Byla 2A-1473-661/2014
Dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu, teismas, išnagrinėjęs bylą

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Alvydo Barkausko (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Andrutės Kalinauskienės ir Ritos Kisielienės rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo D. L. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. gruodžio 3 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Žemaičių kampas“ ieškinį pareikštą atsakovams UAB „MB projektai“, D. L. dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu, teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

2I Ginčo esmė

3Ieškovas UAB „Žemaičių kampas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu (I t. 1-5 b. l.), kuriame nurodė, kad antstolė D. M. 2010 m. sausio 12 d. vykdomojo rašto, išduoto civilinėje byloje Nr. 2-6866-178/2009, pagrindu vykdo skolos išieškojimą iš skolininko UAB „MB projektai“ išieškotojo UAB „Žemaičių kampas“ naudai. Antstolė 2010 m. vasario 18 d. pagal VĮ „Regitra“ pateiktus duomenis areštavo atsakovui UAB „MB projektai“ priklausančias transporto priemones Porsche 911, valstybinis numeris ( - ) ir ( - ) valstybinis numeris ( - ) Vykdomojoje byloje atsakovas UAB „MB projektai“ informavo antstolę, kad automobilis Porsche 911 yra parduotas atsakovui D. L.. Ieškovo manymu, sandoriai dėl transporto priemonių perleidimo yra fiktyvūs, t.y. sudaryti tik dėl akių, neketinant sukurti teisinių pasekmių. Ieškiniu ieškovas prašė pripažinti 2008 m. gruodžio 18 d. tarp UAB „MB projektai“ ir D. L. sudarytą pirkimo – pardavimo sutartį Nr. 08/12/18-1 negaliojančia nuo jos sudarymo momento.

4Atsakovas D. L. pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, jog apie automobilio Porsche pirkimą nieko nežino, jokių sandorių nevykdė, sutarčių nesudarinėjo. 2011 m. gegužės 19 d. vykusio teismo posėdžio metu atsakovas D. L. pakeitė poziciją dėl ieškinio ir nurodė, jog automobilį Porsche pirko iš UAB „MB projektai“. Priešingą atsiliepime į ieškinį išdėstytą poziciją lėmė išgąstis. Mažą automobilio kainą lėmė tai, kad automobilis buvo sudaužytas.

5Atsakovas UAB „MB projektai“ atsiliepime nurodė, jog priešingai nei teigia ieškovas, pardavėjas - UAB „MB projektai“ siekė parduoti, pardavė ir perdavė ginčo daiktą pirkėjui - D. L., o pirkėjas - D. L. siekė šį turtą įsigyti ir jį priėmė. Tai patvirtina atsakovo pateikiamas 2008 m. gruodžio18 d. Priėmimo - perdavimo aktas Nr. 08/12/18-2, kuriuo UAB „MB projektai“ perdavė, o D. L. priėmė 1998 m. laidos Porsche 911. Pažymėjo, jog apsimestinio sandorio atveju šalys nuo šio sandorio sudarymo momento vykdo kitą - tikrąją jų valią atitinkantį - sandorį, o šiuo atveju vėlesni šalių veiksmai atitiko sudaryto sandorio esmę ir patvirtino, kad 1998 m. laidos Porsche 911 perleidimas nebuvo apsimestinis,

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. gruodžio 3 d. sprendimu ieškinį patenkino ir nusprendė pripažinti 2008 m. gruodžio 18 d. tarp UAB „MB projektai“ ir D. L. sudarytą pirkimo – pardavimo sutartį Nr. 08/12/18-1 negaliojančia nuo jos sudarymo momento. Teismas konstatavo, kad yra visos actio Pauliana sąlygos.

8III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

9Atsakovas D. L. pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės 2013 m. gruodžio 3 d. sprendimą šioje byloje ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti. Apeliantas nurodė, jog pirmosios instancijos teismas neanalizavo ir nevertino kiekvienos actio Pauliana sąlygos. Apelianto manymu, pirmosios instancijos teismas iš esmės rėmėsi vienintele aplinkybe, jog pirkimo-pardavimo sutartis nebuvo pasirašyta atsakovo, todėl atsakovas nesiekė įgyti automobilio. Šios teismo išvados yra nepagrįstos, kadangi aplinkybė, kad sandoris buvo pasirašytas ne paties atsakovo, savaime nepaneigia sudarytos sutarties ir nedaro jos niekinės. Atsakovas UAB „MB projektai“ siekė parduoti, pardavė ir perdavė ginčo automobilį pirkėjui - D. L., o pirkėjas atsakovas D. L. siekė šį turtą įsigyti ir jį priėmė, todėl sandoris laikytinas įvykdytu. Sandorio įvykdymą patvirtina tai, kad už ginčo automobilį buvo sumokėta šalių sutarta 20 000 Lt kaina, pinigai buvo įnešti į atsakovo UAB „MB projektai“ kasą. Šias aplinkybes patvirtina byloje pateiktas 2009 m. kovo 16 d. Kasos pajamų orderis Nr. MBP Nr. 004.

