Byla e2A-327-781/2019
Dėl skolos pritesimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Danguolės Martinavičienės, Gintaro Pečiulio ir Jūratės Varanauskaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovų H. A. S. (H. A. S.) ir J. A. S. (J. A. S.) apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. birželio 27 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Rodl & Partner” ieškinį atsakovams J. A. S. ir H. A. S. dėl skolos pritesimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Rodl & Partner“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovų J. A. S. ir H. A. S. 83 369,24 Eur dydžio nesumokėto atlyginimo už suteiktas paslaugas, 1 812,77 Eur dydžio palūkanas, 6 procentų dydžio metines procesines palūkanas už priteistą sumą, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo įvykdymo dienos, 1 494 Eur dydžio žyminį mokestį ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovė 2018 m. birželio 12 d. teismo posėdžio metu patikslino ieškinį ir sumažino prašomą iš atsakovų priteisti sumą iki 76 746,24 Eur.

82.

9Ieškovė nurodė, kad 2017 m. sausio 30 d. sudarytos sutarties dėl reikalavimo perleidimo naujajai kreditorei pagrindu Advokatų profesinė bendrija „Roedl & Partner“ perleido UAB „Rodl & Partner“ savo reikalavimo teisę į atsakovų J. A. S. bei H. A. S. susidariusius įsiskolinimus Advokatų profesinei bendrijai „Roedl & Partner“ dėl neapmokėtų sąskaitų – faktūrų už atsakovams suteiktas teisines paslaugas. Advokatų profesinė bendrija „Roedl & Partner“ ieškovei taip pat perleido reikalavimo teisę į palūkanas bei procesines palūkanas.

103.

11Pažymėjo, jog 2015 m. kovo 30 d. Advokatų profesinė bendrija „Roedl & Partner“ ir atsakovai sudarė sutartį dėl teisinių paslaugų teikimo, kuria susitarta, jog Advokatų profesinė bendrija „Roedl & Partner“ teiks teisines paslaugas atsakovams, o šie už suteiktas paslaugas atsiskaitys pagal paslaugų sutartyje įtvirtintus įkainius ir joje numatyta tvarka. 2015 m. kovo 19 d., dar prieš rengiamos paslaugų sutarties pasirašymą, atsakovai, norėdami užtikrinti operatyvų teisinių paslaugų teikimą, pasirašė bendrąsias sutarties sąlygas, kurios detalizuoja tarp Advokatų profesinės bendrijos „Roedl & Partner“ ir atsakovų atsiradusį teisinį santykį. 2015 m. gegužės 7 d. kiekvienas atsakovas atskirai pasirašė atstovavimo sutartis su Advokatų profesine bendrija „Roedl & Partner“. Kiekvienoje iš atstovavimo sutarčių 5 punkte įtvirtinta, jog klientas įsipareigoja sumokėti advokatams honorarą už pagal šią sutartį teikiamas teisines ir atstovavimo paslaugas pagal tarp kliento ir advokatų ar trečiųjų asmenų sudarytą teisinių konsultacijų sutartį ar atskiro susitarimo dėl honoraro taisykles. Kiekvienoje iš atstovavimo sutarčių taip pat įtvirtinta, jog galioja bendrosios sutarties sąlygos atliekant teisinių konsultacijų paslaugas, jei nesusitariama kitaip. Bendrosios sutarties sąlygos yra šios sutarties neatskiriama dalis. Ši sutartis, įskaitant bendrąsias sutarties sąlygas, įpareigoja klientą, jei klientas yra keletas asmenų, už įsipareigojimus pagal šią sutartį atsako visi bendrai. Atstovavimo sutartyse nebuvo susitarta dėl bendrųjų sutarties sąlygų negaliojimo, todėl tarp atsakovų ir Advokatų profesinės bendrijos „Roedl & Partner“ susiklosčiusiame teisiniame santykyje galioja pasirašytos bendrosios sutarties sąlygos.

124.

13Ieškovės teigimu, už Advokatų profesinės bendrijos „Roedl & Partner“ suteiktas paslaugas atsakovai nuo paslaugų teikimo pradžios iki šios dienos yra neapmokėję pagal 12 sąskaitų – faktūrų. Iš viso atsakovams nuo 2015 metų kovo mėnesio buvo išrašyta 14 sąskaitų – faktūrų, kurias atsakovai apmokėdavo dalimis ir nedidelėmis sumomis. Pasak ieškovės, atsakovai pripažino Advokatų profesinės bendrijos „Roedl & Partner“ atsakovams pateiktas sąskaitas – faktūras, jose specifikuotas teisines paslaugas. Atsakovai už jiems Advokatų profesinės bendrijos „Roedl & Partner“ suteiktas teisines konsultacijas iki ieškinio teikimo dienos bendrai iš viso yra skolingi 76 746,24 Eur. Skolos suma susideda iš Advokatų profesinės bendrijos „Roedl & Partner“ išrašytų ir atsakovų neapmokėtų sąskaitų – faktūrų.

145.

