismui Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos raštus, kuriais siekia įrodyti atskirajame skunde nurodytas aplinkybes, jog laikinųjų apsaugos priemonių taikymas gali sukelti ypač didelių neigiamų finansinių pasekmių atsakovei.

5510.

56Teismo vertinimu, naujai teikiami įrodymai yra susiję su atskirajame skunde keliamais klausimais. Kadangi priėmus naujai teikiamus įrodymus bylos nagrinėjimas nebus užvilkintas, teismas priima ieškovės pateiktus dokumentus ir vertina juos kartu su kitais byloje pateiktais įrodymais. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygų

5711.

58Nagrinėjamoje civilinėje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, kuria teismas tenkino ieškovės prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, yra pagrįsta ir teisėta. Šį klausimą apeliacinės instancijos teismas sprendžia vadovaudamasis atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais bei patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 straipsniai). Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė, civilinė byla nagrinėjama neperžengiant atskirojo skundo ribų.

5912.

60CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Laikinosios apsaugos priemonės užtikrina, kad būsimas teismo sprendimas bus realiai įgyvendintas ir suteikta teisminė gynyba iš tikrųjų bus veiksminga. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas – tai preliminari priemonė, kuria siekiama užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms pasunkinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą ir užtikrinti teismo sprendimo privalomumą.

6113.

62Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad ieškinys yra tikėtinai pagrįstas, todėl yra tenkinama pirmoji laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlyga. Atsakovė su pirmosios instancijos teismo pozicija nesutinka, teigdama, kad ieškovė neįrodė, jog turi teisę remtis subrangovo kvalifikaciniais reikalavimais, o ieškovės pateikto specialisto kvalifikacija yra neatitinkanti Pirkimo sąlygų 3.11 papunktyje 2 lentelės 3 punkte nurodyto kvalifikacijos reikalavimo.

6314.

64Lietuvos apeliacinis teismas yra išaiškinęs, kad pagal prima facie (preliminaraus ieškinio pagrįstumo) doktriną atliekamo ieškinio pagrįstumo vertinimo tikslas yra teismo įsitikimas, ar išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. kovo 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1040/2013; 2013 m. spalio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2476/2013 ir kt.). Teismas, spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, turi pareigą patikrinti, ar ieškinio reikalavimas nėra akivaizdžiai nepagrįstas, ar ieškovas pasirinko leistiną ir aiškiai įmanomą civilinių teisių gynimo būdą, ar prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones pareikštas siekiant užtikrinti reikalavimą, kuris pagrįstas ieškinyje nurodytomis faktinėmis aplinkybėmis. Tačiau teismas, spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, nenagrinėja ieškinio pagrįstumo iš esmės, netiria ir nevertina ieškinio faktinių ir teisinių argumentų, juos patvirtinančių įrodymų (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. balandžio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-674/2014; 2014 m. liepos 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1194/2014).

6515.

66Nagrinėjamoje byloje ieškovė ginčija perkančiosios organizacijos sprendimą, kuriuo jos pasiūlymas pripažintas neatitinkančiu Pirkimo sąlygų reikalavimų ir pašalintas iš Pirkimo procedūrų. Ieškovė ieškinį grindžia tuo, kad jos darbuotojo profesinė patirtis atitinka Pirkimo sąlygų 3.11 papunktyje 2 lentelės 3 punkte nurodytą kvalifikacijos reikalavimą, be to, ieškovė yra išviešinusi savo subrangovą AB „Eurovia Lietuva“, ir laiko, jog turi teisę remtis jo turimais profesiniais pajėgumais, todėl jos pasiūlymas buvo atmestas nepagrįstai. Atsakovė nesutinka su ieškinio reikalavimais teigdama, kad ieškovės pateikto specialisto kvalifikacija neatitinka Pirkimo sąlygų 3.11 papunktyje 2 lentelės 3 punkte nurodyto kvalifikacijos reikalavimo, o galimybę remtis subtiekėjo kvalifikaciniais pajėgumais vertina per plačiai ir neteisingai aiškina Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką. Taigi, kaip matyti iš šalių procesinių dokumentų, tarp šalių ginčas kyla tiek dėl ieškovės pateikto Pirkimo pasiūlymo atitikties kvalifikaciniams reikalavimams, tiek dėl VPĮ nuostatų taikymo ir aiškinimo.

6716.

68Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad nagrinėjamu atveju ieškovė pasirinko leistiną ir įmanomą savo galbūt pažeistų teisių gynimo būdą, ieškinio reikalavimus pagrindė faktiniais ir teisiniais argumentais bei pridedamais įrodymais. Tiekėjo atitiktis Pirkimo sąlygose nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams ir perkančiosios organizacijos veiksmų (ne)teisėtumo įvertinimas yra bylos nagrinėjimo iš esmės dalykas. Tai, ar ieškovės darbuotojo profesinė patirtis atitinka Pirkimo sąlygų 3.11 papunktyje 2 lentelės 3 punkte nurodytą kvalifikacijos reikalavimą bei ar ieškovė turi teisę remtis išviešinto subrangovo kvalifikaciniais pajėgumais, bus nustatyta bylą išnagrinėjus iš esmės ir įvertinus visų dalyvaujančių byloje asmenų pateiktus įrodymus bei argumentus. Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, jog ieškinys yra prima facie pagrįstas.

6917.

70Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad vien nustatyta aplinkybė, jog ieškinys prima facie yra pagrįstas, nėra pakankamas pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Teismo taikomų laikinųjų apsaugos priemonių paskirtis – užkirsti kelią tam, kad galutinis teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų negalimas (CPK 144 straipsnio 1 dalis).

7118.

72Nagrinėjamoje byloje patenkinus ieškinį, skundžiamas perkančiosios organizacijos sprendimas, kuriuo konstatuota, kad ieškovė neatitinka kvalifikacinių reikalavimų, netektų teisinės galios ir atsakovė būtų įpareigota iš naujo sudaryti laimėtojų eilę arba dar kartą vertinti ieškovės pasiūlymą. Pirkimo procedūros būtų tęsiamos ir ieškovė turėtų galimybę pretenduoti į Pirkimo sutarties sudarymą, kadangi pagal 2019 m. gruodžio12 d. sudarytą pasiūlymų eilę jai atiteko pirma vieta. Tuo atveju, jei būtų pripažinti neteisėtais perkančiosios organizacijos veiksmai, tačiau Pirkimo sutartis su trečiuoju asmeniu jau būtų sudaryta ir vykdoma, būsimo teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų, kadangi reikėtų spręsti dėl Pirkimo sutarties galiojimo, galimo jos išsaugojimo ar pan., ieškovė neturėtų galimybės atlikti visų Pirkimo objektu esančių darbų, kadangi dalį darbų jau būtų atlikęs trečiasis asmuo. Be to, tuo atveju, jeigu laikinosios apsaugos priemonės nebūtų taikomos, ieškovė ieškinio patenkinimo atveju galėtų prarasti teisę sudaryti Pirkimo sutartį, kadangi netgi ir pripažinęs perkančiosios organizacijos veiksmus neteisėtais, teismas turėtų teisę nepripažinti Pirkimo sutarties negaliojančia, o spręsti dėl alternatyvių sankcijų perkančiajai organizacijai skyrimo.

7319.

74Teismas viešųjų pirkimų bylose, spręsdamas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, turi vadovautis ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais bei viešuoju interesu (CPK 4237 straipsnio 1 dalis). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą akcentavo, kad viešasis interesas apima tiek visuomenės interesą tam tikru pirkimo objektu (preke, paslauga, darbų rezultatu) ir jo teikiama nauda, tiek ir visuomenės interesą užtikrinti konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi (pavyzdžiui, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. kovo 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-175-415/2016; 2011 m. balandžio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-155/2011). Konkuruojant kelioms teisinėms vertybėms, prioritetiškai turi būti ginama ta vertybė, kurios neapgynus atsirastų didesnė žala (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. lapkričio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2083/2014). Taigi kiekvienu atveju bylą nagrinėjantis teismas turi spręsti, kurio viešojo intereso aspekto neužtikrinimas padarytų didesnės žalos – (kuo skubesnis) konkrečių prekių ar/ir paslaugų, reikalingų visuomenei, įsigijimas ar konkretaus privataus asmens interesų užtikrinimas lygiomis galimybėmis dalyvauti viešojo pirkimo procedūrose bei visuomenės poreikis racionaliai ir skaidriai panaudoti biudžeto lėšas (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. spalio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1907/2014).

7520.

76Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad teismai, priimdami sprendimus netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių (sustabdyti viešojo pirkimo procedūras, įpareigoti nesudaryti viešojo pirkimo sutarties, sustabdyti jos vykdymą, kt.), turi atsižvelgti į viešojo intereso sudėtinių dalių tarpusavio derinimą, įvertinti neteisėtai sudaryto sandorio išsaugojimo grėsmes, riziką, kad nepagrįstai iš viešojo pirkimo pašalintas ar jo laimėtoju nepripažintas ūkio subjektas dėl to gali siekti prisiteisti negautas pajamas.Pagrįsta ir racionalu, išskyrus tam tikras specifines situacijas, kai iš tiesų būtina skubiai, neatsižvelgiant į ginčo baigtį, užtikrinti viešąjį interesą dėl pirkimo objekto ar jo teikiamos naudos, apginti ieškovų tiekėjų turtinius interesus, inter alia (taip pat), dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir neteisėtai sudarytos viešojo pirkimo sutarties panaikinimo, pirmame teismo procese dėl neteisėtų perkančiųjų organizacijų veiksmų, o ne vėliau sprendžiant ginčus dėl pastarųjų civilinės atsakomybės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2018 m. gruodžio 20 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-7-359-469/2018 32, 38 ir 39 punktai).