10Ieškovas UAB “Žemaičių kampas” atsiliepimo į apeliacinį skundą nepateikė.

11IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12Apeliacinis skundas tenkintinas.

13Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus, kai to reikalauja viešasis interesas (CPK 320 str. 2 d.). Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nėra nustatyta. Todėl analizuotini apeliacinio skundo faktiniai ir teisiniai pagrindai. Ginčas tarp šalių yra kilęs dėl kreditoriaus teisių pažeidimo, ginčijama automobilio pirkimo-pardavimo sutartis, kuria, anot ieškovo, buvo pažeistos ieškovo kaip kreditoriaus teisės, nes atsakovai sudarė tariamą sandorį.

14Dėl tariamo sandorio

15CK 1.86 straipsnio 1 dalis numato, kad tik dėl akių (neketinant sukurti teisinių pasekmių) sudarytas sandoris negalioja. Tariamas sandoris yra toks sandoris, kuriame nėra esminio sandorio elemento – suderintos sutarties šalių valios, siekiant tam tikrų teisinių pasekmių, nes jame išreikšta sandorio šalių valia nėra tikra ir ji neatitinka tikrųjų sandorio šalių ketinimų.

16Pagal kasacinio teismo formuojamą praktiką, bylose dėl sandorių pripažinimo tariamaisiais įrodinėjimo dalykas yra dvi pagrindinės faktinių aplinkybių, patvirtinančių ar paneigiančių sandorio fiktyvumą, grupės: pirma, teismai turi nustatyti, ar atsirado sandorio teisinę prigimtį atitinkantys teisiniai padariniai – ar sandorio dalyviai realiai įgijo atitinkamas civilines teises ir pareigas; antra, teismai turi aiškintis, kokia buvo tikroji sandorio šalių valia, jų elgesio motyvai ir tikslai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. birželio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-337/2008; 2008 m. rugsėjo 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-418/2008 ir kt.). Pareiga įrodyti sandorio tariamumą tenka šaliai, kuri šia aplinkybe grindžia savo poziciją byloje, o ginčijamo sandorio realų vykdymą – priešingai sandorio šaliai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. balandžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-210/2014). Be to, sprendžiant dėl šalių tikrųjų ketinimų sudarant sandorius, reikia ne apsiriboti tik tam tikrų aplinkybių vertinimu, bet vertinti jas visas kompleksiškai – tik taip galima išsiaiškinti tikruosius šalių ketinimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. liepos 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-339/2012).

17Esminis sandorio požymis, skiriantis jį nuo kitų teisinių veiksmų, yra jo subjektų valia, nukreipta sukurti, pakeisti arba panaikinti civilines teises ar pareigas (CK 1.63 str. 1 d.). Sprendžiant dėl šalių tikrųjų ketinimų sudarant sandorius, reikia ne apsiriboti tik tam tikrų aplinkybių vertinimu, bet vertinti jas visas kompleksiškai – tik taip galima išsiaiškinti tikruosius šalių ketinimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. liepos 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-339/2012). Sandorio sudarymo priežastimi paprastai yra sandorį sudarančių asmenų poreikiai (interesai), kurie formuoja vidinę sandorio dalyvių valią ir nulemia sandorio pagrindą (teisinį tikslą). Nuo sandorio tiesioginio teisinio tikslo priklauso jo teisinis kvalifikavimas, t. y. tai, kokie materialieji įstatymai yra taikomi sandoriui. Neturintys esminio valios elemento – siekio sukurti tam tikras civilines teises ir pareigas – veiksmai nėra sandoriai. Praktikoje būna situacijų, kai vedini vienų ar kitų tikslų asmenys simuliuoja sandorio sudarymą, t.y. atlieka veiksmus, formaliai atitinkančius sandorio formą, realiai nesiekdami sandorio prigimtį atitinkančio teisinio tikslo. Tokioms faktinėms situacijoms reguliuoti skirtas tariamojo sandorio institutas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. liepos 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-362/2012).