15Atsakovai J. A. S. ir H. A. S. pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame prašo ieškinį atmesti. Nurodė, kad atsakovai, siekdami įgyvendinti saulės energijos gamybos projektą Lietuvoje, 2013 metais kreipėsi į ieškovę. Buvo sudaryta teisinių paslaugų teikimo sutartis su ieškove, o atstovavimo sutartys su Advokatų profesine bendrija „Kohler, Voveris ir partneriai“, kuri faktiškai teikė teisines paslaugas atsakovams. Minėtos bendrijos advokatai ir kiti darbuotojai konsultavo atsakovus teisiniais klausimais, o kilus ginčui su trečiaisiais asmenimis pradėjo vesti teisminius ir kitus procesus. Vėliau Advokatų profesinė bendrija „Kohler, Voveris ir partneriai“ pakeitė pavadinimą į „Rodl & Partner“.

166.

17Teigė, jog advokato užmokestis, kuris iš esmės sudaro reikalavimo sumą, yra neatitinkantis Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo nuostatų bei bendrųjų teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų. Nurodo, jog įstatymo nuostatos suponuoja vienintelę išvadą, jog advokatas ar advokatų profesinė bendrija iš kliento gali reikalauti užmokesčio už teisines paslaugas, o už kliento vardu sumokėtas rinkliavas, mokesčius ir įmokas advokatas gali reikalauti tik jų atlyginimo, t. y. atlyginimo tokio paties dydžio, kokia buvo sumokėta rinkliava. Iš ieškovės pateiktų pradinio kreditoriaus sąskaitų ataskaitų, kuriose nurodytos suteiktos paslaugos, matyti, jog pradinis kreditorius atsakovams taikė 5 procentų dydžio administracinį mokestį nuo visų suteiktų paslaugų sumos. Šis mokestis nėra atlygio forma už konkrečiai suteiktas paslaugas. Advokatai užmokestį gali gauti tik už teisinių paslaugų teikimą, o advokato veiklos išlaidų atlyginimas yra apmokamas iš jo užmokesčio, t. y. iš gauto honoraro už teisinių paslaugų teikimą. Pradinis kreditorius taikė nepagrįstą 5 procentų dydžio administracinį mokestį, kuris nėra suderinamas su Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo nuostatomis, todėl 3 395,19 Eur ir 4 108,18 Eur dydžio administracinį mokestį sudarančios sumos negali būti reikalaujamos iš atsakovų. Taip pat pažymi, jog pradinis kreditorius nėra išskaičiavęs 12 213,20 Eur dydžio sumos, kurią už atsakovus pradiniam kreditoriui sumokėjo UAB „VIVA Energija“.

187.

19Atsakovai nurodo, jog ieškovei ir pradiniam kreditoriui bendrai yra sumokėję apie 75 289,72 Eur dydžio užmokestį.

20II.

21Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

228.

23Vilniaus apygardos teismas 2018 m. birželio 27 d. sprendimu ieškovės UAB „Rodl & Partner” ieškinį tenkino. Priteisė ieškovei iš atsakovų J. A. S. ir H. A. S. 76 746,24 Eur nesumokėto atlyginimo už suteiktas paslaugas, 1 294,60 Eur dydžio palūkanas ir 6 procentų dydžio metines procesines palūkanas už priteistą sumą, skaičiuojamas nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017 m. vasario 23 d.) iki teismo sprendimo įvykdymo dienos. Taip pat priteisė iš atsakovų lygiomis dalimis ieškovei UAB „Rodl & Partner“ 1 396 Eur dydžio bylinėjimosi išlaidas.

249.

25Teismas konstatavo, kad per 2015 m. kovo 30 d. sutarties dėl teisinių paslaugų teikimo galiojimo laikotarpį atsakovai nekvestionavo Advokatų profesinės bendrijos „Roedl & Partner“ valandinių įkainių dydžių bei proporcijų tarp skirtingo lygmens teisininkų, nė karto nekėlė klausimų dėl to, kurią konkretaus pavedimo dalį turėtų atlikti advokatas, o kurią teisininkas, nors apie konkrečius įkainius atsakovams buvo žinoma tiek iš sudarytos sutarties, tiek ir iš paslaugų aprašymų, pateikiamų su kiekviena atsakovams išrašoma PVM sąskaita – faktūra, todėl atsakovų argumentai dėl Advokatų profesinės bendrijos „Roedl & Partner“ valandinių įkainių nepagrįstumo atmestini.

2610.

27Teismas sprendė, kad atsakovų argumentai dėl ieškovės reikalaujamos sumos mažinimo vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 „Dėl rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio patvirtinimo“ yra teisiškai nepagrįsti. Teismas vertino, jog rekomendacijos dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiama teisinę pagalba (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo taikytinos ne sprendžiant ginčus tarp kliento ir jo atstovo advokato, bet teismams sprendžiant dėl šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, iš antrosios šalies priteistinų jos turėtų bylinėjimosi išlaidų dydžio.

2811.

29Teismas, įvertinęs aplinkybę, kad teisinių paslaugų sutartis su atsakovais buvo sudaryta siekiant apginti atsakovų, kaip verslininkų interesus, siekiant sugrąžinti jiems UAB „Solar LT“ akcijas iš nesąžiningo jų valdymo, sugrąžinant jiems realia UAB „Solar LT“ valdymo teisę, sprendė, jog nėra pagrindo konstatuoti, kad buvo sudaryta vartojimo sutartis.

3012.