7721.

78Nagrinėjamu atveju Pirkimu siekiama įsigyti Senvagės teritorijos ir jos prieigų Panevėžyje rekonstravimo darbus. Nors atsakovės nurodomi argumentai, kad projektu yra siekiama visuomenės poreikiams pritaikyti Panevėžio senvagės teritoriją, kuri yra vienas iš didžiausių centrinių miesto želdynų, labiausiai miestą reprezentuojanti, panevėžiečių mėgstama ir miesto simboliu tapusi erdvė, yra reikšmingi ir pagrįsti, tačiau viešosios infrastruktūros, kuria siekiama užtikrinti sąlygas kokybiškam gyventojų poilsiui ir aktyviam laisvalaikio praleidimui, sutvarkymas ir modernizavimas negali būti vertinamas kaip itin svarbus ir nusveriantis visuomenės poreikį užtikrinti sąžiningą konkurso dalyvių varžymąsi, racionaliai ir skaidriai panaudoti biudžeto lėšas. Pirkimo skubos nebuvimą patvirtina ir aplinkybė, kad dėl tų pačių darbų įsigijimo viešasis pirkimas paskelbtas jau septintąjį kartą, darbus siekiama įsigyti nuo 2019 m. kovo 8 d., jokių esminių neigiamų pokyčių visuomenei dėl to, kad Senvagės teritorijos ir jos prieigų Panevėžyje rekonstravimo darbai nėra atlikti, nenustatyta.

7922.

80Atsakovė atskirajame skunde pažymi, kad Projekto veiklos buvo pratęstos ir turi būti baigtos iki 2021 m. gruodžio 31 d., kad gyventojai gautų didžiausią socialinę ir ekonominę naudą. Tačiau iš Aprašo 21 punkto matyti, kad teikiamų projektų veiklos turi būti baigtos ne vėliau nei 2023 m. rugsėjo 1 d., atsakovė procesiniuose dokumentuose šios aplinkybės nepaneigė. Įvertinus tai, kad darbai turi būti atlikti per 16 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo dienos, taip pat atsižvelgiant į ganėtinai trumpus ir įstatyme aiškiai apibrėžtus bylų dėl viešųjų pirkimų nagrinėjimo terminus, atsakovei turėtų likti pakankamai laiko įgyvendinti Projektą iki Apraše nustatyto termino pabaigos.

8123.

82Atsakovės teigimu, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas gali turėti ypač didelių neigiamų pasekmių atsakovės interesams, kadangi kyla rizika, jog Projekto įgyvendinimo terminas pailgės daugiau nei 50 procentų nuo termino, numatyto pirminėje Projekto sutartyje, ir Projektui skiriama bendrai finansuoti lėšų dalis bus sumažinta 5 procentiniais punktais. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su ieškovės atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentais, kad šiuo atveju pati perkančioji organizacija yra atsakinga už tai, jog Projekto įgyvendinimas užsitęsė, ir tai lėmė ne laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nagrinėjamoje civilinėje byloje.

8324.

84Apeliacinės instancijos teismas taip pat sutinka su ieškovės atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentais, kad tuo atveju, jeigu būtų konstatuotas perkančiosios organzicijos veiksmų neteisėtumas, o Pirkimo sutartis būtų sudaryta ir nepanaikinta, viešasis interesas nukentėtų, kadangi, nepaisant rizikos, jog lėšos Projektui finansuoti gali būti reikšmingai sumažintos, perkančioji organizacija su Pirkimo laimėtoju turėtų atsiskaityti pagal Pirkimo sutartį, be to, ieškovei tektų pareiga atlyginti ieškovės nuostolius. Kasacinio teismo praktikoje tai įvardijama kaip dvigubo mokėjimo už sutartį situacija, kai perkančioji organizacija turi pareigą pagal sutartį sumokėti kontrahentui už jos vykdymą ir pareigą pagal teismo sprendimą sumokėti neteisėtai pašalinto ar nepripažinto viešojo pirkimo laimėtojo naudai civilinės atsakomybės forma (pavyzdžiui, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2018 m. gruodžio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-7-359-469/2018). Be to, atsakovei gali būti taikomos alternatyvios teisinės sankcijos – bauda, numatyta VPĮ 106 straipsnyje. Priešingai nei teigia atsakovė atskirajame skunde, būtent laikinųjų apsaugos priemonių netaikymas ir galimas Pirkimo sutarties sudarymas bei vykdymas pažeidžiant viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus gali sukelti didesnės žalos atsakovei nei darbų vėlavimas ir (ar) Projekto pratęsimas.