18Nagrinėjamu atveju, iš byloje esančių įrodymų matyt, kad pirmosios instancijos teismas iš esmės rėmėsi vienintele aplinkybe, jog pirkimo-pardavimo sutartis (b.t. I., b.l. 10-11) nebuvo pasirašyta atsakovo, todėl atsakovas nesiekė įgyti automobilio. Kolegija sutinka su apelianto (atsakovo) pozicija, jog šios teismo išvados yra nepagrįstos, nes aplinkybė, kad sandoris buvo pasirašytas ne paties atsakovo, savaime nepaneigia sudarytos sutarties ir nedaro jos niekinės. Teismas visiškai nevertino kitų byloje pateiktų įrodymų. Tai, jog sandoris nėra tariamas ir atitinka šalių valią, patvirtino byloje pateikti rašytiniai įrodymai: 2010-10-29 balansas, kuriame nėra apskaityta ginčo transporto priemonė, didžiosios knygos bei Ilgalaikio turto apskaitos kortelė, Policijos departamento pažyma apie 2007 m. gegužės 20 d. padarytą kelių eismo taisyklių pažeidimą ginčo automobiliu, vairuojamu atsakovo brolio, L. L., Lietuvos kelių policijos tarnybos pažyma apie eismo įvykius, susijusius su ginčo automobiliu, UAB „MB projektai“ kasos knygos išrašas, patvirtinantis 20 000 Lt įnešimo į įmonės kasą faktą, nutarimas nutraukti ikiteisminį tyrimą, patvirtinantis, jog dar iki sutarties sudarymo, t.y nuo 2007 metų automobilis buvo atsakovo D. L. ir jo brolio L. L. žinioje. Perdavimo faktą įrodo ir tai, jog automobilis apeliantui buvo perduotas su visais jo priklausiniais t.y. buvo perduoti ginčo automobilio raktai ir transporto priemonės registracijos liudijimas (b.t. I., b.l. 55, 57, 58, 59, 63, 164, b.t. II., b.l. 21, 73, ). Aplinkybė, jog automobiliu naudojosi atsakovo brolis, nepaneigia, jog automobilis nebuvo atsakovo D. L. dispozicijoje.

19Dėl actio Pauliana sąlygų

20Kreditorius turi teisę ginčyti skolininko sudarytus sandorius, kurių šis sudaryti neprivalėjo, jeigu šie sandoriai pažeidžia kreditoriaus teises, o skolininkas apie tai žinojo ar turėjo žinoti (actio Pauliana) (CK 6.66 straipsnio 1 dalis). Kreditorius gali ginčyti visus skolininko sudarytus sandorius, jei įrodomos visos CK 6.66 straipsnio sandorių nuginčijimo sąlygos. Actio Pauliana suteikia ne sandorio šaliai – kreditoriui – teisę ginčyti skolininko su trečiaisiais asmenimis sudarytus sandorius, todėl, taikydami šią kreditoriaus teisių gynimo priemonę, teismai turi užtikrinti kreditoriaus, skolininko ir jo turtą įsigijusio trečiojo asmens interesų pusiausvyrą. Atsižvelgdamas į tai, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs būtinas actio Pauliana ieškinio taikymo sąlygas: 1) kreditorius turi turėti neabejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę; 2) ginčijamas sandoris turi pažeisti kreditoriaus teises; 3) skolininkas neprivalėjo sudaryti ginčijamo sandorio; 4) skolininkas buvo nesąžiningas, nes žinojo ar turėjo žinoti, kad sudaromas sandoris pažeis kreditoriaus teises; 5) trečiasis asmuo, sudaręs su skolininku atlygintinį dvišalį sandorį, buvo nesąžiningas. Be šių sąlygų, taip pat skiriami du šio instituto taikymo ypatumai: 1) actio Pauliana atveju taikomas vienerių metų ieškinio senaties terminas; 2) kreditoriaus reikalavimas nukreipiamas į perleistą pagal ginčijamą sandorį turtą (ar jo vertę) tiek, kiek būtina šiam reikalavimui patenkinti (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. sausio 11 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje VĮ Valstybės turto fondas v. UAB „ Cetarium“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-17/2006; 2009 m. balandžio 28 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje BUAB „Liūto vaistinė“ v. UAB „Optivita“, bylos Nr. 3K-3-105/2009; 2012 m. gegužės 2 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje BUAB „Bildunga“ v. RUAB „Elektrotinklas“, bylos Nr. 3K-3-204/2012; 2012 m. lapkričio 6 d. nutarimą, priimtą civilinėje byloje AB DNB bankas v. A. M. ir kt., bylos Nr. 3K-P-311/2012; 2012 m. lapkričio 16 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB ,,Staura“ v. UAB ,,Veikmės statyba“, IĮ ,,Eman“, bylos Nr. 3K-3-511/2012; kt.). Actio Pauliana taikymas susijęs su sutarčių laisvės ribojimu, dėl to siekiant, kad kreditorius nepiktnaudžiautų šiuo institutu ir nebūtų nepagrįstai suvaržytos skolininko teisės, sandorį pripažinti negaliojančiu actio Pauliana pagrindu bei taikyti jo teisinius padarinius galima tik esant pirmiau nurodytų sąlygų visetui, t. y. nenustačius bent vienos nurodytų sąlygų, nėra pagrindo taikyti CK 6.66 straipsnio ir pripažinti sandorį negaliojančiu.