31Konstatuota, jog visos teisinių konsultacijų paslaugos, teikiamos pagal 2015 m. kovo 30 d. sudarytą paslaugų sutartį, buvo suteiktos bendrai abiejų atsakovų naudai, todėl laikytina, kad abu atsakovai pagal atsiradusias ir neįvykdytas prievoles atsako solidariai.

32III.

33Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

3413.

35Atsakovai J. A. S. ir H. A. S. apeliaciniame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2018 m. birželio 27 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškovės ieškinį atmesti. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

3613.1.

37Pirmosios instancijos teismas neanalizavo, kokio sudėtingumo buvo vedami ginčai, kokios apimties, turinio buvo atlikti darbai, kokia jų atlikimo trukmė. Teismas, nagrinėdamas tokios kategorijos bylas, yra įpareigotas išsiaiškinti, ar nustatytas advokato užmokestis teisingas, protingas ir sąžiningas, ar jis nustatytas atsižvelgiant į bylos sudėtingumą, advokato kvalifikaciją ir patirtį, kliento finansine padėtį ir kitas reikšmingas aplinkybes. Aplinkybė, jog byloje nėra duomenų, jog apeliantai per ketverius bendradarbiavimo metus būtų teikę pretenzijas dėl teikiamų paslaugų kokybės, suteiktų paslaugų apimties, valandinių įkainių dydžio, užmokesčio už suteiktas teisines paslaugas struktūros, nesudaro pagrindo nukrypti nuo suformuotos teismų praktikos ir šios kategorijos bylų nagrinėjimo ypatumų.

3813.2.

39Teismas neteisingai sprendė, jog apeliantai nepagrįstai vadovaujasi Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 „Dėl rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio patvirtinimo“. Rekomendacijos taikomos teismams priteisiant užmokestį už advokato civilinėse bylose teikiamas teisines paslaugas iš kitos bylos šalies, tačiau rekomendacijos yra vienintelis teisės aktas, reglamentuojantis advokato užmokesčio dydžius už konkrečias teisines paslaugas, santykinis rodiklis, galintis nustatyti advokato užmokesčio protingumo, teisingumo ir sąžiningumo ribas. Nereikalaujama ieškovės suteiktų teisinių paslaugų kainos perskaičiuoti pagal rekomendacijas, tačiau šių rekomendacijų nuostatomis parodoma, kiek teisinių paslaugų kaina viršija rekomendacijų maksimalius apmokestinimo dydžius.

4013.3.

41Pirmosios instancijos teismas netinkamai įvertino įrodymus, nepasisakė dėl atsakovų nurodytų aplinkybių, jog paslaugų teikėjo nurodyta darbų trukmė, darbo pobūdis ir kaina už jį akivaizdžiai prieštarauja bendriesiems teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams, nevertino atsakovų nurodytų pavyzdžių dėl paslaugų kainos. Taip pat teismas nepasisakė dėl advokato galimybės gauti apmokėjimą tik už teisinio pobūdžio paslaugų teikimą, bet nenurodydamas motyvų priteisė ir administravimo mokestį, kuris iš esmės nėra suderinamas su advokato profesine veikla.

4214.

43Ieškovė UAB „Rodl & Partner“ atsiliepime į apeliacinį skundą prašo palikti Vilniaus apygardos teismo 2018 m. birželio 27 d. sprendimą nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti. Atsiliepimas į apeliacinį skundą grindžiamas tokiais argumentais:

4414.1.

45Pirmosios instancijos teismas iš esmės išsamiai aptarė ir įvertino visus byloje esančius įrodymus, susijusius su atsakovų skolos ieškovei atsiradimu bei egzistavimu. Sprendime detaliai pasisakyta dėl visų byloje esančių įrodymų ir jų vertinimo: dėl santykių tarp atsakovų ir ieškovės, dėl ieškovės išrašytų sąskaitų, dėl reikalavimo byloje ir jo atsiradimo, atsakovams pateiktų sąskaitų, bendradarbiavimo eigos, todėl atsakovų teiginiai, jog teismas neatskleidė ginčo esmės, nepagrįsti. Teismas pasisakė dėl nustatytų ir atsakovams taikytų įkainių, jų diversifikavimo, taip pat dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 „Dėl rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio patvirtinimo“ patvirtintų rekomendacinių įkainių netaikymo nagrinėjamame ginče. Ieškovės pateiktose sąskaitose aiškiai išvardinti atlikti darbai, nurodytas apskaičiavimas, įskaitant administracines (veiklos) išlaidas, kurios klientams aiškiai parodytos ir klientų priimtos.

4614.2.

47Pirmosios instancijos teismas taip pat argumentuotai pasisakė dėl motyvų, kodėl atmetė atsakovų prašymą mažinti priteisiamą sumą ir kvalifikuoti atsakovų santykius kaip vartotojų.

4814.3.

49Pirmosios instancijos teismas priimtą sprendimą motyvavo tomis aplinkybėmis bei įrodymais, kuriuos laikė esant pagrįstais ir grindė sprendimą tais duomenimis, kurie nesudarė teisinio pagrindo konstatuoti atsakovų įrodinėtas aplinkybes, tačiau tai nereiškia, kad buvo pažeistos įrodymų vertinimo taisyklės bei civilinio proceso principai. Aplinkybė, kad teismas priėmė ne tokį sprendimą, kokio siekė atsakovai, nereiškia, kad byloje buvo pažeisti pamatiniai civilinio proceso principai.

5014.4.