8525.

86Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, skundžiama nutarties dalimi tenkinęs ieškovės prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, tinkamai aiškino ir taikė proceso teisės normas, atsižvelgė į visas teisiškai reikšmingas aplinkybes, o atskirojoskundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti teisėtą ir pagrįstą teismo nutarties dalį, todėl ji paliekama nepakeista.

87Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

88Panevėžio apygardos teismo 2020 m. balandžio 20 d. nutarties dalį, kuria tenkintas ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „JK Ranga“ prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Marius Bajoras,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „JK Ranga“ kreipėsi... 6. 2.... 7. Ieškinio reikalavimams užtikrinti ieškovė prašė taikyti laikinąsias... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. 3.... 10. Panevėžio apygardos teismas 2020 m. balandžio 20 d. nutarties dalimi... 11. 4.... 12. Teismas pažymėjo, kad ieškovė ieškinyje suformulavo aiškius reikalavimus,... 13. 5.... 14. Įvertinęs teismui šalių pateiktus duomenis, teismas sprendė, kad netaikius... 15. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 16. 6.... 17. Atskirajame skunde atsakovė Panevėžio miesto savivaldybės administracija... 18. 6.1.... 19. Ieškovės ieškinys yra preliminariai nepagrįstas. Ieškovė Pirkimo metu ir... 20. 6.2.... 21. Ieškovės ieškinio reikalavimai yra dviprasmiški ir vienas kitam... 22. 6.3.... 23. Ieškovės pateikta nuomonė dėl atsakovės rašytinių paaiškinimų dėl... 24. 6.4.... 25. Nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių būsimo teismo sprendimo... 26. 6.5.... 27. Pirkimas yra susijęs su atsakovės įgyvendinamu projektu „Panevėžio... 28. 6.6.... 29. 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto... 30. 6.7.... 31. Projektas yra skirtas patenkinti viešąjį interesą, susijusį su... 32. 6.8.... 33. Atsakovė pažymėjo, kad bendras Projekto finansavimas sudaro 3 992 400,59... 34. 7.... 35. Atsiliepime į atsakovės atskirąjį skundą ieškovė prašo atskirąjį... 36. 7.1.... 37. Ieškovės ieškinio preliminarus pagrįstumas yra akivaizdus. Ieškovė... 38. 7.2.... 39. Atsakovės minimas žalos atlyginimo institutas nėra visapusiškai tiekėjų... 40. 7.3.... 41. Ieškovė pažymi, kad Projekto įgyvendinimas užtruko ne dėl nagrinėjamoje... 42. 7.4.... 43. Atsakovė niekaip neįrodo, kad ES yra skyrusi ir / arba neginčijamai skirs 3... 44. 7.5.... 45. Atskirajame skunde atsakovė nurodo, kad skiriama suma gali būti sumažinama 5... 46. 7.6.... 47. ES paramą administruojančios institucijos CPVA finansinės korekcijos /... 48. Teismas... 49. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 50. Dėl naujų įrodymų priėmimo... 51. 8.... 52. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 314 straipsnyje... 53. 9.... 54. Nors atsakovė atskirajame skunde nesuformulavo prašymo priimti į bylą... 55. 10.... 56. Teismo vertinimu, naujai teikiami įrodymai yra susiję su atskirajame skunde... 57. 11.... 58. Nagrinėjamoje civilinėje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios... 59. 12.... 60. CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar... 61. 13.... 62. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad ieškinys yra tikėtinai... 63. 14.... 64. Lietuvos apeliacinis teismas yra išaiškinęs, kad pagal prima facie... 65. 15.... 66. Nagrinėjamoje byloje ieškovė ginčija perkančiosios organizacijos... 67. 16.... 68. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad nagrinėjamu atveju ieškovė... 69. 17.... 70. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad vien nustatyta aplinkybė, jog... 71. 18.... 72. Nagrinėjamoje byloje patenkinus ieškinį, skundžiamas perkančiosios... 73. 19.... 74. Teismas viešųjų pirkimų bylose, spręsdamas dėl laikinųjų apsaugos... 75. 20.... 76. Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad teismai, priimdami sprendimus... 77. 21.... 78. Nagrinėjamu atveju Pirkimu siekiama įsigyti Senvagės teritorijos ir jos... 79. 22.... 80. Atsakovė atskirajame skunde pažymi, kad Projekto veiklos buvo pratęstos ir... 81. 23.... 82. Atsakovės teigimu, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas gali turėti ypač... 83. 24.... 84. Apeliacinės instancijos teismas taip pat sutinka su ieškovės atsiliepimo į... 85. 25.... 86. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos... 87. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 88. Panevėžio apygardos teismo 2020 m. balandžio 20 d. nutarties dalį, kuria...