21Viena iš būtinų sąlygų actio Pauliana taikyti yra kreditoriaus teisių pažeidimas. Sandoris pažeidžia kreditoriaus teises, jeigu dėl jo skolininkas tampa nemokus arba būdamas nemokus suteikia pirmenybę kitam kreditoriui, arba kitaip pažeidžiamos kreditoriaus teisės (CK 6.66 straipsnio 1 dalis). Aiškinant kreditoriaus teisių pažeidimo kaip actio Pauliana taikymo sąlygą, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo konstatuota, kad, sprendžiant, ar skolininko sudarytu sandoriu pažeisti kreditoriaus teisėti interesai, būtina įvertinti, ar dėl šio sandorio skolininkas tampa arba nemokus, arba jo turtas gerokai sumažėja ir dėl to kreditorius praranda galimybę patenkinti savo reikalavimą visiškai ar iš dalies. Kita vertus, nustatinėjant, ar dėl ginčijamų sandorių buvo pažeistos kreditoriaus teisės, neturi būti suteikiamos nepagrįstos privilegijos kreditoriui, todėl, jei skolininkui sudarius ginčijamą sandorį, jis vis tiek turi pakankamai turto kreditorių reikalavimams patenkinti arba jo mokumas nekinta, tai šios actio Pauliano taikymo sąlygos konstatuoti negalima (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinės sesijos 2012 m. lapkričio 6 d. nutarimas, priimtas civilinėje byloje AB DNB bankas v. A. M. ir kt., bylos Nr. 3K-P-311/2012).

22Nagrinėjanti bylą apeliacine tvarka teisėjų kolegija konstatuoja, kad, sprendžiant klausimą, ar ginčijamu sandoriu buvo pažeistos kreditoriaus teisės, teismui reikšminga nustatyti, ar dėl ginčijamo sandorio skolininkas tapo nemokus; jei ginčijamu sandoriu nesukeltas skolininko nemokumas, tai kreditoriaus teisių pažeidimo fakto konstatavimo tikslu nustatytina, ar faktiškai sumažėjo tiek skolininko turto, kad likusio nepakanka nukreipti kreditoriaus reikalavimui patenkinti. Tačiau ieškovas šių aplinkybių neįrodinėjo. Šioje byloje ginčijamas sandoris buvo sudarytas 2008 m. gruodžio 18 d. Byloje yra pateikti 2010 m. spalio 29 d., (b.t. I., b.l. 63), 2010 m. sausio 1 d. (b.t. I., b.l. 91), o taip pat teismas pats peržiūrėjo Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre atsakovo UAB „MB Projektai“ 2009-01-01 – 2009-12-31 balansus, pagal kuriuos ši įmonė turėjo turto už 94 210 990 Lt. Byloje nėra jokių duomenų, o ieškovas ir neįrodinėjo, jog atsakovas UAB „MB Projektai“ ginčijamo sandorio metu buvo nemokus, arba po šio sandorio sudarymo tapo nemokus.

23Be to, CK 6.66 str. įtvirtinta galimybė kreditoriui ginčyti tik tuos skolininko sandorius, kurių šis sudaryti neprivalėjo, ir tik dėl ieškovo neabejotinos ir galiojančios reikalavimo teisės atsakovui UAB „MB projektai“. Iš byloje esančių įrodymų matytį, kad Pirkimo - pardavimo sutartis sudaryta 2008 m. gruodžio 18 d. Nr. 08/12/18-1 dėl 1998 m. laidos Porsche 911 pardavimo. Sudarymo metu neegzistavo jokios teisinės ar faktinės aplinkybės, dėl kurių atsakovas UAB „MB projektai“ neprivalėjo sudaryti ginčijamo sandorio. Be to, pirkimo - pardavimo sutarties sudarymo metu ieškovas neturėjo neabejotinos ir galiojančios reikalavimo teisės atsakovui, nes ginčijama Pirkimo -pardavimo sutartis buvo sudaryta vieneriais metais anksčiau, nei ieškovui atsirado reikalavimo teisės pagal Vilniaus apygardos teismo 2009 m. lapkričio 30 d. sprendimą už akių, kuriuo iš atsakovo UAB „MB projektai“ priteisė 616 401,28 LTL sumą. Byloje nėra duomenų, kad Pirkimo - pardavimo sutarties sudarymo metu būtų ginčo dalyko suvaržymų ir apsunkinimų ieškovo naudai.