51Rekomendacijos dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo taikytinos ne sprendžiant ginčus tarp kliento ir jo atstovo advokato, bet teismams sprendžiant dėl šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, iš antrosios šalies priteistinų jos turėtų bylinėjimosi išlaidų dydžio.

5214.5.

53Atsakovai aiškiai suvokė sudaromų teisinių paslaugų sutarčių sąlygas, atsiskaitymo ir apmokėjimo sąlygas, jomis vadovavosi sudarytose sutartyse su ieškove bei advokatų profesine bendrija „Roedl & Partner“, todėl pirmosios instancijos teismas teisingai vertino, kad sutarta teisinių konsultacijų kaina, nustatyti valandiniai įkainiai atitiko atsakovų interesus.

5414.6.

55Atsakovai iki bendradarbiavimo pradžios buvo supažindinti su teisinių paslaugų teikimo sąlygomis, honoraro skaičiavimo tvarka, kuri paremta valandiniais įkainiais. Tai, kad atsakovai naudojosi teisinėmis paslaugomis ketverius metus rodo, kad ši atsiskaitymo tvarka buvo priimtina, nes kitu atveju būtų atsisakę paslaugų ir kreipęsi į kitus atstovus. Atsakovai pakartotinai sudarė atstovavimo sutartis ir kreipėsi dėl paslaugų teikimo, nes paslaugų teikimas buvo nutrauktas nemokant nustatyto honoraro, o tai patvirtina, kad atsakovai sutiko su sąlygomis ir prisiėmė įsipareigojimus atsiskaityti už suteiktas paslaugas sutartyje nustatyta tvarka, sąlygomis bei terminais. Atsakovams buvo pateikta 14 sąskaitų, kurių nei viena nebuvo nepriimta, grąžinta, sąskaitos buvo apmokamos, tvirtinama įsiskolinimo suma, deramasi dėl atsiskaitymo sąlygų.

56Teisėjų kolegija

konstatuoja:

57IV.

58Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

5915.

60Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas ex officio (pagal pareigas) patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Šioje byloje Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegija nei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, nei pagrindo peržengti apeliacinio skundo ribas nenustatė, todėl byla nagrinėjama neperžengiant apeliacinio skundo ribų.

6116.

62Byloje sprendžiamas ginčas dėl pareigos sumokėti advokatui (ieškovei) už klientams (atsakovams) suteiktas teisines paslaugas.

6317.

64Bylos duomenimis nustatyta, kad 2015 m. kovo 30 d. Advokatų profesinė bendrija „Roedl & Partner“ ir atsakovai sudarė sutartį dėl teisinių paslaugų teikimo, kuria susitarta, jog Advokatų profesinė bendrija „Roedl & Partner“ teiks teisines paslaugas atsakovams, o šie už suteiktas paslaugas atsiskaitys pagal sutartyje įtvirtintus įkainius ir joje numatyta tvarka. 2015 m. kovo 19 d., dar prieš sutarties pasirašymą, atsakovai, norėdami užtikrinti operatyvų teisinių paslaugų teikimą, pasirašė Bendrąsias sutarties sąlygas, kurios detalizuoja tarp Advokatų profesinės bendrijos „Roedl & Partner“ ir atsakovų atsiradusį teisinį santykį. 2015 m. gegužės 7 d. kiekvienas atsakovas pasirašė atstovavimo sutartis su Advokatų profesine bendrija „Roedl & Partner“, kuriomis įtvirtintas atstovavimo santykis.

6518.

66Nuo 2015 m. kovo mėn. atsakovai teisines paslaugas pradėjo pirkti iš Advokatų profesinės bendrijos „Roedl & Partner“. Advokatų profesinė bendrija „Roedl & Partner“ atstovavo atsakovus vykstančiuose teisminiuose procesuose dėl neteisėto atsakovams priklausančių UAB „Solar LT“ akcijų valdymo, hipotekos ir įkeitimo sandorių ginčijimo, dalyvavo derybose su priešingomis šalimis, jų atstovais, konsultavo visais su vykstančiais teismo procesais susijusiais klausimais. Detalūs Advokatų profesinės bendrijos „Roedl & Partner“ suteiktų paslaugų aprašymai pateikti prie sąskaitų, kurios išrašytos atsakovams apmokėjimui (t.1 b.l. 70–131). Dėl atsakovų pareigos mokėti už suteiktas teisines paslaugas

6719.

68Apeliantai apeliaciniame skunde nesutinka su ieškovės reiškiamu reikalavimo dydžiu ir nurodo, jog advokato užmokesčio dydis, kuris iš esmės sudaro ieškinio reikalavimo pagrindą, yra neatitinkantis Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo nuostatų bei bendrųjų teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų.

6920.

70Advokatų teisinę padėtį, jų veiklos sąlygas, tvarką, teikiamas paslaugas ir mokėjimą už šias paslaugas reglamentuoja Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymas. Šio įstatymo 48 straipsnyje nustatyta, kad klientas su advokatu, advokatais ar advokatų profesine bendrija dėl teisinių paslaugų susitaria pasirašydami sutartį. Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo 50 straipsnyje reglamentuojamas mokėjimas už advokato teikiamas teisines paslaugas: pagal šio straipsnio 1 dalį, advokatui už pagal sutartį teikiamas teisines paslaugas klientai moka šalių sutartą užmokestį; nurodyto straipsnio 3 dalyje įtvirtinta, kad nustatant advokato užmokesčio už teisines paslaugas dydį turi būti atsižvelgta į bylos sudėtingumą, advokato kvalifikaciją ir patirtį, kliento finansinę padėtį ir kitas reikšmingas aplinkybes.

7121.

72Šioje byloje nustatyta, kad 2015 m. kovo 30 d. atsakovai ir Advokatų profesine bendrija „Rodl & Partner“ sudarė sutartį dėl teisinių paslaugų teikimo, kuria Advokatų profesine bendrija „Rodl & Partner“ įsipareigojo teikti atsakovams teisines paslaugas, o atsakovai įsipareigojo mokėti pagal sutartyje nustatytus valandinius įkainius (2.1 punktas) (t.1 b.l. 26–28).

7322.

74Kasacinis teismas yra išaiškinęs, jog teismo atliktas šalių sudarytos teisinių paslaugų sutarties sąlygų dėl užmokesčio advokatui vertinimas pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 1.5 straipsnio ir Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo 50 straipsnio 3 dalies nuostatas nereiškia sutarties sąlygų keitimo ar sutarties laisvės principo ribojimo. Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo 50 straipsnio 3 dalis, kurioje įtvirtinta nuostata, kad, nustatant advokato užmokesčio už teisines paslaugas dydį, turi būti atsižvelgta į bylos sudėtingumą, advokato kvalifikaciją ir patirtį, kliento finansinę padėtį ir kitas reikšmingas aplinkybes, reiškia, kad, esant galiojančiam advokato ir kliento susitarimui dėl teisinių paslaugų teikimo, turėtų būti preziumuojama, jog šalys, nustatydamos apmokėjimo sąlygas, į nurodytus kriterijus atsižvelgė (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2017 m. kovo 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-64-378/2017).

7523.

76Nagrinėjamoje byloje šalys 2015 m. kovo 30 d. teisinių paslaugų sutarties 2.1 punkte susitarė, jog klientai už teisines paslaugas mokės pagal valandinį įkainį, kuris atitinkamai nuo teisininko kvalifikacijos gali sudaryti nuo 50 Eur iki 175 Eur už valandą (be PVM). Sutarties 2.3 punktu šalys taip pat susitarė, jog atsakovai (klientai) Advokatų profesinės bendrijos „Rodl & Partner“ pateiktas sąskaitas apmoka per 14 dienų nuo sąskaitos išrašymo dienos, o sutarties 2.4 punkte numatyta, kad abu klientai (atsakovai) atsako už įsipareigojimų vykdymą solidariai. Taip pat šalių pasirašytų Bendrųjų sutarties sąlygų 2.4 punkte numatyta, jog klientai (atsakovai) per 5 (penkias) darbo dienas nuo atliktų darbų ataskaitos gavimo dienos gali pateikti raštišką prieštaravimą advokatų profesinei bendrijai (t.1 b.l. 26–28, 30).

7724.

78Kasacinis teismas savo praktikoje yra nurodęs, kad, esant ginčui dėl sutarties turinio bei jos sąlygų, sutartis turi būti aiškinama nustatant tikruosius sutarties dalyvių ketinimus, atsižvelgiant į sutarties sąlygų tarpusavio ryšį, sutarties esmę, tikslą, jos sudarymo aplinkybes, į šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių elgesį po sutarties sudarymo ir kitas reikšmingas aplinkybes. Kartu sutarties sąlygos turi būti aiškinamos taip, kad aiškinimo rezultatas nereikštų nesąžiningumo vienos iš šalių atžvilgiu, būtina vadovautis bendraisiais teisės principais. Taikant įstatymo įtvirtintas ir teismų praktikoje pripažintas sutarčių aiškinimo taisykles, turi būti kiek įmanoma tiksliau išsiaiškinta šalių valia, išreikšta joms sudarant sutartis ir prisiimant iš tokių sutarčių kylančius įsipareigojimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2015 m. gegužės 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-302-969/2015; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2017 m. balandžio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-61-421/2017).

7925.

80Bylos duomenimis, Advokatų profesinė bendrija „Rodl & Partner“, vykdydama savo sutartinius įsipareigojimus atsakovams, teikė teisines paslaugas nuo 2015 m. kovo 19 d. iki 2016 m. gruodžio mėn., už kurias Advokatų profesinė bendrija „Rodl & Partner“ atsakovams išrašė 14 PVM sąskaitų – faktūrų. Pažymėtina, kad Advokatų profesinė bendrija „Roedl & Partner“ savo teisininkų valandinius įkainius aiškiai ir nedviprasmiškai atskleidė atsakovams 2015 m. kovo 30 d. sutartyje dėl teisinių paslaugų teikimo bei Bendrosiose sutarties sąlygose, kuriose buvo numatyti skirtingi įkainiai už partnerio, advokato bei vyresniojo teisininko, teisininko ir teisininko padėjėjo suteiktas teisines paslaugas. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad sudarius 2015 m. kovo 30 d. sutartį dėl teisinių paslaugų teikimo ir visą jos galiojimo laikotarpį apie konkrečius įkainius atsakovams buvo žinoma tiek iš minėtos sutarties, tiek ir iš paslaugų aprašymų, pateikiamų su kiekviena atsakovams išrašoma PVM sąskaita – faktūra, tačiau atsakovai nekvestionavo Advokatų profesinės bendrijos „Roedl & Partner“ valandinių įkainių dydžių bei proporcijų tarp skirtingo lygmens teisininkų, nė karto nekėlė klausimų dėl to, kurią konkretaus pavedimo dalį turėtų atlikti advokatas (vyresnysis teisininkas), o kurią teisininkas (t.1 b.l. 70–131).