24Kolegija konstatuoja, jog atsakovų sudarytas sandoris nenulėmė kreditoriaus (ieškovo) teisių pažeidimo kaip vienos iš būtinų sąlygų actio Pauliana ieškinio tenkinimui (CK 6.66 straipsnio 1 dalis). Nenustačius kreditoriaus teisių pažeidimo skolininko sudarytu sandoriu kaip vienos iš būtinų sąlygų (conditio sine qua non) actio Pauliana tenkinti, šiuo pagrindu pareikštas ieškinys dėl tokio sandorio nuginčijimo netenkintinas.

25Remdamasis tuo, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas neteisingai įvertino byloje surinktus įrodymus ir tuo pagrindu netinkamai pritaikė materialinės teisės normas, dėl ko skundžiamas teismo sprendimas yra naikintinas ir priimamas naujas sprendimas (CPK 326 str. 1 d 2 p.).

26Kadangi atsakovo apeliacinis skundas tenkinamas, atsakovui iš ieškovo priteisiamas žyminis mokestis, sumokėtas paduodant apeliacinį skundą, t. y. 600,00 Lt (CPK 93 str.) taip pat apeliantas pateikė įrodymus, jog patyrė 2559,00 Lt atstovavimo išlaidų. Atsakovui UAB „MB projektai“ iš ieškovo taip pat priteisiamos jo bylinėjimosi išlaidos.

27Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu, teismas,

Nutarė

28Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. gruodžio 3 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškovo UAB „Žemaičių kampas“ ieškinį atmesti.

29Priteisti iš ieškovo UAB „Žemaičių kampas“ atsakovo D. L. naudai 3159 Lt bylinėjimosi išlaidų.

30Priteisti iš ieškovo UAB „Žemaičių kampas“ atsakovo UAB „MB projektai“ naudai 6352,50 Lt bylinėjimosi išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I Ginčo esmė... 3. Ieškovas UAB „Žemaičių kampas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu (I t.... 4. Atsakovas D. L. pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, jog apie... 5. Atsakovas UAB „MB projektai“ atsiliepime nurodė, jog priešingai nei... 6. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 7. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. gruodžio 3 d. sprendimu ieškinį... 8. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 9. Atsakovas D. L. pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus... 10. Ieškovas UAB “Žemaičių kampas” atsiliepimo į apeliacinį skundą... 11. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 12. Apeliacinis skundas tenkintinas.... 13. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 14. Dėl tariamo sandorio... 15. CK 1.86 straipsnio 1 dalis numato, kad tik dėl akių (neketinant sukurti... 16. Pagal kasacinio teismo formuojamą praktiką, bylose dėl sandorių... 17. Esminis sandorio požymis, skiriantis jį nuo kitų teisinių veiksmų, yra jo... 18. Nagrinėjamu atveju, iš byloje esančių įrodymų matyt, kad pirmosios... 19. Dėl actio Pauliana sąlygų... 20. Kreditorius turi teisę ginčyti skolininko sudarytus sandorius, kurių šis... 21. Viena iš būtinų sąlygų actio Pauliana taikyti yra kreditoriaus teisių... 22. Nagrinėjanti bylą apeliacine tvarka teisėjų kolegija konstatuoja, kad,... 23. Be to, CK 6.66 str. įtvirtinta galimybė kreditoriui ginčyti tik tuos... 24. Kolegija konstatuoja, jog atsakovų sudarytas sandoris nenulėmė kreditoriaus... 25. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, kad pirmosios... 26. Kadangi atsakovo apeliacinis skundas tenkinamas, atsakovui iš ieškovo... 27. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1... 28. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. gruodžio 3 d. sprendimą panaikinti... 29. Priteisti iš ieškovo UAB „Žemaičių kampas“ atsakovo D. L. naudai 3159... 30. Priteisti iš ieškovo UAB „Žemaičių kampas“ atsakovo UAB „MB...