8126.

82Siekiant nustatyti tikruosius šalių ketinimus, svarbu įvertinti ne tik sutarties pažodinį tekstą, bet ir faktinius šalių veiksmus, kitas svarbias bylos aplinkybes. Minėta, kad sutarties sąlygos turi būti aiškinamos taip, kad aiškinimo rezultatas nereikštų nesąžiningumo vienos iš šalių atžvilgiu. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad apeliantai, nesutikdami su nustatytais paslaugų įkainiais, suteiktų paslaugų kokybe ar apimtimi, pagal Bendrųjų sutarties sąlygų 2.4 punktą turėjo teisę per 5 (penkias) darbo dienas nuo atliktų darbų ataskaitos gavimo dienos pateikti raštišką prieštaravimą advokatų profesinei bendrijai, tačiau to nedarė. Spręstina, jog Advokatų profesinė bendrija „Roedl & Partner“ pagal teisinių paslaugų sutartį savo pareigas atliko tinkamai, tuo tarpu apeliantai sutartinių įsipareigojimų neįvykdė ir už suteiktas paslaugas neatsiskaitė, todėl ieškovės reikalavimas pagrįstas. Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr. 1R-85 „Dėl rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio patvirtinimo“ taikymo

8327.

84Apeliantai apeliaciniame skunde nurodo, jog teismas neteisingai sprendė, jog atsakovai nepagrįstai vadovaujasi Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 „Dėl rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio patvirtinimo“ ginčijant sutartyje numatytus teisinių paslaugų įkainius.

8528.

86Teisėjų kolegija neturi teisinio pagrindo nesutikti su skundžiamame sprendime padaryta išvada, kad Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintos rekomendacijos dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo taikytinos ne sprendžiant ginčus tarp kliento ir jo atstovo advokato, bet teismams sprendžiant dėl šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, iš antrosios šalies priteistinų jos turėtų bylinėjimosi išlaidų dydžio (CPK 98 straipsnis). Šios pozicijos laikosi ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2017 m. kovo 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-64-378/2017). Nagrinėjamoje byloje nebuvo nustatyta, kad teisinių paslaugų sutarties sąlygos dėl užmokesčio už paslaugas būtų suformuluotos neaiškiai ar nesąžiningai, todėl pirmosios instancijos teismas neturėjo pagrindo jas aiškinti kitaip nei jos suformuluotos. Teisėjų kolegija atmeta apeliantų argumentą, jog minėtomis rekomendacijomis turėtų būti vadovaujamasi kaip santykiniu rodikliu, galinčiu nustatyti advokato užmokesčio protingumo, teisingumo ir sąžiningumo ribas. Pažymėtina, jog sutarties šalims taikytinas pacta sund servanda (sutarčių reikia laikytis) principas. Teisėjų kolegija daro išvadą, jog apeliantai sutarties dėl teisinių paslaugų teikimo sudarymo metu, jos galiojimo laikotarpiu ir paslaugų teikimo metu sutartyje numatytus paslaugų įkainius žinojo, jų neginčijo, sudaryta sutartimi įsipareigojo atsiskaityti už suteiktas paslaugas, todėl apeliacinio skundo argumentas dėl paslaugų įkainių mažinimo pagal rekomendacijas dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo atmestinas kaip nepagrįstas. Dėl įrodymų vertinimo

8729.

88Apeliantai apeliaciniame skunde teigia, jog pirmosios instancijos teismas netinkamai įvertino įrodymus, nepasisakė dėl atsakovų nurodytų aplinkybių, jog paslaugų teikėjo nurodyta darbų trukmė, darbo pobūdis ir kaina už jį akivaizdžiai prieštarauja bendriesiems teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams, nevertino atsakovų nurodytų pavyzdžių dėl paslaugų kainos.

8930.

90Pagal bendrąją įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklę šalys turi įstatyminę pareigą įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu (CPK 12, 178 straipsniai). Ieškovas privalo įrodyti jo teisę sukuriančius faktus, tačiau neturi įrodinėti tą teisę paneigiančių faktų – tokius faktus, atsikirsdamas į ieškovo reikalavimą, turi įrodyti atsakovas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. birželio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-269/2011).

9131.

92CPK 185 straipsnyje nustatyta, kad teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Jokie įrodymai teismui neturi iš anksto nustatytos galios, išskyrus CPK numatytas išimtis. Pažymėtina, jog civiliniame procese galiojantis rungimosi principas lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 12, 178 straipsniai). Įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 straipsnio 1 dalis).

9332.

94Kasacinis teismas, pasisakydamas dėl normų, reglamentuojančių įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą, aiškinimo ir taikymo, yra nurodęs, kad įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą. Teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-576/2013; 2014 m. spalio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-404/2014). Teismas turi įvertinti ne tik įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. rugpjūčio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-340/2011; 2013 m. sausio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-84/2013). Vertindamas įrodymų visetą, teismas turi įsitikinti, kad pakanka duomenų išvadai, jog tam tikri faktai egzistavo arba neegzistavo, kad nėra esminių prieštaravimų, paneigiančių tokias išvadas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. kovo 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-139/2010; 2011 m. balandžio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-177/2011). Teismas, vertindamas įrodymus, turi vadovautis ne tik įrodinėjimo taisyklėmis, bet ir logikos dėsniais, pagal vidinį įsitikinimą padaryti nešališkas išvadas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. gruodžio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-697/2013). Teismo procesinio sprendimo motyvuojamojoje dalyje turi būti nurodytas įrodymų, kuriais grindžiamos teismo išvados, vertinimas, taip pat pateikti argumentai, dėl kurių teismas atmetė kuriuos nors įrodymus (CPK 270 straipsnio 4 dalies 2, 3 punktai, 331 straipsnio 4 dalies 2, 3 punktai).

9533.

96Pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime analizavo ir įvertino ieškinyje, atsiliepime į ieškinį ir kituose procesiniuose dokumentuose nurodytas faktines aplinkybes, taip pat į bylą pateiktus įrodymus : 2015 m. kovo 30 d. sudarytos sutarties dėl teisinių paslaugų teikimo nuostatas, 2015 m. kovo 19 d. pasirašytų Bendrųjų sutarties sąlygų nuostatas, išrašytas 14 PVM sąskaitų – faktūrų už suteiktas teisines paslaugas. Teisėjų kolegija, įvertinusi skundžiamo sprendimo turinį, faktines bylos aplinkybes, sprendžia, kad šioje byloje nėra teisinio pagrindo pripažinti, jog ją nagrinėjęs teismas pažeidė procesines įrodinėjimo bei įrodymų vertinimo taisykles (CPK 176, 177, 178, 185 straipsniai) ar nukrypo nuo pirmiau nurodytos kasacinio teismo praktikos įrodymų vertinimo klausimais. Pirmosios instancijos teismo išvada, jog atsakovams kyla pareiga atsiskaityti už suteiktas teisines paslaugas, teisėjų kolegijos vertinimu, yra tinkamai motyvuota, atitinka faktines bylos aplinkybes bei yra padaryta nepažeidžiant įrodinėjimo bei įrodymų vertinimo taisyklių.

9734.

98Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog tai, kad pirmosios instancijos teismas nevertino bylos aplinkybių taip, kaip būtų palankiau apeliantams, nereiškia, kad buvo pažeistos įrodymų tyrimo ir vertinimo taisyklės ar teismas nevertino apeliantų pateiktų teisinių argumentų. Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad vien ta aplinkybė, jog teismai, įvertinę byloje surinktus įrodymus, padarė kitokias išvadas nei nurodo apeliantai, savaime nereiškia, kad buvo pažeistos įrodymų vertinimo taisyklės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. sausio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-110/2013; 2017 m. lapkričio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-382-421/2017, 44 punktas, 2018 m. kovo 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-113-611/2018).

9935.

100Nagrinėjamu atveju, ieškovė įrodė ieškinio reikalavimo pagrįstumą dėl skolos už suteiktas teisines paslaugas, tačiau atsakovams taip pat tenka pareiga įrodyti savo atsikirtimuose nurodytas faktines aplinkybes. Apeliacinės instancijos vertinimu, byloje esančių įrodymų visuma leidžia daryti išvadą, jog apeliantai tinkamai neįvykdė prisiimtų įsipareigojimų pagal sutartį dėl teisinių paslaugų teikimo, todėl ieškovės pareikštas reikalavimas dėl 76 746,24 Eur nesumokėto atlyginimo už suteiktas paslaugas ir 1 294,6 Eur palūkanų priteisimo yra pagrįstas.

10136.

102Dėl kitų apeliacinio skundo argumentų apeliacinės instancijos teismas nepasisako, nes jie neturi esminės reikšmės skundžiamo teismo sprendimo teisėtumui.

103Dėl procesinės bylos baigties

10437.

105Vadovaudamasi nustatytomis aplinkybėmis ir nurodytais argumentais, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas iš esmės tinkamai įvertino į bylą pateiktus įrodymus ir priėmė teisėtą bei pagrįstą sprendimą, kurio atsakovų (apeliantų) apeliacinio skundo argumentais naikinti nėra jokio teisinio pagrindo, todėl atsakovų (apeliantų) apeliacinis skundas atmestinas, o Vilniaus apygardos teismo 2018 m. birželio 27 d. sprendimas paliktinas nepakeistas.

106Dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme

10738.

108Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93 ir 302 straipsniai).

10939.

110Atsižvelgiant į priimamą procesinį sprendimą, kuriuo atsakovų apeliacinis skundas atmetamas, atsakovų apeliacinės instancijos teisme patirtos bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos, o ieškovė duomenų apie bylinėjimosi išlaidas, patirtas apeliacinės instancijos teisme, iki skundo išnagrinėjimo pabaigos nepateikė.

111Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

112Vilniaus apygardos teismo 2018 m. birželio 27 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Rodl & Partner“... 8. 2.... 9. Ieškovė nurodė, kad 2017 m. sausio 30 d. sudarytos sutarties dėl... 10. 3.... 11. Pažymėjo, jog 2015 m. kovo 30 d. Advokatų profesinė bendrija „Roedl &... 12. 4.... 13. Ieškovės teigimu, už Advokatų profesinės bendrijos „Roedl &... 14. 5.... 15. Atsakovai J. A. S. ir H. A. S. pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame... 16. 6.... 17. Teigė, jog advokato užmokestis, kuris iš esmės sudaro reikalavimo sumą,... 18. 7.... 19. Atsakovai nurodo, jog ieškovei ir pradiniam kreditoriui bendrai yra sumokėję... 20. II.... 21. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 22. 8.... 23. Vilniaus apygardos teismas 2018 m. birželio 27 d. sprendimu ieškovės UAB... 24. 9.... 25. Teismas konstatavo, kad per 2015 m. kovo 30 d. sutarties dėl teisinių... 26. 10.... 27. Teismas sprendė, kad atsakovų argumentai dėl ieškovės reikalaujamos sumos... 28. 11.... 29. Teismas, įvertinęs aplinkybę, kad teisinių paslaugų sutartis su atsakovais... 30. 12.... 31. Konstatuota, jog visos teisinių konsultacijų paslaugos, teikiamos pagal 2015... 32. III.... 33. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 34. 13.... 35. Atsakovai J. A. S. ir H. A. S. apeliaciniame skunde prašo panaikinti Vilniaus... 36. 13.1.... 37. Pirmosios instancijos teismas neanalizavo, kokio sudėtingumo buvo vedami... 38. 13.2.... 39. Teismas neteisingai sprendė, jog apeliantai nepagrįstai vadovaujasi Lietuvos... 40. 13.3.... 41. Pirmosios instancijos teismas netinkamai įvertino įrodymus, nepasisakė dėl... 42. 14.... 43. Ieškovė UAB „Rodl & Partner“ atsiliepime į apeliacinį skundą... 44. 14.1.... 45. Pirmosios instancijos teismas iš esmės išsamiai aptarė ir įvertino visus... 46. 14.2.... 47. Pirmosios instancijos teismas taip pat argumentuotai pasisakė dėl motyvų,... 48. 14.3.... 49. Pirmosios instancijos teismas priimtą sprendimą motyvavo tomis aplinkybėmis... 50. 14.4.... 51. Rekomendacijos dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar... 52. 14.5.... 53. Atsakovai aiškiai suvokė sudaromų teisinių paslaugų sutarčių sąlygas,... 54. 14.6.... 55. Atsakovai iki bendradarbiavimo pradžios buvo supažindinti su teisinių... 56. Teisėjų kolegija... 57. IV.... 58. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 59. 15.... 60. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 61. 16.... 62. Byloje sprendžiamas ginčas dėl pareigos sumokėti advokatui (ieškovei) už... 63. 17.... 64. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2015 m. kovo 30 d. Advokatų profesinė... 65. 18.... 66. Nuo 2015 m. kovo mėn. atsakovai teisines paslaugas pradėjo pirkti iš... 67. 19.... 68. Apeliantai apeliaciniame skunde nesutinka su ieškovės reiškiamu reikalavimo... 69. 20.... 70. Advokatų teisinę padėtį, jų veiklos sąlygas, tvarką, teikiamas paslaugas... 71. 21.... 72. Šioje byloje nustatyta, kad 2015 m. kovo 30 d. atsakovai ir Advokatų... 73. 22.... 74. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, jog teismo atliktas šalių sudarytos... 75. 23.... 76. Nagrinėjamoje byloje šalys 2015 m. kovo 30 d. teisinių paslaugų sutarties... 77. 24.... 78. Kasacinis teismas savo praktikoje yra nurodęs, kad, esant ginčui dėl... 79. 25.... 80. Bylos duomenimis, Advokatų profesinė bendrija „Rodl & Partner“,... 81. 26.... 82. Siekiant nustatyti tikruosius šalių ketinimus, svarbu įvertinti ne tik... 83. 27.... 84. Apeliantai apeliaciniame skunde nurodo, jog teismas neteisingai sprendė, jog... 85. 28.... 86. Teisėjų kolegija neturi teisinio pagrindo nesutikti su skundžiamame... 87. 29.... 88. Apeliantai apeliaciniame skunde teigia, jog pirmosios instancijos teismas... 89. 30.... 90. Pagal bendrąją įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklę šalys turi... 91. 31.... 92. CPK 185 straipsnyje nustatyta, kad teismas įvertina byloje esančius įrodymus... 93. 32.... 94. Kasacinis teismas, pasisakydamas dėl normų, reglamentuojančių... 95. 33.... 96. Pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime analizavo ir įvertino... 97. 34.... 98. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog tai, kad pirmosios... 99. 35.... 100. Nagrinėjamu atveju, ieškovė įrodė ieškinio reikalavimo pagrįstumą dėl... 101. 36.... 102. Dėl kitų apeliacinio skundo argumentų apeliacinės instancijos teismas... 103. Dėl procesinės bylos baigties... 104. 37.... 105. Vadovaudamasi nustatytomis aplinkybėmis ir nurodytais argumentais, teisėjų... 106. Dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme... 107. 38.... 108. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 109. 39.... 110. Atsižvelgiant į priimamą procesinį sprendimą, kuriuo atsakovų apeliacinis... 111. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 112. Vilniaus apygardos teismo 2018 m. birželio 27 d. sprendimą palikti...